Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/ / F Järjestelmäkäsikirja

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia Terminologiaa koskevia huomautuksia Määräystenmukainen käyttö Käyttöympäristö Turvatoiminnot Vastuu vioista ja puutteista Tuotenimet ja tavaramerkit Purkaminen ja hävittäminen Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Asennus ja käyttöönotto Kuljetus/varastointi Käyttöön liittyviä huomautuksia Huoltotoimet Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-2-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-4-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Lisävarusteet ja optiot Asennus Peruslaitteen asennusohjeet UL-vaatimusten mukainen asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Liitäntä PC-tietokoneeseen RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän yhdistäminen PCS21A-kaapeliin RS-422-liitäntä UWS11A-lisäkortin avulla Ethernet-liityntäkortin PFE11A liitäntä PROFBUS DP -liityntäkortin PFP11A liitäntä Liitäntä Siemens S7 -logiikkaan MP-rajapinnan ja PCM11A-kortin välityksellä Käyttöönotto Yleisiä käyttöönotto-ohjeita Valmistelut ja työkalut Päällekytkentä ensi kertaa Operointipaneelin toiminnot Käyttö ja huolto Projektin siirto PC-tietokoneen ja HM-Builder-ohjelman avulla Toimintatilan näyttö laitetta käynnistettäessä Vikailmoitukset SEW-elektroniikkahuolto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A 3

4 Sisällysluettelo 7 Ohjelmointi Projektin laatiminen Tiedonsiirto MOVDRVE - ja MOVTRAC -laitteiden kanssa Ohjelmointi ohjelmointiohjelman avulla Graafinen esitys ja ohjaus Tekstipohjainen esitys ja ohjaus Projektien siirto ETHERNET- ja PROFBUS DP -lisäkortit ndeksoitu osoitus Laitteen toiminnot Viestikirjasto Hälytystenhallinta Reseptienhallinta Salasanat Raporttien tulostus Aikaohjaus Kieltenhallinta Unicode LED-merkkivalot Toimintopainikkeet Trendit Makrot Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto Tiedonsiirto Tietoverkkoliikenne Operointipaneelin verkkotoiminnot Verkon palvelut Tietoverkon tilit Tekniset tiedot ja mittapiirrokset Yleiset tekniset tiedot Liittimen napajärjestys DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Liiteosa Kalvonäppäimistö Järjestelmäohjelman lataus Muutosindeksi Muutokset edelliseen versioon verrattuna Hakemisto Järjestelmäkäsikirja Operointipaneelit DOP11A

5 Tärkeää tietää Turvaohjeita ja varoituksia 1 Järjestelmäkäsikirja 1 Tärkeää tietää 1.1 Turvaohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tässä annettuja turvaohjeita ja varoituksia! Vaara Varoitukset viittaavat mahdollisiin riskeihin, joista saattaa olla seurauksena vakavia ruumiinvammoja tai hengen menetys. Varoitus Symbolilla viitataan mahdolliseen tuotteesta johtuvaan vaaraan, joka riittävien varotoimien puutteessa saattaa johtaa ruumiinvammoihin tai jopa hengen menetykseen. Tätä symbolia käytetään viittaamaan myös omaisuusvahinkoriskeihin. Varo Symboli viittaa sellaisen tilanteen mahdollisuuteen, josta saattaa koitua vahinkoa tuotteelle tai ympäristölle. Huomautus Symboli viittaa sovellusta koskeviin, esim. käyttöönottoa edesauttaviin hyödyllisiin tietoihin. Dokumentointiviite Symboli viittaa muihin dokumentteihin kuten esim. käyttöohjeeseen, luetteloon tai datalehteen. Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä: laitteen häiriöttömälle toiminnalle takuuvaatimusten täyttymiselle Lue sen vuoksi käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta! Käyttöohje sisältää huollon kannalta tärkeää tietoa. Säilytä käyttöohjetta siksi laitteen lähettyvillä. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 5

6 1 Tärkeää tietää Terminologiaa koskevia huomautuksia 1.2 Terminologiaa koskevia huomautuksia DOP11A-sarjan operointipaneelit (DOP = Drive Operator Panel) pystyvät eri yhteyksiä käyttäen kommunikoimaan samanaikaisesti SEW-taajuusmuuttajien ja tiettyjen ohjelmoitavien logiikkojen (PLC) kanssa. Tässä dokumentissa kutsutaan molempia laitteita (ohjelmoitavaa logiikkaa ja taajuusmuuttajaa) yksinkertaisuuden vuoksi ohjainlaitteiksi. 1.3 Määräystenmukainen käyttö DOP11A-sarjan operointipaneelit ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitejärjestelmien käyttöön (operointiin) ja diagnosointiin suunniteltuja laitteita. Käyttöönotto (määräystenmukaiseen käyttöön ottaminen) on kielletty, kunnes koneen on todettu täyttävän EMC-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset ja lopputuote on Konedirektiivin 98/37/EY vaatimusten mukainen (standardia EN 624 tulee noudattaa). 1.4 Käyttöympäristö Ellei nimen omaan ole toisin ilmaistu, on laitteen käyttö kielletty: räjähdysvaarallisissa tiloissa ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyä, säteilyä jne (lista sallituista aineista löytyy liiteosasta) siirrettävissä sovelluksissa, joissa esiintyy standardin EN 5178 määräykset ylittäviä mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia 1.5 Turvatoiminnot DOP11A-sarjan operointipaneeleita ei saa käyttää turvatoimintojen toteutukseen ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä takaamaan laitteiden ja työntekijöiden turvallisuus. 6 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

7 Tärkeää tietää Vastuu vioista ja puutteista Vastuu vioista ja puutteista Puutteellisella ammattitaidolla suoritetut ja tämän käyttöohjeen ohjeista poikkeavat toimet heikentävät tuotteen ominaisuuksia. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG ei vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksiin tällaisista toimista aiheutuvien puutteiden osalta. 1.7 Tuotenimet ja tavaramerkit Tässä käyttöohjeessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1.8 Purkaminen ja hävittäminen Operointipaneelia kokonaan tai osittain uudelleenhyödynnettäessä (kierrätettäessä) on noudatettava ajantasaisia määräyksiä. Huomioi, että seuraavat komponentit sisältävät aineita, joista voi aiheutua terveysja ympäristöriskejä: Litiumakku, elektrolyyttikondensaattorit ja näyttö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 7

8 2 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita 2 Turvaohjeet 2.1 Yleisiä ohjeita Lue turvaohjeet huolellisesti ja kokonaisuudessaan. Tarkista toimitus vastaanotettaessa mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee havaituista vahingoista välittömästi ilmoitus tavarantoimittajalle. Operointipaneeli täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY artiklan 4 mukaiset vaatimukset. Älä ota operointipaneelia käyttöön ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara. SEW-EURODRVE ei vastaa millään tavoin tuotteista, joihin on tehty muutoksia. Käytettävien varaosien ja lisävarusteiden on oltava SEW-EURODRVEn määritysten mukaisesti valmistettuja. Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen operointipaneelin asennus-, käyttö- ja korjaustoimiin ryhtymistä. Operointipaneelin rakoihin ja reikiin ei saa päästää missään olosuhteissa mitään nesteitä. Tästä saattaisi aiheutua tulipalon vaara tai laitteesta voisi tulla sähköä johtava. Operointipaneelia saa käyttää vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. 2.2 Asennus ja käyttöönotto Operointipaneeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Sijoita operointipaneeli asennettaessa tukevalle alustalle. Operointipaneeli voi vaurioitua, jos se pääsee putoamaan. Asenna operointipaneeli asennusohjeen mukaisesti. Maadoita laite tässä ohjekirjassa annettujen asennusohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Suurjännite-, signaali- ja tehonsyöttökaapeloinnit on tehtävä toisistaan erillään. Ennen kuin operointipaneeli kytketään tehonsyöttöön, on varmistettava, että teholähteen jännite ja napaisuus ovat oikeat. Laitekotelon aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten eikä niitä saa tukkia tai peittää. Älä sijoita operointipaneelia kohteisiin, joissa se joutuu alttiiksi voimakkaille magneettikentille. Operointipaneelia ei saa asentaa suoralle auringonpaisteelle alttiissa kohteissa eikä käyttää sellaisissa. Oheislaitteiden on oltava käyttötarkoituksen mukaisia. Eräissä paneelimalleissa on näyttöelementin lasissa naarmuilta suojaava, laminoitu kalvo. Staattisesta sähköstä paneelille aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi on kalvo poistettava varovasti, kun laite on saatu asennetuksi. 8 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

9 Turvaohjeet Kuljetus/varastointi 2. Varotoimien ja turvalaitteiden on oltava voimassa olevien määräysten (esim. EN 624 tai EN 5178) mukaisia. Välttämätön varotoimenpide: Laitteen maadoitus Välttämättömät turvalaitteet: Ylivirtasuojat 2.3 Kuljetus/varastointi Tarkasta tuote heti toimituksen jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen. Tee mahdollisista vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Vaurioituneen operointipaneelin käyttöönotto on kielletty. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia kuljetusapuvälineitä, joiden mitoitus ja kantavuus on riittävä. Varastointivirheistä voi aiheutua vahinkoja! Ellei operointipaneelia asenneta heti, varastoi se kuivaan ja pölyttömään huonetilaan. 2.4 Käyttöön liittyviä huomautuksia Pidä operointipaneeli aina puhtaana. Hätä-seis-toimintoa ja muita turvatoimintoja ei saa ohjata operointipaneelista käsin. Pidä huolta, etteivät painikkeet, kuvaruutu jne. pääse kosketuksiin teräväreunaisten esineiden kanssa. Muista, että operointipaneeli on toimintavalmis ja rekisteröi painikkeiden painallukset ja kosketusnäytön koskettelut silloinkin, kun näytön taustavalo ei pala. 2.5 Huoltotoimet Takuuvaatimukset on käsitelty kauppasopimuksessa. Puhdista kuvaruutu ja operointipaneelin etulevy mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä rätillä. Korjauksia saa suorittaa vain erityiskoulutuksen saanut ammattihenkilöstö. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 9

10 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto 3.1 Johdanto Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa ilmenevät vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Samalla lisääntyy koneen kanssa tekemisissä olevan henkilöstön vastuu ja sen kattavuus. Koneen käyttäjällä on oltava yksinkertainen ja nopea keino päästä käsiksi koneen tilaa koskeviin tietoihin ja hänen on kyettävä muuttamaan asetuksia joustavalla tavalla välittömästi. Ohjainlaitteiden toimintovalikoimista tulee yhä laajempia ja hienostuneempia. Tämä mahdollistaa monimutkaistenkin prosessien tehokkaan säätelyn. Operointipaneeleilla taataan ihminen/kone-rajapinnan havainnollisuus ja tiedonsiirron varmuus varsin monimutkaisissakin tuotantoprosesseissa. Graafiset operointipaneelit on kehitetty vastaamaan prosessin valvonnassa ja säädössä esiintyviin ihminen/kone-rajapintaa koskeviin vaatimuksiin mitä erilaisimmilla prosessitekniikan aloilla. Samalla kuhunkin tehtäväänsä räätälöitävä paneeli yksinkertaistaa ja helpottaa käyttöhenkilöstön työtä. Räätälöitävyyden ansiosta käyttäjä pääsee jatkossakin käyttämään tuttuja käsitteitä ja määrityksiä. Projekteista rakennetaan operointipaneelissa puumaisia valikoita tai sekvenssejä. Valikkopuu käsittää päävalikon (esim. yleiskatsauksineen) sekä joukon alavalikoita, joissa on tarkat tiedot kultakin osa-alueelta. Säätöä kaivattaessa käyttäjä valitsee näytölle haluamansa valikon. Operointipaneelissa käytettäviä valikoita kutsutaan lohkoiksi. Päävalikko Resepti Moottorin tila Lämpötila Taajuusmuuttajan tila 53717AF 1 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

11 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto 3 Sekvenssin lähtökohtana on päävalikko. Käyttäjä valitsee siitä sekvenssin, jossa lohkot esitetään määrätyssä järjestyksessä. Lohkonäytön ohjaus tapahtuu tavallisesti ohjainlaitteessa olevan ohjelman avulla. Päävalikko Vaihe 1 Asetukset Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Ohjelman loppu 53719AF Operointipaneelin toiminnot mahdollistavat prosessin esittämisen graafisessa ja tekstipohjaisessa muodossa. Muitakin toimintoja on käytettävissä: Hälytystenhallinta Tulostus Trendit Reseptienhallinta Aikaohjaus Toiminnot eivät ole vain helppokäyttöisiä, vaan niistä koituu myös kustannusetuja aikaisempiin kytkimillä, merkkilampuilla, aikareleillä, esivalintalaskureilla ja viikkokytkinkelloilla toteutettuihin ratkaisuihin verrattuna. Lisäksi operointipaneelissa on käyttölaite-elektroniikan hyödyntämistä tehostavia toimintoja. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 11

12 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Ohjelmointi Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu PC:n ja siinä toimivan HM-Builder-ohjelman avulla. 1575AXX Operointipaneelille on leimaa-antavana sen objektiorientoitunut toimintatapa (objektista saatetaan käyttää myös nimeä "olio"). Ohjelmointi perustuu objektiin, jota tietty toiminto vastaa. Kaikenlaiset signaalit määritellään tämän periaatteen mukaisesti. Ohjelmoitu projekti tallennetaan operointipaneelin muistiin Operointipaneelin yhteys SEW-taajuusmuuttajiin Operointipaneelin liittämisestä ohjainlaitteeseen koituu lukuisia etuja: Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia käytössään oleviin ohjainlaitteisiin. Operointipaneelille ei tarvitse varata yhtään ohjainlaitteessa olevaa /O-liitäntää (tuloa/lähtöä). Ohjainlaitteen toiminnot (esim. aikaohjauksen ja hälytysten hallinta) saadaan optimaalisen havainnollisiksi. 12 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

13 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Toimintatilan näyttö ja ohjaus Käyttäjille ovat entuudestaan tuttuja merkkivalot sekä analogiset ja digitaaliset toimintatilan näytöt, koska tällaisia on nykyisin eri sovelluksissa varsin monipuolisesti käytössä. Tämä koskee samoin operointielimiä kuten painikkeita sekä kierrettäviä ja valintapyörästä käytettäviä kytkimiä. Kun nämä asetelmat korvataan yhdellä yhtenäisellä päätteellä (operointipaneelilla), ovat kaikki tilanäytöt ja operointielimet sulautettavissa yhdeksi yksiköksi. Käyttäjä voi saada yksinkertaisella tavalla tiedot järjestelmästä ja pääsee vaikuttamaan niihin. Tämän ohella hän voi tuottaa näytölle kaikki tiettyä kohdetta (esim. pumppua tai käyttölaiteyksikköä) koskevat signaalit käsittävän esityksen. Tämä mahdollisuus helpottaa töitä oleellisesti. Tämä on tehty mahdolliseksi siten, että kaikki tiedonsiirto tapahtuu operointipaneelissa ns. lohkoina. Lohkoissa voi olla kysymys tekstilohkoista, joissa on pelkästään tekstimuotoista informaatiota. Grafiikkalohkoissa on puolestaan graafisia esityksiä. Operointipaneelit on varustettu suoraan ohjaukseen tarkoitetuilla toimintopainikkeilla. Kukin painike on määritelty vastaamaan tiettyä käskyä. Tämän vastaavuuden perusteella laitetta voidaan käyttää ohjaimena. Useampia lohkoja käytettäessä käyttäjä pääsee liikkumaan hyppykäskyjen avulla eri lohkojen välillä. Tällä tavoin saadaan aikaan valikkopuu ja sen myötä strukturoitu sovellus. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 13

14 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Operointipaneelin käyttökuntoon saattaminen Jotta toimintovalikoimaa päästäisiin hyödyntämään optimaalisesti, tulisi operointipaneeli sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen. Käyttäjä saa sen kautta aina kaikki tarvittavat tiedot ja pystyy työskentelemään tehokkaasti. Operointipaneeli tulee sijoittaa oikealle työskentelykorkeudelle, jotta käyttäjä näkee sen ja pystyy käyttämään sitä esteettä. Kuvaruudun näkyvyyteen vaikuttavat etäisyys, korkeus, katselukulma, valaistuksen osuminen kuvaruutuun sekä valittu väriskaala. Valvonta-, ohjaus- ja huoltotoimet voidaan suorittaa etäältäkin, esim. rakennuksen eri paikasta tai vaikka toiselta paikkakunnaltakin käsin. Tiedonsiirto voi tapahtua tässä tapauksessa lähiverkon (LAN, Local Area Network), internetin tai modeemin välityksellä. Kun tuotantolinjat ovat pitkiä ja käsittävät useita työpisteitä, voidaan useampia operointipaneeleita kytkeä verkkoon, yhdellä tai useammalla ohjainlaitteella varustettuina. 1553AXX 14 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

15 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Johdanto Kompaktit ratkaisut Ulkoisia laitteita kuten viivakoodinlukulaitteita, vaakajärjestelmiä, modeemeita jne. voidaan liittää ohjaimeen operointipaneelin kautta. Laitteen liittämiseen tarvitaan vain RS-232-liityntä ja ASC-tiedonsiirtoprotokolla. Operointipaneeliin tuleva data tallentuu rekistereihin. Myös toisen, rinnakkain toimivan yksikön liittäminen on mahdollista. Tällöin voi olla kysymys toisesta operointipaneelista tai PC-tietokoneesta, jossa on MOVTOOLS - ohjelmisto taajuusmuuttajien ohjelmoimista varten. Operointipaneelin avulla on samalla mahdollista ohjelmoida ohjainlaite ja kommunikoida sen kanssa. Kun PLC ja taajuusmuuttaja ovat liitettyinä operointipaneeliin (operointipaneelissa kahdet ohjainohjelmat), voi laitteiden välillä tapahtua tiedonsiirtoa (analogisia ja digitaalisia signaaleja käyttäen). SPS-Protokolla RS-485 MOVLNK 53758AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 15

16 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö 3.2 Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimitussisältö Tyyppimerkintäesimerkki DOP 11A 1 Versio A Sukupolvi Versio 1 = tekstinäyttö 2 x 2 merkkiä, toimintopainikkein 2 = grafiikkanäyttö 24 x 64 pikseliä, toimintopainikkein 3 = kosketusnäyttö 32 x 24 pikseliä 4 = grafiikkanäyttö 32 x 24 pikseliä, toimintopainikkein 5 = kosketusnäyttö 64 x 48 pistettä Tyyppi: DOP = Drive Operator Panel Kuva 1: Tyyppimerkintä 53648AF Esimerkki tyyppikilvestä Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen sivuun. Kuva 2: Laitteen tyyppikilpi 533AXX Toimitussisältö Toimitussisältöön kuuluvat: Operointipaneeli DOP11A Asennusmateriaali, jossa mukana asennusmalline (-sabloni) Kokoonpano- ja asennusohjeet käsittävä käyttöohje Phoenix COMBCON-liitin 24 V DC -jännitettä varten, 5 mm, 3-napainen (ei mallissa DOP11A-5) 16 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

17 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-1-laitteen rakenne DOP11A-1-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [2] [4] [3] Kuva 3: DOP11A AXX [1] Näyttö [2] Toimintopainikkeet [3] Navigointipainikkeet [4] Numeropainikkeet 2 x 2 merkin taustavalaistu LCD-tekstinäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 2 ma 3 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422 / RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu, P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 3 toimintonäppäintä 64 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 142 x 9 x 46,5 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 17

18 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-2-laitteen rakenne 3.4 DOP11A-2-laitteen rakenne Tuotenumero: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Kuva 4: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Näyttö [3] Toimintopainikkeet [4] Navigointipainikkeet [5] Merkintäkentät [6] Numeropainikkeet 24 x 64 kuvapisteen taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö (monokromaattinen) Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 8 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 214 x 194 x 75 mm 18 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

19 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-3-laitteen rakenne DOP11A-3-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 5: DOP11A AXX 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 45 ma 3 sarjaliityntää (RS-232, RS-422 ja RS-485); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 Asennus vaaka- tai pystysuoraan 1 laajennuskorttipaikka 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 2 x 15 x 74 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 19

20 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-4-laitteen rakenne 3.6 DOP11A-4-laitteen rakenne Tuotenumero: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Kuva 6: DOP11A AXX [1] LEDit punainen/vihreä [2] Navigointipainikkeet [3] Numeropainikkeet [4] Näyttö [5] Toimintopainikkeet [6] Merkintäkentät 32 x 24 kuvapisteen taustavalaistu ¼ VGA-grafiikkanäyttö (256 väriä, STN, 5,7") Tehonsyöttö: 24 V DC, 55 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti Navigointipainikkeilla varustettu P65-koteloitu kalvonäppäimistö, numeronäppäimistö ja 16 toimintonäppäintä 16 LEDiä (2 väriä punainen/vihreä) 2 laajennuskorttipaikkaa 4 ktavua flash-eeprom-muistia Ulkomitat 276 x 194 x 92,3 mm 2 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

21 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto DOP11A-5-laitteen rakenne DOP11A-5-laitteen rakenne Tuotenumero: Kuva 7: DOP11A AXX 64 x 48 kuvapisteen taustavalaistu VGA-kosketusnäyttö (256 väriä, 1,4") Tehonsyöttö: AC V, 35 ma 2 sarjaliityntää (RS-232 ja RS-422); 2 käytettävissä samanaikaisesti P65 2 laajennuskorttipaikkaa 16 ktavua flash-eeprom-muistia 29 x 247 x 114 mm Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 21

22 3 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3.8 Lisävarusteet ja optiot Kaapeli operointipaneelin DOP11A ohjelmointia sekä operointipaneelin ja MOVDRVE -taajuusmuuttajan välistä tiedonsiirtoa varten. PCS11A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja PC-tietokoneen (RS-232) välinen yhdyskaapeli operointipaneelin ohjelmointia varten. Kiinteä pituus 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Operointipaneelin (RS485, max. 57,6 kbit/s) ja SEW-taajuusmuuttajien (RS-485, RJ-1) välinen yhdyskaapeli. Kiinteä pituus 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Operointipaneelin (RS-232, max. 57,6 kbit/s) ja SMATC S7-logiikan välinen yhdyskaapeli, MP-rajapinta MP (max. 12 Mbit/s). Kiinteä pituus 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Operointipaneelin (RS-422, max. 57,6 kbit/s) ja liityntätyypin muuntimen UWS11A tai USS21A (RS-232) välinen tiedonsiirtokaapeli. Tiedonsiirtoon SEW-taajuusmuuttajien kanssa. Kiinteä pituus 3 m PCC11A 22 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

23 Laitteen tiedot, asennus ja laitteisto Lisävarusteet ja optiot 3 PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) ETHERNET TCP/P -lisäkortti (1 Mbit/s) Operointipaneelin DOP11A liittämiseen asiakkaan PC-verkkoon. ETHERNET-optiota käytettäessä ovat seuraavat toiminnot mahdollisia: HM-Builder-ohjelman käyttö operointipaneelin ohjelmointiin ETHERNETin kautta (nopea konfigurointi ja etälataus). ntegroidun WEB-palvelimen hyödyntäminen nternet Explorerin kautta tapahtuvaa operointipaneelin käyttöä ja ohjaamista varten. ETHERNETin kautta tapahtuvaa MOVTOOLS -ohjelmiston käyttöä sekä passthrough-toiminnon hyödyntämistä varten. Tarvitaan lisäohjelma PC-tietoliikenneporttien (Com 1... Com 9) operointipaneelin ETHERNET P-osoitteeseen ohjaamista varten. PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) PROFBUS DP -liityntä DOP11A-operointipaneelin liittämiseen asiakkaan PROFBUS-kenttäväyläliityntään. Lisäkortti PROFBUS DP Operointipaneeli on PROFBUS-väylän kannalta orjayksikkö ja se kytketään PLC:n prosessinkuvaukseen. /O-muistialue: tavua Tiedonsiirtonopeus: 9,6 kbit/s Mbit/s Tunnuskoodi: 12 Ohjelmoitavasta logiikasta riippumaton mahdollisuus ohjainlaitteen ja operointipaneelin väliseen datan vaihtoon. Sarjaliitynnän kautta voidaan käydä samanaikaista tiedonsiirtoa käyttöteknisten komponenttien kanssa. UWS11A Hattuprofiilikiskoasennukseen tarkoitettu liityntätyypin muunnin RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 23

24 4 Asennus Peruslaitteen asennusohjeet 4 Asennus 4.1 Peruslaitteen asennusohjeet Asennuksen yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa luvussa 2 annettuja turvaohjeita! Erilliset kaapelikanavat Asenna tehokaapelit ja elektroniikkakaapelit erillisiin kaapelikanaviin Poikkipinta-alat Tehonsyöttö: Poikkipinta-ala nimellisen tulovirran mukaan. Elektroniikan johdotus: Yksi,2...,75 mm 2 -johdin (AWG ) liitintä kohden Kaksi,2...,75 mm 2 -johdinta (AWG ) liitintä kohden Häiriösuojaus ja maadoitus Käytä ainoastaan häiriösuojattuja signaalikaapeleita. Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmissa päissä. Maasilmukoiden välttämiseksi voidaan toinen pää maadoittaa häiriönpoistokondensaattorin (22 nf / 5 V) avulla. Jos kaapelissa on kaksinkertainen suojaus, maadoita ulompi suoja ohjainlaitteen päässä ja sisempi toisessa päässä. Kuva 8: Esimerkkejä suojajohtimen asianmukaisesta kytkennästä metallisinkilän (häiriösuojapinteen) tai metallisen PG-läpivientiholkin avulla 755BXX 24 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

25 Asennus UL-vaatimusten mukainen asennus 4 Häiriösuojaus voidaan toteuttaa myös vetämällä johtimet maadoitetuissa teräslevykanavissa tai metalliputkissa. Teho- ja ohjausjohtimet tulee tällöin vetää erillään. Laitteen maadoitus tapahtuu 24 V tai 24 V -tehonsyötön pistokeliittimen kautta. 4.2 UL-vaatimusten mukainen asennus Noudata seuraavia ohjeita, jotta UL-vaatimukset täyttyvät: Käytä liitäntäkaapeleina vain kuparikaapeleita, joiden lämpötila-alue yltää vähintään arvoon 6 / 75 C saakka. Sähköisen liitännän tulee tapahtua NFPA7 (National Electric Code) -standardin luokan 1 kappaleessa 2 (artiklassa 51-4(b) kuvattujen menetelmien mukaisesti. Käytä ulkoisena 24 V DC -jännitelähteenä vain testattuja laitteita, joissa on lähtöjännitteen rajoitus (U max = 3 V DC) ja lähtövirran rajoitus ( 8 A). UL-sertifiointi ei koske käyttöä jänniteverkoissa, joissa on maadoittamaton tähtipiste (T-verkot). Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 25

26 4 Asennus Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä 4.3 Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-5 liitäntä Tehonsyöttö Pidä kytkettäessä huolta oikeasta napaisuudesta. Laite vahingoittuu napaisuuden ollessa väärä. Varmista, että operointipaneelin ja ohjainlaitteen sähköinen maapotentiaali (vertailujännitetaso) on sama. Muussa tapauksessa voi esiintyä tiedonsiirtovirheitä. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 [1] [2] [3] [3] [2] [1] [1] Peruslaitteiden DOP11A-1... DOP11A-4 tehonsyöttö 5331AXX DOP11A-5-laitteen tehonsyöttö ( V AC) 5363AXX [1] Maadoitus [2] V [3] +24 V 26 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

27 Asennus Liitäntä PC-tietokoneeseen Liitäntä PC-tietokoneeseen DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Kuva 9: Liitäntä PC-tietokoneeseen 534AXX Operointipaneelin ohjelmointi tapahtuu HM-Builder-ohjelmointiohjelman avulla. Operointipaneelin ohjelmointiin tarvitaan tiedonsiirtokaapeli PCS11A. Yksiköiden ollessa liitettyinä toisiinsa on jännitesyöttöjen tapahduttava erillään. Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 27

28 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4.5 RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) RS-485-liitynnän kautta voidaan yhteen operointipaneeliin liittää enimmillään 31 MOVDRVE -laitetta. DOP11A-operointipaneelin liittäminen MOVDRVE -tyyppiseen taajuusmuuttajaan suoraan RS-485-liitynnän kautta: DOP11A-1 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta DOP11A-2 käyttäen 25-napaista Sub-D-pistoketta (versiosta HW1.1 alkaen) DOP11A-3 käyttäen pistokkeellista Phoenix-riviliitintä Liitäntäkaavio, RS-485-sarjaliikenneliityntä DOP11A-3 RS-485 Kuva 1: RS-485-liitäntä 58775AXX 28 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

29 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis* Vastapäivään/seis* Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 11: DOP11A-3-paneelin riviliittimen järjestys 58783AF MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Ohjausosa /säätimen lukitus Myötäpäivään/seis Vastapäivään/seis Aktivointi/pika-seis* n11/n21* n12/n22* Vertailupot. X13:DØØ...DØ5 +24V-lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-485+ RS-485_ X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Väylän terminoinnin aktivointi siltaamalla väli RS-422 / RS nap. Sub-D-naarasliitin 14 X45 X46 HL Häiriösuojapelti tai häiriösuojapinne Kuva 12: DOP11A-1-paneelin liittimen napajärjestys 58786AF Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A 29

30 4 Asennus RS-485-liitäntä (vain DOP11A-1, DOP11A-2 versiosta HW1.1 alkaen sekä DOP11A-3) Kaapelin erittely Käytä 2 x 2 -napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu datasiirtokaapeli). Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta-ala,5...,75 mm 2 (AWG ) Johtimen resistanssi Ω, kun f = 1 MHz Johtimen kapasitanssi 4 pf/m (12 pf/ft), kun f = 1 khz Esimerkiksi seuraava kaapeli on sopiva: Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Häiriösuojajohtimen kytkentä Kytke häiriösuojajohdin molemmista päistään laajapinta-alaisesti ohjainlaitteen elektroniikan häiriösuojapinteeseen sekä operointipaneelin 25-napaisen Sub-D-pistokkeen runkoon. Älä kytke häiriösuojajohtimen päitä potentiaaliin DGND! Kaapelin pituus Kaapelin suurin sallittu kokonaispituus on 2 m. Terminointivastus Ohjainlaitteessa ja liityntätyypin muuntimessa UWS11A on kiinteästi asennetut dynaamiset terminointivastukset. Tässä tapauksessa jätä ulkoiset terminointivastukset asentamatta! Liitettäessä operointipaneeli DOP11A-1 taajuusmuuttajiin RS-485-liitynnän kautta aktivoi DOP11A-1:n 25-napaisen Sub-D-liittimen terminointivastus (siltaamalla nastat 6 ja 19 keskenään), mikäli operointipaneeli on ensimmäisenä tai viimeisenä väyläasemana. RS-485-liitynnän kautta yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Vältä potentiaalierojen muodostuminen sopivin toimenpitein, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat (GND) erillisellä miinusjohdolla, yhdistämällä 24 V -tehonsyötöt keskenään jne. 3 Järjestelmäkäsikirja Operointipaneeli DOP11A

Käyttöohje. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI

Käyttöohje. Käyttöpäätteet DOP11B. Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta 02/2007 11503130 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöpäätteet DOP11B. Järjestelmäkäsikirja. Julkaisuajankohta 16666933 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöpäätteet DOP11B. Järjestelmäkäsikirja. Julkaisuajankohta 16666933 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta Järjestelmäkäsikirja 16666933 / F SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B

Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kompaktikäyttöohje Käyttöpäätteet DOP11B Julkaisuajankohta 06/2011 16929721 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot