Finland. Akademiska avhandlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finland. Akademiska avhandlingar"

Transkriptio

1 Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina Laukkanen inom ramen för projektet "Prevention of Prostitution " i Finland. Bibliografin har tidigare publicerats i publikationsserien "Themes from Finland" av STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social och hälsovården. Biografin har redigerats och kompletterats med ytterligare material. Akademiska avhandlingar Aaltio, Elina (2008): Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto. Drake, Sunniva (1983): Besiktningskvinnorna i Helsingfors 1867 och Pro gradu avhandling i Finlands och Skandinaviens historia, Helsingfors universitet. Honkasalo, Kukka (1996): Prostituution liikkuvuus Filippiineillä. Kaupallista seksiä aiheuttavat ja ylläpivät tekijät. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. Huilla, Kimmo (1978): Keskustelu kristillisestä sukupuolimoraalista Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, kirkkohistorian laitos. Juurikkala, Virva (1997): Häpeäksi kansakunnalle. Tervalammen työlaitoksen naisirtolaiset Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (135 s) Jyrkinen, Marjut (2005): The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex. Global Linkages, Policies, Technologies. Helsinki: Svenska Handelshögskolan. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis förlag, Åbo. Kauppinen, Jaana (1990): Prostituution mikro- ja makrotasojen kohtaaminen. Prostituution välittömien osapuolten asema Suomessa ja yhteiskunnan valmiuksista vastata prostituution problematiikkaan. Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos. (120 s) Kimpimäki, Minna (1994): Rikosoikeudellinen näkökulma kaupalliseen erotiikkaan: Prostituution, seuralaispalvelun, erotiikkaravintoloiden ja eroottisten puhelinpalveluiden lainsäädännöllinen tila. Pro gradu tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta. (84 s) Kivistö, Minna (1996): Suomalaiset turisteina Tallinnassa. Paikallisen väestön näkemys suomalaisista turisteista. Pro gradututkielma, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. (104 s) Kontula, Anna (2008): Punainen eksodus: tutkimus seksityöstä Suomessa. Like, Helsinki. Kotkas, Toomas (1996): Foucault ja prostituoitujen viralliskontrollin murroskausi ja luvun vaihteen Suomessa. Rikos- ja prosessioikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (90 s) Kuivaniemi, Leni (2004): Human Rights Perspective to Trafficking in Women. Master s Thesis, University of Helsinki. Kärki, Jarmo (1998): Diskurssianalyyttinen tutkielma prostituution representoitumisesta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Sosiologian pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. (84 s)

2 Kölli, Tuija (1982): Prostitutsioonikysymys. Ns. ohjesääntöinen prostituutiojärjestelmä, siitä käyty keskustelu ja toiminta sen lakkauttamiseksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia. (80 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (106 s) Lehto, Tia-Maria (2006): Tahra tasa-arvovaltiossa? Prostituutio ja seksin oston kriminalisointi Helsingin Sanomissa ja Pohjolan Sanomissa. Julkaisematon Pro gradu, Tampereen yliopisto. Leminen, Pia (1993): Prostituutio naisen elämänkulussa 1900-luvun alun Helsingissä. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (123 s) Lotila, Sami (2004): Prostituution kasvot; haastattelututkimus virolaisista huorista. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Lukkarniemi, Marja (1980): Irtolainen vai alkoholisti. Tutkimus Helsingissä päihteiden väärinkäyttäjinä ja irtolaisina huolletuista henkilöistä ja heidän huoltamisestaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Majuri, Jouni (1994): Prostituutio sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Yksityis-oikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (53 s) Noppari, Elina (1996): Kaupallisen seksin käsittelyä suomalaisessa lehdistössä. Sukupuolten esittämisen problematiikkaa. Erikoistyö, Kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. (63 s) Palo, Sirpa (1996): Prostituutio - tarvitaanko ilmiön kriminalisointia? Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (75 s) Penttinen, Elina (2004): Corporeal Globalization. Narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization. Tapri Occasional Paper , University of Tampere. Petäjä, Pia Irmeli (1997): Kun lapsi on kaupan. Kansainvälisen lapsiprostituution todellisuuskuva. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälinen politiikka. (122 s) Pärssinen, Venla (2003): Ihmiskauppa rikoksena Suomen lainsäädäntömaisemassa - Ehdotus Suomen hallituksen erityiseksi rikoslain 25 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Pääkkönen, Riitta (1995): Rakkauden ammattilainen? Maksullisen miehen muotokuva. Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen julkaisusarja. B. Opinnäytetyöt; nro 6, Tampere. Seppälä, Päivi (1988): Prostituution sääntelyn vastainen liike Englannissa 186o-1880-luvuilla. Yleisen historian Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. (98 s) Silfverberg, Katri (1991): Handel med människor och utnyttjande av andras prostitution i den internationella rätten. Julkisoikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos. (98 s) Söderlund, Anna-Jeanne (1997): Stoppa pedofilerna! Hur massmedier konstruerar en god fiende. Examenduppsats i journalistik, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitetet. (42 s) Tuulasvaara-Kaleva, Tiina (1988): Prostituoitujen valvonta ja tutkielma, rankaisusäädökset Suomen historian pro gradu Tampereen yliopisto. (93 s) Vanhanen, Tapani (1985): Siveellisyysrikoksia koskeva lainsäädäntö ja seksuaalimoraali. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. (133 s)

3 Varsa, Hannele (1985): Prostituution näkymätön osa miesasiakkaat. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (129 s) Virmasalo, Elina (2000): Sabangin prinsessat. Prostituutio Filippiineillä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, Kulttuuriantropologia. Willman, Petri (1994): Prostituution sääntely. Tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (78 s) Andra vetenskapliga publikationer Aikio, Annukka (red.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana. Duovvi ry., Utsjoki. Alkio, Tiina & Huovinen, Minna (1993): Jos ei puhetta niin ei puutetta? Vankien mahdollisuuksista toteuttaa seksuaalisia tarpeitaan vankeusaikana. Syventävä työ, sosiaalikasvattajat, ryhmä 3. Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Anttila, Tuija (1985): Sukupuolikauppa ilmiönä ja sen säätely Suomessa. Sosiaalihuoltajatutkinnon avohuollon linjan tutkielma, Tampereen yliopisto. (52 s) Anttonen, Henna, Isosaari, Sari, Luukkonen, Tuija, Pentti, Niina & Suojanen, Nina (1996): Kaikella on hintansa Prostituutioura ammattihenkilöstön näkökulmasta. Seminaarityö, Sosiaaliohjaajalinja, Kymenlaakson ammattiopisto, Elimäki. Hautala, Markku & Kovalainen, Ani (1991): Prostituutio sosiaalisena kysymyksenä ja Helsinginseudun prostituoitujen neuvontapistetoiminta. Seminaarityö, Kemin sosiaalialan oppilaitos. Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2000): Uudet teknologiat. Globalisaatio ja seksiteollisuus. Naistutkimus Kvinnoforskning 4, Holli, Anne Maria (2004): Towards a new prohibitionism? State feminism, women's movements and prostitution policies in Finland. Teoksessa: Joyce Outshoorn (red.): Politics of Prostitution: Women s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. New York, West Nyack: Cambridge University Press, Häkkinen Antti (1997): Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret: Helsingin vanha prostituutiokulttuuri. Marjatta Rahikainen (toim.) Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä. SHS, Helsinki. Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. Häkkinen Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Hämäläinen, Seppo (1994): Naisprostituutio - huora, ilotyttö vai prostituoitu. Tutkielma, Vankeinhoitotutkinto/johtajan tutkinto, Vankeinhoidon koulutuskeskus. Jyrkinen Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Järvinen Margaretha. (1990): Den 'normala' prostitutionen. Naistutkimus Kvinnoforskning 1990:4.

4 Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Turku: Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi nr 2. Kaakinen, Marjaana, Kervinen, Anne & Narmala, Marja (1991): Rohkeasti vastanneet palkitaan unelmien täyttymyksellä. Prostituutioilmoittelua suomalaisten seksilehtien kontaktipalstoilla. Syventävä työ, Sosiaalikasvattajat, ryhmä 1, Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Erkki Asp & Pekka Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kontrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Sosiologian tutkimuksia, sarja B 22, Turun yliopisto. Kauppinen, Jaana (2000): Kansainvälinen ihmiskauppa ja suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin prostituoituihin. Naistutkimus Kvinnoforskning 2/2000, Komulainen, Marja & Pitkälä, Merja (1994): Psykiatrisen hoitohenkilökunnan valmiudet kohdata seksuaalisuutta ja prostituoituja hoitotyössä. Tutkimustyö, Sairaanhoitajan linja, psykiatrinen hoitotyö, Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos. Korhonen, Anne (2004): Sie viet, mie vikisen. Pohjoisen naiskaupan uhrit lehtikirjoituksissa. Teoksessa: Päivi Naskali, Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Anne Korhonen & Mervi Kutuniva (toim.): Tuulia. Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 4. Rovaniemi 2003, Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Kuitunen, Teija & Lempinen, Mia (1992): Madonna vai huora. Prostituutio köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen vaikuttavana tekijänä. Seminaarityö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Kultala, Elisa & Nylander, Tarja (1998): Prostituoidun henkisen jaksamisen keinot. Prostituutioon liittyviä ongelmia yhteydessä yksilön henkiseen jaksamiseen. Sairaanhoitajan opintolinja, Psykiatrisen hoitotyön päättötyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos. (56 s) Laukkanen, Sirpa (1993): Prostituutio ilmiönä majoitus- ja ravitsemusalalla. Opinnäytetyö, Lahden hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos. Linnakangas, Esko (2005): Seksityöntekijöiden ja -asiakkaiden tuloverokohtelu. Oikeus 2005/4. Marttila, Anne-Maria (2004): Seksiä ilman rajoja? Kansainvälistyvä seksiteollisuus ja suomalaiset prostituution asiakkaat. Naistutkimus Kvinnoforskning 1:2004, Marttila, Anne-Maria (2004): Sex Tourism on the World Wide Web. Prostitution, Sex Trafficking and the New Information and Communication Technologies. Kimi Kärki (toim.): Power and Control. Perspectives on Integration and Multiculturalism in Europe. The Family Federation of Finland, The Population Research Institute D 43/2004; Publications of Cultural Interaction and Integration 8. Turku Marttila, Anne-Maria (2006): Rajat ylittävä prostituutio ja suomalaiset asiakkaat Suomessa, Virossa ja Luoteis-Venäjällä. Idäntutkimus 4:2006, Marttila, Anne-Maria (2008): Desiring the Other : Prostitution Clients on a Transnational Red- Light District in the Border Area of Finland, Estonia and Russia. Gender, Technology and Development, 1/2008, vol. 12 No. 1, Niemi-Kiesiläinen Johanna (2002): Yhdeksän myyttiä seksin oston kieltämisestä. Naistutkimus - Kvinnoforskning 4/2002,

5 Niemi-Kiesiläinen, Johanna (2004): Naiskauppa, paritus ja seksin osto. Lakimies 2004/3. Niemi-Kiesiläinen Johanna (2005): Kvinnohandel, koppleri och sexköp. Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab 92-1, Nieminen, Liisa (2005): Nais- ja lapsikauppa ihmisoikeusongelmana. Oikeus 2005/2. Pärssinen, Venla (2006): Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa. Oikeus 2006/35, Roth, Venla (2007): Paritusta vai ihmiskauppaa? Defensor Legis 2007/3, Sandberg, Liisa (1970): Irtolaisuuden tilastollistarkastelua vuosina Tutkielma sosiaalipolitiikan keskikurssia varten, Tampereen yliopisto. Silfverberg Katri (1991): Suppression of the traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish yearbook of international law 2, Skaffari, Pia & Urponen, Kyösti (2004): Ei vain rakkaudesta, vaan myös... Esiselvitys Lapin seksimarkkinoista ja prostituutiosta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 48, Rovaniemi. Snellman, Hanna (1999): Red Lights in the Wilderness. Ethnologia Scandinavica Vol. 29, Tani, Sirpa (2002): Who's Place is This Space? Life in the Street Prostitution Area in Helsinki, Finland. International Journal of Urban and Regional Research 26(2), Tuulasvaara-Kaleva Tiina (1990): De prostituerades rättsliga ställning i Finland från 1870-talet till 1930-talet. Historisk tidskrift för Finland 75:2, Andra publikationer om prostitution och övrig relevant litteratur - publicerat under 1990-talet och framåt Aikio, Annukka (toim.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana.. Duovvi ry., Utsjoki. Ala-Nikkola, Merja (1992): Naisten kontrollia prostituution sääntelyn nimissä. Naistutkimus 1992:4, Ammattilaisen turvaseksiopas. Turvallisempaa seksiä, turvallisempaa seksityötä (1997). Protukipiste ry. Gregersen, Edgar (1993): Seksuaalisuuden maailma. WSOY, Porvoo. Grönfors, Martti & Partanen, Heikki (1991): Hiv-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa erityisryhmissä. Seksuaaliasenteet, sukupuoliidentiteetti ja seksuaalikäyttäytyminen. AIDS-tukikeskuksen julkaisusarja, Helsinki. Haaparanta, Pertti (1994): Yöt, työt, tytöt. Kansantaloudellinen aikakauskirja, The Finnish Economic Journal, 90. vsk, 1994:1, Haavio-Mannila, Elina; Kontula, Osmo & Kuusi, Elina (2001): Trends in Sexual Life. Mea sured by national sex surveys in Finland in 1971, 1992 and 1999, and a comparison to a sex survey in St. Petersburg in Working Papers E 10/2001, Helsingfors: Institutet för Befolkningsforskning, Befolkningsförbundet. Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Helsinki: Ministry of the Interior.

6 Häkkinen Antti (1993): Bordellista etäseksiin - prostituution historiaa Helsingissä. Teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta. Prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Teoksessa: M. Heikkilä & K. Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. (302 s) Hänninen, Jorma (1994): Seksitarinan pornografinen käsikirjoitus: minä sain, olen siis mies. Teoksessa: J. P. Roos & E. Peltonen (toim.): Miehen elämää. Kirjoituksia miesten omaelämäkerroista. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Hänninen, Jorma (1994): Erotisoitu ruumis ja potenssin markkinat. Teoksessa: J. Sipilä & A. Tiihonen (toim.): Miestä rakennetaan maskuliinisuuksia puretaan. Vastapaino, Tampere, Hollander, Xaviera (Moore, Robin & Dunleavy, Yvonne) (1993): Onnellinen madame. Alkuteos: The Happy Hooker. Otava, Helsinki. (255 s) Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (toim.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Ministry of the Interior, Helsinki. Honkasalo, Kukka (1998): Prostituoidut. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (1998): Oikeusmurhia ja seksiorjuutta. Teoksessa: M. Huhta-niemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (toim.) (1998): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki. (122 s) Hyvät tytöt pääsevät taivaaseen, pahat tytöt pääsevät joka paikkaan: seksin ammattilaiset kertovat (1990). Toim.: E. Marcus ja suom.: W. de Camp. Odessa, Tampere ja Helsinki. (96 s) Järvinen, Margaretha (1990): Den normala prostitutionen. Naistutkimus 1990:4, 315. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis Förlag, Åbo. (285 s) Järvinen, Margaretha (1991): Könsperspektiv på prostitusjonen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Järvinen, Margaretha (1991): Skal prostitution forebygges? SOCIAL KRITIK 1991:15. Järvinen, Margaretha (1993): Of Vice and Women: Shades of Prostitution. Käännös: K. Leander. Scandinavian Studies in Criminology, Vol 13, Scandinavian University Press, Oslo. (191 s) Järvinen, Margaretha (1993): Prostitution in Helsinki. A Disappearing Social Problem? Journal of the History of Sexuality 1993:3:4, April, Jyrkinen, Marjut & Lammi-Taskula, Johanna (1998): Pornoa puhelimessa ja PC:llä? - Kaupallisen seksin asiakkuus Suomessa Luentolyhennelmät, TER-VE-SOS 98, Seminaarien kirja, 214. (1 s) Jyrkinen, Marjut & Karjalainen, Leena (eds.) (2001): Minors in the Sex Trade. Report of the European Commission STOP Project, Hamina. Jyrkinen, Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Jyrkinen, Marjut (toim.) (1995): Changing Faces of Prostitution. Conference Book, Helsinki 3 5 May Unioni - The League of Finnish Feminists, Meripaino, Helsinki. (174 s.)

7 Kannanotto seksibisnekseen (1993). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta , Helsinki. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Teoksessa: E. Asp & P. Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kotrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Turun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia, B 22, Turku, Kauppinen, Jaana (1993): Prostituutio ja AIDS. Teoksessa: P. Leinikki ja M. Löytönen (toim.): Kaikki AIDSista. WSOY, Porvoo. Kauppinen, Jaana (1995): Prostituutio kansainvälistyy. Kansanterveys-lehti 4/1995. Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Who s Buying? The Clients of Prostitution. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Helsinki Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (2002): Racism in the Sex Trade in Finland. NIKK magasin No. 1, Kekäläinen, Markku, Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai (1995): Eroksen aika. Kirjayhtymä, Helsinki. (209 s) Kilbourn, Phyllis ym. (1997): Lapsen tähden. Suomennus: A. Pönni & U. Tervo. Alkuteos: Children in crisis. Päivä, Hämeenlinna. (284 s) Kimpimäki, Minna (1999): Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana. Lakimies 1999/8. Kontula, Anna (2005): Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö. Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997): Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämänkertojen kuvaamana. WSOY, Porvoo. (745 s) Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1993): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY, Porvoo. (579 s) Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Koskinen, Taava (toim.) (1998): Kurtisaaneista kunnian naisiin. Näkökulmia Huora-akatemiasta. Yliopistopaino, Helsinki. (250 s) Kotkas, Toomas (1998): Ohjesääntöinen prostituutio - Foucault laista biovaltaa? Prostituution viralliskontrollin murroskausi ja 1900-luvun vaihteessa. Oikeus 1998:2, Kupari, Tarja (1993): Prostituutiota koskeva kirjallisuuskoonnos. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Aiheita 1993:7, Helsinki. (16 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 231, Helsinki. (120 s) Laukkanen, Mari-Elina (2000): Suomalainen päivälehdistö seksikaupan foorumina. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2000:12, Helsinki. Laukkanen, Mari-Elina (1999): Suomalainen ja muu Pohjoismainen prostituutiokirjallisuus. Aiheita 17/1999. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Publication series no. 38. Leminen, Pia (1994): Elämää prostituution jälkeen. Teoksessa: M. Heikkilä ja K.Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere,

8 Leskinen, Jari (2003) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Keskusrikospoliisin Rikostutkimus Helsinki Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (1999): Seksibisnes. Vihreä Sivistysliitto ry, Pultti ajankohtaiset pamfletit 3, Helsinki. (63 s) Naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten (1996). Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Euroopan yhteisöjen komissio, KOM(96) 567 lopullinen, Asiakirjat, Bryssel (51 s) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista (1993). Licia Brussa, Suomennus: H. Saikkola. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, Sarja C, Työraportteja 1993:1, Helsinki. (82 s) Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1994). Lama ja Helsingin seksibaarit. Teoksessa: V. Keskinen (toim.): Lama sulkee, lama avaa. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1994:11, Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1995): Seksityötä baarien yössä - kiista seksibaareista. Teoksessa: J. Lähteenmaa & L. Mäkelä (toim.): Helsingin yö. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, Näre, Sari (1994): Pornografiakeskustelusta bordellikeskusteluun. Kaupallinen seksi vietti- ja rakkauseetoksen taistelukenttänä. Teoksessa: S. Heinämaa & S. Näre (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Gaudeamus, Helsinki, Näre, Sari (1995): Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimusraportteja, 229, Helsingin yliopisto. (203 s) Näre, Sari (1998): Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä. Teoksessa: K. Ilmonen (toim.): Moderniteetti ja moraali. Gaudeamus, Helsinki, Noponen, Sami (1997): Sir Vilin nousu ja tuho. Tiedotustutkimus 1997:3, Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja luvun alussa. Gummerus, Jyväskylä. (237 s) Pohjola-Vilkuna, Kirsi (1995): Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 177, Helsinki. (165 s) Ronkainen, Suvi (1998): Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa - Tutkimuksen katveet valokeilassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Naistutkimusraportteja 1998:2, Helsinki. (72 s) Saikkola, Heli (1993) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasaarvojulkaisuja. Sarja C. Työraportteja 1993, 1, Helsinki. Secrets That Destroy. Viisi eurooppalaista seminaaria lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta (1998). Pelastakaa Lapset & International Save the Children Alliance Europe Group Project, Rädda Barnen, Stockholm. (56 s) Seksibisnestoiminkunnan loppumietintö Oikeusministeriö. Komite-anmietintö 1995:10, Painatuskeskus, Helsinki. (66 s) Seksibisnestoiminkunnan välimietintö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. Komiteanmietintö 1995:2, Painatuskeskus, Helsinki. (38 s) Seksuaalirikokset: rikoslakiprojektin ehdotus (Seksuaalityöryhmä; Ilkka Rautio, Risto Jaakkola, Inkeri Anttila, Sirpa Taskinen, Soile Pohjonen). Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1993:8, Painatuskeskus, Helsinki. (72 s) Silfverberg, Katri & Kauppinen, Jaana (1992): Raportti Suomen prostituutiotilanteesta. Viranomaiskäytännöt, palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö. Ulkoasianministeriö,

9 Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs, No 4, Helsinki. (50 s) Silfverberg, Katri (1991): Suppression of traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish Yearbook of International Law 1991:2, Strömpl, Judit (2003): Russian and Estonian sex workers and the Prostitution Counsellling Centre in Helsinki. Kris Clarke (ed.): Welfare Research into Marginal Communities in Finland: Insider Perspectives on Health and Social Care. Department of Social Policy and Social Work, University of Tampere, Träskman, Per Ole (2004): Ostettu seksi on kielletty seksi. Onko seksipalvelujen oston kriminalisointi oikea keino prostituution vähentämiseen? Lakimies 2004/3. Turunen, Merja-Maaria (toim.) (1996): Kun kaikki on kaupan... Prostituution asiantuntijatyöryhmän raportti. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 190, Helsinki. (115 s) Tuusvuori, Jarkko S. (1996): Prostituutio - pro & contra. Tiede ja edistys 21:3. Ulkomaalaisten vaimojen välitys. Työryhmän mietintö (Markku Helin, Jukka Lindstedt, Leila Räsänen, Pia Tirronen). Oikeusministeriö, Helsinki. (37 s) Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Kommentti naiskauppakeskusteluun. Naistutkimus 1996:4, Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Viranomaisyhteistyön kehittäminen selvityshankkeen väliraportti (1999). Valtiovarainministeriö, Työryhmämuistioita 1999:5, Helsinki. (117 s) - publicerat innan 1990-talet Auvinen, Aila, Minkkinen, Tuula & Saarinen, Helvi (1986): Prostituutio ja seksiturismi. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Kuutospaino, Helsinki. (44 s) Cleland, John (1988): Fanny Hill. Ilotytön muistelmat. Otava, Keuruu. Hobson, Barbara (1985): Prostitution and the Politics of Class and Gender. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, Working papers, No 6, Tampere. Jousimaa, Kaarina (1984): Prostituoidun muotokuva. Tutkimus huoltopoliisin kuulusteluasiakirjojen pohjalta. Sosiaaliturva 1984:14, Järvinen, Margaretha & Snare, Annika (1986): Kvinnor, alkohol and behandling. NADpublication 1986:13, Helsinki. Järvinen, Margaretha & Stenius, Kestin (1985): En karl lyder mycket bättre. Restaurangkontrollen och kvinnan. Alkoholpolitik 1985:2. Järvinen, Margaretha (1984): Prostitution i Finland - accepterad eller fördömd? Sosiologia 1984:21:3, Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi: 2, Åbo. (209 s) Karhunen, Seija (1985): Helsingin prostituoidut irtolaislain toimenpiteiden kohteena - sosiaalityöntekijän näkökulma. Helsingin sosiaalivirasto, Muistio Katulapset (1985). Lapset ja yhteiskunta 44, 1985:9,

10 Komiteamietintö 1986:46. Irtolaislain komoamisen vaikutuksia selvittävän toi-mikunnan mietintö (1987). Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. (252 s) Koskiranta, Katarina, Pietarinen, Tiina & Tolvanen, Marika (1989): Naimaton, nainen ja köyhä 1900-luvun alun Helsingissä. Teoksessa: A. Häkkinen (toim.): Vähäväkisten Helsinkiä. Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 1989:22, Lahti, Pirkko & Mäkinen, Tuija (1979): Kolme piilo-ongelmaa: Prostituutio. Väkisinmakaaminen. Perheväkivalta. Pohjoismainen Kriminologien yhteistyöneuvoston naiskriminologien seminaari Ruotsissa Sosiaaliturva 1979:8, Markkula, Hannes (1981): Maksettu nainen. Raportti suomalaisista ilotytöistä. Kustannus Mäkelä OY, Karkkila. (161 s) Mützenbacher, Josefine (1989): Wieniläisen ilotytön tarina 2. Gummerus, Jyväskylä. Niiranen, Timo (1986): Erotiikan kulttuurihistoria. Kustannuskiila, Helsinki. (607 s) Nygård, Toivo (1985): Irtolaisuus ja sen kontrolli 1800-luvun alun Suomessa. Studia historica Jyväskyläensia, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. (162 s.) Nygård, Toivo (1989): Prostituutio 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa: Pysy lujana omalla maalla! Acta Historica Jyväskyläensia 40. Jyväskylä. Näre, Sari (1986): Kiimaisen naisen arkkityyppi ja myytti miestenlehdissä: jungilaisen arkkityyppiteorian ja strukturalistisen myyttianalyysin käyttöyhteyttä etsimässä. Tasaarvoasiain neuvottelukunta, Naistutkimusmonisteita 1986:3, Helsinki. (131s) Prostituutio Ruotsissa (1984). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, Julkaisuja 1984:2, Helsinki. (135 s) Pönkä, Antti (1984): Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Pöyhönen, Maria (1986): Prostituutio kansallisena ja kansainvälisenä kysymyksenä. Suomen kunnallislehti 71:14, Rauhala, Urpo (& Pönkä, Antti) (1984): Huoltopoliisin tietoon tullut prostituutio Helsingissä. Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto, Sosiaalisia erikoistutkimuksia SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Utriainen, Terttu (1989): Yhteiskunnan lainsäädäntö seksuaalisuhteiden säätelijänä. Teoksessa: Seksologian perusteita. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, Helsinki, Varsa, Hannele & Heinonen, Markku (1984): Irtolaisrekisteri Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1984:12. (117 s) Varsa, Hannele (1986): Prostituution näkymätön osa: miesasiakkaat. Lehtiilmoitteluprostituution asiakkaista. Naistutkimusmonisteita, Kvinnoforskningsstenciler 5:1986, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. (101 s) Varsa, Hannele (1988): Varakas herra etsii päiväkahviseuraa. Teoksessa: Salattu seksuaalisuus. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, WSOY, Juva, Österberg, Ingalill (1984): Sukupuolikauppa - minkänäköinen se on meillä? Tiimi 1984:3, A- klinikkasäätiö.

11 Offentliga dokument om prostitution och människohandel Ihmiskaupan vastainen tarkennettu toimintasuunniltema [Preciserad handlingsplan mot människohandel 2008] Ihmiskaupan vastainen toimintasuunniltema [Handlingsplan mot människohandel Helsingfors: Utrikesministeriet 2005] Maahanmuuttovirasto (2008): Oleskelulupa ihmiskaupan uhrille. Maahanmuuttovirasto 3/2008. Oikeusministeriö (2003): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:5, Oikeusministeriö (2004): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Tiivistelmä lausunnoista. Sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma Työministeriö (2006): Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi. Työhallinnon julkaisu 368/2006. Työministeriö (2007): Näkymättömät uhrit. Ohjausryhmän ehdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi. Työhallinon julkaisu 383/2007.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

RAJAT YLITTÄVÄ PROSTITUUTIO

RAJAT YLITTÄVÄ PROSTITUUTIO Pia Ska ari RAJAT YLITTÄVÄ PROSTITUUTIO Tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Seksuaalisuus seksityössä

Seksuaalisuus seksityössä Seksuaalisuus seksityössä ANNA KONTULA Tärkein ero on, että harrastaessasi seksiä huvin vuoksi teet sen tavallisesti sellaisen ihmisen kanssa, jota todella haluat. Asiakastakin voi haluta, mutta niin käy

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 20042003 57 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

PROSTITUUTIO SUOMESSA Anna Kontula

PROSTITUUTIO SUOMESSA Anna Kontula PROSTITUUTIO SUOMESSA Anna Kontula S E X P O S Ä Ä T I Ö H E L S I N K I Julkaisija: SEXPO säätiö 2005 Anna Kontula Taitto: Tomi Kuhanen Kansikuva: Getty Images Kuvitus: Maria Laakso ISBN 951-95548-4-X

Lisätiedot

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina.

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. 86 Lähteet Ahonen, J., Kuntajohtamisessako kohti markkinaehtoisuutta? Palvelutuotantojärjestelmän verkostoperusteinen kehittäminen Oulun seudun hyvinvointipalveluissa. Julkaisematon lisensiaattitutkielma.

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tekijä: Henno Maire Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy Julkaisupaikka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

Kenen ongelma väkivalta on?

Kenen ongelma väkivalta on? Kenen ongelma väkivalta on? Suomalainen hyvinvointivaltio ja väkivallan toimijuus SUVI RONKAINEN Suomen eurooppalaisittain korkeat henkirikollisuusluvut eivät liene kenellekään suuri uutinen. Virallinen

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

European Women s Lobby

European Women s Lobby GUIDE TO THE NEW European Women s Lobby Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus, Palermo 2000 Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 Niina Kuorikoski, Annakaisa Paukkeri, Hanna-leena nissilä & Vappu Sunnari (toim.) 2007 Kuvat: Etukansi: Vuokko Isaksson: KOLME NAISTA Rakastunut nainen (A Woman

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2004

ETHNOS TIEDOTE 1/2004 ETHNOS TIEDOTE 1/2004 Sisältö: Sisältö:...2 Puheenjohtajan palsta:...3 Tervetuloa Jyväskylään ja Villa Ranaan...3 Toimintakertomus vuodelta 2003...4 Vuosi 2003 oli Ethnos ry:n 31. toimintavuosi...4 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

Kodin, työn ja talouden uusi järjestys

Kodin, työn ja talouden uusi järjestys Kodin, työn ja talouden uusi järjestys Eeva Jokinen: YTT, yhteiskuntapolitiikan professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto eeva.jokinen@uef.fi Janus vol. 18 (1) 2010, 48-60 Tiivistelmä

Lisätiedot

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Laadittu syksyllä 2006. Laatija Eeva-Liisa Haanpää Bibliografiaa ylläpidetään jatkuvasti. Päivitetty viimeksi 6/2013. Sisällys A. Artikkelit...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Alavuden kaupunginkirjasto 02.06.14 Nimekeluettelo luokittain 1/58. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen

Alavuden kaupunginkirjasto 02.06.14 Nimekeluettelo luokittain 1/58. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen Nimekeluettelo luokittain 1/58 KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen 84.2 WIL fin Kirja Ppro010_153158 WILLIAMS, Liz Kultainen lohikäärme / Liz Williams ; suomentanut Sirje Niitepõld. - Helsinki : Like, 2014

Lisätiedot