THL tutkii ja kehittää Anne Hyvärinen YMIK, Timo Lanki YMEP, Ilkka Miettinen YVES, Hannu Kiviranta YKAT ja Hannu Komulainen YMYH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THL tutkii ja kehittää Anne Hyvärinen YMIK, Timo Lanki YMEP, Ilkka Miettinen YVES, Hannu Kiviranta YKAT ja Hannu Komulainen YMYH"

Transkriptio

1 THL tutkii ja kehittää Anne Hyvärinen YMIK, Timo Lanki YMEP, Ilkka Miettinen YVES, Hannu Kiviranta YKAT ja Hannu Komulainen YMYH Ympäristöterveydenhuolto

2 Ympäristöterveyden osasto (YMTO) Osastojohtaja Hannu Komulainen (tutkimusprofessori) Yksiköt: Toksikologian ja kemiallisen altistumisen yksikkö (YKAT) Hannu Kiviranta Vesi ja terveys -yksikkö (YVES), Ilkka Miettinen Ympäristöepidemiologian yksikkö (YMEP), Timo Lanki Ympäristömikrobiologian yksikkö (YMIK), Anne Hyvärinen Arvioinnin ja mallituksen yksikkö (YMAL), Jouni Tuomisto N. 90 henkilöä (virkasuhteisia n. 40) Kokonaisrahoitus n k Budjettirahoitus (valtio): 3080 k (v. 2014) Ulkopuolinen (tutkimus)rahoitus: 1875 k (v. 2013), n. 40 % THL 2

3 Ympäristömikrobiologian yksikkö - aihealueet Mikrobit, mikrobitoksiinit ja toksisuus kosteusvaurioituneissa rakennuksissa ja niiden yhteys terveyteen Koulujen sisäilman laadun vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen Mikrobien suojavaikutukset allergiaan ja astmaan Rakennusten perusparannusten, erityisesti energiatehokkuuden parantamisen, vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveyteen Vertailulaboratoriotoiminta ja mikrobialtistumisen arviointimenetelmien kehitys Koulujen sisäilmaongelmien selvittämisen kehittäminen oirekyselyt ja sisäilmatutkimukset Asumisterveyteen liittyvien tekijöiden arviointi ja seuranta Ympäristöterveydenhuolto

4 Menetelmien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittäminen I Homevaurion toteamisen ja altistuksen arvioinnin kehittäminen Kvantitatiivinen PCR (rakennusmateriaali- ja ilmanäytteet) Mycometer (pinta- ja rakennusmateriaalinäytteet) Toksisuus (ISY) Laskeutunut pöly (TTL) Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat toimintatapojen ja monitoroinnin kehittäminen (akuutit tilanteet/ säännölliset tarkastukset) Koululaisten terveyskysely (YMEP) Sisäilmaongelmien selvittämisen ohjeistus (Kuntaliitto) Monitorointi (YMEP) Toimenpiteiden kiireellisyyden arvioinnin (TTL) Ympäristöterveydenhuolto

5 Menetelmien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittäminen II Ohjeistusten kehittäminen, mm. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (mm.valvira, STM) Biosidien ja otsonoinnin käyttö homevauriokorjausten yhteydessä (TTL) Viranomaisyhteistyön kehittäminen - Koulujen terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvointitarkastukset (STM, THL, TTL jne) Työpaikkojen sisäilmaohje (TTL) Vertailulaboratoiminta, mm. Vuosittainen vertailukierros (rakennusmateriaali- ja suspensionäyte) (SYKE) Vuosittainen tunnistuskierros Asumisterveystutkimuksia tekevien laboratorioiden neuvottelupäivä koulutus Ympäristöterveydenhuolto

6 Hometalot ja terveys - tutkimus Oireita aiheuttavat tekijät; mikrobien, toksiinien ja toksisuuden rooli (HITEA, HOTES, SISU, HOVAVART (yhteistyö mm. Hengitysliitto, TTL, ISY)) vaurio/vertailu, interventiot altistuminen, oirekyselyt, kliiniset mittaukset Mikrobialtistuminen - NGS-tekniikoiden hyödyntäminen mikrobiyhteisöjen kuvaamisessa (HNO, HITEA, SISU, HOTES (yhteistyö mm. HY, Berkleyn yo) kosteusvaurioituneiden rakennusten mikrobiomi (vaurio/vertailu, interventiot) kosteusvaurioiden mikrobisto ja terveys Ympäristöterveydenhuolto

7 Asumisterveys, sisäympäristön laatu - tutkimus sisäympäristötekijöiden laaja-alainen selvittäminen ja arviointimenetelmien kehittäminen (YMEP) rakennusten energiatehokkuuden/vaatimusten vaikutus sisäympäristön laatuun ja terveyteen (INSULAtE) keskeisten energiatehokkuuteen liittyvien sisäympäristötekijöiden karakterisointi tavoitteena sisäympäristön laadun ja terveellisyyden huomioonottaminen osana energiakorjausprosessia ja päätöksentekoa Ympäristöterveydenhuolto

8 Ympäristöepidemiologian yksikkö Yksiköllä meneillään projekteja seuraavilla aihealueilla Ilmansaasteet: pakokaasut, katupöly, puunpoltto, metsäpalot Ympäristömelu: liikenne, tuulivoima, naapurustomelu Äärilämpötilat: helleaallot ja pakkasjaksot Viheralueiden terveyshyödyt Kalan ympäristömyrkkyjen terveysvaikutukset Rakennusten kosteusvauriot ja hengityselinterveys Projekteissa arvioidaan altistumista sekä terveyshaittojen vakavuutta ja yleisyyttä Viranomaisille tuotetaan em. aiheisiin liittyen tietoa päätöksenteon tueksi, osallistutaan ohjeistuksien ja lainsäädännön luomiseen, annetaan lausuntoja tapauksista, joilla on yleisempää merkitystä Ympäristöterveydenhuolto

9 Esimerkkejä projekteista I Tuulivoimatuotannon terveysvaikutukset Tekeillä laaja kirjallisuuskatsaus, käynnistymässä tutkimus meluhaitoista tuulivoimapuistojen ympärillä Tulokset pohjana ohjeistuksille koskien tuulivoimaloiden sijoittamista Liikenteen ilmansaasteille altistumisen terveyshaitat Eurooppalainen laaja ESCAPE-tutkimus, EU hyödyntää parhaillaan tuloksia päätettäessä uusista raja-arvoista Ohjeistuksien kehittäminen Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen kanssa kaavoittajille liikenteen terveyshaittojen vähentämiseksi Helleaaltojen aiheuttama terveysriski Suomessa Kokonaisvaikusten arviointi, pohjana lämpötilan ohje-arvoille sisällä sekä varautumissuunnitelmille Ympäristöterveydenhuolto

10 Kosteusvauriot ja terveys Esimerkkejä projekteista II Kehitetään sisäilmakyselyjä koulujen sisäilmanongelmien selvittämisen avuksi Osallistuttu yliherkiksi itsensä kokevien diagnoosi-luokituksen kehittämiseen Puunpolton terveyshaitat Kirjoitetaan WHO:lle katsausta terveyshaitoista, arvioidaan eri kaupungeissa puunpolton ilmansaasteille altistumista ja aiheutuvia terveyshaittoja Tulee vaikuttamaan terveyshaitan vakavuuden arviointiin Suomessa savuvalitustapauksissa sekä PAH-yhdisteiden ohjearvoihin sisätiloissa Ympäristöterveydenhuolto

11 Vesi ja terveys -yksikkö aihealueet Vesiepidemia ja ongelmatilanteiden selvittelyapu Konsultaatiot ja analyysipalvelut Asiantuntemuksen kehittämisen ja ylläpitämisen edellyttämä tutkimus Vesissä esiintyvien haitallisten mikrobien esiintyvyys/kasvu, kulkeutuminen, torjuntatoimet Juoma-, uima-, jäte-, lämmin- ja jäähdytysvesijärjestelmät Mikrobien havainnointimenetelmien kehittäminen Uima- ja juomavesien laatutietojen raportointi EU:lle Vesimikrobiologian tukilaboratoriotoiminta Ympäristöterveydenhuolto

12 Menetelmien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittäminen I Vesiepidemia- ja ongelmatilanteiden hoitamisen edellyttämän analytiikan kehittäminen Taudinaiheuttajamikrobit Virukset, bakteerit ja alkueläimet Indikaattorimikrobit: Indikaattoribakteerit ja bakteriofaagit qpcr-tekniikat (spesifinen tunnistus + elävyyden mittaus) NGS-tekniikat mikrobiyhteisöjen tunnistamiseen Ympäristöterveydenhuolto

13 Menetelmien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittäminen II Juomavesidirektiivin 98/83/EY edellyttämä raportointi komissiolle THL kokoaa kunnista saadut 165 suurimman vesilaitoksen veden laadun ja valvonnan tiedot Uimavesidirektiivin 2006/7/EY edellyttämät raportoinnit komissiolle THL kokoaa kunnista saadut 350 suurimman uimarannan uimaveden valvonnan ja laadun tiedot Laboratorioiden hyväksymismenettely Terveydensuojelulaki 49 a : THL:n antaa lausunnot laboratorioiden vesimikrobiologisista menetelmistä Eviralle Tukilaboratoriotoiminta Indikaattoribakteerit veden valvontatutkimuksissa, menetelmävertailut Vedestä eristettyjen bakteerikantojen vastaanotto, tunnistus ja tallentaminen (Epidemiaselvitysasetus 251/2007) Vastuu Suomen vesimikrobiologian standardointityöryhmän toiminnasta SFS, EN ja ISO standardien valmistelu THL:n johdolla Ympäristöterveydenhuolto

14 Menetelmien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittäminen III Osallistuminen Water Safety Planning (WSP)-työvälineiden laadintaan pienille ja suurille vesilaitoksille sekä kiinteistöjen vesijärjestelmille STM:n vetämät työryhmät Vesitutkimushankkeissa saatavan tiedon soveltaminen Vesiopas -sivustolla: - riskinarviointityöväline ESR-Vesiturvallisuus-koulutushanke Kuopion kampus-alueen vesiosaamisen yhteenkokoaminen koulutuskäyttöön THLn osuus vesihygienia (kemia/mikrobit/riskinarviointi) YVES - Johdon katselmus 14

15 Vesi ja terveys tutkimus I Vesivarojen likaantumisen lähteet, saasteiden kulkeutuminen, saasteiden merkitys terveydelle ja torjuntatoimet CONPAT-hanke (vesivarojen likaantuminen MineView-hanke (kaivosvesien vaikutus vesistöihin) Water-M-hanke (verkostovesien laadun muutosten kuvantaminen tilannekuva) Mikrobialtistuminen mm. NGS-tekniikat vesiympäristön mikrobiston muutosten ymmärtämisessä DWDSOME-hanke (verkostovesien mikrobiyhteisöt) Ympäristöterveydenhuolto

16 Vesi ja terveys tutkimus II Teknisten vesijärjestelmien veden hygienia RYM-SHOK-hanke: putkimateriaalien ja veden kulutuksen vaikutus kylmien ja lämpimien käyttövesien mikrobiologiseen laatuun. Jätevesien mikrobiologiset uhat (altistumistutkimukset) Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien puhdistusjärjestelmät Jätevesilaitosten ilmastusaltaissa ja niiden lietteessä voi esiintyä suuria pitoisuuksia patogeenisia mikrobeja MEPATO,FEEL, YHMI, MOME ja HYTINÄ - hankkeet Ympäristöterveydenhuolto

17 Toksikologian ja kemiallisen altistumisen yksikkö Valtakunnallinen tutkimus- ja asiantuntijayksikkö, joka tutkii ympäristön kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia haittatekijöitä. Yksikkö on osa kemiallisiin uhkiin liittyvää valtakunnallista varautumisjärjestelmää Ympäristöterveydenhuolto

18 Toksikologian ja kemiallisen altistumisen yksikkö Tärkeimpiä osa-alueita ovat terveysvaikutukset ja toksisuuden mekanismit väestön altistumisen arviointi, sisältäen määrän, laadun ja reitit terveysriskien kokonaisvaltainen arvioiminen tiedon tuottaminen ehkäisytoimenpiteisiin ja muuhun asiantuntijatoimintaan Ympäristöterveydenhuolto

19 Toksikologian ja kemiallisen altistumisen yksikkö Keskeisimpiä haittatekijöitä ovat kemikaalit (erit. pysyvät orgaaniset haitta-aineet) ulkoilman pienhiukkaset, puunpoltosta, liikenteestä juomaveden kemialliset epäpuhtaudet Ympäristöterveydenhuolto

20 Lausunnot, esim. Esimerkkejä toiminnasta Raaseporin kaupungin ymp.toimen pyytämä lausunto Raaseporin seurakuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta, joka koski Karjaan krematorion ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista Lappeenrannan seudun ymp.toimen pyytämä lausunto Joutsenon Lampikankaan entisen taimitarha-alueen omakotialueen maaperän riskin- ja kunnostustarpeen arvioinnista Etelä-Suomen AVIn pyytämä lausunto ympäristölupahakemuksesta, joka koski Teuron entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista massanvaihdolla ja eristämällä Kaakkois-Suomen ELYn pyytämä lausunto maaperän pilaantumisesta ja suunnitelluista toimenpiteistä Joutsenon Taimitarhan päiväkodin alueella Ympäristöterveydenhuolto

21 Koulutuspalveluja, esim. Esimerkkejä toiminnasta Rakennusterveysasiantuntija koulutuksessa: Toksikologian ja riskinarvioinnin peruskäsitteitä Yhteisvaikutukset toksikologisessa sisäympäristön terveyshaittojen tutkimuksessa Riskinarviointeja, auttamaan kuntapäättäjää päätöksenteossa esim. Pohjaveden torjunta-ainesaastumisen terveysriskinarviointi Ilmanlaadun terveysriskinarviointeja paikallistasolla Ympäristöterveydenhuolto

22 Riskinarviointi: Arviointimenetelmät Työkalu ja malli kaivosympäristön ympäristöterveys- ja ympäristöriskien arviointiin (MINERA-malli Opasnetissä) Ympäristöperäisten altisteiden aiheuttama tautitaakka Suomessa (menetelmät ja toteutetut arviot) Osallistuminen viranomaistyötä edistäviin muiden tahojen/laitosten hankkeisiin: Kaivosympäristön YVA-oppaan päivitys (TEM/GTK) Kaivosten stressitestit (YM/TEM) Pilaantuneiden maiden riskinarvio-oppaan päivitys (PIMA, YM) Ympäristöterveydenhuolto

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi Maria Nikkarinen, Virpi Kollanus, Pauliina Ahtoniemi,Tommi Kauppila, Anne Holma, Marja Liisa Räisänen, Sari Makkonen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija

Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija 9.2.203 Kansanterveyspäivät 9.2.203 Esityksen rakenne Ympäristötekijöistä tuleva tautitaakka Muutama sana

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot