Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon Teknia Oy:n, Etelä-Savon pääomarahasto Oy:n ja Karinvest Oy:n fuusioiminen ja omistusosuuksien käsittely 290 Lausunnon antaminen lautamiesten lukumäärästä 291 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Junnankujan lainahakemus 292 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 399 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Pirkko Luntta Hannu Ripatti Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 286 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Ripatti ja Maarit Honkanen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja :n 291 osalta pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Hannu Ripatti Maarit Honkanen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 288 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista

4 Kunnanhallitus SAVON TEKNIA OY:N, ETELÄ-SAVON PÄÄOMARAHASTO OY:N JA KARINVEST OY:N FUUSIOIMINEN JA OMISTUSOSUUKSIEN KÄSITTELY Khall. 289 Savon Teknia Oy on Pohjois-Savossa toimiva pääomasijoitusrahasto, joka on perustettu vuonna Rahaston suurimmat omistajat ovat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy, Osuuskunta KPY sekä Kuopion kaupunki, jotka yhdessä omistavat noin 70 % rahastosta. Rahaston omistajista yli 50 % on yksityisiä tahoja. Rahaston osakepääoma on noin 6,6 miljoonaa euroa ja se on osaomistajana toimialueensa 20-yrityksessä. Karinvest Oy on Pohjois-Karjalassa toimiva pääomasijoitusrahasto, joka on perustettu vuonna Rahaston suurimmat omistajat ovat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy, Joensuun kaupunki sekä muut Pohjois-Karjalan kunnat, jotka kaikki yhdessä omistavat noin 94 % rahastosta. Rahaston omistajista yli 50% on siis julkisia tahoja. Rahaston osakepääoma on noin 3,5 miljoonaa euroa ja se on osaomistajana 9 toimialueensa pk-yrityksessä. Etelä-Savon Pääomarahasto Oy on Etelä-Savossa toimiva pääomasijoitusrahasto, joka on perustettu vuonna Rahaston suurimmat omistajat ovat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy ja Etelä-Savon energiasäätiö, jotka yhdessä omistavat noin 74 % rahastosta. Rahaston omistajista yli 50 % on julkisia tahoja. Rahaston osakepääoma on noin 3,3, miljoonaa euroa ja se on osaomistajana 7 toimialueensa pk-yrityksessä. Kaikkien rahastojen sijoitusstrategioiden mukaan niiden tavoitteena on toteuttaa tuloksellista sijoitustoimintaa ja samalla edesautetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä rahaston toimialueella, erityisesti pk-yritysten omistusjärjestelyihin osallistumalla. Viime vuonna muuttuneet EU:n valtiontukisäännökset vaikeuttavat merkittävästi Etelä-Savon pääomarahaston ja Karinvestin strategian mukaista sijoitustoimintaa, sillä EU-säännöksien mukaan julkisenemmistöinen pääomarahasto ei voi harjoittaa itsenäistä sijoitustoimintaa rahaston valitsemalla sijoitusstrategialla. Rahastojen pääomistajien toimesta on rahastojen hallituksissa keskusteltu toimenpiteistä, joilla Itä-Suomen rahastojen rakenteita saataisiin muutettua siten, että kaikilla niillä olisi entistä paremmat edellytykset toteuttaa sijoitusstrategiaansa samalla kun EU:n valtiontukisäännökset eivät enää rajoittaisi niiden sijoitustoimintaa.

5 Kunnanhallitus Näitä toimenpiteitä olisivat mm. - Savon Teknia Oy:n, Karinvest Oy:n ja Etelä-Savon pääomarahasto Oy:n fuusiolla, jolla synnytettäisiin yksi vanha pääomarahasto Itä-Suomeen. - Fuusioon liittyvä osakeannilla, jonka seurauksena uuden rahaston pääomia kasvatettaisiin 2,5-4 miljoonaa euroa osakeannilla, joka suunnattaisiin nykyisille ja/tai uusille yksityisille osakkaille. - Kaikkien rahastojen osakaskunnan pienentäminen vapaan oman pääoman kautta tapahtuvilla osakkeiden lunastamisella tai osakekaupoilla, joiden seurauksena valtaosa julkisista osakkaista sekä pienemmät yksityiset osakkaat luopuisivat rahasto-omistuksistaan. Järjestelyn tavoitteena on synnyttää Itä-Suomen toimiva ja riittävät pääomat omaava pääomarahasto samalla, kun sen omistusrakennetta pyritään muuttamaan siten, että syntyvän rahaston omistajista yli 50 % olisi yksityisiä, jotta EU:n säännökset eivät rajoittaisi sen toimintaa. Savon Teknia Oy.n ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa käsitellään järjestelyn edellyttämät toimenpiteet, koska Savon Teknia Oy:n on suunniteltu olevan fuusiossa vastaanottava yhtiö. Hirvensalmen kunnalla on Etelä-Savon pääomarahasto Oy:n osakkeita 120 kappaletta, joiden nimellisarvo on ,55 euroa ja kirjanpitoarvo ,28 euroa. Kj. Hirvensalmen kunta kannattaa Savon Teknia Oy:n, Karinvest Oy:n ja Etelä-Savon pääomarahasto Oy:n fuusiota, jolla synnytettäisiin yksi vahva pääomarahasto Itä-Suomeen. Kunnanhallitus päättää, että kunta on valmis luopumaan omistamistaan Etelä-Savon pääomarahaston rahasto-osuuksistaan. Päätös Hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ Khall 290 Mikkelin käräjäoikeus on lähettänyt Mikkelin käräjäoikeiden tuomiopiiriin kuuluville kunnille kirjeen koskien lautamiesten määrän muutosta nykyisten toimikauden päättyessä. Käräjäoikeusasetuksen mukaan ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiirin kuuluville kunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Käräjäoikeuden lautamiesten määrän vahvistaa oikeusministeriö. Viimeksi lautamiesten lukumäärä on vahvistettu Käräjäoikeuden lautamiehet osallistuvat myös maaoikeusasioiden käsittelyyn ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta kunnasta valitaan jatkossakin vähintään kaksi lautamiestä. Mikkelin käräjäoikeus esittää, että lautamiesten lukumäärä vahvistetaan seuraavasti: Kunta Esitys Nykyisin Hirvensalmi 2 3 Joroinen 3 4 Juva 4 5 Mikkeli Mäntyharju 4 7 Pertunmaa 2 3 Puumala 2 3 Rantasalmi 2 3 Ristiina 3 4 Sulkava 2 3 Käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevia säännöksiä uustetaan siten, että lautamieskokoonpano poistetaan riita-asioiden käsittelystä. Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on arvioitu vähentyvän Mikkelin käräjäoikeudessa vuoden 2009 alusta alkaen yli 50%. Käräjäoikeus katsoo, että lautamiesten lukumäärä olisi määriteltävä siten, että jokaisessa kunnassa on vähintään kaksi lautamiestä. Lautamiesten lukumäärä olisi muutoin vähennettävä prosenttia kuntien asukasluku huomioon ottaen. Käräjäoikeus pyytää mahdollisia lausuntoja mennessä.

7 Kunnanhallitus Kj. Päätös Hirvensalmen kunnalle ei ole huomautettavaa Mikkelin käräjäoikeuden esitykseen lautamiesten lukumäärästä valtuustokaudelle Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN JUNNANKUJAN LAINAHAKEMUS Khall. 291 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Junnankuja on Hirvensalmen kunnan 100%:sti omistama kiinteistöyhtiö. Yhtiön tilat ovat peruskunnostettu vuonna 2001 ja yhtiö liittyi kaukolämpöön vuonna Yhtiön käytettävissä oleva pääoma on sitoutunut näiden hankkeiden rahoitukseen. Lämmönjakokeskuksen ja yhtiön talojen välinen lämpökanaali puhkesi lokakuussa 2008, ja se jouduttiin yllättäen uusimaan, Yhtiö hakee Hirvensalmen kunnalta lyhytaikaista lainaa euroa lämpökanaalista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Hirvensalmen kunnanhallituksen johtosäännön 2 luvun 7 :n mukaan kunnanhallitus päättää kuntakonsernin tytäryhtiöille annettavista lainoista ja avustuksista. Kj. Päätös Kunnanhallitus myöntää konsernilainan Kiinteistö Oy Hirvensalmen Junnankujalle, Lainan suuruus on euroa ja lainaaika on viisi vuotta. Lainan lyhennykset ovat kaksi kertaa vuodessa a` 3.000, eräpäivien olessa ja Lainasta peritään korko 12 kk:n Euriborin mukaisesti vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen ilmoitti omaaloitteisesti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi Jukkapekka Lempiäinen.

9 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 292 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Opetusministeriön päätös sivistystoimen vuoden 2009 valtionosuuksien yksikköhinnoista ja laskennallisista perusteista. 2. Verohallinnon tilitystulosteiden lähete Itä-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston päätös taksilupien enimmäismäärien vahvistamiseen. 4. TE keskuksen työllisyystilanne lokakuulta Etelä-Savon ympäristöohjelman väliarvio. 6. Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n 7. hallituksen pöytäkirja rakennustoimikunnan pöytäkirja Vaalijalan ky:n 9. hallituksen pöytäkirja yhtymäkokouksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupungin pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntavaltuuston pöytäkirja. 14.Pertunmaan kunnanhallituksen pöytäkirjaote lausunnosta Mikkelin seudun hallintomalliin. 15.Etelä-Savon maakuntaliiton ennakkotieto kuntienmaksuosuuksista v Rakennuslautakunnan pöytäkirja Itä-Suomen ympäristölupaviraton päätös Lutakon lastauslaiturin rakentamiseen. 18.Itä-Suomen lääninhallituksen pelastusosaston arvio Hirvensalmen kunnan valmiussuunnitelmista. Kj Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus PUUKAUPPA/METSÄ-EEROLA 6:070 TILALTA Khall. 293 Metsä-Eerola tilasta on pyydetty tarjouksia pystykaupasta. Tarjouksen arvioitu kokonaispuumäärä on noin 2600 m3. Parhaan ostotarjouksen on tehnyt Metsä-Tommola Ky. Ostotarjous on noin euroa. Asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Kj. Päätös Kunnanhallitus hyväksyy Metsä-Tommola Ky:n ostotarjouksen. Hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN MAKSATUSHAKEMUS/II RAKENNUSVAIHEEN 1. ERÄ Khall. 294 Suonteen vesiosuuskunta on lähettänyt Hirvensalmen kunnalle vesiosuuskunnan rakennushankkeen II-vaiheen 1. maksatushakemuksen. Suonteen vesiosuuskunta aloitti rakentaa vesi- ja viemäriverkostoa vesihuollon hankesuunnitelman mukaisesti haja-asutusalueelle Pöyryn kylästä Kuitulaan. Vesihuoltohankkeen II-vaiheen kustannusarvio on Etelä-Savon ympäristökeskus on tehnyt päätöksen avustaa hanketta 25 %. Rakennustyöt alkoivat ja se toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vesihuollon avustusperiaatteista. Niiden mukaan kunta avustaa vesihuollon kehittämishankkeita rakentamisen ja suunnittelun osalta 15 prosentin tuella. Tukea on myönnetty mm. Ripatin ja Hintikan vesiosuuskunnille. Hyväksyttävissä kustannuksissa on noudatettu EU-osarahoituksen määräyksiä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää valtuuston hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti Suonteen vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeen II-vaiheelle avustusta 15 prosenttia II-vaiheen hyväksyttävistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, enintään Etelä-Savon ympäristökeskus on hyväksynyt hankkeen II-vaiheen 1. maksatushakemuksen kustannuksiksi ,75. Hirvensalmen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan osuus on ,86. Maksatushakemus on kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Suonteen vesiosuuskunnan II-vaiheen 1. maksatushakemuksen ja maksaa kunnan osuutena vesiosuuskunnalle ,86. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti oma-aloitteisesti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus TYÖSUOJELUPIIRIN TARKASTUSKERTOMUS NRO 2814 Khall 295 Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri on päivätyllä kirjeellään toimittanut tarkastuskertomuksensa koskien työssä koettua epäasiallista kohtelua. Kj Päätös Kunnanhallitus merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen ja toteaa, että kunta ryhtyy tarkastuksen perusteella annettuihin toimenpiteisiin. Hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 296 Merkittiin pöytäkirjaan seuraavat asiat: 1. Seuraavaan kokoukseen valmistellaan päätösehdotus äänestysaluejaon muuttamisesta kunnanvaltuustolle. Kunnasta muodostetaan yksi äänestysalue. 2. Kissakosken kylätoimikunta luovuttaa kunnalle ja Suur-Savon Sähkö Oy:lle klo adressin, joka koskee Suur- Savon Sähkö Oy:n voimalaitosinvestointiin liittyvän kalatien rakentamista. Todettiin, että adressi otetaan vastaan vaikka kunta ei ole asiassa osapuoli. Adressin vastaanottavat kunnan puolesta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Manninen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Kekkonen ja kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. 3. Kunnanjohtaja osallistuu virkamatkaoikeuksin Internationale Gruhe Woche messuille

14 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 289, 291, 294 :n 293 osalta markkinaoikeus Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , 290, 292, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (22) Aika 10.08.2015, klo 17:04-17:52 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot