Finland. Akademiska avhandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finland. Akademiska avhandlingar"

Transkriptio

1 Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina Laukkanen inom ramen för projektet "Prevention of Prostitution " i Finland. Bibliografin har tidigare publicerats i publikationsserien "Themes from Finland" av STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social och hälsovården. Biografin har redigerats och kompletterats med ytterligare material. Akademiska avhandlingar Aaltio, Elina (2008): Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto. Drake, Sunniva (1983): Besiktningskvinnorna i Helsingfors 1867 och Pro gradu avhandling i Finlands och Skandinaviens historia, Helsingfors universitet. Honkasalo, Kukka (1996): Prostituution liikkuvuus Filippiineillä. Kaupallista seksiä aiheuttavat ja ylläpivät tekijät. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. Huilla, Kimmo (1978): Keskustelu kristillisestä sukupuolimoraalista Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, kirkkohistorian laitos. Juurikkala, Virva (1997): Häpeäksi kansakunnalle. Tervalammen työlaitoksen naisirtolaiset Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (135 s) Jyrkinen, Marjut (2005): The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex. Global Linkages, Policies, Technologies. Helsinki: Svenska Handelshögskolan. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis förlag, Åbo. Kauppinen, Jaana (1990): Prostituution mikro- ja makrotasojen kohtaaminen. Prostituution välittömien osapuolten asema Suomessa ja yhteiskunnan valmiuksista vastata prostituution problematiikkaan. Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos. (120 s) Kimpimäki, Minna (1994): Rikosoikeudellinen näkökulma kaupalliseen erotiikkaan: Prostituution, seuralaispalvelun, erotiikkaravintoloiden ja eroottisten puhelinpalveluiden lainsäädännöllinen tila. Pro gradu tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta. (84 s) Kivistö, Minna (1996): Suomalaiset turisteina Tallinnassa. Paikallisen väestön näkemys suomalaisista turisteista. Pro gradututkielma, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. (104 s) Kontula, Anna (2008): Punainen eksodus: tutkimus seksityöstä Suomessa. Like, Helsinki. Kotkas, Toomas (1996): Foucault ja prostituoitujen viralliskontrollin murroskausi ja luvun vaihteen Suomessa. Rikos- ja prosessioikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (90 s) Kuivaniemi, Leni (2004): Human Rights Perspective to Trafficking in Women. Master s Thesis, University of Helsinki. Kärki, Jarmo (1998): Diskurssianalyyttinen tutkielma prostituution representoitumisesta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Sosiologian pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. (84 s)

2 Kölli, Tuija (1982): Prostitutsioonikysymys. Ns. ohjesääntöinen prostituutiojärjestelmä, siitä käyty keskustelu ja toiminta sen lakkauttamiseksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian historia. (80 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (106 s) Lehto, Tia-Maria (2006): Tahra tasa-arvovaltiossa? Prostituutio ja seksin oston kriminalisointi Helsingin Sanomissa ja Pohjolan Sanomissa. Julkaisematon Pro gradu, Tampereen yliopisto. Leminen, Pia (1993): Prostituutio naisen elämänkulussa 1900-luvun alun Helsingissä. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian laitos. (123 s) Lotila, Sami (2004): Prostituution kasvot; haastattelututkimus virolaisista huorista. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Lukkarniemi, Marja (1980): Irtolainen vai alkoholisti. Tutkimus Helsingissä päihteiden väärinkäyttäjinä ja irtolaisina huolletuista henkilöistä ja heidän huoltamisestaan. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Majuri, Jouni (1994): Prostituutio sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Yksityis-oikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto. (53 s) Noppari, Elina (1996): Kaupallisen seksin käsittelyä suomalaisessa lehdistössä. Sukupuolten esittämisen problematiikkaa. Erikoistyö, Kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. (63 s) Palo, Sirpa (1996): Prostituutio - tarvitaanko ilmiön kriminalisointia? Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (75 s) Penttinen, Elina (2004): Corporeal Globalization. Narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization. Tapri Occasional Paper , University of Tampere. Petäjä, Pia Irmeli (1997): Kun lapsi on kaupan. Kansainvälisen lapsiprostituution todellisuuskuva. Pro gradu tutkielma, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, kansainvälinen politiikka. (122 s) Pärssinen, Venla (2003): Ihmiskauppa rikoksena Suomen lainsäädäntömaisemassa - Ehdotus Suomen hallituksen erityiseksi rikoslain 25 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Pääkkönen, Riitta (1995): Rakkauden ammattilainen? Maksullisen miehen muotokuva. Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen julkaisusarja. B. Opinnäytetyöt; nro 6, Tampere. Seppälä, Päivi (1988): Prostituution sääntelyn vastainen liike Englannissa 186o-1880-luvuilla. Yleisen historian Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto. (98 s) Silfverberg, Katri (1991): Handel med människor och utnyttjande av andras prostitution i den internationella rätten. Julkisoikeuden tutkielma, Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos. (98 s) Söderlund, Anna-Jeanne (1997): Stoppa pedofilerna! Hur massmedier konstruerar en god fiende. Examenduppsats i journalistik, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitetet. (42 s) Tuulasvaara-Kaleva, Tiina (1988): Prostituoitujen valvonta ja tutkielma, rankaisusäädökset Suomen historian pro gradu Tampereen yliopisto. (93 s) Vanhanen, Tapani (1985): Siveellisyysrikoksia koskeva lainsäädäntö ja seksuaalimoraali. Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. (133 s)

3 Varsa, Hannele (1985): Prostituution näkymätön osa miesasiakkaat. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. (129 s) Virmasalo, Elina (2000): Sabangin prinsessat. Prostituutio Filippiineillä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, Kulttuuriantropologia. Willman, Petri (1994): Prostituution sääntely. Tutkielma, Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. (78 s) Andra vetenskapliga publikationer Aikio, Annukka (red.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana. Duovvi ry., Utsjoki. Alkio, Tiina & Huovinen, Minna (1993): Jos ei puhetta niin ei puutetta? Vankien mahdollisuuksista toteuttaa seksuaalisia tarpeitaan vankeusaikana. Syventävä työ, sosiaalikasvattajat, ryhmä 3. Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Anttila, Tuija (1985): Sukupuolikauppa ilmiönä ja sen säätely Suomessa. Sosiaalihuoltajatutkinnon avohuollon linjan tutkielma, Tampereen yliopisto. (52 s) Anttonen, Henna, Isosaari, Sari, Luukkonen, Tuija, Pentti, Niina & Suojanen, Nina (1996): Kaikella on hintansa Prostituutioura ammattihenkilöstön näkökulmasta. Seminaarityö, Sosiaaliohjaajalinja, Kymenlaakson ammattiopisto, Elimäki. Hautala, Markku & Kovalainen, Ani (1991): Prostituutio sosiaalisena kysymyksenä ja Helsinginseudun prostituoitujen neuvontapistetoiminta. Seminaarityö, Kemin sosiaalialan oppilaitos. Hearn, Jeff & Jyrkinen, Marjut (2000): Uudet teknologiat. Globalisaatio ja seksiteollisuus. Naistutkimus Kvinnoforskning 4, Holli, Anne Maria (2004): Towards a new prohibitionism? State feminism, women's movements and prostitution policies in Finland. Teoksessa: Joyce Outshoorn (red.): Politics of Prostitution: Women s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. New York, West Nyack: Cambridge University Press, Häkkinen Antti (1997): Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret: Helsingin vanha prostituutiokulttuuri. Marjatta Rahikainen (toim.) Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä. SHS, Helsinki. Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. Häkkinen Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Hämäläinen, Seppo (1994): Naisprostituutio - huora, ilotyttö vai prostituoitu. Tutkielma, Vankeinhoitotutkinto/johtajan tutkinto, Vankeinhoidon koulutuskeskus. Jyrkinen Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Järvinen Margaretha. (1990): Den 'normala' prostitutionen. Naistutkimus Kvinnoforskning 1990:4.

4 Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Turku: Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi nr 2. Kaakinen, Marjaana, Kervinen, Anne & Narmala, Marja (1991): Rohkeasti vastanneet palkitaan unelmien täyttymyksellä. Prostituutioilmoittelua suomalaisten seksilehtien kontaktipalstoilla. Syventävä työ, Sosiaalikasvattajat, ryhmä 1, Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitos. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Erkki Asp & Pekka Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kontrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Sosiologian tutkimuksia, sarja B 22, Turun yliopisto. Kauppinen, Jaana (2000): Kansainvälinen ihmiskauppa ja suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin prostituoituihin. Naistutkimus Kvinnoforskning 2/2000, Komulainen, Marja & Pitkälä, Merja (1994): Psykiatrisen hoitohenkilökunnan valmiudet kohdata seksuaalisuutta ja prostituoituja hoitotyössä. Tutkimustyö, Sairaanhoitajan linja, psykiatrinen hoitotyö, Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos. Korhonen, Anne (2004): Sie viet, mie vikisen. Pohjoisen naiskaupan uhrit lehtikirjoituksissa. Teoksessa: Päivi Naskali, Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Anne Korhonen & Mervi Kutuniva (toim.): Tuulia. Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 4. Rovaniemi 2003, Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Kuitunen, Teija & Lempinen, Mia (1992): Madonna vai huora. Prostituutio köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen vaikuttavana tekijänä. Seminaarityö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Kultala, Elisa & Nylander, Tarja (1998): Prostituoidun henkisen jaksamisen keinot. Prostituutioon liittyviä ongelmia yhteydessä yksilön henkiseen jaksamiseen. Sairaanhoitajan opintolinja, Psykiatrisen hoitotyön päättötyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos. (56 s) Laukkanen, Sirpa (1993): Prostituutio ilmiönä majoitus- ja ravitsemusalalla. Opinnäytetyö, Lahden hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos. Linnakangas, Esko (2005): Seksityöntekijöiden ja -asiakkaiden tuloverokohtelu. Oikeus 2005/4. Marttila, Anne-Maria (2004): Seksiä ilman rajoja? Kansainvälistyvä seksiteollisuus ja suomalaiset prostituution asiakkaat. Naistutkimus Kvinnoforskning 1:2004, Marttila, Anne-Maria (2004): Sex Tourism on the World Wide Web. Prostitution, Sex Trafficking and the New Information and Communication Technologies. Kimi Kärki (toim.): Power and Control. Perspectives on Integration and Multiculturalism in Europe. The Family Federation of Finland, The Population Research Institute D 43/2004; Publications of Cultural Interaction and Integration 8. Turku Marttila, Anne-Maria (2006): Rajat ylittävä prostituutio ja suomalaiset asiakkaat Suomessa, Virossa ja Luoteis-Venäjällä. Idäntutkimus 4:2006, Marttila, Anne-Maria (2008): Desiring the Other : Prostitution Clients on a Transnational Red- Light District in the Border Area of Finland, Estonia and Russia. Gender, Technology and Development, 1/2008, vol. 12 No. 1, Niemi-Kiesiläinen Johanna (2002): Yhdeksän myyttiä seksin oston kieltämisestä. Naistutkimus - Kvinnoforskning 4/2002,

5 Niemi-Kiesiläinen, Johanna (2004): Naiskauppa, paritus ja seksin osto. Lakimies 2004/3. Niemi-Kiesiläinen Johanna (2005): Kvinnohandel, koppleri och sexköp. Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab 92-1, Nieminen, Liisa (2005): Nais- ja lapsikauppa ihmisoikeusongelmana. Oikeus 2005/2. Pärssinen, Venla (2006): Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa. Oikeus 2006/35, Roth, Venla (2007): Paritusta vai ihmiskauppaa? Defensor Legis 2007/3, Sandberg, Liisa (1970): Irtolaisuuden tilastollistarkastelua vuosina Tutkielma sosiaalipolitiikan keskikurssia varten, Tampereen yliopisto. Silfverberg Katri (1991): Suppression of the traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish yearbook of international law 2, Skaffari, Pia & Urponen, Kyösti (2004): Ei vain rakkaudesta, vaan myös... Esiselvitys Lapin seksimarkkinoista ja prostituutiosta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 48, Rovaniemi. Snellman, Hanna (1999): Red Lights in the Wilderness. Ethnologia Scandinavica Vol. 29, Tani, Sirpa (2002): Who's Place is This Space? Life in the Street Prostitution Area in Helsinki, Finland. International Journal of Urban and Regional Research 26(2), Tuulasvaara-Kaleva Tiina (1990): De prostituerades rättsliga ställning i Finland från 1870-talet till 1930-talet. Historisk tidskrift för Finland 75:2, Andra publikationer om prostitution och övrig relevant litteratur - publicerat under 1990-talet och framåt Aikio, Annukka (toim.) (2001): Naiskauppaa Euroopan reunalla Tenonlaakson prostituutio maailmanlaajuisen verkoston osana.. Duovvi ry., Utsjoki. Ala-Nikkola, Merja (1992): Naisten kontrollia prostituution sääntelyn nimissä. Naistutkimus 1992:4, Ammattilaisen turvaseksiopas. Turvallisempaa seksiä, turvallisempaa seksityötä (1997). Protukipiste ry. Gregersen, Edgar (1993): Seksuaalisuuden maailma. WSOY, Porvoo. Grönfors, Martti & Partanen, Heikki (1991): Hiv-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa erityisryhmissä. Seksuaaliasenteet, sukupuoliidentiteetti ja seksuaalikäyttäytyminen. AIDS-tukikeskuksen julkaisusarja, Helsinki. Haaparanta, Pertti (1994): Yöt, työt, tytöt. Kansantaloudellinen aikakauskirja, The Finnish Economic Journal, 90. vsk, 1994:1, Haavio-Mannila, Elina; Kontula, Osmo & Kuusi, Elina (2001): Trends in Sexual Life. Mea sured by national sex surveys in Finland in 1971, 1992 and 1999, and a comparison to a sex survey in St. Petersburg in Working Papers E 10/2001, Helsingfors: Institutet för Befolkningsforskning, Befolkningsförbundet. Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Helsinki: Ministry of the Interior.

6 Häkkinen Antti (1993): Bordellista etäseksiin - prostituution historiaa Helsingissä. Teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki. Häkkinen, Antti (1994): Maksettua rakkautta. Prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään. Teoksessa: M. Heikkilä & K. Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Helsinki, Häkkinen, Antti (1995): Rahasta vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä Otava, Helsinki. (302 s) Hänninen, Jorma (1994): Seksitarinan pornografinen käsikirjoitus: minä sain, olen siis mies. Teoksessa: J. P. Roos & E. Peltonen (toim.): Miehen elämää. Kirjoituksia miesten omaelämäkerroista. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Hänninen, Jorma (1994): Erotisoitu ruumis ja potenssin markkinat. Teoksessa: J. Sipilä & A. Tiihonen (toim.): Miestä rakennetaan maskuliinisuuksia puretaan. Vastapaino, Tampere, Hollander, Xaviera (Moore, Robin & Dunleavy, Yvonne) (1993): Onnellinen madame. Alkuteos: The Happy Hooker. Otava, Helsinki. (255 s) Hollmén, Lauri & Jyrkinen, Marjut (toim.) (1999): Building up a Network for Monitoring, Analysing and combatting Trafficking in Women and Children. European Commission STOP-project report. Ministry of the Interior, Helsinki. Honkasalo, Kukka (1998): Prostituoidut. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (1998): Oikeusmurhia ja seksiorjuutta. Teoksessa: M. Huhta-niemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Huhtaniemi, Maarit (toim.) (1998): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki. (122 s) Hyvät tytöt pääsevät taivaaseen, pahat tytöt pääsevät joka paikkaan: seksin ammattilaiset kertovat (1990). Toim.: E. Marcus ja suom.: W. de Camp. Odessa, Tampere ja Helsinki. (96 s) Järvinen, Margaretha (1990): Den normala prostitutionen. Naistutkimus 1990:4, 315. Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis Förlag, Åbo. (285 s) Järvinen, Margaretha (1991): Könsperspektiv på prostitusjonen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Järvinen, Margaretha (1991): Skal prostitution forebygges? SOCIAL KRITIK 1991:15. Järvinen, Margaretha (1993): Of Vice and Women: Shades of Prostitution. Käännös: K. Leander. Scandinavian Studies in Criminology, Vol 13, Scandinavian University Press, Oslo. (191 s) Järvinen, Margaretha (1993): Prostitution in Helsinki. A Disappearing Social Problem? Journal of the History of Sexuality 1993:3:4, April, Jyrkinen, Marjut & Lammi-Taskula, Johanna (1998): Pornoa puhelimessa ja PC:llä? - Kaupallisen seksin asiakkuus Suomessa Luentolyhennelmät, TER-VE-SOS 98, Seminaarien kirja, 214. (1 s) Jyrkinen, Marjut & Karjalainen, Leena (eds.) (2001): Minors in the Sex Trade. Report of the European Commission STOP Project, Hamina. Jyrkinen, Marjut (1998): Pohjoista politiikkaa ja prostituutiota. Oikeus 1998:2, Jyrkinen, Marjut (toim.) (1995): Changing Faces of Prostitution. Conference Book, Helsinki 3 5 May Unioni - The League of Finnish Feminists, Meripaino, Helsinki. (174 s.)

7 Kannanotto seksibisnekseen (1993). Tasa-arvoasiain neuvottelukunta , Helsinki. Kauppinen, Jaana (1991): Suhtautuminen prostituutioon Suomessa. Teoksessa: E. Asp & P. Hakkarainen (toim.): Erilaisuus ja kotrolli. Tutkimuksia sosiaalisista ongelmista ja sosiaalisesta kontrollista. Turun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia, B 22, Turku, Kauppinen, Jaana (1993): Prostituutio ja AIDS. Teoksessa: P. Leinikki ja M. Löytönen (toim.): Kaikki AIDSista. WSOY, Porvoo. Kauppinen, Jaana (1995): Prostituutio kansainvälistyy. Kansanterveys-lehti 4/1995. Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (eds.) (1999): Who s Buying? The Clients of Prostitution. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Helsinki Keeler, Laura & Jyrkinen, Marjut (2002): Racism in the Sex Trade in Finland. NIKK magasin No. 1, Kekäläinen, Markku, Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai (1995): Eroksen aika. Kirjayhtymä, Helsinki. (209 s) Kilbourn, Phyllis ym. (1997): Lapsen tähden. Suomennus: A. Pönni & U. Tervo. Alkuteos: Children in crisis. Päivä, Hämeenlinna. (284 s) Kimpimäki, Minna (1999): Ihmiskauppa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana. Lakimies 1999/8. Kontula, Anna (2005): Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö. Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997): Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämänkertojen kuvaamana. WSOY, Porvoo. (745 s) Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (toim.) (1993): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY, Porvoo. (579 s) Koskela, Hille; Tani, Sirpa & Tuominen, Martti (2000): Sen näkönen tyttö : tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Koskinen, Taava (toim.) (1998): Kurtisaaneista kunnian naisiin. Näkökulmia Huora-akatemiasta. Yliopistopaino, Helsinki. (250 s) Kotkas, Toomas (1998): Ohjesääntöinen prostituutio - Foucault laista biovaltaa? Prostituution viralliskontrollin murroskausi ja 1900-luvun vaihteessa. Oikeus 1998:2, Kupari, Tarja (1993): Prostituutiota koskeva kirjallisuuskoonnos. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Aiheita 1993:7, Helsinki. (16 s) Laukkanen, Mari-Elina (1998): Kuhinaa kulisseissa. Kun suomalainen mies myy potenssiaan. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 231, Helsinki. (120 s) Laukkanen, Mari-Elina (2000): Suomalainen päivälehdistö seksikaupan foorumina. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2000:12, Helsinki. Laukkanen, Mari-Elina (1999): Suomalainen ja muu Pohjoismainen prostituutiokirjallisuus. Aiheita 17/1999. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko (2002): Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Publication series no. 38. Leminen, Pia (1994): Elämää prostituution jälkeen. Teoksessa: M. Heikkilä ja K.Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere,

8 Leskinen, Jari (2003) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Keskusrikospoliisin Rikostutkimus Helsinki Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (1999): Seksibisnes. Vihreä Sivistysliitto ry, Pultti ajankohtaiset pamfletit 3, Helsinki. (63 s) Naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten (1996). Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Euroopan yhteisöjen komissio, KOM(96) 567 lopullinen, Asiakirjat, Bryssel (51 s) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista (1993). Licia Brussa, Suomennus: H. Saikkola. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja, Sarja C, Työraportteja 1993:1, Helsinki. (82 s) Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1994). Lama ja Helsingin seksibaarit. Teoksessa: V. Keskinen (toim.): Lama sulkee, lama avaa. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1994:11, Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (1995): Seksityötä baarien yössä - kiista seksibaareista. Teoksessa: J. Lähteenmaa & L. Mäkelä (toim.): Helsingin yö. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, Näre, Sari (1994): Pornografiakeskustelusta bordellikeskusteluun. Kaupallinen seksi vietti- ja rakkauseetoksen taistelukenttänä. Teoksessa: S. Heinämaa & S. Näre (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Gaudeamus, Helsinki, Näre, Sari (1995): Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimusraportteja, 229, Helsingin yliopisto. (203 s) Näre, Sari (1998): Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä. Teoksessa: K. Ilmonen (toim.): Moderniteetti ja moraali. Gaudeamus, Helsinki, Noponen, Sami (1997): Sir Vilin nousu ja tuho. Tiedotustutkimus 1997:3, Nygård, Toivo (1998): Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja luvun alussa. Gummerus, Jyväskylä. (237 s) Pohjola-Vilkuna, Kirsi (1995): Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 177, Helsinki. (165 s) Ronkainen, Suvi (1998): Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa - Tutkimuksen katveet valokeilassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Naistutkimusraportteja 1998:2, Helsinki. (72 s) Saikkola, Heli (1993) Naiskauppa ja pakkoprostituutio: raportti Euroopan neuvoston seminaarista. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasaarvojulkaisuja. Sarja C. Työraportteja 1993, 1, Helsinki. Secrets That Destroy. Viisi eurooppalaista seminaaria lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta (1998). Pelastakaa Lapset & International Save the Children Alliance Europe Group Project, Rädda Barnen, Stockholm. (56 s) Seksibisnestoiminkunnan loppumietintö Oikeusministeriö. Komite-anmietintö 1995:10, Painatuskeskus, Helsinki. (66 s) Seksibisnestoiminkunnan välimietintö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. Komiteanmietintö 1995:2, Painatuskeskus, Helsinki. (38 s) Seksuaalirikokset: rikoslakiprojektin ehdotus (Seksuaalityöryhmä; Ilkka Rautio, Risto Jaakkola, Inkeri Anttila, Sirpa Taskinen, Soile Pohjonen). Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1993:8, Painatuskeskus, Helsinki. (72 s) Silfverberg, Katri & Kauppinen, Jaana (1992): Raportti Suomen prostituutiotilanteesta. Viranomaiskäytännöt, palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö. Ulkoasianministeriö,

9 Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs, No 4, Helsinki. (50 s) Silfverberg, Katri (1991): Suppression of traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others. The Finnish Yearbook of International Law 1991:2, Strömpl, Judit (2003): Russian and Estonian sex workers and the Prostitution Counsellling Centre in Helsinki. Kris Clarke (ed.): Welfare Research into Marginal Communities in Finland: Insider Perspectives on Health and Social Care. Department of Social Policy and Social Work, University of Tampere, Träskman, Per Ole (2004): Ostettu seksi on kielletty seksi. Onko seksipalvelujen oston kriminalisointi oikea keino prostituution vähentämiseen? Lakimies 2004/3. Turunen, Merja-Maaria (toim.) (1996): Kun kaikki on kaupan... Prostituution asiantuntijatyöryhmän raportti. Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 190, Helsinki. (115 s) Tuusvuori, Jarkko S. (1996): Prostituutio - pro & contra. Tiede ja edistys 21:3. Ulkomaalaisten vaimojen välitys. Työryhmän mietintö (Markku Helin, Jukka Lindstedt, Leila Räsänen, Pia Tirronen). Oikeusministeriö, Helsinki. (37 s) Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Kommentti naiskauppakeskusteluun. Naistutkimus 1996:4, Vartti, Riitta (1996): Sir Vili ilmiö. Teoksessa: M. Huhtaniemi (toim.): Kauniit ja rohkeat filippiinat. Filippiiniläisnaiset meillä ja muualla. Filippiinit-seura ry, Helsinki, Viranomaisyhteistyön kehittäminen selvityshankkeen väliraportti (1999). Valtiovarainministeriö, Työryhmämuistioita 1999:5, Helsinki. (117 s) - publicerat innan 1990-talet Auvinen, Aila, Minkkinen, Tuula & Saarinen, Helvi (1986): Prostituutio ja seksiturismi. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Kuutospaino, Helsinki. (44 s) Cleland, John (1988): Fanny Hill. Ilotytön muistelmat. Otava, Keuruu. Hobson, Barbara (1985): Prostitution and the Politics of Class and Gender. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, Working papers, No 6, Tampere. Jousimaa, Kaarina (1984): Prostituoidun muotokuva. Tutkimus huoltopoliisin kuulusteluasiakirjojen pohjalta. Sosiaaliturva 1984:14, Järvinen, Margaretha & Snare, Annika (1986): Kvinnor, alkohol and behandling. NADpublication 1986:13, Helsinki. Järvinen, Margaretha & Stenius, Kestin (1985): En karl lyder mycket bättre. Restaurangkontrollen och kvinnan. Alkoholpolitik 1985:2. Järvinen, Margaretha (1984): Prostitution i Finland - accepterad eller fördömd? Sosiologia 1984:21:3, Järvinen, Margaretha (1987): Fallna kvinnor och hållna kvinnor. Polisen och prostitutionen i Helsingfors åren 1965, 1975 och Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi: 2, Åbo. (209 s) Karhunen, Seija (1985): Helsingin prostituoidut irtolaislain toimenpiteiden kohteena - sosiaalityöntekijän näkökulma. Helsingin sosiaalivirasto, Muistio Katulapset (1985). Lapset ja yhteiskunta 44, 1985:9,

10 Komiteamietintö 1986:46. Irtolaislain komoamisen vaikutuksia selvittävän toi-mikunnan mietintö (1987). Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. (252 s) Koskiranta, Katarina, Pietarinen, Tiina & Tolvanen, Marika (1989): Naimaton, nainen ja köyhä 1900-luvun alun Helsingissä. Teoksessa: A. Häkkinen (toim.): Vähäväkisten Helsinkiä. Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 1989:22, Lahti, Pirkko & Mäkinen, Tuija (1979): Kolme piilo-ongelmaa: Prostituutio. Väkisinmakaaminen. Perheväkivalta. Pohjoismainen Kriminologien yhteistyöneuvoston naiskriminologien seminaari Ruotsissa Sosiaaliturva 1979:8, Markkula, Hannes (1981): Maksettu nainen. Raportti suomalaisista ilotytöistä. Kustannus Mäkelä OY, Karkkila. (161 s) Mützenbacher, Josefine (1989): Wieniläisen ilotytön tarina 2. Gummerus, Jyväskylä. Niiranen, Timo (1986): Erotiikan kulttuurihistoria. Kustannuskiila, Helsinki. (607 s) Nygård, Toivo (1985): Irtolaisuus ja sen kontrolli 1800-luvun alun Suomessa. Studia historica Jyväskyläensia, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. (162 s.) Nygård, Toivo (1989): Prostituutio 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa: Pysy lujana omalla maalla! Acta Historica Jyväskyläensia 40. Jyväskylä. Näre, Sari (1986): Kiimaisen naisen arkkityyppi ja myytti miestenlehdissä: jungilaisen arkkityyppiteorian ja strukturalistisen myyttianalyysin käyttöyhteyttä etsimässä. Tasaarvoasiain neuvottelukunta, Naistutkimusmonisteita 1986:3, Helsinki. (131s) Prostituutio Ruotsissa (1984). Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, Julkaisuja 1984:2, Helsinki. (135 s) Pönkä, Antti (1984): Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto, SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Pöyhönen, Maria (1986): Prostituutio kansallisena ja kansainvälisenä kysymyksenä. Suomen kunnallislehti 71:14, Rauhala, Urpo (& Pönkä, Antti) (1984): Huoltopoliisin tietoon tullut prostituutio Helsingissä. Prostituution vaikutuksesta sukupuolitautien esiintyvyyteen Helsingissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto, Sosiaalisia erikoistutkimuksia SVT XXXII:97, Helsinki. (127 s) Utriainen, Terttu (1989): Yhteiskunnan lainsäädäntö seksuaalisuhteiden säätelijänä. Teoksessa: Seksologian perusteita. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, Helsinki, Varsa, Hannele & Heinonen, Markku (1984): Irtolaisrekisteri Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1984:12. (117 s) Varsa, Hannele (1986): Prostituution näkymätön osa: miesasiakkaat. Lehtiilmoitteluprostituution asiakkaista. Naistutkimusmonisteita, Kvinnoforskningsstenciler 5:1986, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. (101 s) Varsa, Hannele (1988): Varakas herra etsii päiväkahviseuraa. Teoksessa: Salattu seksuaalisuus. Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry, WSOY, Juva, Österberg, Ingalill (1984): Sukupuolikauppa - minkänäköinen se on meillä? Tiimi 1984:3, A- klinikkasäätiö.

11 Offentliga dokument om prostitution och människohandel Ihmiskaupan vastainen tarkennettu toimintasuunniltema [Preciserad handlingsplan mot människohandel 2008] Ihmiskaupan vastainen toimintasuunniltema [Handlingsplan mot människohandel Helsingfors: Utrikesministeriet 2005] Maahanmuuttovirasto (2008): Oleskelulupa ihmiskaupan uhrille. Maahanmuuttovirasto 3/2008. Oikeusministeriö (2003): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:5, Oikeusministeriö (2004): Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio. Tiivistelmä lausunnoista. Sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma Työministeriö (2006): Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi. Työhallinnon julkaisu 368/2006. Työministeriö (2007): Näkymättömät uhrit. Ohjausryhmän ehdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi. Työhallinon julkaisu 383/2007.

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa

Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa Toiveiden ja todellisuuden törmäyspintoja - Ihmisoikeudet ja uhrilähtöisyys ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa Pro-tukipisteen ihmiskauppa-projektin loppuseminaari 22. 23.10.2009, Helsinki Sokos Hotel

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Liikesarjojen SM-liiga Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) Kadetti, pojat (11-13v.) Junior, tytöt (14-18v.) Junior, pojat (14-18v.

Liikesarjojen SM-liiga Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) Kadetti, pojat (11-13v.) Junior, tytöt (14-18v.) Junior, pojat (14-18v. Suomen Taekwondoliitto Liikesarjojen SM-liiga 6/6 osakilpailu, Turku 19.11.2011 SM-liigan, harrastajasarjojen ja ilvessarjojen tulokset Liigasarjat Kadetti, tytöt (11-13v.) 1. Nea Säynäjoki Tampere Kumgang

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS MIEHET NIMI SEURA TULOS 1 Jani Orava Rautaruukin Urheilukalastajat 2799 2 Raine Kortet Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat 2569 3 Ismo Karhunen Rautaruukin Urheilukalastajat 92 4 Tomi Etelä-Aho Lapuan Seudun

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino Pilkki 1 / 8 Härkönen Kyösti 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Ohvo Yrjö 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Peltonen Seppo 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 20.9.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SM 2013 PORI. 25 m olympiapistooli

SM 2013 PORI. 25 m olympiapistooli SM 2013 PORI 25 m olympiapistooli 1: Erä Pe 09.08.2013 klo 13:10 ja 15:10, Finaali klo 18:00 1 Eija-Riitta Häyhä RASSI N 2 Noora Kivistö KuKu N 3 Paula Viitasaari PAS N 4 Sari Björnholm PAS N 5 Tarja Nevalainen

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot