Toimistopalvelut Opettajan aineisto KIRSTI KOSONEN LEA PEKKANEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimistopalvelut Opettajan aineisto KIRSTI KOSONEN LEA PEKKANEN"

Transkriptio

1 Toimistopalvelut Opettajan aineisto KIRSTI KOSONEN LEA PEKKANEN

2 Sisällys Luku 1 Työssä toimistossa Luku 2 Toimiston työ- ja viestintävälineet Luku 3 Toimiston palvelutehtävät Luku 4 Toimisto palvelee Luku 5 Laskutus ja reskontrat Luku 6 Palkanlaskenta Luku 7 Toimistotyön kehittäminen ja oman työn suunnittelu

3 1 Työssä toimistossa 1.1 Toimistotyö 1.2 Toimistotyö on tiedon käsittelyä 1.3 Monia tapoja hoitaa toimistotöitä 1.4 Toimistotyö ja kestävä kehitys 1.5 Toimistotyön haasteita 1.6 Työsopimus 1.7 Työsopimuksen sisältö 1.8. Työsuhteen irtisanominen 1.9 Irtisanomisajat 1.10 Toimisto ergonomisena työympäristönä 1.11 Näyttöruudun sijoittaminen 1.12 Hyvä istuma-asento 1.13 Hiirijumppa 1.14 Tietoturva 1.15 Turvallisesti netissä Tehtävät

4 1.1 Toimistotyö Olennainen osa liiketoimintaa. Kaikissa organisaatioissa, niin pienissä kuin suurissa, on hoidettava tietyt toimistotyöt: lakisääteiset työt (esim. palkanmaksu) toiminnan luonteesta johtuvat työt (vrt. kioski, tavaratalo, paperitehdas). Toimistotyötä sisältyy yrityksen ohjaustoimintoihin esim. suunnittelu, tavoitteiden asetanta, päätöksenteko perustoimintoihin esim. pankki, tilitoimisto, vakuutus, toimitustyö, asiantuntijapalvelut tukitoimintoihin. esim. rahoitus, tuotekehitys, markkinointi, henkilöstöhallinto

5 1.2 Toimistotyö on tiedon käsittelyä Tietoa vastaanotetaan muokataan siirretään tallennetaan. Tiedon on oltava oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja käsiteltävässä muodossa. Yritys Sidosryhmät -asiakkaat -tavarantoimittajat -rahoittajat -julkinen valta -omistajat

6 Esimerkiksi 1.3 Monia tapoja hoitaa toimistotöitä suurissa yrityksissä tehtäviin erikoistuneet työntekijät (sihteerit, palkanlaskijat) pienissä yrityksissä monialaosaajat asiantuntijayrityksissä itsepalvelu ostopalvelut.

7 1.4 Toimistotyö ja kestävä kehitys KESTÄVÄN KEHITYKSEN NELJÄ ULOTTUVUUTTA EKOLOGINEN KESTÄVYYS - luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden säilyttäminen - ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn - luonnonvarojen kestävä käyttö ja oikeudenmukainen jakaminen SOSIAALINEN KESTÄVYYS - hyvinvoinnin tasapuolinen jakautuminen ja perustarpeiden tyydyttäminen - hyvinvoinnin edellytykset myös tuleville sukupolville - kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen - mahdollisuus osallistumiseen ja vastuun kantamiseen päätöksenteossa - oma elämänhallinta, vastuunotto ja kestävien elämäntapojen tavoittelu TALOUDELLINEN KESTÄVYYS - kasvu ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen - ympäristön ja talouden yhdistäminen päätöksenteossa - sekä taloudellisesti tehokasta että ympäristöä säästävää toimintaa - vastuullinen kuluttaminen KULTTUURINEN KESTÄVYYS - kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen - kulttuurien keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen - kulttuurin tuntemus, arvostus ja kulttuurinen identiteetti - moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus

8 1.5 Toimistotyön haasteita Itsepalvelun periaate työstä selviydyttävä omin avuin: tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta sähköposti kopiointi, faksi tiedonhaku verkosta Pidä huolta omasta osaamisestasi: monialaisuus, joustavuus sopeutuminen muutokseen ryhmä- ja tiimityötaidot elinikäinen oppiminen liikesalaisuus ja tietoturva Kansainvälistyminen salasanat pidä pallo hallussa ja langat puhelut käsissä: asiakirjojen säilytys kansainvälisen kaupan kassakaappi, paloturvakaappi toimintakuviot kulunvalvonta viestintä verkossa roskakorit kielitaito siivoushenkilöstö kulttuurien tuntemus disketit, kasetit Uusi teknologia antaa mahdollisuuksia: PIDÄ HUOLTA TIETOTURVASTA

9 1.6 Työsopimus

10 1.7 Työsopimuksen sisältö työnantajan nimi työntekijän nimi ja henkilötunnus työsuhteen alkamispäivä työsopimuksen voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräajaksi) peruste määräajalle (esimerkiksi sijaisuus) mahdollinen koeaika (enintään 4 kk, virkasuhteisilla enintään 6 kk) työtehtävät työaika palkan suuruus ja mahdollinen ajallinen porrastus (esim. koeajan jälkeen tietty summa) irtisanomisaika mahdolliset esimerkiksi lomaoikeuteen liittyvät asiat

11 1.8 Työsuhteen irtisanominen Työsuhde voidaan irtisanoa koeajan ulkopuolella mm. seuraavin perustein: työntekijästä johtuvat perusteet työntekijän perusteettomat poissaolot työnantajan ohjeiden vastainen menettely työn laiminlyönti tai työn suorittaminen huolimattomasti työntekijän sopimaton käytös työntekijän soveltumattomuus työhön kilpaileva toiminta ja työnantajan liikesalaisuuksien paljastaminen ulkopuolisille työnantajasta johtuva peruste. taloudelliset ja tuotannolliset syyt, esim. yrityksen tuotteiden kysynnän voimakas ja pysyvä pieneneminen Kaikkien perusteiden on oltava vakavia ja toistuvia.

12 1.9 Irtisanomisajat TYÖSUHTEEN KESTO IRTISANOMISAIKA Työnantajan irtisanoessa enintään 1 vuosi 14 pv 1 4 vuotta 1 kk 4 8 vuotta 2 kk 8 12 vuotta 4 kk yli 12 vuotta 6 kk Työntekijän irtisanoessa enintään 5 vuotta 14 pv yli 5 vuotta 1 kk yli 10 vuotta 2 kk

13 1.10 Toimisto ergonomisena työympäristönä Ergonomia on työn sovittamista ihmisen mukaan: ergonomian avulla pyritään ehkäisemään ennalta työntekijöiden työperäisiä fyysisiä ongelmia ja lisäämään työympäristön viihtyisyyttä. EU:n näyttöpäätedirektiiviin pohjautuva valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/93 velvoittaa työnantajan huolehtimaan työpisteen ergonomiasta. Päätöksen pääkohdat: työpiste on arvioitava työtä pitää tauottaa tai monipuolistaa työympäristön vähimmäismääräykset pitää täyttää työstä ja laitteiden käytöstä on saatava opastusta näöntarkastus pitää tehdä määräyksien mukaan työntekijälle on tarvittaessa hankittava sopivat silmälasit.

14 1.11 Näyttöruudun sijoittaminen Näyttöpääte on sijoitettava riittävän alas. Katselukulman tulisi olla istuttaessa n. 25 astetta nojattaessa astetta. Katselukulmasta saadaan sopiva, kun katseluetäisyys on senttimetriä ylin tekstirivi on senttimetriä katsekorkeuden alapuolella. Hyvässä asennossa hartiat pysyvät rentoina ja silmälihasten kuormitus on mahdollisimman pieni, jalat ovat tukevasti lattialla ja kyynärvarret pöydällä.

15 1.9 Hyvä istuma-asento

16 1.10 Hiirijumppa

17 1.11 Tietoturva Keskeneräisten asioiden säilytys Tietoa sisältävien jätteiden hävitys Tallennettujen tietojen tietoturvan säilyminen Tietojärjestelmien suojaaminen viruksilta ja hakkereilta

18 1.12 Turvallisesti netissä

19 Tehtävät: luku 1 Luvun 1 tehtävät ovat pääasiassa havainnointi-, pohdiskeluja keskustelun virittelytehtäviä, joiden ratkaisut lähtevät kulloisestakin toimintaympäristöstä. Tehtävien tavoitteena on saada opiskelijat kiinnittämään huomiota työympäristöönsä niin oppilaitoksessa, kotona kuin työssäoppimispaikoissakin. Tehtävissä 4 ja 5 s. 28 käytä mallina oppikirjan s. 14 esimerkkiä tai etsi netistä työsopimuspohja. Tehtävä 1 s. 28 Tehtävä 11 s. 29

20 Tehtävä 1 s. 28 Työpaikkailmoituksen esimerkkianalyysi Tehtävänimike: myyntireskontran hoitaja Tiimin jäsen, tehtävänä myyntireskontran hoito. Sopii esim. taloushallintoon suuntautuneelle merkonomille. Osaamisen lisäksi edellytetään kaupallista peruskoulutusta hyvää organisointikykyä kykyä suoriutua useista asioista samaan aikaan kommunikaatiokykyä positiivista asennetta joustavuutta numerotarkkuutta.

21 Tehtävä 11 s. 29 Työympäristön vähimmäisvaatimukset koskevat laitteita, esimerkiksi: Kuvaruudun asennon, kontrastin ja kirkkauden on oltava helposti säädeltävissä. Näppäimistön on oltava helppokäyttöinen ja sijoitettu siten, että työntekijä saa mukavan työasennon. Työpöydän tai -tason on oltava riittävän suuri, ja sen ympärillä on oltava riittävästi tilaa. Työtuolin on oltava tukeva ja säädeltävä, ja jokaiselle on pyynnöstä annettava käyttöön jalkatuki. työympäristöä, esimerkiksi: Työntekijällä on oltava työpisteessään riittävästi tilaa muuttaa asentoaan. Valaistuksen on oltava riittävä, ja se on suunniteltava siten, että kuvaruudun katsominen on helppoa. Häiritsevien heijastuksien ja häikäisyn syntyminen on estettävä. Melutasoon, lämpötilaan, säteilyyn ja ilman kosteuteen on kiinnitettävä huomiota. tietokoneen käyttöliittymää, esimerkiksi: Ohjelmiston on oltava helppokäyttöinen ja tarkoituksenmukainen. Järjestelmän on annettava käyttäjälle palautetta toiminnastaan ja näytettävä tieto sellaisessa muodossa ja sellaisella nopeudella, jota käyttäjä pystyy seuraamaan.

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot