TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS Seuraavaksi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi:"

Transkriptio

1 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002 Seuraavaksi:

2 Sisältö 2 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa 14 TeliaSonera Sweden 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera Norway, Denmark, Baltic 26 TeliaSonera International 32 Vastuunjako, ohjaus ja valvonta 38 Hallitus 39 Yhtiön johto 40 TeliaSoneran osake 44 Hallituksen toimintakertomus 47 Taloudellinen katsaus 55 Konsernitilinpäätös sis. liitetiedot IAS 94 Konsernitilinpäätös sis. liitetiedot ÅRL 108 Emoyhtiön tilinpäätös sis. liitetiedot 121 Voitonjakoehdotus 122 Tilintarkastuskertomus 123 Kahdeksan vuoden katsaus 125 Yhteystiedot TeliaSonera on Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen matkaviestintä-, Internet- ja datapalveluja sekä kiinteän verkon puhelupalveluita. TeliaSonera on Suomen ja Ruotsin suurin, Norjan toiseksi suurin ja Tanskan neljänneksi suurin matkaviestinoperaattori. Yhtiöllä on vahva asema myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa, joissa se omistaa osuuksia johtavista matkaviestinoperaattoreista. Lisäksi TeliaSoneralla on omistusosuuksia Venäjän, Turkin, Azerbaidžanin, Georgian, Kazakstanin ja Moldovan matkaviestinoperaattoreista. TeliaSonera on kiinteän verkon puhe- ja datapalvelujen suurin tarjoaja Suomessa ja Ruotsissa, ja sillä on merkittävä asema myös Tanskassa. TeliaSoneralla on vahva asema myös Baltian maissa, koska se omistaa osuuksia Viron, Latvian ja Liettuan johtavista kiinteän verkon operaattoreista. Lisäksi TeliaSonera tarjoaa kansainvälisiä verkkokapasiteettipalveluja omassa suurikapasiteettisessä verkossaan. TeliaSoneralla on vahva asema Euroopan verkkokapasiteettimarkkinoilla ja markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja Baltian maissa. TeliaSoneralla on lähes työntekijää. Vuoden 2002 Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB, Investor Relations SE Farsta, Sweden Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Investor Relations. pro forma -liikevaihto oli miljoonaa Ruotsin kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä sekä Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Talouskatsausten tilaukset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Investor Relations. Taloudellisia tietoja Varsinainen yhtiökokous Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Osavuosikatsaus tammi syyskuu Yhtiökokous 2003 Lisätietoja vuoden 2003 yhtiökokouksesta ja ilmoittautumismenettelystä on sivulla 42.

3 Seuraavaksi... Suuruuden edut asiakkaan hyväksi

4 Vuosi lyhyesti Telian ja Soneran yhdistyminen toteutettiin sen jälkeen, kun osakkeenomistajat, jotka edustivat 95 prosenttia Soneran osakkeista ja optio-oikeuksista, olivat hyväksyneet Telian tarjouksen Soneran osakkeiden vaihtamisesta Telian osakkeisiin. Konsernin uudeksi nimeksi tuli TeliaSonera, ja sen osakkeita alettiin noteerata Tukholman pörssin lisäksi myös Helsingin pörssissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Yritysten integrointityö aloitettiin heti yhdistymisen jälkeen. Tuloskehitys vuonna 2002 (pro forma) Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Telian vertailukelpoisten liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja Soneran vastaavasti 6 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi milj. Ruotsin kruunuun (21 768), ja käyttökateprosentti nousi 31,4 prosenttiin (26,9). Vapaa kassavirta oli vahva, milj. kruunua ( 7 008). Matkaviestinnän kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat kaikissa Pohjoismaissa. Käyttökateprosentti oli ennätykselliset 50 prosenttia Ruotsin (viimeinen

5 vuosineljännes) ja Suomen (koko vuosi) matkaviestintätoiminnoissa. Finturin, Turkcellin ja MegaFonin matkaviestintätoiminnot kasvoivat voimakkaasti. Ruotsin kiinteän verkon toiminnoissa vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli peräti 37,4 prosenttia (36,5) tuottojen laskusta huolimatta. Lähinnä kansainvälisiin 3G-toimintoihin, International Carrier -liiketoimintayksikköön ja Tanskan kiinteän verkon toimintoihin liittyvät kaikkiaan milj. kruunun uudelleenjärjestely- ja tehostamiskulut vaikuttivat liiketulokseen, joka laski milj. kruunuun (9 586). Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi milj. kruunuun ( 1 514). Nettotulos oli milj. kruunua (2 143) ja osakekohtainen tulos 7,03 kruunua (0,46). Osinkoa ehdotetaan korotettavaksi 0,40 kruunuun osakkeelta (vuonna 2001 yhteensä 0,20 kruunua osakkeelta). Tämä heijastaa uuden osinkopolitiikan mukaista pyrkimystä vuosittaiseen korotukseen. TeliaSonera pro forma* -tuloskatsaus MSEK MEUR Liikevaihto Liikevaihdon muutos (%) 0,1 9,3 0,1 9,3 Vertailukelpoinen käyttökate Vertailukelpoinen käyttökateprosentti 31,4 26,9 31,4 26,9 Liiketulos Vertailukelpoinen liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake (SEK/EUR) 7,03 0,46 0,76 0,05 Vapaa kassavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit * Pro forma -luvuissa TeliaSoneran tulos on huomioitu ikään kuin yhdistyminen olisi tapahtunut jo Käsitteiden ja tunnuslukujen määritelmät, ks. sivu 93.

6 Toimitusjohtajan katsaus Seuraavaksi Sanoista tekoihin

7 Toimitusjohtajan katsaus Eri maiden teleoperaattoreiden yhdistymisestä ja fuusioista on puhuttu monta vuotta. Viime vuonna me osoitimme, että se on mahdollista. Telian ja Soneran fuusion myötä kahdesta maailman edistyneimpiin kuuluvilla televiestintämarkkinoilla toimivasta alan huippuyhtiöstä tuli yksi yhtiö. Vuonna 2002 TeliaSonera siirtyi sanoista tekoihin. Viime vuonna keskeistä oli yhdistymisen suunnittelu, mikä vaikutti suurelta osin siihen, mitä yhtiöstä puhuttiin sen sisällä ja tiedotusvälineissä. Suunnittelun lisäksi kehitimme päivittäisiä toimintoja vaivoja säästämättä, mistä on osoituksena käyttökatteen suotuisa kehitys viime vuonna. Erityisen ilahduttavaa on matkaviestintätoimintojen positiivinen kehitys sekä kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa että Venäjällä, Euraasiassa ja Turkissa. Uudella TeliaSoneralla on vuoden 2003 alusta asti ollut selvä strateginen suunta ja selkeä vastuunjako. Jos Telia ja Sonera olisivat olleet samaa yhtiötä koko viime vuoden, liiketoiminnan tappio olisi ollut suuri, mutta samalla myös merkki siitä, että on ryhdytty tekoihin. Sekä Teliassa että Sonerassa on viime vuoden aikana ryhdytty toimiin kannattamattomien toimintojen tilanteen parantamiseksi. Kannattamattomia toimintoja olivat Soneran kansainväliset 3G-investoinnit ja palveluliiketoiminnot sekä Telian investoinnit kansainvälisiin verkkokapasiteettipalveluihin ja Tanskan kiinteän verkon toimintaan. Negatiivinen nettotulos johtuu näiden toimintojen tappioista. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

8 Toimitusjohtajan katsaus Nämä toimenpiteet ovat osoitusta siitä päättäväisyydestä, jolla TeliaSonerassa tullaan työskentelemään kannattavuuden parantamiseksi. Tulevat investoinnit tehdään liiketoiminnallisin perustein, mutta varovaisesti ja riskit tuntien, mikä tulee näkymään myös mahdollisessa tuotossa. Toiminnan tiellä jatketaan myös vuonna Ensisijaisesti meidän on kehitettävä liiketoimintaamme. TeliaSonera toimii alalla, jonka tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Nykytekniikalla mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Teknologisen kehityksen ansiosta asiakkaille voidaan tarjota enemmän ja parempia ratkaisuja, joista on sekä hyötyä että huvia. TeliaSoneralla on kokemusta monilta kehittyneiltä markkinoilta, ja se auttaa meitä löytämään asiakaslähtöisempiä ratkaisuja ja tarjoamaan helppokäyttöisempiä tuotteita ja parempaa palvelua. Strategisesti tärkeitä tuote- ja palvelualueita koskeva tieto kerätään kaikilta markkinoilta osaamiskeskuksiin, jotka tulevat ohjaamaan pitkän aikavälin kehitystä. Aiomme käyttää kilpailuetumme hyväksemme entistä paremmin hyödyntämällä täysin koko tuotevalikoimaamme niin kiinteässä verkossa kuin matkaviestintä- ja Internet-palveluissakin. Hiomme taitojamme kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kaupallisessa tarjonnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että parannamme mahdollisuuksiamme saavuttaa markkinaosuuksia valituissa segmenteissä kotimarkkinoillamme. Pohjimmiltaan on kyse tyytyväisistä asiakkaista. Kun meillä on myös tyytyväiset työntekijät, pystymme saamaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Synergiaetujen hyödyntäminen on täydessä vauhdissa. Olemme jo tehneet päätöksen yhteisestä MMS-alustasta, luoneet verkkovierailumahdollisuudet Telian ja Soneran langattomien laajakaistapalveluiden välille (HomeRun ja wgate) ja tuoneet markkinoille pohjoismaisen IP-VPN-palvelun yrityksille, jotka haluavat liittää yhteen tietoverkkonsa. Olemme myös solmineet useita tärkeitä sopimuksia Pohjoismaissa toimivien asiakkaiden kanssa. Pohjoismainen tuotevalikoimamme ja mahdollisuus palvella asiakkaita koko Pohjoismaiden alueella ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, että nämä asiakkaat ovat valinneet juuri TeliaSoneran. Kustannusten pienentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Kilpailu on kovaa, ja siksi on saatava aikaan kilpailukykyinen kustannustaso, joka on suhteessa siihen palvelutasoon ja lisäarvoon, joita yrityksen odotetaan tarjoavan asiakkailleen. TeliaSonera on tietoalan yritys, joka on vahvasti riippuvainen henkilöstöstään. Ajatus siitä, että asiakkaat ja kannattavuus ovat tärkeimpiä, on vastaanotettu hyvin positiivisesti. Epävarmuus tulevaisuuden suhteen voi kuitenkin tuntua tavallista suuremmalta muutosten aikana. Meillä on edessämme suuria muutoksia, emmekä voi välttää sitä, etteivät ne koskisi myös henkilöstöämme. TeliaSoneraa voidaan viedä tehokkaammin eteenpäin yhtenä yrityksenä. Lisäksi TeliaSonera Sweden ja TeliaSonera Finland -tulos- 6 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

9 Toimitusjohtajan katsaus yksiköissä on kummassakin merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Tietoyrityksen työntekijät tietävät useimmiten, mitä asioiden parantamiseksi on tehtävä. Siksi on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus jo varhaisessa vaiheessa osallistua hyvien ratkaisujen etsimiseen ja antaa mahdollisimman monelle tilaisuus olla mukana suunnittelemassa muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön kannalta. Tulemme hiomaan jatkossakin pitkän tähtäimen strategiaamme ja TeliaSoneran visiota. Työ on alkanut ja siihen osallistuvat lukuisat henkilöt yrityksessämme. Yhtenäisen TeliaSoneran luomiseksi ja yhteisen suunnan määrittämiseksi tarvitaan selkeä visio. Me rakennamme TeliaSoneraa, jonka kolme peruspilaria ovat tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö ja parantunut kannattavuus. Asiakkaiden tyytyväisyys saavutetaan asiakaslähtöisellä toiminnalla. Henkilöstön tyytyväisyyttä edesauttaa mahdollisuus osallistua TeliaSoneran luomiseen. Kannattavuutta parannamme työskentelemällä uutterasti synergiaetujen saavuttamiseksi, kustannustehokkuuden lisäämiseksi, kannattamattomien liiketoimintojen kohentamiseksi ja kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että rakentamamme TeliaSonera osoittautuu merkittäväksi tekijäksi, kun Euroopan televiestintämarkkinat tulevaisuudessa yhdentyvät. Me tulemme kohtaamaan ongelmia matkan varrella, mutta me löydämme niihin ratkaisut. Joudumme myös monien haasteiden eteen, mutta otamme ne vastaan. Me rakennamme yhdessä TeliaSonerasta maailmanluokan televiestintäyrityksen. Haluan lopuksi kiittää työntekijöitämme uutterasta työstä haastavan vuoden aikana ja osakkeenomistajiamme kärsivällisyydestä parempia tuloksia odoteltaessa. Tukholmassa huhtikuussa 2003 Anders Igel Toimitusjohtaja TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

10 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Seuraavaksi... Kasvatamme asiakashyötyä ja omistaja-arvoa

11 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Telia ja Sonera ovat molemmat olleet johtajia omilla kotimarkkinoillaan Ruotsissa ja Suomessa, maailman edistyksellisimmillä televiestintämarkkinoilla. Uudesta konsernista tulee nyt sekä Pohjoismaiden että Baltian johtava televiestintäyritys. TeliaSoneran muodostamisen perimmäinen tavoite oli saada aikaan yhtiö, joka pystyy luomaan arvoa osakkeenomistajilleen ja asiakkailleen paremmin kuin yritykset erillään. Yhdistymisen seurauksena syntyi Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys, jolla on paremmat kasvumahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät. Yritysten markkinaasemat sekä se, että yhtiöt täydentävät strategisesti toisiaan hyvin, vaikuttivat Telia- Soneran yhdistymiseen ja muodostamiseen merkittävästi. Strateginen suunta TeliaSoneran päätavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda arvoa osakkeenomistajilleen pyrkimällä parempaan tulokseen ja suurempiin kassavirtoihin. TeliaSonera aikoo ensisijaisesti keskittyä kehittämään toimintaa kotimarkkinoillaan, jotka käsittävät Pohjoismaat ja Baltian. TeliaSonera pyrkii myös kehittämään ja luomaan arvoa kansainvälisissä matkaviestintätoiminnoissaan Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. Uuden konsernin pyrkimyksenä on lisäksi parantaa kannattavuutta uudelleenjärjestellyssä kansainvälisessä verkkokapasiteettitoiminnassaan. TeliaSonera tulee olemaan pikemminkin asiakkailleen arvoa luovien televiestintäpalvelujen tarjoaja kuin pelkkien teknisten ratkaisujen tai verkkoliittymien toimittaja. TeliaSonerassa aiotaan siksi kiirehtiä siirtymistä teknologialähtöisestä asiakaslähtöisempään toimintatapaan. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

12 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Pohjolan markkinajohtaja Yhdistymisen jälkeen TeliaSonera on johtava matkaviestinoperaattori Ruotsissa ja Suomessa, toiseksi suurin Norjassa ja neljänneksi suurin Tanskassa. Matkapuhelinasiakkaiden kokonaismäärä Pohjoismaissa nousi vuoden 2002 lopussa 7,9 miljoonaan. TeliaSonera on myös Pohjoismaiden suurin kiinteän verkon puhe- ja datapalvelujen toimittaja, jolla on johtava markkina-asema sekä Ruotsissa että Suomessa ja toimintaa myös Tanskassa. Asema Baltiassa vahvistui Yhdistyminen vahvisti yhtiön asemaa myös Baltian markkinoilla, joilla yhtiöt omistivat osuuksia samoista matkapuhelinverkon ja kiinteän verkon operaattoreista. Yhdistymisen seurauksena konsernin omistusosuus liettualaisesta kiinteän verkon operaattorista Lietuvos Telekomasista nousi 60 prosenttiin ja matkapuhelinoperaattorista Omnitelistä 55 prosenttiin ja omistusosuus latvialaisesta Latvijas Mobilais Telefons -matkapuhelinoperaattorista nousi 60 prosenttiin. Tämä merkitsee sitä, että TeliaSoneralla on määräysvalta näissä yrityksissä, joiden tulokset sisällytetään nyt konsernitilinpäätökseen. Omistusosuus sekä kiinteän verkon ja matkaviestinnän operaattorista Eesti Telekomista (Viro) että kiinteän verkon operaattorista Lattelekomista (Latvia) on yhdistymisen jälkeen 49 prosenttia. Vuoden lopussa Baltian operaattoriyhtiöillä oli 1,8 miljoonaa matkapuhelinasiakasta ja 2,1 miljoonaa kiinteän verkon liittymää. Vahvempi asema myös Venäjällä ja Euraasiassa Yhdistyminen vahvisti yhtiön asemia myös Venäjällä ja Euraasiassa. TeliaSonera omistaa 43,8 prosenttia venäläisestä matkapuhelinoperaattorista MegaFonista ja 37,1 prosenttia turkkilaisesta matkapuhelinoperaattorista Turkcellista sekä 58,55 prosenttia Finturista. Yhtiöiden yhteenlaskettu matkapuhelinasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli 20,4 miljoonaa. Kotimarkkinoilla täysi valikoima TeliaSoneran kotimarkkinat käsittävät Pohjoismaat ja Baltian. Ruotsissa, Suomessa ja kolmessa Baltian maassa TeliaSonera tarjoaa täyden valikoiman televiestintäpalveluja. Norjassa ja Tanskassa TeliaSonera tarjoaa aluksi rajoitetun valikoiman palveluja. Tavoitteena on tarjota täydellinen valikoima televiestintäpalveluja koko kotimarkkina-alueella. Asiakkaille suunnattua tarjontaa laajennetaan kuitenkin kannattavuuden asettamissa rajoissa. 10 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

13 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Kokonsa ansiosta TeliaSonera pystyy palvelemaan kotimarkkinoiden asiakkaitaan paremmin muun muassa tarjoamalla yhteispohjoismaisia viestintäpalveluja samalla kun laaja asiakaskunta nopeuttaa uusien palvelujen kehittämistä. Uusissa palveluissa voidaan esimerkiksi yhdistää kiinteän verkon televiestintää ja matkaviestintää. Asiakaslähtöinen toimintatapa Kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi kotimarkkinoilla on vastuunjakoa uudistettu muuttamalla toimintatapaa teknologialähtöisestä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakashyödyn varmistaminen ja asiakkaisiin panostaminen näkyvät siinä, että asiakkaita lähinnä olevat yksiköt on järjestetty asiakassegmenttien eikä tuoteryhmien mukaan. Tyydyttääkseen asiakkaiden helppokäyttöisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen tarpeen TeliaSonera pyrkii uudistamaan palvelutarjonnan kehittelyä ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen. TeliaSoneran kaikki tuotteet ja palvelut tulevat olemaan helposti ymmärrettäviä, helposti ostettavia ja helppokäyttöisiä. TeliaSoneran kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä laaja asiakaskunta luovat edellytykset tehokkaille palvelukokonaisuuksille ja lisääntyneelle ristiinmyynnille. TeliaSoneran merkittävät verkkoihin ja teknisiin alustoihin liittyvät resurssit antavat myös mahdollisuuksia kehittää integroitua palvelutarjontaa, jossa yhdistyvät matkaviestintäverkon, kiinteän verkon ja Internetin tarjoamat mahdollisuudet. TeliaSonera tulee myös laajentamaan yritysasiakkaille suunnattua tarjontaansa televiestintään liittyvillä tietotekniikkapalveluilla, joita tarjotaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen TeliaSonera pyrkii kasvamaan myös kansainvälisillä matkaviestintämarkkinoilla edellyttäen, että tuottovaatimukset ja muut ehdot täyttyvät. TeliaSonera on tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta mukana Venäjän, Turkin ja Euraasian nopeasti kasvavilla matkaviestintämarkkinoilla, joilla kasvumahdollisuudet ovat merkittäviä. TeliaSoneran yhdistynyt matkaviestintäalan asiantuntemus tulee olennaisesti vahvistamaan yhtiön kasvukykyä. Tavoitteena on, että Venäjän markkinoista tulee pitkällä tähtäimellä osa TeliaSoneran kotimarkkinoita. TeliaSoneran osittain omistamaa turkkilaista matkapuhelinoperaattoria Turkcellia (37,1 prosenttia) pidetään taloudellisena sijoituksena. Euroopan ja Atlantin ylittävän suurikapasiteettisen verkkonsa ansiosta TeliaSoneran tarjonta kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla on kilpailukykyistä. Tilanne verkkokapasiteettimarkkinoilla on kuitenkin edelleen epävakaa ja markkinoilla on ylikapasiteettia. Kansainvälisten verkkokapasiteettipalveluiden kysyntä riippuu suuresti laajakaista- TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

14 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa palvelujen kasvusta loppuasiakasmarkkinoilla. Kehitys tällä alueella on ollut odotettua heikompaa. TeliaSoneran kansainvälisten verkkokapasiteettitoimintojen käynnissä oleva uudelleenjärjestely luo kuitenkin edellytyksiä kannattavuuden paranemiselle. Merkittäviä synergiaetuja Telian ja Soneran yhdistymisen katsotaan tarjoavan merkittäviä synergiaetuja lähinnä yhtiön kokonaan omistamiin Pohjoismaiden toimintoihin liittyvissä kuluissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa. Säästömahdollisuuksien arvioidaan olevan suurimmat tuotekehityksen, tietoteknisten järjestelmien, verkkojen ja teknisten alustojen alueilla, mutta säästöjä voidaan saavuttaa myös hallinnossa. Yhdistymisen ansiosta synergiaetuja saavutetaan kehitystoiminnassa, hallinnossa sekä verkkojen ja tietojärjestelmien käytössä. TeliaSoneran koko merkitsee myös parempia neuvotteluasemia ja mahdollisuuksia solmia edullisempia tavaroiden ja palvelujen hankintasopimuksia. Yhdistymisen odotetaan tuovan myös tuottoihin liittyviä synergiaetuja, sillä TeliaSoneran tuote- ja palvelutarjonta on laajempi ja houkuttelevampi ja asiakaskunta suurempi kuin Telialla ja Soneralla oli erillisinä yhtiöinä. Asiantuntemuksenkin suhteen saavutetaan selviä synergiaetuja, kun alan huippuosaamista kummastakin yhtiöstä voidaan nyt hyödyntää yhdistyneessä TeliaSonerassa. Säästöjä kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa TeliaSoneran arvion mukaan yhtiö voi saavuttaa huomattavia synergiavaikutuksesta johtuvia säästöjä kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa useilla eri alueilla, pääasiallisesti yhtiön kokonaan omistamissa pohjoismaisissa toiminnoissa. Synergiaetujen toteuttamiseen liittyy kertaluonteisia kuluja, joiden arvioidaan olevan 2 miljardin kruunun luokkaa vuosina Kustannussynergiaedut 2005 Vuotuisten kustannussynergiaetujen arvioidaan olevan 2,3 miljardia kruunua (250 milj. euroa) vuoden 2005 lopussa. Säästöt käyttöomaisuusinvestoinneissa 2005 Vuotuisten synergiavaikutuksesta johtuvien säästöjen käyttöomaisuusinvestoinneissa on arvioitu olevan noin 640 milj. kruunua (70 milj. euroa) vuoden 2005 lopussa. Konsernitoiminnot, 9 % Tuote- ja palvelukehitys, 32 % Verkkojen ylläpito ja tuotanto, 14 % Hankinnat, 18 % Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri, 27 % Verkkojen ylläpito ja tuotanto, 4 % Tuote- ja palvelukehitys, 38 % Hankinnat, 38 % Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri, 20 % 12 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

15 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Synergiaetuja tullaan saavuttamaan myös Baltiassa ja Venäjällä. Yhdistymisen ansiosta yhtiön asema markkinoilla on parantunut, ja sillä on paremmat mahdollisuudet saavuttaa synergiaetuja markkinoinnissa, tuotannossa ja infrastruktuureissa. Suurempi omistusosuus näissä yhtiöissä mahdollistaisi entistäkin suurempien synergiaetujen saavuttamisen. Säästöt kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa tulevat lisääntymään vähitellen. Pohjoismaisessa toiminnassa yritysjohto arvioi vuotuisten kustannussynergiaetujen olevan 2,3 miljardia kruunua vuoden 2005 lopussa. Kuukausitasolla TeliaSoneran odotetaan saavuttavan noin 20 prosenttia näistä kustannussynergiaeduista vuoden 2003 lopussa ja 50 prosenttia vuoden 2004 lopussa. Vuotuisten säästöjen käyttöomaisuusinvestoinneissa odotetaan nousevan 640 milj. kruunuun vuoden 2005 lopussa. Kuukausitasolla TeliaSoneran odotetaan saavuttavan noin 30 prosenttia tästä vuotuisesta summasta vuoden 2003 lopussa ja 60 prosenttia vuoden 2004 lopussa. Vuoden 2005 jälkeen vuotuisen synergiavaikutusten tuottaman kassavirran ennen veroja odotetaan nousevan noin 2,7 miljardiin kruunuun. Synergiavaikutuksiin ei ole laskettu mukaan tuottoihin liittyviä synergiaetuja eikä synergiaetuja Baltiassa. Synergiaetujen toteuttamiseen liittyy kuluja muun muassa siksi, että päällekkäisistä toiminnoista tullaan luopumaan. Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan yhteensä 2 miljardin kruunun luokkaa vuosina Voitto ja kassavirta kasvavat TeliaSonerassa arvioidaan, että yhtiö pystyy pitkällä tähtäimellä kasvattamaan merkittävästi sekä voittoansa että kassavirtaansa. Tämä saavutetaan kannattavalla kasvulla, Telian ja Soneran välisillä synergiaeduilla ja saattamalla loppuun Teliassa ja Sonerassa erikseen suoritettavat toiminnan tehostamistoimet. Myös verkkokapasiteettitoiminnan ja Tanskan kiinteän verkon toiminnan saaminen kannattavaksi on tärkeää pyrittäessä lisäämään voittoa ja kassavirtaa. TeliaSoneran rahoitusasema on vahva, ja yhtiön velkaantumisaste oli vuoden lopulla merkittävästi alhaisempi kuin valtaosalla eurooppalaisista teleoperaattoreista. Vankempi asema kotimarkkinoilla TeliaSoneran tavoitteena on vahvistaa entisestään asemia kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa ja kehittää toimintaa näillä markkinoilla yhä suuremmaksi voimavaraksi koko yhtiölle. Mahdollisia yritysjärjestelyjä toteutetaan vain, jos ne parantavat yhtiön mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan ja kasvattavat sen arvoa. Yhtiö aikoo pitkällä tähtäimellä osallistua toimialajärjestelyihin Euroopassa hyödyntämällä entisestään vahvistuvaa asemaansa kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

16 TeliaSonera Sweden Seuraavaksi... Syvennämme asiakassuhteita

17 TeliaSonera Sweden TeliaSoneralla on Ruotsin markkinoiden laajin tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on asiakassuhde periaatteessa kaikkiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ruotsissa. Tämä yhdistelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Telia- Soneran Ruotsin toimintoja. Ruotsin televiestintämarkkinat ovat kehittyneimpiä markkinoita maailmassa. Vapaa lainsäädäntö, maailman korkein tietotekniikan käyttöaste ja vahva kotimainen televiestintäala ovat osaltaan vaikuttaneet alan nopeaan kehitykseen. Tietotekniikan korkea käyttöaste ja toiminnan aloittamisen helppous ovat houkutelleet Ruotsin markkinoille laajan kirjon monikansallisia ja kotimaisia teleoperaattoreita, tietotekniikkayrityksiä, järjestelmätoimittajia ja eri alojen erikoisyrityksiä. Kilpailu on kehittynyt pitkälle kaikilla tuotealueilla. Asiakkailla on mahdollisuus milloin tahansa vaihtaa palveluntarjoajaa ja säilyttää silti aikaisempi puhelinnumeronsa. Telia- Soneran on näin ollen toimittava ja kilpailtava samoilla ehdoilla kuin muutkin palveluntarjoajat ja tarjottava tuotteitaan ja palvelujaan liiketoiminnallisin perustein asiakkaan etu huomioiden. TeliaSonera tarjoaa Ruotsissa täyden valikoiman palveluja ja toimii pääasiassa Telian tuotemerkillä. Päätuotteita ovat matkaviestintäpalvelut, kiinteän verkon puhepalvelut, Internet- ja datapalvelut sekä lisäarvopalvelut, ylläpito ja asiakastuki. Ruotsissa on lähes 9 miljoonaa asukasta. Ruotsin elinkeinoelämälle on luonteenomaista useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna suuri monikansallisten yhtiöiden määrä. Monet näistä yrityksistä tarvitsevat kehittyneitä viestintäratkaisuja, ja TeliaSoneralla on vahva asema tässä asiakassegmentissä. Matkaviestintä Matkaviestintämarkkinoilla toimii tällä hetkellä kolme operaattoria, joilla on oma verkko: Telia, Tele2 ja Vodafone. Näiden lisäksi markkinoilla on joukko palveluntarjoajia, jotka ostavat operaattoreilta verkkokapasiteettia, mutta toimivat asiakkaisiin päin omilla tuotemerkeillään. Telialla on laaja matkaviestintäpalvelujen valikoima. Markkinoille tuotiin nopeammat langattomat datapalvelut (GPRS) vuonna 2001 ja langattomat multimediaviestipalvelut (MMS) vuonna TeliaSoneralla oli vuoden lopussa matkaviestintäasiakasta Ruotsissa ja noin 50 prosentin markkinaosuus. Kilpailuetuja ovat verkon hyvä kattavuus, korkea palvelutaso ja laaja lisäarvopalveluvalikoima. Kolmannen sukupolven matkaviestintäverkon (3G) toimilupia on myönnetty neljälle operaattorille. TeliaSoneralla ei ole omaa 3G-toimilupaa Ruotsissa, mutta yhtiö rakentaa verkkoa yhteistyössä Tele2:n kanssa. TeliaSonera tarjoaa jo nyt 3G-tyyppisiä palveluja, kuten multimediaviestejä, paikannuspalveluja ja pelejä, omassa GSM-verkossaan Ruotsissa. 3G-verkon palvelujen kaupallinen lanseeraus aloitetaan, kun UMTS-päätelaitteita on riittävästi markkinoilla ja kun puheluja voidaan siirtää matkaviestintäverkosta toiseen. Internet- ja datapalvelut Internet-liittymien kokonaismäärä Ruotsissa on arviolta 5 miljoonaa. Internet-liittymien tiheys, noin 56 prosenttia, on TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

18 TeliaSonera Sweden yksi maailman korkeimmista. Myös laajakaistaliittymissä Ruotsi on Euroopan huippua: vuoden 2002 lopussa liittymätiheys oli 13 prosenttia. TeliaSoneran laaja Internet-liittymien valikoima on edesauttanut yhtiön vahvaa asemaa markkinoilla. Vuoden lopussa TeliaSoneralla oli Internet-liittymäasiakasta, ja sen markkinaosuus oli 45 prosenttia. TeliaSoneran tärkein kilpailija puhelinyhteyksiä käyttävissä Internet-palveluissa on Tele2. Laajakaistaliittymiä tarjoavat useat palveluntarjoajat, joista suurimpia ovat Bredbandsbolaget, Bostream ja UPC. TeliaSonera on kuitenkin johtava laajakaistapalvelujen tarjoaja niin kuluttaja- kuin yrityssegmentissäkin. TeliaSoneralla on laaja valikoima yrityksille suunnattuja kotimaan ja ulkomaan tietoverkkopalveluja, ja sen markkinaosuuden lasketaan olevan lähes 60 prosenttia. Suurimmat kilpailijat tällä alueella ovat Utfors/Telenor, WorldCom ja Song Networks. Valtaosa verkkopalveluista perustuu perinteisiin dataalustoihin, mutta nyt panostetaan erityisesti IP pohjaisten dataverkkopalvelujen kehittämiseen. verkon lisäksi viisi muuta suurehkoa kiinteää verkkoa. Lisäksi Ruotsissa on joitain pääasiassa energiayhtiöiden ja kuntien omistuksessa olevia alueellisia verkkoja. TeliaSonera on johtava verkko-operaattori Ruotsissa. Yhteensä 95 prosenttia ruotsalaisyrityksistä sijaitsee Telia- Soneran kotimaan valokuituverkon alueella. Samanaikaisesti on investoitu ADSL-verkon rakentamiseen, ja Telia- Sonera voikin tarjota laajakaistapalveluja ADSL-yhteyksillä jo 75 prosentille Ruotsin kotitalouksista. TeliaSoneralla on Ruotsissa laaja kiinteän verkon palveluvalikoima. Kiinteän verkon peruspalvelussa eli puheluliikenteessä kilpailu on kovaa. Hintapaine oli 1990-luvulla suurta, mutta se on vähentynyt huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Puheluliikenteen markkinaosuudeksi laskettiin vuoden 2002 lopussa 54 prosenttia. TeliaSoneran asema on vahvin kotimaan puhelupalveluissa. Kovimmat kilpailijat tällä alueella ovat Tele2, WorldCom, Song Networks, Utfors/Telenor ja ACN. Vuoden lopussa TeliaSoneralla oli ISDN mukaan lukien puhelinliittymää Ruotsissa. Kiinteän verkon puhelupalvelut ja kiinteät verkot Kiinteisiin verkkoihin tehtiin huomattavia investointeja 1990-luvulla, ja nykyään Ruotsissa onkin TeliaSoneran Markkinoiden kasvu jatkuu Ruotsin kokonaismarkkinoiden odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta. Kasvun odotetaan jatkuvan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta Ruotsin televiestintämarkkinat ovat hyvin kehittyneet. TeliaSoneran asema on ainutlaatuinen, koska yhtiöllä on asiakassuhde periaatteessa kaikkiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ruotsissa. Ruotsin kokonaismarkkinoiden odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta. Kasvua ylläpitää erityisesti matkaviestintä-, Internet- ja laajakaistapalvelujen sekä tietoverkkoratkaisujen Matkapuhelinasiakkaiden Internet-liittymäasiakkaiden kysyntä. TeliaSoneran tavoitteena on kasvattaa Ruotsin määrä määrä tuhansina tuhansina toimintojaan ja parantaa niiden kannattavuutta Kiinteän verkon asiakkaiden määrä tuhansina

19 TeliaSonera Sweden Kasvua ylläpitää erityisesti matkaviestintä-, Internet- ja laajakaistapalvelujen sekä tietoverkkoratkaisujen kysyntä. TeliaSoneran tavoitteena on kasvattaa Ruotsin toimintojaan ja parantaa niiden kannattavuutta. TeliaSoneran asema Ruotsin markkinoilla on ainutlaatuinen, koska yhtiöllä on asiakassuhde periaatteessa kaikkiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ruotsissa. Vahva markkina-asema yhdistettynä laajaan tuote- ja palveluvalikoimaan antaa TeliaSoneralle erinomaiset mahdollisuudet tarjota kaikille asiakkaille kiinnostavia ratkaisuja. Ruotsin toiminnot oli aikaisemmin organisoitu tuotteiden mukaan, ja tuotevastaavat toimivat kaikissa oman tuotealueensa asiakassegmenteissä. Uuden asiakassegmenteittäin tehdyn järjestäytymisen myötä on mahdollista kehittää kunkin asiakasryhmän ja kunkin yksittäisen asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja konsernin koko palvelu- ja tuotevalikoimaa hyödyntäen. Koska jokainen asiakassegmentti vastaa omasta kannattavuudestaan, asiakkaiden ja myynnin merkitys korostuu entisestään. Suuret yritykset TeliaSoneralla on vahva asema suuryrityssegmentissä, johon kuuluu suurinta yritysasiakasta ja organisaatiota Ruotsissa. Monet yritykset ja organisaatiot ovat muutosvaiheessa, jossa niiden sisäinen tehokkuus ja yhteydet markkinoihin, yhteistyökumppaneihin ja tavarantoimittajiin ovat vahvasti riippuvaisia tehokkaista viestintäratkaisuista. Viestintäratkaisujen toimittajan valinnalla on suuri strateginen merkitys. TeliaSonera hoitaa näitä asiakassuhteita asiakaskohtaisin myyntiresurssein ja uusin kohderyhmäkohtaisin palveluvalikoimin. Yksi TeliaSoneran tärkeimmistä tavoitteista on kehittää ratkaisuja, joissa yhdistyvät kiinteän verkon ja matkaviestinnän palvelut, puhe ja data. Ajatuksena on, että asiakkaat voivat käyttää kaikkia palveluja ilman, että heidän tarvitsee sijoittaa useisiin erilaisiin infrastruktuureihin. Yritykset Yrityssegmentti vastaa pienistä ja keskisuurista yritysasiakkaista, joita on Ruotsissa lähes TeliaSoneralla on vahva asema tässä asiakassegmentissä, joskin viime vuosina markkinaosuudet ovat laskeneet. Haasteena on nyt voittaa takaisin markkinaosuuksia asiakassegmentin kannattavuus säilyttäen. Yrityssegmenttiä palvelee TeliaSoneran oman myyntiorganisaation lisäksi laaja jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden verkosto. Lisäpanostusta kuitenkin tarvitaan vahvistamaan paikallista ja alueellista läsnäoloa, jotta TeliaSonera voisi vastata pienten ja keskisuurten yritysten kasvaneisiin tarpeisiin televiestinnän ja tietotekniikan aloilla. Vahvemman markkina-aseman lisäksi TeliaSonera panostaa sekä räätälöityjen ratkaisujen että paketoitujen standardiratkaisujen kehittämiseen. Tätä ajatellen asiakassegmentit tulee jakaa vielä pienempiin osiin. Kuluttajat TeliaSoneralla on vahva asema kuluttajasegmentissä Ruotsissa. Tavoitteena on nyt hyödyntää markkinajohtajan asemaa ja kehittää kustannustehokkaita lisäarvopalveluja, jotka edistävät kuluttaja-asiakkaiden televiestinnän käyttöä. Yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä asioita kuluttaja-asiakkaille suunnatun tarjonnan kehittämisessä. TeliaSoneralla arvioidaan olevan hyvät edellytykset vahvistaa markkina-asemaansa tässä segmentissä. Jo vuoden 2003 keväällä TeliaSonera aikoo panostaa vahvasti myyntiin ja tarjota kuluttajille uusia pakettiratkaisuja. Samanaikaisesti jatketaan työtä palvelun parantamiseksi entisestään. Kuluttajasegmentissä TeliaSoneralla on tällä hetkellä Internet-liittymäasiakasta, matkapuhelinasiakasta ja kiinteän verkon asiakasta. Operaattorit TeliaSonera harjoittaa Ruotsissa tukkumyyntiä Skanovatuotemerkillä myyden muille operaattoreille verkkopalveluja neljällä eri alueella: puheluliikenne, verkkokapasiteetti, Internet-liittymät ja rinnakkain sijoittaminen. Skanovalla on tällä hetkellä 150 tukkumyyntiasiakasta. Tietyt tukkumyyntituotteet (kuten yhdysliikenne ja kuparikaapeliliittymät) ovat säänneltyjä, joten TeliaSoneran on Ruotsin telelain mukaan tarjottava näitä palveluja kustannusperusteisin hinnoin. Muita palveluja kehitetään kaupallisin perustein ja tarjotaan markkinaehdoin. Keskeisin tarjottava palvelu on operaattoreille suunnatut ADSLratkaisut. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

20 TeliaSonera Finland Seuraavaksi... Tarjoamme laajempia palvelukokonaisuuksia

TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi:

TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi: TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002 Seuraavaksi: Sisältö 2 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa 14 TeliaSonera Sweden 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus :n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003 Toimitusjohtaja Liiketoiminta tuo kassavirtaa - tulos vielä epätyydyttävä Konsernin liikevaihto oli 371 milj. euroa (384) liikevaihdon supistumisen takana kirjauskäytännön

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 1/03 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 Olen erittäin ilahtunut kateprosenttien suotuisasta kehityksestä kaikilla liiketoiminta-alueillamme samoin kuin siitä, että toteutetut tehostamistoimenpiteet tuottavat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Elisa Tilinpäätös

Elisa Tilinpäätös Elisa Tilinpäätös 1.1.2003 31.12.2003 Sisällys Q4 2003 -raportti toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Konsernin avainluvut ja tilinpäätös talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi 2 Q4 2003 -raportti Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vuosi 2015. Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan. * Raportoidut: 2 % ja 8 %

Vuosi 2015. Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan. * Raportoidut: 2 % ja 8 % 1 Sisällys Katsaus vuoteen 2015 Q4 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2 Vuosi 2015 Kaikkien aikojen paras tulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja

Yhtiökokous Magnus Rosén, toimitusjohtaja Yhtiökokous 2014 26.3.2014 Magnus Rosén, toimitusjohtaja @ Ramirent 2014 2013: Vahva rahavirtojen kasvu tuki vahvaa tasetta Liikevaihto oli 647,3 (714,1) milj. euroa, laskua 9,4 % EBITA 92,1 (100,6) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2009 30.6.2009 Sisällys Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös 2007 Juha Varelius, Toimitusjohtaja 05.02.2008 SYSOPENDIGIA lyhyesti Pääkonttori Helsingissä Toimistoja Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2007 31.3.2007 Elisan Q1 2007 Q1 2007 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 11.2.2010 Raisiokonserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 ) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa (20,2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 1 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003 - Tuloskehitys positiivinen - Liikevaihto 23,5 milj. euroa, (24,0 milj. euroa)

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005

Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 1 Elisan Q1 2005 Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q1 2005 ja

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot