ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 1 b 4 Alueiden kehittämisyksikkö PÖYTÄKIRJA LS ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011 Aika klo ja klo 9:30-11:30 Paikka Läsnä Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä Jussi Yli-Lahti, työ- ja elinkeinoministeriö, kokouksen puheenjohtaja Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö * Rauno Lämsä, valtionvarainministeriö ( ) Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto * Jari Konttinen, EK ( ) Heikki Juurinen, Satakuntaliitto * Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaan liitto Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto * Heidi Rämö, Pirkanmaan liitto ( ) * Pirjo Kokko, Yrittäjänaisten Keskusliitto ( ) * Esa Mikkonen, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) * Hannele Yli-Kauppila, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto * Leena Lyra, opetus- ja kulttuuriministeriö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto * Antti Iso-Koivisto, Suomen kuntaliitto ( ) Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto * Matti Pirhonen, Suomen luonnonsuojeluliitto Jukka Ristaniemi, työ- ja elinkeinoministeriö Heikki Rinta-Rahko, Suomen Yrittäjät ry * Harri Kukka, maa- ja metsätalousministeriö ( ) Timo Urpala, Etelä-Pohjanmaan liitto * Hannu Keralampi, Keski-Suomen ELY-keskus Huom. valtakirjalla osallistuneet on * merkitty tähdellä Muut läsnäolijat: Alain Roggeri ja Pekka Jounila, Euroopan komissio (DG Regio) ja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö. Kokouksen sihteeri: Seppo Haukka, Keski-Suomen liitto Seurantakomitean sihteeristön jäsenet, esittelijät ym.: Juha Niemelä, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Jari Karjalainen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ( ) Jaakko Ryymin, Keski-Suomen ELY-keskus ( ) Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto ( ) Arttu Vainio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Merja Lahti, Keski-Suomen liitto ( ) 1

2 KOKOUKSEN ASIAT 1. Kokouksen avaus Ylijohtaja Juha S. Niemelä toivotti seurantakomitean tervetulleeksi Keski-Suomeen ja kertoi maakunnan yhteisistä aluekehitystavoitteista ja hyvästä yhteistyöhengestä. Kalvot liitteenä Liite 1 1; seur_kom_jsn.ppt. Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti (työ- ja elinkeinoministeriö) avasi kokouksen ja kertoi Suomen EUohjelmien sidontojen, maksatusten ja tulosindikaattoreiden tilanteesta. Ohjelmien toteuttamisessa Suomi on Euroopan kärkijoukkoa. Julkisilla sidonnoilla mitaten Länsi-Suomi on hivenen muita EAKR-ohjelmia jäljessä. ELY-keskukset ovat sitoneet (2.5.) 71,5 % ja maksaneet 35,9 % kaikista EAKRmyöntövaltuuksistaan ja ESR:n luvut ovat vastaavasti 71,4 % ja 34,5 %. Maakuntien liittojen samaiset luvut olivat 70,5 % ja 36,1 % eli tasatahtia edetään. Länsi-Suomi on jopa ainoana ylittänyt Lissabonin strategian mukaisen tavoitteensa niukasti (81,4 % / 81,1 %). Komissio on moittinut infrastruktuuri-investointien osuutta Suomen EAKR-ohjelmissa liian suureksi (L-S vain 2,45 %). Kuntaraha- ja N+2 -tilanne on vielä hyvä, mutta varmuusmarginaalit supistuvat ohjelman loppukaudelle mentäessä. Flat rate (EAKR 20 % ja ESR 17 % 1.6.) on juuri otettu käyttöön, mutta yrityshankkeille niiden oma flat rate otetaan käyttöön myöhemmin. Pääomarahasto ovat myös käynnistymässä (L-S 7,5 m ). Loppukauden N+2 huolien lisäksi ongelmana ovat rakennerahastojen henkilötyövuosien leikkaus vuodelle 2012 mentäessä. Puheenjohtaja Jussi Yli- Lahden avauspuheenvuoron kalvot liitteenä Liite 2 1; jkl JYL EAKR sk kesä 2011 LSES.ppt 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujien toteaminen - Valtioneuvosto asetti EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman seurantakomitean - Seurantakomitean työskentelyssä tarvittavien asiakirjojen on pääsääntöisesti oltava käytettävissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta - Kokouskutsu, esityslista ja liitemateriaali on lähetetty Päätösesitys: Todetaan osallistujat. Todetaan seurantakomitean kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla ja kuittauksella osallistujalistaan. Kokouskutsu liitteineen on postitettu seurantakomitean jäsenille ja lähetetty vielä sähköpostitse samana päivänä eli säädetyssä ajassa. Työjärjestyksen mukaisesti seurantakomitea on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muista jäsenistä (33 kpl) vähintään puolet on läsnä. Läsnä olivat puheenjohtaja Jussi Yli-Lahti ja kaksikymmentäyksi jäsentä, joista kymmenen edustajaa osallistui valtakirjalla (merkitty tähdellä läsnäololuetteloon). Kokous oli siis lainvoimainen ja päätösvaltainen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään edellisen pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja. 2

3 Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Liite 3 3; PK EAKR MC LS pdf = esityslistan liite 1). 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 4 4; Esityslista LS pdf) siten muutettuna, että esityslistan kohta 9 käsitellään jo heti kohdan 7 jälkeen. 5. Seurantakomitean jäsenmuutokset Rakennerahastolain (1401/2006) 25 :n mukaan valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpideohjelmalle seurantakomitean ja nimittää sen jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista komitean kokoonpanossa. Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. Seurantakomitean sihteeristön kokoonpano tapahtuneiden muutosten jälkeen on liitteenä (Liite 5 5; Sk-sihteeristö.pdf = esityslistan liite 2 korj.). Päätösesitys: Todetaan, että seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. Länsi- Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet liitteen mukaisesti. Päätös: Todettiin, että seurantakomitean kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. Länsi- Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet korjattuna liitteen Liite 5 5; Sk-sihteeristö.pdf mukaisesti. 6. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tilannekatsaus ja arvioijan palaute Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka käy läpi Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja toimintalinjojen etenemisestä ja arvioitsija, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Jari Karjalainen, kertoo ao. toimintalinjan sisällöllisestä analyysistä arviointien pohjalta. Kuullaan myös mahdolliset hallintoviranomaisen ja maakuntien täydentävät selostukset. Keskustellaan ohjelman toteutuksen etenemisestä. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Länsi-Suomen EAKR ohjelman tilanne vuosiraportin (liite 3), esittelyjen, arviointipalautteen ja käydyn keskustelun mukaisesti. Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka kävi ensin läpi Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman etenemistä kokonaisuutena, jonka jälkeen maakuntien edustajat kommentoivat osaltaan. Seppo 3

4 Haukan esityksen PowerPoint-kalvot ovat pöytäkirjan liitteenä Liite 6 6; L-S SH MC OhjTilanne ppt ja vuosiraportti 2010 Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3). Tämän jälkeen kuultiin maakuntien edustajien palaute: Satakunta / Heikki Juurinen: Satakunnan ohjelma on edennyt hyvin. Liiallinen byrokraattisuus vaivaa edelleen ohjelman toteutusta ja heikentää jopa toimijoiden intoa hankehakijoiden keskuudessa, vaikka flat rate parantaneekin tilannetta. Yksinkertaistamista tulee jatkaa ja se ottaa tosissaan myös tulevalle ohjelmakaudelle mentäessä, jotta vastaavalta vältyttäisiin. Keski-Suomi / Pirjo Peräaho: Sitomattoman myöntövaltuuden määrä Keski-Suomen ELYkeskuksella on keskuksen kirjanpidon mukaan vain noin puolet TEM:n tietoihin verrattuna? Yrityshankkeissa tapahtuu aaltoliikettä ja tällä hetkellä ollaan pahojen takaiskujen kourissa mm. Moventtaksen emoyhtiö. TL 3:een ei ole tulossa tarpeeksi hankkeita ja syynä on kuntien toiveiden erilaisuus ohjelmiin nähden, ne eivät kohtaa. Flat rate keventää hallintoa tulevaisuudessa. Pirkanmaa / Jukka Alasentie: Hankekysyntä on ollut vilkasta ja esitetyt hankkeet suurempia ja strategisempia. Kuntarahoitusta on saatu riittävästi. 60 % hankkeista joudutaan hylkäämään rahan puutteessa. TL 3 on liikkumavaraa. Ongelmana on maksatushakemusten ruuhkautuminen, koska maksatushakemusten laatu on huonoa ja joudutaan hidastaviin lisätietopyyntöihin. Hyviä ovat usean vuoden strategiset hankkeet (1. vuosi sidotaan) ja on tehty uusia avauksia mm. bioalan 3. suurin koulutusyksikkö yliopistolle. Myös Tampereen ulkopuolelta on tullut runsaasti hanke-esityksiä. Pohjanmaa / Varpu Rajaniemi: Kärkiklusterit kuten energiasektori etenee hyvin. Edellisenä vuonna TL 1:een kohdennettua ideahakua on kokeiltu myös TL 2:een, kiinnostus ollut hyvää. Kuntarahaa on saatu riittävästi. Ohjelman tiivis suhde oskeen sitoo varoja. Rakennemuutosaluestatus ja -rahoitus ei ole tuonut Kaskiseen odotettuja tuloksia, kansallisia tukialuerajoja syytä tarkastella samalla. Hankevalmisteluun on lisätty henkilöitä muullakin kuin teknisen tuen rahoituksella. Ei infra-rahoituspaineita ja painopisteenä on Pohjanmaan innovaatiostrategia. Maksatuksen ongelmilta vältytään paljolti huolellisella hankevalmistelulla. Etelä-Pohjanmaa / Timo Urpala: Etelä-Pohjamaan ELY on organisaationa nuori ja sen ongelmana ovat eläköitymiset ja valtion tuottavuushanke. Viidessä seutukunnassa on järjestetty aktivointitapahtumat ja maakuntaan on jaettu erillisliite. Näiden tuloksena on saatu runsaasti pienehköjä hankkeita, mutta isoja hankkeita joudutaan odottamaan syksyyn ja jopa seuraavalle ohjelmakaudelle. Taustalla on mm. AO:n ja amk:n sisäisiä organisaatiouudistuksia. Hakijoita on ohjeistettu lähettämään ensin hankeaihion kuvaus ja palautteen pohjalta vasta lopullinen hankehakemus. Lopuksi lounaan jälkeen käytiin ohjelmaa läpi toimintalinjoittain siten, että ohjelmapäällikkö lyhyesti johdatteli ja arvioitsija, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Jari Karjalainen, kertoi ao. toimintalinjan sisällöllisestä analyysistä EAKR-ohjelmien teema-arviointien pohjalta. Arvioitsijan esityksen kalvot ovat liitteenä Liite 8 6; EAKR arviointi LS seurantakomitea ppt. Keskustelussa todettiin, että EURAn on tuotettava oikeaa tietoa ko. vuoden ja ohjelmakauden sidontatilanteesta (erikseen vuosipäätökset ja varaukset). Länsi-Suomessa korostuu tiivis kytkeytyminen osaamiskeskusohjelmaan. Menossa on teollisuuden rakennemuutoksen 2. aalto mm. case Jyväskylä. On mietittävä miten rakennemuutosvaroja käytetään jatkossa. Ohjelmarahat tullaan käyttämään täysimääräisesti. Sihteeristöltä kysyttiin, mitä kansainvälisiä verkostoja ylimaakunnallisella haulla saadaan? 4

5 Pääomarahastopäätöksissä myöntäjä ottaa 100 % riskin, kuka analysoi päätösten perustelut ja tulokset? Näissäkin lisäarvo on tärkeä, vaikka tuloksena ei olekaan pelkkä raha. Se, mikä on paras kehittämisen tuki-instrumentti, on vaikea kysymys. Päätös: Merkittiin tiedoksi Länsi-Suomen EAKR ohjelman tilanne vuosiraportin Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3), esittelyn Liite 6 6; L-S SH MC OhjTilanne ppt, maakuntapalautteen, arvioinnin Liite 8 6; EAKR arviointi LS seurantakomitea ppt ja käydyn keskustelun mukaisesti. 7. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomuksen 2010 hyväksyminen (Liitteet 3 ja 4) Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka esittelee Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiraportin 2010 ja sen suositukset (vuosiraportin luku 10. JOHTOPÄÄTÖKSET). Keskustellaan suositusten sisällöstä. Päätösesitys: Hyväksytään Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosikertomus 2010 ja sen erillisliite liitteiden 3 ja 4 mukaisesti. Ohjelmaviestinnän tilannekatsaus käydään läpi tarkemmin myöhemmin kohdassa 11. Muut asiat. Merkitään käyty keskustelu ja seurantakomitean suositukset tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Liite 7 6; LS EAKR VRap2010.pdf (= esityslistan liite 3) ja sen erillisliite Liite 9 7; EAKR-viestintäsuunnitelma PÄIVITETTY VERSIO pdf (= esityslistan liite 4) mukaisesti. Ohjelmaviestinnän tilannekatsaus käytiin läpi tarkemmin myöhemmin kohdassa 11. Muut asiat. Merkittiin käyty keskustelu ja seurantakomitean suositukset (vuosiraportin luku 10. JOHTOPÄÄTÖKSET) tiedoksi ja huomioon otettavaksi. 8. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma ajankohtaiskatsaukset esittelee neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (maa- ja metsätalousministeriö). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi ESR-ohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset. Ylitarkastaja Harri Kukka (maa- ja metsätalousministeriö) esitteli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma ajankohtaiskatsaukset Sirpa Karjalaisen ollessa estynyt. Päätös: Merkittiin Harri kukan ajankohtaiskatsaukset (maa- ja metsätalousministeriö), PowerPointesitykset Liite 10 8; EAKR-Länsi-Suomi_kevät_2011.ppt sekä käyty keskustelu tiedoksi. Seurantakomitean ensimmäisen päivän kokous keskeytettiin noin klo

6 Seurantakomitea jatkoi asioiden käsittelyä ja puheenjohtaja avasi päivän klo 9: ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsaus ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen esittelee ESR-aluekoordinaattori Arttu Vainio (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen. ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen esitteli ESR-aluekoordinaattori Arttu Vainio. Länsi-Suomen ESR-alueosio etenee hyvin muun maan tahtiin. TL 4 (kv-toiminta) on muita jäljessä muun maan tavoin ja sen rahoitusta saatetaankin uudelleensuunnata. Ei N+2 ongelmia, mutta saadaanko esim. kaikki sidonnat maksettua täysimääräisinä ohjelmakauden lopussa? Päätös: Seurantakomitea merkitsi tiedoksi Arttu Vainion ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen, PowerPoint-esityksen Liite 11 9; ESR Länsi-Suomi J-kylä.ppt ja käydyn keskustelun. 10. Katsaus tulevaan ohjelmakauteen Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee tulevan ohjelmakauden valmistelun nykyvaiheita ja haasteita. Päätösesitys: Merkitään katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti (TEM) kävi läpi tulevan ohjelmakauden aikatauluja ja komission ja Suomen linjauksia. Kalvot ovat liitteenä Liite 12 10; jkl Koheesio2014+.ppt, joista ohessa on poimintoja. Koheesiopolitiikan aikataulu UNKARIN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT Aluesuunnitteluministerit keskustelivat alueellisen agendan uudistamisesta Aluepolitiikkaministerit keskustelivat mm. varojen ehdollisuusperiaatteista koheesiopolitiikassa Komissio antaa rahoituskehysesityksen PUOLAN PUHEENJOHTAJAKAUSI SYKSY 2011 Komissio antaa koheesiopolitiikan asetusesitykset syys lokakuussa Komissio antaa maaseutu/maatalouspoliittiset esitykset syksyllä Suomen näkemykset rahoitus- ja politiikan sisältöesityksiin lokakuussa - U-kirjelmä eduskunnalle Asetusten käsittely alkaa neuvoston rakennetyöryhmässä (politiikan sisältö) Neuvottelut alkavat puheenjohtajan ystävät -ryhmässä (rahoitus) Bilateraaliset keskustelut komission ja jäsenmaiden välillä investointi ja kumppanuussopimusten sisältöperiaatteista alkavat TANSKAN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT 2012 Tanska pyrkii rahoitusratkaisuun huippukokouksessa kesäkuussa Ranskan vaaleista johtuen ratkaisu siirtynee syksyyn Asetusten yksityiskohtainen käsittely neuvostossa jatkuu KYPROKSEN, IRLANNIN, LIETTUAN PUHEENJOHTAJAKAUSI SYKSY SYKSY 2013 Poliittinen rahoitusratkaisu huippukokouksessa joulukuussa

7 Yksityiskohtaiset asetusneuvottelut jatkuvat neuvostossa Yhteispäätösmenettely - Euroopan Parlamentti, neuvosto ja komissio sekä rahoituksesta että asetuksista Komissio hyväksyy Eurooppa 2020 strategiaan perustuvan yhteisöstrategian (CSF) jonka jälkeen kumppanuussopimukset voidaan käsitellä loppuun ja allekirjoittaa Maantieteellinen tuen keskittäminen Komissio esittää kolmea jakokriteeriä nykyisen neljän sijaan Vähiten kehittyneet alueet (BKT/asukas alle 75%) Väestöpeitto vähenisi verrattuna konvergenssiin Välialueet (BKT/asukas vaihteluväli 75-90%) Väestöpeitto suurenisi verrattuna phasing out ja in Kehittyneet alueet (BKT/asukas yli 90 %) väestö peitto ennallaan verrattuna työllisyys- ja kilpailukykytavoitteeseen lisäkriteerit alhainen työllisyysaste/korkea työttömyysaste ja/tai korkea/matala koulutustaso Välialueet Välialueeseen kuuluisivat nykyiset konvergenssialueesta uloskasvavat alueet ja muutkin alueet, jotka täyttävät % BKT kriteerin. Välialueella halutaan korjata nykyisten siirtymäaluejärjestelyjenepäkohtaa, jossa järjestelmä kohtelee saman BKT:n omaavia alueita eri lailla Strateginen ohjelmointi kattaa komission yhteisöstrategian (Eurooppa 2020 tavoitteet investointipainopisteiksi), investointi- ja kumppanuussopimukset jäsenvaltioiden kanssa [investointipainopisteet, varojen jako (sis. koord. EU- ja kansallisten varojen välillä), varojen ehdollisuudet ja tulostavoitteet]. Komissio hyväksyy jäsenmaiden toimenpideohjelmat. EU temaattinen keskittäminen Eurooppa-neuvosto on määrittänyt EU:lle viisi tavoitetta, jotka saavutettava vuoteen 2020 mennessä Jäsenmaiden tulisi valita kumppanuussopimukseensa (ja toimenpideohjelmiinsa) rajallinen määrä painopisteitä Pääosa Eurooppa strategian toteutuksesta tapahtuu Suomessa kansallisten politiikkojen kautta. Temaattiseen menun indikatiivinen sisältö Älykäs kasvu Kestävä kasvu Osallistava kasvu Tavoitteena lisätä varojen käytön tehokkuutta eurooppalaisiin prioriteetteihin kytketyllä temaattisella keskittämisellä edistää varojen tehokasta käyttöä, korjaamalla olemassa olevia puutteita ja tukemalla rakenteellisia uudistuksia jäsenmaissa sitouttaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita Eurooppa strategian toimeenpanoon Jäsenmaiden määrällisiin ja taloudellisiin indikaattoreihin perustuva ja Eurooppa 2020 hallintosyklin mukainen vuosiraportti laaditaan huhtikuussa. Vuosiraportin perusteella käydään poliittinen keskustelu neuvostossa ja parlamentissa (yleisten asioiden neuvosto aluekehityksestä vastaavien ministereiden kokoonpanossa). Uutta on ohjelmapolitiikan tulosperusteisuus, jota mitataan kolmiportaisella mallilla "inputs - outputs - results. Tukien ehdollisuutta laajennetaan (esim. makrotaloudellinen ehdollisuus, 'ex-ante' ehdollisuus, suoritusperusteinen ehdollisuus tai rakenteellisten uudistusten ehdollisuus).. 7

8 Suomen pääviestit tulevan kauden valmistelussa 1. Koheesiopolitiikkaa tulee jatkaa koko unionin alueella uudistaen politiikan sisältöä siten, että sen tehokkuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Rahoituksen painopisteen tulee olla köyhimmillä alueilla sekä vakavista ja pysyvistä olosuhdehaitoista kärsivillä alueilla. 2. Maantieteellisistä olosuhdehaitoista kärsivien pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityiskohtelun jatko on varmistettava (Suomen liittymissopimus ja SEUT 174 artikla). Nykyisellä kaudella Suomen saamasta kokonaisrahoituksesta noin 40 % perustuu harvaan asutukseen 3. Koheesiopolitiikan vaikuttavuutta tulee lisätä keskittymällä rajalliseen määrään prioriteetteja, joiden tulee olla yhdenmukaisia Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden kanssa. Ensisijassa tulee tukea toimia, joilla parannetaan: alueiden kilpailukykyä panostamalla alueellisesti toteutettuun osaamisperusteiseen yritystoimintaan ja käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan työllisyyttä ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä ml. syrjäytyneiden väestöryhmien elinolojen parantaminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamista 4. Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä tulee jatkaa ja uudistaa. Makroaluestrategioiden toimeenpanoa on tehostettava ja niille on osoitettava riittävästi EU:n rahoitusta. Itämeren alueen strategiassa tulee ottaa huomioon pohjoisen ulottuvuuden tavoitteiden edistäminen, mukaan lukien Venäjän kytkeminen mukaan alueen yhteistyöhön. 5. Koheesiopolitiikan hallintoa on kevennettävä ja yksinkertaistettava. Suomi tukee komission vuonna 2007 asettamaa tavoitetta hallinnollisen taakan vähentämisestä 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Suhteellisuusperiaatetta tulee noudattaa erityisesti pienten ohjelmien valvontamenettelyissä. Alain Roggeri totesi puheenvuorossaan, että tuleviin ratkaisuihin vaikuttavat poliittinen konteksti, koheesiopolitiikan paineet (Budget review) ja mm. se, että EU parlamentin rooli on kasvanut. Court of Auditors n avulla nettomaksajat varmistavat rahan oikean käytön. Taloustilanne, säästäminen ja rahan tehokas käyttö ovat pinnalla. Resursseja kohdennetaan pitkän aikavälin vaikutuksiin, uudet tulevat indikaattorit ja arviointimenettely tehostavat toimintaa (voidaan ottaa käyttöön jo nyt). Suositeltavaa on saada ohjelma valmiiksi nopeasti, kohdentaa ja keskittää se muutamiin teemoihin. Yksinkertaistaminen on valtavirtaistunut EU-työssä, mutta aikaisemmin se on osaltaan ollut jopa hidastamassa liikkeellelähtöjä ohjelmakausien käynnistyessä (kausien päällekkäisyys, tietojärjestelmät, sääntöjen tulkinnan siirtyminen alueille). Roggerin mielestä varojen allakointi ennakkoon alueille on jäykistänyt ja estänyt ohjelmien joustavan uudelleen allakoinnin. Vaarana yksinkertaistamiskierroksilla on jälleen byrokratiakerrosten lisääntyminen ja ohjelmatyön toteutuksen hidastuminen. Nykyiset indikaattorit eivät välttämättä kuvaa ohjelmien vaikutuksia eli tehdäänkö oikeita asioita tavoitteisiin pääsemiseksi. Horisontaalisten osalta esim. ympäristöpositiivisuus ei indikaattorina vastaa nykytarpeita. Arviointeja on tehostettava ja lisättävä kokonaisnäkemystä EUja kansallisten toimien kesken. Yhteistyötä, taitoa toimia yhdessä kilpailukyvyn parantamiseksi, tulee miettiä myös laajemmassa globaalissa yhteydessä. Ei tule myöskään unohtaa uusien asioiden kokeiluja ja pilotointeja. Päätös: Merkittiin aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahden alustus ja kalvot Liite 12 10; jkl Koheesio2014+.ppt, yksikön päällikön Alain Roggerin puheenvuoro ja käyty keskustelu tiedoksi. 11. Muut asiat Ylitarkastaja Harri Ahlgren esittelee ohjelmaviestinnän tilannekatsauksen (päivitetty viestintäsuunnitelma on vuosiraportin erillinen liite, esityslistan liite 4) Itämeri-strategian ajankohtaiskatsauksen. 8

9 Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi esittelyt ja käydyt keskustelun. Harri Ahlgren (työ- ja elinkeinoministeriö) esitteli viestinnän päivitetyn suunnitelman ja Itämeristrategian ajankohtaiskatsauksen. Liite 9 7; EAKR-viestintäsuunnitelma PÄIVITETTY VERSIO pdf = esityslistan liite 4) hyväksyttiin jo vuosiraportin erillisliitteenä kohdassa 7. Päätös: Merkittiin Harri Ahlgrenin viestinnän päivitetyn suunnitelman ja Itämeri-strategian ajankohtaiskatsauksen esittelyt Liite 13 11; jkl Itämeri&viestintä LSES.ppt ja käyty keskustelu tiedoksi. 11. Yhteenveto seurantakomitean esilletuomista asioista Puheenjohtaja kokoaa yhteen päivän aikana käytyä keskustelua. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto. Puheenjohtaja Jussi Yli-Lahti korosti loppuyhteenvedossaan huolellista tulevaan ohjelmakauteen valmistautumista, tietojärjestelmän toimivuutta ja tietojen oikeellisuuden tärkeyttä ohjelmatyössä. Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto. 12. Seuraava kokous Päätös: Länsi-Suomen seurantakomitea kokoontuu seuraavan kerran loppuvuodesta

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokauden valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista

EU:n rakennerahastokauden valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelu luovan talouden ja kulttuurin näkökulmista Luova talous ja kulttuuri alueiden vetovoimana - tapahtuma Kaukametsä, Kajaani 30.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Rakennerahastojen tulevaisuus KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU

Rakennerahastojen tulevaisuus KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU Rakennerahastojen tulevaisuus Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa 10.5.2011 Majakoski KOHEESIOPOLITIIKAN AIKATAULU UNKARIN PUHEENJOHTAJAKAUSI KEVÄT 2011 19.5 Aluesuunnitteluministerit keskustelevat alueellisen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kauden EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu

Kauden EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu Kauden 2014-2020 EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu Kansallinen informaatio- ja kuulemistilaisuus 12.3.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan alueellinen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Tuleva rakennerahastokausi Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Taustaa Alue- ja rakennepolitiikan uudistamista koskeva keskustelu on kiinteästi sidoksissa rahoituskehyksistä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Liite 1; PÖYTÄKIRJA 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Aika 22.11.2011 klo 9:30

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika Paikka Läsnä 4.12.2013, 9:30-16:00, varsinainen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennerahastopäivät Ohjelmakausi Leif Ehrstén, TEM

Rakennerahastopäivät Ohjelmakausi Leif Ehrstén, TEM Rakennerahastopäivät 15.-16.11.2011 Ohjelmakausi 2014-2020 Leif Ehrstén, TEM 1 Neuvotteluaikataulu Puolan pj kausi 2011/II, Tanskan pj kausi 2012/I Rahoituskehykset 30.6 Asetusesitykset 6.10 Suomen alustava

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Suomen ohjelmat etenevät eurooppalaisittain hyvin Suomi on EAKR-ohelmatoteutuksessa kolmantena, kun verrataan maiden EAKR-ohjelmien

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 11.55 Paikka: Vanha Ortopedia, Becker -kabinetti Vaasankatu 2, Jyväskylä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 14. KOKOUKSEN AVAUS 4 15. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 16. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 17. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 18. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA : ARVIOINTISUUNNITELMAN TOIMEENPANO INFOTILAISUUS

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA : ARVIOINTISUUNNITELMAN TOIMEENPANO INFOTILAISUUS MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013: ARVIOINTISUUNNITELMAN TOIMEENPANO INFOTILAISUUS 12.2.2008 ARVIOINTISUUNNITELMAN TAUSTALLA - Yleisasetus (EC No 1083/2006) - Working Document No. 5 Indicative guidelines

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous 7.6.2012, Vaasa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut/rahoituskehys 1.4.2012 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Ma 26.8.2013 klo 9.00 (Ennen kokousta tarjolla aamiaista ravintolasalissa.) Hotelli Scandic, Kallavesi-kokoustila,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS TEM/Alueosasto

Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS TEM/Alueosasto Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS Alue ja rakennepolitiikan neuvottelukunta Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta 26.4.2012 TEM/Alueosasto VN:n tavoitepäätös alueiden

Lisätiedot