ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 1 b 4 Alueiden kehittämisyksikkö PÖYTÄKIRJA LS ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011 Aika klo ja klo 9:30-11:30 Paikka Läsnä Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä Jussi Yli-Lahti, työ- ja elinkeinoministeriö, kokouksen puheenjohtaja Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö * Rauno Lämsä, valtionvarainministeriö ( ) Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto * Jari Konttinen, EK ( ) Heikki Juurinen, Satakuntaliitto * Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaan liitto Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto * Heidi Rämö, Pirkanmaan liitto ( ) * Pirjo Kokko, Yrittäjänaisten Keskusliitto ( ) * Esa Mikkonen, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) * Hannele Yli-Kauppila, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto * Leena Lyra, opetus- ja kulttuuriministeriö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto * Antti Iso-Koivisto, Suomen kuntaliitto ( ) Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto * Matti Pirhonen, Suomen luonnonsuojeluliitto Jukka Ristaniemi, työ- ja elinkeinoministeriö Heikki Rinta-Rahko, Suomen Yrittäjät ry * Harri Kukka, maa- ja metsätalousministeriö ( ) Timo Urpala, Etelä-Pohjanmaan liitto * Hannu Keralampi, Keski-Suomen ELY-keskus Huom. valtakirjalla osallistuneet on * merkitty tähdellä Muut läsnäolijat: Alain Roggeri ja Pekka Jounila, Euroopan komissio (DG Regio) ja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö. Kokouksen sihteeri: Seppo Haukka, Keski-Suomen liitto Seurantakomitean sihteeristön jäsenet, esittelijät ym.: Juha Niemelä, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Jari Karjalainen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ( ) Jaakko Ryymin, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto ( ) Arttu Vainio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Merja Lahti, Keski-Suomen liitto ( ) 1

2 KOKOUKSEN ASIAT 1. Kokouksen avaus Ylijohtaja Juha S. Niemelä toivotti seurantakomitean tervetulleeksi Keski-Suomeen ja kertoi maakunnan yhteisistä aluekehitystavoitteista ja hyvästä yhteistyöhengestä. Kalvot liitteenä Liite 1 1; seur_kom_jsn.ppt. Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti (työ- ja elinkeinoministeriö) avasi kokouksen ja kertoi Suomen EUohjelmien sidontojen, maksatusten ja tulosindikaattoreiden tilanteesta. Ohjelmien toteuttamisessa Suomi on Euroopan kärkijoukkoa. Julkisilla sidonnoilla mitaten Länsi-Suomi on hivenen muita EAKR-ohjelmia jäljessä. ELY-keskukset ovat sitoneet (2.5.) 71,5 % ja maksaneet 35,9 % kaikista EAKRmyöntövaltuuksistaan ja ESR:n luvut ovat vastaavasti 71,4 % ja 34,5 %. Maakuntien liittojen samaiset luvut olivat 70,5 % ja 36,1 % eli tasatahtia edetään. Länsi-Suomi on jopa ainoana ylittänyt Lissabonin strategian mukaisen tavoitteensa niukasti (81,4 % / 81,1 %). Komissio on moittinut infrastruktuuri-investointien osuutta Suomen EAKR-ohjelmissa liian suureksi (L-S vain 2,45 %). Kuntaraha- ja N+2 -tilanne on vielä hyvä, mutta varmuusmarginaalit supistuvat ohjelman loppukaudelle mentäessä. Flat rate (EAKR 20 % ja ESR 17 % 1.6.) on juuri otettu käyttöön, mutta yrityshankkeille niiden oma flat rate otetaan käyttöön myöhemmin. Pääomarahasto ovat myös käynnistymässä (L-S 7,5 m ). Loppukauden N+2 huolien lisäksi ongelmana ovat rakennerahastojen henkilötyövuosien leikkaus vuodelle 2012 mentäessä. Puheenjohtaja Jussi Yli- Lahden avauspuheenvuoron kalvot liitteenä Liite 2 1; jkl JYL EAKR sk kesä 2011 LSES.ppt 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujien toteaminen - Valtioneuvosto asetti EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman seurantakomitean - Seurantakomitean työskentelyssä tarvittavien asiakirjojen on pääsääntöisesti oltava käytettävissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta - Kokouskutsu, esityslista ja liitemateriaali on lähetetty Päätösesitys: Todetaan osallistujat. Todetaan seurantakomitean kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla ja kuittauksella osallistujalistaan. Kokouskutsu liitteineen on postitettu seurantakomitean jäsenille ja lähetetty vielä sähköpostitse samana päivänä eli säädetyssä ajassa. Työjärjestyksen mukaisesti seurantakomitea on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muista jäsenistä (33 kpl) vähintään puolet on läsnä. Läsnä olivat puheenjohtaja Jussi Yli-Lahti ja kaksikymmentäyksi jäsentä, joista kymmenen edustajaa osallistui valtakirjalla (merkitty tähdellä läsnäololuetteloon). Kokous oli siis lainvoimainen ja päätösvaltainen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään edellisen pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja. 2

3 Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Liite 3 3; PK EAKR MC LS pdf = esityslistan liite 1). 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4 4; Esityslista LS pdf) siten muutettuna, että esityslistan kohta 9 käsitellään jo heti kohdan 7 jälkeen. 5. Seurantakomitean jäsenmuutokset Rakennerahastolain (1401/2006) 25 :n mukaan valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpideohjelmalle seurantakomitean ja nimittää sen jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista komitean kokoonpanossa. Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. Seurantakomitean sihteeristön kokoonpano tapahtuneiden muutosten jälkeen on liitteenä (Liite 5 5; Sk-sihteeristö.pdf = esityslistan liite 2 korj.). Päätösesitys: Todetaan, että seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. Länsi- Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet liitteen mukaisesti. Päätös: Todettiin, että seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. Länsi- Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet korjattuna liitteen Liite 5 5; Sk-sihteeristö.pdf mukaisesti. 6. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tilannekatsaus ja arvioijan palaute Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka käy läpi Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja toimintalinjojen etenemisestä ja arvioitsija, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Jari Karjalainen, kertoo ao. toimintalinjan sisällöllisestä analyysistä arviointien pohjalta. Kuullaan myös mahdolliset hallintoviranomaisen ja maakuntien täydentävät selostukset. Keskustellaan ohjelman toteutuksen etenemisestä. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Länsi-Suomen EAKR ohjelman tilanne vuosiraportin (liite 3), esittelyjen, arviointipalautteen ja käydyn keskustelun mukaisesti. Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka kävi ensin läpi Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman etenemistä kokonaisuutena, jonka jälkeen maakuntien edustajat kommentoivat osaltaan. Seppo 3

4 Haukan esityksen PowerPoint-kalvot ovat pöytäkirjan liitteenä Liite 6 6; L-S SH MC OhjTilanne ppt ja vuosiraportti 2010 Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3). Tämän jälkeen kuultiin maakuntien edustajien palaute: Satakunta / Heikki Juurinen: Satakunnan ohjelma on edennyt hyvin. Liiallinen byrokraattisuus vaivaa edelleen ohjelman toteutusta ja heikentää jopa toimijoiden intoa hankehakijoiden keskuudessa, vaikka flat rate parantaneekin tilannetta. Yksinkertaistamista tulee jatkaa ja se ottaa tosissaan myös tulevalle ohjelmakaudelle mentäessä, jotta vastaavalta vältyttäisiin. Keski-Suomi / Pirjo Peräaho: Sitomattoman myöntövaltuuden määrä Keski-Suomen ELYkeskuksella on keskuksen kirjanpidon mukaan vain noin puolet TEM:n tietoihin verrattuna? Yrityshankkeissa tapahtuu aaltoliikettä ja tällä hetkellä ollaan pahojen takaiskujen kourissa mm. Moventtaksen emoyhtiö. TL 3:een ei ole tulossa tarpeeksi hankkeita ja syynä on kuntien toiveiden erilaisuus ohjelmiin nähden, ne eivät kohtaa. Flat rate keventää hallintoa tulevaisuudessa. Pirkanmaa / Jukka Alasentie: Hankekysyntä on ollut vilkasta ja esitetyt hankkeet suurempia ja strategisempia. Kuntarahoitusta on saatu riittävästi. 60 % hankkeista joudutaan hylkäämään rahan puutteessa. TL 3 on liikkumavaraa. Ongelmana on maksatushakemusten ruuhkautuminen, koska maksatushakemusten laatu on huonoa ja joudutaan hidastaviin lisätietopyyntöihin. Hyviä ovat usean vuoden strategiset hankkeet (1. vuosi sidotaan) ja on tehty uusia avauksia mm. bioalan 3. suurin koulutusyksikkö yliopistolle. Myös Tampereen ulkopuolelta on tullut runsaasti hanke-esityksiä. Pohjanmaa / Varpu Rajaniemi: Kärkiklusterit kuten energiasektori etenee hyvin. Edellisenä vuonna TL 1:een kohdennettua ideahakua on kokeiltu myös TL 2:een, kiinnostus ollut hyvää. Kuntarahaa on saatu riittävästi. Ohjelman tiivis suhde oskeen sitoo varoja. Rakennemuutosaluestatus ja -rahoitus ei ole tuonut Kaskiseen odotettuja tuloksia, kansallisia tukialuerajoja syytä tarkastella samalla. Hankevalmisteluun on lisätty henkilöitä muullakin kuin teknisen tuen rahoituksella. Ei infra-rahoituspaineita ja painopisteenä on Pohjanmaan innovaatiostrategia. Maksatuksen ongelmilta vältytään paljolti huolellisella hankevalmistelulla. Etelä-Pohjanmaa / Timo Urpala: Etelä-Pohjamaan ELY on organisaationa nuori ja sen ongelmana ovat eläköitymiset ja valtion tuottavuushanke. Viidessä seutukunnassa on järjestetty aktivointitapahtumat ja maakuntaan on jaettu erillisliite. Näiden tuloksena on saatu runsaasti pienehköjä hankkeita, mutta isoja hankkeita joudutaan odottamaan syksyyn ja jopa seuraavalle ohjelmakaudelle. Taustalla on mm. AO:n ja amk:n sisäisiä organisaatiouudistuksia. Hakijoita on ohjeistettu lähettämään ensin hankeaihion kuvaus ja palautteen pohjalta vasta lopullinen hankehakemus. Lopuksi lounaan jälkeen käytiin ohjelmaa läpi toimintalinjoittain siten, että ohjelmapäällikkö lyhyesti johdatteli ja arvioitsija, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Jari Karjalainen, kertoi ao. toimintalinjan sisällöllisestä analyysistä EAKR-ohjelmien teema-arviointien pohjalta. Arvioitsijan esityksen kalvot ovat liitteenä Liite 8 6; EAKR arviointi LS seurantakomitea ppt. Keskustelussa todettiin, että EURAn on tuotettava oikeaa tietoa ko. vuoden ja ohjelmakauden sidontatilanteesta (erikseen vuosipäätökset ja varaukset). Länsi-Suomessa korostuu tiivis kytkeytyminen osaamiskeskusohjelmaan. Menossa on teollisuuden rakennemuutoksen 2. aalto mm. case Jyväskylä. On mietittävä miten rakennemuutosvaroja käytetään jatkossa. Ohjelmarahat tullaan käyttämään täysimääräisesti. Sihteeristöltä kysyttiin, mitä kansainvälisiä verkostoja ylimaakunnallisella haulla saadaan? 4

5 Pääomarahastopäätöksissä myöntäjä ottaa 100 % riskin, kuka analysoi päätösten perustelut ja tulokset? Näissäkin lisäarvo on tärkeä, vaikka tuloksena ei olekaan pelkkä raha. Se, mikä on paras kehittämisen tuki-instrumentti, on vaikea kysymys. Päätös: Merkittiin tiedoksi Länsi-Suomen EAKR ohjelman tilanne vuosiraportin Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3), esittelyn Liite 6 6; L-S SH MC OhjTilanne ppt, maakuntapalautteen, arvioinnin Liite 8 6; EAKR arviointi LS seurantakomitea ppt ja käydyn keskustelun mukaisesti. 7. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomuksen 2010 hyväksyminen (Liitteet 3 ja 4) Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka esittelee Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiraportin 2010 ja sen suositukset (vuosiraportin luku 10. JOHTOPÄÄTÖKSET). Keskustellaan suositusten sisällöstä. Päätösesitys: Hyväksytään Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosikertomus 2010 ja sen erillisliite liitteiden 3 ja 4 mukaisesti. Ohjelmaviestinnän tilannekatsaus käydään läpi tarkemmin myöhemmin kohdassa 11. Muut asiat. Merkitään käyty keskustelu ja seurantakomitean suositukset tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3) ja sen erillisliite Liite 9 7; EAKR-viestintäsuunnitelma PÄIVITETTY VERSIO pdf (= esityslistan liite 4) mukaisesti. Ohjelmaviestinnän tilannekatsaus käytiin läpi tarkemmin myöhemmin kohdassa 11. Muut asiat. Merkittiin käyty keskustelu ja seurantakomitean suositukset (vuosiraportin luku 10. JOHTOPÄÄTÖKSET) tiedoksi ja huomioon otettavaksi. 8. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma ajankohtaiskatsaukset esittelee neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (maa- ja metsätalousministeriö). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi ESR-ohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset. Ylitarkastaja Harri Kukka (maa- ja metsätalousministeriö) esitteli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma ajankohtaiskatsaukset Sirpa Karjalaisen ollessa estynyt. Päätös: Merkittiin Harri kukan ajankohtaiskatsaukset (maa- ja metsätalousministeriö), PowerPointesitykset Liite 10 8; EAKR-Länsi-Suomi_kevät_2011.ppt sekä käyty keskustelu tiedoksi. Seurantakomitean ensimmäisen päivän kokous keskeytettiin noin klo

6 Seurantakomitea jatkoi asioiden käsittelyä ja puheenjohtaja avasi päivän klo 9: ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsaus ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen esittelee ESR-aluekoordinaattori Arttu Vainio (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen. ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen esitteli ESR-aluekoordinaattori Arttu Vainio. Länsi-Suomen ESR-alueosio etenee hyvin muun maan tahtiin. TL 4 (kv-toiminta) on muita jäljessä muun maan tavoin ja sen rahoitusta saatetaankin uudelleensuunnata. Ei N+2 ongelmia, mutta saadaanko esim. kaikki sidonnat maksettua täysimääräisinä ohjelmakauden lopussa? Päätös: Seurantakomitea merkitsi tiedoksi Arttu Vainion ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen, PowerPoint-esityksen Liite 11 9; ESR Länsi-Suomi J-kylä.ppt ja käydyn keskustelun. 10. Katsaus tulevaan ohjelmakauteen Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee tulevan ohjelmakauden valmistelun nykyvaiheita ja haasteita. Päätösesitys: Merkitään katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti (TEM) kävi läpi tulevan ohjelmakauden aikatauluja ja komission ja Suomen linjauksia. Kalvot ovat liitteenä Liite 12 10; jkl Koheesio2014+.ppt, joista ohessa on poimintoja. Koheesiopolitiikan aikataulu UNKARIN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT Aluesuunnitteluministerit keskustelivat alueellisen agendan uudistamisesta Aluepolitiikkaministerit keskustelivat mm. varojen ehdollisuusperiaatteista koheesiopolitiikassa Komissio antaa rahoituskehysesityksen PUOLAN PUHEENJOHTAJAKAUSI SYKSY 2011 Komissio antaa koheesiopolitiikan asetusesitykset syys lokakuussa Komissio antaa maaseutu/maatalouspoliittiset esitykset syksyllä Suomen näkemykset rahoitus- ja politiikan sisältöesityksiin lokakuussa - U-kirjelmä eduskunnalle Asetusten käsittely alkaa neuvoston rakennetyöryhmässä (politiikan sisältö) Neuvottelut alkavat puheenjohtajan ystävät -ryhmässä (rahoitus) Bilateraaliset keskustelut komission ja jäsenmaiden välillä investointi ja kumppanuussopimusten sisältöperiaatteista alkavat TANSKAN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT 2012 Tanska pyrkii rahoitusratkaisuun huippukokouksessa kesäkuussa Ranskan vaaleista johtuen ratkaisu siirtynee syksyyn Asetusten yksityiskohtainen käsittely neuvostossa jatkuu KYPROKSEN, IRLANNIN, LIETTUAN PUHEENJOHTAJAKAUSI SYKSY SYKSY 2013 Poliittinen rahoitusratkaisu huippukokouksessa joulukuussa

7 Yksityiskohtaiset asetusneuvottelut jatkuvat neuvostossa Yhteispäätösmenettely - Euroopan Parlamentti, neuvosto ja komissio sekä rahoituksesta että asetuksista Komissio hyväksyy Eurooppa 2020 strategiaan perustuvan yhteisöstrategian (CSF) jonka jälkeen kumppanuussopimukset voidaan käsitellä loppuun ja allekirjoittaa Maantieteellinen tuen keskittäminen Komissio esittää kolmea jakokriteeriä nykyisen neljän sijaan Vähiten kehittyneet alueet (BKT/asukas alle 75%) Väestöpeitto vähenisi verrattuna konvergenssiin Välialueet (BKT/asukas vaihteluväli 75-90%) Väestöpeitto suurenisi verrattuna phasing out ja in Kehittyneet alueet (BKT/asukas yli 90 %) väestö peitto ennallaan verrattuna työllisyys- ja kilpailukykytavoitteeseen lisäkriteerit alhainen työllisyysaste/korkea työttömyysaste ja/tai korkea/matala koulutustaso Välialueet Välialueeseen kuuluisivat nykyiset konvergenssialueesta uloskasvavat alueet ja muutkin alueet, jotka täyttävät % BKT kriteerin. Välialueella halutaan korjata nykyisten siirtymäaluejärjestelyjenepäkohtaa, jossa järjestelmä kohtelee saman BKT:n omaavia alueita eri lailla Strateginen ohjelmointi kattaa komission yhteisöstrategian (Eurooppa 2020 tavoitteet investointipainopisteiksi), investointi- ja kumppanuussopimukset jäsenvaltioiden kanssa [investointipainopisteet, varojen jako (sis. koord. EU- ja kansallisten varojen välillä), varojen ehdollisuudet ja tulostavoitteet]. Komissio hyväksyy jäsenmaiden toimenpideohjelmat. EU temaattinen keskittäminen Eurooppa-neuvosto on määrittänyt EU:lle viisi tavoitetta, jotka saavutettava vuoteen 2020 mennessä Jäsenmaiden tulisi valita kumppanuussopimukseensa (ja toimenpideohjelmiinsa) rajallinen määrä painopisteitä Pääosa Eurooppa strategian toteutuksesta tapahtuu Suomessa kansallisten politiikkojen kautta. Temaattiseen menun indikatiivinen sisältö Älykäs kasvu Kestävä kasvu Osallistava kasvu Tavoitteena lisätä varojen käytön tehokkuutta eurooppalaisiin prioriteetteihin kytketyllä temaattisella keskittämisellä edistää varojen tehokasta käyttöä, korjaamalla olemassa olevia puutteita ja tukemalla rakenteellisia uudistuksia jäsenmaissa sitouttaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita Eurooppa strategian toimeenpanoon Jäsenmaiden määrällisiin ja taloudellisiin indikaattoreihin perustuva ja Eurooppa 2020 hallintosyklin mukainen vuosiraportti laaditaan huhtikuussa. Vuosiraportin perusteella käydään poliittinen keskustelu neuvostossa ja parlamentissa (yleisten asioiden neuvosto aluekehityksestä vastaavien ministereiden kokoonpanossa). Uutta on ohjelmapolitiikan tulosperusteisuus, jota mitataan kolmiportaisella mallilla "inputs - outputs - results. Tukien ehdollisuutta laajennetaan (esim. makrotaloudellinen ehdollisuus, 'ex-ante' ehdollisuus, suoritusperusteinen ehdollisuus tai rakenteellisten uudistusten ehdollisuus).. 7

8 Suomen pääviestit tulevan kauden valmistelussa 1. Koheesiopolitiikkaa tulee jatkaa koko unionin alueella uudistaen politiikan sisältöä siten, että sen tehokkuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Rahoituksen painopisteen tulee olla köyhimmillä alueilla sekä vakavista ja pysyvistä olosuhdehaitoista kärsivillä alueilla. 2. Maantieteellisistä olosuhdehaitoista kärsivien pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityiskohtelun jatko on varmistettava (Suomen liittymissopimus ja SEUT 174 artikla). Nykyisellä kaudella Suomen saamasta kokonaisrahoituksesta noin 40 % perustuu harvaan asutukseen 3. Koheesiopolitiikan vaikuttavuutta tulee lisätä keskittymällä rajalliseen määrään prioriteetteja, joiden tulee olla yhdenmukaisia Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden kanssa. Ensisijassa tulee tukea toimia, joilla parannetaan: alueiden kilpailukykyä panostamalla alueellisesti toteutettuun osaamisperusteiseen yritystoimintaan ja käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan työllisyyttä ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä ml. syrjäytyneiden väestöryhmien elinolojen parantaminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamista 4. Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä tulee jatkaa ja uudistaa. Makroaluestrategioiden toimeenpanoa on tehostettava ja niille on osoitettava riittävästi EU:n rahoitusta. Itämeren alueen strategiassa tulee ottaa huomioon pohjoisen ulottuvuuden tavoitteiden edistäminen, mukaan lukien Venäjän kytkeminen mukaan alueen yhteistyöhön. 5. Koheesiopolitiikan hallintoa on kevennettävä ja yksinkertaistettava. Suomi tukee komission vuonna 2007 asettamaa tavoitetta hallinnollisen taakan vähentämisestä 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Suhteellisuusperiaatetta tulee noudattaa erityisesti pienten ohjelmien valvontamenettelyissä. Alain Roggeri totesi puheenvuorossaan, että tuleviin ratkaisuihin vaikuttavat poliittinen konteksti, koheesiopolitiikan paineet (Budget review) ja mm. se, että EU parlamentin rooli on kasvanut. Court of Auditors n avulla nettomaksajat varmistavat rahan oikean käytön. Taloustilanne, säästäminen ja rahan tehokas käyttö ovat pinnalla. Resursseja kohdennetaan pitkän aikavälin vaikutuksiin, uudet tulevat indikaattorit ja arviointimenettely tehostavat toimintaa (voidaan ottaa käyttöön jo nyt). Suositeltavaa on saada ohjelma valmiiksi nopeasti, kohdentaa ja keskittää se muutamiin teemoihin. Yksinkertaistaminen on valtavirtaistunut EU-työssä, mutta aikaisemmin se on osaltaan ollut jopa hidastamassa liikkeellelähtöjä ohjelmakausien käynnistyessä (kausien päällekkäisyys, tietojärjestelmät, sääntöjen tulkinnan siirtyminen alueille). Roggerin mielestä varojen allakointi ennakkoon alueille on jäykistänyt ja estänyt ohjelmien joustavan uudelleen allakoinnin. Vaarana yksinkertaistamiskierroksilla on jälleen byrokratiakerrosten lisääntyminen ja ohjelmatyön toteutuksen hidastuminen. Nykyiset indikaattorit eivät välttämättä kuvaa ohjelmien vaikutuksia eli tehdäänkö oikeita asioita tavoitteisiin pääsemiseksi. Horisontaalisten osalta esim. ympäristöpositiivisuus ei indikaattorina vastaa nykytarpeita. Arviointeja on tehostettava ja lisättävä kokonaisnäkemystä EUja kansallisten toimien kesken. Yhteistyötä, taitoa toimia yhdessä kilpailukyvyn parantamiseksi, tulee miettiä myös laajemmassa globaalissa yhteydessä. Ei tule myöskään unohtaa uusien asioiden kokeiluja ja pilotointeja. Päätös: Merkittiin aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahden alustus ja kalvot Liite 12 10; jkl Koheesio2014+.ppt, yksikön päällikön Alain Roggerin puheenvuoro ja käyty keskustelu tiedoksi. 11. Muut asiat Ylitarkastaja Harri Ahlgren esittelee ohjelmaviestinnän tilannekatsauksen (päivitetty viestintäsuunnitelma on vuosiraportin erillinen liite, esityslistan liite 4) Itämeri-strategian ajankohtaiskatsauksen. 8

9 Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi esittelyt ja käydyt keskustelun. Harri Ahlgren (työ- ja elinkeinoministeriö) esitteli viestinnän päivitetyn suunnitelman ja Itämeristrategian ajankohtaiskatsauksen. Liite 9 7; EAKR-viestintäsuunnitelma PÄIVITETTY VERSIO pdf = esityslistan liite 4) hyväksyttiin jo vuosiraportin erillisliitteenä kohdassa 7. Päätös: Merkittiin Harri Ahlgrenin viestinnän päivitetyn suunnitelman ja Itämeri-strategian ajankohtaiskatsauksen esittelyt Liite 13 11; jkl Itämeri&viestintä LSES.ppt ja käyty keskustelu tiedoksi. 11. Yhteenveto seurantakomitean esilletuomista asioista Puheenjohtaja kokoaa yhteen päivän aikana käytyä keskustelua. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto. Puheenjohtaja Jussi Yli-Lahti korosti loppuyhteenvedossaan huolellista tulevaan ohjelmakauteen valmistautumista, tietojärjestelmän toimivuutta ja tietojen oikeellisuuden tärkeyttä ohjelmatyössä. Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto. 12. Seuraava kokous Päätös: Länsi-Suomen seurantakomitea kokoontuu seuraavan kerran loppuvuodesta

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokauden valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista

EU:n rakennerahastokauden valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista Luova talous ja kulttuuri alueiden vetovoimana - tapahtuma Kaukametsä, Kajaani 30.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Rakennerahastojen tulevaisuus KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU

Rakennerahastojen tulevaisuus KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU Rakennerahastojen tulevaisuus Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 10.5.2011 Majakoski KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU UNKARIN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT 2011 19.5 Aluesuunnitteluministerit keskustelevat alueellisen

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Työkokous maksajille, valvojille ja rahoittajille Helsinki 13.12.2011 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto, rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut / rahoituskehys

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Liite 1; PÖYTÄKIRJA 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Aika 22.11.2011 klo 9:30

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012 Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu Petri Veijalainen 30.8.2012 Ohjelmarakenne (HALKE 23.3.2012) Yksi aluelähtöinen ohjelma, jossa molemmat rahastot (ESR+EAKR) Ohjelma

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika Paikka Läsnä 4.12.2013, 9:30-16:00, varsinainen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Itä-Suomi ja Etelä-Savo EU:n aluepolitiikassa 2014+ Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen

Itä-Suomi ja Etelä-Savo EU:n aluepolitiikassa 2014+ Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen Itä-Suomi ja Etelä-Savo EU:n aluepolitiikassa 2014+ Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen EU-tason keskeiset taustat Koheesioraportti 9.11.2010 (komission linjaukset) Itä-Suomen kannalta keskeiset argumentit

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Rakennerahastopäivät Ohjelmakausi Leif Ehrstén, TEM

Rakennerahastopäivät Ohjelmakausi Leif Ehrstén, TEM Rakennerahastopäivät 15.-16.11.2011 Ohjelmakausi 2014-2020 Leif Ehrstén, TEM 1 Neuvotteluaikataulu Puolan pj kausi 2011/II, Tanskan pj kausi 2012/I Rahoituskehykset 30.6 Asetusesitykset 6.10 Suomen alustava

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous 7.6.2012, Vaasa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut/rahoituskehys 1.4.2012 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Länsi-Suomi - WFA Seinäjoki Jyväskylä Pori Tampere TYÖLLISYYSTILANNE Maakunta Työvoiman Muutos 10-11 Työttömien Muutos 10-11 Työttömyysmäärä

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Suomen ohjelmat etenevät eurooppalaisittain hyvin Suomi on EAKR-ohelmatoteutuksessa kolmantena, kun verrataan maiden EAKR-ohjelmien

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet

Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien ylimaakunnalliset hankkeet Onko Sinulla on kehittämisidea, joka koskee ihmisiä tai yrityksiä Länsi-Suomessa yli maakuntarajojen? Tavoitteenamme on jalostaa Sinun ja

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 PÖYTÄKIRJA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.20, 8.6. klo 9 11.30, Paikka Läsnä

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeri-foorumi Åbo Akademi, Arken 2.6.2014 Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto/Rakennerahastot Esityksen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto

ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - mitä tuleva ohjelma mahdollistaa? ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 /2011 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 18.5.2011 klo 9.00-16.10 Kokouspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja VM140:00/2013 1 (5) 18.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Aika torstai 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka Osallistujat valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011 LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN VUODEN 2012 TEKNISEN TUEN JAKO JA INDIKATIIVINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 1 Rakennerahasto-ohjelman laadinta ohjelmakaudelle 2014-2020 1.1

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Lähtökohdat, Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma ja rahoitus Mari Kuparinen 25.3.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 (HALKE 23.3.2012) Yksi

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä KYE 5/2012 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: tiistai 24.4.2012 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Wahlroos Lauri 2. varapuheenjohtaja Ora Tommi edustajiston jäsen Kaistinen Jussi Väisänen Tuukka kohdasta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot