FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1

2 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen 7 Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? 8 Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja 9 FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta 10 Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Hernesaari on yksi Helsingin lähitulevai suuden rakentamiskohteista. Harri Vehmas, kati immonen ja sari Hämäläinen pakkaspäivänä taustallaan Helsingin Hernesaarta ja Eiraa. kuva: jarmo teinilä. 11 FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG:lle lisäprojekteja Kehä I hankkeessa 12 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa 14 Rakentamisen ja yhteistyön taidonnäyte FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Sähköposti Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Osoitteenmuutokset verkon kautta > yhteystiedot > yhteystietojen muutos Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi Päijät Häme saa palvelukeskuksen 17 Tukea työelämän muutoksiin 18 Ratikalla meren yli 19 FCG mukana kaupunki ympäristö näyttelyssä Hernesaaren rakentaminen vaatii monipuolisia taustaselvityksiä 21 Jyväskylä panostaa asuntomessuihin 22 Vuokrataloyhtiöt verkottuvat 23 HUSille henkilö stöhallinnon verkkopalveluja 24 FCG voitti kerralla kuusi Hailuodon kaavoituskilpailua FCG konsernin kotimaan liiketoiminnot tytäryhtiöiksi FCG:lle mittava vesihuoltohanke Turkissa Tietoyhteiskunnan kehittämistä Nicaraguassa 25 FCG kehittää Palestiinan pakolaisten koulutusoloja FCG mukana Konyan alueen jätehuolto hankkeessa Turkissa Ympäristöhanke Nepalissa jatkuu 26 Nimityksiä FCG:llä 2 FCG Consulting People 2/2012

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Keskustelu hallitusohjelmaan kirjatuista kuntauudistuksen tavoitteista käy kuumana medioissa. Tämän uudistuksen tavoitteena on turvata asiakaslähtöisesti laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut koko maassa. Kuntahallinto on isojen muutospaineiden edessä väestön ikääntyessä ja talouden tiukentuessa. Kuntahallinnon kehittymisvaatimukset ovat suuria, ja tarkoituksenmukaisia rakennemuutoksia joudutaan pohtimaan tarkasti koko maassa. Keskustelu aiheesta on jo nyt värikästä. Tässä lehdessä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä taustoittaa kuntien rakennemuutosta. Hän toteaa haastattelussaan, että kuntien ongelmat ovat erilaisia, jolloin rakenneratkaisujenkin tulee riippua siitä, minkälaisesta kunnasta tai alueesta puhutaan. Jotta muutoksessa päästään eteenpäin, edellyttää tämä hänen mukaansa kuntien ja valtion yhtenäistä näkemystä tulevaisuuden kuntarakenteesta. Muutoksen johtaminen vaatii syvällistä tietoa ja vahvaa ammatillista osaamista. Olivatpa rakenteelliset ratkaisut mitä tahansa, FCG:n tehtävänä on tuottaa julkisen sektorin asiakkailleen palveluita, joilla tuetaan muutoksien suunnittelua, uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä ja käyttöönottoa. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Niin kollegatapaamiset kuin kokemusten ja tietojen vaihto tapahtuu luontevasti koulutustilaisuuksissamme. Tässä lehdessä esillä on jälleen kiinnostavia asiakkaitamme, joille olemme tuottaneet uudenlaisia palveluita. Vanhuspalveluiden kehittämisestä hyvä esimerkki on Imatra, jossa käytettiin RAVA mittaria henkilöstön mitoituksen arvioinnissa ja päädyttiin arvioinnin jälkeen kehittämään työtapoja ja -kuttuuria. Julkisten organisaatioiden palvelukonseptien kehittämisen lisäksi lehdestämme löytyy myös useita suunnittelutoimintaan liittyviä esimerkkejä. Antoisia lukuhetkiä! Ari Kolehmainen toimitusjohtaja FCG Consulting People 2/2012 3

4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? Hallitusohjelmaan kirjatut kuntauudistuksen tavoitteet ovat herättäneet kunnissa kuumia tunteita, ja Kuntaliittokin on saanut palautteesta osansa. Miten kuntien palvelut sitten tulisi järjestää, potevatko kaikki kunnat samaa tautia, vai pitäisikö jokaiselle löytää omat lääkkeet? Vai onko kunnilla sittenkin eri tauti, vaikka hallitus tuntuu ehdottavan kaikille samaa lääkettä? Kuntien ongelmat eivät ole samasta muotista, siksi kaikille ei kannata tarjota samoja vahvan peruskunnan ratkaisuja ja yhtäläisiä palvelustrategioita, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä, joka on mukana valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tehtävien arviointi -työryhmässä. Kolmen mallin ratkaisu Vaikka Kuntaliitto on saanut osansa hallitusohjelmaan kohdistetuista moitteista, liiton kanta poikkeaa kuitenkin hallituksen linjauksesta. Kuntaliiton hallitus määritteli viime huhtikuussa, että eri alueilla tarvitaan erilaisia ratkaisuja, eikä sama lääke käy sellaisenaan kaikille kunnille, Prättälä huomauttaa. Hän lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla. Ensinnäkin pääkaupunkiseutu on aivan oma tapauksensa, johon ei voi soveltaa ohjelmassa mainittua työssäkäynti- ja asiointialueen periaatetta. Kunta ei voi olla maakunnan kokoinen, ei ainakaan silloin, kun kyseessä on laaja Uusimaa. Helsingin metropolialue miten se sitten määritelläänkään tarvitsee oman mallinsa, hän toteaa. Hallitusohjelmassa mainittu vahva kunta perustuisi työssäkäynti- tai asiointialueeseen tai vastaavaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, mikä mallina kävisi kaupunkikeskuksille ja niiden kehyskunnille. Tämä konsepti ei toimi niillä maaseutualueilla, joilla liitoksillakaan ei saada kunnalle sellaista väestöpohjaa, joka riittäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi. Jos nämä palvelut halutaan säilyttää kuntaperustaisina, tarvitaan peruskuntaa laajempi vastuunkantaja. Oma lukunsa ovat vielä saaristokunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat, joissa kuntaliitoksilla on vaikea saada hyötyjä, Prättälä luettelee. Missä kulkee autonomian raja? Suomen kuntien perusidea on ollut vahva itsehallinto, riippumattomuus ja vastuu palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat kuitenkin jo nyt keskenään sangen erilaisia ja järjestäneet palvelunsakin eri lailla, esimerkiksi yhteistoiminta-alueiden kautta. Riippuu kunnasta, millaisia tehtäviä sillä on hoidettavana. Siksi voidaankin kysyä, kuinka autonomisia ne kaikki edelleen ovat. Kuntakäsitys on jo nyt eriytynyt, Prättälä pohtii. Kuntauudistuksella tavoitellaan sellaisia kuntia, jotka pystyvät itse järjestämään palvelunsa. Hän luettelee keskeisiä elementtejä: kunnan tulee olla demokraattinen yhteisö, jolla on riittävän vahva talous ja muut voimavarat pitääkseen huolta kuntalaisten hyvinvoinnista, kuten sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalveluista. Olemassaolon edellytyksenä on elinvoimainen paikallistalous, joka kehittyy ja työllistää. Ongelmana rahoitus Palvelujen kustantaminen nyt ja jatkossa on kuntien suurimpia ongelmia, kun väestöpohja ja huoltosuhde muuttuvat ja monien kuntien verotulopohja heikkenee niin paljon, että tehtävistä ei enää selvitä. Silloin vaihtoehtoina ovat toiminnan tehostaminen, veroäyrin nostaminen tai velanotto. Kuntien tehtäviä pohtivan työryhmän yhtenä tavoitteena onkin arvioida kunnille annettavat tehtävät ja niiden kustannukset. Hallitusohjelmassa on linjattu, että uusien tehtävien vastapainoksi kuntien muita velvoitteita voitaisiin vähentää ja siirtää muualle järjestettäviksi. Tärkeä näkökohta on se, miten valtio osallistuu tehtävien rahoittamiseen. Hallitusohjelmassa on määritelty, että uusien tehtävien osalta valtio osallistuu niiden kustannuksiin vähintään 50 %:lla, Prättälä muistuttaa. Miten tästä eteenpäin? Rakenneryhmän linjausten on määrä valmistua helmikuussa. Sen jälkeen ohjelmassa ovat kuntakierrokset, joiden tuloksia on vaikea etukäteen ennustaa, sekä kuntien omat lausunnot, joita varmasti on tulossa runsaasti. Tämän jälkeen hallitus tekee sitten omat linjauksensa. Kuntauudistusta ohjaavan uuden rakennelain tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Lopulliset ratkaisut olisi tarkoitus saada aikaan vuoden 2014 aikana. Vuodet tulevat varmaan olemaan toimeenpanovaihetta, joten uudet kunnat voisivat ehkä aloittaa vuonna 2017, Prättälä arvioi aikataulua. Hankkeen lopputuloksia on vaikea ennustaa; edellinen kuntauudistus 1970-luvulla ei johtanut kovin merkittäviin uudistuksiin. Hallitusohjelmassa nyt määritelty tavoite ja prosessi ovat niin suoraviivaisia, että mutkia voi tulla matkaan. Mutta kävi tässä hankkeessa kuinka hyvänsä, kuntakenttä joutuu joka tapauksessa miettimään perusteellisesti omaa tulevaisuuttaan, sen verran isojen haasteiden edessä ollaan, hän ennakoi. Parhaiten päästään eteenpäin rakentamalla kuntien ja valtion yhteinen näkemys tulevaisuuden kunnista. 4 FCG Consulting People 2/2012

5 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla liiton tekemien linjausten mukaisesti. FCG Consulting People 2/2012 5

6 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen Hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Tämän tavoitteen mukaisesti ohjelmassa linjataan kuntahallinnon kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Rakenteiden muuttaminen on linjausten keskeisiä kohteita, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Etenivätpä hallitusohjelman tavoitteet miten tahansa, kuntahallintoa odottavat suuret kehittymisvaateet. Perustehtävänsä mukaisesti FCG:n asiana on varmistaa muutoksen edellyttämä osaaminen ja kyky tukea tarvittavien muutosten suunnittelua sekä uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä, käyttöönottoa ja koulutusta. Yhtiöllä on erittäin kattava tuotepaletti muutosten hallintaan. Vastauksia julkishallinnon tarpeisiin Ikääntyvän väestönosan suhteellisen osuuden voimakas kasvu, maan sisäinen muuttoliike ja julkisen talouden tiukkuus (kestävyysvaje) vaikuttavat palveluvaateisiin ja yhdyskuntarakenteiden kehittämistarpeisiin eri kunnissa eri tavoin mutta edellyttävät kaikissa säännöllistä strategioiden ja suunnitelmien päivittämistä, Kolehmainen pohtii. FCG:n toiminnan ja kehittämisen johtoajatuksena on varmistaa tietoisuus kehitystarpeista sekä tarjota asiakkaalle ajankohtaisin mahdollinen tieto ja tuki. Tämä toteutuu vuosittain osanottajalle järjestettävissä noin 700 koulutustapahtumassa ja noin 2500 kehitysprojektissa. Kuntaliiton, ministeriöiden ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa, että asiakkailla on jatkuvasti uusin tieto käytettävissään. Päätöksenteko ja suurempien muutosten johtaminen vaativat kussakin tilanteessa luotettavaa syvätietoa ja vahvaa ammatillista osaamista, sanoo Kolehmainen. FCG on huolehtinut jatkuvasti siitä, että 6 FCG Consulting People 2/2012

7 Horisontissa näkyvä kunta uudistus saattaa myllertää kuntakenttää usealla eri tavalla ja moneltakin kantilta. Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? mahdollisimman oikeaa tietoa voidaan tarjota asiakkaille kehitysprosessien tueksi. Erittäin hyviä kokemuksia on viime aikoina saatu muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluja kuvaavien luokitustietojen kuten Ravan hyödyntämisestä kehitysprojekteissa. Keskikokoisessa kunnassa on voitu osoittaa useiden miljoonien eurojen kustannussäästöt vuositasolla. Tuottavuutta kuntiin Hallitusohjelmassa edellytetään kuntaja palvelurakenneuudistuksen toteutuvan koko maassa ja parantavan muun muassa kuntien tuottavuutta. Julkisen talouden kestävyysvajetta supistaviin toimenpiteisiin sisällytetään hyvinvointipalvelujen tuottavuuskehityksen tukeminen, sanoo Kolehmainen, jonka mukaan yllämainituilla välineillä voidaan edetä heti riippumatta siitä, missä muodossa ja aikataulussa suunnitellut kokonaisuudistukset etenevät. Uusien kehittämistavoitteiden ja niitä tukevien välineiden huomioon ottamista hän pitää välttämättömänä myös tulevissa kuntastrategioissa ja niiden pohjalta toteutettavissa kehitysprojekteissa. Uutta tuulta tuulivoimaan Uudessa hallitusohjelmassa on paljon asiakokonaisuuksia, jotka koskevat yhteiskunnan kehittämistä ja joihin FCG:llä on valmiudet tarttua. Näistä voi edellä todettujen lisäksi poimia muun muassa energiahuollon ja -tehokkuuden sekä niihin liittyen uusiutuvat energiamuodot, Kolehmainen toteaa. Tuulivoiman tarpeisiin hallitusohjelmassa varmistetaan valtion pitkäaikainen tukijärjestelmä investoreille. FCG:stä löytyy erittäin monipuolista osaamista tuulivoiman kaavoitukseen, luvitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja rakennuttamiseen. Teksti: Anna-Maija Gruber Vuodenvaihteessa käynnistyi nykyisen kunnanvaltuustokauden viimeinen toimintavuosi. Pikkuhiljaa lähestyy se hetki, jolloin valtuustojen ja valtuutettujen kannattaisi summata yhteen oman työskentelynsä tulokset päättyvältä kaudelta ja aloittaa seuraavaan, entistäkin haasteellisempaan kauteen varautuminen. Kuten edellisenkin valtuustokauden päättyessä neljä vuotta sitten Kuntaliitto suosittelee jälleen valtuustoille päättyvän istuntokauden huolellista arviointia. Parhaiten työskentelytapojaan, tuloksiaan ja kehittämis tarpeitaan kunnat pystyvät arvioimaan ottamalla työhön avuksi asiantuntijat. Positiivinen saldo? Valtuustoilla on keskeinen rooli kunnan strategisena johtajana. Siksi kauden lähestyessä loppua valtuutettujen olisi syytä pohtia sen saldoa myös omalta kannaltaan, arvioi FCG:n johtava konsultti Jarkko Majava, joka valmistelee keväällä käynnistyviä valtuustoarviointeja. Tarkastelun kohteeksi kannattaisi ottaa esimerkiksi omat henkilökohtaiset ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet ja yhteistyön onnistuminen kunnan muiden päättäjien suuntaan, oman osaamisen riittävyys ja valtuustotyön vaatima ajankäyttö, hän luettelee keskeisiä näkökulmia Suunnitteilla oleva arviointi koostuu netin kautta toteutettavasta kyselystä, kirjallisesta raportista sekä palaute- ja arviointitilaisuudesta, jossa käsitellään oman kunnan tuloksia, työstetään keskeisiä johtopäätöksiä ja verrataan tuloksia muihin kuntiin. Tukevia eväitä uudelle kaudelle Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää viranhaltijavalmistelun ja valtuuston työtapojen kehittämisessä sekä uusien ja jatkavien valtuutettujen koulutuksen suunnittelussa. Lisäksi arviointi voi auttaa uudelle kaudelle pyrkiviä valtuutettuja kunnallisvaaliteemojen kehittelyssä ja omien strategialinjauksien esittelyssä. Tällainen analyysi on tarpeen kaikille niille, jotka haluavat jatkaa valtuustotyötä seuraavallakin kaudella. Tarkoitushan on oppia edellisen kauden työskentelystä ja sitä kautta löytää seuraavan valtuuston keskeiset painopisteet. Uuden kauden kunnallispolitiikan tulisi aina rakentua edellisen kauden toiminnalle. Päättyneen kauden oppeja ei aina osata hyödyntää riittävästi, päättelee Majava. Monet kunnat ovat seuraavalla kaudella muutosten edessä, joten kehittämistarpeita on tiedossa lähes joka paikassa. Edessä olevat taloudelliset haasteet voivat olla sen verran suuria, että kannattaisi ennakkoon miettiä myös sitä, halutaanko kunnassa tehdä valtuustoryhmien välinen valtuustosopimus, jossa vedetään yhteiset suuret linjat ja sovitaan esimerkiksi työskentelytavoista, Majava vinkkaa. FCG Consulting People 2/2012 7

8 Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitysasetelmasta. Asioista voitiin puhua suoraan, ja tulokset oltiin valmiita ottamaan vastaan sellaisina kuin ne tulevat. Kevään 2012 aikana yhteistyö jatkuu toimenpideehdotusten jalkauttamisella yksiköihin. Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämisalue Imatralla, kuten kaikkialla Suomessa. FCG on ollut kaupungin konsulttina ensin tekemässä vanhusten ryhmäkodin rakentamiseen liittyviä selvityksiä ja uudelleen, kun tuli tarve paneutua Kukkurilan hoiva- ja asumisyksikön tilanteeseen. Imatran kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti kesäkuussa 2011 huomiota Kukkurilan, entisen Imatran vanhainkodin, ongelmiin ja toiminnan kehittämisen haasteisiin. Yleinen mantra oli, että henkilökuntaa on liian vähän. Mikä on todellisuus, siihen halusimme objektiivisen käsityksen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kun aiempi kokemus yhteistyöstä FCG:n kanssa oli hyvä, myös Kukkurila-selvitykseen valikoitui kumppaniksi FCG, kertovat Imatran sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Kohvakka ja hoitotyön johtaja Jaana Peltola. Mielipiteistä työajanseurannan kautta kehittämisehdotuksiin Tilaaja ja konsultti pääsivät helposti yhteisymmärrykseen tavoitteista ja menetelmistä. Kun tällaista 100 asiakkaan ja 70 työntekijän yhteisöä halutaan kehittää, niin kyllä on syytä ottaa selville, mihin asioihin toimet kannattaa suunnata, ettei lähdetä kehittämään sitä, mikä jo on kunnossa. Kun oli käyty voimakkaitakin keskusteluja siitä, mitä täällä tehdään ja mitä ei, pidimme työajankäytön selvittämistä tarpeellisena, Kohvakka kertaa syksyn selvitysprosessia. 8 FCG Consulting People 2/2012

9 Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä RAVA TM arvioinnin apuna RAVA TM on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG:n lisensoima ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Sitä voidaan hyödyntää hoito- ja palvelu suunnitelmien laadinnassa ja muutosten seurannassa, mutta myös palvelujen arvioinnissa ja päätöksenteossa. Ensin tehtiin kuitenkin kartoitus RAVA TM -mittaristoa käyttäen. Sen pohjalta arvioitiin, voiko käsitys työntekijöiden vähyydestä liittyä siihen, että Kukkurilan asiakkaat ovat huonompikuntoisia kuin vertailulaitoksessa ja vaativat siksi enemmän henkilökuntaa. Kun puhutaan henkilöstön mitoituksesta, pitää mielestäni aina selvittää myös asiakkaiden toimintakyky sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään henkilöstömäärää ja siihen liittyviä suosituksia. Asiakkaat voivat olla hyvä- tai huonokuntoisia ja se tulee ottaa huomioon vertailuissa, painottaa selvityksen teosta vastannut ratkaisujohtaja Maija Valta FCG:ltä. Tällä kertaa oleellinen asia löytyi työajankäytön seurannasta: Kukkurilan tilannetta voidaan parantaa työtapoja ja -kulttuuria muuttamalla. Kehittämisehdotukset ohjenuorana Kukkurilassa on käyty selvityksen tuloksia läpi ja keskusteltu siitä, mitä ne kussakin työyhteisössä tarkoittavat, Peltola kertoo. Osa ehdotuksista vaatii pitkää työstämistä ja koulutusta, mutta on myös hyvin konkreettisia asioita. Selvitys toi esiin esimerkiksi sen, kuinka tärkeää on sijoittaa osastonhoitajien työhuoneet siihen yksikköön, jossa työ tehdään. Tämä muutos on jo toteutettu. Työaikana tupakointi ehdotettiin kiellettäväksi, ja paljon on ehtinyt siinäkin tapahtua. Saimme valtavan muutoksen sekä Kukkurilaan että koko kaupunkiin. Kaupunginhallitus julisti Imatran savuttomaksi työpaikaksi alkaen ja se on suora seuraus tästä selvityksestä, Timo Kohvakka iloitsee. Työajankäytön selvittämiseen paikan päällä osallistunut projektipäällikkö Tarja Vellonen FCG:ltä on itsekin hoitotyötä tehneenä miettinyt kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta. Helppoa tämä ei varmaan ole, mutta nyt tiedetään asiat, joita pitää pystyä muuttamaan. Työntekijät ovat osaavia ja hoitavat perustehtävänsä huolella. Uskon, että he haluavat lähteä tekemään Kukkurilan vanhuksille parempaa huomista. Imatra tiennäyttäjänä Toimintatapojen ja -kulttuurin muuttaminen on Maija Vallan mukaan edessä jokaisessa kunnassa, sillä tulevaisuudessa hoidettavaa ihmistä kohti ei ole samaa määrää henkilökuntaa kuin tänään. Imatra on nyt kärkijoukoissa näyttämässä tietä eteenpäin, pureutumassa tosissaan vanhushuollon prosesseihin ja työtapoihin, hän kannustaa. Timo Kohvakka linkittää Imatralla esiin tulleet näkökulmat vanhuspalvelulain valmisteluun. Kun sen yhteydessä keskustellaan henkilökunnan määrän normittamisesta, asiaa voi peilata myös tätä tutkimustaustaa vastaan. Hän ottaisi pohdintaan myös sen, onko vanhushuollon lähiesimiesporrasta ohennettu jo liikaa. Työ on raskasta ja vaativaa, joten työntekijöillä pitää olla lähiesimiesten ja hallinnon tuki takanaan, Kohvakka muistuttaa. FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tekes toteuttivat syksyllä 2011 selvityksen, jonka tavoitteena oli saada aikaan kokonaiskuva opettajankoulutuksessa hyödynnettävän tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön nykytilasta ja arvioida sen kehittämistarpeita valtakunnan tasolla. Selvitys on osa Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia oppimisratkaisuja yhteis työssä oppimisesta ja sen tukemisesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa. Opettajan koulutuksesta vastaavilla yksiköillä on tärkeä rooli varmistaa, että jokainen opettajaksi valmistuva saa opintojensa aikana yhtäläiset perus valmiudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Kysely toteutettiin sähköisesti ja se suun nattiin opettajankoulutusta antaville yksiköille ja harjoittelukouluille. Kyselyn teknisestä toteuttamisesta ja tulosten koostamisesta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG Consulting People 2/2012 9

10 Jukka Sahlakari uskoo, että yhteishankinnasta on naapurilaitoksille paljon hyötyä. Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Asiantunteva suunnittelu on hankinnan onnistumisen edellytys. Julkiset hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön mukaan, ja hankinnan eri vaiheiden tulee sujua virheettömästi. FCG:llä on laajaa hankintaprosessien ja hankintatoimen osaamista sekä hankintojen sisältöosaamista. Voimme tarjota asiantuntija-apua melkein mihin tahansa palvelu-, tavara- ja urakkahankintaan, joka vain voi tulla kuntakentällä tai valtionhallinnossa vastaan joko osallistumalla yksittäisiin hankinnan osa-alueisiin tai viemällä läpi kokonaisprojekteja, joissa tarvitaan sisältökonsultaatiota, hankintakonsultaatiota, kenties myös projektin elinkaaren hallintaa, lupaa johtava konsultti Sirpa Korhonen FCG:n hankintatiimistä. Konsulttipalvelun käytön hyötyjä asiakkaalle ovat esimerkiksi puolueettomuus, sopimusriskien hallinta, valituksista aiheutuvien viivästysten väheneminen ja huomattava ajansäästö. Tietojärjestelmä julkisten hankintojen tueksi KL-Kuntahankinnat Oy:n toimeksiannosta käynnistyi kesäkuussa 2011 hanke, jossa kilpailutetaan kilpailutusjärjestelmä kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Kyseessä on tietojärjestelmä, jolla voidaan vaiheittain kattaa kaikki hankintalain hankintamenettelyt. Ratkaisu on kansallisesti merkittävä, sanoo johtaja Simo Reipas FCG:ltä. Hän on osallistunut asiantuntijana hankinta-asiakirjojen laatimiseen, hankintaprosessin suunnitteluun ja läpivientiin sekä sen suunnitteluun, kuinka Kuntahankinnat jatkossa hallinnoi ja hyödyntää omistamaansa järjestelmää. Järjestelmä on tarkoitettu kaiken kokoisten hankintayksiköiden ja tarjoajien käyttöön, ja käyttö on tarjouksia tekeville yrityksille maksutonta. Suurin käyttäjä on Helsingin kaupunki, joka aloittaa pilotoinnin keväällä, kertoo KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä varmistaa ja tehostaa hankintaprosessia, muttei yksinään ratkaise hankinnan haasteita. Tulee kehittää myös osaamista kaupallisesti hyvien sopimusten aikaansaamiseksi sekä ottaa samalla hyödyt irti muista hankinta- ja tilausprosessia tukevista sähköisistä työkaluista, Hilakari korostaa. 10 FCG Consulting People 2/2012

11 Elintarvikkeita ammattikeittiöille FCG on toiminut asiantuntijana myös muissa KL-Kuntahankintojen kilpailutuksissa, viimeksi elintarvikkeiden kilpailuttamisessa. Neljävuotisessa sopimuksessa on mukana kuntia, kuntayhtymiä ja seurakuntia. Sirpa Korhonen ja FCG:n ruokapalveluasiantuntija Anne Haapanen ovat valmistelleet hankintaa isoimmista asiakkaista kootun ryhmän kanssa. Tarjouspyyntödokumenttien suunnittelu oli hyvin yksityiskohtaista ja konkreettista työtä, he kuvailevat. Hankintojen keskittäminen tuo kaikille säästöjä niin kilpailuttamiseen menevästä työajasta kuin elintarvikkeiden hinnasta, arvioi Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Karppinen. Nyt meillä oli vahva neuvotteluasema, joten pystyimme tuomaan entistä paremmin esiin ravitsemuskriteerien merkityksen ja eri ammattikeittiöiden raaka-ainetoiveet. Toivottavasti kaupungit ja kunnat lähtevät rohkeasti mukaan tähän valmiiksi neuvoteltuun sopimukseen ja samalla vaikuttamaan alan tuotevalikoimaan ja pakkauskokoihin, Karppinen sanoo. Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä Harjoitusta hankintoihin Julkisten hankintojen koulutukset ovat tärkeä osa FCG:n hankintapalvelua. Hankintamenettelyjen haasteet -kurssilla ratkotaan ongelmatilanteita esimerkkien avulla. Huhtikuussa pidettävälle kakkosjaksolle voi ilmoittautua, vaikka ei olisi osallistunut ensimmäiseen tilaisuuteen, koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel vinkkaa. Kurssi toistetaan syksyllä. Vesilaitokset yhdessä materiaalihankintaan Tuusulan, Järvenpään ja Keravan vesihuoltolaitokset ostavat jatkossa laitosten tarvitsemat putket, kaivot ja muut osat yhteishankintana. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Kilpailutus kattaa seuraavan neljän vuoden lähes kaikki materiaalitarpeet, joten hankinta on melkoisen suuri. Hankittavia nimikkeitä on yli 150, ja ne on jaettu kolmeen koriin, joista jokaiseen valitaan kolme toimittajaa, kertoo kilpailuttamisesta vastannut FCG:n hankintatiimin vetäjä, rakennuttamisja hankintapäällikkö Jouni Viinikkala. Myös sopimusten teko on tilattu FCG:ltä. Tuusulan vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari pitää naapurilaitosten yhteistyötä hankinnoissa luontevana ratkaisuna. Näin pystymme hyödyntämään toistemme parhaita kokemuksia ja käytäntöjä ilman, että jokaisen pitää keksiä pyörä uudelleen, hän perustelee. Konsulttiapuun päätimme turvautua, koska töitä on. Pitää miettiä, mihin ajan ja energian laittaa ja millä tavalla saa aikaan uskottavan, puolueettoman ratkaisun. FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG on valittu Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimuskumppaniksi usealla suunnittelualalla. Näitä ovat sisustussuunnittelu, rakennushistorialliset selvitykset, taideteosten, tekstiilien ja rakennusten konservointisuunnittelu, keittiösuunnittelu ja tekstiilisuunnittelu. Tämän lisäksi FCG konsultoi Espoon seurakuntayhtymää akustiikkaan, äänentoistosuunnitteluun ja ympäristötutkimussuunnitteluun liittyvissä hankkeissa. FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG solmii Turun kaupungin kanssa hankintasopimuksen kehityskeskustelukoulutuksista ajalle Koulutuksen tavoitteena on rakentaa Turun kaupungin kehityskeskustelukulttuuria, joka valmentaa ja sitouttaa koko henkilöstöä keskusteluun, kehittymiseen ja rakentavaan jakamiseen. Sopimuksen piiriin tulee 400 esimiestä, koulutukset toteutetaan 20 henkilön esimiesryhmille. Sopimusyhteistyö sisältää option esimiesten työnohjauksesta. Turku valitsi FCG:n yhteistyökumppanikseen tarjouskilpailulla, johon osallistui 20 koulutus- ja konsultointialan yritystä. FCG:lle lisäprojekteja Kehä I-hankkeessa Espoon kaupunki on tilannut FCG:ltä Kehä I-hankkeeseen liittyen Espoossa sijaitsevan Mestarinkadun suunnittelun. Suunnittelu sisältää katusuunnittelun lisäksi geo-, vesihuolto-, rakenne- ja katuympäristösuunnittelua. FCG on aiemmin vastannut Kehä I hankkeessa muun muassa liikennetunnelihankkeen rakennussuunnittelusta ja rakentamisen aikaisen liikenteenohjauksen suunnittelusta. Kehä I liikennetunnelihanke palkittiin vuoden parhaana infratyömaana vuonna FCG Consulting People 2/

12 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Kuntien verkkoviestinnässä pelisäännöt pitää tehdä sel viksi kaikille osapuolille: kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille, sanovat Kuntaliiton verkko - vies tintäpäällikkö Pi Krogell-Magni (vas.) ja FCG:n koulutus - päällikkö Tuuli Tarukannel. 12 FCG Consulting People 2/2012

13 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa Kunnat ovat vaihtelevassa määrin ottaneet uudet mediat avukseen viestinnässään, ja monet ovat oppineet lähestymään kuntalaisia ja muita sidosryhmiään verkon välityksellä. Siitä on tullut nopean reagoinnin väline, jolta myös odotetaan pikaista palautetta. Kaikilla Suomen kunnilla on ollut nettisivut vuodesta 2004 lähtien, ja nykyisin kunnat hyödyntävät nettiä varsin monipuolisesti: kunnanjohtaja saattaa kirjoitella blogeja, ja esityslistoja ja pöytäkirjoja julkaistaan verkossa. Uudet viestintätavat vaativat kuitenkin hieman erilaista lähestymistä kuin perinteisemmät. Toisaalta samat julkisuuden ja salassapidon määräykset koskevat myös verkkoviestintää. Näin kunnat käyttävät sosiaalista mediaa Kuntien tapaa hyödyntää verkkoa ja uusia verkkoviestinnän tapoja on myös tutkittu, ja Kuntaliitto on laatinut kunnille verkkoviestintäohjeen, kertoo molemmissa hankkeissa mukana ollut verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni. Kuntaliitto teki syyskuussa 2011 kaikille Suomen kunnille osoitetun tutkimuksen, jossa tiedusteltiin niiden sosiaalisen median käytöstä ja roolista. Vastauksia saatiin 134 kpl, mikä vastaa 40 % kohderyhmästä. Vastauksista kävi ilmi, että eniten sosiaalista mediaa käytetään tapahtumista kertomiseen, viestintään tietyn kohderyhmän kanssa sekä palautteen vastaanottamiseen. Some nähdään kunnissa yhteisöllisyyden luomisen sekä matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin välineenä. Eniten sitä hyödyntävät nuorisotoimi ja kirjastot. Suosituimpia viestintätapaoja ovat blogit ja Facebook, jonka keskushallinto valitsee useimmiten (75 %) kanavakseen. Kyselyyn osallistuneista kunnista vain 20 % on laatinut henkilöstölle ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja siellä toimimisesta, ja 19 % on järjestänyt aiheesta koulutusta. Tietosuoja verkkoviestinnässä Verkossa julkaistuja tietoja koskevat samat lait ja määräykset kuin muutakin julkisuuteen toimitettavaa materiaalia. Tietosuojavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies ovat puuttuneet verkossa julkaistujen tietojen käsittelyyn ja huomauttaneet, että salassa pidettäviä tai yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja ei saa julkistaa kunnan verkkosivuilla siten, että ne voivat joutua sivullisten käsiin. Tarkemmin asiaan voi perehtyä Kunnat.net-sivuilla, josta löytyy asiaa käsitteleviä yleiskirjeitä. Kuntalaisille on tehtävä selväksi, että virallinen asiointi kunnassa edellyttää yhteydenottoa muulla tavoin kuin esimerkiksi Facebookissa. Virallisen asioinnin tavat on kuvattava joka paikassa riittävän selkeästi ja yksinkertaisesti. Facebook on vuorovaikutuksen lisäkanava, huomauttaa FCG:n koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel, joka kouluttaa työkseen verkkoviestintään liittyvistä asioista. Koulutuksessa painotetaan erityisesti henkilörekistereihin ja henkilötietolakiin liittyviä näkökulmia ja muun muassa arkistolainsäädäntöä. Pelisäännöt selviksi Jos kunta käyttää verkkoa palautekanavana, kuntalaisille pitäisi tehdä selväksi pelisäännöt, eli mihin kunta sitoutuu ja miten palaute aiotaan ottaa huomioon, sanoo Krogell-Magni. Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että erilaiset virka- ja vapaa-ajan roolit eivät saa mennä sekaisin, kun verkossa viestitään sekä työtehtävissä että omalla ajalla. Kunnan ja yksityisen suhdetta ei pitäisi käsitellä ollenkaan verkossa, koska ketju jää esimerkiksi Facebookissa helposti elämään. Tästä pitäisi ohjeistaa myös kunnan luottamushenkilöitä, toteaa Tarukannel. Vaikka sananvapaus on rajoittamaton, verkkoon ei pidä kirjoittaa asioista, jotka eivät ole julkisia, hän muistuttaa. Hän valmistelee uutta verkkokoulutusohjelmaa, jossa tutustutaan elävän elämän ongelmiin ja oikeustapauksiin sekä harjoitellaan oppimistehtävien kautta esimerkiksi poistamaan pöytäkirjoista ei-julkisia tietoja. Kun verkkojulkisuuteen liittyvä lainsäädäntö otetaan huomioon jo valmisteluvaiheessa, työtä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan, kiteyttää asian Krogell-Magni. Kuntien verkkoviestintäohje löytyy Kunnat.net-sivuilta, josta sen voi myös tilata paperiversiona hintaan 18 euroa. Kuntatekstit kuntoon myös sosiaalisessa mediassa, koulutus Tallinnassa Verkkoviestintään liittyviä lainsäädännön erityiskysymyksiä Kunnan toimielinten asiakirjat: aloitteet, esityslistat, pöytäkirjat sekä niiden julkiset ja salassa pidettävät tiedot aloitteiden ja päätösten julkaiseminen verkossa asiakirjojen tarkastaminen ennen julkaisemista luottamushenkilöitä, viran hakua ja henkilöstöä koskevat tiedot (kuten virkavapaa tai eläke) FCG Consulting People 2/

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO)

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO) Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO) Tervetuloa KUMA-seminaariin 12.9.2012 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 1 October 3, 2012 USO-verkostohanke kuntajohtamisen kehittämisen tukena

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 11/2016 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö KUUMA-johtokunta 7.2.2017-6 Liite 6a KUUMA-seudun yhteistyö 2017- painopisteet ja sisältö Komission esitys johtokunnan päätettäväksi rev. 13.9.2016 (29.8.2016) Antti Kuusela KUUMA-yhteistyön filosofia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tämän aukeaman kuvat Elinvoiman eväät -teemaseminaarista Infra ja elinvoima 10.4.2013 Kansikuva: Pixhill.com Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE

RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE RYKMENTINPUISTO & ENERGIA TULEVAISUUDEN ASUINALUE 13.1.2017 AJANKO HT AISKAT SAUS 1 SISÄLLYS Taustaa Kokonaisratkaisu O-energiapilotti Aurinkoaita 13. 1. 2017 AJANKO HT AISKAT SAUS 2 ENERGIAVISIO Rykmentinpuiston

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016 Kehittämisaluemenettelystä Matti Holopainen 5_2016 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 9.3.2016 Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto Ajankohtaisia Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot