TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja vt. hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 327 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 328 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 329 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 330 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S [...] S tuomiokapituli on keskeyttänyt pastori Hannele Turkin :n 40 kohdalla annetun virkamääräyksen ajaksi toisen viran hoitamista varten ja määrännyt hänet Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalle , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viranperuspalkka vähennettynä 12 prosentilla S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Henri Kivijärvelle siirron Helsingin hiippakuntaan lukien S tuomiokapituli on määrännyt pastori Merja Elon virkaan kuuluvin palkkaeduin (H 35) suostumuksensa mukaisesti ja Mikkelin hiippakunnan suostumuksella Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (I) ajaksi edellyttäen, että kirkkoherra Kauko Viitanen on myöntänyt pastori Hägglund-Viljaselle ko. ajaksi virkavapautta S tuomiokapituli on vahvistanut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 50 kohdalla tekemän päätöksen, joka koskee omakotitontin vuokraamista Hiltu Rantasalolle Littoisissa osoitteessa [...] (kiinteistötunnut ) viideksikymmeneksi (50) vuodeksi S tuomiokapituli on lakkauttanut (peruuttanut) pastori Leena Vainionpään virkamääräyksen hänen pyynnöstään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen seurakuntapastorin (teologin) virkaan lukien

3 S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Katri Helinille virkavapautta [...] Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle [...] S tuomiokapituli on määrännyt pastori Heidi Jokisen Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin vuosilomasijaiseksi ajalla hoidettavaan virkaan kuuluvien palkkaeduin (H 35) ja edelleen seurakuntapastorin viransijaiseksi ajaksi hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin S tuomiokapituli on Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella määrännyt teol.tri. Jari Laaksosen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan (koe)ajaksi virkaa vastaavin palkkaeduin (H 35) ehdolla, että hän toimittaa kirkkolain 6 luvun 4a:ssa tarkoitetun rikosrekisteriotteen tuomiokapituliin Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ S kasvatusasiain johtokunnanpöytäkirja nro 4/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 5/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 3/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 4/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 32, ajalta hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 1 12, ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Terveiset Oulun kirkkopäiviltä Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen toi terveiset Oulun kirkkopäiviltä ja luovutti Oulusta saadun Polliisi-patsaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikolalle. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Vt. hallintojohtajan esittelemät asiat

4 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN [...] 332 HANNELE TURKIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Paattisten seurakunnan seurakuntapastori Hannele Turkki on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu Paattisten kirkkoa. Kirkkoherra Jukka Järvensivu puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Hannele Turkille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään Paattisten kirkko. Ilmoitus anojalle, kirkkoherra Järvensivulle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 333 JANI KAIRAVUON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopastori Jani Kairavuo on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastotaloa osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Jani Kairavuolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virastotalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, tuomiorovasti Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 334 OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan ohjesääntötyöryhmän pohtimaan hallinnollisen päätöksenteon delegointia alemmalla hallinnon tasolle yksinkertaisissa asioissa. Tehtäviin kuului lisäksi tarkistaa kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö ja hallintoviraston johtosään-

5 tö hallinnonuudistusta koskevien säännösten mukaisiksi. Työryhmään nimitettiin talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, lakimies Mia Fager ja nyt jo eläkkeelle jäänyt hallintojohtaja Pekka Soini. Työryhmä on saanut valmiiksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisen, muilta osin työ on vielä kesken. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja hallintoviraston johtosääntöön tehtävät muutokset aiheuttavat muutos- ja täsmennysesityksiä myös muihin johtosääntöihin. Myös päätöksenteon delegointi hallinnon alemmalle tasolle ja delegointisäännösten yhtenäistäminen aiheuttaa muutosesityksiä johtosääntöihin. Tämän vuoksi työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se perustaa johtosääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän toimintaa. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ja muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi ehdotetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Kirkkoneuvosto päättää perustaa ohjesääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän työtä. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ohjesäännön tarkistamisen ohella muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla sekä hallinnollisen päätöksenteon delegoinnin pohtiminen. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi annetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Toimikunnan jäseniksi nimetään talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puheenjohtajana, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi, hallintojohtaja Hannu Kallio hänen astuttuaan virkaansa ja lakimies Mia Fager sihteerinä. Tiedoksi toimikunnan jäsenet ja taloustoimisto. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti, että työryhmään valitaan lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. tä ei kannatettu. hyväksyttiin. 335 PIISPANTARKASTUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa pidetään kirkkojärjestyksen mukainen piispantarkastus Piispantarkastusviikon ohjelmaa valmistelemaan perustettu työryhmä Rauno Heikola (pj.), Pentti Korhonen, Aapo Kaisti, Hannu Hurme ja Mia Fager (siht.) on saanut valmiiksi luonnoksen viikon ohjelmasta. Ohjelmasta on alustavasti sovittu arkkipiispa Jukka Paarman kanssa, mutta se saattaa vielä muuttua.

6 Liite Merkitään piispantarkastusviikon ohjelmaluonnos tiedoksi. hyväksyttiin. 336 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. hautausmaan hoitoa ja synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,6 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 254 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Kn päättää maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 337

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 21 Kirkkohallituksen yleiskirje käsittelee vuoden 2006 talousarvion ja toimintaja taloussuunnitelman lähtökohtia. Yleiskirjeen tiedoista on hyötyä talousarvion laadinnassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat taltioida yleiskirjeen vastaista käyttöä varten. Yleiskirje on seuraava: Liite Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21 ja lähettää sen tiedoksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 338 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 22 Yhteisjohtokunnan johtosäännön malli on yleiskirjeen otsikko. Kirje käsittelee rovastikunnan hallinnon kehittämistä. Yleiskirje on seuraava: Liite Asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen seurakuntayhtymässä. Kirje taltioidaan vastaista käyttöä varten. Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 22. hyväksyttiin. 339 VUODEN 2006 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kirkkoneuvoston tulee antaa talousarvioehdotusten laatijoille laadintaohjeet. Viime vuoden tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenivät tilivuoden aikana euroa johtuen pääosin investointien rahoituksesta. Kirkollisveron tuloveroprosentti oli 1 % kuten aikaisempinakin vuosina. Vuonna 2004 kirkollisverotulo jäi n euroa arvioitua pienemmäksi eli toteutuma oli 97,2 prosenttia arviosta. Koko verotulokertymä oli 0,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Seura-

8 kuntayhtymä sai yhteisöveroja 3,8 milj. euroa. Yhteisöverojen osuus kaikista veroista oli 15,4 prosenttia. Inflaatiovauhti on tekijä, joka vaikuttaa talousarvion laadintaan. Luonnollisesti myös käytettävissä olevat tiedot tulevasta palkkakehityksestä ovat tärkeitä. Suomen inflaatiovauhti on pysynyt pienenä. Valtionvarainministeriön internettiedon mukaan inflaatiovauhti oli viimeksi 1,2 prosenttia vuositasolla. Vastaavasti euroalueella inflaatiovauhti on suurempi eli 1,8 prosenttia. Paikallisseurakuntien käyttövarojen jakomalli on työn alla. Tarkoituksena on toteuttaa jakouudistus. Sen helpottamiseksi on ajateltu, että seurakuntatyön määrärahoja nostettaisiin viidellä prosentilla. Yleiseksi harkinnanvaraisten menojen tarkistusprosentiksi tämä on liian suuri. Yleislinjana kolme prosenttia on kattava ja ylittää seuraavasti todetun inflaation. Toimintasuunnitelmalomake vuodelle 2006 on seuraava: Liite Lomake on taltioitu yhtymän hakemistoon T:\avoin\2006toimintasuunnitelma. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: Vuoden 2006 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: S vuodelle 2006laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2007ja 2008 avaintavoitteet ja avainluvut S toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle S paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta S tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata S mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen S mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan S mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne lakimies Mia Fagerille

9 S paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista S koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) S talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Suunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2006 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. S harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole S edellä todetusta poiketen paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia menoja tullaan kasvattamaan viidellä prosentilla tavoitteena uuden jakojärjestelmän käyttöönotto vuonna Käsittely Yleisesti todettiin, että talousarvion tekeminen vaiheessa, jossa on vielä epäselvää, siirrytäänkö kokonaismäärärahajakojärjestelmään vuonna 2006, on hankalaa. Jäsen Leena Winter esitti, että toimintasuunnitelmalomakkeeseen lisätään ympäristötavoite. hyväksyttiin lisättynä yksimielisesti toimintasuunnitelmalomakkeeseen sen kolmanteen lokeroon tavoitteet eli realistiset ja konkreettiset päämäärät. Tavoitteet tulee jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. 340 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON PYYNTÖ KÄYTTÄÄ MESSUMÄÄRÄ- RAHAA Seurakuntaneuvosto on esittänyt seuraavaa: Mikaelinseurakunta on saanut luvan edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää Turun messuilla (liite 6). Kokonaiskulut ovat euroa. on myöntänyt avustusta euroa. Aikaisempina vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kirjamessuihin euron budjetilla.

10 Mikaelinseurakunta anoo euron lisämäärärahaa messukulujen peittämiseksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus messuihin osallistumista varten. Kn päättää myöntää Mikaelinseurakunnalle yhteensä euroa Turun Messuille osallistumista varten kustannuspaikalta Ilmoitus seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 341 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN JA KIRKON ULKOMAANAVUN KIRJE Yhteinen lähetystyön toimikunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Liite Toimikunta pyytää, että lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle kohdennettuja määrärahoja kasvatetaan. Mitään konkreettista ehdotusta ei ole tehty. Seurakuntayhtymässä on kauan noudatettu piispainkokouksen suosittelemaa linjaa, joka on ollut vähintään kaksi prosenttia edellisenä vuonna saaduista verotuloista. Käytännössä joka vuosi ollaan ylitetty tämä tavoite, koska lähetykselle tai ulkomaanavulle on osoitettu ylimääräisiä avustuksia. Viimeksi on annettu rahaa tsunamin uhreille ja Pyhän Marian kirkon urkujen rakentamishankkeeseen. Nykyinen käytäntö on todettu hyväksi eikä sitä ole perusteltua nyt muuttaa. Johtoryhmän keskustelussa kiinnitettiin huomiota lähetysjärjestöjen määrän lukuisuuteen. Mikäli lähetystoimintaa halutaan tehostaa, tulisi sen alkaa toiminnan kehittämisellä lähetysjärjestöjen kentässä. Aiheesta on paljon puhuttu, mutta mitään näkyvää ei ole tapahtunut. Kn merkitsee saaduksi yhteisen lähetystyön toimikunnan kirjeen talousarviomäärärahojen kasvattamisesta lähetystyön hyväksi. Kirje lähetetään tiedoksi taloustoimistolle ja muistetaan talousarviokäsittelyssä vanhaa päätöstä muuttamatta.

11 hyväksyttiin. 342 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN EHDOTUS TYÖPAIKKARUOKAILUN KEHITTÄMISESTÄ Kirkkoneuvosto käsitteli suositussopimusta työpaikkaruokailun järjestämisasiassa. Työympäristötoimikuntaa pyydettiin selvittämään lounasseteleiden käyttömahdollisuutta. Työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Toimikunnan selvitys on kattava ja perusteltu. Toimikunta ei esitä lounasseteleiden käyttöönottoa. Asia on ollut esillä myös johtoryhmässä. Se ei puolla lounassetelien käyttöönottoa, vaan katsoo, että sopivien sopimusruokapaikkojen löytäminen on parempi vaihtoehto. Nykyinen toimitalon ruokala on syytä myös säilyttää. Kn merkitsee saaduksi työympäristötoimikunnan ehdotuksen työpaikkaruokailuasiassa. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymässä ei oteta käyttöön lounasseteleitä, vaan laajennetaan sopimusruokailua. Sopivien ruokailupaikkojen etsiminen tapahtuu kirkkoherrojen ja muiden osastoesimiesten toimesta. Ehdotukset uusiksi sopimusruokapaikoiksi tulee tehdä lakimiehelle tai talousja suunnittelujohtajalle. Ilmoitus osastojen esimiehille, lakimiehelle ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti Uolevi Lahden ja Jari Hlavatýn kannattamana asian palautusta uuteen valmisteluun. Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 343 KANTTORI JUKKA PIETILÄN RAPORTTI KATEDRAALI SOI! -VIIKOSTA Kanttori Jukka Pietilä on toimittanut raportin yhdeksännistä Katedraali soi! - viikosta. Raportti ja siihen liittyvä toteutumavertailu on seuraava: Liite Raportin johdosta ei ole huomautettavaa. Miellyttävää on panna merkille, että viikko oli onnistunut myös taloudelliselta lopputulokseltaan. Kiitos kanttori Jukka Pietilälle.

12 Kn merkitsee saaduksi raportin Katedraali soi! -viikosta ja päättää lähettää kiitoksen kanttori Jukka Pietilälle. hyväksyttiin. 344 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ OSKU LAUKKASEN SIVUTOIMILUPA [...] 345 OSKU LAUKKASEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa Eerikinkatu 3:ssa. Vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Osku Laukkaselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virasto Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 346 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A 3/2005 Yleiskirje on seuraava: Liite Yleiskirje sisältää suositussopimuksen papeille ja kanttoreille maksettavista toimituspalkkioista Suositussopimus toimituspalkkioista on seuraava: Liite Suositussopimuksen palkkioiden suuruutta on tarkistettu. Muutoksena aikaisempaan sopimukseen, toimituspalkkiota voidaan maksaa myös kun seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta sopii toimituksen tai tehtävän suorittamisesta seurakuntayhtymän (esim. yhteisten työmuotojen) palvelukseen palkatun papin kanssa tämän vapaapäivänä. Palkkio voi tällöin olla enintään 50 % suositussopimuksen palkkioiden tasosta.

13 Kirkkoneuvosto on viimeksi pannut täytäntöön vastaavan sopimuksen Samalla on sovittu seuraavista täsmennyksistä suositussopimukseen: S palkkiota ei makseta yhteistalousseurakuntien viran- ja toimenhaltijoille heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden Turun seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan yleensä enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S työkokouksesta maksetaan sama palkkio kuin rippikoulutunnista S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksen mukaiseksi. 2. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on suljettuna Oikaisu KirVESTES kirjaan sivulle 70, momentin 2) kohtaan. Teksti päättymishetken kokemuslisäajan mukaan on korjattu kuulumaan alkamishetken kokemuslisäajan mukaan. 1. Kn päättää panna täytäntöön kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeen A 3/2005 liitteenä olevan suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen seuraavin määräyksin: S palkkiota ei makseta seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa oleville heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 2. Muut yleiskirjeessä olevat asiat kn merkitsee tiedokseen. Tiedoksi seurakuntaneuvostoille, yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille ja taloustoimistolle. 1. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. hyväksyttiin.

14 KANTTORIEN TYÖALAJOHTAJUUS Kirkkoneuvosto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää vaihtoehdot ja toimenpiteet diakonia- ja nuorisotyössä toimivien vastaavien/johtavien viranhaltijoiden tehtävien, aseman ja palkkauksen selkeyttämiseksi. Selvityksen perusteella kaikkiin seurakuntiin Paattista lukuun ottamatta perustettiin johtavan diakoniatyön viranhaltijan virat lukien ja vastaavasti seurakunnista lakkautettiin yksi diakonian virka siten, että lakkauttaminen astui voimaan kun johtavan virka täytettiin. Nuorisotyön osalta kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Se antoi kirkkoneuvostolle mietintönsä, jossa esitetään paikallisseurakuntiin perustettaviksi nuorisotyön työalavastaavan virat. Mietinnöstä on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Henrikin seurakunnan seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhtymähallintoa ryhtymään saman suuntaisiin toimenpiteisiin johtavan viranhaltijan viran suhteen myös kanttoreiden kohdalla kuin mihin se on ryhtynyt diakoniaviranhaltijoiden ja nuorisotyönohjaajien kohdalla. Viidessä seurakunnassa on vähintään kolme kanttoria. Kanttoreiden tiimin johtamiseen liittyvät tehtävät on tällä hetkellä joko annettu yhdelle kanttorille, ne hoidetaan kiertävinä tai kirkkoherra hoitaa ne. Perustetaan työryhmä miettimään kanttorien tiimin työalavastaavan tehtäviä, asemaa ja palkkausta. Työryhmään esitetään jäseniksi kirkkoherra Kauko Viitasta, kanttori Marko Hakanpäätä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuukka Alhosta ja lakimies Mia Fageria sihteeriksi ja kokoonkutsujaksi. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. hyväksyttiin siten lisättynä, että työryhmän tulee antaa mietintönsä yhteiselle kirkkoneuvostolle mennessä. 348 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LOUNAIS-SUOMEN SAATTOHOITOSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON AJALLE Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiamies Kari Ojala on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Liite Säätiön hallitus on kiirehtinyt asian käsittelyä seurakunnissa. Hallitukselle on ilmoitettu, että asia otetaan esille kirkkoneuvoston kokouksessa

15 Säätiön hallintoneuvostossa on ollut seurakuntayhtymällä kaksi paikkaa. Hallintoneuvostossa ovat olleet Pekka Soini varamiehenään Aapo Kaisti ja Kauko Viitanen varamiehenään Heikki Suominen. Avustussäännösten muuttumisen johdosta säätiön sääntöjä on muutettu ja seurakuntayhtymällä on nyt mahdollisuus valita säätiön hallintoneuvostoon edustaja ja hänelle varamies. Mandaattien määrä on siten vähentynyt. Lääninrovasti Kauko Viitanen on pyytänyt, että häntä ei enää valittaisi säätiön hallintoneuvostoon. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on ollut pitkään mukana säätiön hallintoneuvoston työskentelyssä ja hän on käytettävissä tehtävään. Kirkkoherra Heimo Rinne on antanut suostumuksensa säätiön valtuuskunnan jäseneksi tai varajäseneksi. Kn päättää, että Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön hallintoneuvostoon valitaan seurakuntayhtymän edustajaksi talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja hänen varamiehekseen kirkkoherra Heimo Rinne ajalle Ilmoitus Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukselle ja valituille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 349 TURUN KIRJAMESSUT Kirkkoherra Martti Hirvonen on ottanut yhteyttä ja ilmoittanut, että Katariinanseurakunta olisi valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättäisi lähteä mukaan myös Kirjamessuille. Asiassa ovat olleet aktiivisia ohjelmapäällikkö Kari J. Kettula ja kirjailija Harri Raitis. Messumäärärahasta jää käyttämättä euroa, mikäli Turun Messuja varten annetaan euroa. Asiasta ei ole voitu keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa. Tehty ehdotus ei ole linjassa kirkkoherrainkokouksen ehdotuksen kanssa. Käsittely Kn merkitsee tiedokseen, että Katariinanseurakunta on valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättää lähteä mukaan Kirjamessuille. Jäsen Lars-Runar Knuts esitti, että seurakuntayhtymä lähtee Kirjamessuille.

16 Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seurakuntayhtymän Kirjamessuille asettamien tavoitteiden ja käytännön järjestelyiden miettimiseksi. Leena Winter ja Lars-Runar Knuts kannattivat palautusesitystä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osallistuminen Kirjamessuille palautettiin uuteen valmisteluun, jossa Katariinanseurakunnan kirkkoherralta pyydetään selvitystä Kirjamessujen käytännön järjestelyjä varten. Tiedoksi Katariinan seurakunnan kirkkoherra Martti Hirvoselle. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 350 HEINÄNOKAN JA KUNSTENNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTEN PERUUTTAMINEN Lounais-Suomen ympäristökeskus lähestyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää kirjeillä, joissa kerrottiin sen aikovan velvoittaa seurakuntayhtymän hakemaan ympäristölupaa Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamoille. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti, ettei se anna kirjeisiin vastinetta, vaan hakee puhdistamoille ympäristölupaa. Kiinteistötoimisto laati siten ympäristölupahakemukset ja jätti ne jo , vaikka viimeiset jättöpäivät olivat ja Ympäristökeskus otti nyt yhteyttä uudelleen ja ehdotti neuvottelua. Neuvottelussa todettiin, että ympäristökeskus pyrkii käsittelemään ensin suurten puhdistamojen ympäristöluvat ja sen jälkeen vasta pienemmät. Koska ympäristökeskus ei itsekään vielä tiennyt minkä tasoisia ympäristöselvityksiä he pieniltä puhdistamoilta vaatisivat, tultiin siihen tulokseen, että seurakuntayhtymä peruuttaisi nyt jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset ja hakisi niitä sitten uudestaan. Kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää esityksen mukaiset kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, joissa peruutetaan Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset.

17 hyväksyttiin. 351 TÄYDENTÄVÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN TOK-YHTYMÄN KANSSA KIINTEISTÖN KÄSITYÖLÄISKATU 12 MYYNNIN SOPIMUKSEEN JA KAUPPAKIRJAAN Seurakuntayhtymä ja TOK-yhtymä solmivat sopimuksen, jonka mukaan seurakuntayhtymä myy TOK-yhtymälle kiinteistön osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku (vanha Mikonmökki). Sopimuksen mukaan kiinteistö siirtyi TOK-yhtymän hallintaan Saman sopimuksen mukaan omistusoikeus siirtyy, kun rasitesopimus As. Oy Paalmannin kanssa on allekirjoitettu ja määräala lohkottu omaksi tontikseen. Loppukauppahinta maksetaan viimeistään mennessä tai kun ko. rasitteet ja tontin lohkominen on tehty. As. Oy Paalmanni kuitenkin valitti Turun hallinto-oikeuteen ja rakennusvalvontaan rakennusluvasta ja TOK-yhtymän tekemistä parannustöistä sekä kiistää seurakuntayhtymän omistavan kauppaan katutasossa liittyvän takatilan. Kirkkoneuvosto antoi näistä epäselvyyksistä kokouksessaan vastineen hallinto-oikeudelle ja rakennusvalvonnalle. Koska hallinto-oikeuden päätöstä koko asian osalta saadaan odottaa varmasti yli kuusi kuukautta ja senkin jälkeen on todennäköistä, että asiasta valitetaan ylempään oikeusasteeseen, viivästyy alkuperäisen sopimuksen ja kauppakirjan toteutuminen. Siksi tulee tehdä täydentävä sopimus, jossa todetaan keskeneräiset asiat ja pelisäännöt, kunnes lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa. Sopimus kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä kuuluu seuraavasti: Liite Täydennyssopimuksen mukaan TOK vastaa kaikista kiinteistön kuluista eikä maksa vuokraa seurakuntayhtymälle. Mikäli kiinteistökauppa ei jostain syystä toteudu ollenkaan, sovitaan sopimuksessa myös vuokrasopimuksen hinnoitteluperiaatteet. Kn päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä koskien kiinteistöä osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

18 hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 352 SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N PYYNTÖ TURUN JA KAARINAN N LIITTYMISEKSI SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N JÄSENEKSI Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja, rovasti Jorma Osari, on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle pyynnön liittyä Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään, että yhtymä ei liiton jäseneksi liity. Perusteluissaan johtokunta toteaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus tekee yhteistyötä lukuisten paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Liittyminen valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi poikkeaisi tästä toimintalinjasta ja toisi tarkasteluun myös kuulumisen muihin vastaaviin valtakunnallisiin järjestöihin. Jäseneksi liittyminen merkitsisi myös voimavarojen resurssointia valtakunnalliseen katulähetystyöhön. Liite päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei liity Suomen Katulähetysliitto ry:n jäseneksi. Ilmoitus Suomen Katulähetysliitolle ja diakoniatyön johtokunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 353 VUODEN 2007 KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN PALKKAAMINEN päätti ottaa järjestettäviksi toukokuun lopussa vuonna 2007 pidettävät kirkkopäivät Turussa. Päätökseen liittyi ponsi, ettei seurakuntatyö saa kärsiä Kirkkopäivien järjestämisestä ja että järjestämiseen varataan riittävät resurssit. Kirkkoherrainkokous on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään kokopäiväisen projektisihteerin palkkaamista alkaen. Esityksessä todetaan, että kyseisen projektisihteerin työaika jakaantuisi

19 puoliksi kasvatusasiain keskuksen kanssa ja alkaen hän toimisi kokoaikaisesti Kirkkopäivien järjestelyissä. Liite Viittaus kasvatusasiain keskukseen liittyy tammikuun alussa 2006 järjestettävien Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha puolitoimisen projektisihteerin palkkaamiseksi näiden neuvottelupäivien järjestelyihin. Neuvottelupäivien aktiivisimman järjestelytyön ja jälkiselvittelyjen vuoksi sihteerin työajaksi on suunniteltu On selvää, että pätevän kokoaikaisen projektisihteerin löytäminen kohtuullisen pitkäksi työrupeamaksi on puolen vuoden puolikasta sihteeriä helpompaa. Kirkkoherrainkokouksen esitys on perusteltu ja tarpeellinen. Jotta sihteerin osallistuminen sekä neuvottelupäivien että kirkkopäivien järjestelyihin voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti, tulisi hänen työajakseen määritellä siitäkin huolimatta, että toimen täyttö kesälomien vuoksi käytännössä mahdollisesti siirtyisikin syyskuun alkuun. Tämä järjestely merkitsisi valittavan henkilön osallistumista puolitoimisesti neuvottelupäivien järjestelyihin tammikuun loppupuolelle 2006 ja siitä eteenpäin kokoaikaista työskentelyä kirkkopäivien järjestelyissä. Neuvottelupäivien projektityöntekijän palkkaukseksi on määritelty 52% palkasta H27. Palkkaus on nuorisotyönohjaajan alin mahdollinen palkkaus. Kirkkopäivien projektisihteerin tehtävä on kuitenkin niin paljon neuvottelupäivien vastaavaa vaativampi, että palkkaus sopivan henkilön rekrytoinniksi olisi määriteltävä kappalaisen palkkatason mukaan. Vuodelle 2005 tämä merkitsisi ajalle lisämäärärahaa, joka on suuruudeltaan 5 x (R28a - 52%H27), vuosien 2006 ja 2007 osalta asia hoituu tavanomaisessa järjestyksessä budjettiteitse. Periaatteessa tällainen asia pitäisi hoitaa virkapakettiteitse, mutta asian kiireellisyyden vuoksi virkapakettimenettely tulee nyt sivuuttaa. Kirkkoneuvoston tulee päättää tehtävän perustamisesta ja auki julistamisesta tässä kokouksessa ja esittää tarvittava lisämäärärahapyyntö jälkikäteen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Projektisihteerin valitseminen voisi nopeimmillaan tapahtua kirkkoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa päättää perustaa ja julistaa auki määräaikaisen, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tammikuun 2006 neuvottelupäivien ja toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin R28a toimen ajalle sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toimen edellyttämän lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2005 talousarvioon. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt.

20 hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Yhteisten työmuotojen johtaja muutti esitystään seuraavasti: esittää varattavaksi palkkamäärärahan toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin tehtävään siten, että ajalle esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä 50 % palkkaluokasta R 28a ja ajalle talousarvioon otettavaksi 100 % palkkaluokasta R 28a. Projektisihteerin työvoimaa voidaan välisenä aikana mahdollisesti käyttää myös Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt. hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteisten työmuotojen johtajan muutetun esityksen mukaan. 354 LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN ANOMUS AVOIMESTA OVESTA - SAATTOHOITOPOTILAS OMAISTEN KANNALTA - KIRJASEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n toimitusjohtaja Kari Ojala ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro ovat päiväämällään kirjeellä anoneet 1450 euron suuruista avustusta Saattohoitopotilas omaisten kannalta -kirjasen kustannusten kattamiseksi. Kirjasen painos olisi 2000 kappaletta ja sen kokonaispainatuskustannus 2900 euroa (sis.alv), josta syöpäyhdistys itse maksaisi puolet. Liite Kirjasen sisältö on koottu pidetyn Saattohoitopotilas omaisten kannalta - koulutustilaisuuden luentoaineistosta ja sitä on tarkoitus jakaa ilmaiseksi Turun alueen sairaaloihin ja terveys- ja sosiaalialan oppilaitosten käyttöön. Kirjasen aineisto käsittelee aihettaan monipuolisesti ja tarjoaa hyvää informaatiota kaikille saattohoidossa mukana oleville, niin omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Seurakuntayhtymän työntekijöistä kirjasen kirjoittamiseen ovat osallistuneet lakimies Mia Fager ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot