Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/ / F Järjestelmäkäsikirja

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia Terminologiaa koskevia huomautuksia Määräystenmukainen käyttö Käyttöympäristö Turvatoiminnot Vastuu vioista ja puutteista Tuotenimet ja tavaramerkit Purkaminen ja hävittäminen Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Asennus ja käyttöönotto Kuljetus/varastointi Käyttöön liittyviä huomautuksia Huoltotoimet Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-2-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-4-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Lisävarusteet ja optiot Asennus Peruslaitteen asennusohjeet UL-vaatimusten mukainen asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Liitäntä PC-tietokoneeseen RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän yhdistäminen PCS21A-kaapeliin RS-422-liitäntä UWS11A-lisäkortin avulla Ethernet-liityntäkortin PFE11A liitäntä PROFBUS DP -liityntäkortin PFP11A liitäntä Liitäntä Siemens S7 -logiikkaan MP-rajapinnan ja PCM11A-kortin välityksellä Käyttöönotto Yleisiä käyttöönotto-ohjeita Valmistelut ja työkalut Päällekytkentä ensi kertaa Operointipaneelin toiminnot Käyttö ja huolto Projektin siirto PC-tietokoneen ja HM-Builder-ohjelman avulla Toimintatilan näyttö laitetta käynnistettäessä Vikailmoitukset SEW-elektroniikkahuolto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A 3

4 Sisällysluettelo 7 Ohjelmointi Projektin laatiminen Tiedonsiirto MOVDRVE - ja MOVTRAC -laitteiden kanssa Ohjelmointi ohjelmointiohjelman avulla Graafinen esitys ja ohjaus Tekstipohjainen esitys ja ohjaus Projektien siirto ETHERNET- ja PROFBUS DP -lisäkortit ndeksoitu osoitus Laitteen toiminnot Viestikirjasto Hälytystenhallinta Reseptienhallinta Salasanat Raporttien tulostus Aikaohjaus Kieltenhallinta Unicode LED-merkkivalot Toimintopainikkeet Trendit Makrot Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto Tiedonsiirto Tietoverkkoliikenne Operointipaneelin verkkotoiminnot Verkon palvelut Tietoverkon tilit Tekniset tiedot ja mittapiirrokset Yleiset tekniset tiedot Liittimen napajärjestys DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Liiteosa Kalvonäppäimistö Järjestelmäohjelman lataus Muutosindeksi Muutokset edelliseen versioon verrattuna Hakemisto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A

5 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia 1 Järjestelmäkäsikirja 1 Tärkeää tietää 1.1 Turvaohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tässä annettuja turvaohjeita ja varoituksia! Vaara Varoitukset viittaavat mahdollisiin riskeihin, joista saattaa olla seurauksena vakavia ruumiinvammoja tai hengen menetys. Varoitus Symbolilla viitataan mahdolliseen tuotteesta johtuvaan vaaraan, joka riittävien varotoimien puutteessa saattaa johtaa ruumiinvammoihin tai jopa hengen menetykseen. Tätä symbolia käytetään viittaamaan myös omaisuusvahinkoriskeihin. Varo Symboli viittaa sellaisen tilanteen mahdollisuuteen, josta saattaa koitua vahinkoa tuotteelle tai ympäristölle. Huomautus Symboli viittaa sovellusta koskeviin, esim. käyttöönottoa edesauttaviin hyödyllisiin tietoihin. Dokumentointiviite Symboli viittaa muihin dokumentteihin kuten esim. käyttöohjeeseen, luetteloon tai datalehteen. Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä: laitteen häiriöttömälle toiminnalle takuuvaatimusten täyttymiselle Lue sen vuoksi käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta! Käyttöohje sisältää huollon kannalta tärkeää tietoa. Säilytä käyttöohjetta siksi laitteen lähettyvillä. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 5

6 1 Tärkeää tietää Terminologiaa koskevia huomautuksia 1.2 Terminologiaa koskevia huomautuksia DOP11A-sarjan operointipaneelit (DOP = Drive Operator Panel) pystyvät eri yhteyksiä käyttäen kommunikoimaan samanaikaisesti SEW-taajuusmuuttajien ja tiettyjen ohjelmoitavien logiikkojen (PLC) kanssa. Tässä dokumentissa kutsutaan molempia laitteita (ohjelmoitavaa logiikkaa ja taajuusmuuttajaa) yksinkertaisuuden vuoksi ohjainlaitteiksi. 1.3 Määräystenmukainen käyttö DOP11A-sarjan operointipaneelit ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitejärjestelmien käyttöön (operointiin) ja diagnosointiin suunniteltuja laitteita. Käyttöönotto (määräystenmukaiseen käyttöön ottaminen) on kielletty, kunnes koneen on todettu täyttävän EMC-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset ja lopputuote on Konedirektiivin 98/37/EY vaatimusten mukainen (standardia EN 624 tulee noudattaa). 1.4 Käyttöympäristö Ellei nimen omaan ole toisin ilmaistu, on laitteen käyttö kielletty: räjähdysvaarallisissa tiloissa ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyä, säteilyä jne (lista sallituista aineista löytyy liiteosasta) siirrettävissä sovelluksissa, joissa esiintyy standardin EN 5178 määräykset ylittäviä mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia 1.5 Turvatoiminnot DOP11A-sarjan operointipaneeleita ei saa käyttää turvatoimintojen toteutukseen ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä takaamaan laitteiden ja työntekijöiden turvallisuus. 6 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

7 Tärkeää tietää Vastuu vioista ja puutteista Vastuu vioista ja puutteista Puutteellisella ammattitaidolla suoritetut ja tämän käyttöohjeen ohjeista poikkeavat toimet heikentävät tuotteen ominaisuuksia. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG ei vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksiin tällaisista toimista aiheutuvien puutteiden osalta. 1.7 Tuotenimet ja tavaramerkit Tässä käyttöohjeessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1.8 Purkaminen ja hävittäminen Operointipaneelia kokonaan tai osittain uudelleenhyödynnettäessä (kierrätettäessä) on noudatettava ajantasaisia määräyksiä. Huomioi, että seuraavat komponentit sisältävät aineita, joista voi aiheutua terveysja ympäristöriskejä: Litiumakku, elektrolyyttikondensaattorit ja näyttö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 7

8 2 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita 2 Turvaohjeet 2.1 Yleisiä ohjeita Lue turvaohjeet huolellisesti ja kokonaisuudessaan. Tarkista toimitus vastaanotettaessa mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee havaituista vahingoista välittömästi ilmoitus tavarantoimittajalle. Operointipaneeli täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY artiklan 4 mukaiset vaatimukset. Älä ota operointipaneelia käyttöön ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara. SEW-EURODRVE ei vastaa millään tavoin tuotteista, joihin on tehty muutoksia. Käytettävien varaosien ja lisävarusteiden on oltava SEW-EURODRVEn määritysten mukaisesti valmistettuja. Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen operointipaneelin asennus-, käyttö- ja korjaustoimiin ryhtymistä. Operointipaneelin rakoihin ja reikiin ei saa päästää missään olosuhteissa mitään nesteitä. Tästä saattaisi aiheutua tulipalon vaara tai laitteesta voisi tulla sähköä johtava. Operointipaneelia saa käyttää vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. 2.2 Asennus ja käyttöönotto Operointipaneeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Sijoita operointipaneeli asennettaessa tukevalle alustalle. Operointipaneeli voi vaurioitua, jos se pääsee putoamaan. Asenna operointipaneeli asennusohjeen mukaisesti. Maadoita laite tässä ohjekirjassa annettujen asennusohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Suurjännite-, signaali- ja tehonsyöttökaapeloinnit on tehtävä toisistaan erillään. Ennen kuin operointipaneeli kytketään tehonsyöttöön, on varmistettava, että teholähteen jännite ja napaisuus ovat oikeat. Laitekotelon aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten eikä niitä saa tukkia tai peittää. Älä sijoita operointipaneelia kohteisiin, joissa se joutuu alttiiksi voimakkaille magneettikentille. Operointipaneelia ei saa asentaa suoralle auringonpaisteelle alttiissa kohteissa eikä käyttää sellaisissa. Oheislaitteiden on oltava käyttötarkoituksen mukaisia. Eräissä paneelimalleissa on näyttöelementin lasissa naarmuilta suojaava, laminoitu kalvo. Staattisesta sähköstä paneelille aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi on kalvo poistettava varovasti, kun laite on saatu asennetuksi. 8 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

9 Turvaohjeet Kuljetus/varastointi 2. Varotoimien ja turvalaitteiden on oltava voimassa olevien määräysten (esim. EN 624 tai EN 5178) mukaisia. Välttämätön varotoimenpide: Laitteen maadoitus Välttämättömät turvalaitteet: Ylivirtasuojat 2.3 Kuljetus/varastointi Tarkasta tuote heti toimituksen jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee mahdollisista vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Vaurioituneen operointipaneelin käyttöönotto on kielletty. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia kuljetusapuvälineitä, joiden mitoitus ja kantavuus on riittävä. Varastointivirheistä voi aiheutua vahinkoja! Ellei operointipaneelia asenneta heti, varastoi se kuivaan ja pölyttömään huonetilaan. 2.4 Käyttöön liittyviä huomautuksia Pidä operointipaneeli aina puhtaana. Hätä-seis-toimintoa ja muita turvatoimintoja ei saa ohjata operointipaneelista käsin. Pidä huolta, etteivät painikkeet, kuvaruutu jne. pääse kosketuksiin teräväreunaisten esineiden kanssa. Muista, että operointipaneeli on toimintavalmis ja rekisteröi painikkeiden painallukset ja kosketusnäytön koskettelut silloinkin, kun näytön taustavalo ei pala. 2.5 Huoltotoimet Takuuvaatimukset on käsitelty kauppasopimuksessa. Puhdista kuvaruutu ja operointipaneelin etulevy mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä rätillä. Korjauksia saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 9

10 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto 3.1 Johdanto Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa ilmenevät vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Samalla lisääntyy koneen kanssa tekemisissä olevan henkilöstön vastuu ja sen kattavuus. Koneen käyttäjällä on oltava yksinkertainen ja nopea keino päästä käsiksi koneen tilaa koskeviin tietoihin ja hänen on kyettävä muuttamaan asetuksia joustavalla tavalla välittömästi. Ohjainlaitteiden toimintovalikoimista tulee yhä laajempia ja hienostuneempia. Tämä mahdollistaa monimutkaistenkin prosessien tehokkaan säätelyn. Operointipaneeleilla taataan ihminen/kone-rajapinnan havainnollisuus ja tiedonsiirron varmuus varsin monimutkaisissakin tuotantoprosesseissa. Graafiset operointipaneelit on kehitetty vastaamaan prosessin valvonnassa ja säädössä esiintyviin ihminen/kone-rajapintaa koskeviin vaatimuksiin mitä erilaisimmilla prosessitekniikan aloilla. Samalla kuhunkin tehtäväänsä räätälöitävä paneeli yksinkertaistaa ja helpottaa käyttöhenkilöstön työtä. Räätälöitävyyden ansiosta käyttäjä pääsee jatkossakin käyttämään tuttuja käsitteitä ja määrityksiä. Projekteista rakennetaan operointipaneelissa puumaisia valikoita tai sekvenssejä. Valikkopuu käsittää päävalikon (esim. yleiskatsauksineen) sekä joukon alavalikoita, joissa on tarkat tiedot kultakin osa-alueelta. Säätöä kaivattaessa käyttäjä valitsee näytölle haluamansa valikon. Operointipaneelissa käytettäviä valikoita kutsutaan lohkoiksi. Päävalikko Resepti Moottorin tila Lämpötila Taajuusmuuttajan tila 53717AF 1 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

11 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Sekvenssin lähtökohtana on päävalikko. Käyttäjä valitsee siitä sekvenssin, jossa lohkot esitetään määrätyssä järjestyksessä. Lohkonäytön ohjaus tapahtuu tavallisesti ohjainlaitteessa olevan ohjelman avulla. Päävalikko Vaihe 1 Asetukset Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Ohjelman loppu 53719AF Operointipaneelin toiminnot mahdollistavat prosessin esittämisen graafisessa ja tekstipohjaisessa muodossa. Muitakin toimintoja on käytettävissä: Hälytystenhallinta Tulostus Trendit Reseptienhallinta Aikaohjaus Toiminnot eivät ole vain helppokäyttöisiä, vaan niistä koituu myös kustannusetuja aikaisempiin kytkimillä, merkkilampuilla, aikareleillä, esivalintalaskureilla ja viikkokytkinkelloilla toteutettuihin ratkaisuihin verrattuna. Lisäksi operointipaneelissa on käyttölaite-elektroniikan hyödyntämistä tehostavia toimintoja. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 11

12 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Ohjelmointi Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu PC:n ja siinä toimivan HM-Builder-ohjelman avulla. 1575AXX Operointipaneelille on leimaa-antavana sen objektiorientoitunut toimintatapa (objektista saatetaan käyttää myös nimeä "olio"). Ohjelmointi perustuu objektiin, jota tietty toiminto vastaa. Kaikenlaiset signaalit määritellään tämän periaatteen mukaisesti. Ohjelmoitu projekti tallennetaan operointipaneelin muistiin Operointipaneelin yhteys SEW-taajuusmuuttajiin Operointipaneelin liittämisestä ohjainlaitteeseen koituu lukuisia etuja: Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia käytössään oleviin ohjainlaitteisiin. Operointipaneelille ei tarvitse varata yhtään ohjainlaitteessa olevaa /O-liitäntää (tuloa/lähtöä). Ohjainlaitteen toiminnot (esim. aikaohjauksen ja hälytysten hallinta) saadaan optimaalisen havainnollisiksi. 12 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

13 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Toimintatilan näyttö ja ohjaus Käyttäjille ovat entuudestaan tuttuja merkkivalot sekä analogiset ja digitaaliset toimintatilan näytöt, koska tällaisia on nykyisin eri sovelluksissa varsin monipuolisesti käytössä. Tämä koskee samoin operointielimiä kuten painikkeita sekä kierrettäviä ja valintapyörästä käytettäviä kytkimiä. Kun nämä asetelmat korvataan yhdellä yhtenäisellä päätteellä (operointipaneelilla), ovat kaikki tilanäytöt ja operointielimet sulautettavissa yhdeksi yksiköksi. Käyttäjä voi saada yksinkertaisella tavalla tiedot järjestelmästä ja pääsee vaikuttamaan niihin. Tämän ohella hän voi tuottaa näytölle kaikki tiettyä kohdetta (esim. pumppua tai käyttölaiteyksikköä) koskevat signaalit käsittävän esityksen. Tämä mahdollisuus helpottaa töitä oleellisesti. Tämä on tehty mahdolliseksi siten, että kaikki tiedonsiirto tapahtuu operointipaneelissa ns. lohkoina. Lohkoissa voi olla kysymys tekstilohkoista, joissa on pelkästään tekstimuotoista informaatiota. Grafiikkalohkoissa on puolestaan graafisia esityksiä. Operointipaneelit on varustettu suoraan ohjaukseen tarkoitetuilla toimintopainikkeilla. Kukin painike on määritelty vastaamaan tiettyä käskyä. Tämän vastaavuuden perusteella laitetta voidaan käyttää ohjaimena. Useampia lohkoja käytettäessä käyttäjä pääsee liikkumaan hyppykäskyjen avulla eri lohkojen välillä. Tällä tavoin saadaan aikaan valikkopuu ja sen myötä strukturoitu sovellus. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 13

14 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Operointipaneelin käyttökuntoon saattaminen Jotta toimintovalikoimaa päästäisiin hyödyntämään optimaalisesti, tulisi operointipaneeli sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen. Käyttäjä saa sen kautta aina kaikki tarvittavat tiedot ja pystyy työskentelemään tehokkaasti. Operointipaneeli tulee sijoittaa oikealle työskentelykorkeudelle, jotta käyttäjä näkee sen ja pystyy käyttämään sitä esteettä. Kuvaruudun näkyvyyteen vaikuttavat etäisyys, korkeus, katselukulma, valaistuksen osuminen kuvaruutuun sekä valittu väriskaala. Valvonta-, ohjaus- ja huoltotoimet voidaan suorittaa etäältäkin, esim. rakennuksen eri paikasta tai vaikka toiselta paikkakunnaltakin käsin. Tiedonsiirto voi tapahtua tässä tapauksessa lähiverkon (LAN, Local Area Network), internetin tai modeemin välityksellä. Kun tuotantolinjat ovat pitkiä ja käsittävät useita työpisteitä, voidaan useampia operointipaneeleita kytkeä verkkoon, yhdellä tai useammalla ohjainlaitteella varustettuina. 1553AXX 14 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

15 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Kompaktit ratkaisut Ulkoisia laitteita kuten viivakoodinlukulaitteita, vaakajärjestelmiä, modeemeita jne. voidaan liittää ohjaimeen operointipaneelin kautta. Laitteen liittämiseen tarvitaan vain RS-232-liityntä ja ASC-tiedonsiirtoprotokolla. Operointipaneeliin tuleva data tallentuu rekistereihin. Myös toisen, rinnakkain toimivan yksikön liittäminen on mahdollista. Tällöin voi olla kysymys toisesta operointipaneelista tai PC-tietokoneesta, jossa on MOVTOOLS - ohjelmisto taajuusmuuttajien ohjelmoimista varten. Operointipaneelin avulla on samalla mahdollista ohjelmoida ohjainlaite ja kommunikoida sen kanssa. Kun PLC ja taajuusmuuttaja ovat liitettyinä operointipaneeliin (operointipaneelissa kahdet ohjainohjelmat), voi laitteiden välillä tapahtua tiedonsiirtoa (analogisia ja digitaalisia signaaleja käyttäen). SPS-Protokolla RS-485 MOVLNK 53758AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 15

16 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö 3.2 Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö Tyyppimerkintäesimerkki DOP 11A 1 Versio A Sukupolvi Versio 1 = tekstinäyttö 2 x 2 merkkiä, toimintopainikkein 2 = grafiikkanäyttö 24 x 64 pikseliä, toimintopainikkein 3 = kosketusnäyttö 32 x 24 pikseliä 4 = grafiikkanäyttö 32 x 24 pikseliä, toimintopainikkein 5 = kosketusnäyttö 64 x 48 pistettä Tyyppi: DOP = Drive Operator Panel Kuva 1: Tyyppimerkintä 53648AF Esimerkki tyyppikilvestä Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen sivuun. Kuva 2: Laitteen tyyppikilpi 533AXX Toimitussisältö Toimitussisältöön kuuluvat: Operointipaneeli DOP11A Asennusmateriaali, jossa mukana asennusmalline (-sabloni) Kokoonpano- ja asennusohjeet käsittävä käyttöohje Phoenix COMBCON-liitin 24 V DC -jännitettä varten, 5 mm, 3-napainen (ei mallissa DOP11A-5) 16 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

17 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-1-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [2] [4] [3] Kuva 3: DOP11A AXX [1] Näyttö [2] Toimintopainikkeet [3] Navigointipainikkeet [4] Numeropainikkeet 2 x 2 merkin taustavalaistu LCD-tekstinäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 2 ma 3 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422 / RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu, P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 3 toimintonäppäintä 64 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 142 x 9 x 46,5 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 17

18 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-2-laitteen rakenne 3.4 DOP11A-2-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Kuva 4: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Näyttö [3] Toimintopainikkeet [4] Navigointipainikkeet [5] Merkintäkentät [6] Numeropainikkeet 24 x 64 kuvapisteen taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 8 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 214 x 194 x 75 mm 18 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

19 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 5: DOP11A AXX 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 3 sarjaliityntää (RS-232, RS-422 ja RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 Asennus vaaka- tai pystysuoraan 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 2 x 15 x 74 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 19

20 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-4-laitteen rakenne 3.6 DOP11A-4-laitteen rakenne Tuotenumero: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Kuva 6: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Navigointipainikkeet [3] Numeropainikkeet [4] Näyttö [5] Toimintopainikkeet [6] Merkintäkentät 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-grafiikkanäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 55 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 16 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 2 laajennuskorttipaikkaa 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 276 x 194 x 92,3 mm 2 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

21 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-5-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 7: DOP11A AXX 64 x 48 kuvapisteen taustavalaistu VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, 1,4") Tehonsyöttö: AC V, 35 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 2 laajennuskorttipaikkaa 16 ktavua flash-eeprom-muistia 29 x 247 x 114 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 21

22 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3.8 Lisävarusteet ja optiot Kaapeli operointipaneelin DOP11A ohjelmointia sekä operointipaneelin ja MOVDRVE -taajuusmuuttajan välistä tiedonsiirtoa varten. PCS11A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja PC-tietokoneen (RS-232) välinen yhdyskaapeli operointipaneelin ohjelmointia varten. Kiinteä pituus 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS485, max. 57,6 kbit/s) ja SEW-taajuusmuuttajien (RS-485, RJ-1) välinen yhdyskaapeli. Kiinteä pituus 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja SMATC S7-logiikan välinen yhdyskaapeli, MP-rajapinta MP (max. 12 Mbit/s). Kiinteä pituus 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Operointipaneelin (RS-422, max. 57,6 kbit/s) ja liityntätyypin muuntimen UWS11A tai USS21A (RS-232) välinen tiedonsiirtokaapeli. Tiedonsiirtoon SEW-taajuusmuuttajien kanssa. Kiinteä pituus 3 m PCC11A 22 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

23 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) ETHERNET TCP/P -lisäkortti (1 Mbit/s) Operointipaneelin DOP11A liittämiseen asiakkaan PC-verkkoon. ETHERNET-optiota käytettäessä ovat seuraavat toiminnot mahdollisia: HM-Builder-ohjelman käyttö operointipaneelin ohjelmointiin ETHERNETin kautta (nopea konfigurointi ja etälataus). ntegroidun WEB-palvelimen hyödyntäminen nternet Explorerin kautta tapahtuvaa operointipaneelin käyttöä ja ohjaamista varten. ETHERNETin kautta tapahtuvaa MOVTOOLS -ohjelmiston käyttöä sekä passthrough-toiminnon hyödyntämistä varten. Tarvitaan lisäohjelma PC-tietoliikenneporttien (Com 1... Com 9) operointipaneelin ETHERNET P-osoitteeseen ohjaamista varten. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS DP -liityntä DOP11A-operointipaneelin liittämiseen asiakkaan PROFBUS-kenttäväyläliityntään. Lisäkortti PROFBUS DP Operointipaneeli on PROFBUS-väylän kannalta orjayksikkö ja se kytketään PLC:n prosessinkuvaukseen. /O-muistialue: tavua Tiedonsiirtonopeus: 9,6 kbit/s Mbit/s Tunnuskoodi: 12 Ohjelmoitavasta logiikasta riippumaton mahdollisuus ohjainlaitteen ja operointipaneelin väliseen datan vaihtoon. Sarjaliitynnän kautta voidaan käydä samanaikaista tiedonsiirtoa käyttöteknisten komponenttien kanssa. UWS11A Hattuprofiilikiskoasennukseen tarkoitettu liityntätyypin muunnin RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 23

24 4 Asennus Peruslaitteen asennusohjeet 4 Asennus 4.1 Peruslaitteen asennusohjeet Asennuksen yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa luvussa 2 annettuja turvaohjeita! Erilliset kaapelikanavat Asenna tehokaapelit ja elektroniikkakaapelit erillisiin kaapelikanaviin Poikkipinta-alat Tehonsyöttö: Poikkipinta-ala nimellisen tulovirran mukaan. Elektroniikan johdotus: Yksi,2...,75 mm 2 -johdin (AWG ) liitintä kohden Kaksi,2...,75 mm 2 -johdinta (AWG ) liitintä kohden Häiriösuojaus ja maadoitus Käytä ainoastaan häiriösuojattuja signaalikaapeleita. Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmissa päissä. Maasilmukoiden välttämiseksi voidaan toinen pää maadoittaa häiriönpoistokondensaattorin (22 nf / 5 V) avulla. Jos kaapelissa on kaksinkertainen suojaus, maadoita ulompi suoja ohjainlaitteen päässä ja sisempi toisessa päässä. Kuva 8: Esimerkkejä suojajohtimen asianmukaisesta kytkennästä metallisinkilän (häiriösuojapinteen) tai metallisen PG-läpivientiholkin avulla 755BXX 24 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

25 Asennus UL-vaatimusten mukainen asennus 4 Häiriösuojaus voidaan toteuttaa myös vetämällä johtimet maadoitetuissa teräslevykanavissa tai metalliputkissa. Teho- ja ohjausjohtimet tulee tällöin vetää erillään. Laitteen maadoitus tapahtuu 24 V tai 24 V -tehonsyötön pistokeliittimen kautta. 4.2 UL-vaatimusten mukainen asennus Noudata seuraavia ohjeita, jotta UL-vaatimukset täyttyvät: Käytä liitäntäkaapeleina vain kuparikaapeleita, joiden lämpötila-alue yltää vähintään arvoon 6 / 75 C saakka. Sähköisen liitännän tulee tapahtua NFPA7 (National Electric Code) -standardin luokan 1 kappaleessa 2 (artiklassa 51-4(b) kuvattujen menetelmien mukaisesti. Käytä ulkoisena 24 V DC -jännitelähteenä vain testattuja laitteita, joissa on lähtöjännitteen rajoitus (U max = 3 V DC) ja lähtövirran rajoitus ( 8 A). UL-sertifiointi ei koske käyttöä jänniteverkoissa, joissa on maadoittamaton tähtipiste (T-verkot). Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 25

26 4 Asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä 4.3 Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Tehonsyöttö Pidä kytkettäessä huolta oikeasta napaisuudesta. Laite vahingoittuu napaisuuden ollessa väärä. Varmista, että operointipaneelin ja ohjainlaitteen sähköinen maapotentiaali (vertailujännitetaso) on sama. Muussa tapauksessa voi esiintyä tiedonsiirtovirheitä. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-4 tehonsyöttö 5331AXX DOP11A-5-laitteen tehonsyöttö ( V AC) 5363AXX [1] Maadoitus [2] V [3] +24 V 26 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

27 Asennus Liitäntä PC-tietokoneeseen Liitäntä PC-tietokoneeseen DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Kuva 9: Liitäntä PC-tietokoneeseen 534AXX Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu HM-Builder-ohjelmointiohjelman avulla. Operointipaneelin ohjelmointiin tarvitaan tiedonsiirtokaapeli PCS11A. Yksiköiden ollessa liitettyinä toisiinsa on jännitesyöttöjen tapahduttava erillään. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 27

28 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4.5 RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän kautta voidaan yhteen operointipaneeliin liittää enimmillään 31 MOVDRVE -laitetta. DOP11A-operointipaneelin liittäminen MOVDRVE -tyyppiseen taajuusmuuttajaan suoraan RS-485-liitynnän kautta: DOP11A-1 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta DOP11A-2 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta (versiosta HW1.1 alkaen) DOP11A-3 käyttäen pistokkeellista Phoenix-riviliitintä Liitäntäkaavio, RS-485-sarjaliikenneliityntä DOP11A-3 RS-485 Kuva 1: RS-485-liitäntä 58775AXX 28 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

29 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis* Vastapäivään/seis* Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 11: DOP11A-3-paneelin riviliittimen järjestys 58783AF MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis Vastapäivään/seis Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485_ X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Väylän terminoinnin aktivointi siltaamalla väli RS-422 / RS nap. Sub-D-naarasliitin 14 X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 12: DOP11A-1-paneelin liittimen napajärjestys 58786AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 29

30 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) Kaapelin erittely Käytä 2 x 2 -napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu datasiirtokaapeli). Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta-ala,5...,75 mm 2 (AWG ) Johtimen resistanssi Ω, kun f = 1 MHz Johtimen kapasitanssi 4 pf/m (12 pf/ft), kun f = 1 khz Esimerkiksi seuraava kaapeli on sopiva: Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Häiriösuojajohtimen kytkentä Kytke häiriösuojajohdin molemmista päistään laajapinta-alaisesti ohjainlaitteen elektroniikan häiriösuojapinteeseen sekä operointipaneelin 25-napaisen Sub-D-pistokkeen runkoon. Älä kytke häiriösuojajohtimen päitä potentiaaliin DGND! Kaapelin pituus Kaapelin suurin sallittu kokonaispituus on 2 m. Terminointivastus Ohjainlaitteessa ja liityntätyypin muuntimessa UWS11A on kiinteästi asennetut dynaamiset terminointivastukset. Tässä tapauksessa jätä ulkoiset terminointivastukset asentamatta! Liitettäessä operointipaneeli DOP11A-1 taajuusmuuttajiin RS-485-liitynnän kautta aktivoi DOP11A-1:n 25-napaisen Sub-D-liittimen terminointivastus (siltaamalla nastat 6 ja 19 keskenään), mikäli operointipaneeli on ensimmäisenä tai viimeisenä väyläasemana. RS-485-liitynnän kautta yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Vältä potentiaalierojen muodostuminen sopivin toimenpitein, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat (GND) erillisellä miinusjohdolla, yhdistämällä 24 V -tehonsyötöt keskenään jne. 3 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital Käyttöohje Matkailuautoihin ja -vaunuihin SAT-DOM 50 ST Digital SAT-DOM 50 GS Digital Veneisiin SAT-DOM 50 M-GS Digital SAT-DOM 75 M-GS Digital SAT-DOM 77 M-GS Digital Innovative Mobile Technology Päiväys:

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Käyttöohje 233 35017.040

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Käyttöohje 233 35017.040 Art TV Art 46 3D, Art 40 3D 233 35017.040 Käyttöohje Yleisnäkymä tärkeimmistä toiminnoista Käyttötavan asettaminen Väripainikkeiden toiminnot radiokäytössä TV-käyttö Radio-käyttö (vakiovaraus) AUDIO-painikkeen

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Käyttöohje GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal Equipment

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot