klo kunnanvirastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Kaupanvahvistajien ilmoitukset kiinteistönluovutuksista Lausunto Kanta-Hämeen maakunnan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Kunnan takaus Humppilan Vesihuolto Oy:n korjauslainaan Humppilan Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan hyväksyminen Talousarviolainan tarjouksen hyväksyminen Sote III -ohjausryhmän asettaminen Mäntyrinteen palvelukeskuksen työntekijöiden työpaikkalounaan hinta Palkattomat talkoovapaat 2015 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Anja Syrjälä JULKIPANO- TODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 53 Kunnanhallituksen päätöksen /9 :n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 54 Kunnanhallituksen päätöksen /8 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nikkasen ja Jukka Rouhiaisen. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Nikkanen ja Jukka Rouhiainen.

3 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 55 A. Pöytäkirjat 1. Hämeen liitto, maakuntahallitus Humppilan kunta, tekninen lautakunta Kanta-Hämeen keskussairaala, hallitus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus Forssan ammatti - instituutti, yhtymähallitus ja Forssan kaupunki, jätelautakunta B. Päätökset 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeus koskien poikkeavan jätteenkuljetuksen lopettamista koskevaa vallitusta, valittajat Eino Järvinen ja Akaan kaupunki (Forssan jätelautakunnan päätös ) 2. Hämeen TE -keskus koskien palkkatukipäätöstä Anna-Mari Sauriota. Työ- ja elinkeinotoimisto ei myönnä palkkatukea tuella palkattavan henkilön palkkakustannuksiin. 3. Hämeen TE -keskus koskien palkkatukipäätöstä Sari-Marjut Isomäkeä. Työ- ja elinkeinotoimisto ei myönnä palkkatukea tuella palkattavan henkilön palkkakustannuksiin. 4. Opetus- ja kulttuuriministeriö koskien erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

4 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 55 (jatkoa) C. Kirjeet ja kirjelmät 1. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Asia: Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit keväällä Ara Asia: Ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen Suomen Kuntaliitto Asia: Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa 4. Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion erityisavustuksen hakeminen 5. Kuntarahoitus Oyj Asia: Ilmoitus luoton ehtojen muutoksesta. Kaikkiin Kuntarahoituksen myöntämiin luottoihin sovelletaan lähtien seuraavaa ehtoa: Vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron arvon alittaessa 0,00 prosentin määrän, on luoton viitekoron arvo tällöin 0,00 prosenttia ja myöskään luoton viitekoron ja marginaalin summa ei voi olla koskaan alle 0,00 prosentti. (Luotonsaajat Humppilan Kaukolämpö Oy ja Humppilan Yritystie 4 Oy)

5 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 55 (jatkoa) D. Muut asiakirjat 1. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ky.: Suoriteraportti 2014, Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi.

6 KAUPANVAHVISTAJIEN ILMOITUKSET KIINTEISTÖNLUOVUTUKSISTA Khall 56 Kunnalle on toimitettu seuraavat kaupanvahvistajien kiinteistön luovutusilmoitukset: 1. Luovutuslaji Kauppa Luovuttajat Oskari Junttilan kp. Luovutuksen saaja Tarja Ahola Luovutuksen kohde Humppila, Oskula Koko kiinteistö, m Luovutuslaji Lahja Luovuttajat Heikki ja Marja Mattila Luovutuksen saaja Mari Mattila Luovutuksen kohde Humppila, Anttila Määräala (uusi) m Luovutuslaji Kauppa Luovuttajat Heikki ja Marja Mattila Luovutuksen saaja Mari Mattila Luovutuksen kohde Humppila, Tekoranta Määräosan ½ Kj: Kunnanhallitus merkitsee toteutuneet kiinteistöjen luovutukset tietoon saatetuksi.

7 LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA Khall 57 Hämeen liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja. Kaava käsittelee ensisijassa luonnonvaroja ja liikennettä. Kaavan tavoitteita ovat: - turvetuotannon aluevarauksilla mahdollistetaan turpeen kestävä ja ympäristön huomioiva tulevaisuuden käyttö - luonnonsuojelualueiden varaamisella turvataan Kanta-Hämeen arvokkaan suoluonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö - tuulivoiman aluevarauksilla mahdollistetaan, että maakunta voi tulevaisuudessa kantaa oman vastuunsa kansallisesta tuulivoiman rakentamistarpeesta - tarkistetuilla pohjavesien aluevarauksilla turvataan yhdyskuntien ja elinkeinoelämän hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessa sekä yhteen sovitetaan pohjavesien suojelu ja maankäytön intressit - ajantasaistetaan Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuen liikenteen maakunnalliset aluevaraukset Humppilan kunnan alueen osalta ehdotus sisältää seuraavat muutokset kaavan luonnosvaiheeseen verrattuna: - Kaitasuolta ja Tottamussuolta on poistettu SL-merkintä, kuten kunta kaavaluonnoslausunnossaan toivoi. - valtateiden 2 ja 9 sekä Turku-Toijala radan risteysvyöhykkeelle on osoitettu elinkeinojen kehittämisen kohdealue, jonka suunnittelussa tulee kehittämissuosituksen mukaan varautua liikenne-, logistiikkaja työpaikkatoimintojen sijoittumiseen alueelle. Em. muutosten ohella ehdotuksessa on luonnoksen tapaan osoitettu tuulivoimaloiden alue (Humppila-Urjala tuulivoimapuisto) sekä tärkeitä tai vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Kaavaehdotus ja -aineisto ovat nähtävissä maakuntaliiton sivuilla osoitteessa: Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Kanta- Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.

8 KUNNAN TAKAUS HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N KORJAUSLAINAAN Khall 58 Humppilan Vesihuolto Oy on selvittänyt kolmen vedenottamonsa tilaa, toimivuutta sekä niiden kykyä vastata vesihuoltoalan lainsäädännön vaatimuksiin ja tulevaisuuden vedenjakelutarpeisiin. Selvityksen perusteella Vesihuollolle on laadittu korjaussuunnitelma, jossa suuret korjaukset painottuvat vuosille Korjausten kustannusarvio on noin euroa. Yhtiö rahoittaa korjaukset lainarahalla. Tehtävät korjaukset ovat pääpiirteissään seuraavat: UV -laitteiden asennus kaikille vedenottamoille Koiviston vedenottamon ottokaivojen pumput uusitaan ja sähkötekniikka/pumppuautomatiikka päivitetään Huhdin vedenottamon sähkötekniikka/pumppuautomatiikka päivitetään Murron vedenottamon alkalointialtaaseen lisätään kalkkikiveä ja alavesisäiliö puhdistetaan ja desinfioidaan. Lisäksi ottamolle hankitaan varapumput ottokaivoon ja puhdasvesialtaaseen Vesihuolto Oy on saanut rahoitusta varten periaatepäätöksen euron korjauslainasta. Yhtiö tarvitsee lainaa varten lisävakuudeksi kunnan takauksen euron lainamäärään. Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron suuruisen omavelkaisen takauksen Humppilan Vesihuolto Oy:n korjauslainalle.

9 HUMPPILAN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAN HYVÄKSYMINEN Khall 59 Humppilan kunta on antanut omavelkaisen takauksen Humppilan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle ,52 euron lainalle. Lainan saldo on ,57 euroa. Valtionkonttori on lähettänyt kunnalle ,43 euron laskun perustuen erääntyneisiin maksamattomiin lainan lyhennyksiin, korkoihin ja viivästyskorkoihin. Maksamattoman laskun Valtiokonttori tulee perimään viime kädessä oikeusteitse kunnalta. Kj: Kunnanhallitus päättää, että velan takaajana lasku maksetaan. Samalla kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Vanhustenkotiyhdistykselle nyt erääntyneiden ja Valtiokonttorin lainan tulevien kolmen lyhennyksen sekä korkojen suuruisen lainan, jonka ehdot kunnanjohtaja neuvottelee.

10 TALOUSARVIOLAINAN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 60 Keskushallinto on pyytänyt neljältä ei rahoituslaitokselta lainatarjousta kymmeneksi vuodeksi eurosta. Lainaa on tarkoitus lyhentää tasaerin puolivuosittain, jolloin myös korot maksetaan. Tarjousta on pyydetty kiinteistä korosta koko laina-ajalle sisältäen marginaalin. Tarjoukset tulee olla perillä klo Tarjousta pyydettiin: Osuuspankilta Handelsbankenilta Kevalta ja Kuntarahoitukselta Määräaikaan mennessä kuntaan on saapunut yksi tarjous Kuntarahoitukselta. Tarjous on liitteenä nro 1. Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoituksen tarjouksen korkovaihtoehdon 2, kymmenen vuoden kiinteän koron. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target -pankkipäivää ennen luoton nostamista.

11 SOTE III -OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Khall 61 Maakunnallista sote -koordinaatiota on aiemmin hoidettu sote- ja sote II -ohjausryhmien toimesta maakuntaliiton huolehtiessa ryhmien työskentelyn käytännöistä. Valtakunnallinen sote -uudistus on edelleen kesken, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että jatkossa alueilta edellytetään ainakin uusien kuntayhtymien muodostamista varsin nopealla aikataululla. Sote II -ohjausryhmän toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa. Viimeisessä kokouksessaan ryhmä päätti esittää, että valmistelutyötä jatkamaan asetetaan maakunnallinen sote III -ohjausryhmä siten, että sen puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja ja jäseninä jokaisen maakunnan kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina kuntajohtajat sekä jäljempänä mainitun projektiryhmän jäsenet. Ohjausryhmään otetaan henkilöstön edustus. Ohjausryhmä voi lisäksi päättää muista kokouksiin osallistujista. Edellä todetulla organisoitumisella vahvistetaan valmistelun kuntavetoisuutta sekä luodaan edellytykset kuntia sitovien päätösten aikaansaamiselle. Valmistelussa pyritään sote -lainsäädännön lopullinen sisältö huomioiden aidosti maakunnalliseen kuntayhtymään, jossa on seudulliset toiminnalliset palvelukokonaisuudet. Valmistelussa syntyy ainoastaan yksi hallinnollinen maakunnallinen organisaatio. Valmistelussa hyödynnetään ja sovitetaan yhteen kunnissa ja seuduilla tehty työ. Käytännön valmistelutyötä ja sen yhteensovittamista varten asetetaan projektiryhmä. Sen puheenjohtajana toimii valmisteluhankkeen projektipäällikkö ja jäseninä sote -johtajat seuduittain sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja. Projektiryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan. Projektiryhmän työn ja seudullisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen tueksi kootaan seudulliset työryhmät, joissa on kaikkien kuntien edustus. Seudulliset työryhmät huolehtivat osaltaan muutoksen valmistelusta ja muun muassa asukkaiden kuulemisista valmistelun kuluessa. Lisäksi projektiryhmän päätöksellä asetetaan tarvittavat alatyöryhmät. Niitä ovat ainakin henkilöstöasioita, palveluprosesseja, ICT- ja muita tukipalveluita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä kuntayhtymän sisäistä rakennetta valmistelevat alatyöryhmät. Tarvittaviin alatyöryhmiin otetaan henkilöstön edustus.

12 SOTE III -OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Khall 61 (jatkoa) Valmistelun tässä vaiheessa kuntien toivotaan tekevän tarvittavat nimeämiset maakunnalliseen sote III -ohjausryhmään. Kj: Kunnanhallitus nimeää Humppilan kunnan osalta sote III -ohjausryhmään jäseniksi: - kunnanhallituksen puheenjohtajan Anja Syrjälän ja - kunnanvaltuuston puheenjohtajan Eeva Nurmen - sekä asiantuntijajäseneksi kunnanjohtaja Marko Järvenpään.

13 MÄNTYRINTEEN PALVELUKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKALOUNAAN HINTA Khall 62 Kunnanhallitus on vahvistanut aterioiden hinnat vuodelle verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Tällöin vierasaterian hinnaksi vahvistettiin 8,70 euroa. Hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oleva kunnan entinen henkilöstö on pyytänyt, että saisivat jatkaa ateriointia henkilökuntahinnalla, kuten vuoden 2014 osalta toimittiin. Forssan seudulla käytäntö vaihtelee kunnittain: Tammelassa Hykyn työntekijät maksavat vierasaterian hinnan Forssassa ja Jokioisilla saman hinnan kuin kunnan oma henkilökunta Ypäjän käytännöstä ei ole saatu tietoa. Henkilökunnan aterian hinta on luontaisetua silloin kun hinta ei kata kaikkia kustannuksia. Henkilökunnan aterian hinta on välittömien kustannusten suuruinen. Kj: Kunnanhallitus päättää, että vierasateriaa voidaan myydä kymmenen aterian sarjoissa yhden euron halvemmalla per ateria, kymmenen aterian lippupaketti maksaisi 77,00 euroa. Lippupakettia myydään samoin edellytyksin kaikille vierasaterioita ostaville. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan: Kunnanhallitus päättää, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille myydään keskuskeittiöltä lounaslippuja kymmenen kappaleen erissä hintaan 62,00 euroa. Lisäksi hallitus päättää, että aterioita ei myydä velaksi, vaan liput luovutetaan vasta kun ne on maksettu.

14 PALKATTOMAT TALKOOVAPAAT 2015 Khall 63 Talousarvion valmisteluvaiheessa oli jo tiedossa valtionosuuksien tuntuvat leikkaukset. Talousarvio on laadittu erittäin kireäksi, eikä liikkumavaraa ole. Kaikki saadut säästöt tämän vuoden aikana ovat tervetulleita. Kj: Kunnanhallitus päättää, että henkilöstön talkoovapaista maksetaan yksi palkallinen vapaapäivä viittä palkatonta vapaapäivää kohti. Edellä mainitut vapaapäivät eivät saa aiheuttaa henkilöstökulujen nousua toisaalla ja niiden pitäminen ajoitetaan siten, että poissaolosta on työnteolle mahdollisimman vähän haittaa.

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot