PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletti Terbinafiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletti Terbinafiini"

Transkriptio

1 1 PAKKAUSSELOSTE 250 mg tabletti Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät -tabletteja 3. Miten -tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. -tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ TERBINAFIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Terbinafiini kuuluu sienilääkkeisiin, ja sitä käytetään ihon ja kynsien sieni-infektioiden hoitoon. Suun kautta otettuna lääkeainetta kulkeutuu infektiokohtaan niin suurina pitoisuuksina, että sieni kuolee tai sen kasvu lakkaa. -tabletteja käytetään sormien ja varpaiden kynsisieni-infektioiden hoitoon. tabletteja käytetään myös ihon sienitautien hoitoon nivustaipeissa tai muualla vartalossa sekä jalkasilsan hoitoon. Terbinafiini ei tehoa Pityriasis versicoloriin (ihosairaus, jonka aiheuttaa Malassezia ovale -sieni). 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT TERBINAFIN BMM PHARMA -TABLETTEJA Älä käytä -tabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) terbinafiinille tai n jollekin muulle aineelle (ks. täydellinen ainesosaluettelo kohdassa 6). - jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Ole erityisen varovainen -tablettien suhteen Kerro lääkärille ennen tablettien käyttöä, jos: sinulla on jokin maksasairaus sinulla on psoriaasi. Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavia oireita: kutina, selittämätön jatkuva pahoinvointi, ruokahalun puute, väsymys, silmänvalkuaisten tai ihon keltaisuus, pahoinvointi, uupumus, mahakipu, kuvotus, oksentelu, tumma virtsa tai vaalea uloste.

2 2 korkea kuume tai kipeä kurkku. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. n vaikutus voi muuttua tai se voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Tällaisia ovat lääkkeet, jotka sisältävät seuraavia vaikuttavia aineita: rifampisiini (tuberkuloosilääke). simetidiini (mahahaavalääke). trisykliset masennuslääkkeet, kuten klomipramiini tai amitriptyliini. serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI) kuuluvat masennuslääkkeet, esim. paroksetiini. monoamiinioksidaasin estäjiin kuuluvat lääkkeet, esim. selegiliini, jota käytetään Parkinsonin taudin hoidossa. beetasalpaajat (joilla hoidetaan korkeaa verenpainetta ja tiettyjä sydänsairauksia). rytmihäiriölääkkeet (epäsäännöllisen sydämen sykkeen hoitoon käytettävät lääkkeet). muut sytokromi P450-järjestelmän kautta metaboloituvat lääkeaineet: syklosporiini, terfenadiini, triatsolaami ja tolbutamidi. Jos käytät ehkäisytabletteja hoidon aikana, sinulla voi esiintyä läpäisyvuotoja ja epäsäännöllisiä kuukautisia. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Älä käytä tabletteja raskauden aikana, ellei lääkäri niin määrää. Älä käytä tabletteja, jos imetät, koska lääkeaine erittyy äidinmaitoon. Ajaminen ja koneiden käyttö tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn tai vaikutus on merkityksetön. 3. MITEN TERBINAFIN BMM PHARMA -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN Ota -tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle yksilöllisen annostuksen. Annostus: Tavanomainen annos aikuisille (ja iäkkäille) on yksi 250 mg tabletti kerran vuorokaudessa. Hoitojakson pituus määräytyy infektiotyypin ja vakavuuden mukaan. Tavallinen hoitojakson pituus aikuisilla on: Jalkasilsa, ihon sienitauti nivustaipeessa tai muualla vartalossa Hoitojakso on 2-4 viikkoa. Tietyt jalkasilsat voivat vaatia 6 viikon hoitoa. Infektion oireiden häviäminen saattaa tapahtua vasta useita viikkoja hoitojakson loppumisen jälkeen. Kynsien sieni-infektio Sormissa: tavallinen hoitojakso on 6 viikkoa. Varpaissa: tavallinen hoitojakso on 12 viikkoa, mutta joskus jopa 6 kuukautta. tabletteja ei suositella lapsille eikä nuorille (alle 18-vuotiaille).

3 3 Jos tablettien vaikutus on mielestäsi liian vahva tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos otat enemmän -tabletteja kuin Sinun pitäisi Jos olet ottanut liian monta tablettia tai jos lapsi on vahingossa niellyt lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh Suomessa, puh. 112 Ruotsissa). Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, pahoinvointi, rintakipu ja huimaus. Jos unohdat ottaa -tabletin Jos olet unohtanut ottaa tabletin, ota se heti kun muistat. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleiset (esiintyy useammin kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): Mahavaivat (vatsan turvotus, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, lievät mahakivut, ripuli). Allergiset ihoreaktiot (ihottuma ja nokkosihottuma), kutina. Nivel- ja lihaskipu, päänsärky, yleinen sairaudentunne, väsymys. Melko harvinaiset (esiintyy harvemmin kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): Makuaistin muutokset tai makuaistin puute. Harvinaiset (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta): Anafylaktinen reaktio (vakava allerginen reaktio), angioneuroottinen edeema (huulten, kasvojen, kaulan tai kielen turpoaminen), kosketusaistin heikentyminen, kutina ja pistely iholla, huimaus. Vakava maksavaikutus, johon liittyy keltaisuus (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus) tai maksatulehdus. Hyvin harvinaiset (esiintyy harvemmin kuin yhdellä käyttäjällä :sta):Psoriasiksen pahentuminen, vakavat ihoreaktiot kuten Stevens-Johnsonin syndrooma (vakava ja laajalle levinnyt ihoreaktio, johon liittyy ihon punoitus ja rakkulaisuus), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (ihon pintakerroksen kuoriutuminen), valoherkkyys, hiustenlähtö, veren koostumuksen muutos (osoitetaan verikokeilla, mustelmat ja toistuvat infektiot kuten kylmettyminen ja kurkkukipu), masennus, ahdistus, kuukautishäiriöt (välivuodot, epäsäännölliset kuukautiset). Kutaanin tai systeemisen lupus erythematosuksen ilmaantuminen tai pahentuminen (suuret punoittavat ihoalueet, nivelkivut ja kuume), vakava maksavaikutus. Lopeta n käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat seuraavia angioedeeman oireita: - kasvojen, kielen tai nielun turvotus - nielemisvaikeudet - nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. TERBINAFIN BMM PHARMA -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

4 4 Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä sisältää - Vaikuttava aine on terbinafiini. Yksi tabletti sisältää 250 mg terbinafiinia (terbinafiinihydrokloridina) - Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti tyyppi A, hypromelloosi, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 250 mg tabletti on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre sekä merkintä TF. Pakkauskoot: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 250 ja 500 tablettia läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE Tukholma Ruotsi Valmistaja Basic Pharma Manufacturing B.V. Burgemeester Lemmensstraat JT Geleen Alankomaat Markkinoija Suomessa: Oy BMM Pharma Ab, Rajatorpantie 41 C, Vantaa Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Tanska: Viro:

5 5 Suomi: Latvia: Liettua: Norja: Puola: Portugali: Ruotsi: Terbinafina BMM Pharma Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

6 6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 250 mg tabletter Terbinafin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad är och vad det används för 2. Innan du använder 3. Hur du använder 4. Eventuella biverkningar 5. Hur ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD TERBINAFIN BMM PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Terbinafin tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotikum och som används för att behandla svampinfektioner i hud och naglar. När läkemedlet tas via munnen, når det platsen för infektionen i tillräckligt hög koncentration för att döda svampen eller stoppa dess tillväxt. används för behandling av svampinfektioner i finger- och tånaglar. Terbinafin BMM Pharma används också vid behandling av ringorm i ljumsken och på andra delar av kroppen, samt fotsvamp. Terbinafin är ej effektivt mot Pityriasis versicolor (en hudsjukdom orsakad av jästsvampen Malassezia ovale). 2. INNAN DU ANVÄNDER TERBINAFIN BMM PHARMA Använd inte - om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet eller något av övriga innehållsämnen i - om du har allvarliga njur- eller leverproblem. Var särskilt försiktig med Tala med din läkare innan du påbörjar behandlingen med om du har: - någon leversjukdom - psoriasis Sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart om du upplever: - klåda, oförklarligt ihållande illamående, brist på aptit, trötthet, gula ögonvitor eller gulaktig hud, illamående, trötthet, magsmärtor, kväljningar, kräkningar, mörk urin eller blek avföring.

7 7 - hög feber eller ont i halsen. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandling med kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser: - rifampicin (används vid behandling av tuberkulos). - cimetidin (används vid behandling av magsår). - tricykliska antidepressiva läkemedel såsom klomipramin eller amitriptylin. - antidepressiva läkemedel som kallas serotonin-återupptagshämmare (SSRI) t.ex. paroxetin. - vissa läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare t.ex. selegilin som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. - betareceptorblockerare (vid behandling av högt blodtryck och vissa andra hjärtbesvär). - antiarrytmika (läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm). - andra läkemedel som metaboliseras via cytokrom P450 systemet: cyklosporin, terfenadin, triazolam och tolbutamid. Oregelbunden menstruation och mellanblödningar kan förekomma hos kvinnor som använder p-piller och samtidigt. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Använd inte om du är gravid annat än efter särskilt övervägande i samråd med läkare. Använd inte om du ammar eftersom terbinafin går över i modersmjölk. Körförmåga och användning av maskiner har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. HUR DU ANVÄNDER TERBINAFIN BMM PHARMA Använd alltid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Dosering: Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) är 1 tablett 250 mg dagligen. Behandlingstidens längd beror på typ av infektion och infektionens svårighetsgrad. Vanliga behandlingstider är: Fotsvamp, samt ringorm i ljumsken eller på andra delar av kroppen: Behandlingstid 2-4 veckor. Vissa typer av fotsvamp kan kräva upp till 6 veckors behandling. Tecken på infektionen kan kvarstå flera veckor efter avslutad behandling. Nagelinfektioner: Fingernaglar: vanlig behandlingstid 6 veckor.

8 8 Tånaglar: vanlig behandlingstid är 12 veckor men i vissa fall upp till 6 månader. rekomenderas ej till barn eller ungdomar (under 18 år). Om du tycker att effekten av är för stark eller för svag, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om barn har tagit läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel i Finland och 112 i Sverige). Symtom på överdos kan vara huvudvärk, illamående, bröstsmärta och yrsel. Om du har glömt att ta Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Magbesvär (uppkördhet, aptitlöshet, illamående, lättare buksmärtor, diarré). Allergiska hudreaktioner (hudutslag och nässelutslag), klåda. Led- och muskelvärk, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, trötthet. Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Smakförändring eller smakförlust. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion), angioneurotiskt ödem (svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga), nedsatt känsel, domningar och stickningar, yrsel. Allvarlig leverpåverkan inkluderande gulsot (tecken på detta är gulaktiga ögonvitor eller hud) eller leverinflammation. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av användare): Förvärrad psoriasis, allvarliga hudreaktioner som Stevens-Johnsons syndrom (allvarlig och utbredd reaktion med rodnad och blåsbildning), toxisk epidermal nekrolys (fjällning av det övre hudlagret), ljuskänslighet, håravfall, förändring av antal och typer av vissa blodceller (påvisas via blodprover, blåmärken eller upprepade infektioner som förkylning och halsont), depression, ångest, menstruella störningar (mellanblödningar, oregelbunden menstruation). Uppkomst eller förvärrande av existerande kutan eller systemisk lupus erythematosus (stora områden med rödfläckig hud, ledsmärtor och feber), allvarlig leverpåverkan. Sluta att ta och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem) - svullnad av ansikte, tunga eller svalg. - svårigheter att svälja - nässelutslag och andningssvårigheter. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

9 9 5. HUR TERBINAFIN BMM PHARMA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är terbinafin. Varje tablett innehåller 250 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid). - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 250 mg tabletter är vita, runda och välvda tabletter med TF och en brytskåra på den andra sidan. Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 250 och 500 tabletter i tryckförpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE Stockholm Tillverkare Basic Pharma Manufacturing B.V. Burgemeester Lemmensstraat JT Geleen Nederländerna Marknadsförare i Finland: Oy BMM Pharma Ab, Råtorpsvägen 41 C, Vanda Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige: Portugal: Terbinafina BMM Pharma Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti PAKKAUSSELOSTE Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxcarbazepin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 600 mg kalvopäällysteiset tabletit okskarbatsepiini

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit. Pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletit Pantopratsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 Pakkausseloste: tietoa potilaalle Coversyl Novum 10 mg kalvopäällysteiset tabletit perindopriiliarginiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini)

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) PAKKAUSSELOSTE Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetine Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit fluoksetiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Famvir 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä

Lisätiedot