VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015

2 1. Johdanto Tervetuloa Vesaniemeen Vesaniemen päiväkodin arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen päivä Vesaniemessä 7 6. Lapselle ominainen tapa toimia 8 Tutkiminen Liikkuminen Leikkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu 7. Sisällölliset orientaatiot Matemaattinen orientaatio 7.2 Luonnontieteellinen orientaatio 7.3 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 7.4 Esteettinen orientaatio 7.5 Eettinen orientaatio 7.6 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 8. Kielen merkitys Yhteistyötahomme Kasvun ja oppimisen tuki Suunnittelu, dokumentointi ja arviointi Suunnittelu 11.2 Dokumentointi 11.3 Arviointi 2

3 1. JOHDANTO Aloitimme päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman työstämisen syksyllä Pidimme vanhempainillan, jossa vanhemmilta kysyttiin heille tärkeitä asioita kasvatukseen liittyen sekä toiveita päiväkodin toiminnalle. Illan jälkeen keskustelimme kasvattajayhteisön kesken meille tärkeistä asioista. Näiden keskustelujen pohjalta syntyivät päiväkotimme arvot. Päiväkodin pedaryhmä on työstänyt vasua eteenpäin omissa palavereissaan. Pedaryhmään kuuluu yksi kasvattaja jokaisesta lapsiryhmästä. Lisäksi kaikkien päiväkodin kasvattajien kesken olemme työstäneet päiväkodin vasua pedagogisissa illoissa. Perustyötämme päiväkodissa on lasten kasvatus, opetus ja hoito. Arjen pedagogiikka näkyy päivittäin toistuvina hetkinä. Meille kasvattajille on tärkeää huolehtia lasten hyvinvoinnista tarjoten heille iloa ja leikkiä turvallisessa oppimis- ja kasvatusympäristössä. Kasvattajien ja vanhempien välinen kasvatuskumppanuus on tärkeä osa päiväkodin arkea. Haluamme myös kehittää itseämme ammatillisesti. Kun me kasvatamme lapsia, myös he kasvattavat meitä. Olemmehan täällä lapsia varten! 3

4 2. TERVETULOA VESANIEMEEN Vesaniemen päiväkoti sijaitsee Kangasalla lähellä keskustaa. Päiväkotimme on remontoitu entisistä lääkäreiden asunnoista ja se on yli 40-vuotias. Päiväkoti aloitti kaksiryhmäisenä ja vuonna 2007 toteutettiin mittava remontti, jonka yhteydessä entisistä harjaantumiskoulun tiloista remontoitiin yhden ryhmän tilat lisää. Vesaniemessä toimii kolme lapsiryhmää; Sateenkaari, Pilvilinna ja Tuulentupa. Henkilöstöön kuuluu kolme päiväkodinopettajaa, viisi päivähoitajaa sekä laitoshuoltaja ja päiväkodin johtaja. Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa ja tiloja on käytettävissä runsaasti. Meillä on paljon mukavia pieniä leikkipaikkoja esim. parvet ja tiloja pienryhmätyöskentelyyn. Päiväkodissa on myös verstas ja sali, jossa esimerkiksi jumppaamme ja laulamme. Päiväkodissa toimii jakelukeittiö. Laitoshuoltajamme valmistaa aamupalan ja tarjoilee ruoan ja välipalan, jotka tulevat Rekolan keittiöltä. Laitoshuoltajamme huolehtii myös tiskeistä ja päiväkodin siisteydestä. Lähellä oleva luonto tarjoaa meille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Lähiympäristöstämme löytyy urheilukenttä, järviä ja metsiä. Ukinkannaksen luonnonsuojelualue on tärkeä osa kasvatusympäristöämme, ja suuntaammekin alueelle retkeilemään säännöllisesti. Päiväkodin oma piha on iso ja monipuolinen tarjoten monenlaisia leikki- ja liikkumismahdollisuuksia. Meillä Vesaniemessä ulkoillaan päivittäin säällä kuin säällä. 4

5 3. VESANIEMEN PÄIVÄKODIN ARVOT Toimintamme perustuu meille tärkeisiin arvoihin, jotka on pohdittu yhdessä vanhempien kanssa. Meille tärkeimmiksi arvoiksi nousivat turvallisuus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus. Turvallisuus muodostuu pysyvistä aikuissuhteista; siitä, että turvallinen aikuinen on aina läsnä lapsiryhmässä. Haluamme luoda vanhemmille turvallisen olon jättää lapsi päiväkotiin. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä, puutumme kiusaamiseen ja puhumme lapsille, perheille ja toisillemme kunnioittavasti. Meillä on toiset huomioonottava ilmapiiri ja jokainen lapsi huomioidaan ainutkertaisena yksilönä. Toimintaympäristön fyysinen turvallisuus on myös tärkeää. Pimeällä ja aina, kun olemme aidatun pihan ulkopuolella, esim. retkellä, käytämme huomioliivejä. Sisällä meillä on portteja rajaamassa tilaa ja estämässä pääsyä esim. portaisiin. Olemme myös sopineet, että vain aikuinen avaa portit sekä ulkona että sisällä. Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen kehittymisessä leikki on erittäin tärkeässä roolissa. Aikuinen on läsnä leikeissä ja tarvittaessa ohjaa ja opettaa lapsia leikkimään. Pienryhmäpedagogiikka antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Lapsen itsetunnon tukeminen on meille tärkeää. Kannustamme lapsia ja annamme heille myönteistä palautetta. Otamme huomioon lasten erilaiset persoonallisuudet ja hyväksymme kaikki omana itsenään. Kuulemme lasten mielipiteitä ja otamme lapset huomioon. Lapsi voi olla osallinen, vaikka ei osallistuisi. Opettelemme erilaisia sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, kuten ryhmässä toimimista, oman vuoron odottamista, toisten huomioonottamista ja hyviä tapoja. 5

6 4. KASVATUSKUMPPANUUS Teemme Vesaniemen päiväkodissa tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa. Haluamme luoda kunnioittavan, luottamuksellisen, avoimen ja rehellisen keskusteluyhteyden, joka auttaa yhdessä tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu. Haluamme tukea heitä tässä tehtävässä. Kunnioitamme sitä, että vanhemmat ovat asiantuntijoita oman lapsensa suhteen. Me saamme heiltä ensisijaisen arvokasta tietoa lapsesta. Kasvatuskumppanuus alkaa jo ennen hoidon aloittamista, kun vanhemmat käyvät lapsen ryhmän kasvattajan kanssa aloituskeskustelun ja tutustuvat päiväkodin tiloihin ja toimintatapoihin. Samalla ryhmän kasvattajat kuulevat vanhemmilta tietoa lapsesta ja perheen kasvatuskäytännöistä sekä arvoista. Tämän jälkeen lapsi ja perhe saavat tutustua päiväkotiin mahdollisuuksiensa ja lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Muutaman kuukauden päästä hoidon aloituksesta laaditaan yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Vasuun kirjataan tärkeät havainnot lapsesta ja yhdessä vanhempien kanssa mietitään lapselle tavoitteet sekä pohditaan, kuinka parhaiten voimme yhteistyössä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Vasukeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa. Varaamme joka päivä myös aikaa kuulumisten vaihtoon vanhempien kanssa lasta tuodessa ja hakiessa. Kerromme vanhemmille, miten lapsen päivä on mennyt ja mitä hän on päivän aikana tehnyt. Tiedotamme vanhemmille lapsiryhmien toimintaan liittyvistä asioista ryhmien ilmoitustauluilla. Käytämme myös ryhmäsähköpostia tiedottamisen välineenä. Vanhemmat voivat aina soittaa, lähettää tekstiviestejä ja sähköpostia päiväkotiin. Järjestämme toimintavuosittain vanhempainiltoja ja muita yhteisiä tapahtumia, kuten jouluja kevätjuhlia, isän- ja äitienpäivään liittyviä tapahtumia ja ulkoilutapahtumia. Näin vanhemmat pääsevät mukaan oman lapsensa päiväkotielämään. Vanhemmat ovat myös aina tervetulleita seuraamaan päiväkotimme arkea. 6

7 5. LAPSEN PÄIVÄ VESANIEMESSÄ Päiväkodin säännöllinen päiväjärjestys luo pohjaa perusturvallisuuden syntymiselle. Päiväjärjestys on joustava ja sitä muokataan eri ryhmien ja lasten tarpeiden mukaisesti. Vasukeskustelut ohjaavat toimintaa; pyrimme ottamaan myös vanhempien toiveet huomioon päivän kulussa. Päiväkotipäivän isoimman osan muodostavat erilaiset arjen tilanteet. Aamulla, kun lapsi saapuu päiväkotiin, hänet huomioidaan yksilöllisesti, kuunnellaan kuulumiset ja otetaan hänen halutessaan syliin. Lapsi käy käsipesulla vanhemman kanssa aina tullessaan päiväkotiin. Tarjoamme oman keittiön valmistaman aamupalan, jonka jälkeen ryhmissä pidetään aamupiiri, jolla lasten kehitystason mukaan esimerkiksi lorutellaan, lauletaan, tutkitaan säätä ja kalenteria sekä katsotaan, ketä tänään on paikalla. Aamupäivällä toteutetaan pienryhmissä ohjattua toimintaa etukäteen suunnitellun viikko-ohjelman mukaan. Päiväkodin tilat mahdollistavat lasten rauhallisen pienryhmätoiminnan. Ulos lähtiessä ja ulkoa tullessa kiinnitämme huomiota omista vaatteista huolehtimiseen sekä kannustamme omatoimisuuteen. Jokaisella lapsella on oma naulakkopaikka, jossa vaatteet säilytetään. Pienryhmissä uloslähtöä ja sisälle tuloa porrastamalla pukeminen ja riisuminen sujuvat kiireettömästi. Ulkoilemme päivittäin sekä aamu- että iltapäivällä päiväkodin pihassa tai lähiympäristössä. Aamupäivisin pienet ulkoilevat omassa pihassaan ja isot omassaan. Iltapäivisin klo 16 jälkeen kaikki ovat samassa pihassa. Ruokailussa kiinnitämme huomiota omatoimisuuteen ja hyviin pöytätapoihin. Opettelemme maistamaan kaikkia ruokia. Ruokailun jälkeen on vuorossa päivälepo. Päiväjärjestyksessä on otettu huomioon eriikäisten lasten levontarve. Lepohetkestä luodaan lapselle rauhallinen ja positiivinen kokemus silittelyn, musiikin ja satujen avulla. Kaikki lapset eivät nuku, mutta hetken lepääminen auttaa lasta jaksamaan touhukkaassa päivässä ja on tärkeää lapsen kehitykselle. Iltapäivällä päivälevon jälkeen nautimme välipalaa, jonka jälkeen jatkuvat leikit sisällä ja ulkona. 7

8 6. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Tutkiminen, liikkuminen, leikkiminen sekä taiteen eri alueisiin liittyvä kokeminen ja ilmaisu ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Lapselle ominaiset toiminnan muodot otetaan huomioon päiväkodin toiminnassa ja sen suunnittelussa. Tutkimista tapahtuu kaikessa lasten toiminnassa. Tarjoamme lapsille aikaa, rauhaa ja oman kehitystason mukaisia mahdollisuuksia tutkimiseen. Annamme myös aiheita tutkimiseen. Olemme aktiivisesti läsnä ja ohjaamme lapsia ja tarvittaessa autamme vastausten etsimisessä. Turvallisessa ympäristössä lapsi saa yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kautta kokea oppimisen iloa. Liikkuminen on lapselle tärkeä energian purkamisen ja itsensä toteuttamisen väline. Lapsi nauttii saadessaan liikkua ja tarvitsee päivittäin monipuolista liikuntaa. Liikkuessaan lapsi kokee iloa, ilmaisee tunteitaan sekä oppii hallitsemaan ja tuntemaan omaa kehoaan. Liikkumista toteutamme vapaasti ja ohjatusti sekä ulkona että sisällä. Meillä Vesaniemessä on hyvät tilat liikkumista ajatellen; iso, monipuolinen ja maastoltaan vaihteleva piha sekä aivan vieressä urheilukenttä ja loistavia retkeilymaastoja. Talvisin käymme luistelemassa kentällä ja hiihdämme läheisillä laduilla. Sisällä on sali ja hyvät liikuntavälineet. Meillä on myös paljon portaita, joiden kiipeäminen on varsinkin pienimmille mitä mainiointa liikuntaa. 8

9 Leikki on keskeisessä roolissa lapsen kasvussa ja oppimisessa Vesaniemen päiväkodissa. Se on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Päiväkodin tilat on luotu lasten leikkeihin sopiviksi; pieniä sopukoita on sekä ylä- että alakerran tiloissa. Leikkivälineistöä on paljon ja monipuolisesti. Aikuiset vaihtelevat välineistöä lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Huomioimme toiminnan suunnittelussa sen, että lasten vapaalle leikille jää riittävästi aikaa. Pyrimme myös mahdollistamaan pitkäkestoisen leikin. Leikkiryhmiä muodostetaan sekä lasten valinnan mukaan että aikuisen johdolla. Halutessaan lapsi saa myös leikkiä yksin. Isommilla lapsilla lasten osallisuus toteutuu hienosti, kun he suunnittelevat leikkipäivän pienissä ryhmissä aikuisen johdolla. Aikuinen on läsnä leikeissä ja tarvittaessa myös opettaa lasta leikkimään. Leikki on lapselle tärkeä vuorovaikutustaitojen oppimisen väline. Leikkiessään lapsi oppii toisen huomioimista, jakamista, neuvottelutaitoja ja anteeksi pyytämistä. Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu ovat tärkeitä lapsen mielikuvituksen kehittymiselle. Myös lapsen itsetunnon kehitykselle on tärkeää saada ilmaista itseään ja nauttia omista teoksistaan. Arvostamme lasten töitä ja haluamme antaa lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään taiteellisesti. Välineet askarteluun, piirtelyyn ja muovailuun ym. kädentaitoihin ovat lasten saatavilla. Jokaisessa ryhmässä pidetään säännöllisesti laulu- ja musiikkihetkiä ja kerran kuukaudessa kokoonnumme saliin päiväkodin yhteiselle hetkelle. Lapsille on tarjolla myös välineitä luovaan leikkiin; esim. roolivaatteita ja tarpeita majan rakentamiseen. Päiväkodissamme on runsaasti kirjoja lasten ulottuvilla. 9

10 7. SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT 7.1 MATEMAATTINEN ORIENTAATIO Matematiikka on läsnä kaikissa arjen tilanteissa, kuten ruokailu-, pukemis- ja siirtymätilanteissa. Pukiessa laskemme varpaita tai ruokailussa saamme ottaa viisi lihapullaa. Monissa ohjatuissa toiminnoissa, kuten aamupiirillä, askarteluissa, jumpassa tai lauluhetkillä, vertailemme ja mietimme lukumääriä. Leikeissä matemaattisten taitojen kehittymistä edistävät erilaiset rakentelut ja lelujen sekä muiden tavaroiden lajittelut. Monet pelit kehittävät nimenomaan matemaattisia valmiuksia; lukumäärät, vuoron odottaminen, nopan silmäluku. Harjoittelemme lasten kanssa matemaattisia taitoja monin eri tavoin ja pyrimme näin herättämään lapsen luontaisen kiinnostuksen matematiikan peruskäsitteisiin ja ongelmanratkaisutaitoihin. Keskeisessä asemassa on lapsen oman päättelykyvyn vahvistuminen ja sen myötä syntyvä oivaltamisen ilo. 7.2 LUONNONTIETEELLINEN ORIENTAATIO Vesaniemen päiväkotia ympäröi monipuolinen luonto, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristö- ja luontokasvatukselle. Päiväkodin piha on luonnonmukainen ja siellä voimme nähdä mm. oravia, lintuja ja kotiloita. Teemme säännöllisesti retkiä lähiympäristöön, kuten Ukinkannaksen luonnonsuojelualueelle ja Vesaniemen rantaan. Opettelemme yhdessä lasten kanssa tuntemaan luontoa liikkuen, tutkien ja kokien. Tutustumme vuodenaikoihin päiväkotiamme ympäröivää luontoa seuraamalla. Keräämme ja käytämme luonnonmateriaaleja askarteluun ja keväisin kasvatamme itse taimia. Tavoitteenamme on opettaa lapset arvostamaan ja suojelemaan luontoa sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kierrätämme pahvit, paperit, metallit ja lasin ja keräämme aina ruokailujen yhteydessä biojätteen erilliseen astiaan. 7.3 HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO Päiväkotimme sijaitsee Kangasalan keskustassa, joten meidän on helppo tehdä retkiä kirkkoon, kirjastoon, torille tai kotiseutumuseoon. Lähialueellamme on sekä uutta että vanhaa Kangasalaa. Tutustumme lasten kanssa suomalaiseen perinteeseen ja juhlapäiviin satujen, lorujen, laulujen ja leikkien avulla. Käsittelemme yhteiskuntaan kuuluvia asioita, kuten eri ammatteja, lasten vanhempien ja lähiympäristön kohteiden kautta. 10

11 7.4 ESTEETTINEN ORIENTAATIO Taide- ja kulttuurikasvatuksen tarkoituksena on kannustaa lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti, tukea lapsen omia vahvuuksia sekä tarjota lapselle onnistumisen kokemuksia. Sekä lasten että aikuisten viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että toimintaympäristö on esteettinen. Teemme kädentöitä monipuolisesti ihan pienimmistä alkaen, lasten taitotaso huomioon ottaen. Lasten töitä on koko ajan esillä ja meille on tärkeää opettaa lapsia arvostamaan omia teoksiaan. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsilla säilyvät tekemisen ilo ja into; itse toiminta on tärkeämpää, kuin lopputulos työt ovat lasten näköisiä. Luonnon estetiikkaa on meillä Vesaniemessä helppo tutkia sijaintimme vuoksi. Pyrimme myös pitämään ympäristömme ulkonakin siistinä ja esteettisenä. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden toteuttaa itseään monipuolisesti musiikin avulla; soittaen, laulaen, kuunnellen ja tanssien. Teatteria lapsille on tarjolla mm. pöytäteatterin, käsinukkejen ja lasten omien esitysten keinoin. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisia kulttuurielämyksiä, kuten teatteriesityksiä tai konsertteja. 7.5 EETTINEN ORIENTAATIO Lapsen päivässä on tilanteita, joista nousee esiin erilaisia eettisiä kysymyksiä ja pohdintoja. Näitä ovat esim. erilaisuus, oikeudenmukaisuus, oikean ja väärän sekä totuuden ja valheen erottaminen. Lasten kysymyksiä ja pohdintoja kunnioitetaan ja niille annetaan tilaa. Käsittelemme lasten kanssa eettisiä kysymyksiä yhteisten keskustelujen, satujen sekä tunteita käsittelevien materiaalien (kirjat, Askeleittain-tunnetaitomateriaali) avulla. Tuemme lasten itsetunnon kehitystä kannustuksen ja myönteisen palautteen kautta. Opetamme lapsia omalla esimerkillämme ottamaan toiset huomioon, hyväksymään erilaisuutta ja kunnioittamaan ja arvostamaan toista henkilöä ja hänen omaisuuttaan. 11

12 7.6 USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN ORIENTAATIO Kunnioitamme kaikkien perheiden kulttuuritaustaa ja elämänkatsomusta. Keskustelemme vanhempien kanssa perheen uskonnollis- katsomuksellisista taustoista ja sovimme niihin liittyvistä käytännöistä vanhempien toiveiden mukaisesti. Kangasalan seurakunta tarjoaa päiväkotimme vanhimmille lapsille mahdollisuuden osallistua pikkukirkkoon kerran kuukaudessa. Siellä lapset saavat mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin. Keskustelemme lasten kanssa heidän elämäänsä liittyvistä elämänkatsomuksellisista asioista (esim. läheisen kuolema). 8. KIELEN MERKITYS Lapsi on pienestä pitäen kiinnostunut ympäristöstään ja luo käsitystä omasta paikastaan osana ympäröivää maailmaa. Tässä kielen merkitys on keskeinen. Kieli tukee lapsen ajattelun kehitystä ja on lapsen oppimisen perusta. Kielellinen kehitys pohjautuu vuorovaikutukseen, jossa ilmeillä, eleillä ja tunteilla on tärkeä merkitys. Kaikissa arjen tilanteissa tuemme kielen kehitystä nimeämällä asioita, esineitä ja tapahtumia lapselle. Sanoitamme ja nimeämme myös lasten tunteita. Tämä on todella tärkeää varsinkin pienimmille, joiden kielellinen kehitys on vasta aluillaan. Oman äidinkielen hallinta luo lapselle vahvan perustan vieraiden kielten oppimiselle tulevaisuudessa. Päiväkodissamme järjestetään tarvittaessa myös suomi toisena kielenä - opetusta (S2) monikulttuurisille lapsille. Lasten ja aikuisten väliset keskustelut, kirjojen lukuhetket, lorut, arvoitukset, riimittelyt, kielellä leikkiminen ja kerronta kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Kannustamme lapsia tuottamaan omia tarinoita. Kielen kehitystä edistävät myös lasten roolileikit, itseilmaisu ja teatteriesitykset. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus rikastuttaa lasten kielellisiä taitoja ja laajentaa sanavarastoa. Lapset oppivat aikuisen mallista ja meidän aikuisten onkin tärkeää muistaa huolellinen kielenkäyttö. Kielen kehitys on osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja etenee omassa tahdissaan. Kieli ja ajattelu kehittyvät yksilöllisesti ja tarvitsevat aikaa. 12

13 9. YHTEISTYÖTAHOMME Palo- ja pelastustoimi Muut päiväkodit Ateria- ja siivouspalvelu Perheneuvola Opiskelijoiden oppilaitokset Hammashoito Vesaniemen päiväkoti Seurakunta Sosiaalitoimi Kirjasto Lastenneuvola Tilapalvelu, kiinteistöhuolto 13

14 10. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VESANIEMEN PÄIVÄKODISSA Jokainen lapsi kehittyy ja oppii omaan tahtiinsa ja jokaisella lapsella on oma kasvun ja oppimisen polku. Päiväkodissa seurataan lasten kasvua ja kehitystä ja jokaiselle lapselle tarjotaan yleistä tukea. Yleinen tuki tarkoittaa huomion kiinnittämistä arjessa säännöllisesti toistuviin asioihin. Toimimme pienryhmissä, päiväjärjestys suunnitellaan huolellisesti ja kiinnitämme huomiota vuorovaikutukseen, lasten osallisuuteen ja kasvattajien ammatilliseen osaamiseen. Tarvittaessa lapselle tarjotaan tehostettua tai erityistä tukea, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan (veo) sekä muiden lapsen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Yleisen tuen periaatteet: Pienryhmäpedagogiikka Pieni ryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen oppimisen. Pienryhmät ovat kiinteitä, mutta niitä voidaan muokata tarvittaessa. Pienryhmässä kasvattajan on helppo havainnoida lasten toimintaa, leikin kehitystä ja huomata lapsen tuen tarpeet. Jatkuva suunnittelu ja arviointi ovat tärkeä osa pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminta toteutuu päivän aikana kaikessa arjen pedagogisessa toiminnassa esim. pukeminen, ruokailut. Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat keskusteluissa vanhempien kanssa nousseet tärkeiksi arvoiksi. Aikuisen lapsen välinen vuorovaikutus: Päiväkodissa pyritään kehittämään erilaisten menetelmien kautta sosiaalista vuorovaikutusta. Ilmapiiri luodaan positiiviseksi ja turvalliseksi ja lapset huomioidaan tasapuolisesti. On tärkeää, että lapsille asetetaan turvalliset ja johdonmukaiset säännöt. Lasten väliset vuorovaikutussuhteet: Erilaisten leikkien kautta lapsi opettelee kohtamaan toista olemaan vertaistensa kanssa. Arjen pedagogisissa toimissa, esim. pukeminen tai ruokailu, lapset oppivat toisiltaan omatoimisuutta ja toisen huomioimista sekä kunnioittamista. Päiväjärjestys Toiminnan suunnittelussa olennaisena osana on päiväjärjestyksen ylläpitäminen. Huolehdimme, että lapsi pystyy hahmottamaan aikaa ja ennakoimaan tapahtumia ja käytämme tarvittaessa kuvia apuna arjen toimissa. On tärkeää, että koko kasvattajatiimi yhdessä sitoutuu sovittuihin käytänteisiin ja arjen pedagogiikkaan. Ammatillinen osaaminen lapsen hyväksi Kasvattajatiimeissä suunnitellaan, toteutetaan, dokumentoidaan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa jatkuvasti. Ylläpidämme positiivista asennetta työhön ja ammatin kehittämiseen. Hyödynnämme ammatillista erityisosaamista. Kunnioitamme toisiamme ja joustamme tarpeen mukaan. 14

15 Lasten osallisuus Lapsen osallisuus tarkoittaa lapsen ominta tapaa vaikuttaa arkeen. Kunnioitamme lasten vahvuuksia ja kannustamme heitä. Annamme positiivista palautetta paitsi lapsille, myös vanhemmille. Pienten lasten osallisuus alkaa siitä, että lasta autetaan ja opetetaan tunnistamaan tunteita, omia kokemuksia ja mielipiteitä. Lapsi voi muun muassa vaikuttaa siten, että hän valitsee itselleen mieluisan leikin. Lapsen vasu, E-vasu ja Monikulttuuristaustaisten lasten huomioiminen Lapsen vasuun yhdessä vanhempien kanssa kirjatut lapsen vahvuudet ja tuentarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoidessa ja arvioinnissa. E-vasuun kirjataan yhdessä lapsen vanhempien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa mietityt tuen tarpeet ja sovitut asiat tehostettua ja erityistä tukea varten. Käytössämme on Monikulttuuriset lapset päivähoidossa Kangasalla -asiakirja, joka sisältää yhtenäiset toimintatavat monikulttuuristen lasten opetukseen sekä ohjeistuksen Suomi toisena kielenä -opetukseen (S2). 15

16 11. SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI 11.1 SUUNNITTELU Toimintamme ja suunnittelumme perustana toimivat valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Nämä asiakirjat ohjaavat ja velvoittavat meitä suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään työtämme. Syksyisin laadimme jokaisessa lapsiryhmässä toimintasuunnitelman, johon sisältyy esimerkiksi suunnitelma pienryhmätoiminnasta ja suunnitelma kaikkien sisältöalueiden toteuttamisesta. Huomioimme suunnitelmassa myös erilaiset juhlat, tapahtumat ja koko päiväkodille sovitut yhteiset teemat. Vuoden kuluessa toimintasuunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Viikoittain suunnittelemme toimintaa koko päiväkodin yhteisessä viikkopalaverissa ja ryhmien omissa tiimipalavereissa. Kauden aikana kokoonnumme säännöllisesti kasvattajayhteisönä pedailtoihin keskustelemaan ja suunnittelemaan pedagogiikkaa ja toimintaa päiväkodissa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Näistä vasuista nousevat tavoitteet huomioidaan viikoittaisessa toiminnan suunnittelussa DOKUMENTOINTI Dokumentoimme eli kirjaamme ja tallennamme toimintaamme sekä havaintojamme lapsista ja lapsiryhmästä jatkuvasti. Pyrimme dokumentoimaan päiväkodin arkea ja toimintoja mahdollisimman monipuolisesti. Lasten omaan kasvunkansioon kokoamme lasten omia piirustuksia ja muita töitä sekä valokuvia päiväkotiajalta. Toimintakauden aikana tekemiämme asioita kokoamme ryhmän omaan toimintakansioon. Havaintoja lapsista kirjataan lapsihavaintovihkoon ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Vanhempien kanssa käydyistä vasukeskusteluista tehdään aina muistio. Käytämme kaikkea dokumentoimaamme materiaalia toiminnan suunnittelun apuna. Vanhemmat voivat seurata lapsiryhmien toteutunutta toimintaa ja tulevaa toimintaa ryhmien ilmoitustauluilta. Välillä lähetämme tiedotteita perheille myös sähköpostitse ARVIOINTI Arvioimme työtämme, jotta voimme tarjota yhä paremman tuen ja ympäristön lapsen yksilölliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Keskustelemme tiiminä ja arvioimme toimintaamme viikoittain tiimin palavereissa ja laajemmin ennen joulua ja keväällä kirjaten onnistumiset ja kehittämistä tarvitsevat asiat. Koko päiväkotina arvioimme menneen vuoden toimintaa keväisin. Esimies käy jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun. Nämä kaikki toimivat pohjana ja apuna seuraavan toimintakauden suunnittelussa. 16

17 Mikä Vesaniemen päiväkodissa on kivaa? On kivaa olla ulkona, ja laskea siellä liukurilla ja pulkalla Leikkiminen Kun mä saan piirtää On hienoa leikkiä poliisia matolla ja ulkona Luistelu ja hiihto Palapelit on kivoja Pikkuautoilla leikkiminen Lääkärileikki Kirjan lukeminen on kivaa Ulkoilu Leikkiminen kaverin kaa On kivaa, kun piirtely ja lukeminen on hauskaa 17

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus Pikkolan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 15.9.2017 Pikkolan päiväkoti, Riihikuja 5, 36200 Kangasala Päiväkodinjohtaja Soile Kaari, 050-5975 716 Päiväkodissamme työskentelee: 6 päiväkodinopettajaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 Päiväkoti: ASUNTILA lukuvuosi 201 Käsitelty päiväkodissa (pvm) 10.10.2015-2016 Päiväkodin johtajan allekirjoitus 1. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Tavoitteet:

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti 2017-18 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Haikara- Ruudissa pedagogisesti käytännössä toteutetaan.

Lisätiedot

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Tervetuloa Lastentarha Soittorasiaan! Soittorasiassa on noin 40 1-6 vuotiasta lasta ja 10 aikuista. Tavoitteenamme on edistää lapsen tasapainoista kasvua,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot