Johtajan katsaus Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5"

Transkriptio

1

2 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta Yhteisvastuu... 5 Koulutuskeskus Agricola... 6 Diakonia- ja sosiaalipalvelut Yhteiset tukipalvelut Liiketoiminta Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos Henkilöstö Hallinto ja johtaminen Kirkkopalvelut ry tasekirja Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kirkkopalvelut Konserni Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen 2010 liitetiedot Tilintarkastuskertomus Yhteisvastuukeräyksen tulokset

3 Johtajan katsaus Onnistumisen vuosi 2010 Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden arvopohjaiseksi missioksi on määritetty Rakennamme toivoa, hyvää elämää ja arjen kristillisyyttä. Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme ja jäsenillemme. Toimimme vastuullisesti, luovasti ja tuloksellisesti. Innostamme käytännön tekoihin. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Visiomme suomalaisista lähimmäistään rakastava kansa on ajankohtainen talouden, rakenteiden ja yhteiskunnan murroksessa. Visioomme pyritään kolmella palvelualueella, jotka ovat koulutus ja uudistuminen, diakonia ja sosiaalinen vastuu sekä viestintä ja vaikuttaminen. Koulutuksen ja uudistumisen tavoitteena on olla pitkäjänteinen kirkon uudistaja sekä tulevaisuuden työelämän ja kansalaistaitojen valmentaja. Diakonian ja sosiaalisen vastuun tavoitteena on olla aktiivinen palvelujen rakentaja ja tuottaja. Viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteena on taistella seurakuntien rinnalla elävän kansankirkon puolesta. Koko strategia kiteytyy sloganiin Välitämme. Vuonna 2009 aloitettu strategia- ja organisaatiouudistus jatkui kertomusvuonna. Vuoden alusta niin järjestö- kuin liiketoimintamme aloittivat uusissa kokoonpanoissaan. Palvelualueiden alastrategiat hyväksyttiin hallituksessa. Hallitus päätti vuoden 2010 toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi seuraavat strategiset painopisteet: Asiakkuus sosiaalipalvelujemme laajentaminen koulutustehtävämme vahvistaminen jäsentemme sitouttaminen seurakunta-asiakkuuksiemme vahvistaminen Sisäiset prosessit uuden toimintaorganisaation ja strategian käyttöönotto matriisien toimivuuden parantaminen - tukifunktioiden uudelleenorganisointi - yhtenäisiin toimintatapoihin sitouttaminen yhteiskuntavastuuohjelman rakentaminen ja jalkauttaminen Yhteisvastuukeräyksen vahvistaminen Kehittyminen ja työhyvinvointi osaamiskartoitus ja osaamisen kehittäminen työntekijöiden osallistaminen prosesseihin Talous kannattavuuden parantaminen luopuminen kaikesta, mikä ei tue strategiaamme uusien rahoitusmahdollisuuksien etsiminen liiketoiminta tuottaa järjestölle taloudellista lisäarvoa 3 Vuosi 2010 oli monessa suhteessa vaativa. Toimintaympäristön muutos on ollut haastava. Kansantaloudessa taantuman jälkeinen epävarmuus on näkynyt monenlaisena varovaisuutena asiakkaidemme ostokäyttäytymisessä. Erityisesti tämä on näkynyt

4 kuntien sosiaalipalvelujen ostoissa. Erilaisissa kilpailutuksissa hinnan merkitys on suorastaan ylikorostunut. Rakenteelliset muutokset valtion hallinnossa, kunnissa ja seurakunnissa heijastuvat toimintaamme. Rakennemuutokset ovat pidemmällä tähtäimellä mahdollisuus palvelujemme myynnille. Epätietoisuus vastuista on hidastanut asioiden käsittelyä mm. lupa-asioissa. Suoranaisena uhkana seurakuntatyön näkökulmasta näyttäytyy ammattikorkeakoulujen rakennemuutospaineet. Diakonia-ammattikorkea-koulun omistajana Kirkkopalvelut tukee vahvasti neljän ilmansuunnan strategiaa, eli sitä, että seurakuntien diakonia- ja nuorisotyöhön ammattilaisia koulutetaan eri puolilla Suomea. Jos tätä tehtävää ei voida säilyttää, seurakuntamme ovat pysyvän työvoimapulan edessä. Omassa koulutustehtävässämme Koulutuskeskus Agricola vastaa rakenteellisiin muutospaineisiin. Olemme saaneet hyvää palautetta kykenemällä toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhdistämään vapaan sivistystyön opintokeskus- ja kansanopistomuodoissaan, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen eri muodot sekä erityiskoulutuksen. Tulemme edelleenkin vahvistamaan seurakuntia, järjestöjä ja koko suomalaista yhteiskuntaa palvelevaa koulutustehtäväämme. Erityistä meillä on diakoninen orientaatiomme, jossa kaikille halutaan tarjota hyvän elämän edellytykset. Kirkollisessa viestinnässä pinnalla oli ennen muuta seksuaalieettiset kysymykset keväällä seksuaalinen hyväksikäyttö ja loppuvuodesta suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin. Monet keskeiset kysymykset jäivät pintakuohun alle ja hidas reagointi viimeksi mainitussa kysymyksessä purkautui kirkosta eroamisaaltona. Julkinen keskustelu ja aktiivisuus seurakuntavaaleissa kuitenkin osoittivat, että kirkko ei ole suomalaisille yhdentekevä. Viestintätalona ja kouluttavana organisaationa roolimme kirkollisessa viestinnässä on ollut merkittävä. Uskomme merkityksemme myös kasvavan ratkaisujen etsijänä. Erilaiset mielipiteet kuuluvat terveeseen kansalaisyhteiskuntaan ja kansankirkkoon. Olennaista on, kykenemmekö käymään rakentavaa keskustelua. Huoleni ajattelinpa kirkkoamme tai suomalaista yhteiskuntaa liittyy asenteiden hyökkäävyyteen ja vastakohtien jyrkentymiseen. Tarvitaan ymmärryksen ja inhimillisyyden rakentajia. Ehkäpä tässä on tilausta kirkossa ja yhteiskunnassa vaikuttavalle lähimmäisenrakkauden kansanliikkeelle. Siinä on Kirkkopalveluille ja erityisesti Yhteisvastuulle tehtävää. Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden toiminnassa ja taloudessa on vuonna 2010 onnistuttu. Näkyvin onnistuminen lienee Yhteisvastuukeräyksen 60-vuotisjuhlavuosi ja sen keräystulos. Monia arkisia onnistumisia on saatu aikaan ja pantu alulle. Taloutemme ja kannattavuutemme ovat merkittävästi parantuneet ja olemme oikealla kehitysuralla haastavista ajoista huolimatta. Kiitän Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden työntekijöitä, jotka ovat arjessaan tehneet onnistumisen mahdolliseksi. Haluan kiittää uutta valtuustoamme ja hallitustamme sekä johtoryhmiämme, jotka luotsasivat valinnoillaan onnistumisiin. Kiitän myös järjestömme jäseniä ja koko konsernimme asiakkaita. Teitä haluamme palvella yhä vahvemmilla ja vaikuttavammilla tuotteilla ja palveluilla! Ilkka Mattila johtaja 4

5 KIRKKOPALVELUT RY:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Konsernirakenne tarkastelukaudella Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöihin kuuluivat tilikaudella 2010 seuraavat tytäryritykset: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa (66,8 %) Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaahan kuuluivat Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy (100 %) ja Kotimaa Tuotannot Oy (100 %) Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 (100 %) Kiinteistö Oy Ruskon Keskuvainio (100 %) Loma- ja majoituspalveluja tarjoava Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy (79,6 %) ja sen kokonaan omistama tytäryritys Törmälän Lomakylä I Oy. Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy ja Kotimaa Tuotannot Oy muodostavat alakonsernin, josta on tehty konsernitilinpäätös. Kotimaa Tuotannot Oy:llä ei ollut varsinaista toimintaa tilikauden aikana. Yhtiökokouksessa tehtiin päätös yhtiön asettamisesta selvitystilaan, mikä rekisteröitiin kaupparekisterissä Julkinen haaste velkojille on annettu ja rekisteröity Lopettamisilmoitus on jätetty kaupparekisteriin YHTEISVASTUU Vuonna 2010 Yhteisvastuukeräyksen kohteena olivat köyhät lapsiperheet Suomessa ja Haitissa. Keräysvaroilla rahoitetaan Suomessa Marttaliiton ja Marthaförbundetin toteuttamaa köyhien lapsiperheiden ruokaturvahanketta. Haitissa kohteena oli ruokaturvaa vahvistavat Kirkon Ulkomaanavun/Luterilaisen maailmanliiton hankkeet. Tammikuun 12. päivä Haitissa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen seurauksena päätettiin 60-vuotisjuhlaansa viettävä Yhteisvastuukeräys käynnistää välittömästi Haitin katastrofikeräyksenä. Aamupäivällä olivat ensimmäiset kerääjät liikkeellä välisenä aikana kerättiin lähes 1,5 miljoonaa euroa Haitin katastrofin uhreille tapahtuneen virallisen keräyksen käynnistämisen jälkeen kertyneet varat jakautuvat tehdyn päätöksen mukaisesti tuotonsaajille. Yhteisvastuukeräys sai liikkeelle suuren joukon juhlavuoden yhteistyökumppaneita, Marttoja, joilla oli merkittävä rooli kaikkien aikojen parhaan keräystuloksen aikaansaamisessa. Yhteisvastuun tulos oli ,98 (2009: ,76 ), keräyskuluja aiheutui ,72 (2009: ,79 ). Keräyskohteet saivat erinomaisen vastaanoton. Haitista tuli valitettavalla tavalla ajankohtainen. Myös köyhien suomalaisten lapsiperheiden määrän nopea kasvu koettiin tärkeänä teemana. Näiden hyväksi haluttiin lahjoittaa ja toimia kerääjinä. 5 Vuoden 2006 Yhteisvastuun vanhustyön Anna & Arvo -projekti saatiin päätökseen. Maahanmuuttajien työllistämistä edistävä vuoden 2009 keräysvaroin rahoitettu Yhdessä työhön -hanke käynnistyi. Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeen kautta syntyi työ- ja harjoittelupaikkoja noin 200 maahanmuuttajalle. Hanke julkaisi verkkomateriaalia maahanmuuttajien työllistämisestä, kannusti kirkkoherroja tarjoamaan

6 harjoittelupaikkoja seurakunnissa sekä osallistui kirkon työyhteisöjen monimuotoistamista koskevan kirkolliskokousaloitteen laatimiseen. Eriarvoisuuden kasvu Suomessa on tuonut jatkuvasti uusia vähäosaisia seurakuntien ruokapankkeihin. Vuonna 2010 Yhteisvastuun koordinoiman EU:n elintarviketuen piirissä oli 198 seurakuntaa. Kirkkopalvelujen/Yhteisvastuun kautta jaettiin elintarvikkeita lähes kg, mikä on noin 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkkopalvelut oli mukana Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden toiminnassa. Kirkon sosiaalifoorumi käynnisti kaksivuotisen toimikautensa teemalla Kohtuullinen elämä. Foorumissa on mukana 50 yhteiskunnan, kulttuurin, tieteen ja taiteen vaikuttajaa. KOULUTUSKESKUS AGRICOLA Kirkkopalvelujen koulutus- ja uudistuminen palvelualue aloitti toimintansa uudella nimellä Koulutuskeskus Agricola. Kevään aikana toteutettiin laaja viestintäja markkinointikampanja, jota varten Koulutuskeskus Agricolalle tehtiin uudet esiteja markkinointimateriaalit sekä toteutettiin kampanjapäivät. Lisäksi asiasta tiedotettiin sidosryhmille ja lehdistölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki nimenmuutoksesta rekisterimerkinnän , jonka myötä Koulutuskeskus Agricolan kokonaisuuteen sisältyvät opintokeskus ja kansanopisto saivat nimekseen Agricola-opisto (kansanopisto) ja Agricola-opintokeskus. Ensimmäinen vuosi yhtenä hallinnollisena kokonaisuutena on ollut Koulutuskeskus Agricolassa uusien toimintamallien rakentamisen aikaa. Asiakkuusryhmien mukaan toiminnat on jaettu viiteen toiminta-alueeseen: Tapahtumapalvelut, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nuorten ammatillinen peruskoulutus, Yleissivistävä ja valmentava koulutus sekä Opiskelijapalvelut. Yhteisen laatujärjestelmän suunnittelutyö käynnistettiin. Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Tapahtumapalvelut Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut -toiminta-alue on jakaantunut asiakkuuksien mukaisesti: seurakunta-asiakkaille suunnattu koulutustoiminta on keskittynyt Helsingin yksikköön ja Pieksämäen yksiköstä palvellaan yhteiskunta-asiakkaita, lähinnä sosiaalija terveysalan sekä erityishuollon ja kasvatuksen toimialoilla. Nuorten ammatillista peruskoulutusta toteutetaan kolmella koulutusalalla: humanistinen ja kasvatusala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Yleissivistävä ja valmentava koulutus tarjoaa erilaisia nivelvaiheen koulutuksia sekä kansanopiston pitkiä ja lyhytkestoisia koulutuksia. Opiskelijapalvelut tarjoaa ohjaus-, asumis- ja vapaa-ajan palveluita Pieksämäen yksikön opiskelijoille. 6 Lahden Kirkkopäivien 2011 suunnittelu ja valmistelu aloitettiin paikallisesti yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän, Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Nastolan ja Orimattilan sekä Heinolan seurakuntien kanssa. Tavoitteiksi asetettiin tuottaa uusia mielikuvia kirkosta ja seurakunnasta, luoda uusia seurakuntatyön tapoja ja muotoja sekä

7 rakentaa yhteistyötä ja yhdessä tekemisen malleja kirkossa ja erityisesti Päijät- Hämeen alueen seurakunnissa. Tiekirkkoja oli ennätykselliset 284. Tiekirkkoihin lähetetyn materiaalipaketin sisältöä luotiin kestävän kehityksen periaattein. Tiekirkkojen verkkosivujen rinnalle kehitettiin uusi -palvelu, joka listasi Tiekirkkojen lisäksi muita matkailijaa kiinnostavia palveluita. Tunnettuutta nostettiin myös kampanjalla Seurakuntatyön ansiomerkkejä myytiin ennätysmäärä. Kulttuuriyksikön projektit saatettiin loppuun. Vuoden alussa toteutettiin Pyhyys ja musiikki -tapahtuma Pariisissa ja elokuussa maahanmuuttajien valokuvanäyttely kulttuurikeskus Caisassa. Näyttely oli esillä myös Kulttuurifoorumissa, jonka rahoitukseen Kirkkopalvelut osallistui. Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Helsingin yksikkö Seurakuntavaalit tahdittivat monella tavoin vuoden 2010 työtä. Lisäksi seurakuntien kanssa on tehty yhteistyötä mm. vapaaehtoistoiminnan, monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden teemojen alueella. Seurakunnan luottamushenkilön kirja ilmestyi yhteistyössä Kirjapajan kanssa, ensimmäinen 4000 kappaleen painos myytiin loppuun. Kevään vaalineuvontatilaisuuksiin osallistui 704 henkilöä ja syksyn kouluttajakoulutuksiin 1547 henkilöä. Luottamushenkilöstarttia valmisteltiin vuodelle Seurakuntavaaleissa äänestysikäraja laskettiin 16 vuoteen, johon liittyen oltiin mukana Nuorten Keskuksen Ensimmäinen kerta -hankkeessa. Syyskaudella käynnistettiin yhteistyö vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeissa Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymissä sekä Kirkkohallituksen kanssa. Hankkeiden oletetaan toteutuvan v aikana. Keväällä 2010 toteutettiin tilaustyönä Kirkkohallitukselle Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä -tutkimus. Monikulttuurisuus-hankkeeseen liittyvä julkaisu Moni pari opas monikulttuurisille perheille valmistui. Kirjaa myytiin 998 kpl. Seurakunnan työntekijöille on Kirkon koulutuskalenterissa ollut tarjolla yhteensä 40 kurssia. Avoimia koulutuksia on toteutunut 31, yhdeksän peruuntui. Osallistujia avoimissa koulutuksissa on ollut yhteensä Seurakunnille tarjottuja räätälöityjä koulutuksia ja konsultointeja toteutui yhteensä 110 päivää. Kirkollisen johtamisen foorumiin osallistui 210 henkilöä. Opintotoiminnan tunteja toteutui tuntia ja opintokerhotunteja Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Pieksämäen yksikkö Perinteisten oppisopimus- ja työvoimapoliittisten koulutusten lisäksi on järjestetty Lappeenrantaan lapsi- ja perhetyön perustutkinnon koulutus perhepäivähoitajille. 7

8 Aikuisopiskelijoille tarjottiin aikaisemman osaamisen perusteella räätälöityjä oppimispolkuja tavallista aktiivisemmin, esim. työttömyystilanteissa. Uutena tuotteena on marraskuussa aloitettu työnohjaajakoulutus, josta on suunniteltu pysyvää tuotetta Agricolan työelämäpalveluihin. Markkinoinnissa on myös yhteistyössä Kehittämiskeskus Tyynelän kanssa kehitetty peliriippuvuuskoulutus ja kouluttajavalmennus Pelistä pois. Nukketeatteriterapiakoulutuksen suunnittelu on käynnistynyt. Kirkon toimintaympäristöön sovellettu johtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. Asiakkuuksien hallintaa on tehostettu. Asiakkuustyöskentelyä on tehty Helsingin yksikön kanssa erityisesti seurakunta-asiakkuuksien osalta. Asiakassegmenttien mukaiset työryhmät on perustettu kehittämään asiakaslähtöistä työotetta ja uusia tuotteita. Uusia kontakteja on solmittu, esimerkkinä Kehittämiskeskus Tyynelän hankkeet, Mikkelin sairaanhoitopiirin koulutustyöryhmä sekä Vaalijalan kuntayhtymän kokoama koulutusfoorumi. Nuorten ammatillinen peruskoulutus Nuorten ikäluokkien pienenemisestä huolimatta ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen vuotuinen opiskelijamäärä oli hyvä. Valtakunnallista rekrytointia vahvistettiin markkinoimalla Koulutuskeskus Agricolaa nuorille suunnatussa valtakunnallisessa radioverkossa. Nuorten opiskelijoiden haasteellinen elämäntilanne tai heikot opiskeluvalmiudet aiheuttavat kuitenkin opintojen keskeyttämisiä. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle haettiin syksyllä uuden opetussuunnitelman myötä kahta aloitusryhmää. Näistä toinen suunniteltiin siten, että opiskelijat etenevät opinnoissaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ja toinen niin, että opinnoissa voi edetä yleisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Hakijoita opetussuunnitelmaperusteiseen ryhmään oli kuitenkin niin vähän, että opiskelijat sijoitettiin kaikki samaan ryhmään. Ryhmästä keskeytti syksyn aikana kolme opiskelijaa. Vuonna 2010 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan täyttöaste oli 103,14 % (2009: 92,73 %) ja keskeyttämisaste 8 % (2009: 5,82 %). Koulutuskeskus Agricola on mukana Pieksämäen alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien Mun juttu -yhteistyöhankkeessa. Tässä hankkeessa koulutuksen järjestäjät mahdollistivat koulujen väliset yhteistoiminta- ja vaihtojaksot. Pieksämäen alueen toisen asteen oppilaanohjaajat ovat suunnitelleet yhteiselle tarjottimelle soveltuvia opintoja. Syksystä 2010 otettiin käyttöön uusi lukuvuoden jaksotusjärjestelmä, joka mahdollisti nuorille opinnot myös muissa Pieksämäen toisen asteen oppilaitoksien opetusryhmissä yhteisesti suunnitellun tarjonnan mukaan. Sisäoppilaitosmuotoisesti asuvien opiskelijoiden hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Opiskelijahuoltotyöryhmä työskenteli uuden toimintamallin mukaisesti. Asuntolanhoitaja aloitti työnsä asuntolassa, jossa asuvat ammatillista peruskoulutusta suorittavat nuoret. Syyskaudella saatiin työskentelyyn mukaan myös vakinainen vapaa-ajan ohjaaja. 8

9 Yleissivistävä ja valmentava koulutus Perusopetuksen ja toisen asteen väliseen nivelvaiheeseen tarjottavan koulutuksien yhteiskunnallinen tarve on kasvanut. Pieksämäen erityispiirre on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kiinnittymättömyys opiskeluun. Etsivää ja hakevaa nuorisotyötä tarvitaan. Koulutuskeskus Agricola on hakeutunut yhteistyöhön eri tahojen kanssa, esimerkkinä Pieksämäen opetus-, nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä muut oppilaitokset ja järjestöt. Agricolan ja samalla Pieksämäen kaupungin nivelvaiheen koulutustarjonta vakiintui yhdeltä osalta, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kirkkopalvelut ry:lle vakinaisen luvan ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen järjestämiseen. Yhteistyö Pieksämäen kaupungin opetustoimen kanssa tiivistyi ja yhteistyösopimus perusopetuksen erityisopetuksen järjestämisestä pienryhmässä solmittiin. Perusopetuksen pienryhmään on ohjattu oppilaita Pieksämäen kaupungin lisäksi lastensuojelun yksiköistä Pieksämäen alueelta. Perusopetuksen lisäopetus kärsi opiskelijapulasta. Osasyynä on ikäluokkien pieneneminen Pieksämäellä. Markkinointia on tehostettu ja markkinointialuetta laajennetaan Pieksämäen alueen ulkopuolelle. Valmentavan koulutuksen opiskelijoita oli tilastointipäivänä yhteensä 72 ja yhteensä 67 opiskelijaa (vuotuinen keskiarvo 56,9 opiskelijaa). Merkille pantavaa on lievästi kehitysvammaisten opiskelijaryhmien opiskelijamäärän lasku 26 opiskelijasta 22 opiskelijaan, mihin vaikuttaa alueellinen kilpailu. Yksi Vaalijalan kuntoutuskeskuksen alueella toimivista ryhmistä (AIMO) lakkautettiin opiskelijamäärän pudottua. Yhteistyö Vaalijalan kanssa jatkuu edelleen tulevinakin vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä kansanopiston kehittämishanke etenee. Ylläpitolupia ja toiminnan suunnittelua koskeviin kysymyksiin Kirkkopalvelut ry vastasi säilyttävänsä itsenäisyyden, mutta olevansa valmis syventämään yhteistyötä olemassa olevien verkostojen kanssa. Syyskauden lopussa Partaharjun Opiston edustajat ilmoittivat haluavansa jatkaa aiemmin käytyjä yhteistyöneuvotteluja. Keskustelut yhteistyömahdollisuuksista käynnistettiin joulukuussa. Vapaan sivistystyön opiskelijaviikkoja toteutui 4527 (2009: 4387). Kansanopiston uutena pitkänä kurssina aloitti Sinun paikkasi -kurssi, joka on tarkoitettu opiskelupaikkaa vaille jääneille nuorille. Agricola kutsuttiin pieksämäkeläisistä yrityksistä ja toimijoista koostuvan matkailunedistämisyhdistyksen, Tapahtumaverkko-ryhmän jäseneksi. Yhteistyö tuottaa lisää mahdollisuuksia muun muassa Agricola-opiston (kansanopisto) kesätoimintaan. Koulutuskeskus Agricolan järjestämä Bakacon-kurssi valittiin Pieksämäen kaupungin yhdeksi teemaksi Matkailumessuille Opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut tuottivat opiskelijoille ohjaus-, asumis- ja vapaa-ajanpalveluita. Vuoden 2010 aikana avustavat ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat työskentelivät yhteensä 15:ssä valmentavan, yleissivistävän ja kansanopisto-opetuksen opetusryhmäs- 9

10 sä. Erityisopiskelijoiden asuntolassa ohjaus ja valvonta toteutuu lukukausien aikana kolmessa työvuorossa vuorokauden ympäri. Keväällä 2010 asuntolanhoitaja aloitti iltatyöskentelyn A-rakennuksen 84- paikkaisessa asuntolassa. Palvelu on lisännyt selvästi asukkaiden viihtyvyyttä, selkeyttänyt asuntolapalveluja ja lähestulkoon poistanut järjestyshäiriöt. Opiskelupalveluhenkilöstön rinnalla on työskennellyt koko vuoden 2-3 siviilipalvelusmiestä. Kesällä henkilöstö on toiminut erilaisissa tehtävissä koulutuskeskuksen leirien ja kurssien ohjaus- ja majoituspalveluissa sekä keittiöllä. Vuonna 2010 asuntolan käyttöaste on ollut keskimäärin %. Koulutuskeskuksen omien opiskelijoiden ja kurssilaisten lisäksi asuntolahuoneita on vuokrattu ulkopuolisille, etupäässä DIAK:n opiskelijoille. Vapaa-ajan palveluita toteutettiin alkuvuosi erilaisin sijaisjärjestelyin. Syyslukukauden alusta rekrytoitiin vakituinen vapaa-ajan ohjaaja, mikä loi puitteet vapaa-ajan toiminnan järjestelmälliseen organisointiin ja kehittämiseen. DIAKONIA JA SOSIAALINEN VASTUU Koivurannan palvelukeskus Koivurannan palvelukeskus tarjoaa ikäihmisille asumis-, hoiva- ja hoitopalveluja ympäri vuorokauden. Palvelukeskukseen kuuluvat vanhainkoti, tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä rivitaloasunnot. Koivurannan Palvelukeskuksen yhteydessä on vanhustenkylän rivitalot, missä on 20 yksiötä ja kaksiota. Koivurannan paikkarakenteessa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Laitospaikat vähenivät 10:llä. Pieksämäen kaupungin kanssa solmittiin uudet palvelusopimukset. Laitospaikkojen kokonaismääräksi tuli 25 paikkaa ja tehostetun palveluasumisen 30 paikkaa. Lisäksi kaupunki teki viidestä vuoden alussa luopumastaan laitospaikasta määräaikaisen tehostetun palveluasumisen sopimuksen vuoden 2012 kevääseen saakka. Hoitopäiviä kertyi vuonna 2010 yhteensä (2009: 21997). Asiakkaiden sijoittamiskriteerit ovat säilyneet ennallaan eli asiakkaat, jotka tulevat taloon, tarvitsevat runsaasti apua ja apuvälineitä arjen toiminnoissaan. Yhteistä koulutusta järjestettiin koko henkilöstölle. Osa työntekijöistä osallistui alan täydennyskoulutus- tai ajankohtaispäiviin. Muutosvalmennuskoulutuksessa oli kolme työntekijää. Koulutuksella tuettiin henkilöstöä muutettaessa palvelukeskuksen paikkarakennetta. Henkilöstöllä oli runsaasti sairauspoissaoloja, yhteensä 1340 päivää. Tilastoa nostaa se, että neljällä työntekijällä on pitkät sairaslomat (yht. 530 pv). Henkilöstön työssä jaksamista on tuettu muun muassa joustavin työaikaratkaisuin (osa-aikaisuus, osaaikaeläke, palkattomat toimivapaat, listajoustot) sekä liikuntasetelein. 10 Talouden osalta tuloja kertyi ennakoitua enemmän, vuoden aikana solmitun viiden tehostetun paikan osalta ja tämän lisäksi osan vuotta oli käytössä yksi ylimääräinen paikka. Henkilöstömenot ylittyivät reilusti. Syynä oli sairaspoissaolojen rinnalla suu-

11 rempi henkilöstön tarve. Henkilöstömitoitus jouduttiin suhteuttamaan kohonneeseen asiakasmäärään. Runsaasta sairastavuudesta aiheutui myös työterveysmenojen nousua. Kehittämiskeskus Tyynelä Kehittämiskeskus Tyynelän kehittämishankkeista kolmessa elettiin aktiivisen kehittämisen aikaa ja päättyvässä Muutosvalmius päihdetyössä (Valma) -hankkeessa keskityttiin tulosten juurruttamiseen ja tuotoksien levittämiseen. Kehittämiskeskuksen toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja työntekijämäärä oli 14. Muutosvalmius päihdetyössä -hankkeessa (Valma ) kehitettiin yhteistyössä Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön, Varkauden seudun päihdepalvelujen ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön (nykyisin Sovatek-säätiö) kanssa asiakkaiden muutosvalmiutta edistävät toimintamallit. Hankkeen tuotoksista ja toimintamalleista keskeisimpiä ovat muutosvalmiuden arviointimalli, muutosmotivaatiota edistävä avojakso sekä asiakkaan muutosvalmiutta edistävä kohtaaminen. Merkittävimmät tuotokset ja työmenetelmät on kuvattu laajahkossa artikkelikokoelmassa, joka julkistettiin Valma-hankkeen päätösseminaarissa. Hankkeen tuotoksia levitetään alan tapahtumien, ammattilehtien ja kotisivujen kautta. Pelissä- ja Seniori-hankkeissa toteutettiin laajamittaiset erityisosaamiseen valmentavat prosessikoulutusohjelmat. Pelissä-koulutusprosessissa keskeisinä osaamisalueina olivat ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kohtaaminen, tuki ja hoito. Seniorikoulutusprosessissa tärkeitä sisältöjä olivat ikääntyvien päihteiden ongelmakäytön tunnistaminen, ikäspesifisen päihdetyön erityispiirteet, menetelmät ja palvelupolkujen rakentaminen pilottipaikkakunnille. Pelissä-hankkeessa toteutettiin päivän mittaisia infokoulutuksia, joihin on osallistunut koko hankkeen aikana yli 600 henkilöä. Hankkeissa jatkettiin vertaistukitoiminnan kehittämistä ja laajentamista sekä palvelupolkujen rakentamista jokaisella yhdeksällä pilottipaikkakunnalla. Jalkautuvan ja asiakkaasta palveluohjauksellisella työotteella kiinnipitävän toimintamallin kehittämistä jatkettiin KiipIt-hankkeessa seitsemällä pilottipaikkakunnalla. Kehittämistoiminnan painopisteitä olivat asiakkaan arjen tukeminen ja kiinnipitäminen etenkin palvelujen nivelvaiheissa. Hankkeessa elettiin aktiivisen asiakastyön pilotointivaihetta, jolla haetaan kiinnipitävälle työotteelle omaa paikkaansa palvelu- ja tukiverkostossa. Tärkeinä kumppaneina kehittämistyössä ovat olleet päihdehuollon lisäksi päiväkeskukset ja monitoimijaverkostot. Riippuvuusklinikka Tyynelä Riippuvuusklinikka Tyynelä on päihde- ja riippuvuustyön erityispalveluyksikkö, joka toteuttaa palveluohjauksellisella työotteella arviointia sekä ryhmä- ja kurssimuotoisia kuntoutuspalveluja päihde- ja peliongelmista toipuville. Riippuvuusklinikka perustettiin vuonna 2009 Tyynelän Kuntoutuskeskuksen toiminnan päättymisen jälkeen tuottamaan kevytrakenteisia, avomuotoisia päihde- ja riippuvuustyön palvelumalleja ja kuntoutusohjelmia. 11 Keskeinen tavoite kertomusvuonna oli Riippuvuusklinikan toiminnan vakiinnuttaminen niin, että sillä olisi selkeä asema ja paikka päihdehuollon palvelujärjestelmässä.

12 Palvelujen myynti ja markkinointi tapahtui viestinnän kanssa laaditun markkinointisuunnitelman mukaisesti, johon sisältyi niin sähköistä markkinointia kuin suoraa markkinointia kuntakäynneillä. Kertomusvuonna Riippuvuusklinikka ei ole onnistunut saavuttamaan merkittävää asemaa palvelujärjestelmässä. Riippuvuusklinikan toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet ja sen vuoksi myös rekrytointisuunnitelma pysäytettiin. Uuden palvelumallin lanseeraus on osoittautunut odotettua haasteellisemmaksi. Riippuvuusklinikka toimi läheisessä yhteistyössä Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusun kanssa. Yhdessä Ruusun työntekijöiden kanssa on rakennettu nuorille ja heidän vanhemmilleen päihdearviointikeskustelumalli. Riippuvuusklinikka on ollut aktiivisesti mukana uuden Perhekuntoutusklinikka Ruusun suunnittelu-, perustamis- ja markkinointiprosessissa. Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu tarjoaa asiakkailleen laadukkaita lastensuojelupalveluja. Palvelutarvetta ennakoidaan seuraamalla palvelujen käytössä tapahtuvia muutoksia. Keskeisenä tavoitteena on toimintojen laajentaminen. Perhetyötä kehitetään uutena tuotteena. Asiakaskuntien vaikea taloudellinen tilanne vaikutti voimakkaasti palvelujen kysyntään etenkin toisella vuosipuoliskolla. Talouden epävakaisuus tulee lisäämään epävarmuustekijöitä myös lastensuojelupalvelujen käytössä, mikä tullee entisestään lisäämään avohuollon tukitoimien ja erilaisten perheisiin liittyvien interventioiden osuutta. Huostaanotettujen lasten osuus sijoituksissa väheni räätälöityjen lastensuojelupalveluiden ja erityisesti varhaisen puuttumisen ja avohuollon tukitoimien kysynnän lisääntyessä vuoden aikana. Ruusun palveluja käytti 9 (2009: 11) kuntaa. Hoitovuorokausia kertyi kotiosastolla 3024 (2009: 3889) ja vastaanotto-osastolla 1428 (2009: 1795) eli yhteensä 4452 (2009: 5684). Perhetyötä kertyi yhteensä 210 (2009: 186) vrk niin laitoskuntoutuksena erillisellä sopimuksella kuin räätälöitynä lapsen ja perheen tilanteeseen sopivina avohuollon tukitoimina toteutettuina yksilöllisinä palveluina. Jälkihuoltopalveluja kertyi 60 (2009: 44) kuukautta ja palvelun piirissä oli 8 (2009: 4) asiakasta. Kirkkopalvelut ry:n hallitus teki päätöksen Perhekuntoutusklinikka Ruusun perustamisesta kokouksessaan syyskuussa Perhekuntoutus tarjoaa perheille, vanhemmille, lapsille ja nuorille tukea ja apua silloin, kun perheen tilanne on ajautunut umpikujaan. Noin vuoden mittaisen perhekuntoutusprosessin aikana perheelle rakennetaan eväät vaikeasta elämäntilanteesta selviämiseen. Perhekuntoutusklinikka Ruusun toiminta käynnistyy huhtikuussa

13 YHTEISET TUKIPALVELUT Taloushallinnon palvelukeskus Kiinteistöhallinto Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden yhteinen taloushallinnon palvelukeskus tuotti taloushallinnon palvelut kaikille konserniin kuuluville yhtiöille. Taloushallintoon liittyviä prosesseja ja menettelytapoja kehitettiin aktiivisesti luotettavamman ja ajantasaisemman talousinformaation aikaansaamiseksi. Palvelukeskuksessa tehtiin varastovalvonnan ja siihen liittyvien prosessien kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä varastotoiminnoista vastaavien kanssa. Alkuvuodesta toteutettiin Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan fuusio sekä fuusioon liittyvien tietojärjestelmien yhdistäminen. Vuoden 2011 aikana merkittävänä kehityshankkeena saatetaan loppuun 2010 aloitettu mm. konsernin hyvä hallintotapa -ohjeistus sekä konsernin kausiraportoinnin uudistaminen. Organisaation vastuualueita täsmennetään ja prosesseja uusitaan edelleen. Kiinteistöhallintoon kuuluu tilojen ylläpidosta vastaaminen sisältäen kiinteistöissä tehtävät kunnossapito- ja peruskorjaustyöt. Kiinteistötoiminta vastaa myös palveluiden ja hankintojen kilpailuttamisesta sekä sijoitusliiketoiminnan käytössä olevien tilojen vuokrauksesta. Kiinteistötoiminta vastaa myös Kirkkopalvelujen metsävarallisuuden hoidosta. Kertomusvuoden aikana ei ollut merkittäviä peruskorjaus- eikä uudisrakennushankkeita. Suurin hanke oli Mariankatu 13:n kiinteistön sisäpihan pihakannen uusiminen, jonka kustannukset olivat n. 440 tuhatta euroa. Oppilaitostontin kiinteistöjen kiinteistöautomaatiojärjestelmän käyttöönotto saatettiin päätöksen. Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13:n sisätiloissa tehtiin vuokralaisten vaihtumisesta johtuvia korjaus- ja muutostöitä. Kiinteistön teknisten töiden ja kiinteistöhuollon päivittäistehtävien huoltosopimukset kilpailutettiin. Kaikkien Kirkkopalvelujen käytössä olevien kiinteistöjen sähkön toimitussopimukset kilpailutettiin vuoden aikana. Sijoitusliiketoiminnan käytössä olevien tilojen käyttöaste oli lähes 100 %. Vuoden aikana vuokrattiin Muusanmaja Kittilästä. Kirkkopalvelujen Laukaan ja Tyynelän metsissä suoritettiin metsänhoitosuunnitelman mukaiset harvennus- ja päätehakkuut. Kaikkien metsätilojen osalta tehtiin suunnitelmien mukaiset metsänhoito- ja kunnostustyöt. 13

14 Henkilöstöhallinto Tietohallinto 14 Henkilöstöhallinto on ollut uudelleenorganisoinnin kohteena. Vuoden 2010 aikana Kirkkopalvelut ry:n palkanlaskennan ulkoistus toteutettiin siirtämällä palkanlaskenta ulkoisen palvelutuottajan järjestelmiin. Tämä projekti on osittain vielä käynnissä. Henkilöstön hyvinvointia arvioivaa työilmapiirimittaus tullaan toteuttamaan keväällä Vuoden 2011 aikana HR-toimintojen vastuut ja -prosessit päivitetään ajan mukaisiksi. HR -toimintoja resursoidaan uudella tavalla. Tietohallinnon keskeisin tehtävä auttaa konsernin palvelualueita toteuttamaan ja kehittämään omia ydintehtäviään ICT:n avulla. Kirkkopalvelut-Kotimaan ICTympäristö on pääosin ulkoistettu strategisille kumppaneille. Vuoden 2010 aikana tehtiin kartoitus konsernin kommunikointiratkaisun tehostamisesta ja kilpailutettiin teleoperaattorit. Konsernille määriteltiin tietoturvapolitiikka, käynnistettiin riskikartoituksen suunnittelu- ja strategiatyö. ICT-palvelumallin uudelleen määrittely ja organisointi on kesken. Viestintä Koulutuskeskus Agricolan ensimmäisen toimintavuoden aluksi viestintäyksikkö uudisti koulutuskeskuksen www-sivut sekä viestintä- ja markkinointimateriaalin visuaaliselta ilmeeltään ja kieleltään yhtenäiseksi. Materiaaliuudistuksessa tuotettiin mm. 40 koulutusesitettä, perusmateriaalit (kirjekuoret, pohjat, lomakkeet, käyntikortit, nimilaput, saatekortit) sekä markkinointimateriaalit (mainokset, roll-upit, kynät, mainoskassit). Lisäksi Viestintäyksikkö vastasi Agricolan media- ja sidosryhmätiedottamisesta, www-sivujen ylläpidosta, web-analytiikan seurannasta sekä toteutti sähköisiä kyselyjä Agricolan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tiekirkkoviestinnässä panostettiin yhteisöllisyyteen. Taivaallinen taukopaikka - verkkopalvelu kokosi matkailijoiden vinkkejä tiekirkkopaikkakunnilla sijaitsevista muista kiinnostavista tutustumiskohteista. Taivaallisen taukopaikan lanseerauksessa tehtiin sekä sisältö- että mainosyhteistyötä Rantapallo-matkailusivuston kanssa. Rantapallon artikkeleita luettiin kertaa. Mainosbanneri-suurtaulun näyttökertoja oli kpl. Kirkkopalvelujen diakonian ja sosiaalisen vastuun palvelualueelle perustettiin uusi viestintäkanava, verkkojulkaisu Välitämme toivoa. Sähköinen lehti välittää kaksi kertaa vuodessa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille ajankohtaiset uutiset Pieksämäellä toimivista sosiaalisista palveluista ja valtakunnallisista hankkeista. Välitämme toivoa lähetetään sähköpostitse noin 900 osoitteeseen. Viestintäyksikkö osallistui vuoden 2011 Yhteisvastuu-kampanjan Ole hyvä. Ole arkienkeli. suunnitteluun ja toteutukseen. Viestintäjohtaja oli mukana tiedonhankintamatkalla Mosambikissa.

15 Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden yhteiskuntavastuuohjelman ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen joulukuussa Tavoitteena oli luoda ja ottaa käyttöön ohjelma, joka perustuu talon uuteen strategiaan ja toiminnallisiin arvoihin sekä vakiinnuttaa joitakin uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, mm. jätteiden lajittelu. Työskentely käynnistyi elokuussa Ekokuulla, jonka aikana työntekijöille lähetettiin päivittäin sähköpostilla ekovinkkejä. Sosiaalisen vastuun perusosiot koottiin intraan. Kehityskohteet, puutteet ja ideat kirjattiin toimenpidelistalle. Taloudellisen vastuun osio lisätään intraan alkuvuodesta 2011 ja ohjelman rakentaminen jatkuu Näkyvin brändi mediassa oli Yhteisvastuukeräys, josta mediaosumia kertyi lehdet, radio ja TV-osumat yhteen laskien kpl (2009: kpl). Tiekirkoista kertyi 171 lehdistöosumaa (2009: 120 kpl). Myös EU-elintarviketuki herätti median kiinnostusta: osumia oli yli 30 kpl. Vuosi 2010 oli Kirkkopäivien välivuosi, joten osumia kertyi niukasti (2009: 226 kpl). Kirkkopalvelujen verkkosivuilla oli kävijää (2009: , -28 %). Sivujen näyttökertoja oli (2009: , -20 %). Koulutuskeskus Agricolan oma sivusto otettiin käyttöön , mikä on osaselvitys vähentyneelle kävijämäärälle. Sisäisiä uutiskirjeitä lähetettiin edellisvuoden tapaan keskimäärin yksi viikossa eli yhteensä 42 koko konsernin väelle ja lisäksi silloin tällöin pienemmällä jakelulla. LIIKETOIMINTA Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaalle vuosi 2010 oli kokonaisuutena hyvä. Aikaisemmin kahtena eri osakeyhtiönä toiminut kokonaisuus yhdistyi vuoden alusta yhdeksi yhtiöksi, mikä osaltaan auttoi yhteisen näkemyksen ja tahtotilan muodostamisessa. Yritys keskittyi ennen kaikkea välillisten omistajiensa, suomalaisten seurakuntien palvelemiseen. Tiukan seurakuntatalouden ilmastossa liikevaihto ei kasvanut, mutta yhtiön kannattavuus kehittyi selvästi budjetoitua paremmin. Kannattavuuden nousu oli seurausta tehostuneesta ja osina aiempaa tarkemmin kohdennetusta tuotantoprosessista. Kansantalouden matalasuhdanne verotti myyntiä koko alkuvuoden, mutta syksyllä yleinen noususuhdanne siivitti mediamyyntiä ajoittain jopa ennätystuloksiin. Seurakuntakenttä ei noussut samaan tahtiin, vaan myynti joutui ponnistelemaan äärirajoilla saavuttaakseen lähestulkoon edellisen vuoden tason. Seurakunta-asiakkuuksien systemaattiseen hoitoon ja kehittämisen panostettiin edelleen merkittävästi. Operatiivisia liiketoimintayksiköitä yhtiöllä on neljä: Lehtiyksikkö, joka julkaisee talon omia lehtiä, ennen kaikkea Kotimaata ja Askelta; kirkollista, hengellistä ja yleistä kirjallisuutta kustantava Kirjapaja; viestinnän asiantuntijapalveluita ja asiakaslehtiä tuottava Viestintäpalvelut sekä pääasiassa jumalanpalvelustarpeistoa toimittava Tarvikkeet-yksikkö, johon kuuluu myös urkutehdas Veikko Virtanen Oy. 15 Vuoden aikana vietiin läpi syvälle käyvä tervehdyttämisohjelma yhtiön kirjankustannusyksikössä Kirjapajassa. Yleinen tietokirjamarkkinan ahdinko on rokottanut keski-

16 kokoista erikoiskustantajaa ja yksikkö on jo useiden vuosien ajan ollut tappiollinen. Muiden kuin kristillisten oppikirjojen kustantamisesta luovuttiin ja julkaisuohjelmaa ja resursseja tarkasteltiin kriittisesti. Myös yksikön prosesseja kehitettiin yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa. Yhtiön sähköistä liiketoimintaa kehitettiin lanseeraamalla K24-uutispalvelu, uudistamalla kotimaakauppa.fi ja julkaisemalla joukko e-kirjoja. Kotimaa24.fi-osoitteeseen rakennettu uutispalvelu on yhteistyöhanke Kirkon tiedotuskeskuksen ja suurten seurakuntien kanssa. Kirkosta puhuttiin paljon, erityisesti syksyisen eroamisaallon yhteydessä, ja K24-palvelu osoittautui tarpeellisemmaksi kuin osattiin odottaakaan. Parhaimmillaan palvelussa vieraili eri kävijää kuukaudessa. Kotimaakauppa.fi:n uudistaminen kasvatti yhtiön verkkokaupan liikevaihtoa selvästi. Vuonna 2010 valmistauduttiin myös Kotimaa-lehden uudistukseen. Uudistuksen lähtökohta on, että uutisjournalismin siirtyessä verkkoon Kotimaan on löydettävä uusi rooli pikemminkin aikakauslehtenä kuin viikkosanomalehtenä. Uudistukseen valmistauduttiin kouluttamalla henkilökuntaa, tarkistamalla tehtävänkuvia, kehittämällä lehtikonseptia ja tilaamalla lehdelle uusi ulkoasu. Ensimmäinen täysin uudistettu Kotimaa ilmestyi Seurakuntaviestinnän kohderyhmien pirstoutuminen ja samanaikainen tarve viestinnän tehostamiseen ovat synnyttäneet mittavan kehityshankkeen yhtiön Viestintäpalvelut-yksikössä. K360-nimellä kulkeva hanke tähtää huomattavasti nykyistä syvempään yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Tavoitteena on räätälöidä asiakasseurakunnalle jäsenistötietoon, tavoitteisiin ja resursseihin perustuva viestinnän kokonaisuus. Kokonaisuuden tuottamisessa käytetään paikallisiin tarpeisiin ja resursseihin sovitettuja yhteistyö- ja kumppanuusmalleja. Myynti- ja markkinointiosastolla käynnistettiin vuoden alussa kaksivuotinen osaamisen kehittämishanke. Välitämme-nimellä kulkeva ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa toteutettava koulutus- ja muutoshanke sai henkilöstön parissa hyvän vastaanoton ja siitä saatua kokemusta hyödynnetään jatkossa yhtiön koko henkilöstön osaamista kehitettäessä. Yhtiön yhteisiä toimintoja ja konsernitoimintoja pyrittiin myös selkeyttämään ja tehostamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 16

17 Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos Kokonaistuotot Konserni. Konsernin kokonaistuotot vuonna 2010 olivat (43.376) tuhatta euroa. Kokonaistuotot ilman satunnaisia eriä ja testamenttilahjoituksia olivat (43.160) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelujen kokonaistuotot olivat (21.991) tuhatta euroa. Toimintavuoden aikana ei kertynyt satunnaisia tuottoja. Yhteisvastuukeräyksen osuus kokonaistuotoista oli (4.457) tuhatta euroa. Kokonaistuotot Konserni Yhdistys Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Yhteensä Kulut Kokonaistuottojen jakautuminen toimintayksiköittäin käy ilmi tuloslaskelman liitetiedoista. Konsernin tuloslaskelman mukaiset kulut olivat yhteensä (43.006) tuhatta euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat yhteensä 538 (954) tuhatta euroa, josta korkokulujen osuus oli yhteensä 377 (494) tuhatta euroa. Sijoitus- ja rahoitustoimen kuluihin sisältyy sijoituksen arvonalennus 57 (400) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry:n tuloslaskelman mukaiset kulut olivat yhteensä (21.782) tuhatta euroa. Tilikauden aikana ei ollut satunnaisia kuluja. Kokonaiskulut Konserni Yhdistys Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuloverot Yhteensä Yhdistyksen kokonaiskulujen jakautuminen toimintayksiköittäin käy ilmi tuloslaskelman liitetiedoista. Kertaluonteiset erät konsernitilinpäätöksessä Tilikauden aikana ei ollut satunnaisia eriä. Kertaluonteisena eränä voidaan pitää Mariankadun kiinteistön pihakannen korjausta, jonka kokonaiskustannus oli n. 440 tuhatta euroa. 17

18 Tulos Konsernin tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta oli (370) tuhatta euroa. Vähemmistöosuus konsernin tuloksesta oli 381 tuhatta euroa ja rahastosiirrot omakatteisista rahastoista -137 tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämä oli (284) tuhatta euroa. Tase ja rahoitusasema Kirkkopalvelut ry:n tilikauden tulos oli (210) tuhatta euroa. Rahastosiirrot omakatteisista rahastoista olivat -137 tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämä oli (233) tuhatta euroa. Konsernitaseen mukainen vieras pääoma oli (21.976) tuhatta euroa, josta korollista oli (13.128) tuhatta euroa. Konsernitaseen mukaiset rahavarat olivat vuoden lopussa (2.990) tuhatta euroa. Kirkkopalvelut ry:n mukainen vieras pääoma oli (16.389) tuhatta euroa, josta korollista oli (13.112) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 38,2 % (31,6). Yhdistyksen omavaraisuusaste on 38,1 % (29,9). Tilikauden aikana saatiin yksi testamenttilahjoitus, joka kohdistui Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Henkilöstö Tilinpäätöspäivän jälkeen Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöissä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. Konsernin henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina mitattuna oli 350 (363), josta emoyhdistyksen henkilöstön lukumäärä oli 230 (232). Henkilöstökulut Konserni Palkat Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut Eläkevarauksen muutos Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut Kirkkopalvelut ry Palkat Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut Eläkevarauksen muutos Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä

19 Hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja yhdistyksen johtajan palkat ja palkkiot Yhdistys Konserni Konsernin henkilötyövuodet jakautuivat seuraavasti: Henkilötyövuosien määrä Konsernihallinto ja palvelut Koulutus ja uudistuminen Diakonia ja sosiaalinen vastuu Yhteisvastuu 7 7 Liiketoiminta Kirkkopalvelut Henkilöstön rakenne naiset miehet yhteensä Johto Päälliköt/esimiehet Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöstön koulutus naiset miehet yhteensä Korkeakoulu Opistoaste/AMK Ammattikoulu Ylioppilas/Peruskoulu Henkilöstön keski-ikä: Naiset 47, miehet 48 Hallinto ja johtaminen Yleiset hallinnointiperiaatteet 19 Kirkkopalvelut on suomalainen yhdistys, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä Kirkkopalvelut ry:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelevät osakeyhtiölaki, osakeyhtiöiden omat yhtiöjärjestykset sekä eri säädöksiin ja ohjeisiin perustuvat, toimintaa ohjaavat hyvän hallintotavan periaatteet. Konsernin eri toimielinten tehtävät määräytyvät lakien ja konsernin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

20 Keskeiset hallintoelimet Sääntöjen 6. pykälän mukaan yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen 11. pykälässä mainituissa asioissa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemat sekä Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:n 9. pykälässä mainitun kiintiön mukaisesti valitut valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Yhdistyksen hallintoa hoitavat valtuusto, hallitus sekä yhdistyksen johtaja. Yhdistyksen johtamistyöstä huolehtii ja vastaa valtuuston valitsema johtaja apunaan hallituksen nimeämä johtoryhmä. Kirkkopalvelut ry:n valtuusto Valtuuston muodostavat Kirkkopalvelut ry:n vuosikokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemat valtuutetut. Valtuutetun on oltava evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen. Valtuuston jäsenet valitaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: 1. Jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta, josta yhdistykseen kuuluu seurakuntia jäsenenä, kolme (3) jäsentä 2. Jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden edustajina yhteensä viisi (5) jäsentä. 3. Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:stä valitaan kymmenen (10) valtuuston jäsentä, jotka ensimmäistä kertaa näiden sääntöjen mukaan valittaessa voivat olla Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:n hallituksen jäsenet. Kirkkopalvelut ry:n valtuuston kokoonpano toimikautena on seuraava: Puheenjohtaja piispa Eero Huovinen Varapuheenjohtaja sosiaalineuvos Antti Lemmetyinen Jäsenet Seurakunnat: Turun arkkihiippakunta Kirkkoherra Kalle Elonheimo, Sauvo-Karuna (uusi) KM Kaisa Johto, Lieto (uusi) Nuorisotyönohjaaja Kimmo Koivisto, Säkylä Tampereen hiippakunta Yliopettaja Usko Gullsten, Lempäälä Kirkkoherra Heikki Pelkonen, Laune Lahti (uusi) Toiminnanjohtaja Merja Päivärinta, Kangasala (uusi) Oulun hiippakunta Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, Rovaniemi (uusi) Opettaja Maarit Leskelä, Oulunsalo (uusi) Rehtori Aimo Maijala, Kokkola (uusi) 20 Mikkelin hiippakunta Vararehtori Lasse Alinen, Iitti Pastori Jaana Pietiläinen, Mikkeli

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot