KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Koivistoinen Hannu Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Yli-Hietanen Harri puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Hellgrén Jussi Liukku Petri Pertti Jalonen kvalt. pj. kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija, 17, 18 ja 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Irja Keskinen ja Tarmo Annala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Irja Keskinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Tarmo Annala Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 17 INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 18 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 19 KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 20 ILMOITUSASIAT 21 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄÄN 22 KIHNIÖN KOSKITOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS MARKKINOINTIKUSTANNUKSIIN 23 OSALLISTUMINEN NUOTTA 2011 JATKOHANKKEESEEN 24 PIRKANMAAN YRITTÄJIEN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VAIKUTTAJASEMINAARI TALLINNAAN 25 PUUMILAN TYÖTILOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 26 TALOUSKATSAUS ( ALUSTAVA) 27 ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE -SELVITYS 28 LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON 29 OY AUDIATOR AB.N ILMOITUS TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA 30 TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE 31 SATU ASUMANIEMEN KUNNAN TAKAAMAN LAINAN SIIRTO TOISEEN RAHALAITOKSEEN 32 MAASEUTUSIHTEERI KEIJO PAULAMÄEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI

3 Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 17 Tekninen johtaja Pertti Jalonen saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien toteutumista sekä aikataulutuksesta ja suunnitelmista loppuvuoden osalta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt investointilistalla olevien kohteiden alulle saattamiseksi. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 18 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

5 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 19 Kihniön kunta sekä Mika Toropainen ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen Nerkon kylässä sijaitsevasta Lahdentausta RN:o 4:83 tilasta. Liitekartan mukainen määräala on n m². Kiinteistötunnus Määräala myydään ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamista varten. Määräalan hinnanmuodostuksen on arvioinut Metsänhoitoyhdistys. Kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 20 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2012, Kihniön työttömyysprosentti oli 8,7 (edellinen 9,0 ). Korkein oli Virroilla 13,5 % sekä alhaisin Ikaalisissa, Vesilahdella ja Sastamalassa 6,8 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Paukkunen Sirkka-Liisa ja Paukkunen Mauri / paukkunen Ilkka, Kesäkallio 9:63, Keltakoto 9:65 ja Mustikkaranta 9:74, Nerkko Kuisma Juhani / Nieminen Veikko ja Nieminen Pirjo, Metsäniemi 48:0, Kankari Vehmasto Tarmo ja Vehmasto Mirja / Siro Marita ja Siro Mikael, Korpela 16:14, Kihniö Mäkinen Ilmi / Virta Seppo, Koskela 7:28, Nerkoo Nygård Liisa, Kaunisto Marja-Leena ja Päivinen Marketta / Paloniemi Jere, Nygård 16:127, Nerko Hakala Sinikka / Järventausta Ville-Tuomas, Asumakangas 4:60, Kankari Suomen valtio, Metsähallitus / Tapiainen Anne ja Mansikkaviita Mirja, Valtion metsämaat 1:1, Kihniö - Lautakuntien pöytäkirjoja: Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 1 : Teknisen lautakunnan kokousajat 2 : Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen 3 : Teknisen lautakunnan kokouksen koollekutsuminen 4 : Vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelma 5 : Teknisen johtajan päätäntävalta hankinnoissa 6 : Koululaajennuksen tilaohjelman ja suunnitteluohjelman hyväksyminen 7 : Suunnittelutoimikunnan nimeäminen 8 : Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yhteisyrityksen avulla 9 : Ilmoitusasiat 10 : Muut esille tulevat asiat Saapuneet kirjeet: - Kuntaliitto, kirje 1/80/2012: Vuoden 2011 yleiskirjeluettelo - Kuntaliitto, kirje 2/80/2012: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Kuntaliitto, kirje 3/80/2012: Muutoksia päivähoidon asiakasmaksuihin alkaen - Kuntaliitto, kirje 4/80/2012: Kansallinen veteraanipäivä - Kuntaliitto, kirje 5/80/2012: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien uudet maksuperusteet ja taksan mallipohja Kuntaliitto, kirje 6/80/2012: Toimeentulotuki alkaen - Kuntatyönantajat, kirje 1/2012: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edustavaltionosuusennakot vuonna Markkinaoikeus, Päätös nro 43/2012, Dnro 319/11/JH: Markkinaoikeus kumoaa Kihniön kunnan teknisen lautakunnan hankintapäätökset ( 45 ja 46)

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

8 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄÄN 21 Parkanon kaupungilla ja Kihniön kunnalla on yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, johon kuuluu Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin lisäksi edustajat Kelalta, työvoimatoimistosta ja mielenterveystoimistosta. Toimikausi on Kihniön kunnan edustajina ovat olleet edellisellä toimikaudella kunnanhallituksen päätöksellä Ulrika Rautanen ja Liisa Yli-Paavola. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä laatii työskentelyään varten työjärjestyksen. Kunnanhallitus nimeää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään Kihniön kunnan edustajiksi toimikaudeksi vastaavan lääkärin Jaak Roosimäen ja sosiaalityöntekijä Ulrika Rautasen.

9 Kunnanhallitus KIHNIÖN KOSKITOIMIKUNNAN AVUSTUSANOMUS MARKKINOINTIKUSTANNUKSIIN 22 Kihniön koskitoimikunta pyytää kunnalta edellisvuosien tapaan 500 euron suuruista avustusta Kihniön Taimenkoskien markkinointiin. Anomuksen mukaan Kihniön Taimenkosket ovat vakiinnuttaneet paikkansa vetovoimaisena koskikalastuskohteena ja vuosittain koskilla käy useita satoja kalastajia. Kosket antavat merkittävän lisän Kihniön matkailutarjontaan. Markkinoinnin on kuitenkin oltava jatkuvaa suosion ylläpitämiseksi. Viime vuoden toimintakertomus on toimitettu kunnalle, samoin toimintasuunnitelma vuodelle Kunnanhallitus myöntää muun yleishallinnon määrärahoista 500 euron suuruisen avustuksen Kihniön Taimenkoskien markkinointiin vuodelle 2012.

10 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN NUOTTA 2011 JATKOHANKKEESEEN khall Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän aikuisopiston hallinnoima Nuotta 2011 hanke ja yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan TE toimiston kanssa kumppanuushankkeena toteuttama Nuotta 2011 työvoimahallinnon osio ovat saamassa jatkorahoituspäätöksen syksyn 2010 aikana. Aikuisopiston hallinnoiman Nuotta 2011 hankkeen rahoituspäätös on tehty saakka. Hankkeen jatkoesitys jätetään ELY keskukseen mennessä, jonka jälkeen se tullaan käsittelemään maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR). Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto esittää hankkeiden jatkamista niistä saatujen myönteisten kokemusten perusteella. Hankkeet ovat edistäneet pitkään ja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen kehittämistä tukemalla mm. keskeytyneiden ammatillisten opintojen loppuun saattamista, tarjonnut yksilöllisiä ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia ja siten turvannut osaavan työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla. Hankkeen kautta on pyritty lisäämään myös kohderyhmän kanssa työskentelevien toimijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työssäjaksamista. Hankkeet ovat tarjonneet pitkään työttömänä olleille ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia ja edistänyt sijoittumista työmarkkinoille, joka näkyy kuntien maksuosuuksien pienentymisenä passiivisen työmarkkinatuen osalta. Hankkeiden ohjausryhmä esitti kokouksessaan ( ) yksimielisesti, että tarvetta hankkeiden toiminnalle edelleen on ja hankkeiden jatkoa valmistellaan esitetyn aikataulusuunnitelman mukaisesti. ELY keskuksesta esitetyn alustavan arvion perusteella jatkohankkeen rahoituspohja tulee olemaan meneillään olevan hankkeen resurssin mukainen ajalle Meneillään olevan Nuotta 2011 hankkeen rahoitussuunnitelmaan on budjetoitu kuntarahoitusosuutta 1 euro/asukas/vuosi. Jatkohankkeen rahoituspohja tullaan suunnittelemaan nykytasolla nykyisillä resursseilla. Esityksenä on, että Kihniö, Parkano, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi ja Virrat varautuisivat Nuotta 2011 hankkeen kuntarahoitusosuuden kattamiseen 1 euro/asukas/vuosi vuosille Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta osallistuu Nuotta 2011 jatkohankkeeseen 1 euro / asukas / vuosi vuosille

11 Kunnanhallitus Rahoitusosuus kohdistetaan sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle ja siellä kuntouttavan työtoiminnan tulosyksikölle. Vuosien rahoitusosuudet otetaan huomioon sosiaalipalvelujen talousarviota laadittaessa. khall Hankkeen rahoittaja Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti vuoden 2010 lopussa, että hankkeen jatkaminen vuoden 2013 loppuun asti ei tule kysymykseen valtion ja ESR:n rahoituksen vähentyessä. Tämän johdosta sekä PIRKOn hankeosiolle että Pirkanmaan TE-toimiston hankeosiolle on haettu ja saatu jatko siten, että hankkeet päättyvät tammikuun 2012 lopussa. PIRKOn hankeosio siis päättyy tammikuun lopussa 2012, joten kunnille ei tule maksettavaksi vuosien 2012 ja 2013 osalta kuntarahoitusosuutta. Sen sijaan työhallinnon hankeosion osalta on tullut tarpeelliseksi jatkaa toimintaa vielä vuoden 2012 loppuun saakka, koska 1. hankkeen asiakkaiden palkkatuki- ja koulutusmäärärahoja on jäljellä niin, että niiden käyttämistä olisi tarpeen jatkaa vuonna Pirkanmaan ELY-keskus on tuonut esille, että hankkeeseen voitaisiin v palkata asiantuntemusta arvioimaan TYPin toiminnan edellytyksiä ja organisoimaan TYPin toiminnan aloittamista. TYP on TE-toimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskus. Pirkanmaan ELY- keskuksen saaman työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan Pirkanmaan ELY- keskuksen htv- kiintiö on pienentynyt niin, että selvitysmiehen palkkaus Pohjois-Pirkanmaan te- toimiston hallinnoimaan Nuotta 2011 hankkeeseen ei ole mahdollista. Pirkanmaan ELY- keskuksen mukaan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan aloittamista ja perustamista koskeva selvitystyö voidaan kuitenkin toteuttaa suunnitelman mukaisesti ostopalveluna.

12 Kunnanhallitus Pirkanmaan TE-keskus esittää, että alueen kunnat osallistuisivat Nuotta hankkeen kuntarahoitusosuuteen maksamalla yhteensä 16% vuoden 2012 osalta syntyvistä kustannuksista (työhallinnon osio). Väestömäärään suhteutettuna Kihniön osuus olisi noin 676,50. Lisäksi TE- keskus tiedustelee kunnilta voidaanko selvitystyö tehdä ostopalveluna alkuperäisen suunnitelman mukaan selvitysmies tuli palkata ELY- keskuksen htv kiintiön kautta. Kunnanhallitus toteaa, että Nuotta 2011 hankkeen PIRKO:n osuus päättyy tammikuun 2012 lopussa, joten kuntarahoitusosuutta ei tältä osin enää makseta. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta osallistuu Nuotta 2011 hankkeen ( työhallinnon osio) rahoitukseen 676,50 euron kuntarahoitusosuudella vuonna Kihniön kunnalle käy järjestely, jossa työvoiman palvelukeskuksen toiminnan aloittamista ja perustamista koskeva selvitystyö hankitaan ostopalveluna.

13 Kunnanhallitus PIRKANMAAN YRITTÄJIEN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VAIKUTTAJASEMINAARI TALLINNAAN 24 Kunnanjohtaja Petri Liukun johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus päättää ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista. Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan ELY- keskus järjestävät kunnallisjohdolle seminaarin kaupungin- / kunnanjohtajille sekä maakuntien liittojen johtajille Tallinnassa Hotelli Virussa. Kustannuksina tulevat osallistumismaksu ja yhteiskuljetus Tampereelta 495 euroa sekä tavanomaiset kilometrikorvaukset ja päivärahat. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallitus myöntää Petri Liukulle oikeuden osallistua Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Ely- keskuksen järjestämään vaikuttajaseminaariin Viron Tallinnaan esitettynä ajankohtana. Keskustelun kuluessa Petri Liukku esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtaja Tapani Törmä piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan.

14 Kunnanhallitus PUUMILAN TYÖTILOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN 25 Puumilan työtilojen vuokrat ovat tarkistettu edellisen kerran kunnanhallituksessa Liitteenä nro 2 on yhdistelmä, josta ilmenevät nykyisin voimassaolevat vuokrat työtiloittain, sekä ehdotukset elinkustannusindeksillä vuodesta 2008 / /12 korotetuiksi vuokriksi. Näissä vuokrissa ei ole Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuvia vuokria, jotka ovat olleet liikevaihtoon sidottuja ja jotka on kunnanhallitus vahvistanut erikseen. Lisäksi korotuksille ovat perusteena kohonneet kiinteistökustannukset sekä energian huomattava hinnannousu. Kunnanhallitus päättää korottaa Puumilan työtilojen vuokria liitteen nro 2 mukaisiksi alkaen.

15 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS ( ALUSTAVA) 26 Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee alustavan talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

16 Kunnanhallitus ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE -SELVITYS 27 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne perustuu väestörakenteelle, jossa väestökehitys turvaa riittäväntyöikäisen väestön sekä riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit palveluiden järjestämiseksi. Väestörakenne muodostaa myös pohjan taloudelle. Kunnan taloudellisen kehityksen lähtökohta on alueen elinkeinotoiminta. Kunnan tulisi olla elinkeinopolitiikassaan vahva toimija paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Vahva väestörakenne ja talous luovat pohjan terveelle kilpailulle alueiden välillä. näkökulmasta elinvoimaisen kuntarakenteen tulisi vastata kuntalaisen tarpeeseen vaikuttaa ja osallistua elinpiiriään koskeviin päätöksiin. Kuntalaisten asiointi ja työssäkäynti kuvaavat kuntalaisen arkea ja tarvetta vaikuttaa. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta elinvoimainen kuntarakenne vastaa yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen, tasaa alueiden välistä epätervettä kilpailua ja osaoptimointia vähentää alueiden segregaatiokehitystä. Elinvoimainen kuntarakenne muodostuu väestöstä, työpaikoista, taloudesta, palveluista, yhdyskuntarakenteesta ja demokratiasta. Elinvoimaisen kuntarakenteen vahvuus riippuu siitä, kuinka hyvin rakenne perustuu edellä mainituille tekijöille. Vahvuus saattaa muuttua heikkoudeksi silloin, jos joku keskeisistä tekijöistä, esimerkiksi talous, heikentyy merkittävästi. Elinvoimaisella kuntarakenteella varmistetaan keskeisten hyvinvointipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa. Suomalainen palvelujärjestelmä on vanhastaan rakentunut kuntien toiminnan varaan. Palveluiden järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu on pääosiltaan annettu kunnille. Kunnilla on hyvät edellytykset huomioida paikalliset olosuhteet ja kuntalaiset voivat vaikuttaa palvelujen järjestämiseen. Kunnissa on mahdollisuus reagoida nopeasti tapahtuviin, yllättäviinkin muutoksiin. Kuntaperusteinen järjestelmä on osoittanut tehokkuutensa ja toimivuutensa eri aikoina ja eri olosuhteissa. Väestökehitys on haastamassa kuntien kyvyn järjestää peruspalveluja ja 2030-luvulla. Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen dramaattinen heikkeneminen seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, maan sisäinen muuttoliike, globalisaation lieveilmiöt sekä kansainvälisen ja Suomen talouden epävakaus uhkaavat vakavasti kuntien toimintaa. Julkinen sektori on kokonaisuudessaan joutunut yhä kovenevien ulkoisten paineiden kohteeksi siirryttäessä 2010-luvulle. Kyse ei ole vain palveluiden saavutettavuudesta, vaan yhä enemmän niiden saatavuudesta, laadusta tai vaikuttavuudesta. Kuntauudistuksen tarkoituksena on luoda elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, joka kykenisi selviytymään näistä haasteista.

17 Kunnanhallitus Toimintaympäristön muutokset edellyttävät kunta- ja palvelurakenteiden ja palveluprosessien uudistamista. Ilman merkittäviä ja nopeita uudistuksia joudutaan todennäköisesti purkamaan ainakin osia kuntaperusteisesta palvelujärjestelmästä ja samalla ehkä myös osia suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Toimenpiteiden lykkääminen merkitsee entistä suurempaa velkaantumista. Tämä tarkoittaa taloudellisen taakan siirtämistä merkittävässä määrin tulevien sukupolvien maksettaviksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden saatavuus yhdenvertaista koko maassa. Erityisesti peruspalvelujen saatavuus ei nykyjärjestelmässä ole yhdenvertaista. Palvelujärjestelmän uudistamisessa on tärkeintä jo pitkälti toteutetun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integroimisen lisäksi yhdistää samaan rakenteeseen mahdollisimman laajasti perustason ja erityistason tehtäviä. Näin palvelut saadaan vastuualueittain yhden johdon vastuulle niin, että asiakkaan saama palvelu ei kärsi kokonaisvastuun pirstaleisuudesta ja käytettävissä olevat voimavarat hyödynnetään palvelujärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Riittävän laajoissa kokonaisuuksissa palvelut kyetään järjestämään laadukkaasti siten, että ne ovat kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti. Jotta kunta- ja palvelurakenne olisi 2020-luvun alkaessa kykenevä vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin, kuntauudistus on toteutettava siten, että kunta- ja palvelurakenteet uudistetaan nopeassa aikataulussa. Kuntaliitos ei ole tavoite, vaan keino rakentaa elinvoimainen ja toimintakykyinen uusi kunta. Jos kuntauudistuksen toteuttamista siirretään yhä eteenpäin, menetetään ratkaisevan tärkeitä vuosia. Tämä tarkoittaa heikoimpien kuntien ajautumista peruuttamattomaan taloudelliseen ahdinkoon. Kun kuntien talous alkaa kriisiytyä, niin samalla myös kuntien keskinäinen lojaalisuus alkaa heiketä. Talousvaikeuksiin ajautunut kunta ei enää välttämättä saakaan itselleen kuntaliitoskumppania.tällöin joudutaan julkisen sektorin näkökulmasta tilanteeseen, jossa toisessa vaakakupissa ovat kuntalaiset sekä heidän perusoikeutensa palveluihin. Toisessa vaakakupissa ovat kunnallinen itsehallinto ja vanhat kuntarajat. Uusien kuntien määrittäminen: Työryhmä esittää, että Pirkanmaalle asetettaisiin seitsemän erityistä kuntajakoselvitystä seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi: Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Ylöjärvi, Vesilahti ja Nokia (mahdollisestihämeenkyrö, Pälkäne ja/tai Orivesi) Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki (mahdollisesti Orivesi) Kihniö, Parkano, Ikaalinen (mahdollisesti Hämeenkyrö)

18 Kunnanhallitus Urjala, Akaa ja Valkeakoski (mahdollisesti Pälkäne) Sastamala ja Kiikoinen Punkalaidun, Huittinen ja Kokemäki Virrat, Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri. Rakennetyöryhmän esityksessä siis Kihniö, Parkano ja Ikaalinen muodostavat selvitysalueen ( yht asukasta). Mahdollisesti kokonaisuuteen voisivat kuulua myös Hämeenkyrö ( asukasta) ja / tai Karvia ( asukasta). ja / tai Ylöjärven pohjoisosa. Pirkanmaa on kokonaisuutena väestöään vahvasti kasvattava maakunta. Maakunnan väestökehitys näyttää kuitenkin raskaalta erityisesti Luoteis- ja Ylä- Pirkanmaalla. Erityisesti Kihniön ja Ruoveden osalta sekä väestönkasvuennusteet, yli 75-vuotiaiden osuus, mediaani-ikä, huoltosuhde-ennuste sekä syntyneiden lukumäärä ovat maakunnan heikoimmat ja valtakunnallisestikin huolestuttavan huonolla tasolla. Kehitysennusteiden valossa näyttäisi siltä, että joillakin maakunnan kunnilla ei olisi tulevaisuudessa edellytyksiä turvata palveluja ja selviytyä itsenäisesti tulevaisuuden palveluhaasteista. Maakunnan kuntien kuntaliitostarve ja -perusteet ovatkin erilaisia. Tampereen ja sen ympäryskuntien kuntaliitosperusteissa painottuvat erityisesti yhdyskuntarakenteelliset perusteet. Maakunnan muilla alueilla painottuvat väestö- ja taloudelliset perusteet. Väestö- ja talouskehitystä kuvaavien muuttujien perusteella maakunnan alueiden kehitys tulee voimakkaasti eriytymään. Tampereen ja sen naapurikuntien väestö kasvaa nopeasti ja huoltosuhde pysyy hyvänä, kun taas erityisesti maakunnan koillis- ja luoteisosissa väestökehitys on heikkoa ja asettaa kuntataloudet haastavaan tilanteeseen. Pirkanmaan osalta keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan Tampereen seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi Tampereen kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii. Ehdotettu kuntarakenne luo pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidulle palveluiden järjestämiselle. Kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet sovitetaan yhteen erikseen valmisteltavassa palvelurakenneselvityksessä. Oheismateriaalina Suomen hallituksen asettaman rakennetyöryhmän alueellinen Pirkanmaan maakuntaa koskeva selvitys ja ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi, sekä kunnille lähetetyt kysymyslomakkeet. Rakennetyöryhmän yleinen osa ( 237 sivua) on saatavissa linkityksenä kunnan www sivuilta kohdassa ajankohtaista. Linkki myös Pirkanmaan alueselvitykseen ja ehdotukseksi uudeksi kuntarakenteeksi.

19 Kunnanhallitus Esityksen pohjalta valtioneuvosto tulee pyytämään asiasta kunnilta lausuntoja. Lausunnot tulee toimittaa valtuustokäsittelyn jälkeen valtioneuvostolle viimeistään Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi. Kunnallis hallinnon rakennety

20 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Tekla Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Teknisen hallinnon päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa seuraavasti: Käyttötalous: - Palo- ja pelastustoimi tulosalueelle 700 euroa, ylityspyyntö johtuu ennakoidusta suuremmista KVTEL-maksuista. - Kiinteistöt tulosalueelle euroa, ylitys johtuu pääsääntöisesti kiinteistöjen kohonneista sähköenergia kustannuksista ja asiantuntijapalveluiden ostoista. - Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu pääsääntöisesti kohonneista sähköenergia kustannuksista. - Jätehuollon tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu pääsääntöisesti poistetuista tilisaamisista. - Tekniset palvelut tulosalueelle euroa, ylityspyyntö johtuu ennakoitua suuremmista henkilöstökuluista, palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista. Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa edellä mainittuihin tulosalueisiin, yhteensä euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 28 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen toimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä euron lisämääräraha.

21 Kunnanhallitus OY AUDIATOR AB:N ILMOITUS TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA 29 Oy Audiator Ab JHTT yhteisö ilmoittaa päivätyllä kirjeellä, että yhteisön nimeämä Kihniön kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on siirtymässä eläkkeelle. Oy Audiator Ab nimeää alkaen kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Vesa Keson. Tarkastuslautakunta on merkinnyt asian tiedoksi saaduksi kokouksessaan Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Oy Audiator Ab:n ilmoituksen vastuunalaisen tilintarkastajan nimeämisestä ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

22 Kunnanhallitus TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE 30 Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab, JHTT yhteisön. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta tilintarkastustoimeksiannon vahvistusta ja johdon vahvistuskirjettä tilintarkastajalle (liitteet 3 ja 4). Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle Oy Audiator Ab:lle tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen ja johdon vahvistuskirjeen tilintarkastajalle oheisten liitteiden 3 ja 4 mukaisesti. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Törmän ja kunnanjohtaja Petri Liukun allekirjoittamaan vahvistuskirjeet.

23 Kunnanhallitus SATU ASUMANIEMEN KUNNAN TAKAAMAN LAINAN SIIRTO TOISEEN RAHALAITOKSEEN 31 Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Satu Asumaniemen lainan takauksen hoitokotia varten Laina on otettu Sampo Pankki Oyj:stä. Lainasummat ja lainan järjestelyt ovat olleet seuraavat: Kunnanvaltuusto , 28 : Lainaa otetaan yhteensä euroa. Vakuudeksi tulee kohteen kiinteistökiinnitykset sekä Kihniön kunnan euron omavelkainen takaus. Lainoja otetaan 2 kpl; euroa ja euroa (tähän lainaan kunnan takaus). Vastavakuudeksi Sampo Pankki antaa Kihniön kunnalle jälkipantin ostettavasta kohteesta euron jälkeen tai sitten ns. häntäkiinnitykset euron jälkeen euron lainan takaukseen tehtäisiin rajaus siten, että kun saneeraus on suoritettu kokonaisuudessaan, niin eurosta vähennetään 60 % remonttikustannuksista (max euroa). Koska kiinteistön arvon katsotaan tällöin nousseen ja sen vakuusarvon parantuneen. Tällöin kunnan takausvastuulle jäisi euroa. Molempia lainoja olisi lyhennettävä pääomien suhteessa. Lainojen takaisinmaksuaika on 12 vuotta. Kiinteistön hankkii ja lainan ottaa Satu Asumaniemi, ja hän vuokraa kyseisen kiinteistön Hoivapalvelu S. Asumaniemen käyttöön. Kiinteistössä on euron edestä kiinnityksiä (panttikirjoja), joista Sampo Pankki vaatii euroa lainan vakuudeksi, joten euron edestä jäisi kunnalle. Satu Asumaniemi aikoo siirtää ko. lainan Kihniön Osuuspankkiin, jolloin vanhan sitoumuksen sijaan Kihniön kunnan omavelkainen takaussumma on euroa. Kiinteistön arvoksi on määritelty tehtyjen remonttien ja asennettujen sprinklerien jälkeen euroa. Vastavakuudeksi Kihniön Osuuspankki antaa Kihniön kunnalle jälkipanttauksella kiinnitykset euron jälkeen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy omavelkaisen takauksen Satu Asumaniemen Kihniön Osuuspankkiin siirrettävään euron suuruiseen velkaan, joka on kohdistunut Etelä-Nerkoon kansakoulun (Rnro 11:28) hankkimiseen Hoivapalvelu S. Asumaniemi Ky:n käyttöön. Takaus myönnetään edellyttäen, että kunta saa vastavakuudeksi kohteen kiinnitykset (jälkipantti) euron jälkeen, yhteensä euroa.

24 Kunnanhallitus MAASEUTUSIHTEERI KEIJO PAULAMÄEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI 32 Kihniön kunnan maaseutusihteeri Keijo Paulamäki sanoutuu irti maaseutusihteerin virasta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kunnanhallitus myöntää eron Keijo Paulamäelle siten, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä on

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot