JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE"

Transkriptio

1 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee Virkkalan taajamassa. Koulussa on n. 410 oppilasta. Koulu on rakennettu luvun alussa ja sitä on laajennettu useaan otteeseen. Koulun rehtori pyysi työsuojelupäällikköä käymään koululla lokakuussa 2010, koska muutamat opettajat ilmoittivat kärsivänsä sisäilmaongelmista. Työsuojelupäällikkö kävi koululla tarkistamassa tilanteen. Asia otettiin käsittelyyn seuraavaan sisäilmaryhmään Työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö suorittivat työpaikkakäynnin koulussa Tilahallinto tilasi heti ongelman ilmettyä ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset. Hänen laatimansa raportin mukaan tehtiin korjaussuunnitelma heti, kun sisäilmaongelmaa epäiltiin. Korjaustoimenpiteet aloitettiin. Asiasta annettiin ensimmäinen tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa käyttäjät ovat ilmoittaneet oireiluista tietyissä koulun tiloissa. Toimenpiteistä pidettiin tiedotustilaisuus koulun opettajainhuoneessa ja toimenpiteitä ja tutkimuksia käsiteltiin kaupungin sisäilmaryhmässä Ilmoitukset koskevat lähinnä koulun D-osan I kerroksen luokkatiloja ja II kerroksen luokkaa n:o 1, koulun B-osan II kerroksen luokka n:o 6, pohjakerroksen kotitalousosan WC:tä sekä musiikkisiiven luokkaa 13. Työterveyshuolto ja työsuojeluvaltuutettu suorittavat työpaikkakäynnin koulussa KORJAUSTOIMENPITEET Korjaustoimenpiteet on aloitettu ja ovat pääosin seuraavasti. D-osan I kerroksen luokkatiloissa todetut ulkoseinien lattiarajan kosteusvauriot korjataan sisällä päällystettä poistamalla, rakennetta kuivaamalla ja laatoittamalla lattiareunaalueet. Työalueet rajataan muoviseinillä ja alipaineistetaan puhaltimilla. Ensin tehdään siiven itäseinä ja sitten länsiseinä. Kosteusrasitus on tullut ulkopuolen pintavesistä. Ulkopuolen kuivatus tarkistetaan ja korjataan puutteet kaivantotöin. II kerroksen entisen fysiikan luokan n:o 1 kosteustilanne rakenteista mitataan ensin vertaamalla entisiin vesiputkilinjoihin. Koulun B-osan II kerroksen pääkäytävän luokka n:o 6 kuitupäästöinen alakatto päällystetään uusilla äänenvaimennuslevyillä. Pohjakerroksen WC:n hajulähdettä

2 2 tutkitaan. Mahdollisten lämpökanaalien vaikutus tarkistetaan. Luokka 26 haiseva allaskaappirakenne korjataan pois. Purettavaa materiaalia säkitetään ja viedään lyhintä reittiä ulos. Kouluirtaimistoa puhdistetaan erikoismenetelmin. Remontoiduissa tiloissa suoritetaan tehopuhdistus. Tässä vaiheessa materiaali/mikrobinäytteet ja pinta/kuitunäytteet on otettu D- osan luokista n:o 19, 20 sekä luokasta n:o 1 vielä tällä viikolla, B-osan luokasta n:o 6 ja musiikkisiiven luokasta n:o 13. Voc/haihtuvat yhdisteet on otettu luokista n:o 19 ja 6. Tutkimustulokset kestävät 2-3 viikkoa näytteiden ottamisesta. AIKATAULU D-osan remontin sisäpuolen itäseinän työt arvioidaan kestävän saakka, länsiseinä kuivaukseen joulun ajaksi ja valmistuminen mennessä. Muiden töiden suoritusaika tarkennetaan käyttäjän kanssa sopivaksi. Koulu joutuu sopeuttamaan toimintaansa työn aikana. Remontin alla olevat tilat ovat pois koulun käytöstä. Koululla liikkuu tutkimuskonsultteja ja rakennusmiehiä. Työmaa-asioissa vastaavat rakennusmestari Petri Teittinen ja isännöitsijä Risto Oksa TIEDOTTAMINEN Seuraava tiedote annetaan työn edistymisen mukaisesti. Asian käsittely jatkui seuraavassa sisäilmaryhmässä Todettiin, että korjaustyöt etenevät suunnitellusti. Koululle annettiin toinen tiedote JÄRNEFELTIN KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN JA HENKILÖSTÖLLE REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa sisäilmakorjaukset ovat edenneet suunnitellusti. KORJAUSTOIMET D-osan sisäilmakorjaukset ovat ala- ja yläkerran osalta valmiit sekä ulkopuoliset kuivatustyöt ovat valmistuneet. B-osan luokka 6 on valmis ja luokka 5 on hyvässä vaiheessa. B-osan kotitalousluokan wc-edustan alipaineistus poistettiin ja hajuhaitta on havaintojen mukaan poistunut tiivistyskorjausten myötä. A-osan musiikkiluokan työt on tehty. Tutkimukset on tehty, ja tutkimusraportti valmistui Koulun suurin sisäilman laatuun ja terveysvaikutuksiin vaikuttava yksittäinen tekijä on raportin mukaan suojaamattomat teolliset mineraalikuidut, joita löytyi useista kohdin. Mikrobivauriot ovat yksittäisiä ja selkeissä vauriokohdissa. Mineraalikuitujen hallinta vaatii koululla korjaus-, puhdistus- ja suojauskäsittelyjä. Muutoin tulokset ovat hyvinkin tavanomaiset ja suurempia ongelmia ei ole. Merkkiainetutkimuksissa kaasu ei levinnyt kanaalista tiivistysten jälkeen kotitalousluokan rakenteisiin. Kanaaliin suoritetaan hajunpoistokäsittely

3 alipaineistettuna. Havaitut vielä korjaamattomat vauriot tehdään aikataulutuksella ja johdonmukaisesti. TUTKIMUKSISSA HAVAITTUJA RAKENTEELLISIA PUUTTEITA Kuvaamataidon luokan takaseinässä on vanha kosteusvaurio koko seinän leveydeltä. Lastulevyseinärakenne tiiliseinän päällä on tarpeen purkaa. Ruokalan edustalla käytävän kohdalla on kaksi pilaria ja kirjaston seinä, joiden yläpuolella on sokkelirakenne ja vanhaa ulkoseinä/kattorakennetta. Kotelorakenne ja sen lämmöneristeet ovat vaurioituneet ja epätiiviit ja ne on tarpeen purkaa ja rakentaa uudelleen tiiviiksi ja lämmöneristetyksi. Luokan 7 kohdalla käytävällä on voimakas kylmä ilmavirta sisätiloihin, ei ole ilmanvaihtoa ja katossa on reunoiltaan vapaita mineraalivilloja. Opettajien huoneen edustalla käytävän katossa on myös reunoiltaan vapaita villapintoja sekä suojaamattomia mineraalivilla eristeitä putkien kohdilla. Villapintojen suojauskäsittely pölyämisen estämiseksi sekä alakaton teräsverkon korvaaminen akustiikkavillalevyillä, jolloin alakaton yläpuoli saadaan erilleen sisätiloista. Jumppasalin kohdalla käytävän iv ja rakenteet ovat kunnossa. Opettajien havaitsemat vauriokohdat (kansiollinen valokuvia) eivät olleet jumppasalin poikien pukuhuoneessa ja opettajan taukotilassa puhdistustoimia suurempia mikrobivaurioita. AIKATAULU Kanaalin käsittelyä jatketaan. Korjaamattomista puutteista ja vaurioista laaditaan korjauslista ja erillinen korjausohje, ja puutteita korjataan aikataulutuksen mukaan, osa suoritetaan kesällä. Talven aikana suoritettavien töiden ajankohdista sovitaan koulun kanssa, jolloin koulu joutuu ottamaan tämän huomioon. TIEDOTTAMINEN Henkilökunnan tiedotustilaisuus on ja oppilaiden vanhempien Seuraava sisäilmaryhmän kokous oli Järnefeltin koulun korjauksen etenemistä käsiteltiin laajasti. Todettiin, että henkilökunnan tiedotustilaisuus rauhoitti tilannetta. Tässä tilaisuudessa oli mukana myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuollon lääkäri. Annettiin kolmas tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE JA HENKILÖSTÖLLE Korjatuissa D-siiven tiloissa seurantamittauksen mukaan teolliset mineraalikuidut haittasivat edelleen, kuitulähteenä todettiin olevan ilmanvaihtokonehuoneen kanavakoteloiden eristeet; nämä korjattiin pois viime viikonloppuna ja sen ansiosta sisäilma korjaantuu. Viimeisen toimenpiteen jälkeen sisäilma on ollut seurannassa, ja viikolla 8 suoritetaan uusi loppusiivous D-siiven tiloissa. Siivouksen ja tilanteen tasaantumisen jälkeen otetaan D-siivessä pintapölyseurantanäytteet. Ilmanvaihtokonehuoneen mineraalieristeet vaihdettiin solukumiksi ja reikäpeltieristykset päällystettiin solumuovituotteilla viikonlopputöinä

4 4 Samalla pestiin huoneiden tuloilmaelimet. Viikolla 8 suoritetaan yläpölyjen puhdistus. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Kuvaamataidon luokan seinän uusiminen suoritetaan viikolla 8 suojattuna työnä. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on käynnistetty, ja korjaus aloitetaan, kun suunnitelma ja selvitykset ovat valmiit. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti aloitetaan huonetila kerrallaan. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Koulu pidetään ajan tasalla toimenpiteiden kanssa, tarvittaessa koulu joutuu ottamaan toimenpiteitä huomioon. Sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Esillä oli kanaalien ilmanvaihdon parantaminen: kanaaleista poistetaan huono ilma ulkotilaan ja ne tiivistetään. Annettiin 4 tiedote koululle: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Korjaustoimet etenevät seuraavaksi kanaalien ilmanvaihtotöillä, jotka ovat kesken. Ilmastoinnin myötä kanaalien haitat poistetaan muualle ulos. Tämän jälkeen tullaan varmistamaan, että järjestelmä toimii. Kuitunäytteet D-siivessä on otettu korjausten jälkeen, jotta nähdään ovatko kuidut siellä loppuneet. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on valmistunut: laitetaan kolme poistoilmapuhallinta kanaalialueilleen ja korvausilma näille. Koulun kanssa sovitaan missä tiloissa voidaan aloittaa putkikanavien läpimenojen teko. Kuvisluokan seinä korjattiin hiihtoloman aikana. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti on aloitettu huonetila kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi on hankinnassa aktiivihiilisuotimet viemärin tuuletusputkien päähän. Tutkimusraportin mukaan koulun pääongelmat olivat teolliset kuidut, joita on eliminoitu, D-siiven kosteusvaurio, joka on korjattu sekä mahdolliset kanaaleista aiheutuvat haitat. Tämän hetken tiedon valossa tärkeintä nyt on saada kanaaleihin alipaineinen ilmanvaihto ulos. Kanaalit voivat vaikuttaa koko rakennuksen sisäilmaan. D-siiven mahdolliseen ilmanvaihdon alimittaisuuteen on syynä nykyisen järjestelmän rajallisuus. Nyt kun vuotoilmoja on tukittu, "ilmanvaihto" on pienentynyt, mutta kuitujen pitäisi olla poissa. Ilmamäärät on mitattu ja säädetty sen mukaan kuin järjestelmä antaa myöten. Ilmanvaihdon lisääminen vaatii isompia investointeja. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Kokonaistilanteesta voidaan sanoa, että tutkimuksia on tehty laajan suunnitelman mukaisesti. Koulu on laaja ja korjauksia on toteutettu siellä minne haitat on paikallistettu. Kanaalien ilmanvaihtotyöt on aikaistettu tehtäväksi nyt eikä kesällä.

5 5 Esille otetun käyttäjäkyselyn käyttäjät voivat toteuttaa tilannekartoituksena. Työnjohtaja sopii koulun kanssa rajatuilla alueilla tilojen työmaakäytöstä. Korjaukset jatkuivat ja sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Järnefeltin koulu oli laajimpana asiana esillä. Tilanne huolestutti kaikkien jäsenten mieltä, koska paineet henkilökunnan suunnalta olivat hyvinkin voimakkaita. Työntekijät halusivat tietää tarkalleen, minkälaisia sisäilmaongelmia kiinteistöstä tulee esiin ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat terveyteen. Annettiin neljäs tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Sisäilman korjaustoimiin liittyvät alapohjan putkikanaalien ilmanvaihtotyöt ovat menossa. Kun kanaalien ilmanvaihto saadaan toimimaan, kanaalit tuuletetaan suoraan ulos katolle ja varmistetaan, että järjestelmä toimii. D-siiven 25.2 otetuissa kuitunäytteissä korjausten jälkeen esiintyi vielä kuituja, joten D-siipeen tulevista kanavista on tarkoitus ottaa vielä pyyhintänäytteitä. Jos 8.4. tarkastuksessa todetaan, että tilojen loppusiivous ei ole riittävän huolella tehty, se uusitaan. Kanaaleja tuulettamaan asennetaan kolme poistopuhallinta ja järjestetään korvausilma näille. Työt on sovittu aloitettavaksi opetuskeittiön puolelta. Tarvittavat suojaukset tehdään pölyn leviämisen estämiseksi. Työt etenevät seuraavasti: lämmönjakohuone, puutyöluokka, pohjakerroksen käytävä, terveydenhoitajan tilat, yksi luokkatila ja 1. kerroksen käytävän osalta vaihe kerrallaan. Urakoitsija pystyy kysyttäessä kertomaan töiden etenemisen tarkemmin. Tarkoitus on, että järjestelmä saadaan käyttöön ennen koulun loputtua. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remonttia jatketaan tilat kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi aktiivihiilisuotimet asennetaan tällä viikolla viemärin tuuletusputkien päähän. Muita ilmanvaihtokonehuoneita katsotaan, ettei niissä ole kuitulähteitä. Ruokalan edustan kotelointien tiivistystyöt ja uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua oli työterveyshuollon järjestämä työhyvinvointitilaisuus koulun henkilökunnalle, jossa käytiin läpi korjaustöitä. Tiettyihin tiloihin voidaan järjestää 2-3 ilmanpuhdistinta. Käytännön järjestelyistä on sovittu koulun kanssa, piikkaustyöstä voi aiheutua hetkellisesti melua paikasta riippuen. Aika kului ja sisäilmaryhmä kokoontui , ja Joka kokouksessa käsiteltiin laajasti Järnefeltin koulun saneerauksen etenemistä. Kesällä koulun loma-aikana tehtiin paljon töitä. Saneeraukset koskivat luokkien korjauksia, ilmastoinnin tehostamista ja tasapainottamista. Myös mureneviin kuitupölyihin puututtiin mm. ilmastointikonehuoneissa. Kanaaleita savutettiin, jotta voitaan nähdä, miten ilma tiloissa kulkeutuu. Ruokasalissa olevat katolle menevät

6 6 putkikanaalit purettiin ja suojattiin uudelleen sekä tiivistettiin. Myös pukutilojen korjauksia jatkettiin. Konsultti lähetti seurantaraportin, jonka pohjalta ko. korjaukset tehtiin. Konehuone, jonka katosta oli tullut vettä (konesaumakatto) tiivistettiin saumoistaan uudella menetelmällä. Koulusihteerin huoneeseen lisättiin IV-putkistoa. Koululle laadittiin viides tiedote meneillään olevasta tilanteesta. JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilman kesäajan korjauksiin liittyvät toimenpiteet kuten alapohjan koneellisesti ilmastoitujen putkikanaalien toimivuus, tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus sekä muut rakenteelliset toimenpiteet on suoritettu. Korjaustöiden seurantakatselmusraportti on päivätty , jossa todetaan sisäilmaa parantavat ja tehdyt korjaukset. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksilla. Ilmanvaihtojärjestelmät on kartoitettu ja kuvattu. Tekninen seurantaselvitys suoritetaan vuoden vaihteen jälkeen. Kesän aikana on korjauksiin sisältynyt ruokalan käytäväpäädyn kattorakenteen lämmöneristyksen ja tiivistyksen korjaus lämmöneristeet uusimalla ja saumat tiivistämällä solumuovi- ja saumamassa-asennuksin. Musiikkiluokan ja luokan 13 ulkoseinien lattian reuna-alueen kosteusvauriokorjaus sekä putkikanaalien lattialuukut on tiivistetty. Ent. kirjaston ja viereisen luokkatilan akustiikkalevyjen uusiminen on tehty. Erikoisluokkien välisen varaston kotelointi- ja eristyskorjaukset, sekä ikkunaseinän kosteusvauriokorjaus on suoritettu. Ivkonehuoneen vesikaton tiivistystyö on tehty. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksella ja vuotokohdat on korjattu. Kanaalien hajunpoistokäsittely suoritetaan 9.9. Lopuksi varmistetaan kanaalien alipaineisuus vielä kerran. Koulun ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus suoritettiin järjestelmien vanhimmissa osissa. Tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus on suoritettu koulun alueilla A-osan/auditorio-, C- ja E-osien/voimailu ja liikuntahalli- ja pukutilojen osalla. Ilmanvaihtokanavat kartoitettiin kuvaamalla. Haitalliset mineraalivillat vaihdettiin tai päällystettiin solukumituotteisiin tai ahtaissa paikoissa päällystettiin sideaineella. Lopuksi suoritettiin kanavien puhdistus. Kanslian ilmanvaihtoa on parannettu uudella tuloilmasäleiköllä. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjaukset on suoritettu tutkimusten ja kartoituksien pohjalta, ja koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Lohjan kaupungin sisäilmaryhmä kokoontui joka kuukausi sovitun aikataulun mukaan kokouksessa aiottiin laittaa kohde jo seurantaan, mutta toisin kävi. Kiinteistöstä oli tullut palautetta, joka otettiin käsittelyyn. D-siivessä ilmanvaihto ei ole toiminut mm. luokka 19. Luokka 20 on pois käytöstä. Yläkerrassa ilmanvaihto toimii,

7 7 mutta säädöt oli tarkistamatta. Todennäköisesti ilmastointikoneen tehot eivät riitä. Koneeseen ollaan vaihtamassa uutta hihnapyörää. Luokka 13 on pois käytöstä, raportoit viemärin hajua käytävällä ja WC:ssä. Miesten pisuaarista puuttui viemärin tiivistysrengas. Viemäreiden ilmastointiputkien yläpäähän on asennettu alipaineventtiilit, jotta viemärin haju ei ajaudu ilmastointiin sisäilmaryhmä päätti asettaa Järnefeltin koulun seurantaan, koska enää ei kantautunut uusia ikäviä viestejä. Seurantaan siirtyminen tarkoittaa, että korjausvaihe on saatu päätökseen. Annettiin kuudes tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilmakorjaukset on suoritettu. Syksyn mittaan suoritettiin vielä D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen. Koulu jää seurantaan toistaiseksi. Seurantaselvitys suoritetaan talvella lämmityskautena. - Syksyn aikana suoritettiin D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen poistopuhaltimen tehoa parantamalla, toimisto-osan ilmamäärää siirtämällä D-siipeen sekä lukitsemalla ylä- ja alakerran välinen ilmamäärä. Ilmamääriä voidaan tarvittaessa pienentää ja tuloilman puhallussuuntaa muuttaa. D-siiven ilmamäärät on nyt mitattuna riittävät, joten luokkatilojen pitäisi olla kunnossa. - Musiikkisiivessä esiintynyttä viemärinhajua estettiin WC:n tiivistekumilla sekä katolla viemärintuuletusputkien päihin asennetuilla venttiileillä; opetustilat siellä pitäisi olla kunnossa. - Liikuntatilan saniteettitiloissa kunnostustyöt jatkuivat. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjausten jälkeen koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhteenveto Kyseinen sisäilmaongelma oli alusta alkaen erittäin raskas tilahallinnolle hoidettavaksi, koska ongelmasta ei ollut ennakkoon mitään tiedotettavaa. Yksinkertaisesti ei ollut tiedossa, että koulussa muhii sisäilmaongelma. Kun tieto tuli työsuojelupäällikön tiedottamana sisäilmaryhmään, tilahallinto alkoi välittömästi toimia. Koko prosessin ajan asiaa käsiteltiin sisäilmaryhmässä, jonka jäsenet edustavat seuraavia ammatteja: tilahallintopäällikkö (puh.joht.), työsuojelupäällikkö (siht.), hygieenikko/ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja, työterveyden ylilääkäri, työterveyshoitaja, henkilöstön edustaja (työsuojeluvaltuutettu) laitoshuollon aluevastaava Tilapalvelut antoi heti ongelman ilmaannuttua toimeksiannon ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset ja mittaukset kiinteistössä. Näiden pohjalta laadittiin suunnitelma korjaustöiden toteuttamiseksi. Korjaustöitä tekivät sekä ulkopuoliset urakoitsijat että omat tilahallinnon rakennusammattilaiset.

8 8 Lohjan kaupunki käytti Järnefeltin koulun koko perusparannustoimintoon/ sisäilmaongelman poistamiseen ja korjaukseen yli euroa. Kyseinen raha on nimenomaan käytetty täsmäkorjauksiin. Viimeisessä sisäilmaryhmän kokouksessa todettiin, että perustavaa laatua olevat korjaustyöt on nyt tehty. Koko koulukiinteistö siirretään seurantaan. Jos tilanne kiinteistössä uudelleen vaikeutuu, otetaan se luonnollisesti myös uudelleen käsittelyyn toimintaperiaatteiden mukaan. Tulevana lämmityskautena otetaan vielä sisäilmasta uusia seurantanäytteet. Näytteiden otosta saadut tutkimustulokset tullaan informoimaan koululle tiedotteiden myötä. On muistettava, että korjausten jälkeen edelleen menee n. puolesta vuodesta kahteen vuoteen, ennen kuin oireet häviävät (Työterveyslääkärin palaute). Aina on joukossa työntekijöitä, jotka kokevat, etteivät ongelmat ole poistuneet. Kaikkiin näihin tuntemuksiin tulee suhtautua kuuntelevasti ja todeta, että kiinteistön kuntoa seurataan ja mikäli edelleen ongelmia ilmenee, niistä tulee esimiehen informoida sekä tilahallintoa, työterveyshuoltoa että työsuojelua. Kaikki palautteet tutkitaan. Samalla on syytä selvittää, voivatko mahdolliset ongelmat johtua oman asunnon ongelmista, auton kostuneista lattiamatoista, ulkoilmasta, jne. Kenenkään palautteita ei aliarvioida. Tärkeintä on oikean syyn löytyminen, jotta sisäilman ongelmia voidaan korjaamalla poistaa. Mikäli ongelman aiheuttaja on Lohjan kaupungin kiinteistössä, toimiin ryhdytään välittömästi. Tärkeintä vastaavien korjauksien suorittamisesta on se, että niiden poistamiseen ryhdytään heti ja tarvittaessa anotaan rahoitus valtuustolta. Koko Järnefeltin koulun korjausprosessin aikana sisäilmatyöryhmä oli toimintakykyinen. Näin vaikeitten asioiden korjaamisessa kukaan ei voi toimia yksin. Kaikkien osapuolten asiantuntemusta tarvittiin. Lopullisen korjauksen ja käytännön toiminnan hoiti Lohjan kaupungin tilapalvelut yhdessä sisäilmaryhmän jäsenten asiantuntemuksen sekä rakennusalan ammattilaisten avulla.

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Terveydensuojelulain mukainen tarkastus /Jokivarren koulu 4.5. 2011 Tarkastukseen liittyvässä esitietolomakkeen kyselyssä henkilökunnalle ilmeni,

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2014 Huolellinen korjaussuunnitelma säästää rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 @home SISÄLTÖ 3 Talkoot

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

25.9.2013. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista

25.9.2013. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista MUISTIO 1 (8) 25.9.2013 Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista Aika: 19.9.2013 klo 18 20 Paikka: Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoon keskus Sihteerit:

Lisätiedot

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset.

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset. KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin Ratkaisuja Sisäilmasairaille! projektissa toteutettiin kysely koulujen työntekijöille. Kyselyssä haettiin tietoa kouluissa

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/51 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1990-2010 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot