VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015

2 1. Johdanto Tervetuloa Vesaniemeen Vesaniemen päiväkodin arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen päivä Vesaniemessä 7 6. Lapselle ominainen tapa toimia 8 Tutkiminen Liikkuminen Leikkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu 7. Sisällölliset orientaatiot Matemaattinen orientaatio 7.2 Luonnontieteellinen orientaatio 7.3 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 7.4 Esteettinen orientaatio 7.5 Eettinen orientaatio 7.6 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 8. Kielen merkitys Yhteistyötahomme Kasvun ja oppimisen tuki Suunnittelu, dokumentointi ja arviointi Suunnittelu 11.2 Dokumentointi 11.3 Arviointi 2

3 1. JOHDANTO Aloitimme päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman työstämisen syksyllä Pidimme vanhempainillan, jossa vanhemmilta kysyttiin heille tärkeitä asioita kasvatukseen liittyen sekä toiveita päiväkodin toiminnalle. Illan jälkeen keskustelimme kasvattajayhteisön kesken meille tärkeistä asioista. Näiden keskustelujen pohjalta syntyivät päiväkotimme arvot. Päiväkodin pedaryhmä on työstänyt vasua eteenpäin omissa palavereissaan. Pedaryhmään kuuluu yksi kasvattaja jokaisesta lapsiryhmästä. Lisäksi kaikkien päiväkodin kasvattajien kesken olemme työstäneet päiväkodin vasua pedagogisissa illoissa. Perustyötämme päiväkodissa on lasten kasvatus, opetus ja hoito. Arjen pedagogiikka näkyy päivittäin toistuvina hetkinä. Meille kasvattajille on tärkeää huolehtia lasten hyvinvoinnista tarjoten heille iloa ja leikkiä turvallisessa oppimis- ja kasvatusympäristössä. Kasvattajien ja vanhempien välinen kasvatuskumppanuus on tärkeä osa päiväkodin arkea. Haluamme myös kehittää itseämme ammatillisesti. Kun me kasvatamme lapsia, myös he kasvattavat meitä. Olemmehan täällä lapsia varten! 3

4 2. TERVETULOA VESANIEMEEN Vesaniemen päiväkoti sijaitsee Kangasalla lähellä keskustaa. Päiväkotimme on remontoitu entisistä lääkäreiden asunnoista ja se on yli 40-vuotias. Päiväkoti aloitti kaksiryhmäisenä ja vuonna 2007 toteutettiin mittava remontti, jonka yhteydessä entisistä harjaantumiskoulun tiloista remontoitiin yhden ryhmän tilat lisää. Vesaniemessä toimii kolme lapsiryhmää; Sateenkaari, Pilvilinna ja Tuulentupa. Henkilöstöön kuuluu kolme päiväkodinopettajaa, viisi päivähoitajaa sekä laitoshuoltaja ja päiväkodin johtaja. Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa ja tiloja on käytettävissä runsaasti. Meillä on paljon mukavia pieniä leikkipaikkoja esim. parvet ja tiloja pienryhmätyöskentelyyn. Päiväkodissa on myös verstas ja sali, jossa esimerkiksi jumppaamme ja laulamme. Päiväkodissa toimii jakelukeittiö. Laitoshuoltajamme valmistaa aamupalan ja tarjoilee ruoan ja välipalan, jotka tulevat Rekolan keittiöltä. Laitoshuoltajamme huolehtii myös tiskeistä ja päiväkodin siisteydestä. Lähellä oleva luonto tarjoaa meille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Lähiympäristöstämme löytyy urheilukenttä, järviä ja metsiä. Ukinkannaksen luonnonsuojelualue on tärkeä osa kasvatusympäristöämme, ja suuntaammekin alueelle retkeilemään säännöllisesti. Päiväkodin oma piha on iso ja monipuolinen tarjoten monenlaisia leikki- ja liikkumismahdollisuuksia. Meillä Vesaniemessä ulkoillaan päivittäin säällä kuin säällä. 4

5 3. VESANIEMEN PÄIVÄKODIN ARVOT Toimintamme perustuu meille tärkeisiin arvoihin, jotka on pohdittu yhdessä vanhempien kanssa. Meille tärkeimmiksi arvoiksi nousivat turvallisuus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus. Turvallisuus muodostuu pysyvistä aikuissuhteista; siitä, että turvallinen aikuinen on aina läsnä lapsiryhmässä. Haluamme luoda vanhemmille turvallisen olon jättää lapsi päiväkotiin. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä, puutumme kiusaamiseen ja puhumme lapsille, perheille ja toisillemme kunnioittavasti. Meillä on toiset huomioonottava ilmapiiri ja jokainen lapsi huomioidaan ainutkertaisena yksilönä. Toimintaympäristön fyysinen turvallisuus on myös tärkeää. Pimeällä ja aina, kun olemme aidatun pihan ulkopuolella, esim. retkellä, käytämme huomioliivejä. Sisällä meillä on portteja rajaamassa tilaa ja estämässä pääsyä esim. portaisiin. Olemme myös sopineet, että vain aikuinen avaa portit sekä ulkona että sisällä. Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen kehittymisessä leikki on erittäin tärkeässä roolissa. Aikuinen on läsnä leikeissä ja tarvittaessa ohjaa ja opettaa lapsia leikkimään. Pienryhmäpedagogiikka antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Lapsen itsetunnon tukeminen on meille tärkeää. Kannustamme lapsia ja annamme heille myönteistä palautetta. Otamme huomioon lasten erilaiset persoonallisuudet ja hyväksymme kaikki omana itsenään. Kuulemme lasten mielipiteitä ja otamme lapset huomioon. Lapsi voi olla osallinen, vaikka ei osallistuisi. Opettelemme erilaisia sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, kuten ryhmässä toimimista, oman vuoron odottamista, toisten huomioonottamista ja hyviä tapoja. 5

6 4. KASVATUSKUMPPANUUS Teemme Vesaniemen päiväkodissa tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa. Haluamme luoda kunnioittavan, luottamuksellisen, avoimen ja rehellisen keskusteluyhteyden, joka auttaa yhdessä tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu. Haluamme tukea heitä tässä tehtävässä. Kunnioitamme sitä, että vanhemmat ovat asiantuntijoita oman lapsensa suhteen. Me saamme heiltä ensisijaisen arvokasta tietoa lapsesta. Kasvatuskumppanuus alkaa jo ennen hoidon aloittamista, kun vanhemmat käyvät lapsen ryhmän kasvattajan kanssa aloituskeskustelun ja tutustuvat päiväkodin tiloihin ja toimintatapoihin. Samalla ryhmän kasvattajat kuulevat vanhemmilta tietoa lapsesta ja perheen kasvatuskäytännöistä sekä arvoista. Tämän jälkeen lapsi ja perhe saavat tutustua päiväkotiin mahdollisuuksiensa ja lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Muutaman kuukauden päästä hoidon aloituksesta laaditaan yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Vasuun kirjataan tärkeät havainnot lapsesta ja yhdessä vanhempien kanssa mietitään lapselle tavoitteet sekä pohditaan, kuinka parhaiten voimme yhteistyössä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Vasukeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa. Varaamme joka päivä myös aikaa kuulumisten vaihtoon vanhempien kanssa lasta tuodessa ja hakiessa. Kerromme vanhemmille, miten lapsen päivä on mennyt ja mitä hän on päivän aikana tehnyt. Tiedotamme vanhemmille lapsiryhmien toimintaan liittyvistä asioista ryhmien ilmoitustauluilla. Käytämme myös ryhmäsähköpostia tiedottamisen välineenä. Vanhemmat voivat aina soittaa, lähettää tekstiviestejä ja sähköpostia päiväkotiin. Järjestämme toimintavuosittain vanhempainiltoja ja muita yhteisiä tapahtumia, kuten jouluja kevätjuhlia, isän- ja äitienpäivään liittyviä tapahtumia ja ulkoilutapahtumia. Näin vanhemmat pääsevät mukaan oman lapsensa päiväkotielämään. Vanhemmat ovat myös aina tervetulleita seuraamaan päiväkotimme arkea. 6

7 5. LAPSEN PÄIVÄ VESANIEMESSÄ Päiväkodin säännöllinen päiväjärjestys luo pohjaa perusturvallisuuden syntymiselle. Päiväjärjestys on joustava ja sitä muokataan eri ryhmien ja lasten tarpeiden mukaisesti. Vasukeskustelut ohjaavat toimintaa; pyrimme ottamaan myös vanhempien toiveet huomioon päivän kulussa. Päiväkotipäivän isoimman osan muodostavat erilaiset arjen tilanteet. Aamulla, kun lapsi saapuu päiväkotiin, hänet huomioidaan yksilöllisesti, kuunnellaan kuulumiset ja otetaan hänen halutessaan syliin. Lapsi käy käsipesulla vanhemman kanssa aina tullessaan päiväkotiin. Tarjoamme oman keittiön valmistaman aamupalan, jonka jälkeen ryhmissä pidetään aamupiiri, jolla lasten kehitystason mukaan esimerkiksi lorutellaan, lauletaan, tutkitaan säätä ja kalenteria sekä katsotaan, ketä tänään on paikalla. Aamupäivällä toteutetaan pienryhmissä ohjattua toimintaa etukäteen suunnitellun viikko-ohjelman mukaan. Päiväkodin tilat mahdollistavat lasten rauhallisen pienryhmätoiminnan. Ulos lähtiessä ja ulkoa tullessa kiinnitämme huomiota omista vaatteista huolehtimiseen sekä kannustamme omatoimisuuteen. Jokaisella lapsella on oma naulakkopaikka, jossa vaatteet säilytetään. Pienryhmissä uloslähtöä ja sisälle tuloa porrastamalla pukeminen ja riisuminen sujuvat kiireettömästi. Ulkoilemme päivittäin sekä aamu- että iltapäivällä päiväkodin pihassa tai lähiympäristössä. Aamupäivisin pienet ulkoilevat omassa pihassaan ja isot omassaan. Iltapäivisin klo 16 jälkeen kaikki ovat samassa pihassa. Ruokailussa kiinnitämme huomiota omatoimisuuteen ja hyviin pöytätapoihin. Opettelemme maistamaan kaikkia ruokia. Ruokailun jälkeen on vuorossa päivälepo. Päiväjärjestyksessä on otettu huomioon eriikäisten lasten levontarve. Lepohetkestä luodaan lapselle rauhallinen ja positiivinen kokemus silittelyn, musiikin ja satujen avulla. Kaikki lapset eivät nuku, mutta hetken lepääminen auttaa lasta jaksamaan touhukkaassa päivässä ja on tärkeää lapsen kehitykselle. Iltapäivällä päivälevon jälkeen nautimme välipalaa, jonka jälkeen jatkuvat leikit sisällä ja ulkona. 7

8 6. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Tutkiminen, liikkuminen, leikkiminen sekä taiteen eri alueisiin liittyvä kokeminen ja ilmaisu ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Lapselle ominaiset toiminnan muodot otetaan huomioon päiväkodin toiminnassa ja sen suunnittelussa. Tutkimista tapahtuu kaikessa lasten toiminnassa. Tarjoamme lapsille aikaa, rauhaa ja oman kehitystason mukaisia mahdollisuuksia tutkimiseen. Annamme myös aiheita tutkimiseen. Olemme aktiivisesti läsnä ja ohjaamme lapsia ja tarvittaessa autamme vastausten etsimisessä. Turvallisessa ympäristössä lapsi saa yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kautta kokea oppimisen iloa. Liikkuminen on lapselle tärkeä energian purkamisen ja itsensä toteuttamisen väline. Lapsi nauttii saadessaan liikkua ja tarvitsee päivittäin monipuolista liikuntaa. Liikkuessaan lapsi kokee iloa, ilmaisee tunteitaan sekä oppii hallitsemaan ja tuntemaan omaa kehoaan. Liikkumista toteutamme vapaasti ja ohjatusti sekä ulkona että sisällä. Meillä Vesaniemessä on hyvät tilat liikkumista ajatellen; iso, monipuolinen ja maastoltaan vaihteleva piha sekä aivan vieressä urheilukenttä ja loistavia retkeilymaastoja. Talvisin käymme luistelemassa kentällä ja hiihdämme läheisillä laduilla. Sisällä on sali ja hyvät liikuntavälineet. Meillä on myös paljon portaita, joiden kiipeäminen on varsinkin pienimmille mitä mainiointa liikuntaa. 8

9 Leikki on keskeisessä roolissa lapsen kasvussa ja oppimisessa Vesaniemen päiväkodissa. Se on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Päiväkodin tilat on luotu lasten leikkeihin sopiviksi; pieniä sopukoita on sekä ylä- että alakerran tiloissa. Leikkivälineistöä on paljon ja monipuolisesti. Aikuiset vaihtelevat välineistöä lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Huomioimme toiminnan suunnittelussa sen, että lasten vapaalle leikille jää riittävästi aikaa. Pyrimme myös mahdollistamaan pitkäkestoisen leikin. Leikkiryhmiä muodostetaan sekä lasten valinnan mukaan että aikuisen johdolla. Halutessaan lapsi saa myös leikkiä yksin. Isommilla lapsilla lasten osallisuus toteutuu hienosti, kun he suunnittelevat leikkipäivän pienissä ryhmissä aikuisen johdolla. Aikuinen on läsnä leikeissä ja tarvittaessa myös opettaa lasta leikkimään. Leikki on lapselle tärkeä vuorovaikutustaitojen oppimisen väline. Leikkiessään lapsi oppii toisen huomioimista, jakamista, neuvottelutaitoja ja anteeksi pyytämistä. Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu ovat tärkeitä lapsen mielikuvituksen kehittymiselle. Myös lapsen itsetunnon kehitykselle on tärkeää saada ilmaista itseään ja nauttia omista teoksistaan. Arvostamme lasten töitä ja haluamme antaa lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään taiteellisesti. Välineet askarteluun, piirtelyyn ja muovailuun ym. kädentaitoihin ovat lasten saatavilla. Jokaisessa ryhmässä pidetään säännöllisesti laulu- ja musiikkihetkiä ja kerran kuukaudessa kokoonnumme saliin päiväkodin yhteiselle hetkelle. Lapsille on tarjolla myös välineitä luovaan leikkiin; esim. roolivaatteita ja tarpeita majan rakentamiseen. Päiväkodissamme on runsaasti kirjoja lasten ulottuvilla. 9

10 7. SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT 7.1 MATEMAATTINEN ORIENTAATIO Matematiikka on läsnä kaikissa arjen tilanteissa, kuten ruokailu-, pukemis- ja siirtymätilanteissa. Pukiessa laskemme varpaita tai ruokailussa saamme ottaa viisi lihapullaa. Monissa ohjatuissa toiminnoissa, kuten aamupiirillä, askarteluissa, jumpassa tai lauluhetkillä, vertailemme ja mietimme lukumääriä. Leikeissä matemaattisten taitojen kehittymistä edistävät erilaiset rakentelut ja lelujen sekä muiden tavaroiden lajittelut. Monet pelit kehittävät nimenomaan matemaattisia valmiuksia; lukumäärät, vuoron odottaminen, nopan silmäluku. Harjoittelemme lasten kanssa matemaattisia taitoja monin eri tavoin ja pyrimme näin herättämään lapsen luontaisen kiinnostuksen matematiikan peruskäsitteisiin ja ongelmanratkaisutaitoihin. Keskeisessä asemassa on lapsen oman päättelykyvyn vahvistuminen ja sen myötä syntyvä oivaltamisen ilo. 7.2 LUONNONTIETEELLINEN ORIENTAATIO Vesaniemen päiväkotia ympäröi monipuolinen luonto, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristö- ja luontokasvatukselle. Päiväkodin piha on luonnonmukainen ja siellä voimme nähdä mm. oravia, lintuja ja kotiloita. Teemme säännöllisesti retkiä lähiympäristöön, kuten Ukinkannaksen luonnonsuojelualueelle ja Vesaniemen rantaan. Opettelemme yhdessä lasten kanssa tuntemaan luontoa liikkuen, tutkien ja kokien. Tutustumme vuodenaikoihin päiväkotiamme ympäröivää luontoa seuraamalla. Keräämme ja käytämme luonnonmateriaaleja askarteluun ja keväisin kasvatamme itse taimia. Tavoitteenamme on opettaa lapset arvostamaan ja suojelemaan luontoa sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kierrätämme pahvit, paperit, metallit ja lasin ja keräämme aina ruokailujen yhteydessä biojätteen erilliseen astiaan. 7.3 HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO Päiväkotimme sijaitsee Kangasalan keskustassa, joten meidän on helppo tehdä retkiä kirkkoon, kirjastoon, torille tai kotiseutumuseoon. Lähialueellamme on sekä uutta että vanhaa Kangasalaa. Tutustumme lasten kanssa suomalaiseen perinteeseen ja juhlapäiviin satujen, lorujen, laulujen ja leikkien avulla. Käsittelemme yhteiskuntaan kuuluvia asioita, kuten eri ammatteja, lasten vanhempien ja lähiympäristön kohteiden kautta. 10

11 7.4 ESTEETTINEN ORIENTAATIO Taide- ja kulttuurikasvatuksen tarkoituksena on kannustaa lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti, tukea lapsen omia vahvuuksia sekä tarjota lapselle onnistumisen kokemuksia. Sekä lasten että aikuisten viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että toimintaympäristö on esteettinen. Teemme kädentöitä monipuolisesti ihan pienimmistä alkaen, lasten taitotaso huomioon ottaen. Lasten töitä on koko ajan esillä ja meille on tärkeää opettaa lapsia arvostamaan omia teoksiaan. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsilla säilyvät tekemisen ilo ja into; itse toiminta on tärkeämpää, kuin lopputulos työt ovat lasten näköisiä. Luonnon estetiikkaa on meillä Vesaniemessä helppo tutkia sijaintimme vuoksi. Pyrimme myös pitämään ympäristömme ulkonakin siistinä ja esteettisenä. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden toteuttaa itseään monipuolisesti musiikin avulla; soittaen, laulaen, kuunnellen ja tanssien. Teatteria lapsille on tarjolla mm. pöytäteatterin, käsinukkejen ja lasten omien esitysten keinoin. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisia kulttuurielämyksiä, kuten teatteriesityksiä tai konsertteja. 7.5 EETTINEN ORIENTAATIO Lapsen päivässä on tilanteita, joista nousee esiin erilaisia eettisiä kysymyksiä ja pohdintoja. Näitä ovat esim. erilaisuus, oikeudenmukaisuus, oikean ja väärän sekä totuuden ja valheen erottaminen. Lasten kysymyksiä ja pohdintoja kunnioitetaan ja niille annetaan tilaa. Käsittelemme lasten kanssa eettisiä kysymyksiä yhteisten keskustelujen, satujen sekä tunteita käsittelevien materiaalien (kirjat, Askeleittain-tunnetaitomateriaali) avulla. Tuemme lasten itsetunnon kehitystä kannustuksen ja myönteisen palautteen kautta. Opetamme lapsia omalla esimerkillämme ottamaan toiset huomioon, hyväksymään erilaisuutta ja kunnioittamaan ja arvostamaan toista henkilöä ja hänen omaisuuttaan. 11

12 7.6 USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN ORIENTAATIO Kunnioitamme kaikkien perheiden kulttuuritaustaa ja elämänkatsomusta. Keskustelemme vanhempien kanssa perheen uskonnollis- katsomuksellisista taustoista ja sovimme niihin liittyvistä käytännöistä vanhempien toiveiden mukaisesti. Kangasalan seurakunta tarjoaa päiväkotimme vanhimmille lapsille mahdollisuuden osallistua pikkukirkkoon kerran kuukaudessa. Siellä lapset saavat mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin. Keskustelemme lasten kanssa heidän elämäänsä liittyvistä elämänkatsomuksellisista asioista (esim. läheisen kuolema). 8. KIELEN MERKITYS Lapsi on pienestä pitäen kiinnostunut ympäristöstään ja luo käsitystä omasta paikastaan osana ympäröivää maailmaa. Tässä kielen merkitys on keskeinen. Kieli tukee lapsen ajattelun kehitystä ja on lapsen oppimisen perusta. Kielellinen kehitys pohjautuu vuorovaikutukseen, jossa ilmeillä, eleillä ja tunteilla on tärkeä merkitys. Kaikissa arjen tilanteissa tuemme kielen kehitystä nimeämällä asioita, esineitä ja tapahtumia lapselle. Sanoitamme ja nimeämme myös lasten tunteita. Tämä on todella tärkeää varsinkin pienimmille, joiden kielellinen kehitys on vasta aluillaan. Oman äidinkielen hallinta luo lapselle vahvan perustan vieraiden kielten oppimiselle tulevaisuudessa. Päiväkodissamme järjestetään tarvittaessa myös suomi toisena kielenä - opetusta (S2) monikulttuurisille lapsille. Lasten ja aikuisten väliset keskustelut, kirjojen lukuhetket, lorut, arvoitukset, riimittelyt, kielellä leikkiminen ja kerronta kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Kannustamme lapsia tuottamaan omia tarinoita. Kielen kehitystä edistävät myös lasten roolileikit, itseilmaisu ja teatteriesitykset. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus rikastuttaa lasten kielellisiä taitoja ja laajentaa sanavarastoa. Lapset oppivat aikuisen mallista ja meidän aikuisten onkin tärkeää muistaa huolellinen kielenkäyttö. Kielen kehitys on osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja etenee omassa tahdissaan. Kieli ja ajattelu kehittyvät yksilöllisesti ja tarvitsevat aikaa. 12

13 9. YHTEISTYÖTAHOMME Palo- ja pelastustoimi Muut päiväkodit Ateria- ja siivouspalvelu Perheneuvola Opiskelijoiden oppilaitokset Hammashoito Vesaniemen päiväkoti Seurakunta Sosiaalitoimi Kirjasto Lastenneuvola Tilapalvelu, kiinteistöhuolto 13

14 10. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VESANIEMEN PÄIVÄKODISSA Jokainen lapsi kehittyy ja oppii omaan tahtiinsa ja jokaisella lapsella on oma kasvun ja oppimisen polku. Päiväkodissa seurataan lasten kasvua ja kehitystä ja jokaiselle lapselle tarjotaan yleistä tukea. Yleinen tuki tarkoittaa huomion kiinnittämistä arjessa säännöllisesti toistuviin asioihin. Toimimme pienryhmissä, päiväjärjestys suunnitellaan huolellisesti ja kiinnitämme huomiota vuorovaikutukseen, lasten osallisuuteen ja kasvattajien ammatilliseen osaamiseen. Tarvittaessa lapselle tarjotaan tehostettua tai erityistä tukea, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan (veo) sekä muiden lapsen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Yleisen tuen periaatteet: Pienryhmäpedagogiikka Pieni ryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen oppimisen. Pienryhmät ovat kiinteitä, mutta niitä voidaan muokata tarvittaessa. Pienryhmässä kasvattajan on helppo havainnoida lasten toimintaa, leikin kehitystä ja huomata lapsen tuen tarpeet. Jatkuva suunnittelu ja arviointi ovat tärkeä osa pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminta toteutuu päivän aikana kaikessa arjen pedagogisessa toiminnassa esim. pukeminen, ruokailut. Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat keskusteluissa vanhempien kanssa nousseet tärkeiksi arvoiksi. Aikuisen lapsen välinen vuorovaikutus: Päiväkodissa pyritään kehittämään erilaisten menetelmien kautta sosiaalista vuorovaikutusta. Ilmapiiri luodaan positiiviseksi ja turvalliseksi ja lapset huomioidaan tasapuolisesti. On tärkeää, että lapsille asetetaan turvalliset ja johdonmukaiset säännöt. Lasten väliset vuorovaikutussuhteet: Erilaisten leikkien kautta lapsi opettelee kohtamaan toista olemaan vertaistensa kanssa. Arjen pedagogisissa toimissa, esim. pukeminen tai ruokailu, lapset oppivat toisiltaan omatoimisuutta ja toisen huomioimista sekä kunnioittamista. Päiväjärjestys Toiminnan suunnittelussa olennaisena osana on päiväjärjestyksen ylläpitäminen. Huolehdimme, että lapsi pystyy hahmottamaan aikaa ja ennakoimaan tapahtumia ja käytämme tarvittaessa kuvia apuna arjen toimissa. On tärkeää, että koko kasvattajatiimi yhdessä sitoutuu sovittuihin käytänteisiin ja arjen pedagogiikkaan. Ammatillinen osaaminen lapsen hyväksi Kasvattajatiimeissä suunnitellaan, toteutetaan, dokumentoidaan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa jatkuvasti. Ylläpidämme positiivista asennetta työhön ja ammatin kehittämiseen. Hyödynnämme ammatillista erityisosaamista. Kunnioitamme toisiamme ja joustamme tarpeen mukaan. 14

15 Lasten osallisuus Lapsen osallisuus tarkoittaa lapsen ominta tapaa vaikuttaa arkeen. Kunnioitamme lasten vahvuuksia ja kannustamme heitä. Annamme positiivista palautetta paitsi lapsille, myös vanhemmille. Pienten lasten osallisuus alkaa siitä, että lasta autetaan ja opetetaan tunnistamaan tunteita, omia kokemuksia ja mielipiteitä. Lapsi voi muun muassa vaikuttaa siten, että hän valitsee itselleen mieluisan leikin. Lapsen vasu, E-vasu ja Monikulttuuristaustaisten lasten huomioiminen Lapsen vasuun yhdessä vanhempien kanssa kirjatut lapsen vahvuudet ja tuentarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoidessa ja arvioinnissa. E-vasuun kirjataan yhdessä lapsen vanhempien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa mietityt tuen tarpeet ja sovitut asiat tehostettua ja erityistä tukea varten. Käytössämme on Monikulttuuriset lapset päivähoidossa Kangasalla -asiakirja, joka sisältää yhtenäiset toimintatavat monikulttuuristen lasten opetukseen sekä ohjeistuksen Suomi toisena kielenä -opetukseen (S2). 15

16 11. SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI 11.1 SUUNNITTELU Toimintamme ja suunnittelumme perustana toimivat valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Nämä asiakirjat ohjaavat ja velvoittavat meitä suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään työtämme. Syksyisin laadimme jokaisessa lapsiryhmässä toimintasuunnitelman, johon sisältyy esimerkiksi suunnitelma pienryhmätoiminnasta ja suunnitelma kaikkien sisältöalueiden toteuttamisesta. Huomioimme suunnitelmassa myös erilaiset juhlat, tapahtumat ja koko päiväkodille sovitut yhteiset teemat. Vuoden kuluessa toimintasuunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Viikoittain suunnittelemme toimintaa koko päiväkodin yhteisessä viikkopalaverissa ja ryhmien omissa tiimipalavereissa. Kauden aikana kokoonnumme säännöllisesti kasvattajayhteisönä pedailtoihin keskustelemaan ja suunnittelemaan pedagogiikkaa ja toimintaa päiväkodissa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Näistä vasuista nousevat tavoitteet huomioidaan viikoittaisessa toiminnan suunnittelussa DOKUMENTOINTI Dokumentoimme eli kirjaamme ja tallennamme toimintaamme sekä havaintojamme lapsista ja lapsiryhmästä jatkuvasti. Pyrimme dokumentoimaan päiväkodin arkea ja toimintoja mahdollisimman monipuolisesti. Lasten omaan kasvunkansioon kokoamme lasten omia piirustuksia ja muita töitä sekä valokuvia päiväkotiajalta. Toimintakauden aikana tekemiämme asioita kokoamme ryhmän omaan toimintakansioon. Havaintoja lapsista kirjataan lapsihavaintovihkoon ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Vanhempien kanssa käydyistä vasukeskusteluista tehdään aina muistio. Käytämme kaikkea dokumentoimaamme materiaalia toiminnan suunnittelun apuna. Vanhemmat voivat seurata lapsiryhmien toteutunutta toimintaa ja tulevaa toimintaa ryhmien ilmoitustauluilta. Välillä lähetämme tiedotteita perheille myös sähköpostitse ARVIOINTI Arvioimme työtämme, jotta voimme tarjota yhä paremman tuen ja ympäristön lapsen yksilölliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Keskustelemme tiiminä ja arvioimme toimintaamme viikoittain tiimin palavereissa ja laajemmin ennen joulua ja keväällä kirjaten onnistumiset ja kehittämistä tarvitsevat asiat. Koko päiväkotina arvioimme menneen vuoden toimintaa keväisin. Esimies käy jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun. Nämä kaikki toimivat pohjana ja apuna seuraavan toimintakauden suunnittelussa. 16

17 Mikä Vesaniemen päiväkodissa on kivaa? On kivaa olla ulkona, ja laskea siellä liukurilla ja pulkalla Leikkiminen Kun mä saan piirtää On hienoa leikkiä poliisia matolla ja ulkona Luistelu ja hiihto Palapelit on kivoja Pikkuautoilla leikkiminen Lääkärileikki Kirjan lukeminen on kivaa Ulkoilu Leikkiminen kaverin kaa On kivaa, kun piirtely ja lukeminen on hauskaa 17

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1 Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1. Rymysten ryhmän kuvailu 2 Perushoito 2 2. Rymysten arvot ja tavoitteet 3 3. Rymysten varhaiskasvatusympäristö 4 4. Kielellinen kehitys ja kielen merkitys

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot