Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2015"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kokkolan kaupunginhallitus

2

3 KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

4 Kansilehden kuvat: Elina Paavola

5 SISÄLLYSLUETTELO KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN Kokkolan kaupungin hallinto...5 Kokkolan kaupunginvaltuusto...5 Kokkolan kaupunginhallitus...5 Kokkolan kaupungin henkilöstö YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS JA OLENNAISET MUUTOKSET ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN...22 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...22 Tuloslaskelman tuotot...22 Kulut...22 Toimintakate...22 Vuosikate...23 Tilikauden tulos ja yli- / alijäämä...23 Toiminnan rahoitus...25 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...25 Rahoituslaskelman analysointi...25 Rahoitusasema ja sen muutokset...27 Tase ja sen tunnusluvut...27 Taseen sisältö KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...70 Toimialojen toimintakertomukset...70 Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden ja tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sitovuustasolla Käyttötalouden ja investointien erittelyt Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ilman liikelaitoksia TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSTIOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OSAKKEET JA OSUUDET KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitokset Liitetiedot yhtiöitetyistä liikelaitoksista Yhteenveto liikelaitoksista ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT...235

6

7 TOIMINTAKERTOMUS

8

9 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014 Yleistä Kaupungin väestönkehitys on jatkunut myönteisenä. Viime vuonna Kokkolan väestömäärä kasvoi 265:llä. Asukkaita oli Kokkolassa vuoden lopulla noin Asukasluvultaan Kokkola on Suomen 23. suurin kaupunki luvulla väestönkasvu on ollut vuosittain keskimäärin 210 asukkaan luokkaa. Syntyneiden määrä oli viime vuonna 613 ja kuolleita 430. Väestön kehitys perustuu merkittävään luonnolliseen väestön kasvuun (183) eli syntyvyyden enemmyyteen. Myös kokonaismuuttoliike on ollut 82 asukaan verran positiivinen. Kuntien välinen muuttoliike on ollut muutamina viime vuosina negatiivinen, mutta merkittävän maahan muuton myötä kokonaismuuttotase on ollut jo pitkään positiivinen. Maan sisäisestä muutosta muuttovoittoa Kokkola on saanut viime vuosina lähinnä lapsi-ikäryhmissä, mutta myös jonkin verran työikäisten ikäryhmissä. Negatiivinen nettomuutto kohdistuu opiskeluiässä oleviin ikäryhmiin (15-24 vuotiaat). Viime vuonna Kokkolaan muutti 1780 ja Kokkolasta pois 1698 henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan nykyisen trendin mukainen kasvu tulee jatkumaan vähintäänkin seuraavalle vuosikymmenelle. Asukastyytyväisyys Asiakkaiden ja henkilöstön joustohalua ja -kykyä osaltaan kuvaa mm. riippumaton EPSI Rating Finlandin vuosittain tekemä asukkaiden tyytyväisyysmittaus. Mukana oli yli 70 kuntaa. Kokkola sijoittuu korkealle kyselyssä sijalle 11 pistemäärällä 70,9. Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys on ollut samaa tasoa viime vuosina. Pistemäärä 75 merkitsee hyvää tasoa. Kaikkien kuntien keskiarvo on 67,4. Kaupunki seuraa kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihinsa eri selvityksin lähes vuosittain ja hyödyntää palautetta mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan. Kilpailukyky- ja elinvoima-analyysit Tuoreen VTT Timo Aron selvityksen, Kokkolan kilpailukykyanalyysin ja toisaalta kaupunkien elinvoima-analyysin mukaan Kokkola on menestynyt luvulla hyvin. Kilpailukykyanalyysissä tarkasteltiin verrokkikaupunkien alueellista ja väestöllistä kilpailukykyä muuttoliikkeen näkökulmasta 2000-luvulla. Analyysin mukaan Kokkolan asema on kohentunut kokonaiskilpailukyvyssä merkittävästi. Verrattaessa Kokkolan asemaa ja muutosta 25 suurimman seutukunnan kilpailukykyyn on Kokkolan asema parantunut viimeisen parin kymmenen vuoden aikana eniten. Mm. bruttokansantuote on kasvanut sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten kaikista vertailuseuduista. Työllisyysaste kohentui samoin eniten. Toisaalta työttömyys on laskenut eniten. Tilinpäätös 2014 Kaikkien seutukuntien (69) joukossa Kokkola sijoittui vuonna 2012 seutujen parhaaseen viidennekseen. Saman kuvan Kokkolan elinvoiman positiivisesta kehityksestä antaa kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi, jonka mukaan BTVindeksin muutos vuosina oli Kokkolassa toiseksi korkein koko maassa. Kokkola oli kärkikaupunkien joukossa myös työpaikkojen määrän suhteellisessa kasvussa. Yritystoiminta ja työllisyys Kaupunkiseutujen yritysdynamiikkaa selvittävä tutkimus Kaupunkiseutujen väliset erot yritysdynamiikassa tukee näkemystä Kokkolan positiivisesta kehityksestä yritysten näkökulmasta. Selvityksen mukaan Kokkolan seutu kuuluu yritysdynamiikalla mitattuna toiseksi parhaaseen viidennekseen koko maassa. Yritysdynamiikkaa selvitettiin kuuden muuttujan näkökulmasta. Tilastojen osoittama kaupungin myönteinen kehitys on näkynyt myös reaalimaailmassa. Kuntien menestykseen vaikuttaa pitkälti alueen yritysten menestyminen. Sama pätee myös kääntäen, kunnan menestys vaikuttaa yritysten menestymiseen. Yritysjohdon mukaan Kokkolan kaupunki tarjoaa yritystoiminnalle hyvän yritysilmaston. Valtakunnan tasolla talouden alamäki jatkui kolmatta vuotta. Tämä on näkynyt luonnollisesti myös Kokkolassa. Vaikka laajamittaisia irtisanomisia tai lomautuksia ei ole toteutunut ovat yt -neuvottelut tulleet tutuiksi monessa yrityksessä sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa. Erityisesti valtionhallinnon muutokset ja EU -ohjelmakauden hidas käynnistyminen näkyvät eri kehittäjäorganisaatioiden toiminnassa. Erityisesti kemian tutkimustoiminta on valonpilkahdus. Vuoden 2014 lopulla kemian professuurin tutkijatiimissä Kokkolassa oli n. 30 tutkijaa. Vahvat alat kauppa ja teollisuus ovat jatkaneet investointeja kaupungissa, näistä merkittävimpinä ovat Woikosken uudet ilmakaasu- ja vetytehtaat. Myös Boliden otti käyttöön uuden hopean talteenottolinjansa. Freeport Cobalt investoi niinikään uuteen tuotantoon. Merkittävimpänä kaupan alan hankkeena julkisti K-Rauta uudisrakennushankkeensa vuonna Matkailuvuosi 2014 oli Kokkolassa hyvä. Majoitusvuorokausia Kokkolassa oli , mikä ylittää jopa aiemman huippuvuoden 2011 (asuntomessut). Tankarissa vieraili M/S Jennyn risteilyillä 6500 matkustajaa, mikä on 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kokkola Cup keräsi ennätysmäärän osallistujia 350 joukkuetta. Kokkolan Venetsialaiset keräsi lauantain huipentumaan tapahtuma-alueelle15000 hengen yleisön. Maamme veneteollisuus on ollut muutaman vuoden suurissa vaikeuksissa. Kokkolan suurimmat veneenvalmistajat ovat kuitenkin pystyneet 1

10 tuomaan markkinoille uusia venemalleja. Veneteollisuuden näkymät ovat tällä hetkellä positiiviset viennin vetäessä hyvin. Myös alueen turkistarhaus on saanut nauttia vahvasta viennistä viimeisten vuosien aikana. Kokkolan Satamalle vuosi 2014 oli ennätysvuosi liikevaihdolla (23,5 milj. euroa) mitattuna. Myös sataman kokonaisliikenteessä päästiin ennätystasolle ( 8,575 tn ), lisäystä edellisvuodesta oli 9,2 %. Kokkolan Satama oli vuonna 2014 Suomen suurin bulk- eli raaka-aineita käsittelevä yleissatama ja kolmanneksi suurin kokonaisliikenteellä mitattuna. Vuonna 2014 keskimääräinen työttömyysaste oli Kokkolassa 10,7 %. Edellisvuonna työttömyysaste oli 9,5 %. Koko maan vastaavat luvut olivat 12,4 % ja 11,1 %. Nuorten työttömyys on Kokkolassa edelleen muuta maata korkeammalla tasolla ja siinä on kaupungilla työsarkaa. Kaupungin talous Kiristyneen kuntatalouden seurauksena käynnistettiin alkuvuodesta yt-neuvottelut. Näiden tuloksena yli puolet henkilöstöstä lomautettiin. Lomautukset kohdennettiin siten, että palvelutuotannon toimivuuden kannalta kriittiset henkilöstöryhmät rajattiin lomautusten ulkopuolelle. Lomautusten kesto oli muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Henkilöstölle annettiin mahdollisuus vaihtoehtona myös vapaaehtoisen palkattoman loman ottamiseen. Kaupungin eri virastojen evakkotaival jatkui osan kaupungintalosta joutuessa käyttökieltoon sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi. Muuallakin kaupungin kiinteistöissä on esiintynyt vastaavia ongelmia. Korjaustöiden alta siirretyt toiminnot on jouduttu hajauttamaan väistötiloihin ympäri kaupunkia lähinnä vuokratiloihin. Asiakkaat ja henkilöstö ovat joutuneet joustamaan tilanteessa. Ajan myötä niin asiakkaat kuin henkilöstö ovat sopeutuneet tilanteeseen ilman suurempia ongelmia. Kaupunkilaisille kyettiin kuitenkin tarjoamaan edelleen laadukkaat ja monipuoliset palvelut sekä täyttämään palveluvelvoitteet. Kaupungin talousarviota hyväksyttäessä vuoden 2014 taloustilanne näytti varsin vaikealta yleisen taloudellisen tilanteen, valtionosuusleikkausten ja lisävelvoitteiden vuoksi. Erilaisten säästö- ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tilinpäätös on selvästi parempi kuin vuoden alussa ennakoitiin. Kokkolan tilikauden ylijäämä oli 15,49 milj.euroa. Tulos oli erittäin hyvä; talousarvion tavoite oli 0,90 milj.euroa alijäämäinen. Tuloksesta valtaosa eli noin 9,53 milj.euroa johtui satunnaisista myyntivoitoista, joita kirjattiin Kokkolan Energian liiketoimintakaupasta ja Kiinteistö Oy Snellmaninkadun omistusjärjestelyistä. Kokkolan Satama, Kokkolan Vesi ja Työplus tekivät kaikki hyvän tuloksen. Tiukka kulukontrolli ja tehdyt säästötoimet tehosivat. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 1 prosentilla ja tuotot kasvoivat 0,1 prosenttia. Kulusäästöjä saavutettiin erityisesti henkilöstömenoissa, jotka alenivat edellisestä vuodesta lähes 2 prosentilla. Verotuloja kertyi 175,9 milj.euroa, jossa on kasvua 2,5 %. Valtionosuudet kasvoivat runsaalla prosentilla ja nousivat 77,4 milj.euroon. Kaupungin lainakanta kasvoi edelleen johtuen suurten kouluinvestointien rahoituksesta. Lainakanta (ilman liikelaitoksia) oli yhteensä 223,1 milj.euroa eli noin /asukas. Liikelaitoksilla oli lainaa yhteensä 60,31 milj.euroa eli noin /asukas. Vuosikate oli 26,2 milj.euroa, jolla kyettiin kattamaan suunnitelmanmukaiset poistot. Ennakoitua parempi tulos vahvistaa kaupungin tasetta. Kaupunkistrategia ja kuntarakenneselvitys Edellisvuonna hyväksytty kaupunkistrategia prosessi on toteuttamisvaiheessa. Toimialat ovat työstäneet strategian pohjalta omia toimialaja yksikkökohtaisia kehittämissuunnitelmiaan sekä vieneet nämä käytännön toimenpiteinä eteenpäin. Keväällä alkanut kuntarakennelain mukainen kuntarakenneselvitystyö saatiin käytännössä valmiiksi loppuvuodesta. Selvitystyöhön osallistuivat Kokkolan lisäksi muut Keski-Pohjanmaan kunnat Kannusta lukuun ottamatta sekä Kruunupyyn kunta. Selvitystyön 1. vaiheen tavoitteena oli antaa tarvittavat tiedot kuntarakennemuutoksen päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoina oli muodostaa selvitysalueen mukainen uusi tai osasta selvitysalueen kunnista uusi kunta tai uudenlaiset yhteistyörakenteet. Selvitystyö työn toisena tavoitteena oli tuottaa kunnille tietoa, jota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä kuntarakenneratkaisuista riippumatta. Selvitystyön alustava tulema oli, että kunnissa ei löytynyt halukkuutta kuntaliitoksiin. Yhteistyön kaikenpuolinen kehittäminen ja syventäminen nähtiin kuitenkin tärkeänä. Yhteistyön syventämisessä tuotiin esille toimialakohtaisten hankkeiden lisäksi yhteisen elinvoimaohjelman laadinta sekä alueen rakennemallin laadinta. Kuntien viralliset kannanotot selvitystyön tuloksiin siirtyivät vuoden 2015 puolelle. Kunnat ovat olleet viime vuodet kovan myllerryksen keskellä paitsi toimintaympäristöön liittyvien muutosten takia myös hallituksen meneillään olevan kuntauudistuskokonaisuuden vuoksi. Kaupunki on vuoden aikana ottanut kantaa lausuntojen muodossa mm. valtionosuus- ja rahoituslain uudistukseen, kuntien tehtävien arviointiin, kuntalain kokonaisuudistukseen sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen. Euroopan Unionin uusi ohjelmakausi Euroopan Unionin uusi ohjelmakausi käynnistyi. Kauden ensimmäinen vuosi oli vielä tunnustelua ja tutustumista ohjelman 2 Tilinpäätös 2014

11 mahdollisuuksiin sekä hankkeiden valmistelua. Varsinaisten hanke- ja rahoituspäätösten teko niin kuntatasolla kuin ohjelmatasollakin alkaa vasta vuonna Kokkola on ollut mukana Kajaanin ja Mikkelin kanssa konsortiossa, jonka puitteissa on työstetty vihreän teollisuuden (WITERA) ohjelman mukaisia hankkeita tavoitteena päästä näin verkostoitumalla mukaan eri kehittämisohjelmien toteuttamiseen. Käytännössä työtä on tehty WITERA-siltahankkeen kautta. Siinä on selvitetty ja kartoitettu alueen valmistautumista vihreän teollisuuden ratkaisujen ja edelläkävijäratkaisujen kehittämiseen. Chydenius-seminaarien 20-vuotisjuhlassa tehtiin välitilinpäätöstä Suomen EU-taipaleesta. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna kokkolalaistaustaiset ulkopolitiikan vaikuttajat pohtivat eurooppalaisen vapaakauppa-alueen merkitystä Suomelle ja EU-kansalaisille. Keskustelijoina olivat mm. Suomen Lontoon suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi, Suomen Buenos Airesin suurlähettiläs Jukka Siukosaari, Suomen EU-suurlähettiläs emeritus Jan Store, Suomen Rooman suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikula ja ulkoasiainministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Jukka Pesola. Yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopiston toiminnan käynnistymisestä Kokkolassa tuli kuluneeksi 30 vuotta ja yliopistokeskuksen perustamisesta 10 vuotta. Valtakunnallinen yliopistokeskusseminaari kokosi syyskuussa Kokkolaan tiedeyhteisöjen ja alueen vaikuttajia. Seminaari käynnisti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen juhlalukuvuoden Lukuvuoden avajaispäivän yhteydessä Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Centria ammattikorkeakoulu allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen. Tavoitteena on lisätä Yliopistokeskuksen ja Centrian vetovoimaa ja toiminnan vaikuttavuutta, lisätä henkilöstön osaamista ja kehittää resurssien tehokasta yhteiskäyttöä. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen uusi strategia vuosille hyväksyttiin. Valtioneuvosto myönsi Centria-ammattikorkeakoulu Oy:lle toimiluvan. Lupa tulee voimaan vuoden 2105 alusta. Se on sisällöltään samanlainen nykyisen ylläpitäjälle myönnetyn toimiluvan kanssa ja se sisältää nykyiset koulutusvastuut tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla, humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurissa. Toimilupapäätökseen valtioneuvosto sisällytti selvitysvelvollisuuden toimintojen mahdollisesta keskittämisestä Kokkolaan. Tilinpäätös 2014 Merkkivuottaan juhlivat mm. seuraavat Oy M. Rauanheimo Ab 130 vuotta Karlebynejdens sång- och musikförbund r.f. 90 vuotta Gamlakarleby Bollklubb 90 vuotta Kälviän sosialidemokraatit 80 vuotta Kokkolan reserviupseerit 80 vuotta Kokkolan Pohjola-Norden ry 70 vuotta Kokkolan reserviläiset 60 vuotta Kokkolan Keilailuliitto 50 vuotta Ab A. Häggblom Oy 50 vuotta Kohtalona Käläviä 45. musiikkileiri Kirjoittajayhdistys Keski-Pohjanmaan Pränttärit ry 40 vuotta Pohjanmaan Syöpäyhdistys r.y. 40 vuotta Keski-Pohjanmaan konservatorion ammattikoulutus 30 vuotta Peurankadun päiväkoti 30 vuotta Avoin yliopisto-opetus 30 vuotta Ratingen-Kokkola -ystävyyskaupunkisuhde 25 vuotta Keski-Pohjanmaan Mielenterveysyhdistys ry 25 vuotta Keski-Pohjanmaan Maanpuolustajien piiri 20 vuotta Salibandyseura Nibacos 20 vuotta Ensi- ja turvakoti 15 vuotta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammattilukio 10 vuotta Tapahtumia ja vierailuja Woikosken ilmakaasutehtaan avajaiset Woikosken vetytehtaan avajaiset Merivoimien alusosasto Pipliaseuran ekumeeninen raamattutapahtuma Valtakunnallinen Nuorten Yrittäjien tapahtuma Wanhojen autojen suurtapahtuma Veteraanien alueellinen kirkkopyhä, juhlapuhe piispa John Vikström Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari Eduskunnan sivistysvaliokunta Eurooppalainen ruokatori Liikesivistysrahaston, Perheyritysten liiton ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämä Perheyrittäjyys Keski-Pohjanmaan mahdollisuutena - seminaari Latvian maajoukkue Salibandyseura Nibacoksen vieraana Suomen Lääkäriliiton hallitus Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjan tapahtuma Terveellinen työ, stressi hallinnassa, yhteistyöllä tuloksiin! Folktinget, Svenska dagen -fest Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammattikampuksen vihkiäistilaisuus Boliden Kokkolan uuden hopean prosessilinjan, hopean talteenoton avajaistilaisuus Sotilaspoikien Perinneliiton hallitus Suomen Hitsausteknisen yhdistyksen Pohjanmaan paikallisosaston hitsaustekniikkapäivät 3

12 Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piirin vuosikokous Malesian Prinssi Tunku Imran in puoliso Che Engku Mahirah Puolustusministeri Carl Haglund Opetusministeri Krista Kiuru Työministeri Lauri Ihalainen Peruspalveluministeri Susanna Huovinen Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Kiitokset Parhaat kiitokset kaupungin ja koko alueen hyväksi tehdystä työstä. Saavutettujen tulosten pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Antti Isotalus kaupunginjohtaja 4 Tilinpäätös 2014

13 KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLINTO KOKKOLAN KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 105 pykälää vuonna Valtuustossa oli 51 jäsentä. Valtuuston kokoonpano Puheenjohtaja Stefan Anderson I varapuheenjohtaja Tapani Hankaniemi II varapuheenjohtaja Raimo Hentelä KESK Hankaniemi Tapani Herlevi Reino Innanen Sari Kemppainen Ari Laitila Veikko Maijala Aimo Ojala Kauko Ojanperä Kaija Orjala Tapani Pajunpää Tapio Paloranta Johanna Puumala Tuomo Tofferi Petri Virolainen Timo SDP Harju-Karhula Tarja Hentelä Raimo Kant Esa Kellosalo Anne Lahti Mauri Mustasaari Erkki Rasi Anne / Ruisaho Sakari Sabel Roy Urpilainen Jutta Urpilainen Kari KOK Haimakainen Pentti Jukkola Janne Kauppi Sanna-Maija Nokso-Koivisto Pekka Nurmi Pekka Puurula Juha Winter Hannele RKP Anderson Stefan Brandt Mats Kouvo Kajsa Liimatta-Åström Katja Snellman Hans Timonen Marlén KD Lindqvist Erik Paananen Juha Rahnasto Raimo Rasmus Jarmo Salo Mauri PS Kemppainen Irma Leppälä Pekka Puolimatka Pekka Sillanpää Timo Ylitalo Alpo VAS Aarnos Eila Tastula Seppo VIHREÄT Cygnel Hanna Taarna Terho KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus kokoontui 28 kertaa ja käsitteli 643 pykälää vuonna Kaupunginhallituksen kokoonpano Puheenjohtaja Veikko Laitila (Keskusta) I varapuheenjohtaja Kari Urpilainen (SDP) II varapuheenjohtaja Mauri Salo (KD) Haimakainen Pentti (KOK) Herlevi Reino (Keskusta) Jokela Anne (Keskusta) Kemppainen Irma (PS) Kouvo Kajsa (RKP) Orjala Sirpa (SDP) Tastula Seppo (VAS) Winter Hannele (KOK) Tilinpäätös 2014 Muut kaupunginvaltuuston valitsemat toimielimet Kaupunkirakennelautakunta Keskusvaalilautakunta Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Pelastuslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuuston vaalilautakunta Ympäristöterveyslautakunta Energiajohtokunta Satamajohtokunta Työplussan johtokunta Vesilaitosjohtokunta Poliisilaitoksen neuvottelukunta Käräjäoikeuden lautamiehet Uskotut miehet 5

14 Kokkolan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuusto 51 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 11 Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 7 Henkilöstöjaosto 5 Kuntayhtymät Konserniyhtiöt ym. Rakennus- ja ympäristölautakunta 10 Kaupunkirakennelautakunta 10 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 10 Liikuntalautakunta 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Opetus- ja kasvatuslautakunta 10 Suomenkielinen jaosto 8 Ruotsinkielinen jaosto 8 Kokkolan seudun opiston johtokunta 8 Koulujen johtokunnat Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslautakunta 5*) + 6 Liikelaitos Kokkolan Energian johtokunta 7 Liikelaitos Kokkolan Sataman johtokunta 7 Liikelaitos Kokkolan Veden johtokunta 7 Liikelaitos Työplussan johtokunta *) Kokkolan toimialue, Kokkola ja Kruunupyy Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta Maaseutulautakunta 7 Neuvostoja Neuvottelukuntia Toimikuntia Tilinpäätös 2014

15 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilöstöpalvelut ohjaa ja koordinoi Kokkolan kaupungin henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpalveluiden tehtäviin kuuluu henkilöstön ja johtamisen kehittäminen, palkat ja palvelussuhdeasiat, työsuojelu, työhyvinvoinnin kehittäminen, uudelleensijoitustoiminta, sisäinen viestintä, yhteistoiminta-asiat sekä konsernin yleinen henkilöstöpolitiikka. Palvelussuhteiden lukumäärä on vähentynyt tilanteen mukaan edellisvuoteen verrattuna 2,1 prosenttia eli 86 henkilöä. Vastaavasti vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 1,4 %. Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 78,9 % ja miehiä 21,1 %. Suhde on pysynyt samana aiempiin vuosiin verrattuna. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,3 vuotta. Kaupungin henkilöstö Palvelussuhteiden määrä hallintokunnittain Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma Muutos Vakinaiset (1,4 %) Määräaikaiset (-13,3%) Yhteensä (-2,1%) Suhde kaupungin asukasmäärään 8,5 % 8,3 % -2,4 % Henkilöstökustannukset (palkat + sivukulut) tilikaudelta olivat 173,9 milj.euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 176,3 milj. euroa. Henkilöstökustannukset ovat siten vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia eli 2,4 miljoonaa euroa. Merkittävin henkilöstökustannuksiin vaikuttava tekijä oli henkilöstön lomautukset ja vaihtoehtoisen ns. lamavapaan käyttö. Suoria henkilöstömenojen säästöjä kertyi vuoden 2014 aikana toteutettujen lomautusten ja lamavapaiden seurauksena noin 1,8 milj. euroa. Henkilöstömenojen vähenemistä selittää myös ensihoidon henkilöstön siirtyminen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun palvelukseen alkaen. Rekrytointien osalta jatkettiin rajoitettua henkilöstön palkkaamista täyttölupamenettelyn kautta. Henkilöstön sairauspäivien määrä jatkoi laskuaan edelleen vuonna Sairauspäiviä henkilöä kohden oli 14,4 kalenteripäivää. Vuonna 2013 vastaava luku oli 15,0 kpv/hlö, eli muutos oli -6,2%. Tämä tarkoittaa 3190 sairauspoissaolopäivää vähemmän. Sairauspoissaoloprosentti oli määräaikaiset (sis. työllistetyt) vakinaiset 4,5%. Tähän osaltaan auttoi tehostettu varhaisen tuen mallin käyttö. Esimiesvalmennusta jatkettiin johtamisen ja esimiestyön valmennuksen tarjoaman ja toteutuksen kehittämiseksi. Vuoden 2014 aikana päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma uusinen painopistealueineen sekä käynnistettiin myös uuden henkilöstöohjelman laadinta. Tarkemmin henkilöstöä koskevat tunnusluvut on kuvattu erillisessä henkilöstöraportissa, joka ilmestyy maalis-huhtikuussa. Henkilöstökertomus on laaja tietopaketti henkilöstön tilasta, lähiaikojen muutoksista sekä tulevaisuuden suuntalinjoista. miehet naiset Tilinpäätös

16 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Yleistä Talouden vaikeudet ovat jatkuneet vuonna Suomen talouden kasvun ennustetaan olevan hienoisesti positiivinen viime vuonna. Vuosi sitten ennustettuun 0,8 %:n kasvuun ei kuitenkaan ylletä. Kehitystä heikentäneet tekijät ovat suurelta osin sellaisia, että ne eivät väisty nopeasti. Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista. Suomen bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin juuri ennen kansainvälisen fi nanssikriisin alkamista vuonna Raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen vuoksi kotimaisen kysynnän kehitys ei ole ollut yhtä heikkoa kuin bruttokansantuotteen. Talouden vaikeudet ovat koskeneet ennen kaikkea vientiä. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana vientitulojen menetys on aiempaa enemmän näkynyt kotimaisessa kysynnässä. Työllisyyden heikkeneminen on silti keskittynyt pääosin vientiteollisuuteen. Finanssikriisin alusta lukien Suomen vienti on supistunut viidenneksen, mikä on enemmän kuin missään muussa kehittyneessä taloudessa. Viennin vähenemisen taustalla ovat elektroniikka - ja metsäteollisuudessa koetut ongelmat sekä kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Tuotannon kustannuksia on kasvattanut keskipalkan noin 10 prosentin nousu suhteessa euroalueen keskiarvoon vuodesta 1999, jolloin yhteinen raha otettiin käyttöön. Suurimmaksi osaksi ero on syntynyt vuoden 2007 jälkeen. Samassa suhteessa on noussut myös yksikkötyökustannusten taso. Talouskasvun edellytyksiä on vuoden 2009 jälkeen heikentänyt myös työikäisen väestön eli vuotiaiden määrän väheneminen. Työikäisen väestön määrä pienenee nyt noin puolen prosentin vuosivauhtia ja supistumisen ennustetaan jatkuvan vielä seuraavan kymmenen vuoden ajan. Työikäisen väestön määrän supistumisen lisäksi talouskasvun mahdollisuuksia on heikentänyt talouden tuotantorakenteen muuttuminen. Vientituotannon väheneminen on merkinnyt nopean tuottavuuskasvun toimialojen osuuden pienenemistä. Esimerkiksi väestön ikääntyminen nyt ja tulevaisuudessa lisää hoivapalvelujen tarvetta, mikä kasvattaa hitaan tuottavuuskasvun toimialojen osuutta kokonaistuotannosta. Työn tuottavuuden kasvu on vaimeaa. Talouskasvu näyttää jäävän pitkällä aikavälillä hitaaksi. Kun lisäksi julkisen talouden alijäämä ja velka ovat viime vuosina kasvaneet, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys vaakalaudalla. Suomen Pankin ennusteen mukaan julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde kohoaa 59,3 prosenttiin vuonna Pitkään heikkona jatkuneessa suhdannetilanteessa yritykset ovat jatkaneet kannattavuutensa parantamista irtisanomisten kautta. Työllisyystilanteen ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen ovat johtaneet siihen, että yksityinen kulutus on vähentynyt kahtena vuotena peräkkäin. Nimelliset ansiot nousivat vuonna 2014 arviolta 1,4 prosenttia. Vuoden 2014 infl aation odotetaan jäävän 0,9 prosenttiin. Keski-Pohjanmaa Työllisyys ei ole vuoden aikana juuri kohentunut. Työllisten määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuotena. Työllisyyden rakenteeseen liittyen merkille pantavaa on teollisuuden työllisten määrän jatkuva väheneminen. uusia työpaikkoja taantuman aikana on syntynyt varsinkin % 13 TYÖTTÖMYYSASTE VUOSIKESKIARVONA koko maa Kokkola Tilinpäätös 2014

17 sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä eräille yksityisille palvelualoille. Työttömyyden osalta Manner-Suomen maakunnista oli Pohjanmaan 8,2 ja Keski-Pohjanmaan 9,9 prosentin työttömyyslukemat parhaat koko maassa, väliin mahtui Uusimaa 9,7 prosentin työttömyysasteella. Kokkolan työttömyysprosentti oli 10,7, missä on nousua edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä. Avoimia työpaikkoja oli vuodenvaihteessa maakunnassa 322 kappaletta, joista Kokkolassa 298. Kokkolan asukasluku kasvoi 265 henkilöllä. Väkiluvun kasvusta 70 % on luonnollista väestönkasvua ja 30 % muuttovoittoa. Tunnuslukuja / Kokkola 2014 Asukasmäärä Muuttovoitto/-tappio +82 Asukasmäärän muutos +265 Työttömyysasteprosentti (keskim.) 10,7 Uusia asuntoja 227 Veroprosentti 20,50 Toimintatuotot * Toimintakulut * " Toimintakate * " Verotulot * " Valtionosuudet * " Vuosikate * " Tulos * " Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " Tulos mukaan lukien liikelaitokset " 503 Ylijäämä/alijäämä mukaan lukien liikelaito " Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " Lainakannan nettomuutos " Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset /asukas * ilman liikelaitoksia Tilinpäätös

18 3. KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS JA OLENNAISET MUUTOKSET Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Toimintavuoden 2014 taloudellinen tulos oli ennakoitua parempi. Tähän vaikuttivat eniten sopeuttamisohjelman toteutus, henkilöstömenojen säästöt sekä liikelaitosten hyvät tulokset. Lisäksi sekä verotulot että valtionosuudet ylittivät talousarvion tavoitteet. Alhaisen korkotason vuoksi korkokulut jäivät merkittävästi alle ennakoidun. Kirjanpidollista taloudellista tulosta paransivat myös Kokkolan Energian liiketoimintakaupasta sekä Kiinteistö Oy Snellmaninkadun siirrosta kaupungin taseeseen aiheutuneet satunnaiset myyntivoitot. Nämä myyntivoitot kasvattivat kaupungin taseen ylijäämiä. Merkittävimmät tuloarvioiden ja toimintakatteen alitukset, joita ei ole anottu tilivuoden aikana olivat seuraavat: Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen alitus oli (myös toimintakulut alittuivat ja nettobudjetti toteutui hyvin) It -palveluiden nettositova toimintakate alittui , ulkoisten it -kustannusten toteutuma ylitti talousarvion johtuen lähinnä arvioitua suuremmista ohjelmistokustannuksista Työmarkkinatuen nettositova kuntaosuus alittui hieman. Alkuperäinen määräraha oli euroa ja myönnetty lisämääräraha Lopullinen toteutuma oli euroa. Vuoden 2014 tulos ilman liikelaitoksia on 4,20 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 1,33 milj. euroa arvioitua parempi. Virallinen tulos liikelaitokset mukaan lukien on 15,49 milj. euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä kasvaa aiemmat ylijäämät mukaan lukien 26,4 milj. euroon. Kokkolan kaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 27,57 milj. euroa, joka alitti talousarvion 1,56 milj. eurolla. Liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 16,59 milj.euroa, joka alitti talousarvion 7,70 milj.eurolla. Lainakanta Kokkolan lainakanta kasvoi viime vuonna 32,5 milj. / 13 % (kaupunki ja liikelaitokset). Kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa vuoden vaihteessa yhteensä 223,11 milj.euroa eli noin / asukas. Liikelaitoksilla oli lainaa yhteensä 60,31 milj.euroa eli noin /asukas. Liikelaitosten luvuissa on mukana myös yhtiöitettävien Kokkolan Energian ja Kokkolan Sataman lainat, joiden osalta uusi kokonaistarkastelu tehdään vuoden 2014 lopullisten taseiden valmistuttua. Olennaiset tapahtumat ja muutokset vuoden 2014 toiminnassa Liikelaitosten Kokkolan Energian ja Kokkolan Sataman yhtiöittämiset vietiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 alusta toimintaa harjoittavat Kokkolan Satama Oy ja Kokkolan Energia Oy. Satamaliiketoimintaan perustettiin uusi yhtiö. Liikelaitos Kokkolan Energian toiminta yhdistettiin Kokkola Power Oy:öön, jonka tytäryhtiönä toimii Kenet Oy. Satamana osalta yhtiöittäminen toteutettiin liiketoimintasiirtona. Kokkolan Energian osalta tehtiin liiketoimintakauppa, jossa kaupungin myyntivoitoksi sovittiin 5 milj.euroa. Liikelaitosten yhtiöittäminen vaikuttaa merkittävästi kaupungin tuloihin vuonna Yhtiöiltä saatavat tonttivuokrat, takausprovisiot, kiinteistöverot sekä muut tulot ovat noin kolmannes liikelaitosten tuloutuksesta viime vuosina. Kokkolan Sataman vuokraamien maa- ja vesialueiden tasearvoja korotettiin vastaamaan maanvuokrasopimuksessa määriteltyä tasoa. Kaupungin taseessa arvonkorotusrahastoon kirjattiin oman pääoman eränä 19,1 milj.euroa, joka vahvistaa kaupungin omavaraisuutta. Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2014, että ei pääse Korpelan Voima kuntayhtymän osakkaaksi. Edelleen on avoinna prosessi mahdollisista korvauksista Kokkolalle koskien liittyneiden kuntien osuutta kuntayhtymässä. Kuntarakenneselvitys valmistui loppuvuonna Selvityksessä arvioitiin uuden kunnan vaihtoehtoa tai syvenevän yhteistyön vaihtoehtoa. Selvityksen aikana on valmistunut laaja tietopaketti selvityksessä mukana olevien kuntien lähtökohdista ja tulevaisuuden haasteista. Kokkola ei toimi aktiivisesti eikä aloitteellisesti kuntien yhdistämiseksi, mutta yhteistyön syventämisessä voidaan jatkaa valmistelua. Prosessi jatkuu vuonna 2015 jolloin mukana olleet kunnat ottavat kantaa selvityksen tuloksiin ja esityksiin. Sote -järjestämislain valmistelua on jatkettu olemassa olevan suunnitelman ja lainvalmistelun pohjalta. Järjestämislain ja uudistuksen sisältö on ollut epävarmaa. Lainsäädäntöä koskevat päätökset ja etenemissuunnat selviävät maaliskuussa Kaupunki päätti vaikeassa taloustilanteessa henkilöstöä koskevista lomautuksista. Ne koskivat sekä kaupunkia että liikelaitoksia. Lomautukset porrastettiin työntekijäryhmittäin. Niiden pituus vaihteli henkilöstöryhmästä ja työtehtävästä riippuen 0 14 vuorokauteen. Lomautukset ja vapaaehtoiset palkattomat vapaat pienensivät henkilöstömenoja merkittävästi vuonna Tarkempi arvio lomautusten kokonaisvaikutuksista tehdään keväällä. 10 Tilinpäätös 2014

19 Tavoitteellinen toimitilasuunnitelma valmistui. Ensimmäisen kerran kaupungilla on kattava kokonaisselvitys kiinteistöjen laadusta, käytöstä ja kunnosta. Suunnitelman yhteydessä kiinteistömassa salkutettiin ja tehtiin mm. arvio kaupungin korjausvelasta tällä hetkellä. Suunnitelmalla ohjataan kiinteistöjen suunnitelmallista käyttöä ja kiinteistöstrategian toteutumista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet hyväksyttiin valtuustossa ja kaupunginhallituksessa vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Niissä määritellään vastuut ja käytännöt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Koulurakentaminen jatkui vahvana. Isokylän monitoimitalon ja Lucina Hagmanin koulun projektit viedään loppuun kesään 2015 mennessä. Torkinmäen koulun rakentaminen elinkaarihankkeena ja siihen liittyvät kilpailutukset päätettiin loppuvuonna. Tämä on kaupungin ensimmäinen elinkaarihanke ja kokemukset tähän asti ovat hyviä. Kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus hyväksyi vuoden aikana mm. seuraavat suunnitelmat ja toimintaohjelmat: Opetuspalveluiden ja muun sivistystoimen kehittämissuunnitelmat Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn päihde- ja mielenterveysstrategia Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn turvallisuussuunnitelma Kokkolan Veden strategia Tilinpäätös

20 4. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2014 tulos oli hyvä. Ylijäämästä suurin osa kertyi satunnaisista myyntivoitoista ja liikelaitosten tuloksista (erityisesti satama, vesilaitos ja Työplus). Taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvoi 25,4 milj.euroon. Suuri osa vuoden 2014 tulokseen keskeisesti vaikuttaneista tuloeristä ei vuonna 2015 toteudu. Kuntaliiton arvio Kokkolan verotulojen kehityksestä on heikko. Verotulot eivät juuri kasva. Peruspalveluiden valtionosuus pienenee vajaalla prosentilla. Tasausjärjestelmä korjaa muutosta. Kokonaisuutena valtionosuudet hieman kasvavat vuonna Yhtiöittämisen seurauksena kaupungin saamat tuloutukset pienenevät vuonna 2015 aikaisempien vuosien tasoon verrattuna noin 5 milj.eurolla. Tämän lisäksi Kokkolan Energian ja myös Kokkolan Sataman liiketoimintojen tulosnäkymät ovat heikenneet. Vuonna 2015 yhtiöt eivät vielä maksa kaupungille osinkoja tuloksestaan. Tulonmenetysten kattamiseksi on tuloveroprosenttia korotettu 0,5 prosentilla. Korotuksen vaikutus on bruttona noin 3,5 milj.euroa. Kokkolan efektiivinen veroprosentti on kuitenkin vain 15 %, joten kokonaisvaikutus jää selvästi alhaisemmaksi. Talousarvion verotulo- ja valtionosuustavoitteet ovat erittäin optimistisia, joten näihin sisältyy riskejä. Puskuria ei siis tulopuolella ole. Korkotason odotetaan edelleen pysyvän alhaisena, mutta loppuvuodesta ennakoidaan hidasta nousua. Toimintakulujen talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi. Käytännössä talousarvion tavoite tarkoittaa vuoden 2014 toteutuneen kustannustason säilyttämistä. Taloustavoitteiden ylityspaineet ovat erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa suuret. Kaupungin talousarvion mukainen tulostavoite 2015 on yli 11 milj.euroa alijäämäinen. Tavoite on kolmen seuraavan toimintavuoden aikana päästä nollatulokseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää suuria toiminnallisia muutoksia ja tuottavuuden nousua. Kaupunginhallitus päätti, että hallintokunnat laativat välittömästi konkreettiset toimenpide-esitykset vaadittavista muutoksista. Listausten pitää sisältää mm. rakenteelliset muutosesitykset, palveluiden lopettamisesitykset, palveluiden keskittämis- ja karsimisesitykset sekä henkilöstöä ja esimiestyötä koskevat erillisselvitykset. Merkittävät muutokset palveluiden toteuttamistavoissa ja -laajuudessa ovat välttämättömiä. Toimeenpanoon pitäisi päästä jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osana muutoksia on tarkasteltava organisaatiorakenteita. Tavoiteorganisaatiot ohjaavat osaltaan henkilöstöstrategiaa. Rakenteita on kevennettävä ja esimiestyön määrää ja toimenkuvia arvioitava uudelleen. Muutostilanteet henkilöstön eläköityessä on hyödynnettävä täysimääräisesti. Kokkolan velkaantuminen jatkuu edelleen. Isot peruspalveluinvestoinnit kouluverkostoon, terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen on rahoitettava pääasiassa velkarahalla. Kaupungin vuosikate ei riitä edes poistoihin eikä sillä siis pystytä kattamaan uusia investointeja. Vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla voidaan keventää omaa tasetta, mutta silloinkin käyttömenojen kasvu aiheuttaa paineita. Kokkolan työllisyys on vielä säilynyt keskimääräistä edullisempana. Alueen yritykset ovat myös tehneet keskimääräistä parempia tuloksia ja investointeja tulevaisuuteen tehdään. Valtion talous on ollut kolmatta vuotta lamassa ja vetoapua kokonaistalouden kasvusta ei vielä vuonna 2015 saada. 12 Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 13.6.2016

TILINPÄÄTÖS 2015 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 13.6.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 Kokkolan kaupunginhallitus 30.3.2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015 Kansilehden kuva Elina Paavola SISÄLLYSLUETTELO KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kokkolan kaupunginhallitus 31.3.2014 198 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.6.2014 47

TILINPÄÄTÖS 2013. Kokkolan kaupunginhallitus 31.3.2014 198 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.6.2014 47 TILINPÄÄTÖS 2013 Kokkolan kaupunginhallitus 31.3.2014 198 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.6.2014 47 KOKKOLAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Kansilehden kuva: Elina Paavola SISÄLLYSLUETTELO KOKKOLAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Nurmijärvi 2011 Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010 Ympäristölautakunta Painopaikka: Nurmijärven kunnan monistamo, Nurmijärvi 2011 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestä... 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot