FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1

2 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen 7 Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? 8 Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja 9 FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta 10 Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Hernesaari on yksi Helsingin lähitulevai suuden rakentamiskohteista. Harri Vehmas, kati immonen ja sari Hämäläinen pakkaspäivänä taustallaan Helsingin Hernesaarta ja Eiraa. kuva: jarmo teinilä. 11 FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG:lle lisäprojekteja Kehä I hankkeessa 12 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa 14 Rakentamisen ja yhteistyön taidonnäyte FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Sähköposti Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Osoitteenmuutokset verkon kautta > yhteystiedot > yhteystietojen muutos Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi Päijät Häme saa palvelukeskuksen 17 Tukea työelämän muutoksiin 18 Ratikalla meren yli 19 FCG mukana kaupunki ympäristö näyttelyssä Hernesaaren rakentaminen vaatii monipuolisia taustaselvityksiä 21 Jyväskylä panostaa asuntomessuihin 22 Vuokrataloyhtiöt verkottuvat 23 HUSille henkilö stöhallinnon verkkopalveluja 24 FCG voitti kerralla kuusi Hailuodon kaavoituskilpailua FCG konsernin kotimaan liiketoiminnot tytäryhtiöiksi FCG:lle mittava vesihuoltohanke Turkissa Tietoyhteiskunnan kehittämistä Nicaraguassa 25 FCG kehittää Palestiinan pakolaisten koulutusoloja FCG mukana Konyan alueen jätehuolto hankkeessa Turkissa Ympäristöhanke Nepalissa jatkuu 26 Nimityksiä FCG:llä 2 FCG Consulting People 2/2012

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Keskustelu hallitusohjelmaan kirjatuista kuntauudistuksen tavoitteista käy kuumana medioissa. Tämän uudistuksen tavoitteena on turvata asiakaslähtöisesti laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut koko maassa. Kuntahallinto on isojen muutospaineiden edessä väestön ikääntyessä ja talouden tiukentuessa. Kuntahallinnon kehittymisvaatimukset ovat suuria, ja tarkoituksenmukaisia rakennemuutoksia joudutaan pohtimaan tarkasti koko maassa. Keskustelu aiheesta on jo nyt värikästä. Tässä lehdessä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä taustoittaa kuntien rakennemuutosta. Hän toteaa haastattelussaan, että kuntien ongelmat ovat erilaisia, jolloin rakenneratkaisujenkin tulee riippua siitä, minkälaisesta kunnasta tai alueesta puhutaan. Jotta muutoksessa päästään eteenpäin, edellyttää tämä hänen mukaansa kuntien ja valtion yhtenäistä näkemystä tulevaisuuden kuntarakenteesta. Muutoksen johtaminen vaatii syvällistä tietoa ja vahvaa ammatillista osaamista. Olivatpa rakenteelliset ratkaisut mitä tahansa, FCG:n tehtävänä on tuottaa julkisen sektorin asiakkailleen palveluita, joilla tuetaan muutoksien suunnittelua, uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä ja käyttöönottoa. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Niin kollegatapaamiset kuin kokemusten ja tietojen vaihto tapahtuu luontevasti koulutustilaisuuksissamme. Tässä lehdessä esillä on jälleen kiinnostavia asiakkaitamme, joille olemme tuottaneet uudenlaisia palveluita. Vanhuspalveluiden kehittämisestä hyvä esimerkki on Imatra, jossa käytettiin RAVA mittaria henkilöstön mitoituksen arvioinnissa ja päädyttiin arvioinnin jälkeen kehittämään työtapoja ja -kuttuuria. Julkisten organisaatioiden palvelukonseptien kehittämisen lisäksi lehdestämme löytyy myös useita suunnittelutoimintaan liittyviä esimerkkejä. Antoisia lukuhetkiä! Ari Kolehmainen toimitusjohtaja FCG Consulting People 2/2012 3

4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? Hallitusohjelmaan kirjatut kuntauudistuksen tavoitteet ovat herättäneet kunnissa kuumia tunteita, ja Kuntaliittokin on saanut palautteesta osansa. Miten kuntien palvelut sitten tulisi järjestää, potevatko kaikki kunnat samaa tautia, vai pitäisikö jokaiselle löytää omat lääkkeet? Vai onko kunnilla sittenkin eri tauti, vaikka hallitus tuntuu ehdottavan kaikille samaa lääkettä? Kuntien ongelmat eivät ole samasta muotista, siksi kaikille ei kannata tarjota samoja vahvan peruskunnan ratkaisuja ja yhtäläisiä palvelustrategioita, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä, joka on mukana valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tehtävien arviointi -työryhmässä. Kolmen mallin ratkaisu Vaikka Kuntaliitto on saanut osansa hallitusohjelmaan kohdistetuista moitteista, liiton kanta poikkeaa kuitenkin hallituksen linjauksesta. Kuntaliiton hallitus määritteli viime huhtikuussa, että eri alueilla tarvitaan erilaisia ratkaisuja, eikä sama lääke käy sellaisenaan kaikille kunnille, Prättälä huomauttaa. Hän lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla. Ensinnäkin pääkaupunkiseutu on aivan oma tapauksensa, johon ei voi soveltaa ohjelmassa mainittua työssäkäynti- ja asiointialueen periaatetta. Kunta ei voi olla maakunnan kokoinen, ei ainakaan silloin, kun kyseessä on laaja Uusimaa. Helsingin metropolialue miten se sitten määritelläänkään tarvitsee oman mallinsa, hän toteaa. Hallitusohjelmassa mainittu vahva kunta perustuisi työssäkäynti- tai asiointialueeseen tai vastaavaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, mikä mallina kävisi kaupunkikeskuksille ja niiden kehyskunnille. Tämä konsepti ei toimi niillä maaseutualueilla, joilla liitoksillakaan ei saada kunnalle sellaista väestöpohjaa, joka riittäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi. Jos nämä palvelut halutaan säilyttää kuntaperustaisina, tarvitaan peruskuntaa laajempi vastuunkantaja. Oma lukunsa ovat vielä saaristokunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat, joissa kuntaliitoksilla on vaikea saada hyötyjä, Prättälä luettelee. Missä kulkee autonomian raja? Suomen kuntien perusidea on ollut vahva itsehallinto, riippumattomuus ja vastuu palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat kuitenkin jo nyt keskenään sangen erilaisia ja järjestäneet palvelunsakin eri lailla, esimerkiksi yhteistoiminta-alueiden kautta. Riippuu kunnasta, millaisia tehtäviä sillä on hoidettavana. Siksi voidaankin kysyä, kuinka autonomisia ne kaikki edelleen ovat. Kuntakäsitys on jo nyt eriytynyt, Prättälä pohtii. Kuntauudistuksella tavoitellaan sellaisia kuntia, jotka pystyvät itse järjestämään palvelunsa. Hän luettelee keskeisiä elementtejä: kunnan tulee olla demokraattinen yhteisö, jolla on riittävän vahva talous ja muut voimavarat pitääkseen huolta kuntalaisten hyvinvoinnista, kuten sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalveluista. Olemassaolon edellytyksenä on elinvoimainen paikallistalous, joka kehittyy ja työllistää. Ongelmana rahoitus Palvelujen kustantaminen nyt ja jatkossa on kuntien suurimpia ongelmia, kun väestöpohja ja huoltosuhde muuttuvat ja monien kuntien verotulopohja heikkenee niin paljon, että tehtävistä ei enää selvitä. Silloin vaihtoehtoina ovat toiminnan tehostaminen, veroäyrin nostaminen tai velanotto. Kuntien tehtäviä pohtivan työryhmän yhtenä tavoitteena onkin arvioida kunnille annettavat tehtävät ja niiden kustannukset. Hallitusohjelmassa on linjattu, että uusien tehtävien vastapainoksi kuntien muita velvoitteita voitaisiin vähentää ja siirtää muualle järjestettäviksi. Tärkeä näkökohta on se, miten valtio osallistuu tehtävien rahoittamiseen. Hallitusohjelmassa on määritelty, että uusien tehtävien osalta valtio osallistuu niiden kustannuksiin vähintään 50 %:lla, Prättälä muistuttaa. Miten tästä eteenpäin? Rakenneryhmän linjausten on määrä valmistua helmikuussa. Sen jälkeen ohjelmassa ovat kuntakierrokset, joiden tuloksia on vaikea etukäteen ennustaa, sekä kuntien omat lausunnot, joita varmasti on tulossa runsaasti. Tämän jälkeen hallitus tekee sitten omat linjauksensa. Kuntauudistusta ohjaavan uuden rakennelain tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Lopulliset ratkaisut olisi tarkoitus saada aikaan vuoden 2014 aikana. Vuodet tulevat varmaan olemaan toimeenpanovaihetta, joten uudet kunnat voisivat ehkä aloittaa vuonna 2017, Prättälä arvioi aikataulua. Hankkeen lopputuloksia on vaikea ennustaa; edellinen kuntauudistus 1970-luvulla ei johtanut kovin merkittäviin uudistuksiin. Hallitusohjelmassa nyt määritelty tavoite ja prosessi ovat niin suoraviivaisia, että mutkia voi tulla matkaan. Mutta kävi tässä hankkeessa kuinka hyvänsä, kuntakenttä joutuu joka tapauksessa miettimään perusteellisesti omaa tulevaisuuttaan, sen verran isojen haasteiden edessä ollaan, hän ennakoi. Parhaiten päästään eteenpäin rakentamalla kuntien ja valtion yhteinen näkemys tulevaisuuden kunnista. 4 FCG Consulting People 2/2012

5 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä lähestyy kuntauudistusta kolmen erilaisen mallin ratkaisulla liiton tekemien linjausten mukaisesti. FCG Consulting People 2/2012 5

6 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jarmo Teinilä Tuotepaletista tukea kuntamuutoksen johtamiseen Hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Tämän tavoitteen mukaisesti ohjelmassa linjataan kuntahallinnon kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Rakenteiden muuttaminen on linjausten keskeisiä kohteita, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Etenivätpä hallitusohjelman tavoitteet miten tahansa, kuntahallintoa odottavat suuret kehittymisvaateet. Perustehtävänsä mukaisesti FCG:n asiana on varmistaa muutoksen edellyttämä osaaminen ja kyky tukea tarvittavien muutosten suunnittelua sekä uusien toimintamallien ja rakenteiden määrittelyä, käyttöönottoa ja koulutusta. Yhtiöllä on erittäin kattava tuotepaletti muutosten hallintaan. Vastauksia julkishallinnon tarpeisiin Ikääntyvän väestönosan suhteellisen osuuden voimakas kasvu, maan sisäinen muuttoliike ja julkisen talouden tiukkuus (kestävyysvaje) vaikuttavat palveluvaateisiin ja yhdyskuntarakenteiden kehittämistarpeisiin eri kunnissa eri tavoin mutta edellyttävät kaikissa säännöllistä strategioiden ja suunnitelmien päivittämistä, Kolehmainen pohtii. FCG:n toiminnan ja kehittämisen johtoajatuksena on varmistaa tietoisuus kehitystarpeista sekä tarjota asiakkaalle ajankohtaisin mahdollinen tieto ja tuki. Tämä toteutuu vuosittain osanottajalle järjestettävissä noin 700 koulutustapahtumassa ja noin 2500 kehitysprojektissa. Kuntaliiton, ministeriöiden ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa, että asiakkailla on jatkuvasti uusin tieto käytettävissään. Päätöksenteko ja suurempien muutosten johtaminen vaativat kussakin tilanteessa luotettavaa syvätietoa ja vahvaa ammatillista osaamista, sanoo Kolehmainen. FCG on huolehtinut jatkuvasti siitä, että 6 FCG Consulting People 2/2012

7 Horisontissa näkyvä kunta uudistus saattaa myllertää kuntakenttää usealla eri tavalla ja moneltakin kantilta. Mitä päättyvä valtuustokausi opetti? mahdollisimman oikeaa tietoa voidaan tarjota asiakkaille kehitysprosessien tueksi. Erittäin hyviä kokemuksia on viime aikoina saatu muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluja kuvaavien luokitustietojen kuten Ravan hyödyntämisestä kehitysprojekteissa. Keskikokoisessa kunnassa on voitu osoittaa useiden miljoonien eurojen kustannussäästöt vuositasolla. Tuottavuutta kuntiin Hallitusohjelmassa edellytetään kuntaja palvelurakenneuudistuksen toteutuvan koko maassa ja parantavan muun muassa kuntien tuottavuutta. Julkisen talouden kestävyysvajetta supistaviin toimenpiteisiin sisällytetään hyvinvointipalvelujen tuottavuuskehityksen tukeminen, sanoo Kolehmainen, jonka mukaan yllämainituilla välineillä voidaan edetä heti riippumatta siitä, missä muodossa ja aikataulussa suunnitellut kokonaisuudistukset etenevät. Uusien kehittämistavoitteiden ja niitä tukevien välineiden huomioon ottamista hän pitää välttämättömänä myös tulevissa kuntastrategioissa ja niiden pohjalta toteutettavissa kehitysprojekteissa. Uutta tuulta tuulivoimaan Uudessa hallitusohjelmassa on paljon asiakokonaisuuksia, jotka koskevat yhteiskunnan kehittämistä ja joihin FCG:llä on valmiudet tarttua. Näistä voi edellä todettujen lisäksi poimia muun muassa energiahuollon ja -tehokkuuden sekä niihin liittyen uusiutuvat energiamuodot, Kolehmainen toteaa. Tuulivoiman tarpeisiin hallitusohjelmassa varmistetaan valtion pitkäaikainen tukijärjestelmä investoreille. FCG:stä löytyy erittäin monipuolista osaamista tuulivoiman kaavoitukseen, luvitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja rakennuttamiseen. Teksti: Anna-Maija Gruber Vuodenvaihteessa käynnistyi nykyisen kunnanvaltuustokauden viimeinen toimintavuosi. Pikkuhiljaa lähestyy se hetki, jolloin valtuustojen ja valtuutettujen kannattaisi summata yhteen oman työskentelynsä tulokset päättyvältä kaudelta ja aloittaa seuraavaan, entistäkin haasteellisempaan kauteen varautuminen. Kuten edellisenkin valtuustokauden päättyessä neljä vuotta sitten Kuntaliitto suosittelee jälleen valtuustoille päättyvän istuntokauden huolellista arviointia. Parhaiten työskentelytapojaan, tuloksiaan ja kehittämis tarpeitaan kunnat pystyvät arvioimaan ottamalla työhön avuksi asiantuntijat. Positiivinen saldo? Valtuustoilla on keskeinen rooli kunnan strategisena johtajana. Siksi kauden lähestyessä loppua valtuutettujen olisi syytä pohtia sen saldoa myös omalta kannaltaan, arvioi FCG:n johtava konsultti Jarkko Majava, joka valmistelee keväällä käynnistyviä valtuustoarviointeja. Tarkastelun kohteeksi kannattaisi ottaa esimerkiksi omat henkilökohtaiset ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet ja yhteistyön onnistuminen kunnan muiden päättäjien suuntaan, oman osaamisen riittävyys ja valtuustotyön vaatima ajankäyttö, hän luettelee keskeisiä näkökulmia Suunnitteilla oleva arviointi koostuu netin kautta toteutettavasta kyselystä, kirjallisesta raportista sekä palaute- ja arviointitilaisuudesta, jossa käsitellään oman kunnan tuloksia, työstetään keskeisiä johtopäätöksiä ja verrataan tuloksia muihin kuntiin. Tukevia eväitä uudelle kaudelle Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää viranhaltijavalmistelun ja valtuuston työtapojen kehittämisessä sekä uusien ja jatkavien valtuutettujen koulutuksen suunnittelussa. Lisäksi arviointi voi auttaa uudelle kaudelle pyrkiviä valtuutettuja kunnallisvaaliteemojen kehittelyssä ja omien strategialinjauksien esittelyssä. Tällainen analyysi on tarpeen kaikille niille, jotka haluavat jatkaa valtuustotyötä seuraavallakin kaudella. Tarkoitushan on oppia edellisen kauden työskentelystä ja sitä kautta löytää seuraavan valtuuston keskeiset painopisteet. Uuden kauden kunnallispolitiikan tulisi aina rakentua edellisen kauden toiminnalle. Päättyneen kauden oppeja ei aina osata hyödyntää riittävästi, päättelee Majava. Monet kunnat ovat seuraavalla kaudella muutosten edessä, joten kehittämistarpeita on tiedossa lähes joka paikassa. Edessä olevat taloudelliset haasteet voivat olla sen verran suuria, että kannattaisi ennakkoon miettiä myös sitä, halutaanko kunnassa tehdä valtuustoryhmien välinen valtuustosopimus, jossa vedetään yhteiset suuret linjat ja sovitaan esimerkiksi työskentelytavoista, Majava vinkkaa. FCG Consulting People 2/2012 7

8 Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitysasetelmasta. Asioista voitiin puhua suoraan, ja tulokset oltiin valmiita ottamaan vastaan sellaisina kuin ne tulevat. Kevään 2012 aikana yhteistyö jatkuu toimenpideehdotusten jalkauttamisella yksiköihin. Imatra uudistaa vanhushuollon työtapoja Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämisalue Imatralla, kuten kaikkialla Suomessa. FCG on ollut kaupungin konsulttina ensin tekemässä vanhusten ryhmäkodin rakentamiseen liittyviä selvityksiä ja uudelleen, kun tuli tarve paneutua Kukkurilan hoiva- ja asumisyksikön tilanteeseen. Imatran kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti kesäkuussa 2011 huomiota Kukkurilan, entisen Imatran vanhainkodin, ongelmiin ja toiminnan kehittämisen haasteisiin. Yleinen mantra oli, että henkilökuntaa on liian vähän. Mikä on todellisuus, siihen halusimme objektiivisen käsityksen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kun aiempi kokemus yhteistyöstä FCG:n kanssa oli hyvä, myös Kukkurila-selvitykseen valikoitui kumppaniksi FCG, kertovat Imatran sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Kohvakka ja hoitotyön johtaja Jaana Peltola. Mielipiteistä työajanseurannan kautta kehittämisehdotuksiin Tilaaja ja konsultti pääsivät helposti yhteisymmärrykseen tavoitteista ja menetelmistä. Kun tällaista 100 asiakkaan ja 70 työntekijän yhteisöä halutaan kehittää, niin kyllä on syytä ottaa selville, mihin asioihin toimet kannattaa suunnata, ettei lähdetä kehittämään sitä, mikä jo on kunnossa. Kun oli käyty voimakkaitakin keskusteluja siitä, mitä täällä tehdään ja mitä ei, pidimme työajankäytön selvittämistä tarpeellisena, Kohvakka kertaa syksyn selvitysprosessia. 8 FCG Consulting People 2/2012

9 Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä RAVA TM arvioinnin apuna RAVA TM on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG:n lisensoima ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Sitä voidaan hyödyntää hoito- ja palvelu suunnitelmien laadinnassa ja muutosten seurannassa, mutta myös palvelujen arvioinnissa ja päätöksenteossa. Ensin tehtiin kuitenkin kartoitus RAVA TM -mittaristoa käyttäen. Sen pohjalta arvioitiin, voiko käsitys työntekijöiden vähyydestä liittyä siihen, että Kukkurilan asiakkaat ovat huonompikuntoisia kuin vertailulaitoksessa ja vaativat siksi enemmän henkilökuntaa. Kun puhutaan henkilöstön mitoituksesta, pitää mielestäni aina selvittää myös asiakkaiden toimintakyky sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään henkilöstömäärää ja siihen liittyviä suosituksia. Asiakkaat voivat olla hyvä- tai huonokuntoisia ja se tulee ottaa huomioon vertailuissa, painottaa selvityksen teosta vastannut ratkaisujohtaja Maija Valta FCG:ltä. Tällä kertaa oleellinen asia löytyi työajankäytön seurannasta: Kukkurilan tilannetta voidaan parantaa työtapoja ja -kulttuuria muuttamalla. Kehittämisehdotukset ohjenuorana Kukkurilassa on käyty selvityksen tuloksia läpi ja keskusteltu siitä, mitä ne kussakin työyhteisössä tarkoittavat, Peltola kertoo. Osa ehdotuksista vaatii pitkää työstämistä ja koulutusta, mutta on myös hyvin konkreettisia asioita. Selvitys toi esiin esimerkiksi sen, kuinka tärkeää on sijoittaa osastonhoitajien työhuoneet siihen yksikköön, jossa työ tehdään. Tämä muutos on jo toteutettu. Työaikana tupakointi ehdotettiin kiellettäväksi, ja paljon on ehtinyt siinäkin tapahtua. Saimme valtavan muutoksen sekä Kukkurilaan että koko kaupunkiin. Kaupunginhallitus julisti Imatran savuttomaksi työpaikaksi alkaen ja se on suora seuraus tästä selvityksestä, Timo Kohvakka iloitsee. Työajankäytön selvittämiseen paikan päällä osallistunut projektipäällikkö Tarja Vellonen FCG:ltä on itsekin hoitotyötä tehneenä miettinyt kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta. Helppoa tämä ei varmaan ole, mutta nyt tiedetään asiat, joita pitää pystyä muuttamaan. Työntekijät ovat osaavia ja hoitavat perustehtävänsä huolella. Uskon, että he haluavat lähteä tekemään Kukkurilan vanhuksille parempaa huomista. Imatra tiennäyttäjänä Toimintatapojen ja -kulttuurin muuttaminen on Maija Vallan mukaan edessä jokaisessa kunnassa, sillä tulevaisuudessa hoidettavaa ihmistä kohti ei ole samaa määrää henkilökuntaa kuin tänään. Imatra on nyt kärkijoukoissa näyttämässä tietä eteenpäin, pureutumassa tosissaan vanhushuollon prosesseihin ja työtapoihin, hän kannustaa. Timo Kohvakka linkittää Imatralla esiin tulleet näkökulmat vanhuspalvelulain valmisteluun. Kun sen yhteydessä keskustellaan henkilökunnan määrän normittamisesta, asiaa voi peilata myös tätä tutkimustaustaa vastaan. Hän ottaisi pohdintaan myös sen, onko vanhushuollon lähiesimiesporrasta ohennettu jo liikaa. Työ on raskasta ja vaativaa, joten työntekijöillä pitää olla lähiesimiesten ja hallinnon tuki takanaan, Kohvakka muistuttaa. FCG teki selvityksen opettajankoulutuksessa käytettävästä tietotekniikasta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tekes toteuttivat syksyllä 2011 selvityksen, jonka tavoitteena oli saada aikaan kokonaiskuva opettajankoulutuksessa hyödynnettävän tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön nykytilasta ja arvioida sen kehittämistarpeita valtakunnan tasolla. Selvitys on osa Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia oppimisratkaisuja yhteis työssä oppimisesta ja sen tukemisesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa. Opettajan koulutuksesta vastaavilla yksiköillä on tärkeä rooli varmistaa, että jokainen opettajaksi valmistuva saa opintojensa aikana yhtäläiset perus valmiudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Kysely toteutettiin sähköisesti ja se suun nattiin opettajankoulutusta antaville yksiköille ja harjoittelukouluille. Kyselyn teknisestä toteuttamisesta ja tulosten koostamisesta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG Consulting People 2/2012 9

10 Jukka Sahlakari uskoo, että yhteishankinnasta on naapurilaitoksille paljon hyötyä. Osaava valmistelu, onnistunut hankinta Asiantunteva suunnittelu on hankinnan onnistumisen edellytys. Julkiset hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön mukaan, ja hankinnan eri vaiheiden tulee sujua virheettömästi. FCG:llä on laajaa hankintaprosessien ja hankintatoimen osaamista sekä hankintojen sisältöosaamista. Voimme tarjota asiantuntija-apua melkein mihin tahansa palvelu-, tavara- ja urakkahankintaan, joka vain voi tulla kuntakentällä tai valtionhallinnossa vastaan joko osallistumalla yksittäisiin hankinnan osa-alueisiin tai viemällä läpi kokonaisprojekteja, joissa tarvitaan sisältökonsultaatiota, hankintakonsultaatiota, kenties myös projektin elinkaaren hallintaa, lupaa johtava konsultti Sirpa Korhonen FCG:n hankintatiimistä. Konsulttipalvelun käytön hyötyjä asiakkaalle ovat esimerkiksi puolueettomuus, sopimusriskien hallinta, valituksista aiheutuvien viivästysten väheneminen ja huomattava ajansäästö. Tietojärjestelmä julkisten hankintojen tueksi KL-Kuntahankinnat Oy:n toimeksiannosta käynnistyi kesäkuussa 2011 hanke, jossa kilpailutetaan kilpailutusjärjestelmä kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Kyseessä on tietojärjestelmä, jolla voidaan vaiheittain kattaa kaikki hankintalain hankintamenettelyt. Ratkaisu on kansallisesti merkittävä, sanoo johtaja Simo Reipas FCG:ltä. Hän on osallistunut asiantuntijana hankinta-asiakirjojen laatimiseen, hankintaprosessin suunnitteluun ja läpivientiin sekä sen suunnitteluun, kuinka Kuntahankinnat jatkossa hallinnoi ja hyödyntää omistamaansa järjestelmää. Järjestelmä on tarkoitettu kaiken kokoisten hankintayksiköiden ja tarjoajien käyttöön, ja käyttö on tarjouksia tekeville yrityksille maksutonta. Suurin käyttäjä on Helsingin kaupunki, joka aloittaa pilotoinnin keväällä, kertoo KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä varmistaa ja tehostaa hankintaprosessia, muttei yksinään ratkaise hankinnan haasteita. Tulee kehittää myös osaamista kaupallisesti hyvien sopimusten aikaansaamiseksi sekä ottaa samalla hyödyt irti muista hankinta- ja tilausprosessia tukevista sähköisistä työkaluista, Hilakari korostaa. 10 FCG Consulting People 2/2012

11 Elintarvikkeita ammattikeittiöille FCG on toiminut asiantuntijana myös muissa KL-Kuntahankintojen kilpailutuksissa, viimeksi elintarvikkeiden kilpailuttamisessa. Neljävuotisessa sopimuksessa on mukana kuntia, kuntayhtymiä ja seurakuntia. Sirpa Korhonen ja FCG:n ruokapalveluasiantuntija Anne Haapanen ovat valmistelleet hankintaa isoimmista asiakkaista kootun ryhmän kanssa. Tarjouspyyntödokumenttien suunnittelu oli hyvin yksityiskohtaista ja konkreettista työtä, he kuvailevat. Hankintojen keskittäminen tuo kaikille säästöjä niin kilpailuttamiseen menevästä työajasta kuin elintarvikkeiden hinnasta, arvioi Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Karppinen. Nyt meillä oli vahva neuvotteluasema, joten pystyimme tuomaan entistä paremmin esiin ravitsemuskriteerien merkityksen ja eri ammattikeittiöiden raaka-ainetoiveet. Toivottavasti kaupungit ja kunnat lähtevät rohkeasti mukaan tähän valmiiksi neuvoteltuun sopimukseen ja samalla vaikuttamaan alan tuotevalikoimaan ja pakkauskokoihin, Karppinen sanoo. Teksti: Paula Böhling Kuva: Jarmo Teinilä Harjoitusta hankintoihin Julkisten hankintojen koulutukset ovat tärkeä osa FCG:n hankintapalvelua. Hankintamenettelyjen haasteet -kurssilla ratkotaan ongelmatilanteita esimerkkien avulla. Huhtikuussa pidettävälle kakkosjaksolle voi ilmoittautua, vaikka ei olisi osallistunut ensimmäiseen tilaisuuteen, koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel vinkkaa. Kurssi toistetaan syksyllä. Vesilaitokset yhdessä materiaalihankintaan Tuusulan, Järvenpään ja Keravan vesihuoltolaitokset ostavat jatkossa laitosten tarvitsemat putket, kaivot ja muut osat yhteishankintana. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Kilpailutus kattaa seuraavan neljän vuoden lähes kaikki materiaalitarpeet, joten hankinta on melkoisen suuri. Hankittavia nimikkeitä on yli 150, ja ne on jaettu kolmeen koriin, joista jokaiseen valitaan kolme toimittajaa, kertoo kilpailuttamisesta vastannut FCG:n hankintatiimin vetäjä, rakennuttamisja hankintapäällikkö Jouni Viinikkala. Myös sopimusten teko on tilattu FCG:ltä. Tuusulan vesihuoltopäällikkö Jukka Sahlakari pitää naapurilaitosten yhteistyötä hankinnoissa luontevana ratkaisuna. Näin pystymme hyödyntämään toistemme parhaita kokemuksia ja käytäntöjä ilman, että jokaisen pitää keksiä pyörä uudelleen, hän perustelee. Konsulttiapuun päätimme turvautua, koska töitä on. Pitää miettiä, mihin ajan ja energian laittaa ja millä tavalla saa aikaan uskottavan, puolueettoman ratkaisun. FCG:lle Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimus FCG on valittu Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien puitesopimuskumppaniksi usealla suunnittelualalla. Näitä ovat sisustussuunnittelu, rakennushistorialliset selvitykset, taideteosten, tekstiilien ja rakennusten konservointisuunnittelu, keittiösuunnittelu ja tekstiilisuunnittelu. Tämän lisäksi FCG konsultoi Espoon seurakuntayhtymää akustiikkaan, äänentoistosuunnitteluun ja ympäristötutkimussuunnitteluun liittyvissä hankkeissa. FCG lisää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa FCG solmii Turun kaupungin kanssa hankintasopimuksen kehityskeskustelukoulutuksista ajalle Koulutuksen tavoitteena on rakentaa Turun kaupungin kehityskeskustelukulttuuria, joka valmentaa ja sitouttaa koko henkilöstöä keskusteluun, kehittymiseen ja rakentavaan jakamiseen. Sopimuksen piiriin tulee 400 esimiestä, koulutukset toteutetaan 20 henkilön esimiesryhmille. Sopimusyhteistyö sisältää option esimiesten työnohjauksesta. Turku valitsi FCG:n yhteistyökumppanikseen tarjouskilpailulla, johon osallistui 20 koulutus- ja konsultointialan yritystä. FCG:lle lisäprojekteja Kehä I-hankkeessa Espoon kaupunki on tilannut FCG:ltä Kehä I-hankkeeseen liittyen Espoossa sijaitsevan Mestarinkadun suunnittelun. Suunnittelu sisältää katusuunnittelun lisäksi geo-, vesihuolto-, rakenne- ja katuympäristösuunnittelua. FCG on aiemmin vastannut Kehä I hankkeessa muun muassa liikennetunnelihankkeen rakennussuunnittelusta ja rakentamisen aikaisen liikenteenohjauksen suunnittelusta. Kehä I liikennetunnelihanke palkittiin vuoden parhaana infratyömaana vuonna FCG Consulting People 2/

12 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Kuntien verkkoviestinnässä pelisäännöt pitää tehdä sel viksi kaikille osapuolille: kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille, sanovat Kuntaliiton verkko - vies tintäpäällikkö Pi Krogell-Magni (vas.) ja FCG:n koulutus - päällikkö Tuuli Tarukannel. 12 FCG Consulting People 2/2012

13 Verkkojulkisuus lisääntyy kunnissa Kunnat ovat vaihtelevassa määrin ottaneet uudet mediat avukseen viestinnässään, ja monet ovat oppineet lähestymään kuntalaisia ja muita sidosryhmiään verkon välityksellä. Siitä on tullut nopean reagoinnin väline, jolta myös odotetaan pikaista palautetta. Kaikilla Suomen kunnilla on ollut nettisivut vuodesta 2004 lähtien, ja nykyisin kunnat hyödyntävät nettiä varsin monipuolisesti: kunnanjohtaja saattaa kirjoitella blogeja, ja esityslistoja ja pöytäkirjoja julkaistaan verkossa. Uudet viestintätavat vaativat kuitenkin hieman erilaista lähestymistä kuin perinteisemmät. Toisaalta samat julkisuuden ja salassapidon määräykset koskevat myös verkkoviestintää. Näin kunnat käyttävät sosiaalista mediaa Kuntien tapaa hyödyntää verkkoa ja uusia verkkoviestinnän tapoja on myös tutkittu, ja Kuntaliitto on laatinut kunnille verkkoviestintäohjeen, kertoo molemmissa hankkeissa mukana ollut verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni. Kuntaliitto teki syyskuussa 2011 kaikille Suomen kunnille osoitetun tutkimuksen, jossa tiedusteltiin niiden sosiaalisen median käytöstä ja roolista. Vastauksia saatiin 134 kpl, mikä vastaa 40 % kohderyhmästä. Vastauksista kävi ilmi, että eniten sosiaalista mediaa käytetään tapahtumista kertomiseen, viestintään tietyn kohderyhmän kanssa sekä palautteen vastaanottamiseen. Some nähdään kunnissa yhteisöllisyyden luomisen sekä matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnin välineenä. Eniten sitä hyödyntävät nuorisotoimi ja kirjastot. Suosituimpia viestintätapaoja ovat blogit ja Facebook, jonka keskushallinto valitsee useimmiten (75 %) kanavakseen. Kyselyyn osallistuneista kunnista vain 20 % on laatinut henkilöstölle ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja siellä toimimisesta, ja 19 % on järjestänyt aiheesta koulutusta. Tietosuoja verkkoviestinnässä Verkossa julkaistuja tietoja koskevat samat lait ja määräykset kuin muutakin julkisuuteen toimitettavaa materiaalia. Tietosuojavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies ovat puuttuneet verkossa julkaistujen tietojen käsittelyyn ja huomauttaneet, että salassa pidettäviä tai yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja ei saa julkistaa kunnan verkkosivuilla siten, että ne voivat joutua sivullisten käsiin. Tarkemmin asiaan voi perehtyä Kunnat.net-sivuilla, josta löytyy asiaa käsitteleviä yleiskirjeitä. Kuntalaisille on tehtävä selväksi, että virallinen asiointi kunnassa edellyttää yhteydenottoa muulla tavoin kuin esimerkiksi Facebookissa. Virallisen asioinnin tavat on kuvattava joka paikassa riittävän selkeästi ja yksinkertaisesti. Facebook on vuorovaikutuksen lisäkanava, huomauttaa FCG:n koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel, joka kouluttaa työkseen verkkoviestintään liittyvistä asioista. Koulutuksessa painotetaan erityisesti henkilörekistereihin ja henkilötietolakiin liittyviä näkökulmia ja muun muassa arkistolainsäädäntöä. Pelisäännöt selviksi Jos kunta käyttää verkkoa palautekanavana, kuntalaisille pitäisi tehdä selväksi pelisäännöt, eli mihin kunta sitoutuu ja miten palaute aiotaan ottaa huomioon, sanoo Krogell-Magni. Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että erilaiset virka- ja vapaa-ajan roolit eivät saa mennä sekaisin, kun verkossa viestitään sekä työtehtävissä että omalla ajalla. Kunnan ja yksityisen suhdetta ei pitäisi käsitellä ollenkaan verkossa, koska ketju jää esimerkiksi Facebookissa helposti elämään. Tästä pitäisi ohjeistaa myös kunnan luottamushenkilöitä, toteaa Tarukannel. Vaikka sananvapaus on rajoittamaton, verkkoon ei pidä kirjoittaa asioista, jotka eivät ole julkisia, hän muistuttaa. Hän valmistelee uutta verkkokoulutusohjelmaa, jossa tutustutaan elävän elämän ongelmiin ja oikeustapauksiin sekä harjoitellaan oppimistehtävien kautta esimerkiksi poistamaan pöytäkirjoista ei-julkisia tietoja. Kun verkkojulkisuuteen liittyvä lainsäädäntö otetaan huomioon jo valmisteluvaiheessa, työtä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan, kiteyttää asian Krogell-Magni. Kuntien verkkoviestintäohje löytyy Kunnat.net-sivuilta, josta sen voi myös tilata paperiversiona hintaan 18 euroa. Kuntatekstit kuntoon myös sosiaalisessa mediassa, koulutus Tallinnassa Verkkoviestintään liittyviä lainsäädännön erityiskysymyksiä Kunnan toimielinten asiakirjat: aloitteet, esityslistat, pöytäkirjat sekä niiden julkiset ja salassa pidettävät tiedot aloitteiden ja päätösten julkaiseminen verkossa asiakirjojen tarkastaminen ennen julkaisemista luottamushenkilöitä, viran hakua ja henkilöstöä koskevat tiedot (kuten virkavapaa tai eläke) FCG Consulting People 2/

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1 C o n s u lt i n g P e o p l e 2 2012 Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010. Alueellinen FCG. FCG Consulting People 2/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2010 Alueellinen FCG FCG Consulting People 2/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Kansainvälinen ja alueellinen FCG 6 Kemijärvi uudella kehitysuralla 8 Sopimuskumppanina aurinkoinen

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2011 Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona aseptiikan Elisa tuntee lain Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 PÄÄKIRJOITUS MAALISKUU

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto

STANLEY ASSURE. Etelä- ja Länsi-Suomen läänin. Hyötysuhteeltaan tehokkain vaihtoehto Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Henna Virkkunen, Hallinto- ja kuntaministeri s. 2 Kari Jääskeläinen, Suomen Yrittäjät s. 6 SISÄLLÄ Timo Martiskainen, Stara s. 8 Tapio Rautava,

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot