H20 HELP TO ORPHANS ry:n uudet internet-sivut. Eveliina Aaltonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H20 HELP TO ORPHANS ry:n uudet internet-sivut. Eveliina Aaltonen"

Transkriptio

1 H20 HELP TO ORPHANS ry:n uudet internet-sivut Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015

2 1 ASIAKAS JA PROJEKTI Asiakas Ensimmäinen tapaaminen ja projektin alkuunpano Tapaamisen yhteenveto projektin kuvaus PROJEKTIN ETENEMINEN SUUNNITTELUVAIHE Logo Sivujen ulkoasu pääelementit Tippunavi CSS:ää käyttäen Etusivun elementit Facebook-fiidin käyttö tuomaan sivuille liikettä Etusivun layoutin muodostuminen Osio- ja alasivujen layout ja ulkoasu PROJEKTIN VARSINAINEN TUOTANTO Sisältömateriaalin toimittaminen Leiskasta sivustoksi Kuvien käsittely Photoshop Koodausta ja huomioita Metatiedot Sähköpostiosoitteet sivustolla VIRHEET, SOLMUTILANTEET JA VALIDOINTI Päänvaivaa kadonneesta taustakuvasta JULKAISU JA NÄKYMINEN ERI SELAIMISSA JA LAITTEILLA SIVUJEN PÄIVITTÄMINEN JA KÄVIJÄSEURANTA KÄYTETYT OHJELMAT SEKÄ HUOMIOITA JA MIETTEITÄ PROJEKTISTA Käytetyt ohjelmat Koodin kommentointi ja sivujen nimeäminen Kieliversiot Haitariesite ja käyntikortit... 19

3 8. PROJEKTIIN KÄYTETTY AIKA JA KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio YHTEENVETO... 21

4 4 1 ASIAKAS JA PROJEKTI 1.1 Asiakas Lokakuussa 2014 varmistui työssäharjoittelujaksoni asiakkaaksi hyväntekeväisyysjärjestö H2O Help to Orphans ry. Järjestön perustivat vuonna 2004 kolme kristittyä ystävystä auttamaan orpoja Thaimaassa, Burmassa (Myanmar), Botswanassa ja Tanzaniassa. Ry:n puheenjohtana toimii Peter Willis ja hänen varamiehenään Axel Barbette. Axel oli jo aikaisemmin kysellyt, osaisinko opastaa häntä löytämään internetistä kotisivukone-sivuston, koska he halusivat järjestölle uudet, kunnolliset sivut. Tuolloin oli järjestön vanhat kotisivut poistettu näkyvistä, koska kaikki tieto siellä oli auttamatta vanhentunutta. Työharjoittelujakson lähestyessä ei järjestön kotisivuprojekti ollut edennyt mihinkään, joten päätin soittaa Axel Barbetelle ja kysyä, mitä mieltä he olisivat, jos tekisin heille uudet sivut työhärjoitteluna. Axel sanoi minun olevan vastaus rukouksiin ja niin asiakkaani varmistui. Projektin kieli oli englanti. Tässä kohden mainittakoon, että olen ennen tätä koulutusta työskennellyt kymmenen vuotta graafisena suunnittelijana mainosalalla ja minulla on ollut isoja asiakkaista ja monipuolisia työtehtäviä. Tästä on ja oli tietysti valtavasti etua projektia ajatellen. 1.2 Ensimmäinen tapaaminen ja projektin alkuunpano Kun asiakkuus selvisi, keskustelimme asiakkaan kanssa lyhyesti siitä, miten projekti laitetaan alkuun. Sovimme tapaamisesta ja pyysin asiakasta miettimään, mitä he projektilta halusivat ja toivoivat. Pyysin myös alustavasti heitä hahmottelemaan päänavigointia, mikä olisi ikään kuin projektin sisällysluettelo, sekä miettimään sivujen visuaalista ilmettä: Oliko heillä jokin ajatus sommittelusta, olivatko he ajatelleet värejä jne. Minulle asiakas lähetti materiaalia järjestöstä ja sen toiminnasta PDF-muodossa. Ennen ensimmäistä tapaamista listasin ranskalaisin viivoin erinäisiä kysymyksiä ja ajatuksia paperille.

5 5 Tavatessamme asiakas ensin lyhyesti kertoi järjestöstä ja sen toiminnasta ja esittelimme toisemme. Asiakas myös antoi minulle tulosteen, jossa oli hienosti listattuna esimerkiksi projektin tavoitteet ja heidän ajatuksiaan sivun ulkoasusta. Lisäksi sain Peter Willisin hahmotelman etusivun visusta. Tämä kaikki loi hyvän pohjan, jonka perusteella aloitin sivujen suunnittelun. Muita tapaamisessa käsiteltyjä asioita olivat mm. domainin siirto aiemmasta norjalaisesta webhotellista Suomeen, tulevien uusien sivujen päivittäminen ja linkittäminen Facebookiin, Googlen referenssit, kuvien ja materiaalinen toimittaminen minulle, missä muodossa, miten kätevintä, tekstisisällöt ja järjestön logo Tapaamisen yhteenveto projektin kuvaus Asiakaalla on tarve päivittää kotisivunsa, joiden avulla esitellä toimintaansa ja löytää uusia lahjoittajia. Ulkoasusta ja rakenteesta toivottiin yksinkertaista, kevyttä ja ammattimaista. Asiakkaalla oli hahmotelma järjestön logosta. Asiakas skannaisi hahmotelman minulle, jonka pohjalta tekisin logon Illustrator-ojelmassa ja hienosäätäisin sitä. Väriksi sovittiin jonkinlainen (asiakkaan termi) sininen. Lupasin lähettää muutaman eri version logosta eri fontein asiakkaalle katsotavaksi. Asiakas lähetti minulle etusivu-hahmoitelmassa olevat kuvat sähköpostilla. Tekisin hahmotelman pohjalta heille leiskausta sivustosta. Väreiksi toivottiin jonkinlainen sininen ja harmaa. Lupasin soittaa suomalaisen webbihotellin tarjoajalle, mitä domainin siirtoon tarvittiin, ja ottaa sitten yhteyttä asiakkaaseen.

6 6 2 PROJEKTIN ETENEMINEN SUUNNITTELUVAIHE 2.1 Logo Otin ensimmäiseksi työn alle järjestön logon. Avasin asiakkaan skannaaman ja minulle lähettämän logon Illustrator-ohjelmassa ja aloin rakentaa logoa sen päälle. Haasteellisin työ logon kanssa olivat ympyrät. Niiden tarkoitus oli kuvata ilmiötä, mikä tapahtuu, kun veteen heitetään kivi. Ympyröitä piti kuitenkin muokata myös sellaisiksi, että päällä olevan kuvion voisi mieltää ristiksi. Kun logon liikemerkkiosuus oli valmis, lisäsin siihen tekstit ja aloin kokeilla eri värivaihtoehtoja sovitusta tummasta sinisestä. Päädyin harmaaseen taittuvaan siniseen, joka on mielestäni näytöllä rauhallisempi kuin puhdas sininen. Tämä väri oli myös asiakkaan mielestä paras. Fontiksi olisin valinnut jonkin päätteettömän ja vahvan, mutta asiakas valitsi fontiksi lihavoidun Times New Romanin. Värin ja tekstien ollessa kohdillaan tein logosta lopullisen version leikkaamalla ympyröistä ristin muotoisen osan pois Pathfinderiä käyttäen.

7 7 Samalla tein logosta version, jossa kaikki fontit ja viivat oli outlainattu ja expandattu muodoiksi. Näin fontin puttuminen tai sen koon muuttaminen ei vaikuta fontin käyttöön tai mittasuhteisiin. Asiakkaalle toimitin aluksi logosta jpg- ja png-versiot, joita he voivat käyttää esimerksiksi sähköpostien allekirjoituksissa ja PowerPoint -esityksissä. Kaiken materiaalin ollessa valmista sai asiakas myös Illustrator-tiedoston. Mikäli olisin suunnitellut logon ilman asiakkaalta tullutta hahmotelmaa, olisin tehnyt siitä dynaamisemman. Logo on kohdassaan hyvä ja toimiva, mutta kokonaisvaltainen keskittäminen tekee siitä hieman tavanomaisen.

8 8 2.2 Sivujen ulkoasu pääelementit Aloin suunnitella sivuja ja niiden ilmettä asiakkaalta saamani hahmotelman mukaan. Asiakas oli saanut idean sivustosta, johon oli törmännyt internetissä. Yksi hallitsevista elementeistä olisi Thaimaalaista vuorimaisemaa esittävä taustakuva. Keskustelimme asiakkaan kanssa tällaisen kuvan eduista ja haitoista, kuten siitä, miten sivujen latautuminen saattaa hidastua. Toinen koko sivuston mukana seuraava elementti olisi järjestön logo, johon lisäisin linkin etusivulle, ja kolmas tippunavigointi. Mukana seuraisi myös footeri sivun alaosassa Tippunavi CSS:ää käyttäen Asiakas oli omia sivujaan ajatellen käynyt läpi erilaisia internet-sivustoja ja halusi ehdottomasti omalle sivustolleen tippunavigoinnin, jonka avulla kävijä saisi heti käsityksen sivuston sisällöstä. Päätasolla navigointi näyttää sivuston rungon, joka jakautuu eri osioihin. Kävijän napsauttaessa itsensä sisälle osioon, tulee alasivujen navigointi näkyviin myös sivun vasempaan laitaan. Päätös oli, että vaikka navigointi näin on sivuilla tuplana, annetaan sen olla. Päänavigointi on sivun ranka, sivunavigointi taas auttaa käyttäjää hahmottamaan sijaintinsa sivustolla. Tapoja tällaisen tippunavigoinnin tekemiseen oli kolme, käyttää spryelementtiä, javascriptiä tai CSS:ää. Valitsin CSS:n, joka ei tarvitse toimiakseen minkäänlaisia lisäosia selaimeen. Oli mielenkiintoista selvittää haasteet, joita tällä tavalla tekeminen toi eteeni. Kun lopulta navigointi oli valmis ja toimi, tunsin mahtavaa onnistumisen iloa. 2.3 Etusivun elementit Asiakas halusi, että etusivu olisi koko sivuston lailla rauhallinen ja yksinkertainen. Asiakkaalla oli hahmotelmassaan ainoastaan navigointi ja kaksi valokuvaa avustuskohteen lapsista. Minusta etusivu kuitenkin vaati lyhyen kuvauksen sivustosta ja/tai järjestöstä, jonka toiminnasta sivusto kertoo, sekä kävijää että hakukoneita varten. Kerroin tämän asiakkaalle, joka oli samaa mieltä.

9 Facebook-fiidin käyttö tuomaan sivuille liikettä Asiakkaan etusivuhahmotelmasta puuttui myös Facebook-fiidin paikka, johon päivittyisi automaattisesti tietoa järjestön Facebook-sivulta. Fiidi toisi sivuille liikettä ja korvaisi ajankohtaista-osion. Facebook saavuttaa ihmiset varmemmin päivittäin, joten sekä tuo seikka että asiakkaan päivitystaidot ja päivittämiseen käytettävän ajan puuttuminen puolsivat päätöstä Facebook fiidin toimimisesta sivujen päivittämiselementtinä. Tässä mainittakoon, että asiakas ei aikaisemmin ollut ajatellut ollenkaan käyttää Facebookia toiminnassaan. Asiakkaan mielestä Facebook oli hömpötys, jonka avulla tahdotaan vain esitellä itseään. Keskustelimme asiasta ja avattuaan oman sivunsa Facebookiin asiakas sisäisti Facebookin tuomat mahdollisuudet. Nyt voitaisiin kysyä, onko Web designerin järkevää ehdottaa asiakkaille Facebookia. Korvaavatko asiakkaat kotisivunsa kokonaan Facebookilla? Minä en näe asiaa näin, vaan minusta Facebook toimii kätevänä kotisivujen tukena. 2.4 Etusivun layoutin muodostuminen Etusivulle tulevan materiaalin selvittyä siirryin sen visuaaliseen suunnitteluun. Layout muovautui vähitellen haluamakseni. Tämä vaihe vei yllättävän paljon aikaa, koska en itse ollut tyytyväinen näkemääni. Kokeilin siis montaa eri järjestystä. Aloitin piirtämällä suunnitelmia paperille tarvittavien divien määrän laskemiseksi. Sivujen leveydeksi päätin 980 pikseliä, joka on suhteellisen turvallinen koko, katsottiin sivuja minkälaisella näytöllä tahansa. Tuo leveys näyttää siedettävältä myös matkapuhelimen ruudulta. Tein layouttia suoraan Dreamweaveriin. Värejä testailin Photoshopissa ja Illustratorissa. Värien pohjana toimi logoon valittu sininen. Oman haasteensa suunnitteluun toi taustakuva. En halunnut peittää kuvaa liikaa mielessäni lause miksi käyttää kuvaa, jollei sitä edes näe. Upotin taustakuvan suoraan html:ään. Web designer -foorumilta löysin määreet, joiden avulla kuva käyttäytyy kauniisti sivuilla.

10 Osio- ja alasivujen layout ja ulkoasu Saatuani etusivun siedettäväksi aloin suunnitella alasivuja. Jokaiselle päänavin linkistä pääsee osion etusivulle, jossa lyhyesti kootaan osion sisältö. Pääelementit kuten taustakuva, logo ja päänavigointi pysyvät läpi sivuston samanlaisina. Alasivuilla vasemmassa laidassa on alanavigointi ja sisältö on yhdessä leveässä palstassa. Fontti on turvallinen Verdana sekä navigoinneissa että sisältötekstissä. Tekstiä ei haluttu liikaa, vaan napakka pakkaus, josta sivuillakävijä nopeasti saa käsityksen järjestöstä ja sen toiminnasta. Sivuilla olevilla kuvilla on tärkeä tehtävä kertoa lapsista ja puitteista Thaimaassa, sanotaanhan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

11 11 Saatuani valmiiksi kolme ensimmäistä sivua siirsin ne webhotelliin ja asiakkaan katsottavaksi ja kommentoitavaksi. Samalla pääsin itse katsomaan, miten sivut verkossa toimivat. Olin jo ennen tätä validoinut sivut sekä niiden CSS-tiedoston W3C-validaattoreilla. Asiakas oli tyytyväinen suunnittelemaani leiskaan, joten pääsin toden teolla sivujen kimppuun.

12 12 3 PROJEKTIN VARSINAINEN TUOTANTO 3.1 Sisältömateriaalin toimittaminen Aikaisempi kokemus on opettanut, että ehkä tärkeintä on heti sopia, miten toimitettavat materiaalit nimetään. Kun nimeäminen on hoidettu selkeästi, nopeuttaa se työtä huomattavasti. Lisäksi sovimme, että yhteen sähköpostiin tulee vain yhden sivun materiaalit. Näin sähköposteja voidaan pompotella kysymyksien ilmetessä ilman, että myöhemmin joutuu etsimään, missä sähköpostissa mitäkin on. Asiakkaani toimi tässä asiassa esimerkillisesti. Asiakas lähetti jokaisesta sivusta word-dokumentin, ja tekstiin oli merkitty myös kuvien kohdat. Varsinkin, mikäli teksti on sellaisella kielellä, mitä ei varsinaisesti osaa, on se kätevä tapa toimia. Asiakkaalla oli onneksi kasapäin upeita kuvia orpokodista, koulusta, lapsista jne. Thaimaassa. Koska kuvat tulivat verkkoon, opastin, että kuvien olisi hyvä painaa vähintään 300 kilotavua, silloin niiden kanssa on vielä varaa toimia. Asiakkaalla oli ja on oikeudet kaikkiin sivuston materiaaleihin. Kaiken kaikkiaan pystyin projektissa hyvin keskittymään juuri minulle uuteen asiaan, koodaamiseen, koska tekstit ja kuvat tulivat asiakkaalta, ja vieläpä sovitussa aikataulussa. Graafisena suunnittelijana lähdin useimmiten liikkelle täysin tyhjästä, kirjoitin itse tekstit, otin tai etsin kuvat, kuvitin ja suunnittelin ulkoasun asiakkaan tarpeiden mukaan. 3.2 Leiskasta sivustoksi Aloitin varsinaisen lopullisen sivuston tekemisen kopioimalla leiskaversion, nimeämällä sen kansiot uusiksi ja siivoamalla leiskassa käytetyn CSS:n tiedoston. Leiskatiedosto oli täynnä mm. värikokeiluja ja eri kokoisia ja nimisiä divejä kommentteina. Kun tämä oli tehty järkeilin miten ja minkä nimisiin kansioihin kokoaisin käytettävän materiaalin ja miten nimeäisin sivut ja niillä käytettävät kuvat. Samalla mietin rakennetta. Tekisin jokaiselle osiolle oman template-tiedoston, joka nopeu-

13 13 taisi työtä. Templatessa melkein jokainen divi tulisi olemaan muokattavissa, jotta voisin tehdä mahdolliset tarvittavat sivukohtaiset esimerkiksi divimuutokset heittämällä. Raapustin ajatuksia muistiin paperille kuvien pikselikokojen ja värikoodien kanssa. 3.3 Kuvien käsittely Photoshop Loin photoshop-tiedoston, jonka pikselikoko oli suurin alasivuille sopiva. Toin tähän tiedostoon kaikki alasivuilla käytettävät kuvat ja tein Layer-paneeliin jokaiselle osiolle oman kansion, jonka sisään keräsin kuhunkin osioon tulevat kuvat. Tein tarvittavat säädöt ja tallensin kuvat jpg-muotoon Save For Web -metodilla. Yksinkertaisen vektorigrafiikkapohjaisen maailmankartta-kuvan, jossa värejä oli vain muutama, tallensin gif-tiedostoksi ja logon sekä banneritekstin, joihin tarvittiin läpinäkyvä tausta, png-24 -tiedostoiksi.

14 Koodausta ja huomioita Sivusto on html-pohjainen ja sen ulkoasu määritellään css-tiedostoissa. Tein jokaiselle osiolle oman templaten, jonka pohjalta loin htmlsivut. Tosin yhteystiedoille en tehnyt omaa templatea, koska sillä ei ole yhtää alasivua, en myöskään index- eli etusivulle. Alkuperäinen ajatus oli tehdä alasivuista kolmipalstaiset, mutta sille ei lopulta ollut tarvetta tai järkevää syytä, koska sisältöä oli vain kahteen. Vasemmalle tuleva navigointi ja oikealle tuleva sisältö. Sisältöpalsta on näin melkoisen leveä. Luettavuuden parantamiseksi määrittelin tekstin selvästi itse diviä kapeammaksi. Vasemman palstan tausta jätettiin läpinäkyväksi. Koko sivun taustakuvassa oleva auringonkajo jää näin näkyviin. Sillä on eräälainen toivoa tuova symbolinen merkitys. Navin alla omassa divissään olevat Raamatun lauseet oli aluksi ajateltu mahdolliseen kolmanteen palstaan, mutta se ei näyttänyt hyvältä. Näin lauseet lisättiinkin sille paikalle, missä ne nyt ovat, auringon kajon alle. Sivua scrollattaessa lauseet ovat lähes näkymättömät vaalean auringonkajon päällä, mutta mikäli kävijä haluaa lukea ne uudestaan tai huomaa ne vasta tuossa vaiheessa, voi hän scrollata sivua jälleen ylemmäs. Sivujen tekeminen oli suurimmaksi osaksi eräänlaista liukuhihnatyötä: kopiointi, muutokset, ja ulkoasun tarkistus selaimessa kuvien alt-tekstejä unohtamatta. Aikaavievin ja tarkkuutta vaativin työ olivat ehkä linkit. Lisäsin uuden sivun tehtyäni linkin aina kaikkiin aikaisemmin tehtyihin, jotta se varmasti olisi oikein joka sivulla eikä unohtuisi mistään Metatiedot Asiakas oli kirjoittanut lähettämäänsä materiaaliin valmiiksi koodin tulevat meta-tekstit. Asiakas oli omassa työssään ollut mukana yrityksen kotisivujen materiaalin kokoamisessa ja osasi hienosti miettiä näiden tekstien sisällön. Samoin kuin sivujen ostikoihin, title, h1-tägien sisään ja ensimmäiseen kappaleeseen, paragraph, tulevat tekstit ha-

15 15 kukoneita ajatellen. Hakukoneita ajatellessaan ihmiset luultavasti keskittyvät suurimmaksi osaksi Googleen, ja miksi ei, Google kuitenkin on kait käytetyin hakukone. 3.5 Sähköpostiosoitteet sivustolla Sivuille tuli myös yhteystietoja, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Asiakkaan ajatus oli, että sähköpostiosoitteeseen klikkaamalla avautuisi automaattisesti kävijän sähköpostiohjelma, josta kävijä kätevästi saisi lähetettyä postia. Minusta se ei välttämättä kuitenkaan toimi, sillä usein ihmisillä ei ole käytössään varsinaista sähköpostiohjelmaa, vaan he käyttävät internetin tarjoamia ilmaissähköpostipalveluita. Tällöin jokin automaattisesti avautuva ohjelma, mitä kävijä ei edes käytä, on enemmänkin ärsyttävä kuin asioita helpottava. Kerroin tämän asiakkaalle, joka selostuksen jälkeen ymmärsi mitä tarkoitin, ja oli samaa mieltä. Toinen sähköpostiosoitteisiin liittyvä asia, josta asi akkaan kanssa puhuin, käyttö. Selvitettyäni asiakkaalle kahteen eri otteeseen, miksei merkkiä tulisi käyttää, sisäisti hän sen, ja merkki korvattiin (at)-merkinnällä. He eivät varmasti haluaisi osoitteidensa lähettävän kenellekään vaikkapa Viagra-mainoksia. Opastin myös, etteivät linkkimäiset efektit, kuten sininen väri tai fontin alleviivaus ole hyviä efektejä tekstille, mikäli kyseessä ei ole linkki.

16 16 4 VIRHEET, SOLMUTILANTEET JA VALIDOINTI Sivuja tehtäessä ja koodattaessa tuli vastaan tietysti myös ongelmatilanteita. Ensimmäinen tuollainen oli tippunavin rakentaminen css:ää käyttäen. Minulla oli nivaska tulosteita, joista kopioin koodia samalla yrittäen ymmärtää sitä. Navigointi ei kuitenkaan alkanut toimia oikealla tavalla, joten etsin Googlen avulla lisäopastusta. Tavasin kolmea eri mallikoodia ja lopulta sain koodin toimimaan. Samalla näin/opin, miten monella eri tapaa koodia voi tehdä. Se oli opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Muutoin ongelmia tuli vastaan lähinnä silloin, kun muutin divien järjestystä radikaalisti. Virheet olivat yleensä koodia kopioidessa poisjääneitä väkäsiä. Ongelmien ilmetessä käytin apuna usein validointia. Yleensä se auttoi paikantamaan virheet, mutta ei aina. Huomasin myös, että toiset selaimet näyttivät sivujen olevan kunnossa, kun taas toiset tarttuivat koodissa oleviin virheisiin heti. Kopioin sivukokonaisuuden silloin tällöin muistitikulle ja kävin kokeilemassa toimivuutta myös PCympäristössä. Varsinaisesti tein sivut Mac-ympäristössä. 4.1 Päänvaivaa kadonneesta taustakuvasta Eniten päänvaivaa aiheutti tarkastusjulkaisuvaiheessa kadonnut sivuston taustakuva. Julkaisin sivuston ulkoasun, sisällön ja toimivuuden tarkastamista varten omaa webhotelliani käyttäen. Näin järjestöstä tietävä henkilö ei luultavasti voisi mitenkään vahingossa eksyä katsomaan sivustoa ennen virallista julkistamista. Siirsin materiaalin FTP:n avulla Filezillaa käyttäen. Kun materiaali oli siirtynyt menin intoa täynnä katsomaan tulosta selaimesta. Into kuitenkin loppui lyhyeen, sillä taustakuvan paikalla oli pelkkää valkoista. Siirryin takaisin Dreamweaveriin, jossa kaikki näytti olevan kunnossa. Leiska-versio oli vielä julkisena koulukäytössä olevassa webhotellissa, jossa taustakuva toimi, ja menin vertailemaan koodia sinne. Eroa ei näyttänyt olevan. Tilanne alkoi tuntua epätoivoiselta. Validoin html-sivuja ja css-tiedostoja, mutta näinkään ei tullut ilmi mitään virhettä. Päätin pitää hetken taukoa, mistä olikin hyötyä. Oivalsin aivan muita asioita tekiessäni mennä tarkistamaan koodista kuvatiedoston. Ja sieltä virhe löytyikin. Kuvan.jpg-tunnus/pääte oli jotenkin jäänyt pois, kun olin kopioinut leiskatie-

17 17 doston. Kun katselin sivustoa selaimissa Dreamveawerin kautta, kuva toimi, mutta webhotellissa selaimet luulivat kuvaa tekstitiedostoksi. Kun tämä oli korjattu, toimi sivusto, kuten piti. Vihdoin sain ylpeänä lähettää asiakkaalle sähköpostiin linkin, jonka kautta he pääsisivät katsomaan ja tarkastamaan sivustoa. 5 JULKAISU JA NÄKYMINEN ERI SELAIMISSA JA LAITTEILLA Tarkastuksessa tuli ilmi muutama virhe, suurimmaksi osaksi kirjoitusvirheitä. Myös yksi tekstissä oleva sivujen sisäinen ristikkäislinkittäminen puutui. Kun virheet oli korjattu tuli aika julkaista sivusto oman domaininsa alle omaan webbihotelliinsa. Domain help2orphans.com oli aikaisemmin siirtynyt norjalaisesta webhotellista suomalaiseen Webbiseen ja asiakas oli avannut sinne kaksi sähköpostiliä. Virallinen julkaiseminen onnistui ilman ongelmia. Heti julkaisun jälkeen testasin sivuston vielä eri selaimissa Mac- ja PC-ympäristössä. Selaimet olivat Safari, Firefox (Mac ja PC), Opera (Mac ja PC), Chrome (PC) ja Internet Explorer (PC). Muut selaimet olivat versioissaan julkaisupäivän tuoreimmat eli up to date, mutta Chrome oli paria versiota venhempi. Myös asiakas katseli sivustoa käytössä olevilla tietokoneillaan, molemmat PC. Itselläni ei ollut mahdollisuutta kokeilla sivustoa tabletilla, mutta asiakas pyysi tuttuaan tarkastamaan sen. Lisäksi sivustoa katsottiin muutamalla matkapuhelimella: iphone, Samsung ja Nokia Lumia. Sivuthan eivät ole responsiiviset, mutta tomivat myös matkapuhelimella katsottuna. Responsiivisuudesta oli puhetta, mutta asiakas ei tuntenut siihen tarvetta. Mikä sinänsä oli minulle parempi, koska tuolloin en siitä vielä mitään tiennyt kuin termin ja idean. Sivujen oltua julkiset noin viikon lisäsin sivuston Googleen ja tein sivustosta xml-sivustokartan. Googlen Webmaster Tools antaa ohjeita molempiin jopa suomeksi.

18 18 6 SIVUJEN PÄIVITTÄMINEN JA KÄVIJÄSEURANTA Keskustelimme sivujen päivittämisestä asiakkaan kanssa alusta lähtien. Kävi ilmi, että asiakkaalla ei olisi kovinkaan paljoa aikaa sivujen päivittämiseen eikä myöskään tarvittavia ohjelmia esimerkiksi kuvien muokkaamiseen. Tästä syystä otettiin apuun Facebook ja sivuille upotettava Facebook-fiidi. Tämä fiidi sijoitettiin etusivulle. Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, oli tämä mielestämme viisain tapa toimia tässä tilanteessa. Niinpä sivustolle ei tullut esimerkiksi ajankohtaista-osiota, vaan liike sivuilla tapahtuu tämän fiidin kautta. Asiakkaalla on kuitenkin osaamista hätätilanteessa mennä tekemään muutoksia sivuston teksteihin suoraan webhotellissa olevien tiedostojen kautta. Sivuston kävijämääriä pystytään seuraamaan valitun webbihotellin, Webbisen, palveluihin kuuluvan AWStats:in kautta. Tämä näyttää mm. kävijämäärän, käytetyt selaimet, maat, joista käyty jne. 7 KÄYTETYT OHJELMAT SEKÄ HUOMIOITA JA MIETTEITÄ PROJEKTISTA 7.1 Käytetyt ohjelmat Sivuston tekemiseen käytin seuraavia ohjelmia: Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, OpenOffice ja TextEdit. Työskentely tapahtui Mac-ympäristossä. Kaikkia muita, paitsi Dreamweaveria olin käyttänyt paljon jo aikaisemmin. Niiden käyttö ei aiheuttanut ongelmia. Photoshopilla käsittelin kuvat ja tallensin kaiken materiaalin internetissä käytettäviksi. Logon ja maailmankartan alkuperäisversiot tein Illustratorissa. OpenOfficea käytin asiakkaalta saamieni Word-dokumenttien avaamiseen. Olin myös tottunut jo aikaisemmin työskentelemään eri värimaailmoilla, joten niiden käyttö, yhdistäminen ja webbiin sopivien värien löytäminen eivät tuottaneet ongelmia.

19 Koodin kommentointi ja sivujen nimeäminen Sivuja tehdessäni mietin koodin kommentointia ja tulin siihen tulokseen, että asiassa on kaksi puolta, jollei kolme. Koska koodi on kaikkien nähtävissä sivuston julkaisun jälkeen, mietin, mitä on järkevä kommentoida. Sivustoa tehdessä taas kommentointi auttaa löytämään koodista tiettyjä kohtia, ja sinne on kätevä lisätä itseä helpottavia kommentteja esimerkiksi siitä, mikä vaikuttaa mihinkin ja miten. Myös mikäli koodi myöhemmin siirtyy toisen henkilön muokattavaksi, on hänen helpompi sisäistää koodi ja löytää sieltä avainkohtia, kuten käytetyt värit. Samoin mietin sivujen nimeämistä. Olin lukenut, että nimien tulisi olla sisältöä tukevia. Ei siis niin sanotusti yleispäteviä, kuten etusivu, alasivu01 jne. Näin päädyin nimeämään sivut yhdistäen ne osioihinsa ja ottamaan nimeen mukaan navigoinnista yhden avainsanan. Liian pitkiäkään en nimistä tahtonut tehdä. 7.3 Kieliversiot Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä sivustoon ainakin englannin-, suomen- ja ranskankieliset versiot. Jokaiseen versioon olisi päässyt aina etusivulla olevien lippuikoneiden kautta lipuissa olevista linkeistä. As iakas ei kuitenkaan ehtinyt tässä aikataulussa toimittaa kuin englanninkieliset tekstit, joten kieliversiointi jäi odottamaan. 7.5 Haitariesite ja käyntikortit Tein järjestölle lisäksi sivuja ja järjestön toiminnan esittelemistä tukevat haitariesitteen ja käyntikortit. Esitteen tein InDesign-ohjelmalla ja käyntikortit Illustrator-ohjelmalla. Ulkoasu ja värit ovat samat kuin järjestön sivuilla. Myös käytetyt kuvat ovat samoja. Muutama kuvan ku-

20 20 van koko ei kuitenkaan riittänyt printtimateriaalikäyttöön, joten pyysin uudet kuvat. CMYK, 300dpi jne. olivat minulle vanhoja tuttuja asioita. 8. PROJEKTIIN KÄYTETTY AIKA JA KUSTANNUSARVIO Tämä oli ensimmäinen tekemäni sivustokokonaisuus, joten en sen kummemmin tehnyt etukäteen arviota käytettävistä tunneista ja niiden jakautumisesta. Tehdessäni työtä kuitenkin tietysti kirjasin ylös käytetyt tunnit ja sen, mitä niiden aikana olin tehnyt oppiakseni myöhemmin arvioimaan töihin tarvittavan ajan määrää ja kustannusarvion summaa. Olimme sopineet heti alussa asiakkaan kanssa projetkin dead line -päivämäärän ja sen, mihin mennessä mikäkin materiaali tuli toimittaa. Sain kaiken ajallaan, tästä iso kiitos asiakkaalle. Kuten tällaisessa työssä usein, suunnittelu vei suurimman osan ajasta. Tunteja lisäsi myös projektin edetessä vastaan tulleet sivustontekemiseen liittyvät uudet asiat. Projekti oli samalla oppimista.

21 21 Projektiin käytettyjen tuntien jakautuminen, yhteensä 109,5 h Projektiin käytettyjen tuntien jakautuminen, yhteensä 109,5 h Printtimateriaali Projektihallinta Tarkastukset ja korjaukset 1,5 1,5 h 7 7 h h 7,5 h Julkaisu + Google Illustrator: logo + kartta 7 h + 1,5 h 4,5 h 8,5 h Projektihallinta Illustrator: logo + kartta 7 h + 1,5 h Suunnittelu Toteutus/tuotanto Toteutus/tuotanto 38,5 h 42 42h Julkaisu(t) + Google Tarkastukset ja korjaukset Printtimateriaali Suunnittelu 8.1 Kustannusarvio Mietin tätä pitkään ja hartaasti. Koska tämä kyseinen projekti oli minulle vielä oppimista suureksi osaksi, olisin sopinut asiakkaan kanssa luultavasti könttähinnan. Liian pienellä tuntihinnalla hinnoittelee itsensä ali tulevaisuutta ajatellen ja normaalilla (70 < + alv. 24%) tuntihinnalla tulisi projektista aivan liian kallis ja ylihinnoiteltu. Konsultoisin sivustoja tehneitä kavereitani hinnasta. Hintaan vaikuttaisi totta kai myös printtiin menneet työt. Ne hinnoittelisin erikseen. Hinta-arvioni kaikkiaan on noin 650 euroa. 9. YHTEENVETO Minusta projekti oli mielenkiintoinen ja hyvin antoisa, nautin sen läpiviemisestä suunnattomasti. Myös asiakas oli sivustosta ja printistä tulleista esitteestä ja käyntikorteista hyvin iloinen ja kiitollinen ja kehuivat työtäni. Tässä asiakkaan kommentteja: The website is absolutely wonderful... THANK YOU! I m really amazed by your work. It`s fantastic!... Thank you for all your hard work!

22 22 Oli mukava tehdä projekti, jossa pystyin osaltani auttamaan Thaimaassa olevia orpolapsia ja koululaisia. Lisäksi sain kuulla, että sivujen tekijästä oli kyselty ja sitä, mahtaisiko hän koulun päätyttyä haluta tehdä sivuja erilaisille yrityksille jne. oikein maksua vastaan. Projekti tulee vielä jatkumaan kieliversioinneilla.

Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala

Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Henkilökohtainen näyttösuunnitelma Verkkoviestinnän osaamisala Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Cafe Plazalle Cafe Plazan toimeksianto Meimi Turunen Kulttuurialan opinnäytetyö Kuvataiteen koulutusohjelma Kuvataiteilija (AMK) TORNIO

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI Jarmo Hyyryläinen Teemu Koivistoinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma JARMO

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Köyliön Jalkahoitola Www-projektin kuvaus

Köyliön Jalkahoitola Www-projektin kuvaus Köyliön Jalkahoitola Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 5 2 ULKOASU... 5 2.1 Sivuston

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

HARJOITTELUN KORVAAVAN TEHTÄVÄN RAPORTTI

HARJOITTELUN KORVAAVAN TEHTÄVÄN RAPORTTI Pauli Rekola 28.4.2011 HARJOITTELUN KORVAAVAN TEHTÄVÄN RAPORTTI Verkkosivusto sosiaalisesta mediasta Harjoittelun viitekehys ja tiivistelmä Harjoittelun viitekehys oli teknologiavälitteisessä viestinnässä,

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teemu Reinilä GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Tanssiorkesteri Feniks Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE

Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE Samuli Kaveri INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE INTERNET-SIVUSTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PRO-KAKS OY:LLE Samuli Kaveri Opinnäytetyö Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Maarit Junttila INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki Maarit Junttila

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland Tekijänoikeudet (c) 2011 Teemu Kinnunen, Kaikki oikeudet pidätetään Tämä dokumentti on tekijänoikeuslailla suojattu. Tekstin tai sen osan kopioiminen kaupalliseen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Lukija

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot