sisällysluettelo kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66"

Transkriptio

1 sketchbook usa

2 sisällysluettelo Avaruussukkulan laukaisu Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridan itärannikolla. Ensimmäinen sukkula laukaistiin avaruuteen vuonna 1981 ja keskus on tämän jälkeen näytellyt merkittävää roolia kansainvälisen avaruusaseman rakentamisessa. 3 kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66 kappale 7 Liitteet 84 sketchbook usa

3 Johdanto ihmiset 1 Sketchbook USA: Yhdysvallat tänään on Yhdysvaltain ulkoasianhallinnon joulukuussa 2008 ilmestyneen julkaisun suomenkielinen laitos. Julkaisu tutustuttaa suomalaiset lukijat amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntyyliin. Tarinat, valokuvat ja erilaiset tilastot esittelevät amerikkalaiset työssä ja koulussa, vapaa-ajalla ja yhteisönsä jäseninä. Suomenkieliseen julkaisuun on lisätty liiteosio, joka sisältää perustietoa Yhdysvalloista sekä historiallisen aikajanan. Liitteisiin on myös lisätty suomenkieliset käännökset Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta ja valtiosäännöstä. Sketchbook USA: Yhdysvallat tänään käännöksestä vastaa C.C. Communication/Aino Lahteva ja suomenkielisestä toteutuksesta Juicy Graphics/Jaska Poikonen. Yhdysvaltain suurlähetystön viestintä- ja kulttuuriosasto toivoo, että julkaisu antaa arvokkaan lisän Yhdysvalloista kertovaan suomenkieliseen materiaaliin. Yhdysvallat on pinta-alaltaan maailman kolmanneksi suurin valtio. Yhdysvaltain väkiluku on maailman kolmanneksi suurin. Yhdysvaltain talous on maailman suurin. Yllä on joitakin faktoja Yhdysvalloista 2000-luvun alkupuolelta. Tiedonjyvästen tarkoituksena on kertoa, millainen maa Yhdysvalloista on tullut sen jälkeen, kun ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat uuteen maailmaan ja unelma uudesta, vapaasta kansakunnasta syntyi 500 vuotta sitten. Vuonna 1776 itsenäisyysjulistus toteutti tämän unelman, vain 160 vuotta sen jälkeen, kun englantilaiset olivat rakentaneet ensimmäiset pysyvät asutukset uuteen maailmaan. Irtautuminen Britanniasta johti vallankumoukseen ja synnytti Amerikan Yhdysvallat (the United States of America). Yhdysvaltain perustajat, joita kutsutaan nimellä founding fathers, olivat kaikki valkoisia miehiä. He puhuivat englantia ja olivat koulutettuja maanomistajia. Uuden valtion ensimmäisten vuosien aikana vain perustajien kaltaiset henkilöt saivat äänensä kuuluviin hallituksessa. Sukupolvien vaihtuessa Yhdysvaltoihin saapui kaikkialta maailmasta yhä enemmän maahanmuuttajia, jotka pakenivat sotaa, nälkää, syrjintää ja epätoivoa sekä tavoittelivat unelmaa uudesta, amerikkalaisten periaatteiden mukaisesta elämästä. Sekä naiset että uudet, eri etnisisiä ryhmiä edustavat amerikkalaiset kävivät vaikeita,... perustetaan hallituslaitoksia, joiden oikeutettu valta perustuu hallittavien suostumukseen. itsenäisyysjulistus, 1776 TÄMÄ SIVU: Martin Luther King, Jr., keskellä, johtaa protestimarssia mustien äänestysoikeuksien puolesta vuonna sketchbook usa ihmiset 5

4 Yksi pää, yksi ruumis, yksi mieli Valkoisten eurooppalaisten jälkeläiset kirjoittivat tarinan siitä, kuinka Yhdysvalloista tuli valtio. Jälkeenpäin on osoittautunut, että joitakin kappaleita historiasta jätettiin pois, puhdistettiin tai kirjoitettiin uudelleen. Historiankirjoittajat pyrkivät näin oikeuttamaan tapahtumia, jotka olivat ristiriidassa uuden valtion perusperiaatteiden kanssa. Dokumentit, joista tuli kansakunnan peruskiviä itsenäisyysjulistus ja perustuslaki vuodelta 1787 eivät olleet aivan niin uusia uudessa maailmassa kuin ensimmäiset historioitsijat antoivat ymmärtää. Itse asiassa samankaltaisia periaatteita joskaan ei kirjoitetussa muodossa oli vallalla alkuperäiskansojen keskuudessa jo ennen valkoisten eurooppalaisten tuloa. Irokeesien perustuslaki oli hallinnollinen säännöstö, jota viisi nykyisen koillis-yhdysvaltain intiaaniheimoa noudatti. Tämä 1300-luvun lopulta periytyvä suullinen traditio sisälsi tasavallan ja edustuksellisen hallinnon periaatteet; se antoi yksityiskohtaiset säännöt ehdotusten käsittelyyn, keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja säännöt johtajuuden siirtymisestä. Tärkeintä oli, että se puolusti periaatetta, jonka mukaan hallinto palveli ihmisiä. Täten viisi heimoa on täysin yhdistynyt ja yhteenkietoutunut, yhdistyen yhteen päähän, yhteen ruumiiseen ja yhteen sieluun. Siten he työskentelevät, säätävät lakeja ja hallitsevat yhdessä tulevien sukupolvien parhaaksi. Yhdysvaltain valtion hallinnoimasta pinta-alasta yli 22 miljoonaa hehtaaria kuuluu Amerikan alkuperäiskansoille. Monet pitävät edelleen kiinni hallinnon vanhoista periaatteista. Yhdysvalloissa on 275 intiaanien hallinnoimaa aluetta. Pinta-alaltaan laajin on 6,4 hehtaarin laajuinen Navajo-reservaatti, joka sijaitsee Arizonan, Uuden Meksikon ja Utahin alueilla. Liittovaltio on tunnustanut yli 550 heimohallintoa. Joissain tapauksissa heimohallinnon ovat tunnustaneet vain osavaltiot tai jonkun heimon elossaolevat jäsenet. Liittovaltion tunnustamilla heimoilla on erityissuhde Yhdysvaltain hallitukseen ja niitä koskevat liittovaltion lait, eivät paikalliset osavaltioiden lait. Liittovaltion tunnustamia heimoja kohdellaan itsenäisinä kansakuntina ja niiden suhteita liittovaltion hallintoon Washingtonissa hoidetaan hallitustenvälisinä suhteina. Täten viisi heimoa on täysin yhdistynyt ja yhteenkietoutunut, yhdistyen yhteen päähän, yhteen ruumiiseen ja yhteen sieluun. Siten he työskentelevät, säätävät lakeja ja hallitsevat yhdessä tulevien sukupolvien parhaaksi. IROKEESIEN PERUSTUSLAKI, N LUVULTA jopa verisiä taistoja saadakseen äänensä kuuluviin ja oikeuden äänestää. He voittivat. Nykyään Yhdysvaltain hallituksessa on edustajia kummastakin sukupuolesta sekä maan kaikista etnisistä ryhmistä ja kulttuureista. Monimuotoinen tausta saa ihmiset kunnioittamaan toisiaan ja suhtautumaan muihin ennakkoluulottomasti. Heitä sitovat yhteen usko yksilöön, perheeseen ja yhteiskuntaan. Tästä huolimatta taistelu sukupuolesta ja etnisestä taustasta kumpuavia ennakkoluuloja vastaan jatkuu. TÄMÄ SIVU: Naiset marssivat New Yorkissa vuonna 1970 naisten äänioikeuden 50-vuotispäivän kunniaksi ja vaativat lisää oikeuksia. TÄMÄ SIVU: Navajojen kansallinen neuvosto, vasemmalla, kokoontuu Window Rockissa Arizonassa. Yläasteelaiset pelaavat koripalloa ruokatunnilla Navajo-reservaatissa Utahissa. 6 sketchbook usa ihmiset 7

5 yhdysvaltain väkiluku Vuoden 2007 heinäkuussa Yhdysvaltain väkiluvuksi arvioitiin 301 miljoonaa. Kansakunta ohitti 300 miljoonan rajan vuonna 2006, vain 40 vuotta sen jälkeen, kun väkiluku oli saavuttanut 200 miljoonan rajan vuonna Ikäjakauma 0 14-vuotiaita: 20,2 prosenttia vuotiaita: 67,2 prosenttia yli 65 -vuotiaita: 12,6 prosenttia keskimääräinen ikä Kaikki: 36,6 vuotta Miehet: 35,3 vuotta Naiset: 37,9 vuotta Lähde: U.S. Census Bureau vastakkainen sivu: Tanssija Ballet Folklórico México de Los Hermanos Ávilasta esiintyy Hispanic Heritage -kuukauden juhlissa Wisconsinissa. tämä sivu: Yhdysvaltalainen varusmies Haitista, ylin kuva, matkustaa lautalla kansalaistamisjuhlaansa Ellis Islandille New Yorkissa. Michigan-järven ranta, yllä, houkuttelee sankoin joukoin vieraita Chicagossa. 8 sketchbook usa ihmiset 9

6 Yksi kansa erilaisista ihmisistä Yhdysvaltoja on sanottu maailman etnisesti ja kulttuurillisesti monimuotoisimmaksi maaksi, joka on koskaan ollut olemassa. Monimuotoisuus sai alkunsa, kun Yhdysvaltain laajat ja asuttamattomat alueet houkuttelivat maahanmuuttajia Euroopan tiheään asutuilta alueilta. Länteen muuttaneiden uudisasukkaiden aikaa kuvataan nykyään elävästi kirjoissa ja elokuvissa. Kymmenille miljoonille amerikkalaisille tarinat suvun ponnisteluista uuden kodin puolesta ovat muuttuneet legendoiksi. Joidenkin perheiden muistot ovat paljon tuoreempia ja ne on ikuistettu mustavalkokuviin ja aikanaan vanhasta maailmasta saapuneisiin kirjeisiin. On myös niitä, joille päätös muuttaa Yhdysvaltoihin on muistissa yhtä kirkkaana kuin eilinen. U.S. Census Bureau on antanut seuraavat arviot yhdysvaltalaisten kulttuuri- ja kansallisuustaustoista. Saksalaiset Lähes 49 miljoonaa yhdysvaltalaista on sukua saksalaisille, jotka tulivat Euroopasta Yhdysvaltoihin halvan ja helposti saatavan maan perässä. Tämä on kaukaista menneisyyttä nykypäivän Yhdysvaltain saksalaisille, joista noin 95 % on syntynyt Yhdysvalloissa. Kun selvitetään ihmisten taustoja, saksalaisia sukujuuria löytyy selkeästi enemmän kuin muita. Latinalaisamerikkalaiset Noin 44 miljoonan ihmisen sukujuuret ulottuvat Espanjaan sekä Meksikoon ja muihin espanjankielisiin Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian valtioihin. Latinalaisamerikkalaiset ovat Yhdysvaltain suurin vähemmistöryhmä. Yhdysvaltain kongressin säätämän lain nojalla vuodesta 1968 lähtien syys-lokakuussa on vietetty Hispanic Heritage Month -kuukautta, jolloin kunnioitetaan latinalaisamerikkalaista kulttuuriperintöä. Afrikanamerikkalaiset Yli 40 miljoonaa ihmistä luokittelee itsensä afrikanamerikkalaisiksi. Lukuun sisältyvät afrikanamerikkalaisten ja valkoisten liitoista syntyneet jälkeläiset, joita Yhdysvaltain koko väestöstä on 13,4 %. Määrällisesti eniten heitä asuu New Yorkissa, prosentuaalisesti eniten, 37 %, taas Mississippissä. Useimpien sukujuuret voidaan jäljittää aikaan, jolloin orjuus oli sallittua Yhdysvalloissa. Perustuslain 15. lisäys lopetti orjuuden 1860-luvulla. Tästä huolimatta afrikanamerikkalaiset eivät saaneet kunnon töitä, asuntoja tai äänioikeutta ennen ja 1960-lukuja. Yhdysvallat kunnioittaa afrikanamerikkalaisten osuutta sen historiassa Black History Month -kuukaudella joka helmikuu. Irlantilaiset Lähes 35 miljoonalla yhdysvaltalaisella on irlantilaiset sukujuuret. Määrä vastaa lähes yhdeksänkertaisesti 2000-luvun Irlannin väkilukua. Perunaruton 1840-luvulla aiheuttama Irlannin nälänhätä sai aikaan valtavan muuttoliikkeen Yhdysvaltoihin. Suurin osa maahanmuuttajista oli köyhiä. He kokivat vuosien ajan kurjuutta ja syrjintää ennen kuin sulautuivat valtaväestöön. Irlantilaista sukuperintöä juhlitaan joka vuosi 17. maaliskuuta, jolloin vietetään St. Patrick s Day tä eli Pyhän Patrikin päivää. Italialaiset Noin 18 miljoonaa amerikkalaista polveutuu italialaisista. Tämä etninen ryhmä on hyvin ylpeä italialaisten saavutuksista uuden maailman valloituksessa. He pitävät Kolumbusta yhtenä sankareistaan, sillä vaikka Kolumbus purjehti Espanjan lipun alla löytäessään uuden mantereen ensimmäisenä eurooppalaisena, hän oli syntynyt Genovassa. Kolumbus luuli aikanaan löytäneensä reitin Aasiaan. Uuden maailman nimi, Amerikka, tulee kuitenkin italialaisen löytöretkeilijän, Amerigo Vespuccin, nimestä. Hän ymmärsi ensimmäisenä, että löytynyt manner oli täysin tuntematon. Italia oli 1800-luvun keski- ja loppupuolella yksi Euroopan tiheimpään asuttuja maita, minkä vuoksi monet suuntasivat katseensa kohti Amerikkaa. Aasialaiset 14 miljoonaa Yhdysvalloissa asuvaa aasialaista tulee monista eri maista. Heidän juurensa ulottuvat muun muassa Kiinaan, Japaniin, Filippiineille, Intiaan, Vietnamiin ja Koreaan. Asian-Pacific Heritage Month -kuukautta vietetään joka vuosi toukokuussa. Sen aikana muistetaan ja kunnioitetaan vuonna 1843 saapuneita ensimmäisiä japanilaisia sekä kiinalaisia maahanmuuttajia, jotka auttoivat rakentamaan Yhdysvaltain ensimmäisen koko mantereen halki kulkevan rautatien. Rautatie valmistui vuoden 1869 toukokuussa. Amerikan intiaanit ja Alaskan syntyperäiset asukkaat Noin 4,5 miljoonaa yhdysvaltalaista polveutuu Pohjois-Amerikan alkuperäisistä kansoista. Kaliforniassa, Oklahomassa ja Arizonassa asuu eniten intiaaneja ja alkuperäisasukkaita. Alaskan väkiluvusta noin 20% koostuu Amerikan intiaaneista ja Alaskan alkuperäisasukkaista. Ulkomailla syntyneet U.S. Census Bureau teki vuonna 2006 tutkimuksen, jonka mukaan ulkomailla syntyneitä elää Yhdysvalloissa melkein 36 miljoonaa. Luku on kasvanut 16 % vuodesta Peräti 62 % ulkomailla syntyneistä elää Kalifornian, New Yorkin, Texasin, Floridan ja Illinoisin osavaltioissa. Näitä osavaltioita kutsutaankin maahanmuuttajien takia nimellä the gateway states (porttiosavaltiot). vastakkainen sivu: Irlantilaisia tanssijoita, vasemmalla, esiintymässä St. Patricks Day n paraatissa Denverissä, Coloradossa. New Yorkin Pikku Italiassa, oikealla, paikallinen mies valmistaa perinteisiä italialaisia ruokia vuosittaisessa San Gennaron juhlassa. tämä sivu: Perhe juhlimassa Oktoberfestiä Haysissä, Kansasissa. Juhlaa vietetään vuosittain alueen saksalaisten maahanmuuttajien perinteitä kunnioittaen. 10 sketchbook usa ihmiset 11

7 Läpimurtoja ihmiskunnan hyväksi Se, mitä maailma todella tarvitsee, on auto, joka kulkee 160 km litralla bensiiniä. Tai ehkä tämä maailma tarvitsee välietapin kuusta ulkoavaruuteen suuntautuville matkoille. Tai ehkä tärkeintä onkin ymmärtää paremmin ihmisen sukusolujen perintötekijöitä, jotta voitaisiin kehittää yksilötasoista ennaltaehkäisevää lääketiedettä. Kaliforniassa sijaitsevan X Prize Foundationin visionäärit uskovat, että maailma tarvitsee kaikkea tätä. X Prize Foundation viekoittelee keksijöitä ja uudistajia miljoonien dollarien palkinnoilla kannustaakseen heitä uusiin keksintöihin. Yleishyödyllinen säätiö panostaa koulutukseen ja sen perusajatus on kannustaa kilpailua ja yrittäjyyttä, jotka tuottavat ihmiskuntaa hyödyttäviä tieteellisiä läpimurtoja. Osoitus strategian toimivuudesta saatiin 2004, kun Mojave Aerospace Ventures rakensi ja lensi maailman ensimmäisellä yksityisellä avaruusaluksella. Yhtiö sai suorituksestaan X Prize Foundationilta 10 miljoonan dollarin Ansari-palkinnon, jonka oli rahoittanut iranilais-amerikkalainen yrittäjä Anousheh Ansari perheineen. Google Inc. julisti vuoden 2007 syyskuussa kilpailun 20 miljoonan dollarin Lunar X palkinnosta, jonka voittoon tarvitaan yksityisellä rahoituksella rakennettu kuun pinnalle laskeutuva avaruusalus vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi on luotava robotti, joka kulkee vähintään 500 metriä kuun pinnalla ja välittää video-, kuvaja datamateriaalia maahan. Googlen Lunar X palkinto pyrkii luomaan globaalia yksityistä kilpailua kuuhun pääsemiseksi. Tarkoitus on innostaa ihmisiä ympäri maailman lisäämään avaruustutkimusta, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa, sanoi X Prize Foundationin hallituksen puheenjohtaja Peter H. Diamandis julkistaessaan palkinnon. Avaruuden hyödyntäminen on merkittävästi kohentanut elämänlaatua ja avaruustutkimuksesta saattaa löytyä ratkaisu suurimpiin ympäristöhaasteisiimme energiariippuvuuteen ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi joukko kilpailijoita aloitti työskentelyn vuonna 2006 voittaakseen 10 miljoonan Archon X Prize for Genomics palkinnon. Sen voittaa tiimi, joka onnistuu kehittämään tekniikan, joka pystyy kartoittamaan 100 ihmisgenomia 10 päivässä. Unelmoijia ja tekijöitä Yhdysvallat on rakennettu vakaumuksille, jotka tekevät heistä unelmoijien ja tekijöiden kansakunnan. Amerikkalaiset ovat kansa, jolla on visioita ja tavoitteita, ja jotka luottavat, että heillä on vapaus ja mahdollisuus tehdä unelmistaan totta. Nämä unelmoijat ovat tehneet Yhdysvalloista ihmiskuntaa muuttaneiden ideoiden, innovaatioiden ja tieteellisten läpimurtojen maan. Amerikkalaisten kekseliäisyys ja uteliaisuus ovat laajentaneet ihmiskunnan ymmärrystä maailmankaikkeudesta ja jopa auttaneet luomaan uuden elektronisen maailmankaikkeuden, kyberavaruuden. Amerikkalaiset unelmoijat katsovat maailmaa sellaisena kuin se voisi olla ja amerikkalaiset tekijät panevat pyörät pyörimään, jotta 300 miljoonalla amerikkalaisella olisi koti, ruokaa, vaatteita ja tietoa. He pyörittävät maailman suurinta taloutta ja tuottavat enemmän hyödykkeitä kuin mikään muu maa maailmassa. vastakkainen sivu: Burt Rutan, oikealla, SpaceShipOnen suunnittelija, puhuu avaruusaluksensa esittelytilaisuudessa Ilmailu- ja avaruusmuseossa Washingtonissa. SpaceShipOne oli ensimmäinen yksityisesti rahoitettu avaruusalus ja se sai Ansari-palkinnon vuonna tämä sivu: Steve Jobs esittelee uuden Apple ipod puhelimen. Jobs oli perustamassa Apple-yhtiötä 1976 ja loi siitä monikansallisen yrityksen, joka kehittää tietokoneita ja muuta kulutuselektroniikkaa. Kun kehität uudistuksia, varaudu siihen, että kaikki pitävät sinua hulluna. Larry Ellison, Oraclen perustaja 12 sketchbook usa ihmiset 13

8 innovaatioiden jäljillä the day goes by Jotkut amerikkalaiset keksijät ovat saavuttaneet lähes myyttisen aseman kansanperinteessä. Orville ja Wilbur Wright työnsivät lentävän laitteensa ilmaan hiekkadyyniltä ja antoivat ihmiskunnalle siivet. Thomas Edisonin keksinnöt, jotka tekivät sähkövalosta ja levysoittimesta kaupallisesti toteutettavia, eivät olleet pelkästään laitteita vaan ne loivat 1900-luvun elämäntyylin. Teknologian muutos etenee nykyisin valokuidun nopeudella, eikä 2000-luvun Wrighteista ja Edisoneista ehkä koskaan tule 1900-luvun edeltäjiensä kaltaisia kansallissankareita. He eivät myöskään työskentele piilossa julkisuudesta. Valkoinen talo palkitsee vuosittain mitaleilla heidän työnsä ja aikaansaannoksensa. Tunnustusta saavat henkilöt, joiden työ auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, muuttaa elämäämme ja johtaa keksintöihin, joiden ansiosta Yhdysvallat on maailman johtava talousmahti. Keksinnöille ja keksijöille on myös oma Hall of Famensa, keksijämuseo, jota hallinnoi yksityinen säätiö ja jota tukee Yhdysvaltain Patentti- ja Rekisterihallitus. Ohion osavaltiossa, Akronissa sijaitseva keksijöiden Hall of Fame esittelee keksijöitä, jotka ovat työllään edistäneet inhimillistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystämme. Vierailija voi museossa tutustua henkilöihin, joiden nimet ja kasvot ovat tuntemattomia, mutta joiden työ on muuttanut maailmaa. Paul Baran Paul Baran, joka kutsuttiin keksijöiden Hall of Famen jäseneksi vuonna 2007, kehitti tietoverkkojärjestelmien keskeisen idean - digitaalisen pakettivälitteisen tekniikan. Termi viittaa tapaan välittää dataa erillisinä paketteina, jotka voidaan lähettää päämääräänsä jopa eri reittejä pitkin. Kun kaikki viestin paketit ovat saapuneet perille, muodostetaan niistä jälleen alkuperäinen viesti. Tästä tekniikasta on kehittynyt standardi, jolle tietoliikenneverkot nykyään rakentuvat ja sen ansiosta digitaaliset verkot ovat joustavampia, luotettavampia ja edullisempia kuin aiempi virtapiiritekniikkaan perustunut välitystekniikka. Baran syntyi Puolassa ja muutti Yhdysvaltoihin lapsena. Harold Rosen Harold Rosen keksi, kuinka satelliitit saatiin pyörimään niiden liikkuessa maata kiertävällä radallaan. Tämä teknologinen läpimurto mahdollisti globaalien tietoliikenneverkkojen vaatimien satelliittien rakentamisen. Tietoliikenneverkot tukeutuvat satelliitteihin, jotka ovat synkronisesti samalla kiertoradalla planeettamme kanssa. Rosen suunnitteli ryhmänsä kanssa keveän, maan suhteen paikallaan pysyvän satelliitin, jonka sijainti pysyy vakaana satelliitin oman pyörimisliikkeen avulla. Rosen työskenteli Hughes Aircraft -yhtiön palveluksessa 1950-luvun lopulla satelliittia suunnitellessaan. Sen avulla voitiin toteuttaa ensimmäinen valtameren ylittävä televisiolähetys Tokion olympialaisista vuonna vastakkainen sivu: Vasemmalta oikealle, Harold Rosen oikealla ja Tom Hudspeth ja Optus B-satelliitin malli. Optus B kehitettiin ensimmäisestä geosynkronisella radalla kulkeneesta Syncomsatelliitista; muusikko ja keksijä Les Paul kitaroineen. Paul ansioitui kehittämällä täysin uuden äänitystekniikan 1900-luvun lopulla; Paul Baran tunnetaan nopeiden tietoliikenneverkkojen kehittäjänä. tämä sivu: Steve Wozniak asentaa tietokonetta toimistossaan vuonna Les Paul Les Paul keksi kiinteärunkoisen sähkökitaran, joka johti populaarimusiikin muutokseen. Paul oli suosittu esiintyjä 1950-luvulla, mutta hän kehitti myös äänitystekniikoita, jotka mullistivat musiikkiteollisuuden. Vaikka Paulin oma suosio hiipui rockin syntyessä, hänen kehittämänsä moniraitaäänitystekniikat antoivat artisteille uusia mahdollisuuksia äänisävyjen ja sävellajien esittämiseen. Steve Wozniak Steve Wozniakin tarina mikrotietokoneen kehittäjänä on saavuttanut lähes myyttiset mittasuhteet informaatioteknologiateollisuuden piirissä: nuori mies, joka oli nikkaroinut koko ikänsä, rakensi autotallissaan kojeen, joka muutti maailman. Wozniak ja Steve Jobs, hänen ystävänsä yläasteajalta, perustivat Apple Computer -yrityksen vuonna Vuoteen 1981 mennessä Applesta oli tullut 500 miljoonan dollarin liikeyritys. Wozniak jätti Applen saattaakseen loppuun sähköinsinööri- ja tietokoneopintonsa. Hän toimii aktiivisesti hyväntekeväisyystyössä keskittyen erityisesti lapsiin ja tietokoneisiin. 14 sketchbook usa ihmiset 15

9 Nuoria keksijöitä K eksimisen ja keksintöjen tarkoitus on löytää tapa tehdä jokin asia paremmin. Tämä yhdistää neljää hyvin erilaista nuorta amerikkalaista, jotka saivat tunnustusta työstään vuonna Heidät valittiin Nuorten keksijöiden kansallisgalleriaan (National Gallery for America s Young Inventors). Heidän keksintöjään ovat mm. syöpäkasvainten löytäminen uusin menetelmin, maatalouden aiheuttaman pohjavesien saastumisen vähentäminen, autojen ilmastoinnin tehostaminen ja katastrofin kohdanneiden yhteisöjen uudelleenrakentaminen. Alexandra Courtis Davisista Kaliforniasta keksi nanopartikkelin, joka löytää kasvaimen solutasolla. Anup Myneni ja Gabrielle Marie Strike Yorktownista Virginiasta kehittivät menetelmän, jolla suojellaan jokia ja puroja vaarallisen korkeita typpipitoisuuksia sisältäviltä maatalouden jätevesivirtaamilta. Ananth Ram ja Arun Venkatraman Planosta Teksasista puuttuivat paikalliseen, korkeista ilman lämpötiloista johtuvaan ongelmaan. He vähensivät autojen ilmastointijärjestelmien energiankulutusta ehdottamalla muutoksia autojen ikkunoiden sävytystä koskeviin määräyksiin. Luonnonkatastrofien ja sotien kodittomiksi jättämät ihmiset inspiroivat pennsylvanialaisen Micah Tollin kehittämään prosessin, jolla tuotetaan kevyttä, ilman työkaluja työstettävää väliaikaissuojien rakennusmateriaalia. Nuorten keksijöiden kansallisgalleria on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Erityistä huomiota on suunnattu keksintöihin, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Galleria nostaa esiin nuorten keksijöiden saavutuksia ja toiminta-ajatuksensa mukaisesti se pyrkii erityisesti valamaan uskoa siihen, että opiskelijat voivat ratkaista todellisia ongelmia. tämä sivu: Alexandra Courtis, vasemmalla, kotonaan tiedepalkintojensa keskellä. Oikealla: Rachel Kaminsky pääsi loppusuoralle nuorten keksijöiden kilpailussa kehittämällään sipulileikkurilla. Kilpailua sponsoroivat Yhdysvaltain luonnontieteiden opettajien liitto ja Sears Craftsman -yritys. vastakkainen sivu: Nuori keksijä Micah Toll kannattelee asuinsuojan katto-osaa, jonka materiaalin hän on suunnitellut. 16 sketchbook usa ihmiset 17

10 kansalaisena at work 23 Yhdysvaltain kuudestoista presidentti, Abraham Lincoln ( ), kuvaili 1863 pitämässään puheessa maan hallituksen olevan kansalaisten hallitus, joka on valittu kansalaisten toimesta kansalaisia varten. Yhdysvaltain sisällissota oli tällöin raivokkaimmillaan. Puolitoista vuosisataa myöhemmin Lincolnin kuvailema hallitus jatkaa toimintaansa ihmisten hyväksi. Myös kansalaiset palvelevat maataan hyvin tärkeillä tavoilla. Kansalaisten toimesta valittu hallitus on riippuvainen niistä ihmisistä, jotka ottavat asioista selvää, työskentelevät niiden puolesta ja panostavat yhteisöihinsä ja maahansa. Kansalaisten valitsema hallitus voi olla olemassa ainoastaan, jos maan asukkaat valitsevat johtajansa vapailla ja rehellisillä vaaleilla. Äänestäminen on yksi kansalaisten perusoikeuksista sekä -velvollisuuksista. Heillä on siis oikeus vaikuttaa siihen miten heitä hallitaan ja Vastakkainen sivu: Nuori äänestäjä kuuntelee tarkkaavaisesti vaalikeskustelua Kansas Cityssa, Missourissa. tämä sivu: Vapaaehtoiset auttavat äänestyspisteellä Kaliforniassa. velvollisuus ottaa selville millaisia ehdokkaita ja vaihtoehtoja on tarjolla. Yhdysvallat perustettiin pitkälti kansalaisten halusta osallistua hallituksen päätöksentekoon. Kun perustuslaki kirjoitettiin vuonna 1787, vain miehillä, jotka omistivat maata, oli oikeus äänestää. Tämä johtui siitä, että heillä ajateltiin varallisuutensa tähden olevan mielenkiintoa palvella yhteiskuntaa. Heidän uskottiin olevan myös tarpeeksi itsenäisiä ja koulutettuja päättämään tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Yleinen äänioikeus saatiin aikaan sitkeydellä monien taisteluiden, perustuslain jatkuvan uudelleenarvioinnin sekä erilaisten tulkintojen jälkeen. Kaikkein tärkein poliittinen virka on yksityisellä kansalaisella. Louis D. Brandeis, Yhdysvaltain korkeimman oikeuden varatuomari, Äänioikeus velvoittaa kansalaisia ottamaan selvää viranomaisten käsittelyssä olevista niin lähiympäristöä kuin koko maailmaa koskevista asioista. Pelkästään amerikkalaiseksi syntyminen, uskollisuudenvalan antaminen tai äänestäminen eivät tee amerikkalaisesta hyvää kansalaista. Näiden lisäksi henkilön tulee kunnioittaa muiden oikeuksia sekä olla vastuuntuntoinen ja myötätuntoinen 18 sketchbook usa kansalaisena 19

11 TÄMÄ SIVU: Vapaaehtoiset rakentavat leikkikenttää Highland Parkissa, Michiganissa. Nuoret äänestäjät liikkeellä perhettä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kansalaisuus velvoittaa rehellisyyteen ja oikeudemukaisuuteen muita kohtaan ilman ennakkoluuloja. Se vaatii kuria, pitkäjänteisyyttä ja jo mainittujen ihanteiden kunnioitusta. Vuosisata sen jälkeen, kun Lincolnin puhe selvensi Yhdysvaltain hallituksen ja kansalaisten välejä, presidentti John F. Kennedy ( ) tarjosi toisenlaisen määritelmän kansalaisuudesta. Virkaanastujaispuheessaan Kennedy nimittäin kehotti: Älkää kysykö mitä maa voi tehdä teidän hyväksenne kysykää, mitä te voitte tehdä maanne hyväksi. Lyhyen hallintokautensa aikana Kennedy hahmotteli toimintatapoja, jotka hävittäisivät maasta viimeisetkin sitkeät köyhyyden rippeet. Kennedy innosti nuoria liittymään hallituksen köyhyydenvastaisiin ohjelmiin, joista osa toimi ulkomailla ja osa maan omissa kaupungeissa. Vaikka Kennedyn ura loppui ennenaikaisesti salamurhan takia, hänen oltuaan virassa vain tuhat päivää, hänen virkaanastujaispuheensa VASTAKKAINEN SIVU: Rock the Vote vie sanomansa nuorille kevätloman aikana Floridassa, yllä; sekä bussikiertueella Kaliforniassa. innostaa vieläkin amerikkalaisia kysymään paitsi mitä he voivat tehdä maansa hyväksi, myös toimimaan ja auttamaan maatansa, yhteiskuntaansa ja maailmaa. Seuraavilla sivuilla kuvaillaan asioita ja velvollisuuksia, joita amerikkalaiset hoitavat vapaaehtoisesti ollakseen hyviä kansalaisia ja parantaakseen naapurustoaan. Sadattuhannet ihmiset ovat viroissa, joissa he palvelevat kuntaa tai kaupunkia. Kymmenet miljoonat käyttävät vapaa-aikaansa tekemällä vapaaehtoistyötä hyväntekeväisyysjärjestöissä, jotka toimivat paremman maailman puolesta. Amerikkalaiset osallistuvat maansa toimintaan tuhansin eri tavoin, koska he ymmärtävät, että sen kansalaisuus on etuoikeus. Amerikkalaisten äänestysprosentti laski hieman 1900-luvun loppupuolella. Tähän ei ole yhtä yksittäistä syytä. Jotkut ihmiset uskovat, ettei heidän äänensä merkitse lopputuloksissa. Jotkut ovat kyllästyneitä mediakeskeisiin vaalikampanjoihin. Jotkut kokevat olevansa liian kiireisiä äänestääkseen kaikissa vaaleissa. Selkeä suunnanmuutos on nähtävissä vuosien 2000 ja 2004 sekä 2004 ja 2008 presidentinvaalien välisinä aikoina, jolloin äänestysinto kasvoi huomattavasti erityisesti nuorten äänestäjien keskuudessa. Perinteisesti nuoret ovat äänestäneet laiskemmin kuin iäkkäämmät kansalaiset. Alla oleva taulukko kuvaa vuotiaiden sekä yli 30-vuotiaiden äänestyskäyttäytymistä presidentinvaaleissa vuodesta 1972 lähtien. Osa kunniasta nuorten äänestysprosentin nousulle kuuluu ryhmille, jotka yhteistoimin ovat pyrkineet kohottamaan nuorten äänestysintoa. Tällaisia ovat esimerkiksi Rock the Vote sekä Declare Yourself liikkeet. Ne ovat menestyksekkäästi lisänneet nuorison kiinnostusta politiikkaan ja saaneet miljoonia uusia vuotiaita äänestäjiä rekisteröitymään. Amerikkalaiset levy-yhtiöt perustivat Rock the Vote ohjelman vuonna 1990 ja alusta lähtien se on yhdistetty nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa vaaleihin. Rock the Vote on tuottanut tiedotusmateriaalia ja televisioituja erikoislähetyksiä sekä järjestänyt konsertteja, joissa esiintyneet tähdet ovat rohkaisseet nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon äänestämällä. Rock the Vote on muuttunut ajan kuluessa nykyään sekä sen kotisivuilla että Facebook-profiilissa voi rekisteröityä äänestäjäksi. Rock the Vote on myös kansainvälistynyt samankaltaisia ohjelmia on syntynyt eri puolilla maailmaa mm. Australiassa, Irlannissa ja Meksikossa. Declare Yourself kuvaa itseään kansalliseksi kampanjaksi, joka on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon, ja pyrkii saamaan jokaisen yli 18-vuotiaan amerikkalaisen äänestämään. Televisiotuottaja Norman Learin vuonna 2003 perustama Declare Yourself käyttää tähtiesiintyjiä saadakseen yhteyden nuoriin. Se sponsoroi peruskoululaisille eli tuleville äänestäjille suunnattua koulutusta ja on tehnyt paljon yhteistyötä mm. MySpacen, Yahoo!:n, YouTuben sekä Googlen kanssa. Rock the Vote ja Declare Yourself ovat onnistuneet saamaan yli kolme miljoonaa uutta äänestäjää vaaliuurnille. Äänioikeuden kehitys Äänestysprosentti 1787 Vain valkoiset, miespuoliset maanomistajat saivat äänestää. Heitä oli täysi-ikäisistä, valkoisista miehistä noin kolme viidesosaa. Myöhemmin myös veroja maksavat miehet, jotka eivät omistaneet maata, saivat äänioikeuden. 80% 1850 Ehto, että ainoastaan maanomistajat saivat äänestää, lakkautettiin kaikissa osavaltioissa Äänioikeus ulotettiin kaikkiin valkoisiin miehiin. 70% 1868 Yhdysvaltain perustuslain 14. lisäys asetti äänioikeudelle 21 vuoden ikärajan. 60% lisäys, joka vahvistettiin heti sisällissodan ( ) jälkeen yhdessä orjuuden lakkauttamisen kanssa, takasi miespuolisille kansalaisille äänioikeuden rodusta, väristä ja menneisyydestä riippumatta Kymmenien vuosien taistelun jälkeen 19. lisäys perustuslakiin antoi naisille äänioikeuden. Yhdysvaltain liityttyä ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1917 kävi selväksi, ettei maa voinut taistella demokratian puolesta, jos se kielsi puolelta väestöstään äänioikeuden. 50% 40% 30% AGES lisäys perustuslakiin alensi äänestysikärajan 18 vuoteen, sillä Vietnamissa oli taistellut tuhansia, ilman äänioikeutta olevia vuotiaita. Lähde: U.S. Census Bureau surveys analyzed by CIRCLE (Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement) 20 sketchbook usa kansalaisena 21

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

AMERIKKA JA EUROOPPA Demokratiasta, työstä ja taloudesta

AMERIKKA JA EUROOPPA Demokratiasta, työstä ja taloudesta AMERIKKA JA EUROOPPA Demokratiasta, työstä ja taloudesta Taustaselvitys Paula Tiihonen 2003 Lisätietoja: Valiokuntaneuvos Paula Tiihonen Tulevaisuusvaliokunta 00102 Eduskunta Puh. (09) 432 2084 Faksi (09)

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

Kaukomailta kotikatuun. Valurautaisten kansistojen valmistus, ostot, ja eettisyys

Kaukomailta kotikatuun. Valurautaisten kansistojen valmistus, ostot, ja eettisyys Kaukomailta kotikatuun Valurautaisten kansistojen valmistus, ostot, ja eettisyys FINNWATCH 3/2009 SISÄLTÖ Tiivistelmä........................................ 4 Menetelmät.......................................

Lisätiedot

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Internet ja yhteisöllinen media globalisaatio oikeudenmukaisuus Verkostomuotoinen toiminta Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009 laura lager, kaisa laihiala,

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 52 Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 52 2005 Sitra ja Laura Järvinen

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

4/2008. ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä

4/2008. ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä 4/2008 ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä 2 4/2008 PÄÄKIRJOITUS Hyvää vammaisten päivää Joulukuun 3. päivä vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Käsissäsi Vammaisteema on

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot