Sanasto englanti-suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanasto englanti-suomi"

Transkriptio

1 englanti-suomi Accelerator table (Pikavalintataulukko) Projektin resurssi, jossa määritellään näppäinyhdistelmällä sovellukselle lähetettäviä komentoja Access (Saantioikeudet) Kts. private, protected ja public access ActiveX Kts. OLE ActiveX controls (ActiveX-kontrollit) Kontrolleja, joita useat sovellukset voivat käyttää. Niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa COM/OLE-liittymien kautta. Näitä kontrolleja voidaan lisätä webbisivuille tai osaksi sovellusta ohjelmistonkehityksen nopeuttamiseksi. Alignment (Tasaus) Tekstin sijoittaminen kiinteän paikan, kuten vasemman tai oikean reunan suhteen. Anisotropic (Anisotrooppinen, epäisotrooppinen) Ominaisuudet, esim. mittayksiköt, ovat eri suunnissa erilaiset ANSI American National Standards Institute - ohjelmoinnissa merkistö, jossa yksi tavu vastaa yhtä merkkiä. Määrittelee myös erikoisnäppäimien koodin. Application programming interface (API) Erityistarkoitukseen koottu funktiokirjasto. Osa erilaisista API-kirjastoista liittyy tietyntyyppisten laitteiden käsittelyyn, osa käyttöympäristöön, jotkut sovellusalueeseen. Application resource (Sovelluksen resurssi) Kts. resource AppWizard Kehitystyökalu, jolla voidaan luoda Visual C++-projekteja. Archive (Arkisto) Tiedosto, jossa pidetään sovelluksen käyttämiä tietoja. Aspect ratio (Sivusuhde) Leveyden ja korkeuden suhde. Käytetään usein kuvapisteen mittoja kuvattaessa. Jos tämä poikkeaa saman tiedon eri esityksissä, ovat mittasuhteet erilaiset. ASSERT Lause, jonka tulee aina olla tosi. ASSERT-makroja käytetään ohjelman debuggaamiseen. Käyttäjälle tulostetaan varoitus ohjelmaa debuggerissa ajettaessa, mikäli ASSERT-lause on epätosi. Englanti - Suomi 717

2 718 Asynchronously (Asynkronisesti) Ohjelma voi jatkaa toimintaa odottamatta vastetta laitteelta (jolla on jokin tehtävä kesken). Attribute information (Attribuuttitiedot) Piirtofunktioissa tarvitut tiedot oletusväristä, piirtotilasta ja funktioon vaikuttavista toimista. Background bitmap (Taustakuva) Sovellusikkunan taustakuva Background color (Taustaväri) Kuvankäsittelyohjelmissa hiiren oikeaan painikkeeseen liitetty väri Base address (Kantaosoite) Osoite, joka määrittää mm. olion sijainnin muistissa. Bit blitting Suorakulmaisten kuva-alueiden nopea kopiointi muistista toiseen paikaan muistia. Tämä suoritetaan usein näytönohjaimella laitteistotasolla. Bitmap (Bittikartta) Värikuvaa esittävä taulukko. Branch node (Haarasolmu) Puukontrollin alkio, jolla on lapsi-alkioita. Breakpoints (Keskeytyskohta) Debuggeria varten merkittyjä osoitteita koodissa, joihin ohjelmansuorittaminen pysähtyy. Browser (Selain) Sovellus tai näkymä, joka näyttää datan muotoiltuna. Esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 5 webbiselain näyttää HTML-kieliset dokumentit muotoiltuina. Buffer (Puskuri) Tilapäiseen tietolohkon tallentamiseen tarkoitettu taulukko. Calibrate (Kalibroida) Laitteen mittaustoimintojen tarkistaminen tunnetuissa oloissa, jotta laitteen säädöt saataisiin kohdalleen varsinaista käyttöä varten. Callback function (Callback-funktio) Toisesta funktiosta kutsuttava funktio iteroidessa tai tapahtuman sattuessa. Catching (Sieppaaminen) Käsittelijän kirjoittaminen tietyn sanoman tai tapahtuman varalle Cell (Solu) Viittaa koko merkin viemään suorakulmion muotoiseen tilaan näkymässä Character (Merkki) Esitettäväksi tarkoitettu numero tai kirjain Character height (Merkin korkeus) Fontin näkyvän osan korkeus

3 Class definition (Luokan määrittely) Yleensä header-tiedostossa (.h) sijaitseva koodilohko, jossa luetellaan luokan jäsenfunktiot ja muuttujat. Määrittely alkaa C++:n avainsanalla class. Class factory (Luokkatehdas) C++-metodi, jolla voidaan luoda aliluokiksi kutsuttuja olioita. Class implementation (Luokan toteutus) Kts. implementation code Clip (Rajaus) Piirtämisen rajaaminen tietylle alueelle. Vastaava kuin stencil-maskin käyttö. Clipboard (Leikepöytä) Windowsin toteutus yhteisestä tiedonvaihtopuskurista. Käyttäjä voi kopioida leikepöydälle tietoa sovelluksesta ja liittää sen sitten toiseen sovellukseen. Clipping functions (Rajausfunktiot) Funktiot, joilla määritellään alueet, joihin piirtofunktiot eivät vaikuta. CLSID COM-luokkatunnus, 128-bittinen maailmanlaajuisesti yksilöllinen COM-objektin tunniste. Collection classes (Kokoelmaluokat) Luokat, joihin voidaan tallentaa ja läpikäydä useita olioita, esimerkiksi taulukot ja luettelot. Color reference (Väriviittaus) 24-bittinen arvo, jossa on määritelty tietyn värin punainen, vihreä ja sininen komponentti. Component Gallery Developer Studion ylläpitämä luettelo rekisteröidyistä kontrolleista ja COM-objekteista. COM (Component object model) Yhtä ohjelmaa laajempaa olioohjelmointia. Eri ohjelmat voivat kommunikoida ja käyttää objekteja (olioita) määriteltyjen liittymien kautta tarvitsematta tietää objektin sijaintia. Objekteja voidaan suorittaa paikallisesti, toisesta ohjelmasta tai jopa verkon eri koneesta. Constructor (Muodostin) C++:n luokkafunktio, jolla on sama nimi kuin luokalla ja joka suoritetaan luokan oliota määriteltäessä tai new-operaattorilla luodessa. Käytetään alustukseen. Container (Säilö) OLE-termistössä sovellus, johon voidaan sijoittaa ja joka osaa ylläpitää muita sovelluksia kehystetyllä alueellaan. Säilö voi yleensä käyttää siihen upotettua objektia määrätyillä funktioilla. Coordinate (Koordinaatit) Numerojoukko, joka määrittää tarkan sijainnin (kehyksessä) kunkin akselin suhteen. Kaksiulotteisessa koordinaatistossa koordinaatit ovat etäisyys x-akselin suuntaan (yakselista) ja päinvastoin. Englanti - Suomi 719

4 720 Coordinate mapping (Koordinaattien kohdistustila) Kts. mapping mode CScrollView MFC-luokka, joka tarjoaa ikkunan kokoa suuremman tietomäärän esittämiseen sopivan näkymäluokan toiminnot. Nämä toiminnot on toteutettu näkymään liitettyjen pysty- ja vaakavierityspalkkien avulla. Vierityspalkeista nähdään nykyisen ikkunan sijainti koko näkymän suhteen. Cursor (Osoitin, kohdistin, kursori) Hiiren osoitinta edustava kuva. Kuvassa on myös selvästi merkitty kuuma piste, joka vastaa hiiren tarkkoja koordinaatteja..dll Dynaamisesti linkitettävä kirjasto, jossa sijaitsee ActiveX-kontrollin suoritettava koodi tai.exe-ohjelman käyttämiä funktioita, kuvakkeita tai muita käännettyjä resursseja. DAO (database access objects) Microsoftin määrittelemä tietokannan käsittelyjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti Microsoftin Jet tietokantakoneistoa hyödyntäviin tietokantoihin. Database schema (Tietokannan skeema) Tietokannan taulujen ja kenttien suunnittelutiedot DDE (dynamic data exchange) Windowsin vanha tapa siirtää jopa muuttuvaa tietoa sovellusten välillä. Vaikka tämä mekanismi on yhä käytettävissä, sen tilalle suositellaan OLEa. Deadlock (Lukkiutuminen) Kun prosessi odotta resurssia vapautuvaksi toiselta ja toinen ensimmäiseltä, kummankaan suoritus ei etene. Debug version (Debug-versio) Projektin versio (mm. suoritettavasta tiedostosta), jossa ovat mukana vianhakuun tarvittavat tiedot. Debugging (Debuggaus, vianhaku) Ohjelman virheiden hakeminen ja korjaaminen. Device capabilities (Laiteominaisuudet) Piirtopintaan liitetyn laitteen tekniset tiedot, jotka mahdollisesti vaikuttavat piirtämiseen esim. rajoittavasti. Device context (Piirtopinta) Windowsin objekti, joka tarjoaa yhteisen graafisen rajapinnan alla oleville 2-ulotteisille esityslaitteille, kuten näyttöruudulle ja tulostimelle. Destructor (Tuhoajafunktio) C++:n luokkafunktio, jolla on sama nimi kuin luokalla ~-etuliitteellä. Tuhoajafunktiossa yleensä vapautetaan varattua muistia ja toteutetaan muita poistumistoimintoja.

5 Dialog template (Valintaikkunamalli) Sovelluksen resurssi, josta muodostetaan vuorovaikutteinen lomake siihen kontrolleja asettelemalla. Dispatch class (Dispatch-luokka) Luokka, joka tarjoaa funktiorungot COM-liittymän kautta kutsuttaville etäobjektin funktioille. DLL Kts. dynamic link library Docking (Kiinnittäminen, telakoiminen)kontrollipalkin, esimerkiksi työkalu- tai tilarivin, kiinnittäminen kehysikkunan reunaan siten, että kontrollipalkki näyttää sulautuvan ikkunan kehyksen osaksi. Docking site (Kiinnityskohta)Paikka kehysikkunassa, johon työkalurivi voidaan kiinnittää. Document (Dokumentti, asiakirja) Tietokokoelma Document template (Dokumenttimalli) Joukko C++-luokkia, jotka luovat ajon aikana SDI_ ja MDI-sovellusten dokumentti-, näkymäja kehysluokat. Document/View (Dokumentti/näkymä -arkkitehtuuri) Ohjelmointimalli. Kts. SDI ja MDI. Double-clicking (Kaksoisnapautus) Hiiren painikkeen napauttaminen nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Tällä toiminnalla valitaan usein avattavaksi alkio luettelosta. Drawing modes (Piirtotilat) Asetukset, jotka vaikuttavat piirtofunktioiden tekemään piirrosjälkeen. Dynamic link library (Dynaamisesti linkitettävä kirjasto) Käännetystä ohjelmakoodista ja resursseista koostuva kirjasto, joka voidaan linkittää sovellukseen ajon aikana. Sijaitsee yleensä.dll-tiedostossa. Dynamic edit control (Dynaaminen tekstiruutu) Tilapäisesti jonkun toiminnon toteuttamiseksi luotava tekstiruutu, joka lopuksi tuhotaan. Tätä varten joudutaan yleensä varaamaan kontrollille muistia, käyttämään sitä ja vapauttamaan muisti ja tuhoamaan kontrolli välittömästi käytön jälkeen. Dynamic splitter window (Dynaamisesti jaettu ikkuna) Käyttäjän jakama ikkuna, jonka jaon käyttäjä voi myös poistaa. Dynamically (Dynaamisesti) Ohjelman ajon aikana tehtävä Enabled state (Ikkunan tila) Ikkunan tila, joka on joko sallittu tai poistettu käytöstä Englanti - Suomi 721

6 722 Encapsulate (Kapseloida, piilottaa) Dokumentin tietoja pidetään jossain toisessa, usein hyvinkin erilaisessa dokumentissa. Enhanced metafile (EMF) Laiteriippumattomassa muodossa kuvan tallentava tiedostoformaatti. Tätä käytetään eritysesti Win32- sovelluksissa. Enumerator (Läpikäyntifunktio) Funktio, joka käy läpi luettelon jokaisen alkion ja kutsuu kullakin alkiolla callback-funktiota. Escapement (Kallistuskulma) Merkin ja seuraavan välinen kulma asteen kymmenyksinä. Events (Tapahtumat) Windowsin sovelluksellesi lähettämä sanoma, joka ilmoittaa käyttäjän suorittaneen jonkin toiminnan sovelluksella tai ilmoittaa muutoksista..exe Sovellusohjelman aloittava suoritettava koodi. Fixed pitch (Vakioleveys) Fontin jokainen merkki vie saman kokoisen tilan. Sopii hyvin esimerkiksi numeeristen raporttien esittämiseen. Font mapper (Fonttisovitin) Windowsilla on useita funktioita, jotka hakevat käyttöön haluttua fonttia lähinnä olevan asennetun fontin. Foreground color (Edustaväri) Kuvankäsittelyssä hiiren vasempaan painikkeeseen liitetty väri Format (Muoto, formaatti) Sovittu tiedon esitystapa Framework (Sovellusrunko) Ei mitään tekevä -valmis ohjelmakoodi, jonka päälle oma sovellus voidaan rakentaa. Function pointer (Funktio-osoitin) C++:n osoitin, jossa on funktion alkuosoite. Function stubs (tynkäfunktiot) Kts. dispatch class GDI (Graphics device interface) Joukko piirto-objekteja ja metodeita, joilla sovellus voi esittää tietonsa graafisessa muodossa. Global function (Globaali funktio) Kaikista ohjelman funktioista kutsuttavissa oleva funktio Global memory (Globaali muisti) Käyttöjärjestelmän ylläpitämä ja kaikille sovelluksille tarjoama yhteinen muistialue. Gopher server (Gopher-palvelin) WWW:n vähemmän graafinen edeltäjä.

7 Graphics cursor position (Piirto-osoittimen sijainti)piirtopinnan tallentama edellinen paikka, johon piirrettiin. Uusi operaatio voi käyttää tähän edelliseen sijaintiin suhteutettuja koordinaatteja. GUID 128-bittinen, maailmanlaajuisesti yksilöllinen tunnus. Handle (Kahva) Objektin tunnisteena käytetty numero, esim. ikkunoille. Handler (Käsittelijä) Kts. Windows message handler Hit test (Osumakohdan tarkistaminen) Tutkitaan, onko käyttäjä napauttanut hiirellä tietyllä näytön alueella. HMENU Windowsin valikkokahva HRESULT Kts. SCODE HTML Hypertext Markup Language on tekstipohjainen wwwsivujen asettelun kuvaamiseen käytetty kieli. Erityismerkinnöillä (ns. TAGit) sivulle voidaan määrätä esitettäväksi kuvia sekä hyperlinkkejä, joita napauttamalla päästään toiseen HTMLdokumenttiin. Icon (Kuvake, ikoni) Kaksi pientä bittikarttaa sisältävä resurssi. Kuvissa on mukana myös läpinäkyvyystiedot. IID COM-liittymän ID-tunnus. 128-bittinen maailmanlaajuisesti liittymän yksilöivä luku. IMPLEMENT_DYNAMIC Kts. runtime class information Implementation code (Toteutuskoodi) Koodilohko, jossa on luokan jäsenfunktioiden ohjelmakoodi. Import library (Import-kirjasto) Staattisesti linkitettävä kirjasto, jossa on pelkästään tiedot DLL:ssä olevien funktioiden kutsumiseksi. Kääntäjä tekee tämän yleensä automaattisesti. Indicators (Ilmaisinruudut) Tila- tai asetustietoja ilmaiseva pieni ruutu sovelluksen tilarivillä. Inheritance (Periytyminen) Uuden C++-luokan johtaminen olemassa olevasta luokasta tarkoituksena laajentaa tämän toimintoja. Kts. myös subclass. Inline editing (Paikallaanmuokkaus) Tekstin muokkaaminen suoraan puutai luettelokontrollissa. Esimerkiksi Windowsin Resurssienhallinta käyttää tätä tiedoston nimeä muutettaessa. Englanti - Suomi 723

8 724 Instantiate (Ilmentymän luominen) Olion luominen tietyn luokan ilmentymäksi tietokoneen muistiin. Luokka on siis pelkkä malli oliolle. Interface class (Liittymäluokka) Kts. dispatch class Inverse color (Käänteinen väri) Kuvakkeita muokatessa voidaan määritellä kuvakkeen siirtämisen aikana käänteiseksi muutettavat värit. Isotropic (Isotrooppinen) Ominaisuudet ovat samat suunnasta riippumatta. Landscape Sivun tai kuvan vaakasuunta Late binding (Myöhäinen sidonta) Tyyppitiedot selvitetään ajon aikana eikä asiakasohjelmaa käännettäessä (early binding). Leaf node (Lehtisolmu) Puukontrollin alkio, jolla ei ole lapsialkioita..lib Kts. static link library Linked list (Linkitetty lista) Tietoalkioluettelo, jossa kuhunkin alkioon on tallennettu alkion tietojen lisäksi osoitin listan seuraavaan (ja mahdollisesti edelliseen) alkioon. List view (Luettelonäkymä) Näkymä, jossa alkiot esitetään teksti- tai kuvakemuotoisena luettelona. Local variable (Paikallinen muuttuja) Muuttuja, jonka vaikutusalue on funktion sisällä. Logical coordinates (Loogiset koordinaatit) Eri koordinaatiston kohdistustiloja käytettäessä koordinaattijärjestelmä voidaan asettaa reaalimaailman yksiköitä käyttäväksi kuvapisteiden sijaan. Näitä kutsutaan loogisiksi koordinaateiksi ja niiden yksiköt riippuvat valitusta koordinaatiston kohdistustilasta. Mapping mode (Koordinaatiston kohdistustapa) Piirtopinnan tila, jossa muunnetaan kuvapistekoordinaatit todellisiin mittoihin ja päinvastoin. Tämä on tarpeen haluttaessa esittää jotain piirtopinnalla oikeassa koossa tai tunnetussa mittakaavassa. Marshal (Parametrien hallinta) Funktion parametrien paketoiminen verkon eri tietokoneiden välillä vaihdettavaan muotoon. MCI (Media control interface) API-kirjasto, joka tarjoaa helppokäyttöiset standardifunktiot kuva- ja äänileikkeiden esittämiseen CD:ltä, äänitiedostoista, AVI-tiedostoista ja videolaitteilta.

9 MDI (Multiple document interface) Sovellusarkkitehtuuri, jossa sovelluksen tiedot (dokumentti) erotetaan niitä esittävistä näkymistä. MDI-sovelluksessa voidaan käyttää useaa avoinna olevaa dokumenttia ja SDI-sovelluksessa ainoastaan yhtä. Megabyte (Megatavu)Tiedon tallennusmäärän yksikkö. 1 megatavu on tavua ja gigatavu on 1024 megatavua. Message (Sanoma) Kts. events Message handler (Sanomankäsittelijä) Kts. catching Message map (Sanomakartta)MFC:ssä makroilla ohjattu menetelmä Windowsin sanomien liittämiseksi määrättyihin C++:n funktioihin. Methods (Metodit) Tiettyyn luokkaan kuuluvat funktiot MFC (Microsoft foundation classes) Visual C++-kääntäjän mukana toimitettava funktiojoukko, joiden avulla sovelluksen kehittäminen käy nopeammin. Microsoft Internet Explorer 5 WWW-selain Microsoft QuickView Windows 9x ja NT:n mukana toimitettu eri tiedostotyyppien katseluohjelma MIDL (Microsoft interface definition language) Etäproseduurikutsuja varten määriteltävien COM-luokkien ja liittymien kuvaamiseen tarkoitettu kieli. Tämän avulla parametrien välitys erilaisten sovellusten välillä käy hallitusti. Modal message box (Modaali sanomaruutu) Sanomaruutu, joka käyttäjän on kuitattava ennen suorituksen jatkamista. Multimedia Äänen ja kuvan yhdistävä esitystapa tietokoneella. Tähän liittyy yleensä toistamisen lisäksi myös nauhoittamismahdollisuus. Notification message (Ilmoitussanoma) Windows-sanoma, jonka kontrolli lähettää ohjelmalle tiedottaakseen käyttäjän siinä tekemistä toimista. Null-terminated string (Nollaan päättyvä merkkijono) C/C++kielessä käytetty tapa merkitä merkkijonon loppu koodilla 0. Merkkejä vastaavat numeeriset arvot ovat merkkien ASCIIkoodeja, yleensä suurempia kuin 32. Object-oriented design (OOD,Olio-ohjelmointi) Ohjelmointitapa, jossa olioiden luokkien käyttäytyminen ja ominaisuudet pyritään Englanti - Suomi 725

10 726 kokoamaan todellisten esikuvien mukaan. Tällä saadaan ohjelmistonkehitykseen lisää tehokkuutta ja ohjelmistoon luotettavuutta, koska ratkaistava ongelma on jaettu erillisiin, itsenäisesti testattavissa oleviin objekteihin, jotka kommunikoivat toistensa kanssa sovittujen liittymien kautta..ocx ActiveX-kontrolli suoritettavan koodin sisältävä tiedostotyyppi ODBC (Open database connectivity) Joukko standardiohjaimia, joiden avulla sovellukset voivat käyttää vakiofunktioita erilaisten tietokantojen käsittelemiseen. Offset address (Siirrososoite) Kantaosoitteen kanssa käytettävä osoite, jolla olion tietyn jäsenen osoite saadaan käyttöön. OLE (Object linking and embedding) Ohjelman mahdollisuus esittää ja käyttää toista ohjelmaa ikkunassaan. Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa voidaan näyttää taulukkolaskentaohjelmaa ilman, että tekstinkäsittelyohjelman tarvitsee tietää mitään esitetystä objektista objektin näyttävä ja sitä ylläpitävä koodi on delegoitu taulukkolaskentaohjelmalle. OLE dispatch interface (OLE dispatch liittymä) Kts. dispatch class OLE enabled (OLE-kykyinen) Objekti tai näkymä, jossa voidaan käyttää OLE-ominaisuuksia toisten ohjelmien tietojen muokkaamiseen, näyttämiseen ja jakamiseen. Operator overload (Operaattorien kuormittaminen) Luokka voi toteuttaa tavallisilla C++-merkinnöillä - kuten =, > ja % - kutsuttavia funktioita. Funktiot toteutetaan normaalisti, mutta niiden määrittelyssä kerrotaan käytettävä operaattori. Parametrit saadaan operaattorin oikeanpuoleisesta operandista. Ordinal number (Järjestysnumero) DLL-funktioiden numerointijärjestelmä Orientation (Suunta) Merkin kallistuskulma asteen kymmenyksinä Overloaded function (Kuormitetut funktiot)funktio, jolla on useampi määrittely (eri määrällä parametrejä tai eri tyyppisin parametrein). Kts. myös operator overloads. Persistent (Pysyvä) Tiedostoon tallennetut sovelluksen tiedot, joita voidaan päivittää kontrollia käytettäessä tai muokattaessa. Pixel (Kuvapiste) Näytön pienin muutettavissa oleva yksikkö.

11 Pointer (Osoitin) Muuttuja, jonka arvo on esim. toisen muuttujan tai olion osoite. Funktiot voivat muokata oliota tai muuttujaa epäsuorasti tätä osoitetta käyttäen. Portrait Sivun tai kuvan pystysuunta Preprocessor (Esikääntäjä) C/C++-kääntämisen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään mm. #include- ja #ifdef-lauseet ja näin päätetään, mikä osa koodia menee varsinaisesti käännettäväksi. Printer codes (Tulostimen ohjainkoodit) Numero/merkkikoodit, joilla tulostimen toimintoja ja asetuksia voidaan muuttaa. Esimerkiksi sivun tai fontin vaihto on tällainen toimenpide. Private access (Private-saantioikeus) Jäsenmuuttuja määritetään yksityiseksi, jolloin sitä ei voida käsitellä muista luokista ilman saantifunktioita tai friend-muodostimia. Programmatically (Ohjelmalliset tapahtumat) Tapahtuman laukaiseminen ohjelmakoodilla käyttäjän toimien sijaan. Proportionally spaced (Suhteellinen välistys) Fontin kapeammat merkit vievät vähemmän tilaa kuin leveämmät. Protected access (Protected-saantioikeus) Luokan jäsentä voivat käsitellä ilman saantifunktioita ainoastaan luokan ja johdetun luokan funktiot. Pseudo random number generator (Satunnaislukugeneraattori) Algoritmi, jolla saadaan joukko satunnaisilta näyttäviä lukuja. Samat luvut saadaan kuitenkin aikaan samalla seed-alkuarvolla uudelleen. Public access (Public-saantioikeus) Luokan jäsenet ovat vapaasti käytettävissä muistakin luokista. Radio controls (Valintapainikkeet) Joukko painikekontrolleja, joista ainoastaan yksi voi olla kerrallaan valittuna. Reflected notification message (Heijastettu ilmoitussanoma) Isäikkunan kontrollille lähettämä ja kontrollin edelleen sanomankäsittelijälle ohjaama sanoma. Release version (Release-versio) Julkaisukelpoinen ohjelmaversio, josta debuggaustiedot on poistettu. Tämä versio levitetään yleensä käyttäjille. Resolution Erottelukyky Englanti - Suomi 727

12 728 Resource (Resurssi)C++-koodin lisäksi projektissa käytetty osa, jota käytetään kuvakkeiden, valikoiden, bittikarttojen, merkkijonojen ja valintaikkunoiden kuvaamiseen. Rich Edit view (Laajennettu tekstiruutu -näkymä) Näkymä, jossa käyttäjä voi muokata tekstiä ja lisätä OLE-objekteja. Se tukee tekstin alkeellisia muokkaus- ja muotoilutoimintoja. Root node (Juurisolmu) Puukontrollin kanta-alkio Rubber banding (Lassoaminen) Yhden tai useamman alkion valitseminen ympäröiden ne hiiren vasen painike alhaalla suorakulmiolla. Käytetään yleensä monen kuva-alkion valitsemiseen. Runtime class information (Ajonaikaiset luokkatiedot) CObjectkantaluokasta johdettuihin MFC-luokkiin on tallennettu luokan tiedot DECLARE_DYNAMIC-makron avulla. Sovellukset voivat näin selvittää olion tyypin RUNTIME_CLASS-makrolla ja IsKindOf()-funktiolla. SCODE 32-bittinen OLE-virhekoodi. Screen color (Näyttöväri) Liittyy osittain läpinäkyvien kuvakkeiden muokkaamiseen SDI (Single document interface) Sovellusarkkitehtuuri, jossa sovelluksen tiedot (dokumentti) erotetaan niitä esittävistä näkymistä. SDI-sovelluksessa voidaan käyttää yhtä avoinna olevaa dokumenttia ja MDI-sovelluksessa useaa. Seeding number (Seed-luku, siemenluku) Kts. pseudo random number generator Serialization (Serialisointi) Muuttujien järjestäminen jonoon tiedostoon tallentamista varten sekä muuttujien arvojen poimiminen (tiedostosta luetusta) jonosta. Shared memory (Jaettu muisti) Usean ajettavan sovelluksen yhteisessä käytössä oleva muistialue, joka sopii sovellusten väliseen tiedonsiirtoon. Tavallisesti sovelluksen oma muisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä päällekirjoituksen välttämiseksi. SQL (Structured query language) Tekstipohjainen komentokieli tietokannan käsittelyyn Standard framework (Vakio sovellusrunko) SDI- ja MDI-sovellusten käyttämä sovellusrunko

13 Static link library (Staattisesti linkitettävä kirjasto) Käännetystä ohjelmakoodista muodostettu kirjasto, joka voidaan linkittää suoritettavaan ohjelmaan kääntämisen yhteydessä. Kirjasto on yleensä.lib-tiedostona. Static splitter window (Kiinteästi jaettu ikkuna) Jaettu ikkuna, jota käyttäjä ei voi muokata tai poistaa. String table (Merkkijonotaulukko) Merkkijonoista koostuva projektin resurssi Subclass (Aliluokka) Kantaluokasta johdettu luokka, jolla kantaluokan toimintoja voidaan laajentaa. Synchronize (Tahdistaminen, synkronointi) Säikeiden käyttämien resurssien vuorontaminen käyttöön yhdelle säikeelle kerrallaan. Tällöin muut säikeet odottavat resurssin vapautumista. System palette (Järjestelmäpaletti) Windowsin ylläpitämä värivalikoima, joka riittää tavallisia värejä käyttävien sovellusten tarpeisiin. TCHAR Määrittää merkin tietotyypin. Unicodea käytettäessä (_UNICODE-määritelty) TCHAR määritellään kahden tavun merkiksi (wchar_t), muuten yksitavuiseksi (char). TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Pakettipohjainen verkkoprotokolla Internet-käyttöön. Template (Malli) C++-määrittely, jolla tietotyyppikohtaiset funktiot ja luokat voidaan generoida automaattissti annetun määrittelyn mukaan. Tree view (Puunäkymä) Lapsi-alkioihin laajennettavista hierarkkisesti järjestetyistä kansioista koostuva näkymä, esimerkiksi windowsin Resurssienhallinnan vasen ruutu. Tri-state control (Kolmitilakontrolli) Valintaruutu tai painike, joka voi valitsemisen tai valitsematta jättämisen lisäksi olla vielä käytöstä poistetussa tilassa (näkyy harmaana). Type information (Tyyppitiedot) Dispatch-liittymän toteuttamille funktiolle välitettävien parametrien kuvaus. Näitä voidaan kirjastoida tyyppikirjastoiksi (type library). Type Safety (Tyyppiturvallisuus) Funktioiden prototyyppimäärittelyissä kannattaa kantaluokan sijaan käyttää (johdetun) erityisluokan nimeä, jotta kääntäjä osaisi antaa Englanti - Suomi 729

14 730 poikkeavista parametreistä tai paluuarvoista varoituksen. Unicode Kaksitavuisia merkkejä käyttävä merkkien koodaustapa, jolla myös itämaiset merkistöt saadaan koodattua. URL Universal Resource Locator, Internet-osoite. Osoitteen merkitsemistapa, jolla voidaan erottaa verkossa tietyllä protokollalla haettava tieto oman tietokoneen osoitteista. Esimerkiksi määrittää hypertekstiprotokolla-resurssin (http), joka löytyy Internetistä osoitteesta Vector (Vektori) Määrittää sekä suunnan että pituuden. Joskus vektorilla tarkoitetaan myös yksiulotteista taulukkoa. Vertical blanking period (Vaakasammutusjakso) Monitorinäytön (ja TV:n) kuvaa piirtävän elektronisuihkun palatessa kuvan viimeiseltä juovalta takaisin alkuun se pidetään sammutettuna. View (Näkymä) Ohjelman tietojen esittäminen ikkunassa Virtual function (Virtuaalifunktio) C++-termi, joka tarkoittaa funktion määrittelyä, jonka edessä on avainsana virtual. Kantaluokan virtuaalifunktio voidaan korvata johdetussa luokassa. C++:lla virtuaalifunktioiden avulla saadaan käyttöön polymorfismi. Virtual key codes (Virtuaaliset näppäinkoodit) Laiteriippumaton tapa merkitä näppäimien koodeja (esimerkiksi VK_ESCAPE). vtable Kääntäjän kuhunkin luokkamäärittelyyn luoma virtuaalifunktiotaulukko. COM-käyttää tätä liittymämäärittelyissä. Waveform buffer (Aaltomuotopuskuri) Ääniaallon tai leikkeen voimakkuusarvojen tallentamiseen käytetty muistilohko. White noise (Kohina, valkoinen kohina) Epävireisen radion ääntä muistuttava satunnainen ääni. Win32 subsystem (Win32 alijärjestelmä) Koodikerros (API), joka toteuttaa Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot Windows environment (Windows-käyttöympäristö) Windowskäyttöjärjestelmässä (3.x, 9x,NT) ajettavat ohjelmat. Windows Explorer (Resurssienhallinta) Levyn tiedostojen hallintaan tarkoitettu ohjelma Windows message handler (Windowsin sanomien käsittelijä) Funktio, jota kutsutaan sovelluksen saadessa tietyn sanoman.

15 731 Funktio tulkitsee sanoman ja saattaa toteuttaa sovelluksen toimintoja. Yleensä Windows-ohjelmat koostuvatkin miltei pelkästään sanomankäsittelijöistä. Windows Open Services Architecture (WOSA) Joukko verkkostandardeja, joiden avulla Windows-tietokonetta voidaan käyttää myös erityyppisissä verkkoympäristöissä. WYSIWYG What You See Is What You Get. Näytön esitys on mahdollisimman paljon tulosteen kaltainen. Englanti - Suomi

16 732 suomi-englanti.dll Dynaamisesti linkitettävä kirjasto, jossa sijaitsee ActiveX-kontrollin suoritettava koodi tai.exe-ohjelman käyttämiä funktioita, kuvakkeita tai muita käännettyjä resursseja..exe Sovellusohjelman aloittava suoritettava koodi..lib Kts. static link library.ocx ActiveX-kontrollin suoritettavan koodin sisältävä tiedostotyyppi Aaltomuotopuskuri (Waveform buffer) Ääniaallon tai leikkeen voimakkuusarvojen tallentamiseen käytetty muistilohko. ActiveX Kts. OLE ActiveX-kontrollit (ActiveX controls) Kontrolleja, joita useat sovellukset voivat käyttää. Niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa COM/OLE-liittymien kautta. Näitä kontrolleja voidaan lisätä webbisivuille tai osaksi sovellusta ohjelmistonkehityksen nopeuttamiseksi. Ajonaikaiset luokkatiedot (Runtime class information) CObjectkantaluokasta johdettuihin MFC-luokkiin on tallennettu luokan tiedot DECLARE_DYNAMIC-makron avulla. Sovellukset voivat näin selvittää olion tyypin RUNTIME_CLASS-makrolla ja IsKindOf()-funktiolla. Aliluokka (Subclass) Kantaluokasta johdettu luokka, jolla kantaluokan toimintoja voidaan laajentaa. Anisotrooppinen, epäisotrooppinen Anisotropic Ominaisuudet, esim. mittayksiköt, ovat eri suunnissa erilaiset ANSI American National Standards Institute - ohjelmoinnissa merkistö, jossa yksi tavu vastaa yhtä merkkiä. Määrittelee myös erikoisnäppäimien koodin. API (Application programming interface) Erityistarkoitukseen koottu funktiokirjasto. Osa erilaisista API-kirjastoista liittyy tietyntyyppisten laitteiden käsittelyyn, osa käyttöympäristöön, jotkut sovellusalueeseen. AppWizard Kehitystyökalu, jolla voidaan luoda Visual C++-projekteja. Arkisto (Archive) Tiedosto, jossa pidetään sovelluksen käyttämiä tietoja.

17 ASSERT Lause, jonka tulee aina olla tosi. ASSERT-makroja käytetään ohjelman debuggaamiseen. Käyttäjälle tulostetaan varoitus ohjelmaa debuggerissa ajettaessa, mikäli ASSERT-lause on epätosi. Asynkronisesti (Asynchronously) Ohjelma voi jatkaa toimintaa odottamatta vastetta laitteelta (jolla on jokin tehtävä kesken). Attribuuttitiedot (Attribute information) Piirtofunktioissa tarvitut tiedot oletusväristä, piirtotilasta ja funktioon vaikuttavista toimista. Bit blitting Suorakulmaisten kuva-alueiden nopea kopiointi muistista toiseen paikkaan muistia. Tämä suoritetaan usein näytönohjaimella laitteistotasolla. Bittikartta (Bitmap) Värikuvaa esittävä taulukko. Callback-funktio (Callback function) Toisesta funktiosta kutsuttava funktio iteroidessa tai tapahtuman sattuessa. CLSID COM-luokkatunnus, 128-bittinen maailmanlaajuisesti yksilöllinen COM-objektin tunniste. COM (Component object model) Yhtä ohjelmaa laajempaa olioohjelmointia. Eri ohjelmat voivat kommunikoida ja käyttää objekteja (olioita) määriteltyjen liittymien kautta tarvitsematta tietää objektin sijaintia. Objekteja voidaan suorittaa paikallisesti, toisesta ohjelmasta tai jopa verkon eri koneesta. Component Gallery Developer Studion ylläpitämä luettelo rekisteröidyistä kontrolleista ja COM-objekteista. CScrollView MFC-luokka, joka tarjoaa ikkunan kokoa suuremman tietomäärän esittämiseen sopivan näkymäluokan toiminnot. Nämä toiminnot on toteutettu näkymään liitettyjen pysty- ja vaakavierityspalkkien avulla. Vierityspalkeista nähdään nykyisen ikkunan sijainti koko näkymän suhteen. DAO (database access objects) Microsoftin määrittelemä tietokannan käsittelyjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti Microsoftin Jet tietokantakoneistoa hyödyntäviin tietokantoihin. DDE (dynamic data exchange) Windowsin vanha tapa siirtää jopa muuttuvaa tietoa sovellusten välillä. Vaikka tämä mekanismi on yhä käytettävissä, sen tilalle suositellaan OLEa. Debuggaus, vianhaku (Debugging) Ohjelman virheiden hakeminen ja korjaaminen Suomi - Englanti 733

18 734 Debug-versio (Debug version) Projektin versio (mm. suoritettavasta tiedostosta), jossa ovat mukana vianhakuun tarvittavat tiedot. Dispatch-luokka (Dispatch class) Luokka, joka tarjoaa funktiorungot COM-liittymän kautta kutsuttaville etäobjektin funktioille. DLL Kts. dynamic link library Dokumentti (Document) Tietokokoelma Dokumentti/näkymä-arkkitehtuuri (Document/View) Ohjelmointimalli. Kts. SDI ja MDI. Dokumenttimalli (Document template) Joukko C++-luokkia, jotka luovat ajon aikana SDI- ja MDI-sovellusten dokumentti-, näkymäja kehysluokat. Dynaaminen tekstiruutu (Dynamic edit control) Tilapäisesti jonkun toiminnon toteuttamiseksi luotava tekstiruutu, joka lopuksi tuhotaan. Tätä varten joudutaan yleensä varaamaan kontrollille muistia, käyttämään sitä ja vapauttamaan muisti ja tuhoamaan kontrolli välittömästi käytön jälkeen. Dynaamisesti (Dynamically) Ohjelman ajon aikana tehtävä Dynaamisesti jaettu ikkuna (Dynamic splitter window) Käyttäjän jakama ikkuna, jonka jaon käyttäjä voi myös poistaa. Dynaamisesti linkitettävä kirjasto (Dynamic link library) Käännetystä ohjelmakoodista ja resursseista koostuva kirjasto, joka voidaan linkittää sovellukseen ajon aikana. Sijaitsee yleensä.dll-tiedostossa. Edustaväri (Foreground color)kuvankäsittelyssä hiiren vasempaan painikkeeseen liitetty väri EMF (Enhanced metafile) Laiteriippumattomassa muodossa kuvan tallentava tiedostoformaatti. Tätä käytetään eritysesti Win32- sovelluksissa. Esikääntäjä (Preprocessor) C/C++-kääntämisen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään mm. #include- ja #ifdef-lauseet ja näin päätetään, mikä osa koodia menee varsinaisesti käännettäväksi. Fonttisovitin (Font mapper) Windowsilla on useita funktioita, jotka hakevat käyttöön haluttua fonttia lähinnä olevan asennetun fontin. Funktio-osoitin (Function pointer) C++:n osoitin, jossa on funktion alkuosoite.

19 GDI (Graphics device interface) Joukko piirto-objekteja ja metodeita, joilla sovellus voi esittää tietonsa graafisessa muodossa. Globaali funktio (Global function) Kaikista ohjelman funktioista kutsuttavissa oleva funktio Globaali muisti (Global memory) Käyttöjärjestelmän ylläpitämä ja kaikille sovelluksille tarjoama yhteinen muistialue. Gopher-palvelin (Gopher server) WWW:n vähemmän graafinen edeltäjä. GUID 128-bittinen, maailmanlaajuisesti yksilöllinen tunnus. Haarasolmu (Branch node) Puukontrollin alkio, jolla on lapsi-alkioita. Heijastettu ilmoitussanoma (Reflected notification message) Isäikkunan kontrollille lähettämä ja kontrollin edelleen sanomankäsittelijälle ohjaama sanoma. HMENU Windowsin valikkokahva HRESULT Kts. SCODE HTML Hypertext Markup Language on tekstipohjainen wwwsivujen asettelun kuvaamiseen käytetty kieli. Erityismerkinnöillä (ns. TAGit) sivulle voidaan määrätä esitettäväksi kuvia sekä hyperlinkkejä, joita napauttamalla päästään toiseen HTMLdokumenttiin. IID COM-liittymän ID-tunnus. 128-bittinen maailmanlaajuisesti liittymän yksilöivä luku. Ikkunan tila (Enabled state) Ikkunan tila, joka on joko sallittu tai poistettu käytöstä. Ilmaisinruudut (Indicators) Tila- tai asetustietoja ilmaiseva pieni ruutu sovelluksen tilarivillä. Ilmentymän luominen (Instantiate) Olion luominen tietyn luokan ilmentymäksi tietokoneen muistiin. Luokka on siis pelkkä malli oliolle. Ilmoitussanoma (Notification message) Windows-sanoma, jonka kontrolli lähettää ohjelmalle tiedottaakseen käyttäjän siinä tekemistä toimista. IMPLEMENT_DYNAMIC Kts. runtime class information Suomi - Englanti 735

20 736 Import-kirjasto (Import library) Staattisesti linkitettävä kirjasto, jossa on pelkästään tiedot DLL:ssä olevien funktioiden kutsumiseksi. Kääntäjä tekee tämän yleensä automaattisesti. Isotrooppinen (Isotropic) Ominaisuudet ovat samat suunnasta riippumatta. Jaettu muisti (Shared memory) Usean ajettavan sovelluksen yhteisessä käytössä oleva muistialue, joka sopii sovellusten väliseen tiedonsiirtoon. Tavallisesti sovelluksen oma muisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä päällekirjoituksen välttämiseksi. Juovansammutusjakso (Vertical blanking period) Monitorinäytön (ja TV:n) kuvaa piirtävän elektronisuihkun palatessa kuvan viimeiseltä juovalta takaisin alkuun se pidetään sammutettuna. Juurisolmu (Root node) Puukontrollin kanta-alkio Järjestelmäpaletti (System palette) Windowsin ylläpitämä värivalikoima, joka riittää tavallisia värejä käyttävien sovellusten tarpeisiin. Järjestysnumero (Ordinal number) DLL-funktioiden numerointijärjestelmä Kahva (Handle) Objektin tunnisteena käytetty numero, esim. ikkunoille. Kaksoisnapautus (Double-clicking) Hiiren painikkeen napauttaminen nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Tällä toiminnalla valitaan usein avattavaksi alkio luettelosta. Kalibroida (Calibrate) Laitteen mittaustoimintojen tarkistaminen tunnetuissa oloissa, jotta laitteen säädöt saataisiin kohdalleen varsinaista käyttöä varten. Kallistuskulma (Escapement) Merkin ja seuraavan välinen kulma asteen kymmenyksinä Kantaosoite (Base address) Osoite, joka määrittää mm. olion sijainnin muistissa. Keskeytyskohta (Breakpoints) Debuggeria varten merkittyjä osoitteita koodissa, joihin ohjelman suorittaminen pysähtyy. Kiinnittäminen (Docking) Kontrollipalkin, esimerkiksi työkalu- tai tilarivin, kiinnittäminen kehysikkunan reunaan siten, että kontrollipalkki näyttää sulautuvan ikkunan kehyksen osaksi.

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04 HELIA 1 (1) Luento 7 Graafisen käyttöliittymän peruselementit... 2 Ikkunat... 2 Sovellusikkunat (Application Windows)... 2 Asiakirjaikkunat (Document Windows)... 3 Toissijaiset sovellusikkunat (Secondary

Lisätiedot

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++?

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++? JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Vesterholm, Kyppö: Java-ohjelmointi,

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö

Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö Ohjelmistotuotantovälineet seminaarin alustus Raine Lehto Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 08.11.2000 Helsinki Sisällys 1 Johdanto...2 2 Sovelluskehys

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 Sisällys For-each-rakenne. Lueteltu tyyppi enum. Override-annotaatio. Geneerinen ohjelmointi. 15.2 For-each-rakenne For-rakenteen variaatio taulukoiden ja muiden kokoelmien

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

4.2. ALIOHJELMAT 71. Tulosvälitteisyys (call by result) Tulosvälitteinen parametri kopioidaan lopuksi

4.2. ALIOHJELMAT 71. Tulosvälitteisyys (call by result) Tulosvälitteinen parametri kopioidaan lopuksi 4.2. ALIOHJELMAT 71 sisältyä kaikki tarvittavat kontrollia ohjaavat rakenteet. Jos se on lause (yleensä lohko), niin on ratkaistava, miten paluuarvo ilmaistaan. Joissakin kielissä (esimerkiksi Pascal)

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET...

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 2010 SISÄLLYS WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 3 MS OUTLOOK OHJE HTTP://OFFICE.MICROSOFT.COM/FI-FI/OUTLOOK-HELP/... 3 LAAJENNETTU VALINTANAUHA... 3 ASETUKSET... 4 LISÄÄ TILAA

Lisätiedot

Usean näkymän luominen

Usean näkymän luominen OSA V 471 LUKU 20 20 LUKU Dynaamisten ja staattisten jakajaikkunoiden käyttö Resurssienhallinnan kaltaisen käyttöliittymän tekeminen sovelluksiin ja hallinta ilman ikkunan jakamista 472 Kehittyneet dokumentti/näkymä

Lisätiedot

Editorin käyttö. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Editorin käyttö. TaikaTapahtumat -käyttöohje Editorin käyttö TaikaTapahtumat -käyttöohje Yleistä ohjelmasta etaika-järjestelmän HTML-moduuli sisältää tekstieditorin, joka on monipuolinen apuväline tehtäessä materiaalia sivustolle (esim. tapahtumakohtaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 1. 1 Dot NET... 3 1.1 Microsoft.NET -alusta... 3 1.1.1 Käyttäjämallit... 4 1.1.2 Ohjelmien kehitys.net-alustalla...

Sisällysluettelo. Johdanto... 1. 1 Dot NET... 3 1.1 Microsoft.NET -alusta... 3 1.1.1 Käyttäjämallit... 4 1.1.2 Ohjelmien kehitys.net-alustalla... Sisällysluettelo Johdanto........................................... 1 1 Dot NET............................................ 3 1.1 Microsoft.NET -alusta............................................. 3 1.1.1

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 1: Virtuaalifunktiot, Template method 1 Yleistä asiaa Muistakaa harkkatyöilmoittautuminen 23 ryhmää (mm. lihansyöjäkirahvi), vajaita ryhmiäkin on 44 henkeä vielä

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi TIE-11300 Tietotekniikan vaihtuva-alainen kurssi Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi Luento 2 Tapahtumapohjainen ohjelmointi Juha-Matti Vanhatupa Sisältö Tapahtumapohjainen ohjelmointi Tapahtumakuuntelijoiden

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja mikä tahansa tietokokoelma? --> erityispiirteitä Tietokanta vs. tiedosto 1

Lisätiedot

12 Mallit (Templates)

12 Mallit (Templates) 12 Mallit (Templates) Malli on määrittely, jota käyttämällä voidaan luoda samankaltaisten aliohjelmien ja luokkien perheitä. Malli on ohje kääntäjälle luoda geneerisestä tyyppiriippumattomasta ohjelmakoodista

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 1: Virtuaalifunktiot, Template method 1 Seuraavaksi tarjolla: Otekn-asiaa vähän pintaa syvemmältä Virtuaalifunktiot ja erikoistaminen, olioiden kopiointi ja elinaika

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu OSA I LUKU 1 5 1 LUKU Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Windows sovellusten tekeminen AppWizardilla Sovelluksen muokkaaminen resurssieditorilla

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet String-merkkijonoluokka 1 Ohjelmointikielten merkkijonot Merkkijonot ja niiden käsittely on välttämätöntä ohjelmoinnissa Valitettavasti ohjelmointikielten tekijät eivät tätä ole ottaneet

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Tietokanta (database)

Tietokanta (database) Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja 1 Tiedosto Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 12.4.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 12.4.2010 1 / 34 Graafiset käyttöliittymät Tähän asti kirjoitetuissa ohjelmissa on ollut tekstipohjainen käyttöliittymä.

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Ohje Hosted.fi SharePoint

Ohje Hosted.fi SharePoint Ohje Hosted.fi SharePoint Käyttöönotto 09.05.2011 Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki www.anvia.fi Dokumentin

Lisätiedot

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 2(14) Sisällys Windows 8.1... 3 Microsoft-tili... 5 Aloitusnäyttö... 6 Navigointi

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance)

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance) Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys Periytyminen (inheritance) Näkyvyys (visibility) Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 13.10.2000 E. Hyvönen: Java Osa

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

JAVA on ohjelmointikieli, mikä on kieliopiltaan hyvin samankaltainen, jopa identtinen mm. C++

JAVA on ohjelmointikieli, mikä on kieliopiltaan hyvin samankaltainen, jopa identtinen mm. C++ JAVA alkeet JAVA on ohjelmointikieli, mikä on kieliopiltaan hyvin samankaltainen, jopa identtinen mm. C++ ja Javascriptin kanssa. Huom! JAVA ja JavaScript eivät silti ole sama asia, eivätkä edes sukulaiskieliä.

Lisätiedot

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla 73 L U K U 3 Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla Oppitunti 1: Yleiskatsaus MFC:hen 74 Oppitunti 2: Win32-sovellusarkkitehtuuri 84 Oppitunti 3: MFC-sovelluskehys 89 Oppitunti

Lisätiedot

Tiedostomuodon valitseminen kuville

Tiedostomuodon valitseminen kuville Kuvan lisääminen sivulle Valitse työkaluriviltä Lisää Kuva tiedostosta painike 1. Ruudulle aukeaa sekä Kuva-ikkuna että Valitse tiedosto ikkuna 2. Selaa Valitse tiedosto ikkunassa esiin se kuva, jonka

Lisätiedot

Hiirisanomiin vastaaminen

Hiirisanomiin vastaaminen OSA II LUKU 8 163 8 LUKU Reagointi käyttäjän painaessa tai vapauttaessa hiiren painikkeen Omien funktioiden käyttö, kun hiiri liikkuu Hiirikoordinaattien käsittely ja valitun alueen tutkiminen 164 Näppäinpainallusten

Lisätiedot

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti:

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: Harjoitus 7 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: class Lintu //Kentät private int _siivenpituus; protected double _aivojenkoko; private bool _osaakolentaa; //Ominaisuudet public int

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät

Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät 14 Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät Toinen käyttökelpoinen keksintö C#-kielessä ovat delegaatit. Periaatteessa ne palvelevat samaa tarkoitusta kuin C++:n funktio-osoittimet. Delegaatit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Object Framework - One. OF-1 is a high-productive Multi-UI OpenEdge data driven development framework. Veli-Matti Korhonen

Object Framework - One. OF-1 is a high-productive Multi-UI OpenEdge data driven development framework. Veli-Matti Korhonen Object Framework - One OF-1 is a high-productive Multi-UI OpenEdge data driven development framework Veli-Matti Korhonen Aiheet OF-1 esittely Mitä ominaisuuksia saa ilman ohjelmointia Miten ohjelmoidaan

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia.

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia. 4. Periytyminen 4.1. Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1. Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa

Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1. Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa Aalto Yliopisto T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 Oliot ja luokat Javaohjelmoinnissa Vesa Laakso 22.9.2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 1. Luokka... 2 2. Olio... 2 3. Luokan

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

ActiveX-kontrollien käyttö

ActiveX-kontrollien käyttö OSA II LUKU 9 181 9 LUKU Kehittyneiden ActiveX-kontrollien lisääminen projektiisi Kontrollin ominaisuuksien ja tyylien muokkaaminen Kontrollista saadun tiedon hyödyntäminen ohjelmassa 182 ActiveX-kontrollit

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa ssa ohjelman käytössä suoritusaikana oleva muisti jakautuu neljään osaan: koodisegmentti datasegmentti pinosegmentti (stack) kasa (heap) ssa ohjelman koodisegmentti sisältää käännetyn ohjelmakoodin sisältö

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

16. Javan omat luokat 16.1

16. Javan omat luokat 16.1 16. Javan omat luokat 16.1 Sisällys Johdanto. Object-luokka: tostring-, equals-, clone- ja getclass-metodit. Comparable-rajapinta: compareto-metodi. Vector- ja ArrayList-luokat. 16.2 Javan omat luokat

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

D-OHJELMOINTIKIELI. AA-kerho, 33. Antti Uusimäki. Arto Savolainen

D-OHJELMOINTIKIELI. AA-kerho, 33. Antti Uusimäki. Arto Savolainen D-OHJELMOINTIKIELI AA-kerho, 33 Antti Uusimäki Arto Savolainen 2 D-OHJELMOINTIKIELI D-kielen historia alkaa vuodesta 1999, kun Walter Bright aloitti uuden ohjelmointikielen kehittämisen. Ensimmäinen versio

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

C# 3.0:n uudet ominaisuudet Language Integrated Query...45

C# 3.0:n uudet ominaisuudet Language Integrated Query...45 Luku 1 Johdanto... IX Tutustutaan Visual Studioon Visual Studion uusin versio...2 Mikä Visual Studio on?...2 Tuki tiimityölle eli Visual Studio Team System...4 Microsoft Expression -tuoteperhe...5 Visual

Lisätiedot

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007 .NET ajoympäristö Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Käännösprosessi C# lähdekoodi C# kääntäjä CILtavukoodi JITkäännös Ajettava natiivikoodi Kehitysympäristössä ohjelmoijan toimesta Ajonaikana.NET

Lisätiedot

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE!

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! 1 TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käytössä on Chromebox-työasemia. Työasemat ovat pääsääntöisesti aina käynnissä, mutta tarvittaessa laite käynnistyy virtapainikkeesta. Laitteet

Lisätiedot

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. X Poikkeusten käsittelystä

812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk. X Poikkeusten käsittelystä 812347A Olio-ohjelmointi, 2015 syksy 2. vsk X Poikkeusten käsittelystä Sisältö 1. Yleistä poikkeusten käsittelystä 2. Poikkeuskäsittelyn perusteita C++:ssa 3. Standardissa määritellyt poikkeukset 4. Poikkeusvarmuus

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto Tietokanta Tiedosto Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot

17. Javan omat luokat 17.1

17. Javan omat luokat 17.1 17. Javan omat luokat 17.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 17.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

20. Javan omat luokat 20.1

20. Javan omat luokat 20.1 20. Javan omat luokat 20.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot