TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS Seuraavaksi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002. Seuraavaksi:"

Transkriptio

1 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002 Seuraavaksi:

2 Sisältö 2 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa 14 TeliaSonera Sweden 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera Norway, Denmark, Baltic 26 TeliaSonera International 32 Vastuunjako, ohjaus ja valvonta 38 Hallitus 39 Yhtiön johto 40 TeliaSoneran osake 44 Hallituksen toimintakertomus 47 Taloudellinen katsaus 55 Konsernitilinpäätös sis. liitetiedot IAS 94 Konsernitilinpäätös sis. liitetiedot ÅRL 108 Emoyhtiön tilinpäätös sis. liitetiedot 121 Voitonjakoehdotus 122 Tilintarkastuskertomus 123 Kahdeksan vuoden katsaus 125 Yhteystiedot TeliaSonera on Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen matkaviestintä-, Internet- ja datapalveluja sekä kiinteän verkon puhelupalveluita. TeliaSonera on Suomen ja Ruotsin suurin, Norjan toiseksi suurin ja Tanskan neljänneksi suurin matkaviestinoperaattori. Yhtiöllä on vahva asema myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa, joissa se omistaa osuuksia johtavista matkaviestinoperaattoreista. Lisäksi TeliaSoneralla on omistusosuuksia Venäjän, Turkin, Azerbaidžanin, Georgian, Kazakstanin ja Moldovan matkaviestinoperaattoreista. TeliaSonera on kiinteän verkon puhe- ja datapalvelujen suurin tarjoaja Suomessa ja Ruotsissa, ja sillä on merkittävä asema myös Tanskassa. TeliaSoneralla on vahva asema myös Baltian maissa, koska se omistaa osuuksia Viron, Latvian ja Liettuan johtavista kiinteän verkon operaattoreista. Lisäksi TeliaSonera tarjoaa kansainvälisiä verkkokapasiteettipalveluja omassa suurikapasiteettisessä verkossaan. TeliaSoneralla on vahva asema Euroopan verkkokapasiteettimarkkinoilla ja markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja Baltian maissa. TeliaSoneralla on lähes työntekijää. Vuoden 2002 Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB, Investor Relations SE Farsta, Sweden Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Investor Relations. pro forma -liikevaihto oli miljoonaa Ruotsin kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä sekä Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Talouskatsausten tilaukset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Investor Relations. Taloudellisia tietoja Varsinainen yhtiökokous Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Osavuosikatsaus tammi syyskuu Yhtiökokous 2003 Lisätietoja vuoden 2003 yhtiökokouksesta ja ilmoittautumismenettelystä on sivulla 42.

3 Seuraavaksi... Suuruuden edut asiakkaan hyväksi

4 Vuosi lyhyesti Telian ja Soneran yhdistyminen toteutettiin sen jälkeen, kun osakkeenomistajat, jotka edustivat 95 prosenttia Soneran osakkeista ja optio-oikeuksista, olivat hyväksyneet Telian tarjouksen Soneran osakkeiden vaihtamisesta Telian osakkeisiin. Konsernin uudeksi nimeksi tuli TeliaSonera, ja sen osakkeita alettiin noteerata Tukholman pörssin lisäksi myös Helsingin pörssissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Yritysten integrointityö aloitettiin heti yhdistymisen jälkeen. Tuloskehitys vuonna 2002 (pro forma) Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Telian vertailukelpoisten liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja Soneran vastaavasti 6 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi milj. Ruotsin kruunuun (21 768), ja käyttökateprosentti nousi 31,4 prosenttiin (26,9). Vapaa kassavirta oli vahva, milj. kruunua ( 7 008). Matkaviestinnän kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat kaikissa Pohjoismaissa. Käyttökateprosentti oli ennätykselliset 50 prosenttia Ruotsin (viimeinen

5 vuosineljännes) ja Suomen (koko vuosi) matkaviestintätoiminnoissa. Finturin, Turkcellin ja MegaFonin matkaviestintätoiminnot kasvoivat voimakkaasti. Ruotsin kiinteän verkon toiminnoissa vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli peräti 37,4 prosenttia (36,5) tuottojen laskusta huolimatta. Lähinnä kansainvälisiin 3G-toimintoihin, International Carrier -liiketoimintayksikköön ja Tanskan kiinteän verkon toimintoihin liittyvät kaikkiaan milj. kruunun uudelleenjärjestely- ja tehostamiskulut vaikuttivat liiketulokseen, joka laski milj. kruunuun (9 586). Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi milj. kruunuun ( 1 514). Nettotulos oli milj. kruunua (2 143) ja osakekohtainen tulos 7,03 kruunua (0,46). Osinkoa ehdotetaan korotettavaksi 0,40 kruunuun osakkeelta (vuonna 2001 yhteensä 0,20 kruunua osakkeelta). Tämä heijastaa uuden osinkopolitiikan mukaista pyrkimystä vuosittaiseen korotukseen. TeliaSonera pro forma* -tuloskatsaus MSEK MEUR Liikevaihto Liikevaihdon muutos (%) 0,1 9,3 0,1 9,3 Vertailukelpoinen käyttökate Vertailukelpoinen käyttökateprosentti 31,4 26,9 31,4 26,9 Liiketulos Vertailukelpoinen liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake (SEK/EUR) 7,03 0,46 0,76 0,05 Vapaa kassavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit * Pro forma -luvuissa TeliaSoneran tulos on huomioitu ikään kuin yhdistyminen olisi tapahtunut jo Käsitteiden ja tunnuslukujen määritelmät, ks. sivu 93.

6 Toimitusjohtajan katsaus Seuraavaksi Sanoista tekoihin

7 Toimitusjohtajan katsaus Eri maiden teleoperaattoreiden yhdistymisestä ja fuusioista on puhuttu monta vuotta. Viime vuonna me osoitimme, että se on mahdollista. Telian ja Soneran fuusion myötä kahdesta maailman edistyneimpiin kuuluvilla televiestintämarkkinoilla toimivasta alan huippuyhtiöstä tuli yksi yhtiö. Vuonna 2002 TeliaSonera siirtyi sanoista tekoihin. Viime vuonna keskeistä oli yhdistymisen suunnittelu, mikä vaikutti suurelta osin siihen, mitä yhtiöstä puhuttiin sen sisällä ja tiedotusvälineissä. Suunnittelun lisäksi kehitimme päivittäisiä toimintoja vaivoja säästämättä, mistä on osoituksena käyttökatteen suotuisa kehitys viime vuonna. Erityisen ilahduttavaa on matkaviestintätoimintojen positiivinen kehitys sekä kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa että Venäjällä, Euraasiassa ja Turkissa. Uudella TeliaSoneralla on vuoden 2003 alusta asti ollut selvä strateginen suunta ja selkeä vastuunjako. Jos Telia ja Sonera olisivat olleet samaa yhtiötä koko viime vuoden, liiketoiminnan tappio olisi ollut suuri, mutta samalla myös merkki siitä, että on ryhdytty tekoihin. Sekä Teliassa että Sonerassa on viime vuoden aikana ryhdytty toimiin kannattamattomien toimintojen tilanteen parantamiseksi. Kannattamattomia toimintoja olivat Soneran kansainväliset 3G-investoinnit ja palveluliiketoiminnot sekä Telian investoinnit kansainvälisiin verkkokapasiteettipalveluihin ja Tanskan kiinteän verkon toimintaan. Negatiivinen nettotulos johtuu näiden toimintojen tappioista. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

8 Toimitusjohtajan katsaus Nämä toimenpiteet ovat osoitusta siitä päättäväisyydestä, jolla TeliaSonerassa tullaan työskentelemään kannattavuuden parantamiseksi. Tulevat investoinnit tehdään liiketoiminnallisin perustein, mutta varovaisesti ja riskit tuntien, mikä tulee näkymään myös mahdollisessa tuotossa. Toiminnan tiellä jatketaan myös vuonna Ensisijaisesti meidän on kehitettävä liiketoimintaamme. TeliaSonera toimii alalla, jonka tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Nykytekniikalla mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Teknologisen kehityksen ansiosta asiakkaille voidaan tarjota enemmän ja parempia ratkaisuja, joista on sekä hyötyä että huvia. TeliaSoneralla on kokemusta monilta kehittyneiltä markkinoilta, ja se auttaa meitä löytämään asiakaslähtöisempiä ratkaisuja ja tarjoamaan helppokäyttöisempiä tuotteita ja parempaa palvelua. Strategisesti tärkeitä tuote- ja palvelualueita koskeva tieto kerätään kaikilta markkinoilta osaamiskeskuksiin, jotka tulevat ohjaamaan pitkän aikavälin kehitystä. Aiomme käyttää kilpailuetumme hyväksemme entistä paremmin hyödyntämällä täysin koko tuotevalikoimaamme niin kiinteässä verkossa kuin matkaviestintä- ja Internet-palveluissakin. Hiomme taitojamme kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kaupallisessa tarjonnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että parannamme mahdollisuuksiamme saavuttaa markkinaosuuksia valituissa segmenteissä kotimarkkinoillamme. Pohjimmiltaan on kyse tyytyväisistä asiakkaista. Kun meillä on myös tyytyväiset työntekijät, pystymme saamaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Synergiaetujen hyödyntäminen on täydessä vauhdissa. Olemme jo tehneet päätöksen yhteisestä MMS-alustasta, luoneet verkkovierailumahdollisuudet Telian ja Soneran langattomien laajakaistapalveluiden välille (HomeRun ja wgate) ja tuoneet markkinoille pohjoismaisen IP-VPN-palvelun yrityksille, jotka haluavat liittää yhteen tietoverkkonsa. Olemme myös solmineet useita tärkeitä sopimuksia Pohjoismaissa toimivien asiakkaiden kanssa. Pohjoismainen tuotevalikoimamme ja mahdollisuus palvella asiakkaita koko Pohjoismaiden alueella ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, että nämä asiakkaat ovat valinneet juuri TeliaSoneran. Kustannusten pienentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Kilpailu on kovaa, ja siksi on saatava aikaan kilpailukykyinen kustannustaso, joka on suhteessa siihen palvelutasoon ja lisäarvoon, joita yrityksen odotetaan tarjoavan asiakkailleen. TeliaSonera on tietoalan yritys, joka on vahvasti riippuvainen henkilöstöstään. Ajatus siitä, että asiakkaat ja kannattavuus ovat tärkeimpiä, on vastaanotettu hyvin positiivisesti. Epävarmuus tulevaisuuden suhteen voi kuitenkin tuntua tavallista suuremmalta muutosten aikana. Meillä on edessämme suuria muutoksia, emmekä voi välttää sitä, etteivät ne koskisi myös henkilöstöämme. TeliaSoneraa voidaan viedä tehokkaammin eteenpäin yhtenä yrityksenä. Lisäksi TeliaSonera Sweden ja TeliaSonera Finland -tulos- 6 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

9 Toimitusjohtajan katsaus yksiköissä on kummassakin merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Tietoyrityksen työntekijät tietävät useimmiten, mitä asioiden parantamiseksi on tehtävä. Siksi on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus jo varhaisessa vaiheessa osallistua hyvien ratkaisujen etsimiseen ja antaa mahdollisimman monelle tilaisuus olla mukana suunnittelemassa muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön kannalta. Tulemme hiomaan jatkossakin pitkän tähtäimen strategiaamme ja TeliaSoneran visiota. Työ on alkanut ja siihen osallistuvat lukuisat henkilöt yrityksessämme. Yhtenäisen TeliaSoneran luomiseksi ja yhteisen suunnan määrittämiseksi tarvitaan selkeä visio. Me rakennamme TeliaSoneraa, jonka kolme peruspilaria ovat tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö ja parantunut kannattavuus. Asiakkaiden tyytyväisyys saavutetaan asiakaslähtöisellä toiminnalla. Henkilöstön tyytyväisyyttä edesauttaa mahdollisuus osallistua TeliaSoneran luomiseen. Kannattavuutta parannamme työskentelemällä uutterasti synergiaetujen saavuttamiseksi, kustannustehokkuuden lisäämiseksi, kannattamattomien liiketoimintojen kohentamiseksi ja kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että rakentamamme TeliaSonera osoittautuu merkittäväksi tekijäksi, kun Euroopan televiestintämarkkinat tulevaisuudessa yhdentyvät. Me tulemme kohtaamaan ongelmia matkan varrella, mutta me löydämme niihin ratkaisut. Joudumme myös monien haasteiden eteen, mutta otamme ne vastaan. Me rakennamme yhdessä TeliaSonerasta maailmanluokan televiestintäyrityksen. Haluan lopuksi kiittää työntekijöitämme uutterasta työstä haastavan vuoden aikana ja osakkeenomistajiamme kärsivällisyydestä parempia tuloksia odoteltaessa. Tukholmassa huhtikuussa 2003 Anders Igel Toimitusjohtaja TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

10 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Seuraavaksi... Kasvatamme asiakashyötyä ja omistaja-arvoa

11 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Telia ja Sonera ovat molemmat olleet johtajia omilla kotimarkkinoillaan Ruotsissa ja Suomessa, maailman edistyksellisimmillä televiestintämarkkinoilla. Uudesta konsernista tulee nyt sekä Pohjoismaiden että Baltian johtava televiestintäyritys. TeliaSoneran muodostamisen perimmäinen tavoite oli saada aikaan yhtiö, joka pystyy luomaan arvoa osakkeenomistajilleen ja asiakkailleen paremmin kuin yritykset erillään. Yhdistymisen seurauksena syntyi Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys, jolla on paremmat kasvumahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät. Yritysten markkinaasemat sekä se, että yhtiöt täydentävät strategisesti toisiaan hyvin, vaikuttivat Telia- Soneran yhdistymiseen ja muodostamiseen merkittävästi. Strateginen suunta TeliaSoneran päätavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda arvoa osakkeenomistajilleen pyrkimällä parempaan tulokseen ja suurempiin kassavirtoihin. TeliaSonera aikoo ensisijaisesti keskittyä kehittämään toimintaa kotimarkkinoillaan, jotka käsittävät Pohjoismaat ja Baltian. TeliaSonera pyrkii myös kehittämään ja luomaan arvoa kansainvälisissä matkaviestintätoiminnoissaan Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. Uuden konsernin pyrkimyksenä on lisäksi parantaa kannattavuutta uudelleenjärjestellyssä kansainvälisessä verkkokapasiteettitoiminnassaan. TeliaSonera tulee olemaan pikemminkin asiakkailleen arvoa luovien televiestintäpalvelujen tarjoaja kuin pelkkien teknisten ratkaisujen tai verkkoliittymien toimittaja. TeliaSonerassa aiotaan siksi kiirehtiä siirtymistä teknologialähtöisestä asiakaslähtöisempään toimintatapaan. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

12 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Pohjolan markkinajohtaja Yhdistymisen jälkeen TeliaSonera on johtava matkaviestinoperaattori Ruotsissa ja Suomessa, toiseksi suurin Norjassa ja neljänneksi suurin Tanskassa. Matkapuhelinasiakkaiden kokonaismäärä Pohjoismaissa nousi vuoden 2002 lopussa 7,9 miljoonaan. TeliaSonera on myös Pohjoismaiden suurin kiinteän verkon puhe- ja datapalvelujen toimittaja, jolla on johtava markkina-asema sekä Ruotsissa että Suomessa ja toimintaa myös Tanskassa. Asema Baltiassa vahvistui Yhdistyminen vahvisti yhtiön asemaa myös Baltian markkinoilla, joilla yhtiöt omistivat osuuksia samoista matkapuhelinverkon ja kiinteän verkon operaattoreista. Yhdistymisen seurauksena konsernin omistusosuus liettualaisesta kiinteän verkon operaattorista Lietuvos Telekomasista nousi 60 prosenttiin ja matkapuhelinoperaattorista Omnitelistä 55 prosenttiin ja omistusosuus latvialaisesta Latvijas Mobilais Telefons -matkapuhelinoperaattorista nousi 60 prosenttiin. Tämä merkitsee sitä, että TeliaSoneralla on määräysvalta näissä yrityksissä, joiden tulokset sisällytetään nyt konsernitilinpäätökseen. Omistusosuus sekä kiinteän verkon ja matkaviestinnän operaattorista Eesti Telekomista (Viro) että kiinteän verkon operaattorista Lattelekomista (Latvia) on yhdistymisen jälkeen 49 prosenttia. Vuoden lopussa Baltian operaattoriyhtiöillä oli 1,8 miljoonaa matkapuhelinasiakasta ja 2,1 miljoonaa kiinteän verkon liittymää. Vahvempi asema myös Venäjällä ja Euraasiassa Yhdistyminen vahvisti yhtiön asemia myös Venäjällä ja Euraasiassa. TeliaSonera omistaa 43,8 prosenttia venäläisestä matkapuhelinoperaattorista MegaFonista ja 37,1 prosenttia turkkilaisesta matkapuhelinoperaattorista Turkcellista sekä 58,55 prosenttia Finturista. Yhtiöiden yhteenlaskettu matkapuhelinasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli 20,4 miljoonaa. Kotimarkkinoilla täysi valikoima TeliaSoneran kotimarkkinat käsittävät Pohjoismaat ja Baltian. Ruotsissa, Suomessa ja kolmessa Baltian maassa TeliaSonera tarjoaa täyden valikoiman televiestintäpalveluja. Norjassa ja Tanskassa TeliaSonera tarjoaa aluksi rajoitetun valikoiman palveluja. Tavoitteena on tarjota täydellinen valikoima televiestintäpalveluja koko kotimarkkina-alueella. Asiakkaille suunnattua tarjontaa laajennetaan kuitenkin kannattavuuden asettamissa rajoissa. 10 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

13 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Kokonsa ansiosta TeliaSonera pystyy palvelemaan kotimarkkinoiden asiakkaitaan paremmin muun muassa tarjoamalla yhteispohjoismaisia viestintäpalveluja samalla kun laaja asiakaskunta nopeuttaa uusien palvelujen kehittämistä. Uusissa palveluissa voidaan esimerkiksi yhdistää kiinteän verkon televiestintää ja matkaviestintää. Asiakaslähtöinen toimintatapa Kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi kotimarkkinoilla on vastuunjakoa uudistettu muuttamalla toimintatapaa teknologialähtöisestä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakashyödyn varmistaminen ja asiakkaisiin panostaminen näkyvät siinä, että asiakkaita lähinnä olevat yksiköt on järjestetty asiakassegmenttien eikä tuoteryhmien mukaan. Tyydyttääkseen asiakkaiden helppokäyttöisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen tarpeen TeliaSonera pyrkii uudistamaan palvelutarjonnan kehittelyä ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen. TeliaSoneran kaikki tuotteet ja palvelut tulevat olemaan helposti ymmärrettäviä, helposti ostettavia ja helppokäyttöisiä. TeliaSoneran kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä laaja asiakaskunta luovat edellytykset tehokkaille palvelukokonaisuuksille ja lisääntyneelle ristiinmyynnille. TeliaSoneran merkittävät verkkoihin ja teknisiin alustoihin liittyvät resurssit antavat myös mahdollisuuksia kehittää integroitua palvelutarjontaa, jossa yhdistyvät matkaviestintäverkon, kiinteän verkon ja Internetin tarjoamat mahdollisuudet. TeliaSonera tulee myös laajentamaan yritysasiakkaille suunnattua tarjontaansa televiestintään liittyvillä tietotekniikkapalveluilla, joita tarjotaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen TeliaSonera pyrkii kasvamaan myös kansainvälisillä matkaviestintämarkkinoilla edellyttäen, että tuottovaatimukset ja muut ehdot täyttyvät. TeliaSonera on tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta mukana Venäjän, Turkin ja Euraasian nopeasti kasvavilla matkaviestintämarkkinoilla, joilla kasvumahdollisuudet ovat merkittäviä. TeliaSoneran yhdistynyt matkaviestintäalan asiantuntemus tulee olennaisesti vahvistamaan yhtiön kasvukykyä. Tavoitteena on, että Venäjän markkinoista tulee pitkällä tähtäimellä osa TeliaSoneran kotimarkkinoita. TeliaSoneran osittain omistamaa turkkilaista matkapuhelinoperaattoria Turkcellia (37,1 prosenttia) pidetään taloudellisena sijoituksena. Euroopan ja Atlantin ylittävän suurikapasiteettisen verkkonsa ansiosta TeliaSoneran tarjonta kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla on kilpailukykyistä. Tilanne verkkokapasiteettimarkkinoilla on kuitenkin edelleen epävakaa ja markkinoilla on ylikapasiteettia. Kansainvälisten verkkokapasiteettipalveluiden kysyntä riippuu suuresti laajakaista- TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

14 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa palvelujen kasvusta loppuasiakasmarkkinoilla. Kehitys tällä alueella on ollut odotettua heikompaa. TeliaSoneran kansainvälisten verkkokapasiteettitoimintojen käynnissä oleva uudelleenjärjestely luo kuitenkin edellytyksiä kannattavuuden paranemiselle. Merkittäviä synergiaetuja Telian ja Soneran yhdistymisen katsotaan tarjoavan merkittäviä synergiaetuja lähinnä yhtiön kokonaan omistamiin Pohjoismaiden toimintoihin liittyvissä kuluissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa. Säästömahdollisuuksien arvioidaan olevan suurimmat tuotekehityksen, tietoteknisten järjestelmien, verkkojen ja teknisten alustojen alueilla, mutta säästöjä voidaan saavuttaa myös hallinnossa. Yhdistymisen ansiosta synergiaetuja saavutetaan kehitystoiminnassa, hallinnossa sekä verkkojen ja tietojärjestelmien käytössä. TeliaSoneran koko merkitsee myös parempia neuvotteluasemia ja mahdollisuuksia solmia edullisempia tavaroiden ja palvelujen hankintasopimuksia. Yhdistymisen odotetaan tuovan myös tuottoihin liittyviä synergiaetuja, sillä TeliaSoneran tuote- ja palvelutarjonta on laajempi ja houkuttelevampi ja asiakaskunta suurempi kuin Telialla ja Soneralla oli erillisinä yhtiöinä. Asiantuntemuksenkin suhteen saavutetaan selviä synergiaetuja, kun alan huippuosaamista kummastakin yhtiöstä voidaan nyt hyödyntää yhdistyneessä TeliaSonerassa. Säästöjä kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa TeliaSoneran arvion mukaan yhtiö voi saavuttaa huomattavia synergiavaikutuksesta johtuvia säästöjä kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa useilla eri alueilla, pääasiallisesti yhtiön kokonaan omistamissa pohjoismaisissa toiminnoissa. Synergiaetujen toteuttamiseen liittyy kertaluonteisia kuluja, joiden arvioidaan olevan 2 miljardin kruunun luokkaa vuosina Kustannussynergiaedut 2005 Vuotuisten kustannussynergiaetujen arvioidaan olevan 2,3 miljardia kruunua (250 milj. euroa) vuoden 2005 lopussa. Säästöt käyttöomaisuusinvestoinneissa 2005 Vuotuisten synergiavaikutuksesta johtuvien säästöjen käyttöomaisuusinvestoinneissa on arvioitu olevan noin 640 milj. kruunua (70 milj. euroa) vuoden 2005 lopussa. Konsernitoiminnot, 9 % Tuote- ja palvelukehitys, 32 % Verkkojen ylläpito ja tuotanto, 14 % Hankinnat, 18 % Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri, 27 % Verkkojen ylläpito ja tuotanto, 4 % Tuote- ja palvelukehitys, 38 % Hankinnat, 38 % Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri, 20 % 12 TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS 2002

15 Strateginen suunta ja yhdistymisen taustaa Synergiaetuja tullaan saavuttamaan myös Baltiassa ja Venäjällä. Yhdistymisen ansiosta yhtiön asema markkinoilla on parantunut, ja sillä on paremmat mahdollisuudet saavuttaa synergiaetuja markkinoinnissa, tuotannossa ja infrastruktuureissa. Suurempi omistusosuus näissä yhtiöissä mahdollistaisi entistäkin suurempien synergiaetujen saavuttamisen. Säästöt kustannuksissa ja käyttöomaisuusinvestoinneissa tulevat lisääntymään vähitellen. Pohjoismaisessa toiminnassa yritysjohto arvioi vuotuisten kustannussynergiaetujen olevan 2,3 miljardia kruunua vuoden 2005 lopussa. Kuukausitasolla TeliaSoneran odotetaan saavuttavan noin 20 prosenttia näistä kustannussynergiaeduista vuoden 2003 lopussa ja 50 prosenttia vuoden 2004 lopussa. Vuotuisten säästöjen käyttöomaisuusinvestoinneissa odotetaan nousevan 640 milj. kruunuun vuoden 2005 lopussa. Kuukausitasolla TeliaSoneran odotetaan saavuttavan noin 30 prosenttia tästä vuotuisesta summasta vuoden 2003 lopussa ja 60 prosenttia vuoden 2004 lopussa. Vuoden 2005 jälkeen vuotuisen synergiavaikutusten tuottaman kassavirran ennen veroja odotetaan nousevan noin 2,7 miljardiin kruunuun. Synergiavaikutuksiin ei ole laskettu mukaan tuottoihin liittyviä synergiaetuja eikä synergiaetuja Baltiassa. Synergiaetujen toteuttamiseen liittyy kuluja muun muassa siksi, että päällekkäisistä toiminnoista tullaan luopumaan. Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan yhteensä 2 miljardin kruunun luokkaa vuosina Voitto ja kassavirta kasvavat TeliaSonerassa arvioidaan, että yhtiö pystyy pitkällä tähtäimellä kasvattamaan merkittävästi sekä voittoansa että kassavirtaansa. Tämä saavutetaan kannattavalla kasvulla, Telian ja Soneran välisillä synergiaeduilla ja saattamalla loppuun Teliassa ja Sonerassa erikseen suoritettavat toiminnan tehostamistoimet. Myös verkkokapasiteettitoiminnan ja Tanskan kiinteän verkon toiminnan saaminen kannattavaksi on tärkeää pyrittäessä lisäämään voittoa ja kassavirtaa. TeliaSoneran rahoitusasema on vahva, ja yhtiön velkaantumisaste oli vuoden lopulla merkittävästi alhaisempi kuin valtaosalla eurooppalaisista teleoperaattoreista. Vankempi asema kotimarkkinoilla TeliaSoneran tavoitteena on vahvistaa entisestään asemia kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa ja kehittää toimintaa näillä markkinoilla yhä suuremmaksi voimavaraksi koko yhtiölle. Mahdollisia yritysjärjestelyjä toteutetaan vain, jos ne parantavat yhtiön mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan ja kasvattavat sen arvoa. Yhtiö aikoo pitkällä tähtäimellä osallistua toimialajärjestelyihin Euroopassa hyödyntämällä entisestään vahvistuvaa asemaansa kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

16 TeliaSonera Sweden Seuraavaksi... Syvennämme asiakassuhteita

17 TeliaSonera Sweden TeliaSoneralla on Ruotsin markkinoiden laajin tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on asiakassuhde periaatteessa kaikkiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ruotsissa. Tämä yhdistelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Telia- Soneran Ruotsin toimintoja. Ruotsin televiestintämarkkinat ovat kehittyneimpiä markkinoita maailmassa. Vapaa lainsäädäntö, maailman korkein tietotekniikan käyttöaste ja vahva kotimainen televiestintäala ovat osaltaan vaikuttaneet alan nopeaan kehitykseen. Tietotekniikan korkea käyttöaste ja toiminnan aloittamisen helppous ovat houkutelleet Ruotsin markkinoille laajan kirjon monikansallisia ja kotimaisia teleoperaattoreita, tietotekniikkayrityksiä, järjestelmätoimittajia ja eri alojen erikoisyrityksiä. Kilpailu on kehittynyt pitkälle kaikilla tuotealueilla. Asiakkailla on mahdollisuus milloin tahansa vaihtaa palveluntarjoajaa ja säilyttää silti aikaisempi puhelinnumeronsa. Telia- Soneran on näin ollen toimittava ja kilpailtava samoilla ehdoilla kuin muutkin palveluntarjoajat ja tarjottava tuotteitaan ja palvelujaan liiketoiminnallisin perustein asiakkaan etu huomioiden. TeliaSonera tarjoaa Ruotsissa täyden valikoiman palveluja ja toimii pääasiassa Telian tuotemerkillä. Päätuotteita ovat matkaviestintäpalvelut, kiinteän verkon puhepalvelut, Internet- ja datapalvelut sekä lisäarvopalvelut, ylläpito ja asiakastuki. Ruotsissa on lähes 9 miljoonaa asukasta. Ruotsin elinkeinoelämälle on luonteenomaista useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna suuri monikansallisten yhtiöiden määrä. Monet näistä yrityksistä tarvitsevat kehittyneitä viestintäratkaisuja, ja TeliaSoneralla on vahva asema tässä asiakassegmentissä. Matkaviestintä Matkaviestintämarkkinoilla toimii tällä hetkellä kolme operaattoria, joilla on oma verkko: Telia, Tele2 ja Vodafone. Näiden lisäksi markkinoilla on joukko palveluntarjoajia, jotka ostavat operaattoreilta verkkokapasiteettia, mutta toimivat asiakkaisiin päin omilla tuotemerkeillään. Telialla on laaja matkaviestintäpalvelujen valikoima. Markkinoille tuotiin nopeammat langattomat datapalvelut (GPRS) vuonna 2001 ja langattomat multimediaviestipalvelut (MMS) vuonna TeliaSoneralla oli vuoden lopussa matkaviestintäasiakasta Ruotsissa ja noin 50 prosentin markkinaosuus. Kilpailuetuja ovat verkon hyvä kattavuus, korkea palvelutaso ja laaja lisäarvopalveluvalikoima. Kolmannen sukupolven matkaviestintäverkon (3G) toimilupia on myönnetty neljälle operaattorille. TeliaSoneralla ei ole omaa 3G-toimilupaa Ruotsissa, mutta yhtiö rakentaa verkkoa yhteistyössä Tele2:n kanssa. TeliaSonera tarjoaa jo nyt 3G-tyyppisiä palveluja, kuten multimediaviestejä, paikannuspalveluja ja pelejä, omassa GSM-verkossaan Ruotsissa. 3G-verkon palvelujen kaupallinen lanseeraus aloitetaan, kun UMTS-päätelaitteita on riittävästi markkinoilla ja kun puheluja voidaan siirtää matkaviestintäverkosta toiseen. Internet- ja datapalvelut Internet-liittymien kokonaismäärä Ruotsissa on arviolta 5 miljoonaa. Internet-liittymien tiheys, noin 56 prosenttia, on TELIASONERAN VUOSIKERTOMUS

18 TeliaSonera Sweden yksi maailman korkeimmista. Myös laajakaistaliittymissä Ruotsi on Euroopan huippua: vuoden 2002 lopussa liittymätiheys oli 13 prosenttia. TeliaSoneran laaja Internet-liittymien valikoima on edesauttanut yhtiön vahvaa asemaa markkinoilla. Vuoden lopussa TeliaSoneralla oli Internet-liittymäasiakasta, ja sen markkinaosuus oli 45 prosenttia. TeliaSoneran tärkein kilpailija puhelinyhteyksiä käyttävissä Internet-palveluissa on Tele2. Laajakaistaliittymiä tarjoavat useat palveluntarjoajat, joista suurimpia ovat Bredbandsbolaget, Bostream ja UPC. TeliaSonera on kuitenkin johtava laajakaistapalvelujen tarjoaja niin kuluttaja- kuin yrityssegmentissäkin. TeliaSoneralla on laaja valikoima yrityksille suunnattuja kotimaan ja ulkomaan tietoverkkopalveluja, ja sen markkinaosuuden lasketaan olevan lähes 60 prosenttia. Suurimmat kilpailijat tällä alueella ovat Utfors/Telenor, WorldCom ja Song Networks. Valtaosa verkkopalveluista perustuu perinteisiin dataalustoihin, mutta nyt panostetaan erityisesti IP pohjaisten dataverkkopalvelujen kehittämiseen. verkon lisäksi viisi muuta suurehkoa kiinteää verkkoa. Lisäksi Ruotsissa on joitain pääasiassa energiayhtiöiden ja kuntien omistuksessa olevia alueellisia verkkoja. TeliaSonera on johtava verkko-operaattori Ruotsissa. Yhteensä 95 prosenttia ruotsalaisyrityksistä sijaitsee Telia- Soneran kotimaan valokuituverkon alueella. Samanaikaisesti on investoitu ADSL-verkon rakentamiseen, ja Telia- Sonera voikin tarjota laajakaistapalveluja ADSL-yhteyksillä jo 75 prosentille Ruotsin kotitalouksista. TeliaSoneralla on Ruotsissa laaja kiinteän verkon palveluvalikoima. Kiinteän verkon peruspalvelussa eli puheluliikenteessä kilpailu on kovaa. Hintapaine oli 1990-luvulla suurta, mutta se on vähentynyt huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Puheluliikenteen markkinaosuudeksi laskettiin vuoden 2002 lopussa 54 prosenttia. TeliaSoneran asema on vahvin kotimaan puhelupalveluissa. Kovimmat kilpailijat tällä alueella ovat Tele2, WorldCom, Song Networks, Utfors/Telenor ja ACN. Vuoden lopussa TeliaSoneralla oli ISDN mukaan lukien puhelinliittymää Ruotsissa. Kiinteän verkon puhelupalvelut ja kiinteät verkot Kiinteisiin verkkoihin tehtiin huomattavia investointeja 1990-luvulla, ja nykyään Ruotsissa onkin TeliaSoneran Markkinoiden kasvu jatkuu Ruotsin kokonaismarkkinoiden odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta. Kasvun odotetaan jatkuvan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta Ruotsin televiestintämarkkinat ovat hyvin kehittyneet. TeliaSoneran asema on ainutlaatuinen, koska yhtiöllä on asiakassuhde periaatteessa kaikkiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ruotsissa. Ruotsin kokonaismarkkinoiden odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan korkeasta liittymätiheydestä huolimatta. Kasvua ylläpitää erityisesti matkaviestintä-, Internet- ja laajakaistapalvelujen sekä tietoverkkoratkaisujen Matkapuhelinasiakkaiden Internet-liittymäasiakkaiden kysyntä. TeliaSoneran tavoitteena on kasvattaa Ruotsin määrä määrä tuhansina tuhansina toimintojaan ja parantaa niiden kannattavuutta Kiinteän verkon asiakkaiden määrä tuhansina

TeliaSoneran yritysesittely 2010. Liikevaihto mrd. SEK 110

TeliaSoneran yritysesittely 2010. Liikevaihto mrd. SEK 110 Yritysesittely 2010 Sisällysluettelo Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Visio ja strategia 7 TeliaSoneran osake 9 Trendit 10 Markkinat ja brändit 13 Liiketoimintamme

Lisätiedot

4/02. Tilinpäätöstiedote tammikuu joulukuu 2002

4/02. Tilinpäätöstiedote tammikuu joulukuu 2002 4/02 Tilinpäätöstiedote tammikuu joulukuu 2002 Vuoden 2002 aikana ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisten tietoliikenneverkkotoimintojen, Tanskan kiinteiden verkkotoimintojen sekä kansainvälisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3. Toimitusjohtajan kirje 4. Markkinat ja brändit 6. Hallituksen toimintakertomus 7

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3. Toimitusjohtajan kirje 4. Markkinat ja brändit 6. Hallituksen toimintakertomus 7 Vuosikertomus Sisällysluettelo Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Toimitusjohtajan kirje 4 Markkinat ja brändit 6 Hallituksen toimintakertomus 7 Laaja konsernituloslaskelma 18 Konsernitase 19 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Vuosikertomus Sisällysluettelol Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Hallituksen toimintakertomus 9 Corporate Governance -selostus 22

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Tämä on TeliaSonera 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 TeliaSoneran osake 6 Konsernistrategia 8 Markkinat ja asiakkaat 9 Katsaus

Lisätiedot

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot

Vakaa taloudellinen asema ja vankka pääomarakenne. Vuosikertomus 2013

Vakaa taloudellinen asema ja vankka pääomarakenne. Vuosikertomus 2013 Vakaa taloudellinen asema ja vankka pääomarakenne Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Hallituksen

Lisätiedot

Näyttö suljettuna, silti aina verkossa. Yritysesittely 2013

Näyttö suljettuna, silti aina verkossa. Yritysesittely 2013 Näyttö suljettuna, silti aina verkossa Yritysesittely 2013 Sisältö TeliaSonera lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Missio, visio ja strategia 8 Yritysvastuu 10 Trendit 12 Osake 14 Markkinat ja brändit 15 Liiketoimintamme

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Jippii Group Vuosikertomus 2002

Jippii Group Vuosikertomus 2002 Jippii Group Vuosikertomus 2002 www.jippiigroup.fi TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous Jippii Group Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.2003 klo 10 Espoossa,

Lisätiedot

Elisa Oyj. Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli

Elisa Oyj. Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli Vuosikertomus 2003 Elisa Oyj Elisa tarjoaa tietoliikennepalveluja nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen viestintään. Sen päämarkkina-alue on Suomi. Elisan toimintamalli TUKITOIMINNOT suurasiakkaat ASIAKKAAT

Lisätiedot

Helsingin Puhelin Oyj

Helsingin Puhelin Oyj Elisa Communications on :n ja sen konserniyhtiöiden uusi tunnus, joka otettiin käyttöön 14.1.2000. Konsernitunnuksen piiriin kuuluvat sekä sen tytäryhtiöt, joista merkittävimmät ovat Oy Radiolinja Ab -konserni

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2008 Sisältö 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Henkilöasiakasyksikkö 6 Yritysasiakkaat 8 Elisa Viro 9 Henkilöstö ja ympäristö 12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 72 Tietoja Elisan

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus Elisa Communications

Vuosikertomus Elisa Communications Vuosikertomus Elisa Communications 2001 Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Taloudellinen informaatio Elisa Communications Oyj:n vuoden 2002 varsinainen yhtiökokous pidetään

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Vuosikertomus 2011 Tikkurila lyhyesti Tikkurila vuonna 2011 Tuotteet Tuotteita ja palveluja kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-

Lisätiedot

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin VUO S I- KE RTO M US 2013 Vuosi 2013 1 DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin Vuonna 2013 DNA onnistui pitämään liikevaihtonsa ja käyttökatteensa vakaana haastavasta taloustilanteesta

Lisätiedot