JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE"

Transkriptio

1 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee Virkkalan taajamassa. Koulussa on n. 410 oppilasta. Koulu on rakennettu luvun alussa ja sitä on laajennettu useaan otteeseen. Koulun rehtori pyysi työsuojelupäällikköä käymään koululla lokakuussa 2010, koska muutamat opettajat ilmoittivat kärsivänsä sisäilmaongelmista. Työsuojelupäällikkö kävi koululla tarkistamassa tilanteen. Asia otettiin käsittelyyn seuraavaan sisäilmaryhmään Työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö suorittivat työpaikkakäynnin koulussa Tilahallinto tilasi heti ongelman ilmettyä ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset. Hänen laatimansa raportin mukaan tehtiin korjaussuunnitelma heti, kun sisäilmaongelmaa epäiltiin. Korjaustoimenpiteet aloitettiin. Asiasta annettiin ensimmäinen tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa käyttäjät ovat ilmoittaneet oireiluista tietyissä koulun tiloissa. Toimenpiteistä pidettiin tiedotustilaisuus koulun opettajainhuoneessa ja toimenpiteitä ja tutkimuksia käsiteltiin kaupungin sisäilmaryhmässä Ilmoitukset koskevat lähinnä koulun D-osan I kerroksen luokkatiloja ja II kerroksen luokkaa n:o 1, koulun B-osan II kerroksen luokka n:o 6, pohjakerroksen kotitalousosan WC:tä sekä musiikkisiiven luokkaa 13. Työterveyshuolto ja työsuojeluvaltuutettu suorittavat työpaikkakäynnin koulussa KORJAUSTOIMENPITEET Korjaustoimenpiteet on aloitettu ja ovat pääosin seuraavasti. D-osan I kerroksen luokkatiloissa todetut ulkoseinien lattiarajan kosteusvauriot korjataan sisällä päällystettä poistamalla, rakennetta kuivaamalla ja laatoittamalla lattiareunaalueet. Työalueet rajataan muoviseinillä ja alipaineistetaan puhaltimilla. Ensin tehdään siiven itäseinä ja sitten länsiseinä. Kosteusrasitus on tullut ulkopuolen pintavesistä. Ulkopuolen kuivatus tarkistetaan ja korjataan puutteet kaivantotöin. II kerroksen entisen fysiikan luokan n:o 1 kosteustilanne rakenteista mitataan ensin vertaamalla entisiin vesiputkilinjoihin. Koulun B-osan II kerroksen pääkäytävän luokka n:o 6 kuitupäästöinen alakatto päällystetään uusilla äänenvaimennuslevyillä. Pohjakerroksen WC:n hajulähdettä

2 2 tutkitaan. Mahdollisten lämpökanaalien vaikutus tarkistetaan. Luokka 26 haiseva allaskaappirakenne korjataan pois. Purettavaa materiaalia säkitetään ja viedään lyhintä reittiä ulos. Kouluirtaimistoa puhdistetaan erikoismenetelmin. Remontoiduissa tiloissa suoritetaan tehopuhdistus. Tässä vaiheessa materiaali/mikrobinäytteet ja pinta/kuitunäytteet on otettu D- osan luokista n:o 19, 20 sekä luokasta n:o 1 vielä tällä viikolla, B-osan luokasta n:o 6 ja musiikkisiiven luokasta n:o 13. Voc/haihtuvat yhdisteet on otettu luokista n:o 19 ja 6. Tutkimustulokset kestävät 2-3 viikkoa näytteiden ottamisesta. AIKATAULU D-osan remontin sisäpuolen itäseinän työt arvioidaan kestävän saakka, länsiseinä kuivaukseen joulun ajaksi ja valmistuminen mennessä. Muiden töiden suoritusaika tarkennetaan käyttäjän kanssa sopivaksi. Koulu joutuu sopeuttamaan toimintaansa työn aikana. Remontin alla olevat tilat ovat pois koulun käytöstä. Koululla liikkuu tutkimuskonsultteja ja rakennusmiehiä. Työmaa-asioissa vastaavat rakennusmestari Petri Teittinen ja isännöitsijä Risto Oksa TIEDOTTAMINEN Seuraava tiedote annetaan työn edistymisen mukaisesti. Asian käsittely jatkui seuraavassa sisäilmaryhmässä Todettiin, että korjaustyöt etenevät suunnitellusti. Koululle annettiin toinen tiedote JÄRNEFELTIN KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN JA HENKILÖSTÖLLE REMONTTITIEDOTE Järnefeltin koulussa sisäilmakorjaukset ovat edenneet suunnitellusti. KORJAUSTOIMET D-osan sisäilmakorjaukset ovat ala- ja yläkerran osalta valmiit sekä ulkopuoliset kuivatustyöt ovat valmistuneet. B-osan luokka 6 on valmis ja luokka 5 on hyvässä vaiheessa. B-osan kotitalousluokan wc-edustan alipaineistus poistettiin ja hajuhaitta on havaintojen mukaan poistunut tiivistyskorjausten myötä. A-osan musiikkiluokan työt on tehty. Tutkimukset on tehty, ja tutkimusraportti valmistui Koulun suurin sisäilman laatuun ja terveysvaikutuksiin vaikuttava yksittäinen tekijä on raportin mukaan suojaamattomat teolliset mineraalikuidut, joita löytyi useista kohdin. Mikrobivauriot ovat yksittäisiä ja selkeissä vauriokohdissa. Mineraalikuitujen hallinta vaatii koululla korjaus-, puhdistus- ja suojauskäsittelyjä. Muutoin tulokset ovat hyvinkin tavanomaiset ja suurempia ongelmia ei ole. Merkkiainetutkimuksissa kaasu ei levinnyt kanaalista tiivistysten jälkeen kotitalousluokan rakenteisiin. Kanaaliin suoritetaan hajunpoistokäsittely

3 alipaineistettuna. Havaitut vielä korjaamattomat vauriot tehdään aikataulutuksella ja johdonmukaisesti. TUTKIMUKSISSA HAVAITTUJA RAKENTEELLISIA PUUTTEITA Kuvaamataidon luokan takaseinässä on vanha kosteusvaurio koko seinän leveydeltä. Lastulevyseinärakenne tiiliseinän päällä on tarpeen purkaa. Ruokalan edustalla käytävän kohdalla on kaksi pilaria ja kirjaston seinä, joiden yläpuolella on sokkelirakenne ja vanhaa ulkoseinä/kattorakennetta. Kotelorakenne ja sen lämmöneristeet ovat vaurioituneet ja epätiiviit ja ne on tarpeen purkaa ja rakentaa uudelleen tiiviiksi ja lämmöneristetyksi. Luokan 7 kohdalla käytävällä on voimakas kylmä ilmavirta sisätiloihin, ei ole ilmanvaihtoa ja katossa on reunoiltaan vapaita mineraalivilloja. Opettajien huoneen edustalla käytävän katossa on myös reunoiltaan vapaita villapintoja sekä suojaamattomia mineraalivilla eristeitä putkien kohdilla. Villapintojen suojauskäsittely pölyämisen estämiseksi sekä alakaton teräsverkon korvaaminen akustiikkavillalevyillä, jolloin alakaton yläpuoli saadaan erilleen sisätiloista. Jumppasalin kohdalla käytävän iv ja rakenteet ovat kunnossa. Opettajien havaitsemat vauriokohdat (kansiollinen valokuvia) eivät olleet jumppasalin poikien pukuhuoneessa ja opettajan taukotilassa puhdistustoimia suurempia mikrobivaurioita. AIKATAULU Kanaalin käsittelyä jatketaan. Korjaamattomista puutteista ja vaurioista laaditaan korjauslista ja erillinen korjausohje, ja puutteita korjataan aikataulutuksen mukaan, osa suoritetaan kesällä. Talven aikana suoritettavien töiden ajankohdista sovitaan koulun kanssa, jolloin koulu joutuu ottamaan tämän huomioon. TIEDOTTAMINEN Henkilökunnan tiedotustilaisuus on ja oppilaiden vanhempien Seuraava sisäilmaryhmän kokous oli Järnefeltin koulun korjauksen etenemistä käsiteltiin laajasti. Todettiin, että henkilökunnan tiedotustilaisuus rauhoitti tilannetta. Tässä tilaisuudessa oli mukana myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuollon lääkäri. Annettiin kolmas tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE JA HENKILÖSTÖLLE Korjatuissa D-siiven tiloissa seurantamittauksen mukaan teolliset mineraalikuidut haittasivat edelleen, kuitulähteenä todettiin olevan ilmanvaihtokonehuoneen kanavakoteloiden eristeet; nämä korjattiin pois viime viikonloppuna ja sen ansiosta sisäilma korjaantuu. Viimeisen toimenpiteen jälkeen sisäilma on ollut seurannassa, ja viikolla 8 suoritetaan uusi loppusiivous D-siiven tiloissa. Siivouksen ja tilanteen tasaantumisen jälkeen otetaan D-siivessä pintapölyseurantanäytteet. Ilmanvaihtokonehuoneen mineraalieristeet vaihdettiin solukumiksi ja reikäpeltieristykset päällystettiin solumuovituotteilla viikonlopputöinä

4 4 Samalla pestiin huoneiden tuloilmaelimet. Viikolla 8 suoritetaan yläpölyjen puhdistus. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Kuvaamataidon luokan seinän uusiminen suoritetaan viikolla 8 suojattuna työnä. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on käynnistetty, ja korjaus aloitetaan, kun suunnitelma ja selvitykset ovat valmiit. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti aloitetaan huonetila kerrallaan. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Koulu pidetään ajan tasalla toimenpiteiden kanssa, tarvittaessa koulu joutuu ottamaan toimenpiteitä huomioon. Sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Esillä oli kanaalien ilmanvaihdon parantaminen: kanaaleista poistetaan huono ilma ulkotilaan ja ne tiivistetään. Annettiin 4 tiedote koululle: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Korjaustoimet etenevät seuraavaksi kanaalien ilmanvaihtotöillä, jotka ovat kesken. Ilmastoinnin myötä kanaalien haitat poistetaan muualle ulos. Tämän jälkeen tullaan varmistamaan, että järjestelmä toimii. Kuitunäytteet D-siivessä on otettu korjausten jälkeen, jotta nähdään ovatko kuidut siellä loppuneet. Kanaalien ilmanvaihdon suunnittelu on valmistunut: laitetaan kolme poistoilmapuhallinta kanaalialueilleen ja korvausilma näille. Koulun kanssa sovitaan missä tiloissa voidaan aloittaa putkikanavien läpimenojen teko. Kuvisluokan seinä korjattiin hiihtoloman aikana. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remontti on aloitettu huonetila kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi on hankinnassa aktiivihiilisuotimet viemärin tuuletusputkien päähän. Tutkimusraportin mukaan koulun pääongelmat olivat teolliset kuidut, joita on eliminoitu, D-siiven kosteusvaurio, joka on korjattu sekä mahdolliset kanaaleista aiheutuvat haitat. Tämän hetken tiedon valossa tärkeintä nyt on saada kanaaleihin alipaineinen ilmanvaihto ulos. Kanaalit voivat vaikuttaa koko rakennuksen sisäilmaan. D-siiven mahdolliseen ilmanvaihdon alimittaisuuteen on syynä nykyisen järjestelmän rajallisuus. Nyt kun vuotoilmoja on tukittu, "ilmanvaihto" on pienentynyt, mutta kuitujen pitäisi olla poissa. Ilmamäärät on mitattu ja säädetty sen mukaan kuin järjestelmä antaa myöten. Ilmanvaihdon lisääminen vaatii isompia investointeja. Muita koulun ilmanvaihtokonehuoneita tutkitaan erikseen. Ruokalan edustan kotelointien uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua. Kokonaistilanteesta voidaan sanoa, että tutkimuksia on tehty laajan suunnitelman mukaisesti. Koulu on laaja ja korjauksia on toteutettu siellä minne haitat on paikallistettu. Kanaalien ilmanvaihtotyöt on aikaistettu tehtäväksi nyt eikä kesällä.

5 5 Esille otetun käyttäjäkyselyn käyttäjät voivat toteuttaa tilannekartoituksena. Työnjohtaja sopii koulun kanssa rajatuilla alueilla tilojen työmaakäytöstä. Korjaukset jatkuivat ja sisäilmaryhmä kokoontui jälleen Järnefeltin koulu oli laajimpana asiana esillä. Tilanne huolestutti kaikkien jäsenten mieltä, koska paineet henkilökunnan suunnalta olivat hyvinkin voimakkaita. Työntekijät halusivat tietää tarkalleen, minkälaisia sisäilmaongelmia kiinteistöstä tulee esiin ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat terveyteen. Annettiin neljäs tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Sisäilman korjaustoimiin liittyvät alapohjan putkikanaalien ilmanvaihtotyöt ovat menossa. Kun kanaalien ilmanvaihto saadaan toimimaan, kanaalit tuuletetaan suoraan ulos katolle ja varmistetaan, että järjestelmä toimii. D-siiven 25.2 otetuissa kuitunäytteissä korjausten jälkeen esiintyi vielä kuituja, joten D-siipeen tulevista kanavista on tarkoitus ottaa vielä pyyhintänäytteitä. Jos 8.4. tarkastuksessa todetaan, että tilojen loppusiivous ei ole riittävän huolella tehty, se uusitaan. Kanaaleja tuulettamaan asennetaan kolme poistopuhallinta ja järjestetään korvausilma näille. Työt on sovittu aloitettavaksi opetuskeittiön puolelta. Tarvittavat suojaukset tehdään pölyn leviämisen estämiseksi. Työt etenevät seuraavasti: lämmönjakohuone, puutyöluokka, pohjakerroksen käytävä, terveydenhoitajan tilat, yksi luokkatila ja 1. kerroksen käytävän osalta vaihe kerrallaan. Urakoitsija pystyy kysyttäessä kertomaan töiden etenemisen tarkemmin. Tarkoitus on, että järjestelmä saadaan käyttöön ennen koulun loputtua. Liikuntasalin puku- ja pesutilojen remonttia jatketaan tilat kerrallaan. Viemärin hajuhaittojen poistamiseksi aktiivihiilisuotimet asennetaan tällä viikolla viemärin tuuletusputkien päähän. Muita ilmanvaihtokonehuoneita katsotaan, ettei niissä ole kuitulähteitä. Ruokalan edustan kotelointien tiivistystyöt ja uusiminen suoritetaan koulutöiden loputtua oli työterveyshuollon järjestämä työhyvinvointitilaisuus koulun henkilökunnalle, jossa käytiin läpi korjaustöitä. Tiettyihin tiloihin voidaan järjestää 2-3 ilmanpuhdistinta. Käytännön järjestelyistä on sovittu koulun kanssa, piikkaustyöstä voi aiheutua hetkellisesti melua paikasta riippuen. Aika kului ja sisäilmaryhmä kokoontui , ja Joka kokouksessa käsiteltiin laajasti Järnefeltin koulun saneerauksen etenemistä. Kesällä koulun loma-aikana tehtiin paljon töitä. Saneeraukset koskivat luokkien korjauksia, ilmastoinnin tehostamista ja tasapainottamista. Myös mureneviin kuitupölyihin puututtiin mm. ilmastointikonehuoneissa. Kanaaleita savutettiin, jotta voitaan nähdä, miten ilma tiloissa kulkeutuu. Ruokasalissa olevat katolle menevät

6 6 putkikanaalit purettiin ja suojattiin uudelleen sekä tiivistettiin. Myös pukutilojen korjauksia jatkettiin. Konsultti lähetti seurantaraportin, jonka pohjalta ko. korjaukset tehtiin. Konehuone, jonka katosta oli tullut vettä (konesaumakatto) tiivistettiin saumoistaan uudella menetelmällä. Koulusihteerin huoneeseen lisättiin IV-putkistoa. Koululle laadittiin viides tiedote meneillään olevasta tilanteesta. JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilman kesäajan korjauksiin liittyvät toimenpiteet kuten alapohjan koneellisesti ilmastoitujen putkikanaalien toimivuus, tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus sekä muut rakenteelliset toimenpiteet on suoritettu. Korjaustöiden seurantakatselmusraportti on päivätty , jossa todetaan sisäilmaa parantavat ja tehdyt korjaukset. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksilla. Ilmanvaihtojärjestelmät on kartoitettu ja kuvattu. Tekninen seurantaselvitys suoritetaan vuoden vaihteen jälkeen. Kesän aikana on korjauksiin sisältynyt ruokalan käytäväpäädyn kattorakenteen lämmöneristyksen ja tiivistyksen korjaus lämmöneristeet uusimalla ja saumat tiivistämällä solumuovi- ja saumamassa-asennuksin. Musiikkiluokan ja luokan 13 ulkoseinien lattian reuna-alueen kosteusvauriokorjaus sekä putkikanaalien lattialuukut on tiivistetty. Ent. kirjaston ja viereisen luokkatilan akustiikkalevyjen uusiminen on tehty. Erikoisluokkien välisen varaston kotelointi- ja eristyskorjaukset, sekä ikkunaseinän kosteusvauriokorjaus on suoritettu. Ivkonehuoneen vesikaton tiivistystyö on tehty. Kanaalien tiiviys on varmistettu merkkiainetutkimuksella ja vuotokohdat on korjattu. Kanaalien hajunpoistokäsittely suoritetaan 9.9. Lopuksi varmistetaan kanaalien alipaineisuus vielä kerran. Koulun ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus suoritettiin järjestelmien vanhimmissa osissa. Tarkastuksessa esille tulleiden ilmanvaihtojärjestelmien kuituhiukkaslähteiden korjaus on suoritettu koulun alueilla A-osan/auditorio-, C- ja E-osien/voimailu ja liikuntahalli- ja pukutilojen osalla. Ilmanvaihtokanavat kartoitettiin kuvaamalla. Haitalliset mineraalivillat vaihdettiin tai päällystettiin solukumituotteisiin tai ahtaissa paikoissa päällystettiin sideaineella. Lopuksi suoritettiin kanavien puhdistus. Kanslian ilmanvaihtoa on parannettu uudella tuloilmasäleiköllä. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjaukset on suoritettu tutkimusten ja kartoituksien pohjalta, ja koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Lohjan kaupungin sisäilmaryhmä kokoontui joka kuukausi sovitun aikataulun mukaan kokouksessa aiottiin laittaa kohde jo seurantaan, mutta toisin kävi. Kiinteistöstä oli tullut palautetta, joka otettiin käsittelyyn. D-siivessä ilmanvaihto ei ole toiminut mm. luokka 19. Luokka 20 on pois käytöstä. Yläkerrassa ilmanvaihto toimii,

7 7 mutta säädöt oli tarkistamatta. Todennäköisesti ilmastointikoneen tehot eivät riitä. Koneeseen ollaan vaihtamassa uutta hihnapyörää. Luokka 13 on pois käytöstä, raportoit viemärin hajua käytävällä ja WC:ssä. Miesten pisuaarista puuttui viemärin tiivistysrengas. Viemäreiden ilmastointiputkien yläpäähän on asennettu alipaineventtiilit, jotta viemärin haju ei ajaudu ilmastointiin sisäilmaryhmä päätti asettaa Järnefeltin koulun seurantaan, koska enää ei kantautunut uusia ikäviä viestejä. Seurantaan siirtyminen tarkoittaa, että korjausvaihe on saatu päätökseen. Annettiin kuudes tiedote: JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE Koulun sisäilmakorjaukset on suoritettu. Syksyn mittaan suoritettiin vielä D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen. Koulu jää seurantaan toistaiseksi. Seurantaselvitys suoritetaan talvella lämmityskautena. - Syksyn aikana suoritettiin D-siiven ilmanvaihdon tehostaminen poistopuhaltimen tehoa parantamalla, toimisto-osan ilmamäärää siirtämällä D-siipeen sekä lukitsemalla ylä- ja alakerran välinen ilmamäärä. Ilmamääriä voidaan tarvittaessa pienentää ja tuloilman puhallussuuntaa muuttaa. D-siiven ilmamäärät on nyt mitattuna riittävät, joten luokkatilojen pitäisi olla kunnossa. - Musiikkisiivessä esiintynyttä viemärinhajua estettiin WC:n tiivistekumilla sekä katolla viemärintuuletusputkien päihin asennetuilla venttiileillä; opetustilat siellä pitäisi olla kunnossa. - Liikuntatilan saniteettitiloissa kunnostustyöt jatkuivat. KOULUN TOIMINTA Sisäilmakorjausten jälkeen koulu voi jatkaa toimintaansa normaalisti. Yhteenveto Kyseinen sisäilmaongelma oli alusta alkaen erittäin raskas tilahallinnolle hoidettavaksi, koska ongelmasta ei ollut ennakkoon mitään tiedotettavaa. Yksinkertaisesti ei ollut tiedossa, että koulussa muhii sisäilmaongelma. Kun tieto tuli työsuojelupäällikön tiedottamana sisäilmaryhmään, tilahallinto alkoi välittömästi toimia. Koko prosessin ajan asiaa käsiteltiin sisäilmaryhmässä, jonka jäsenet edustavat seuraavia ammatteja: tilahallintopäällikkö (puh.joht.), työsuojelupäällikkö (siht.), hygieenikko/ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja, työterveyden ylilääkäri, työterveyshoitaja, henkilöstön edustaja (työsuojeluvaltuutettu) laitoshuollon aluevastaava Tilapalvelut antoi heti ongelman ilmaannuttua toimeksiannon ulkopuolisen konsultin tekemään tutkimukset ja mittaukset kiinteistössä. Näiden pohjalta laadittiin suunnitelma korjaustöiden toteuttamiseksi. Korjaustöitä tekivät sekä ulkopuoliset urakoitsijat että omat tilahallinnon rakennusammattilaiset.

8 8 Lohjan kaupunki käytti Järnefeltin koulun koko perusparannustoimintoon/ sisäilmaongelman poistamiseen ja korjaukseen yli euroa. Kyseinen raha on nimenomaan käytetty täsmäkorjauksiin. Viimeisessä sisäilmaryhmän kokouksessa todettiin, että perustavaa laatua olevat korjaustyöt on nyt tehty. Koko koulukiinteistö siirretään seurantaan. Jos tilanne kiinteistössä uudelleen vaikeutuu, otetaan se luonnollisesti myös uudelleen käsittelyyn toimintaperiaatteiden mukaan. Tulevana lämmityskautena otetaan vielä sisäilmasta uusia seurantanäytteet. Näytteiden otosta saadut tutkimustulokset tullaan informoimaan koululle tiedotteiden myötä. On muistettava, että korjausten jälkeen edelleen menee n. puolesta vuodesta kahteen vuoteen, ennen kuin oireet häviävät (Työterveyslääkärin palaute). Aina on joukossa työntekijöitä, jotka kokevat, etteivät ongelmat ole poistuneet. Kaikkiin näihin tuntemuksiin tulee suhtautua kuuntelevasti ja todeta, että kiinteistön kuntoa seurataan ja mikäli edelleen ongelmia ilmenee, niistä tulee esimiehen informoida sekä tilahallintoa, työterveyshuoltoa että työsuojelua. Kaikki palautteet tutkitaan. Samalla on syytä selvittää, voivatko mahdolliset ongelmat johtua oman asunnon ongelmista, auton kostuneista lattiamatoista, ulkoilmasta, jne. Kenenkään palautteita ei aliarvioida. Tärkeintä on oikean syyn löytyminen, jotta sisäilman ongelmia voidaan korjaamalla poistaa. Mikäli ongelman aiheuttaja on Lohjan kaupungin kiinteistössä, toimiin ryhdytään välittömästi. Tärkeintä vastaavien korjauksien suorittamisesta on se, että niiden poistamiseen ryhdytään heti ja tarvittaessa anotaan rahoitus valtuustolta. Koko Järnefeltin koulun korjausprosessin aikana sisäilmatyöryhmä oli toimintakykyinen. Näin vaikeitten asioiden korjaamisessa kukaan ei voi toimia yksin. Kaikkien osapuolten asiantuntemusta tarvittiin. Lopullisen korjauksen ja käytännön toiminnan hoiti Lohjan kaupungin tilapalvelut yhdessä sisäilmaryhmän jäsenten asiantuntemuksen sekä rakennusalan ammattilaisten avulla.

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Loukinaisten koulun projektiryhmä MUISTIO. Osallistuja. Puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, siht.

Loukinaisten koulun projektiryhmä MUISTIO. Osallistuja. Puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, siht. Aika: Torstai 12.12.2013 kello 14.00-15.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3, Lieto Osallistuja Marja-Leena Brander Ari Blomroos Puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, siht. Johtava rakennustarkastaja Kari-Pekka

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET TUOMO KOLLANEN SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET Opinnäytetyö Rakennusterveysasiantuntijakoulutus RTA1 RATEKO Mineraalivillakuidut Teolliset mineraalikuidut ovat epäorgaanisia kuituja, joita valmistetaan useista

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä Aika: Maanantai 7.4.2014 kello 14.00-16.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3, Lieto Osallistujan nimi Läsnä Ari Blomroos johtava x rakennustarkastaja, pj. Marja-Leena Brander työsuojelupäällikkö, siht.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

Ajankohtaiset sisäilma-asiat. Tila- ja asuntojaos Maija Lehtinen

Ajankohtaiset sisäilma-asiat. Tila- ja asuntojaos Maija Lehtinen Ajankohtaiset sisäilma-asiat Tila- ja asuntojaos 14.11.2016 Maija Lehtinen Aarnivalkean koulu 14.11.2016 Aarnivalkean koulu 14.11.2016 Kohdekohtaisia sisäilmakokouksia on pidetty kaksi Seuraava kohdekohtainen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 14.2.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 9 PÖYTÄKIRJA Aika: 14.2.2013 klo 10.00 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen avaus Projektipäällikkö

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 Väinölänkatu 7 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja korjaustarpeista 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Suomussalmen kirkonkylän asuntola

Suomussalmen kirkonkylän asuntola Suomussalmen kirkonkylän asuntola Mannilantie 2A, 89800 Suomussalmi kk Kainuun AHA-asiantuntijat Oy Hanna Tertsunen 2 Sisällysluettelo 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja

Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä 2006-2012 Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja 29.10.2014 Hippoksen päiväkoti perustiedot: rakentamisvuosi 1985 pinta-ala 1110 m2 päiväkodissa n 90 lasta työntekijöitä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3)

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3) KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä 9.3.2015 1(3) SELVITYS SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINNASTA / 2015 MAALISKUU 1. Taustaa 2. Toiminta Kaupunginhallitus on vuonna 2013 hyväksynyt ohjeet sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat Maija Lehtinen

Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat Maija Lehtinen Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat 5.12.2016 Maija Lehtinen Aarnivalkean koulu Alustava tiivistelmä - kuntotutkimukset (raportti tulossa 12-2016) 29.11.2016 Aarnivalkean koulu/ aikataulu

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Timo Murtoniemi Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy Sisäilmatutkimuksissa mukana vuodesta 1999 alkaen Filosofian tohtori, Kuopion yliopisto, Väitöskirja: Mikrobikasvu

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Liedossa Liedon kunta

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Liedossa Liedon kunta KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Liedossa 11.12.2014 Liedon kunta Hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Brander Miksi sisäilmatyöryhmä perustettiin

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Linjatie 12, Ähtäri

Homekoirakartoitusraportti Linjatie 12, Ähtäri I lomekoirakartoitusraportti 5.6.2015 1 injatie 12. 63700 Ähtäri I 6 Homekoirakartoitusraportti Linjatie 12, 63700 Ähtäri Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia koulutettujen

Lisätiedot

Oppilaan sisäilmailmoitus

Oppilaan sisäilmailmoitus Oppilaan sisäilmailmoitus Työkalu kouluterveydenhuollon ja terveysvalvonnan yhteistyölle Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Terveellisempiä ja turvallisempia toimitiloja 20.10.2016 Piritta Hirvonen Taustaa

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT

KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT KIRKONKYLÄN ALUEEN KOULUJEN OHR- TILAT Karhunkorpi Kivenpuisto Lukkari Maaniittu Nummenpää Paikalla 2 h/joka toinen viikko, Paikalla pv/joka toinen vko, Paikalla,5 pv/vko, yhteinen tila kuraattorin ja

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 9.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 / 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot