ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA"

Transkriptio

1 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003

2 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen julkaisu 2/2003 ISSN: ISBN: Kansikuva: futureimagebank.com

3 Sisältö JOHDANTO 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA - VISIO TAVOITTEISTA 5 I STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 7 II JULKISET LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelujen kehittäminen seutukohtaisesti Liikunnan perus- ja erityispalvelutuotantojärjestelmät Päätöksenteko ja toimivaltasuhteet Talous 17 III LIIKUNTAPAIKAT Liikuntapaikkojen kehittäminen seutukohtaisesti, investoinnit ja peruskorjaus Kaavoitus sekä liikunta- ja virkistysalueyleiskaava Liikunnan infrastruktuurin tekninen huolto, kalusto ja henkilöstö 23 IV LIIKUNTA ELINKEINOELÄMÄN EDUSTAJANA Liikunnan palveluyritykset Liikuntamatkailu Hyvinvointi- ja informaatioteknologian hyväksikäyttö 28 V LIIKUNTA SOSIAALISENA PÄÄOMANA Liikunta- ja urheiluseurat, liikunnan sosiaalinen organisoituminen Kilpa- ja huippu-urheilu Kansainväliset asiat 34 VI ULKOILU JA VIRKISTYS Liikunta-alueet maalla, vedessä, jäällä ja lumella 36 TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN YHTEENVETO 38 ARVIOINNIN VUOSIKELLO 39 Liitteet 2

4 JOHDANTO Keväällä 2002 Etelä-Kymenlaakson seutuvaltuustossa päätettiin ryhtyä laatimaan Etelä- Kymenlaaksoon liikuntapoliittista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on alueen kuntien yhteistoiminnallisuuden kehittäminen liikunnan alueella. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Kotka 1. Antti Mattila Liikuntatoimenjohtaja 2. Sirpa Paatero Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 3. Mika Arola Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Pyhtää 1. Tuula Kurri Sivistyslautakunnan puheenjohtaja 2. Riitta Fransas Liikuntasihteeri Hamina 1. Osmo Ristolainen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 2. Jussi Virsunen Sivistystoimenjohtaja 3. Matti Porkka Kaupunginhall.jäsen O. Ristolaisen henk.koht. varajäsen 4. Tero Pasi Teknisen lautakunnan jäsen 5. Maija Vahla Vapaa-aikapalvelupäällikkö Virolahti 1. Risto Uusitalo Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 2. Mia Karvanen Liikunnanohjaaja 3. Kirsi Hämäläinen Seutuvaliokunnan edustaja Virolahden vs. kunnanjohtaja Miehikkälä 1. Vesa Tylli Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 2. Veli-Matti Ahonen Vapaa-aikasihteeri Työryhmän hallinnolliseksi sihteeriksi määrättiin Kotkan liikuntatoimenjohtaja Antti Mattila, jonka johdolla valmisteltiin sopimus Jyväskylän yliopiston Liikunnan sosiaalitieteiden laitok- 3

5 sen/liikunnan kehittämiskeskuksen kanssa strategian valmistamiseksi. Työn rahoitus saatiin aluekeskusohjelmasta, joka kanavoi rahoituksen Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy:öön. Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy:n kanssa solmittiin kevättalvella Tutkimus- ja kehittämistyön johtajana on toiminut LitT, dosentti, liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi, ja hänen tutkimusassistenttinaan liik.yo. Outi Metsäranta. Strategian työstämiseen ovat osallistuneet myös FT, dosentti, yliassistentti Kalervo Ilmanen ja LitM, tutkija Kari Puronaho. Keväällä 2003 tutkijaryhmä suoritti alueen kunnissa (Pyhtää, Kotka, Hamina (Vehkalahti), Virolahti, Miehikkälä) laajan haastattelukierroksen, johon kuntien liikuntaviranhaltijat olivat valinneet yhteensä 20 haastateltavaa kuntien päätöksenteosta, työntekijöistä, alan yrittäjistä ja vapaaehtoistoimijoista. Strategiatyön apuna käytettiin elektronista yhteistoimintaympäristöä, johon saatiin kunnista n. 40 asiantuntijaa julkiselta, kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta. Strategiatyön aloitusseminaari pidettiin Vehkalahdella Seminaarissa mm. opetusministeriön liikuntayksikön neuvottelevavirkamies Timo Haukilahti esitteli ministeriön strategiaa. Lisäksi keväällä 2003 järjestettiin Kotkassa elektroniseen yhteistoimintaympäristöön perehdyttämistilaisuus. Elektronisen yhteistoimintaympäristöön liitettiin mukaan seuraavat eri sektorien asiantuntijat: Ahonen Veli-Matti Arola Mika Bagaric Tuija Blomberg Antti Breilin Marjo Forsell Kirsi Fransas Riitta Heikkilä Juha Herranen Risto Holmberg Mia Holopainen Heikki Karvanen Mia Kattelus Airi Kopra Pirjo Kurri Tuula Kylmälä Markku Laine Kalevi Lehtinen Tommi Liimatainen Markku Mattila Antti Metsola Jyrki Osola Teemu Paatero Sirpa Pakkanen Aaro Pekkinen Aija Pietarinen Ari Porkka Juha Pulkkinen Timo Rantala Mikko Renlund Heimer Renlund Tarja Ristolainen Osmo Salminen Matti Suomalainen Jyrki Tammilehto Jarmo Tasa Veli-Matti Tylli Vesa Urpalainen Matti Uusitalo Risto Uusitalo-Ovaska Eija Vahla Maija Virsunen Jussi Värri Kyösti YHTEENSÄ 43 HENKILÖÄ 4

6 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA VISIO TAVOITTEISTA 1. AKTIIVINEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Kaakonkulma muodostaa tulevaisuudessa yhä aktiivisemman yhteistoiminta-alueen, jossa alueen kunnat, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat luottavat toisiinsa ja työskentelevät alueen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Liikunnan alueella yhteistoiminta eri sektoreilla kunnallisen liikuntatoimen, urheiluseurojen ja liikunta-alan yrittäjien kesken kasvaa verkostoksi, josta otetaan oppia myös alueen ulkopuolelta. 2. AKTIIVINEN INFORMAATIOALUE Etelä-Kymenlaakso muodostaa merkittävän informaatioalueen, jossa erilaiset tieto- ja tavaravirrat kulkevat hyvin rakennetussa infrastruktuurissa, informaatioverkostoissa ja myös sosiaalisena pääomana. Liikunnan alueella keskeistä on, että alue muodostaa monipuolisen ja hyvän urheiluseuraverkoston, josta eteläkymenlaaksolaiset ovat entistä kiinnostuneempia ja valmiita osallistumaan. 3. AKTIIVINEN KOULUTUSALUE Strategia-alueella on merkittävää koulutuksellista ja sivistyksellistä pääomaa, jolla turvataan alueen hyvinvoinnin jatkuvuus muuttuvassa kansallisessa ja kansainvälisessä ilmapiirissä. Alueen koulutuksesta ollaan kiinnostuneita muualla Suomessa ja myös lähialueilla Venäjällä ja Virossa, joiden lähialueoppilaitosten kanssa tehdään kasvavaa yhteistoimintaa. Liikuntakoulutuksessa alueen kunnilla, oppilaitoksilla ja urheilun aluejärjestöillä sekä seuroilla on merkittävä asema. 5

7 5. AKTIIVINEN EDUNVALVONTA-ALUE Seutuvaltuusto toimii keskeisenä alueen edunvalvojana, jolla on hyvät verkostot alueen sisäisiin ja ulkoisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisen tahon vaikuttajiin. Seutuyhteistyö tiivistyy alueen osien kesken ja opetusministeriö tukee alueen liikuntatoimen yhteistoimintaa, joka alkoi strategiatyön päätyttyä kokeiluluonteisena, mutta joka on vakiinnutettu ja jonka hyviä kokemuksia välitetään myös muualle maahan. Alueen kunnilla voi olla vaaleilla valittu yhteinen seudullinen edunvalvontaelin, alueellisen lainsäädännön kehittyessä kunnat kuitenkin säilyttävät itsenäisyytensä. Edunvalvonta keskittyy peruspalvelutuotannon, johon myös liikunnalliset peruspalvelut kuuluvat, laadun ja määrän varmistamiseen. Seudullisessa edunvalvonnassa on myös liikunta-asioita hoitava sektorikohtainen edunvalvontaelin. 6. YHTEINEN INVESTOINTIALUE Yhteistyön tiivistyttyä on mahdollista perustaa myös yhteinen investointialue, joka määritellään koskemaan keskeisimpiä suuria yhteisiä investointihankkeita yleensä ja isoimpia liikuntapaikkoja erityisesti, joista esimerkeiksi nousevat kylpylä, Uuperin talviurheilukeskus, Arto Tolsa jalkapallostadion, Ruissalon ampumahiihtoalue, Suomenlahden saariston ja rantojen virkistyskäyttö, alueen jääurheilukeskukset sekä alueelle kehitetyt latu-, jää-, lumi- ja maareitistöt, joilla on yhteydet myös ylikunnallisiin, maakunnallisiin, valtakunnallisiin ja Venäjän lähialueille ulottuviin reitistöihin. Kunnat näkevät investointimahdollisuuksina myös toisten kuntien alueet yhteistoiminnallisesti siten, että toisten kuntien alueelle investoidessa ei omaan kuntaan tarvitse investoida samoja hankkeita. Toimintatapaan sisältyy sopimus investoinneista ja niiden käytöstä. 7. YHTEINEN MARKKINOINTIALUE Alueen toimijat perustavat markkinointitoimenpiteensä yhteisesti tehtyihin markkinointitutkimuksiin, joilla voidaan tukea kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin palvelujen suuntaamista ja kehittämistä entistä laadukkaimmiksi. Liikunnan alueella toimii kuntien, seurojen ja liikunta-alan yritysten yhteinen markkinointitaho, jolle kunnat ovat luoneet toimintaedellytykset. Alueen kuntien liikuntatoimilla on yhteiset kotisivut internetissä. 6

8 I STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Yhteiskuntaan vaikuttavat voimakkaasti informaatio- ja hyvinvointiteknologian kasvu, kansainvälisyys ja väestörakenteen muutokset. Väestörakenteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat Kaakonkulman kunnissa oleva uhka väestötappiosta ja syntyvyyden alenemisesta. Maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Myös alueen sisäinen muuttoliike vahvistaa alueen kaupunkikeskusta ja heikentää reuna-alueilla olevia kuntia. Strategian keskeisin tavoite on tuottaa ja turvata liikuntapalvelujen saanti alueella asuville ja siellä vieraileville. Tähän tavoitteeseen päästään tiivistämällä aikaisempaa merkittävästi enemmän kuntien liikuntatointen yhteistoiminnallisuutta. Suhde julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä muuttuu liikuntapalvelujen kentässä. Ellei hyvään yhteistoimintaan päästä, on uhkakuvana liikuntakulttuurin palvelujen merkittävä heikkeneminen. Muutospaineet aiheuttavat kasvavia vaatimuksia myös liikuntahallinnolle ja vaativat siltä mm. läpinäkyvyyttä, arvioitavuutta ja palvelualttiutta. Uudessa toimintaympäristössä menestyksellinen selviäminen edellyttää liikuntaelämän yksituumaista samaan tavoitteeseen pyrkimistä sekä eri alueiden että eri sektoreiden kesken. Aivan viime aikoina Etelä-Kymenlaakson seutukunnan kehitys on ollut myönteinen. Kunnat ovat tehneet yhä suurempia elinkeinopoliittisia satsauksia. Työttömyysaste on laskenut muuta maata nopeammin ja maakunnan liikevaihdon kasvuprosentti on ollut muuta maata suurempi. Työpaikat lisääntyvät ja väkilukukin on aivan viime vuosina kääntynyt hienokseltaan nousuun. Alueen visiona on: Olemme osaamisen ja yhteistyön kansainvälinen kasvuseutu idän ja lännen kohtaamispaikka, jossa asukkaat ja yritykset viihtyvät. Etelä-Kymenlaakson seutukunnassa on totuttu tiiviiseen yhteistyöhön. Tosin yhteistyön pääpaino on ollut muualla kuin liikuntatoiminnassa. Hyvä yhteistoiminta tulee ulottaa myös liikuntapalveluihin, koska yhteistoiminnasta on ollut hyviä kokemuksia muilla sektoreilla. Aluekeskusohjelman yhtenä tavoitteena onkin ollut palvelutuotannon yhteistyön kehittäminen. Sitäkin tarkoitusta palvelee sektorikohtainen, käsillä oleva Etelä-Kymenlaakson liikuntastrategia. 7

9 Liikuntastrategian tarkoituksena on omalta osaltaan esittää yhteistyö- ja toimintamalleja, joilla muuttuvassa yhteiskunnassa voidaan kunnallista, ylikunnallista sekä seudullista liikuntatoimintaa tehdä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Ohessa kuntien väestöennusteet (Lipas): Väestömäärä ja -ennuste Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Ja koulutustaso kunnittain (Lipas): Tutkinnot, % asukkaista (2000) ,3 16,2 32,5 17,6 26,9 7,5 29,2 14,7 29,9 11,3 Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Keskiaste Korkea aste Alueen koko väestömäärä on (2000). Vuoteen 2030 mennessä sen ennustetaan (Lipas) vähenevän hengellä eli väestömäärä vähenisi hieman yli 8 %:lla. Väestömäärän alenemisen katsotaan johtuvan vanhempien ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvusta ja vastaavasti nuorten ikäluokkien vähenemisestä. Vähenemistä tapahtuu kaikissa kunnissa, mutta suhteellisesti eniten maaseutukunnissa. Väestö on keskimääräistä koulutetumpaa, sillä kaupunkikunnissa puolella väestöstä 8

10 on keski- tai korkea-asteen koulutus ja maaseudullakin n. 40 %:lla. Koulutus on sidoksissa liikuntatietoisuuteen, joten liikuntaharrastuksilla väestön koulutuksen perusteella on kysyntää keskimääräistä enemmän muuhun maahan verrattuna. Taloudellisessa tarkastelussa kunnat panostavat liikuntaan hyvin erilailla oheisten taulukoiden mukaan (Lipas): KUNTA NETTOKÄYTTÖMENOT e (2001) PER CAPITA e Hamina Pyhtää Kotka Virolahti Miehikkälä SEUTUKUNTA YHTEENSÄ ,02 Nettokäyttömenot/asukas, EUR Virolahti 31,18 39,49 44,67 Pyhtää 20,27 20,06 17,37 Miehikkälä 25,25 27,66 26, Kotka 50, ,87 Hamina 42,08 51,5 54,

11 Kilpailevien seutukuntien nettokäyttömenot/asukas (2000) Lappeenrannan stk Lahden stk Kouvolan stk Imatran stk Hämeenlinnan stk Kotkan - Haminan stk 53,12 52,41 57,73 56,7 45,06 50, Kuntien investointimenot (EUR) Kunta keskiarvo Investointitulot (valtio, EU) yht. Hamina , , , , Kotka , , , , Miehikkälä 0, ,34 0, ,82 0,00 Pyhtää 0,00 0,00 0, , ,26 (rahoitusos. muilta) Virolahti 5 550, , , , ,00 Nettokäyttömenojen osalta ollaan selkeästi maan keskiarvon (67,20 ) alapuolella ja investoinneissa (jotka ovat hyvin vuosisidonnaisia) ollaan selkeästi jäljessä maan keskiarvoa. Seutukunnan koko nettokäyttövolyymista Kotkan osuus on 69,6 %. 10

12 II JULKISET LIIKUNTAPALVELUT 1. Liikuntapalvelujen kehittäminen seutukohtaisesti Tausta Liikuntapalvelut on totuttu näkemään Etelä-Kymenlaaksossa kuntien omana toimialana. Tulevaisuudessakin esimerkiksi lähiliikuntapaikat ja muut liikunnan peruspalvelut on oltava kuntakohtaisia, jotta voidaan turvata jokaisen etelä-kymenlaaksolaisen mahdollisuudet liikkua. Kuntien tulee siis edelleen ottaa yhteiskunnallinen päävastuu asukkaiden liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä. Etelä-Kymenlaakson kuntien seutuyhteistyö liikunnan osalta on tähän saakka ollut varsin vähäistä. Alueen vahvuutena on kuitenkin se, että muuta yhteistyötä on jo aiemmin totuttu tekemään. Toisaalta yhteistyön mahdollisuuksia heikentää alueen nauhamaisuus, kun Pyhtään ja Miehikkälän välinen etäisyys on suuri. Kokonaisuudessaan kuitenkin autoliikenneverkko itälänsisuunnassa on toimiva. Kunnan liikuntapalvelujen kehittäminen menee osittain hukkaan, jos palvelut eivät tavoita kuntalaisia. Liikuntapalvelujen markkinointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta asukkaat löytävät tiensä alueen liikuntapalvelujen käyttäjiksi. Tavoite Tavoitteena on, että seutukohtaisella kehittämisellä saadaan lisää vaikuttavuutta olemassa olevilla resursseilla. Seutuyhteistyöllä pyritään turvaamaan laadukkaat liikuntapalvelut seutukunnassa. Lisäksi tavoitteena on alueen vetovoimaisuuden parantaminen; liikuntatoiminnalla halutaan vaikuttaa myönteisesti alueen imagoon. Huippu-urheilumenestyksellä luodaan kuvaa menestyvästä, dynaamisesta ja nuorekkaasta alueesta ja hyvillä liikunnan peruspalveluilla on mahdollisuus vaikuttaa alueen viihtyvyystekijöihin ja kiinnostavuuteen mm. uusien asukkaiden kannalta. Toimintojen keskittämisen sijaan tavoitteena on löytää eri toiminnoille erilaisia keskuksia kyse on siis strategisesta hajakeskittämisestä. 11

13 Markkinoinnin osalta tavoitteena on, että entistä useampi löytää seutukunnan kuntien liikuntapalvelut. Jos maksullisen toiminnan kysyntä kasvaa, voidaan tarjontaa lisätä ja siten kasvattaa tulorahoitusta. Tässä yhteydessä kuntien liikuntatoimen tehtävä on yksityisen ja kolmannen sektorin liikunnan edellytysten turvaaminen. Varsinaisen yritystoiminnan tukeminen on elinkeinopoliittinen tehtävä. Liikuntatoimen tulee olla aloitteellinen ja verkostoituva koordinaattori myös liikunnan yritystoiminnan kehittämisessä. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Liikuntapalvelujen kehittämistä seutukohtaisesti edistetään o sidosryhmien ja kuntien liikunta/vapaa-aikatoimen syvenevällä yhteistyöllä o yhteisellä liikuntapaikkarakentamisella ja liikuntapaikkojen suunnittelulla o olemalla innovaattorina ja koordinaattorina elinkeinoelämän ja matkailun hankkeissa o toimintatapojen yhdistämisellä seutukohtaisesti o huippu-urheilun ja sen tukipalvelujen keskittämisellä o realistisella kolmannen sektorin voimavarojen käytöllä o etsimällä kullekin kunnalle omat vahvuutensa ja erikoistumisalueensa. Yksityiskohtaisempia toimenpiteitä ja kehittämisehdotuksia edellisiin käsitellään tarkemmin kunkin aihealueen yhteydessä. Markkinoinnissa tulee mainonnan osalta toteuttaa seudullista yhteistyötä yhteisillä painotuotteilla, kampanjoilla ja yhteisillä kotisivuille internetissä. Yhteisten hankkeiden tai palvelujen osalta kiinnitetään erityistä huomiota markkinointiin. Tulevaisuudessakin Etelä-Kymenlaakson seutuvaltuuston tulee nimetä alueelle Liikuntapoliittinen työryhmä hoitamaan liikuntakulttuurin kehittämistä. Liikuntapoliittisessa työryhmässä tulee olla mm. kuntien, kolmannen sektorin (liikunnan kansalaistoimijat) ja yksityisen palvelutuotannon edustus. Ensimmäisenä työryhmän tehtävänä on käynnistää strategiassa esitetty markkinatutkimus. 12

14 Arviointi Etelä-Kymenlaakson Liikuntapoliittinen työryhmä kokoontuu sovittavan ohjelman mukaisesti arvioimaan julkisten liikuntapalvelujen tilaa kerran vuodessa. Mittarina ovat esim. (Kompassitutkimuksessa käytetyt kriteerit eurooppalaisessa vertailussa) nettokäyttömeno/asukas ja palvelujen käyttökerrat suhteutettuna asukaslukuun (käyttökertaa/asukas). Toinen vaihtoehto on käyttökertojen suhteuttaminen liikuntapaikkojen hyötyneliöihin. Liikuntatoimea voidaan arvioida käyttökerroilla suhteutettuna käyttötalousmenoihin. Julkisuusvaikuttavuutta voidaan arvioida liikuntatoimesta julkaistujen lehtiartikkelien määrällä ja kuntien liikuntatointen kotisivujen laskurien käyttäjämäärillä. 2. Liikunnan perus- ja erityispalvelutuotantojärjestelmät Tausta Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunnan peruspalveluilla tarkoitetaan lähinnä kunto- ja terveysliikuntaa tukevaa toimintaa. Kunnissa tämä tarkoittaa lähiliikuntapaikkojen ja muiden kunto/harrasteliikuntaan käytettävien paikkojen rakentamista ja ylläpitoa. Liikunnan erityispalveluilla tarkoitetaan erityisryhmien liikuntaa, ja muuta peruspalveluista poikkeavaa, esimerkiksi erikoisliikuntapaikkoja, yksittäisiä liikuntatapahtumia tai urheilijakoulutusta. Tällä hetkellä jokaisessa kunnassa on olemassa peruspalvelut. Tässä strategiassa yhteistyön huomiota tulee kiinnittää liikunnan erityispalvelujärjestelmiin. Tavoite Tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa turvataan liikunnan peruspalvelut. Peruspalveluissa tulee kuitenkin tehdä yhteistyötä liikuntapaikkarakentamisen ja kunnossapidon osalta sekä varusteiden, välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa, huollossa ja käytössä synergiaetujen saamiseksi. 13

15 Kunnallisen liikuntatoiminnan seutuyhteistyön tulee keskittyä erityispalveluihin. Erityisosaamista tai -toimintoja ei ole järkevää hankkia joka kuntaan. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Peruspalveluiden osalta liikuntapaikkarakentamista ja kunnossapitoa käsitellään luvussa Liikuntapaikat. Erityisryhmien liikunnalle on tärkeä tehdä liikuntapaikat sellaiseksi, joissa noudatetaan suomen rakennusmääräyskokoelmaa ns. F1 vaatimusten osalta, jotka on vahvistettu myös uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kuntien liikuntatoimilla ei juurikaan ole tällä hetkellä erityisryhmien liikuntaa, Haminassa ja Kotkassa erityisryhmien liikunta hoidetaan usein sosiaali- ja terveystoimen kautta ja Virolahdella pääasiassa ostopalveluna (Virolahdella liikuntatoimi järjestää kuitenkin ikääntyneiden liikuntaa). Pyhtään ja Miehikkälän erityisryhmien liikunta on vähäistä. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen seutukunnalla ei ole riittävää suhteessa kysyntään, ja olisikin tärkeää keskittää erityisryhmien liikunnan osaaminen sinne, missä sitä jo on. Kuntien erityisryhmien liikuntaresurssi otetaan kaikkien kuntien käyttöön ja kuntien rajat erityisliikunnan osalta poistetaan. Aiheutuvat kustannukset maksetaan käytön mukaan. Erityisliikuntaosaaminen voidaan keskittää yhteen kuntaan. Tällöin kustannukset voidaan jakaa palvelujen käytön mukaan. Arviointi Erityisliikunnan toteutumista arvioidaan vuosittain toteutuneiden käyntikertojen mukaan ja tuloskriteerinä on arvioida erityisryhmien liikunnan merkitystä eli kuinka moni erityisliikunnan tarvitsija saa palveluita. Kriteeri edellyttää tietoisuutta erityisliikunnan piiriin kuuluvien ihmisten määrästä eli kartoittamista ja käyntikertojen suhteuttamista palveluja tarvitsevien määrään. 14

16 3. Päätöksenteko ja toimivaltasuhteet Tausta Liikuntaa koskevia päätöksiä tehdään lähinnä kuntien valtuustoissa, kunnanhallituksissa, lautakunnissa ja viranhaltijapäätöksinä. Päätöksenteon sujuvuus on paljolti riippuvainen asian valmistelusta. Lisäksi päätöksentekoprosessiin vaikuttaa päättäjien kiinnostus liikuntaa kohtaan. Valitettavasti kaikki eivät ole kiinnostuneita liikunnasta tai ymmärrä sen yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi ongelmana on päätöksenteon henkilöityminen ja henkilökohtaisten intressien ylikorostuneisuus tehtyjen avainryhmähaastattelujen mukaan. Päätöksenteon ongelmat johtuvat myös liikuntatoimeen osoitettujen varojen jatkuvasta riittämättömyydestä Seudullisena päätöksentekoelimenä toimii seutuvaltuusto, jonka päätettäväksi kunnat voivat siirtää erilaisia asioita. Seutuvaltuustossa on käsitelty vain vähän liikuntaa koskevia asioita. Tämän strategian myötä tullaan kuitenkin entistä enemmän tarvitsemaan yhteistä päätöksentekoa. Seudullisen toiminnan periaatteena on, että kaikkien kuntien hyvinvointia edistetään demokraattisesti ja tasapuolisesti. Päätöksentekoa tarkasteltaessa nykypäivänä yhteiskunnassa demokratia saa myös uusia muotoja perinteisen kunnallispolitiikan ulkopuolella. Suora vaikuttaminen erilaisten eturyhmien kuten urheiluseurojen kautta lisääntyy. Myös markkinoiden voima on lisääntynyt ja sitä kautta myös ihmisten vaikutusmahdollisuudet kuluttajina, jotka voivat vaikutta ostopäätöksillään. Kunnallista tai seudullista päätöksentekoa voidaan pitää liikuntaelämää ohjailevana toimintona, ja päätöksenteon pitää olla interaktiivista toimintaympäristönsä kanssa. Tavoite Pitemmän aikavälin tavoitteena tulee olla seutukunnan liikuntatoimen toimintojen yhdistäminen kuntien välisellä sopimuksella yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa liikuntapalveluja kuntalaisille ja luo edellytyksiä urheiluseuroille. Kunnat voivat keskinäisillä sopimuksilla järjestää ja ostaa liikuntapalveluita koko strategia-alueen asukkaille ja seuroille. Tällöin kunnallinen liikuntatoimi on Set of contracts -tyyppinen organisaatio eli sopimuskehys palvelujen tuotannossa ja edellytysten luomisessa. Sopimuskehys on yleisesti käytössä EU:n jäsenmaiden kaupunkikunnissa. Synergiaetua saadaan kilpailuttamalla teknistä huoltoa markkinoilla. 15

17 Toinen kyseeseen tuleva organisoitumismuoto voi olla kuntien yhteinen liikelaitos tai liikunnan kuntainliitto, mutta ne edellyttävät suurta poliittista yksimielisyytä ja pitkäjänteisyyttä. Kaikissa organisoitumismuodoissa tulee peruskuntiin jättää kuntien omille vastuille niiden haluamat lähiliikuntapaikat asuinalueilla ja maaseudun kylissä. Lähivuosien eräs tärkeimmistä tehtävistä on liikunnan markkinoiminen päätöksentekijöille ja erityisen viestintäkokonaisuuden luominen liikuntapalveluja haluaville. Tämä on kuntien tehtävä, mutta lisää painoarvoa pyritään saamaan myös yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kiinnostuksen laajentuessa päätöksenteon henkilöityminen vähenee. Sisäisen markkinoinnin tavoitteena on myös se, että liikunta-asioita pyritään saamaan entistä enemmän esille seutuvaltuustossa. Lisäksi tavoitteena on kuntalaisten entistä parempi vaikutusmahdollisuus liikunta-asioihin. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Seutuvaltuustoon tulee ottaa käsittelyyn liikuntatoimen alueella tehtävien kuntien välisten sopimusten ja niistä seuraavien organisoitumismuotojen eteenpäinvieminen. Esityksen asiasta tekee seutuvaltuuston asettama liikuntapoliittinen työryhmä. Aikataulu voi olla seuraava: 2003 periaatteellisen ratkaisun tekeminen seutuvaltuustossa liikuntatoimien sopimusperusteisuudesta 2004 markkinakartoitus alueen kunnissa markkinoiden tuntemuksen lisäämiseksi 2005 liiketoimintasuunnitelman valmistaminen kuntien välisten sopimusten taustatiedoksi 2005 yhteistyösopimusten valmistelu ja hyväksyminen kuntien päätöksentekoelimissä sopimusten toteuttaminen käytännössä Kuntien tekemä arviointi ja päättäminen jatkotoimenpiteistä Tarkoituksena on siis toteuttaa yhden valtuustokauden vuosien sopimuspohjainen kokeilu, jonka jatkamisesta päätetään valtuustokauden lopulla. Liikunnan sisäisessä markkinoinnissa tukeudutaan terveysliikuntaan ja huippu-urheiluun. Näin saadaan uusia näkökulmia tärkeimmäksi tunnustetun lasten ja nuorten liikunnan rinnalle. 16

18 Terveysliikunnan merkittävyys perustuu ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla voidaan pitkällä aikavälillä saada säästöjä terveydenhuolto- ja sosiaalikustannuksissa. Terveysliikunnan sisäisen markkinoinnin osalta tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, kansanterveysjärjestöjen sekä koululiikunnan kanssa. Huippu-urheilun merkittävyys perustuu kunnan kannalta alueen imagoon. Lisäksi huippuurheilu toimii lasten ja nuorten liikunnan motivaattorina. Huippu-urheilun tukeminen ja markkinointi tulee jättää peruskuntien tehtäväksi. Huippu-urheilutahot tekevät sopimukset suoraan kuntien kanssa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan luomalla palveluista erillinen palautejärjestelmä kuntien liikuntatointen yhteisille web-kotisivuille. Lisäksi esitetään liikunta-asioita käsiteltäväksi seutukäräjillä, joissa asukkaat pääsevät suoraan kertomaan mielipiteitään asioista. Lähiliikuntapaikkojen hoitoalueille luodaan lähidemokratiaelimiä asuinalue- ja kyläkohtaisesti päättämään lähiliikuntapaikoista ja palveluista. Arviointi Seutuvaltuusto ja sen asettama liikuntapoliittinen työryhmä arvioivat toiminnan etenemistä vähintään kerran vuodessa kuntien talousarviovalmistelun yhteydessä, jolloin voidaan turvata kuntien liikuntatoimille riittävät toimintaedellytykset. Liikuntapoliittinen työryhmä arvioi omaa toimintaansa vuotuisissa kokouksissaan samoin lähidemokratiaelimet. 4. Talous Tausta Lamavuosina 1990-luvun alussa ja laman jälkeen kuntien liikuntatoimet ovat kärsineet resurssien niukkuudesta. Kuntien talouden kiristyessä on liikunnassa ollut helppo tehdä supistuksia. Kunnallisen liikuntatoimen rahoitusta heikentää entisestään kiinteistökustannusten (energia- ja vesimaksut, jätehuolto, palkkakustannukset, jne.) kasvu. Siten samoilla resursseilla ei tulevaisuudessa pystytä järjestämään edes nykyisenlaisia palveluja, vaan joudutaan perimään maksuja asiakkailta entistä enemmän kohonneiden kustannusten peittämiseksi. 17

19 Talouden kannalta ongelmallisia ovat liikuntapaikkamaksut. Tällä hetkellä maksut määräytyvät eri kunnissa erilailla ja liikuntapaikkojen käyttäjät kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa maksujen ja saatujen palvelujen suhteen. Lisäksi sisäisistä vuokrista aiheutuvat kustannukset suhteessa käyttömenoihin ovat ongelma, lähinnä Kotkassa ja Virolahdella(ylempi taulukko). Kokonaisuudessaan vuokriin ja palkkoihin kuluu huomattava osuus käyttömenoista (alempi taulukko). Nk. taloudellisen liikkumavaran luku on kuitenkin tällä laskentatavalla vain suuntaa antava, ja jatkoa varten oikeanlaista seurantaa voidaan tehdä arvioinnin yhteydessä esitetyllä tavalla. Lisäksi tällaisenaan kuntia ei tyhjentävästi voi verrata toisiinsa. Budjetin mukaiset tulot ja menot (EUR) liikuntatoimen osalta 2003: Sisäiset vuokramenot Vuokratulot Käyttömenot yhteensä Käyttötulot yhteensä Hamina ,3 % Kotka ,1 % Miehikkälä % Pyhtää % Virolahti ,3 % Nettovuokramenojen osuus nettokäyttömenoista Vuoden 2002 mukaiset tiedot tilinpäätöksistä (Virolahden osalta on eliminoitu Veli Saarisen juhlavuoden aiheuttamat poikkeamat): Käyttömenot yhteensä Vuokramenot Henkilöstömenot Käyttötulot yhteensä Vuokratulot Jäljelle jäävä osuus *, %:a käyttömenoista Hamina , , , , , ,07 32,1 % Kotka , , , , , ,00 34,3 % Miehikkälä ,33 0, , ,69 0, ,63 70,7 % Pyhtää ,67 0, , ,00 0, ,75 61,7 % Virolahti , , ,00 25,20 0, ,20 20,9 % * Käyttömenojen jäljelle jäävä osuus palkkojen ja vuokrien jälkeen, kun käyttötulot on lisätty summaan. 18

20 Tavoite Keskeisenä tavoitteena on nykyisen palvelutason turvaaminen. Tähän pyritään sekä kuntakohtaisesti että seudullisella yhteistyöllä. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää liikuntapaikkamaksujen perusteet liikuntapaikkojen laadun ja saavutettavuuden mukaan. Maksettavia sisäisiä vuokria pyritään vähentämään ja taloudellisen liikkumavaran suuruus säilyttämään. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Kuntien liikuntabudjetteja tulee tarkastella seudullisessa liikuntapoliittisessa työryhmässä yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin voidaan yhteisesti tehdä ohjaavia toimenpiteitä. Lisäksi pyritään entistä enemmän saamaan veikkausvoittovaroja alueellisiin rakentamishankkeisiin. Valtionavustusten haussa tehdään entistä enemmän yhteistyötä alueen valtakunnallisten päätöstekijöiden kanssa. Yhteistyön kehittämiseksi luodaan erillinen yhteistoimintaverkosto, johon tulevat mukaan kansanedustajat, valtakunnallisten liikuntajärjestöjen johtoon kuuluvat sekä lääninhallituksen alueellisen liikuntaneuvoston edustajat yhdessä kuntien ja Etelä-Kymenlaakson liikuntapoliittisen työryhmän edustajien kanssa. Liikuntapaikkamaksuissa suositaan seutukunnan käyttäjiä verrattuna seutukunnan ulkopuolisiin. Tällä tavoin avataan kuntarajoja nykyistä enemmän. Arviointi Etelä-Kymenlaakson Liikuntapoliittisen työryhmän tulee organisoida asiakastyytyväisyyteen perustuva säännöllinen arviointi strategia-alueen liikuntapaikoilla. Taloudellisen liikkumavaran kehitystä tulee jatkossa arvioida nykyistä seikkaperäisemmin. Arviointityö etenee siten, että kunnissa tehdään kustannuspaikoittain erottelu kiinteisiin (=pakollisiin) ja muuttuviin (=joista voidaan vuosittain päättää) kustannuksiin. Tätä suhdetta tulee vuosittain seurata. Samalla suhde kertoo ns. taloudellisen liikkumavaran kehityksestä. 19

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä Kommenttipuheenvuoro Tytti Määttä 11.11.2015 Tulevaisuuden kunta? Kunnallinen itsehallinto on kansalaisten itsehallintoa omassa kotikunnassaan. Kunta on yhtä vahva kuin sen jäsenet. Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa SITOUTUMINEN Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa Miten liikuntatoimen luottamushenkilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhtymän hallitus yms.) on käsitelty seuraavia kansallisia ohjelmia ja suosituksia?

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot