TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja vt. hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 327 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 328 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 329 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Jari Hlavatý. 330 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S [...] S tuomiokapituli on keskeyttänyt pastori Hannele Turkin :n 40 kohdalla annetun virkamääräyksen ajaksi toisen viran hoitamista varten ja määrännyt hänet Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalle , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viranperuspalkka vähennettynä 12 prosentilla S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Henri Kivijärvelle siirron Helsingin hiippakuntaan lukien S tuomiokapituli on määrännyt pastori Merja Elon virkaan kuuluvin palkkaeduin (H 35) suostumuksensa mukaisesti ja Mikkelin hiippakunnan suostumuksella Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (I) ajaksi edellyttäen, että kirkkoherra Kauko Viitanen on myöntänyt pastori Hägglund-Viljaselle ko. ajaksi virkavapautta S tuomiokapituli on vahvistanut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston :n 50 kohdalla tekemän päätöksen, joka koskee omakotitontin vuokraamista Hiltu Rantasalolle Littoisissa osoitteessa [...] (kiinteistötunnut ) viideksikymmeneksi (50) vuodeksi S tuomiokapituli on lakkauttanut (peruuttanut) pastori Leena Vainionpään virkamääräyksen hänen pyynnöstään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen seurakuntapastorin (teologin) virkaan lukien

3 S tuomiokapituli on myöntänyt pastori Katri Helinille virkavapautta [...] Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle [...] S tuomiokapituli on määrännyt pastori Heidi Jokisen Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin vuosilomasijaiseksi ajalla hoidettavaan virkaan kuuluvien palkkaeduin (H 35) ja edelleen seurakuntapastorin viransijaiseksi ajaksi hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin S tuomiokapituli on Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella määrännyt teol.tri. Jari Laaksosen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan (koe)ajaksi virkaa vastaavin palkkaeduin (H 35) ehdolla, että hän toimittaa kirkkolain 6 luvun 4a:ssa tarkoitetun rikosrekisteriotteen tuomiokapituliin Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ S kasvatusasiain johtokunnanpöytäkirja nro 4/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 5/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 3/ S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 4/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 32, ajalta hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 1 12, ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Terveiset Oulun kirkkopäiviltä Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen toi terveiset Oulun kirkkopäiviltä ja luovutti Oulusta saadun Polliisi-patsaan kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikolalle. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Vt. hallintojohtajan esittelemät asiat

4 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN [...] 332 HANNELE TURKIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Paattisten seurakunnan seurakuntapastori Hannele Turkki on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu Paattisten kirkkoa. Kirkkoherra Jukka Järvensivu puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Hannele Turkille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään Paattisten kirkko. Ilmoitus anojalle, kirkkoherra Järvensivulle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 333 JANI KAIRAVUON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopastori Jani Kairavuo on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastotaloa osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Jani Kairavuolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virastotalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, tuomiorovasti Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 334 OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan ohjesääntötyöryhmän pohtimaan hallinnollisen päätöksenteon delegointia alemmalla hallinnon tasolle yksinkertaisissa asioissa. Tehtäviin kuului lisäksi tarkistaa kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö ja hallintoviraston johtosään-

5 tö hallinnonuudistusta koskevien säännösten mukaisiksi. Työryhmään nimitettiin talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, lakimies Mia Fager ja nyt jo eläkkeelle jäänyt hallintojohtaja Pekka Soini. Työryhmä on saanut valmiiksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisen, muilta osin työ on vielä kesken. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja hallintoviraston johtosääntöön tehtävät muutokset aiheuttavat muutos- ja täsmennysesityksiä myös muihin johtosääntöihin. Myös päätöksenteon delegointi hallinnon alemmalle tasolle ja delegointisäännösten yhtenäistäminen aiheuttaa muutosesityksiä johtosääntöihin. Tämän vuoksi työryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se perustaa johtosääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän toimintaa. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ja muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi ehdotetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Kirkkoneuvosto päättää perustaa ohjesääntötoimikunnan jatkamaan ohjesääntötyöryhmän työtä. Toimikunnan tehtäväksi annetaan hallintoviraston ohjesäännön tarkistamisen ohella muiden johtosääntöjen tarkistaminen hallinnonuudistusta ja käytännön muutostarpeita vastaavalla tavalla sekä hallinnollisen päätöksenteon delegoinnin pohtiminen. Lisäksi toimikunnan tehtäväksi annetaan seurakuntayhtymän hankintaohjeistuksen laatiminen loppuvuonna 2005 valmistuvan lakiuudistuksen pohjalta. Toimikunnan jäseniksi nimetään talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puheenjohtajana, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi, hallintojohtaja Hannu Kallio hänen astuttuaan virkaansa ja lakimies Mia Fager sihteerinä. Tiedoksi toimikunnan jäsenet ja taloustoimisto. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti, että työryhmään valitaan lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. tä ei kannatettu. hyväksyttiin. 335 PIISPANTARKASTUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa pidetään kirkkojärjestyksen mukainen piispantarkastus Piispantarkastusviikon ohjelmaa valmistelemaan perustettu työryhmä Rauno Heikola (pj.), Pentti Korhonen, Aapo Kaisti, Hannu Hurme ja Mia Fager (siht.) on saanut valmiiksi luonnoksen viikon ohjelmasta. Ohjelmasta on alustavasti sovittu arkkipiispa Jukka Paarman kanssa, mutta se saattaa vielä muuttua.

6 Liite Merkitään piispantarkastusviikon ohjelmaluonnos tiedoksi. hyväksyttiin. 336 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. hautausmaan hoitoa ja synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,6 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 254 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Kn päättää maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 337

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 21 Kirkkohallituksen yleiskirje käsittelee vuoden 2006 talousarvion ja toimintaja taloussuunnitelman lähtökohtia. Yleiskirjeen tiedoista on hyötyä talousarvion laadinnassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat taltioida yleiskirjeen vastaista käyttöä varten. Yleiskirje on seuraava: Liite Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21 ja lähettää sen tiedoksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 338 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 22 Yhteisjohtokunnan johtosäännön malli on yleiskirjeen otsikko. Kirje käsittelee rovastikunnan hallinnon kehittämistä. Yleiskirje on seuraava: Liite Asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen seurakuntayhtymässä. Kirje taltioidaan vastaista käyttöä varten. Kn merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 22. hyväksyttiin. 339 VUODEN 2006 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kirkkoneuvoston tulee antaa talousarvioehdotusten laatijoille laadintaohjeet. Viime vuoden tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenivät tilivuoden aikana euroa johtuen pääosin investointien rahoituksesta. Kirkollisveron tuloveroprosentti oli 1 % kuten aikaisempinakin vuosina. Vuonna 2004 kirkollisverotulo jäi n euroa arvioitua pienemmäksi eli toteutuma oli 97,2 prosenttia arviosta. Koko verotulokertymä oli 0,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Seura-

8 kuntayhtymä sai yhteisöveroja 3,8 milj. euroa. Yhteisöverojen osuus kaikista veroista oli 15,4 prosenttia. Inflaatiovauhti on tekijä, joka vaikuttaa talousarvion laadintaan. Luonnollisesti myös käytettävissä olevat tiedot tulevasta palkkakehityksestä ovat tärkeitä. Suomen inflaatiovauhti on pysynyt pienenä. Valtionvarainministeriön internettiedon mukaan inflaatiovauhti oli viimeksi 1,2 prosenttia vuositasolla. Vastaavasti euroalueella inflaatiovauhti on suurempi eli 1,8 prosenttia. Paikallisseurakuntien käyttövarojen jakomalli on työn alla. Tarkoituksena on toteuttaa jakouudistus. Sen helpottamiseksi on ajateltu, että seurakuntatyön määrärahoja nostettaisiin viidellä prosentilla. Yleiseksi harkinnanvaraisten menojen tarkistusprosentiksi tämä on liian suuri. Yleislinjana kolme prosenttia on kattava ja ylittää seuraavasti todetun inflaation. Toimintasuunnitelmalomake vuodelle 2006 on seuraava: Liite Lomake on taltioitu yhtymän hakemistoon T:\avoin\2006toimintasuunnitelma. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: Vuoden 2006 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: S vuodelle 2006laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2007ja 2008 avaintavoitteet ja avainluvut S toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle S paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta S tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata S mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen S mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan S mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne lakimies Mia Fagerille

9 S paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista S koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) S talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Suunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2006 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. S harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole S edellä todetusta poiketen paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia menoja tullaan kasvattamaan viidellä prosentilla tavoitteena uuden jakojärjestelmän käyttöönotto vuonna Käsittely Yleisesti todettiin, että talousarvion tekeminen vaiheessa, jossa on vielä epäselvää, siirrytäänkö kokonaismäärärahajakojärjestelmään vuonna 2006, on hankalaa. Jäsen Leena Winter esitti, että toimintasuunnitelmalomakkeeseen lisätään ympäristötavoite. hyväksyttiin lisättynä yksimielisesti toimintasuunnitelmalomakkeeseen sen kolmanteen lokeroon tavoitteet eli realistiset ja konkreettiset päämäärät. Tavoitteet tulee jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. 340 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON PYYNTÖ KÄYTTÄÄ MESSUMÄÄRÄ- RAHAA Seurakuntaneuvosto on esittänyt seuraavaa: Mikaelinseurakunta on saanut luvan edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää Turun messuilla (liite 6). Kokonaiskulut ovat euroa. on myöntänyt avustusta euroa. Aikaisempina vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kirjamessuihin euron budjetilla.

10 Mikaelinseurakunta anoo euron lisämäärärahaa messukulujen peittämiseksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus messuihin osallistumista varten. Kn päättää myöntää Mikaelinseurakunnalle yhteensä euroa Turun Messuille osallistumista varten kustannuspaikalta Ilmoitus seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 341 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN JA KIRKON ULKOMAANAVUN KIRJE Yhteinen lähetystyön toimikunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Liite Toimikunta pyytää, että lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle kohdennettuja määrärahoja kasvatetaan. Mitään konkreettista ehdotusta ei ole tehty. Seurakuntayhtymässä on kauan noudatettu piispainkokouksen suosittelemaa linjaa, joka on ollut vähintään kaksi prosenttia edellisenä vuonna saaduista verotuloista. Käytännössä joka vuosi ollaan ylitetty tämä tavoite, koska lähetykselle tai ulkomaanavulle on osoitettu ylimääräisiä avustuksia. Viimeksi on annettu rahaa tsunamin uhreille ja Pyhän Marian kirkon urkujen rakentamishankkeeseen. Nykyinen käytäntö on todettu hyväksi eikä sitä ole perusteltua nyt muuttaa. Johtoryhmän keskustelussa kiinnitettiin huomiota lähetysjärjestöjen määrän lukuisuuteen. Mikäli lähetystoimintaa halutaan tehostaa, tulisi sen alkaa toiminnan kehittämisellä lähetysjärjestöjen kentässä. Aiheesta on paljon puhuttu, mutta mitään näkyvää ei ole tapahtunut. Kn merkitsee saaduksi yhteisen lähetystyön toimikunnan kirjeen talousarviomäärärahojen kasvattamisesta lähetystyön hyväksi. Kirje lähetetään tiedoksi taloustoimistolle ja muistetaan talousarviokäsittelyssä vanhaa päätöstä muuttamatta.

11 hyväksyttiin. 342 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN EHDOTUS TYÖPAIKKARUOKAILUN KEHITTÄMISESTÄ Kirkkoneuvosto käsitteli suositussopimusta työpaikkaruokailun järjestämisasiassa. Työympäristötoimikuntaa pyydettiin selvittämään lounasseteleiden käyttömahdollisuutta. Työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Toimikunnan selvitys on kattava ja perusteltu. Toimikunta ei esitä lounasseteleiden käyttöönottoa. Asia on ollut esillä myös johtoryhmässä. Se ei puolla lounassetelien käyttöönottoa, vaan katsoo, että sopivien sopimusruokapaikkojen löytäminen on parempi vaihtoehto. Nykyinen toimitalon ruokala on syytä myös säilyttää. Kn merkitsee saaduksi työympäristötoimikunnan ehdotuksen työpaikkaruokailuasiassa. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymässä ei oteta käyttöön lounasseteleitä, vaan laajennetaan sopimusruokailua. Sopivien ruokailupaikkojen etsiminen tapahtuu kirkkoherrojen ja muiden osastoesimiesten toimesta. Ehdotukset uusiksi sopimusruokapaikoiksi tulee tehdä lakimiehelle tai talousja suunnittelujohtajalle. Ilmoitus osastojen esimiehille, lakimiehelle ja taloustoimistolle. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti Uolevi Lahden ja Jari Hlavatýn kannattamana asian palautusta uuteen valmisteluun. Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 343 KANTTORI JUKKA PIETILÄN RAPORTTI KATEDRAALI SOI! -VIIKOSTA Kanttori Jukka Pietilä on toimittanut raportin yhdeksännistä Katedraali soi! - viikosta. Raportti ja siihen liittyvä toteutumavertailu on seuraava: Liite Raportin johdosta ei ole huomautettavaa. Miellyttävää on panna merkille, että viikko oli onnistunut myös taloudelliselta lopputulokseltaan. Kiitos kanttori Jukka Pietilälle.

12 Kn merkitsee saaduksi raportin Katedraali soi! -viikosta ja päättää lähettää kiitoksen kanttori Jukka Pietilälle. hyväksyttiin. 344 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ OSKU LAUKKASEN SIVUTOIMILUPA [...] 345 OSKU LAUKKASEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa Eerikinkatu 3:ssa. Vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Osku Laukkaselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virasto Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 346 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN YLEISKIRJE A 3/2005 Yleiskirje on seuraava: Liite Yleiskirje sisältää suositussopimuksen papeille ja kanttoreille maksettavista toimituspalkkioista Suositussopimus toimituspalkkioista on seuraava: Liite Suositussopimuksen palkkioiden suuruutta on tarkistettu. Muutoksena aikaisempaan sopimukseen, toimituspalkkiota voidaan maksaa myös kun seurakuntayhtymään kuuluva seurakunta sopii toimituksen tai tehtävän suorittamisesta seurakuntayhtymän (esim. yhteisten työmuotojen) palvelukseen palkatun papin kanssa tämän vapaapäivänä. Palkkio voi tällöin olla enintään 50 % suositussopimuksen palkkioiden tasosta.

13 Kirkkoneuvosto on viimeksi pannut täytäntöön vastaavan sopimuksen Samalla on sovittu seuraavista täsmennyksistä suositussopimukseen: S palkkiota ei makseta yhteistalousseurakuntien viran- ja toimenhaltijoille heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden Turun seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan yleensä enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S työkokouksesta maksetaan sama palkkio kuin rippikoulutunnista S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksen mukaiseksi. 2. Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on suljettuna Oikaisu KirVESTES kirjaan sivulle 70, momentin 2) kohtaan. Teksti päättymishetken kokemuslisäajan mukaan on korjattu kuulumaan alkamishetken kokemuslisäajan mukaan. 1. Kn päättää panna täytäntöön kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeen A 3/2005 liitteenä olevan suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen seuraavin määräyksin: S palkkiota ei makseta seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa oleville heidän suorittaessaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä muiden seurakuntayhtymän seurakuntien tai yhteisten työmuotojen toimialueella, ellei talous- ja suunnittelujohtaja erityisestä syystä toisin päätä. Tätä säännöstä ei sovelleta toimittaessa Paattisten alueella. S toimituspalkkiosuositusta sovelletaan enimmäistaksan mukaan ja taloustoimisto oikeutetaan vahvistamaan epäpäteville maksettavat palkkiot S muutoin noudatetaan toimituspalkkiosuosituksen soveltamisohjeita S palkkiosuosituksen ohella voidaan pappeja ja kanttoreja palkata sijaisiksi kuukausipalkalla, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 2. Muut yleiskirjeessä olevat asiat kn merkitsee tiedokseen. Tiedoksi seurakuntaneuvostoille, yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille ja taloustoimistolle. 1. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. hyväksyttiin.

14 KANTTORIEN TYÖALAJOHTAJUUS Kirkkoneuvosto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää vaihtoehdot ja toimenpiteet diakonia- ja nuorisotyössä toimivien vastaavien/johtavien viranhaltijoiden tehtävien, aseman ja palkkauksen selkeyttämiseksi. Selvityksen perusteella kaikkiin seurakuntiin Paattista lukuun ottamatta perustettiin johtavan diakoniatyön viranhaltijan virat lukien ja vastaavasti seurakunnista lakkautettiin yksi diakonian virka siten, että lakkauttaminen astui voimaan kun johtavan virka täytettiin. Nuorisotyön osalta kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Se antoi kirkkoneuvostolle mietintönsä, jossa esitetään paikallisseurakuntiin perustettaviksi nuorisotyön työalavastaavan virat. Mietinnöstä on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Henrikin seurakunnan seurakuntaneuvosto on pyytänyt yhtymähallintoa ryhtymään saman suuntaisiin toimenpiteisiin johtavan viranhaltijan viran suhteen myös kanttoreiden kohdalla kuin mihin se on ryhtynyt diakoniaviranhaltijoiden ja nuorisotyönohjaajien kohdalla. Viidessä seurakunnassa on vähintään kolme kanttoria. Kanttoreiden tiimin johtamiseen liittyvät tehtävät on tällä hetkellä joko annettu yhdelle kanttorille, ne hoidetaan kiertävinä tai kirkkoherra hoitaa ne. Perustetaan työryhmä miettimään kanttorien tiimin työalavastaavan tehtäviä, asemaa ja palkkausta. Työryhmään esitetään jäseniksi kirkkoherra Kauko Viitasta, kanttori Marko Hakanpäätä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuukka Alhosta ja lakimies Mia Fageria sihteeriksi ja kokoonkutsujaksi. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. hyväksyttiin siten lisättynä, että työryhmän tulee antaa mietintönsä yhteiselle kirkkoneuvostolle mennessä. 348 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LOUNAIS-SUOMEN SAATTOHOITOSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON AJALLE Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiamies Kari Ojala on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Liite Säätiön hallitus on kiirehtinyt asian käsittelyä seurakunnissa. Hallitukselle on ilmoitettu, että asia otetaan esille kirkkoneuvoston kokouksessa

15 Säätiön hallintoneuvostossa on ollut seurakuntayhtymällä kaksi paikkaa. Hallintoneuvostossa ovat olleet Pekka Soini varamiehenään Aapo Kaisti ja Kauko Viitanen varamiehenään Heikki Suominen. Avustussäännösten muuttumisen johdosta säätiön sääntöjä on muutettu ja seurakuntayhtymällä on nyt mahdollisuus valita säätiön hallintoneuvostoon edustaja ja hänelle varamies. Mandaattien määrä on siten vähentynyt. Lääninrovasti Kauko Viitanen on pyytänyt, että häntä ei enää valittaisi säätiön hallintoneuvostoon. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on ollut pitkään mukana säätiön hallintoneuvoston työskentelyssä ja hän on käytettävissä tehtävään. Kirkkoherra Heimo Rinne on antanut suostumuksensa säätiön valtuuskunnan jäseneksi tai varajäseneksi. Kn päättää, että Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön hallintoneuvostoon valitaan seurakuntayhtymän edustajaksi talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja hänen varamiehekseen kirkkoherra Heimo Rinne ajalle Ilmoitus Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukselle ja valituille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 349 TURUN KIRJAMESSUT Kirkkoherra Martti Hirvonen on ottanut yhteyttä ja ilmoittanut, että Katariinanseurakunta olisi valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättäisi lähteä mukaan myös Kirjamessuille. Asiassa ovat olleet aktiivisia ohjelmapäällikkö Kari J. Kettula ja kirjailija Harri Raitis. Messumäärärahasta jää käyttämättä euroa, mikäli Turun Messuja varten annetaan euroa. Asiasta ei ole voitu keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa. Tehty ehdotus ei ole linjassa kirkkoherrainkokouksen ehdotuksen kanssa. Käsittely Kn merkitsee tiedokseen, että Katariinanseurakunta on valmis ottamaan päivystysvuorot, mikäli seurakuntayhtymä päättää lähteä mukaan Kirjamessuille. Jäsen Lars-Runar Knuts esitti, että seurakuntayhtymä lähtee Kirjamessuille.

16 Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seurakuntayhtymän Kirjamessuille asettamien tavoitteiden ja käytännön järjestelyiden miettimiseksi. Leena Winter ja Lars-Runar Knuts kannattivat palautusesitystä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osallistuminen Kirjamessuille palautettiin uuteen valmisteluun, jossa Katariinanseurakunnan kirkkoherralta pyydetään selvitystä Kirjamessujen käytännön järjestelyjä varten. Tiedoksi Katariinan seurakunnan kirkkoherra Martti Hirvoselle. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 350 HEINÄNOKAN JA KUNSTENNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTEN PERUUTTAMINEN Lounais-Suomen ympäristökeskus lähestyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää kirjeillä, joissa kerrottiin sen aikovan velvoittaa seurakuntayhtymän hakemaan ympäristölupaa Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamoille. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti, ettei se anna kirjeisiin vastinetta, vaan hakee puhdistamoille ympäristölupaa. Kiinteistötoimisto laati siten ympäristölupahakemukset ja jätti ne jo , vaikka viimeiset jättöpäivät olivat ja Ympäristökeskus otti nyt yhteyttä uudelleen ja ehdotti neuvottelua. Neuvottelussa todettiin, että ympäristökeskus pyrkii käsittelemään ensin suurten puhdistamojen ympäristöluvat ja sen jälkeen vasta pienemmät. Koska ympäristökeskus ei itsekään vielä tiennyt minkä tasoisia ympäristöselvityksiä he pieniltä puhdistamoilta vaatisivat, tultiin siihen tulokseen, että seurakuntayhtymä peruuttaisi nyt jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset ja hakisi niitä sitten uudestaan. Kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää esityksen mukaiset kirjeet Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, joissa peruutetaan Heinänokan ja Kunstenniemen jätevedenpuhdistamojen ympäristölupahakemukset.

17 hyväksyttiin. 351 TÄYDENTÄVÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN TOK-YHTYMÄN KANSSA KIINTEISTÖN KÄSITYÖLÄISKATU 12 MYYNNIN SOPIMUKSEEN JA KAUPPAKIRJAAN Seurakuntayhtymä ja TOK-yhtymä solmivat sopimuksen, jonka mukaan seurakuntayhtymä myy TOK-yhtymälle kiinteistön osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku (vanha Mikonmökki). Sopimuksen mukaan kiinteistö siirtyi TOK-yhtymän hallintaan Saman sopimuksen mukaan omistusoikeus siirtyy, kun rasitesopimus As. Oy Paalmannin kanssa on allekirjoitettu ja määräala lohkottu omaksi tontikseen. Loppukauppahinta maksetaan viimeistään mennessä tai kun ko. rasitteet ja tontin lohkominen on tehty. As. Oy Paalmanni kuitenkin valitti Turun hallinto-oikeuteen ja rakennusvalvontaan rakennusluvasta ja TOK-yhtymän tekemistä parannustöistä sekä kiistää seurakuntayhtymän omistavan kauppaan katutasossa liittyvän takatilan. Kirkkoneuvosto antoi näistä epäselvyyksistä kokouksessaan vastineen hallinto-oikeudelle ja rakennusvalvonnalle. Koska hallinto-oikeuden päätöstä koko asian osalta saadaan odottaa varmasti yli kuusi kuukautta ja senkin jälkeen on todennäköistä, että asiasta valitetaan ylempään oikeusasteeseen, viivästyy alkuperäisen sopimuksen ja kauppakirjan toteutuminen. Siksi tulee tehdä täydentävä sopimus, jossa todetaan keskeneräiset asiat ja pelisäännöt, kunnes lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa. Sopimus kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä kuuluu seuraavasti: Liite Täydennyssopimuksen mukaan TOK vastaa kaikista kiinteistön kuluista eikä maksa vuokraa seurakuntayhtymälle. Mikäli kiinteistökauppa ei jostain syystä toteudu ollenkaan, sovitaan sopimuksessa myös vuokrasopimuksen hinnoitteluperiaatteet. Kn päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kiinteistökaupan esisopimuksen täydentämisestä koskien kiinteistöä osoitteessa Käsityöläiskatu 12, Turku. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

18 hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 352 SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N PYYNTÖ TURUN JA KAARINAN N LIITTYMISEKSI SUOMEN KATULÄHETYSLIITTO RY:N JÄSENEKSI Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja, rovasti Jorma Osari, on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle pyynnön liittyä Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään, että yhtymä ei liiton jäseneksi liity. Perusteluissaan johtokunta toteaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus tekee yhteistyötä lukuisten paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Liittyminen valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi poikkeaisi tästä toimintalinjasta ja toisi tarkasteluun myös kuulumisen muihin vastaaviin valtakunnallisiin järjestöihin. Jäseneksi liittyminen merkitsisi myös voimavarojen resurssointia valtakunnalliseen katulähetystyöhön. Liite päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei liity Suomen Katulähetysliitto ry:n jäseneksi. Ilmoitus Suomen Katulähetysliitolle ja diakoniatyön johtokunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 353 VUODEN 2007 KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN PALKKAAMINEN päätti ottaa järjestettäviksi toukokuun lopussa vuonna 2007 pidettävät kirkkopäivät Turussa. Päätökseen liittyi ponsi, ettei seurakuntatyö saa kärsiä Kirkkopäivien järjestämisestä ja että järjestämiseen varataan riittävät resurssit. Kirkkoherrainkokous on käsitellyt asiaa ja päätynyt esittämään kokopäiväisen projektisihteerin palkkaamista alkaen. Esityksessä todetaan, että kyseisen projektisihteerin työaika jakaantuisi

19 puoliksi kasvatusasiain keskuksen kanssa ja alkaen hän toimisi kokoaikaisesti Kirkkopäivien järjestelyissä. Liite Viittaus kasvatusasiain keskukseen liittyy tammikuun alussa 2006 järjestettävien Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha puolitoimisen projektisihteerin palkkaamiseksi näiden neuvottelupäivien järjestelyihin. Neuvottelupäivien aktiivisimman järjestelytyön ja jälkiselvittelyjen vuoksi sihteerin työajaksi on suunniteltu On selvää, että pätevän kokoaikaisen projektisihteerin löytäminen kohtuullisen pitkäksi työrupeamaksi on puolen vuoden puolikasta sihteeriä helpompaa. Kirkkoherrainkokouksen esitys on perusteltu ja tarpeellinen. Jotta sihteerin osallistuminen sekä neuvottelupäivien että kirkkopäivien järjestelyihin voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti, tulisi hänen työajakseen määritellä siitäkin huolimatta, että toimen täyttö kesälomien vuoksi käytännössä mahdollisesti siirtyisikin syyskuun alkuun. Tämä järjestely merkitsisi valittavan henkilön osallistumista puolitoimisesti neuvottelupäivien järjestelyihin tammikuun loppupuolelle 2006 ja siitä eteenpäin kokoaikaista työskentelyä kirkkopäivien järjestelyissä. Neuvottelupäivien projektityöntekijän palkkaukseksi on määritelty 52% palkasta H27. Palkkaus on nuorisotyönohjaajan alin mahdollinen palkkaus. Kirkkopäivien projektisihteerin tehtävä on kuitenkin niin paljon neuvottelupäivien vastaavaa vaativampi, että palkkaus sopivan henkilön rekrytoinniksi olisi määriteltävä kappalaisen palkkatason mukaan. Vuodelle 2005 tämä merkitsisi ajalle lisämäärärahaa, joka on suuruudeltaan 5 x (R28a - 52%H27), vuosien 2006 ja 2007 osalta asia hoituu tavanomaisessa järjestyksessä budjettiteitse. Periaatteessa tällainen asia pitäisi hoitaa virkapakettiteitse, mutta asian kiireellisyyden vuoksi virkapakettimenettely tulee nyt sivuuttaa. Kirkkoneuvoston tulee päättää tehtävän perustamisesta ja auki julistamisesta tässä kokouksessa ja esittää tarvittava lisämäärärahapyyntö jälkikäteen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Projektisihteerin valitseminen voisi nopeimmillaan tapahtua kirkkoneuvoston ylimääräisessä kokouksessa päättää perustaa ja julistaa auki määräaikaisen, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tammikuun 2006 neuvottelupäivien ja toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin R28a toimen ajalle sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toimen edellyttämän lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2005 talousarvioon. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt.

20 hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Yhteisten työmuotojen johtaja muutti esitystään seuraavasti: esittää varattavaksi palkkamäärärahan toukokuun 2007 kirkkopäivien projektisihteerin tehtävään siten, että ajalle esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä 50 % palkkaluokasta R 28a ja ajalle talousarvioon otettavaksi 100 % palkkaluokasta R 28a. Projektisihteerin työvoimaa voidaan välisenä aikana mahdollisesti käyttää myös Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyihin. Toimen pikaista täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana vt. hallintojohtaja, tuomiorovasti, yhteisten työmuotojen johtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja lakimies sihteerinä. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteisten työmuotojen johtajan muutetun esityksen mukaan. 354 LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN ANOMUS AVOIMESTA OVESTA - SAATTOHOITOPOTILAS OMAISTEN KANNALTA - KIRJASEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n toimitusjohtaja Kari Ojala ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro ovat päiväämällään kirjeellä anoneet 1450 euron suuruista avustusta Saattohoitopotilas omaisten kannalta -kirjasen kustannusten kattamiseksi. Kirjasen painos olisi 2000 kappaletta ja sen kokonaispainatuskustannus 2900 euroa (sis.alv), josta syöpäyhdistys itse maksaisi puolet. Liite Kirjasen sisältö on koottu pidetyn Saattohoitopotilas omaisten kannalta - koulutustilaisuuden luentoaineistosta ja sitä on tarkoitus jakaa ilmaiseksi Turun alueen sairaaloihin ja terveys- ja sosiaalialan oppilaitosten käyttöön. Kirjasen aineisto käsittelee aihettaan monipuolisesti ja tarjoaa hyvää informaatiota kaikille saattohoidossa mukana oleville, niin omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Seurakuntayhtymän työntekijöistä kirjasen kirjoittamiseen ovat osallistuneet lakimies Mia Fager ja sairaalapastori Hanna Hella-Aro.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot