Kestävää kilpailuetua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävää kilpailuetua"

Transkriptio

1 Kestävää kilpailuetua Kimmo Kanto Tekes avaruustoimintaa hyödyntäen infotilaisuus Tekes klo DM

2 Keskustelutilaisuus klo Tilaisuuden avaus, Kimmo Kanto, Tekes Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus ja odotukset strategisille tutkimushankkeille sekä haun esittely, Pauli Stigell, Tekes Teollisuuden puheenvuoro, Topi Miettinen, Patria Keskustelua, kysymyksiä, vastauksia, mielipiteitä

3 Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen Hakuaika Julkisen tutkimuksen rahoituksen hakemisen ohje tutkimuksen_rahoituksen_hakeminen_2012.pdf Projektit käsitellään elinkeinoelämän kanssa verkottuneina projekteina ja pieninä kertarahoitteisina projekteina Jälkimmäisissä Tekesin rahoitus on enintään Rinnakkaiskokonaisuudessa jokaiselle eri tutkimuslaitokselle on mahdollisuus myöntää tuo Projektien enimmäiskesto on kaksi vuotta. Tekes varautuu rahoittamaan projekteja noin 3 miljoonalla

4 Avaruustoiminta Teema strategisella tasolla Taustalla Tekesin strategian sisällölliset painopisteet: Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Älykäs rakennettu elinympäristö Luonnonvarat ja kestävä talous Elinvoimainen ihminen Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt

5 Kolme projektityyppiä, joilla vastaamme eri haasteisiin A. Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Ratkaisuja kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin Tuloksia, jotka hyödynnettävissä yritysprojekteissa (ei kuitenkaan suoraa tuotekehitystä) Mitä edellytämme: Ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeista ja intoa yritysyhteistyöverkostojen kehittämiseen. B. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Uutta liiketoimintaa joko olemassa olevaan tai perustettavaan yritykseen Mitä edellytämme: Tahtoa ja osaamista tutkimuksen kaupallistamiseen. C. Strategiset tutkimusavaukset Uusia rohkeita avauksia tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja uuden liiketoiminnan syntymiseen Mitä edellytämme: Visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta. Lisäksi FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) - Vierailevien tieteen ja teknologian huippututkijoiden rahoitusohjelma, jossa kaikki projektityypit ovat mahdollisia.

6 Tutkimusprojektityypit Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus kehitetään osaamista ja ratkaisuja elinkeinoelämän tunnistettuihin tarpeisiin yhdessä sen kanssa Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa tutkimusprojekteissa edistetään idean kehittymistä ja samanaikaisesti valmistellaan sen kaupallistamista uutena liiketoimintana Strategiset tutkimusavaukset strategiset tutkimusavaukset synnyttävät uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille, tai erityistapauksena innovaatioympäristöä palveleva tutkimus FiDiPro-rahoitus on mahdollinen kaikissa tutkimusprojektityypeissä tutkimusprojektin erityispiirteenä on tuoda Suomeen kansainvälistä huippuosaamista tutkimuksen käyttöön Tutkimusorganisaatiot voivat osallistua myös strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusohjelmiin

7 Huomioitavaa hakemuksessa Hakemuksen tulee kuvata mitä uutta liiketoimintaa uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan miten tulokset on mahdollista hyödyntää Suomessa keinot, joilla päästään hyödynnettävissä olevalle osaamisen tasolle (keinojen ei tarvitse olla olemassa olevia ratkaisuja) Haasteellisuus ja vaikuttavuus: Päämäärän on oltava saavutettavuudeltaan haastava. Hankkeen toteuttaminen luo osaamista, jonka vaikutus Suomen avaruustoiminnan ja elinkeinoelämän laajempaankin uudistumiseen on oltava merkittävä ja laaja-alainen. Toteutettavuus: Tavoitteen on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös ne mahdolliset toimintaympäristön haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Kuvauksessa ovat mukana tekijätahot, jotka visiota toteuttavat. Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Tekemisessä on hyödynnettävä paras kansainvälinen ja muu yhteistyö. Kumppanit rooleineen tulee myös kuvata.

8 Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen Pauli Stigell Tekes Haku implementoi Suomen avaruusstrategiaa infotilaisuus Tekes klo neuvontatilaisuus Tekes klo 9-16 DM

9 Haku implementoi avaruusstrategiaa Valtioneuvosto on tänään työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut avaruusasiain neuvottelukunnan päättyväksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja ylijohtaja Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja ylijohtaja Pekka Plathan, liikenne- ja viestintäministeriö apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen ulkoasiainministeriö kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi sisäasiainministeriö ylijohtaja Jukka Juusti puolustusministeriö opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja kulttuuriministeriö maanmittausneuvos Raimo Vajavaara maa- ja metsätalousministeriö tutkimusjohtaja Laura Höijer ympäristöministeriö johtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitos palvelujohtaja Kari Tilli Tekes yksikön johtaja Susan Linko Suomen Akatemia pääsihteeri Tuija Karanko Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry

10 Kärjet avaruusstrategiassa vuosille Arktista liiketoimintaa avaruustekniikan keinoin Vahvistetaan arktisen toimintaympäristöön liittyvää ja elinkeinoelämässä tarvittavaa osaamista sekä kehitetään avaruustoiminnan avulla lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Avoin paikkatieto vahvistaa palveluiden kilpailukykyä Monipuoliset havaintosensorit ja satelliitit tuottavat massiivisen tietomäärän, jollaista ei koskaan aiemmin ole ollut käytössä. Tietomäärä yhdistettynä neljään globaaliin paikannussatelliittijärjestelmään (GPS, GLONASS, Compass, Galileo) mahdollistaa älykkäitä ratkaisuja. Teknologian ja tutkimuksen hyödyntäminen ja kansainvälistäminen Suomalaista teknologiaosaamista hyödynnetään ja tutkimustoiminta kansainvälistyy etenkin ESAn ja EU:n ohjelmien avulla. Teollisuus erikoistuu merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi Suomalaisten yritysten kestävää kilpailukykyä kehitetään tutkimuksen keinoin.

11 Arktinen

12 Pohjoisessa on paljon tekeillä nyt Tekes: arktinen teknologia suomalaisten yritysten liiketoimintastrategioissa, 128/2002 CSA-Tekes yhteishaku 2004 myöhemmin kaavailu Polarsat (PCW) Norjan Stoltenbergin pohdinta pohjoismaisesta yhteistyöstä, 2009 TEM: Arktinen ja Itämeren kasvuealue Suomen intressien polttopisteessä, 43/2010 ESA: Space and the Arctic WG status report, ESA: Workshop on the future of space cooperation in the Arctic region, TEM: Katse pohjoiseen, PolarView: The contribution of space technologies to Arctic policy priorities, March 2012 Euroopan Komissio: Arktista aluetta koskevan Euroopan unionin politiikan määrittely: edistyminen vuodesta 2008 ja seuraavat vaiheet, European Commission: Space and the Arctic, Ilmatieteen laitoksen Arktinen työpaja Tekesin strateginen avaus Arktisessa teemassa Pääministeri Jyrki Katainen tapasi Helsingissä Norjan pääministeri Jens Stoltenbergin, keskustelujen pääaiheeksi nousi maiden välisen arktisen yhteistyön syventäminen. Uusi kansallinen arktinen strategia julkaistaan kesällä 2013

13 Strategiset tutkimusavaukset Arktinen toimintaympäristö ja sen mahdollisuudet, 2012 Merkitys elinkeinoelämälle Arktiseen alueeseen ja arktisiin olosuhteisiin liittyvällä osaamisella on suuri mahdollisuus kehittää Suomeen uutta liiketoimintaa. Arktisen osaamisen kautta kehittyvä liiketoiminta perustuu Suomen luontaisiin vahvuuksiin, jolloin saavutetaan pysyvää kilpailuetua pitkällä tähtäimellä Todennäköinen tulema Tavoite/visio Tavoitteena on tunnistaa ja kehittää potentiaalisimpia arktisia osaamisia sekä luoda Suomelle visio ja tiekartta konkreettisiksi jatkotoimiksi arktisen osaamisen hyödyntämiseksi. Tuloksena lupaavimmat osaamisalueet, joiden kehittämisen kautta on mahdollista edetä kohti konkreettista liiketoimintaa. Syntyy visio ja roadmap suomalaisille valinnoille

14 Arktinen strateginen avaus-projektit, 2012 VTT Arktinen SAMCoT yhteistyö AALTO Transformation in transportation OULUN YLIOPISTO Arktinen ajoneuvotestaus VTT Lumi- ja jääosaaminen arktisen liiketoiminnan alustaksi ROVANIEMEN KOULUTUS- KUNTAYHTYMÄ Arktinen liiketoiminta arvoverkossa VTT Arktisen osaamisen tiekartta OSEKK Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen OULUN YLIOPISTO Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen TTY Arktinen ajoneuvotestaus LAPIN YLIOPISTO Emprovement of EIA IL Arktiset Reaaliaikaiset satelliittipalvelut SYKE GL VTT Arktinen toimintaympäristö ja sen mahdollisuudet (http://goo.gl/p1npk ) ja

15 Arktinen on kansainvälinen kysymys Myös esim. FP7-puiteohjelman Liikennetutkimuksen projekti ACCESS Arctic Climate Change, Economy and Society, Lapin yliopisto

16 Ajankohtausta esim: Vapaavuori Norjassa: Arktista yhteistyötä ja sijoituksia Suomeen Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on maanantaina työvierailulla Oslossa. Matkallaan hän keskustelee elinkeino- ja kauppaministeri Trond Gisken kanssa Norjan ja Suomen yhteistyön lisäämisestä arktisilla alueilla. Lisäksi Vapaavuori keskustelee biomassan kestävyyskriteereistä öljy- ja energiaministeriön valtiosihteerin Per Rune Henriksenin kanssa. Norjan eläkerahastossa teemana ovat rahaston sijoituspolitiikka ja mahdolliset sijoitukset Suomeen. Vierailullaan elinkeinoministeri Vapaavuori tutustuu myös Innovasjon Norgeniin, joka on maan hallituksen tärkein organisaatio innovaatioiden ja kehityksen vauhdittamiseksi norjalaisyrityksissä ja teollisuudessa. Illalla ministeri Vapaavuori tapaa suomalaisyritysten edustajia Norjalaissuomalaisessa kauppayhdistyksessä. Norjassa toimii noin 250 suomalaisyritystä, erityisesti mm. teknologian ja rakennusteollisuuden aloilla. erityisasiantuntija Maria Kekki, TEM, puh

17 Pääministeri Katainen Barentsin euroarktisesta yhteistyöstä: Lisää yhteyksiä yli valtioiden rajojen Tiedote 260/ Barentsin euroarktinen neuvosto kokoontui 3. ja 4. kesäkuuta Norjan Kirkkoniemessä 20-vuotisjuhlakokoukseen, jossa keskusteltiin Barentsin alueen eli Pohjoiskalotin ja Venäjän luoteisalueiden kehittämisestä ja maiden välisestä yhteistyöstä. Barentsin euroarktisen neuvoston jäseninä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU. Suomi on Barentsin euroarktisen neuvoston seuraava puheenjohtaja, kun puheenjohtajuus siirtyy Suomelle Norjalta tämän vuoden lokakuussa. Puheenjohtajana Suomi tulee pitämään esillä muun muassa alueen kaivosteollisuuden ja liikenteen kysymyksiä sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta alueen herkkään ympäristöön. "Alueellisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen Pohjois-Euroopassa on Suomelle tärkeää. Pääministeri Medvedevin kanssa käydyssä keskustelussa oli esillä muun muassa maiden innovaatioalan yhteistyö sekä yhteistyömahdollisuudet arktisella alueella käytettävien laivojen rakentamisessa. Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (kv-asiat) Antti Vänskä, p ja viestintäasiantuntija Päivi Mutanen-Pirttilä, p

18 Avoin data kaukokartoitus, paikannus

19 Avoin data Paikkatieto ja ympäristötieto Tarpeita ja mahdollisuuksia Tieto on luonnonvaroihin rinnastettava raaka-aine. Avoimen tiedon merkitys kasvaa. Tiedon käsittelyyn ja jalostamiseen tarvitaan uusia yhteen toimivia menetelmiä. Aiheeseen liittyy erittäin suuri hyödyntämis- ja liiketoimintapotentiaali eri elinkeinoelämän aloilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Osaamisesta ja osaajista on puutetta. Tutkimuksen ja uuden osaamisen kehittämisen aiheita Avoin data julkisen ja yksityisen sektorin eri lähteistä Ihmisten ja sensoreiden tuottaman datan jalostaminen ja hyödyntäminen Datan reaaliaikainen käsittely Tutkimustyössä käytettävät uudet tiedon käsittelyn ja jalostamisen työkalut ja niiden laaja hyödyntäminen sekä kaupallistaminen

20 Avoin data paljon julkisia aloitteita ICT 2015 työryhmän suositusten toteuttaja Suomen Akatemia Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), esim. VM 24/2011 YM:n Monitor-ohjelmat LVM:n KIDE-ohjelma LVM Liikenteen ja viestinnän avoin tieto, rap. 10/2013 /view/ VM:n Avoimen datan ohjelma https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02381_avoin_tieto/index.jsp Tieto käyttöön, OKM 4/2011 Sijainti yhdistää, Kansallinen paikkatietostrategia , MMM 3/2010 https://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/inspire-verkosto/yhteistyo 2012 Suomen Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivitys, MMM, 2013 ETLA: Does marginal cost pricing of public sector information spur firm growth?, 1260/ Tekes, mm. Älykäs rakennettu elinympäristö, Luonnonvarat ja kestävä talous Euroopan Unionin Copernicus ja sen Sentinel-satelliitit Euroopan avaruusjärjestön ja EUMETSATin satelliitit INSPIRE direktiivin toteuttaminen

21 Suomalaista osaamista satelliitti-kaukokartoituksessa, mm.

22 Myös Euroopan avaruusjärjestö panostaa tähän alueeseen Data volumes involved (Tera to Exa scale) and their trends, the utilisation of streaming of data from presently available and upcoming satellites, and from ubiquitous ground devices. Challenges of data access, including timeliness, needs and policies for dissemination, data capture, storage, search, sharing (including use of interoperability standards), transfer capacity, mining and analysis (including identification of representative samples), fusion, systematic and peak processing, and visualisation. Reference to specific domains, e.g. climatology, meteorology, oceanography, maritime monitoring, land cover/use monitoring, geology, support to situational awareness, geo-based statistics and economy, among others. Today s commonly accepted big data brand - volume, variety (combining manifold data types), velocity (managing to drink from the fire hose ), and veracity (data trustworthiness) - may be of further guide.

23 Strategiset tutkimusavaukset - Avoin data, analytiikka ja algoritmit, 2012 Merkitys elinkeinoelämälle Tieto on luonnonvaroihin rinnastettava raaka-aine Avoimen tiedon merkitys kasvaa Osaamisesta ja osaajista on puutetta Todennäköinen tulema Uutta osaamista ja osaajia Uusia menetelmiä ja työkaluja Uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille Mahdollisesti joku tarkemmin määritelty laajempi yhteistyöaihe Tavoite/visio Luodaan tiedon käsittelyyn ja jalostamiseen uusia yhteen toimivia menetelmiä, joita kokeillaan ja hyödynnetään elinkeinoelämän eri aloilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

24 Avoin data Paikkatieto ja ympäristötieto Strategiset tutkimusavaukset - Avoin data, analytiikka ja algoritmit, 2012 Rahoitetut projektit 2012 Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen Laitos, Metsäntutkimuslaitos ja Turun yliopisto: Uudet laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen Geodeettinen laitos: Sijaintipohjaisten palveluiden murros Oulun yliopisto: LST - uusi lähestymistapa kompleksisen datan analyysiin ja visualisointiin Aalto-korkeakoulusäätiö: Qualidat - Laadukkaalla tiedolla oikeisiin päätöksiin VTT: Open Data End-user Programming (ODEP) TTY-säätiö: Monitaajuussignaalin materiaalivasteet TTY-säätiö: Mittausdatan analyysimenetelmiä yksittäisten solujen tutkimiseksi in vivo Oulun yliopisto: Algoritmipohjainen monidimensioisen videon ja avoimen datan yhdistäminen sekä analyysi Avoin data, analytiikka ja algoritmit (http://goo.gl/m3xkl).

25 Avoin data Paikannus, lukuisia aloitteita EU:ssa, ESAssa ja Suomessa Kansallinen LVM Älyliikennestrategia Paikkasidonnaiset liikenteen palvelut, VTT, 173/2011 Suomen Galileo-ryhmä: Satelliittipaikannus kehittyy soveltamisen mahdollisuuksia viranomaistoiminnassa (LVM 2013) Sisätilapaikannus 3D kaupunkimallinnus EU SESAR lentoliikenne ecall ja esafety FP7 Tranport/Galileo syntyneet projektit: Komissio ja sen alainen GNSS Supervisory Agency (GSA) ESA EGEP ohjelma

26 SUOMALAISTA OSAAMISTA SATELLIITTI- PAIKANNUKSESSA MM.

27 Paikannuksen mahdollisuudet Toimintaympäristö Erämaa Maaseutu Esikaupunki RTK-GPS, PPP MEMS sensorit Loran-C Solupaikannus TOA UTDDA EOTD Kaupungin keskusta Sisätila ultraääni Etätunnistus RFID Lähiverkkopaikannus, WLAN, BT Solupaikannus CI, TA, Rx 0,1 0, Tarkkuus, m

28 SUOMALAISTA OSAAMISTA SATELLIITTI- TIETOLIIKENTEESSÄ, MM.

29 ESAn integroitujen sovellutusten aloite on mahdollisuus kehittää paikannus- ja kaukokartoitus jne. osaamista kohti palveluita.

30 Lähde: Pekka Sarkola,

31 Älyliikentessä kansallisia ja eurooppalaisia avauksia

32 Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut toisen sukupolven älystrategian liikenteelle. Strategia jatkaa älyliikenteen sulauttamista osaksi kaikkia liikennemuotoja ja suomalaista liikennepolitiikkaa. Tavoitteena on saada Suomeen maailman edistyneimpiin ja tehokkaimpiin kuuluva liikennejärjestelmä, joka tunnetaan myös vastuullisuudestaan. Suomi julkaisi maailman ensimmäisen älyliikenteen strategian vuonna Strategialla muun muassa lisätään liikenteen tietopalveluja, parannetaan liikennejärjestelmän tuottavuutta ja tehokkuutta sekä edistetään tieto- ja viestintäteknologisten innovaatioiden syntymistä. Liikenteen älystrategia toteutetaan kärkihankkeilla. Hankkeiden kustannusarvio vuosille on noin 300 miljoonaa euroa. Kärkihankkeet toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Hankkeista suurimpia ovat liikennejärjestelmän tilannekuvan ja ohjausjärjestelmien sekä yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän rakentaminen. Kärkihankkeisiin kuuluvat myös älykäs liikenteenvalvonta, turvajärjestelmien kehittäminen ja logistisen toimitusketjun yhteentoimivuus. Globaalit älyliikennemarkkinat ovat kymmeniä miljardeja euroja. Lisätietoja liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto, p , liikenneneuvos Marko Forsblom, p ,

33 Tiede ja teknologia

34 Tiede ja avaruusteknologia ESA, EU, kansallinen taso Osallistuminen Euroopan avaruusjärjestön ohjelmiin ja sen avaruusalusten tieteellisten mittalaitteitten kansallisesti rahoitettu toteutus. Suomen Akatemia on rahoittanut varsinaista tiedettä. ESAn teolliset satelliittien urakkakilvat (lähinnä tiedeluotaimet ja kaukokartoitussatelliittit) STRIN-prosessi on tukenut mm. Suomen teollisuuden kilpailukykyä. ESAn teknologiaohjelmat: GSP, TRP, CTP, EGEP, GSTP, ARTES 3-5, ARTES 20, ARTES 8 ja 11 ESAn integroitujen sovellutusten ohjelma (IAP=ARTES 20) kaukohavainnointi pääroolissa hankkeissa. Aktivaattorina Miranda Saarentaus Euroopan Komission 7. puiteohjelma: avaruustiede, kaukokartoitustutkimus, Sentinel-satelliitit -> jatkossa Komission Galileo, Copernicus ja Horizon2020 ohjelmat

35 Tiede ja avaruusteknologia tulevia avaruuslentoja Kaukokartoitus EE7 Biomass EE8 MetOP SG Sentinel 5 Sentinel Next Gen Paikannus Galileo Next Gen ESAn Tiedeohjelma Tietoliikenne NEOSAT LOFT, STE-QUEST, ECHO, PLATO, MarcoPolo R Eksploraatio Exomars (2018)

36 Euroopan avaruusjärjestö, Suomen valinnat

37 Suomen panostus ESAaan

38 ESAn teknologiaohjelmat mahdollisuus T&K:hon ESAn Tiedeohjelma

39 Esim. ESAn perusteknologiaohjelma TRP kattaa kaikki avaruustoiminnan alat

40 EU HORIZON 2020 TULEVA PUITEOHJELMA Topic Annual funding, M Comment Satellite navigation 40 ESA s EGEP navigation satellite technology programme could be funded by EC 1 Jan 2015 onwards? Earth Observation 60 More funding in Copernicus programme Space debris and space weather Critical and other spacecraft technologues Space Science and Space Exploration 20 EC has SST (space surveillance and tracking) programme under preparation 40 ESA, EDA, EC collaboration 40 TOTAL 200

41 Tekesin rahoittamia projekteja tieteessä ja avaruusteknologiassa Aalto yliopiston ICEYE hanke BepiColombo-merkuriusluotaimen SIXS ja MIXS avaruuslaitteet, Helsingin yliopiston johtama teollinen konsortio, Aalto-2 Cubesat-satelliitti QB50-konstellaatioon

42 Kiitos!

43 Hakuteksti netissä ja muita lisätietoja

44 Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen Suomen avaruustoiminnan strategian kärkihankkeita haetaan Avaruustoiminta: avaruuskäyttöön kehitettävät teknologiat sekä satelliittien tuottaman tiedon hyödyntäminen. Avaruustoiminta on arkea. Satelliittien keräämä ja välittämä informaatio on muuttanut yhteiskuntaa ja vaikuttaa päätöksenteossa. Satelliittien toimintaan perustuvaa liiketoimintaa syntyy etenkin paikannuksessa ja ympäristömittauksissa. Euroopan Copernicus, Galileo sekä ESAn ja EUMETSATin järjestelmät ovat globaalisti merkittäviä. Avoimesti saatavan tiedon aikakautena Suomella on hyvät valmiudet kehittää kestävää kilpailuetua tuottavia ja globaaliin vientiin tähtääviä ratkaisuja erityisesti ympäristötiedon, paikannuksen ja tietoliikenteen osaamista yhdistäen.

45 Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen Haun tutkimushankkeilla pyritään kehittämään kansallista avaruustoimintaa ja löytämään uusien ratkaisujen avulla liiketoimintaa. Avaruustoiminta osuus hyvin Suomen taloutta uudistamaan pyrkiviin Tekesin strategisten ohjelmien alueisiin kestävä talous (ympäristö, luonnonvarat, ilmasto) elinvoimainen ihminen (ihmisten turvallisuus ja terveys) älykäs elinympäristö (eläminen kaupungeissa, liikenneverkot) Hankkeiden toteuttaminen tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä ja elinkeinoelämän kanssa verkottuneena tutkimuksena edistää osaamisen ja syntyvien tulosten hyödyntämistä.

46 Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen Hankkeet rahoitetaan osana Tekesin avaruustoiminnan kokonaisuutta, johon sisältyy Suomen osallistuminen Euroopan Avaruusjärjestön toimintaan. Vuonna 2013 Tekesin avaruusrahoitus on 18,9M. Hakuun tulleet ehdotukset voivat tulla rahoitettavaksi myös ESAn ohjelmissa, joka on hitaampi väylä. Tämä kesä on välikausi ei EU:n puiteohjelmahakua. Horisontti 2020 puiteohjelman ensimmäinen haku avautuu joulukuussa tai tammikuussa.

47 Hakuaika Haku avautuu ja päättyy klo 16:00 Hakemukset jätetään sähköisen järjestelmän kautta. Hakemukset otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu infotilaisuus Tekesissä haun sisältö, muut ohjelmat vastataan hakijoiden kysymyksiin mahdollistetaan hakijoiden verkottuminen neuvonta- ja sparrauspäivä Tekesissä mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun (45 60min) Tekesin asiantuntijaryhmän kanssa. Hakijoita pyydetään etukäteen toimittamaan lyhyt kuvaus aiotun hakemuksen sisällöstä. Neuvontapäivän jälkeen selkeästi haun tavoitteisiin tai sisältöön sopimattomille ehdotuksille annetaan tästä kirjallinen kannanotto.

48 Hakuteema Arktista liiketoimintaa avaruustekniikan keinoin Vahvistetaan arktisen toimintaympäristöön liittyvää ja elinkeinoelämässä tarvittavaa osaamista sekä kehitetään avaruustoiminnan avulla lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Avoin paikkatieto vahvistaa palveluiden kilpailukykyä Monipuoliset havaintosensorit ja satelliitit tuottavat massiivisen tietomäärän, jollaista ei koskaan aiemmin ole ollut käytössä. Tietomäärä yhdistettynä neljään globaaliin paikannussatelliittijärjestelmään (GPS, GLONASS, Compass, Galileo) mahdollistaa älykkäitä ratkaisuja. Teknologian ja tutkimuksen hyödyntäminen ja kansainvälistäminen Suomalaista teknologiaosaamista hyödynnetään ja tutkimustoiminta kansainvälistyy etenkin ESAn ja EU:n ohjelmien avulla. Teollisuus erikoistuu merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi Suomalaisten yritysten kestävää kilpailukykyä kehitetään tutkimuksen keinoin.

49 Hakijat Julkista tutkimusta tekevät organisaatiot. Yritysten hankkeille haku on jatkuva Yritykset voivat osallistua hakuun myös tutkimushankkeiden kanssa rinnakkaisilla hankkeilla.

50 Rahoitustasot Tutkimusprojektin tyyppi Laajat, tiiviin kansainvälise n yhteistyön projektit Muut projektit Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus 70 % 60 % 10% - Innovaatioläheinen julkinen tutkimus (erityistapaus) 70% 70 % 25 % + muu panostus Strategiset tutkimusavaukset 70 % 60 % ei vaadita Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa 70 % 70 % ei vaadita Tieteen suurhankkeiden ja avaruuslaitteiden toimitushankkeissa Tekesin rahoitusosuus voi olla 100%.

51 Testaa ajatuksesi: jos olet ajatellut jatkaa aiempaa tutkimustasi - joku toinen Tekesin rahoitusmuoto (tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus tai yritysten kanssa toteutettava tutkimus) on todennäköisesti osuvampi valinta jos et pysty kuvaamaan, mikä hankeaihiossasi on uutta (mittakaavana maailma) - se ei todennäköisesti ole uusi avaus jos joudut kovin miettimään mikä hankkeessasi on strategista sillä ei todennäköisesti ole riittävän uudistavaa merkitystä elinkeinoelämälle jos sinulla on teeman aihealueelle sopiva idea, joka toteutuessaan ja onnistuessaan avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tai muuttaa liiketoimintaa muuten merkittävästi, aihetta kannattaa jalostaa eteenpäin! Jos aiempaa tutkimusta aiheesta niin näkökulman pitää olla kokonaan uusi Pitää kertoa maailmanlaajuinen uutuusarvo ja olla mahdollisuus johtaa Suomen teollisuuden kannalta merkittävään liiketoimintaan perustele hakemuksessa merkittävyys ja kasvumahdollisuus (hyvä visio) Projektit eivät voi olla päällekkäisiä, mutta voivat tuoda merkittävää lisäarvoa ja täydentää jo aiemmin toteutettuja ja käynnissä olevia projekteja ja ohjelmia (esim. Tekesin ohjelmat, SHOKit ja EU-projektit).

52 Lisätiedot Yhteyshenkilöt Pauli Stigell, asiantuntija Kimmo Kanto, palvelujohtaja, Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: Suomen uusi kansallinen avaruusstrategia

Strategiset tutkimusavaukset 2012-2013

Strategiset tutkimusavaukset 2012-2013 Strategiset tutkimusavaukset 2012-2013 Eemeli-työpaja 12.11.2012 Marko Heikkinen, Tekes 11-2012 Sisältö Strategisten tutkimusavausten piirteet Strateginen haku 1/2013 Pienet ja isot strategiset avaukset

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa hakuinfo 14.9.2011 Asko Vesanto DM 832640 Miksi julkisen tutkimuksen rahoitusta uudistetaan? Innovaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Eu roo pan Tie de Teknologia ja 5/2006 Lähtölaukaus 7. puiteohjelmaan Palveluja parempaan arkeen Ubiikki yhteiskunta on askeleen päässä Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Pk-yrityksille kotipesä

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015. Kari Venäläinen 17.3.2015 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Kari Venäläinen 17.3.2015 DM 1272687 01-2015 Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille

Lisätiedot