Finland. Akademiska avhandlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finland. Akademiska avhandlingar"

Transkriptio

1 Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina Laukkanen inom ramen för projektet "Prevention of Prostitution " i Finland. Bibliografin har tidigare publicerats i publikationsserien "Themes from Finland" av STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social och hälsovården. Biografin har redigerats och kompletterats med ytterligare material. Akademiska avhandlingar Aaltio, Elina (2008): Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto. Drake, Sunniva (1983): Besiktningskvinnorna i Helsingfors 1867 och Pro gradu avhandling i Finlands och Skandinaviens historia, Helsingfors universitet. Honkasalo, Kukka (1996): Prostituution liikkuvuus Filippiineillä. Kaupallista seksiä aiheuttavat ja ylläpivät tekijät. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. Huilla, Kimmo (1978): Keskustelu kristillisestä sukupuolimoraalista Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, kirkkohistorian laitos. Juurikkala, Virva (1997): Häpeäksi kansakunnalle. Tervalammen työlaitoksen naisirtolaiset Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (135 s) Jyrkinen, Marjut (2005): The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex. Global Linkages, Policies, Technologies. Helsinki: Svenska Handelshögskolan. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis förlag, Åbo. Kauppinen, Jaana (1990): Prostituution mikro- ja makrotasojen kohtaaminen. Prostituution välittömien osapuolten asema Suomessa ja yhteiskunnan valmiuksista vastata prostituution problematiikkaan. Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos. (120 s) Kimpimäki, Minna (1994): Rikosoikeudellinen näkökulma kaupalliseen erotiikkaan: Prostituution, seuralaispalvelun, erotiikkaravintoloiden ja eroottisten puhelinpalveluiden lainsäädännöllinen tila. Pro gradu tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta. (84 s) Kivistö, Minna (1996): Suomalaiset turisteina Tallinnassa. Paikallisen väestön näkemys suomalaisista turisteista. Pro gradututkielma, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. (104 s) Kontula, Anna (2008): Punainen eksodus: tutkimus seksityöstä Suomessa. Like, Helsinki. Kotkas, Toomas (1996): Foucault ja prostituoitujen viralliskontrollin murroskausi ja luvun vaihteen Suomessa. Rikos- ja prosessioikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (90 s) Kuivaniemi, Leni (2004): Human Rights Perspective to Trafficking in Women. Master s Thesis, University of Helsinki. Kärki, Jarmo (1998): Diskurssianalyyttinen tutkielma prostituution representoitumisesta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Sosiologian pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. (84 s)

2 Kölli, Tuija (1982): Prostitutsioonikysymys. Ns. ohjesääntöinen prostituutiojärjestelmä, siitä käyty keskustelu ja toiminta sen lakkauttamiseksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia. (80 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (106 s) Lehto, Tia-Maria (2006): Tahra tasa-arvovaltiossa? Prostituutio ja seksin oston kriminalisointi Helsingin Sanomissa ja Pohjolan Sanomissa. Julkaisematon Pro gradu, Tampereen yliopisto. Leminen, Pia (1993): Prostituutio naisen elämänkulussa 1900-luvun alun Helsingissä. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (123 s) Lotila, Sami (2004): Prostituution kasvot; haastattelututkimus virolaisista huorista. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Lukkarniemi, Marja (1980): Irtolainen vai alkoholisti. Tutkimus Helsingissä päihteiden väärinkäyttäjinä ja irtolaisina huolletuista henkilöistä ja heidän huoltamisestaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Majuri, Jouni (1994): Prostituutio sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Yksityis-oikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (53 s) Noppari, Elina (1996): Kaupallisen seksin käsittelyä suomalaisessa lehdistössä. Sukupuolten esittämisen problematiikkaa. Erikoistyö, Kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. (63 s) Palo, Sirpa (1996): Prostituutio - tarvitaanko ilmiön kriminalisointia? Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (75 s) Penttinen, Elina (2004): Corporeal Globalization. Narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization. Tapri Occasional Paper , University of Tampere. Petäjä, Pia Irmeli (1997): Kun lapsi on kaupan. Kansainvälisen lapsiprostituution todellisuuskuva. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälinen politiikka. (122 s) Pärssinen, Venla (2003): Ihmiskauppa rikoksena Suomen lainsäädäntömaisemassa - Ehdotus Suomen hallituksen erityiseksi rikoslain 25 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Pääkkönen, Riitta (1995): Rakkauden ammattilainen? Maksullisen miehen muotokuva. Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen julkaisusarja. B. Opinnäytetyöt; nro 6, Tampere. Seppälä, Päivi (1988): Prostituution sääntelyn vastainen liike Englannissa 186o-1880-luvuilla. Yleisen historian Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. (98 s) Silfverberg, Katri (1991): Handel med människor och utnyttjande av andras prostitution i den internationella rätten. Julkisoikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos. (98 s) Söderlund, Anna-Jeanne (1997): Stoppa pedofilerna! Hur massmedier konstruerar en god fiende. Examenduppsats i journalistik, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitetet. (42 s) Tuulasvaara-Kaleva, Tiina (1988): Prostituoitujen valvonta ja tutkielma, rankaisusäädökset Suomen historian pro gradu Tampereen yliopisto. (93 s) Vanhanen, Tapani (1985): Siveellisyysrikoksia koskeva lainsäädäntö ja seksuaalimoraali. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. (133 s)

3 Varsa, Hannele (1985): Prostituution näkymätön osa miesasiakkaat. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (129 s) Virmasalo, Elina (2000): Sabangin prinsessat. Prostituutio Filippiineillä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, Kulttuuriantropologia. Willman, Petri (1994): Prostituution sääntely. Tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (78 s) Andra vetenskapliga publikationer Aikio, Annukka (red.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana. Duovvi ry., Utsjoki. Alkio, Tiina & Huovinen, Minna (1993): Jos ei puhetta niin ei puutetta? Vankien mahdollisuuksista toteuttaa seksuaalisia tarpeitaan vankeusaikana. Syventävä työ, sosiaalikasvattajat, ryhmä 3. Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Anttila, Tuija (1985): Sukupuolikauppa ilmiönä ja sen säätely Suomessa. Sosiaalihuoltajatutkinnon avohuollon linjan tutkielma, Tampereen yliopisto. (52 s) Anttonen, Henna, Isosaari, Sari, Luukkonen, Tuija, Pentti, Niina & Suojanen, Nina (1996): Kaikella on hintansa Prostituutioura ammattihenkilöstön näkökulmasta. Seminaarityö, Sosiaaliohjaajalinja, Kymenlaakson ammattiopisto, Elimäki. Hautala, Markku & Kovalainen, Ani (1991): Prostituutio sosiaalisena kysymyksenä ja Helsinginseudun prostituoitujen neuvontapistetoiminta. Seminaarityö, Kemin sosiaalialan oppilaitos. Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2000): Uudet teknologiat. Globalisaatio ja seksiteollisuus. Naistutkimus Kvinnoforskning 4, Holli, Anne Maria (2004): Towards a new prohibitionism? State feminism, women's movements and prostitution policies in Finland. Teoksessa: Joyce Outshoorn (red.): Politics of Prostitution: Women s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. New York, West Nyack: Cambridge University Press, Häkkinen Antti (1997): Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret: Helsingin vanha prostituutiokulttuuri. Marjatta Rahikainen (toim.) Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä. SHS, Helsinki. Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. Häkkinen Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Hämäläinen, Seppo (1994): Naisprostituutio - huora, ilotyttö vai prostituoitu. Tutkielma, Vankeinhoitotutkinto/johtajan tutkinto, Vankeinhoidon koulutuskeskus. Jyrkinen Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Järvinen Margaretha. (1990): Den 'normala' prostitutionen. Naistutkimus Kvinnoforskning 1990:4.

4 Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Turku: Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi nr 2. Kaakinen, Marjaana, Kervinen, Anne & Narmala, Marja (1991): Rohkeasti vastanneet palkitaan unelmien täyttymyksellä. Prostituutioilmoittelua suomalaisten seksilehtien kontaktipalstoilla. Syventävä työ, Sosiaalikasvattajat, ryhmä 1, Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Erkki Asp & Pekka Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kontrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Sosiologian tutkimuksia, sarja B 22, Turun yliopisto. Kauppinen, Jaana (2000): Kansainvälinen ihmiskauppa ja suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin prostituoituihin. Naistutkimus Kvinnoforskning 2/2000, Komulainen, Marja & Pitkälä, Merja (1994): Psykiatrisen hoitohenkilökunnan valmiudet kohdata seksuaalisuutta ja prostituoituja hoitotyössä. Tutkimustyö, Sairaanhoitajan linja, psykiatrinen hoitotyö, Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos. Korhonen, Anne (2004): Sie viet, mie vikisen. Pohjoisen naiskaupan uhrit lehtikirjoituksissa. Teoksessa: Päivi Naskali, Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Anne Korhonen & Mervi Kutuniva (toim.): Tuulia. Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 4. Rovaniemi 2003, Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Kuitunen, Teija & Lempinen, Mia (1992): Madonna vai huora. Prostituutio köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen vaikuttavana tekijänä. Seminaarityö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Kultala, Elisa & Nylander, Tarja (1998): Prostituoidun henkisen jaksamisen keinot. Prostituutioon liittyviä ongelmia yhteydessä yksilön henkiseen jaksamiseen. Sairaanhoitajan opintolinja, Psykiatrisen hoitotyön päättötyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos. (56 s) Laukkanen, Sirpa (1993): Prostituutio ilmiönä majoitus- ja ravitsemusalalla. Opinnäytetyö, Lahden hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos. Linnakangas, Esko (2005): Seksityöntekijöiden ja -asiakkaiden tuloverokohtelu. Oikeus 2005/4. Marttila, Anne-Maria (2004): Seksiä ilman rajoja? Kansainvälistyvä seksiteollisuus ja suomalaiset prostituution asiakkaat. Naistutkimus Kvinnoforskning 1:2004, Marttila, Anne-Maria (2004): Sex Tourism on the World Wide Web. Prostitution, Sex Trafficking and the New Information and Communication Technologies. Kimi Kärki (toim.): Power and Control. Perspectives on Integration and Multiculturalism in Europe. The Family Federation of Finland, The Population Research Institute D 43/2004; Publications of Cultural Interaction and Integration 8. Turku Marttila, Anne-Maria (2006): Rajat ylittävä prostituutio ja suomalaiset asiakkaat Suomessa, Virossa ja Luoteis-Venäjällä. Idäntutkimus 4:2006, Marttila, Anne-Maria (2008): Desiring the Other : Prostitution Clients on a Transnational Red- Light District in the Border Area of Finland, Estonia and Russia. Gender, Technology and Development, 1/2008, vol. 12 No. 1, Niemi-Kiesiläinen Johanna (2002): Yhdeksän myyttiä seksin oston kieltämisestä. Naistutkimus - Kvinnoforskning 4/2002,

5 Niemi-Kiesiläinen, Johanna (2004): Naiskauppa, paritus ja seksin osto. Lakimies 2004/3. Niemi-Kiesiläinen Johanna (2005): Kvinnohandel, koppleri och sexköp. Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab 92-1, Nieminen, Liisa (2005): Nais- ja lapsikauppa ihmisoikeusongelmana. Oikeus 2005/2. Pärssinen, Venla (2006): Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa. Oikeus 2006/35, Roth, Venla (2007): Paritusta vai ihmiskauppaa? Defensor Legis 2007/3, Sandberg, Liisa (1970): Irtolaisuuden tilastollistarkastelua vuosina Tutkielma sosiaalipolitiikan keskikurssia varten, Tampereen yliopisto. Silfverberg Katri (1991): Suppression of the traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish yearbook of international law 2, Skaffari, Pia & Urponen, Kyösti (2004): Ei vain rakkaudesta, vaan myös... Esiselvitys Lapin seksimarkkinoista ja prostituutiosta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 48, Rovaniemi. Snellman, Hanna (1999): Red Lights in the Wilderness. Ethnologia Scandinavica Vol. 29, Tani, Sirpa (2002): Who's Place is This Space? Life in the Street Prostitution Area in Helsinki, Finland. International Journal of Urban and Regional Research 26(2), Tuulasvaara-Kaleva Tiina (1990): De prostituerades rättsliga ställning i Finland från 1870-talet till 1930-talet. Historisk tidskrift för Finland 75:2, Andra publikationer om prostitution och övrig relevant litteratur - publicerat under 1990-talet och framåt Aikio, Annukka (toim.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana.. Duovvi ry., Utsjoki. Ala-Nikkola, Merja (1992): Naisten kontrollia prostituution sääntelyn nimissä. Naistutkimus 1992:4, Ammattilaisen turvaseksiopas. Turvallisempaa seksiä, turvallisempaa seksityötä (1997). Protukipiste ry. Gregersen, Edgar (1993): Seksuaalisuuden maailma. WSOY, Porvoo. Grönfors, Martti & Partanen, Heikki (1991): Hiv-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa erityisryhmissä. Seksuaaliasenteet, sukupuoliidentiteetti ja seksuaalikäyttäytyminen. AIDS-tukikeskuksen julkaisusarja, Helsinki. Haaparanta, Pertti (1994): Yöt, työt, tytöt. Kansantaloudellinen aikakauskirja, The Finnish Economic Journal, 90. vsk, 1994:1, Haavio-Mannila, Elina; Kontula, Osmo & Kuusi, Elina (2001): Trends in Sexual Life. Mea sured by national sex surveys in Finland in 1971, 1992 and 1999, and a comparison to a sex survey in St. Petersburg in Working Papers E 10/2001, Helsingfors: Institutet för Befolkningsforskning, Befolkningsförbundet. Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Helsinki: Ministry of the Interior.

6 Häkkinen Antti (1993): Bordellista etäseksiin - prostituution historiaa Helsingissä. Teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta. Prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Teoksessa: M. Heikkilä & K. Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. (302 s) Hänninen, Jorma (1994): Seksitarinan pornografinen käsikirjoitus: minä sain, olen siis mies. Teoksessa: J. P. Roos & E. Peltonen (toim.): Miehen elämää. Kirjoituksia miesten omaelämäkerroista. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Hänninen, Jorma (1994): Erotisoitu ruumis ja potenssin markkinat. Teoksessa: J. Sipilä & A. Tiihonen (toim.): Miestä rakennetaan maskuliinisuuksia puretaan. Vastapaino, Tampere, Hollander, Xaviera (Moore, Robin & Dunleavy, Yvonne) (1993): Onnellinen madame. Alkuteos: The Happy Hooker. Otava, Helsinki. (255 s) Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (toim.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Ministry of the Interior, Helsinki. Honkasalo, Kukka (1998): Prostituoidut. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (1998): Oikeusmurhia ja seksiorjuutta. Teoksessa: M. Huhta-niemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (toim.) (1998): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki. (122 s) Hyvät tytöt pääsevät taivaaseen, pahat tytöt pääsevät joka paikkaan: seksin ammattilaiset kertovat (1990). Toim.: E. Marcus ja suom.: W. de Camp. Odessa, Tampere ja Helsinki. (96 s) Järvinen, Margaretha (1990): Den normala prostitutionen. Naistutkimus 1990:4, 315. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis Förlag, Åbo. (285 s) Järvinen, Margaretha (1991): Könsperspektiv på prostitusjonen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Järvinen, Margaretha (1991): Skal prostitution forebygges? SOCIAL KRITIK 1991:15. Järvinen, Margaretha (1993): Of Vice and Women: Shades of Prostitution. Käännös: K. Leander. Scandinavian Studies in Criminology, Vol 13, Scandinavian University Press, Oslo. (191 s) Järvinen, Margaretha (1993): Prostitution in Helsinki. A Disappearing Social Problem? Journal of the History of Sexuality 1993:3:4, April, Jyrkinen, Marjut & Lammi-Taskula, Johanna (1998): Pornoa puhelimessa ja PC:llä? - Kaupallisen seksin asiakkuus Suomessa Luentolyhennelmät, TER-VE-SOS 98, Seminaarien kirja, 214. (1 s) Jyrkinen, Marjut & Karjalainen, Leena (eds.) (2001): Minors in the Sex Trade. Report of the European Commission STOP Project, Hamina. Jyrkinen, Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Jyrkinen, Marjut (toim.) (1995): Changing Faces of Prostitution. Conference Book, Helsinki 3 5 May Unioni - The League of Finnish Feminists, Meripaino, Helsinki. (174 s.)

7 Kannanotto seksibisnekseen (1993). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta , Helsinki. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Teoksessa: E. Asp & P. Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kotrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Turun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia, B 22, Turku, Kauppinen, Jaana (1993): Prostituutio ja AIDS. Teoksessa: P. Leinikki ja M. Löytönen (toim.): Kaikki AIDSista. WSOY, Porvoo. Kauppinen, Jaana (1995): Prostituutio kansainvälistyy. Kansanterveys-lehti 4/1995. Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Who s Buying? The Clients of Prostitution. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Helsinki Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (2002): Racism in the Sex Trade in Finland. NIKK magasin No. 1, Kekäläinen, Markku, Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai (1995): Eroksen aika. Kirjayhtymä, Helsinki. (209 s) Kilbourn, Phyllis ym. (1997): Lapsen tähden. Suomennus: A. Pönni & U. Tervo. Alkuteos: Children in crisis. Päivä, Hämeenlinna. (284 s) Kimpimäki, Minna (1999): Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana. Lakimies 1999/8. Kontula, Anna (2005): Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö. Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997): Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämänkertojen kuvaamana. WSOY, Porvoo. (745 s) Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1993): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY, Porvoo. (579 s) Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Koskinen, Taava (toim.) (1998): Kurtisaaneista kunnian naisiin. Näkökulmia Huora-akatemiasta. Yliopistopaino, Helsinki. (250 s) Kotkas, Toomas (1998): Ohjesääntöinen prostituutio - Foucault laista biovaltaa? Prostituution viralliskontrollin murroskausi ja 1900-luvun vaihteessa. Oikeus 1998:2, Kupari, Tarja (1993): Prostituutiota koskeva kirjallisuuskoonnos. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Aiheita 1993:7, Helsinki. (16 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 231, Helsinki. (120 s) Laukkanen, Mari-Elina (2000): Suomalainen päivälehdistö seksikaupan foorumina. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2000:12, Helsinki. Laukkanen, Mari-Elina (1999): Suomalainen ja muu Pohjoismainen prostituutiokirjallisuus. Aiheita 17/1999. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Publication series no. 38. Leminen, Pia (1994): Elämää prostituution jälkeen. Teoksessa: M. Heikkilä ja K.Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere,

8 Leskinen, Jari (2003) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Keskusrikospoliisin Rikostutkimus Helsinki Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (1999): Seksibisnes. Vihreä Sivistysliitto ry, Pultti ajankohtaiset pamfletit 3, Helsinki. (63 s) Naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten (1996). Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Euroopan yhteisöjen komissio, KOM(96) 567 lopullinen, Asiakirjat, Bryssel (51 s) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista (1993). Licia Brussa, Suomennus: H. Saikkola. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, Sarja C, Työraportteja 1993:1, Helsinki. (82 s) Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1994). Lama ja Helsingin seksibaarit. Teoksessa: V. Keskinen (toim.): Lama sulkee, lama avaa. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1994:11, Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1995): Seksityötä baarien yössä - kiista seksibaareista. Teoksessa: J. Lähteenmaa & L. Mäkelä (toim.): Helsingin yö. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, Näre, Sari (1994): Pornografiakeskustelusta bordellikeskusteluun. Kaupallinen seksi vietti- ja rakkauseetoksen taistelukenttänä. Teoksessa: S. Heinämaa & S. Näre (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Gaudeamus, Helsinki, Näre, Sari (1995): Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimusraportteja, 229, Helsingin yliopisto. (203 s) Näre, Sari (1998): Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä. Teoksessa: K. Ilmonen (toim.): Moderniteetti ja moraali. Gaudeamus, Helsinki, Noponen, Sami (1997): Sir Vilin nousu ja tuho. Tiedotustutkimus 1997:3, Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja luvun alussa. Gummerus, Jyväskylä. (237 s) Pohjola-Vilkuna, Kirsi (1995): Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 177, Helsinki. (165 s) Ronkainen, Suvi (1998): Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa - Tutkimuksen katveet valokeilassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Naistutkimusraportteja 1998:2, Helsinki. (72 s) Saikkola, Heli (1993) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasaarvojulkaisuja. Sarja C. Työraportteja 1993, 1, Helsinki. Secrets That Destroy. Viisi eurooppalaista seminaaria lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta (1998). Pelastakaa Lapset & International Save the Children Alliance Europe Group Project, Rädda Barnen, Stockholm. (56 s) Seksibisnestoiminkunnan loppumietintö Oikeusministeriö. Komite-anmietintö 1995:10, Painatuskeskus, Helsinki. (66 s) Seksibisnestoiminkunnan välimietintö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. Komiteanmietintö 1995:2, Painatuskeskus, Helsinki. (38 s) Seksuaalirikokset: rikoslakiprojektin ehdotus (Seksuaalityöryhmä; Ilkka Rautio, Risto Jaakkola, Inkeri Anttila, Sirpa Taskinen, Soile Pohjonen). Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1993:8, Painatuskeskus, Helsinki. (72 s) Silfverberg, Katri & Kauppinen, Jaana (1992): Raportti Suomen prostituutiotilanteesta. Viranomaiskäytännöt, palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö. Ulkoasianministeriö,

9 Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs, No 4, Helsinki. (50 s) Silfverberg, Katri (1991): Suppression of traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish Yearbook of International Law 1991:2, Strömpl, Judit (2003): Russian and Estonian sex workers and the Prostitution Counsellling Centre in Helsinki. Kris Clarke (ed.): Welfare Research into Marginal Communities in Finland: Insider Perspectives on Health and Social Care. Department of Social Policy and Social Work, University of Tampere, Träskman, Per Ole (2004): Ostettu seksi on kielletty seksi. Onko seksipalvelujen oston kriminalisointi oikea keino prostituution vähentämiseen? Lakimies 2004/3. Turunen, Merja-Maaria (toim.) (1996): Kun kaikki on kaupan... Prostituution asiantuntijatyöryhmän raportti. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 190, Helsinki. (115 s) Tuusvuori, Jarkko S. (1996): Prostituutio - pro & contra. Tiede ja edistys 21:3. Ulkomaalaisten vaimojen välitys. Työryhmän mietintö (Markku Helin, Jukka Lindstedt, Leila Räsänen, Pia Tirronen). Oikeusministeriö, Helsinki. (37 s) Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Kommentti naiskauppakeskusteluun. Naistutkimus 1996:4, Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Viranomaisyhteistyön kehittäminen selvityshankkeen väliraportti (1999). Valtiovarainministeriö, Työryhmämuistioita 1999:5, Helsinki. (117 s) - publicerat innan 1990-talet Auvinen, Aila, Minkkinen, Tuula & Saarinen, Helvi (1986): Prostituutio ja seksiturismi. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Kuutospaino, Helsinki. (44 s) Cleland, John (1988): Fanny Hill. Ilotytön muistelmat. Otava, Keuruu. Hobson, Barbara (1985): Prostitution and the Politics of Class and Gender. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, Working papers, No 6, Tampere. Jousimaa, Kaarina (1984): Prostituoidun muotokuva. Tutkimus huoltopoliisin kuulusteluasiakirjojen pohjalta. Sosiaaliturva 1984:14, Järvinen, Margaretha & Snare, Annika (1986): Kvinnor, alkohol and behandling. NADpublication 1986:13, Helsinki. Järvinen, Margaretha & Stenius, Kestin (1985): En karl lyder mycket bättre. Restaurangkontrollen och kvinnan. Alkoholpolitik 1985:2. Järvinen, Margaretha (1984): Prostitution i Finland - accepterad eller fördömd? Sosiologia 1984:21:3, Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi: 2, Åbo. (209 s) Karhunen, Seija (1985): Helsingin prostituoidut irtolaislain toimenpiteiden kohteena - sosiaalityöntekijän näkökulma. Helsingin sosiaalivirasto, Muistio Katulapset (1985). Lapset ja yhteiskunta 44, 1985:9,

10 Komiteamietintö 1986:46. Irtolaislain komoamisen vaikutuksia selvittävän toi-mikunnan mietintö (1987). Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. (252 s) Koskiranta, Katarina, Pietarinen, Tiina & Tolvanen, Marika (1989): Naimaton, nainen ja köyhä 1900-luvun alun Helsingissä. Teoksessa: A. Häkkinen (toim.): Vähäväkisten Helsinkiä. Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 1989:22, Lahti, Pirkko & Mäkinen, Tuija (1979): Kolme piilo-ongelmaa: Prostituutio. Väkisinmakaaminen. Perheväkivalta. Pohjoismainen Kriminologien yhteistyöneuvoston naiskriminologien seminaari Ruotsissa Sosiaaliturva 1979:8, Markkula, Hannes (1981): Maksettu nainen. Raportti suomalaisista ilotytöistä. Kustannus Mäkelä OY, Karkkila. (161 s) Mützenbacher, Josefine (1989): Wieniläisen ilotytön tarina 2. Gummerus, Jyväskylä. Niiranen, Timo (1986): Erotiikan kulttuurihistoria. Kustannuskiila, Helsinki. (607 s) Nygård, Toivo (1985): Irtolaisuus ja sen kontrolli 1800-luvun alun Suomessa. Studia historica Jyväskyläensia, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. (162 s.) Nygård, Toivo (1989): Prostituutio 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa: Pysy lujana omalla maalla! Acta Historica Jyväskyläensia 40. Jyväskylä. Näre, Sari (1986): Kiimaisen naisen arkkityyppi ja myytti miestenlehdissä: jungilaisen arkkityyppiteorian ja strukturalistisen myyttianalyysin käyttöyhteyttä etsimässä. Tasaarvoasiain neuvottelukunta, Naistutkimusmonisteita 1986:3, Helsinki. (131s) Prostituutio Ruotsissa (1984). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, Julkaisuja 1984:2, Helsinki. (135 s) Pönkä, Antti (1984): Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Pöyhönen, Maria (1986): Prostituutio kansallisena ja kansainvälisenä kysymyksenä. Suomen kunnallislehti 71:14, Rauhala, Urpo (& Pönkä, Antti) (1984): Huoltopoliisin tietoon tullut prostituutio Helsingissä. Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto, Sosiaalisia erikoistutkimuksia SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Utriainen, Terttu (1989): Yhteiskunnan lainsäädäntö seksuaalisuhteiden säätelijänä. Teoksessa: Seksologian perusteita. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, Helsinki, Varsa, Hannele & Heinonen, Markku (1984): Irtolaisrekisteri Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1984:12. (117 s) Varsa, Hannele (1986): Prostituution näkymätön osa: miesasiakkaat. Lehtiilmoitteluprostituution asiakkaista. Naistutkimusmonisteita, Kvinnoforskningsstenciler 5:1986, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. (101 s) Varsa, Hannele (1988): Varakas herra etsii päiväkahviseuraa. Teoksessa: Salattu seksuaalisuus. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, WSOY, Juva, Österberg, Ingalill (1984): Sukupuolikauppa - minkänäköinen se on meillä? Tiimi 1984:3, A- klinikkasäätiö.

11 Offentliga dokument om prostitution och människohandel Ihmiskaupan vastainen tarkennettu toimintasuunniltema [Preciserad handlingsplan mot människohandel 2008] Ihmiskaupan vastainen toimintasuunniltema [Handlingsplan mot människohandel Helsingfors: Utrikesministeriet 2005] Maahanmuuttovirasto (2008): Oleskelulupa ihmiskaupan uhrille. Maahanmuuttovirasto 3/2008. Oikeusministeriö (2003): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:5, Oikeusministeriö (2004): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Tiivistelmä lausunnoista. Sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma Työministeriö (2006): Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi. Työhallinnon julkaisu 368/2006. Työministeriö (2007): Näkymättömät uhrit. Ohjausryhmän ehdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi. Työhallinon julkaisu 383/2007.

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa

Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa Pro-tukipisteen ihmiskauppa-projektin loppuseminaari 22. 23.10.2009, Helsinki Sokos Hotel

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Liikesarjojen SM-liiga Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) Kadetti, pojat (11-13v.) Junior, tytöt (14-18v.) Junior, pojat (14-18v.

Liikesarjojen SM-liiga Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) Kadetti, pojat (11-13v.) Junior, tytöt (14-18v.) Junior, pojat (14-18v. Suomen Taekwondoliitto Liikesarjojen SM-liiga 6/6 osakilpailu, Turku 19.11.2011 SM-liigan, harrastajasarjojen ja ilvessarjojen tulokset Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) 1. Nea Säynäjoki Tampere Kumgang

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 20.9.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B 2012 Piirin Mestaruuskisa miehet A, 6 sarjaa eu (06.02.2012-18.02.2012) LUOKKA M-B 1. Oskari Marttila ET Kotka 1284 (0) (40) (180) 2. Jyrki Vainio Ponsi Kouvola 1229 (0) (36) (205) 3. Jaakko Luoma Kasi-Viis

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Etiikan tekemistä vanhustyössä

Etiikan tekemistä vanhustyössä Petri Raasakka Rauni Väänänen-Sainio Pentti Koistinen (toim.) Etiikan tekemistä vanhustyössä Eettisiä näkökulmia vanhustyön kehittämiseen Oulussa 4 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13, ,02 2

LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13, ,02 2 LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13,74 1 61 Rajamäki Kari Teuvan aikuiskoulutuskeskus 14,02 2 18 Järvirinne Harri Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 TYÖRYHMÄ 1: Hankkeilla lisää lähiruokaa? Kehitys- ja tutkimustyön tavoitteita, tuloksia ja kohdentamisen tarpeita Ossi Kotavaara,

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista

Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista Äetsä Kunnon Helaventti Äetsä 21.05.2009 Rullaluistelusarjoissa yhteensä 34 osallistujaa: 30 miestä, 4 naista Kilpasarjat FIC:n 2. osakilpailu Kilpasarja, miehet (14 kilpailijaa) 1. Suihkonen Jani HTL,

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot