Teollisoikeudelliset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisoikeudelliset"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Teollisoikeudet Joulukuu 2007 Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi Sivut Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki ja rekisteröity malli ovat tärkeimpiä suojamuotoja. Aineeton pääoma YRITYKSEN menestystekijänä Satamassa aineeton pääoma on strategian keskeinen elementti. Haastateltavana Suvi- Anne Siimes Siimes näkee toimivan patenttilainsäädännön lääketutkimuksen edellytyksenä. Harkintaa suojaustarpeisiin Yksituoteyritys Retermia Oy suojaa eri tavalla toimintansa kuin IT-yritys 3 Step IT. Kotimaisilla yrityksillä opittavaa - Kun hoitaa oikeuksien suojaamisen hyvin, ei tarvitse riidellä oikeudessakaan, muistuttaa Seppo Kemppinen. Sivu 4 Sivu 6 Sivu 7 Sivu 11 Sivu 14

2 2 TEOLLISOIKEUDET ILMOITUSLIITE Suojaa tuotekehitys ja brändi-investointisi ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET Kun minulla on idea tai tuotteillani vahva brändi, en halua kenenkään sitä varastavan. Jos luon kauniin teoksen, en halua, että sitä käytetään ilman lupaani. Tästä on kyse teollis- ja tekijänoikeuksissa (Intellectual Property Rights, IPR). Ei sen mystisempää tai ihmeellisempää. IPR:t ovat vain yrityksen väline toteuttaa liikeideaansa. Mutta mikä niissä on niin tärkeää, että nykyisen hallituksen ohjelmassa IPR mainitaan useammin kuin koskaan aiemmin ja maan johtava talouslehti suo niille kokonaan oman liitteensä? Koventuneessa kilpailussa ja globalisaatiossa immateriaalioikeuksien rooli on kasvanut dramaattisesti. Yrityksillä ei ole varaa hukata tuotekehitys- tai brändi-investointeja eli aineettomia oikeuksia laiminlyömällä niiden suojaamista, ei varsinkaan kansainvälisillä markkinoilla. Maailmankaupassa aineettoman omaisuuden arvo on jo 100 mrd. dollaria. Tämä korostaa immateriaalioikeuksien tuntemisen, ymmärtämisen ja hallinnan merkitystä. Kilpailukyvyn kannalta voisi ajatella, ettei ole väliä, onko innovatiivisuus keskittynyt Suomessa muutamaan vai muutamaan sataan yritykseen. Uskon kuitenkin vakaasti, että Suomen kilpailukyvyn säilyttämiselle on välttämätöntä, että osaamista levitetään ja että entistä laajemmin osattaisiin hyödyntää immateriaalioikeuksien suojaa. Tärkeää ei ole patenttien tai tavaramerkkien lukumäärä. Tärkeää on, miten aineeton omaisuus yrityksen liiketoiminnassa parhaiten hyödynnetään, miten se otetaan osaksi pienen tai suuren yrityksen liiketoimintastrategiaa. Miten varmistamme, että innovaatiokilpailukykymme on jatkossakin maailman huippua? Ensinnäkin aineettomien oikeuksien hallinnan tulee olla tehokasta, jotta kehitettävistä tuotteista tavaraa tai viihdettä voi tulla kaupallisesti hyödynnettäviä. Tämä edellyttää hyvin toimivaa kansallista järjestelmää, mikä takaa myös pk-yritysten mahdollisuudet hyödyntää immateriaalioikeuksia. Meidän on varmistuttava riittävän korkeatasoisesta suojasta, jotta vain todellinen keksinnöllisyys palkitaan. Toisaalta immateriaalioikeussuojaa ei saa heikentää hallinnollisilla päätöksillä. Nämä seikat vaikuttavat koko IPR-järjestelmän uskottavuuteen. Kansallista IPR-osaamista on huomattavasti lisättävä ja syvennettävä, jotta kotimaiset yritykset tulevaisuudessakin saavat ammattitaitoisia IPR-palveluita Suomessa omalla kielellään. Tässä sitä haastetta riittääkin niin virkakoneistolle, patenttiasiamiehille, tuomioistuinlaitokselle kuin yrityksille. Marja-Leena Rinkineva Hallitusneuvos Elinkeino-osasto/yritysoikeusryhmä Kauppa- ja teollisuusministeriö Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi TEOLLISOIKEUDELLISET SUOJAT Patentti, tavaramerkki ja rekisteröity malli ovat tärkeimpiä suojamuotoja. Sivu 4 AINEETON PÄÄOMA MENESTYSTEKIJÄNÄ Satama Interactivessä aineeton pääoma on strategian keskeinen elementti. Sivu 6 Sivut HAASTATELTAVANA SUVI-ANNE SIIMES Siimes näkee toimivan patenttilainsäädännön lääketutkimuksen edellytyksenä. Sivu 7 TEOLLISOIKEUDET on Mediaplanetin tuottama teemalehti joka ilmestyy Kauppalehden yhteydessä tavoittaen lukijaa. Kannen kuva: Allmark Oy SISÄLTÖ HARKINTAA SUOJAUSTARPEISIIN Yksituoteyritys Retermia Oy suojaa eri tavalla toimintansa kuin IT-yritys 3StepIT. Sivu 11 KOTIMAISILLA YRITYKSILLÄ OPITTAVAA - Kun hoitaa oikeuksien suojaamisen hyvin, ei tarvitse riidellä oikeudessakaan, muistuttaa Seppo Kemppinen. Sivu 14 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Pietari Suvanto, helsinki TUKHOLMA lontoo zürich madrid oslo KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO dublin TALLINNA BRYSSEL NEW YORK PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS TOIMITTAJAT: Päivi Piispa, Sirpa Kurvinen, Päivi Remes TuotantopäälLikkö: Nora Helanto, taitto: Martin Härmsalu, Jaetaan KAUPPALEHDEN välissä: Lisätietoja Suomi Mediaplanet Oy:n teemalehdistä: Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki Patentit Hyödyllisyysmallit Mallioikeudet Tavaramerkit Domainit Lakiasiat IPR-konsultointi Tutkimus- ja valvontapalvelut Helsinki Berggren Oy Ab, Antinkatu 3 C / PL 16, Helsinki Puh , Fax (09) Oulu Berggren Oy Ab, Pilot Business Park, Lentokatu 2, Oulunsalo Puh , Fax (08) Lahti Berggren Oy Ab, Niemenkatu 73, Lahti Puh , Fax (03) Tampere Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 12 B, Tampere Puh. (03) , Fax (03) Turku Turun Patenttitoimisto Oy, Tykistökatu 2-4 B / PL 99, Turku Puh. (02) , Fax (02)

3 ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET 3

4 4 teollisoikeudet ilmoitusliite Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli ja rekisteröity malli ovat tärkeimpiä teollisoikeudellisia suojamuotoja. Suoja on alueellinen ja voimassa vain niissä maissa, joissa rekisteröity oikeus on voimassa. teksti: SiRpA KuRvinen Patentti suojaa teknistä keksintöä, joka voi olla menetelmä, laite, tuote, järjestelmä tai uusi käyttö. Myös lääkeaineet ja niiden valmistusmenetelmät voidaan suojata patentilla. Patentin myöntämisen edellytyksenä on, että keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta. Patentti on voimassa enintään 20 vuotta hakupäivästä. Edellytyksenä kuitenkin on, että vuosimaksut maksetaan kunkin maan patenttivirastoon. Patenttiasiamies Rauno Ollikainen Leitzinger Oy:stä huomauttaa, että yhden keksinnön suojaaminen tärkeimmissä teollisuusmaissa maksaa euroa. Kuitenkin suomalainen vientiteollisuus kohtaa helposti ulkomaisia patenttiesteitä, jos ei huolehdi omasta tuotekehityksestään ja sen patentoinnista. Suojamuodoista on tullut ensisijaisesti keskisuuren ja suuren teollisuuden kilpailukeino. Pk-sektorille rahoitusapua antavat TEKES, Keksintösäätiö, Finnvera, TE-keskukset sekä riskisijoittajat, rahastot ja säätiöt. Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti eroaa patentista lähinnä siinä, että suoja ei koske menetelmää ja on voimassa enintään 10 vuotta. Jos 10 vuoden suoja-aika on riittävä, hyödyllisyysmalli on varsin käyttökelpoinen. Vastaava suojamuoto on kuitenkin käytettävissä vain harvoissa maissa kuten Saksassa. Hyödyllisyysmallilla suojataan yleensä pienehköjä keksintöjä, koska laki ei edellytä olennaista eroa, vaan ainoastaan selvän eron ennestään tunnettuun nähden, Ollikainen mainitsee. Hyödyllisyysmallihakemuksesta saa etuoikeuden myös patenttihakemukselle. Hyödyllisyysmallin hakuja ylläpitokustannukset ovat jonkin verran pienemmät kuin patentilla. Tavaramerkki on tunnus, jolla elinkeinonharjoittaja erottaa markkinoimansa tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada joko vakiinnuttamisella tai rekisteröinnillä. Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä tavaramerkki kannattaa suunnitella huolellisesti, koska merkkiä ei hakemuksen puitteissa voi muuttaa. Samoin ennakkotutkimuksen suorittaminen on tärkeää. Tavaramerkkirekisteröinnin suoja on voimassa kymmenen vuotta. Rekisteröinti voidaan uudistaa aina seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi kerrallaan, joten sen suoja-aikaa ei ole rajattu, muistuttaa tavaramerkkiasiamies Anna Piha Leitzingerilta. Hänen mielestään yritykset ovat huomanneet tavaramerkkiensä suojauksen tarpeellisuuden. Tavaramerkkien merkitys yhä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa on kasvanut. Tavaramerkin rekisteröintiä voi hakea joko kansallisena tai kansainvälisenä rekisteröintinä tai Yhteisön tavaramerkkinä käsittäen koko EU:n alueen. Mallisuoja rekisteröidään mallia esittävien kuvien avulla. Ratkaisevaa on mallin ulkonäkövaikutelma. Mallin pitää olla uusi ja yksilöllinen. Suojan kohteena voivat olla arkisetkin esineet. On myös mahdollista suojata tuotteen irrottamaton osa eli esimerkiksi kankaan kuvio. Ollikainen evästää, että Euroopassa kannattaa käyttää yhteisömallien rekisteröintiä, joka on voimassa koko yhteisön alueella enintään 25 vuotta hakupäivästä. Uudistusmaksut ovat viiden vuoden välein muutamia satoja euroja kerralla. Asiamiestä käyttäen hakukustannukset ovat euroa hakemusta kohden. Rekisteriviranomaisia rekisteriviranomaisia ovat kunkin maan kansalliset virastot, Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus. Münchenissä toimii euroopan patenttivirasto epo, joka myöntää patentteja euroopan alueelle, Alicantessa OhiM, joka myöntää koko Euroopan yhteisön kattavia tavaramerkkejä ja mallisuojia, sekä Genevessä WiPO, joka välittää kansainväliset patenttihakemukset eri maiden patenttivirastoille, rekisteröi kansainväliset tavaramerkit ja mallit ja toimii maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä teollisoikeuksien kehittämisessä. heli hietamies kolster oy ab:stä muotoilun suoja määrittyy tapauskohtaisesti teksti: päivi piispa Monet kulutustavarat ovat nykyään teknisiltä ominaisuuksiltaan yhdenvertaisia, jolloin muotoilu erottaa tavarat toisistaan ja vaikuttaa voimakkaasti ostopäätöksiin. Muotoilun merkityksen kasvamisen myötä sen suojaaminen nousee entistä tärkeämmäksi. Muotoilua suojataan pääasiassa malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudella. Myös patentti- tai hyödyllisyysmallioikeus voi suojata muotoilua, varatuomari Heli Hietamies Kolster Oy Ab:stä kertoo. Eurooppalaisessa järjestelmässä eri suojamuodot ovat toisiaan täydentäviä. Oikea suojamuoto määräytyy tapauskohtaisesti sen mukaan, mitä voidaan suojata ja mitkä ovat suojaajan tavoitteet ja tarpeet. Tekijänoikeus ei edellytä rekisteröintitoimenpiteitä, vaan suojaa saa, jos teoskynnys ylittyy. Mallioikeus suojaa nimenomaan ulkomuotoa ja on käyttöesineiden pääasiallinen suojamuoto. Tavaramerkki on puolestaan väline, jolla erotetaan omat tavarat ja palvelut toisten vastaavista; jos tuotteen ulkomuoto toimii erottamisvälineenä, voidaan se suojata ulkoasutavaramerkkinä. Suojaamisen tavoitteena on saavuttaa yksinoikeuksia, joilla voi estää muita hyödyntämästä omaa muotoilua ja siihen laitettuja investointeja, Hietamies kertoo. Suojaus alkuun jo suunnitteluvaiheessa Oman tuotteen suojaamisvaihtoehtoja tulisi pohtia jo kun tuotetta suunnitellaan. Silloin havaitaan keskeiset elementit, joille halutaan yksinoikeuksia. Jos nämä elementit eivät olekaan suojattavissa, muotoilua voidaan vielä muuttaa niin, että tuotteen tärkeimmät osat saadaan suojattua. Erilaisten suojamuotojen tunnistaminen ja tietoisuus niistä ovat tärkeitä myös sen välttämiseksi, ettei omassa toiminnassaan loukkaisi muiden oikeuksia, Hietamies sanoo.

5 ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET 5

6 6 TEOLLISOIKEUDET ILMOITUSLIITE Tuomas Airisto, Sataman liiketoiminnan kehitysjohtaja Satamassa aineeton pääoma on strateginen elementti. Aineeton pääoma vie yrityksen menestykseen Aineeton pääoma on yhä tärkeämpi osa yritysten menestystä. Satamassa se on strategian keskeinen elementti. Teksti: Päivi Piispa Työvoimavaltainen, perinteinen teollisuus siirtyy kovaa vauhtia Aasiaan muun muassa länsimaiden väestön ikärakenteen ja yleisen teknologisen kehityksen takia. Siksi Euroopassa ja USA:ssa ideoihin ja osaamiseen perustuva liiketoiminta on kasvattanut voimakkaasti merkitystään. WIPO:n, maailman henkisen omaisuuden järjestön, mukaan pian yli puolet maailmankaupan arvosta on aineettomaan pääomaan pohjautuvaa liiketoimintaa eikä tavanomaisia hyödykkeitä. Aineettomaan pääomaan perustuu myös Sataman liiketoiminta. Käytännössä aineeton pääoma on pääosassa Sataman liikevaihdon ja voiton kertymisessä. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja, jotka tehostavat markkinointia ja tuottavuutta. Asiakkaamme ostavat luottamuksen siihen, että asiantuntijamme pystyvät yhdistämään aikaisemman osaamisensa ja luovuutensa sekä toteuttamaan liiketoimintaa parantavia markkinointi- ja tuottavuusratkaisuja, Sataman liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuomas Airisto kertoo. Henkilöstö on tärkeimpiä osa-alueita Henkilöstö, sen kokemus ja tietotaidot ovat tärkeimpiä osia aineetonta pääomaa. Sataman 10-vuotisen historian aikana yritys on pyrkinyt huolehtimaan henkilöstön osaamisesta, jaksamisesta ja kokemuspohjan kasvattamisesta. Osaamisen kehittämisessä työllä itsellään ja sen vaihtelevuudella on tärkein rooli. Työn tekemistä tuemme yritykseen ja työhön perehdyttämisohjelmilla, esimiestyöllä, vertaistuella sekä koulutuksilla. Käytämme tukena tämän osa-alueen johtamisessa muun muassa kompetenssiluokkia sekä puolivuosittain pidettäviä kehityskeskusteluja, Airisto kertoo. Aineeton pääoma on henkilöstön asiantuntemuksen ja luovuuden lisäksi kaikkea sitä, mikä ei ole perinteisesti näkynyt yhtiön taseessa. Ryhmään kuuluu muun muassa henkilöstön kokemukset ja taidot, organisaation rakenteet ja prosessit, sidosryhmäsuhteet, immateriaalioikeudet, brändi, piirustukset, suunnitelmat, liikesalaisuudet ja goodwill. Satamassa ja Sataman tyyppisissä yrityksissä hyvät asiakassuhteet, sopimukset sekä henkilöstö ovat tärkeimpiä tekijöitä yrityksen arvon kannalta. Myös yrityksen brändi, nimen lisäksi myös visuaalisuus ja koko olemus, on erittäin tärkeä. Brändikin muodostuu toiminnasta asiakkaiden kanssa ja henkilöstöstä, Airisto kertoo. Tietotekniikka tukee aineettoman pääoman käyttöä Toinen tärkeä osa aineetonta pääomaa ovat prosessit, tietokannat ja dokumentit. Satamassa pyritään laatimaan konsepteja, tuoteaihioita ja koodikirjastoja, joita voi käyttää uudelleen. Tietotekniikka on tärkeä osa aineettoman pääoman hyödyntämistä. Usein tietoteknologisten ratkaisujen perään huudetaan yrityksissä, mutta jos sellainen on, sitä käytetään huonosti. Käytön tulee olla riittävän palkitsevaa ja sen aloittamisen kynnystä pyritään madaltamaan. Kun tuotteet tehdään sosiaalisiksi, niitä käytetään enemmän, Airisto sanoo. Aineeton pääoma jää talteen, kun työn dokumentointi on osa työprosessia. Osana työprosessia dokumentointi tulee paljon luonnollisemmin ja paremmin hyödynnettäväksi verrattuna siihen, että asiat pitäisi erikseen dokumentoida, Airisto kertoo. Teollisoikeudet suojaavat aineetonta pääomaa Aineettoman pääoman merkityksen kasvu edellyttää yrityksiltä lisääntyvää suojausta ja riskienhallintaa. Teollisoikeuksista huolehtimisen laiminlyönti voi johtaa jopa markkina-alueen tai tuotteen ja sen tuoman liikevoiton menetykseen tai pahimmillaan konkurssiin. Riskejä voi minimoida ja poistaa aineettoman pääoman huomioivalla juridisella suunnittelulla. Sataman historiassa teollisoikeudet eivät ole olleet liiketoiminnan kannalta kovin merkittävässä roolissa. He ovat saaneet muutamia patentteja ja hakuprosesseja on parhaillaan käynnissä. Tavaramerkkisuojia on haettu brändille ja tuotemerkeille. Uskomme myös palvelukokonaisuuksien muodostamaan suojaan. Pyrimme luomaan palvelukokonaisuuksia, jotka ovat ylivertaisia ja joiden kopioiminen on vaikeaa. Tulevaisuudessa oikeudet konsepteihin, ohjelmistoihin ja tuotteisiin tulevat olemaan tärkeitä Sataman strategiassa, kun olemme enenevissä määrin laajentamassa palveluitamme projektipalveluista jatkuviin palveluihin ja ns. Software as a Service -palveluihin, Airisto sanoo.

7 ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET 7 Lääketutkimuksen edellytyksenä on toimiva patenttilainsäädäntö Kuva: MATTI SULANTO Lääketeollisuus on onneksemme hyvin innovaatiokeskeistä: EU:n tuoreimpien tilastojen mukaan tutkiva lääketeollisuus on kiilannut ykköseksi tutkimus- ja tuotekehitystyössä ohi muiden teollisuusalojen. Ennen kaikkea alkuperäislääkkeitä valmistava teollisuus nojaa vahvaan tuotekehitykseen. Suomessa tuotepatentti on lääkkeiden osalta tullut käyttöön myöhään, erinäisten vaiheiden jälkeen vasta vuonna Lääkkeiden pitkän tutkimusvaiheen vuoksi Suomessa onkin markkinoilla runsaasti lääkkeitä, jotka on suojattu vain analogiamenetelmäpatentilla. Analogiamenetelmäpatentti antaa geneerisille lääkkeille mahdollisuuden tulla markkinoille vastaavalla, kuitenkin eri menetelmällä valmistetulla tuotteella jo ennen kuin patenttisuoja umpeutuu. - Toimimme vahvasti ainoastaan ja vain sen puolesta, että alkuperäisvalmisteen patenttisuojaa kunnioitettaisiin Suomen lääkekorvausjärjestelmässä, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Uusi lääke 15 vuodessa Tällä hetkellä tehtävän tutkimus- ja tuotekehitystyön tulokset näkyvät uusina lääkehoitoina n. 15 vuoden päästä, kun 60-luvulla aikaa tähän kului noin yhdeksän vuotta. Vaikka kliininen tutkimus on kehittynyt, viranomaisten vaatima dokumentaatioaineiston määrä eri keverrata markkinoilla jo oleviin lääkkeisiin eli arvioida paitsi sen tehokkuus ja turvallisuus myös kaupalliset mahdollisuudet. Kolmanneksi lääke voi viimeisen kliinisen vaiheen tutkimuksessa pysähtyä yllättäviin, vasta laajassa käytössä esiin tuleviin haittavaikutuksiin tai siihen, että kukaan ei halua maksaa ylimääräisistä esimerkiksi pienemmistä haittavaikutuksista. Tällöin sijoittajat vetäytyvät projektista, Siimes listaa. Kalkkiviivoilla keskeytettyjä lääkekehitysprojekteja Rahaa ei tipu lääkeyrityksenkään tutkimusosastoille taivaasta vaan sitä saadaan olemassaolevien lääkkeiden myyntituloista. Läheskään kaikista markkinoilla olevista tuotteista ei tule menestystuotteita. Lääkekorvausjärjestelmä tuo omat mutkansa matkaan. Turhat viiveet lääkkeen pääsyssä korvattavaksi kuluttavat tarpeettomasti lääkkeen jäljellä olevaa patenttiaikaa ja vähentävät alkuperäislääkkeen kehittäneen yrityksen mahdollisuuksia saada tuottoa tehdylle investoinnille. - Patentilla on kaksi tarkoitusta: antaa keksijälle määräaikainen yksinoikeus keksinnön hyödyntämiseen, jotta siihen investoidut varat saadaan takaisin sekä tehdä keksinnöstä julkinen ja tätä kautta tarjota muille oppimismahdollisuus, Siimes muistuttaa. Uusia lääkkeitä kehitettäessä on Toimimme vahvasti ainoastaan ja vain sen puolesta, että alkuperäisvalmisteen patenttisuojaa kunnioitettaisiin Suomen lääkekorvausjärjestelmässä. Lääketeollisuuden tutkimukselle ja tuotekehitykselle asetetaan samanaikaisia tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi lääkehoidon ulkopuolella olevien lääkkeiden kehitys ja toisaalta uudet viranomaisvaatimukset tutkimuspanosten lisäämiseksi. Uuden alkuperäislääkkeen tutkimusaika pitenee ja kehityskustannukset kasvavat, mutta sen myyntiaika lyhenee Suomessa puuttellisen patenttisuojan ja nykyisen lääkekorvausjärjestelmän myötä. hitysvaiheilta on lisääntynyt huimasti kasvattaen myös kehityskuluja 2,5-kertaiseksi 80-lukuun verrattuna. - Lääketeollisuuden kehityssykli on erittäin haasteellinen: tänään on vaikea ennustaa, millainen maailma on 15 vuoden päästä. Jos tätä verrataan lapsensaantiin, niin raskaana olevan äidin tulisi pystyä ennustamaan millaisessa maailmassa hänen teini-ikäisensä tulee elämään, Siimes kuvailee osuvasti. pohdittava eri näkökulmia: mikä on sen teho ja turvallisuus, voidaanko sen käyttö laajentaa tietylle käyttäjäryhmälle kuten vanhuksille tai lapsille ja mitkä ovat sen hyödyt suhteessa haittavaikutuksiin. Tärkeätä on myös se, että kuluttaja saa tarpeeksi informaatiota uusien lääkkeiden vaikutuksista ja oikeasta käytöstä. Tuotekehityksen, esimerkiksi yksinkertaisemman annostelun ansiosta myös tutun lääkkeen ottaminen saattaa helpottua huomattavasti. Teksti: Päivi Remes Saamme päivittäin lukea lehdistä, kuinka vakava sairaus saa ihmisten elämänarvot muuttumaan. Ihmiskunta on vuosisatojen saatossa kohdannut mitä moninaisimpia tauteja ja sairauksia. Lääkkeet pelastavat, parantavat, lievittävät, ennaltaehkäisevät ja jatkohoitavat edelleen satoja miljoonia ihmisiä, tuhansia eri sairauksia ja lukemattomia oireita ympäri maailmaa. Valtaosa sairauksista on edelleen vailla tehokasta lääkehoitoa. Siksi on välttämätöntä kehittää uusia ja tehokkaampia taisteluaseita, lääkkeitä. Lääketeollisuuden rooli terveydenhuollossa ja yhteiskunnassamme on kiistatta tärkeä. Vaikka uusi lääkeaine keksitäänkin, on sillä edessään mäkinen tie apteekin hyllylle. - Ensinnäkin sen tulee olla teollisesti tuotettavissa ja ihmiselle annettavassa muodossa. Toiseksi sitä täytyy - Hyvä patenttilainsäädäntö ja patentin kunnioittaminen lääkekorvauspolitiikassa ovat edellytys innovatiiviselle ja tuotekehityslähtöiselle lääketeollisuudelle, Siimes tiivistää.

8 8 teollisoikeudet ilmoitusliite Lääkeyrityksen patentointiprosessin eteneminen Matka keksinnöstä uudeksi lääkkeeksi voi aikaansaada mojovan päänsäryn. Onneksi siihen on keksitty lääke. ASiAntuntijAnA FoRSSén & SAlomAAn patenttiasiamies AnniKA HAKKilA. Lääkeyrityksen tutkijat keksivät uuden yhdisteen, jolla havaitsevat vaikutuksia, joita voisi hyödyntää esimerkiksi sairauksien hoidossa. Tämän jälkeen selvitetään, onko yhdiste julkaistu tieteellisessä- tai patenttijulkaisussa eli onko yhdiste ja sen käyttö uusi. Laaditaan patenttihakemus, jossa voidaan hakea patenttisuojaa uudelle yhdisteelle, yhdistettä sisältävälle lääkevalmisteelle, valmistusmenetelmälle, valmistusmenetelmässä käyttökelpoisille välituotteille tai tunnetun yhdisteen uudelle lääketieteelliselle käytölle. Patentti - investointitakuu Ella Mikkola senior Associate Asianajotoimisto hannes snellman Oy Lasse Savonen Toimitusjohtaja Astrazeneca Oy Ilpo Tolonen Toimitusjohtaja Msd Finland Oy Ove Uljas Toimitusjohtaja Pfizer Oy Patenttisuoja mahdollistaa lääkeyhtiöille liiketoimintasuunnittelun. Tuotepatentin omaavan lääkkeen myynnistä lääkeyhtiö voi saada tuloja tutkimus- ja kehitystyöhön. Patentti myös mahdollistaa keksinnön julkistamisen, mikä hyödyttää laajasti yhteiskunnallisella tasolla lääkealan kehitys- ja tutkimustyötä. Teollisuuden lisäksi kukaan muu ei uusia lääkkeitä kehitä. Lääkeaihiomolekyylin löytäminen tutkimuslaboratorion uumenissa on aina sykähdyttävää. Todellisuudessa kuitenkin tuotekehittelyssä vain yksi molekyyli :sta päätyy markkinoille lääkkeenä. - Yhden lääkkeen tutkimus- ja kehityskuluiksi on arvioitu keskimäärin miljardi US-dollaria. Patentin 20-vuotisesta voimassaoloajasta myyntiluvan saatuaan yritys pystyy hyödyntämään myyntiaikaa n vuotta, sanoo MSD:n toimitusjohtaja Ilpo Tolonen. Yhtiö toimii vain alkuperäislääkkeiden parissa eli tuo markkinoille uudentyyppisiä, usein uudella tavalla vaikuttavia lääkkeitä sellaisiin sairauksiin, joihin ei vielä ole lääkettä. - Suomi ja Skandinavia ovat tärkeimpiä kliinisen lääketutkimuksen alueistamme, Tolonen lisää. patenttisuojan merkitys ratkaiseva Patentti on tärkeä väline innovaatioiden suojaamiseksi ja tutkimusinvestointien tuottavuuden kasvattamiseksi. Suomen heikko patenttisuoja markkinoilla oleville innovatiivisille lääkevalmisteille yhdistettynä hinta- ja korvattavuuspäätösten seurausvaikutuksiin on hankaloittanut lääkeyhtiöiden toimintaedellytyksiä Suomessa. Kuitenkin samaan aikaan Suomen hallitusohjelma tu- kee innovaatioita. - Suomen sairausvakuutuslaki pitää saada sen linjan mukaiseksi, että alkuperäislääke ei joudu geneerisen hintakilpailun kohteeksi silloin, kun patentti on voimassa, Tolonen painottaa. Vaikka Suomessa on siirrytty lääkeaineiden tuotepatenttisuojaan jo vuonna 1995, ovat analogiamenetelmäpatentit edelleen monen lääkkeen ainoa suoja. - Analogiamenetelmäpatenttien käytännön suojapiiri on antanut aihetta keskusteluun, sillä periaatteessa niiden pitäisi antaa suojaa keksinnölle, eli tässä tapauksessa itse tuotteelle, mutta kopiolääkevalmistajat katsovat, että analogiamenetelmäpatentit suojaavat pelkästään sitä menetelmää, joka on kuvattu patenttivaatimuksissa, valottaa Rainer Hilli Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. - Lyhyt dokumentaatiosuoja yhdistettynä heikkoon patenttisuojaan antaa mahdollisuuden kopiolääkevalmistajille tulla omalla riskillään

9 ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET 9 Patenttihakemus jätetään yleensä yhteen patenttivirastoon etuoikeushakemuksena.vuoden kuluessa on jätettävä kansainvälinen patenttihakemus (PCT-hakemus), jonka jälkeen 30 kuukauden kuluessa PCT-hakemuksesta on jätettävä kansalliset tai alueelliset hakemukset niissä maissa, missä hakija haluaa suojaa keksinnölle. Hakemusten käsittely jatkuu kansallisissa ja alueellisissa patenttivirastoissa, jotka myöntävät patentit, mikäli keksintö on havaittu uudeksi eli sitä ei ole esitetty missään aikaisemmin, eikä keksintö ole itsestään selvä alan ammattimiehelle. Patentin myöntämisen jälkeen seuraa useimmissa maissa väiteaika (esim. FI- ja EP-patentin väiteaika on 9 kk), jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan eli pyytää sen kumoamista. Patentti voi väitekäsittelyn seurauksena pysyä ennallaan, voimassa rajoitetuilla vaatimuksilla tai kumoutua kokonaan. Myönnetty patentti voidaan ylläpitää enintään 20 vuotta tekemispäivästä laskien edellyttäen, että siitä maksetaan säädetyt vuosimaksut kunkin maan virastoon. Lääkkeille on mahdollista saada enintään viiden vuoden pituinen lisäsuojatodistus. Tällä kompensoidaan sitä aikaa, mikä kuluu markkinoitavan lääkevalmisteen lääkeviranomaisen myyntilupamenettelyssä. Patentointi ei sinänsä ole edellytys lääkkeen tuomiselle markkinoille; oleellista on ainoastaan ettei loukkaa kenenkään toisen oikeuksia (patenttia). Sen sijaan lääkkeen markkinoille tuonnin edellytyksenä on, että lääkkeelle on myönnetty myyntilupa, joita Suomessa käsittelee Lääkelaitos. Menetelmä- ja tuotepatentin ero Suomessa on saatu vasta vuodesta 1995 hakea tuotepatentteja lääkkeille. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen vuotta 1995 Suomessa voitiin lääkkeille hakea pelkästään ns. analogiamenetelmäpatentteja vaikka keksinnön kohteena olikin aivan uusi lääke ja vaikka samainen lääke sai tuotepatenttisuojaa useimmissa muissa länsimaissa mukaanlukien kaikki muut pohjoismaat. - Vain tuotepatentti antaa täyden suojan lääkkeelle patentin voimassaolon ajaksi. Analogiamenetelmäpatentti suojaa vain kyseisen menetelmän, jolla lääkettä valmistetaan. Samaan lopputulokseen eli samaan lääkkeeseen voidaan kuitenkin päästä hieman eri menetelmällä. Niinpä ns. kopiolääkkeen valmistajat pyrkivät käyttämään tätä seikkaa hyödykseen. Tästä on usein kyse ns. patenttiriidoissa eli patenttisuojan loukkauksissa, valaisee pitkän linjan Jalo Ant-Wuorisen patenttiasiamies Tord Langenskiöld. Analogiamenetelmäpatenttien lisäksi joillakin lääkeyhtiöillä on lisäksi muita menetelmäpatentteja, joilla suojaa haetaan tietylle uudelle valmistusmenetelmälle. Lisäksi yhtiöllä voi olla myytävän lääketuotteen annostelumuodolle tai mekaaniselle annostelijalle vielä erikseen patentti. Jokaisen patentin kohdalla on lisäksi huomioitava, että se koskee vain tiettyä maata. Vaikka patentin täyttävät kriteerit tutkitaan keskitetysti Euroopan patenttivirastossa, eurooppapatentit saatetaan voimaan kussakin maassa erikseen. - Lisäksi kansallisesti haettujen (mm. ennen keskitetyn tutkimuksen aikana syntyneiden) patenttien suojapiirit voivat poiketa maittain, Langenskiöld muistuttaa. me, jonka patentti on voimassa vuoteen 2012 saakka. Tällainen rikkoo patentin henkeä räikeästi ja heikentää tutkimustoiminnan mahdollisuuksia, konkretisoi tilannetta Astra- Zenecan toimitusjohtaja Lasse Savonen. Pfizer on EU:n tuoreimman selvityksen mukaan maailman eniten tuotekehitykseen investoiva yhtiö. Pfizer osallistuu monen muun lääkeyhtiön lailla Suomessa myös lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilökunnan koulutuskustannuksiin sekä terveydenhuollon hoitomenetelmien kehittämiseen. - Pidemmällä aikavälillä innovaatiotoiminnan väheneminen koituu myös geneerisen teollisuuden vahingoksi, joka nojautuu innovatiivisen Yhden lääkkeen tutkimus- ja kehityskuluiksi on arvioitu keskimäärin miljardi US-dollaria. lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, pohtii Pfizerin toimitusjohtaja Ove Uljas. Hän haluaa avata myös uusia keskustelu-uria. - EU-tasolla käydään tällä hetkellä kiivasta keskustelua myös koskien rinnakkaislääkkeiden potilasturvallisuutta. Tähänkin tulokulmaan liittyvää keskustelua tulisi myös Suomessa käydä entistä avoimemmin. Suoja potilaan parhaaksi Voidaanko olettaa, että uusien lääkkeiden tuonti Suomeen voi vaaran- Suomen markkinoille patenttisuojan ollessa vielä voimassa. Esimerkiksi tällä hetkellä markkinoilla on jo kopiolääke eräästä tuotteestamtua, jos ne eivät saa riittävän hyvää suojaa? - Kyllä. Jos Suomessa ei kunnioiteta teollisoikeuksia, uusien lääkkeiden saaminen korvausjärjestelmän piiriin voi vaarantua, jolloin kärsijänä on suomalainen potilas, AstraZenecan Savonen painottaa ja lisää: viime aikoina lääkekustannusten alentaminen sinänsä tuntuu saaneen liian suuren roolin. Toivoisin monien sairauksien yhteydessä enemmän kokonaiskustannusten hahmottamista sekä teollisoikeuksien huomioon ottamista. Panostamme lääketutkimukseen joka työpäivä 14 miljoonaa euroa. voi suojata liikesalaisuutena, kuten joillakin toisilla aloilla. Päinvastoin turvallisuusvaatimusten vuoksi alalla on korostunut avoimuus. Alalla ei myöskään kilpailla yksin sillä, kuka on uudella tuotteella ensimmäisenä markkinoilla, vaan tuotelanseerausta edeltää mittava turvallisuustestaus, sanoo asianajaja Ella Mikkola Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:stä. - Siksi patentin tarjoamalla suojalla on suuri merkitys: se on ainut turva jatkotutkimuksen ja -testauksen investointipäätöksille. Jos Suomessa ei kunnioiteta teollisoikeuksia, uusien lääkkeiden saaminen korvausjärjestelmän piiriin voi vaarantua. Lääketeollisuuden erityispiirteet huomioitava - Jos lääketeollisuudessa kehitetään uusi lääkeinnovaatio, sitä ei Otetaan esimerkiksi syöpälääkkeet. Koska ne ovat luonteeltaan solumyrkkyjä, on lääkkeen tasalaatuisuuden ja oikean annostelun määrittäminen äärimmäisen tärkeää. Syöpälääk- keiden kehityskustannukset ovatkin huomattavan korkeita. Syöpälääkkeet ovat merkittäviä muun muassa Euroopan suurimmalle lääkeyhtiölle ja syövän hoitoon sekä tutkimustyöhön panostavalle sanofi-aventikselle. Syöpälääkekehitystä puoltavat myös yhteiskunnalliset seikat: nykyisin syöpälääkityksen antamiseen tarvitaan usein paljon sairaalahenkilötyövoimaa. Uudenlaiset syöpälääkkeet paitsi vähentävät virheriskiä ja purevat paremmin syöpäsolukkoon, myös sitovat vähemmän hoitohenkilökuntaa. Syöpälääkityksen yhteydessä myös kasvaimen kudostyypityksellä ja geenitutkimuksella on ratkaiseva rooli: jos pystytään selvittämään, että potilaan kasvain on normaalia ärhäkämpää tyyppiä, osataan hoidon alusta alkaen valita hoidoksi mahdollisimman tehokas lääkitys. - Patentti ei ole tae sille, että saadaan tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, mutta se on edellytys investoinneille, Mikkola kiteyttää lopuksi.

10 MSD Kauppalehden llite 119 x 124.FH11 Tue Dec 04 15:15: Page 1 10 teollisoikeudet ilmoitusliite Tämän lääketeollisuuden materiaalin ovat rahoittaneet: Sanofi-aventis Työtä terveyden hyväksi Sanofi-aventis on Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin lääkeyhtiö. Olemme johtava osaaja kaikilla terapeuttisilla avainalueillamme: syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, metabolia, keskushermoston sairaudet, sisätaudit ja rokotteet. Merkittäviä tuotteitamme tänään ovat ACOMPLIA, PLAVIX, TAXOTERE, LANTUS, XATRAL, KETEK, OPTINATE ja KLEXANE. Nykyhetken vahvan toimintamme lisäksi katseemme on suuntautunut tulevaisuuteen. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön tuloksena voimme tuoda uutuuksia, jotka ovat omilla terapia-alueillaan jopa mullistavia. FIN.DOC

11 ilmoitusliite teollisoikeudet 11 Monta tapaa suojata toiminta Yksituoteyritys tarvitsee ainutlaatuisen innovaation suojaksi patentteja. it-alan palveluja ja järjestelmiä tarjoava yhtiö joutuu puolestaan suojaamaan liiketoimintansa monitasoisesti. Pk-yritykset: Harkintaa suojaus - tarpeisiin teksti: SiRpA KuRvinen patenttitoimisto kolster oy:n asiamies Håkan Niemi Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa parantaa tietojaan teollisoikeuksien tärkeydestä ja kuhunkin tilanteeseen sopivasta suojaamismuodosta. Kallis patentti ei ole aina välttämättä oikea keino. Retermia Oy:n liiketoiminta perustuu neulalämmönsiirtoteknologiaan ja lämmön talteenottojärjestelmään, joka ottaa talteen kiinteistön poistoilman lämpöenergiaa. Innovaatio oli syntyessään 80-luvun alussa ainutlaatuinen ja sisälsi monia ominaisuuksia, jotka ovat vasta nyt nousseet mukaan yleisiin energiataloudellisiin vaatimuksiin. Idea lähti siitä, että havaitsimme puutteita olemassa olevissa järjestelmissä. Halusimme tehdä paremman lämmönsiirtimen. Tämä on täysin erilainen verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin, kertoo toimitusjohtaja Risto Castrén. Jo kehitysvaiheessa oli selvää, että mikäli tuotetta aiotaan kehittää ja siihen investoida, se täytyy patentoida. Nykyään yrityksellä on jo useampi patentti hallussaan. haimme patenttia suomeen, ruotsiin, UsA:han ja kanadaan. nyt vireillä on uusia sovelluksia, joille haemme tavaramerkkiä ja patenttia. Kaikkiaan meillä on tällä hetkellä useampia patentteja, tuotepuolen sovelluksille on muutama hakemus ja softapuolellakin yksi. castrén painottaa patenttisuojan tärkeyttä heidän kaltaisensa yrityksen toiminnalle. retermiassa on sijoitettu systemaattisesti teollisoikeuksien hoitoon. Ilman patenttien antamaa sateenvarjon suojaa ei tuotteeseen voisi panostaa tarpeeksi. Patenttien hoitaminen teettää paljon työtä ja kustannuksia. Kustannukset ovat merkittäviä aloitusvaiheessa olevalle yritykselle, mutta patentti on haettava silloin, kun keksintö on uusi, myöhemmin sitä ei enää saa. Kun liikevaihto lähtee kasvuun, patentointikustannusten prosentuaalinen osuus tietysti pienenee. Tämä kaikki liittyy yritystoiminnan riskinottokykyyn, castrén painottaa. 3 Step IT on tietotekniikan palveluyritys, jolta asiakkaat hankkivat tarvitsemansa tietotekniikan leasingsopimuksella. Malliin kuuluu it-laitteiden koko elinkaaren hallinta hankinnasta poistoihin tai uudelleenkäytön organisointiin. Lisäksi asiakkaalle rakennetaan monipuolinen hallintajärjestelmä pitämään laiterekisteritiedot ajan tasalla. Aivan vastaavaa palvelua ei Suomessa tarjoa kukaan muu. Kehitysjohtaja Jouko Porasen mukaan 3 Step it:n immateriaalioikeuksien suojaaminen koostuu kolmesta osasta eli työntekijäsopimuksista, rekisteröitävistä suojamuodoista kuten patenteista sekä sopimusoikeudellisesta suojasta muiden kumppanien kanssa. Yrityksen sopimukset muiden kumppanien kanssa on Porasen mukaan suojattavista kohteista kaikkein tärkein, sillä jos ongelmia oikeuksista tulee, ne tulevat yleensä nykyisten tai entisten sopimusosapuolten kanssa. Immateriaalioikeudet on sopimusteksteissä muotoiltu niin, että virhetulkintoja ei voi syntyä. Yhtiössä on käyty kaikkien työsopimukset läpi ja määritelty henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet koskien yhtiön tuotteita, vaitiolovelvollisuutta ja käyttöoikeuksia. Samalla on laadittu muun muassa työsuhdekeksintöjä koskeva ohjeistus, joka määrittää, kenelle niiden immateriaalioikeudet kuuluvat. Yhtiön sisäinen toimintajärjestelmä on suojattu vaitiolovelvollisuuksin ja tietoturvakeinoin. Koko henkilökuntaa koskeva sopimus on ainoa mahdollinen tapa suojata tämä osa liiketoimintaa. Tietoisuus suojauksien tärkeydestä on kasvanut merkittävästi työntekijäsopimusten myötä koko yrityksessä. Samaan aikaan kun työtekijäsopimuksia uudistettiin, yhtiön sisäisestä prosessista löytyi menetelmä, joka osoittautui patenttikelpoiseksi. Myös eräälle palveluinnovaatiolle on mahdollista hakea hyödyllisyysmallia. Nyt meillä on kaksi patenttihakemusta ja hyödyllisyysmallihakemus vireillä. Kun yritys kasvaa voimakkaasti, myös suojaustarpeet kasvavat. Poranen korostaa patenttiasiamiehen roolia hakemuksien tekemisessä. Hakemukset ovat mutkikkaita ja vaikeita muotoilla. Ilman asiantuntijaa aikaa kuluu hukkaan. Hyvä asiamies osaa myös neuvoa, miltä suunnalta suojauksia kannattaa lähteä tekemään. teksti: SiRpA KuRvinen Patenttitoimisto Kolster Oy:n asiamies Håkan Niemi toteaa pk-yritysten kiinnostuksen kasvaneen teollisoikeudellista suojaamista kohtaan. Teollisoikeudet ovat mutkikkaita hoidettavia, mutta yritysten tiedot ovat viime vuosina parantuneet. Suojaamisesta koituvat kustannukset voivat olla pk-yrityksille rajoittava tekijä. Kilpailutilanne ratkaisee suojaamistarpeet hyvin pitkälle. Kilpaillulla alalla omaa reviiriä pystytään suojaamaan paremmin teollisoikeuksien avulla. Esimerkiksi mallisuoja on kustannustehokas ja käypä vaihtoehto patentille. Siinä yhdellä hakemuksella saadaan katettua koko EU, joka on monen yrityksen perusmarkkina-alue. Kun suojausta lähdetään hakemaan, pkyritysten pitää miettiä, miten saadaan paras tulos sijoitettua euroa kohden. Pitää myös miettiä, mitä todellisuudessa tarvitaan. Aina ei ole tarpeellista hakea yksinoikeutta patentilla. Monesti riittää, että hakemus on vireillä muutaman vuoden, jolloin päästään markkinoihin kiinni ja pystytään pitämään kilpailijat loitolla. Usein jo muutaman vuoden suoja-aika on riittävä luomaan tuotteelle vakiintuneen aseman. Moni tuote on nykyisin elinkaareltaan myös melko lyhytikäinen. Kannattaa suojata ydinkeksintö ja ydinmarkkina-alue. Niemi muistuttaa ennakkotutkimusten tärkeydestä. Ennen kuin lähdetään hakemaan suojausta, on tutkittava, onko jo olemassa vastaavia tuotteita, merkkejä tai esiasteita omalle tuotannolle. Huolellinen ennakkotutkimus säästää monelta ongelmalta ja turhalta rahanmenolta. Pk-yritysten kannattaa ehdottomasti käyttää apuna asiantuntevaa patenttiasiamiestä. Teollisoikeudet on outo ala, harvoin itse tehdyt hakemukset ovat tarpeeksi kattavia. Asiamies pystyy neuvomaan, minkä tyyppistä suojaa tarvitaan, mitä kannattaa suojata ja millä maantieteellisellä alueella. Lisäksi hän osaa usein laventaa keksijän tai yrityksen näkemystä tuotteesta. Kun suojausta lähdetään hakemaan, pkyritysten pitää miettiä, miten saadaan paras tulos sijoitettua euroa kohden.

12 12 TEOLLISOIKEUDET ILMOITUSLIITE Kuva: Allmark Oy Sibeliusta Säveltäjämestari Jean Sibelius antoi elinaikanaan käyttää nimeään vain joissakin harvoissa yhteyksissä. Sibeliuksen kuoleman jälkeen suku piti vuosia erittäin tiukkaa linjaa nimen käytöstä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävää nimeä ja instituutiota ei haluttu yhdistää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Teksti: Sirpa Kurvinen Vuodesta 1957 aina 1990-luvulle asti suku suhtautui äärettömän kielteisesti nimen käyttöön liiketoiminnassa. - Ensimmäinen kaupallinen toimi, johon suku antoi luvan, tapahtui vasta kymmenen vuotta sitten, jolloin Alko teki Finlandia-votkasta juhlapakkauksen. Siinä oli sekä Mannerheimin että Sibeliuksen kuvat, kertoo Pertti Virkkunen, joka on Sibeliuksen kuolinpesää hallinnoivan kollegion puheenjohtaja ja Jean Sibeliuksen tyttärenpojanpoika. Nimen määrätietoisen suojelun suku aloitti 90-luvulla. Huomattiin, että kaupallisuus rynnii hallitsemattomana vastaan. Sibeliuksen nimeä ja kuvaa käytettiin milloin missäkin yhteydessä. - Koimme, että meidän täytyy järjestää tilanne niin, että pystymme puolustautumaan kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvia oikeuksien loukkaamisia vastaan. Tavaramerkki nousi hyväksi vaihtoehdoksi. Se on voimassa kaikissa EU-maissa ja WTO:hon kuuluvissa maissa. Siihen on helppo vedota kansainvälisesti. Toinen merkittävä syy, miksi Sibeliuksesta lähdettiin tekemään brändiä, oli tekijänoikeuksien raukeaminen. Ne ovat voimassa 50 vuotta henkilön kuoleman jälkeen, ja nyt jatkoajalla vuoteen Silloin loppuvat Sibeliuksen teosten mittavat tekijänoikeustulot. Tavaramerkin voimassaolo ei kuitenkaan pääty. Se on tulevaisuutta ajatellen erinomainen tapa jatkaa tulojen suuntaamista kulttuuriin. Sibelius perusti omaa nimeään kantavan säätiön jo 1920-luvulla. Nyt säätiö on tavaramerkin oikeudenomistaja, ja sen kautta kanavoidaan osa tekijänoikeustuloista ja kaikki tavaramerkkitulot erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Kaupallistamisella kerätään pääomaa, jotta tekijänoikeustulojen päätyttyä voidaan jatkaa kulttuurin tukemista. - Kulttuurin tukeminen on Suomessa yksityistasolla melko pientä, ja haluamme näyttää tässä esimerkkiä. Olemme tekijänoikeustuloilla tukeneet muun muassa kapellimestari- ja viulukilpailuja, kuoroja, musiikkitapahtumia, muistomerkkien rakentamista ja Sibelius-Akatemiaa. Myös Englannissa olemme tukeneet suomalaisia musiikkiprojekteja. Tätä linjaa haluamme jatkaa tulevaisuudessakin ja vaalia tärkeää kulttuuriperintöä, Virkkunen linjaa. Brändille suojaa Brändi pitää suojata, koska se on rahanarvoinen etuus haltijalleen. Brändin luomiseksi on tehty paljon työtä, ja hyvin usein se on yrityksen aineettoman pääoman tärkein elementti. TEKSTI: SIRPA KURVINEN Suojaamisella estetään kopioinnista aiheutuvat vahingot. Samalla suojataan koko yrityksen identiteettiä. Asianajaja Petteri Häkkänen Heinonen & Co:lta muistuttaa, että kaikki erottamiskykyiset elementit on syytä suojata. - Suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli brändiin ja tuotekehitykseen halutaan panostaa vakavasti. Jäljittely on laajentunut viime vuosina. Esimerkiksi Kiina on kuin iso kopiokone. Kun merkittävä osa työn teettämisestä on siirtynyt Aasiaan, länsimaihin on jäänyt enimmäkseen tietoon perustuvaa liiketoimintaa, jota on helppo kopioida. Tavaramerkkioikeuden kestolla ei ole aikarajaa. Se on uusittavissa kymmenen vuoden välein. Häkkänen muistuttaa, että Suomessakin on brändejä, jotka ovat olleet toista sataa vuotta käytössä. Tällöin merkittävä osa yrityksen toimintaa kiinnittyy brändin ympärille. Tavaramerkin ja mallisuojan käyttöalat ovat kasvaneet. Nykyisin voidaan hakea laajemmin suojaa muun muassa kuoseille, väreille tai äänille, ja suoja voi olla päällekkäistäkin. Tietoisuus brändin suojaamisen merkityksestä on myös selkeästi lisääntynyt. Tämä johtuu varmasti julkisuudessa näkyneistä epäonnistuneista nimilanseerauksista. Lisäksi rahoittajat ovat entistä tarkempia siitä, mihin sijoittavat. Tietoisuutta pitää kuitenkin jatkuvasti parantaa. Edelleen tapahtuu isojakin epäonnistumisia. Ennakkosuunnitteluun ja -tutkimuksiin kannattaa panostaa, sillä rekisteröityjen suojaoikeuk-

13 ILMOITUSLIITE TEOLLISOIKEUDET 13 Kuvat: Mikaela Katro, lähde: Allmark Oy Kaupallistamisella kerätään pääomaa, jotta tekijänoikeustulojen päätyttyä voidaan jatkaa kulttuurin tukemista. - Luvan saajan on sitouduttava koko kulttuurihistorialliseen pakettiin, Pertti Virkkunen painottaa. Suku heräsi asiaan juuri ajoissa, sillä Finlandiavotkan pakkauksesta lähti vyörymään valtava kaupallinen aalto. Tilanne olisi muuttunut hetkessä täysin hallitsemattomaksi. - Tavaramerkki selkiyttää toimintaa. Olemme pystyneet estämään nimen muuttumisen villiksi kaupalliseksi riistaksi luomalla itse sille kaupallisen arvon. Nyt on olemassa tarkka ohjeistus, brändikäsikirja ja kanavat, joiden kautta toimitaan. Luvan saajan on sitouduttava koko kulttuurihistorialliseen pakettiin, Virkkunen painottaa. Nimen väärinkäytöksiä on aiempina vuosina ollut paljon, mutta nyt ne ovat vähentyneet. Yrityksissä tiedetään, mitä tavaramerkki tarkoittaa, ja että tavaramerkkiloukkauksista saattaa joutua isojen korvausten maksajaksi. Tavaramerkin avulla on pystytty kieltämään monia käyttökohteita, jotka eivät liity Sibeliukseen mitenkään, esimerkiksi Sibelius-traktorin tulo markkinoille. - Brändi on rekisteröity EU:n lisäksi USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa. Suojat ovat hieman erilaisia eri maissa, mutta olemme valinneet ne tavaramerkkiluokat, joissa loukkauksia todennäköisimmin voisi tapahtua, Virkkunen mainitsee. Brändin alle on luotu joitakin kaupallisia tuotteita. Musiikin lisäksi myynnissä on Sibelius-aiheista kirjallisuutta, silkkihuiveja, solmioita, T- paitoja, kenkien- ja kynsienhoitosettejä ja kyniä. Myös Sibelius-kuohuviiniä ja samppanjaa on myynnissä. - Olemme yrittäneet sitoa luvat aina kulttuuriin tai Sibeliuksen elämään. Tietysti toivomme, että brändissä kaikki olisi hienoa, puhdasta ja kultturellia, mutta nykymaailmassa se ei ihan toteudu. Tärkeintä on kuitenkin, että nyt päätöksenteko on aina meillä. sien määrät ovat kasvaneet. Ennen kuin brändi otetaan käyttöön ja ryhdytään mittaviin lanseerauksiin, on tarkistettava, että se on vapaana. On hyvin mahdollista, että yrityksen haluama tavaramerkki on jo varattu. Häkkäsen mukaan pahin epäonnistuminen, mitä voi tapahtua, on koko brändin kaatuminen. Sen käyttö voidaan kieltää, ja yritys voi joutua isojen korvausten maksajaksi. Neljä keinoa turvata brändi Lakimies Markku Tuominen Benjon Oy:stä toteaa, että usein brändi rinnastetaan tavaramerkkiin, vaikka se onkin laajempi käsite. Brändi on tuotekokonaisuus, johon liittyy tavaramerkin ja nimen lisäksi erilaisia ominaisuuksia ja mielikuvia. Brändin suojaamiseksi hän listaa neljä esimerkkikeinoa. Ensinnäkin tavaramerkillä voidaan suojata muun muassa tuotteen nimi ja logo. Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus sen käyttöön, jolloin muilla samalla alalla toimivilla ei ole mahdollisuutta käyttää vastaavaa merkkiä kaupallisesti. Toiseksi, jos kyseessä on ns. well known -tavaramerkki, kuten Adidas, Coca-Cola, Nike tai Rolex, haltijalla on normaalia laajempi oikeus puuttua merkin käyttöön. Tällöin suojattuna on myös varsinaisen ydintuotteen ulkopuoliset tuotteet edellyttäen, että loukkaava käyttö on merkin maineen hyväksikäyttöä tai haitaksi sille. Kolmantena suojakeinona on mallisuoja. Kun kyseessä on brändituote, vaikka hajuvesi, siihen liittyy olennaisena osana myös pullo ja sen muoto. Tällöin pullo suojataan yleensä mallisuojalla, Tuominen selvittää. Brändituotetta voi suojata myös tekijänoikeudella, esimerkiksi design-huonekalujen suunnittelijalla voi olla tekijänoikeus tuotteeseen. Tuominen muistuttaa, että vaikka ei olisi mitään rekisteröityä suojamuotoa käytössä, tuotteelle voi silti saada suojaa. Tavaramerkki- ja mallioikeus voi syntyä pelkän käytön kautta ja tekijänoikeutta Suomessa ei voi edes rekisteröidä. Brändiä loukkaava osapuoli voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. Tätä kautta voi saada tuotteelle tietyn suojan. Tuominenkin korostaa etukäteissuunnittelun merkitystä. Se on huomioitava heti tuotekehityksen alussa. Pitää aina tutkia, onko joku merkki käytettävissä ja suojattavissa. On hyvin noloa jälkeenpäin joutua tilanteeseen, että loukkaa muiden oikeuksia. Tuote joudutaan vetämään pois markkinoilta ja tekemään ehkä kokonaan uusiksi. Erityisesti kun mennään tuotteen kanssa ulkomaille, tämä on syytä ottaa vakavasti. Monissa maissa, kuten USAssa, korvaukset ovat merkittäviä.

14 14 TEOLLISOIKEUDET ILMOITUSLIITE Sinisille merille? On kulunut yli sata päivää siitä, kun aloitin työni teollisoikeuksien parissa. Alan siis menettää ulkopuolisen tarkkailijan edun. Näkökenttäni kaventuu ja hämärtyy pikkuhiljaa. Olen huomannut, että strategiatyö on teollisoikeusasiamiehille osin vielä vierasta. Asiakaslähtöiset asiamiehet ovat kuitenkin ottaneet entistä konsultoivamman roolin ja pyrkivät ymmärtämään asiakkaittensa liiketoimintaa. Asiakkaille kerrotaan esimerkiksi, että aineettomiin oikeuksiin liittyviä riskejä ei voi hallita ilman IPR-strategiaa. Vaikuttaa hyvältä vai mitä? Varatuomari ja asianajaja Seppo Kemppinen Borenius & Kemppinen -asianajotoimistosta Teollisoikeus muuttuu jatkuvasti Strateginen johtaminen on paljon muutakin kuin asiakkaiden ymmärtämistä. Asiakaslähtöisyys on kilpailussa menestymisen kannalta kriittistä, mutta se ei yksin riitä. On osattava laatia oma menestysstrategia. Siihen ei taas kannata tuhlata aikaa ellei ensin päätetä mitä tavoitellaan. Ilman päämäärää liikkeen suunta ja nopeus ovat yhdentekeviä. Strategiatyöhön saavat osallistua kaikki siihen halukkaat. Onnistuakseen työ vaatii syvällistä ajattelua, joka tekee tunnetusti kipeää. Työ on parhaimmillaan jatkuvaa oppimista. Sen sivutuotteena voidaan aikaansaada kilpailijoita parempi, täytäntöön pantavissa oleva strategia. Työn aikana opitaan näkemään oma osaaminen ja markkinat uudella tavalla. Saatetaan jopa havaita, että IPR-strategia on osa asiakkaan liiketoimintastrategiaa eli enimmäkseen muuta kuin riskienhallintaa. Johtopäätökset riippuvat tietysti tarkastelun näkökulmasta. Teollisoikeustyö on entistä vähemmän paikkaan sidottua, sillä teknologia mahdollistaa informaation siirron hetkessä mistä tahansa minne tahansa. Suomalaisten alan ammattilaisten täytyy rohkeasti kehittää omaa osaamistaan ja toimintaansa tavoitteenaan olla kaikissa tilanteissa menestyjien joukossa. Laadittavana oleva Suomen kansallinen innovaatiostrategia edellyttää toteutuakseen myös asiamiehiltä alansa parasta osaamista ja palvelua. Asiamiesten on muutettava omaa ajatteluaan ja havainnointikykyään omatakseen tarvittavat valmiudet vastata nopeasti ja innovatiivisesti uusiin haasteisiin. Maailmanluokan asiamiehiltä edellytetään myös maailmanluokan strategista osaamista. Ymmärryksen ja kokemuksen kasvaessa voi sitten miettiä tavoitteen asettamista vaikka sinisille merille. Jorma Hanski aloitti viime kesänä Berggren Oy Ab:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän oli lähes 20 vuotta Rautaruukissa, jossa hänelle kertyi monipuolista kokemusta mm. yrityskaupoista ja strategisesta suunnittelusta. Adidaksen kolmen raidan, Nokian ja lääketeollisuuden tarinat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten teollisoikeus kehittyy. Yritysten ja yhteiskunnan suhtautuminen teollisoikeuksiin on muuttunut vuosien varrella. TEKSTI: Päivi Piispa Varatuomari ja asianajaja Seppo Kemppinen Borenius & Kemppinen -asianajotoimistosta on työskennellyt teollisoikeuksien parissa kolmisenkymmentä vuotta. Sinä aikana aineettoman omaisuuden arvostus on kasvanut. Hänen aloittaessaan uransa luvulla teollisoikeudelliset riidat liittyivät lähinnä tekijänoikeuksiin, kuten kirjoihin. Patenttiriitoja oli Suomessa vain muutamia luvulla alettiin puhua Internet-oikeudesta ja samaan aikaan myös yritykset alkoivat aktivoitua tavaramerkkien suojaamisessa, patentoinnissa ja omien patenttien suojaamisessa, Kemppinen kertoo. Monia tarinoita teollisoikeudesta Tavaramerkkien osalta yksi ensimmäisistä merkittävistä oikeuden päätöksistä koski Adidaksen kuuluisia kolmea viivaa. Sitä on seurannut monia muita tapauksia, jossa tavaramerkin suoja halutaan pitää vahvana. Esimerkiksi Levi s-farkkujen kohdalla tavaramerkin haltija ärähti, kun Suomeen tuotiin luvatta valmistettuja housuja. Kiistoja tavaramerkistä ja sen käytöstä on nykyään jatkuvasti. Vastikään luimme Marimekon ja Dolce&Gabbanan välisestä kiistasta Unikko-kuosin käytöstä, Kemppinen sanoo. Tekijänoikeudenalainen liiketoiminta on lisääntynyt vuosien varrella ja on jo noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Internet ja viihdeteollisuuden kasvu ovat vaikuttaneet voimakkaasti tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeus on nykyään merkittävä asia. Jos ajattelemme musiikkiteollisuuden, television ja urheilun alueita, ymmärrämme, kuinka monia asioita se nykyään koskee, Kemppinen sanoo. Patenttioikeuksien muutoksesta kertoo muun muassa Nokian tapaus. Kun Nokia lähti Yhdysvaltoihin, Motorola esti sen pääsyn markkinoille joksikin aikaa nostamalla riidan patenttien loukkaamisesta. Tämä oli alkusointuja siihen, millainen globaali maailma on teollisoikeuksien kannalta, Kemppinen kertoo. Lääketeollisuuden patentit kehittyivät teollisuuden mukana Lääketeollisuus on myös hyvä esimerkki patenttioikeuden kehityksestä. Kemppinen muistelee, että 1980-luvulla pohdittiin, pitäisikö lääkkeille myöntää tuotepatenttia ja 20 vuoden suojaa lainkaan. Päätettiin, että vain lääkkeiden valmistusmenetelmille voi saada suojan, muttei lääkeaineille. Kuitenkin 1990-luvun puolivälissä järjestelmää muutettiin niin, että lääkkeet voivat saada myös tuotesuojan. Tämä tapahtui alkuperälääkkeen valmistajien toiveesta. Keskusteltiin siitä, että uuden lääkkeen hyväksymismenettely on pitkä ja uuden lääkkeen tuominen markkinoille kestää vuosikausia. Otettiin käyttöön lisäsuojatodistus ja lääkkeet saivat yhteensä 25 vuoden tuotesuojan, Kemppinen kertoo luku toi mukanaan geneeriset lääkkeet ja lääkkeiden vaihdon apteekeissa alkuperäislääkkeitä edullisempiin versioihin. Vanhoissa lääkkeissä oli vain menetelmäsuoja suojaamassa sen valmistusmenetelmää, joten geneerisiä lääkkeitä pystyttiin tuomaan markkinoille. Lääkelakia kuitenkin muutettiin niin, että jos lääkkeellä on muualla Euroopassa tuotepatentti, alkuperälääkevalmistaja saa suojan Suomessa muita samaa lääkettä markkinoivia yrityksiä vastaan. Lääketeollisuus ei voi moittia Suomen lainsäätäjiä, koska sen intresseissä on tehty paljon muutoksia lainsäädäntöön. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten teollisuus ja patentit toimivat, Kemppinen sanoo. Yhä uudet teollisuudenalat alkavat suojata oikeuksiaan. Muun muassa nanoteknologiassa voisi syntyä samanlainen liike kuin lääketeollisuudessakin. Yrityksillä vielä opittavaa Yritysmaailmassa ymmärretään yhä paremmin teollisoikeuksien merkitys. Kuitenkin Kemppisen mukaan yrityksissä ei ole niiden kannalta vaadittua ymmärtämisen tasoa. Vaikka yrityksissä tiedettäisiinkin immateriaalioikeuksista, asioita ei viedä riittävän pitkälle. Patentteja haetaan, mutta ei kuitenkaan osata suojata niitä riittävästi tai osata reagoida, jos niitä loukataan, Kemppinen sanoo. Kemppisen mukaan kotimaisten yritysten pitäisi oppia, mitä oikeuksia on olemassa sekä mitä voi tehdä ja kannattaa tehdä. Usein uskotaan, että teollisoikeudet ovat kalliita ja vaikeita asioita, mutta näin ei välttämättä ole. Kun tietää, mitä tekee ja hoitaa oikeuksien suojaamisen hyvin, ei tarvitse riidellä oikeudessakaan. Jos on vahva oikeus, pelkästään siitä huomauttaminen voi saada vastapuolen luovuttamaan, Kemppinen sanoo.

15 10 DIGITAALINEN KOTI ILMOITUSLIITE PATENTIT TAVARAMERKIT HYÖDYLLISYYSMALLIT MALLIT ENNAKKOTUTKIMUKSET SOPIMUKSET JA OIKEUDENKÄYNNIT LEITZINGER Oy High Tech Center Tammasaarenkatu 1, Helsinki puh. (09) , fax (09) sähköposti: internet: PATENTIT TAVARAMERKIT HYÖDYLLISYYSMALLIT MALLIT ENNAKKOTUTKIMUKSET SOPIMUKSET JA OIKEUDENKÄYNNIT HIGH TECH CENTER TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI PUH. (09) FAX (09) SÄHKÖPOSTI: INTERNET:

16 16 TEOLLISOIKEUDET ILMOITUSLIITE

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot