SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTANEUVOSTO 2014"

Transkriptio

1 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna Silloin prosessiin osallistuivat kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt. Toiminta-ajatuksella on ikää jo viisi vuotta. Toisaalta ajatus yhteisön tehtävästä ja tarkoituksesta ei välttämättä muutu kovin nopeasti. Toiminta-ajatus on määritelty näin: Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. Toimintakertomuksen tehtävänä on kuvata kuluneen vuoden toimintaa ja arvioida, miten toiminta on toteuttanut toiminta-ajatusta ja siitä johdettuja tavoitteita. Kun peilaa vuoden 2014 toimintaa toiminta-ajatusta vasten, näkee, että toiminta-ajatusta on toteutettu. Monet sen keskeiset näkökulman näkyvät toiminnassa. Suuri osa toiminta-ajatuksen näkökulmista toteutuu seurakunnan tavallisessa perustoiminnassa. Sanoma armollisesta Jumalasta on läsnä jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa, hartauksissa, keskusteluissa, lasten kerhoissa, rippikoulussa, musiikissa ja monessa muussa. Seurakunnan on tärkeä hoitaa arkisiakin perustehtäviä hyvin. Ne toteuttavat toiminta-ajatusta. Kirkko kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä. Vuoden aikana on oltu mukana monessa. On menty kaduille, toreille ja ostoskeskuksiin. On jaettu piparkakkuja adventtina työmatkalaisille. On lähetetty kirjeitä. On tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa. On kohdattu ihmisiä kahden kesken. Aina on samalla kutsuttu. On kerrottu, että seurakunta on ja että olet tervetullut mukaan. Seurakunta kutsuu kantamaan vastuuta lähimmäisestä. Vuosi on ollut vapaaehtoistoiminnan vuosi. Vapaaehtoistoimintaa on pidetty esillä, luotu mahdollisuuksia ja toimintatapoja olla mukana. Vapaaehtoisia on paljon. Osan työ näkyy, moni tekee hiljaista työtä, joka saattaa tulla näkyväksi vain hyvin pienessä piirissä, niiden keskellä missä sitä tehdään. Vastuunkantajiksi kutsuttiin myös luottamushenkilöitä. Järjestettiin vaalit ja niihin liittyvät monet tapahtumat. Saatiin entisiä ja uusia luottamushenkilöitä seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vastuunkantajat piirineuvostoihin etsittiin vuoden lopulla, vaikka päätökset tehtiin vasta tammikuussa. On kannettu vastuuta myös luomakunnasta. On lajiteltu, mietitty hankintoja, vietetty paastonaikaa 7-viikkoa kohtuullisuutta teemalla ja pidetty vihreitä rippikouluja. Ympäristöstä huolehtiminen on tullut hyvin ajankohtaiseksi elintason ja kulutuksen kasvun myötä. Seurakunnassa vastuun kantaminen luomakunnasta on noussut yhdeksi toimintaajatuksen painopisteeksi. Käytännössä siitä on tullut myös osa seurakunnan arkitoimintaa. Toiminta-ajatuksella on merkitystä. Siitä johdetut toiminnan painopisteet, tavoitteet, kehittämissuunnat auttavat toimimaan suunnitelmallisesti, oikeisiin asioihin keskittyen ja seurakunnan perustehtävää toteuttaen. Tätä vuosikertomusta on hyvä lukea peilaamalla sitä toiminta-ajatukseen. Pertti Simola 2

3 SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Tuula Pontela. Sihteerinä toimi pastori Antti Ylinen. Tiedottaja Tuila Huomo oli läsnä neuvoston kokouksissa. Kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan kotisivuilla. Neuvoston kokouksia oli kymmenen. Kokouksia pidettiin seurakunnan eri toimipisteissä: Malmin kirkolla kolme, Jakomäen kirkolla ja Tapulin seurakuntakodilla kaksi, Puistolan ja Pihlajamäen kirkoilla sekä Pukinmäen seurakuntakodissa yksi Toiminnan esittelyjä oli vuoden aikana kaksi. Lähetyssihteeri Minna-Sisko Mäkinen kertoi tammikuun kokouksessa matkastaan Tansanian lähetyskohteeseen. Vapaaehtoistoimintaa kävivät esittelemässä Hanna Lipasti-Raulos seurakuntayhtymästä ja pastori Laura-Elina Koivisto, joka toimi osan vuodesta Malmin seurakunnan päätoimisena vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. TOIMINTA JA TALOUS Seurakuntaneuvosto hyväksyi työalojen ja seurakuntapiirien toimintakertomukset helmikuun kokouksessaan. Syyskuussa vahvistettiin seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Vuoden 2015 talousarviota varten seurakunta sai seurakuntayhtymältä käytettäväkseen 7,58 milj. euroa. Toiminnan tuloja arvioitiin kertyvän euroa. Henkilöstömenot ovat 5,35 milj. euroa, seurakuntayhtymälle maksettavat sisäiset vuokrat ja muut vuokrat ovat 1,56 milj. euroa ja muut toiminnan kulut 1,22 milj. euroa. Talousarvio laadittiin euroa alijäämäiseksi. Seurakunnalle oli jäänyt edellisiltä vuosilta säästöjä euroa, mistä alijäämä esitettiin katettavaksi. Seurakuntayhtymän talouden kiristymisen vuoksi seurakunnille myönnettävää määrärahaa pienennettiin vuodelle ,5 %. Vuonna 2016 vähennys on 1 %. Toimintasuunnitelman ja talousarvioin valmistelua varten seurakuntaneuvosto asetti toukokuussa toiminta- taloussuunnittelutoimikunnan, jonka puheenjohtajan oli kirkkoherra ja jäsenitä Laura Koskelainen, Joni Penkari sekä Pekka Salomaa. Seurakuntaneuvosto arvioi, että nykyisellä menotasolla säästöt riittävät kattamaan talousarvion alijäämät noin kolme vuotta. Koska merkittäviä säästöjä on saatavissa vain henkilöstöä vähentämällä, aloitettiin luonnolliseen poistumaan perustuva alustava henkilöstön vähennyssuunnitelma. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä esityksen määräaikaisen nuorisomuusikon tehtävän muuttamiseksi pysyväksi viraksi. Samalla nuorisotyöstä vähennetään yksi nuorisotyönohjaajan virka. Yksi kanttorin virka päätettiin jättää täyttämättä vuoden 2015 alusta. Tehtäviä muutettiin niin, että Pihlajamäen ja Jakomäen kanttorin tehtäviä hoitaa sama kanttori. Kaksi suntion virkaa esitettiin lakkautettavaksi. Toimintasuunnitelman keskeisiksi painopisteiksi seuraaville kolmelle vuodelle määriteltiin 1. perustehtävien hyvä hoito, 2. vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen syksyllä 2013 valmistuneen strategian mukaisesti 3. yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen osallistumalla Helsingin seurakuntayhtymän Jäsenelle parasta -projektiin ja suuntaamalla toimintaa ihmisten keskelle 4. toiminta- ja taloussuunnitelman tasapainottaminen kolmen vuoden sisällä vastaamaan seurakunnan kehysmäärärahoja 3

4 HENKILÖSTÖ Vakinaisten työntekijöiden valintaa valmistelemaan seurakuntaneuvosto on asettanut toimikunnan, jonka puheenjohtajana on kirkkoherra, jäseninä Tuula Pontela ja Pekka Salomaa, Kaisa Raittila, varajäseninä Hannele Ugur ja Marjaana Syrjälä Vuoden aikana valittiin uusia vakinaisia työntekijöitä kolme: diakoniatyöntekijä Tarja Koivumäki, kanslisti Outi Kuusela Marjanen ja tiedotussihteeri Nelli Heinimo. Sijaisuuksia täytettiin runsaasti. Seurakuntapastorin sijaiseksi otettiin Petra Kuivala ja Saara Pasonen, kanttorin sijaisiksi Hanna Virtanen, Anni Nummila ja Ville Perkkiö, johtavan diakoniatyöntekijän sijaiseksi Elina Leppihalme, diakonian sijaisiksi Susanna Heikkinen ja Kaisa Moilanen, arkiston järjestelijäksi Helena Rummukainen, lastenohjaajan sijaisiksi Leena Hilvonen, Venla Koivula, Elise Hasanen, suntioiksi Merja Hellsten ja Eeva Kaisa Mönkkönen. Kesätyöntekijöitä otettiin 1-3 kuukauden jaksoiksi yhdeksän kesän rippikouluja varten. MUITA ASIOITA Seurakuntaneuvosto asetti vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmän tammikuussa ja hyväksyi hyväksyi viestintästrategiaan liittyvän verkkoviestintästrategian helmikuussa. Neuvostossa käsiteltyjen asioiden lisäksi kirkkoherra teki seurakuntaneuvoston ohjesäännön perusteella 82 päätöstä, jotka annettiin neuvostolle tiedoksi. Valtaosa päätöksistä koski henkilöstöasioita. Lisäksi kirkkoherra teki 78 kummeja koskevaa päätöstä, joista 17 koski kummien lisäämistä ja 61 päätöstä yhden kummin riittämisestä. SEURAKUNTANEUVOSTONJÄSENET Vuoden aikana Kimmo Kuikanmäki ja Tarja Tenkula muuttivat pois seurakunnan alueelta. Heidän tilalleen varsinaiseksi jäseniksi tulivat Tuulikki Vuorinen ja Harri Laiho. Toivo Kärjen tilalla kaikissa kokouksissa oli Aarne Vesamäki. Jäsenet vuoden päättyessä Huovio Anna Elina Jukanen Hannele Koskelainen Laura Kärki Toivo Laiho Harri Marjamäki Pipsa Lotta Penkari Joni Pitkänen Pirkko Pontela Tuula Raittila Kaisa Saarela Veronica Salmi Kauko Salomaa Pekka Syrjälä Marjaana Ugur Hannele Vuorinen Tuulikki Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet vuoden päättyessä Huovio Anna Elina Laiho Harri Panula Aarre Peltokorpi Risto Penkari Joni Pontela Tuula Raittila Kaisa Saarela Veronica Salmi Kauko Syrjälä Marjaana Vuorinen Tuulikki 4

5 SEURAKUNTAVAALIT 2014 Seurakuntavaalit olivat yksi vuoden 2014 päätapahtumista. Koko kirkon taholta vaaleihin asetettiin kaksi tavoitetta: seurakunnan toiminnan näkyminen ja äänestysaktiivisuus. Toiminnan esittelyä varten valmisteltiin viestintäkampanja, jonka teemaksi tuli Usko tekee hyvää. Helsingissä vaalin toimittamiseen liittyvistä asioista huolehti keskusvaalitoimikunta. Vaaliviestinnästä ja seurakuntalaisten aktivoinnista vastasi sitä varten asetettu toimikunta. Malmilla vaalit toimitti seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta, jonka puheenjohtajana oli Veronica Saarela. Seurakuntalaisten aktivointi aloitettiin helmikuussa laatimalla seurakuntiin ehdokasrekrytointiesitteet. Vuoden 2010 vaalien seitsemältä valitsijayhdistykseltä pyydettiin lyhyttä kuvausta valitsijayhdistyksen tavoitteista. Viisi valitsijayhdistystä ilmoitti lähtevänsä vaaleihin. Keväällä oli valtakunnallinen kampanja ehdokkaiden etsimiseksi. Syyskuussa järjestettiin Helsingin seurakunnissa ehdokasrekrytointi-ilta. Malmilla kaikki viisi valitsijayhdistystä olivat esittelemässä tavoitteitaan. Ainakin kaksi lisäehdokasta ilmoittautui illassa mukaan. Lopulta Malmilla tuli mukaan jo keväällä ilmoittautuneet valitsijayhdistykset. Yhteiseen kirkkovaltuustoon asetettiin 52 ehdokasta ja seurakuntaneuvostoon 51. Molemmissa vaaleissa oli samat valitsijayhdistykset: Seurakunnan musiikin puolesta Avoin seurakunta Tulkaa kaikki Seurakuntaväen sosialidemokraatit ja riippumattomat Koillisen kokoomus Virallisen ehdokaslistojen yhdistelmien lisäksi laadittiin kuvallinen ehdokasesite, joka postitettiin vaalikirjeen mukana kaikille äänioikeutetuille. Syksyn aikana järjestettiin useita vaalitilaisuuksia. Malmin kirkolla oli vaalipaneeli, Jakomäen kirkolla perhemessun jälkeen ja Pukinmäessä aluetapahtumaan liittyen seurakuntakodilla ehdokkailla mahdollisuus esittäytyä. Ennakkoäänestystä edeltävänä lauantaina jalkauduttiin Malmin torille ja Tapulin ostoskeskukseen sekä äänestyspäivää edeltävänä lauantaina Malmin torille ja Viikintorille. Työntekijät esittelivät seurakunnan toimintaa. Valitsijayhdistyksillä ja ehdokkailla oli mahdollisuus esitellä tavoitteitaan. Ennakkoäänestys järjestettiin kirkkoherranviraston lisäksi ennakkoäänestysviikon keskiviikkona kahdeksassa seurakunnan toimipisteessä klo Malmintorin kauppakeskuksen aulassa oli viikon kaikkina päivinä äänestyspiste klo Lisäksi ennakkoäänestyksiä järjestettiin Viikin Infokeskus Koronassa, Syystien palvelutalossa, kolmessa lukiossa ja kahdessa muussa oppilaitoksessa. Ennakkoon kävi äänestämässä 2007 seurakuntalaista, edellisissä vaaleissa Oppilaitoksissa ennakkoon äänestäneiden määrä laski selvästi edellisistä vaaleista, jolloin 16-vuotiaat pääsivät ensimmäistä kertaa äänestämään. 5

6 Malmintorin aulaan järjestettiin Hyvän tekemisen tori, jossa työntekijät esittelivät seurakunnan toimintaa. Torin tilat eivät antaneet mahdollisuutta kovin laajamittaiseen toiminnan esittelyyn. Äänestäneille annettiin kahvilippu kauppakeskuksessa olevaan kahvilaan. Vaalin yhteydessä järjestettiin Parempi kirkko -kysely. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti ja periaatteessa kirjallisesti vaalipaikoilla. Malmilla kirjallisen kyselyn hoitaminen jäi valitettavasti vähälle huomiolle. Vaalipäivänä kävi äänestämässä 1756 seurakuntalaista. Yhteensä äänestäneitä oli Äänestysprosentti oli 8,7, vuoden 2010 vaaleissa 11,2. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Malmilta 12 valtuutettua: Ahti Kuorikoski Tuula Pontela Anki Arpiainen Raija Lehtonen Risto Peltokorpi Minna Valtonen Tuulikki Vuorinen Katrianna Halinen Kaisa Raittila Veronica Saarela Sinikka Vepsä Pekka Salomaa musiikki musiikki avoin avoin avoin avoin avoin tulkaa kaikki tulkaa kaikki tulkaa kaikki sos.dem kokoomus Seurakuntaneuvostoon valittiin 16 jäsentä: Ahti Kuorikoski musiikki Tuula Pontela musiikki Anki Arpiainen avoin Raija Lehtonen avoin Risto Peltokorpi avoin Kalle Sorsa avoin Minna Valtonen avoin Tuulikki Vuorinen avoin Katrianna Halinen tulkaa kaikki Laura Leipakka tulkaa kaikki Kaisa Raittila tulkaa kaikki Veronica Saarela tulkaa kaikki Sinikka Vepsä sos.dem Heta Warto sos.dem Sanna Aivio kokoomus Pekka Salomaa kokoomus 6

7 Malmin seurakunta seurakuntapiirien toimintakertomukset vuodelta

8 JAKOMÄEN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Jakomäen seurakuntapiiri sijaitsee Lahdenväylän ja Porvoonväylän yhtymäkohdasta alkavalla ja niiden väliin jäävällä Helsingin kaupungin Jakomäen peruspiirin alueella sekä rakenteilla olevassa Alppikylässä. Alueen nykyinen asukasmäärä 2014 alussa (Suurmetsän ja Jakomäen puolella) oli n henkeä ja Alppikylässä 760. Rakenteilla olevan Alppikylän asukasmäärä on Helsingin kaupungin väestöennusteen mukaan 2015 n. 1200, 2016 n ja 2017 n ja tulee olemaan n Seurakuntaelämän keskus Jakomäen piirissä on viikoittainen messu sekä kerran kuussa oleva soppakirkko. Messuissa musiikki oli monipuolista, kun toteutettiin kansanlaulumessu, maailmojen messu, messuja eri herätysliikkeiden kanssa sekä messu nuorten musiikkiryhmän kanssa. Vuoden kohokohtia olivat Suvivirren sunnuntain messu Vuorensyrjän palvelutalon pihalla ja syyskuussa perhetapahtuma, jossa mm. jaettiin soppaa soppatykistä ja oli Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti. Koululaisten kerhotoiminta on Jakomäessä vilkasta. Jakomäen alakoulussa varhaisnuorisotyöntekijä pitää koulukummipäivystystä sekä koululla on viikoittaiset päivänavaukset. Yläkoulussa päivänavaukset on joka toinen viikko. Jakomäelle on ominaista tiivis verkostoyhteistyö, jota koordinoi Jakis-tiimi. Pikkujakistiimi sulautettiin vuoden aikana Jakis-tiimiin. Seurakunta on mukana siinä sekä alueella toista ja viimeistä vuotta toimineessa Perhe on POP-projektissa. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Messun asema Jakomäen seurakuntaelämässä korostui entisestään. Suunnitelmissa olleet saarnajatkot toteutettiin, vaikka ei niitä ollutkaan ihan kerran kuukaudessa. Messuja toteutettiin monimuotoisesti. Uusia alppikyläläisiä kutsuttiin perhemessuun lokakuussa. Noin 120 kirjettä lähetettiin ja kolme ihmistä tuli messuun kutsun perusteella. Koululaisten kerho jatkui Alppikylässä. Suurella sydämellä sivuston kautta saatiin messusaattajia. Soppakirkon soppaa oli välillä keittämässä vapaaehtoinen, kun sopan tekeminen pitkään on ollut pääasiallisesti suntioiden vastuulla. Iltaperhekerhoon tarvittaisiin enemmänkin lisäkäsiä pienten lasten kanssa olemiseen. Kerhoavustajakurssi pidettiin koululaisten kerhojen vetäjille. Perhekerhojen suosio kasvoi syksyllä. Parhaimmillaan iltaperhekerhossa oli yli 50 0sallistujaa. Jakomäen kirkolle luotiin oma Facebook-sivu. Facebook-sivusto oli yksi tiedotuskanava, mutta se ei korvaa mitään muita tiedottamisen tapoja. ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Jakomäen kirkolla on toimivat tilat. Tilat ovat kovassa käytössä, kun seurakuntakodin toiminta on siirtynyt kirkolle. Kerhoja ja ryhmiä on useampana päivänä yhtaikaa ylä- ja alakerrassa. Alppikylässä on saatu koululaisten kerhon käyttöön taloyhtiön kerhohuone. Tätä ei kuitenkaan ole hahmotettu seurakunnan tarjoamaksi kaikille tarkoitetuksi kerhopaikaksi. Jakomäessä resurssit ovat vähentyneet. Seurakuntakodista luovuttiin syksyllä Suntioresurssit ovat vähentyneet reilusta kolmesta henkilötyövuodesta käytännössä 8

9 kahteen henkilötyövuoteen vuoden 2014 päättyessä. Vuosi 2014 oli toistaiseksi viimeinen vuosi, jolloin Jakomäellä oli oma kanttori. Resurssien väheneminen tulee vaikuttamaan toiminnan määrään. PIIRINEUVOSTON TOIMINTA Piirineuvoston jäseninä 2014 ovat toimineet Anne Kae, Pekka Lahtinen, Raimo Lonka, Veronica Saarela, Jukka Saarinen, Maarit Salovuori, Vieno Tallqvist ja Asta Virtanen. Vieno Tallqvist on lisäksi toiminut Malmin srk:n lähetysyhteistyöryhmän jäsenenä Jakomäestä. Veronica Saarela on seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen. Piirineuvosto on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. Piirineuvoston jäsenet ovat olleet mukana mm. perhetapahtumien ja myyjäisten suunnittelussa ja toteutuksessa, seurakuntavaalien vaalitoimitsijoina sekä kesän grilliiltojen käytännön järjestelyissä. TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Perhekerhot Aikuisten ryhmät Seurakuntakodin ja kirkon vuositilastot kokonaiskävijämäärä srk-koti kirkko * * Srk-kodilla toimintaa kevään 2013 JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN - Jumalanpalveluselämän monipuolisuuteen panostaminen. - Työntekijätiimissä edelleen runsaasti vaihdoksia. - Malmin seurakunnassa halutaan vapaaehtoistoiminta keskiöön. Miten toteutuu Jakomäessä. - Alppikylän rakentaminen jatkuu. Miten tämä olisi hyvä huomioida edelleen toiminnan suunnittelussa? - Yhteistyö päiväkotien, koulujen ja kaupungin toimijoiden kanssa on vilkasta. Helsingissä tammikuussa 2015 Markku Arola 9

10 MALMIN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Toiminta Malmin kirkolla ja ihmisten kohtaaminen alueella on vilkasta ja monipuolista. Aluetyö kattaa seurakuntatyön kaikenikäisten parissa. Malmin kauppakeskuksessa ja lähitienoon alueella on ollut paljon kohtaamisia: yhteisvastuukeräykset, kutsutilaisuudet, diakonian tapahtumat, joulupipareiden jako. Työntekijät tekivät kotikäyntejä ja vierailivat säännöllisesti laitoksissa. Yhteistyö eri työalojen ja toimijoiden kanssa on ollut luontevaa. Petruksen seurakunta toimii myös Malmin kirkolla. Piirissä on keskeistä runsas messu- ja konserttitarjonta sekä kuorotoiminta, aktiiviset pienryhmät sekä erilaiset kulttuuri- ja raamatturyhmät, tapahtumat sekä myyjäiset. Lähetystyön loppiaisjuhla kokosi perinteiseen tapaan lähetysväkeä. Keväällä kirkossa toteutettiin Bongaa messu- sarjan osio. Adventtimyyjäisten yhteydessä Malmin kantaattikuoro yhdessä seurakunnan kanssa lauloi Rakkaimpia joululauluja. Vuoden 2014 merkittäviä tapahtumia olivat Malmin rastit, raamattuluentosarjat, kristillisen toipumisen ja kriisityön koulutusillat, Vanhemmuuden päivä sekä seurakuntavaaleihin liittyvät tilaisuudet kirkolla, Malmin kauppakeskuksessa, kouluissa ja laitoksissa. Kirkollisia toimituksia pääkirkkoon toivotaan enemmän kuin siellä voidaan järjestää. Erilaisen ryhmätoiminnan lisäksi kirkolla on kerran viikossa leivänjako sekä soppakirkko kerran kuukaudessa. Musiikkileikkikoulujen yhteydessä toimivassa perhekahvilassa on käynyt viikoittain henkeä. Yhteistyö palvelukeskusten kanssa on ollut aktiivista (hartaus- ja ehtoollistilaisuudet, yhteislaulut sekä raamattu- ja keskusteluhetket). Sanan ja rukouksen illat sekä viikkomessut kokoavat säännöllisen kävijäjoukon. Kirkon tiloissa käydään paljon sielunhoito-, kriisi- ja toimituskeskusteluja. Myös sururyhmät ja aikuisrippikoulut kokoontuvat kirkolla. Musiikkileikkikouluryhmät ovat olleet suosittuja. Lasten päiväkerhoissa on ajoittain ollut tilaa. Koululaisten iltapäiväkerho on säilyttänyt asemansa. Varhaisnuorisotyön kerhot ja retket ovat suosittuja. Päiväkodit osallistuivat pääsiäisvaellukseen ja kirkkohetkiin. Perhemessuissa ovat olleet mukana musiikkileikkikoululaiset ja päiväkerholaiset. Kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin alueen koulut merkittävästi vähensivät seurakunnan päivänavausvuoroja. Joulu- ja kevätkirkkoihin kouluista osallistutaan kuitenkin entiseen tapaan. Rippikoulupainotteinen messu järjestettiin keväällä. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Malmin seurakuntapiirin tavoitteisto kytkeytyy koko seurakunnan tavoitteisiin. Vuoden 2014 aikana jatkui suunnitellusti vapaaehtoisten messuavustajien rekrytointi ja koulutus. Päämessuissa kävijöiden määrä on vuoden aikana vähentynyt, koska vuonna 2014 oli edellisvuotta vähemmän alueellisia juhlamessuja. Painopiste-, kutsu- ja muiden jumalanpalvelusten määrässä on sen sijaan tapahtunut ilahduttavaa kasvua. Ehtoollisella kävijöiden määrä messuissa on korkea. Musiikin merkitystä niin messuissa kuin muussa seurakuntatyössäkään ei voi sivuuttaa. Eri ryhmien painopistemessuja ja kutsutilaisuuksia järjestetään jatkossakin. Perustehtävien hyvä hoitaminen, yhteistyö, selkeä kristillinen identiteetti ja viestinnällinen sujuvuus ovat toiminnan keskeisiä elementtejä. 10

11 ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ JA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ Seurakuntapiirin henkilöstö-, tila- ja talousresurssit ovat vuoden aikana olleet riittävät. Haasteena erilaisten elintarvikkeiden ja tarvikkeiden hintojen jatkuvasti noustessa on kulujen tarkka budjettiseuranta. Työntekijöiden koulutus ja työssä jaksamisen tukeminen henkilöstön vähentyessä ovat tärkeitä. Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita. Piirineuvoston jäseninä toimivat Kaarina (Kati) Häkli, Heikki Junttila, Christine Kylliäinen, Juha Murto, Katri Mäntyniemi, Leni Palminkoski-Pihlamo, Pekka Salomaa ja Aarre Veijalainen. Piirineuvosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, ja sen päätösten mukaisesti vuonna 2014 päätettiin jatkaa Kesäilta kirkonmäellä - iltoja. Neuvoston jäsenet olivat hyvin aktiivisesti mukana myös messuavustajina sekä piirin muissa vastuutehtävissä. Seurakuntapiirissä toimii paljon vapaaehtoisia eri tehtävissä (mm. kirkkokahvit, myyjäiset, soppakirkot; kuorolaiset, pienryhmien ohjaajat, messuavustajat). Vapaaehtoisille on järjestetty tehtävän mukaista koulutusta säännöllisesti. Vapaaehtoistyöryhmässä on seurakuntapiirin edustus. TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot (myös IP) Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Aikuisten ryhmät JOHTOPÄÄTÖKSET JA TAVOITTEET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN 1. Painopisteenä monipuolinen jumalanpalveluselämä ja kirkkomusiikki 2. Seurakunnan vapaaehtoistyön strategian tavoitteiden mukainen toiminta 3. Eri-ikäisten huomioon ottaminen toiminnassa 4. Hyvä seurakuntalaisten kohtaaminen ja palvelu, hyvä perustehtävien hoito ja henkilöstön jaksamista, voimavaroja ja ammattitaitoa tukeva työkulttuuri niukkenevien taloudellisten ja työvoimaresurssien keskellä. Helsingissä Pirkko Poisuo, kappalainen 11

12 PIHLAJAMÄEN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Seurakuntapiirimme tiloissa kokoontui säännöllisesti 43 eri ryhmää vauvamuskarilaisista ja partiolaisista eläkeläisten jumpparyhmiin. Ryhmien vetämisvastuu oli vapaaehtoisilla seurakuntalaisilla, yhteistyökumppaneilla tai seurakunnan työntekijöillä. Parhaimmillaan viikkotoiminta kokosi yhteen eri ryhmiin yli 500 osallistujaa. Yksittäisistä tapahtumista suosituimpia olivat naisten illat, enkelikekkerit, jouluajan tilaisuudet ja konsertit. Jalkautumisten yhteydessä (Yv-tapahtuma Pihlajamäen ostarilla, Suvilaulu-tapahtuma Kiillepuistossa, We love pihlis -tapahtuma Pihlajamäen ostarilla, Pihlajisto-tapahtuma Salpausselän leikkipuistossa, joulupipareiden jako bussipysäkeillä sekä Ostarien joulupuuro -päivät) kohdattiin satoja ihmisiä, joille kirkon kynnys on korkea. Syyspuolella piirineuvoston aloitteesta käynnistettiin projekti, jolla haluttiin selvittää sunnuntaimessujen sisältöä ja kokoontumisajankohtaa. Seurakuntalaisille lähetettiin kysely ja asiaa kysyttiin myös kokoontuvissa ryhmissä. Kysely antoi mahdollisuuden tehdä seurakuntaneuvostolle esityksen messuajan muuttamisesta kello kuuteentoista. Uurnakurssit ovat saaneet suuren suosion. Kolmen kurssin aikana seurakuntalaiset ovat rakentaneet tuhkauurnan Kiillekujan kerhohuoneella vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa ja avustuksella. Kirkon blogia ja facebook-sivuja on päivitetty ahkerasti ja ne on otettu myönteisesti vastaan. Eri työntekijöillä on taito päivittää pieniä juttuja seurakuntapiirin tapahtumista sekä niitä mainostaen ja että jälkikäteen kertoen. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Kolmivuotiskauden tavoitteen mukaisesti Hengellisen elämän vahvistuminen on ollut vahvasti toiminnan keskiössä. Tavoite on näkynyt monipuolisessa hartauselämässä, ihmisten kiireettömässä kohtaamisessa ja myös työntekijöiden yhteisessä rukouksessa ja hartauselämässä, johon haettiin syvyyttä koulutusmatkalla Santa Klaran -kirkossa Tukholmassa elokuun lopulla. Toisen kolmivuotistavoitteen mukaisesti seurakuntalaiset ovat tärkeitä vastuunkantajina, mahdollistaen monipuolisen toiminnan. Piirin vapaaehtoiset tietävät hyvin omana paikkansa vapaaehtoiskentällä ja ovat hyvin sitoutuneet omaan tehtäväänsä. Joka syksyinen kiitosjuhla n. 50 vapaaehtoiselle on merkittävä kannuste ja kiitos, jota arvostetaan. Syksyn aikana pyrittiin löytämään uusia vapaaehtoisia kirkkokahvitusten järjestäjiksi, mutta laihoin tuloksin. Vuoden 2014 tavoitteiden mukaisesti aktiivista työote Viikinmäen uudella alueella jatkettiin. Uuden korttelitalon(koulu/päiväkoti) valmistuminen siirtyi vuoden 2015 puolelle ja neuvottelut tilojen vuokraamisesta korttelitalosta eivät muutenkaan johtaneet tulokseen. Sen sijaan seurakunnan toiminnalle löytyi hyvät tilat kaupungin vuokratalosta, jonka kerhotiloissa kokoontuu perhekerho, varhaisnuorten kerho ja naisten ryhmä. Joulun alla kerhohuoneessa tarjottiin jouluglögit, askarreltiin ja laulettiin. Sunnuntaiset messut, raamattupiirit, rukouspiiri ja sieluhoitokeskustelut mahdollistivat parhaiten tavoitteiden mukaiset kohtaamiset, joissa hengelliset asiat olivat luontevasti esillä. Messujen kirkkokahveilla on suuri merkitys keskustelujen mahdollistajana. 12

13 Suurella sydämellä -sivusto oli toimintasuunnitelman mukaisesti käytössä. Sivuston kautta löytyi suomenkielen opettajia maahanmuuttajien ryhmään. Toukokuussa toteutettiin tavoitteiden mukaisesti Suvivirsi -tapahtuma ulkoilmatapahtumana Pihlajamäen Kiillepuistossa. Tapahtumassa olivat mukana kaikki piirin työntekijät, mikä mahdollisti monipuolisen ohjelman tarjoilusta kirkkokuorolaisten ja päiväkerholaisten musiikkiesityksiin. Paikalla oli yli 150 henkilöä ja siitä pyritään tekemään jokavuotinen Seurakuntatyölle on vaikeaa luoda arviointikriteerejä. Seurakuntalaisilta tulleessa palautteessa kiitosta saa seurakuntapiirin toiminnan laajuus ja monipuolisuus. TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Aikuisten ryhmät RESURSSIT Piirin käyttövaroilla on pystytty pitämään esimerkiksi seurakuntapiirin retket (kolme) suhteellisen edullisina, mikä on näkynyt osallistujamäärässä. Myös edulliset ja joskus ilmaiset tarjoilut tuovat hyvää palautetta. Kirkon henkilöhissille järjestyi rahoitus ja sen suunnittelu aloitettiin. Hissi mahdollistaa nousun alimmasta kerroksesta kolmanteen kerrokseen. Työntekijäjoukossa on pysynyt muuttumattomana, mutta työjärjestelyissä on tapahtunut muutoksia (syksyllä papiston vastuujakoa muutettiin, diakoniatyöntekijät vaihtoivat alueitaan ja toisesta vastuullisesta lastenohjaajasta luovuttiin). PIIRINEUVOSTON TOIMINTA Jäsenet: Leena Koivisto, Mona Waxlax, Irma Mattila, Sari Rautiainen-Hämäläinen, Hilla Pekkanen, Tapio Rantanen, Toni Mäki-Leppilampi, Ari Vihavainen, kokoontui viisi kertaa. Piirineuvosto teki aloitteen messuajankohdan ja sisällön muuttamisesta. Seurakuntaneuvosto teki päätöksen vuoden pituisesta kokeilusta JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN o Messu-uudistuskokeilun läpivieminen ja johtopäätökset. o Aktiivista läsnäoloa jalkautumisissa ja verkossa jatketaan. o Vapaaehtoisten kutsuminen, koulutus, tukeminen ja mielekkäät tehtävät. Piirineuvoston ja seurakuntapiirin puolesta Jukka Holopainen, kappalainen 13

14 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Loppiaispäivän iltana vietettiin Ulla Pesonen ja Puistolan kirkkokuoro 120-vuotisjuhlaa. Samalla kanttori Pesoselle annettiin Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanttorin erityisansiomerkki. Juhlassa palkittiin myös ansioituneet pitkäaikaiset kuoron jäsenet. Laulupuu Kuoro ja Kirkkokuoro pitivät runsaslukuiselle kuulijakunnalle juhlakonsertin. Ilta päättyi kahvi- sekä kakkutarjoiluun. Laulupuu Kuoron toiminta on ollut tärkeä osa piirin alueella tapahtuvaa kasvatus- ja nuorisotoimintaa 1980-luvun alusta. Kirkkokuoro juhlisti vuotta myös mm. Saksan matkalla Lutherin jalanjäljissä Lapsityössä merkittävää on ollut päiväkotien taholta Kotikirkko tutuksi-hankkeen hyvä vastaanotto. Perhekerhot, perheleiri, Nooa-tapahtuma, ip-toiminta, päiväkerhot ja pyhäkoulu ovat muodostaneet alle kouluikäisten kristillisen kasvatuksen ja perheiden tukemisen rungon. Perhemessut, perhekirkot ja muu hartauselämä perheille ja lapsille on kristillisen kasvatuksen pysyvä perusta ja lähtökohta. Puistolan piirin alueella kouluyhteydet ovat olleet toimivat ja se on näkynyt mm. päivänavausten ja koulukirkkojen jatkuvuudessa. Tapulin srk-kodin takkahuoneesta muodostettiin kerho- ja kokoontumistoimitila varhaisnuorisotyölle. Tapulin srk-kodilla kahvila Olohuoneen toiminta on tärkeä osa piirin diakoniatyötä. Runsaslukuinen vapaaehtoisten joukko on mahdollistanut puuro- ja soppakirkot, jouluateriat, juhlapäivien vieton ja viikoittaisen kahvilatoiminnan. Olohuoneen kautta piiri on saanut vapaaehtoisvastuunkantajia muihinkin toimintoihin (mm. uuteen piirineuvostoon). Messuelämän keskuksena on sunnuntaisin vietettävä klo 10 messu. Kirkkovuoden suurina juhlapyhinä kirkolla vietetään jouluyön ja pääsiäisyön messut. Messukahvilat (pääosin vapaaehtoisvoimin toimivina) ovat olleet seurakuntalaisille tärkeä kohtaamispaikka. Valon Messu kerran kuukaudessa (klo 17) on vakiinnuttanut paikkansa piirin messuelämän monimuotoisuudessa ja kerännyt yhteyteensä nuorista ja työikäisistä aikuisista muodostuvan vapaaehtoisten joukon. Tapulimessu kerran kuukaudessa (klo 17) on keskeinen osa srk-kodin messuelämää. Piirin messuelämä on kertomusvuoden aikana ollut monipuolista ja osallistujamäärät kasvussa. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Yllä oleva antanee lyhyen läpileikkauksen toiminnoista, menetelmistä ja työstä miten piirin toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita on pyritty täyttämään. Näitä ovat olleet ennen kaikkea kotien ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen, kasvatustyö alle kouluikäisten parissa, messuelämä kirkossa ja srk-kodilla, diakonia srk-piirin yhteisenä painopisteenä ja seurakuntalaiset vastuunkantajina (vapaaehtoistyö). Toiminnan painopisteet 2014 (n. 20) toteutuivat lähes kauttaaltaan tavoitteiden konkretisoimisen osalta (heikoimmin srk:n viestintästrategian osalta). ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Henkilöstöresurssien osalta yhden papin (25 %) toimenkuva vapaaehtoistyön koordinaattorina on merkinnyt huomattavaa työmäärän lisäystä piirin 3 muun papin työssä. Tapulin srk-kodin toisen suntion eläkkeelle jäämisen myötä marraskuun 14

15 alussa srk-kodille jäi 1 suntion virka + ns. puolikas. Muutokset toimenkuvissa merkitsevät myös toimintojen osalta aika ajoin uudenlaisen ajattelutavan etsimistä. Puistolan piirissä on iso joukko vapaaehtoisia toimien erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja tapahtumissa (olohuone, lähetyskahvila, kutomakerho, liikuntakerhot, perheyhteisö Taimi, Valon messu, myyjäiset, Puistola-Päivä ym.). Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen on piirin tärkeä tehtävä. Kertomusvuoden lopulla päätettiin järjestää tammikuussa 2015 yhteinen kiitosateria- ja yhdessäoloiltapäivä (24.1.) kirkolla. TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Aikuisten ryhmät Perhekerhot PIIRINEUVOSTO Puistolan piirineuvosto : Anita Ahonen, Kari Koponen, Heikki Leppä, Jarkko Liedes, Tarja Lipasti, Marjaana Syrjälä, Ulla Welin, Aarne Vesamäki. Piirineuvosto kokoontui 5 kertaa. Kokouksissa esiteltiin ja keskusteltiin piirin työaloista, vapaaehtoistyön strategiasta ja piirin sekä alueen kysymyksistä. Piirineuvoston aloitteesta syntyi idea digikuva ja lyhytvideokilpailusta. Kilpailu oli avoin kouluille ja toteutettiin piirineuvoston ja työntekijöiden yhteisprojektina Medialukiossa. Kilpailun parhaat palkittiin toukokuussa koulujen päätösjuhlien yhteydessä. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Messuelämän kehittäminen-vapaaehtoistoiminta-perustehtävien hyvä hoito. Helsingissä tammikuussa 2015 Torsti Paijola, kappalainen 15

16 PUKINMÄEN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Vuoden 2014 aikana Pukinmäen seurakuntapiirin toiminta jatkui vireänä ja monipuolisena. Messuelämä oli monimuotoista, yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa runsasta ja seurakuntapiirissä oli paljon vapaaehtoisia toimintapiirien ohjaajia. Yksi vuoden päätapahtumista oli nikkaripiirin 35-vuotisjuhla, jota vietettiin Pukinmäki-päivien yhteydessä ja juhlistettiin kansanlaulumessulla. Pukinmäen kirkkosalin seinälle kasvoi vuoden aikana seurakuntapuu. Kotikirkko tutuksi -eskaritapahtuman suunnittelun yhteydessä syntynyt idea puusta ja sen lehdistä laajeni kaikenikäisten toiminnan kattavaksi ja koko vuoden kestäväksi. Kevään aikana seurakuntakodilla käyneet liittivät puuhun omat lehtensä kertomaan siitä, että he kaikki yhdessä ovat osa kirkkoa, jossa jokaiselle on oma paikkansa. Syksyn tullessa puu alkoi tuottaa hedelmää, Jumalan lahjoja, joita hän antaa keskellemme. Hengen hedelmiä käsiteltiin eri toimintapiireissä ja teemaviikot näkyivät myös seurakuntakodin ikkuna-asetelmissa, joiden suunnittelusta vastasivat sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset että työntekijät. Vuosi toi myös muutoksia toimintaolosuhteisiin. Nikkaripiirin käytössä ollut Paja jouduttiin syksyllä jakamaan kahtia siten, että partiolippukunta Erä-Leijonat sai siitä osan partiokolokseen. Toimenpide vahvisti seurakunnan ja partion sidosta ja mahdollisti samalla nikkaripiirin pysymisen Pukinmäessä, mikä on arvokasta myös siksi, että nikkaripiirin kautta on aktiivisten seurakuntalaisten usein naisvaltaiseen joukkoon saatu lisää miehiä. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Yksi seurakuntapiirin vuoden 2014 tavoitteista oli osallistuminen alueellisiin tapahtumiin yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunta oli totuttuun tapaan mukana Pukinmäkipäivillä ja Puxun rasteilla, ja sen näkyvyyttä laskiaistapahtumassa ja Puksun Poutamarkkinoilla vahvistettiin. Varsinkin laskiaisriehassa Taika-Petterin esitykset keräsivät paljon väkeä. Aluetyön roolia ja siihen liittyviä vastuita selkeytettiin työtiimin kesken laatimalla jalkautumissuunnitelma. Vapaaehtoisilla oli monissa aluetapahtumissa tärkeä rooli. Vapaaehtoistyöllä on Pukinmäessä pitkät perinteet. Ehkä osittain sen tähden seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategian jalkauttaminen, joka oli asetettu yhdeksi vuoden tavoitteeksi, jäi toteutukseltaan paljolti vanhojen käytänteiden varaan. Vapaaehtoistoiminta jatkui vireänä, ja Suurella Sydämellä -sivuston kautta löytyi uusia vapaaehtoisia mm. lähimmäispalveluun, jolla vähennetään vanhusten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Kohtuullisuuden armollista näkökulmaa käytiin läpi eri toimintamuodoissa, mm. perhekerhossa, Portin hartauksissa, virsitiistaissa ja "Paasto taakka vai mahdollisuus" -illassa. Myös yksinkertaisella tarjoilulla viestitettiin tavoitteen mukaisesti paastonaikaa. Tavoitteena oli järjestää vuoden aikana joka ikäkaudelle toimintaa, jonka kautta entistä useammat voivat saada yhteyden seurakuntaelämään. Eri ikäryhmiä huomioitiin erityisesti avaavassa toiminnassa. Perhekerho uudistettiin vertaisryhmäksi, jolla tuettiin perheiden arkea muun muassa tarjoamalla yksinkertainen lounas. Alueen päiväkotien lapsiryhmiä osallistui perhekerhon hartausja laululeikkihetkeen. Pukinmäen seurakuntapiiri järjesti myös Malmin seurakunnan perheleirin Holman leirikeskuksessa. Varhaisnuorten kerhoja monipuolistettiin ja syksyn kerhoesite postitettiin koululaisten koteihin, mutta kerholaisten määrä jäi vähäiseksi. Työikäisiä tavoitettiin mm. Tallinnaan suuntautuneella virsiristeilyllä, kiireettömillä iltapäivillä, jotka korvasivat jokasyksyisen naistenillan, sekä yhdessä Pihlajamäen piirin kanssa järjestetyillä 50-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlilla. Uusia musiikkityön toimintamuotoja olivat joulukuoro sekä lokakuussa alkanut aikuisten kanteleryhmä, jotka toivat oman antinsa seurakunnan jouluajan ohjelmaan. 16

17 TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Aikuisten ryhmät RESURSSIT Seurakuntapiirin työntekijäresurssit säilyivät vuonna 2014 ennallaan: seurakuntatyötä olivat toteuttamassa diakoniatyöntekijä, kanttori, lastenohjaaja, varhaisnuorisotyön-ohjaaja sekä kaksi pappia ja suntiota. Tärkeitä lisäresursseja olivat tarvittaessa töihin kutsuttava suntio sekä palkkiotoiminen muskariohjaaja. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat mahdollistaneet piirin aikuisryhmien runsaan ja monipuolisen tarjonnan. Toimintamäärärahat saatiin riittämään suunniteltuun toimintaan. Viestinnän resurssien niukkenemisesta johtunut lehti-ilmoittelun väheneminen näkyi kuitenkin mm. Porttikahvilan kädentaidon päivien vähentyneessä osallistujamäärässä sekä siinä, etteivät uudet ihmiset niin helposti löytäneet toimintapiirejä. PIIRINEUVOSTON TOIMINTA Piirineuvoston jäseninä toimivat: Päivi Helle, Anna Elina Huovio, Sirpa Kaarakainen, Markku Kotila, Seija-Liisa Kyrönseppä, Ahti Niskanen, Tuula Pontela, Kauko Salmi (vpj) sekä piirin kappalainen Markus Kopperoinen. Piirineuvosto piti kauden aikana kolme kokousta. Kokouksissa keskityttiin seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja arviointiin. JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakuntapuu ja Hengen hedelmät kokosivat seurakunnan toimintaa vuoden aikana yhteen rakentavalla tavalla, vuonna 2015 toimintaa jatketaan seurakuntaveneteemalla. Kanteleryhmän ja joulukuoron saama suosio ja kitkaton käynnistyminen osoittivat, että ennakkotiedotukseen ja viestimien monipuoliseen käyttöön kannattaa satsata. Verkkoviestintä vaatii kuitenkin enemmän työaikaa ja asiaan keskittymistä. On syytä pohtia viestintävastuiden organisointia ja tasapuolista jakoa sekä mahdollisuutta antaa käyttöoikeuksia myös seurakuntalaisille. Hyvä valmistelu on kaikessa tärkeää ja sille tulee löytyä aikaa. Tilaisuuksien vaatimaan pohjatyöhön liittyy paljon näkymätöntä työtä ja sopivien käytänteiden arviointia, jota ilman toiminta jää helposti vanhan toistoksi. Pitkäjänteisen toiminnan rinnalle on hyvä perustaa myös harvemmin kokoontuvia ryhmiä sekä lyhytkestoisia projekteja. Näin tarjoutuu mahdollisuus osallistumiseen myös niille, joille jatkuvaan viikottaiseen toimintaan sitoutuminen ei syystä tai toisesta sovi. Helsingissä tammikuussa 2015 Markus Kopperoinen, kappalainen 17

18 SILTAMÄEN PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Siltamäen seurakuntapiiri muodostuu Suutarilan, Siltamäen ja Töyrynummen alueista. Alueella on vajaa asukasta. Seurakuntakodin tilat ja työntekijöiden pieni määrä suhteutettuna alueen väkimäärään asettavat omat haasteensa seurakunnan toiminnalle. Sunnuntain messu, eläkeläisten päiväpiiri, kuorot, hengellisten laulujen illat, koululaisten kerhot, pienten lasten muskarit ja perhekahvila muodostavat säännöllisen viikkotoiminnan perustan. Korttelitupa, vapaaehtoisten ylläpitämä kahvila ikäihmisille sekä Siltamäen Martat kokoontuvat seurakuntakodin suojissa runsaslukuisesti viikoittain. Piirin työntekijät jalkautuvat huomattavan paljon piirin alueelle; vieraillaan kouluissa, laitoksissa ja seurakuntalaisten kodeissa. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Seurakuntapiirissä alettiin toteuttaa syksyllä 2013 valmistunutta seurakunnan vapaaehtoistyön strategiaa. Vapaaehtoistyötä käsiteltiin jokaisessa työntekijäkokouksessa sekä piirineuvoston kokouksissa. Haasteena on myös uuden vapaaehtoispainotteisen toimintakulttuurin muotoutuminen, jossa työntekijällä vahvistuisi valmentajan ja mahdollistajan rooli, niin että seurakuntalaisten lahjat voisivat tulla käyttöön yhteiseksi rakentumiseksi ja iloksi. Uusia vapaaehtoisia saatiin mukaan perheleirille, tonttupolulle ja erityisesti messuihin. Messuvapaaehtoiset ovat tuoneet lahjansa esille laulun, tekstien lukemisen ja yhteisen rukouksen kautta. Perhetyö oli edelleen painopisteenä. Tammikuussa oli perheleiri Korpirauhassa, maaliskuussa tehtiin perheretki Turkuun. 5-vuotiaiden syntymäpäivät ja perhetapahtuma oli lokakuussa. Tapahtumassa esiintyi nukketeatteri Sananjalka ja se kokosi 105 lasta ja aikuista. Keväällä ja syksyllä pidettiin yhteensä 4 parisuhdeiltaa ja tämä jo vakiintunut toimintamuoto on koonnut ilahduttavasti väkeä. Parisuhdeiltojen aiheita ovat olleet mm. rakkauden ja arjen teot, luottamus ja anteeksianto. Perhemessut vaihdettiin perhekirkoiksi ja niitä pidettiin Kynttilänpäivänä, Marianpäivänä, Mikkelinpäivänä ja isänpäivänä. Niiden yhteyteen otettiin toiminnallisuutta: leipomista, piirtämistä ja askartelua. Perhekirkot ovat koonneet kerralla keskimäärin 90 lasta ja aikuista. Lasten kuorojen aktiivinen esiintyminen on tuonut tapahtumiin paljon perheitä ja erityisesti isovanhempia. Olohuoneen kävijöissä on erityisesti kouluikäisten perheitä. Perhekahvila torstaisin muskareitten yhteydessä on koonnut runsaasti äitejä, isiä ja lapsia. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukemista on haluttu painottaa kuluneena vuonna. Hiljaisuuden iltapäivää on vietetty jo vakiintuneesti keväisin ja syksyisin. Messuissa seurakuntalaisia on rohkaistu ottamaan erilaisia tehtäviä ja antamaan omia lahjojaan ja rukousaiheitaan yhteiseen jakoon ja rakentumiseen. Lähetysilloissa rukous on kantava voima. Jokainen seurakuntakodilla kävijä pyritään kohtaamaan aidosti, vierellä ja rinnalla kulkien. Seurakuntakoti voi olla lepopaikka ja antaa aikaa ja tilaa rauhoittumiselle ja hiljentymiselle. Diakoniatyössä taloudellisen, henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastattiin tarjoamalla keskustelutukea ja ohjaamalla seurakuntayhteyteen sekä tukijärjestelmien piiriin. Asiakastapaamisten määrä vastaanotolla on kasvanut. Kotikäyntejä tehtiin vanhusten luo sekä perheisiin. Siltamäen seurakuntapiirin vapaaehtoiset emännät toimivat avustamalla soppakirkoissa ja tapahtumissa. Eläkeläisten päiväpiiri toimii vireästi ja aktiivisesti. Eläkeläisten kevätretki tehtiin Tampereelle. 18

19 ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ Siltamäen seurakuntapiirin työntekijöinä toimivat vuonna 2014 pastorit Martta Paijola ja Pirjo Kettu, kanttorit Elina Tofferi (31.1.asti) ja Hanna Virtanen (1.2. alk.), diakonissa Merja Saviniemi, nuorisotyönohjaajat Kati Karppinen ja Ida Laapio, lastenohjaajat Jaana Kunttu (30.6. asti) ja Anne Ridell (1.8. alk.) suntiot Eija Kinnunen (31.8.asti), Seija Lehtimäki (1.8. asti), Merja Hellsten ( ) ja Airi Syrjälä (1.10. alk.) Piirineuvoston jäseninä toimivat Sari Jurvelin-Åvist, Leena Kainulainen, Maija-Liisa Metsäketo, Martti Metsäketo, Kyllikki Myllyharju, Jukka-Pekka Orpana, Hilkka Piispala ja Lauri Ryytty. Piirineuvosto kokoontui neljä kertaa. Jäsenet ovat avustaneet messuissa ja erilaisissa tapahtumissa. TILASTOT kpl käyntejä kpl käyntejä kpl käyntejä Päiväjumalanpalvelukset Muut jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä Ehtoollistilaisuudet Kirkolliset toimitukset Musiikkitilaisuudet Muut tilaisuudet Pienryhmät kpl jäseniä kpl jäseniä kpl jäseniä Päiväkerhot Pyhäkoulut Varhaisnuorten kerhot Kuorot ja musiikkiryhmät Aikuisten ryhmät JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN Seurakuntapiirissä panostettiin vuonna 2014 vapaaehtoistyöhön, perhetyöhön ja hengellisen elämän vahvistamiseen. Vapaaehtoisten saaminen erityisesti messuihin on koettu tärkeänä; kuluneena vuonna saatiin uusia vapaaehtoisia ilahduttavasti. Perhetyötä tehdään monella työalalla; runsaasti perheitä on mukana lapsikuorotoiminnassa, muskareissa ja perhekahvilassa. Messuissa on haluttu painottaa monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta. Erilaiset painopistemessut ja perhekirkot vaativat edelleen huolellista suunnittelua ja toteuttamista. Helsingissä Martta Paijola, kappalainen 19

20 TAPANILAN SEURAKUNTAPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TAPANILAN SEURAKUNTAPIIRIN OLENNAISET PIIRTEET Kirkollisia toimituksia Tapanilan kirkolla oli 74 kpl: Kuusi hautaan siunaamista, kolme avioliittoon siunaamista, kahdeksan vihkimistä ja 57 kastetta. Tapanilan kirkko on yhä edelleen suosittu kastekirkko. Perinteisiä messuja on järjestetty joka toinen viikko. 21 messussa oli yhteensä 1100 kävijää. Joka toinen messu on ns. erityismessu. Muita jumalanpalveluksia oli 45. Näissä kävi 3000 ihmistä. Tähän lukuun kuuluu Valon messut, joita pidettiin kahdeksan. Näissä oli jokaisessa keskimäärin 72 ihmistä. Varhaisnuorisotyössä kysyntää kerhotoiminnasta on tällä hetkellä enemmän, kuin on tarjontaa. Kerhonohjaajat ovat korvaamattomia voimavaroja, joita kaivataan lisää. Painopisteenä oli yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen perheiden yhteisen tekemisen ja osallistumisen avulla. Perheretket ovat suosittuja ja perhesähly kokosi paljon kävijöitä. Kesän päiväleireille on tulijoita enemmän kuin on paikkoja tarjolla. Diakoniatyössä painopisteenä on ollut perustehtävien toteuttaminen ja syventäminen. Perustehtävinä ovat asiakastyö ja seurakunnan yhteyteen kutsuminen. Nämä toiminnot sisältävät esim. ajanvarauspäivystykset, asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kotikäynneillä sekä erilaisia diakonisia ryhmiä. Tapanilan kirkolla toimii nykyään kolme lasten musiikkiryhmää, Minilaulajat (3-4v.), Midilaulajat (5-6v.) ja DoReMi-lapsikuoro sekä viisi muskariryhmää (0-3v). Lisäksi kanttori johtaa laadukasta Kamarikuoroa. Erillisiä musiikkitilaisuuksia on pidetty 11, niissä on käynyt noin 700 kuulijaa. Kutomakerho on toiminut kirkollamme 35 vuotta. Toiminta on ollut viime vuosina aktiivista ja kutomakerho järjesti juhlanäyttelyn siitä, mitä vuosien varrella on kerhotiloissa tehty. Upeat käsityöt olivat yleisön nähtävinä lokakuun lopussa. Alfa-ryhmä aloitti syksyllä kirkollamme. Tämä toiminta toteutetaan yhteistyössä verkostoseurakunnan kanssa. Tämä toiminta jatkuu edelleen. ARVIOINTI ASETETTUJEN TAVOITTEITTEN TOTEUTUMISESTA Vuonna 2014 Tapanilan piirityön painopisteenä oli lapset ja aikuiset. Kirkollamme on paljon lapsille suunnattua toimintaa. Samalla lastenohjaajamme ja myös varhaisnuorisotyöntekijä vaihtui. Halusimme kiinnittää huomiota lasten parissa tehtävään työhön ja tässä mielestämme onnistuimme. Muskarit ovat täynnä, päiväkerhossa on hyvin lapsia, läheisten päiväkotien esikoululaiset käyvät mielellään säännöllisesti kirkollamme pelaamassa sählyä ja tutustumassa kirkkoon. Lasten kuorot ja perhekerho toimivat myös hyvin. Aikuisille järjestimme keväällä ja syksyllä kertausriparin, jossa keskusteltiin monenlaisista kristinuskoon liittyvistä näkökulmista. Koulutyö on ollut haasteellista viime vuoden aikana. Perinteiset joulu- ja pääsiäiskirkot on hoidettu tyylikkäästi yhteistyössä koulujen kanssa. Päivänavausten asema on puolestaan vaakalaudalla. Nuorisotyönohjaajat vierailevat kuitenkin säännöllisesti kouluissa ja pitävät sinne yhteyksiä. Tapanilan ala-aste on kuluneena vuonna tarvinnut erityistä tukea, koska monenlaiset lopetus- ja liittämisuhat ovat häirinneet sen työrauhaa. 20

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Malmin seurakunnassa oli vuonna 2013 kaksi juhlaa. Tammikuussa vietettiin seurakunnan 60-vuotisjuhlia. Syyskuussa oli piispantarkastus.

Malmin seurakunnassa oli vuonna 2013 kaksi juhlaa. Tammikuussa vietettiin seurakunnan 60-vuotisjuhlia. Syyskuussa oli piispantarkastus. MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2013 MALMIN SEURAKUNTA 2013 - KAHDEN JUHLAN JA TOIMINNAN VUOSI Malmin seurakunnassa oli vuonna 2013 kaksi juhlaa. Tammikuussa vietettiin seurakunnan 60-vuotisjuhlia.

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Syksy 2015 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 17.30 Siltamäen naiskuoro 31.8. 7.12. klo 19 Hengellisten laulujen ilta kerran kuukaudessa:

Lisätiedot

SEURAKUNTA IHMISTÄ VARTEN

SEURAKUNTA IHMISTÄ VARTEN MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 SEURAKUNTA IHMISTÄ VARTEN Kun aloitin kirkkoherrana 25 vuotta sitten, pidin tärkeänä ajatusta siitä, että seurakunta on ihmistä varten. Teema on viimeistä vuosikertomusta

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura KUIKANMÄKI Kimmo. PITKÄNEN Pirkko.

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura KUIKANMÄKI Kimmo. PITKÄNEN Pirkko. SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 Aika 10.12.2013 klo 18.30-20.05 Paikka Malmin kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Kevät 2017

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Kevät 2017 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Kevät 2017 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 14.30 Kokkikerho 1 3 lk 9.1. alk. klo 17.30 Siltamäen naiskuoro Sillattaret 9.1. 10.5. Tiistai

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Paikka Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja Raimo Anttila

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Lausunto pastori Aino Poutasen osa-aikaisesta virkavapaudesta Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen 13

Lausunto pastori Aino Poutasen osa-aikaisesta virkavapaudesta Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen 13 Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 08.03.2016 klo 18:30 Paikka Tapanilan kirkko, Veljestentie 6 Lisätietoja Pertti Simola, pertti.simola@evl.fi Käsiteltävät asiat Nro Liite Otsikko

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 Aika 20.8.2013 klo 18.00-19.35 Paikka Lohirannan leirikeskus Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo LEINONEN Tapio MARJAMÄKI

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.01.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Porin Teljän SN 9.11.2015 1 / 6 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 9/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Huhtala,

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Kevät 2016

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Kevät 2016 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Kevät 2016 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 14 Kokkikerho 1 3 lk 18.1. alkaen klo 17.30 Siltamäen naiskuoro 11.1. 23.5. klo 19 Hengellisten

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 8 29.01.2015 50 16.06.2016 Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 KASVOPPI 29.01.2015 8 Äänekosken

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2016

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2016 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Syksy 2016 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 14 Kokkikerho 1 3 lk 22.8. alk. klo 17.30 Siltamäen naiskuoro Sillattaret 22.8. 5.12. klo 19

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Lapset ja perheet. kevät 2016

Lapset ja perheet. kevät 2016 Lapset ja perheet kevät 2016 PYHÄKOULUSSA tutustutaan Raamatun kertomuksiin, keskustellaan, rukoillaan, lauletaan, askarrellaan ja leikitään. Opettajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Pyhäkoulua

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TAPIOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 TAPIOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3/2014 Aika Paikka 11.3.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto päättää valita Malmin seurakunnan kirkkoherraksi pastori Heikki Arikan alkaen.

Seurakuntaneuvosto päättää valita Malmin seurakunnan kirkkoherraksi pastori Heikki Arikan alkaen. 99/2016 45 Kirkkoherran vaali Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää valita Malmin seurakunnan kirkkoherraksi pastori Heikki Arikan 1.10.2016 alkaen. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Veronica Saarela

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4/2015 Aika 2.6.2015 klo 16.30 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: 09.02.2016 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä 1 Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä Kumppani: Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Lasten ja nuorten leiri päättyi jumalanpalveluksella ja lopussa jokainen sai muistoksi leirin aikana tehdyn valokuvakalenterin.

Lisätiedot

151 Seurakuntaneuvoston edustajien nimeäminen lähetyksen ajatushautomoon.

151 Seurakuntaneuvoston edustajien nimeäminen lähetyksen ajatushautomoon. 149/2015 151 Seurakuntaneuvoston edustajien nimeäminen lähetyksen ajatushautomoon. Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää nimetä keskuudestaan kaksi edustajaa seurakunnan Lähetyksen ajatushautomoon.

Lisätiedot