1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä."

Transkriptio

1 Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai kello Paikka: Hämeenkoski, Seurala, Asikkalantie 1 Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola, 1. varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Iitti: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen, 2. varapuheenjohtaja Vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm Kärkölä: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Torkkel Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Lahti: Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juha Rostedt Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Nastola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Savurinne Kunnanjohtaja Pauli Syyrakki Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén Kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin Työryhmien puheenjohtajat: Pekka Komu, tulevaisuustyöryhmä Raila Lindholm, palveluverkkotyöryhmä Sihteeristö: Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi Kaupunginsihteeri Janne Mäki Viestintäsuunnittelija Sini Saares Yhteyspäällikkö Jaana Pakarinen Kehityspäällikkö Saara Vauramo Projektikoordinaattori Maija Väkeväinen Tutkimuspäällikkö Sari Alm, sihteeri 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä. 2. Kokouksen osallistujien toteaminen Ehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

2 Muistio Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat. 3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen Ehdotus: Hyväksytään pidetyn kokouksen muistio. Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja päätettiin, että valtuustoon kokoon palataan seuraavassa kokouksessa. 4. Työryhmien loppuraporttien alustavia linjauksia Työryhmien loppuraportit ovat valmistelussa ja ne hyväksytään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmän linjausten saamiseksi on tässä vaiheessa tärkeää keskustella työryhmien loppuraporttien viimeistelyssä olevista asioista. Tulevaisuustyöryhmässä on käsitelty uuden kunnan visiota ja strategian painopisteitä. Vaihtoehtoisina visioina on esitetty 1. Uusi kunta on Salpausselkien helmi: inhimillistä ympäristöä tarjoava kaupunki, 2. Uusi kunta on resurssiviisas yrittäjyyden kaupunki, 3. Uusi kunta on houkutteleva vesikaupunki metropolin ja Pietarin mahdollisuuksien äärellä Demokratiatyöryhmä on linjattu uuden kunnan lähidemokratiamallia, jossa kunnan osa-alueille perustetaan alueelliset toimielimet. Alueellinen toimielin vastaa uuden kunnan - ko. lautakunnalle kuuluvista perusopetus- ja varhaiskasvatus palveluista - ko. kunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista - ko. lautakunnalle kuuluvista tukipalvelutehtävistä mm. alueiden kunnossapito, ruokapalvelu, kiinteistönhoito - alueen yleisestä kehittämistoiminnasta - kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Palveluverkkotyöryhmässä on tehty linjauksia yhdistymishallituksen tehtävistä. Yhdistymishallituksen tehtävänä on käynnistää palveluiden järjestämiseen liittyviä useita selvityksiä esimerkiksi liittyen kuntalaisten valinnanvapauteen, sähköisiin palautejärjestelmiin, aluepalvelupisteisiin, palveluiden tuottamistapoihin sekä tilojen käytön laajentamiseen. Talous- ja henkilöstötyöryhmässä on linjattu henkilöstöasioiden yleisiä periaatteita sekä talouden hoidon periaatteita. Työryhmien sihteerit ja puheenjohtajat esittelevät loppuraporttien alustavia linjauksia. Tehdään ryhmätöitä johtoryhmän kannan muodostamiseksi työryhmien linjauksista. Ehdotus: Merkitään tiedoksi työryhmien linjauksista ja ryhmätöistä käyty keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Merkittiin tiedoksi ryhmätyöt (liitteet 1-2) ja niistä käyty keskustelu. Ryhmätöistä tehdään johtoryhmän jäsenille jaettava yhteenveto, jota kuntajakoselvittäjät ja Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

3 Muistio työryhmät hyödyntävät jatkotyöskentelyssään. 5. Selvitystyön ajankohtaiskatsaus Selvittäjät Seppo Huldén ja Rolf Paqvalin kertovat selvityksen tilanteesta sekä kuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. 6. Muut asiat Ehdotus: Merkitään tiedoksi selvittäjien ajankohtaiskatsaus. Päätös: Merkittiin tiedoksi selvittäjien ajankohtaiskatsaus. Selvittäjät totesivat talouden ja palveluiden sekä sitä kautta kilpailukyvyn olevan selvityksen painopisteenä. työryhmien töiden synkronoinnin sekä yhdistymishallituksen roolin tärkeyden. Kuntien ja yhdistymishallituksen tulee ryhtyä sopimukseen tulevien linjausten toteuttamiseen välittömästi yhdistymispäätöksen jälkeen. Selvityksen keskeisimmät johtopäätökset valmistuvat kesäkuussa. Päätettiin, että työryhmien loppuraportit julkaistaan johtoryhmän kokouksen jälkeen. Päätettiin muuttaa johtoryhmän elokuun kokouksen ajankohdaksi maanantai klo 9. Seuraava johtoryhmän kokous järjestetään tiistaina klo Iitissä, Vuolenkoskella, Lossirannan kartanossa. Seuraava hallitusten yhteiskokous järjestetään keskiviikkona klo 18 Nastolassa. Seuraava valtuustojen seminaari järjestetään keskiviikkona klo 18 Lahdessa. Merkittiin tiedoksi Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän liitosneuvottelujen eteneminen. 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

4 Liite 1. RYHMÄTYÖT, Johtoryhmä Kohta 5. Työryhmien loppuraporttien alustavia linjauksia Tulevaisuustyöryhmä Vaihtoehtoisina visioina työryhmässä on keskusteltu 1. Uusi kunta on Salpausselkien helmi: inhimillistä ympäristöä tarjoava kaupunki, 2. Uusi kunta on resurssiviisas yrittäjyyden kaupunki, 3. Uusi kunta on houkutteleva vesikaupunki metropolin ja Pietarin mahdollisuuksien äärellä Kysymykset: Mitkä asiat tulee lopullisessa visiossa esiintyä? Onko uuden kunnan strateginen päämäärä saada lisää työpaikkoja vai hyviä veronmaksajia? Demokratiatyöryhmä Alueellinen toimielin Kunnan osa-alueille perustetaan alueelliset toimielimet, jotka osallistuvat alueen asukkaiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseen ja alueen kehittämiseen. Kuntalaisilla on alueellisen toimielimen kautta todellista suunnittelu-, päätös-, toimi- ja budjettivaltaa itseään ja lähiympäristöään koskevissa asioissa. Näin varmistetaan paikallinen asiantuntemus kunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjana. Näin vahvistetaan kunnan osa-alueiden ja niiden asukkaiden yhdenvertaisuutta. Alueellisten toimielinten aluejaon lähtökohtana on väestön maantieteellistä jakautumista, työssäkäyntialuetta ja palvelurakennetta huomioiva aluejako siten, että myös entisen Lahden kaupungin alueelle on mahdollista muodostaa 2-3 alueellista toimielintä. Sopimus sitouttaa siihen, että uuden kunnan hallinto säilyy jatkossakin alueellisesti hajautettuna. Aluejakoon olisi mahdollista tehdä muutoksia seuraavien vaalikausien aikana joko niin, että alueita yhdistetään tai alueiden yhtenäisyyttä parannetaan siirtämällä alueita alueelliselta toimielimeltä toiselle. Uuden kunnan alueellista hallintorakennetta voi muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielinten toimikausi on valtuustokausi. Alueellisen toimielimen roolista Lähidemokratiaa ja vaikuttamista, asukas- ja asiakasvaikuttamista tarvitaan, jotta palveluja kunnan eri osissa voidaan kehittää asiakaslähtöisesti, taajama- ja kyläyhteisöjä vahvistaa sekä tukea kunnan eri alueitten elinvoimaa. Uuden kunnan asukkaiden yhdenvertaisuus on turvattava riippumatta asukkaan asuinalueesta. Alueellinen toimielin tilaajana vastaa toimialueelleen määriteltyjen lähipalvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston hyväksymää strategiaa palveluiden toteuttamisesta, seuraa toteutumista, puuttuu epäkohtiin ja vastaa määrärahojen riittävyydestä. Lisäksi toimielin vastaa alueensa yleisestä ja elinkeinojen kehittämistehtävästä sekä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisestä. Tämän toiminnan tukemiseksi tulee harkita erityisen maaseutu/haja-asutusaluelautakunnan perustamista jonka toimialue on koko kunta. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

5 Liite 1. Alueelliselle toimielimelle annetaan lausunnonantomahdollisuus esim. seuraavia lautakuntien asioihin: joukkoliikennelautakunta, jätelautakunta, ympäristölautakunta, rakennuslautakunta. Ko. lautakunnissa tulisi olla mahdollisuuksien mukaan edustus kultakin alueelta. Alueellisen toimielimen kokoonpano Alueelliseen toimielimen kuuluu 7-13 uuden kunnan valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Alueellisen toimielimen jäsenet nimetään alueellisen toimielimen toimialueella vaaleissa ehdolla olleista henkilöistä. Uuden kunnan valtuusto nimeää alueellisen toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Alueellisen toimielimen puheenjohtaja pyritään valitsemaan ensisijaisesti valtuutetuista. Alueellisen toimielimen sihteerinä ja esittelijänä toimii toimielimen nimeämä uuden kunnan viranhaltija, alueellinen koordinaattori ja esittelijän ollessa estyneenä alueellisen toimielimen nimeämä muu viranhaltija. Alueellisen toimielimen päätökset tehdään aina esittelyn pohjalta. Alueellisen toimielimen tehtävät Alueellinen toimielin vastaa uuden kunnan - ko. lautakunnalle kuuluvista perusopetus- ja varhaiskasvatus palveluista - ko. kunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista - ko. lautakunnalle kuuluvista tukipalvelutehtävistä mm. alueiden kunnossapito, ruokapalvelu, kiinteistönhoito - alueen yleisestä kehittämistoiminnasta - kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Alueellinen toimielin päättää palvelutilausten perusteella alueensa asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti. Alueellinen toimielin päättää määrärahojensa puitteissa tuista ja avustuksista toimialueensa asukkaiden järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuhun harrastetoimintaan sekä erilaisille tapahtumille. Lisäksi alueellinen toimielin seuraa ja arvioi palveluiden laatutason ja asukastyytyväisyyden toteutumisesta alueellaan. Alueellinen toimielin antaa lausunnon toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja yleisja asemakaavojen muutoksista. Kysymykset Halutaanko kuvattu lähidemokratiamalli käyttöön uudessa kunnassa? Ovatko alueellisen toimielimen tehtävät oikeat? Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

6 Liite 1. Palveluverkkotyöryhmä 8. Ehdotus Yhdistymishallituksen tehtäviksi palveluverkon osalta Uuden kunnan yhdistymishallitus aloittaa toimintansa heti kuntien yhdistymispäätöksen jälkeen ja toimii siihen saakka, kunnes uuden kunnan hallitus on valittu. Yhdistymishallitus käynnistää yhdistymissopimuksessa esitettyjen linjausten toimeenpanon. 8.1 Kuntalaislähtöiset palveluprosessit (asiakasosallisuus palvelujen toteuttamisessa) Valinnanvapaus palveluiden käyttämisessä tulee koskea koko uuden kunnan aluetta ja palveluita kattavasti sekä tuottajan että sijainnin osalta Kuntalaisia kannustetaan käyttämään palveluita joustavasti siellä, missä niiden käyttö on asioinnin tai muun kulkemisen vuoksi muutoinkin luontevaa Yhdistymishallitus käynnistää selvityksen, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka monia palveluita kuntalaisten on mahdollista käyttää valinnanvapauden periaatteen mukaisesti. Selvitys on valmis vuoden 2016 lopussa ja esitetyt toiminnot voivat käynnistyä v:sta 2017 alkaen. Etsittävä keinoja kuntalaisten kuulemiseen palveluprosessien kehittämisessä ja palautejärjestelmät otettava aktiiviseen käyttöön; palautteisiin reagoiminen Sähköiset palautejärjestelmät otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Yhdistymishallitus käynnistää kuntalaisten sähköisten palautejärjestelmien kartoittamisen ja suunnittelun. Palautejärjestelmän tulee olla valmiina uuden kunnan aloittaessa v Monialainen palveluohjaus tulee huomioida palvelukokonaisuuksien kehittämisessä Monitoimialaisilla palvelupisteillä hyödynnetään nykyisten kunnanvirastojen sijaintia kattavasti uuden kunnan alueilla. Aluepalvelupisteisiin keskitetään kuntalaisten henkilökohtaiset asiakaspalvelut ja videoneuvotteluyhteyttä edellyttävät asiakaspalvelut. Yhdistymishallitus käynnistää selvityksen, jonka tuloksena vuoden 2017 alussa käynnistyy aluepalvelupisteet niillä alueilla, joissa niiden kysyntä on riittävä. 8.2 Monimuotoinen palveluverkosto Palvelujen järjestämisessä on otettava huomioon kustannustehokkuus, henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja liikkuvuus asiakkaan luo Palvelut pyritään järjestämään kustannustehokkaasti. Palvelut hankitaan sieltä, mistä ne kustannus-laatu suhteessa saadaan edullisimmin. Yksityistäminen on vaihtoehto ja lähipalveluiden vienti asiakkaan luo hoidetaan reitittämällä palveluliikenne järkevästi. Kolmas sektori palveluiden tuottajina hyödynnetään. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

7 Liite 1. Yhdistymishallitus käynnistää selvityksen palveluiden tuottamistapojen selvittämiseksi. Selvityksen tavoitteena on kustannusten karsiminen ja nykyisten toimintamallien saneeraus 8-10 % nykyistä kustannustehokkaammiksi. Kolmannen sektorin rooli palveluiden tuottajina selvitetään. Monimuotoisen palvelujärjestelmän mahdollisuudet on selvitettävä Palveluiden tarjonnan tavat ja paikat on toteutettava innovatiivisesti, hyvät käytännöt hyödyntäen ja uusia malleja ennakkoluulottomasti soveltaen. Sähköisiä palveluita kannustetaan ottamaan käyttöön laajasti niin kuntalaisten kuin palvelun tarjoajienkin puolelta. Yhdistymishallitus käynnistää selvityksen resurssitehokkaiden sähköisten palveluiden käyttöönottamiseksi niissä palveluissa, joissa se ei vielä toteudu. Tilojen tehokkaampi käyttö myös iltaisin, viikonloppuisin ja lomakausina Kunnan päiväkäytössä olevat tilat on otettava taloudellisesti kannattavaan käyttöön myös muina aikoina. 8.3 Lähipalvelumalli Yhdistymishallitus käynnistää selvityksen siitä, miten kunnan päiväkäytössä olevat tilat voidaan hyödyntää taloudellisesti myös muina aikoina. Selvitys valmistuu vuoden 2016 aikana ja uudet toimintamallit voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 aikana. Lähipalvelut löytyvät matkan varrelta (=päivähoitopaikka, alakoulu, aluepalvelupiste) Lähipalvelumallissa kuntalaisille tuotetaan palvelut kysynnän mukaisina kohtuullisella saavutettavuudella pääasiassa työssäkäyntisuuntien mukaan asutuskeskuksissa Yhdistymishallitus selvittää kuntakohtaisesti palvelujen kysynnän ennustettavuuden, palvelujen tarjonnan verkoston sekä mahdolliset talouden sopeuttamistoimet kun otetaan huomioon kuntien ennen v tehdyt palveluverkon sopeuttamiset. Harvoin tarvittavat palvelut tuotetaan liikkuvina, sähköisesti tai keskitetysti Harvoin tarvittavia lähipalveluita voidaan tarjota monimuotoisesti, kustannustehokkaimmalla tavalla. Ne voivat kulkea pyörien päällä, mobiilisti tai ne voidaan tarjota aluepalvelupisteissä. 8.4 Toimialojen yhteistyö Yhdistymishallitus käynnistää palveluiden tarjontatapojen selvittämisen siten, että ne tuotetaan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja kohtuullisesti saavutettavasti Toimialojen palveluyhteistyössä asiakasnäkökulman huomioiminen Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

8 Liite 1. Selvityskuntien strategisissa päätöksissä käyttöön otettujen palveluverkkojen hyödyntäminen uuden kunnan palveluverkon kehittymisessä Yhdistymishallitus selvittää keinot, joilla käytössä olevat palveluverkkoperiaatteet (Hollola, Nastola, Lahti) toteutuvat uuden kunnan toiminnassa Saatavuuden turvaava yhteistyö siellä missä yhden toimialan palvelulle ei ole riittävästi kysyntää Aluepalvelupisteet mahdollistavat toimialojen yhteistyön ja rajapintojen yhdistämisen Yhdistymishallitus selvittää käytössä olevien palveluverkkoperiaatteiden käytettävyyden ja toimivuuden uudessa kunnassa Kysymykset: Ovatko yhdistymishallitukselle suunnitellut tehtävät palvelujen osalta riittävät tai halutaanko niitä vähentää? Talous- ja henkilöstötyöryhmä 4.1 Taloudenhoidon periaatteet Taloudenhoito ennen yhdistymistä ja yhdistymispäätöksen jälkeen Kaikkien selvityskuntien tulee hoitaa omaa talouttaan vastuullisesti ennen yhdistymistä. Mikäli vuosien aikana kunnissa ilmenee pakottava tarve talousarviosta poikkeavaan merkittävään käyttömenojen tai investointimenojen lisäykseen, on asia käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistymishallituksessa. Yhdistymishallitus päättää sellaisista uusista taloudellisia vaikutuksia tai muuta huomattavaa merkitystä sisältävistä uusista sopimuksista, joiden vaikutus jatkuu vuoden 2016 jälkeiseen aikaan. Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne käynnistä vuosina ilman kuntien keskinäistä sopimusta taloussuunnitelman ulkopuolisia investointihankkeita tai muita toimenpiteitä, joilla on merkittäviä taloudellisia seuraamuksia uudelle kunnalle. Yhdistyvät kunnat sitoutuvat laatimaan talousarvionsa vuodelle 2015 siten, että jokaisen kunnan tavoitteena viimeisenä toimintavuotena (2016) on saavuttaa tilikauden ylijäämä tai vähintään nollatulos ja hoitamaan taloutta sen mukaisesti huolella. Uutta alijäämää ei saa syntyä ja taseen ylijäämät eivät saa pienentyä yli 25 %:a tilinpäätöstilanteesta Jokaisen kunnan tulee päättää talouden konkreettisista sopeuttamistoimista vuoden 2015 talousarviossa. Erityisesti Kärkölän tulisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin talouden sopeuttamiseksi sekä veroja korottamalla että palvelurakenteita sopeuttamalla ja toimintatapoja uudistamalla. Kunnalliset maksut ja taksat harmonisoidaan siten, että ne ovat yhteneväiset Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

9 Liite 1. uuden kunnan koko alueella alkaen. Myös poistosuunnitelmat yhtenäistetään Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistosuunnitelmasuosituksen mukaiseksi eli poistoaikoina käytetään alarajoja. Avustuskäytännöt yhtenäistetään siten, että käytännöt ovat samanlaiset koko uuden kunnan alueella. Yhdistyvät kunnan huolehtivat siitä, etteivät ne perusta ja täytä toistaiseksi voimassa olevia virkoja eivätkä palkkaa uusia työntekijöitä kokonaan uusiin, toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin alkaen (tai heti yhdistymishallituksen toimintakauden alettua) ilman yhdistymishallituksen lupaa. Henkilöstö palkataan ensisijaisesti yhdistyvien kuntien henkilöstöstä. Tehtäväjärjestelyjä ja henkilöstösiirtoja tehdään suunnitelmallisesti yli kuntarajojen. Palkattaessa uutta henkilöstöä noudatetaan täyttölupamenettelyä erikseen määriteltävällä tavalla. Yhdistymisen jälkeen tavoitteeksi asetetaan kohtuullinen verotusaste, jonka tuottamalla rahoituksella täytetään väestön ikärakennemuutoksesta johtuvat palveluvastuut toimintaympäristöön nähden kilpailukykyisellä tasolla. Keskeisenä tehtävänä on huolehtia tuottavuuden parantamisesta. Veroprosentit vuodelle 2017 vahvistaa uuden kunnan valtuusto. Yhdistymishallitus valmistelee vuodelle 2017 uuden kunnan ensimmäisen talousarvioesityksen, josta päättää uuden kunnan valtuusto. Talousarvioehdotuksessa taloutta suunnitellaan ennen yhdistymistä siltä pohjalta, että uusi kunta kerää veroja vähintään saman verran kuin kunnat keräisivät yhteensä toimiessaan erillään. Selvityksessä laadituissa laskelmissa on päädytty kunnallisveroprosentin osalta veroprosenttiin 21 %, jolla uuden kunnan on mahdollista saada talous tasapainoon, mikäli laskelmissa käytetyt muut taustaoletukset toteutuvat. Uuden kunnan alueella noudatetaan uuden kunnan ja sen tytäryhteisöjen toimesta yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa. Kunnissa eri lakien nojalla annetut säännöt ja kunnallisten maksujen taksat, kuten jätehuolto-, rakennusvalvonta-, maa-aineslupa- ja vesi- ja jätevesimaksut tarkistetaan siirtymäkauden aikana uutta kuntajakoa vastaaviksi. Kun uusi kunta aloittaa toimintansa , siirtyvät kaikkien liittyvien kuntien oikeudet, omaisuus, velat ja velvoitteet uuden kunnan nimiin. Kuntayhtymien, osakeyhtiöiden ja liikelaitosten osakkuudet siirtyvät uudelle kunnalle. Omaisuuden vastikkeeton tai käypää arvoa alemmalla hinnalla luovutus on kielletty siirtymäkauden aikana ilman yhdistymishallituksen lupaa Uuden kunnan taloudenhoito Uuden kunnan taloudenhoidon pääperiaatteena ja tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous. Talouden toteutumaseuranta on säännöllistä ja lainanottoa ja kustannusten kasvua tulee hillitä. Uuden kunnan taloudenhoidon tulee olla suunnitelmallista ja vastuullista turvaamalla kunnan talouden tasapaino kaikki tasapainon osatekijät huomioon ottaen. Uuden kunnan talousasioiden hoito on keskitetty ja kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut hankitaan tytäryhtiöltä. Konsernipalveluiden talous- ja rahoituspalvelut vastaa uuden kunnan taloushallinnosta ja suunnittelusta valtuuston ja hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

10 Liite 1. Yhdistymissopimuksessa ei ole juridisesti mahdollista sopia siitä, millä tuloveroprosentilla uusi kunta aloittaa vuonna Tavoitteita veroprosentin voidaan kuitenkin asettaa. Talouskonsultin laskelmissa on käytetty uuden kunnan tuloveroprosenttina 21 %:a, jolla voitaisiin pärjätä jopa vuoteen 2023, mikäli säästöpotentiaalin toteuttamisessa onnistutaan ja työllisyyden ja elinvoimaisuuden kasvun kehitys on myönteinen. Yhdistymisen jälkeen tavoitteeksi asetetaan jatkossakin kohtuullinen verotusaste, jonka tuottamalla rahoituksella täytetään väestön ikärakennemuutoksesta johtuvat palveluvastuut toimintaympäristöön nähden kilpailukykyisellä tasolla. Keskeisenä tehtävänä on huolehtia tuottavuuden parantamisesta. Veroprosentit vuodelle 2017 vahvistaa uuden kunnan valtuusto. Asukaskohtainen velkamäärä (ilman konsernilainoja) tulee pysyä valtakunnallista keskiarvoa alhaisempana. Yhdistyneiden kuntien henkilöstömäärä sopeutetaan henkilöstön työsuhdeturvasta huolimatta uuden kunnan tarpeisiin aktiivisilla henkilöstötoimilla hyödyntämällä mm. osaamiskartoitukset, urasuunnittelu- ja uudelleensijoittamismahdollisuudet. Palkkojen yhteensovittaminen tehdään vuosien aikana, ja siihen varataan alustavan arvion mukaan yhteensä 2,8 milj. euroa. Lopullinen yhteensovitusvara täsmentyy uuden kunnan henkilöstömäärän ja palkkaerojen perusteella. Yhteensovittamisen lähtökohtana on: samasta työstä sama palkka työn vaativuuden arviointiin perustuen. Aluedemokratian toimivuus tulee varmistaa tasapainoista taloutta tukevaksi. Uuden kunnan taloutta tulee hoitaa siten, että elinvoima kasvaa, työllisyys paranee ja talouden kasvun edellytykset luodaan. Myös palveluverkon optimointi tasapainoista taloutta tukevalla tavalla on asetettava uuden kunnan tavoitteeksi ja työhön tulee ryhtyä jo ennen yhdistymistä. Kysymykset: Onko kuntien sopeutusvelvollisuus ajalle määritelty riittävällä tavalla vai tulisiko velvoite määritellä toisin? Ovatko periaatteet riittävät sopimukseen? Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola

11 LIITE 2. Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Uuden kunnan visio Johtoryhmän kokous Hämeenkoski Saara Vauramo, sihteeri

12 VETOVOIMA Lahden kaupunkiseutu on Suomen kolmanneksi vetovoimaisin. Harva vain tietää sitä.

13 SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN MUUTTOVOITTO Muut Eläkeläiset Lapset Työlliset Tilastokeskus, Timo Aro Tomi Tura

14 SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN MUUTTOVOITTO Muut Eläkeläiset Varusmiehet Opiskelijat Lapset Työttömät Työlliset Tilastokeskus, Timo Aro Tomi Tura

15 Kunnan elinkeinoilmasto 2014 Suomen Yrittäjät, Elinkeinopoliittinen mittaristo

16 Miten yrittäjät uudistaisivat kuntarakennetta?

17 Hyvinvoiva XXX on puhtaan pohjaveden ja kauniin luonnon kunta, jossa on hyvä elää ja yrittää. XXX on turvallinen ja virikkeellinen asuinpaikka. Palvelut järjestetään taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteistä visiota etsimässä XXX on aktiivisesti ratkaisuja etsivä, yhteistyöhakuinen ja vastuullinen kunta. Vesistörikas asuinkunta XXX kahden kaupunkialueen välissä kehittyy elinvoimaisella perheyrittäjyydellä XXX on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki Hyvän Olon XXX - Perheasumisen helmi

18 Millainen on hyvä visio? Selkeä ja yksinkertainen Uskottava Vaikuttava ja voimakas Johdonmukainen Riittävä aikajänne (ainakin 2-5 v.)

19 Kolme erilaista visioluonnosta Asuminen Yrittäjyys Sijainti ja vetovoima synteesi

20 VISIO 1: Uusi kunta on Salpausselkien helmi: inhimillistä ympäristöä tarjoava kaupunki -VAHVUUS: Nykyisen vahvuuden, hyvän ja edullisen asuinympäristön, täysimittainen hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen -Uusi kunta erikoistuu alueen sisällä nykyistä selkeämmin (työpaikkarakenne, asuminen) -ERIKOISTUMINEN ASUMISESSA JA TYÖPAIKKARAKENTEESSA: KAUPUNGIN KESKUSTA JA KUNTAKESKUSTAAJAMAT (Lahti, Salpakangas, Nastolan kuntakeskus, Kausala, Järvelä): kaupunkimaisen ympäristön kehittämiseen ja monenlaisten kaupunkiympäristöstä hyötyvien työpaikkojen houkutteluun KAUPUNGIN LÄHEINEN MAASEUTU (Nastolan nauhataajamien ulkopuolinen alue, Vesikansa, Hollolan kirkonkylä, Lappila, Herrala): Luonnonläheinen, mutta tiivis asuminen, teollisuustoiminta, logistiikka ja matkailu, YDINMAASEUTU (Hämeenkoski, Kärkölä, Iitti): Väljään ja luonnonläheiseen asumiseen, maatalouteen, teollisuuteen ja logistiikkaan. Erityisesti maatalouden perustuotantoon nojaavaan toimintaan. -STRATEGIASSA ASUMISFOKUS: Uusi kunta tarjoaa asukkailleen erinomaiset edellytykset erilaiseen asumiseen maankäytöllinen yhteensovittaminen erilaisten alueiden ja liikennetavoitteiden välillä, yhdyskuntarakenteen hajautuminen mahdollista? -LIIKENNE: prioritteettina pendelöintiedellytysten turvaaminen alueen sisällä ja ulos. Jos yhdyskuntarakenne hajautuu entisestään, haasteena autoliikenne Asuminen, rakentaminen ja kiinteistöt Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Asunto-osakeyhtiöiden keskimääräinen kauppahinta (eur/neliö)

21 Pasila Lahden radanvarsi Inhimillisen ympäristön merkitys vetovoiman kannalta

22 VISIO 2: Uusi kunta on resurssiviisas yrittäjyyden kaupunki -VAHVUUS: Uusi kunta on työpaikkaomavarainen kaupunki, joka tukee yrittäjyyttä ja kehittää ketterää hallintoa. -ERIKOISTUMINEN ELINKEINOPOLITIIKASSA: resurssiviisaus tai -tehokkuus = materiaali- ja energiatehokkuus sekä henkilöresurssien tehokas hyödyntäminen. Tehdään uudesta kunnasta kansainvälisesti kiinnostava resurssitehokkuuden tuotekehitysalue. Maaseutu osallistuu resurssitehokkuuden ja uusien energiaratkaisujen kehittämiseen biotalouden keinoin. Kumppanuus toimintamallina, tähdätään kevyeen hallintoon uudessa kunnassa ja kehitetään kumppanuuksia yritysten kanssa. Yrityksiltä innovaatioita julkisen sektorin haasteisiin. -ASUMINEN: Kaupunkimaista maankäyttöä ja asumista suosiva maapolitiikka. Maaseutualueilla biotalous (maanviljely, alue-energia). Uuden kunnan mahdollista tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä paikallisen energiantuotannon ratkaisuilla. -LIIKENNE: Uuden vaihtoehtoiset käyttövoimat (biokaasu, sähkö jne.) erityisessä roolissa. Työpaikkakehitys Uusimaa Varsinais- Suomi Kanta- Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Työpaikat Yksityisen sektorin työpaikat Yksityisen sektorin työpaikat Yksityisen sektorin työpaikkojen osuus alueen työpaikoista ,2 58,2 54,1 60,4 60,0 55,5 57,5 Valtion työpaikat

23 Kumppanuus yritysten kanssa

24 VISIO 3: Uusi kunta on houkutteleva vesikaupunki metropolin ja Pietarin mahdollisuuksien äärellä. -VAHVUUS: Uusi kunta on vedenjakaja Helsingin seudun ja Pietarin alueen välillä = nivelalue matkailun ja elinkeinoelämän yhteistyön kannalta. Uuden kunnan on otettava tässä suhteessa paikkansa koko valtakunnan tasolla (yrityspalvelut, korkeakoulut, matkailu jne.). Tämä visio hyödyntää sijaintia strategisena kysymyksenä. -ERIKOISTUMINEN ELINKEINOPOLITIIKASSA: 1) matkailu: luonto ja liikunta, 2) yritysten kansainvälistyminen, 3) Venäjä-painotuksen kasvattaminen ml. opetus ja korkeakoulutoiminta -ASUMINEN: vahva hakeutuminen pk-seudun imuun. Toisaalta vapaa-ajan asumisen hyödyntäminen (7000 kesämökkiä, uusi kunta 7. suurin mökkikunta). -LIIKENNE: raideliikenne (erit. kansainvälinen liikenne) Väestö, vieraskielisten osuus ja muutto Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Väestömäärä Vieraskieliset yhteensä Vieraskielisten osuus väestöstä ,00 % 5,41 % 3,07 % 3,88 % 3,94 % 5,02 % 4,75 % Venäjänkieliset yhteensä Venäjänkielisten %-osuus väestöstä 1,93 % 0,98 % 0,52 % 0,75 % 1,56 % 2,58 % 3,05 % Alueen muuttovoitto/tappio

25 Lisääntyvä vapaa-aika ja sijainti strategisena kysymyksenä

26 Strategisia tavoitteita uudelle kunnalle: Kestävä talous TALOUDEN TASAPAINOITTA- MINEN HYVINVOIVA JA TEHOKAS HENKILÖSTÖ OSTOPALVELUT: VAIKUTTAVUUS VEROTUSASTEEN KASVUN HILLITSEMINEN Nopea tuotekehitysympäristö NOPEAT LUPAPROSESSIT JA KAAVOITUS PK-YRITYSTEN TOIMINTAEDELLY- TYKSET AMMATTIKORKEAN, YLIOPISTOLAITOSTEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖ, KANSAINVÄLISYYS ASUKKAAN OMA VASTUU ERILAISET ALUEET JA ASUMISEN MUODOT HUOMIOIDAAN PALVELUIDEN SUUNNITELUSSA SUJUVA LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA JOUKKOLIIKENNE Asukaslähtöisyys ALUEDEMOKRATIA- MALLIT/ MUU OSALLISTUMINEN MUOTOILU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS Verkottuva alue LAHTI-PK-SEUTU- PIETARI YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMI NEN LISÄÄNTYVÄ MATKAILU: LIIKUNTA JA LUONTO KÄRKINÄ TIETOLIIKENNE- YHTEYDET MAASEUTU- KAUPUNKI CLEANTECH/ RESURSSITEHOKKUUS + BIOTALOUS POHJAVESIEN HUOMIOINTI TOIMINTOJEN SIJOITTUMISESSA Ympäristövastuullisuus VIRKISTYSMAHDOL- LISUUDET, VAPAA- AIKA, MATKAILU PERUSTUOTANTO, JATKOJALOSTUS JA NIITÄ HYÖDYNTÄVÄT PALVELUALAN TYÖPAIKAT Läpileikkaavina teemoina: Monimuotoisuus: Kaupunki-maaseutu, rakennettu ympäristö-luonto Uudistuminen: Haetaan uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin, hyödynnetään parhaita oivalluksia vanhoista toimintamalleista Kasvu: Uusi kunta hakee aktiivisesti kasvua. Tavoitteellinen väestönkasvun vauhti 1 %/v.

Salpausselän kuntajakoselvitys. Työryhmien loppuraporttien tiivistelmä

Salpausselän kuntajakoselvitys. Työryhmien loppuraporttien tiivistelmä Salpausselän kuntajakoselvitys Työryhmien loppuraporttien tiivistelmä S a l pau ss e l ä n k u n ta ja ko s e lv i t ys T yö r y h m i e n lo p p u r a p o r t t i e n t i i v i s t e l m ä Kuuden kunnan

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen valmisteluryhmän kokous Aika: Tiistai 26.11.2013 kello 18.30-20.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola:

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä

Palveluverkkotyöryhmä Palveluverkkotyöryhmä Aika: Keskiviikko 2.4.2014 klo 14.30 16.37 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. kokoustila Vellamo Läsnä: Raila Lindholm, Kärkölä, puheenjohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Tulevaisuustyöryhmän elinvoimapolitiikan linjausten esittely

Tulevaisuustyöryhmän elinvoimapolitiikan linjausten esittely Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Tulevaisuustyöryhmän elinvoimapolitiikan linjausten esittely Tulevaisuustyöryhmän sihteeri Saara Vauramo Lahden seutu kasvuun, mutta miten? seminaari

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs.

Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Demokratiatyöryhmä 2/2014 Aika: Torstai 30.1.2014 klo 14.00 16.00 Paikka: Päijät-Hämeen liitto, Vellamo-kokoustila, Hämeenkatu 9 A, 2. krs. Kutsuttavat: Hollola: Hämeenkoski: Iitti: Kärkölä: Lahti: Nastola:

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista. Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki

Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista. Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki Kommenttipuheenvuoro - Ajatuksia arvioinnista Tutkimuspäällikkö Sari Alm Lahden kaupunki Selvityshistoriaa Lahden alueella 1/2 Lahden seudun kuntarakennetunnustelut 12/2007-6/2008 Hartola, Hollola, Hämeenkoski,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI

Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano Hollola Marja Engman, varalla Anna-Kaarina Taarasti Mira Tiirikainen, varalla Kristiina Vanhala-Selin Hämeenkoski Miikka Lönnqvist,

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 3/2014 Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00 - Paikka Hotelli Pasila, kabinetti 8 (2.krs) Maistraatinportti 3, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010 Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.3.2010 Väestörakenteen historia 1970 luku maatalouden alasajo Teollisuutta taajamiin Teollisuus väheni Muutto suuriin kaupunkeihin Tietoyhteiskunta Muutto

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet

KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet Pohjois-Savossa - Lähidemokratian tiedonvälityshanke 1.8.2013-30.9.2014 -Rahoitus:

Lisätiedot

UusiKunta. Uusi kunta Päijät-Hämeeseen. Tietopaketti joka kotiin HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA HOLLOLA LAHTI KÄRKÖLÄ

UusiKunta. Uusi kunta Päijät-Hämeeseen. Tietopaketti joka kotiin HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA HOLLOLA LAHTI KÄRKÖLÄ Uusi kunta Päijät-Hämeeseen HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA KÄRKÖLÄ HOLLOLA LAHTI P ä i j ä t - H ä m e e n k u n t a j a k o s e l v i t y s Tietopaketti joka kotiin Miksi uusi

Lisätiedot

hollola Hämeen- koski

hollola Hämeen- koski YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 hollola Hämeen- koski Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 11.11.2009 klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 11.11.2009 klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 11/2009 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.20 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti

Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti Hallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Pekka Komu, tulevaisuustyöryhmän pj. Tulevaisuustyöryhmän toimeksianto koostuu

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI OHJAUSRYHMÄ 1/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska Osallistujat Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN TEHTÄVÄKSIANTO KUNTAJOHTAJIEN ASETTAMILLE VALMISTELUTYÖRYHMILLE Yleistä Eduskunnan käsittelyssä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VIII/09 IX/09 X/09 XI/09 XII/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 V/10. 2. 3. Kjs:n esitys to 18.2.

VIII/09 IX/09 X/09 XI/09 XII/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 V/10. 2. 3. Kjs:n esitys to 18.2. n seudun kuntien erityisen kuntajakoselvityksen aikataululuonnos VIII/09 IX/09 X/09 XI/09 XII/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 V/10 VI/10 Selvitys käynnistetään 2. 3. Kjs:n esitys to 18.2. Kuntalaisten alkukuuleminen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 21.10.2015 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Lahden kaupunki Lahden seudun MAL-asuntotyöryhmän kuntien seudullinen asuntostrategia

Lisätiedot

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Suunnitelma selvityksen etemisestä Jarkko Majava 12.3.2012 4.4.2012 Page 1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohta: Aura ja Pöytyä ovat päättäneet kuntaliitoselvityksen

Lisätiedot

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014.

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Palvelutarpeiden kehitys Nurmijärven väestötavoite vuonna 2040 on 60 000 asukasta, jolloin kunta kasvaa keskimäärin noin 670 asukkaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Toimintaympäristön haasteet ja kuntarakenne Seurantaryhmän kokous 4.3.2014 Matti Vatilo Tähtäin vuoteen 2030 ilmiöitä ja ongelmia Väkiluku kasvaa ja

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Aika 30.1.2014 kello 14.00 Paikka Kurikan Kaupungintalo, Kärrytie 1 Läsnä Mäki Juhani, puheenjohtaja Anne Ojajärvi (Jaakko Ventelän varajäsen) Alkula Martti Koskela Anna-Maija

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot