ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS"

Transkriptio

1 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman lehdistökatsauksen pohjalta. Katsaus listaa työeläke alaa koskevia ajankohtaisia teemoja, joita on käsitelty mediassa, ja referoi teemoista käytyä keskustelua ja kannanottoja. Mediakatsauksen loppuun on valittu otteita sosiaalisessa mediassa esitetyistä mielipiteistä. Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 3/2012 heinä-syyskuu Kesän aikana käytiin keskustelua työurien pidentämisestä sekä työllisyyden ja työkyvyttömyyden vaikutuksista työuriin. Toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokauppaa koskeva lahjusepäily ratkesi syyteittä, mutta asiasta käyty kiivas keskustelu johti työeläkeyhtiöiden ohjeiden tarkentamiseen. Eläkevarojen sijoittamista veroparatiiseihin pidettiin sijoitusetiikan vastaisena. Vakuutusoikeuslakia kritisoitiin laajalti. Hallituksen esittämä eläketulojen lisävero koettiin kohtuuttomaksi. Mahdollisuudet pidentää työuria koettiin puutteellisiksi Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen totesi, että eläkeiän korottaminen työurien pidentämiseksi lisäisi nykymenolla työttömyyttä. Tiitisen mukaan työllisyysasteen kohottamiseksi pitäisi luoda työpaikkoja. (IL ) Lehdissä otsikoitiin neljän alle kolmekymmentävuotiaan nuoren jäävän joka päivä eläkkeelle henkisistä syistä. Tieto lisäsi huolta työurien pidentämisestä. Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri toivoi, että hallitus nostaisi masennuksen ehkäisyn yhdeksi ensi vuoden budjetin painopisteeksi. Perusterveydenhuollon prosessi pitäisi saada sellaiseksi, että se vastaa ongelmiin, Sauri totesi. (US ) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen ehdotti eläkeiän nostamista 78-vuoteen. Ehdotus kohtasi jyrkkää kritiikkiä. (IL ) Myös lomalta palannut eduskunta puhui vilkkaasti työurien pidentämisestä. Osa-aikaeläkkeen ikärajan nosto 61-vuoteen vuosien aikana herätti keskustelijoissa huolta siitä, kuinka työssä jaksettaisiin. Muutoksen pelättiin myös lisäävän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä. Vasemmistoliiton Jyri Yrttiaho näki ikärajan noston pyrkimyksenä lakkauttaa kaikki varhaiseläkkeet. Keskustan Anu Vehviläinen totesi, että ikärajan nostoilla olisi erittäin pienet vaikutukset työurien pitenemiseen. (HS ) Suomen yrittäjien työelämä-osaston johtaja Rauno Vanhanen sanoi työurien pituuden olevan liian kapea näkökulma. Vanhasen mielestä myös tehtyjen työtuntien määrä pitäisi saada kasvuun ja eläkeläiset töihin. Kannustimeksi tähän Vanhanen esitti ylitöiden verotuksen keventämistä. (AL )

2 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ Asuntokauppajuttu ratkesi syytteittä Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kertoi, ettei Finnairin toimitusjohtajan Mika Vehviläisen asuntokauppajutusta nosteta syytettä. Vehviläisen asuntokaupan ei todettu täyttävän lahjusrikoksen tunnusmerkistöä. Lahjus on oikeudeton etu, jolla pyritään saamaan vastaanottaja suosimaan antajaa. Tällaista yhteyttä esitutkinnassa ei löydetty. Myös muut epäillyt, vakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Finnairin hallituksen entinen puheenjohtaja Christoffer Taxell jäivät ilman syytteitä. (HS ) Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala antoi syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen täyden luottamuksen Finnairin hallitukselle. Hautala totesi silti, ettei asuntokauppa ollut sopiva, ja että se olisi pitänyt julkistaa. (HS ) Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoi ratkaisua kertomalla ymmärtäneensä, että ei riitä, että toimii lakien mukaisesti. On otettava huomioon myös eettiset näkökulmat ja se, miltä asiat saattavat näyttää. (Etelä-Suomen Sanomat ) Ilmarisen hallituksen puheenjohtajan Jussi Pesosen mukaan syyttäjän päätös jättää syyttämättä Ilmarisen kahta johtajaa ja Finnairin johtoa, oli odotettu. Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas piti tärkeänä, että asia oli selvitetty perinpohjaisesti. Entinen Finnairin hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell vastasi kysymyksiin toteamalla olevansa juristi ja tarkastelleensa tätä asiaa juridisena kysymyksenä. Ilta-Sanomien politiikan toimituksen esimies Mika Koskinen totesi, että asuntokaupasta syntyneen kohun jälkeen moni yritys todennäköisesti toimii eettisemmin ja raportoi avoimemmin. (IL ) Myös Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori Heikki Kulla arvioi, että tapaus vaikuttaa liike-elämän sopimuksiin jatkossa. Voi olla, että tällaiset epämääräiset hommat jäävät sivuun, Kulla totesi. (AL ) Muutoksia työeläkeyhtiöiden ohjeisiin Finnairin toimitusjohtajan ja Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenen Mika Vehviläisen asuntokaupasta käyty keskustelu johti selvityksiin työeläkeyhtiön hallinnon läpinäkyvyydestä, johtohenkilöiden toiminnasta muissa yhtiöissä sekä lähipiirin kauppojen rajoista. Finanssivalvonta (Fiva) antoi ohjeet, joiden mukaan eläkeyhtiöiden on julkistettava kaikki lähipiirin kanssa tehdyt kaupat ja muut oikeussuhteet kuten vuokrasuhteet. Fiva vaati myös eläkeyhtiöitä määrittelemään lähipiiriin kuuluvat ja laatimaan kirjalliset ohjeet lähipiirin kanssa tehtäviin kauppoihin. (HS ) STM:n vakuutusosaston päällikkö Outi Antila kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä työeläkelaitosten hallintosäätelyn uudistaminen valmistuisi loppuvuodesta. Ministeriössä uudistuksen valmisteluja johtava Erkki Rajaniemi linjasi, että tulossa olisi rajoituksia työeläkeyhtiöiden johtajien osallistumiseen muiden yhtiöiden hallituksiin. (Keskisuomalainen )

3 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ Liiketaloustieteen ja laskentatoimen professori Jarmo Leppiniemen mukaan eläkejohtajat eivät saa toimia pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kun hallituksen jäsen myy pörssiyhtiön osakkeita, se antaa negatiivisen signaalin, Leppiniemi perusteli. (MTV3.fi ) Eläkesijoittaminen veroparatiiseihin käynnisti keskustelun etiikasta Lehdet uutisoivat laajasti veroparatiiseihin sijoitetuista eläkemiljardeista. Tiedot eläkeyhtiöiden sijoituksista veroparatiiseihin saivat aikaan kiivaan eettisen ja moraalisen keskustelun. Työeläkeyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto sanoi, että veroparatiiseja oli mahdotonta käytännössä välttää, jos halusi sijoittaa rahastojen kautta yrityksiin. Ennätysmatalien korkojen vuoksi matalariskisen tuoton löytäminen on eläkesijoittajille hyvin hankalaa. (Ilta-Sanomat HS ) Hallitus suunnitteli lakiluonnosta, joka leikkaisi konsernin sisäisten lainojen korkojen vähennysoikeuksia. Näin kansainväliset konsernit eivät enää pääsisi hyödyntämään eri maiden erilaisia verolakeja pienentääkseen maksamiensa verojen määrää. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori näki esityksen merkittäväksi tavaksi puuttua veroparatiisiproblematiikkaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK arvosteli hallituksen aikeita, toteamalla, että rajoituksen pitäisi koskea vain ulkomaisen matalan verotuksen hyödyntämistä. (HS ) Työeläkeyhtiöiden hallinnossa on mukana myös työntekijäjärjestöjen edustajia. Varman hallituksessa edustajana istuva Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi, että eläkeyhtiön hallitus ei ota kantaa yksittäisiin osakkeisiin. Aalto selitti hallituksen käsittelevän sitä, kuinka paljon allokoidaan kuhunkin sijoitusluokkaan. Aalto totesi, että on vaikeaa sanoa yksittäisen ulkomaalaisen yrityksen nimen perusteella, onko se veroparatiisissa sijaitseva yritys. STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen painotti, että kyse ei ole mistään laittomasta, vaan etiikasta ja moraalista. (IL ) Asianajotoimisto Boreniuksen veroasiantuntija, oikeustieteen tohtori Janne Juusela kertoi, että eläkeyhtiöt eivät saa mitään verohyötyä siitä, että sijoittavat verovapaissa maissa rekisteröityihin yrityksiin. Juusela selitti tämän johtuvan siitä, että rahastojen sijoittajat maksavat sijoitustuotostaan normaalisti veroa asuinvaltionsa verolakien mukaisesti. Juuselan mukaan veroparatiiseja ei todellisuudessa kannata käyttää verosuunnittelussa, sillä niihin liittyy enemmän haittoja kuin hyötyjä. Suomalainen lainsäädäntömme kohtelee veroparatiiseista ja muista kuin normaalin tuloverosopimuksen maista saatuja tuloja erittäin ankarasti, Juusela sanoi. (KL ) Talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen kirjoitti pääkirjoituksessaan lain määräävän eläkevarojen sijoittamisesta turvallisesti ja tuottavasti. Ruokanen totesi, että mitä enemmän sijoitustoiminnalle asetetaan eettisiä ja moraalisia lisävaatimuksia, sitä enemmän pitää eläkkeitä alentaa. (Talouselämä 32/2012.) Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio vastasi veroparatiisikyselyihin kertomalla, että kansainvälisen sijoittajan on käytännössä mahdotonta täysin välttää ns. veroparatiiseja, jos haluaa ylläpitää tasapainoista, hajautettua sijoitussalkkua. Veroparatiisien kokonaan poissulkemiseksi yhtiön tulisi pidättäytyä pääomasijoituksista ulkomaille ja myös osasta rahastosijoittamisesta. Nämä ovat ne sijoittamisen muodot joilla tuottoja on saatu. Ritakal-

4 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ lio korosti myös sitä, että yksittäinen eläkeyhtiö ei voi yksin vaikuttaa siihen, että monet rahastot rekisteröivät taustayhteisönsä veroparatiiseihin. (Talouselämä ) Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jyri Hänninen analysoi veroparatiisitilannetta ja totesi, että ne voidaan saada katoamaan vain kansainvälisellä yhteistyöllä. (HS ) Vakuustusoikeuslakia kritisoitiin Vakuutuslääkäreiden toiminta nousi julkisen arvostelun kohteeksi. Kritiikkiä esitettiin erityisesti siitä, että vakuutuslääkäri antaa ratkaisun näkemättä tai tutkimatta potilasta. Lähi-Tapoila-eläkeyhtiön ylilääkäri Maarit Gockel ehdotti, että eläkelausuntoa kirjoittavalta lääkäriltä voitaisiin vaatia tietty määrä työvuosia. Gockelin mukaan hyvän lausunnon kirjoittaminen vaatii hoitavalta lääkäriltä kokemusta ja potilaan työnkuvan tuntemusta. (HS ) Myös kansanedustajat olivat huolissaan siitä, että lainsäädännöllä ei oltu onnistuttu saamaan aikaan oikeudenmukaiseksi koettua vakuutusturvajärjestelmää. Kansanedustajat Kari Rajamäki, Kristiina Salonen ja Anneli Kiljunen ehdottivat että asiantuntijalääkärin tulisi tavata potilas ja neuvotella hoitavan lääkärin kanssa silloin, jos asiantuntijalääkäri on päätymässä eri ratkaisuun hoitavan lääkärin kanssa. (HS ) Hyksin työkyvyttömyystutkimuspoliklinikan psykiatrian erikoislääkäri Katinka Tuisku totesi, että työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen ennen riittävää hoitoa ja kuntoutusta ei ole kenenkään etu. Tuiskun mukaan sairaaksi todistamisen taakka, joka potilaalle jää, voi estää kuntoutumisen. Työkyvyttömyyden todistamisen taakka myös estää voimavarojen etsimisen. (HS ) Vakuutusoikeuden ylilääkäri Eero Hyvärinen erosi virastaan korkeimman oikeuden presidentin esittämän arvostelun vuoksi. Korkein oikeus on kumonnut vakuutusoikeuden ratkaisuja tapaturmissa loukkaantuneiden hyväksi. Hyvärinen piti kritiikkiä kohtuuttomana ja katsoi sen kohdistuvan juttujen lääketieteelliseen valmisteluun josta hän on vastuussa. KKO:n presidentti Pauliine Koskelo korosti, että vakuutusoikeudessa käsitellään eläkeasioita, joilla on suuri merkitys ihmisten toimeentulolle. Keskustelussa ei ole kyse viranomaisten tilanteesta, vaan ihmisten oikeusturvasta, Koskelo sanoi. Koskelo piti Hyvärisen eropäätöstä ylireagoimisena. Hän näki valitettavana sen, että Hyvärinen ei nähnyt vaihtoehtona erolleen sitä, että olisi pohdittu miten päästä kestäville ratkaisulinjoille. Myös lainkäytön emeritusprofessorin Jyrki Virolaisen mielestä korkeimman oikeuden vakuutusoikeuteen kohdistaman arvostelu oli asiallista ja se olisi pitänyt ottaa huomioon jo aiemmin vakuutusoikeudessa. (HS ) Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko totesi, että vakuutuslääkärien olisi perusteltava päätöksensä paremmin. Myös vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä on lisättävä. Valtaosa lääkäreistä kannatti Risikon ehdotusta. (HS ) Euroopan Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen sanoi, että kyseessä on vakava ongelma, sillä jokainen väärä tuomio on oikeusmurha, joka vahingoittaa ja tuhoaa asianosaisen yksilön elämän edellytyksiä. Asianosainen ei voi koskaan tie-

5 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ tää, mitä lääkärijäsen on hänen terveydestään lausunut. Juntusen mukaan se, että lääkärijäsenten lausunnot asiaa ratkaistaessa ovat neuvottelusalaisuuden piirissä, loukkaa räikeästi Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeuden mukaisen oikeudenkäynnin periaatetta. (Suomenmaa ) Mediakeskustelussa esitettiin monenlaista tietoa ja käsityksiä vakuutusoikeudesta. Vakuutusoikeuden ylituomari Juha Pystynen vastasi keskusteluun, että vakuutusoikeuden ratkaisut eivät perustu mielivaltaan, vaan eduskunnan säätämiin erilaisiin etuuslakeihin. (HS ) Vakuutusoikeuden vakuutustuomari Olli Olanterä vastasi kritiikkiin, että Vakuutusoikeus ei voi joka päätöksessä nojata hoitavaan lääkäriin. Olanterä selvittää, että etuuksien saamisen edellytykset on säädetty etuuslaeissa täsmällisesti. Ainoastaan niille hakijoille, jotka täyttävät laissa säädetyt edellytykset, voidaan myöntää etuudet. Olanterä korosti, että vakuutusoikeus ei voi aina perustaa ratkaisuaan hoitavan lääkärin näkemykseen siitä, täyttääkö hänen potilaansa laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. (HS ) Eläketulojen lisävero koettiin kohtuuttomaksi Valtion budjettiin 2013 esitetään suurille eläketuloille kuuden prosentin suuruista lisäveroa euron eläketuloista alkaen. Esitys herätti julki tullessaan laajaa vastustusta lehtien palstoilla. Entinen sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Tarmo Pukkilan mukaan veronkorotus on epäoikeudenmukainen. Pukkilan mukaan eläkeläisten ansioita vähennetään kahteen kertaan samalla perusteella. Myös Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen piti veronkorotusta raippaverona, jolle ei ole vakuuttavia perusteita. Hallitus perusteli hyvätuloisten veroa sillä, että verotuloja kerätään niiltä, joilla on maksukykyä. (HS ) Turkulainen varatuomari Kari Suominen totesi, että esitetty eläketulon lisävero merkitseekin tosiasiallisesti sitä, että osalta eläkeläisiä ryhdytään lisäveron nimellä perimään TEL-maksua ja työttömyysvakuutusmaksua uudelleen, myös eläkkeelläoloaikana, vaikka näitä maksuja vastaavia etuisuuksia ei enää ole saatavissa. (Turun Sanomat ) Espoolainen eläkeläinen Markku Hänninen kritisoi mielipidepalstalla sitä, että eläkkeensaajilta kerätään enemmän rahaa kuin palkansaajilta. Myös Espoolainen valtiotieteen maisteri Ilkka Hyppönen kyseli onko tämä esimerkki oikeudenmukaisuudesta. (HS )

6 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ Keskustelu sosiaalisessa mediassa heinä-syyskuussa Eläkeiän nosto Juhana Vartiaisen mielipide 75-vuotiaasta työssäkäyvästä kirvoitti paljon kommentteja. Iltalehti Tässä maassa on suuri määrä työttömiä joilla on jopa kolme tutkintoa eikä töitä löydy millään. Olisi viisasta muuttaa koko työlainsäädäntöä ja jakaa työt tasaisemmin.--- Ei nimierkkiä Eikö tätä keskustelua voi nimenomaan käydä työuran pituuden mukaan, eikä iän mukaan?? Olen itse mennyt töihin 17 -vuotiaana, TYÖURAA on jo takana 29 vuotta. Nyt jos minulle vielä sanotaan, että pitäisi painaa yli 25 vuotta, niin voin sanoa, etten varmasti jaksa. Kukaan ei voi jaksaa nykyisen työtahdin ja vaatimustason mukaan. Voitaisiinko sopia niin, että voi jäädä eläkkeelle kun olet tehnyt töitä 40 vuotta? Siten työssäoloaika täyttyy myös ikuisuusopiskelijoilta tai sitten ei, mutta luulen siten kaikkien joutuvan tasapuolisesti osallistumaan tähän talkooseen. Väsynyt, MTV3.fi-uutisen keskustelu: Kukahan mahtaa saada provikat eläkeyhtiöltä tälläisten tyhmyyksen esittämisestä.eipä sillä mitä vanhempi työntekijä ja pidempi työ rupeama niin yläkevuodet jää lyhemmiksi ja eläkeyhtiöt hykertelee käsiään. nynny Se on vihreälle oksalle päässeen hyvä laukoa tyhmyyksiä. Ei taida kaverilla olla paljon kokemusta vallitsevista työmarkkinoista tavallisen työntekijän osalta. Siitä vain kokeilemaan kuinka yli 50-vuotias työllistyy avoimilla työmarkkinoilla. 55-vuotiaina eläkkeelle häipyvätkin taitavat useimmiten olla sitä johtoporrasta hyvine lisäeläkkeineen ja kultaisine kädenpuristuksineen! Kulo Eläkkeelle voisi jäädä työvuosien perusteella. Vanhemmat ihmiset ovat aloittaneet työrupeamansa jo lapsuudesta lähtien tai viimeistään 12 vuotiaana. Nykyisin useat eivät lähde töihin ollenkaan,kun valtion kustantamana voi vain makoilla ja rellestää. Osa taas menee työelämään vasta vuotiaana. Tasan ei käy onnen(työelämän) lahjat. anilee Jos sitä eläkeikää on pakko nostaa, niin sitten on alettava tekemään alakohtaisia sopimuksia asiasta. Kyllähän joku Vartiaisen kaltainen paperinpyörittelijä jaksaa hommia tehdä vaikka hautaan saakka, mutta fyysisesti rankoilla aloilla asia on ihan toinen. pururata Vakuutuslääkärit Helsingin Sanomien artikkeli : Vakuutuslääkärien työhön tarvitaan läpinäkyvyyttä aiheutti vilkasta keskustelua. Omassa lähipiirissäni on ollut tapaus, jossa potilasta hoitanut, oman alansa huippulääkäri, on kirjoittanut selvän lausunnon potilaan työkyvyttömyydestä, ja lausunnon on sitten

7 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 3/ kumonnut täysin eri erikoistumisalan vakuutuslääkäri, ainoastaan papereiden perusteella. Tällainen on mielestäni pahempaa kuin putkinäköinen ja kylmäkiskoinen juristeria ; se on selvä vääryys, eikä päätös ole pelkästään oikeustajun vastainen, vaan ihan oikeasti ristiriidassa todellisen oikeuden kanssa. Antti Oksidantti Jokainen kerta, kun vakuutuslääkäri kumoaa diagnoosin tehneen ja potilasta hoitaneen lääkärin lausunnon, hän julistaa lausunnollaan kollegansa epäpäteväksi toimimaan alallaan. Vakuutuslääkärien kielteiset päätökset tulee alistaa käräjäoikeuteen rutiininomaisesti jokaisessa kielteisessä tapauksessa jo pelkästään hoitavien lääkärien oikeusturvan ja ammattitaidon puolustamisen nimessä. V-O-P Suomi24 palstalla keskusteltiin myös vakuutuslääkäreistä. Oikeessa ootte, koko järjestelmä on läpimätä. Kaikki vakuutuslaitokset, muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus. Tuleppa sairaaksi ja ole yli vuosi työkyvytön niin alkaa sellainen taistelu tuista joihin sinulla on oikeus mutta vakuutuslääkärit parantavat vaivasi paperilla ihan tuosta noin vaan. Itse olen kelan ja eläkeyhtiön kanssa taistellut yli 2 vuotta ja myönteistä päätöstä vieläkään en ole saanut. Näin on Lääkärihän ne eläkepaperit kirjoittaa. Mielestäni potilaiden pitää voida luottaa omien lääkäreidensä osaamiseen. Nykyjärjestelmässä vakuutuslääkärit voivat surutta kävellä hoitavien lääkäreiden kantojen yli, olivatpa hoitavat lääkärit kuinka alansa eksperttejä tahansa. Sairaita ihmisiä hyppyytetään mielivaltaisesti paikasta toiseen, lausuntoja ja valituksia pitää tehdä turhan takia sairaana ja vähäisullä voimavaroilla. Mitä elämää se sellainen on. Systeemi on mätä ja se pitää totaalisesti uusia. Mätä systeemi Hilkka Liisa Nivukoski kirjoittaa Uuden Suomen Vakuutusyhtiöiden mielivalta blogitekstissään 28.7, ettei hän monen vuoden taistelun jälkeen saa tapaturmaeläkettä, vaikka hänellä on todettu ammattitauti. Tulee mieleeni, että Vakuutusoikeuden erikoislääkärit saavat isot palkkiot kumoamistaan lausunnoista ja siksi raha on heille tärkeämpää kuin työpaikalla terveytensä menettäneen oikeusturva ja lakisääteinen tapaturmaeläke. No tämä on tietenkin vain oma oletukseni.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM091:00/2012 Vakuutusosasto 20.12.2012 Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä

Lisätiedot

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA

SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA SUOMALAISET JA ELÄKEIKÄ -SELVITYKSEN TULOKSIA Rakennusliitto teetti TNS Gallupilla selvityksen koskien suomalaisten käsityksiä eläkeiästä ja eläkkeistä. Selvitys tehtiin GallupKanava-tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Jotkut epäilevät, etteivät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI 1(7) 17.10.2012 TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Johdanto Sosiaalivakuutusjärjestelmän toimeenpanossa ja siihen liittyvissä muutoksenhakuelimissä toimivien asiantuntijalääkärien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Eläkesäätiöyhdistys ESY www.elakesaatioyhdistys.fi 1 Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Ennakkotuloksia julkisen sektorin työntekijöiden kuntoutusprosessista Ammatillinen kuntoutus Voidaan myöntää, jos lääkäri

Lisätiedot

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013 Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Työn taustaa Toimeksiannon pohjana vuoden 2012 työurasopimus Vuoden 2005 uudistuksen arviointi Sopeutuminen elinajanodotteen

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4 1(7) TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2012: SIIRTYMINEN TYÖSTÄ ELÄKKELLE LOMAKE Kysymykset esitetään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa.

Lisätiedot

TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00

TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00 Tuunattu TYÖELÄKE #TYÖELÄKEPÄIVÄ 12.11. KLO 12 17 MESSUKESKUS / HELSINKI 12.00 Eläkeuudistuksen jälkeen entistäkin ehompi työeläke Tervetuloa luomaan vanhasta uutta! päivän moderaattori Kati Kalliomäki,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen Kestävä eläketurva Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012 Kaija Kallinen Kestävä eläketurva sosiaalinen kestävyys eläketurva on riittävä ja yli sukupolvien oikeudenmukaiseksi koettu

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu

Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 1/2012 tammi-maaliskuu Keskustelu eläkeiästä jatkui kiivaana lehdistössä vuoden alkupuolella. Myös rekisteröidyn lisäeläkkeen rahoituksesta käytiin vilkasta keskustelua.

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kari Hämäläinen Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, 11.3.2013 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista korruption torjunnasta. Neuvotteleva virkamies Juha Keränen Oikeusministeriö Rikoksentorjuntaseminaari Oulussa 3.10.

Ajankohtaista korruption torjunnasta. Neuvotteleva virkamies Juha Keränen Oikeusministeriö Rikoksentorjuntaseminaari Oulussa 3.10. Ajankohtaista korruption torjunnasta Neuvotteleva virkamies Juha Keränen Oikeusministeriö Rikoksentorjuntaseminaari Oulussa 3.10.2013 Suomen erityispiirteitä - Minimimäärä lahjusrikosjuttuja - Systemaattinen

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014

Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.2014 Työttömyysvakuutusrahaston esittely lainasijoittajille 11.8.214 Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa Työnantajat Työttömyyskassat Eläketurvakeskus Valtion Eläkerahasto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Ikääntymispolii-set näköalat. Eläkeläiset ry valtuusto 27.5.2014 Kalevi Kivistö

Ikääntymispolii-set näköalat. Eläkeläiset ry valtuusto 27.5.2014 Kalevi Kivistö Ikääntymispolii-set näköalat Eläkeläiset ry valtuusto 27.5.2014 Kalevi Kivistö Teemat Eläkeasiat Hoiva- asiat Tapahtumat - eurovaalit 5/2014 - eduskuntavaalit 4/2015 - edustajakokous ja kesäpäivät 2015

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 109/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO

TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO Asiantuntevia, mutkattomia ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Tilastopuoli on Suomessa omaa luokkaansa. Luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiakastyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

23.5.2014, Naantali. Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 23.5.2014, Naantali Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Mikko Wirén Toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy Antti Lahti Kuntayhtymäjohtaja, SASKY Toivon että nyt kehitettäisiin vaihtoehtoja, tutkittaisiin ja vertailtaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI

EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI KONFERENSSIOHJELMA Ohjelman muutokset mahdollisia EUROOPAN OMATUNTO -KONFERENSSI Eduskunnan Pikkuparlamentti, auditorio Helsinki 18. 19.3.2014 TI 18.3.2014 09.00 Rekisteröityminen konferenssiin 10.00 Tervetuliaissanat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander

TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander TYÖLLÄ EUROOPAN MESTARIKSI KUINKA HYVÄÄ SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ ON VERRATTUNA MUIHIN? Mikkelin kesäyliopisto 12.6.2014 Jaakko Kiander ONKO TYÖELÄMÄ HUONONTUNUT? Ajoittainen arkikokemus kiireestä ja paineesta

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö Ahkeruus ei riitä - Työhyvinvointipääomalla tulevaisuuteen Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö SISÄLTÖ Työn ja työelämän muutos Miksi ahkeruus

Lisätiedot

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloitteen otsikko Kansalaisaloitteen otsikko Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi Aloitteen päiväys 24.9.2015 Aloitteen muoto Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä Oikeusministeriön asianumero OM 174/52/2015

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010 Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Päätulos: eläkkeet ovat kasvaneet huomattavasti Keskimääräinen eläke on parantunut 10 vuodessa reaalisesti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä

Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Päätöksenteko ja yhteistyö työeläkejärjestelmää kehitettäessä Työeläkepäivä 20.10.2010 Outi Antila Väite 1: Väitteitä työeläkeasioiden päätöksenteosta Suuret yksityiset jyräävät sekä pienet että keskisuuret

Lisätiedot

MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA. Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen

MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA. Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen Argumentaatio perustelu Argumentaatiossa kohtaa lukija, kirjoittaja ja tekstin kohde Media-argumentaatiossa Perustellaan omia

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Virossa virtaa yrittäjyyteen?

Virossa virtaa yrittäjyyteen? Virossa virtaa yrittäjyyteen? Viro uhka vai mahdollisuus? Irma Pahlman Yliopettaja oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA www.laurea.fi Mikä Viro? Asukkaita 1,3 miljoonaa Euroopan unionin jäsen 2004 Sotilasliitto

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Kelan kesätilaisuus 31.8.2010 ETK/ Ulla Käyhkö Eläketurvakeskus KOULUTTAA Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija 2 Eläketurvakeskus välittää

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Agronomiliiton Seniorit Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Tietoa eläkkeistä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Kaikki työ- ja kansaneläkkeen saajat 31.12.2011 Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät

Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Työurat, väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmät Kuntoutusakatemia 29.11.2011 Outi Antila Työeläkejärjestelmän haasteita Eliniän odotteen kasvu Työurien pidentyminen Rahoitus ja vakavaraisuus Sukupolvien

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue

Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue Miksi työurien pidentäminen on tärkeää? Työ on hyvinvoinnin lähde, sekä yksilölle että yhteiskunnalle Eläkejärjestelmä kestää lyhyetkin työurat, mutta kansantalous

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Keskustelualoite 4/2013 vp

Keskustelualoite 4/2013 vp Keskustelualoite 4/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KA 4/2013 vp - Jari Lindström /ps ym. Tapaturma- ja potilasvahinkoasioiden käsittely vakuutusoikeudessa http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ka_4_2013_p.shtml

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Selvitys 25.2.2013 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1

Lisätiedot