FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1

2 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen 7 Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? 8 Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja 9 FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta 10 Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Hernesaari on yksi Helsingin lähitulevai suuden rakentamiskohteista. Harri Vehmas, kati immonen ja sari Hämäläinen pakkaspäivänä taustallaan Helsingin Hernesaarta ja Eiraa. kuva: jarmo teinilä. 11 FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG:lle lisäprojekteja Kehä I hankkeessa 12 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa 14 Rakentamisen ja yhteistyön taidonnäyte FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Sähköposti Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Osoitteenmuutokset verkon kautta > yhteystiedot > yhteystietojen muutos Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi Päijät Häme saa palvelukeskuksen 17 Tukea työelämän muutoksiin 18 Ratikalla meren yli 19 FCG mukana kaupunki ympäristö näyttelyssä Hernesaaren rakentaminen vaatii monipuolisia taustaselvityksiä 21 Jyväskylä panostaa asuntomessuihin 22 Vuokrataloyhtiöt verkottuvat 23 HUSille henkilö stöhallinnon verkkopalveluja 24 FCG voitti kerralla kuusi Hailuodon kaavoituskilpailua FCG konsernin kotimaan liiketoiminnot tytäryhtiöiksi FCG:lle mittava vesihuoltohanke Turkissa Tietoyhteiskunnan kehittämistä Nicaraguassa 25 FCG kehittää Palestiinan pakolaisten koulutusoloja FCG mukana Konyan alueen jätehuolto hankkeessa Turkissa Ympäristöhanke Nepalissa jatkuu 26 Nimityksiä FCG:llä 2 FCG Consulting People 2/2012

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Keskustelu hallitusohjelmaan kirjatuista kuntauudistuksen tavoitteista käy kuumana medioissa. Tämän uudistuksen tavoitteena on turvata asiakaslähtöisesti laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut koko maassa. Kuntahallinto on isojen muutospaineiden edessä väestön ikääntyessä ja talouden tiukentuessa. Kuntahallinnon kehittymisvaatimukset ovat suuria, ja tarkoituksenmukaisia rakennemuutoksia joudutaan pohtimaan tarkasti koko maassa. Keskustelu aiheesta on jo nyt värikästä. Tässä lehdessä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä taustoittaa kuntien rakennemuutosta. Hän toteaa haastattelussaan, että kuntien ongelmat ovat erilaisia, jolloin rakenneratkaisujenkin tulee riippua siitä, minkälaisesta kunnasta tai alueesta puhutaan. Jotta muutoksessa päästään eteenpäin, edellyttää tämä hänen mukaansa kuntien ja valtion yhtenäistä näkemystä tulevaisuuden kuntarakenteesta. Muutoksen johtaminen vaatii syvällistä tietoa ja vahvaa ammatillista osaamista. Olivatpa rakenteelliset ratkaisut mitä tahansa, FCG:n tehtävänä on tuottaa julkisen sektorin asiakkailleen palveluita, joilla tuetaan muutoksien suunnittelua, uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä ja käyttöönottoa. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Niin kollegatapaamiset kuin kokemusten ja tietojen vaihto tapahtuu luontevasti koulutustilaisuuksissamme. Tässä lehdessä esillä on jälleen kiinnostavia asiakkaitamme, joille olemme tuottaneet uudenlaisia palveluita. Vanhuspalveluiden kehittämisestä hyvä esimerkki on Imatra, jossa käytettiin RAVA mittaria henkilöstön mitoituksen arvioinnissa ja päädyttiin arvioinnin jälkeen kehittämään työtapoja ja -kuttuuria. Julkisten organisaatioiden palvelukonseptien kehittämisen lisäksi lehdestämme löytyy myös useita suunnittelutoimintaan liittyviä esimerkkejä. Antoisia lukuhetkiä! Ari Kolehmainen toimitusjohtaja FCG Consulting People 2/2012 3

4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? Hallitusohjelmaan kirjatut kuntauudistuksen tavoitteet ovat herättäneet kunnissa kuumia tunteita, ja Kuntaliittokin on saanut palautteesta osansa. Miten kuntien palvelut sitten tulisi järjestää, potevatko kaikki kunnat samaa tautia, vai pitäisikö jokaiselle löytää omat lääkkeet? Vai onko kunnilla sittenkin eri tauti, vaikka hallitus tuntuu ehdottavan kaikille samaa lääkettä? Kuntien ongelmat eivät ole samasta muotista, siksi kaikille ei kannata tarjota samoja vahvan peruskunnan ratkaisuja ja yhtäläisiä palvelustrategioita, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä, joka on mukana valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tehtävien arviointi -työryhmässä. Kolmen mallin ratkaisu Vaikka Kuntaliitto on saanut osansa hallitusohjelmaan kohdistetuista moitteista, liiton kanta poikkeaa kuitenkin hallituksen linjauksesta. Kuntaliiton hallitus määritteli viime huhtikuussa, että eri alueilla tarvitaan erilaisia ratkaisuja, eikä sama lääke käy sellaisenaan kaikille kunnille, Prättälä huomauttaa. Hän lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla. Ensinnäkin pääkaupunkiseutu on aivan oma tapauksensa, johon ei voi soveltaa ohjelmassa mainittua työssäkäynti- ja asiointialueen periaatetta. Kunta ei voi olla maakunnan kokoinen, ei ainakaan silloin, kun kyseessä on laaja Uusimaa. Helsingin metropolialue miten se sitten määritelläänkään tarvitsee oman mallinsa, hän toteaa. Hallitusohjelmassa mainittu vahva kunta perustuisi työssäkäynti- tai asiointialueeseen tai vastaavaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, mikä mallina kävisi kaupunkikeskuksille ja niiden kehyskunnille. Tämä konsepti ei toimi niillä maaseutualueilla, joilla liitoksillakaan ei saada kunnalle sellaista väestöpohjaa, joka riittäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi. Jos nämä palvelut halutaan säilyttää kuntaperustaisina, tarvitaan peruskuntaa laajempi vastuunkantaja. Oma lukunsa ovat vielä saaristokunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat, joissa kuntaliitoksilla on vaikea saada hyötyjä, Prättälä luettelee. Missä kulkee autonomian raja? Suomen kuntien perusidea on ollut vahva itsehallinto, riippumattomuus ja vastuu palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat kuitenkin jo nyt keskenään sangen erilaisia ja järjestäneet palvelunsakin eri lailla, esimerkiksi yhteistoiminta-alueiden kautta. Riippuu kunnasta, millaisia tehtäviä sillä on hoidettavana. Siksi voidaankin kysyä, kuinka autonomisia ne kaikki edelleen ovat. Kuntakäsitys on jo nyt eriytynyt, Prättälä pohtii. Kuntauudistuksella tavoitellaan sellaisia kuntia, jotka pystyvät itse järjestämään palvelunsa. Hän luettelee keskeisiä elementtejä: kunnan tulee olla demokraattinen yhteisö, jolla on riittävän vahva talous ja muut voimavarat pitääkseen huolta kuntalaisten hyvinvoinnista, kuten sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalveluista. Olemassaolon edellytyksenä on elinvoimainen paikallistalous, joka kehittyy ja työllistää. Ongelmana rahoitus Palvelujen kustantaminen nyt ja jatkossa on kuntien suurimpia ongelmia, kun väestöpohja ja huoltosuhde muuttuvat ja monien kuntien verotulopohja heikkenee niin paljon, että tehtävistä ei enää selvitä. Silloin vaihtoehtoina ovat toiminnan tehostaminen, veroäyrin nostaminen tai velanotto. Kuntien tehtäviä pohtivan työryhmän yhtenä tavoitteena onkin arvioida kunnille annettavat tehtävät ja niiden kustannukset. Hallitusohjelmassa on linjattu, että uusien tehtävien vastapainoksi kuntien muita velvoitteita voitaisiin vähentää ja siirtää muualle järjestettäviksi. Tärkeä näkökohta on se, miten valtio osallistuu tehtävien rahoittamiseen. Hallitusohjelmassa on määritelty, että uusien tehtävien osalta valtio osallistuu niiden kustannuksiin vähintään 50 %:lla, Prättälä muistuttaa. Miten tästä eteenpäin? Rakenneryhmän linjausten on määrä valmistua helmikuussa. Sen jälkeen ohjelmassa ovat kuntakierrokset, joiden tuloksia on vaikea etukäteen ennustaa, sekä kuntien omat lausunnot, joita varmasti on tulossa runsaasti. Tämän jälkeen hallitus tekee sitten omat linjauksensa. Kuntauudistusta ohjaavan uuden rakennelain tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Lopulliset ratkaisut olisi tarkoitus saada aikaan vuoden 2014 aikana. Vuodet tulevat varmaan olemaan toimeenpanovaihetta, joten uudet kunnat voisivat ehkä aloittaa vuonna 2017, Prättälä arvioi aikataulua. Hankkeen lopputuloksia on vaikea ennustaa; edellinen kuntauudistus 1970-luvulla ei johtanut kovin merkittäviin uudistuksiin. Hallitusohjelmassa nyt määritelty tavoite ja prosessi ovat niin suoraviivaisia, että mutkia voi tulla matkaan. Mutta kävi tässä hankkeessa kuinka hyvänsä, kuntakenttä joutuu joka tapauksessa miettimään perusteellisesti omaa tulevaisuuttaan, sen verran isojen haasteiden edessä ollaan, hän ennakoi. Parhaiten päästään eteenpäin rakentamalla kuntien ja valtion yhteinen näkemys tulevaisuuden kunnista. 4 FCG Consulting People 2/2012

5 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla liiton tekemien linjausten mukaisesti. FCG Consulting People 2/2012 5

6 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen Hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Tämän tavoitteen mukaisesti ohjelmassa linjataan kuntahallinnon kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Rakenteiden muuttaminen on linjausten keskeisiä kohteita, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Etenivätpä hallitusohjelman tavoitteet miten tahansa, kuntahallintoa odottavat suuret kehittymisvaateet. Perustehtävänsä mukaisesti FCG:n asiana on varmistaa muutoksen edellyttämä osaaminen ja kyky tukea tarvittavien muutosten suunnittelua sekä uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä, käyttöönottoa ja koulutusta. Yhtiöllä on erittäin kattava tuotepaletti muutosten hallintaan. Vastauksia julkishallinnon tarpeisiin Ikääntyvän väestönosan suhteellisen osuuden voimakas kasvu, maan sisäinen muuttoliike ja julkisen talouden tiukkuus (kestävyysvaje) vaikuttavat palveluvaateisiin ja yhdyskuntarakenteiden kehittämistarpeisiin eri kunnissa eri tavoin mutta edellyttävät kaikissa säännöllistä strategioiden ja suunnitelmien päivittämistä, Kolehmainen pohtii. FCG:n toiminnan ja kehittämisen johtoajatuksena on varmistaa tietoisuus kehitystarpeista sekä tarjota asiakkaalle ajankohtaisin mahdollinen tieto ja tuki. Tämä toteutuu vuosittain osanottajalle järjestettävissä noin 700 koulutustapahtumassa ja noin 2500 kehitysprojektissa. Kuntaliiton, ministeriöiden ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa, että asiakkailla on jatkuvasti uusin tieto käytettävissään. Päätöksenteko ja suurempien muutosten johtaminen vaativat kussakin tilanteessa luotettavaa syvätietoa ja vahvaa ammatillista osaamista, sanoo Kolehmainen. FCG on huolehtinut jatkuvasti siitä, että 6 FCG Consulting People 2/2012

7 Horisontissa näkyvä kunta uudistus saattaa myllertää kuntakenttää usealla eri tavalla ja moneltakin kantilta. Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? mahdollisimman oikeaa tietoa voidaan tarjota asiakkaille kehitysprosessien tueksi. Erittäin hyviä kokemuksia on viime aikoina saatu muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluja kuvaavien luokitustietojen kuten Ravan hyödyntämisestä kehitysprojekteissa. Keskikokoisessa kunnassa on voitu osoittaa useiden miljoonien eurojen kustannussäästöt vuositasolla. Tuottavuutta kuntiin Hallitusohjelmassa edellytetään kuntaja palvelurakenneuudistuksen toteutuvan koko maassa ja parantavan muun muassa kuntien tuottavuutta. Julkisen talouden kestävyysvajetta supistaviin toimenpiteisiin sisällytetään hyvinvointipalvelujen tuottavuuskehityksen tukeminen, sanoo Kolehmainen, jonka mukaan yllämainituilla välineillä voidaan edetä heti riippumatta siitä, missä muodossa ja aikataulussa suunnitellut kokonaisuudistukset etenevät. Uusien kehittämistavoitteiden ja niitä tukevien välineiden huomioon ottamista hän pitää välttämättömänä myös tulevissa kuntastrategioissa ja niiden pohjalta toteutettavissa kehitysprojekteissa. Uutta tuulta tuulivoimaan Uudessa hallitusohjelmassa on paljon asiakokonaisuuksia, jotka koskevat yhteiskunnan kehittämistä ja joihin FCG:llä on valmiudet tarttua. Näistä voi edellä todettujen lisäksi poimia muun muassa energiahuollon ja -tehokkuuden sekä niihin liittyen uusiutuvat energiamuodot, Kolehmainen toteaa. Tuulivoiman tarpeisiin hallitusohjelmassa varmistetaan valtion pitkäaikainen tukijärjestelmä investoreille. FCG:stä löytyy erittäin monipuolista osaamista tuulivoiman kaavoitukseen, luvitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja rakennuttamiseen. Teksti: Anna-Maija Gruber Vuodenvaihteessa käynnistyi nykyisen kunnanvaltuustokauden viimeinen toimintavuosi. Pikkuhiljaa lähestyy se hetki, jolloin valtuustojen ja valtuutettujen kannattaisi summata yhteen oman työskentelynsä tulokset päättyvältä kaudelta ja aloittaa seuraavaan, entistäkin haasteellisempaan kauteen varautuminen. Kuten edellisenkin valtuustokauden päättyessä neljä vuotta sitten Kuntaliitto suosittelee jälleen valtuustoille päättyvän istuntokauden huolellista arviointia. Parhaiten työskentelytapojaan, tuloksiaan ja kehittämis tarpeitaan kunnat pystyvät arvioimaan ottamalla työhön avuksi asiantuntijat. Positiivinen saldo? Valtuustoilla on keskeinen rooli kunnan strategisena johtajana. Siksi kauden lähestyessä loppua valtuutettujen olisi syytä pohtia sen saldoa myös omalta kannaltaan, arvioi FCG:n johtava konsultti Jarkko Majava, joka valmistelee keväällä käynnistyviä valtuustoarviointeja. Tarkastelun kohteeksi kannattaisi ottaa esimerkiksi omat henkilökohtaiset ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet ja yhteistyön onnistuminen kunnan muiden päättäjien suuntaan, oman osaamisen riittävyys ja valtuustotyön vaatima ajankäyttö, hän luettelee keskeisiä näkökulmia Suunnitteilla oleva arviointi koostuu netin kautta toteutettavasta kyselystä, kirjallisesta raportista sekä palaute- ja arviointitilaisuudesta, jossa käsitellään oman kunnan tuloksia, työstetään keskeisiä johtopäätöksiä ja verrataan tuloksia muihin kuntiin. Tukevia eväitä uudelle kaudelle Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää viranhaltijavalmistelun ja valtuuston työtapojen kehittämisessä sekä uusien ja jatkavien valtuutettujen koulutuksen suunnittelussa. Lisäksi arviointi voi auttaa uudelle kaudelle pyrkiviä valtuutettuja kunnallisvaaliteemojen kehittelyssä ja omien strategialinjauksien esittelyssä. Tällainen analyysi on tarpeen kaikille niille, jotka haluavat jatkaa valtuustotyötä seuraavallakin kaudella. Tarkoitushan on oppia edellisen kauden työskentelystä ja sitä kautta löytää seuraavan valtuuston keskeiset painopisteet. Uuden kauden kunnallispolitiikan tulisi aina rakentua edellisen kauden toiminnalle. Päättyneen kauden oppeja ei aina osata hyödyntää riittävästi, päättelee Majava. Monet kunnat ovat seuraavalla kaudella muutosten edessä, joten kehittämistarpeita on tiedossa lähes joka paikassa. Edessä olevat taloudelliset haasteet voivat olla sen verran suuria, että kannattaisi ennakkoon miettiä myös sitä, halutaanko kunnassa tehdä valtuustoryhmien välinen valtuustosopimus, jossa vedetään yhteiset suuret linjat ja sovitaan esimerkiksi työskentelytavoista, Majava vinkkaa. FCG Consulting People 2/2012 7

8 Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitysasetelmasta. Asioista voitiin puhua suoraan, ja tulokset oltiin valmiita ottamaan vastaan sellaisina kuin ne tulevat. Kevään 2012 aikana yhteistyö jatkuu toimenpideehdotusten jalkauttamisella yksiköihin. Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämisalue Imatralla, kuten kaikkialla Suomessa. FCG on ollut kaupungin konsulttina ensin tekemässä vanhusten ryhmäkodin rakentamiseen liittyviä selvityksiä ja uudelleen, kun tuli tarve paneutua Kukkurilan hoiva- ja asumisyksikön tilanteeseen. Imatran kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti kesäkuussa 2011 huomiota Kukkurilan, entisen Imatran vanhainkodin, ongelmiin ja toiminnan kehittämisen haasteisiin. Yleinen mantra oli, että henkilökuntaa on liian vähän. Mikä on todellisuus, siihen halusimme objektiivisen käsityksen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kun aiempi kokemus yhteistyöstä FCG:n kanssa oli hyvä, myös Kukkurila-selvitykseen valikoitui kumppaniksi FCG, kertovat Imatran sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Kohvakka ja hoitotyön johtaja Jaana Peltola. Mielipiteistä työajanseurannan kautta kehittämisehdotuksiin Tilaaja ja konsultti pääsivät helposti yhteisymmärrykseen tavoitteista ja menetelmistä. Kun tällaista 100 asiakkaan ja 70 työntekijän yhteisöä halutaan kehittää, niin kyllä on syytä ottaa selville, mihin asioihin toimet kannattaa suunnata, ettei lähdetä kehittämään sitä, mikä jo on kunnossa. Kun oli käyty voimakkaitakin keskusteluja siitä, mitä täällä tehdään ja mitä ei, pidimme työajankäytön selvittämistä tarpeellisena, Kohvakka kertaa syksyn selvitysprosessia. 8 FCG Consulting People 2/2012

9 Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä RAVA TM arvioinnin apuna RAVA TM on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG:n lisensoima ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Sitä voidaan hyödyntää hoito- ja palvelu suunnitelmien laadinnassa ja muutosten seurannassa, mutta myös palvelujen arvioinnissa ja päätöksenteossa. Ensin tehtiin kuitenkin kartoitus RAVA TM -mittaristoa käyttäen. Sen pohjalta arvioitiin, voiko käsitys työntekijöiden vähyydestä liittyä siihen, että Kukkurilan asiakkaat ovat huonompikuntoisia kuin vertailulaitoksessa ja vaativat siksi enemmän henkilökuntaa. Kun puhutaan henkilöstön mitoituksesta, pitää mielestäni aina selvittää myös asiakkaiden toimintakyky sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään henkilöstömäärää ja siihen liittyviä suosituksia. Asiakkaat voivat olla hyvä- tai huonokuntoisia ja se tulee ottaa huomioon vertailuissa, painottaa selvityksen teosta vastannut ratkaisujohtaja Maija Valta FCG:ltä. Tällä kertaa oleellinen asia löytyi työajankäytön seurannasta: Kukkurilan tilannetta voidaan parantaa työtapoja ja -kulttuuria muuttamalla. Kehittämisehdotukset ohjenuorana Kukkurilassa on käyty selvityksen tuloksia läpi ja keskusteltu siitä, mitä ne kussakin työyhteisössä tarkoittavat, Peltola kertoo. Osa ehdotuksista vaatii pitkää työstämistä ja koulutusta, mutta on myös hyvin konkreettisia asioita. Selvitys toi esiin esimerkiksi sen, kuinka tärkeää on sijoittaa osastonhoitajien työhuoneet siihen yksikköön, jossa työ tehdään. Tämä muutos on jo toteutettu. Työaikana tupakointi ehdotettiin kiellettäväksi, ja paljon on ehtinyt siinäkin tapahtua. Saimme valtavan muutoksen sekä Kukkurilaan että koko kaupunkiin. Kaupunginhallitus julisti Imatran savuttomaksi työpaikaksi alkaen ja se on suora seuraus tästä selvityksestä, Timo Kohvakka iloitsee. Työajankäytön selvittämiseen paikan päällä osallistunut projektipäällikkö Tarja Vellonen FCG:ltä on itsekin hoitotyötä tehneenä miettinyt kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta. Helppoa tämä ei varmaan ole, mutta nyt tiedetään asiat, joita pitää pystyä muuttamaan. Työntekijät ovat osaavia ja hoitavat perustehtävänsä huolella. Uskon, että he haluavat lähteä tekemään Kukkurilan vanhuksille parempaa huomista. Imatra tiennäyttäjänä Toimintatapojen ja -kulttuurin muuttaminen on Maija Vallan mukaan edessä jokaisessa kunnassa, sillä tulevaisuudessa hoidettavaa ihmistä kohti ei ole samaa määrää henkilökuntaa kuin tänään. Imatra on nyt kärkijoukoissa näyttämässä tietä eteenpäin, pureutumassa tosissaan vanhushuollon prosesseihin ja työtapoihin, hän kannustaa. Timo Kohvakka linkittää Imatralla esiin tulleet näkökulmat vanhuspalvelulain valmisteluun. Kun sen yhteydessä keskustellaan henkilökunnan määrän normittamisesta, asiaa voi peilata myös tätä tutkimustaustaa vastaan. Hän ottaisi pohdintaan myös sen, onko vanhushuollon lähiesimiesporrasta ohennettu jo liikaa. Työ on raskasta ja vaativaa, joten työntekijöillä pitää olla lähiesimiesten ja hallinnon tuki takanaan, Kohvakka muistuttaa. FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tekes toteuttivat syksyllä 2011 selvityksen, jonka tavoitteena oli saada aikaan kokonaiskuva opettajankoulutuksessa hyödynnettävän tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön nykytilasta ja arvioida sen kehittämistarpeita valtakunnan tasolla. Selvitys on osa Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia oppimisratkaisuja yhteis työssä oppimisesta ja sen tukemisesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa. Opettajan koulutuksesta vastaavilla yksiköillä on tärkeä rooli varmistaa, että jokainen opettajaksi valmistuva saa opintojensa aikana yhtäläiset perus valmiudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Kysely toteutettiin sähköisesti ja se suun nattiin opettajankoulutusta antaville yksiköille ja harjoittelukouluille. Kyselyn teknisestä toteuttamisesta ja tulosten koostamisesta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG Consulting People 2/2012 9

10 Jukka Sahlakari uskoo, että yhteishankinnasta on naapurilaitoksille paljon hyötyä. Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Asiantunteva suunnittelu on hankinnan onnistumisen edellytys. Julkiset hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön mukaan, ja hankinnan eri vaiheiden tulee sujua virheettömästi. FCG:llä on laajaa hankintaprosessien ja hankintatoimen osaamista sekä hankintojen sisältöosaamista. Voimme tarjota asiantuntija-apua melkein mihin tahansa palvelu-, tavara- ja urakkahankintaan, joka vain voi tulla kuntakentällä tai valtionhallinnossa vastaan joko osallistumalla yksittäisiin hankinnan osa-alueisiin tai viemällä läpi kokonaisprojekteja, joissa tarvitaan sisältökonsultaatiota, hankintakonsultaatiota, kenties myös projektin elinkaaren hallintaa, lupaa johtava konsultti Sirpa Korhonen FCG:n hankintatiimistä. Konsulttipalvelun käytön hyötyjä asiakkaalle ovat esimerkiksi puolueettomuus, sopimusriskien hallinta, valituksista aiheutuvien viivästysten väheneminen ja huomattava ajansäästö. Tietojärjestelmä julkisten hankintojen tueksi KL-Kuntahankinnat Oy:n toimeksiannosta käynnistyi kesäkuussa 2011 hanke, jossa kilpailutetaan kilpailutusjärjestelmä kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Kyseessä on tietojärjestelmä, jolla voidaan vaiheittain kattaa kaikki hankintalain hankintamenettelyt. Ratkaisu on kansallisesti merkittävä, sanoo johtaja Simo Reipas FCG:ltä. Hän on osallistunut asiantuntijana hankinta-asiakirjojen laatimiseen, hankintaprosessin suunnitteluun ja läpivientiin sekä sen suunnitteluun, kuinka Kuntahankinnat jatkossa hallinnoi ja hyödyntää omistamaansa järjestelmää. Järjestelmä on tarkoitettu kaiken kokoisten hankintayksiköiden ja tarjoajien käyttöön, ja käyttö on tarjouksia tekeville yrityksille maksutonta. Suurin käyttäjä on Helsingin kaupunki, joka aloittaa pilotoinnin keväällä, kertoo KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä varmistaa ja tehostaa hankintaprosessia, muttei yksinään ratkaise hankinnan haasteita. Tulee kehittää myös osaamista kaupallisesti hyvien sopimusten aikaansaamiseksi sekä ottaa samalla hyödyt irti muista hankinta- ja tilausprosessia tukevista sähköisistä työkaluista, Hilakari korostaa. 10 FCG Consulting People 2/2012

11 Elintarvikkeita ammattikeittiöille FCG on toiminut asiantuntijana myös muissa KL-Kuntahankintojen kilpailutuksissa, viimeksi elintarvikkeiden kilpailuttamisessa. Neljävuotisessa sopimuksessa on mukana kuntia, kuntayhtymiä ja seurakuntia. Sirpa Korhonen ja FCG:n ruokapalveluasiantuntija Anne Haapanen ovat valmistelleet hankintaa isoimmista asiakkaista kootun ryhmän kanssa. Tarjouspyyntödokumenttien suunnittelu oli hyvin yksityiskohtaista ja konkreettista työtä, he kuvailevat. Hankintojen keskittäminen tuo kaikille säästöjä niin kilpailuttamiseen menevästä työajasta kuin elintarvikkeiden hinnasta, arvioi Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Karppinen. Nyt meillä oli vahva neuvotteluasema, joten pystyimme tuomaan entistä paremmin esiin ravitsemuskriteerien merkityksen ja eri ammattikeittiöiden raaka-ainetoiveet. Toivottavasti kaupungit ja kunnat lähtevät rohkeasti mukaan tähän valmiiksi neuvoteltuun sopimukseen ja samalla vaikuttamaan alan tuotevalikoimaan ja pakkauskokoihin, Karppinen sanoo. Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä Harjoitusta hankintoihin Julkisten hankintojen koulutukset ovat tärkeä osa FCG:n hankintapalvelua. Hankintamenettelyjen haasteet -kurssilla ratkotaan ongelmatilanteita esimerkkien avulla. Huhtikuussa pidettävälle kakkosjaksolle voi ilmoittautua, vaikka ei olisi osallistunut ensimmäiseen tilaisuuteen, koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel vinkkaa. Kurssi toistetaan syksyllä. Vesilaitokset yhdessä materiaalihankintaan Tuusulan, Järvenpään ja Keravan vesihuoltolaitokset ostavat jatkossa laitosten tarvitsemat putket, kaivot ja muut osat yhteishankintana. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Kilpailutus kattaa seuraavan neljän vuoden lähes kaikki materiaalitarpeet, joten hankinta on melkoisen suuri. Hankittavia nimikkeitä on yli 150, ja ne on jaettu kolmeen koriin, joista jokaiseen valitaan kolme toimittajaa, kertoo kilpailuttamisesta vastannut FCG:n hankintatiimin vetäjä, rakennuttamisja hankintapäällikkö Jouni Viinikkala. Myös sopimusten teko on tilattu FCG:ltä. Tuusulan vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari pitää naapurilaitosten yhteistyötä hankinnoissa luontevana ratkaisuna. Näin pystymme hyödyntämään toistemme parhaita kokemuksia ja käytäntöjä ilman, että jokaisen pitää keksiä pyörä uudelleen, hän perustelee. Konsulttiapuun päätimme turvautua, koska töitä on. Pitää miettiä, mihin ajan ja energian laittaa ja millä tavalla saa aikaan uskottavan, puolueettoman ratkaisun. FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG on valittu Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimuskumppaniksi usealla suunnittelualalla. Näitä ovat sisustussuunnittelu, rakennushistorialliset selvitykset, taideteosten, tekstiilien ja rakennusten konservointisuunnittelu, keittiösuunnittelu ja tekstiilisuunnittelu. Tämän lisäksi FCG konsultoi Espoon seurakuntayhtymää akustiikkaan, äänentoistosuunnitteluun ja ympäristötutkimussuunnitteluun liittyvissä hankkeissa. FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG solmii Turun kaupungin kanssa hankintasopimuksen kehityskeskustelukoulutuksista ajalle Koulutuksen tavoitteena on rakentaa Turun kaupungin kehityskeskustelukulttuuria, joka valmentaa ja sitouttaa koko henkilöstöä keskusteluun, kehittymiseen ja rakentavaan jakamiseen. Sopimuksen piiriin tulee 400 esimiestä, koulutukset toteutetaan 20 henkilön esimiesryhmille. Sopimusyhteistyö sisältää option esimiesten työnohjauksesta. Turku valitsi FCG:n yhteistyökumppanikseen tarjouskilpailulla, johon osallistui 20 koulutus- ja konsultointialan yritystä. FCG:lle lisäprojekteja Kehä I-hankkeessa Espoon kaupunki on tilannut FCG:ltä Kehä I-hankkeeseen liittyen Espoossa sijaitsevan Mestarinkadun suunnittelun. Suunnittelu sisältää katusuunnittelun lisäksi geo-, vesihuolto-, rakenne- ja katuympäristösuunnittelua. FCG on aiemmin vastannut Kehä I hankkeessa muun muassa liikennetunnelihankkeen rakennussuunnittelusta ja rakentamisen aikaisen liikenteenohjauksen suunnittelusta. Kehä I liikennetunnelihanke palkittiin vuoden parhaana infratyömaana vuonna FCG Consulting People 2/

12 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Kuntien verkkoviestinnässä pelisäännöt pitää tehdä sel viksi kaikille osapuolille: kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille, sanovat Kuntaliiton verkko - vies tintäpäällikkö Pi Krogell-Magni (vas.) ja FCG:n koulutus - päällikkö Tuuli Tarukannel. 12 FCG Consulting People 2/2012

13 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa Kunnat ovat vaihtelevassa määrin ottaneet uudet mediat avukseen viestinnässään, ja monet ovat oppineet lähestymään kuntalaisia ja muita sidosryhmiään verkon välityksellä. Siitä on tullut nopean reagoinnin väline, jolta myös odotetaan pikaista palautetta. Kaikilla Suomen kunnilla on ollut nettisivut vuodesta 2004 lähtien, ja nykyisin kunnat hyödyntävät nettiä varsin monipuolisesti: kunnanjohtaja saattaa kirjoitella blogeja, ja esityslistoja ja pöytäkirjoja julkaistaan verkossa. Uudet viestintätavat vaativat kuitenkin hieman erilaista lähestymistä kuin perinteisemmät. Toisaalta samat julkisuuden ja salassapidon määräykset koskevat myös verkkoviestintää. Näin kunnat käyttävät sosiaalista mediaa Kuntien tapaa hyödyntää verkkoa ja uusia verkkoviestinnän tapoja on myös tutkittu, ja Kuntaliitto on laatinut kunnille verkkoviestintäohjeen, kertoo molemmissa hankkeissa mukana ollut verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni. Kuntaliitto teki syyskuussa 2011 kaikille Suomen kunnille osoitetun tutkimuksen, jossa tiedusteltiin niiden sosiaalisen median käytöstä ja roolista. Vastauksia saatiin 134 kpl, mikä vastaa 40 % kohderyhmästä. Vastauksista kävi ilmi, että eniten sosiaalista mediaa käytetään tapahtumista kertomiseen, viestintään tietyn kohderyhmän kanssa sekä palautteen vastaanottamiseen. Some nähdään kunnissa yhteisöllisyyden luomisen sekä matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin välineenä. Eniten sitä hyödyntävät nuorisotoimi ja kirjastot. Suosituimpia viestintätapaoja ovat blogit ja Facebook, jonka keskushallinto valitsee useimmiten (75 %) kanavakseen. Kyselyyn osallistuneista kunnista vain 20 % on laatinut henkilöstölle ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja siellä toimimisesta, ja 19 % on järjestänyt aiheesta koulutusta. Tietosuoja verkkoviestinnässä Verkossa julkaistuja tietoja koskevat samat lait ja määräykset kuin muutakin julkisuuteen toimitettavaa materiaalia. Tietosuojavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies ovat puuttuneet verkossa julkaistujen tietojen käsittelyyn ja huomauttaneet, että salassa pidettäviä tai yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja ei saa julkistaa kunnan verkkosivuilla siten, että ne voivat joutua sivullisten käsiin. Tarkemmin asiaan voi perehtyä Kunnat.net-sivuilla, josta löytyy asiaa käsitteleviä yleiskirjeitä. Kuntalaisille on tehtävä selväksi, että virallinen asiointi kunnassa edellyttää yhteydenottoa muulla tavoin kuin esimerkiksi Facebookissa. Virallisen asioinnin tavat on kuvattava joka paikassa riittävän selkeästi ja yksinkertaisesti. Facebook on vuorovaikutuksen lisäkanava, huomauttaa FCG:n koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel, joka kouluttaa työkseen verkkoviestintään liittyvistä asioista. Koulutuksessa painotetaan erityisesti henkilörekistereihin ja henkilötietolakiin liittyviä näkökulmia ja muun muassa arkistolainsäädäntöä. Pelisäännöt selviksi Jos kunta käyttää verkkoa palautekanavana, kuntalaisille pitäisi tehdä selväksi pelisäännöt, eli mihin kunta sitoutuu ja miten palaute aiotaan ottaa huomioon, sanoo Krogell-Magni. Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että erilaiset virka- ja vapaa-ajan roolit eivät saa mennä sekaisin, kun verkossa viestitään sekä työtehtävissä että omalla ajalla. Kunnan ja yksityisen suhdetta ei pitäisi käsitellä ollenkaan verkossa, koska ketju jää esimerkiksi Facebookissa helposti elämään. Tästä pitäisi ohjeistaa myös kunnan luottamushenkilöitä, toteaa Tarukannel. Vaikka sananvapaus on rajoittamaton, verkkoon ei pidä kirjoittaa asioista, jotka eivät ole julkisia, hän muistuttaa. Hän valmistelee uutta verkkokoulutusohjelmaa, jossa tutustutaan elävän elämän ongelmiin ja oikeustapauksiin sekä harjoitellaan oppimistehtävien kautta esimerkiksi poistamaan pöytäkirjoista ei-julkisia tietoja. Kun verkkojulkisuuteen liittyvä lainsäädäntö otetaan huomioon jo valmisteluvaiheessa, työtä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan, kiteyttää asian Krogell-Magni. Kuntien verkkoviestintäohje löytyy Kunnat.net-sivuilta, josta sen voi myös tilata paperiversiona hintaan 18 euroa. Kuntatekstit kuntoon myös sosiaalisessa mediassa, koulutus Tallinnassa Verkkoviestintään liittyviä lainsäädännön erityiskysymyksiä Kunnan toimielinten asiakirjat: aloitteet, esityslistat, pöytäkirjat sekä niiden julkiset ja salassa pidettävät tiedot aloitteiden ja päätösten julkaiseminen verkossa asiakirjojen tarkastaminen ennen julkaisemista luottamushenkilöitä, viran hakua ja henkilöstöä koskevat tiedot (kuten virkavapaa tai eläke) FCG Consulting People 2/

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO)

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO) Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO) Tervetuloa KUMA-seminaariin 12.9.2012 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 1 October 3, 2012 USO-verkostohanke kuntajohtamisen kehittämisen tukena

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 11/2016 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

EUROKOODI 2013 SEMINAARI. Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy

EUROKOODI 2013 SEMINAARI. Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy EUROKOODI 2013 SEMINAARI Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy Insinööritoimisto SRT Oy Insinööritoimisto SRT Oy on perustettu

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot