Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/ / F Järjestelmäkäsikirja

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia Terminologiaa koskevia huomautuksia Määräystenmukainen käyttö Käyttöympäristö Turvatoiminnot Vastuu vioista ja puutteista Tuotenimet ja tavaramerkit Purkaminen ja hävittäminen Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Asennus ja käyttöönotto Kuljetus/varastointi Käyttöön liittyviä huomautuksia Huoltotoimet Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-2-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-4-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Lisävarusteet ja optiot Asennus Peruslaitteen asennusohjeet UL-vaatimusten mukainen asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Liitäntä PC-tietokoneeseen RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän yhdistäminen PCS21A-kaapeliin RS-422-liitäntä UWS11A-lisäkortin avulla Ethernet-liityntäkortin PFE11A liitäntä PROFBUS DP -liityntäkortin PFP11A liitäntä Liitäntä Siemens S7 -logiikkaan MP-rajapinnan ja PCM11A-kortin välityksellä Käyttöönotto Yleisiä käyttöönotto-ohjeita Valmistelut ja työkalut Päällekytkentä ensi kertaa Operointipaneelin toiminnot Käyttö ja huolto Projektin siirto PC-tietokoneen ja HM-Builder-ohjelman avulla Toimintatilan näyttö laitetta käynnistettäessä Vikailmoitukset SEW-elektroniikkahuolto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A 3

4 Sisällysluettelo 7 Ohjelmointi Projektin laatiminen Tiedonsiirto MOVDRVE - ja MOVTRAC -laitteiden kanssa Ohjelmointi ohjelmointiohjelman avulla Graafinen esitys ja ohjaus Tekstipohjainen esitys ja ohjaus Projektien siirto ETHERNET- ja PROFBUS DP -lisäkortit ndeksoitu osoitus Laitteen toiminnot Viestikirjasto Hälytystenhallinta Reseptienhallinta Salasanat Raporttien tulostus Aikaohjaus Kieltenhallinta Unicode LED-merkkivalot Toimintopainikkeet Trendit Makrot Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto Tiedonsiirto Tietoverkkoliikenne Operointipaneelin verkkotoiminnot Verkon palvelut Tietoverkon tilit Tekniset tiedot ja mittapiirrokset Yleiset tekniset tiedot Liittimen napajärjestys DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Liiteosa Kalvonäppäimistö Järjestelmäohjelman lataus Muutosindeksi Muutokset edelliseen versioon verrattuna Hakemisto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A

5 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia 1 Järjestelmäkäsikirja 1 Tärkeää tietää 1.1 Turvaohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tässä annettuja turvaohjeita ja varoituksia! Vaara Varoitukset viittaavat mahdollisiin riskeihin, joista saattaa olla seurauksena vakavia ruumiinvammoja tai hengen menetys. Varoitus Symbolilla viitataan mahdolliseen tuotteesta johtuvaan vaaraan, joka riittävien varotoimien puutteessa saattaa johtaa ruumiinvammoihin tai jopa hengen menetykseen. Tätä symbolia käytetään viittaamaan myös omaisuusvahinkoriskeihin. Varo Symboli viittaa sellaisen tilanteen mahdollisuuteen, josta saattaa koitua vahinkoa tuotteelle tai ympäristölle. Huomautus Symboli viittaa sovellusta koskeviin, esim. käyttöönottoa edesauttaviin hyödyllisiin tietoihin. Dokumentointiviite Symboli viittaa muihin dokumentteihin kuten esim. käyttöohjeeseen, luetteloon tai datalehteen. Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä: laitteen häiriöttömälle toiminnalle takuuvaatimusten täyttymiselle Lue sen vuoksi käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta! Käyttöohje sisältää huollon kannalta tärkeää tietoa. Säilytä käyttöohjetta siksi laitteen lähettyvillä. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 5

6 1 Tärkeää tietää Terminologiaa koskevia huomautuksia 1.2 Terminologiaa koskevia huomautuksia DOP11A-sarjan operointipaneelit (DOP = Drive Operator Panel) pystyvät eri yhteyksiä käyttäen kommunikoimaan samanaikaisesti SEW-taajuusmuuttajien ja tiettyjen ohjelmoitavien logiikkojen (PLC) kanssa. Tässä dokumentissa kutsutaan molempia laitteita (ohjelmoitavaa logiikkaa ja taajuusmuuttajaa) yksinkertaisuuden vuoksi ohjainlaitteiksi. 1.3 Määräystenmukainen käyttö DOP11A-sarjan operointipaneelit ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitejärjestelmien käyttöön (operointiin) ja diagnosointiin suunniteltuja laitteita. Käyttöönotto (määräystenmukaiseen käyttöön ottaminen) on kielletty, kunnes koneen on todettu täyttävän EMC-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset ja lopputuote on Konedirektiivin 98/37/EY vaatimusten mukainen (standardia EN 624 tulee noudattaa). 1.4 Käyttöympäristö Ellei nimen omaan ole toisin ilmaistu, on laitteen käyttö kielletty: räjähdysvaarallisissa tiloissa ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyä, säteilyä jne (lista sallituista aineista löytyy liiteosasta) siirrettävissä sovelluksissa, joissa esiintyy standardin EN 5178 määräykset ylittäviä mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia 1.5 Turvatoiminnot DOP11A-sarjan operointipaneeleita ei saa käyttää turvatoimintojen toteutukseen ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä takaamaan laitteiden ja työntekijöiden turvallisuus. 6 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

7 Tärkeää tietää Vastuu vioista ja puutteista Vastuu vioista ja puutteista Puutteellisella ammattitaidolla suoritetut ja tämän käyttöohjeen ohjeista poikkeavat toimet heikentävät tuotteen ominaisuuksia. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG ei vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksiin tällaisista toimista aiheutuvien puutteiden osalta. 1.7 Tuotenimet ja tavaramerkit Tässä käyttöohjeessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1.8 Purkaminen ja hävittäminen Operointipaneelia kokonaan tai osittain uudelleenhyödynnettäessä (kierrätettäessä) on noudatettava ajantasaisia määräyksiä. Huomioi, että seuraavat komponentit sisältävät aineita, joista voi aiheutua terveysja ympäristöriskejä: Litiumakku, elektrolyyttikondensaattorit ja näyttö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 7

8 2 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita 2 Turvaohjeet 2.1 Yleisiä ohjeita Lue turvaohjeet huolellisesti ja kokonaisuudessaan. Tarkista toimitus vastaanotettaessa mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee havaituista vahingoista välittömästi ilmoitus tavarantoimittajalle. Operointipaneeli täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY artiklan 4 mukaiset vaatimukset. Älä ota operointipaneelia käyttöön ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara. SEW-EURODRVE ei vastaa millään tavoin tuotteista, joihin on tehty muutoksia. Käytettävien varaosien ja lisävarusteiden on oltava SEW-EURODRVEn määritysten mukaisesti valmistettuja. Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen operointipaneelin asennus-, käyttö- ja korjaustoimiin ryhtymistä. Operointipaneelin rakoihin ja reikiin ei saa päästää missään olosuhteissa mitään nesteitä. Tästä saattaisi aiheutua tulipalon vaara tai laitteesta voisi tulla sähköä johtava. Operointipaneelia saa käyttää vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. 2.2 Asennus ja käyttöönotto Operointipaneeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Sijoita operointipaneeli asennettaessa tukevalle alustalle. Operointipaneeli voi vaurioitua, jos se pääsee putoamaan. Asenna operointipaneeli asennusohjeen mukaisesti. Maadoita laite tässä ohjekirjassa annettujen asennusohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Suurjännite-, signaali- ja tehonsyöttökaapeloinnit on tehtävä toisistaan erillään. Ennen kuin operointipaneeli kytketään tehonsyöttöön, on varmistettava, että teholähteen jännite ja napaisuus ovat oikeat. Laitekotelon aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten eikä niitä saa tukkia tai peittää. Älä sijoita operointipaneelia kohteisiin, joissa se joutuu alttiiksi voimakkaille magneettikentille. Operointipaneelia ei saa asentaa suoralle auringonpaisteelle alttiissa kohteissa eikä käyttää sellaisissa. Oheislaitteiden on oltava käyttötarkoituksen mukaisia. Eräissä paneelimalleissa on näyttöelementin lasissa naarmuilta suojaava, laminoitu kalvo. Staattisesta sähköstä paneelille aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi on kalvo poistettava varovasti, kun laite on saatu asennetuksi. 8 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

9 Turvaohjeet Kuljetus/varastointi 2. Varotoimien ja turvalaitteiden on oltava voimassa olevien määräysten (esim. EN 624 tai EN 5178) mukaisia. Välttämätön varotoimenpide: Laitteen maadoitus Välttämättömät turvalaitteet: Ylivirtasuojat 2.3 Kuljetus/varastointi Tarkasta tuote heti toimituksen jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee mahdollisista vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Vaurioituneen operointipaneelin käyttöönotto on kielletty. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia kuljetusapuvälineitä, joiden mitoitus ja kantavuus on riittävä. Varastointivirheistä voi aiheutua vahinkoja! Ellei operointipaneelia asenneta heti, varastoi se kuivaan ja pölyttömään huonetilaan. 2.4 Käyttöön liittyviä huomautuksia Pidä operointipaneeli aina puhtaana. Hätä-seis-toimintoa ja muita turvatoimintoja ei saa ohjata operointipaneelista käsin. Pidä huolta, etteivät painikkeet, kuvaruutu jne. pääse kosketuksiin teräväreunaisten esineiden kanssa. Muista, että operointipaneeli on toimintavalmis ja rekisteröi painikkeiden painallukset ja kosketusnäytön koskettelut silloinkin, kun näytön taustavalo ei pala. 2.5 Huoltotoimet Takuuvaatimukset on käsitelty kauppasopimuksessa. Puhdista kuvaruutu ja operointipaneelin etulevy mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä rätillä. Korjauksia saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 9

10 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto 3.1 Johdanto Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa ilmenevät vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Samalla lisääntyy koneen kanssa tekemisissä olevan henkilöstön vastuu ja sen kattavuus. Koneen käyttäjällä on oltava yksinkertainen ja nopea keino päästä käsiksi koneen tilaa koskeviin tietoihin ja hänen on kyettävä muuttamaan asetuksia joustavalla tavalla välittömästi. Ohjainlaitteiden toimintovalikoimista tulee yhä laajempia ja hienostuneempia. Tämä mahdollistaa monimutkaistenkin prosessien tehokkaan säätelyn. Operointipaneeleilla taataan ihminen/kone-rajapinnan havainnollisuus ja tiedonsiirron varmuus varsin monimutkaisissakin tuotantoprosesseissa. Graafiset operointipaneelit on kehitetty vastaamaan prosessin valvonnassa ja säädössä esiintyviin ihminen/kone-rajapintaa koskeviin vaatimuksiin mitä erilaisimmilla prosessitekniikan aloilla. Samalla kuhunkin tehtäväänsä räätälöitävä paneeli yksinkertaistaa ja helpottaa käyttöhenkilöstön työtä. Räätälöitävyyden ansiosta käyttäjä pääsee jatkossakin käyttämään tuttuja käsitteitä ja määrityksiä. Projekteista rakennetaan operointipaneelissa puumaisia valikoita tai sekvenssejä. Valikkopuu käsittää päävalikon (esim. yleiskatsauksineen) sekä joukon alavalikoita, joissa on tarkat tiedot kultakin osa-alueelta. Säätöä kaivattaessa käyttäjä valitsee näytölle haluamansa valikon. Operointipaneelissa käytettäviä valikoita kutsutaan lohkoiksi. Päävalikko Resepti Moottorin tila Lämpötila Taajuusmuuttajan tila 53717AF 1 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

11 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Sekvenssin lähtökohtana on päävalikko. Käyttäjä valitsee siitä sekvenssin, jossa lohkot esitetään määrätyssä järjestyksessä. Lohkonäytön ohjaus tapahtuu tavallisesti ohjainlaitteessa olevan ohjelman avulla. Päävalikko Vaihe 1 Asetukset Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Ohjelman loppu 53719AF Operointipaneelin toiminnot mahdollistavat prosessin esittämisen graafisessa ja tekstipohjaisessa muodossa. Muitakin toimintoja on käytettävissä: Hälytystenhallinta Tulostus Trendit Reseptienhallinta Aikaohjaus Toiminnot eivät ole vain helppokäyttöisiä, vaan niistä koituu myös kustannusetuja aikaisempiin kytkimillä, merkkilampuilla, aikareleillä, esivalintalaskureilla ja viikkokytkinkelloilla toteutettuihin ratkaisuihin verrattuna. Lisäksi operointipaneelissa on käyttölaite-elektroniikan hyödyntämistä tehostavia toimintoja. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 11

12 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Ohjelmointi Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu PC:n ja siinä toimivan HM-Builder-ohjelman avulla. 1575AXX Operointipaneelille on leimaa-antavana sen objektiorientoitunut toimintatapa (objektista saatetaan käyttää myös nimeä "olio"). Ohjelmointi perustuu objektiin, jota tietty toiminto vastaa. Kaikenlaiset signaalit määritellään tämän periaatteen mukaisesti. Ohjelmoitu projekti tallennetaan operointipaneelin muistiin Operointipaneelin yhteys SEW-taajuusmuuttajiin Operointipaneelin liittämisestä ohjainlaitteeseen koituu lukuisia etuja: Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia käytössään oleviin ohjainlaitteisiin. Operointipaneelille ei tarvitse varata yhtään ohjainlaitteessa olevaa /O-liitäntää (tuloa/lähtöä). Ohjainlaitteen toiminnot (esim. aikaohjauksen ja hälytysten hallinta) saadaan optimaalisen havainnollisiksi. 12 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

13 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Toimintatilan näyttö ja ohjaus Käyttäjille ovat entuudestaan tuttuja merkkivalot sekä analogiset ja digitaaliset toimintatilan näytöt, koska tällaisia on nykyisin eri sovelluksissa varsin monipuolisesti käytössä. Tämä koskee samoin operointielimiä kuten painikkeita sekä kierrettäviä ja valintapyörästä käytettäviä kytkimiä. Kun nämä asetelmat korvataan yhdellä yhtenäisellä päätteellä (operointipaneelilla), ovat kaikki tilanäytöt ja operointielimet sulautettavissa yhdeksi yksiköksi. Käyttäjä voi saada yksinkertaisella tavalla tiedot järjestelmästä ja pääsee vaikuttamaan niihin. Tämän ohella hän voi tuottaa näytölle kaikki tiettyä kohdetta (esim. pumppua tai käyttölaiteyksikköä) koskevat signaalit käsittävän esityksen. Tämä mahdollisuus helpottaa töitä oleellisesti. Tämä on tehty mahdolliseksi siten, että kaikki tiedonsiirto tapahtuu operointipaneelissa ns. lohkoina. Lohkoissa voi olla kysymys tekstilohkoista, joissa on pelkästään tekstimuotoista informaatiota. Grafiikkalohkoissa on puolestaan graafisia esityksiä. Operointipaneelit on varustettu suoraan ohjaukseen tarkoitetuilla toimintopainikkeilla. Kukin painike on määritelty vastaamaan tiettyä käskyä. Tämän vastaavuuden perusteella laitetta voidaan käyttää ohjaimena. Useampia lohkoja käytettäessä käyttäjä pääsee liikkumaan hyppykäskyjen avulla eri lohkojen välillä. Tällä tavoin saadaan aikaan valikkopuu ja sen myötä strukturoitu sovellus. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 13

14 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Operointipaneelin käyttökuntoon saattaminen Jotta toimintovalikoimaa päästäisiin hyödyntämään optimaalisesti, tulisi operointipaneeli sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen. Käyttäjä saa sen kautta aina kaikki tarvittavat tiedot ja pystyy työskentelemään tehokkaasti. Operointipaneeli tulee sijoittaa oikealle työskentelykorkeudelle, jotta käyttäjä näkee sen ja pystyy käyttämään sitä esteettä. Kuvaruudun näkyvyyteen vaikuttavat etäisyys, korkeus, katselukulma, valaistuksen osuminen kuvaruutuun sekä valittu väriskaala. Valvonta-, ohjaus- ja huoltotoimet voidaan suorittaa etäältäkin, esim. rakennuksen eri paikasta tai vaikka toiselta paikkakunnaltakin käsin. Tiedonsiirto voi tapahtua tässä tapauksessa lähiverkon (LAN, Local Area Network), internetin tai modeemin välityksellä. Kun tuotantolinjat ovat pitkiä ja käsittävät useita työpisteitä, voidaan useampia operointipaneeleita kytkeä verkkoon, yhdellä tai useammalla ohjainlaitteella varustettuina. 1553AXX 14 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

15 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Kompaktit ratkaisut Ulkoisia laitteita kuten viivakoodinlukulaitteita, vaakajärjestelmiä, modeemeita jne. voidaan liittää ohjaimeen operointipaneelin kautta. Laitteen liittämiseen tarvitaan vain RS-232-liityntä ja ASC-tiedonsiirtoprotokolla. Operointipaneeliin tuleva data tallentuu rekistereihin. Myös toisen, rinnakkain toimivan yksikön liittäminen on mahdollista. Tällöin voi olla kysymys toisesta operointipaneelista tai PC-tietokoneesta, jossa on MOVTOOLS - ohjelmisto taajuusmuuttajien ohjelmoimista varten. Operointipaneelin avulla on samalla mahdollista ohjelmoida ohjainlaite ja kommunikoida sen kanssa. Kun PLC ja taajuusmuuttaja ovat liitettyinä operointipaneeliin (operointipaneelissa kahdet ohjainohjelmat), voi laitteiden välillä tapahtua tiedonsiirtoa (analogisia ja digitaalisia signaaleja käyttäen). SPS-Protokolla RS-485 MOVLNK 53758AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 15

16 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö 3.2 Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö Tyyppimerkintäesimerkki DOP 11A 1 Versio A Sukupolvi Versio 1 = tekstinäyttö 2 x 2 merkkiä, toimintopainikkein 2 = grafiikkanäyttö 24 x 64 pikseliä, toimintopainikkein 3 = kosketusnäyttö 32 x 24 pikseliä 4 = grafiikkanäyttö 32 x 24 pikseliä, toimintopainikkein 5 = kosketusnäyttö 64 x 48 pistettä Tyyppi: DOP = Drive Operator Panel Kuva 1: Tyyppimerkintä 53648AF Esimerkki tyyppikilvestä Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen sivuun. Kuva 2: Laitteen tyyppikilpi 533AXX Toimitussisältö Toimitussisältöön kuuluvat: Operointipaneeli DOP11A Asennusmateriaali, jossa mukana asennusmalline (-sabloni) Kokoonpano- ja asennusohjeet käsittävä käyttöohje Phoenix COMBCON-liitin 24 V DC -jännitettä varten, 5 mm, 3-napainen (ei mallissa DOP11A-5) 16 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

17 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-1-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [2] [4] [3] Kuva 3: DOP11A AXX [1] Näyttö [2] Toimintopainikkeet [3] Navigointipainikkeet [4] Numeropainikkeet 2 x 2 merkin taustavalaistu LCD-tekstinäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 2 ma 3 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422 / RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu, P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 3 toimintonäppäintä 64 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 142 x 9 x 46,5 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 17

18 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-2-laitteen rakenne 3.4 DOP11A-2-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Kuva 4: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Näyttö [3] Toimintopainikkeet [4] Navigointipainikkeet [5] Merkintäkentät [6] Numeropainikkeet 24 x 64 kuvapisteen taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 8 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 214 x 194 x 75 mm 18 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

19 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 5: DOP11A AXX 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 3 sarjaliityntää (RS-232, RS-422 ja RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 Asennus vaaka- tai pystysuoraan 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 2 x 15 x 74 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 19

20 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-4-laitteen rakenne 3.6 DOP11A-4-laitteen rakenne Tuotenumero: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Kuva 6: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Navigointipainikkeet [3] Numeropainikkeet [4] Näyttö [5] Toimintopainikkeet [6] Merkintäkentät 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-grafiikkanäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 55 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 16 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 2 laajennuskorttipaikkaa 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 276 x 194 x 92,3 mm 2 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

21 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-5-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 7: DOP11A AXX 64 x 48 kuvapisteen taustavalaistu VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, 1,4") Tehonsyöttö: AC V, 35 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 2 laajennuskorttipaikkaa 16 ktavua flash-eeprom-muistia 29 x 247 x 114 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 21

22 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3.8 Lisävarusteet ja optiot Kaapeli operointipaneelin DOP11A ohjelmointia sekä operointipaneelin ja MOVDRVE -taajuusmuuttajan välistä tiedonsiirtoa varten. PCS11A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja PC-tietokoneen (RS-232) välinen yhdyskaapeli operointipaneelin ohjelmointia varten. Kiinteä pituus 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS485, max. 57,6 kbit/s) ja SEW-taajuusmuuttajien (RS-485, RJ-1) välinen yhdyskaapeli. Kiinteä pituus 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja SMATC S7-logiikan välinen yhdyskaapeli, MP-rajapinta MP (max. 12 Mbit/s). Kiinteä pituus 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Operointipaneelin (RS-422, max. 57,6 kbit/s) ja liityntätyypin muuntimen UWS11A tai USS21A (RS-232) välinen tiedonsiirtokaapeli. Tiedonsiirtoon SEW-taajuusmuuttajien kanssa. Kiinteä pituus 3 m PCC11A 22 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

23 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) ETHERNET TCP/P -lisäkortti (1 Mbit/s) Operointipaneelin DOP11A liittämiseen asiakkaan PC-verkkoon. ETHERNET-optiota käytettäessä ovat seuraavat toiminnot mahdollisia: HM-Builder-ohjelman käyttö operointipaneelin ohjelmointiin ETHERNETin kautta (nopea konfigurointi ja etälataus). ntegroidun WEB-palvelimen hyödyntäminen nternet Explorerin kautta tapahtuvaa operointipaneelin käyttöä ja ohjaamista varten. ETHERNETin kautta tapahtuvaa MOVTOOLS -ohjelmiston käyttöä sekä passthrough-toiminnon hyödyntämistä varten. Tarvitaan lisäohjelma PC-tietoliikenneporttien (Com 1... Com 9) operointipaneelin ETHERNET P-osoitteeseen ohjaamista varten. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS DP -liityntä DOP11A-operointipaneelin liittämiseen asiakkaan PROFBUS-kenttäväyläliityntään. Lisäkortti PROFBUS DP Operointipaneeli on PROFBUS-väylän kannalta orjayksikkö ja se kytketään PLC:n prosessinkuvaukseen. /O-muistialue: tavua Tiedonsiirtonopeus: 9,6 kbit/s Mbit/s Tunnuskoodi: 12 Ohjelmoitavasta logiikasta riippumaton mahdollisuus ohjainlaitteen ja operointipaneelin väliseen datan vaihtoon. Sarjaliitynnän kautta voidaan käydä samanaikaista tiedonsiirtoa käyttöteknisten komponenttien kanssa. UWS11A Hattuprofiilikiskoasennukseen tarkoitettu liityntätyypin muunnin RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 23

24 4 Asennus Peruslaitteen asennusohjeet 4 Asennus 4.1 Peruslaitteen asennusohjeet Asennuksen yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa luvussa 2 annettuja turvaohjeita! Erilliset kaapelikanavat Asenna tehokaapelit ja elektroniikkakaapelit erillisiin kaapelikanaviin Poikkipinta-alat Tehonsyöttö: Poikkipinta-ala nimellisen tulovirran mukaan. Elektroniikan johdotus: Yksi,2...,75 mm 2 -johdin (AWG ) liitintä kohden Kaksi,2...,75 mm 2 -johdinta (AWG ) liitintä kohden Häiriösuojaus ja maadoitus Käytä ainoastaan häiriösuojattuja signaalikaapeleita. Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmissa päissä. Maasilmukoiden välttämiseksi voidaan toinen pää maadoittaa häiriönpoistokondensaattorin (22 nf / 5 V) avulla. Jos kaapelissa on kaksinkertainen suojaus, maadoita ulompi suoja ohjainlaitteen päässä ja sisempi toisessa päässä. Kuva 8: Esimerkkejä suojajohtimen asianmukaisesta kytkennästä metallisinkilän (häiriösuojapinteen) tai metallisen PG-läpivientiholkin avulla 755BXX 24 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

25 Asennus UL-vaatimusten mukainen asennus 4 Häiriösuojaus voidaan toteuttaa myös vetämällä johtimet maadoitetuissa teräslevykanavissa tai metalliputkissa. Teho- ja ohjausjohtimet tulee tällöin vetää erillään. Laitteen maadoitus tapahtuu 24 V tai 24 V -tehonsyötön pistokeliittimen kautta. 4.2 UL-vaatimusten mukainen asennus Noudata seuraavia ohjeita, jotta UL-vaatimukset täyttyvät: Käytä liitäntäkaapeleina vain kuparikaapeleita, joiden lämpötila-alue yltää vähintään arvoon 6 / 75 C saakka. Sähköisen liitännän tulee tapahtua NFPA7 (National Electric Code) -standardin luokan 1 kappaleessa 2 (artiklassa 51-4(b) kuvattujen menetelmien mukaisesti. Käytä ulkoisena 24 V DC -jännitelähteenä vain testattuja laitteita, joissa on lähtöjännitteen rajoitus (U max = 3 V DC) ja lähtövirran rajoitus ( 8 A). UL-sertifiointi ei koske käyttöä jänniteverkoissa, joissa on maadoittamaton tähtipiste (T-verkot). Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 25

26 4 Asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä 4.3 Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Tehonsyöttö Pidä kytkettäessä huolta oikeasta napaisuudesta. Laite vahingoittuu napaisuuden ollessa väärä. Varmista, että operointipaneelin ja ohjainlaitteen sähköinen maapotentiaali (vertailujännitetaso) on sama. Muussa tapauksessa voi esiintyä tiedonsiirtovirheitä. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-4 tehonsyöttö 5331AXX DOP11A-5-laitteen tehonsyöttö ( V AC) 5363AXX [1] Maadoitus [2] V [3] +24 V 26 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

27 Asennus Liitäntä PC-tietokoneeseen Liitäntä PC-tietokoneeseen DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Kuva 9: Liitäntä PC-tietokoneeseen 534AXX Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu HM-Builder-ohjelmointiohjelman avulla. Operointipaneelin ohjelmointiin tarvitaan tiedonsiirtokaapeli PCS11A. Yksiköiden ollessa liitettyinä toisiinsa on jännitesyöttöjen tapahduttava erillään. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 27

28 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4.5 RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän kautta voidaan yhteen operointipaneeliin liittää enimmillään 31 MOVDRVE -laitetta. DOP11A-operointipaneelin liittäminen MOVDRVE -tyyppiseen taajuusmuuttajaan suoraan RS-485-liitynnän kautta: DOP11A-1 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta DOP11A-2 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta (versiosta HW1.1 alkaen) DOP11A-3 käyttäen pistokkeellista Phoenix-riviliitintä Liitäntäkaavio, RS-485-sarjaliikenneliityntä DOP11A-3 RS-485 Kuva 1: RS-485-liitäntä 58775AXX 28 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

29 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis* Vastapäivään/seis* Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 11: DOP11A-3-paneelin riviliittimen järjestys 58783AF MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis Vastapäivään/seis Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485_ X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Väylän terminoinnin aktivointi siltaamalla väli RS-422 / RS nap. Sub-D-naarasliitin 14 X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 12: DOP11A-1-paneelin liittimen napajärjestys 58786AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 29

30 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) Kaapelin erittely Käytä 2 x 2 -napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu datasiirtokaapeli). Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta-ala,5...,75 mm 2 (AWG ) Johtimen resistanssi Ω, kun f = 1 MHz Johtimen kapasitanssi 4 pf/m (12 pf/ft), kun f = 1 khz Esimerkiksi seuraava kaapeli on sopiva: Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Häiriösuojajohtimen kytkentä Kytke häiriösuojajohdin molemmista päistään laajapinta-alaisesti ohjainlaitteen elektroniikan häiriösuojapinteeseen sekä operointipaneelin 25-napaisen Sub-D-pistokkeen runkoon. Älä kytke häiriösuojajohtimen päitä potentiaaliin DGND! Kaapelin pituus Kaapelin suurin sallittu kokonaispituus on 2 m. Terminointivastus Ohjainlaitteessa ja liityntätyypin muuntimessa UWS11A on kiinteästi asennetut dynaamiset terminointivastukset. Tässä tapauksessa jätä ulkoiset terminointivastukset asentamatta! Liitettäessä operointipaneeli DOP11A-1 taajuusmuuttajiin RS-485-liitynnän kautta aktivoi DOP11A-1:n 25-napaisen Sub-D-liittimen terminointivastus (siltaamalla nastat 6 ja 19 keskenään), mikäli operointipaneeli on ensimmäisenä tai viimeisenä väyläasemana. RS-485-liitynnän kautta yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Vältä potentiaalierojen muodostuminen sopivin toimenpitein, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat (GND) erillisellä miinusjohdolla, yhdistämällä 24 V -tehonsyötöt keskenään jne. 3 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

Käyttöohje. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 GE410000 11424737 / FI

Käyttöohje. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 GE410000 11424737 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A GE410000 Julkaisuajankohta 05/2006 11424737 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11502746 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11502746 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta 2/27 1152746 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE Driving the world

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI

Käyttöohje. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöpäätteet DOP11B. Järjestelmäkäsikirja. Julkaisuajankohta 16666933 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöpäätteet DOP11B. Järjestelmäkäsikirja. Julkaisuajankohta 16666933 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta Järjestelmäkäsikirja 16666933 / F SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B

Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta 06/2011 16929721 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1)

FT2040 Käyttölaite. Building Technologies. Sinteso. Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1) FT2040 Käyttölaite Sarjan FS20 paloilmoituskeskuksille (MP2.1) Sinteso Paloilmoitusjärjestelmän operointi ja valvonta Suuri taustavalolla varustettu näyttö (8 riviä, 40 merkkiä kussakin) Selvätekstinen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Versio Tekijä Tarkastaja 1.0 PR 30.01.2013 1.1 AK 4.2.2013 1.2 PR 28.2.2013 1.3 AK 1.3.2013 Tulostettu: 2.5.2013 22:28 1(7) SÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 3 1.1.

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

FTR960 RADIODATATOISTIN

FTR960 RADIODATATOISTIN Käyttöohje 26.9.2007 V 1.1 RADIODATATOISTIN Nokeval YLEISKUVAUS on toistin Nokevalin MTR- FTR- ja KMR-sarjan radiolähettimille. Se lähettää edelleen vastaanottamansa paketit, joten käyttämällä toistimia

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot