TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja vt. hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 327 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 328 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 329 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 330 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S [...] S tuomiokapituli on keskeyttänyt pastori Hannele Turkin :n 40 kohdalla annetun virkamääräyksen ajaksi toisen viran hoitamista varten ja määrännyt hänet Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalle , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viranperuspalkka vähennettynä 12 prosentilla S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Henri Kivijärvelle siirron Helsingin hiippakuntaan lukien S tuomiokapituli on määrännyt pastori Merja Elon virkaan kuuluvin palkkaeduin (H 35) suostumuksensa mukaisesti ja Mikkelin hiippakunnan suostumuksella Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (I) ajaksi edellyttäen, että kirkkoherra Kauko Viitanen on myöntänyt pastori Hägglund-Viljaselle ko. ajaksi virkavapautta S tuomiokapituli on vahvistanut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 50 kohdalla tekemän päätöksen, joka koskee omakotitontin vuokraamista Hiltu Rantasalolle Littoisissa osoitteessa [...] (kiinteistötunnut ) viideksikymmeneksi (50) vuodeksi S tuomiokapituli on lakkauttanut (peruuttanut) pastori Leena Vainionpään virkamääräyksen hänen pyynnöstään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen seurakuntapastorin (teologin) virkaan lukien

3 S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Katri Helinille virkavapautta [...] Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle [...] S tuomiokapituli on määrännyt pastori Heidi Jokisen Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin vuosilomasijaiseksi ajalla hoidettavaan virkaan kuuluvien palkkaeduin (H 35) ja edelleen seurakuntapastorin viransijaiseksi ajaksi hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin S tuomiokapituli on Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella määrännyt teol.tri. Jari Laaksosen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan (koe)ajaksi virkaa vastaavin palkkaeduin (H 35) ehdolla, että hän toimittaa kirkkolain 6 luvun 4a:ssa tarkoitetun rikosrekisteriotteen tuomiokapituliin Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ S kasvatusasiain johtokunnanpöytäkirja nro 4/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 5/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 3/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 4/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 32, ajalta hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 1 12, ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Terveiset Oulun kirkkopäiviltä Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen toi terveiset Oulun kirkkopäiviltä ja luovutti Oulusta saadun Polliisi-patsaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikolalle. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Vt. hallintojohtajan esittelemät asiat

4 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN [...] 332 HANNELE TURKIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Paattisten seurakunnan seurakuntapastori Hannele Turkki on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu Paattisten kirkkoa. Kirkkoherra Jukka Järvensivu puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Hannele Turkille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään Paattisten kirkko. Ilmoitus anojalle, kirkkoherra Järvensivulle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 333 JANI KAIRAVUON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopastori Jani Kairavuo on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastotaloa osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Jani Kairavuolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virastotalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, tuomiorovasti Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 334 OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan ohjesääntötyöryhmän pohtimaan hallinnollisen päätöksenteon delegointia alemmalla hallinnon tasolle yksinkertaisissa asioissa. Tehtäviin kuului lisäksi tarkistaa kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö ja hallintoviraston johtosään-

5 tö hallinnonuudistusta koskevien säännösten mukaisiksi. Työryhmään nimitettiin talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, lakimies Mia Fager ja nyt jo eläkkeelle jäänyt hallintojohtaja Pekka Soini. Työryhmä on saanut valmiiksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisen, muilta osin työ on vielä kesken. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja hallintoviraston johtosääntöön tehtävät muutokset aiheuttavat muutos- ja täsmennysesityksiä myös muihin johtosääntöihin. Myös päätöksenteon delegointi hallinnon alemmalle tasolle ja delegointisäännösten yhtenäistäminen aiheuttaa muutosesityksiä johtosääntöihin. Tämän vuoksi työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se perustaa johtosääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän toimintaa. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ja muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi ehdotetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Kirkkoneuvosto päättää perustaa ohjesääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän työtä. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ohjesäännön tarkistamisen ohella muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla sekä hallinnollisen päätöksenteon delegoinnin pohtiminen. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi annetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Toimikunnan jäseniksi nimetään talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puheenjohtajana, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi, hallintojohtaja Hannu Kallio hänen astuttuaan virkaansa ja lakimies Mia Fager sihteerinä. Tiedoksi toimikunnan jäsenet ja taloustoimisto. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti, että työryhmään valitaan lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. tä ei kannatettu. hyväksyttiin. 335 PIISPANTARKASTUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa pidetään kirkkojärjestyksen mukainen piispantarkastus Piispantarkastusviikon ohjelmaa valmistelemaan perustettu työryhmä Rauno Heikola (pj.), Pentti Korhonen, Aapo Kaisti, Hannu Hurme ja Mia Fager (siht.) on saanut valmiiksi luonnoksen viikon ohjelmasta. Ohjelmasta on alustavasti sovittu arkkipiispa Jukka Paarman kanssa, mutta se saattaa vielä muuttua.

6 Liite Merkitään piispantarkastusviikon ohjelmaluonnos tiedoksi. hyväksyttiin. 336 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. hautausmaan hoitoa ja synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,6 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 254 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Kn päättää maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 337

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 21 Kirkkohallituksen yleiskirje käsittelee vuoden 2006 talousarvion ja toimintaja taloussuunnitelman lähtökohtia. Yleiskirjeen tiedoista on hyötyä talousarvion laadinnassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat taltioida yleiskirjeen vastaista käyttöä varten. Yleiskirje on seuraava: Liite Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21 ja lähettää sen tiedoksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 338 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 22 Yhteisjohtokunnan johtosäännön malli on yleiskirjeen otsikko. Kirje käsittelee rovastikunnan hallinnon kehittämistä. Yleiskirje on seuraava: Liite Asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen seurakuntayhtymässä. Kirje taltioidaan vastaista käyttöä varten. Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 22. hyväksyttiin. 339 VUODEN 2006 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kirkkoneuvoston tulee antaa talousarvioehdotusten laatijoille laadintaohjeet. Viime vuoden tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenivät tilivuoden aikana euroa johtuen pääosin investointien rahoituksesta. Kirkollisveron tuloveroprosentti oli 1 % kuten aikaisempinakin vuosina. Vuonna 2004 kirkollisverotulo jäi n euroa arvioitua pienemmäksi eli toteutuma oli 97,2 prosenttia arviosta. Koko verotulokertymä oli 0,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Seura-

8 kuntayhtymä sai yhteisöveroja 3,8 milj. euroa. Yhteisöverojen osuus kaikista veroista oli 15,4 prosenttia. Inflaatiovauhti on tekijä, joka vaikuttaa talousarvion laadintaan. Luonnollisesti myös käytettävissä olevat tiedot tulevasta palkkakehityksestä ovat tärkeitä. Suomen inflaatiovauhti on pysynyt pienenä. Valtionvarainministeriön internettiedon mukaan inflaatiovauhti oli viimeksi 1,2 prosenttia vuositasolla. Vastaavasti euroalueella inflaatiovauhti on suurempi eli 1,8 prosenttia. Paikallisseurakuntien käyttövarojen jakomalli on työn alla. Tarkoituksena on toteuttaa jakouudistus. Sen helpottamiseksi on ajateltu, että seurakuntatyön määrärahoja nostettaisiin viidellä prosentilla. Yleiseksi harkinnanvaraisten menojen tarkistusprosentiksi tämä on liian suuri. Yleislinjana kolme prosenttia on kattava ja ylittää seuraavasti todetun inflaation. Toimintasuunnitelmalomake vuodelle 2006 on seuraava: Liite Lomake on taltioitu yhtymän hakemistoon T:\avoin\2006toimintasuunnitelma. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: Vuoden 2006 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: S vuodelle 2006laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2007ja 2008 avaintavoitteet ja avainluvut S toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle S paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta S tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata S mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen S mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan S mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne lakimies Mia Fagerille

9 S paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista S koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) S talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Suunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2006 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. S harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole S edellä todetusta poiketen paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia menoja tullaan kasvattamaan viidellä prosentilla tavoitteena uuden jakojärjestelmän käyttöönotto vuonna Käsittely Yleisesti todettiin, että talousarvion tekeminen vaiheessa, jossa on vielä epäselvää, siirrytäänkö kokonaismäärärahajakojärjestelmään vuonna 2006, on hankalaa. Jäsen Leena Winter esitti, että toimintasuunnitelmalomakkeeseen lisätään ympäristötavoite. hyväksyttiin lisättynä yksimielisesti toimintasuunnitelmalomakkeeseen sen kolmanteen lokeroon tavoitteet eli realistiset ja konkreettiset päämäärät. Tavoitteet tulee jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. 340 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON PYYNTÖ KÄYTTÄÄ MESSUMÄÄRÄ- RAHAA Seurakuntaneuvosto on esittänyt seuraavaa: Mikaelinseurakunta on saanut luvan edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää Turun messuilla (liite 6). Kokonaiskulut ovat euroa. on myöntänyt avustusta euroa. Aikaisempina vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kirjamessuihin euron budjetilla.

10 Mikaelinseurakunta anoo euron lisämäärärahaa messukulujen peittämiseksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus messuihin osallistumista varten. Kn päättää myöntää Mikaelinseurakunnalle yhteensä euroa Turun Messuille osallistumista varten kustannuspaikalta Ilmoitus seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 341 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN JA KIRKON ULKOMAANAVUN KIRJE Yhteinen lähetystyön toimikunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Liite Toimikunta pyytää, että lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle kohdennettuja määrärahoja kasvatetaan. Mitään konkreettista ehdotusta ei ole tehty. Seurakuntayhtymässä on kauan noudatettu piispainkokouksen suosittelemaa linjaa, joka on ollut vähintään kaksi prosenttia edellisenä vuonna saaduista verotuloista. Käytännössä joka vuosi ollaan ylitetty tämä tavoite, koska lähetykselle tai ulkomaanavulle on osoitettu ylimääräisiä avustuksia. Viimeksi on annettu rahaa tsunamin uhreille ja Pyhän Marian kirkon urkujen rakentamishankkeeseen. Nykyinen käytäntö on todettu hyväksi eikä sitä ole perusteltua nyt muuttaa. Johtoryhmän keskustelussa kiinnitettiin huomiota lähetysjärjestöjen määrän lukuisuuteen. Mikäli lähetystoimintaa halutaan tehostaa, tulisi sen alkaa toiminnan kehittämisellä lähetysjärjestöjen kentässä. Aiheesta on paljon puhuttu, mutta mitään näkyvää ei ole tapahtunut. Kn merkitsee saaduksi yhteisen lähetystyön toimikunnan kirjeen talousarviomäärärahojen kasvattamisesta lähetystyön hyväksi. Kirje lähetetään tiedoksi taloustoimistolle ja muistetaan talousarviokäsittelyssä vanhaa päätöstä muuttamatta.

11 hyväksyttiin. 342 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN EHDOTUS TYÖPAIKKARUOKAILUN KEHITTÄMISESTÄ Kirkkoneuvosto käsitteli suositussopimusta työpaikkaruokailun järjestämisasiassa. Työympäristötoimikuntaa pyydettiin selvittämään lounasseteleiden käyttömahdollisuutta. Työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Toimikunnan selvitys on kattava ja perusteltu. Toimikunta ei esitä lounasseteleiden käyttöönottoa. Asia on ollut esillä myös johtoryhmässä. Se ei puolla lounassetelien käyttöönottoa, vaan katsoo, että sopivien sopimusruokapaikkojen löytäminen on parempi vaihtoehto. Nykyinen toimitalon ruokala on syytä myös säilyttää. Kn merkitsee saaduksi työympäristötoimikunnan ehdotuksen työpaikkaruokailuasiassa. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymässä ei oteta käyttöön lounasseteleitä, vaan laajennetaan sopimusruokailua. Sopivien ruokailupaikkojen etsiminen tapahtuu kirkkoherrojen ja muiden osastoesimiesten toimesta. Ehdotukset uusiksi sopimusruokapaikoiksi tulee tehdä lakimiehelle tai talousja suunnittelujohtajalle. Ilmoitus osastojen esimiehille, lakimiehelle ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti Uolevi Lahden ja Jari Hlavatýn kannattamana asian palautusta uuteen valmisteluun. Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 343 KANTTORI JUKKA PIETILÄN RAPORTTI KATEDRAALI SOI! -VIIKOSTA Kanttori Jukka Pietilä on toimittanut raportin yhdeksännistä Katedraali soi! - viikosta. Raportti ja siihen liittyvä toteutumavertailu on seuraava: Liite Raportin johdosta ei ole huomautettavaa. Miellyttävää on panna merkille, että viikko oli onnistunut myös taloudelliselta lopputulokseltaan. Kiitos kanttori Jukka Pietilälle.

12 Kn merkitsee saaduksi raportin Katedraali soi! -viikosta ja päättää lähettää kiitoksen kanttori Jukka Pietilälle. hyväksyttiin. 344 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ OSKU LAUKKASEN SIVUTOIMILUPA [...] 345 OSKU LAUKKASEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa Eerikinkatu 3:ssa. Vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Osku Laukkaselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virasto Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 346 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A 3/2005 Yleiskirje on seuraava: Liite Yleiskirje sisältää suositussopimuksen papeille ja kanttoreille maksettavista toimituspalkkioista Suositussopimus toimituspalkkioista on seuraava: Liite Suositussopimuksen palkkioiden suuruutta on tarkistettu. Muutoksena aikaisempaan sopimukseen, toimituspalkkiota voidaan maksaa myös kun seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta sopii toimituksen tai tehtävän suorittamisesta seurakuntayhtymän (esim. yhteisten työmuotojen) palvelukseen palkatun papin kanssa tämän vapaapäivänä. Palkkio voi tällöin olla enintään 50 % suositussopimuksen palkkioiden tasosta.

13 Kirkkoneuvosto on viimeksi pannut täytäntöön vastaavan sopimuksen Samalla on sovittu seuraavista täsmennyksistä suositussopimukseen: S palkkiota ei makseta yhteistalousseurakuntien viran- ja toimenhaltijoille heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden Turun seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan yleensä enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S työkokouksesta maksetaan sama palkkio kuin rippikoulutunnista S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksen mukaiseksi. 2. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on suljettuna Oikaisu KirVESTES kirjaan sivulle 70, momentin 2) kohtaan. Teksti päättymishetken kokemuslisäajan mukaan on korjattu kuulumaan alkamishetken kokemuslisäajan mukaan. 1. Kn päättää panna täytäntöön kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeen A 3/2005 liitteenä olevan suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen seuraavin määräyksin: S palkkiota ei makseta seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa oleville heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 2. Muut yleiskirjeessä olevat asiat kn merkitsee tiedokseen. Tiedoksi seurakuntaneuvostoille, yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille ja taloustoimistolle. 1. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. hyväksyttiin.

14 KANTTORIEN TYÖALAJOHTAJUUS Kirkkoneuvosto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää vaihtoehdot ja toimenpiteet diakonia- ja nuorisotyössä toimivien vastaavien/johtavien viranhaltijoiden tehtävien, aseman ja palkkauksen selkeyttämiseksi. Selvityksen perusteella kaikkiin seurakuntiin Paattista lukuun ottamatta perustettiin johtavan diakoniatyön viranhaltijan virat lukien ja vastaavasti seurakunnista lakkautettiin yksi diakonian virka siten, että lakkauttaminen astui voimaan kun johtavan virka täytettiin. Nuorisotyön osalta kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Se antoi kirkkoneuvostolle mietintönsä, jossa esitetään paikallisseurakuntiin perustettaviksi nuorisotyön työalavastaavan virat. Mietinnöstä on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Henrikin seurakunnan seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhtymähallintoa ryhtymään saman suuntaisiin toimenpiteisiin johtavan viranhaltijan viran suhteen myös kanttoreiden kohdalla kuin mihin se on ryhtynyt diakoniaviranhaltijoiden ja nuorisotyönohjaajien kohdalla. Viidessä seurakunnassa on vähintään kolme kanttoria. Kanttoreiden tiimin johtamiseen liittyvät tehtävät on tällä hetkellä joko annettu yhdelle kanttorille, ne hoidetaan kiertävinä tai kirkkoherra hoitaa ne. Perustetaan työryhmä miettimään kanttorien tiimin työalavastaavan tehtäviä, asemaa ja palkkausta. Työryhmään esitetään jäseniksi kirkkoherra Kauko Viitasta, kanttori Marko Hakanpäätä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuukka Alhosta ja lakimies Mia Fageria sihteeriksi ja kokoonkutsujaksi. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. hyväksyttiin siten lisättynä, että työryhmän tulee antaa mietintönsä yhteiselle kirkkoneuvostolle mennessä. 348 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LOUNAIS-SUOMEN SAATTOHOITOSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON AJALLE Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiamies Kari Ojala on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Liite Säätiön hallitus on kiirehtinyt asian käsittelyä seurakunnissa. Hallitukselle on ilmoitettu, että asia otetaan esille kirkkoneuvoston kokouksessa

15 Säätiön hallintoneuvostossa on ollut seurakuntayhtymällä kaksi paikkaa. Hallintoneuvostossa ovat olleet Pekka Soini varamiehenään Aapo Kaisti ja Kauko Viitanen varamiehenään Heikki Suominen. Avustussäännösten muuttumisen johdosta säätiön sääntöjä on muutettu ja seurakuntayhtymällä on nyt mahdollisuus valita säätiön hallintoneuvostoon edustaja ja hänelle varamies. Mandaattien määrä on siten vähentynyt. Lääninrovasti Kauko Viitanen on pyytänyt, että häntä ei enää valittaisi säätiön hallintoneuvostoon. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on ollut pitkään mukana säätiön hallintoneuvoston työskentelyssä ja hän on käytettävissä tehtävään. Kirkkoherra Heimo Rinne on antanut suostumuksensa säätiön valtuuskunnan jäseneksi tai varajäseneksi. Kn päättää, että Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön hallintoneuvostoon valitaan seurakuntayhtymän edustajaksi talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja hänen varamiehekseen kirkkoherra Heimo Rinne ajalle Ilmoitus Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukselle ja valituille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 349 TURUN KIRJAMESSUT Kirkkoherra Martti Hirvonen on ottanut yhteyttä ja ilmoittanut, että Katariinanseurakunta olisi valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättäisi lähteä mukaan myös Kirjamessuille. Asiassa ovat olleet aktiivisia ohjelmapäällikkö Kari J. Kettula ja kirjailija Harri Raitis. Messumäärärahasta jää käyttämättä euroa, mikäli Turun Messuja varten annetaan euroa. Asiasta ei ole voitu keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa. Tehty ehdotus ei ole linjassa kirkkoherrainkokouksen ehdotuksen kanssa. Käsittely Kn merkitsee tiedokseen, että Katariinanseurakunta on valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättää lähteä mukaan Kirjamessuille. Jäsen Lars-Runar Knuts esitti, että seurakuntayhtymä lähtee Kirjamessuille.

16 Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seurakuntayhtymän Kirjamessuille asettamien tavoitteiden ja käytännön järjestelyiden miettimiseksi. Leena Winter ja Lars-Runar Knuts kannattivat palautusesitystä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osallistuminen Kirjamessuille palautettiin uuteen valmisteluun, jossa Katariinanseurakunnan kirkkoherralta pyydetään selvitystä Kirjamessujen käytännön järjestelyjä varten. Tiedoksi Katariinan seurakunnan kirkkoherra Martti Hirvoselle. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 350 HEINÄNOKAN JA KUNSTENNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTEN PERUUTTAMINEN Lounais-Suomen ympäristökeskus lähestyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää kirjeillä, joissa kerrottiin sen aikovan velvoittaa seurakuntayhtymän hakemaan ympäristölupaa Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamoille. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti, ettei se anna kirjeisiin vastinetta, vaan hakee puhdistamoille ympäristölupaa. Kiinteistötoimisto laati siten ympäristölupahakemukset ja jätti ne jo , vaikka viimeiset jättöpäivät olivat ja Ympäristökeskus otti nyt yhteyttä uudelleen ja ehdotti neuvottelua. Neuvottelussa todettiin, että ympäristökeskus pyrkii käsittelemään ensin suurten puhdistamojen ympäristöluvat ja sen jälkeen vasta pienemmät. Koska ympäristökeskus ei itsekään vielä tiennyt minkä tasoisia ympäristöselvityksiä he pieniltä puhdistamoilta vaatisivat, tultiin siihen tulokseen, että seurakuntayhtymä peruuttaisi nyt jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset ja hakisi niitä sitten uudestaan. Kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää esityksen mukaiset kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, joissa peruutetaan Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset.

17 hyväksyttiin. 351 TÄYDENTÄVÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN TOK-YHTYMÄN KANSSA KIINTEISTÖN KÄSITYÖLÄISKATU 12 MYYNNIN SOPIMUKSEEN JA KAUPPAKIRJAAN Seurakuntayhtymä ja TOK-yhtymä solmivat sopimuksen, jonka mukaan seurakuntayhtymä myy TOK-yhtymälle kiinteistön osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku (vanha Mikonmökki). Sopimuksen mukaan kiinteistö siirtyi TOK-yhtymän hallintaan Saman sopimuksen mukaan omistusoikeus siirtyy, kun rasitesopimus As. Oy Paalmannin kanssa on allekirjoitettu ja määräala lohkottu omaksi tontikseen. Loppukauppahinta maksetaan viimeistään mennessä tai kun ko. rasitteet ja tontin lohkominen on tehty. As. Oy Paalmanni kuitenkin valitti Turun hallinto-oikeuteen ja rakennusvalvontaan rakennusluvasta ja TOK-yhtymän tekemistä parannustöistä sekä kiistää seurakuntayhtymän omistavan kauppaan katutasossa liittyvän takatilan. Kirkkoneuvosto antoi näistä epäselvyyksistä kokouksessaan vastineen hallinto-oikeudelle ja rakennusvalvonnalle. Koska hallinto-oikeuden päätöstä koko asian osalta saadaan odottaa varmasti yli kuusi kuukautta ja senkin jälkeen on todennäköistä, että asiasta valitetaan ylempään oikeusasteeseen, viivästyy alkuperäisen sopimuksen ja kauppakirjan toteutuminen. Siksi tulee tehdä täydentävä sopimus, jossa todetaan keskeneräiset asiat ja pelisäännöt, kunnes lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa. Sopimus kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä kuuluu seuraavasti: Liite Täydennyssopimuksen mukaan TOK vastaa kaikista kiinteistön kuluista eikä maksa vuokraa seurakuntayhtymälle. Mikäli kiinteistökauppa ei jostain syystä toteudu ollenkaan, sovitaan sopimuksessa myös vuokrasopimuksen hinnoitteluperiaatteet. Kn päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä koskien kiinteistöä osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

18 hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 352 SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N PYYNTÖ TURUN JA KAARINAN N LIITTYMISEKSI SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N JÄSENEKSI Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja, rovasti Jorma Osari, on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle pyynnön liittyä Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään, että yhtymä ei liiton jäseneksi liity. Perusteluissaan johtokunta toteaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus tekee yhteistyötä lukuisten paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Liittyminen valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi poikkeaisi tästä toimintalinjasta ja toisi tarkasteluun myös kuulumisen muihin vastaaviin valtakunnallisiin järjestöihin. Jäseneksi liittyminen merkitsisi myös voimavarojen resurssointia valtakunnalliseen katulähetystyöhön. Liite päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei liity Suomen Katulähetysliitto ry:n jäseneksi. Ilmoitus Suomen Katulähetysliitolle ja diakoniatyön johtokunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 353 VUODEN 2007 KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN PALKKAAMINEN päätti ottaa järjestettäviksi toukokuun lopussa vuonna 2007 pidettävät kirkkopäivät Turussa. Päätökseen liittyi ponsi, ettei seurakuntatyö saa kärsiä Kirkkopäivien järjestämisestä ja että järjestämiseen varataan riittävät resurssit. Kirkkoherrainkokous on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään kokopäiväisen projektisihteerin palkkaamista alkaen. Esityksessä todetaan, että kyseisen projektisihteerin työaika jakaantuisi

19 puoliksi kasvatusasiain keskuksen kanssa ja alkaen hän toimisi kokoaikaisesti Kirkkopäivien järjestelyissä. Liite Viittaus kasvatusasiain keskukseen liittyy tammikuun alussa 2006 järjestettävien Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha puolitoimisen projektisihteerin palkkaamiseksi näiden neuvottelupäivien järjestelyihin. Neuvottelupäivien aktiivisimman järjestelytyön ja jälkiselvittelyjen vuoksi sihteerin työajaksi on suunniteltu On selvää, että pätevän kokoaikaisen projektisihteerin löytäminen kohtuullisen pitkäksi työrupeamaksi on puolen vuoden puolikasta sihteeriä helpompaa. Kirkkoherrainkokouksen esitys on perusteltu ja tarpeellinen. Jotta sihteerin osallistuminen sekä neuvottelupäivien että kirkkopäivien järjestelyihin voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti, tulisi hänen työajakseen määritellä siitäkin huolimatta, että toimen täyttö kesälomien vuoksi käytännössä mahdollisesti siirtyisikin syyskuun alkuun. Tämä järjestely merkitsisi valittavan henkilön osallistumista puolitoimisesti neuvottelupäivien järjestelyihin tammikuun loppupuolelle 2006 ja siitä eteenpäin kokoaikaista työskentelyä kirkkopäivien järjestelyissä. Neuvottelupäivien projektityöntekijän palkkaukseksi on määritelty 52% palkasta H27. Palkkaus on nuorisotyönohjaajan alin mahdollinen palkkaus. Kirkkopäivien projektisihteerin tehtävä on kuitenkin niin paljon neuvottelupäivien vastaavaa vaativampi, että palkkaus sopivan henkilön rekrytoinniksi olisi määriteltävä kappalaisen palkkatason mukaan. Vuodelle 2005 tämä merkitsisi ajalle lisämäärärahaa, joka on suuruudeltaan 5 x (R28a - 52%H27), vuosien 2006 ja 2007 osalta asia hoituu tavanomaisessa järjestyksessä budjettiteitse. Periaatteessa tällainen asia pitäisi hoitaa virkapakettiteitse, mutta asian kiireellisyyden vuoksi virkapakettimenettely tulee nyt sivuuttaa. Kirkkoneuvoston tulee päättää tehtävän perustamisesta ja auki julistamisesta tässä kokouksessa ja esittää tarvittava lisämäärärahapyyntö jälkikäteen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Projektisihteerin valitseminen voisi nopeimmillaan tapahtua kirkkoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa päättää perustaa ja julistaa auki määräaikaisen, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tammikuun 2006 neuvottelupäivien ja toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin R28a toimen ajalle sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toimen edellyttämän lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2005 talousarvioon. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt.

20 hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Yhteisten työmuotojen johtaja muutti esitystään seuraavasti: esittää varattavaksi palkkamäärärahan toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin tehtävään siten, että ajalle esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä 50 % palkkaluokasta R 28a ja ajalle talousarvioon otettavaksi 100 % palkkaluokasta R 28a. Projektisihteerin työvoimaa voidaan välisenä aikana mahdollisesti käyttää myös Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt. hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteisten työmuotojen johtajan muutetun esityksen mukaan. 354 LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN ANOMUS AVOIMESTA OVESTA - SAATTOHOITOPOTILAS OMAISTEN KANNALTA - KIRJASEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n toimitusjohtaja Kari Ojala ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro ovat päiväämällään kirjeellä anoneet 1450 euron suuruista avustusta Saattohoitopotilas omaisten kannalta -kirjasen kustannusten kattamiseksi. Kirjasen painos olisi 2000 kappaletta ja sen kokonaispainatuskustannus 2900 euroa (sis.alv), josta syöpäyhdistys itse maksaisi puolet. Liite Kirjasen sisältö on koottu pidetyn Saattohoitopotilas omaisten kannalta - koulutustilaisuuden luentoaineistosta ja sitä on tarkoitus jakaa ilmaiseksi Turun alueen sairaaloihin ja terveys- ja sosiaalialan oppilaitosten käyttöön. Kirjasen aineisto käsittelee aihettaan monipuolisesti ja tarjoaa hyvää informaatiota kaikille saattohoidossa mukana oleville, niin omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Seurakuntayhtymän työntekijöistä kirjasen kirjoittamiseen ovat osallistuneet lakimies Mia Fager ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 6/2017 SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika torstai 7.12.2017 klo 15.00 Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT n:o sivu n:o 80 4 LAUSUNTO SUOMUSSALMEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 7.11.2011 Kahvitus 18.00, kokous 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.4.2004 177. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.4.2004 177. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.4.2004 177 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 184 205 Aika torstai 15.4.2004 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot