LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma klo Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite liite liite 9. liite 10. liite 11. liite 12. liite Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanjohtajan viran täyttäminen Luottamustoimen päättyminen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta/kunnanvaltuuston valittavat luottamustehtävät/satu Turku Rakennushankkeiden kustannusselvityksiä Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Kaavoituskatsaus 2015 Kirkonkylän asemakaavan laajennus/sinkon alue Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Arviointikertomus Tilinpäätös 2014 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo 9-14 Puheenjohtaja Julkipanotodistus Veli-Pekka Okko Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2

3 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2015 LEMIN KUNTA 10 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Veli-Pekka Puheenjohtaja Hakonen Hannu I varapuheenjohtaja Koivisto Juha II varapuheenjohtaja Buuri Kati Pietiläinen Risto Haiko Matti Punkka Olavi Huttunen Matti Pylkkö Osmo Junni Antti Rings Mervi Junnonen Juha Sinkko Eija Karhu Anu Sirkka Laura Lohtander Mika Taipale Heikki Nisonen Lasse Tapanainen Matti Penttilä Arto Tölski Jarmo Värtö Veijo 6 Husu-Tuuliainen Tarja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Luukkanen Simo Pitkänen Pentti Leikola Raija Hirvikallio Antti kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä sivistystoimenjohtaja maankäyttöinsinööri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT 6-17 PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Haiko ja Juha Junnonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Veli-Pekka Okko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Pentti Pitkänen Matti Haiko Juha Junnonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Kunnankamreeri

4

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 3 Kunnanjohtaja Simo Luukkanen on kunnanhallitukselle jättämällään kirjeellä ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. Lemin kunnassa on kunnanjohtajan virka. Hallintosäännön 52 :n mukaan viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 54 :n mukaan kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen ellei kelpoisuutta ole määritelty lainsäädännössä. Kunnanjohtajan kelpoisuusehtoja ei aiemmin ole määritelty. (valm. PP) Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi liitteenä olevan hakuilmoitusluonnoksen mukaisesti sitten, kun valtuusto on hyväksynyt viran kelpoisuusehdot. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot hyväksytään seuraavanlaisina: Kunnanjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (maisteritutkinto), vahva käytännön johtamiskokemus sekä hyvä kunnallishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemus. Lisäksi kunnanjohtajalta edellytetään työkokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä. Kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi sitten, kun valtuusto on hyväksynyt viran kelpoisuusehdot. Viran hakuaika kestää neljä viikkoa haettavaksi julistamisesta. Ilmoitus pannaan Kuntalehteen ja Etelä- Saimaaseen sekä lyhennettynä Helsingin Sanomiin. Samalla kunnanhallitus hyväksyi hakuilmoituksen sisällön liitteen mukaisesti korjattuna. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot hyväksytään seuraavanlaisina:

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 3 Kunnanjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vahva käytännön johtamiskokemus sekä hyvä kunnallishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemus. Lisäksi kunnanjohtajalta edellytetään työkokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä. Antti Junni ehdotti, että kunnanjohtajan virkaan valittavalta ei edellytetä kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä, koska se sulkee pois monia kyvykkäitä hakijoita. Junnin ehdotusta ei kannatettu. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallitus 46 Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Hakuaika on päättynyt Hakuajan kuluessa saapui 12 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, lisäksi hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostina. Kunnanhallitus päättää hakijoiden haastattelun järjestämisestä ja nimeää työryhmän, sekä antaa työryhmälle valtuudet valita haastateltavat ja päättää haastatteluprosessista. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan valintaprosessista seuraavaa: Hakijoiden kelpoisuuden selvittävät kunnanjohtaja ja kunnankamreeri viikon 10 aikana. Selvittäjien näkemys toimitetaan sähköpostitse kunnanhallitukselle. Kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille lähetetään ennakkotehtävä, johon tulee vastata 14 päivän aikana. Tehtävän valmistelee valmistelutyöryhmä, johon nimettiin Risto Pietiläinen, Mika Lohtander, Veli-Pekka Okko, Eija Sinkko, Simo Luukkanen ja Pentti Pitkänen. Ennakkotehtävien vastaukset käsitellään kunnanhallituksessa. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Ensimmäisen haastattelun toteuttaa em. valmistelutyöryhmä. Valmistelutyöryhmän ehdotuksesta kunnanhallitus päättää toiselle haastattelukierrokselle valittavista ehdokkaista ja siitä käytetäänkö tässä vaiheessa ulkopuolista henkilöstöarviointia. Toisen haastattelukierroksen toteuttaa kunnanhallitus lisättynä kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien edustajalla.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 61 Toisen haastattelukierroksen ja mahdollisen henkilöstöarvioinnin perusteella kunnanhallitus päättää ehdotuksen tekemisestä kunnanvaltuustolle. Hakijoiden arvioinnissa ja haastatteluprosessissa tukeudutaan lisäksi Risto Pietiläisen valmistelemaan ehdotukseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä. Mervi Rings poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen täksi ajaksi tuli varajäsen Laura Sirkka. Kunnanhallituksen asettama valmistelutyöryhmä kokoontui Työryhmä hyväksyi ennakkotehtävän sisällön ja päätti lähettää tehtävän seuraaville hakijoille: Juho Järvenpää Kimmo Kainulainen Teemu Kejonen Ilona Lehtinen Raila Oksanen Jussi Stoor Juha Vuorela Valmistelutyöryhmä totesi yksimielisesti, että muut hakijat eivät täytä kelpoisuusehtoja, koska heillä ei esitettyjen dokumenttien perusteella ole työkokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä: Kimmo Kainulainen ilmoitti sähköpostitse , ettei työtilanteensa muuttumisen vuoksi ole käytettävissä kunnanjohtajan virkaa täytettäessä. Määräaikaan mennessä saapuneet ennakkotehtävän vastaukset on lähetetty kunnanhallitukselle heti niiden saapumisen jälkeen. Kunnanhallitus käsittelee saapuneet ennakkotehtävät ja päättää hakemusten, niiden liitteiden sekä ennakkotehtävän perusteella haastatteluun kutsuttavista hakijoista.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 65 Esittelijä teki kokouksessa seuraavanlaisen muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus toteaa, että osalta hakijoista on pyydetty vastausta kirjalliseen tehtävään ja osa hakijoista pyydetään haastatteluun. Nämä valinnat eivät kuitenkaan sulje ketään hakijoista valintamenettelyn ulkopuolelle. Kunnanhallitus käsittelee saapuneet kirjallisen tehtävän vastaukset ja päättää hakemusten, niiden liitteiden sekä kirjallisen tehtävän vastausten perusteella valmistelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti, että valmistelutyöryhmän haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Juho Järvenpää Teemu Kejonen Ilona Lehtinen Jussi Stoor Juha Vuorela Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana klo Mervi Rings poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Laura Sirkka. Valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijoita seuraavasti: Jussi Stoor Juho Järvenpää Juha Vuorela Teemu Kejonen Ilona Lehtinen Valmistelutyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että viimeiselle kierrokselle kutsutaan Juho Järvenpää, Jussi Stoor ja Ilona Lehtinen. Lisäksi työryhmä ehdottaa kunnanhallitukselle, että näille hakijoille tehdään henkilöarviointi ja motivaatio-profiilikartoitus. Tarjoukset näistä pyydetään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Juho Järvenpää Jussi Stoor Ilona Lehtinen Kunnanhallitus päättää henkilöarvioinnin ja motivaatioprofiili-kartoituksen tilaamisesta kokoukseen mennessä saatujen tarjousten pohjalta. Risto Pietiläinen ehdotti, että tilataan henkilöarviointi Psycon Oy:n tarjouksen mukaisesti Juho Järvenpäästä ja Jussi Stoorista. Nämä hakijat haastatellaan arvioinnin valmistumisen jälkeen. Mika Lohtander kannatti Pietiläisen ehdotusta. Myös esittelijä yhtyi Pietiläisen ehdotukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Risto Pietiläisen ehdotuksen. Kunnanhallitus 66 Kunnanhallituksen päättämät henkilöarvioinnit on tehty ja tulokset on esitelty valmistelutyöryhmälle Yhteenveto tuloksista esitetään ennen kunnanhallituksen kokousta pidettävässä valmistelupalaverissa, johon on kutsuttu kunnanhallitus ja kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien valtuustoryhmien edustajat. Arvioinnin kohteena olleet hakijat on pyydetty vielä haastatteluun kokoukseen. Haastattelun jälkeen kunnanhallitus voi tehdä ehdotuksensa kunnanvaltuustolle. (valm. PP) Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Tarkennettu ehdotus tehdään kokouksessa haastattelujen jälkeen. Esittelijä esitti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa kunnanjohtajan vaalin ja valitun kieltäytymisen varalle valittavan vaalin. Risto Pietiläinen esitti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajaksi valitaan Jussi Stoor ja hänen kieltäytymisensä varalle Juho Järvenpää. Jarmo Tölski kannatti Pietiläisen ehdotusta. Esittelijä peruutti oman ehdotuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Risto Pietiläisen ehdotuksen. Kunnanvaltuusto 6 Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kunnanjohtajaksi valitaan Jussi Stoor ja hänen kieltäytymisensä varalle Juho Järvenpää. Todettiin, että viran täyttämisessä noudatetaan hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkitään, että Mervi Rings siirtyi esteellisenä yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Veijo Värtö.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luottamustoimen päättyminen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta/kunnanvaltuuston valittavat luottamustehtävät/satu Turku Kunnanhallitus 50 Luottamushenkilöksi valittu voi menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikautensa, jolloin hänen luottamustoimensa päättyy. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin. Satu Turku on väestörekisteritietojen mukaan muuttanut pois Lemiltä kuluvan vuoden tammikuussa. Turku itse ei ole toistaiseksi ilmoittanut muutostaan kuntaan. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. pannaan täytäntöön heti. Kuntalain selostusteoksen (Harjula - Prättälä, Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2012) mukaan vaalikelpoisuuden menettämiseen voidaan puuttua myös viran puolesta silloinkin, kun henkilö ei asiasta itse ole ilmoittanut. Lähinnä kunnanhallituksen tulee ottaa asia käsiteltäväkseen saatuaan sen tietoonsa. Satu Turku on toiminut seuraavissa luottamustehtävissä: tarkastuslautakunnan jäsen teknisen lautakunnan varajäsen kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen varavaltuutettu (perussuomalaisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu) Tarkastuslautakunnan jäsenen ja teknisen lautakunnan varajäsenen valinta kuuluu kunnanvaltuustolle. Vaalilautakunnan jäsenen valinta kuuluu kunnanhallitukselle. Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menetyksen toteaa kunnanvaltuusto. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu ensimmäiseksi varavaltuutetuksi aiemman toisen varavaltuutetun ja hänen sijalleen toiseksi varavaltuutetuksi aiemman kolmannen varavaltuutetun. Uutta kolmatta varavaltuutettua ei kutsuta.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa, että Satu Turku on kotikunnan vaihtumisen vuoksi menettänyt vaalikelpoisuutensa ja että hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan jäsenenä, teknisen lautakunnan varajäsenenä ja varavaltuutettuna on päättynyt. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitsee tekniseen lautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Ilkka Helenin ja toiseksi varavaltuutetuksi Daniel Kaartisen. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 7 Juha Koiviston ehdotuksesta kunnanvaltuusto päätti valita sekä tarkastuslautakunnan jäseneksi että teknisen lautakunnan varajäseneksi kuluvan valtuustokauden loppuun saakka Viktoria Kaartisen. Puheenjohtaja kutsui perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Ilkka Helenin ja toiseksi varavaltuutetuksi Daniel Kaartisen.

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennushankkeiden kustannusselvityksiä Kunnanhallitus 67 Kunnanhallituksen toimintasäännön mukaan jokaisesta kokonaiskustannuksiltaan yli euron rakennushankkeesta on teknisen osaston tehtävä erillinen tiliselvitys, josta ilmenevät hankkeen kustannukset urakoittain sekä kustannusten jakautuminen eri kalenterivuosille. Selvitys annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Käytännössä selvitykset on tehnyt hallinto-osasto. Liitteenä on selvitys Kuukanniemen koulun korjaus- ja purkukustannuksista vuosilta Selvityksen mukaiset kustannukset sisältyvät koulun vuonna 2014 kertapoistona poistettuun arvoon. Liitteenä on myös vanhan pappilan remonttikustannukset vuosilta Kunnanhallitus merkitsee kustannusselvitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen myös kunnanvaltuuston tietoon. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 8 Kunnanvaltuusto merkitsi kustannusselvitykset tiedoksi.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Leasing-rahoituksen käyttö katuvalojen uusinnassa Kunnanhallitus 11 Kunnan katuvaloverkosto on kokonaan vaihdettu ledvaloiksi vuoden 2014 aikana. Tekninen lautakunta on valinnut urakoitsijaksi US-Asennus Oy:n. Kunnanhallitus on antanut kunnaninsinöörille valtuudet rahoittaa katuvalojen uusinta leasing-tyyppisellä rahoituksella. Leasing-rahoitukseen päädyttiin tässä tapauksessa siksi, että leasingvuokraeriin tarvittava rahoitus syntyy sähkökulujen säästönä. Velkarahaa ei hankintaan siten tarvittu. Valaistuslaitteet omistaa vuokrakauden ajan Kuntarahoitus Oyj. Laitteet lunastetaan kunnalle jäännösarvolla vuokrakauden päätteeksi. Katuvalojen vaihto on valmistunut joulukuussa Samassa yhteydessä tehtiin myös uutta valaistusta. Leasing-rahoituksella hankittujen valaistuslaitteiden hankintahinta on ,68. Vuokraerän määrä on 2.244,86 /kk ja sopimuskauden pituus 12 v. Laitteiden lunastushinta sopimuskauden jälkeen on ,73. Kunnan tilintarkastaja on selosteessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että valtuuston tulisi päättää investoinnista ja leasingrahoitusmuodon käyttöönotosta. (valm. PP) Kunnanhallitus 72 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy katuvalojen uusinnan ja sen rahoittamisen leasing-rahoituksella. hyväksyttiin. Leasing-rahoituksen käyttö kunnan investoinneissa saattaa tulla harkittavaksi jatkossakin. Ainakin energian kulutuksen vähentämiseen tähtääville investointihankkeille myönnettävä tuki edellyttää leasing-tyyppisen rahoituksen käyttöä. Kunnassa on vireillä tällainen hanke koulukeskuksen ilmastoinnin ja valaistuksen korjaamisessa. Tästä syystä hankkeita olisi jatkossakin syytä toteuttaa leasing-rahoituksella ainakin, jos se on ulkopuolisen rahoituksen saamisen ehtona. Investointien toteutuksesta päätettäisiin jatkossakin talousarvion investointiosassa tai valtuuston päätöksellä erikseen. (valm. PP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy katuvalojen uusinnan ja sen rahoituksen leasing-rahoituksella ja että leasing-rahoitusta voidaan jatkossakin käyttää investointien rahoitukseen. hyväksyttiin yksimielisesti Risto Pietiläisen ehdotuksesta siten tarkennettuna, että leasing-rahoitusta voi käyttää vain hyväksyttyjen investointimäärärahojen puitteissa ja kunnanhallituksen päätöksellä. Kunnanvaltuusto 9 Keskustelun aikana Osmo Pylkkö ehdotti euron lisämäärärahaa Välikankaan valojen vaihtamiseen. Antti Junni kannatti ehdotusta. Mervi Rings tiedusteli, ovatko uudet valot sillä tavalla säädettäviä, kuin niiden on kerrottu olevan. Varmaa vastausta ei kokouksessa voitu antaa, joten asia selvitetään. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja yksimielisesti myös Osmo Pylkön lisämäärärahaehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoituskatsaus 2015 Kunnanhallitus 54 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttöinsinööri on valmistellut liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsaus pyritään saamaan tehokkaasti eri tiedotusvälineitä ja -tapoja käyttäen kuntalaisten tietoon. Kaavoituskatsaus on julkaistu useiden vuosien ajan kunnan vapaaaikatoimen julkaisemassa kevättiedotteessa, joka on postitettu vakituisiin ja vapaa-ajan talouksiin. Se julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. (Valm AH) Liite Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin. Mervi Ringsin ehdotuksesta kaavoituskatsaus päätettiin saattaa myös valtuustolle tiedoksi. Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kirkonkylän asemakaavan laajennus/sinkon alue Kunnanhallitus 143 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Kirkonkylän alueelta Viljo Sinkon perikunnalta. Ostetun määräalan pinta-ala on noin 4,5 ha. Alue on mahdollista kaavoittaa pientalorakentamiseen. Kunnan pientalotonttitarjonta on melko vähäistä Kirkonkylässä. Huoltoasematontti olisi tarpeen ottaa myös tämän kaavan piiriin. (Valm AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen. 2. Hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion asemakaavan laatijaksi. 3. Tiedustelee huoltoasematontin omistajalta halukkuutta asemakaavaan liittymiseksi hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana oli paikalla kuultavana maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio. Sinkon alueen asemakaavan muutos ja laajennus Kunnanhallitus 109 Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavaan on osoitettu yhteensä 16 AO-tonttia, joista uusia rakentamattomia on 15 kpl. Olemassa oleva huoltoasema on osoitettu KTY-tontiksi. Alueen liikennöinti toteutetaan jatkamalla olemassa olevia katuja Rinnetietä ja Kaaritietä. Kaavaluonnoksessa on lisäksi osoitettu alueita virkistykseen ja kevyen liikenteen tarpeisiin. Kaavaluonnoskartta merkintöineen on pienennöksenä esityslistan liitteenä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (Valm AH)

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää: 1. asettaa päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. ' 2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä ja paikalla olivat maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio ja kunnaninsinööri Markku Immonen. Kunnanhallitus 157 Asemakaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausuntoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Yksi naapuriosallinen jätti huomautuksen. Lausuntojen ja huomautuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset. Huoltoasematontille on merkitty mahdollinen maaperän pilaantuneisuuskohde (PIMA). Pohjoiselle kaavan ulkopuoliselle naapuritilalle on merkitty ajoyhteys VL-alueelle metsätalouden tarpeita varten. Kaavoittaja on valmistellut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat ja kaavoittajan vastineet huomautukseen sekä viranomaislausuntoihin. Liite. (Valm AH) Kunnanhallitus päättää: hyväksyä kaavoittajan valmistelemat vastineet luonnosvaiheen viranomaislausuntoihin sekä huomautukseen 1. laittaa päivätty kaavaehdotusaineisto MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 37 Asemakaavaehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja jättivät Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Kaakkois- Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto. Lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen ei tarvinnut tehdä muutoksia. Kaavaehdotusasiakirjoihin on tehty normaalit prosessikulun vaatimat päivitykset. Asemakaava on vietävissä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. (valm AH) Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt lopulliset kaavaehdotusasiakirjat kaikkine liitteineen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä MRL 52 :n mukaisesti. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 11 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkitään, että Matti Tapanainen siirtyi esteellisenä yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen kokoukseen tuli varavaltuutettu Tarja Husu-Tuuliainen.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus Kunnanhallitus 192 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Tuomelankankaan alueelta Risto Punkalta vuonna Ostetun määräalan pinta-ala on noin 5,1 ha. Alue on mahdollista kaavoittaa pientalorakentamiseen. Kunnan vapaiden tonttien tarjonta on vähentynyt merkittävästi alueen toteutuneiden tonttikauppojen myötä. Toisaalta alueen yritystonteille (KTY) ei ole ollut kysyntää, joten niiden vaihtamista asumistarkoituksiin olisi syytä tarkastella. Ns. Tuomelanmutkan alue on aikoinaan suunniteltu ja toteutettu palstoitussuunnitelman avulla. Palstoitussuunnitelmalla ei mitään kaavallista juridista oikeusvaikutusta. Alueelle on rakennettu kattava kunnallistekniikka. Palstoitussuunnitelma on syytä muuttaa oikeusvaikutteiseksi asemakaavaksi. Tuomelankankaan ja Tuomelanmutkan asuinalueet ovat liikenteellisesti edelleen osittain yksityisteiden varassa. Asemakaavalla on perusteltua tutkia yksityisteiden muuttamista kaduiksi asuinalueiden ja Iitiäntien välisellä alueella. Liitteenä alustava rajaus kaavoitettavista alueista. (Valm AH). Liite lähetetään kunnanhallitukselle sähköpostitse ja ne ovat nähtävänä myös ekstranetissa. Paperiversiot toimitetaan pyydettäessä. 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Tuomelankankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 2. Hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion asemakaavan laatijaksi. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 31 Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää: Asemakaavaan on osoitettu yhteensä 40 AO-tonttia, joista uusia rakentamattomia on 24 kpl. Voimassa olevan asemakaavan KTY-tontit on poistettu ja alue varataan asumiskäyttöön. Vanhan palstoitussuunnitelma-alue on muutettu kaavalliseen formaattiin noudattaen aikaisemman suunnitelman pääperiaatteita. Alueen yksityistiet on muutettu kaduiksi siten, että katuverkostoa pitkin pääsee alueen molemmin puolin Iitiäntielle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto ovat nähtävissä ja ladattavissa kunnan extranetistä. Kaavaluonnoskartta merkintöineen on pienennöksenä esityslistan liitteenä. (Valm AH) 1. asettaa päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. 2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin toisena kokousasiana klo ja asian käsittelyssä oli asiantuntijana paikalla maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio. Kunnanhallitus 9 Asemakaavaluonnos sekä sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus ja Etelä-Karjalan liitto. Huomautuksia jätettiin yksi kappale ja yksi lisätietoasia jatkosuunnittelun pohjaksi. Uuden alueen kunnallisteknisiä ratkaisuja on mietitty hieman tarkemmin ja sen perusteella kaavaehdotusta on muokattu nykyiseen suuntaan.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavaehdotuksesta on poistettu yksi vaikeahkosti rakennettavissa oleva tontti. Punkantien päähän on suunniteltu liikenneympyrä, jotta saadaan liikenteellisesti ja kaavallisesti tehokas ratkaisu.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä päivätyt kaavoittajan vastineet huomautuksiin ja lausuntoihin. Valm. AH. Kunnanhallitus päättää: 1. Asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2. Hyväksyä päivätyt kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnanhallituksen vastineina. 3. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 36 Kunnanhallituksen käsittely on uusittava, koska käsittelyyn osallistui esteellinen jäsen. Kunnanhallitus päättää: 1. Asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2. Hyväksyä päivätyt kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnanhallituksen vastineina. 3. Kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Mika Lohtander poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

24 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 71 Asemakaavaehdotus kaikkine liitteineen oli MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Museovirasto ja Etelä-Karjalan liitto. Kaavoittaja on valmistellut päivätyt vastineet lausuntoihin. Museoviraston lausunnon perusteella Turkkilantien osalle on lisätty seuraava kaavamääräys: Turkkilantien kadun peruskorjauksien osalta tulee huomioida lähialueen arvokkaat sotahistorialliset kohteet. Katualuetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Muita muutoksia kaavaehdotukseen ei tarvinnut lausuntojen perusteella tehdä päivätyt kaava-asiakirjat asiakirjat kaikkine liitteineen on vietävissä kunnanvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. Valm. AH Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt lopulliset kaavaehdotusasiakirjat kaikkine liitteineen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä MRL 52 :n mukaisesti. hyväksyttiin. Merkittiin, että Mika Lohtander poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanvaltuusto 12 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin Risto Pietiläisen ponsi, jonka mukaan rakennuslupavaiheessa kiinnitetään huomiota rakennusten sijoittamiseen aurinkoenergian maksimaalista hyödyntämistä varten. Merkittiin, että Mika Lohtander ja Olavi Punkka siirtyivät esteellisinä yleisölehterille tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Olavi

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot