KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Koivistoinen Hannu Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Yli-Hietanen Harri puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Hellgrén Jussi Liukku Petri Pertti Jalonen kvalt. pj. kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija, 17, 18 ja 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Irja Keskinen ja Tarmo Annala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Irja Keskinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Tarmo Annala Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 17 INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 18 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 19 KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 20 ILMOITUSASIAT 21 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄÄN 22 KIHNIÖN KOSKITOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS MARKKINOINTIKUSTANNUKSIIN 23 OSALLISTUMINEN NUOTTA 2011 JATKOHANKKEESEEN 24 PIRKANMAAN YRITTÄJIEN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VAIKUTTAJASEMINAARI TALLINNAAN 25 PUUMILAN TYÖTILOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 26 TALOUSKATSAUS ( ALUSTAVA) 27 ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE -SELVITYS 28 LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON 29 OY AUDIATOR AB.N ILMOITUS TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA 30 TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE 31 SATU ASUMANIEMEN KUNNAN TAKAAMAN LAINAN SIIRTO TOISEEN RAHALAITOKSEEN 32 MAASEUTUSIHTEERI KEIJO PAULAMÄEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI

3 Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 17 Tekninen johtaja Pertti Jalonen saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien toteutumista sekä aikataulutuksesta ja suunnitelmista loppuvuoden osalta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt investointilistalla olevien kohteiden alulle saattamiseksi. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 18 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

5 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 19 Kihniön kunta sekä Mika Toropainen ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen Nerkon kylässä sijaitsevasta Lahdentausta RN:o 4:83 tilasta. Liitekartan mukainen määräala on n m². Kiinteistötunnus Määräala myydään ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamista varten. Määräalan hinnanmuodostuksen on arvioinut Metsänhoitoyhdistys. Kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 20 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2012, Kihniön työttömyysprosentti oli 8,7 (edellinen 9,0 ). Korkein oli Virroilla 13,5 % sekä alhaisin Ikaalisissa, Vesilahdella ja Sastamalassa 6,8 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Paukkunen Sirkka-Liisa ja Paukkunen Mauri / paukkunen Ilkka, Kesäkallio 9:63, Keltakoto 9:65 ja Mustikkaranta 9:74, Nerkko Kuisma Juhani / Nieminen Veikko ja Nieminen Pirjo, Metsäniemi 48:0, Kankari Vehmasto Tarmo ja Vehmasto Mirja / Siro Marita ja Siro Mikael, Korpela 16:14, Kihniö Mäkinen Ilmi / Virta Seppo, Koskela 7:28, Nerkoo Nygård Liisa, Kaunisto Marja-Leena ja Päivinen Marketta / Paloniemi Jere, Nygård 16:127, Nerko Hakala Sinikka / Järventausta Ville-Tuomas, Asumakangas 4:60, Kankari Suomen valtio, Metsähallitus / Tapiainen Anne ja Mansikkaviita Mirja, Valtion metsämaat 1:1, Kihniö - Lautakuntien pöytäkirjoja: Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 1 : Teknisen lautakunnan kokousajat 2 : Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen 3 : Teknisen lautakunnan kokouksen koollekutsuminen 4 : Vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelma 5 : Teknisen johtajan päätäntävalta hankinnoissa 6 : Koululaajennuksen tilaohjelman ja suunnitteluohjelman hyväksyminen 7 : Suunnittelutoimikunnan nimeäminen 8 : Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yhteisyrityksen avulla 9 : Ilmoitusasiat 10 : Muut esille tulevat asiat Saapuneet kirjeet: - Kuntaliitto, kirje 1/80/2012: Vuoden 2011 yleiskirjeluettelo - Kuntaliitto, kirje 2/80/2012: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Kuntaliitto, kirje 3/80/2012: Muutoksia päivähoidon asiakasmaksuihin alkaen - Kuntaliitto, kirje 4/80/2012: Kansallinen veteraanipäivä - Kuntaliitto, kirje 5/80/2012: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien uudet maksuperusteet ja taksan mallipohja Kuntaliitto, kirje 6/80/2012: Toimeentulotuki alkaen - Kuntatyönantajat, kirje 1/2012: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edustavaltionosuusennakot vuonna Markkinaoikeus, Päätös nro 43/2012, Dnro 319/11/JH: Markkinaoikeus kumoaa Kihniön kunnan teknisen lautakunnan hankintapäätökset ( 45 ja 46)

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

8 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄÄN 21 Parkanon kaupungilla ja Kihniön kunnalla on yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, johon kuuluu Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin lisäksi edustajat Kelalta, työvoimatoimistosta ja mielenterveystoimistosta. Toimikausi on Kihniön kunnan edustajina ovat olleet edellisellä toimikaudella kunnanhallituksen päätöksellä Ulrika Rautanen ja Liisa Yli-Paavola. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä laatii työskentelyään varten työjärjestyksen. Kunnanhallitus nimeää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään Kihniön kunnan edustajiksi toimikaudeksi vastaavan lääkärin Jaak Roosimäen ja sosiaalityöntekijä Ulrika Rautasen.

9 Kunnanhallitus KIHNIÖN KOSKITOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS MARKKINOINTIKUSTANNUKSIIN 22 Kihniön koskitoimikunta pyytää kunnalta edellisvuosien tapaan 500 euron suuruista avustusta Kihniön Taimenkoskien markkinointiin. Anomuksen mukaan Kihniön Taimenkosket ovat vakiinnuttaneet paikkansa vetovoimaisena koskikalastuskohteena ja vuosittain koskilla käy useita satoja kalastajia. Kosket antavat merkittävän lisän Kihniön matkailutarjontaan. Markkinoinnin on kuitenkin oltava jatkuvaa suosion ylläpitämiseksi. Viime vuoden toimintakertomus on toimitettu kunnalle, samoin toimintasuunnitelma vuodelle Kunnanhallitus myöntää muun yleishallinnon määrärahoista 500 euron suuruisen avustuksen Kihniön Taimenkoskien markkinointiin vuodelle 2012.

10 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN NUOTTA 2011 JATKOHANKKEESEEN khall Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän aikuisopiston hallinnoima Nuotta 2011 hanke ja yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan TE toimiston kanssa kumppanuushankkeena toteuttama Nuotta 2011 työvoimahallinnon osio ovat saamassa jatkorahoituspäätöksen syksyn 2010 aikana. Aikuisopiston hallinnoiman Nuotta 2011 hankkeen rahoituspäätös on tehty saakka. Hankkeen jatkoesitys jätetään ELY keskukseen mennessä, jonka jälkeen se tullaan käsittelemään maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR). Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto esittää hankkeiden jatkamista niistä saatujen myönteisten kokemusten perusteella. Hankkeet ovat edistäneet pitkään ja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen kehittämistä tukemalla mm. keskeytyneiden ammatillisten opintojen loppuun saattamista, tarjonnut yksilöllisiä ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia ja siten turvannut osaavan työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla. Hankkeen kautta on pyritty lisäämään myös kohderyhmän kanssa työskentelevien toimijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työssäjaksamista. Hankkeet ovat tarjonneet pitkään työttömänä olleille ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia ja edistänyt sijoittumista työmarkkinoille, joka näkyy kuntien maksuosuuksien pienentymisenä passiivisen työmarkkinatuen osalta. Hankkeiden ohjausryhmä esitti kokouksessaan ( ) yksimielisesti, että tarvetta hankkeiden toiminnalle edelleen on ja hankkeiden jatkoa valmistellaan esitetyn aikataulusuunnitelman mukaisesti. ELY keskuksesta esitetyn alustavan arvion perusteella jatkohankkeen rahoituspohja tulee olemaan meneillään olevan hankkeen resurssin mukainen ajalle Meneillään olevan Nuotta 2011 hankkeen rahoitussuunnitelmaan on budjetoitu kuntarahoitusosuutta 1 euro/asukas/vuosi. Jatkohankkeen rahoituspohja tullaan suunnittelemaan nykytasolla nykyisillä resursseilla. Esityksenä on, että Kihniö, Parkano, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi ja Virrat varautuisivat Nuotta 2011 hankkeen kuntarahoitusosuuden kattamiseen 1 euro/asukas/vuosi vuosille Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta osallistuu Nuotta 2011 jatkohankkeeseen 1 euro / asukas / vuosi vuosille

11 Kunnanhallitus Rahoitusosuus kohdistetaan sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle ja siellä kuntouttavan työtoiminnan tulosyksikölle. Vuosien rahoitusosuudet otetaan huomioon sosiaalipalvelujen talousarviota laadittaessa. khall Hankkeen rahoittaja Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti vuoden 2010 lopussa, että hankkeen jatkaminen vuoden 2013 loppuun asti ei tule kysymykseen valtion ja ESR:n rahoituksen vähentyessä. Tämän johdosta sekä PIRKOn hankeosiolle että Pirkanmaan TE-toimiston hankeosiolle on haettu ja saatu jatko siten, että hankkeet päättyvät tammikuun 2012 lopussa. PIRKOn hankeosio siis päättyy tammikuun lopussa 2012, joten kunnille ei tule maksettavaksi vuosien 2012 ja 2013 osalta kuntarahoitusosuutta. Sen sijaan työhallinnon hankeosion osalta on tullut tarpeelliseksi jatkaa toimintaa vielä vuoden 2012 loppuun saakka, koska 1. hankkeen asiakkaiden palkkatuki- ja koulutusmäärärahoja on jäljellä niin, että niiden käyttämistä olisi tarpeen jatkaa vuonna Pirkanmaan ELY-keskus on tuonut esille, että hankkeeseen voitaisiin v palkata asiantuntemusta arvioimaan TYPin toiminnan edellytyksiä ja organisoimaan TYPin toiminnan aloittamista. TYP on TE-toimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskus. Pirkanmaan ELY- keskuksen saaman työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan Pirkanmaan ELY- keskuksen htv- kiintiö on pienentynyt niin, että selvitysmiehen palkkaus Pohjois-Pirkanmaan te- toimiston hallinnoimaan Nuotta 2011 hankkeeseen ei ole mahdollista. Pirkanmaan ELY- keskuksen mukaan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan aloittamista ja perustamista koskeva selvitystyö voidaan kuitenkin toteuttaa suunnitelman mukaisesti ostopalveluna.

12 Kunnanhallitus Pirkanmaan TE-keskus esittää, että alueen kunnat osallistuisivat Nuotta hankkeen kuntarahoitusosuuteen maksamalla yhteensä 16% vuoden 2012 osalta syntyvistä kustannuksista (työhallinnon osio). Väestömäärään suhteutettuna Kihniön osuus olisi noin 676,50. Lisäksi TE- keskus tiedustelee kunnilta voidaanko selvitystyö tehdä ostopalveluna alkuperäisen suunnitelman mukaan selvitysmies tuli palkata ELY- keskuksen htv kiintiön kautta. Kunnanhallitus toteaa, että Nuotta 2011 hankkeen PIRKO:n osuus päättyy tammikuun 2012 lopussa, joten kuntarahoitusosuutta ei tältä osin enää makseta. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta osallistuu Nuotta 2011 hankkeen ( työhallinnon osio) rahoitukseen 676,50 euron kuntarahoitusosuudella vuonna Kihniön kunnalle käy järjestely, jossa työvoiman palvelukeskuksen toiminnan aloittamista ja perustamista koskeva selvitystyö hankitaan ostopalveluna.

13 Kunnanhallitus PIRKANMAAN YRITTÄJIEN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VAIKUTTAJASEMINAARI TALLINNAAN 24 Kunnanjohtaja Petri Liukun johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus päättää ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista. Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan ELY- keskus järjestävät kunnallisjohdolle seminaarin kaupungin- / kunnanjohtajille sekä maakuntien liittojen johtajille Tallinnassa Hotelli Virussa. Kustannuksina tulevat osallistumismaksu ja yhteiskuljetus Tampereelta 495 euroa sekä tavanomaiset kilometrikorvaukset ja päivärahat. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallitus myöntää Petri Liukulle oikeuden osallistua Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Ely- keskuksen järjestämään vaikuttajaseminaariin Viron Tallinnaan esitettynä ajankohtana. Keskustelun kuluessa Petri Liukku esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtaja Tapani Törmä piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan.

14 Kunnanhallitus PUUMILAN TYÖTILOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 25 Puumilan työtilojen vuokrat ovat tarkistettu edellisen kerran kunnanhallituksessa Liitteenä nro 2 on yhdistelmä, josta ilmenevät nykyisin voimassaolevat vuokrat työtiloittain, sekä ehdotukset elinkustannusindeksillä vuodesta 2008 / /12 korotetuiksi vuokriksi. Näissä vuokrissa ei ole Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuvia vuokria, jotka ovat olleet liikevaihtoon sidottuja ja jotka on kunnanhallitus vahvistanut erikseen. Lisäksi korotuksille ovat perusteena kohonneet kiinteistökustannukset sekä energian huomattava hinnannousu. Kunnanhallitus päättää korottaa Puumilan työtilojen vuokria liitteen nro 2 mukaisiksi alkaen.

15 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS ( ALUSTAVA) 26 Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee alustavan talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

16 Kunnanhallitus ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE -SELVITYS 27 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne perustuu väestörakenteelle, jossa väestökehitys turvaa riittäväntyöikäisen väestön sekä riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit palveluiden järjestämiseksi. Väestörakenne muodostaa myös pohjan taloudelle. Kunnan taloudellisen kehityksen lähtökohta on alueen elinkeinotoiminta. Kunnan tulisi olla elinkeinopolitiikassaan vahva toimija paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Vahva väestörakenne ja talous luovat pohjan terveelle kilpailulle alueiden välillä. näkökulmasta elinvoimaisen kuntarakenteen tulisi vastata kuntalaisen tarpeeseen vaikuttaa ja osallistua elinpiiriään koskeviin päätöksiin. Kuntalaisten asiointi ja työssäkäynti kuvaavat kuntalaisen arkea ja tarvetta vaikuttaa. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta elinvoimainen kuntarakenne vastaa yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen, tasaa alueiden välistä epätervettä kilpailua ja osaoptimointia vähentää alueiden segregaatiokehitystä. Elinvoimainen kuntarakenne muodostuu väestöstä, työpaikoista, taloudesta, palveluista, yhdyskuntarakenteesta ja demokratiasta. Elinvoimaisen kuntarakenteen vahvuus riippuu siitä, kuinka hyvin rakenne perustuu edellä mainituille tekijöille. Vahvuus saattaa muuttua heikkoudeksi silloin, jos joku keskeisistä tekijöistä, esimerkiksi talous, heikentyy merkittävästi. Elinvoimaisella kuntarakenteella varmistetaan keskeisten hyvinvointipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa. Suomalainen palvelujärjestelmä on vanhastaan rakentunut kuntien toiminnan varaan. Palveluiden järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu on pääosiltaan annettu kunnille. Kunnilla on hyvät edellytykset huomioida paikalliset olosuhteet ja kuntalaiset voivat vaikuttaa palvelujen järjestämiseen. Kunnissa on mahdollisuus reagoida nopeasti tapahtuviin, yllättäviinkin muutoksiin. Kuntaperusteinen järjestelmä on osoittanut tehokkuutensa ja toimivuutensa eri aikoina ja eri olosuhteissa. Väestökehitys on haastamassa kuntien kyvyn järjestää peruspalveluja ja 2030-luvulla. Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen dramaattinen heikkeneminen seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, maan sisäinen muuttoliike, globalisaation lieveilmiöt sekä kansainvälisen ja Suomen talouden epävakaus uhkaavat vakavasti kuntien toimintaa. Julkinen sektori on kokonaisuudessaan joutunut yhä kovenevien ulkoisten paineiden kohteeksi siirryttäessä 2010-luvulle. Kyse ei ole vain palveluiden saavutettavuudesta, vaan yhä enemmän niiden saatavuudesta, laadusta tai vaikuttavuudesta. Kuntauudistuksen tarkoituksena on luoda elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, joka kykenisi selviytymään näistä haasteista.

17 Kunnanhallitus Toimintaympäristön muutokset edellyttävät kunta- ja palvelurakenteiden ja palveluprosessien uudistamista. Ilman merkittäviä ja nopeita uudistuksia joudutaan todennäköisesti purkamaan ainakin osia kuntaperusteisesta palvelujärjestelmästä ja samalla ehkä myös osia suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Toimenpiteiden lykkääminen merkitsee entistä suurempaa velkaantumista. Tämä tarkoittaa taloudellisen taakan siirtämistä merkittävässä määrin tulevien sukupolvien maksettaviksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden saatavuus yhdenvertaista koko maassa. Erityisesti peruspalvelujen saatavuus ei nykyjärjestelmässä ole yhdenvertaista. Palvelujärjestelmän uudistamisessa on tärkeintä jo pitkälti toteutetun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integroimisen lisäksi yhdistää samaan rakenteeseen mahdollisimman laajasti perustason ja erityistason tehtäviä. Näin palvelut saadaan vastuualueittain yhden johdon vastuulle niin, että asiakkaan saama palvelu ei kärsi kokonaisvastuun pirstaleisuudesta ja käytettävissä olevat voimavarat hyödynnetään palvelujärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Riittävän laajoissa kokonaisuuksissa palvelut kyetään järjestämään laadukkaasti siten, että ne ovat kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti. Jotta kunta- ja palvelurakenne olisi 2020-luvun alkaessa kykenevä vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin, kuntauudistus on toteutettava siten, että kunta- ja palvelurakenteet uudistetaan nopeassa aikataulussa. Kuntaliitos ei ole tavoite, vaan keino rakentaa elinvoimainen ja toimintakykyinen uusi kunta. Jos kuntauudistuksen toteuttamista siirretään yhä eteenpäin, menetetään ratkaisevan tärkeitä vuosia. Tämä tarkoittaa heikoimpien kuntien ajautumista peruuttamattomaan taloudelliseen ahdinkoon. Kun kuntien talous alkaa kriisiytyä, niin samalla myös kuntien keskinäinen lojaalisuus alkaa heiketä. Talousvaikeuksiin ajautunut kunta ei enää välttämättä saakaan itselleen kuntaliitoskumppania.tällöin joudutaan julkisen sektorin näkökulmasta tilanteeseen, jossa toisessa vaakakupissa ovat kuntalaiset sekä heidän perusoikeutensa palveluihin. Toisessa vaakakupissa ovat kunnallinen itsehallinto ja vanhat kuntarajat. Uusien kuntien määrittäminen: Työryhmä esittää, että Pirkanmaalle asetettaisiin seitsemän erityistä kuntajakoselvitystä seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi: Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Ylöjärvi, Vesilahti ja Nokia (mahdollisestihämeenkyrö, Pälkäne ja/tai Orivesi) Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki (mahdollisesti Orivesi) Kihniö, Parkano, Ikaalinen (mahdollisesti Hämeenkyrö)

18 Kunnanhallitus Urjala, Akaa ja Valkeakoski (mahdollisesti Pälkäne) Sastamala ja Kiikoinen Punkalaidun, Huittinen ja Kokemäki Virrat, Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri. Rakennetyöryhmän esityksessä siis Kihniö, Parkano ja Ikaalinen muodostavat selvitysalueen ( yht asukasta). Mahdollisesti kokonaisuuteen voisivat kuulua myös Hämeenkyrö ( asukasta) ja / tai Karvia ( asukasta). ja / tai Ylöjärven pohjoisosa. Pirkanmaa on kokonaisuutena väestöään vahvasti kasvattava maakunta. Maakunnan väestökehitys näyttää kuitenkin raskaalta erityisesti Luoteis- ja Ylä- Pirkanmaalla. Erityisesti Kihniön ja Ruoveden osalta sekä väestönkasvuennusteet, yli 75-vuotiaiden osuus, mediaani-ikä, huoltosuhde-ennuste sekä syntyneiden lukumäärä ovat maakunnan heikoimmat ja valtakunnallisestikin huolestuttavan huonolla tasolla. Kehitysennusteiden valossa näyttäisi siltä, että joillakin maakunnan kunnilla ei olisi tulevaisuudessa edellytyksiä turvata palveluja ja selviytyä itsenäisesti tulevaisuuden palveluhaasteista. Maakunnan kuntien kuntaliitostarve ja -perusteet ovatkin erilaisia. Tampereen ja sen ympäryskuntien kuntaliitosperusteissa painottuvat erityisesti yhdyskuntarakenteelliset perusteet. Maakunnan muilla alueilla painottuvat väestö- ja taloudelliset perusteet. Väestö- ja talouskehitystä kuvaavien muuttujien perusteella maakunnan alueiden kehitys tulee voimakkaasti eriytymään. Tampereen ja sen naapurikuntien väestö kasvaa nopeasti ja huoltosuhde pysyy hyvänä, kun taas erityisesti maakunnan koillis- ja luoteisosissa väestökehitys on heikkoa ja asettaa kuntataloudet haastavaan tilanteeseen. Pirkanmaan osalta keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan Tampereen seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi Tampereen kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii. Ehdotettu kuntarakenne luo pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidulle palveluiden järjestämiselle. Kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet sovitetaan yhteen erikseen valmisteltavassa palvelurakenneselvityksessä. Oheismateriaalina Suomen hallituksen asettaman rakennetyöryhmän alueellinen Pirkanmaan maakuntaa koskeva selvitys ja ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi, sekä kunnille lähetetyt kysymyslomakkeet. Rakennetyöryhmän yleinen osa ( 237 sivua) on saatavissa linkityksenä kunnan www sivuilta kohdassa ajankohtaista. Linkki myös Pirkanmaan alueselvitykseen ja ehdotukseksi uudeksi kuntarakenteeksi.

19 Kunnanhallitus Esityksen pohjalta valtioneuvosto tulee pyytämään asiasta kunnilta lausuntoja. Lausunnot tulee toimittaa valtuustokäsittelyn jälkeen valtioneuvostolle viimeistään Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi. Kunnallis hallinnon rakennety

20 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Tekla Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Teknisen hallinnon päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa seuraavasti: Käyttötalous: - Palo- ja pelastustoimi tulosalueelle 700 euroa, ylityspyyntö johtuu ennakoidusta suuremmista KVTEL-maksuista. - Kiinteistöt tulosalueelle euroa, ylitys johtuu pääsääntöisesti kiinteistöjen kohonneista sähköenergia kustannuksista ja asiantuntijapalveluiden ostoista. - Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu pääsääntöisesti kohonneista sähköenergia kustannuksista. - Jätehuollon tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu pääsääntöisesti poistetuista tilisaamisista. - Tekniset palvelut tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu ennakoitua suuremmista henkilöstökuluista, palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista. Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa edellä mainittuihin tulosalueisiin, yhteensä euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 28 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen toimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä euron lisämääräraha.

21 Kunnanhallitus OY AUDIATOR AB:N ILMOITUS TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA 29 Oy Audiator Ab JHTT yhteisö ilmoittaa päivätyllä kirjeellä, että yhteisön nimeämä Kihniön kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on siirtymässä eläkkeelle. Oy Audiator Ab nimeää alkaen kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Vesa Keson. Tarkastuslautakunta on merkinnyt asian tiedoksi saaduksi kokouksessaan Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Oy Audiator Ab:n ilmoituksen vastuunalaisen tilintarkastajan nimeämisestä ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

22 Kunnanhallitus TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE 30 Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab, JHTT yhteisön. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta tilintarkastustoimeksiannon vahvistusta ja johdon vahvistuskirjettä tilintarkastajalle (liitteet 3 ja 4). Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle Oy Audiator Ab:lle tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen ja johdon vahvistuskirjeen tilintarkastajalle oheisten liitteiden 3 ja 4 mukaisesti. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Törmän ja kunnanjohtaja Petri Liukun allekirjoittamaan vahvistuskirjeet.

23 Kunnanhallitus SATU ASUMANIEMEN KUNNAN TAKAAMAN LAINAN SIIRTO TOISEEN RAHALAITOKSEEN 31 Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Satu Asumaniemen lainan takauksen hoitokotia varten Laina on otettu Sampo Pankki Oyj:stä. Lainasummat ja lainan järjestelyt ovat olleet seuraavat: Kunnanvaltuusto , 28 : Lainaa otetaan yhteensä euroa. Vakuudeksi tulee kohteen kiinteistökiinnitykset sekä Kihniön kunnan euron omavelkainen takaus. Lainoja otetaan 2 kpl; euroa ja euroa (tähän lainaan kunnan takaus). Vastavakuudeksi Sampo Pankki antaa Kihniön kunnalle jälkipantin ostettavasta kohteesta euron jälkeen tai sitten ns. häntäkiinnitykset euron jälkeen euron lainan takaukseen tehtäisiin rajaus siten, että kun saneeraus on suoritettu kokonaisuudessaan, niin eurosta vähennetään 60 % remonttikustannuksista (max euroa). Koska kiinteistön arvon katsotaan tällöin nousseen ja sen vakuusarvon parantuneen. Tällöin kunnan takausvastuulle jäisi euroa. Molempia lainoja olisi lyhennettävä pääomien suhteessa. Lainojen takaisinmaksuaika on 12 vuotta. Kiinteistön hankkii ja lainan ottaa Satu Asumaniemi, ja hän vuokraa kyseisen kiinteistön Hoivapalvelu S. Asumaniemen käyttöön. Kiinteistössä on euron edestä kiinnityksiä (panttikirjoja), joista Sampo Pankki vaatii euroa lainan vakuudeksi, joten euron edestä jäisi kunnalle. Satu Asumaniemi aikoo siirtää ko. lainan Kihniön Osuuspankkiin, jolloin vanhan sitoumuksen sijaan Kihniön kunnan omavelkainen takaussumma on euroa. Kiinteistön arvoksi on määritelty tehtyjen remonttien ja asennettujen sprinklerien jälkeen euroa. Vastavakuudeksi Kihniön Osuuspankki antaa Kihniön kunnalle jälkipanttauksella kiinnitykset euron jälkeen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy omavelkaisen takauksen Satu Asumaniemen Kihniön Osuuspankkiin siirrettävään euron suuruiseen velkaan, joka on kohdistunut Etelä-Nerkoon kansakoulun (Rnro 11:28) hankkimiseen Hoivapalvelu S. Asumaniemi Ky:n käyttöön. Takaus myönnetään edellyttäen, että kunta saa vastavakuudeksi kohteen kiinnitykset (jälkipantti) euron jälkeen, yhteensä euroa.

24 Kunnanhallitus MAASEUTUSIHTEERI KEIJO PAULAMÄEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI 32 Kihniön kunnan maaseutusihteeri Keijo Paulamäki sanoutuu irti maaseutusihteerin virasta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kunnanhallitus myöntää eron Keijo Paulamäelle siten, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä on

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.04.2015 klo 17.00 18.33 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Keskiviikko 22.12.2010 kello 17.00 18:00 Kunnanvirasto Markkola Juha-Matti Keskinen Irja Aho Pirjo Hellgren Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Niemenmaa Nina ja Koivistoinen Hannu

Niemenmaa Nina ja Koivistoinen Hannu ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.03.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17. 5.2010 kello 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 3.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 3.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 3.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 3.11.2010 klo 16.30 18.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanhallitus. maanantai klo 17:00-19:40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanhallitus. maanantai klo 17:00-19:40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet maanantai 9.3.2009 klo 17:00-19:40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 4.10.2010 kello 18:00 19:38 Turvemuseo Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Annala Tarmo Hellgrén Jussi Koivistoinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 Sivistyslautakunta 01.12.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 01.12.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 1.12.2008 klo 17.00-21.35 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 17.56 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Tiistai 7.6.2016 klo 16.00 18.08 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari* Annala Tarmo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 26.11.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.11.2008 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Annala Ossi Hautamäki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013. Sivistyslautakunta 12.11.2013 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013. Sivistyslautakunta 12.11.2013 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Sivistyslautakunta 12.11.2013 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 12.11.2013 klo 19.00 20.15 Kihniön kunnankirjasto Inkinen Anneli Jokioja Janiina

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 43 KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 44 PERUSTURVAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21. 9.2009 kello 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tekninen lautakunta 22.6.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 22.6.2011 klo 16.30 18.33 Kihniön Eränkävijät ry maja Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Kunnanhallitus. Maanantai kello :50 Kunnanviraston kokoushuone

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Kunnanhallitus. Maanantai kello :50 Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 24.10.2011 kello 17.00 18:50 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Koivistoinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 18.11.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.11.2009 klo 16.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot