PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin työnimenä PROTOMOPRO 2.0 Rahoittajat Hämeen ELY-keskus, asiakasyritykset ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Vastuuorganisaatio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy(hankintayksikkö) Vastuuhenkilö Asiakkuusjohtaja Risto Mauno, Yrittäjyyspalvelut Hankkeen kesto Ilmoitus julkaistu Hilma-järjestelmä Huom! Kilpailutusta voidaan hyödyntää myös muussa vastuuorganisaation hankintatoiminnassa. 1. KILPAILUTTAJAORGANISAATIO Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä. Tarjoamme tukea ja asiantuntemusta yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan ensiaskelissa pienyrittäjän arjen haasteissa yrityksen kasvussa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä Lahden seudulle sijoittumisessa ja toimitilojen löytämisessä Kehitämme ja markkinoimme Lahden kaupunkiseutua entistä vetovoimaisemmaksi yritysympäristöksi Rakennamme Lahden kaupunkiseudusta kansainvälisen tason kasvu- ja kehitysympäristöä yrityksille hyödyntäen cleantech- ja muotoiluosaamista.

2 Aktivoimme kaupunkiseudun kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ja yritykset huomioon ottavaa toimintakulttuuria. Markkinoimme ja verkotamme Lahden kaupunkiseutua yritysympäristönä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omistajat Pääomistaja Lahden kaupunki (74 %). Muut omistajat Päijät-Hämeen kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, yliopistoja sekä korkeakouluja. Rahoittajakunnat Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila Osakeomistukset LADECilla on tytäryhtiö, uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon Oy. 2. KILPAILUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SOVELLETTAVA HANKINTAMENETTELY Tämän kilpailutuksen hankintakohteena ovat asiantuntijapalvelut yllä mainittuun hankkeeseen liittyen. Kilpailutuksen perusteella voidaan tehdä myös muita hankintayksikön hankkeisiin liittyviä hankintoja. Tämän puitekilpailutuksen perusteella tullaan tilaamaan minikilpailutusmenettelyllä ulkopuolisia asiantuntijapalveluja pääosin seuraaviin tarkoituksiin: - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät asiakaskohtaiset toimeksiannot - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Protomo Forum) - Kiihdyttämöyrityksiin ja Protomo-tiimeihin liittyvät tapahtumat sekä klinikkamuotoiset koulutus- ja konsultointitapahtumat (mm. Kiihdyttämö Forum) Tässä kilpailutuksessa on kyse avoimesta kilpailutusmenettelystä puitejärjestelyn aikaansaamiseksi. Tämän menettelyn kuvaus on liitteenä 1.

3 3. PROTOMOPRO 2.0:N TOIMINTAPROSESSI Tämä kilpailutus koskee organisaatiomme hakuvaiheessa olevaa hanketta, jonka lähtötiedot ovat tämän tarjouspyynnön alussa. Laajempi hankekuvaus liitteenä 2. Hankkeen ydinsisältö on kuvattu alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö 4. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tämän kilpailutuksen kohteena ovat siis erilaiset asiantuntijapalveluhankinnat, jotka on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2. Voitte tarjota yhteen tai useampaan seuraavassa käsiteltävistä osaamisalueista. 1. Liiketoiminnan suunnittelu ja strategia 2. Markkinointi 3. Viestintä 4. Myynti 5. Yritysjuridiikka 6. Teollisoikeudet 7. Kansainvälistyminen 8. Markkinatutkimus 9. Tuotannon organisointi 10. Rahoitus(erityisesti yksityinen pääomarahoitus) 11. Yritystalous/Kirjanpito

4 12. Verotus 13. Muotoilu 14. 3D-mallinnus ja prototypointi(mm. 3D-tulosteet) 15. Tiimin(organisaatio) kehittäminen Tarjouspyynnön kohteena olevien toimenpiteiden osalta lisätietoja antaa tämän tarjouskilpailun toteutuksesta vastaava henkilö hankintalain asettamin rajoittein koskien lähinnä tarjoajien samanarvoisen kohtelun periaatetta. Pyynnöt mieluiten sähköisesti osoitteeseen muutoin puhelimitse HANKKEEN PALVELUPROSESSI ASIAKKAAN, PALVELUNTUOTTAJAN JA PROTOMOPRO 2.0:N NÄKÖKULMISTA Hankkeen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytön ytimessä ovat asiakaskohtaiset toimeksiannot. Näitä toteutetaan kuitenkin ainoastaan Protomo-vaiheessa oleville asiakkaille, joilla ei ole vielä yritystä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia, joihin kutsutaan mukaan niin Protomon jäseniä(henkilöitä tai tiimejä) kuin myös Kiihdyttämövaiheen yrittäjiä tai työntekijöitä. Tapahtumat voivat esimerkiksi olla muutaman tunnin luentotilaisuuksia tai toisaalta 0,5-2 päivää kestäviä sparrausklinikoita, joissa yhteisen osuuden jälkeen on yrityksillä mahdollisuus keskustella asiantuntijan(-oiden) kanssa yrityskohtaisista haasteista. Klinikkamuotoisten koulutusten ideana on nimenomaisesti tuottaa lyhyen introluennon jälkeen yritystä tai Protomon tiimiä suoraan hyödyttävää tietoa. Hankkeessa voidaan myös järjestää sellaisia tapahtumia, joihin pyritään saamaan mukaan jokin suomalainen tai ulkomaalainen tunnettu luennoitsija. Näitä luentoja ei siten lähtökohtaisesti tilata tämän puitejärjestelyn piiristä vaan suorahankintana esim. Speakers Forumin kautta. Nämä hankinnat hyväksytetään hankkeen päärahoittajalla eli Hämeen ELY-keskuksella ennen kyseisten luentojen tilaamista Minikilpailutusten toteutus asiakaskohtaisten toimeksiantojen osalta Hankkeessa toteutetaan erilaisia asiakaskohtaisia toimeksiantoja. Näiden toimeksiantojen kilpailutuksessa hyödynnetään suomalaisen Ekeiretsu Oy:n kehittämää HankintaSampo-palvelua(www.hankintasampo.fi). Järjestelmän idean kuvaus on liitteenä 4. Käytännössä minikilpailutus ja työn toteutus tapahtuu seuraavasti:

5 1. PROTOMOPRO 2.0:n asiakas/tiimi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta. 2. Asiakasvastuullinen liiketoimintakehittäjä valmistelee tarjouspyynnön Hankinta- Sampo-järjestelmään ja tarjouspyyntö kohdistuu vähintään kolmelle(3) osaamisalueella palveluja tarjoavalle yritykselle puitejärjestelyä koskevien tarjousten vertailun mukaisessa järjestyksessä. Joissain tapauksissa jopa kaikille kyseisen aihealueen tarjoajille riippuen siitä miten erityistä osaamista kyseiseen tarpeeseen haetaan. Jos esim. haemme pelialaa tuntevaa asiantuntijaa, ei kaikilla asiantuntijoilla ole kyseistä osaamista ja siten joudumme hakemaan soveliasta asiantuntijaa laajalla haulla. 3. Ensimmäisellä kerralla asiantuntijayritys rekisteröityy HankintaSampojärjestelmään nähdäkseen tarjouspyynnön. Rekisteröityminen on maksutonta. 4. Asiantuntijan on jätettävä tarjouksensa HankintaSammon kautta. HUOM! Asiantuntija saa minikilpailutuksessa tarjota palveluaan puitesopimuksessa määriteltyä hintaa alhaisemmalla hinnalla, mutta ei missään tapauksessa korkeammalla. 5. Hankintapäätös ja sen perustelut tulevat tiedoksi kaikille tarjoajille HankintaSammon kautta. 6. Voittaneen tarjouksen mukaisen työn tilaus ja toteutuminen johtaa tarjoajalle maksuvelvoitteeseen HankintaSammolle seuraavasti: - hankinnan veroton arvo eur ja alle -> 20 eur + alv - hankinnan veroton arvo eur -> 2% hankinnan arvosta + alv - mikäli toimeksianto ei toteudu täysimääräisenä, hyvittää järjestelmä palveluntarjoajaa 7. Asiantuntija toteuttaa palvelukokonaisuuden edellyttämän työn joko täysin itsenäisesti tai täysin/osittain yhdessä liiketoimintakehittäjän kanssa. 8. Työ raportoidaan tilaajalle eli Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle. Tämän tulee tapahtua ennen toimeksiannon laskutusta. 9. Lasku toimenpiteestä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle toimenpiteen valmistuttua laskutusohjeiden mukaisesti. 10. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy omistaa asiakaskohtaisten toimenpiteiden tulokset ja soveltaa niitä harkintansa mukaan asiakkaidensa hyväksi. Selvitysten tuloksia voidaan siis hyödyntää usean asiakkaan liiketoiminnassa tai sen valmistelussa Muiden toimenpiteiden kilpailutus Forumien, klinikkojen ja muiden tapahtumien kilpailutus tapahtuu suorilla sähköpostitse toteutettavilla tarjouspyynnöillä ilman yllä kuvattua menettelyä. Tapahtumat voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mikäli tarjoajalla on erityisen hyvä klinikkamuotoisesti tai muulla tavalla toteutettava ehdotus joka täyttää hankintalain suorahankintaa koskevat kriteerit. Suorahankintana toteutettavat hankinnat hyväksytetään näissä tapauksissa hankkeen päärahoittajan Hämeen ELY-keskuksen

6 toimesta ennen niiden tilaamista ja toteutusta. Näitä ehdotuksia voidaan myös pyytää täysin avoimella menettelyllä, joka kohdistetaan kaikille kyseisen osaamisalueen tarjoajille. Valintakriteerit määritellään tällaisia toimeksiantoja koskevissa tarjouspyynnöissä. 6. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Varsinaisen tarjousasiakirjan sisältöä koskevat suorat vaatimukset: - Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Palvelujen toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti suomeksi, mutta palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan palvelunsa myös toisella kotimaisella kielellä sekä englannin kielellä. PROTOMOPRO 2.0:n tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä tiimejä. - Varsinaisen tarjousasiakirjan maksimipituus on 18 sivua huomioiden sen, että kustakin kohdan 4.1. palvelualueesta saa tehdä vain yhden A4-sivun mittaisen kuvauksen. - Tarjouksessa tulee kuvata yrityksen aiempi kokemus alkuvaiheen kasvuyritysten eli ns. StartUp-yritysten osalta viimeisten kolmen vuoden ajalta. - Edelliseen kohtaan liittyen tarjousten vertailussa hyväksytään vain vuosina toteutetut toimeksiannot ja tarjouksesta tulee ilmetä referenssinä esitettävän toimeksiannon valmistumisvuosi. - Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan kokemus erilaisten klinikkamuotoisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä(luento+yrityskohtainen sparraus). - Palvelujen tuottamisessa saa käyttää alihankkijoita, mutta nämä tulee ilmoittaa selkeästi tarjouksessa. Puitejärjestelyyn valittava toimija vastaa alihankkijoiden toiminnasta hankintasopimuksen mukaisesti. - Mikäli tarjoaja viittaa tarjouksessaan kuuluvansa kansainväliseen konsulttiverkostoon, jonka jäseniä tarjoaja esittää toimeksiannoissa käyttävänsä(nimettävä yritykset jo puitetarjouksessa), tulee tarjoajan ilmaista millä tarjouspyynnön salassapidon varmistavalla menettelyllä tarjouspyyntö levitetään kyseessä olevalle verkostolle. - Tarjoukset tulee toimittaa kokonaisuudessaan paperimuodossa eli sähköisesti toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. - Tarjouksissa ei saa olla muovikansia tai muita muovisia kierteitä tai muuta vastaavaa. Tarjoukset tulisi mieluiten toimittaa paperiliittimillä koottuna. Tämän taustalla on se, että tarjoukset tullaan avaustilaisuudessa kansioimaan ja kaikki ylimääräinen hankaloittaa kansioimisen toteutusta. - Tarjoukset voivat olla osatarjouksia.

7 - Tarjouksesta tulee ilmetä vain palvelun päivähinta. Mikäli tilaus koskisi alle yhtä konsulttipäivää, jaetaan päivähinta 7:llä ja kerrotaan käytettävillä tunneilla. Puolikkaan päivän kustannusperuste on siten 0,5xpäivähinta. - Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös mahdolliset muut palvelun toteutukseen liittyvät kulut (kuten puhelin-, matka-, päiväraha- ja kopiointikulut jne.). Mikäli ne kuuluvat esitettyihin hintoihin, tulee tämä todeta selvästi tarjouksessa. Tarjouksessa esitettyihin hintoihin sisältymättömät päiväraha- ja kilometrikorvaukset maksetaan Verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruisina. Puitejärjestelyn tarjousten vertailussa käytetään vain ilmoitettua päivähintaa. Hankintasopimusten perusteella tehtävissä minikilpailutuksissa vertailussa käytetään kaikkia toimeksiannon kustannuksia. - Tarjousten tulee olla julkisia eli ne tulee voida hankintalain mukaisesti esittää niitä pyytäville henkilöille ja yrityksille. Mikäli tarjous on miltään osin luottamuksellinen, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta. - Ulkomaisten palveluntarjoajien tulee vakuuttaa, että ne toimivat palveluntarjonnassaan Suomen lainsäädännön velvoitteet huomioiden. - Tarjouksessa tulee määritellä selkeästi ne henkilöt, jotka vastaavat organisaatiossa puitejärjestelyyn liittyvistä asioista(mieluiten yksi päähenkilö ja hänelle varahenkilö). Näiden henkilöiden tulee huolehtia mm. tarjouspyyntöjen vastaanotosta ja kaikista hankintayksikön edellyttämistä toimenpiteistä. - Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat dokumentit: o yrityksen verovelkatodistus o yrityksen kaupparekisteriote o tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (mikäli tarjoajayrityksellä ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä, ei tilinpäätöstietoja tarvitse toimittaa) o jokaisen tarjouksenmukaista palvelua toteuttavan tarjoajan pääasiallisten vastuuhenkilöiden osalta henkilökohtainen ansioluettelo; nämä henkilöt vastaavat myös siitä, että toimeksiannon toteutuksessa olevat muut organisaatiossa työskentelevät henkilöt omaavat riittävän osaamisen toimeksiannon toteutuksessa o mikäli jokin edellä mainituista dokumenteista puuttuu tarjouksen liitteistä eikä sille ole hankintalain mukaisesti hyväksyttävää selitystä, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta - Tarjoajan tulee tarjouksessaan erillisellä liitteellä nimenomaisesti ja selkeästi vakuuttaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa: o tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin o tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin(jos yrityksessä on työntekijöitä yrittäjien lisäksi) tai ei kuulu o tarjoaja kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (jos ei kuulu, tulee tarjoajan selvittää liitteessä miksi yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen)

8 - Puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen sopimusehtoina käytetään JYSE 2014-ehtoja(Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä TARJOUSTEN KESKEISET ARVIOINTIPERUSTEET JA VALINTAKRITEERIT Tarjousten keskeinen arviointiperuste on hankinnan kokonaistaloudellisuus. Seuraavassa kuvataan puitejärjestelyä koskevat arviointikriteerit. A. HINTA o hintavertailussa huomioidaan vain alviton päivähinta o painotus on 50 % kokonaisarviosta o koko kilpailutuksen edullisimmalle tarjoukselle sijapiste1/tarjoajien lukumäärä; hinnassa halvimmalle 1 ja seuraaville 1+hinnanero% B. KOKEMUS STARTUP-YRITYSTEN KONSULTOINNISTA Tarjoajan kokemus aloittavien alle 5 vuotta toimineiden alkuvaiheen kasvuyritysten(ns. StartUp-yritykset) konsultoinnista. o pyydämme tarjoajaa määrittelemään tarjouksessaan oman käsityksensä siitä, millainen yritys on alkuvaiheen kasvuyritys eli StartUpyritys? o tarjousvertailussa huomioidaan yrityksen viimeisen kolmen vuoden aikana StartUp-yrityksille tai sellaista valmisteleville tehdyt toimeksiannot ja niissä aikaansaadut tulokset, jotka tulee esittää eiluottamuksellisessa muodossa o kokemuksen ja referenssien painotus on 50% ja kokemus arvioidaan asteikolla 1-3; 1 paras ja 3 heikoin o pisteytyksen perusteet: 1=toiminnan erityisenä painopistealueena ovat StartUp-yritykset 2=omaa kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista 3=ei käytännön kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista Pisteytysmalli: Yritys Hinta Hinta (50%) Kokemus StartUp (50%) Yhteispisteet painotuksin A 1000,00 1,00 1,00 1,00 C 1100,00 1,10 1,00 1,05 B 1100,00 1,10 1,00 1,05 D 1200,00 1,20 2,00 1,60

9 E 1500,00 1,50 3,00 2,25 Hankkeen asiakaskohtaiset kilpailutukset toteutetaan kohdassa 5. esitetyllä tavalla. 8. HANKINNAN MUUT EHDOT Palveluja voidaan ostaa yrityksiltä, rekisteröidyiltä yhdistyksiltä tai muilta Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaan rekisteröidyiltä organisaatioilta hankintalain säännösten mukaisesti ja rajoittein. Yksityishenkilöt eivät voi olla kilpailutuksen tarjoajina. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ei sitoudu minkäänlaisiin palveluhankintoihin tämän kilpailutuksen perusteella, vaikka kyseinen toimija olisikin hyväksytty(puitejärjestely) jonkin palvelun mahdolliseksi toteuttajaksi. Kaikkien puitejärjestelyyn hyväksyttävien toimijoiden kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus kyseiseen puitejärjestelyyn kuulumisesta. Asiantuntijapalvelujen julkisesta rahoittamisesta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle vastaavat Hämeen ELY-keskus ja alueen kunnat. Asiantuntijapalveluiden tuottajien tulee sitoutua toimittamaan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle kaikki se informaatio, mikä tarvitaan sen raportointiin ja maksatukseen rahoittajien suuntaan. Tämä koskettaa viiden vuoden ajanjaksoa hankkeen päättymisestä. Palveluntarjoaja ei voi lähtökohtaisesti laskuttaa toimenpiteistä ennen niiden valmistumista. Poikkeuksen tästä tekevät yli 2 kuukautta kestävät toimenpiteet, joiden osalta voidaan sopia erikseen muusta laskutustavasta. Alle 2 kk kestävien toimeksiantojen osalta sovelletaan myös periaatetta, jonka mukaisesti toimeksiannon tulee olla kirjallisesti raportoitu Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ennen toimeksiannon laskutusta. Kaikki yksittäiseen puitejärjestelyn perusteella tehtävään palveluhankintaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tämän osalta kilpailutuksessa hyväksyttävien toimijoiden tulee allekirjoittaa puitejärjestelyä koskeva hankintasopimus, jossa on euron suuruinen uhkasakko. Tarjoaja ei saa käyttää puitejärjestelyyn hyväksymättömiä alihankkijoita tarjoamansa palvelun toteuttamisessa. Nämä yhteistyökumppanit tulee nimetä tarjouksessa. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa esim. virallisesti organisoitua kan-

10 sainvälistä kumppaniverkostoa, tulee näidenkin osalta määritellä ne nimenomaiset yritykset, joita tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa. Kilpailutuksessa hyväksytään myös osatarjoukset joista selkeästi ilmenee mihin kohdan 4.1. palveluluokkaan tarjous liittyy ja ns. vaihtoehtoiset tarjoukset. Tämä lähtökohta perustuu lähinnä siihen, ettei tässä tarjouspyynnössä ole ilmaistu yksityiskohtaisesti millaista palvelua tarjoajien tulee tarjota palvelutarpeeseemme. Tällä perusteella tarjouksen pyytäjä haluaa tietää, millaisin palveluin eri toimijat lähestyvät palvelutarpeitamme. 9. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyssä noudatetaan hankintalain säännöksiä, jolla varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Lähtökohtaisesti menettely on seuraavanlainen: 1. Tarjousten avaustilaisuus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintapäätös tarjouskilpailuun osallistuneille 6. Hankintasopimus puitejärjestelyyn hyväksyttyjen osalta 10. HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on palvelujen tilaaja ja maksaja. Hankinnat liittyvät lähtökohtaisesti kohdassa 1 määriteltyyn hankkeeseen. Hanke tulee suunnitelmiemme mukaan käynnistymään ja päättymään Mikäli hanke jatkuu syystä tai toisesta tätä pidemmälle, haluamme varata mahdollisuuden toteuttaa ulkopuolisia hankintoja myös hankkeelle haettavana jatkoaikana saman kilpailutuksen perusteella. Tähän liittyy kohdassa 12 määriteltävä tarjousten voimassaoloa koskeva pidennys hankkeen pituuteen nähden. 11. HANKINTOJEN MÄÄRÄ Vuosien 2015 ja 2016 kokonaishankinnat ovat tämän kilpailutuksen osalta maksimissaan euroa riippuen hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksyttävästä budjetista. Hankintojen euromääräinen kokoluokka yksittäisten toimenpiteiden osalta vaihtelee pääsääntöisesti euron välillä.

11 12. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO Tarjousten tulee kattaa ajanjakso TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin klo mennessä kirjeitse osoitteeseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Yrittäjyyspalvelut/ProtomoPro 2.0, Projektipäällikkö Mikko Kyle, Niemenkatu 73, LAHTI. 14. TARJOUSPYYNNÖN JULKISTAMINEN Tämä tarjouspyyntö toimitetaan Hilma-järjestelmään(www.hankintailmoitus.fi) , joka on julkisia hankintoja koskeva tiedotusjärjestelmä. Lisäksi hankkeen vastuuorganisaatio saa pyytää tämän tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen suoraan haluamiltaan toimijoilta. Tarjouspyynnön sisältö on tällöin täsmälleen Hilmassa julkaistun tarjouspyynnön mukainen ja sitä ei toimiteta kenellekkään ennen sen julkaisemista Hilma-järjestelmässä. 15. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouskäsittelyä koordinoi ja lisätietoja antaa projektipäällikkö Mikko Kyle puh , Lahdessa Risto Mauno asiakkuusjohtaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Yrittäjyyspalvelut LIITTEET Puitejärjestely

12 Hankekuvaus ProtomoPro 2.0 JYSE2014-sopimusehdot HankintaSampo

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille TAUSTATIETOA Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n päärahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI Sivu 1 / 5 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ KASVUINNO-PROJEKTIN ASIAKASTARINOITA -JULKAISUN TUOTTAMINEN KASVUINNO -projektin päätoteuttajana toimii Lestijärven

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Projektinhallinnan konsultointipalvelut sosiaali- ja terveysvirastoa varten HEL 2016-002088 T 02 08 02 00 H041-16 Päätös Päätöksen perustelut Hankinnan kohde Hankintamenettely

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/206 (5) 27.0.206 3 HKL:n arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn tilaaminen HEL 206-00065 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot