Finland. Akademiska avhandlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finland. Akademiska avhandlingar"

Transkriptio

1 Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina Laukkanen inom ramen för projektet "Prevention of Prostitution " i Finland. Bibliografin har tidigare publicerats i publikationsserien "Themes from Finland" av STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social och hälsovården. Biografin har redigerats och kompletterats med ytterligare material. Akademiska avhandlingar Aaltio, Elina (2008): Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto. Drake, Sunniva (1983): Besiktningskvinnorna i Helsingfors 1867 och Pro gradu avhandling i Finlands och Skandinaviens historia, Helsingfors universitet. Honkasalo, Kukka (1996): Prostituution liikkuvuus Filippiineillä. Kaupallista seksiä aiheuttavat ja ylläpivät tekijät. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. Huilla, Kimmo (1978): Keskustelu kristillisestä sukupuolimoraalista Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, kirkkohistorian laitos. Juurikkala, Virva (1997): Häpeäksi kansakunnalle. Tervalammen työlaitoksen naisirtolaiset Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (135 s) Jyrkinen, Marjut (2005): The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex. Global Linkages, Policies, Technologies. Helsinki: Svenska Handelshögskolan. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis förlag, Åbo. Kauppinen, Jaana (1990): Prostituution mikro- ja makrotasojen kohtaaminen. Prostituution välittömien osapuolten asema Suomessa ja yhteiskunnan valmiuksista vastata prostituution problematiikkaan. Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos. (120 s) Kimpimäki, Minna (1994): Rikosoikeudellinen näkökulma kaupalliseen erotiikkaan: Prostituution, seuralaispalvelun, erotiikkaravintoloiden ja eroottisten puhelinpalveluiden lainsäädännöllinen tila. Pro gradu tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta. (84 s) Kivistö, Minna (1996): Suomalaiset turisteina Tallinnassa. Paikallisen väestön näkemys suomalaisista turisteista. Pro gradututkielma, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. (104 s) Kontula, Anna (2008): Punainen eksodus: tutkimus seksityöstä Suomessa. Like, Helsinki. Kotkas, Toomas (1996): Foucault ja prostituoitujen viralliskontrollin murroskausi ja luvun vaihteen Suomessa. Rikos- ja prosessioikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (90 s) Kuivaniemi, Leni (2004): Human Rights Perspective to Trafficking in Women. Master s Thesis, University of Helsinki. Kärki, Jarmo (1998): Diskurssianalyyttinen tutkielma prostituution representoitumisesta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Sosiologian pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. (84 s)

2 Kölli, Tuija (1982): Prostitutsioonikysymys. Ns. ohjesääntöinen prostituutiojärjestelmä, siitä käyty keskustelu ja toiminta sen lakkauttamiseksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia. (80 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (106 s) Lehto, Tia-Maria (2006): Tahra tasa-arvovaltiossa? Prostituutio ja seksin oston kriminalisointi Helsingin Sanomissa ja Pohjolan Sanomissa. Julkaisematon Pro gradu, Tampereen yliopisto. Leminen, Pia (1993): Prostituutio naisen elämänkulussa 1900-luvun alun Helsingissä. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (123 s) Lotila, Sami (2004): Prostituution kasvot; haastattelututkimus virolaisista huorista. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Lukkarniemi, Marja (1980): Irtolainen vai alkoholisti. Tutkimus Helsingissä päihteiden väärinkäyttäjinä ja irtolaisina huolletuista henkilöistä ja heidän huoltamisestaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Majuri, Jouni (1994): Prostituutio sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Yksityis-oikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (53 s) Noppari, Elina (1996): Kaupallisen seksin käsittelyä suomalaisessa lehdistössä. Sukupuolten esittämisen problematiikkaa. Erikoistyö, Kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. (63 s) Palo, Sirpa (1996): Prostituutio - tarvitaanko ilmiön kriminalisointia? Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (75 s) Penttinen, Elina (2004): Corporeal Globalization. Narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization. Tapri Occasional Paper , University of Tampere. Petäjä, Pia Irmeli (1997): Kun lapsi on kaupan. Kansainvälisen lapsiprostituution todellisuuskuva. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälinen politiikka. (122 s) Pärssinen, Venla (2003): Ihmiskauppa rikoksena Suomen lainsäädäntömaisemassa - Ehdotus Suomen hallituksen erityiseksi rikoslain 25 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Pääkkönen, Riitta (1995): Rakkauden ammattilainen? Maksullisen miehen muotokuva. Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen julkaisusarja. B. Opinnäytetyöt; nro 6, Tampere. Seppälä, Päivi (1988): Prostituution sääntelyn vastainen liike Englannissa 186o-1880-luvuilla. Yleisen historian Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. (98 s) Silfverberg, Katri (1991): Handel med människor och utnyttjande av andras prostitution i den internationella rätten. Julkisoikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos. (98 s) Söderlund, Anna-Jeanne (1997): Stoppa pedofilerna! Hur massmedier konstruerar en god fiende. Examenduppsats i journalistik, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitetet. (42 s) Tuulasvaara-Kaleva, Tiina (1988): Prostituoitujen valvonta ja tutkielma, rankaisusäädökset Suomen historian pro gradu Tampereen yliopisto. (93 s) Vanhanen, Tapani (1985): Siveellisyysrikoksia koskeva lainsäädäntö ja seksuaalimoraali. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. (133 s)

3 Varsa, Hannele (1985): Prostituution näkymätön osa miesasiakkaat. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (129 s) Virmasalo, Elina (2000): Sabangin prinsessat. Prostituutio Filippiineillä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, Kulttuuriantropologia. Willman, Petri (1994): Prostituution sääntely. Tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (78 s) Andra vetenskapliga publikationer Aikio, Annukka (red.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana. Duovvi ry., Utsjoki. Alkio, Tiina & Huovinen, Minna (1993): Jos ei puhetta niin ei puutetta? Vankien mahdollisuuksista toteuttaa seksuaalisia tarpeitaan vankeusaikana. Syventävä työ, sosiaalikasvattajat, ryhmä 3. Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Anttila, Tuija (1985): Sukupuolikauppa ilmiönä ja sen säätely Suomessa. Sosiaalihuoltajatutkinnon avohuollon linjan tutkielma, Tampereen yliopisto. (52 s) Anttonen, Henna, Isosaari, Sari, Luukkonen, Tuija, Pentti, Niina & Suojanen, Nina (1996): Kaikella on hintansa Prostituutioura ammattihenkilöstön näkökulmasta. Seminaarityö, Sosiaaliohjaajalinja, Kymenlaakson ammattiopisto, Elimäki. Hautala, Markku & Kovalainen, Ani (1991): Prostituutio sosiaalisena kysymyksenä ja Helsinginseudun prostituoitujen neuvontapistetoiminta. Seminaarityö, Kemin sosiaalialan oppilaitos. Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2000): Uudet teknologiat. Globalisaatio ja seksiteollisuus. Naistutkimus Kvinnoforskning 4, Holli, Anne Maria (2004): Towards a new prohibitionism? State feminism, women's movements and prostitution policies in Finland. Teoksessa: Joyce Outshoorn (red.): Politics of Prostitution: Women s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. New York, West Nyack: Cambridge University Press, Häkkinen Antti (1997): Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret: Helsingin vanha prostituutiokulttuuri. Marjatta Rahikainen (toim.) Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä. SHS, Helsinki. Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. Häkkinen Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Hämäläinen, Seppo (1994): Naisprostituutio - huora, ilotyttö vai prostituoitu. Tutkielma, Vankeinhoitotutkinto/johtajan tutkinto, Vankeinhoidon koulutuskeskus. Jyrkinen Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Järvinen Margaretha. (1990): Den 'normala' prostitutionen. Naistutkimus Kvinnoforskning 1990:4.

4 Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Turku: Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi nr 2. Kaakinen, Marjaana, Kervinen, Anne & Narmala, Marja (1991): Rohkeasti vastanneet palkitaan unelmien täyttymyksellä. Prostituutioilmoittelua suomalaisten seksilehtien kontaktipalstoilla. Syventävä työ, Sosiaalikasvattajat, ryhmä 1, Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Erkki Asp & Pekka Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kontrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Sosiologian tutkimuksia, sarja B 22, Turun yliopisto. Kauppinen, Jaana (2000): Kansainvälinen ihmiskauppa ja suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin prostituoituihin. Naistutkimus Kvinnoforskning 2/2000, Komulainen, Marja & Pitkälä, Merja (1994): Psykiatrisen hoitohenkilökunnan valmiudet kohdata seksuaalisuutta ja prostituoituja hoitotyössä. Tutkimustyö, Sairaanhoitajan linja, psykiatrinen hoitotyö, Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos. Korhonen, Anne (2004): Sie viet, mie vikisen. Pohjoisen naiskaupan uhrit lehtikirjoituksissa. Teoksessa: Päivi Naskali, Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Anne Korhonen & Mervi Kutuniva (toim.): Tuulia. Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 4. Rovaniemi 2003, Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Kuitunen, Teija & Lempinen, Mia (1992): Madonna vai huora. Prostituutio köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen vaikuttavana tekijänä. Seminaarityö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Kultala, Elisa & Nylander, Tarja (1998): Prostituoidun henkisen jaksamisen keinot. Prostituutioon liittyviä ongelmia yhteydessä yksilön henkiseen jaksamiseen. Sairaanhoitajan opintolinja, Psykiatrisen hoitotyön päättötyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos. (56 s) Laukkanen, Sirpa (1993): Prostituutio ilmiönä majoitus- ja ravitsemusalalla. Opinnäytetyö, Lahden hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos. Linnakangas, Esko (2005): Seksityöntekijöiden ja -asiakkaiden tuloverokohtelu. Oikeus 2005/4. Marttila, Anne-Maria (2004): Seksiä ilman rajoja? Kansainvälistyvä seksiteollisuus ja suomalaiset prostituution asiakkaat. Naistutkimus Kvinnoforskning 1:2004, Marttila, Anne-Maria (2004): Sex Tourism on the World Wide Web. Prostitution, Sex Trafficking and the New Information and Communication Technologies. Kimi Kärki (toim.): Power and Control. Perspectives on Integration and Multiculturalism in Europe. The Family Federation of Finland, The Population Research Institute D 43/2004; Publications of Cultural Interaction and Integration 8. Turku Marttila, Anne-Maria (2006): Rajat ylittävä prostituutio ja suomalaiset asiakkaat Suomessa, Virossa ja Luoteis-Venäjällä. Idäntutkimus 4:2006, Marttila, Anne-Maria (2008): Desiring the Other : Prostitution Clients on a Transnational Red- Light District in the Border Area of Finland, Estonia and Russia. Gender, Technology and Development, 1/2008, vol. 12 No. 1, Niemi-Kiesiläinen Johanna (2002): Yhdeksän myyttiä seksin oston kieltämisestä. Naistutkimus - Kvinnoforskning 4/2002,

5 Niemi-Kiesiläinen, Johanna (2004): Naiskauppa, paritus ja seksin osto. Lakimies 2004/3. Niemi-Kiesiläinen Johanna (2005): Kvinnohandel, koppleri och sexköp. Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab 92-1, Nieminen, Liisa (2005): Nais- ja lapsikauppa ihmisoikeusongelmana. Oikeus 2005/2. Pärssinen, Venla (2006): Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa. Oikeus 2006/35, Roth, Venla (2007): Paritusta vai ihmiskauppaa? Defensor Legis 2007/3, Sandberg, Liisa (1970): Irtolaisuuden tilastollistarkastelua vuosina Tutkielma sosiaalipolitiikan keskikurssia varten, Tampereen yliopisto. Silfverberg Katri (1991): Suppression of the traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish yearbook of international law 2, Skaffari, Pia & Urponen, Kyösti (2004): Ei vain rakkaudesta, vaan myös... Esiselvitys Lapin seksimarkkinoista ja prostituutiosta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 48, Rovaniemi. Snellman, Hanna (1999): Red Lights in the Wilderness. Ethnologia Scandinavica Vol. 29, Tani, Sirpa (2002): Who's Place is This Space? Life in the Street Prostitution Area in Helsinki, Finland. International Journal of Urban and Regional Research 26(2), Tuulasvaara-Kaleva Tiina (1990): De prostituerades rättsliga ställning i Finland från 1870-talet till 1930-talet. Historisk tidskrift för Finland 75:2, Andra publikationer om prostitution och övrig relevant litteratur - publicerat under 1990-talet och framåt Aikio, Annukka (toim.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana.. Duovvi ry., Utsjoki. Ala-Nikkola, Merja (1992): Naisten kontrollia prostituution sääntelyn nimissä. Naistutkimus 1992:4, Ammattilaisen turvaseksiopas. Turvallisempaa seksiä, turvallisempaa seksityötä (1997). Protukipiste ry. Gregersen, Edgar (1993): Seksuaalisuuden maailma. WSOY, Porvoo. Grönfors, Martti & Partanen, Heikki (1991): Hiv-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa erityisryhmissä. Seksuaaliasenteet, sukupuoliidentiteetti ja seksuaalikäyttäytyminen. AIDS-tukikeskuksen julkaisusarja, Helsinki. Haaparanta, Pertti (1994): Yöt, työt, tytöt. Kansantaloudellinen aikakauskirja, The Finnish Economic Journal, 90. vsk, 1994:1, Haavio-Mannila, Elina; Kontula, Osmo & Kuusi, Elina (2001): Trends in Sexual Life. Mea sured by national sex surveys in Finland in 1971, 1992 and 1999, and a comparison to a sex survey in St. Petersburg in Working Papers E 10/2001, Helsingfors: Institutet för Befolkningsforskning, Befolkningsförbundet. Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Helsinki: Ministry of the Interior.

6 Häkkinen Antti (1993): Bordellista etäseksiin - prostituution historiaa Helsingissä. Teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta. Prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Teoksessa: M. Heikkilä & K. Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. (302 s) Hänninen, Jorma (1994): Seksitarinan pornografinen käsikirjoitus: minä sain, olen siis mies. Teoksessa: J. P. Roos & E. Peltonen (toim.): Miehen elämää. Kirjoituksia miesten omaelämäkerroista. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Hänninen, Jorma (1994): Erotisoitu ruumis ja potenssin markkinat. Teoksessa: J. Sipilä & A. Tiihonen (toim.): Miestä rakennetaan maskuliinisuuksia puretaan. Vastapaino, Tampere, Hollander, Xaviera (Moore, Robin & Dunleavy, Yvonne) (1993): Onnellinen madame. Alkuteos: The Happy Hooker. Otava, Helsinki. (255 s) Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (toim.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Ministry of the Interior, Helsinki. Honkasalo, Kukka (1998): Prostituoidut. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (1998): Oikeusmurhia ja seksiorjuutta. Teoksessa: M. Huhta-niemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (toim.) (1998): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki. (122 s) Hyvät tytöt pääsevät taivaaseen, pahat tytöt pääsevät joka paikkaan: seksin ammattilaiset kertovat (1990). Toim.: E. Marcus ja suom.: W. de Camp. Odessa, Tampere ja Helsinki. (96 s) Järvinen, Margaretha (1990): Den normala prostitutionen. Naistutkimus 1990:4, 315. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis Förlag, Åbo. (285 s) Järvinen, Margaretha (1991): Könsperspektiv på prostitusjonen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Järvinen, Margaretha (1991): Skal prostitution forebygges? SOCIAL KRITIK 1991:15. Järvinen, Margaretha (1993): Of Vice and Women: Shades of Prostitution. Käännös: K. Leander. Scandinavian Studies in Criminology, Vol 13, Scandinavian University Press, Oslo. (191 s) Järvinen, Margaretha (1993): Prostitution in Helsinki. A Disappearing Social Problem? Journal of the History of Sexuality 1993:3:4, April, Jyrkinen, Marjut & Lammi-Taskula, Johanna (1998): Pornoa puhelimessa ja PC:llä? - Kaupallisen seksin asiakkuus Suomessa Luentolyhennelmät, TER-VE-SOS 98, Seminaarien kirja, 214. (1 s) Jyrkinen, Marjut & Karjalainen, Leena (eds.) (2001): Minors in the Sex Trade. Report of the European Commission STOP Project, Hamina. Jyrkinen, Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Jyrkinen, Marjut (toim.) (1995): Changing Faces of Prostitution. Conference Book, Helsinki 3 5 May Unioni - The League of Finnish Feminists, Meripaino, Helsinki. (174 s.)

7 Kannanotto seksibisnekseen (1993). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta , Helsinki. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Teoksessa: E. Asp & P. Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kotrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Turun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia, B 22, Turku, Kauppinen, Jaana (1993): Prostituutio ja AIDS. Teoksessa: P. Leinikki ja M. Löytönen (toim.): Kaikki AIDSista. WSOY, Porvoo. Kauppinen, Jaana (1995): Prostituutio kansainvälistyy. Kansanterveys-lehti 4/1995. Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Who s Buying? The Clients of Prostitution. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Helsinki Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (2002): Racism in the Sex Trade in Finland. NIKK magasin No. 1, Kekäläinen, Markku, Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai (1995): Eroksen aika. Kirjayhtymä, Helsinki. (209 s) Kilbourn, Phyllis ym. (1997): Lapsen tähden. Suomennus: A. Pönni & U. Tervo. Alkuteos: Children in crisis. Päivä, Hämeenlinna. (284 s) Kimpimäki, Minna (1999): Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana. Lakimies 1999/8. Kontula, Anna (2005): Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö. Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997): Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämänkertojen kuvaamana. WSOY, Porvoo. (745 s) Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1993): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY, Porvoo. (579 s) Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Koskinen, Taava (toim.) (1998): Kurtisaaneista kunnian naisiin. Näkökulmia Huora-akatemiasta. Yliopistopaino, Helsinki. (250 s) Kotkas, Toomas (1998): Ohjesääntöinen prostituutio - Foucault laista biovaltaa? Prostituution viralliskontrollin murroskausi ja 1900-luvun vaihteessa. Oikeus 1998:2, Kupari, Tarja (1993): Prostituutiota koskeva kirjallisuuskoonnos. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Aiheita 1993:7, Helsinki. (16 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 231, Helsinki. (120 s) Laukkanen, Mari-Elina (2000): Suomalainen päivälehdistö seksikaupan foorumina. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2000:12, Helsinki. Laukkanen, Mari-Elina (1999): Suomalainen ja muu Pohjoismainen prostituutiokirjallisuus. Aiheita 17/1999. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Publication series no. 38. Leminen, Pia (1994): Elämää prostituution jälkeen. Teoksessa: M. Heikkilä ja K.Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere,

8 Leskinen, Jari (2003) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Keskusrikospoliisin Rikostutkimus Helsinki Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (1999): Seksibisnes. Vihreä Sivistysliitto ry, Pultti ajankohtaiset pamfletit 3, Helsinki. (63 s) Naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten (1996). Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Euroopan yhteisöjen komissio, KOM(96) 567 lopullinen, Asiakirjat, Bryssel (51 s) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista (1993). Licia Brussa, Suomennus: H. Saikkola. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, Sarja C, Työraportteja 1993:1, Helsinki. (82 s) Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1994). Lama ja Helsingin seksibaarit. Teoksessa: V. Keskinen (toim.): Lama sulkee, lama avaa. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1994:11, Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1995): Seksityötä baarien yössä - kiista seksibaareista. Teoksessa: J. Lähteenmaa & L. Mäkelä (toim.): Helsingin yö. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, Näre, Sari (1994): Pornografiakeskustelusta bordellikeskusteluun. Kaupallinen seksi vietti- ja rakkauseetoksen taistelukenttänä. Teoksessa: S. Heinämaa & S. Näre (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Gaudeamus, Helsinki, Näre, Sari (1995): Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimusraportteja, 229, Helsingin yliopisto. (203 s) Näre, Sari (1998): Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä. Teoksessa: K. Ilmonen (toim.): Moderniteetti ja moraali. Gaudeamus, Helsinki, Noponen, Sami (1997): Sir Vilin nousu ja tuho. Tiedotustutkimus 1997:3, Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja luvun alussa. Gummerus, Jyväskylä. (237 s) Pohjola-Vilkuna, Kirsi (1995): Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 177, Helsinki. (165 s) Ronkainen, Suvi (1998): Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa - Tutkimuksen katveet valokeilassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Naistutkimusraportteja 1998:2, Helsinki. (72 s) Saikkola, Heli (1993) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasaarvojulkaisuja. Sarja C. Työraportteja 1993, 1, Helsinki. Secrets That Destroy. Viisi eurooppalaista seminaaria lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta (1998). Pelastakaa Lapset & International Save the Children Alliance Europe Group Project, Rädda Barnen, Stockholm. (56 s) Seksibisnestoiminkunnan loppumietintö Oikeusministeriö. Komite-anmietintö 1995:10, Painatuskeskus, Helsinki. (66 s) Seksibisnestoiminkunnan välimietintö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. Komiteanmietintö 1995:2, Painatuskeskus, Helsinki. (38 s) Seksuaalirikokset: rikoslakiprojektin ehdotus (Seksuaalityöryhmä; Ilkka Rautio, Risto Jaakkola, Inkeri Anttila, Sirpa Taskinen, Soile Pohjonen). Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1993:8, Painatuskeskus, Helsinki. (72 s) Silfverberg, Katri & Kauppinen, Jaana (1992): Raportti Suomen prostituutiotilanteesta. Viranomaiskäytännöt, palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö. Ulkoasianministeriö,

9 Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs, No 4, Helsinki. (50 s) Silfverberg, Katri (1991): Suppression of traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish Yearbook of International Law 1991:2, Strömpl, Judit (2003): Russian and Estonian sex workers and the Prostitution Counsellling Centre in Helsinki. Kris Clarke (ed.): Welfare Research into Marginal Communities in Finland: Insider Perspectives on Health and Social Care. Department of Social Policy and Social Work, University of Tampere, Träskman, Per Ole (2004): Ostettu seksi on kielletty seksi. Onko seksipalvelujen oston kriminalisointi oikea keino prostituution vähentämiseen? Lakimies 2004/3. Turunen, Merja-Maaria (toim.) (1996): Kun kaikki on kaupan... Prostituution asiantuntijatyöryhmän raportti. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 190, Helsinki. (115 s) Tuusvuori, Jarkko S. (1996): Prostituutio - pro & contra. Tiede ja edistys 21:3. Ulkomaalaisten vaimojen välitys. Työryhmän mietintö (Markku Helin, Jukka Lindstedt, Leila Räsänen, Pia Tirronen). Oikeusministeriö, Helsinki. (37 s) Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Kommentti naiskauppakeskusteluun. Naistutkimus 1996:4, Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Viranomaisyhteistyön kehittäminen selvityshankkeen väliraportti (1999). Valtiovarainministeriö, Työryhmämuistioita 1999:5, Helsinki. (117 s) - publicerat innan 1990-talet Auvinen, Aila, Minkkinen, Tuula & Saarinen, Helvi (1986): Prostituutio ja seksiturismi. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Kuutospaino, Helsinki. (44 s) Cleland, John (1988): Fanny Hill. Ilotytön muistelmat. Otava, Keuruu. Hobson, Barbara (1985): Prostitution and the Politics of Class and Gender. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, Working papers, No 6, Tampere. Jousimaa, Kaarina (1984): Prostituoidun muotokuva. Tutkimus huoltopoliisin kuulusteluasiakirjojen pohjalta. Sosiaaliturva 1984:14, Järvinen, Margaretha & Snare, Annika (1986): Kvinnor, alkohol and behandling. NADpublication 1986:13, Helsinki. Järvinen, Margaretha & Stenius, Kestin (1985): En karl lyder mycket bättre. Restaurangkontrollen och kvinnan. Alkoholpolitik 1985:2. Järvinen, Margaretha (1984): Prostitution i Finland - accepterad eller fördömd? Sosiologia 1984:21:3, Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi: 2, Åbo. (209 s) Karhunen, Seija (1985): Helsingin prostituoidut irtolaislain toimenpiteiden kohteena - sosiaalityöntekijän näkökulma. Helsingin sosiaalivirasto, Muistio Katulapset (1985). Lapset ja yhteiskunta 44, 1985:9,

10 Komiteamietintö 1986:46. Irtolaislain komoamisen vaikutuksia selvittävän toi-mikunnan mietintö (1987). Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. (252 s) Koskiranta, Katarina, Pietarinen, Tiina & Tolvanen, Marika (1989): Naimaton, nainen ja köyhä 1900-luvun alun Helsingissä. Teoksessa: A. Häkkinen (toim.): Vähäväkisten Helsinkiä. Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 1989:22, Lahti, Pirkko & Mäkinen, Tuija (1979): Kolme piilo-ongelmaa: Prostituutio. Väkisinmakaaminen. Perheväkivalta. Pohjoismainen Kriminologien yhteistyöneuvoston naiskriminologien seminaari Ruotsissa Sosiaaliturva 1979:8, Markkula, Hannes (1981): Maksettu nainen. Raportti suomalaisista ilotytöistä. Kustannus Mäkelä OY, Karkkila. (161 s) Mützenbacher, Josefine (1989): Wieniläisen ilotytön tarina 2. Gummerus, Jyväskylä. Niiranen, Timo (1986): Erotiikan kulttuurihistoria. Kustannuskiila, Helsinki. (607 s) Nygård, Toivo (1985): Irtolaisuus ja sen kontrolli 1800-luvun alun Suomessa. Studia historica Jyväskyläensia, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. (162 s.) Nygård, Toivo (1989): Prostituutio 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa: Pysy lujana omalla maalla! Acta Historica Jyväskyläensia 40. Jyväskylä. Näre, Sari (1986): Kiimaisen naisen arkkityyppi ja myytti miestenlehdissä: jungilaisen arkkityyppiteorian ja strukturalistisen myyttianalyysin käyttöyhteyttä etsimässä. Tasaarvoasiain neuvottelukunta, Naistutkimusmonisteita 1986:3, Helsinki. (131s) Prostituutio Ruotsissa (1984). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, Julkaisuja 1984:2, Helsinki. (135 s) Pönkä, Antti (1984): Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Pöyhönen, Maria (1986): Prostituutio kansallisena ja kansainvälisenä kysymyksenä. Suomen kunnallislehti 71:14, Rauhala, Urpo (& Pönkä, Antti) (1984): Huoltopoliisin tietoon tullut prostituutio Helsingissä. Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto, Sosiaalisia erikoistutkimuksia SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Utriainen, Terttu (1989): Yhteiskunnan lainsäädäntö seksuaalisuhteiden säätelijänä. Teoksessa: Seksologian perusteita. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, Helsinki, Varsa, Hannele & Heinonen, Markku (1984): Irtolaisrekisteri Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1984:12. (117 s) Varsa, Hannele (1986): Prostituution näkymätön osa: miesasiakkaat. Lehtiilmoitteluprostituution asiakkaista. Naistutkimusmonisteita, Kvinnoforskningsstenciler 5:1986, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. (101 s) Varsa, Hannele (1988): Varakas herra etsii päiväkahviseuraa. Teoksessa: Salattu seksuaalisuus. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, WSOY, Juva, Österberg, Ingalill (1984): Sukupuolikauppa - minkänäköinen se on meillä? Tiimi 1984:3, A- klinikkasäätiö.

11 Offentliga dokument om prostitution och människohandel Ihmiskaupan vastainen tarkennettu toimintasuunniltema [Preciserad handlingsplan mot människohandel 2008] Ihmiskaupan vastainen toimintasuunniltema [Handlingsplan mot människohandel Helsingfors: Utrikesministeriet 2005] Maahanmuuttovirasto (2008): Oleskelulupa ihmiskaupan uhrille. Maahanmuuttovirasto 3/2008. Oikeusministeriö (2003): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:5, Oikeusministeriö (2004): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Tiivistelmä lausunnoista. Sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma Työministeriö (2006): Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi. Työhallinnon julkaisu 368/2006. Työministeriö (2007): Näkymättömät uhrit. Ohjausryhmän ehdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi. Työhallinon julkaisu 383/2007.

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B 2012 Piirin Mestaruuskisa miehet A, 6 sarjaa eu (06.02.2012-18.02.2012) LUOKKA M-B 1. Oskari Marttila ET Kotka 1284 (0) (40) (180) 2. Jyrki Vainio Ponsi Kouvola 1229 (0) (36) (205) 3. Jaakko Luoma Kasi-Viis

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13, ,02 2

LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13, ,02 2 LAJI: 100m SARJA: MYL Kilp.Nro NIMI OPPILAITOS TULOS TUULI SIJA 59 Pylväs Markus Lapin ammattiopisto 13,74 1 61 Rajamäki Kari Teuvan aikuiskoulutuskeskus 14,02 2 18 Järvirinne Harri Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30 KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54 KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty 26.1. klo 21.54 LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Liitosaapas Naiset. Liitosaapas Miehet. pvm

Liitosaapas Naiset. Liitosaapas Miehet. pvm Liitosaapas Naiset pvm 1 Tuija Salonen Speul 40,33 29.3.2013 Kuopio 2 Meri-Tuulia Kouhia LepU 34,40 29.3.2013 Kuopio 3 Heidi Korkalainen Savon Saapas 33,71 29.3.2013 Kuopio 4 Piia Aaltokoski LepU 31,93

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 la 10:30 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi Kankkunen

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm) TUA:n Ruskeenkiven Ampumarata Akaa 31.08-01.09.2013 14:35:42 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAS 100 98100 99 98 96 591 2. Teemu Lipponen NoSA 99100 96 96 97 98 586 3. Jussi Hölli

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS KILPA Timo Nissinen Jämsänkoski 29,96 30,84 30,30 30,58 30,84 1 SE Jukka Vesterinen 27,20 27,85 27,22 27,68 26,02

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot