ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA"

Transkriptio

1 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003

2 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen julkaisu 2/2003 ISSN: ISBN: Kansikuva: futureimagebank.com

3 Sisältö JOHDANTO 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA - VISIO TAVOITTEISTA 5 I STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 7 II JULKISET LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelujen kehittäminen seutukohtaisesti Liikunnan perus- ja erityispalvelutuotantojärjestelmät Päätöksenteko ja toimivaltasuhteet Talous 17 III LIIKUNTAPAIKAT Liikuntapaikkojen kehittäminen seutukohtaisesti, investoinnit ja peruskorjaus Kaavoitus sekä liikunta- ja virkistysalueyleiskaava Liikunnan infrastruktuurin tekninen huolto, kalusto ja henkilöstö 23 IV LIIKUNTA ELINKEINOELÄMÄN EDUSTAJANA Liikunnan palveluyritykset Liikuntamatkailu Hyvinvointi- ja informaatioteknologian hyväksikäyttö 28 V LIIKUNTA SOSIAALISENA PÄÄOMANA Liikunta- ja urheiluseurat, liikunnan sosiaalinen organisoituminen Kilpa- ja huippu-urheilu Kansainväliset asiat 34 VI ULKOILU JA VIRKISTYS Liikunta-alueet maalla, vedessä, jäällä ja lumella 36 TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN YHTEENVETO 38 ARVIOINNIN VUOSIKELLO 39 Liitteet 2

4 JOHDANTO Keväällä 2002 Etelä-Kymenlaakson seutuvaltuustossa päätettiin ryhtyä laatimaan Etelä- Kymenlaaksoon liikuntapoliittista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on alueen kuntien yhteistoiminnallisuuden kehittäminen liikunnan alueella. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Kotka 1. Antti Mattila Liikuntatoimenjohtaja 2. Sirpa Paatero Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 3. Mika Arola Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Pyhtää 1. Tuula Kurri Sivistyslautakunnan puheenjohtaja 2. Riitta Fransas Liikuntasihteeri Hamina 1. Osmo Ristolainen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 2. Jussi Virsunen Sivistystoimenjohtaja 3. Matti Porkka Kaupunginhall.jäsen O. Ristolaisen henk.koht. varajäsen 4. Tero Pasi Teknisen lautakunnan jäsen 5. Maija Vahla Vapaa-aikapalvelupäällikkö Virolahti 1. Risto Uusitalo Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 2. Mia Karvanen Liikunnanohjaaja 3. Kirsi Hämäläinen Seutuvaliokunnan edustaja Virolahden vs. kunnanjohtaja Miehikkälä 1. Vesa Tylli Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 2. Veli-Matti Ahonen Vapaa-aikasihteeri Työryhmän hallinnolliseksi sihteeriksi määrättiin Kotkan liikuntatoimenjohtaja Antti Mattila, jonka johdolla valmisteltiin sopimus Jyväskylän yliopiston Liikunnan sosiaalitieteiden laitok- 3

5 sen/liikunnan kehittämiskeskuksen kanssa strategian valmistamiseksi. Työn rahoitus saatiin aluekeskusohjelmasta, joka kanavoi rahoituksen Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy:öön. Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy:n kanssa solmittiin kevättalvella Tutkimus- ja kehittämistyön johtajana on toiminut LitT, dosentti, liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi, ja hänen tutkimusassistenttinaan liik.yo. Outi Metsäranta. Strategian työstämiseen ovat osallistuneet myös FT, dosentti, yliassistentti Kalervo Ilmanen ja LitM, tutkija Kari Puronaho. Keväällä 2003 tutkijaryhmä suoritti alueen kunnissa (Pyhtää, Kotka, Hamina (Vehkalahti), Virolahti, Miehikkälä) laajan haastattelukierroksen, johon kuntien liikuntaviranhaltijat olivat valinneet yhteensä 20 haastateltavaa kuntien päätöksenteosta, työntekijöistä, alan yrittäjistä ja vapaaehtoistoimijoista. Strategiatyön apuna käytettiin elektronista yhteistoimintaympäristöä, johon saatiin kunnista n. 40 asiantuntijaa julkiselta, kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta. Strategiatyön aloitusseminaari pidettiin Vehkalahdella Seminaarissa mm. opetusministeriön liikuntayksikön neuvottelevavirkamies Timo Haukilahti esitteli ministeriön strategiaa. Lisäksi keväällä 2003 järjestettiin Kotkassa elektroniseen yhteistoimintaympäristöön perehdyttämistilaisuus. Elektronisen yhteistoimintaympäristöön liitettiin mukaan seuraavat eri sektorien asiantuntijat: Ahonen Veli-Matti Arola Mika Bagaric Tuija Blomberg Antti Breilin Marjo Forsell Kirsi Fransas Riitta Heikkilä Juha Herranen Risto Holmberg Mia Holopainen Heikki Karvanen Mia Kattelus Airi Kopra Pirjo Kurri Tuula Kylmälä Markku Laine Kalevi Lehtinen Tommi Liimatainen Markku Mattila Antti Metsola Jyrki Osola Teemu Paatero Sirpa Pakkanen Aaro Pekkinen Aija Pietarinen Ari Porkka Juha Pulkkinen Timo Rantala Mikko Renlund Heimer Renlund Tarja Ristolainen Osmo Salminen Matti Suomalainen Jyrki Tammilehto Jarmo Tasa Veli-Matti Tylli Vesa Urpalainen Matti Uusitalo Risto Uusitalo-Ovaska Eija Vahla Maija Virsunen Jussi Värri Kyösti YHTEENSÄ 43 HENKILÖÄ 4

6 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA VISIO TAVOITTEISTA 1. AKTIIVINEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Kaakonkulma muodostaa tulevaisuudessa yhä aktiivisemman yhteistoiminta-alueen, jossa alueen kunnat, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat luottavat toisiinsa ja työskentelevät alueen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Liikunnan alueella yhteistoiminta eri sektoreilla kunnallisen liikuntatoimen, urheiluseurojen ja liikunta-alan yrittäjien kesken kasvaa verkostoksi, josta otetaan oppia myös alueen ulkopuolelta. 2. AKTIIVINEN INFORMAATIOALUE Etelä-Kymenlaakso muodostaa merkittävän informaatioalueen, jossa erilaiset tieto- ja tavaravirrat kulkevat hyvin rakennetussa infrastruktuurissa, informaatioverkostoissa ja myös sosiaalisena pääomana. Liikunnan alueella keskeistä on, että alue muodostaa monipuolisen ja hyvän urheiluseuraverkoston, josta eteläkymenlaaksolaiset ovat entistä kiinnostuneempia ja valmiita osallistumaan. 3. AKTIIVINEN KOULUTUSALUE Strategia-alueella on merkittävää koulutuksellista ja sivistyksellistä pääomaa, jolla turvataan alueen hyvinvoinnin jatkuvuus muuttuvassa kansallisessa ja kansainvälisessä ilmapiirissä. Alueen koulutuksesta ollaan kiinnostuneita muualla Suomessa ja myös lähialueilla Venäjällä ja Virossa, joiden lähialueoppilaitosten kanssa tehdään kasvavaa yhteistoimintaa. Liikuntakoulutuksessa alueen kunnilla, oppilaitoksilla ja urheilun aluejärjestöillä sekä seuroilla on merkittävä asema. 5

7 5. AKTIIVINEN EDUNVALVONTA-ALUE Seutuvaltuusto toimii keskeisenä alueen edunvalvojana, jolla on hyvät verkostot alueen sisäisiin ja ulkoisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisen tahon vaikuttajiin. Seutuyhteistyö tiivistyy alueen osien kesken ja opetusministeriö tukee alueen liikuntatoimen yhteistoimintaa, joka alkoi strategiatyön päätyttyä kokeiluluonteisena, mutta joka on vakiinnutettu ja jonka hyviä kokemuksia välitetään myös muualle maahan. Alueen kunnilla voi olla vaaleilla valittu yhteinen seudullinen edunvalvontaelin, alueellisen lainsäädännön kehittyessä kunnat kuitenkin säilyttävät itsenäisyytensä. Edunvalvonta keskittyy peruspalvelutuotannon, johon myös liikunnalliset peruspalvelut kuuluvat, laadun ja määrän varmistamiseen. Seudullisessa edunvalvonnassa on myös liikunta-asioita hoitava sektorikohtainen edunvalvontaelin. 6. YHTEINEN INVESTOINTIALUE Yhteistyön tiivistyttyä on mahdollista perustaa myös yhteinen investointialue, joka määritellään koskemaan keskeisimpiä suuria yhteisiä investointihankkeita yleensä ja isoimpia liikuntapaikkoja erityisesti, joista esimerkeiksi nousevat kylpylä, Uuperin talviurheilukeskus, Arto Tolsa jalkapallostadion, Ruissalon ampumahiihtoalue, Suomenlahden saariston ja rantojen virkistyskäyttö, alueen jääurheilukeskukset sekä alueelle kehitetyt latu-, jää-, lumi- ja maareitistöt, joilla on yhteydet myös ylikunnallisiin, maakunnallisiin, valtakunnallisiin ja Venäjän lähialueille ulottuviin reitistöihin. Kunnat näkevät investointimahdollisuuksina myös toisten kuntien alueet yhteistoiminnallisesti siten, että toisten kuntien alueelle investoidessa ei omaan kuntaan tarvitse investoida samoja hankkeita. Toimintatapaan sisältyy sopimus investoinneista ja niiden käytöstä. 7. YHTEINEN MARKKINOINTIALUE Alueen toimijat perustavat markkinointitoimenpiteensä yhteisesti tehtyihin markkinointitutkimuksiin, joilla voidaan tukea kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin palvelujen suuntaamista ja kehittämistä entistä laadukkaimmiksi. Liikunnan alueella toimii kuntien, seurojen ja liikunta-alan yritysten yhteinen markkinointitaho, jolle kunnat ovat luoneet toimintaedellytykset. Alueen kuntien liikuntatoimilla on yhteiset kotisivut internetissä. 6

8 I STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Yhteiskuntaan vaikuttavat voimakkaasti informaatio- ja hyvinvointiteknologian kasvu, kansainvälisyys ja väestörakenteen muutokset. Väestörakenteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat Kaakonkulman kunnissa oleva uhka väestötappiosta ja syntyvyyden alenemisesta. Maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Myös alueen sisäinen muuttoliike vahvistaa alueen kaupunkikeskusta ja heikentää reuna-alueilla olevia kuntia. Strategian keskeisin tavoite on tuottaa ja turvata liikuntapalvelujen saanti alueella asuville ja siellä vieraileville. Tähän tavoitteeseen päästään tiivistämällä aikaisempaa merkittävästi enemmän kuntien liikuntatointen yhteistoiminnallisuutta. Suhde julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä muuttuu liikuntapalvelujen kentässä. Ellei hyvään yhteistoimintaan päästä, on uhkakuvana liikuntakulttuurin palvelujen merkittävä heikkeneminen. Muutospaineet aiheuttavat kasvavia vaatimuksia myös liikuntahallinnolle ja vaativat siltä mm. läpinäkyvyyttä, arvioitavuutta ja palvelualttiutta. Uudessa toimintaympäristössä menestyksellinen selviäminen edellyttää liikuntaelämän yksituumaista samaan tavoitteeseen pyrkimistä sekä eri alueiden että eri sektoreiden kesken. Aivan viime aikoina Etelä-Kymenlaakson seutukunnan kehitys on ollut myönteinen. Kunnat ovat tehneet yhä suurempia elinkeinopoliittisia satsauksia. Työttömyysaste on laskenut muuta maata nopeammin ja maakunnan liikevaihdon kasvuprosentti on ollut muuta maata suurempi. Työpaikat lisääntyvät ja väkilukukin on aivan viime vuosina kääntynyt hienokseltaan nousuun. Alueen visiona on: Olemme osaamisen ja yhteistyön kansainvälinen kasvuseutu idän ja lännen kohtaamispaikka, jossa asukkaat ja yritykset viihtyvät. Etelä-Kymenlaakson seutukunnassa on totuttu tiiviiseen yhteistyöhön. Tosin yhteistyön pääpaino on ollut muualla kuin liikuntatoiminnassa. Hyvä yhteistoiminta tulee ulottaa myös liikuntapalveluihin, koska yhteistoiminnasta on ollut hyviä kokemuksia muilla sektoreilla. Aluekeskusohjelman yhtenä tavoitteena onkin ollut palvelutuotannon yhteistyön kehittäminen. Sitäkin tarkoitusta palvelee sektorikohtainen, käsillä oleva Etelä-Kymenlaakson liikuntastrategia. 7

9 Liikuntastrategian tarkoituksena on omalta osaltaan esittää yhteistyö- ja toimintamalleja, joilla muuttuvassa yhteiskunnassa voidaan kunnallista, ylikunnallista sekä seudullista liikuntatoimintaa tehdä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Ohessa kuntien väestöennusteet (Lipas): Väestömäärä ja -ennuste Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Ja koulutustaso kunnittain (Lipas): Tutkinnot, % asukkaista (2000) ,3 16,2 32,5 17,6 26,9 7,5 29,2 14,7 29,9 11,3 Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Keskiaste Korkea aste Alueen koko väestömäärä on (2000). Vuoteen 2030 mennessä sen ennustetaan (Lipas) vähenevän hengellä eli väestömäärä vähenisi hieman yli 8 %:lla. Väestömäärän alenemisen katsotaan johtuvan vanhempien ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvusta ja vastaavasti nuorten ikäluokkien vähenemisestä. Vähenemistä tapahtuu kaikissa kunnissa, mutta suhteellisesti eniten maaseutukunnissa. Väestö on keskimääräistä koulutetumpaa, sillä kaupunkikunnissa puolella väestöstä 8

10 on keski- tai korkea-asteen koulutus ja maaseudullakin n. 40 %:lla. Koulutus on sidoksissa liikuntatietoisuuteen, joten liikuntaharrastuksilla väestön koulutuksen perusteella on kysyntää keskimääräistä enemmän muuhun maahan verrattuna. Taloudellisessa tarkastelussa kunnat panostavat liikuntaan hyvin erilailla oheisten taulukoiden mukaan (Lipas): KUNTA NETTOKÄYTTÖMENOT e (2001) PER CAPITA e Hamina Pyhtää Kotka Virolahti Miehikkälä SEUTUKUNTA YHTEENSÄ ,02 Nettokäyttömenot/asukas, EUR Virolahti 31,18 39,49 44,67 Pyhtää 20,27 20,06 17,37 Miehikkälä 25,25 27,66 26, Kotka 50, ,87 Hamina 42,08 51,5 54,

11 Kilpailevien seutukuntien nettokäyttömenot/asukas (2000) Lappeenrannan stk Lahden stk Kouvolan stk Imatran stk Hämeenlinnan stk Kotkan - Haminan stk 53,12 52,41 57,73 56,7 45,06 50, Kuntien investointimenot (EUR) Kunta keskiarvo Investointitulot (valtio, EU) yht. Hamina , , , , Kotka , , , , Miehikkälä 0, ,34 0, ,82 0,00 Pyhtää 0,00 0,00 0, , ,26 (rahoitusos. muilta) Virolahti 5 550, , , , ,00 Nettokäyttömenojen osalta ollaan selkeästi maan keskiarvon (67,20 ) alapuolella ja investoinneissa (jotka ovat hyvin vuosisidonnaisia) ollaan selkeästi jäljessä maan keskiarvoa. Seutukunnan koko nettokäyttövolyymista Kotkan osuus on 69,6 %. 10

12 II JULKISET LIIKUNTAPALVELUT 1. Liikuntapalvelujen kehittäminen seutukohtaisesti Tausta Liikuntapalvelut on totuttu näkemään Etelä-Kymenlaaksossa kuntien omana toimialana. Tulevaisuudessakin esimerkiksi lähiliikuntapaikat ja muut liikunnan peruspalvelut on oltava kuntakohtaisia, jotta voidaan turvata jokaisen etelä-kymenlaaksolaisen mahdollisuudet liikkua. Kuntien tulee siis edelleen ottaa yhteiskunnallinen päävastuu asukkaiden liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä. Etelä-Kymenlaakson kuntien seutuyhteistyö liikunnan osalta on tähän saakka ollut varsin vähäistä. Alueen vahvuutena on kuitenkin se, että muuta yhteistyötä on jo aiemmin totuttu tekemään. Toisaalta yhteistyön mahdollisuuksia heikentää alueen nauhamaisuus, kun Pyhtään ja Miehikkälän välinen etäisyys on suuri. Kokonaisuudessaan kuitenkin autoliikenneverkko itälänsisuunnassa on toimiva. Kunnan liikuntapalvelujen kehittäminen menee osittain hukkaan, jos palvelut eivät tavoita kuntalaisia. Liikuntapalvelujen markkinointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta asukkaat löytävät tiensä alueen liikuntapalvelujen käyttäjiksi. Tavoite Tavoitteena on, että seutukohtaisella kehittämisellä saadaan lisää vaikuttavuutta olemassa olevilla resursseilla. Seutuyhteistyöllä pyritään turvaamaan laadukkaat liikuntapalvelut seutukunnassa. Lisäksi tavoitteena on alueen vetovoimaisuuden parantaminen; liikuntatoiminnalla halutaan vaikuttaa myönteisesti alueen imagoon. Huippu-urheilumenestyksellä luodaan kuvaa menestyvästä, dynaamisesta ja nuorekkaasta alueesta ja hyvillä liikunnan peruspalveluilla on mahdollisuus vaikuttaa alueen viihtyvyystekijöihin ja kiinnostavuuteen mm. uusien asukkaiden kannalta. Toimintojen keskittämisen sijaan tavoitteena on löytää eri toiminnoille erilaisia keskuksia kyse on siis strategisesta hajakeskittämisestä. 11

13 Markkinoinnin osalta tavoitteena on, että entistä useampi löytää seutukunnan kuntien liikuntapalvelut. Jos maksullisen toiminnan kysyntä kasvaa, voidaan tarjontaa lisätä ja siten kasvattaa tulorahoitusta. Tässä yhteydessä kuntien liikuntatoimen tehtävä on yksityisen ja kolmannen sektorin liikunnan edellytysten turvaaminen. Varsinaisen yritystoiminnan tukeminen on elinkeinopoliittinen tehtävä. Liikuntatoimen tulee olla aloitteellinen ja verkostoituva koordinaattori myös liikunnan yritystoiminnan kehittämisessä. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Liikuntapalvelujen kehittämistä seutukohtaisesti edistetään o sidosryhmien ja kuntien liikunta/vapaa-aikatoimen syvenevällä yhteistyöllä o yhteisellä liikuntapaikkarakentamisella ja liikuntapaikkojen suunnittelulla o olemalla innovaattorina ja koordinaattorina elinkeinoelämän ja matkailun hankkeissa o toimintatapojen yhdistämisellä seutukohtaisesti o huippu-urheilun ja sen tukipalvelujen keskittämisellä o realistisella kolmannen sektorin voimavarojen käytöllä o etsimällä kullekin kunnalle omat vahvuutensa ja erikoistumisalueensa. Yksityiskohtaisempia toimenpiteitä ja kehittämisehdotuksia edellisiin käsitellään tarkemmin kunkin aihealueen yhteydessä. Markkinoinnissa tulee mainonnan osalta toteuttaa seudullista yhteistyötä yhteisillä painotuotteilla, kampanjoilla ja yhteisillä kotisivuille internetissä. Yhteisten hankkeiden tai palvelujen osalta kiinnitetään erityistä huomiota markkinointiin. Tulevaisuudessakin Etelä-Kymenlaakson seutuvaltuuston tulee nimetä alueelle Liikuntapoliittinen työryhmä hoitamaan liikuntakulttuurin kehittämistä. Liikuntapoliittisessa työryhmässä tulee olla mm. kuntien, kolmannen sektorin (liikunnan kansalaistoimijat) ja yksityisen palvelutuotannon edustus. Ensimmäisenä työryhmän tehtävänä on käynnistää strategiassa esitetty markkinatutkimus. 12

14 Arviointi Etelä-Kymenlaakson Liikuntapoliittinen työryhmä kokoontuu sovittavan ohjelman mukaisesti arvioimaan julkisten liikuntapalvelujen tilaa kerran vuodessa. Mittarina ovat esim. (Kompassitutkimuksessa käytetyt kriteerit eurooppalaisessa vertailussa) nettokäyttömeno/asukas ja palvelujen käyttökerrat suhteutettuna asukaslukuun (käyttökertaa/asukas). Toinen vaihtoehto on käyttökertojen suhteuttaminen liikuntapaikkojen hyötyneliöihin. Liikuntatoimea voidaan arvioida käyttökerroilla suhteutettuna käyttötalousmenoihin. Julkisuusvaikuttavuutta voidaan arvioida liikuntatoimesta julkaistujen lehtiartikkelien määrällä ja kuntien liikuntatointen kotisivujen laskurien käyttäjämäärillä. 2. Liikunnan perus- ja erityispalvelutuotantojärjestelmät Tausta Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunnan peruspalveluilla tarkoitetaan lähinnä kunto- ja terveysliikuntaa tukevaa toimintaa. Kunnissa tämä tarkoittaa lähiliikuntapaikkojen ja muiden kunto/harrasteliikuntaan käytettävien paikkojen rakentamista ja ylläpitoa. Liikunnan erityispalveluilla tarkoitetaan erityisryhmien liikuntaa, ja muuta peruspalveluista poikkeavaa, esimerkiksi erikoisliikuntapaikkoja, yksittäisiä liikuntatapahtumia tai urheilijakoulutusta. Tällä hetkellä jokaisessa kunnassa on olemassa peruspalvelut. Tässä strategiassa yhteistyön huomiota tulee kiinnittää liikunnan erityispalvelujärjestelmiin. Tavoite Tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa turvataan liikunnan peruspalvelut. Peruspalveluissa tulee kuitenkin tehdä yhteistyötä liikuntapaikkarakentamisen ja kunnossapidon osalta sekä varusteiden, välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa, huollossa ja käytössä synergiaetujen saamiseksi. 13

15 Kunnallisen liikuntatoiminnan seutuyhteistyön tulee keskittyä erityispalveluihin. Erityisosaamista tai -toimintoja ei ole järkevää hankkia joka kuntaan. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Peruspalveluiden osalta liikuntapaikkarakentamista ja kunnossapitoa käsitellään luvussa Liikuntapaikat. Erityisryhmien liikunnalle on tärkeä tehdä liikuntapaikat sellaiseksi, joissa noudatetaan suomen rakennusmääräyskokoelmaa ns. F1 vaatimusten osalta, jotka on vahvistettu myös uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kuntien liikuntatoimilla ei juurikaan ole tällä hetkellä erityisryhmien liikuntaa, Haminassa ja Kotkassa erityisryhmien liikunta hoidetaan usein sosiaali- ja terveystoimen kautta ja Virolahdella pääasiassa ostopalveluna (Virolahdella liikuntatoimi järjestää kuitenkin ikääntyneiden liikuntaa). Pyhtään ja Miehikkälän erityisryhmien liikunta on vähäistä. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen seutukunnalla ei ole riittävää suhteessa kysyntään, ja olisikin tärkeää keskittää erityisryhmien liikunnan osaaminen sinne, missä sitä jo on. Kuntien erityisryhmien liikuntaresurssi otetaan kaikkien kuntien käyttöön ja kuntien rajat erityisliikunnan osalta poistetaan. Aiheutuvat kustannukset maksetaan käytön mukaan. Erityisliikuntaosaaminen voidaan keskittää yhteen kuntaan. Tällöin kustannukset voidaan jakaa palvelujen käytön mukaan. Arviointi Erityisliikunnan toteutumista arvioidaan vuosittain toteutuneiden käyntikertojen mukaan ja tuloskriteerinä on arvioida erityisryhmien liikunnan merkitystä eli kuinka moni erityisliikunnan tarvitsija saa palveluita. Kriteeri edellyttää tietoisuutta erityisliikunnan piiriin kuuluvien ihmisten määrästä eli kartoittamista ja käyntikertojen suhteuttamista palveluja tarvitsevien määrään. 14

16 3. Päätöksenteko ja toimivaltasuhteet Tausta Liikuntaa koskevia päätöksiä tehdään lähinnä kuntien valtuustoissa, kunnanhallituksissa, lautakunnissa ja viranhaltijapäätöksinä. Päätöksenteon sujuvuus on paljolti riippuvainen asian valmistelusta. Lisäksi päätöksentekoprosessiin vaikuttaa päättäjien kiinnostus liikuntaa kohtaan. Valitettavasti kaikki eivät ole kiinnostuneita liikunnasta tai ymmärrä sen yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi ongelmana on päätöksenteon henkilöityminen ja henkilökohtaisten intressien ylikorostuneisuus tehtyjen avainryhmähaastattelujen mukaan. Päätöksenteon ongelmat johtuvat myös liikuntatoimeen osoitettujen varojen jatkuvasta riittämättömyydestä Seudullisena päätöksentekoelimenä toimii seutuvaltuusto, jonka päätettäväksi kunnat voivat siirtää erilaisia asioita. Seutuvaltuustossa on käsitelty vain vähän liikuntaa koskevia asioita. Tämän strategian myötä tullaan kuitenkin entistä enemmän tarvitsemaan yhteistä päätöksentekoa. Seudullisen toiminnan periaatteena on, että kaikkien kuntien hyvinvointia edistetään demokraattisesti ja tasapuolisesti. Päätöksentekoa tarkasteltaessa nykypäivänä yhteiskunnassa demokratia saa myös uusia muotoja perinteisen kunnallispolitiikan ulkopuolella. Suora vaikuttaminen erilaisten eturyhmien kuten urheiluseurojen kautta lisääntyy. Myös markkinoiden voima on lisääntynyt ja sitä kautta myös ihmisten vaikutusmahdollisuudet kuluttajina, jotka voivat vaikutta ostopäätöksillään. Kunnallista tai seudullista päätöksentekoa voidaan pitää liikuntaelämää ohjailevana toimintona, ja päätöksenteon pitää olla interaktiivista toimintaympäristönsä kanssa. Tavoite Pitemmän aikavälin tavoitteena tulee olla seutukunnan liikuntatoimen toimintojen yhdistäminen kuntien välisellä sopimuksella yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa liikuntapalveluja kuntalaisille ja luo edellytyksiä urheiluseuroille. Kunnat voivat keskinäisillä sopimuksilla järjestää ja ostaa liikuntapalveluita koko strategia-alueen asukkaille ja seuroille. Tällöin kunnallinen liikuntatoimi on Set of contracts -tyyppinen organisaatio eli sopimuskehys palvelujen tuotannossa ja edellytysten luomisessa. Sopimuskehys on yleisesti käytössä EU:n jäsenmaiden kaupunkikunnissa. Synergiaetua saadaan kilpailuttamalla teknistä huoltoa markkinoilla. 15

17 Toinen kyseeseen tuleva organisoitumismuoto voi olla kuntien yhteinen liikelaitos tai liikunnan kuntainliitto, mutta ne edellyttävät suurta poliittista yksimielisyytä ja pitkäjänteisyyttä. Kaikissa organisoitumismuodoissa tulee peruskuntiin jättää kuntien omille vastuille niiden haluamat lähiliikuntapaikat asuinalueilla ja maaseudun kylissä. Lähivuosien eräs tärkeimmistä tehtävistä on liikunnan markkinoiminen päätöksentekijöille ja erityisen viestintäkokonaisuuden luominen liikuntapalveluja haluaville. Tämä on kuntien tehtävä, mutta lisää painoarvoa pyritään saamaan myös yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kiinnostuksen laajentuessa päätöksenteon henkilöityminen vähenee. Sisäisen markkinoinnin tavoitteena on myös se, että liikunta-asioita pyritään saamaan entistä enemmän esille seutuvaltuustossa. Lisäksi tavoitteena on kuntalaisten entistä parempi vaikutusmahdollisuus liikunta-asioihin. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Seutuvaltuustoon tulee ottaa käsittelyyn liikuntatoimen alueella tehtävien kuntien välisten sopimusten ja niistä seuraavien organisoitumismuotojen eteenpäinvieminen. Esityksen asiasta tekee seutuvaltuuston asettama liikuntapoliittinen työryhmä. Aikataulu voi olla seuraava: 2003 periaatteellisen ratkaisun tekeminen seutuvaltuustossa liikuntatoimien sopimusperusteisuudesta 2004 markkinakartoitus alueen kunnissa markkinoiden tuntemuksen lisäämiseksi 2005 liiketoimintasuunnitelman valmistaminen kuntien välisten sopimusten taustatiedoksi 2005 yhteistyösopimusten valmistelu ja hyväksyminen kuntien päätöksentekoelimissä sopimusten toteuttaminen käytännössä Kuntien tekemä arviointi ja päättäminen jatkotoimenpiteistä Tarkoituksena on siis toteuttaa yhden valtuustokauden vuosien sopimuspohjainen kokeilu, jonka jatkamisesta päätetään valtuustokauden lopulla. Liikunnan sisäisessä markkinoinnissa tukeudutaan terveysliikuntaan ja huippu-urheiluun. Näin saadaan uusia näkökulmia tärkeimmäksi tunnustetun lasten ja nuorten liikunnan rinnalle. 16

18 Terveysliikunnan merkittävyys perustuu ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla voidaan pitkällä aikavälillä saada säästöjä terveydenhuolto- ja sosiaalikustannuksissa. Terveysliikunnan sisäisen markkinoinnin osalta tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, kansanterveysjärjestöjen sekä koululiikunnan kanssa. Huippu-urheilun merkittävyys perustuu kunnan kannalta alueen imagoon. Lisäksi huippuurheilu toimii lasten ja nuorten liikunnan motivaattorina. Huippu-urheilun tukeminen ja markkinointi tulee jättää peruskuntien tehtäväksi. Huippu-urheilutahot tekevät sopimukset suoraan kuntien kanssa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan luomalla palveluista erillinen palautejärjestelmä kuntien liikuntatointen yhteisille web-kotisivuille. Lisäksi esitetään liikunta-asioita käsiteltäväksi seutukäräjillä, joissa asukkaat pääsevät suoraan kertomaan mielipiteitään asioista. Lähiliikuntapaikkojen hoitoalueille luodaan lähidemokratiaelimiä asuinalue- ja kyläkohtaisesti päättämään lähiliikuntapaikoista ja palveluista. Arviointi Seutuvaltuusto ja sen asettama liikuntapoliittinen työryhmä arvioivat toiminnan etenemistä vähintään kerran vuodessa kuntien talousarviovalmistelun yhteydessä, jolloin voidaan turvata kuntien liikuntatoimille riittävät toimintaedellytykset. Liikuntapoliittinen työryhmä arvioi omaa toimintaansa vuotuisissa kokouksissaan samoin lähidemokratiaelimet. 4. Talous Tausta Lamavuosina 1990-luvun alussa ja laman jälkeen kuntien liikuntatoimet ovat kärsineet resurssien niukkuudesta. Kuntien talouden kiristyessä on liikunnassa ollut helppo tehdä supistuksia. Kunnallisen liikuntatoimen rahoitusta heikentää entisestään kiinteistökustannusten (energia- ja vesimaksut, jätehuolto, palkkakustannukset, jne.) kasvu. Siten samoilla resursseilla ei tulevaisuudessa pystytä järjestämään edes nykyisenlaisia palveluja, vaan joudutaan perimään maksuja asiakkailta entistä enemmän kohonneiden kustannusten peittämiseksi. 17

19 Talouden kannalta ongelmallisia ovat liikuntapaikkamaksut. Tällä hetkellä maksut määräytyvät eri kunnissa erilailla ja liikuntapaikkojen käyttäjät kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa maksujen ja saatujen palvelujen suhteen. Lisäksi sisäisistä vuokrista aiheutuvat kustannukset suhteessa käyttömenoihin ovat ongelma, lähinnä Kotkassa ja Virolahdella(ylempi taulukko). Kokonaisuudessaan vuokriin ja palkkoihin kuluu huomattava osuus käyttömenoista (alempi taulukko). Nk. taloudellisen liikkumavaran luku on kuitenkin tällä laskentatavalla vain suuntaa antava, ja jatkoa varten oikeanlaista seurantaa voidaan tehdä arvioinnin yhteydessä esitetyllä tavalla. Lisäksi tällaisenaan kuntia ei tyhjentävästi voi verrata toisiinsa. Budjetin mukaiset tulot ja menot (EUR) liikuntatoimen osalta 2003: Sisäiset vuokramenot Vuokratulot Käyttömenot yhteensä Käyttötulot yhteensä Hamina ,3 % Kotka ,1 % Miehikkälä % Pyhtää % Virolahti ,3 % Nettovuokramenojen osuus nettokäyttömenoista Vuoden 2002 mukaiset tiedot tilinpäätöksistä (Virolahden osalta on eliminoitu Veli Saarisen juhlavuoden aiheuttamat poikkeamat): Käyttömenot yhteensä Vuokramenot Henkilöstömenot Käyttötulot yhteensä Vuokratulot Jäljelle jäävä osuus *, %:a käyttömenoista Hamina , , , , , ,07 32,1 % Kotka , , , , , ,00 34,3 % Miehikkälä ,33 0, , ,69 0, ,63 70,7 % Pyhtää ,67 0, , ,00 0, ,75 61,7 % Virolahti , , ,00 25,20 0, ,20 20,9 % * Käyttömenojen jäljelle jäävä osuus palkkojen ja vuokrien jälkeen, kun käyttötulot on lisätty summaan. 18

20 Tavoite Keskeisenä tavoitteena on nykyisen palvelutason turvaaminen. Tähän pyritään sekä kuntakohtaisesti että seudullisella yhteistyöllä. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää liikuntapaikkamaksujen perusteet liikuntapaikkojen laadun ja saavutettavuuden mukaan. Maksettavia sisäisiä vuokria pyritään vähentämään ja taloudellisen liikkumavaran suuruus säilyttämään. Toimenpiteet ja kehittämisehdotukset Kuntien liikuntabudjetteja tulee tarkastella seudullisessa liikuntapoliittisessa työryhmässä yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin voidaan yhteisesti tehdä ohjaavia toimenpiteitä. Lisäksi pyritään entistä enemmän saamaan veikkausvoittovaroja alueellisiin rakentamishankkeisiin. Valtionavustusten haussa tehdään entistä enemmän yhteistyötä alueen valtakunnallisten päätöstekijöiden kanssa. Yhteistyön kehittämiseksi luodaan erillinen yhteistoimintaverkosto, johon tulevat mukaan kansanedustajat, valtakunnallisten liikuntajärjestöjen johtoon kuuluvat sekä lääninhallituksen alueellisen liikuntaneuvoston edustajat yhdessä kuntien ja Etelä-Kymenlaakson liikuntapoliittisen työryhmän edustajien kanssa. Liikuntapaikkamaksuissa suositaan seutukunnan käyttäjiä verrattuna seutukunnan ulkopuolisiin. Tällä tavoin avataan kuntarajoja nykyistä enemmän. Arviointi Etelä-Kymenlaakson Liikuntapoliittisen työryhmän tulee organisoida asiakastyytyväisyyteen perustuva säännöllinen arviointi strategia-alueen liikuntapaikoilla. Taloudellisen liikkumavaran kehitystä tulee jatkossa arvioida nykyistä seikkaperäisemmin. Arviointityö etenee siten, että kunnissa tehdään kustannuspaikoittain erottelu kiinteisiin (=pakollisiin) ja muuttuviin (=joista voidaan vuosittain päättää) kustannuksiin. Tätä suhdetta tulee vuosittain seurata. Samalla suhde kertoo ns. taloudellisen liikkumavaran kehityksestä. 19

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Julkaisija: Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Teksti: Eero Häyrinen Paino: Esa Print Oy, Lahti 2013 ISBN 978-952-93-3301-1 Esipuhe Tämä selvitys on Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot