Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry VUOSIKERTOMUS Jäsenistö Etelä-Hämeen Lihastautiyhdistys ry on lihastautia sairastavien ja heidän läheistensä alueyhdistys, joka on valtakunnallisen Lihastautiliitto ry:n jäsenyhdistys. Toimialueena ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Yhdistys luo mahdollisuuksia lihassairaiden ja heidän omaistensa vuorovaikutukselle ja vertaistuelle. Yhdessä Lihastautiliiton kanssa yhdistys edistää omalla toimialueellaan lihastauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta yhdenvertaiseen ja monimuotoiseen elämään. Lihastautiliiton vuoden 2014 teema oli Harvinainen erilainen samanlainen perhe. Valtakunnallista Lihastautiviikkoa vietettiin Hämeenseudun kerho järjesti perinteisen pukkaturnauksen Hämeenlinnassa. Kerhot jatkoivat toimintojaan erilaisten tapaamisten ja tilaisuuksien merkeissä. Molemmilla paikkakunnilla jäsenet osallistuivat aktiivisesti tapahtumiin. Vuosikokouksessa Lahdessa päätettiin korottaa jäsenmaksuja: Varsinaiset jäsenet 15 euroa Kannattajajäsenet 20 euroa Yhteisöjäsenet 25 euroa Yhdistys päätti, että vuoden lopulla jäseneksi liittyvältä peritään jäsenmaksu vasta seuraavan vuoden alusta lähtien. Vuoden lopussa jäseniä oli seuraavasti: Varsinaiset jäsenet 138 Kannattajajäsenet 63 Yhteisöjäsenet 5 Yhteensä 206 Jäsenmaksuasiat hoiti rahastonhoitaja Johannes Pyykkö vuosikokoukseen saakka alkaen on Juhani Kuntonen, uutena rahastonhoitajana, huolehtinut jäsenmaksuista. Muut jäsenasiat on hoitanut Pirkko Nuutinen. 2. Hallinto Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lahdessa, Läsnä oli 16 henkeä. Vuosikokouksen päätyttyä, kokouksen osanottajat keskustelivat vilkkaasti omakohtaisista kokemuksistaan aiheesta, miten omaisen sairastuminen vaikuttaa perheen elämään. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Hulmi. Vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenmäärän ennallaan: puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä.

2 Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Anja Vilén. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi vuosiksi valittiin uudelleen Pirkko Nuutinen, Outi Vehniäinen ja Aki Rantanen. Uudeksi, varsinaiseksi jäseneksi, valittiin Juhani Kuntonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Anne Kivisola, Pertti J. Haataja, Riitta Lundahl ja Eero Kulovuori. Varajäsenenä hallitukseen valittiin uudelleen Heli Hämeenoja. Uusiksi varajäseniksi valittiin Ritva Rantsi ja Jaana Kätkytniemi, joka valittiin vuodeksi, Tarja Laineen tilalle. Varajäsenistä jatkaa Leo Koivula. Lihastautiliiton kokoukset ja tapahtumat Liiton Neuvoa-antava kokous ja Puheenjohtaja-sihteeripäivät olivat Tampereella. Yhdistyksestämme osallistuivat Anja Vilén ja Aki Rantanen molempina päivinä ja lisäksi Outi Vehniäinen Yhdistyksemme esitti kokouksessa liitossa käsiteltäviksi asioiksi: 1. Lihastautiliiton Lihastautineuvolan toiminnan tiedottamisen tehostaminen perusterveydenhoitoon 2. Lihastautiliiton toiminnan tulee jatkua yhdistystensä kanssa laadukkaiden, kiinnostavien, kohdennettujen ja lähellä toteutettujen tapahtumien järjestämiseksi. 3. Esitimme, että liitto lisäisi nettisivuilleen linkin, josta olisi pääsy jokaisen yhdistyksen omalle nettisivulle. Samalla esitimme, että liiton tiedottaja tarvittaessa avustaisi yhdistyksiä sivujensa luomisessa. (perusteluina sivujen tarpeellisuudesta esitimme oman yhdistyksemme sivujen suuren käyttäjämäärän, n.13 kävijää päivässä, vuonne 2013) Lihastautipäivät ja Lihastautiliiton syysliittokokous olivat Turussa. Yhdistyksen edustajina päiville ja syyskokoukseen osallistuivat: Anja Vilén, Jaakko Hulmi, Aki Rantanen, Pirkko ja Kalevi Nuutinen ja Outi Vehniäinen. Irma Hulmi toimi varaedustajana. Muut edustukset Ruut Heikkilä toimi liittohallituksen varajäsenenä. Anja Vilén jatkoi liiton sosiaalivaliokunnan jäsenenä. Kirjanpito Kaurialan Tiliconsult Oy Hämeenlinnasta hoitaa yhdistyksemme kirjanpitoa. Tilintarkastus Tilintarkastaja: Aulikki Vuorela, HTM-tilintarkastaja, Hämeenlinna ja hänellä varahenkilönä toimi Kalevi Nuutinen. Järjestösuunnittelija Yhdistyksemme järjestösuunnittelijana on jatkanut Etelä-Hämeen ja Kaakkois-Suomen järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäinen. Järjestösuunnittelijan tapaamisia yhdistyksen alueella oli yhteensä 27, mukana mm. Kesäpäivät, johon yhdistyksestämme osallistuttiin, vaikka eivät olleetkaan oman yhdistyksemme alueella, sekä yhteistyö Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa. Yksi tapaamisista oli myös pidetty yhteistyöpalaveri hänen ja yhdistyksen yhteistoiminnasta.

3 3. Hallituksen jäsenten vastuualueet Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika: puheenjohtaja Anja Vilén Lahti Varsinaiset jäsenet varapuheenjohtaja Aki Rantanen sihteeri Outi Vehniäinen jäsenasiain hoitaja Pirkko Nuutinen rahastonhoitaja Juhani Kuntonen tiedottaja Pertti J. Haataja kuljetusvastaava Riitta Lundahl Eero Kulovuori Anne Kivisola Varajäsenet Ritva Rantsi Heli Hämeenoja Leo Koivula Jaana Kätkytniemi ( alkaen vuodeksi, Tarja Laineen tilalle.) ALS-vert.tukihenk Aki Rantanen, Hämeenlinnan alue Juhani Kuntonen, Lahden alue Lasten ja nuorten tapahtumien yhdyshenkilöinä ovat toimineet Anne Kivisola ja Heli Hämeenoja. Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi (4). 4. Järjestöjen yhteistyö HAMK:n järjestöpäivä, jolle osallistui Aki Rantanen, jossa hänellä oli kokemuspuheenvuoro opiskelijoille Myosiittipäivä Kouvolassa. Tilaisuuteen osallistui kuusi (6) yhdistyksemme jäsentä oli Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan lihastautiyhdistysten mentorointitapaaminen. Yhdistyksestämme osallistuivat Anja ja Taisto Vilén, sekä Pirkko ja Kalevi Nuutinen Valtakunnalliseen Myosiittipäivään Kangasalla, Apilassa, osallistuivat yhdistyksestämme Nuutiset ja Kuhaset. 5. Koulutus Koulutustapahtumiin vuonna 2014 ei yhdistyksestämme ollut osallistujia. 6. Varainhankinta Jatkettiin samoilla linjoilla kuin aikaisempinakin vuosina. Suruadressien, korttien ja muun materiaalin myyntiä sekä arpajaisia järjestettiin yhdistyksen tilaisuuksissa. Niistä on huolehtinut pääasiassa Kalevi Nuutinen. Suruadressit olivat esillä yhdistyksen nettisivulla. Adresseja ja kortteja oli myytävänä kukkakaupoissa ja hautaustoimistoissa eri paikkakunnilla. Korttien ja adressien myyntiä oli mm. kerhotapaamisissa Hämeenlinnassa

4 Vuonna 2014 ei yhdistyksemme järjestänyt joulumyyjäisiä, emmekä osallistuneet Elomessuille. 7. Avustukset ja lahjoitukset Hämeenlinnan kaupungilta 400 Lahden kaupungilta 500 Sähköneliö 400 Lions Club LC/Masto, Lahti 500 Leo Pulkin testamentin kautta yhdistyksemme sai lahjoituksena 3540,90 euroa Lihastautiliitolta 1000, eli Toimintatonni, jonka saamisen mukainen selvitys, avustuksen käytöstä, on liitolle lähetetty. Katriina-korun hyväntekeväisyyskorun lahjoituksena on saatu jokaisen myydyn korun hinnasta kahdeksan euroa yhdistyksellemme. Autoliike Nelipyörä, Hämeenlinnasta, vastasi v.2014 yhdistyksemme Jäsenkirjeen monistamisesta. Lihastautiliiton aiemmin jakama nuorisoavustus ohjattiin liiton taholta tänä vuonna käytettäväksi liiton Nuorisotoimikunnan kautta. Yhdistys esittää lämpimät kiitokset lahjoittajille. Hämeenlinnan ja Lahden kaupungin lahjoituksilla yhdistyksemme pystyi järjestämään jäsenistöllemme, joista useat ovat vaikeasti liikuntarajoitteisia, tilaisuuksia, joiden yhteyteen olimme voineet järjestää asiantuntijoita kertomaan Hämeenlinnan ja Lahden historiaa. Hämeenlinnan avustuksella järjestimme teatteri-iltapäivän, esityksenä Havannan kuu. Tähän yhteyteen oli sisällytetty luento, esittelytilaisuus, jossa kerrottiin Verkatehtaan ja teatterin historiaa ja niiden nykyisiä toimintoja. Tällä avustuksella järjestimme myös kerhoiltapäiväämme Hämeenlinnan oppaista henkilön kertomaan Hämeenlinnan ja Aulangon historiasta. Jäsenistömme oli tyytyväinen tällaisiin esityksiin, koska esim. pääsy museoihin olisi useiden kohdalla ollut mahdotonta, koska niitä on ollut vaikea/ lähes mahdoton saada toimimaan esteettömästi. Lahden avustuksella järjestettiin jäsenistöllemme mahdollisuus osallistua teatteriesitykseen Lahdessa. Teatterikappaleena oli West Side Story. Lisäksi Lahdessa järjestettiin Pikku-Vesijärvi kierros, jossa oppaan opastuksella tutustuttiin puiston ja Lahden sataman historiaan ja kehitykseen ja puiston kasvillisuuteen. Myös Lahdessa jäsenistö oli tyytyväinen tapahtumaan paikassa, jossa liikuntarajoitteisillakin oli hyvät mahdollisuudet liikkua tarvittaessa omien apuvälineidensä kanssa.

5 8. Virkistystoiminta Yhdistyksen kerhot toimivat sekä Hämeenlinnassa että Lahdessa. Hämeenlinnassa oli kerhotapaaminen kahdeksana (8) kuukautena, aina kunkin kuukauden toisena torstaina. Kerho kokoontui Poltinahon seurakuntakeskuksessa. Kerhojen vetäjänä Toimi Pirkko Nuutinen, joka oli hankkinut luennoitsijoita eri aloilta kertomaan jäsenistölle edustamansa alan toiminnoista ja keskustelemaan näistä jäsenistön kanssa. Myös vertaistukitoiminta tuli näissä kohtaamisissa vahvana esille. Lahdessa kerhoa veti Anja Vilén ja sillä olivat kokoontumiset: kokoontui ryhmä, aiheenaan kirjoittaminen, ja muistojen tallentaminen Pikku - Vesijärvi, jolloin tutustuttiin asiantuntevan oppaan avustuksella Lahden sataman kehitykseen ja samalla saatiin tietoa sataman ympäristöstä ja sen puistojen kasvillisuudesta Kuntosali Terapiakulma - Lahti, jossa oli tutustuminen kuntoiluvälineisiin ja keskustelua kuntosalin käytöstä Wanha - Herra, allasosasto, Lahti, jossa aiheena oli vesiliikunta. Paikallisten kerhojen lisäksi oli virkistystoimintaa myös yhdistyksen yhteisinä tapahtumina: Lahden Teatterissa West Side Story. Esitykseen oli 23 osallistujaa Alueellinen Kesäpäivä Korialla, jossa yhdistyksemme voitti Pukkaturnauksen SM-kisan. Osallistujia yhdistyksestämme oli 10 henkeä Pajulahden liikuntatapahtuma, joka toimi starttipäivänä Lihaksista viis- Liikkumaan siis hankkeeseen. 26 henkilöä yhdistyksestämme osallistui tapahtumaan Osallistui yhdistyksestämme 32 henkilöä teatteri-iltapäivään Hämeenlinnassa. Olimme kaupunginteatterissa katsomassa esitystä Havannan kuu Yhdistyksemme vietti pikkujoulua Lahdessa, Wanhassa-Herrassa. Ohjelma oli perinteinen ruokailuineen ja arpajaisineen. meille esiintyi myös Lahden musiikkiopiston haitarikerho, esittäen joulu- ja muutakin musiikkia. Pikkujouluun osallistui 28 henkilöä. Hämeenlinnassa käytiin myös perinteiset Pukkaturnaukset Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston, Parkinsonkerhon, vapaaehtoiskeskus Pysäkin ja yhdistyksemme kesken. Tapahtumat olivat ja ALS-toiminta Yhdistyksemme on ollut mukana Sirpan järjestämissä ALS-tilaisuuksissa sekä Kanta- Hämeen että Päijät-Hämeen keskussairaaloissa. Yhdistyksemme ALS-yhteyshenkilönä on toiminut Aki Rantanen Hämeenlinnan alueella ja Juhani Kuntonen Lahden alueella. ALS-vertaistapaamisia on järjestetty Hämeenlinnassa ja Lahdessa yhteensä 10 kertaa, joissa yhtä lukuun ottamatta, on järjestösuunnittelija ollut myös mukana pidettiin Peurungassa valtakunnallinen ALS päivä, johon yhdistyksestämme osallistuivat Juhani Kuntonen ja Aki Rantanen oli ALS-tietopäivä, vertaistapahtuma Hämeenlinnassa, Aulangolla. Tähän tapahtumaan osallistui 20 henkilöä. Vuoden aikana levisi netissä maailmanlaajuisesti fb:ssa Jäävesikampanja, jonka avulla kerättiin rahaa ALS tutkimusten rahoittamiseksi ja muuhunkin toimintaan ALS - potilaiden hyväksi. Lihastautiliitto sai järjestämällään, omalla kampanjalla euroa. Liiton sosiaalivaliokunta esitti, että varat käytettäisiin ALS virkistystoimintaan ja vertaistukeen. Myös oma yhdistyksemme esitti rahoja käytettäväksi samoihin kohteisiin.

6 10. Nuorisotoiminta Vuonna 2014 ei yhdistyksessämme ole ollut varsinaista, pelkästään lapsille ja nuorille kohdistettua toimintaa. Sitä vastoin muu toiminta pyrittiin järjestämään sellaiseksi, että lapset ja nuoret saattoivat osallistua niihin. 11 Tiedotustoiminta Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme (3). Yhdistyksellä oli oma kotisivu Lahden Invakeskuksen kautta Neuvokkaan sivuilla, osoite: Sivut löytyvät myös Hämeenlinnan Setlementti ry:n sivuilta lihastautikerho sekä Hämeenlinnan kaupungin sivuilta: Porraslehdessä ja jäsenkirjeessä oli kutsut vuosikokoukseen ja tärkeimpiin tapahtumiin. 12. Jäsentilaisuudet ja muut tapahtumat Jäsentilaisuuksia järjestettiin yhdessä kerhojen sekä järjestösuunnittelijan kanssa Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Hollolassa. Riihimäen jäsen tapaaminen jouduttiin peruuttamaan liian pienen osallistujamäärän takia pidettiin yhdistyksemme toiminnan suunnittelupalaveri, johon osallistuivat Sirpa Kälviäinen, Pirkko ja Kalevi Nuutinen sekä Aki Rantanen pidettiin alueellinen Myosiittipäivä Kouvolassa oli Valtakunnallinen Myosiittipäivä Kangasalla 13. Alueelliset lihastautikerhot Hämeenseudun lihastautikerho ja Päijät-Hämeen lihastautikerho järjestivät jäsentapaamisia ja niihin osallistui yhteensä n. pari sataa henkilöä. Hämeenseudun lihastautikerho kokoontui Hämeenlinnassa Poltinahon seurakuntatalolla ja Päijät- Hämeen lihastautikerho mm. Lahden Invakeskuksessa. Kerhojen yhteyshenkilöinä ovat toimineet: Hämeenseudun lihastautikerhossa Pirkko Nuutinen ja Päijät-Hämeen lihastautikerhossa Anja Vilén. Kerhot tekevät omat vuosikertomuksensa, jotka tulevat tämän vuosikertomuksen liitteeksi. Hämeenlinna Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry. Hallitus

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet Salon Instrumentariumista 15 % :n alennuksen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet Salon Instrumentariumista 15 % :n alennuksen. VUOSIKERTOMUS 2009 1. Jäsentoiminta Palvelupiste toimi Salon SYTY ry:n yhdistystoimistossa, osoitteessa Rummunlyöjänkatu 7. Salo, kevätkaudella 20 kertaa, ja syyskaudella 4 kertaa Nämä tilat olivat ilmaiset.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

AMALIA. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry

AMALIA. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry AMALIA Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry Kevät 2012 2 3 Kanta-Häme Ry Sisältö: Sisältö 3 Puheenjohtajan palsta 4 Terveiset tiedotusvastaavalta 5 Puheenjohtajan hakuilmoitus 6 Hallitus

Lisätiedot

Kaikille yhdistyksemme jäsenille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä ovat kuukausikerho ja Salmen Virikekerho.

Kaikille yhdistyksemme jäsenille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä ovat kuukausikerho ja Salmen Virikekerho. 1. Jäsentoiminta SALON REUMAYHDISTYS RY. VUOSIKERTOMUS 2012 Uusille jäsenille pidettiin tutustumisilta Salon SYTY ry:n tiloissa 7.5. Tutustumisillassa esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja uusilla jäsenillä

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osaston 43. toimintavuonna sen toiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Omien toimintaryhmien

Lisätiedot

PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA

PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA Ylilääkäri Tarmo Kivimäki, yhdistyksen puheenjohtaja 13 vuotta PUHEENJOHTAJAT TARMO KIVIMÄKI 1968 1980 JUHANI HAKKILA 1981 1986 ANJA MERINIITTY 1987 1992 RAIJA

Lisätiedot

PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6)

PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6) PÄÄL PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTAKERTOMUS EVP-YHDISTYS RY 1 (6) TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Toiminta-ajatus ja -tavoitteet Yhdistyksen toiminnan tärkein tehtävä oli toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja keskinäisenä

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

Tampereen Seudun Vertaiskeskus 10 vuotta

Tampereen Seudun Vertaiskeskus 10 vuotta Tampereen Seudun Vertaiskeskus 10 vuotta Tampereen Seudun Vert ai skeskus Tampereen Seudun Vertaiskeskuksen 10-vuotishistoriikki Julkaisija: Tampereen Seudun Vert ai skeskus Tampereen Seudun Vertaisverkko

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 1 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty vuosikokouksessa 9.3.2013 Sisältö 1 Vuosi 2012 tiiviisti... 2 2 Toiminta... 3 2.1 Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta... 3 2.2 Neuvonta... 4 2.3 Jäsen- ja kuntoutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot