Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html"

Transkriptio

1 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: B-Bryssel: Rinnakkaiset peräkkäisjärjestelmän mukaiset puitesopimukset konferenssien ja tapahtumien järjestämiseen liittyvien palvelujen toimittamiseksi 2011/S HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET) Euroopan komissio, tulkkauksen pääosasto CHAR 1/65 Yhteyspiste(et): konferenssien järjestämisestä vastaava yksikkö (SCIC S6) Huom J.M. Bastos 1049 Bryssel BELGIA Puhelin Sähköpostiosoite: F Internet-osoite (-osoitteet) Hankintaviranomaisen yleisosoite Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä yhteyspiste(et) Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä yhteyspiste(et) Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Ks. edellä yhteyspiste(et) I.2) HANKINTAVIRANOMAISEN LUONNE JA PÄÄASIALLISET TOIMIALAT EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta II JAKSO: HANKINTASOPIMUKSEN KOHDE II.1) KUVAUS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi Rinnakkaiset peräkkäisjärjestelmän mukaiset puitesopimukset konferenssien ja tapahtumien järjestämiseen liittyvien palvelujen toimittamiseksi. Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Palvelut Palvelun pääluokka: N:o 27 Pääasiallinen suorituspaikka Bryssel. Ilmoituksessa on kyse puitejärjestelyn vahvistamisesta Puitejärjestelyä koskevat tiedot Puitejärjestely, jossa on useita toimijoita enimmäismäärä enimmäismäärä 3 1/7

2 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 2/7 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Puitejärjestelyn kesto: vuotta tai 1 Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta ennakoidut kustannukset ilman arvonlisäveroa hintahaarukka: EUR Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraavaan kolmeen erilliseen erään, joista kukin kattaa laajan mutta täsmällisen palvelujen osa-alueen: Erä 1: osallistujille jaettavat aineistopaketit ja mainostuotteet: osallistujille jaettavat aineistopaketit (konferenssikassit, asiakirjapidikkeet, kynät, lehtiöt jne.); mainostuotteet (nauhat, USB-avaimet, T-paidat ja poolopaidat jne.). Erä 2: painatuspalvelut: painotuotteet, kuten konferenssiohjelmat, kutsut, osallistujaluettelot, nimikyltit, konferenssiraportit, esitteet; viestinnän tukivälineet: banderollit, opasteet, julisteet, visuaalinen tuki. Erä 3: konferenssiavustajat: konferenssiavustajat, joiden tyypillisiä tehtäviä ovat osallistujille jaettavien aineistopakettien kokoaminen, ilmoittautumispisteen ylläpito, tiedon tarjoaminen osallistujille, kokoustiloissa avustaminen, vaatesäilytystilojen järjestäminen ja valvonta jne. Koska komissiolla ei ole sisäisiä resursseja edellä mainittujen palvelujen suorittamiseksi, tulkkauksen pääosasto käynnistää tämän erityisen tarjousmenettelyn rinnakkaisten peräkkäisjärjestelmän mukaisten puitesopimusten tekemiseksi. Tämän tarjouspyynnön perusteella toteutettavat palvelut voidaan toimittaa mille tahansa komission pääosastolle sekä toimielimille ja virastoille, jotka on perustettu EU:n perussopimusten yhteydessä tai niiden nojalla. Vaaditut palvelut suoritetaan pääasiassa Brysselissä. Joitakin tapahtumia voidaan kuitenkin järjestää ulkomailla. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan Sopimus on jaettu osiin tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa Eri vaihtoehdot hyväksytään SOPIMUKSEN MÄÄRÄ TAI LAAJUUS Kokonaismäärä tai -laajuus Erä 1 vaihteluväli: euroa vuodessa. Erä 2 vaihteluväli: euroa vuodessa. Erä 3 vaihteluväli: euroa vuodessa. Alue välillä EUR Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimukset tehdään aluksi yhdeksi vuodeksi niiden allekirjoituspäivästä alkaen. Sopimukset uusitaan kirjallisesti korkeintaan kolme kertaa samojen ehtojen 2/7

3 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 3/7 II.3) mukaisesti, ellei jompikumpi sopimusosapuolista ole kirjallisesti ilmoittanut sopimuksen uusimatta jättämisestä puitesopimusluonnoksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. lisähankintojen alustava aikataulu: kuukautta 12 (sopimuksen tekemisestä) Mahdollinen sopimuksen jatkamisten määrä 3 myöhempien tarjouspyyntöjen ennakoitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista: kuukautta 12 (sopimuksen tekemisestä) HANKINTASOPIMUKSEN KESTO TAI TOTEUTTAMISEN MÄÄRÄAIKA OSIA KOSKEVAT TIEDOT OSA N:O 1 NIMI Osallistujille jaettavat aineistopaketit ja mainostuotteet 1) LYHYT KUVAUS Tulkkauksen pääosastossa on yksikkö, joka vastaa konferenssien ja tapahtumien järjestämisestä kaikkia komission yksiköitä varten. Yksikkö järjestää vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Näiden tapahtumien lisäksi komission muut yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja tuotteita. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston palvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Tavanomaisesti tapahtumissa jaetaan osallistujille aineistopaketteja, jotka yleensä sisältävät konferenssikassin, asiakirjapidikkeen, kynän ja lehtiön. Yleensä niissä jaetaan myös mainostuotteita, kuten nauhoja (muovisen nimikylttipidikkeen kanssa tai ilman), USB-avaimia, T-paitoja ja poolopaitoja. Tämän lisäksi tarjoajien on varmistettava se, että ehdotettuihin tuotteisiin voidaan painaa EU:n logoja tai muita logoja erivärisinä tai yksivärinen Internet-osoite. 2) YHTEINEN HANKINTANIMIKKEISTÖ (CPV) 3) MÄÄRÄ TAI LAAJUUS Vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Näiden tulkkauksen pääosaston järjestämien tapahtumien lisäksi myös muut komission yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja tuotteita. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston palvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Alue välillä EUR 4) KESTOA TAI ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVIÄ KOSKEVAT TIEDOT 5) LISÄTIETOJA OSISTA OSA N:O 2 NIMI Painatuspalvelut 1) LYHYT KUVAUS Tulkkauksen pääosastossa on yksikkö, joka vastaa konferenssien ja tapahtumien järjestämisestä kaikkia komission yksiköitä varten. Yksikkö järjestää vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Näiden tapahtumien lisäksi komission muut yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja tuotteita. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston painatuspalvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Tärkeimpiin vaadittuihin palveluihin kuuluvat painatustyöt: konferenssiohjelmat, kutsut, osallistujaluettelot, nimikyltit, konferenssiraportit, esitteet jne.; 3/7

4 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 4/7 viestinnän tukivälineet: banderollit, opasteet, julisteet, visuaalinen tuki; visuaaliset ilmeet. 2) YHTEINEN HANKINTANIMIKKEISTÖ (CPV) 3) MÄÄRÄ TAI LAAJUUS Vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Tulkkauksen pääosaston järjestämien tapahtumien lisäksi komission muut yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja tuotteita. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston painatuspalvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Alue välillä EUR 4) KESTOA TAI ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVIÄ KOSKEVAT TIEDOT 5) LISÄTIETOJA OSISTA OSA N:O 3 NIMI Konferenssiavustajat 1) LYHYT KUVAUS Tulkkauksen pääosastossa on yksikkö, joka vastaa konferenssien ja tapahtumien järjestämisestä kaikkia komission yksiköitä varten. Yksikkö järjestää vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Näiden tapahtumien lisäksi komission muut yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja palveluja. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston palvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Konferenssiavustajia tarvitaan useisiin tehtäviin tapahtumien valmistelun ja toteutuksen yhteydessä. Heidän pääasiallisia tehtäviään ovat osallistujille jaettavien aineistopakettien kokoaminen ja nimikylttien valmistelu aakkosjärjestyksessä, ilmoittautumispisteen valmistelu, ilmoittautumispisteen ylläpito, ilmoittautumisista huolehtiminen paikan päällä, tiedon tarjoaminen osallistujille, yleinen avustaminen kokoustiloissa, puhujien avustaminen tietoteknisissä esityksissä kokoustiloissa, asiakirjojen valokopiointi ja jakaminen tulkeille, puhujien nimikylteistä huolehtiminen eri esiintymisten aikana, toimittajien avustaminen lehdistöhuoneessa, infrapunakuulokkeiden ja vastaanottimien jakaminen ja kerääminen, avustaminen virallisilla lounailla ja päivällisillä, VIP-henkilöiden avustaminen, puhujien huoneen ja VIP-huoneen valvonta sekä konferenssitilojen tärkeimpien pöytien valvonta, vaatesäilytystilojen järjestäminen ja valvonta, avustaminen päivällisille, lentokentille jne. pääsemiseksi tarvittavien bussikuljetusten osalta ja lentokenttien ja hotellien vastaanotoissa. Työmäärän ylittäessä kuusi tuntia konferenssiavustajat ovat oikeutettuja pitämään tunnin mittaisen tauon, johon kuuluu 30 minuutin lounastauko. 4/7

5 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 5/7 Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden vaatia tarvittaessa avustajan korvaamista toisella. Sopimusosapuolen on sitouduttava lähettämään sijainen kolmen tunnin kuluessa pyynnöstä. 2) YHTEINEN HANKINTANIMIKKEISTÖ (CPV) 3) MÄÄRÄ TAI LAAJUUS Vuosittain tapahtumaa, joissa on tuhansia osanottajia. Tulkkauksen pääosaston järjestämien tapahtumien lisäksi komission muut yksiköt sekä toimielimet ja virastot voivat hyödyntää jäljempänä kuvattuja palveluja. Näiden sekä tulkkauksen pääosaston palvelutarpeiden arvo on vuosittain noin euroa. Alue välillä EUR 4) KESTOA TAI ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVIÄ KOSKEVAT TIEDOT 5) LISÄTIETOJA OSISTA III JAKSO: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT III.1) HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Vaadittavat vakuudet ja takuut sovelleta. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin Katso puitesopimusluonnoksen kohta I.5. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto Katso tarjouseritelmien kohta II.4. Hankinnan toteutukselle on asetettu muita erityisiä ehtoja OSALLISTUMISEHDOT Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: katso tarjouseritelmien kohdat III.2.1 ja IV.1.3. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: katso tarjouseritelmien kohta IV.2.1. Tekninen suorituskyky Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: katso tarjouseritelmien kohta IV.2.2. Varatut hankintasopimukset PALVELUJA KOSKEVIEN HANKINTASOPIMUSTEN ERITYISET EHDOT Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys 5/7

6 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 6/7 IV JAKSO: MENETTELY IV.1) MENETTELYN LUONNE IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Menettelyn luonne Avoin menettely Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelussa SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET Sopimuksentekoperusteet taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään HALLINNOLLISET TIEDOT Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero SCIC/S6/2011/FWC/01. Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen saatavuutta koskevat ehdot Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: :00 Asiakirjat ovat maksullisia Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumispyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia espanja. tanska. saksa. kreikka. englanti. ranska. italia. hollanti. portugali. suomi. ruotsi. tsekki. Estonian. Hungarian. liettua. latvia. Maltese. puola. Slovak. Slovenian. Irish. bulgaria. Romanian. Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa kuukautta 6 (tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä) Tarjousten avaamista koskevat ehdot Päivämäärä: :30 Paikka rue de la Loi 170, 1049 Bryssel. Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava vähintään kaksi päivää aikaisemmin sähköpostitse osoitteeseen Avaustilaisuuteen voi osallistua yksi edustaja kultakin tarjoajalta. Avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Vastaanotetuissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta. VI JAKSO: TÄYDENTÄVÄT TIEDOT VI.1) KYSE ON TOISTUVASTA HANKINNASTA 6/7

7 Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 7/7 VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) SOPIMUS LIITTYY YHTEISÖN VAROISTA RAHOITETTUUN HANKKEESEEN JA/TAI OHJELMAAN LISÄTIETOJA Kaikki tarjouskilpailuun osallistumiseksi tarvittavat asiakirjat ovat ladattavissa tulkkauksen pääosaston verkkosivustolta tämän hankintailmoituksen kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. MUUTOKSENHAKUMENETTELYT Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin Euroopan unionin yleinen tuomioistuin rue du Fort Niedergrünewald 2925 Luxemburg LUXEMBURG Sähköpostiosoite: Puhelin Muutoksenhaku Yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot ovat saatavissa TÄMÄN ILMOITUKSEN LÄHETTÄMISPÄIVÄ: /7

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on Tetris Uusi 20 euron seteli -kilpailun ehdot KOHTA 1 ORGANISOINTI Euroopan keskuspankki (jäljempänä EKP ) järjestää Tetris Uusi 20 euron seteli -nimisen kilpailun (jäljempänä kilpailu ). Kilpailuaika alkaa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Kysymyksiä ja Vastauksia Kysymyksiä ja Vastauksia Mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Tuomioistuimen sihteeristö on valmistellut nämä kysymykset ja vastaukset. Tämä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot