APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS"

Transkriptio

1 APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS Publications in international languages Books 1) Thinking Without Desire. A First Philosophy of Law (Oxford: Hart Publishing, 1999). Revised and augmented edition of dissertation thesis Correct Law. A Philosophy of the Aporetic (Helsinki: Basileus, 1998). Articles and chapters in peer-assessed publications 2) Ressentiment as Suffering: On Transitional Justice and the Impossibility of Forgiveness, Law and Literature, Vol. 19, No 2, 2007 (in print). 3) The Ethos of Sovereignty: A Critical Appraisal, p , Human Rights Review, Vol. 8, No 2, ) If Taken In Earnest : Criminal Law Doctrine and the Last Resort, p , The Howard Journal of Criminal Justice, Vol. 45, No 5, ) Why Is Law a Normative Discipline?: On Hans Kelsen s Normology, p , Res Publica: A Journal of Legal and Social Philosophy, Vol. 11, No 3, ) Bataille s Contestation, p , Law, Culture and the Humanities, Vol. 1, No 2, ) Juridiken som en normativ vetenskap: Kelsens normlogiska krav [on Kelsen and sovereignty], p. 3-10, Retfærd, No 105, ) Law, Science, and Truth, p , Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998). 9) The Juridical Matrix, p , Social & Legal Studies, Vol. 6, No 3, Reprinted in p , L.D. Eriksson and S. Hurri (eds), Dialectic of Law and Reality. Readings in Finnish Legal Theory (Helsinki: Forum Iuris, 1999). 10) Pretexts, p , Law and Critique, Vol. VIII, No 1, ) Right Things: On the Question of Being and Law, p , Law and Critique, Vol. VII, No 1, ) The Radiance of Justice: On the Minor Jurisprudence of Franz Kafka, p , Social & Legal Studies, Vol. 3, No 3,

2 13) Rätten som humanvetenskap eller den gemensamma lidelsen [on law as a human science], p , Retfærd, No 64, ) The Law-Giver s Place: On the Unethical Quality of Legal Wisdom, p , Social & Legal Studies, Vol. 2, No 4, ) Otherness and Difference: On the Cultural Logic of Racial Tolerance, p , Law and Critique, Vol. III, No 2, ) The Uneasy Spring in A Theatrical Presentation in Five Acts with a Prologue and an Epilogue, p , Contemporary Crises, Vol. 11, No 4, 1987 (co-author Ari Hirvonen). Articles and chapters in other publications 17) The Paradigm of Criminal Law vs. the Paralogy of Abolition: A New Critique?, p , Zbigniew Lasocik et al (eds), Abolitionism in History. Of Another Way of Thinking (Warsawa: Uniwersytetu Warsawskieyo, 1991). 18) The Criminal Myth and Ideology: An Outline for an Exercise in the Semiotics of Criminology, p , Bill Rolston and Mike Tomlinson (eds), Justice and Ideology. Strategies for the 1990s (Oxford: European Group, 1989). 19) Tillräkneligheten och den juridiska modernismen [on criminal liability], p , Rapport från 30. Nordiska forskarseminariet i Vääksy, Finland. Helsingfors: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Reviews, etc. 20) William Rasch: Sovereignty and its Discontents [book-review], p , Public Law, Vol. 50, Summer ) Jacques Derrida: Voyous [book-review], p , Tidskrift för litteraturvetenskap 2/ ) Rätt och litteratur: inledning [on law and literature], p. 1-3, Retfærd, No 104, ) Introduction: A Polytical Manifesto, p. 1-10, Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998) (co-authors Lars D. Eriksson, Juha Pöyhönen and Ari Hirvonen). 24) Inför val: ett svar till P.O. Träskman [on criminal policy], p , Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1/ ) A Mythological Ethics of Justice [book-review], p , Journal of Law and Society, Vol. 20, No 4,

3 Articles in the new media 26) Resented and Unforgiven, p , Unbound: Harvard Journal of the Legal Left, Vol. 2, Spring Available at 27) Bliss, basileus, Vol. 1, No 1, Publications in Finnish Books 1) Järjen lait. Kant ja oikeuden filosofia [on Kant, philosophy and law] (Helsinki: Tutkijaliitto, 2002). 2) Räikeitä sanomia. Osakulttuureista ja tyylistä [on subcultural theories] (Helsinki: Gaudeamus, 1987) (co-author Jari Flinck). Articles and chapters in peer-assessed publications 3) Lainoppi ja metafysiikan vastustus: B.C. Carlsonin konstruktiivisesta oikeustieteestä [on the constructive jurisprudence of Justice B.C. Carlson], p , Oikeustiede: Jurisprudentia. Yearbook of the Finnish Lawyers Society. Vol. XXXVI (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 4) Tarinoita epänormaalista: rikollisuuden myytit tieteessä ja elokuvassa [on the myths of crime in criminology and cinema], p , Kaijus Ervasti and Nina Meincke (eds), Oikeuden tuolla puolen (Helsinki: Kauppakaari, 2002). 5) Carl Schmittin maailmanvalloitus [on the metaphysics of Carl Schmitt], p , Tiede & edistys 1/ ) Tiedon oikeudellinen muoto: huomioita foucault laisesta oikeusfilosofiasta [on Michel Foucault s notion of law], p , Tiede & edistys 2/1996. Articles and chapters in other publications 7) Rikoksesta, kaunasta ja anteeksiannosta [on crime and forgiveness], p , in Petri Jääskeläinen et al (eds), Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle omistettu (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006). 8) Miten oikeustiedettä voidaan muuttaa? [on legal research and education], p , Lakimies 6/

4 9) Freud ja myytti oikeuden alkuperästä [on Freud and law], p , Oikeus 2004:3. 10) Erik Wolf ja tulevan oikeusfilosofia [on the philosophy of law of Erik Wolf], p , Paul van Aerschot, Paula Ilveskivi and Kirsi Piispanen (eds), Juhlakirja: Kaarlo Tuori 50 vuotta. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1998). 11) Aequitas eli vankeusrangaistuksen kohtuuttomuudesta [on penology and fairness], p , Raimo Lahti (ed), Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Rikos- ja prosessioikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996). 12) Verukkeita [on community], p , Nuori Voima 6/ ) Kafkan penotopia eli laki ilman oikeutta [on Franz Kafka and law], p , Oikeus 1993:3. 14) Oikeuden tulkinnasta ja luomisesta [on interpretation], p , Oikeus 1993:1. 15) Rikosoikeus, ultima ratio-periaate ja kriittinen oikeusoppi: huomioita oikeudenalan marginaaleista [on critical criminal law], p , Lakimies 5/1992; in Swedish, p , Kerstin Berglund et al (eds), Skuldfrihet och Ansvarslöshet. En hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Publikationer från Institutionen för straff- och processrätt vid Helsingfors Universitet B:4 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994). 16) Oikeus ja sen merkit: syyntakeisuuden semioottisesta kuvauksesta [on semiotics and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990). 17) Dekonstruktiota ja lainoppia [on deconstruction and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990) (co-authors Ari Hirvonen and Juha Pöyhönen). 18) Rikosoikeuden paradigma v. abolitionismin paralogia: lyhyt esittely [on abolitionism], p , Tiede & edistys 4/ ) Kriminaalipotilaan profiili [on the criminally insane], p , Panu Hakola (ed), Oikeuspsykiatrian päivät Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 1/1988 (Kuopio: Kuopion yliopisto, 1988). 20) Ymmärrystä vailla. Mielisairaan- ja vankeinhoidon yhtymäkohtia [on the concept of criminal liability], p , Medisiinari 3/ ) Osakulttuuri, nuorisokulttuuri ja absoluutit [on subcultures and youth culture], p. 6-12, Nuorisotutkimus 3/

5 22) Pyttyläisiä ja mielipuolia rikoksentekijöitä: rationaalista eristämistä [on the incarceration of the criminally insane], p , Uusi kriminaalihuolto 3/1987 (co-author Heikki Pihlajamäki). 23) Kriminaalipotilas vuosina : kontrollipoliittinen näkökulma ymmärryksen puutteeseen [empirical study of the criminally insane ], p , Raimo Lahti et al, Syyntakeisuus ja kriminaalipotilaat. Lääkintöhallituksen julkaisuja nro 97 (Helsinki: Lääkintöhallitus, 1987). 24) Tiedostava väkivaltarikollinen: kriminaalipolitiikan stereotyyppien tuolla puolen [on politically motivated violence], p , Oikeus 1985:2. Reviews, etc. 25) Rikokset ja rangaistukset [on penal populism], p , Yliopisto-lehti 9/ ) Suurieleisesti maailmanpolitiikasta [book-review], p , Tieteessä tapahtuu 7/ ) Suomentajien esipuhe [on Maurice Blanchot], p. 7-12, Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö (Helsinki: Loki-Kirjat 2004) (co-author Janne Kurki). 28) Tarvitaanko viisaita miehiä? [on research policy], p , Oikeus 2002:4. 29) Arvoja kaupan [on external funding], p. 37, Yliopisto-lehti 1/ ) 34 näkökulmaa oikeuteen [book-review], p , Oikeus 2001:4. 31) Cui bono eller konstens innersta mening [on cultural policy], p. 8-9, Hufvudstadsbladet, ) Oikeudellinen dekonstruktio [encyclopaedia entrance: legal deconstruction], p. 523a-c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 33) Oikeusretoriikka [encyclopaedia entrance: legal rhetorics], p. 806c-809a, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 34) Oikeussemiotiikka [encyclopaedia entrance: legal semiotics], p. 815b-817c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 35) Oikeuden ikuiset totuudet. Kommentti Kaarlo Tuorille [on law and time], p , Lakimies 3/

6 36) Erbén myytit eli eräänlainen apologia kirjoituksen nautinnosta [on Roland Barthes], p. 5-13, Roland Barthes, Mytologioita (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 37) Kärsimys sivutuotteena eli comment taire, J.-P. Rentto? [commentary], p , Lakimies 1/ ) Amerikan kiehtova pinta [book-review], p. 30, Uusi Suomi, ) Epävarmuuden aikakauden manifesti [book-review], p , Oikeus 4/ ) Kriittistä oikeustiedettä vuonna 200 j.v. [book-review], p , Tiede & edistys 3/ ) Muistiinpanoja ensimmäisestä oikeusteorian Erasmusseminaarista [commentary], p , Oikeus 1989:1 (co-author Kimmo Nuotio). 42) Turvavaltiokritiikki: Lähtökohtien uudelleenarvioinnin puolesta [on social criticism], p , Tiede & edistys 4/1987 (co-author Ari Hirvonen). 43) Vanki voi tuskin olla vapaaehtoinen [on prisons], s. 2, Helsingin Sanomat, (co-author Ari Hirvonen). 44) Syyntakeeton kriminaalipotilas ei suinkaan pääse vähällä [on the criminally insane], p. 2, Helsingin Sanomat, ) Musta ja valkoinen: rikollisuutta ja kriminaalipolitiikkaa Ankkalinnan tapaan [on criminal policy], p , Uusi kriminaalihuolto 3/ ) Työtä ajatuksilla: Mathiesen [interview with Thomas Mathiesen], p , Pykälän uutiset 2/1985 (co-author Ari Hirvonen). 47) Sisäinen aseistariisunta [on criminal policy], p. 2-3, Turun ylioppilaslehti 10/1985. Unpublished dissertations, papers and presentations 1) Suffering and the Expressionless, Centennial Conference on Levinas and Law, McGill University, Faculty of Law, Montreal, Canada, September ) The Embarrassment of Pure Theory: The Case of Finnish Law, Nordic Images and Identities. Lands and People of Scandinavia and the Baltic Basin, Symposium to mark the Fiftieth Anniversary of the University Of Edinburgh Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh, April ) Ressentiment as My Just Suffering, Symposium for Law and Literature, Oñati International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain, 30 March 2 April ) Carl Schmitt s Constitutional Lawgiving Power, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and 30

7 the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Leibniz and Justice: On Berkowitz s The Gift of Science, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Georges Bataille: Sovereignty and the Politics of the Impossible, Human Sciences Seminar, Manchester Metropolitan University, 17 November ) Constitutional Lawgiving Power : Agamben and Carl Schmitt, Critical Legal Conference, University of Kent, Canterbury, 2-4 September ) Michel Foucault on Sovereignty and Law, Eighth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), University of Texas at Austin, College of Liberal Arts, March ) Bataille, Sovereignty and the Politics of the Impossible, Sovereignty and Its Discontents, Birkbeck College, London, 28 February ) Ethical Sovereignty, Critical Legal Conference, University of Westminster, London, 3-5 September ) Order and Localisation: Carl Schmitt on Space, Law and Trespass, Hostilities and Hospitalities. Encounters with the Strange in the International Relations of Tourism and Travel, University of Lapland, Finland, March ) Sovereignty: Georges Bataille s Contestation, Sovereignty and the Right to Death, Cleveland-Marshall College of Law, Cleveland State University, October ) Law, Sovereignty and Critique: Kant s Scandalous Contradiction, Critical Legal Conference, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa, 5-7 September ) Law, Sovereignty and Theory: Kelsen s Double-Normativity, Sixth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, Cardozo Law School (NYC), 7-9 March Revised versions also presented at the Norwegian Association for Legal Philosophy, Oslo, Norway, 13 June 2003 (in Swedish), and at the University of Western Cape, Cape Town, South Africa, 9-10 September ) Law and Sign, 10th International Colloquium of the International Association of the Semiotics of Law, Bordeaux, France, July ) Puuhailijan vastuu [on the responsibility of an academic], Symposium organised by the Finnish national section of the IVR Oikeustieteilijän vastuu, 3 March

8 17) The Principle of ultima ratio, Critical Criminal Law, and Abolitionism, ICOPA VI, ILANUD, San José, Costa Rica, 2-5 June ) Ekstaasi ja rivous: lyhyt esittely [on Jean Baudrillard], Turku City Library, spring ) Ymmärrystä vailla. Syyntakeisuus ja kontrollipolitiikka [on criminal liability], LLLic dissertation ) Osakulttuuri ja poikkeavuus: oppositio luonto/kulttuuri osakulttuuria ja sen tyyliä käsittelevän tutkimuksen perusrakenteena [on subcultural theory], dissertation in the sociology of law, ) Criminology and Criminal Policy in Scandinavia: Twelve Bar Blues. Scandinavian-German Research Seminar of Criminology, Bremen, Germany, 25 October ) Syyntakeisuudesta ja surmaamisrikoksista [on criminal liability], research report ) Protestirikollisuus [on politically motivated crime], LLM dissertation Edited publications 1) François Ewald, Normi yhteisen mittapuun käytäntönä [on norms, normality and standards] (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 2) Aulis Aarnio and Werner Krawietz (eds) in co-operation with Panu Minkkinen, New Approaches and Ways of Legal Thinking Revised. The Otto Brusiin Lectures Zeitschrift Rechtstheorie, 28. Band (Berlin: Duncker & Humblot, 1998). 3) Criminal Policy and Sentencing in Transition. Finnish and Comparative Perspectives. Publications of the Department of Criminal Law and Judicial Procedure B:3 (Helsinki: University of Helsinki, 1992) (co-editors Raimo Lahti and Kimmo Nuotio). 4) Aulis Aarnio ja Kaarlo Tuori (eds), Law, Morality and Discursive Rationality. Publications of the Department of Public Law D:8 (Helsinki: University of Helsingin, 1990) (as associate editor). 5) Papers on Crime Policy 2. Contributions from HEUNI Scholars. HEUNI Publication No 10 (Helsinki: HEUNI, 1986). 6) Papers on Crime Policy: Károly Bárd, Matti Joutsen, Aleksander Yakovlev. HEUNI Publication No 7 (Helsinki: HEUNI, 1986). Translations into Finnish 32

9 1) Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö. Original title La communauté inavouable (Helsinki: Loki-Kirjat, 2004) (cotranslator Janne Kurki). 2) Roland Barthes, Mytologioita. Original title Mythologies (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 3) Jean Baudrillard, Ekstaasi ja rivous. Original title L autre par lui même (Helsinki: Gaudeamus, 1991). 33

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data 1.2. Academic education 1.4. Curated exhibitions (selection)

CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data 1.2. Academic education 1.4. Curated exhibitions (selection) 1 CURRICULUM VITAE 1.1. Personal data Maria Sylvia Hirvi-Ijäs, female, b.27/1 1962 in Eskilstuna, Sweden, Swedish and Finnish citizenship. Married to MA Jyrki Ijäs (b. 1955), daughter Ellen Ijäs (b.1996)

Lisätiedot

2014 (forthcoming). Introduction to the special issue of NJAS: Mediated African cities. Nordic Journal of African Studies. Editor of the issue.

2014 (forthcoming). Introduction to the special issue of NJAS: Mediated African cities. Nordic Journal of African Studies. Editor of the issue. ANNIKA TEPPO 120914 LIST OF PUBLICATIONS A. Peer-reviewed scientific articles 2015 (forthcoming). Teppo, A. and M. Millstein (planned for 2015). The Place of Gentrification in Cape Town. In Lees, L et

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2 SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of Technology, Laboratory of Environmental Protection, PO Box 2300, 02015 TKK (Espoo), Finland, tel +358 50 367 1375, Email janne.hukkinen@hut.fi,

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Publications of Fred Karlsson 1969 2005

Publications of Fred Karlsson 1969 2005 Publications of Fred Karlsson 1969 2005 1969 Suomen yleiskielen segmentaalifoneemien paradigma. Virittäjä 73.4: 351 362. Republished in Auli HAKULINEN & Pentti LEINO (eds.) Nykysuomen rakenne ja kehitys

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ

LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ FÖRTECKNING ÖVER BIBLIOTEKETS TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR ÅR 2015 Sisällysluettelo Innehåll Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa

CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila. 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie 6 T 202, 01480 Vantaa CV and List of Publications/Jaakko Hämeen-Anttila CV/Jaakko Hämeen-Anttila/15.9. 2014 1. Full name Jaakko Markus Hämeen-Anttila, male 2. Date and place of birth etc. 26.2. 1963 Oulu; Finnish; Venuksentie

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Altti Kuusamo: Publications (1977-2012)

Altti Kuusamo: Publications (1977-2012) Appendix 2 Altti Kuusamo: Publications (1977-2012) A Peer-reviewed scientific articles 1 Helsingin kahviloiden semiotiikkaa. Synteesi 2-4/1982, s. 60-64. (Yhdessä Eero Julkusen kanssa.) 2 Kuvataiteen ns.

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010 Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Teija Karttunen & Kati Närhi (toim.)

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot