SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ (2 tai 4 h) Tekstiilityö (2 tai 4 h) Tietotekniikka Ryhmä B (1 vuosiviikkotunti) Englanti, suullinen Historia, maailmantilanne nyt Kemia Kotitalous, leivontakurssi Kuvataide Liikunta (pojat) Liikunta (tytöt) Musiikki Tekninen työ, taonta-, puukko- ja korupaja Tekstiilityö, näppärät näpit Tietotekniikka Viestintä

2 EKONOMIA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia oppia rahaan ja rahoitukseen liittyviä paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteyksiä oppia hoitamaan omaa taloutta ja toimimaan vastuullisena kuluttajana oppia ymmärtämään talouselämän ajankohtaisia ilmiöitä oppia ymmärtämään kansantalous kokonaisuutena ja kansainvälisyyden merkitys kansantaloudelle oppia ymmärtämään yrittämisen keskeiset tekijät yksilön ja yhteiskunnan kannalta oppia omaksumaan oma yrittäjyys periaate elämänasenteeksi oppia kirjanpidon perusperiaatteet Käsitellään niitä talouselämän osa-alueita, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä raha, pankkitoiminta ja vakuutukset kuluttaminen kauppa, kulttuurit ja matkailu viestintä ympäristöasiat yrittäjyys elämänasenteena yrityksen perustaminen ja yrittäjän ammatti markkinointi ja mainonta yrityksen talous, kannattavuus ja kirjanpidon alkeet Aiheiden jako luokka-asteille (8-9) suoritetaan käytettävän oppimateriaalin mukaan. TYÖTAVAT Työtavat ovat sekä opettaja- että oppilaskeskeisiä käsiteltävän aihepiirin mukaan: yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Esiintymiseen ja esittämiseen kiinnitetään huomiota mm. esittelemällä töiden tuloksia muille ryhmän jäsenille. Työtavoilla pyritään opettamaan oppilasta oma-aloitteiseksi ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneväksi. Vierailuja ja tutustumisia tehdään runsaasti, perehdytään siis asioihin paikan päällä. ARVIOINTI Tuntityöskentely, tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät sekä kokeet tai testit. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

3 KOTITALOUS (ruoanvalmistus ja leivonta) 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. vuosiluokka - perehtyä ateriasuunnitteluun - syventää elintarviketietoutta sekä ruoanvalmistus- ja leivonta taitoja - kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja omatoimisuutta - tutustua erityisruokavalioihin - perehtyä suomalaiseen ruokakulttuuriin ja perinneruokiin - pohtia ruokaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja ruoan turvallisuutta SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - kotimaiset elintarvikkeet - ruokia ja leivonnaisia vuodenajan mukaan arkipöydästä juhlaan - nuorten yleisimmät erityisruokavaliot - ruoka kestävän kehityksen näkökulmasta - ruoan turvallisuus ja valvonta - juhlat vuodenajan mukaan Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut ja projektityö ARVIOINTI - itse-, pari-, ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe ryhmässä ja projektityö - numeroarvosana 9. vuosiluokka - kehittyä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kotitaloustaidoissa - laajentaa elintarviketietoutta, ateriasuunnittelu- sekä ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia arvioimaan ja perustelemaan ravitsemukseen liittyvää tietoa - tutustua eri ruokailutilanteisiin liittyviin käytöstapoihin - tutustua eri maiden ruokakulttuureihin SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - matkalla uusien makujen maailmaan - omatoiminen ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, ohjaajana toimiminen - kansainvälinen ruokakulttuuri - juhlan suunnittelu ja toteutus - juhlavan aterian suunnittelu, toteutus ja raportointi ravintoarvolaskelmineen (Nutricaohjelma) päättötyönä Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut, projektityö ARVIOINTI - itse-, pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön kokeita ryhmässä ja päättötyö - numeroarvosana

4 KUVATAIDE 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin oppia ymmärtämään kuvataiteen ja taidehistorian ilmiöitä oman työskentelyn kautta harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua ja löytää oma henkilökohtainen ilmaisukanava SISÄLLÖT valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä ja graafisia menetelmiä sekä erilaisia maalaustekniikoita harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä eri materiaaleilla kokeillaan erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan kuvataiteen ilmiöitä oman työn kautta, samoin syvennetään taidehistorian ja nykytaiteen tarkastelua ja tulkintaa TYÖTAVAT tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyissä ja /tai museoissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita ARVIOINTI numeroarvosana arviointiin vaikuttavat kiinnostus ja suhtautuminen työhön, tehtävien ymmärtäminen, työskentelyn vaiheet ja lopputulos sekä itsenäinen työskentely ja kyky yhteistyöhön oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

5 LIIKUNTA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia (pojat ja tytöt) - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus laajentaa ja syventää omia henkilökohtaisia liikunnan lajitietoja ja -taitoja - Oppilaan opiskeluvireyden lisääminen iloa tuottavalla ja monipuolisella liikunnalla - Kehittää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta ohjata itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen - Liikunnallisesti aktiivisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen - Oppilaiden ja opettajan yhdessä suunnittelema ympärivuotinen lajivalikoima - Perinteisen koululiikunnan lisäksi tutustutaan joihinkin uusiin liikuntamuotoihin, joita ei ole mahdollisuus opettaa pakollisen liikunnan tuntimäärien puitteissa - Yksilö- ja joukkuelajeja teoriassa ja käytännössä mm. tanssi- ja kuntoliikuntaa sekä pallo- ja mailapelejä. - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen numeroin - Arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaisesti

6 MUSIIKKI 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin omatoimisen musisoinnin ja yhtyesoiton kehittäminen musiikin peruskäsitteiden kertaaminen SISÄLLÖT pääpaino bändisoitinten (rummut, kitara, basso) soitolla ja laulamisella musiikin teorian alkeet ja reaalisointumerkeistä soittaminen soitto- ja laulukappaleet mahdollisimman monipuolista musiikkia 8. vuosiluokan oppisisältöjä ovat näyttämömusiikki: ooppera, operetti, musikaali, baletti, elokuvamusiikki sekä popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa 9. vuosiluokalla käsitellään jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit, rockmusiikin kehitysvaiheet ulkomailla sekä taidemusiikin keskeiset tyylit huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki esiinnytään koulun juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, konserttikäynti tms. TYÖTAVAT soittaminen: bändisoitinten ja yhteissoiton hallinta, harjoittelu yksin ja ryhmässä laulaminen: yksi- ja moniäänisyys, mikrofonitekniikka musiikin kuuntelu, myös kriittisesti musiikillinen keksintä ARVIOINTI arvioinnissa huomioidaan mm. musiikillisten taitojen kehittymistä, tuntiaktiivisuutta ja kykyä ryhmätyöskentelyyn musisointikoe ja/tai kirjallinen koe numeroarvostelu

7 RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ vuosiluokat B2 valinnaiset kielet, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. luokalla alkavan vieraan kielen opiskelun tavoitteena on kahden vuoden aikana antaa oppilaalle peruskielitaito, jolla hän selviytyy tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luoda pohja myöhemmille kieliopinnoille. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas kohdekielen kulttuuriin ja vertaamaan sitä omaan kulttuuriinsa. SISÄLLÖT Aihepiireinä ovat mm. itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän tilanteet (ruokailu, matkailu jne.) ja elämä kohdekieltä puhuvissa maissa. Keskeiset rakenteet opetellaan oppikirjan mukaisessa järjestyksessä. TYÖTAVAT Työtavoissa painotetaan oppilaskeskeisyyttä ja vastuunottamista omasta oppimisesta. Harjoituksina käytetään esim. parikeskusteluja, ryhmätöitä, suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjoitelmia ja kommunikatiivisia pelejä. ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet ja läksynkuulustelut, tuntiaktiivisuus ja läksyjen hoitaminen sekä asennoituminen kielen opiskeluun. Itsearviointi on osa oppimisprosessia. Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on 9. luokan lopussa puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1-A.1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta A.1.2-A.1.3 (katso liite). Taso vastaa arvosanaa 8 ja muut arvosanat suhteutetaan tähän. AIHEKOKONAISUUDET Uuden kielen omaksumisessa aihekokonaisuudet IHMISENÄ KASVAMINEN ja KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS ovat koko ajan läsnä. Aihekokonaisuudet VIESTINTÄ JA MEDIATAITO sekä IHMINEN JA TEKNOLOGIA toteutuvat mahdollisuuksien mukaan eri- laisissa työtavoissa (pari-ja ryhmätyöt, videot, tietokonejohtoinen työskentely). Aihekokonaisuudet OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS, VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA sekä TURVALLISUUS JA LIIKENNE tulevat esille oppikirjan tekstien sisällöissä.

8 TEKNINEN TYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti. Tämän kautta saadaan motivaatio ja innostuneisuus työhön säilymään. Projektit aloitetaan suunnittelulla ja työpiirustuksen tekemisellä. Oppilas oppii vähitellen itse arvioimaan materiaalintarvetta. Teknisen työn eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät eri oppilailla heidän omien projektiensa mukaisesti. Oppilaiden innostuneisuus ja aktiivisuus vaikuttavat siihen, millaisia haasteita he ottavat ja miten haastavia tekniikoita käyttävät. Metallityö opittujen hitsaustekniikoiden harjaantuminen (kaasuhitsaus, mig-hitsaus) puikkohitsaustekniikkaan tutustuminen levyntaivutuskoneen käyttö levynpyöristyskoneen käyttö nauhahiomakoneen käyttö kulmahiomakoneen käyttö Puutyö harjaantuminen työstökoneiden turvalliseen käyttöön toteutettaessa omia projekteja poratalttakoneen käyttö liitoksissa jyrsinkoneen monipuolinen käyttö kynte- ja uraliitokset sormi- ja lohenpyrstöliitokset ontelosorvauksen periaate Elektroniikka ja sähköoppi mikropiirit ja niiden sovellukset koekytkentäalustojen käyttö elektronisten laitteiden suunnittelussa ja kokeiluissa tietotekniikan käyttö piirilevyjen suunnittelussa mikrokontrollerit ja niiden ohjelmoiminen elektroniikkarakentelua Kone- ja moottorioppi ja autonhuolto otto- ja dieselmoottori tavallisimpia auton huoltotöitä (renkaan vaihto, öljymäärän tarkastus, ajovalojen vaihto ym.) Aine arvioidaan numeroin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan teknisen työn arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa teknisen työn arvioinnissa.

9 TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti jo opittuja tietoja ja taitoja käyttäen ja uutta oppien. Projektit aloitetaan suunnittelulla, jolloin oppilas oppii vähitellen kuvaamaan suunnitelmaansa visuaalisesti ja arvioimaan tarvitsemansa ajan ja materiaalin tarvetta. Projektin päätyttyä oppilas tekee työstään ja työskentelystään arvioinnin, jossa hän pohtii omaa oppimistaan ja onnistumistaan prosessin aikana. SISÄLLÖT Tekstiilityön eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Varsinkin 9. luokan valinnaisessa tekstiilityössä opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät oppilaiden omien projektien mukaisesti. Yhteisesti tutustutaan pukeutumisen historiaan ja tekstiilikulttuuriperinteeseen. VUOSILUOKKA 8 Lankatekniikat neulonta, virkkaus esimerkkitöitä: pusero, liivi, sormikkaat, asustesarja Saumurin monipuolinen käyttö asu itselle joustavasta materiaalista Kirjonta kirjonta käsin tai koneella perinteinen tai moderni kirjonta Pukeutumisen historia muinaispuku (Eura) kansallispuku (Säkylä) VUOSILUOKKA 9 Ompelu vauvan tai lasten vaatetus, asukokonaisuus ommellen päättötyö: vaativampi vaate itselle sisustustekstiili Kudonta kangaspuiden rakenne ja käyttö poppanan tai villahuivin kutominen Nypläys soveltuvin osin ARVIOINTI Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan tekstiilityön arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa tekstiilityön arvioinnissa. Aine arvioidaan numeroarviointina.

10 TIETOTEKNIIKKA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia Tietotekniikka kahden viikkotunnin valinnaisaineena syventää ja laajentaa käyttötaitoa ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. Tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osaalueisiin ja niihin liittyviin ajatustapoihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden omatoimista työskentelyä ja tiedonhakua kehittää oppilaiden yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä oman työn arviointiin antaa oppijoille valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen koulu- ja jatkoopiskelussa antaa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen tunnetta oppia käyttämään tietotekniikan työvälineohjelmia kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja grafiikkaohjelmaa 8. vuosiluokka Windows XP:n perusteet Tekstinkäsittely Internet, sähköposti ja tiedonhaku PowerPoint Kotisivun tekeminen Kuvankäsittely, kuvamanipulaatio 9. vuosiluokka Taulukkolaskenta Tietokanta Internet, netiketti, tietoturva, tekijänoikeudet Ohjelmointi Kuvankäsittely, animaatio Multimedia Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. 9. luokan keväällä tehdään lopputyö, jossa oppija osoittaa taitonsa. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttavat käsiteltävien asioiden hallitseminen, tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

11 ENGLANTI (suullinen kielitaito) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - oppilaan käyttämä aktiivinen sanavarasto karttuu - oppilas on entistä valmiimpi puhumaan englantia eri tilanteissa - oppilaan taidot jo opituissa asioissa, myös rakenteissa vahvistuvat - oppilas kehittää ääntämistään - oppilas oppii käyttämään kiertoilmaisuja - oppilas oppii tavallisimpia idiomaattisia ilmaisuja - oppilas oppii ymmärtämään oman ja vieraan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä - pari- ja ryhmätyöt opettavat toisten huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja - tehdään erilaisia keskusteluharjoituksia oppilaita kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista ja kartutetaan niihin liittyvää sanavarastoa - tehdään paljon suullista kielitaitoa tukevia pari- ja ryhmätöitä, esitetään joko itse tehtyjä tai valmiita näytelmiä, jotka voidaan videoida - hyödynnetään internetiä englannin opiskelussa - käydään läpi kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyviä asioita, joita on hyvä tietää keskusteltaessa ( esim. kohteliaisuussäännöt ja kulttuurierot viestinnässä) - materiaalina käytetään monisteita, jotka oppilaat keräävät kansioihin, erillistä oppikirjaa ei ole - työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi pareittain ja ryhmissä - oppilas arvioi itseään kurssin lopussa - pienimuotoinen suullinen koe - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

12 HISTORIA: MAAILMANTILANNE NYT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - syventää oppilaan tietoja kylmän sodan jälkeisestä historiasta tarkastelemalla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoriaa - kehittää oppilaan valmiutta seurata ja arvioida ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia - syventää ja kehittää oppilaan historiallisen tiedon etsimis-, käsittely- ja arviointitaitoja luomalla mahdollisimman monipuolinen kuva lähihistorian merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista vaiheista luvun lopun ja 2000-luvun alun maailma * globalisaation monet kasvot * moderni ja postmoderni aikakausi * maailmankulttuurit 2000-luvulla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoria * kylmän sodan jälkeiset historialliset vaiheet, tapahtumat ja ilmiöt vuosi vuodelta perestroikasta eilisillan uutisiin * maailmantilanteen tarkastelussa keskeisimmät aihepiirit ovat: - Euroopan integraatio - Itä-Euroopan murros ja Venäjä - Lähi-idän kriisit ja konfliktit - Itä- ja Kaakkois-Aasian nousu - Yhdysvaltojen globaali asema vuosituhannen vaihteessa - oppilaan omat mielenkiinnon kohteet - merkittävät ajankohtaiset tapahtumat ja ilmiöt - työtapoina käytetään mm. pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja opetuskeskustelua sekä dokumentti- ja lähdemateriaalin tutkimusta - valinnaisaineen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää rakentavaa osallistumista työskentelyyn ja mahdollisesti myös opinnäytetyön laatimista. - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

13 KEMIA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - vahvistetaan oppilaan kokeellisen työskentelyn taitoja - tutustutaan uusiin työtapoihin - sovelletaan yhteisessä opetuksessa hankittuja kemian tietoja ja taitoja - laajennetaan oppilaan ymmärrystä arkielämän luonnontieteellisistä perusteista Opettajan valinnan mukaan erilaisia kemiallisia reaktiotyyppejä, arkielämään liittyviä kemiallisia ilmiöitä ja analyyttistä kemiaa - orgaanista kemiaa (esimerkiksi hiilipatsas, saippuan valmistus) - polymeerikemiaa (esimerkiksi maitoliiman ja kaseiinimuovin valmistus, tekstiilikuitututkimus) - olomuotojen kemiaa (esimerkiksi kananmuna ehjänä pulloon ja pullosta pois) - metallien kemiaa - analyyttistä kemiaa ja ympäristöanalyysejä (esimerkiksi titraus, tuntemattomien liuosten ja ionien tunnistaminen, vesi- ja maanäytteiden analysointia) - mahdollisesti aiemmin opittujen tietojen ja taitojen soveltamista testaava hieman laajempi tutkimustehtävä - mahdollisuuksien mukaan tutustumista paikalliseen kemian alan teollisuuteen - opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti yksin tai pienryhmissä suoritettavina kokeellisina töinä, joista oppilas pitää työpäiväkirjaa - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

14 KOTITALOUS (leivonta) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - pohtia kotileivonnan merkitystä - kehittää leivontatietoja ja taitoja - antaa uusia makuelämyksiä - kohottamattomat taikinat - pikaleivonnaiset - hiivataikinaleivonnaiset - munavaahto- ja murotaikinaleivonnaiset - voitaikinaleivonnaiset - rasvassa kypsennetyt leivonnaiset - täytetyt leivät TYÖTAVAT - käytännön työskentely, tietoiskut ja opetuskeskustelu ARVIOINTI - pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe pareittain - hyväksytty / hylätty - arvosana

15 KUVATAIDE 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin, pääpaino kolmiulotteisessa työskentelyssä harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua SISÄLLÖT harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä erilaisilla materiaaleilla harjoitellaan joitain piirustus- tai maalaustekniikoita valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin seurataan paikallista kuvataide-elämää, tehdään taidenäyttely- tai museovierailu tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyssä tai museossa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty tai hylätty oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

16 LIIKUNTA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus omien lajitaitojensa syventämiseen - Lisätä oppilaan opiskeluvireyttä ja ohjata omatoimisuuteen liikunnan harrastamisessa - Fyysisen liikuntatarpeen tyydyttäminen - Vuodenaikojen mukaan tapahtuva monipuolinen lajivalinta oppilaiden ja opettajan yhteissuunnittelulla - Palloilua, joukkuepelejä, viitepelejä ja leikkejä, joiden avulla harjaannutaan yhteistoimintaan ja omatoimisuuteen - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty - arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaan

17 MUSIIKKI 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin oman tekemisen kautta pääpaino omatoimisella musisoinnilla ja yhtyesoitolla SISÄLLÖT syvennetään edelleen aikaisemmin opittua laulaen ja soittaen perussointujen oppiminen kitaralla peruskomppien hallinta rumpusetillä tutustutaan erityyliseen musiikkiin esim. klassinen, kansanmusiikki, iskelmä, pop/rock huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki sekä esiinnytään koulun eri tilaisuuksissa ja juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, tehdään konsertti- tms. vierailu soittaminen (kitara, basso, rummut) ja laulaminen yksin ja ryhmässä, musiikin kuuntelu, musiikillinen keksintä arvioinnissa painottuu tuntiaktiivisuus ja ryhmässä toimiminen sekä taitojen kehittyminen aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

18 TAONTA-, PUUKKO- JA KORUPAJA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti (ryhmäkoko opp) - oppilaat perehtyvät metallin kuumataontaan käyttöesineiden ja korujen valmistusmenetelmänä - oppilaat perehtyvät taottujen käyttöesineiden ja korujen perinnemuotoiluun - oppilaat perehtyvät pakotus- eli kylmätaontatekniikkaan - oppilaat oppivat noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ahjon käytössä ja taonnassa - oppilaat oppivat taonnassa ja pakotuksessa tarvittavien työvälineiden oikeita käyttötapoja - oppilaat oppivat yhdistämään modernia muotoilua ja nykyaikaisia työtekniikoita sekä välineitä perinteisten tekniikoiden ja välineiden rinnalla - kurssin sisällöt ja työaiheet vaihtelevat oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti o korujen ja käyttöesineiden valmistus, viimeistely ja pinnankäsittely o puukon terän taonta, karkaisu, päästö ja hionta o puukon kahvan muotoilu, tupen tekeminen - pari- ja ryhmätyö sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin ja työskentelyn aikana - kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla - opettaja antaa kurssin ja työskentelyn aikana palautetta työstä ja oppilaiden etenemisestä - kurssi on teknisen työn syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaiseen teknisen työn arviointiin korottavasti

19 NÄPPÄRÄT NÄPIT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Oppilaat perehtyvät tekstiilityön erilaisiin erikoistekniikoihin ja -välineisiin uutta oppien. Tavoitteena on oppia sekä perinteisiä ja moderneja tekniikoita, tutustua niiden taustaan sekä pohtia sopivia käyttötarkoituksia. Oppilaat oppivat myös oman työnsä ja työskentelynsä suunnittelua ja arviointia. Kurssin vuosittainen sisältö päätetään opettajan tekemän ehdotuksen pohjalta valitsemalla keskeisistä sisällöistä sopiva määrä aihealueita oppilasryhmän kiinnostuksen mukaan. - värjäys - kankaanpainanta - marmorointi - huovutus - helmityöt ja -korut - tilkkutyöt - silkkimaalaus - laukut ja kassit - joululahjat - konekirjonta - tilkkumaalaus TYÖTAVAT Pari- ja ryhmätyöt sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin aikana. ARVIOINTI Kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla. Kurssi on tekstiilityön syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaisen tekstiilityön arviointiin korottavasti.

20 TIETOTEKNIIKKA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Tavoitteena on, että oppilas oppii aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta käyttämään koulun tietokoneita ja keskeisempiä työvälineohjelmia. Lisäksi hän oppii hyödyntämään monipuolisesti Internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan siellä hyviä tapoja, netikettiä, noudattaen. tietotekniikan perusteet oheislaitteet ja niiden käyttö sähköposti ja Internet piirto-ohjelmat tekstinkäsittely kuvankäsittely Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. Aine arvioidaan sanallisesti joko arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen.

21 VIESTINTÄ 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti kehittää kykyä vastaanottaa viestejä kriittisellä tavalla oppia ymmärtämään viestinnän kulttuurista merkitystä oppia käyttämään viestinnän välineitä ja tuottamaan omia viestejä SISÄLLÖT tutustutaan eri viestintävälineiden tapaan välittää viestejä tutustutaan paikallisiin viestintävälineisiin tehdään sanomalehden sivu, radio-ohjelma, videoelokuva tai kuunnelma tutustutaan mainonnan keinoihin vaikuttaa ARVIOINTI kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty kurssin aikana keskustellaan yhdessä ja oppilas saa tekemisistään jatkuvaa palautetta suullisesti

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu LIIKUNTA Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot