APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS"

Transkriptio

1 APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS Publications in international languages Books 1) Thinking Without Desire. A First Philosophy of Law (Oxford: Hart Publishing, 1999). Revised and augmented edition of dissertation thesis Correct Law. A Philosophy of the Aporetic (Helsinki: Basileus, 1998). Articles and chapters in peer-assessed publications 2) Ressentiment as Suffering: On Transitional Justice and the Impossibility of Forgiveness, Law and Literature, Vol. 19, No 2, 2007 (in print). 3) The Ethos of Sovereignty: A Critical Appraisal, p , Human Rights Review, Vol. 8, No 2, ) If Taken In Earnest : Criminal Law Doctrine and the Last Resort, p , The Howard Journal of Criminal Justice, Vol. 45, No 5, ) Why Is Law a Normative Discipline?: On Hans Kelsen s Normology, p , Res Publica: A Journal of Legal and Social Philosophy, Vol. 11, No 3, ) Bataille s Contestation, p , Law, Culture and the Humanities, Vol. 1, No 2, ) Juridiken som en normativ vetenskap: Kelsens normlogiska krav [on Kelsen and sovereignty], p. 3-10, Retfærd, No 105, ) Law, Science, and Truth, p , Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998). 9) The Juridical Matrix, p , Social & Legal Studies, Vol. 6, No 3, Reprinted in p , L.D. Eriksson and S. Hurri (eds), Dialectic of Law and Reality. Readings in Finnish Legal Theory (Helsinki: Forum Iuris, 1999). 10) Pretexts, p , Law and Critique, Vol. VIII, No 1, ) Right Things: On the Question of Being and Law, p , Law and Critique, Vol. VII, No 1, ) The Radiance of Justice: On the Minor Jurisprudence of Franz Kafka, p , Social & Legal Studies, Vol. 3, No 3,

2 13) Rätten som humanvetenskap eller den gemensamma lidelsen [on law as a human science], p , Retfærd, No 64, ) The Law-Giver s Place: On the Unethical Quality of Legal Wisdom, p , Social & Legal Studies, Vol. 2, No 4, ) Otherness and Difference: On the Cultural Logic of Racial Tolerance, p , Law and Critique, Vol. III, No 2, ) The Uneasy Spring in A Theatrical Presentation in Five Acts with a Prologue and an Epilogue, p , Contemporary Crises, Vol. 11, No 4, 1987 (co-author Ari Hirvonen). Articles and chapters in other publications 17) The Paradigm of Criminal Law vs. the Paralogy of Abolition: A New Critique?, p , Zbigniew Lasocik et al (eds), Abolitionism in History. Of Another Way of Thinking (Warsawa: Uniwersytetu Warsawskieyo, 1991). 18) The Criminal Myth and Ideology: An Outline for an Exercise in the Semiotics of Criminology, p , Bill Rolston and Mike Tomlinson (eds), Justice and Ideology. Strategies for the 1990s (Oxford: European Group, 1989). 19) Tillräkneligheten och den juridiska modernismen [on criminal liability], p , Rapport från 30. Nordiska forskarseminariet i Vääksy, Finland. Helsingfors: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Reviews, etc. 20) William Rasch: Sovereignty and its Discontents [book-review], p , Public Law, Vol. 50, Summer ) Jacques Derrida: Voyous [book-review], p , Tidskrift för litteraturvetenskap 2/ ) Rätt och litteratur: inledning [on law and literature], p. 1-3, Retfærd, No 104, ) Introduction: A Polytical Manifesto, p. 1-10, Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998) (co-authors Lars D. Eriksson, Juha Pöyhönen and Ari Hirvonen). 24) Inför val: ett svar till P.O. Träskman [on criminal policy], p , Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1/ ) A Mythological Ethics of Justice [book-review], p , Journal of Law and Society, Vol. 20, No 4,

3 Articles in the new media 26) Resented and Unforgiven, p , Unbound: Harvard Journal of the Legal Left, Vol. 2, Spring Available at 27) Bliss, basileus, Vol. 1, No 1, Publications in Finnish Books 1) Järjen lait. Kant ja oikeuden filosofia [on Kant, philosophy and law] (Helsinki: Tutkijaliitto, 2002). 2) Räikeitä sanomia. Osakulttuureista ja tyylistä [on subcultural theories] (Helsinki: Gaudeamus, 1987) (co-author Jari Flinck). Articles and chapters in peer-assessed publications 3) Lainoppi ja metafysiikan vastustus: B.C. Carlsonin konstruktiivisesta oikeustieteestä [on the constructive jurisprudence of Justice B.C. Carlson], p , Oikeustiede: Jurisprudentia. Yearbook of the Finnish Lawyers Society. Vol. XXXVI (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 4) Tarinoita epänormaalista: rikollisuuden myytit tieteessä ja elokuvassa [on the myths of crime in criminology and cinema], p , Kaijus Ervasti and Nina Meincke (eds), Oikeuden tuolla puolen (Helsinki: Kauppakaari, 2002). 5) Carl Schmittin maailmanvalloitus [on the metaphysics of Carl Schmitt], p , Tiede & edistys 1/ ) Tiedon oikeudellinen muoto: huomioita foucault laisesta oikeusfilosofiasta [on Michel Foucault s notion of law], p , Tiede & edistys 2/1996. Articles and chapters in other publications 7) Rikoksesta, kaunasta ja anteeksiannosta [on crime and forgiveness], p , in Petri Jääskeläinen et al (eds), Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle omistettu (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006). 8) Miten oikeustiedettä voidaan muuttaa? [on legal research and education], p , Lakimies 6/

4 9) Freud ja myytti oikeuden alkuperästä [on Freud and law], p , Oikeus 2004:3. 10) Erik Wolf ja tulevan oikeusfilosofia [on the philosophy of law of Erik Wolf], p , Paul van Aerschot, Paula Ilveskivi and Kirsi Piispanen (eds), Juhlakirja: Kaarlo Tuori 50 vuotta. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1998). 11) Aequitas eli vankeusrangaistuksen kohtuuttomuudesta [on penology and fairness], p , Raimo Lahti (ed), Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Rikos- ja prosessioikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996). 12) Verukkeita [on community], p , Nuori Voima 6/ ) Kafkan penotopia eli laki ilman oikeutta [on Franz Kafka and law], p , Oikeus 1993:3. 14) Oikeuden tulkinnasta ja luomisesta [on interpretation], p , Oikeus 1993:1. 15) Rikosoikeus, ultima ratio-periaate ja kriittinen oikeusoppi: huomioita oikeudenalan marginaaleista [on critical criminal law], p , Lakimies 5/1992; in Swedish, p , Kerstin Berglund et al (eds), Skuldfrihet och Ansvarslöshet. En hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Publikationer från Institutionen för straff- och processrätt vid Helsingfors Universitet B:4 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994). 16) Oikeus ja sen merkit: syyntakeisuuden semioottisesta kuvauksesta [on semiotics and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990). 17) Dekonstruktiota ja lainoppia [on deconstruction and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990) (co-authors Ari Hirvonen and Juha Pöyhönen). 18) Rikosoikeuden paradigma v. abolitionismin paralogia: lyhyt esittely [on abolitionism], p , Tiede & edistys 4/ ) Kriminaalipotilaan profiili [on the criminally insane], p , Panu Hakola (ed), Oikeuspsykiatrian päivät Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 1/1988 (Kuopio: Kuopion yliopisto, 1988). 20) Ymmärrystä vailla. Mielisairaan- ja vankeinhoidon yhtymäkohtia [on the concept of criminal liability], p , Medisiinari 3/ ) Osakulttuuri, nuorisokulttuuri ja absoluutit [on subcultures and youth culture], p. 6-12, Nuorisotutkimus 3/

5 22) Pyttyläisiä ja mielipuolia rikoksentekijöitä: rationaalista eristämistä [on the incarceration of the criminally insane], p , Uusi kriminaalihuolto 3/1987 (co-author Heikki Pihlajamäki). 23) Kriminaalipotilas vuosina : kontrollipoliittinen näkökulma ymmärryksen puutteeseen [empirical study of the criminally insane ], p , Raimo Lahti et al, Syyntakeisuus ja kriminaalipotilaat. Lääkintöhallituksen julkaisuja nro 97 (Helsinki: Lääkintöhallitus, 1987). 24) Tiedostava väkivaltarikollinen: kriminaalipolitiikan stereotyyppien tuolla puolen [on politically motivated violence], p , Oikeus 1985:2. Reviews, etc. 25) Rikokset ja rangaistukset [on penal populism], p , Yliopisto-lehti 9/ ) Suurieleisesti maailmanpolitiikasta [book-review], p , Tieteessä tapahtuu 7/ ) Suomentajien esipuhe [on Maurice Blanchot], p. 7-12, Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö (Helsinki: Loki-Kirjat 2004) (co-author Janne Kurki). 28) Tarvitaanko viisaita miehiä? [on research policy], p , Oikeus 2002:4. 29) Arvoja kaupan [on external funding], p. 37, Yliopisto-lehti 1/ ) 34 näkökulmaa oikeuteen [book-review], p , Oikeus 2001:4. 31) Cui bono eller konstens innersta mening [on cultural policy], p. 8-9, Hufvudstadsbladet, ) Oikeudellinen dekonstruktio [encyclopaedia entrance: legal deconstruction], p. 523a-c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 33) Oikeusretoriikka [encyclopaedia entrance: legal rhetorics], p. 806c-809a, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 34) Oikeussemiotiikka [encyclopaedia entrance: legal semiotics], p. 815b-817c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 35) Oikeuden ikuiset totuudet. Kommentti Kaarlo Tuorille [on law and time], p , Lakimies 3/

6 36) Erbén myytit eli eräänlainen apologia kirjoituksen nautinnosta [on Roland Barthes], p. 5-13, Roland Barthes, Mytologioita (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 37) Kärsimys sivutuotteena eli comment taire, J.-P. Rentto? [commentary], p , Lakimies 1/ ) Amerikan kiehtova pinta [book-review], p. 30, Uusi Suomi, ) Epävarmuuden aikakauden manifesti [book-review], p , Oikeus 4/ ) Kriittistä oikeustiedettä vuonna 200 j.v. [book-review], p , Tiede & edistys 3/ ) Muistiinpanoja ensimmäisestä oikeusteorian Erasmusseminaarista [commentary], p , Oikeus 1989:1 (co-author Kimmo Nuotio). 42) Turvavaltiokritiikki: Lähtökohtien uudelleenarvioinnin puolesta [on social criticism], p , Tiede & edistys 4/1987 (co-author Ari Hirvonen). 43) Vanki voi tuskin olla vapaaehtoinen [on prisons], s. 2, Helsingin Sanomat, (co-author Ari Hirvonen). 44) Syyntakeeton kriminaalipotilas ei suinkaan pääse vähällä [on the criminally insane], p. 2, Helsingin Sanomat, ) Musta ja valkoinen: rikollisuutta ja kriminaalipolitiikkaa Ankkalinnan tapaan [on criminal policy], p , Uusi kriminaalihuolto 3/ ) Työtä ajatuksilla: Mathiesen [interview with Thomas Mathiesen], p , Pykälän uutiset 2/1985 (co-author Ari Hirvonen). 47) Sisäinen aseistariisunta [on criminal policy], p. 2-3, Turun ylioppilaslehti 10/1985. Unpublished dissertations, papers and presentations 1) Suffering and the Expressionless, Centennial Conference on Levinas and Law, McGill University, Faculty of Law, Montreal, Canada, September ) The Embarrassment of Pure Theory: The Case of Finnish Law, Nordic Images and Identities. Lands and People of Scandinavia and the Baltic Basin, Symposium to mark the Fiftieth Anniversary of the University Of Edinburgh Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh, April ) Ressentiment as My Just Suffering, Symposium for Law and Literature, Oñati International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain, 30 March 2 April ) Carl Schmitt s Constitutional Lawgiving Power, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and 30

7 the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Leibniz and Justice: On Berkowitz s The Gift of Science, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Georges Bataille: Sovereignty and the Politics of the Impossible, Human Sciences Seminar, Manchester Metropolitan University, 17 November ) Constitutional Lawgiving Power : Agamben and Carl Schmitt, Critical Legal Conference, University of Kent, Canterbury, 2-4 September ) Michel Foucault on Sovereignty and Law, Eighth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), University of Texas at Austin, College of Liberal Arts, March ) Bataille, Sovereignty and the Politics of the Impossible, Sovereignty and Its Discontents, Birkbeck College, London, 28 February ) Ethical Sovereignty, Critical Legal Conference, University of Westminster, London, 3-5 September ) Order and Localisation: Carl Schmitt on Space, Law and Trespass, Hostilities and Hospitalities. Encounters with the Strange in the International Relations of Tourism and Travel, University of Lapland, Finland, March ) Sovereignty: Georges Bataille s Contestation, Sovereignty and the Right to Death, Cleveland-Marshall College of Law, Cleveland State University, October ) Law, Sovereignty and Critique: Kant s Scandalous Contradiction, Critical Legal Conference, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa, 5-7 September ) Law, Sovereignty and Theory: Kelsen s Double-Normativity, Sixth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, Cardozo Law School (NYC), 7-9 March Revised versions also presented at the Norwegian Association for Legal Philosophy, Oslo, Norway, 13 June 2003 (in Swedish), and at the University of Western Cape, Cape Town, South Africa, 9-10 September ) Law and Sign, 10th International Colloquium of the International Association of the Semiotics of Law, Bordeaux, France, July ) Puuhailijan vastuu [on the responsibility of an academic], Symposium organised by the Finnish national section of the IVR Oikeustieteilijän vastuu, 3 March

8 17) The Principle of ultima ratio, Critical Criminal Law, and Abolitionism, ICOPA VI, ILANUD, San José, Costa Rica, 2-5 June ) Ekstaasi ja rivous: lyhyt esittely [on Jean Baudrillard], Turku City Library, spring ) Ymmärrystä vailla. Syyntakeisuus ja kontrollipolitiikka [on criminal liability], LLLic dissertation ) Osakulttuuri ja poikkeavuus: oppositio luonto/kulttuuri osakulttuuria ja sen tyyliä käsittelevän tutkimuksen perusrakenteena [on subcultural theory], dissertation in the sociology of law, ) Criminology and Criminal Policy in Scandinavia: Twelve Bar Blues. Scandinavian-German Research Seminar of Criminology, Bremen, Germany, 25 October ) Syyntakeisuudesta ja surmaamisrikoksista [on criminal liability], research report ) Protestirikollisuus [on politically motivated crime], LLM dissertation Edited publications 1) François Ewald, Normi yhteisen mittapuun käytäntönä [on norms, normality and standards] (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 2) Aulis Aarnio and Werner Krawietz (eds) in co-operation with Panu Minkkinen, New Approaches and Ways of Legal Thinking Revised. The Otto Brusiin Lectures Zeitschrift Rechtstheorie, 28. Band (Berlin: Duncker & Humblot, 1998). 3) Criminal Policy and Sentencing in Transition. Finnish and Comparative Perspectives. Publications of the Department of Criminal Law and Judicial Procedure B:3 (Helsinki: University of Helsinki, 1992) (co-editors Raimo Lahti and Kimmo Nuotio). 4) Aulis Aarnio ja Kaarlo Tuori (eds), Law, Morality and Discursive Rationality. Publications of the Department of Public Law D:8 (Helsinki: University of Helsingin, 1990) (as associate editor). 5) Papers on Crime Policy 2. Contributions from HEUNI Scholars. HEUNI Publication No 10 (Helsinki: HEUNI, 1986). 6) Papers on Crime Policy: Károly Bárd, Matti Joutsen, Aleksander Yakovlev. HEUNI Publication No 7 (Helsinki: HEUNI, 1986). Translations into Finnish 32

9 1) Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö. Original title La communauté inavouable (Helsinki: Loki-Kirjat, 2004) (cotranslator Janne Kurki). 2) Roland Barthes, Mytologioita. Original title Mythologies (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 3) Jean Baudrillard, Ekstaasi ja rivous. Original title L autre par lui même (Helsinki: Gaudeamus, 1991). 33

Curriculum Vitae. Personal information. Surname and given names: Minkkinen, Panu Paavo

Curriculum Vitae. Personal information. Surname and given names: Minkkinen, Panu Paavo Curriculum Vitae Personal information Surname and given names: Minkkinen, Panu Paavo Current position: Professor of Jurisprudence, University of Helsinki Place and date of birth: Helsinki, 26 May 1957

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Toomas Kotkas s List of Publications

Toomas Kotkas s List of Publications Toomas Kotkas s List of Publications Scientific Monographs: Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Origins of Voluntaristic Understanding of Law (forthcoming, 2013) Sosiaalioikeus [Social

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]:

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]: ,.,, -.,. [Nuolijärvi & Tiittula 2000: 80],.,, ([ 12],. [ 2006]);,,,..,. [2002: 3] -,,,, -,. «, -,,,. [---],» [ ]..,,,,.,, (.,, [Kajanne 2001a, 2001b; Berg 2001, 2003]).,,.,,,....,,,.,,.., -.,,,. ,,.,,.

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Ristontie 12, FI-96300 Rovaniemi Telephone(s) +358 (0)400 893 033 Email(s) mika@luoma-aho.fi Nationality(-ies) Finnish

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29-30.9.2011 Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Miten henkilöt valikoituvat nuoren henkilökohtaiseen verkostoon? Miten nuoren sosiaalinen verkosto muuttuu

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ridanpää, Juha (2014). Seriously Serious Political Spaces of Humor. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13: 3. Forthcoming.

Ridanpää, Juha (2014). Seriously Serious Political Spaces of Humor. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13: 3. Forthcoming. PUBLICATIONS Ridanpää, Juha, 16 October 2014 Department of geography, University of Oulu Peer-reviewed scientific articles Prokkola Eeva-Kaisa & Juha Ridanpää (2014). Border guarding and the politics of

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland

M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland CURRICULUM VITAE July 2, 2010 SALLA JOKELA, M.Sc. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. Student, Instructor (2008 ) EDUCATION M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS 1. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. (Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.)

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Mahdollisten maailmojen. semantiikan synty ja kehitys. Aikataulu: Propositionaalisten asenteiden logiikasta 1. Mahdollisten maailmojen

Mahdollisten maailmojen. semantiikan synty ja kehitys. Aikataulu: Propositionaalisten asenteiden logiikasta 1. Mahdollisten maailmojen Mahdollisten maailmojen semantiikan synty ja kehitys (Fte264/265, Kf330n) FT Ilpo Halonen to klo 12-14 S20A sh 303 9. luento 7.4.2005 Aikataulu: VIIMEINEN LUENTO 14.4. Sovelluksista ja viimeaikaisesta

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Selected Publications

Selected Publications Selected Publications Juha A. Vuori PhD Senior Lecturer Department of Political Science and Contemporary History FIN-20014 UNIVERSITY OF TURKU September 2012 Peer-Reviewed International Articles Vuori,

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO

BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO PRE DP / VALMISTAVA VUOSI 2016-2017 Kaikille yhteiset aineet: ÄIDINKIELI Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva, Korhonen, Maijala, Saarikivi, Salo, Torkki:

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

itec Designing the future classroom

itec Designing the future classroom itec Designing the future classroom Teemu Leinonen Professori, Uuden median suunnittelu ja oppiminen Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Median laitos itec Designing the future classroom 2 itec

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Toomas Kotkas s List of Publications

Toomas Kotkas s List of Publications 14th January 2014 Toomas Kotkas s List of Publications Scientific Monographs: Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Emergence of Voluntaristic Understanding of Law. Brill, Leiden Boston 2014

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

AKO-E3410 Organisaatioteoria (5 op)

AKO-E3410 Organisaatioteoria (5 op) AKO-E3410 Organisaatioteoria (5 op) Luento 9: Yhteenveto Jouni Virtaharju, 22.11.2016 LUENTOKERRAN SISÄLTÖ Jäljellä olevat suoritukset loppuväittelyt loppuessee Mitkä olivatkaan kurssin tavoitteet? Kurssiviitekehys

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3.

Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3. Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3.2015 Sami Paavola Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS. Johanna Sumiala

LIST OF PUBLICATIONS. Johanna Sumiala Johanna Sumiala LIST OF PUBLICATIONS INTERNATIONAL... 2 Articles in peer reviewed journals... 2 Book chapters in peer reviewed edited volumes... 2 Scientific monographs... 3 Edited scientific volumes...

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Curriculum Vitae 15.2.2017 Taru Siekkinen P.O. Box 35 FI-40014 University of Jyväskylä Finland tel. 040 805 4275 (work) 040 532 6421 (home) email: taru.siekkinen@jyu.fi Personal Information Born 23.7.1982

Lisätiedot

Palautetta verkkotentistä

Palautetta verkkotentistä Palautetta verkkotentistä Juhani Ihanus 25.4.2012 Tentin yleistaso Verkkotenttipalautteen aineksia /Juhani Ihanus 1 5 arvosanojen jakautuminen Tenttikysymysten luonnehdintaa yhteispalautteessa mitä ne

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS. Kristina Helena Rolin. last updated Aa. Research articles and discussion papers in refereed scientific journals

LIST OF PUBLICATIONS. Kristina Helena Rolin. last updated Aa. Research articles and discussion papers in refereed scientific journals LIST OF PUBLICATIONS last updated 2015-12-07 A. Peer-reviewed scientific publications Aa. Research articles and discussion papers in refereed scientific journals Aa17. Rolin, Kristina, forthcoming-a. Values,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

YO: äidinkieli ja suomi toisena kielenä

YO: äidinkieli ja suomi toisena kielenä WEEK DATE DAY TERM 1 August 11/08/15 Tue SCHOOL STARTS GM 33 12/08/15 Wed 13/08/15 Thu Signup deadline for exam retake at 12.00 GM 14/08/15 Fri Code 8 lesson 15:00-16:15 15/08/15 Sat 16/08/15 Sun 34 17/08/15

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005

ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005 ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005 ANNEX I: PUBLICATIONS OF NIEM S PERSONNEL, YEAR 2005 Published: M. Flöjt, Ilmastonmuutos ja kansainvälinen autosopimus.

Lisätiedot

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet

Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Monipaikkaisen elämän hyödyt ja haasteet Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari 25.4.2013 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2.5.2013 1 Monipaikkaisuus: yllättävän

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOS, SUOMEN HISTORIA JA YLEI- NEN HISTORIA op koodi English Academic Reading Skills for History 3 8013751 2 8013752 for History Ruotsia historian opiskelijoille, 5 8012751

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. htv:t *) muut tieteelliset. kansallinen 1)

Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. htv:t *) muut tieteelliset. kansallinen 1) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2004 2008 Tiedebarometri TUNNUSLUVUT (Laskettu OPM:n mallin mukaan) Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. htv:t *) kansainkvreferoidut

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Laitos vs. pienkoti. K-S VammaisKaste Kari Räty

Laitos vs. pienkoti. K-S VammaisKaste Kari Räty Laitos vs. pienkoti K-S VammaisKaste Historiaa Goffman, Erving ( 1961 ): Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, suom. Auli Tarkka & Riitta Suominen. Minuuden riistäjät.

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot