APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS"

Transkriptio

1 APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS Publications in international languages Books 1) Thinking Without Desire. A First Philosophy of Law (Oxford: Hart Publishing, 1999). Revised and augmented edition of dissertation thesis Correct Law. A Philosophy of the Aporetic (Helsinki: Basileus, 1998). Articles and chapters in peer-assessed publications 2) Ressentiment as Suffering: On Transitional Justice and the Impossibility of Forgiveness, Law and Literature, Vol. 19, No 2, 2007 (in print). 3) The Ethos of Sovereignty: A Critical Appraisal, p , Human Rights Review, Vol. 8, No 2, ) If Taken In Earnest : Criminal Law Doctrine and the Last Resort, p , The Howard Journal of Criminal Justice, Vol. 45, No 5, ) Why Is Law a Normative Discipline?: On Hans Kelsen s Normology, p , Res Publica: A Journal of Legal and Social Philosophy, Vol. 11, No 3, ) Bataille s Contestation, p , Law, Culture and the Humanities, Vol. 1, No 2, ) Juridiken som en normativ vetenskap: Kelsens normlogiska krav [on Kelsen and sovereignty], p. 3-10, Retfærd, No 105, ) Law, Science, and Truth, p , Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998). 9) The Juridical Matrix, p , Social & Legal Studies, Vol. 6, No 3, Reprinted in p , L.D. Eriksson and S. Hurri (eds), Dialectic of Law and Reality. Readings in Finnish Legal Theory (Helsinki: Forum Iuris, 1999). 10) Pretexts, p , Law and Critique, Vol. VIII, No 1, ) Right Things: On the Question of Being and Law, p , Law and Critique, Vol. VII, No 1, ) The Radiance of Justice: On the Minor Jurisprudence of Franz Kafka, p , Social & Legal Studies, Vol. 3, No 3,

2 13) Rätten som humanvetenskap eller den gemensamma lidelsen [on law as a human science], p , Retfærd, No 64, ) The Law-Giver s Place: On the Unethical Quality of Legal Wisdom, p , Social & Legal Studies, Vol. 2, No 4, ) Otherness and Difference: On the Cultural Logic of Racial Tolerance, p , Law and Critique, Vol. III, No 2, ) The Uneasy Spring in A Theatrical Presentation in Five Acts with a Prologue and an Epilogue, p , Contemporary Crises, Vol. 11, No 4, 1987 (co-author Ari Hirvonen). Articles and chapters in other publications 17) The Paradigm of Criminal Law vs. the Paralogy of Abolition: A New Critique?, p , Zbigniew Lasocik et al (eds), Abolitionism in History. Of Another Way of Thinking (Warsawa: Uniwersytetu Warsawskieyo, 1991). 18) The Criminal Myth and Ideology: An Outline for an Exercise in the Semiotics of Criminology, p , Bill Rolston and Mike Tomlinson (eds), Justice and Ideology. Strategies for the 1990s (Oxford: European Group, 1989). 19) Tillräkneligheten och den juridiska modernismen [on criminal liability], p , Rapport från 30. Nordiska forskarseminariet i Vääksy, Finland. Helsingfors: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Reviews, etc. 20) William Rasch: Sovereignty and its Discontents [book-review], p , Public Law, Vol. 50, Summer ) Jacques Derrida: Voyous [book-review], p , Tidskrift för litteraturvetenskap 2/ ) Rätt och litteratur: inledning [on law and literature], p. 1-3, Retfærd, No 104, ) Introduction: A Polytical Manifesto, p. 1-10, Ari Hirvonen (ed), Polycentricity: The Multiple Scenes of Law (London: Pluto Press, 1998) (co-authors Lars D. Eriksson, Juha Pöyhönen and Ari Hirvonen). 24) Inför val: ett svar till P.O. Träskman [on criminal policy], p , Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1/ ) A Mythological Ethics of Justice [book-review], p , Journal of Law and Society, Vol. 20, No 4,

3 Articles in the new media 26) Resented and Unforgiven, p , Unbound: Harvard Journal of the Legal Left, Vol. 2, Spring Available at 27) Bliss, basileus, Vol. 1, No 1, Publications in Finnish Books 1) Järjen lait. Kant ja oikeuden filosofia [on Kant, philosophy and law] (Helsinki: Tutkijaliitto, 2002). 2) Räikeitä sanomia. Osakulttuureista ja tyylistä [on subcultural theories] (Helsinki: Gaudeamus, 1987) (co-author Jari Flinck). Articles and chapters in peer-assessed publications 3) Lainoppi ja metafysiikan vastustus: B.C. Carlsonin konstruktiivisesta oikeustieteestä [on the constructive jurisprudence of Justice B.C. Carlson], p , Oikeustiede: Jurisprudentia. Yearbook of the Finnish Lawyers Society. Vol. XXXVI (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 4) Tarinoita epänormaalista: rikollisuuden myytit tieteessä ja elokuvassa [on the myths of crime in criminology and cinema], p , Kaijus Ervasti and Nina Meincke (eds), Oikeuden tuolla puolen (Helsinki: Kauppakaari, 2002). 5) Carl Schmittin maailmanvalloitus [on the metaphysics of Carl Schmitt], p , Tiede & edistys 1/ ) Tiedon oikeudellinen muoto: huomioita foucault laisesta oikeusfilosofiasta [on Michel Foucault s notion of law], p , Tiede & edistys 2/1996. Articles and chapters in other publications 7) Rikoksesta, kaunasta ja anteeksiannosta [on crime and forgiveness], p , in Petri Jääskeläinen et al (eds), Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle omistettu (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006). 8) Miten oikeustiedettä voidaan muuttaa? [on legal research and education], p , Lakimies 6/

4 9) Freud ja myytti oikeuden alkuperästä [on Freud and law], p , Oikeus 2004:3. 10) Erik Wolf ja tulevan oikeusfilosofia [on the philosophy of law of Erik Wolf], p , Paul van Aerschot, Paula Ilveskivi and Kirsi Piispanen (eds), Juhlakirja: Kaarlo Tuori 50 vuotta. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1998). 11) Aequitas eli vankeusrangaistuksen kohtuuttomuudesta [on penology and fairness], p , Raimo Lahti (ed), Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Rikos- ja prosessioikeuden laitoksen julkaisuja (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996). 12) Verukkeita [on community], p , Nuori Voima 6/ ) Kafkan penotopia eli laki ilman oikeutta [on Franz Kafka and law], p , Oikeus 1993:3. 14) Oikeuden tulkinnasta ja luomisesta [on interpretation], p , Oikeus 1993:1. 15) Rikosoikeus, ultima ratio-periaate ja kriittinen oikeusoppi: huomioita oikeudenalan marginaaleista [on critical criminal law], p , Lakimies 5/1992; in Swedish, p , Kerstin Berglund et al (eds), Skuldfrihet och Ansvarslöshet. En hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Publikationer från Institutionen för straff- och processrätt vid Helsingfors Universitet B:4 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994). 16) Oikeus ja sen merkit: syyntakeisuuden semioottisesta kuvauksesta [on semiotics and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990). 17) Dekonstruktiota ja lainoppia [on deconstruction and law], p , Ari Hirvonen and Kaarlo Tuori (eds), Oikeus, kieli ja kritiikki. Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D:9 (Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990) (co-authors Ari Hirvonen and Juha Pöyhönen). 18) Rikosoikeuden paradigma v. abolitionismin paralogia: lyhyt esittely [on abolitionism], p , Tiede & edistys 4/ ) Kriminaalipotilaan profiili [on the criminally insane], p , Panu Hakola (ed), Oikeuspsykiatrian päivät Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 1/1988 (Kuopio: Kuopion yliopisto, 1988). 20) Ymmärrystä vailla. Mielisairaan- ja vankeinhoidon yhtymäkohtia [on the concept of criminal liability], p , Medisiinari 3/ ) Osakulttuuri, nuorisokulttuuri ja absoluutit [on subcultures and youth culture], p. 6-12, Nuorisotutkimus 3/

5 22) Pyttyläisiä ja mielipuolia rikoksentekijöitä: rationaalista eristämistä [on the incarceration of the criminally insane], p , Uusi kriminaalihuolto 3/1987 (co-author Heikki Pihlajamäki). 23) Kriminaalipotilas vuosina : kontrollipoliittinen näkökulma ymmärryksen puutteeseen [empirical study of the criminally insane ], p , Raimo Lahti et al, Syyntakeisuus ja kriminaalipotilaat. Lääkintöhallituksen julkaisuja nro 97 (Helsinki: Lääkintöhallitus, 1987). 24) Tiedostava väkivaltarikollinen: kriminaalipolitiikan stereotyyppien tuolla puolen [on politically motivated violence], p , Oikeus 1985:2. Reviews, etc. 25) Rikokset ja rangaistukset [on penal populism], p , Yliopisto-lehti 9/ ) Suurieleisesti maailmanpolitiikasta [book-review], p , Tieteessä tapahtuu 7/ ) Suomentajien esipuhe [on Maurice Blanchot], p. 7-12, Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö (Helsinki: Loki-Kirjat 2004) (co-author Janne Kurki). 28) Tarvitaanko viisaita miehiä? [on research policy], p , Oikeus 2002:4. 29) Arvoja kaupan [on external funding], p. 37, Yliopisto-lehti 1/ ) 34 näkökulmaa oikeuteen [book-review], p , Oikeus 2001:4. 31) Cui bono eller konstens innersta mening [on cultural policy], p. 8-9, Hufvudstadsbladet, ) Oikeudellinen dekonstruktio [encyclopaedia entrance: legal deconstruction], p. 523a-c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 33) Oikeusretoriikka [encyclopaedia entrance: legal rhetorics], p. 806c-809a, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 34) Oikeussemiotiikka [encyclopaedia entrance: legal semiotics], p. 815b-817c, Encyclopædia iuridica Fennica: suomalainen oikeustietosanakirja (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1999). 35) Oikeuden ikuiset totuudet. Kommentti Kaarlo Tuorille [on law and time], p , Lakimies 3/

6 36) Erbén myytit eli eräänlainen apologia kirjoituksen nautinnosta [on Roland Barthes], p. 5-13, Roland Barthes, Mytologioita (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 37) Kärsimys sivutuotteena eli comment taire, J.-P. Rentto? [commentary], p , Lakimies 1/ ) Amerikan kiehtova pinta [book-review], p. 30, Uusi Suomi, ) Epävarmuuden aikakauden manifesti [book-review], p , Oikeus 4/ ) Kriittistä oikeustiedettä vuonna 200 j.v. [book-review], p , Tiede & edistys 3/ ) Muistiinpanoja ensimmäisestä oikeusteorian Erasmusseminaarista [commentary], p , Oikeus 1989:1 (co-author Kimmo Nuotio). 42) Turvavaltiokritiikki: Lähtökohtien uudelleenarvioinnin puolesta [on social criticism], p , Tiede & edistys 4/1987 (co-author Ari Hirvonen). 43) Vanki voi tuskin olla vapaaehtoinen [on prisons], s. 2, Helsingin Sanomat, (co-author Ari Hirvonen). 44) Syyntakeeton kriminaalipotilas ei suinkaan pääse vähällä [on the criminally insane], p. 2, Helsingin Sanomat, ) Musta ja valkoinen: rikollisuutta ja kriminaalipolitiikkaa Ankkalinnan tapaan [on criminal policy], p , Uusi kriminaalihuolto 3/ ) Työtä ajatuksilla: Mathiesen [interview with Thomas Mathiesen], p , Pykälän uutiset 2/1985 (co-author Ari Hirvonen). 47) Sisäinen aseistariisunta [on criminal policy], p. 2-3, Turun ylioppilaslehti 10/1985. Unpublished dissertations, papers and presentations 1) Suffering and the Expressionless, Centennial Conference on Levinas and Law, McGill University, Faculty of Law, Montreal, Canada, September ) The Embarrassment of Pure Theory: The Case of Finnish Law, Nordic Images and Identities. Lands and People of Scandinavia and the Baltic Basin, Symposium to mark the Fiftieth Anniversary of the University Of Edinburgh Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh, April ) Ressentiment as My Just Suffering, Symposium for Law and Literature, Oñati International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain, 30 March 2 April ) Carl Schmitt s Constitutional Lawgiving Power, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and 30

7 the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Leibniz and Justice: On Berkowitz s The Gift of Science, Ninth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture, and the Humanities (ASLCH), Syracuse University College of Law, Syracuse, NY, March ) Georges Bataille: Sovereignty and the Politics of the Impossible, Human Sciences Seminar, Manchester Metropolitan University, 17 November ) Constitutional Lawgiving Power : Agamben and Carl Schmitt, Critical Legal Conference, University of Kent, Canterbury, 2-4 September ) Michel Foucault on Sovereignty and Law, Eighth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities (ASLCH), University of Texas at Austin, College of Liberal Arts, March ) Bataille, Sovereignty and the Politics of the Impossible, Sovereignty and Its Discontents, Birkbeck College, London, 28 February ) Ethical Sovereignty, Critical Legal Conference, University of Westminster, London, 3-5 September ) Order and Localisation: Carl Schmitt on Space, Law and Trespass, Hostilities and Hospitalities. Encounters with the Strange in the International Relations of Tourism and Travel, University of Lapland, Finland, March ) Sovereignty: Georges Bataille s Contestation, Sovereignty and the Right to Death, Cleveland-Marshall College of Law, Cleveland State University, October ) Law, Sovereignty and Critique: Kant s Scandalous Contradiction, Critical Legal Conference, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa, 5-7 September ) Law, Sovereignty and Theory: Kelsen s Double-Normativity, Sixth Annual Meeting of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, Cardozo Law School (NYC), 7-9 March Revised versions also presented at the Norwegian Association for Legal Philosophy, Oslo, Norway, 13 June 2003 (in Swedish), and at the University of Western Cape, Cape Town, South Africa, 9-10 September ) Law and Sign, 10th International Colloquium of the International Association of the Semiotics of Law, Bordeaux, France, July ) Puuhailijan vastuu [on the responsibility of an academic], Symposium organised by the Finnish national section of the IVR Oikeustieteilijän vastuu, 3 March

8 17) The Principle of ultima ratio, Critical Criminal Law, and Abolitionism, ICOPA VI, ILANUD, San José, Costa Rica, 2-5 June ) Ekstaasi ja rivous: lyhyt esittely [on Jean Baudrillard], Turku City Library, spring ) Ymmärrystä vailla. Syyntakeisuus ja kontrollipolitiikka [on criminal liability], LLLic dissertation ) Osakulttuuri ja poikkeavuus: oppositio luonto/kulttuuri osakulttuuria ja sen tyyliä käsittelevän tutkimuksen perusrakenteena [on subcultural theory], dissertation in the sociology of law, ) Criminology and Criminal Policy in Scandinavia: Twelve Bar Blues. Scandinavian-German Research Seminar of Criminology, Bremen, Germany, 25 October ) Syyntakeisuudesta ja surmaamisrikoksista [on criminal liability], research report ) Protestirikollisuus [on politically motivated crime], LLM dissertation Edited publications 1) François Ewald, Normi yhteisen mittapuun käytäntönä [on norms, normality and standards] (Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003). 2) Aulis Aarnio and Werner Krawietz (eds) in co-operation with Panu Minkkinen, New Approaches and Ways of Legal Thinking Revised. The Otto Brusiin Lectures Zeitschrift Rechtstheorie, 28. Band (Berlin: Duncker & Humblot, 1998). 3) Criminal Policy and Sentencing in Transition. Finnish and Comparative Perspectives. Publications of the Department of Criminal Law and Judicial Procedure B:3 (Helsinki: University of Helsinki, 1992) (co-editors Raimo Lahti and Kimmo Nuotio). 4) Aulis Aarnio ja Kaarlo Tuori (eds), Law, Morality and Discursive Rationality. Publications of the Department of Public Law D:8 (Helsinki: University of Helsingin, 1990) (as associate editor). 5) Papers on Crime Policy 2. Contributions from HEUNI Scholars. HEUNI Publication No 10 (Helsinki: HEUNI, 1986). 6) Papers on Crime Policy: Károly Bárd, Matti Joutsen, Aleksander Yakovlev. HEUNI Publication No 7 (Helsinki: HEUNI, 1986). Translations into Finnish 32

9 1) Maurice Blanchot, Tunnustamaton yhteisö. Original title La communauté inavouable (Helsinki: Loki-Kirjat, 2004) (cotranslator Janne Kurki). 2) Roland Barthes, Mytologioita. Original title Mythologies (Helsinki: Gaudeamus, 1994). 3) Jean Baudrillard, Ekstaasi ja rivous. Original title L autre par lui même (Helsinki: Gaudeamus, 1991). 33

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

Toomas Kotkas s List of Publications

Toomas Kotkas s List of Publications Toomas Kotkas s List of Publications Scientific Monographs: Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Origins of Voluntaristic Understanding of Law (forthcoming, 2013) Sosiaalioikeus [Social

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338.

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338. LIST OF PUBLICATIONS Juha Lavapuro 25.9.2012 A. Articles in refereed scientific journals 1. Lavapuro, J., Ojanen T. & Scheinin M.: Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. SALLA JOKELA, M.Sc. EDUCATION POSITIONS. April 25, 2012. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D.

CURRICULUM VITAE. SALLA JOKELA, M.Sc. EDUCATION POSITIONS. April 25, 2012. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. CURRICULUM VITAE April 25, 2012 SALLA JOKELA, M.Sc. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. Student (2008 ) EDUCATION M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland Major

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Ristontie 12, FI-96300 Rovaniemi Telephone(s) +358 (0)400 893 033 Email(s) mika@luoma-aho.fi Nationality(-ies) Finnish

Lisätiedot

1. Lääkärin vaitiolovelvollisuus väkivaltarikoksissa. Duodecim 2012 s. 1820-2. (pääkirjoitus)

1. Lääkärin vaitiolovelvollisuus väkivaltarikoksissa. Duodecim 2012 s. 1820-2. (pääkirjoitus) 1 Johanna Niemi LIST OF PUBLICATIONS Procedural Law A Peer reviewed articles A.2 Refereed Finnish Journals 1. Lääkärin vaitiolovelvollisuus väkivaltarikoksissa. Duodecim 2012 s. 1820-2. (pääkirjoitus)

Lisätiedot

1. What we talk about when we talk about buying sex. Violence against Women, 2010. Vol. 16, No. 2, 159-172.

1. What we talk about when we talk about buying sex. Violence against Women, 2010. Vol. 16, No. 2, 159-172. 1 Johanna Niemi LIST OF PUBLICATIONS Law and Gender A Peer reviewed articles A.1 Refereed International Journals 1. What we talk about when we talk about buying sex. Violence against Women, 2010. Vol.

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Ridanpää, Juha (2014). Seriously Serious Political Spaces of Humor. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13: 3. Forthcoming.

Ridanpää, Juha (2014). Seriously Serious Political Spaces of Humor. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13: 3. Forthcoming. PUBLICATIONS Ridanpää, Juha, 16 October 2014 Department of geography, University of Oulu Peer-reviewed scientific articles Prokkola Eeva-Kaisa & Juha Ridanpää (2014). Border guarding and the politics of

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29-30.9.2011 Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Miten henkilöt valikoituvat nuoren henkilökohtaiseen verkostoon? Miten nuoren sosiaalinen verkosto muuttuu

Lisätiedot

1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p. 443-459.

1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p. 443-459. 1 Johanna Niemi LIST OF PUBLICATIONS - Insolvency A Peer reviewed articles A.1 Refereed International Journals 1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p.

Lisätiedot

M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland

M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland CURRICULUM VITAE July 2, 2010 SALLA JOKELA, M.Sc. Born in Helsinki, Finland, December 4, 1979 Ph.D. Student, Instructor (2008 ) EDUCATION M.Sc. 2005, Department of Geography, University of Helsinki, Finland

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy?

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Niina Nissilä & Suvi Isohella Minä ja tiede Seinäjoki 18.3.2014 Vaasa 20.3.2014 Esityksen rakenne Lähtökohta Järjestelmä,

Lisätiedot

Selected Publications

Selected Publications Selected Publications Juha A. Vuori PhD Senior Lecturer Department of Political Science and Contemporary History FIN-20014 UNIVERSITY OF TURKU September 2012 Peer-Reviewed International Articles Vuori,

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Toomas Kotkas s List of Publications

Toomas Kotkas s List of Publications 14th January 2014 Toomas Kotkas s List of Publications Scientific Monographs: Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Emergence of Voluntaristic Understanding of Law. Brill, Leiden Boston 2014

Lisätiedot

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Tiedon hyvä käyttö, 16.11.2011 Taustaa Taustalla 1980-

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3.

Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3. Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana? Luonnonfilosofian seura, pragmatismi-ilta 31.3.2015 Sami Paavola Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS. Johanna Sumiala

LIST OF PUBLICATIONS. Johanna Sumiala Johanna Sumiala LIST OF PUBLICATIONS INTERNATIONAL... 2 Articles in peer reviewed journals... 2 Book chapters in peer reviewed edited volumes... 2 Scientific monographs... 3 Edited scientific volumes...

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO

BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO BOOKLIST FOR THE IB SECTION AT KUOPION LYSEON LUKIO PRE DP / VALMISTAVA VUOSI 2016-2017 Kaikille yhteiset aineet: ÄIDINKIELI Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva, Korhonen, Maijala, Saarikivi, Salo, Torkki:

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 30.3.2012

CURRICULUM VITAE 30.3.2012 1 CURRICULUM VITAE 30.3.2012 MÄKILÄ, IRMELI KAARIN ANNELI PAINTER / VISUAL ARTIST BORN 1957, TURENKI, FINLAND LIVES AND WORKS IN PORNAINEN, FINLAND JÄRVENPÄÄNTIE 181 07170 PORNAINEN FINLAND irmeli.makila(at)gmail.com

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

White Rose Research Online & National Fairground Archive

White Rose Research Online & National Fairground Archive White Rose Research Online & National Fairground Archive Erasmus-henkilökuntavaihdon tuliaisia Helsinki 11.5.2011 Merja Hyödynmaa Tampereen yliopiston kirjasto Sheffieldin yliopisto Perustettu v. 1905

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

PUBLICATIONS. Peer-reviewed scientific articles

PUBLICATIONS. Peer-reviewed scientific articles PUBLICATIONS Peer-reviewed scientific articles 1) Potentia absoluta et potentia ordinata Dei: On the Theological Origins of Carl Schmitt s Constitutional Theory. Continental Philosophy Review (proposal

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen kuvia nuorista Tarja Tolonen. www.nuorisotutkimusseura.fi

Nuorisotutkimuksen kuvia nuorista Tarja Tolonen. www.nuorisotutkimusseura.fi Nuorisotutkimuksen kuvia nuorista Tarja Tolonen www.nuorisotutkimusseura.fi Nuorisotutkimus lyhyt oppimäärä Nuorisotutkimus kohdistuu itse nuoriin sekä nuoruuteen liittyviin ilmiöihin. Nuorisotutkimus

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Selected Publications

Selected Publications Selected Publications Juha A. Vuori, PhD Senior Lecturer Department of Political Science and Contemporary History FIN-20014 UNIVERSITY OF TURKU Adjunct Professor International Relations and Political Science

Lisätiedot

Toomas Kotkaksen julkaisuluettelo

Toomas Kotkaksen julkaisuluettelo 14.1.2014 Toomas Kotkaksen julkaisuluettelo Tieteelliset monografiat 1. Royal Police Ordinances in Early Modern Sweden: The Emergence of Voluntaristic Understanding of Law. Brill, Leiden Boston 2014 (xiv

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Tomi Kauppinen, Robin Lindroos, Riikka Henriksson, Eero Hyvönen Semantic Computing Research Group (SeCo) and University of Helsinki and Helsinki University of Technology (TKK)

Lisätiedot

Miksi en antaisi palaa itsestäni yhteisen edun nimessä? Tuija Takala

Miksi en antaisi palaa itsestäni yhteisen edun nimessä? Tuija Takala Miksi en antaisi palaa itsestäni yhteisen edun nimessä? Tuija Takala Käytännöllisen filosofian dosentti, HY Senior Lecturer in Bioethics and Moral Philosophy, University of Manchester Kriittinen näkökulma

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998-

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- 1 Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- Eeva Kallio 1. Elämä ja valinnat edessä [Life and choices ahead], Abifakta 2011, Turenki: kustannus 2. Newspaper article Keskisuomalainen

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005

ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005 ANNUAL REPORT OF THE NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY LAW (NIEM) 2005 ANNEX I: PUBLICATIONS OF NIEM S PERSONNEL, YEAR 2005 Published: M. Flöjt, Ilmastonmuutos ja kansainvälinen autosopimus.

Lisätiedot

1. Panu Raatikainen (2015) Neo-logicism and its logic, History and Philosophy of Logic (forthcoming).

1. Panu Raatikainen (2015) Neo-logicism and its logic, History and Philosophy of Logic (forthcoming). PUBLICATIONS Panu Raatikainen A. PEERREVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES A.1. JOURNAL ARTICLE (REFEREED), ORIGINAL RESEARCH a.) International refereed journals 1. Panu Raatikainen (2015) Neologicism and its logic,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2012-2013 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-11.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.-19.9. X X X X X X 5311304 Yleishallinto-oikeus

Lisätiedot

Juhlat osana koulun tarinallista toimintakul/uuria. Hanna Nikkanen Sibelius- Akatemia hanna.nikkanen@siba.fi

Juhlat osana koulun tarinallista toimintakul/uuria. Hanna Nikkanen Sibelius- Akatemia hanna.nikkanen@siba.fi Juhlat osana koulun tarinallista toimintakul/uuria Hanna Nikkanen Sibelius- Akatemia hanna.nikkanen@siba.fi Jos koulun juhla on kasvatuksen väline, - millainen väline se on? - miten se toimii? - kuka sitä

Lisätiedot

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles)

Scientific publications: original publications and reviews (explanatory translations are given below the Finnish titles) Piirtola Maarit (140667) 16 October 2007 PUBLICATIONS Ia Scientific publications: original publications and reviews Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen J, Isoaho R, Ryynänen O-P, Kivelä S-L. Lääkärin hoitoa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela

Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela 15.5.2014 Tourunen & Kaskela 2014 1 PBDT Prison-based Drug Treatment in the Nordic Countries:

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

List of Publications 2 September 2016

List of Publications 2 September 2016 List of Publications 2 September 2016 Full name Seppälä, Tiina Sisko Nationality Finnish Address University of Lapland Year of birth 1975 Library Researcher Room 315 Telephone +358-40-7262687 96101 Rovaniemi,

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot