JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE"

Transkriptio

1 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee Virkkalan taajamassa. Koulussa on n. 410 oppilasta. Koulu on rakennettu luvun alussa ja sitä on laajennettu useaan otteeseen. Koulun rehtori pyysi työsuojelupäällikköä käymään koululla lokakuussa 2010, koska muutamat opettajat ilmoittivat kärsivänsä sisäilmaongelmista. Työsuojelupäällikkö kävi koululla tarkistamassa tilanteen. Asia otettiin käsittelyyn seuraavaan sisäilmaryhmään Työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö suorittivat työpaikkakäynnin koulussa Tilahallinto tilasi heti ongelman ilmettyä ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset. Hänen laatimansa raportin mukaan tehtiin korjaussuunnitelma heti, kun sisäilmaongelmaa epäiltiin. Korjaustoimenpiteet aloitettiin. Asiasta annettiin ensimmäinen tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa käyttäjät ovat ilmoittaneet oireiluista tietyissä koulun tiloissa. Toimenpiteistä pidettiin tiedotustilaisuus koulun opettajainhuoneessa ja toimenpiteitä ja tutkimuksia käsiteltiin kaupungin sisäilmaryhmässä Ilmoitukset koskevat lähinnä koulun D-osan I kerroksen luokkatiloja ja II kerroksen luokkaa n:o 1, koulun B-osan II kerroksen luokka n:o 6, pohjakerroksen kotitalousosan WC:tä sekä musiikkisiiven luokkaa 13. Työterveyshuolto ja työsuojeluvaltuutettu suorittavat työpaikkakäynnin koulussa KORJAUSTOIMENPITEET Korjaustoimenpiteet on aloitettu ja ovat pääosin seuraavasti. D-osan I kerroksen luokkatiloissa todetut ulkoseinien lattiarajan kosteusvauriot korjataan sisällä päällystettä poistamalla, rakennetta kuivaamalla ja laatoittamalla lattiareunaalueet. Työalueet rajataan muoviseinillä ja alipaineistetaan puhaltimilla. Ensin tehdään siiven itäseinä ja sitten länsiseinä. Kosteusrasitus on tullut ulkopuolen pintavesistä. Ulkopuolen kuivatus tarkistetaan ja korjataan puutteet kaivantotöin. II kerroksen entisen fysiikan luokan n:o 1 kosteustilanne rakenteista mitataan ensin vertaamalla entisiin vesiputkilinjoihin. Koulun B-osan II kerroksen pääkäytävän luokka n:o 6 kuitupäästöinen alakatto päällystetään uusilla äänenvaimennuslevyillä. Pohjakerroksen WC:n hajulähdettä

2 2 tutkitaan. Mahdollisten lämpökanaalien vaikutus tarkistetaan. Luokka 26 haiseva allaskaappirakenne korjataan pois. Purettavaa materiaalia säkitetään ja viedään lyhintä reittiä ulos. Kouluirtaimistoa puhdistetaan erikoismenetelmin. Remontoiduissa tiloissa suoritetaan tehopuhdistus. Tässä vaiheessa materiaali/mikrobinäytteet ja pinta/kuitunäytteet on otettu D- osan luokista n:o 19, 20 sekä luokasta n:o 1 vielä tällä viikolla, B-osan luokasta n:o 6 ja musiikkisiiven luokasta n:o 13. Voc/haihtuvat yhdisteet on otettu luokista n:o 19 ja 6. Tutkimustulokset kestävät 2-3 viikkoa näytteiden ottamisesta. AIKATAULU D-osan remontin sisäpuolen itäseinän työt arvioidaan kestävän saakka, länsiseinä kuivaukseen joulun ajaksi ja valmistuminen mennessä. Muiden töiden suoritusaika tarkennetaan käyttäjän kanssa sopivaksi. Koulu joutuu sopeuttamaan toimintaansa työn aikana. Remontin alla olevat tilat ovat pois koulun käytöstä. Koululla liikkuu tutkimuskonsultteja ja rakennusmiehiä. Työmaa-asioissa vastaavat rakennusmestari Petri Teittinen ja isännöitsijä Risto Oksa TIEDOTTAMINEN Seuraava tiedote annetaan työn edistymisen mukaisesti. Asian käsittely jatkui seuraavassa sisäilmaryhmässä Todettiin, että korjaustyöt etenevät suunnitellusti. Koululle annettiin toinen tiedote JÄRNEFELTIN KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN JA HENKILÖSTÖLLE REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa sisäilmakorjaukset ovat edenneet suunnitellusti. KORJAUSTOIMET D-osan sisäilmakorjaukset ovat ala- ja yläkerran osalta valmiit sekä ulkopuoliset kuivatustyöt ovat valmistuneet. B-osan luokka 6 on valmis ja luokka 5 on hyvässä vaiheessa. B-osan kotitalousluokan wc-edustan alipaineistus poistettiin ja hajuhaitta on havaintojen mukaan poistunut tiivistyskorjausten myötä. A-osan musiikkiluokan työt on tehty. Tutkimukset on tehty, ja tutkimusraportti valmistui Koulun suurin sisäilman laatuun ja terveysvaikutuksiin vaikuttava yksittäinen tekijä on raportin mukaan suojaamattomat teolliset mineraalikuidut, joita löytyi useista kohdin. Mikrobivauriot ovat yksittäisiä ja selkeissä vauriokohdissa. Mineraalikuitujen hallinta vaatii koululla korjaus-, puhdistus- ja suojauskäsittelyjä. Muutoin tulokset ovat hyvinkin tavanomaiset ja suurempia ongelmia ei ole. Merkkiainetutkimuksissa kaasu ei levinnyt kanaalista tiivistysten jälkeen kotitalousluokan rakenteisiin. Kanaaliin suoritetaan hajunpoistokäsittely

3 alipaineistettuna. Havaitut vielä korjaamattomat vauriot tehdään aikataulutuksella ja johdonmukaisesti. TUTKIMUKSISSA HAVAITTUJA RAKENTEELLISIA PUUTTEITA Kuvaamataidon luokan takaseinässä on vanha kosteusvaurio koko seinän leveydeltä. Lastulevyseinärakenne tiiliseinän päällä on tarpeen purkaa. Ruokalan edustalla käytävän kohdalla on kaksi pilaria ja kirjaston seinä, joiden yläpuolella on sokkelirakenne ja vanhaa ulkoseinä/kattorakennetta. Kotelorakenne ja sen lämmöneristeet ovat vaurioituneet ja epätiiviit ja ne on tarpeen purkaa ja rakentaa uudelleen tiiviiksi ja lämmöneristetyksi. Luokan 7 kohdalla käytävällä on voimakas kylmä ilmavirta sisätiloihin, ei ole ilmanvaihtoa ja katossa on reunoiltaan vapaita mineraalivilloja. Opettajien huoneen edustalla käytävän katossa on myös reunoiltaan vapaita villapintoja sekä suojaamattomia mineraalivilla eristeitä putkien kohdilla. Villapintojen suojauskäsittely pölyämisen estämiseksi sekä alakaton teräsverkon korvaaminen akustiikkavillalevyillä, jolloin alakaton yläpuoli saadaan erilleen sisätiloista. Jumppasalin kohdalla käytävän iv ja rakenteet ovat kunnossa. Opettajien havaitsemat vauriokohdat (kansiollinen valokuvia) eivät olleet jumppasalin poikien pukuhuoneessa ja opettajan taukotilassa puhdistustoimia suurempia mikrobivaurioita. AIKATAULU Kanaalin käsittelyä jatketaan. Korjaamattomista puutteista ja vaurioista laaditaan korjauslista ja erillinen korjausohje, ja puutteita korjataan aikataulutuksen mukaan, osa suoritetaan kesällä. Talven aikana suoritettavien töiden ajankohdista sovitaan koulun kanssa, jolloin koulu joutuu ottamaan tämän huomioon. TIEDOTTAMINEN Henkilökunnan tiedotustilaisuus on ja oppilaiden vanhempien Seuraava sisäilmaryhmän kokous oli Järnefeltin koulun korjauksen etenemistä käsiteltiin laajasti. Todettiin, että henkilökunnan tiedotustilaisuus rauhoitti tilannetta. Tässä tilaisuudessa oli mukana myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuollon lääkäri. Annettiin kolmas tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE JA HENKILÖSTÖLLE Korjatuissa D-siiven tiloissa seurantamittauksen mukaan teolliset mineraalikuidut haittasivat edelleen, kuitulähteenä todettiin olevan ilmanvaihtokonehuoneen kanavakoteloiden eristeet; nämä korjattiin pois viime viikonloppuna ja sen ansiosta sisäilma korjaantuu. Viimeisen toimenpiteen jälkeen sisäilma on ollut seurannassa, ja viikolla 8 suoritetaan uusi loppusiivous D-siiven tiloissa. Siivouksen ja tilanteen tasaantumisen jälkeen otetaan D-siivessä pintapölyseurantanäytteet. Ilmanvaihtokonehuoneen mineraalieristeet vaihdettiin solukumiksi ja reikäpeltieristykset päällystettiin solumuovituotteilla viikonlopputöinä

4 4 Samalla pestiin huoneiden tuloilmaelimet. Viikolla 8 suoritetaan yläpölyjen puhdistus. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Kuvaamataidon luokan seinän uusiminen suoritetaan viikolla 8 suojattuna työnä. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on käynnistetty, ja korjaus aloitetaan, kun suunnitelma ja selvitykset ovat valmiit. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti aloitetaan huonetila kerrallaan. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Koulu pidetään ajan tasalla toimenpiteiden kanssa, tarvittaessa koulu joutuu ottamaan toimenpiteitä huomioon. Sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Esillä oli kanaalien ilmanvaihdon parantaminen: kanaaleista poistetaan huono ilma ulkotilaan ja ne tiivistetään. Annettiin 4 tiedote koululle: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Korjaustoimet etenevät seuraavaksi kanaalien ilmanvaihtotöillä, jotka ovat kesken. Ilmastoinnin myötä kanaalien haitat poistetaan muualle ulos. Tämän jälkeen tullaan varmistamaan, että järjestelmä toimii. Kuitunäytteet D-siivessä on otettu korjausten jälkeen, jotta nähdään ovatko kuidut siellä loppuneet. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on valmistunut: laitetaan kolme poistoilmapuhallinta kanaalialueilleen ja korvausilma näille. Koulun kanssa sovitaan missä tiloissa voidaan aloittaa putkikanavien läpimenojen teko. Kuvisluokan seinä korjattiin hiihtoloman aikana. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti on aloitettu huonetila kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi on hankinnassa aktiivihiilisuotimet viemärin tuuletusputkien päähän. Tutkimusraportin mukaan koulun pääongelmat olivat teolliset kuidut, joita on eliminoitu, D-siiven kosteusvaurio, joka on korjattu sekä mahdolliset kanaaleista aiheutuvat haitat. Tämän hetken tiedon valossa tärkeintä nyt on saada kanaaleihin alipaineinen ilmanvaihto ulos. Kanaalit voivat vaikuttaa koko rakennuksen sisäilmaan. D-siiven mahdolliseen ilmanvaihdon alimittaisuuteen on syynä nykyisen järjestelmän rajallisuus. Nyt kun vuotoilmoja on tukittu, "ilmanvaihto" on pienentynyt, mutta kuitujen pitäisi olla poissa. Ilmamäärät on mitattu ja säädetty sen mukaan kuin järjestelmä antaa myöten. Ilmanvaihdon lisääminen vaatii isompia investointeja. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Kokonaistilanteesta voidaan sanoa, että tutkimuksia on tehty laajan suunnitelman mukaisesti. Koulu on laaja ja korjauksia on toteutettu siellä minne haitat on paikallistettu. Kanaalien ilmanvaihtotyöt on aikaistettu tehtäväksi nyt eikä kesällä.

5 5 Esille otetun käyttäjäkyselyn käyttäjät voivat toteuttaa tilannekartoituksena. Työnjohtaja sopii koulun kanssa rajatuilla alueilla tilojen työmaakäytöstä. Korjaukset jatkuivat ja sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Järnefeltin koulu oli laajimpana asiana esillä. Tilanne huolestutti kaikkien jäsenten mieltä, koska paineet henkilökunnan suunnalta olivat hyvinkin voimakkaita. Työntekijät halusivat tietää tarkalleen, minkälaisia sisäilmaongelmia kiinteistöstä tulee esiin ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat terveyteen. Annettiin neljäs tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Sisäilman korjaustoimiin liittyvät alapohjan putkikanaalien ilmanvaihtotyöt ovat menossa. Kun kanaalien ilmanvaihto saadaan toimimaan, kanaalit tuuletetaan suoraan ulos katolle ja varmistetaan, että järjestelmä toimii. D-siiven 25.2 otetuissa kuitunäytteissä korjausten jälkeen esiintyi vielä kuituja, joten D-siipeen tulevista kanavista on tarkoitus ottaa vielä pyyhintänäytteitä. Jos 8.4. tarkastuksessa todetaan, että tilojen loppusiivous ei ole riittävän huolella tehty, se uusitaan. Kanaaleja tuulettamaan asennetaan kolme poistopuhallinta ja järjestetään korvausilma näille. Työt on sovittu aloitettavaksi opetuskeittiön puolelta. Tarvittavat suojaukset tehdään pölyn leviämisen estämiseksi. Työt etenevät seuraavasti: lämmönjakohuone, puutyöluokka, pohjakerroksen käytävä, terveydenhoitajan tilat, yksi luokkatila ja 1. kerroksen käytävän osalta vaihe kerrallaan. Urakoitsija pystyy kysyttäessä kertomaan töiden etenemisen tarkemmin. Tarkoitus on, että järjestelmä saadaan käyttöön ennen koulun loputtua. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remonttia jatketaan tilat kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi aktiivihiilisuotimet asennetaan tällä viikolla viemärin tuuletusputkien päähän. Muita ilmanvaihtokonehuoneita katsotaan, ettei niissä ole kuitulähteitä. Ruokalan edustan kotelointien tiivistystyöt ja uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua oli työterveyshuollon järjestämä työhyvinvointitilaisuus koulun henkilökunnalle, jossa käytiin läpi korjaustöitä. Tiettyihin tiloihin voidaan järjestää 2-3 ilmanpuhdistinta. Käytännön järjestelyistä on sovittu koulun kanssa, piikkaustyöstä voi aiheutua hetkellisesti melua paikasta riippuen. Aika kului ja sisäilmaryhmä kokoontui , ja Joka kokouksessa käsiteltiin laajasti Järnefeltin koulun saneerauksen etenemistä. Kesällä koulun loma-aikana tehtiin paljon töitä. Saneeraukset koskivat luokkien korjauksia, ilmastoinnin tehostamista ja tasapainottamista. Myös mureneviin kuitupölyihin puututtiin mm. ilmastointikonehuoneissa. Kanaaleita savutettiin, jotta voitaan nähdä, miten ilma tiloissa kulkeutuu. Ruokasalissa olevat katolle menevät

6 6 putkikanaalit purettiin ja suojattiin uudelleen sekä tiivistettiin. Myös pukutilojen korjauksia jatkettiin. Konsultti lähetti seurantaraportin, jonka pohjalta ko. korjaukset tehtiin. Konehuone, jonka katosta oli tullut vettä (konesaumakatto) tiivistettiin saumoistaan uudella menetelmällä. Koulusihteerin huoneeseen lisättiin IV-putkistoa. Koululle laadittiin viides tiedote meneillään olevasta tilanteesta. JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilman kesäajan korjauksiin liittyvät toimenpiteet kuten alapohjan koneellisesti ilmastoitujen putkikanaalien toimivuus, tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus sekä muut rakenteelliset toimenpiteet on suoritettu. Korjaustöiden seurantakatselmusraportti on päivätty , jossa todetaan sisäilmaa parantavat ja tehdyt korjaukset. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksilla. Ilmanvaihtojärjestelmät on kartoitettu ja kuvattu. Tekninen seurantaselvitys suoritetaan vuoden vaihteen jälkeen. Kesän aikana on korjauksiin sisältynyt ruokalan käytäväpäädyn kattorakenteen lämmöneristyksen ja tiivistyksen korjaus lämmöneristeet uusimalla ja saumat tiivistämällä solumuovi- ja saumamassa-asennuksin. Musiikkiluokan ja luokan 13 ulkoseinien lattian reuna-alueen kosteusvauriokorjaus sekä putkikanaalien lattialuukut on tiivistetty. Ent. kirjaston ja viereisen luokkatilan akustiikkalevyjen uusiminen on tehty. Erikoisluokkien välisen varaston kotelointi- ja eristyskorjaukset, sekä ikkunaseinän kosteusvauriokorjaus on suoritettu. Ivkonehuoneen vesikaton tiivistystyö on tehty. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksella ja vuotokohdat on korjattu. Kanaalien hajunpoistokäsittely suoritetaan 9.9. Lopuksi varmistetaan kanaalien alipaineisuus vielä kerran. Koulun ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus suoritettiin järjestelmien vanhimmissa osissa. Tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus on suoritettu koulun alueilla A-osan/auditorio-, C- ja E-osien/voimailu ja liikuntahalli- ja pukutilojen osalla. Ilmanvaihtokanavat kartoitettiin kuvaamalla. Haitalliset mineraalivillat vaihdettiin tai päällystettiin solukumituotteisiin tai ahtaissa paikoissa päällystettiin sideaineella. Lopuksi suoritettiin kanavien puhdistus. Kanslian ilmanvaihtoa on parannettu uudella tuloilmasäleiköllä. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjaukset on suoritettu tutkimusten ja kartoituksien pohjalta, ja koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Lohjan kaupungin sisäilmaryhmä kokoontui joka kuukausi sovitun aikataulun mukaan kokouksessa aiottiin laittaa kohde jo seurantaan, mutta toisin kävi. Kiinteistöstä oli tullut palautetta, joka otettiin käsittelyyn. D-siivessä ilmanvaihto ei ole toiminut mm. luokka 19. Luokka 20 on pois käytöstä. Yläkerrassa ilmanvaihto toimii,

7 7 mutta säädöt oli tarkistamatta. Todennäköisesti ilmastointikoneen tehot eivät riitä. Koneeseen ollaan vaihtamassa uutta hihnapyörää. Luokka 13 on pois käytöstä, raportoit viemärin hajua käytävällä ja WC:ssä. Miesten pisuaarista puuttui viemärin tiivistysrengas. Viemäreiden ilmastointiputkien yläpäähän on asennettu alipaineventtiilit, jotta viemärin haju ei ajaudu ilmastointiin sisäilmaryhmä päätti asettaa Järnefeltin koulun seurantaan, koska enää ei kantautunut uusia ikäviä viestejä. Seurantaan siirtyminen tarkoittaa, että korjausvaihe on saatu päätökseen. Annettiin kuudes tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilmakorjaukset on suoritettu. Syksyn mittaan suoritettiin vielä D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen. Koulu jää seurantaan toistaiseksi. Seurantaselvitys suoritetaan talvella lämmityskautena. - Syksyn aikana suoritettiin D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen poistopuhaltimen tehoa parantamalla, toimisto-osan ilmamäärää siirtämällä D-siipeen sekä lukitsemalla ylä- ja alakerran välinen ilmamäärä. Ilmamääriä voidaan tarvittaessa pienentää ja tuloilman puhallussuuntaa muuttaa. D-siiven ilmamäärät on nyt mitattuna riittävät, joten luokkatilojen pitäisi olla kunnossa. - Musiikkisiivessä esiintynyttä viemärinhajua estettiin WC:n tiivistekumilla sekä katolla viemärintuuletusputkien päihin asennetuilla venttiileillä; opetustilat siellä pitäisi olla kunnossa. - Liikuntatilan saniteettitiloissa kunnostustyöt jatkuivat. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjausten jälkeen koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhteenveto Kyseinen sisäilmaongelma oli alusta alkaen erittäin raskas tilahallinnolle hoidettavaksi, koska ongelmasta ei ollut ennakkoon mitään tiedotettavaa. Yksinkertaisesti ei ollut tiedossa, että koulussa muhii sisäilmaongelma. Kun tieto tuli työsuojelupäällikön tiedottamana sisäilmaryhmään, tilahallinto alkoi välittömästi toimia. Koko prosessin ajan asiaa käsiteltiin sisäilmaryhmässä, jonka jäsenet edustavat seuraavia ammatteja: tilahallintopäällikkö (puh.joht.), työsuojelupäällikkö (siht.), hygieenikko/ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja, työterveyden ylilääkäri, työterveyshoitaja, henkilöstön edustaja (työsuojeluvaltuutettu) laitoshuollon aluevastaava Tilapalvelut antoi heti ongelman ilmaannuttua toimeksiannon ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset ja mittaukset kiinteistössä. Näiden pohjalta laadittiin suunnitelma korjaustöiden toteuttamiseksi. Korjaustöitä tekivät sekä ulkopuoliset urakoitsijat että omat tilahallinnon rakennusammattilaiset.

8 8 Lohjan kaupunki käytti Järnefeltin koulun koko perusparannustoimintoon/ sisäilmaongelman poistamiseen ja korjaukseen yli euroa. Kyseinen raha on nimenomaan käytetty täsmäkorjauksiin. Viimeisessä sisäilmaryhmän kokouksessa todettiin, että perustavaa laatua olevat korjaustyöt on nyt tehty. Koko koulukiinteistö siirretään seurantaan. Jos tilanne kiinteistössä uudelleen vaikeutuu, otetaan se luonnollisesti myös uudelleen käsittelyyn toimintaperiaatteiden mukaan. Tulevana lämmityskautena otetaan vielä sisäilmasta uusia seurantanäytteet. Näytteiden otosta saadut tutkimustulokset tullaan informoimaan koululle tiedotteiden myötä. On muistettava, että korjausten jälkeen edelleen menee n. puolesta vuodesta kahteen vuoteen, ennen kuin oireet häviävät (Työterveyslääkärin palaute). Aina on joukossa työntekijöitä, jotka kokevat, etteivät ongelmat ole poistuneet. Kaikkiin näihin tuntemuksiin tulee suhtautua kuuntelevasti ja todeta, että kiinteistön kuntoa seurataan ja mikäli edelleen ongelmia ilmenee, niistä tulee esimiehen informoida sekä tilahallintoa, työterveyshuoltoa että työsuojelua. Kaikki palautteet tutkitaan. Samalla on syytä selvittää, voivatko mahdolliset ongelmat johtua oman asunnon ongelmista, auton kostuneista lattiamatoista, ulkoilmasta, jne. Kenenkään palautteita ei aliarvioida. Tärkeintä on oikean syyn löytyminen, jotta sisäilman ongelmia voidaan korjaamalla poistaa. Mikäli ongelman aiheuttaja on Lohjan kaupungin kiinteistössä, toimiin ryhdytään välittömästi. Tärkeintä vastaavien korjauksien suorittamisesta on se, että niiden poistamiseen ryhdytään heti ja tarvittaessa anotaan rahoitus valtuustolta. Koko Järnefeltin koulun korjausprosessin aikana sisäilmatyöryhmä oli toimintakykyinen. Näin vaikeitten asioiden korjaamisessa kukaan ei voi toimia yksin. Kaikkien osapuolten asiantuntemusta tarvittiin. Lopullisen korjauksen ja käytännön toiminnan hoiti Lohjan kaupungin tilapalvelut yhdessä sisäilmaryhmän jäsenten asiantuntemuksen sekä rakennusalan ammattilaisten avulla.

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Helsinki 20.3.2014 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät raot usein isompia

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä Aika: Maanantai 7.4.2014 kello 14.00-16.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3, Lieto Osallistujan nimi Läsnä Ari Blomroos johtava x rakennustarkastaja, pj. Marja-Leena Brander työsuojelupäällikkö, siht.

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71,

Lisätiedot

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015. Home- ja kosteusvaurioepäilyt. VTS-kotien toimintamalli Puheenjohtajien kokous 1.12.2015 Home- ja kosteusvaurioepäilyt VTS-kotien toimintamalli Syitä sisäilmaongelma- kosteusvaurioepäilyille tunkkaiseksi koettu sisäilma asukkaan sairastelu tai oireilu, jonka

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Leena Jormanainen 7.10.2014 1 Sisäilmaryhmän kokoonpano kaupunginjohtaja nimennyt 23.2.2009 TILAKESKUS - Sisäilmatyöryhmän

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Kerrostalojen radonkorjaukset

Kerrostalojen radonkorjaukset Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys

Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys 16.1.2008 Korjattu versio. 18.1.2008 Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys Vantaan kaupungintalo Asematie 7 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, Oy IV-Special Ab, Helsinki Ilmanvaihdon toimivuusselvitys / Vantaan Kaupungintalo

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Väinölänkatu 7 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja korjaustarpeista 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Rakennusvalvonta. mervi.abell@hel.fi. Tuomo Hanhivaara rkm

Rakennusvalvonta. mervi.abell@hel.fi. Tuomo Hanhivaara rkm TARKASTUSPÖYTÄKIRJA Asunto Oy Helsingin kaupunki Osakkaan nimi Rakennusvalvonta Osoite Puhelin Sähköposti mervi.abell@hel.fi Remontoitava hsto tietopäivä tellingissä 3.3.-15 Urakoitsija (t) Tuomo Hanhivaara

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN

HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN Hyllykallion koulu/ opetustoimi: Seinäjoella 2.12.2012 Koulussa huolestuttiin alun perin oireilevien opettajien takia. Oireilevia oppilaita on

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY VIIKKORAPORTTI 1 (7) Terho Kylli

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY VIIKKORAPORTTI 1 (7) Terho Kylli KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY VIIKKORAPORTTI 1 (7) VIIKKO 51/2014 Lehtikuusentiellä ovat valmistuneet luokat 12AB. Joululoman aikana valmistuvat luokat 11ABC. Lisäksi joululoman aikana tehdään 9+-luokkien

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Kattokuntotutkimus. Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846. Ojahaan Varia. Ojahaantie 5 01600 Vantaa

Kattokuntotutkimus. Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846. Ojahaan Varia. Ojahaantie 5 01600 Vantaa Kattokuntotutkimus Päivämäärä 27.9.2010 Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846 Raportinlaatija Tilaaja Kohde Mika Lindberg Jouni Räsänen puh: 040-836 7993/ jouni.rasanen@vantaa.fi Ojahaan Varia. Ojahaantie

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Viestinä ja avoimuus

Viestinä ja avoimuus Viestinä ja avoimuus - Ajatuksia sisäilma-asioista viestimiseen Sisäilmapaja 2 Jyväskylä, Agora 25.11.2010 Viestintäpäällikkö Antti Laukkarinen Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut antti.laukkarinen@jkl.fi

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen RAPORTTI Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen Laatija: Marko Asell Päiväys: 23.8.2013 SISÄLTÖ 1 KORJAUSTYÖN TAUSTAT...1 2 SUORITETUT TYÖT...2 2.1 Sisäpuoliset

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot