Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset:"

Transkriptio

1 Kotkan lyseon lukio Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Pakollinen kurssi Kurssilla käsitellään kielen, tekstin sekä vuorovaikutuksen perusasioita. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Pakollinen kurssi Kurssin ydinasioita ovat tekstien rakenteet, kirjoittamisen prosessiluonne sekä informatiivisen puheenvuoron rakentaminen. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Pakollinen kurssi Kurssi sisältää kaunokirjallisuuden lajien analysointia ja niistä kirjoittamista. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ (OPETUS AIKUISLUKIOLLA) Perusteet hallintaan (S21) Pakollinen kurssi Kurssilla harjoitellaan lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Suomen kielen perusrakenteiden harjoituksia. Kirjoitelman laatimisen perusteet. Kieli käyttöön (S22) Pakollinen kurssi Tarkastellaan erilaisia viestintätilanteita ja eri tyylejä. Harjoituksien avulla opitaan erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita, erityisesti suomen kielelle ominaisia lausetyyppejä, kuten kieltolauseet ja yksipersoonaiset ilmaukset, sekä ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja. Kielellä vaikutetaan (S23) Pakollinen kurssi Kurssilla luetaan erityyppisiä asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä etsitään tekstin ydinajatukset ja otetaan kantaa niihin. Parannetaan kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita. Nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua. ENGLANTI A Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Pakollinen kurssi Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Pakollinen kurssi Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Opiskelu ja työ (ENA3) Pakollinen kurssi Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Kertauskurssi (ENA9) Soveltava kurssi, tarkoitettu lukionsa aloittaville (VERKKOKURSSI) Keskeisten rakenteiden kertaaminen. Monipuolisten, lukiolle tyypillisten työtapojen harjoittelu. SAKSA A Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) Pakollinen kurssi Nivelletään perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Opitaan kertomaan ja keskustelemaan itselle läheisistä jokapäiväisen elämän aiheista.

2 Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) Pakollinen kurssi Tutustutaan erilaisiin vapaa-ajanviettotapoihin saksankielisissä maissa ja opitaan kertomaan omista harrastuksista. Pohditaan uuden teknologian ja median merkitystä nuoren vapaa-ajan vietossa. Opiskelu ja työ (SAA3) Pakollinen kurssi Laajennetaan opiskeluun, tulevaisuudensuunnitelmiin ja työelämään liittyvää sanavarastoa. Tutustutaan saksalaiseen kouluun ja opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja jatkoopiskelumahdollisuuksista. VENÄJÄ A Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) Pakollinen kurssi Jokapäiväinen elämä, perhe, asuminen ja nuorisokulttuuri Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) Pakollinen kurssi Vapaa-aikaa, harrastuksia Opiskelu ja työ (VEA3) Pakollinen kurssi Koulu, opiskelu, työelämä TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI B1 Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Pakollinen kurssi Lukiolaisen jokapäiväiseen elämään liittyviä teemoja oppikirjan mukaan Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Pakollinen kurssi Lukiolaisen jokapäiväiseen elämään liittyviä teemoja oppikirjan mukaan Kertauskurssi (RUB8) Soveltava kurssi (VERKKOKURSSI) Peruskoulun keskeisen kieliopin ja sanaston kertauskurssi. Suositellaan erityisesti oppilaille joiden edellinen arvosana ruotsin kielessä on 7 tai huonompi. RANSKA B2 Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) Syventävä kurssi Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. SAKSA B2 Perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut kieli Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) Syventävä kurssi Vahvistetaan perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Opitaan keskustelemaan ja kertomaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä aiheista ja ilmaisemaan oma mielipide. VENÄJÄ B 2 Perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut kieli Vapaa-aika ja harrastukset (VEB21) Syventävä kurssi Opitaan keskustelemaan ja kertomaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä aiheista, selviytymään hotellissa, apteekissa, ruokapöydässä ym. jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. ESPANJA B3 Lukiossa alkava oppimäärä Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Syventävä kurssi Kurssilla harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.

3 Näin asiat hoituvat (EAB32) Syventävä kurssi Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Syventävä kurssi Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. RANSKA B3 Lukiossa alkava oppimäärä Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) Syventävä kurssi Kurssilla harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Näin asiat hoituvat (RAB32) Syventävä kurssi Kurssin aihepiirejä ovat ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33) Syventävä kurssi Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. SAKSA B3 Lukiossa alkava oppimäärä Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) Syventävä kurssi Tutustutaan saksan kieleen, sen ääntämiseen ja kirjoittamiseen. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä. Näin asiat hoituvat (SAB32) Syventävä kurssi Opitaan turistisaksaa, harjoitellaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esim. lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) Syventävä kurssi Opitaan keskustelemaan ja kertomaan sekä ilmaisemaan oma mielipide vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä aiheista, selviytymään puhelimessa ja vaateostoksilla sekä tuntemaan saksalaisia juhlia. VENÄJÄ B3 Lukiossa alkava oppimäärä Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) Syventävä kurssi Opitaan venäjän kielen kirjaimet, opetellaan ääntämistä ja tekstin lukemista. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä. Näin asiat hoituvat (VEB32) Syventävä kurssi. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten puhelimessa, ostoksilla ja käytettäessä erilaisia palveluita. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) Syventävä kurssi Opitaan keskustelemaan ja kertomaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä aiheista, selviytymään hotellissa, apteekissa, ruokapöydässä ym. jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Pakollinen kurssi potenssifunktio,potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio

4 Polynomifunktiot (MAA2) Pakollinen kurssi, polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen Geometria (MAA3) Pakollinen kurssi, kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Analyyttinen geometria (MAA4) Pakollinen kurssi, pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta Vektorit (MAA5) Pakollinen kurssi, Vektoreiden perusominaisuudet: yhteen- ja vähennyslasku, luvulla kertominen, skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Syventävä kurssi lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Pakollinen kurssi lineaarinen riippuvuus, verrannollisuus, yhtälöt, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälö. Geometria (MAB2) Pakollinen kurssi kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa Matemaattisia malleja I (MAB3) Pakollinen kurssi lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla BIOLOGIA Eliömaailma (BI1) Pakollinen kurssi Kurssilla tutustutaan biologiaan elämän tieteenä. Keskeisimpiä teemoja ovat monimuotoinen eliömaailma, sen rakenne ja kehitys evoluution kautta sekä lajien sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin, ekosysteemeihin. Kurssin suorittamisen jälkeen voit osallistua syventävälle BI3 ja soveltaville BI6, BI7 ja BI9 kursseille. Vesiekologia (BI6) Soveltava kurssi Kurssilla tutustutaan erilaisiin vesiekosysteemeihin, niiden rakenteeseen, toimintaan, lajistoon ja ihmisen aiheuttamiin vaikutuksiin vesistöissä sekä vesiensuojeluun. Kurssi toteutetaan sekä sisä- että maastotyöskentelynä. Metsäekologia (BI7) Soveltava kurssi Kurssilla perehdytään metsäekosysteemeihin, soihin ja niiden rakenteeseen, toimintaan, lajistoon ja ihmisen harjoittamaan metsätalouteen. Kurssilla työskennellään sisällä luokkahuoneessa ja ulkona maastossa.

5 Luontoharrastuskurssi (BI9) Soveltava kurssi Kurssi, jolla pääset työskentelemään itsenäisesti luontoharrastuksesi parissa. Kurssi suoritetaan esim. keräämällä kasvi- tai hyönteiskokoelma tai tarkkailemalla eläinten käyttäytymistä. Sovi suorittamisesta erikseen aineenopettajan kanssa. MAANTIEDE Sininen planeetta (GE1) Pakollinen kurssi Kurssilla perehdytään luonnonmaantieteeseen. Käsiteltäviä aiheita ovat Maan rakenne ja planetaarisuus, ilmakehän ja vesikehän liikkeet, sää, ilmasto ja kasvillisuusalueet sekä maapallon muuttuvat pinnanmuodot. FYSIIKKA Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Pakollinen kurssi Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet, perusvuorovaikutukset, energian sitoutuminen ja vapautuminen, kokeellisuus ja mallintaminen, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Lämpö (FY2) Syventävä kurssi Kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia sekä energiavarat. Aallot (FY3) Syventävä kurssi Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonais-heijastuminen, valo, peilit ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. KEMIA Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) Pakollinen kurssi Orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happi- ja typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia, orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus, erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus, orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita. EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) Pakollinen kurssi Perehdytään kysymykseen mitä uskonto on ja tarkastellaan uskonnon vaikutusta ihmisten elämään yksilö-, yhteisö- ja kulttuuritasolla. Uskonnon tietojen avulla pohditaan maailman tapahtumia. Tarkastellaan Raamatun merkitystä maailmankuvaa ja kulttuuria ohjaavana tekijänä eri aikoina. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) Pakollinen kurssi Tarkastellaan kristinuskon kehitystä maailman suurimmaksi uskonnoksi. Pohditaan millä eri tavoin kristillinen kulttuuri on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen maailmanhistoriassa. Kiinnostava kysymys: miten juutalaisesta protestiliikkeen perustalta syntyi kristillinen valtakulttuuri. ORTODOKSINEN USKONTO Ortodoksinen maailma (UO1) Pakollinen kurssi Varhaiskirkko, Bysantin aika oppi ja hallinto määräytyvät. Idän ja lännen kirkon ero. Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot, orientaaliset kirkot, lännen kirkot.

6 Uskonoppi ja etiikka (UO2) Pakollinen kurssi Ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite Pyhä Kolminaisuus, Jumalansynnyttäjä, pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen, ortodoksinen ihmiskuva, yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Hyvä elämä (ET1) Pakollinen kurssi Hyvän elämän ja elämänhallinnan kysymykset. Maailmankuva (ET2) Pakollinen kurssi Maailmankuvan muodostuminen. FILOSOFIA Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) Pakollinen kurssi Filosofian peruskäsitteet ja traditio. PSYKOLOGIA Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) Pakollinen kurssi Tarkastellaan ihmisen toiminnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista perustaa. Olennaista on ymmärtää toiminta kyseisten rakenteiden muodostamana kokonaisuutena. Kurssin keskeisin sisältö painottuu psyykkisen toiminnan tarkasteluun sekä psykologisen tiedon hyötyyn ja omakohtaiseen soveltamiseen. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) Syventävä kurssi Tarkastellaan tutkimustiedon pohjalta ihmisen psyykkisen kehityksen monimuotoisuutta. Yksilön muutosta ja kehitystä huomioidaan biologisten prosessien, sosiaalisten tekijöiden ja yksilöllisten psyykkisten prosessien näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. HISTORIA Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Pakollinen kurssi Yleistä historiaa esihistoriasta keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmään sekä keskiajan yhtenäiskulttuuriin. Eurooppalainen ihminen (HI2) Pakollinen kurssi Yleistä historiaa uuden ajan murroksesta 1800-luvulle. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5) Syventävä kurssi Suomen historiaa ennen Suomen sotaa. Kulttuurien kohtaaminen (HI6) Syventävä kurssi Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kurssi. LIIKUNTA Taitoa ja kuntoa (LI1) Pakollinen kurssi Opiskelija jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista. Hän saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan ja tutustuu myös muutamiin uusiin liikuntalajeihin. Tärkeimpiä tavoitteita on, että opiskelija kokee myönteisiä liikuntaelämyksiä ja ymmärtää hyvän kunnon tärkeyden. Virkisty liikunnasta (LI3) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on tukea jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Tunneilla kokeillaan erilaisia rentoutumismenetelmiä ja valitaan yhdessä muutama liikuntalaji tukemaan rentoutumista ja virkistymistä.

7 Yhdessä liikkuen (LI4) Syventävä kurssi Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia ja vahvistaa koulun yhteishenkeä. Tunneilla käydään läpi joitakin vanhoja tansseja ja yhteishenkeä kohottavia lajeja esim. pallopelejä. Lisäksi voidaan järjestää haasteottelu tai jonkun muun ryhmän kanssa. MUSIIKKI Musiikki ja minä (MU1) Pakollinen kurssi Yhteismusisointia, bändisoittimien ja tabulatuurinuotinnuksen perusteet, laulamisen perusasioita ja mikrofonien käyttö, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteiden oppimista, tutustuminen paikalliseen musiikkitarjontaan ja konserttiarvion tekeminen, esitelmä ja musiikin historiaa. Ovet auki musiikille (MU3) Syventävä kurssi Yhteismusisointiohjelmiston soittaminen valikoiden opiskelijoiden taitotason mukaan ja kehittäen eteenpäin jo olemassa olevia taitoja, esitettävän materiaalin valmistaminen ja esiintyminen esim. koulun tilaisuudessa tai juhlassa mahdollisuuksien mukaan, 2 konserttikäyntiä, konsertin arvioiminen. KUVATAIDE Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) Pakollinen kurssi Tutustutaan kuvataiteen ilmiöihin monipuolisesti oman ilmaisun kautta piirtämällä, maalaamalla, digitaalisen kuvin sekä kolmiulotteisin keinoin. Opitaan kuvan rakentamisen keinot kuten sommittelu, muoto, väri liike, tila jne. Tulkitaan kuvia erilaisin analysointitavoin. Media ja kuvien viestit (KU3) Syventävä kurssi Pureudutaan median maailmaan: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu hahmottuvat oman kuvatyöskentelyn kautta. Graafinen suunnittelu, valokuva mediassa, elokuva ja video ja visuaalinen tuotteistaminen tulevat tutuiksi. Piirustuksen ja maalauksen työpaja (KU6) Soveltava kurssi Oman ilmaisuprosessin syventäminen toteutuu kurssilla monipuolisin välinein piirtäen ja maalaten. Erilaiset kuvataiteen materiaalit ja tekniikat kuten hiilipiirros, vesi- ja akryylivärimaalaus tulevat tutuiksi erilaisten harjoitusten kautta. Työpajatyöskentelyssä painottuu kokeileva ote. Kuvanveiston työpaja (KU7) Soveltava kurssi Kolmiulotteisen ilmaisun eri materiaalit ja tekniikat tulevat tutuksi. Materiaalit vaihtelevat vuosittain ryhmän toiveiden mukaan. Kuvanveiston peruskäsitteet tila, massa ja ympäröivän tilan haltuunotto sisäistyvät erilaisia massoja esim. savea ja kipsiä työstäen. Harjoitellaan omaa tilallista ilmaisua miettien esteettistä, eettistä ja ekologista näkökulmaa. TERVEYSTIETO Terveyden perusteet (TE1) Pakollinen kurssi Opiskelija oppii kurssilla kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista elämässään. Kurssilla käsitellään kansantauteja ja yleisimpiä tartuntatauteja sekä niiden ehkäisyä yhteiskunnassa. Opiskelija tietää terveyden ja sosiaalihuollon palvelut ja osaa hankkia terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuurin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta. OPINTO-OHJAUS Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) Pakollinen kurssi (Kurssia opiskellaan1/3) Käsitellään kaikille yhteisiä, opintojen aloittamiseen, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatkoopintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita.

8 TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan käyttötaito (ATK1) Soveltava kurssi Koulun atk-järjestelmä ja opetusohjelmat, oppimisalusta lukio-opiskelussa, tekstinkäsittely, taulukkolaskennan peruskäyttö, internet, sähköposti. YMPÄRISTÖOPINNOT (Ympäristölinjalaiselle pakolliset kurssit, muille valinnaisia) Ympäristölukion startti-kurssi (YMP1) Pakollinen kurssi ympäristölukiolaisille, muille soveltava Tutustutaan erilaisiin ympäristösuhteisiin sekä pohditaan ja kehitetään omaa ympäristösuhdetta erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla myös ohjataan oman ympäristölukion opintosuunnitelman tekemiseen. Kymenlaaksokurssi (YMP2) Pakollinen kurssi ympäristölukiolaisille, muille soveltava Tutustutaan Kymenlaakson maakuntaan, sen luontoon ja kulttuuriin sekä maakunnan ympäristön tilaan. Harjoitellaan tiedonhakua ja ympäristötiedon esittämistä sekä tehdään tutustumiskäyntejä valittuihin kohteisiin. Kurssi tarjotaan verkkokurssina. Koulu ympäristöystävällisemmäksi! (YMP3) Pakollinen kurssi ympäristölukiolaisille, muille soveltava Tutustutaan koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereihin ja -ohjelmiin sekä toteutetaan omalla koululla ympäristöteemainen tapahtuma, esim. jätteiden kierrättämiseen tai energian ja veden kulutukseen liittyen. URHEILIJAKOULUTUS UR1 - UR5 Urheilijakoulutuksen valmennuskurssit Soveltavia kursseja Urheilijakoulutuksen keskeisenä tavoitteena on opiskelun ja urheilun joustava yhteensovittaminen. Urheilijakoulutuksen perusajatus on opettaa nuorelle urheilijalle kilpa-ja huippu-urheilun vaatimukset sekä ohjata häntä harjoittelemaan oikein ja monipuolisesti. Pääpaino useimmissa lajeissa on varsinaisten lajitaitojen kehittäminen, lisäksi harjoituksissa korostuvat monipuolisuus ja eri fyysisten ominaisuuksien harjoittelu. Opiskelijat osallistuvat urheiluakatemian aamuharjoituksiin kolmesti viikossa ja täyttävät harjoituspäiväkirjaa.

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot