sisällysluettelo kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66"

Transkriptio

1 sketchbook usa

2 sisällysluettelo Avaruussukkulan laukaisu Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridan itärannikolla. Ensimmäinen sukkula laukaistiin avaruuteen vuonna 1981 ja keskus on tämän jälkeen näytellyt merkittävää roolia kansainvälisen avaruusaseman rakentamisessa. 3 kappale 1 Ihmiset 4 kappale 2 Kansalaisena 18 kappale 3 Työssä 34 kappale 4 Koulussa 46 kappale 5 Yhteisöt 56 kappale 6 Vapaa-aika 66 kappale 7 Liitteet 84 sketchbook usa

3 Johdanto ihmiset 1 Sketchbook USA: Yhdysvallat tänään on Yhdysvaltain ulkoasianhallinnon joulukuussa 2008 ilmestyneen julkaisun suomenkielinen laitos. Julkaisu tutustuttaa suomalaiset lukijat amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntyyliin. Tarinat, valokuvat ja erilaiset tilastot esittelevät amerikkalaiset työssä ja koulussa, vapaa-ajalla ja yhteisönsä jäseninä. Suomenkieliseen julkaisuun on lisätty liiteosio, joka sisältää perustietoa Yhdysvalloista sekä historiallisen aikajanan. Liitteisiin on myös lisätty suomenkieliset käännökset Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta ja valtiosäännöstä. Sketchbook USA: Yhdysvallat tänään käännöksestä vastaa C.C. Communication/Aino Lahteva ja suomenkielisestä toteutuksesta Juicy Graphics/Jaska Poikonen. Yhdysvaltain suurlähetystön viestintä- ja kulttuuriosasto toivoo, että julkaisu antaa arvokkaan lisän Yhdysvalloista kertovaan suomenkieliseen materiaaliin. Yhdysvallat on pinta-alaltaan maailman kolmanneksi suurin valtio. Yhdysvaltain väkiluku on maailman kolmanneksi suurin. Yhdysvaltain talous on maailman suurin. Yllä on joitakin faktoja Yhdysvalloista 2000-luvun alkupuolelta. Tiedonjyvästen tarkoituksena on kertoa, millainen maa Yhdysvalloista on tullut sen jälkeen, kun ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat uuteen maailmaan ja unelma uudesta, vapaasta kansakunnasta syntyi 500 vuotta sitten. Vuonna 1776 itsenäisyysjulistus toteutti tämän unelman, vain 160 vuotta sen jälkeen, kun englantilaiset olivat rakentaneet ensimmäiset pysyvät asutukset uuteen maailmaan. Irtautuminen Britanniasta johti vallankumoukseen ja synnytti Amerikan Yhdysvallat (the United States of America). Yhdysvaltain perustajat, joita kutsutaan nimellä founding fathers, olivat kaikki valkoisia miehiä. He puhuivat englantia ja olivat koulutettuja maanomistajia. Uuden valtion ensimmäisten vuosien aikana vain perustajien kaltaiset henkilöt saivat äänensä kuuluviin hallituksessa. Sukupolvien vaihtuessa Yhdysvaltoihin saapui kaikkialta maailmasta yhä enemmän maahanmuuttajia, jotka pakenivat sotaa, nälkää, syrjintää ja epätoivoa sekä tavoittelivat unelmaa uudesta, amerikkalaisten periaatteiden mukaisesta elämästä. Sekä naiset että uudet, eri etnisisiä ryhmiä edustavat amerikkalaiset kävivät vaikeita,... perustetaan hallituslaitoksia, joiden oikeutettu valta perustuu hallittavien suostumukseen. itsenäisyysjulistus, 1776 TÄMÄ SIVU: Martin Luther King, Jr., keskellä, johtaa protestimarssia mustien äänestysoikeuksien puolesta vuonna sketchbook usa ihmiset 5

4 Yksi pää, yksi ruumis, yksi mieli Valkoisten eurooppalaisten jälkeläiset kirjoittivat tarinan siitä, kuinka Yhdysvalloista tuli valtio. Jälkeenpäin on osoittautunut, että joitakin kappaleita historiasta jätettiin pois, puhdistettiin tai kirjoitettiin uudelleen. Historiankirjoittajat pyrkivät näin oikeuttamaan tapahtumia, jotka olivat ristiriidassa uuden valtion perusperiaatteiden kanssa. Dokumentit, joista tuli kansakunnan peruskiviä itsenäisyysjulistus ja perustuslaki vuodelta 1787 eivät olleet aivan niin uusia uudessa maailmassa kuin ensimmäiset historioitsijat antoivat ymmärtää. Itse asiassa samankaltaisia periaatteita joskaan ei kirjoitetussa muodossa oli vallalla alkuperäiskansojen keskuudessa jo ennen valkoisten eurooppalaisten tuloa. Irokeesien perustuslaki oli hallinnollinen säännöstö, jota viisi nykyisen koillis-yhdysvaltain intiaaniheimoa noudatti. Tämä 1300-luvun lopulta periytyvä suullinen traditio sisälsi tasavallan ja edustuksellisen hallinnon periaatteet; se antoi yksityiskohtaiset säännöt ehdotusten käsittelyyn, keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja säännöt johtajuuden siirtymisestä. Tärkeintä oli, että se puolusti periaatetta, jonka mukaan hallinto palveli ihmisiä. Täten viisi heimoa on täysin yhdistynyt ja yhteenkietoutunut, yhdistyen yhteen päähän, yhteen ruumiiseen ja yhteen sieluun. Siten he työskentelevät, säätävät lakeja ja hallitsevat yhdessä tulevien sukupolvien parhaaksi. Yhdysvaltain valtion hallinnoimasta pinta-alasta yli 22 miljoonaa hehtaaria kuuluu Amerikan alkuperäiskansoille. Monet pitävät edelleen kiinni hallinnon vanhoista periaatteista. Yhdysvalloissa on 275 intiaanien hallinnoimaa aluetta. Pinta-alaltaan laajin on 6,4 hehtaarin laajuinen Navajo-reservaatti, joka sijaitsee Arizonan, Uuden Meksikon ja Utahin alueilla. Liittovaltio on tunnustanut yli 550 heimohallintoa. Joissain tapauksissa heimohallinnon ovat tunnustaneet vain osavaltiot tai jonkun heimon elossaolevat jäsenet. Liittovaltion tunnustamilla heimoilla on erityissuhde Yhdysvaltain hallitukseen ja niitä koskevat liittovaltion lait, eivät paikalliset osavaltioiden lait. Liittovaltion tunnustamia heimoja kohdellaan itsenäisinä kansakuntina ja niiden suhteita liittovaltion hallintoon Washingtonissa hoidetaan hallitustenvälisinä suhteina. Täten viisi heimoa on täysin yhdistynyt ja yhteenkietoutunut, yhdistyen yhteen päähän, yhteen ruumiiseen ja yhteen sieluun. Siten he työskentelevät, säätävät lakeja ja hallitsevat yhdessä tulevien sukupolvien parhaaksi. IROKEESIEN PERUSTUSLAKI, N LUVULTA jopa verisiä taistoja saadakseen äänensä kuuluviin ja oikeuden äänestää. He voittivat. Nykyään Yhdysvaltain hallituksessa on edustajia kummastakin sukupuolesta sekä maan kaikista etnisistä ryhmistä ja kulttuureista. Monimuotoinen tausta saa ihmiset kunnioittamaan toisiaan ja suhtautumaan muihin ennakkoluulottomasti. Heitä sitovat yhteen usko yksilöön, perheeseen ja yhteiskuntaan. Tästä huolimatta taistelu sukupuolesta ja etnisestä taustasta kumpuavia ennakkoluuloja vastaan jatkuu. TÄMÄ SIVU: Naiset marssivat New Yorkissa vuonna 1970 naisten äänioikeuden 50-vuotispäivän kunniaksi ja vaativat lisää oikeuksia. TÄMÄ SIVU: Navajojen kansallinen neuvosto, vasemmalla, kokoontuu Window Rockissa Arizonassa. Yläasteelaiset pelaavat koripalloa ruokatunnilla Navajo-reservaatissa Utahissa. 6 sketchbook usa ihmiset 7

5 yhdysvaltain väkiluku Vuoden 2007 heinäkuussa Yhdysvaltain väkiluvuksi arvioitiin 301 miljoonaa. Kansakunta ohitti 300 miljoonan rajan vuonna 2006, vain 40 vuotta sen jälkeen, kun väkiluku oli saavuttanut 200 miljoonan rajan vuonna Ikäjakauma 0 14-vuotiaita: 20,2 prosenttia vuotiaita: 67,2 prosenttia yli 65 -vuotiaita: 12,6 prosenttia keskimääräinen ikä Kaikki: 36,6 vuotta Miehet: 35,3 vuotta Naiset: 37,9 vuotta Lähde: U.S. Census Bureau vastakkainen sivu: Tanssija Ballet Folklórico México de Los Hermanos Ávilasta esiintyy Hispanic Heritage -kuukauden juhlissa Wisconsinissa. tämä sivu: Yhdysvaltalainen varusmies Haitista, ylin kuva, matkustaa lautalla kansalaistamisjuhlaansa Ellis Islandille New Yorkissa. Michigan-järven ranta, yllä, houkuttelee sankoin joukoin vieraita Chicagossa. 8 sketchbook usa ihmiset 9

6 Yksi kansa erilaisista ihmisistä Yhdysvaltoja on sanottu maailman etnisesti ja kulttuurillisesti monimuotoisimmaksi maaksi, joka on koskaan ollut olemassa. Monimuotoisuus sai alkunsa, kun Yhdysvaltain laajat ja asuttamattomat alueet houkuttelivat maahanmuuttajia Euroopan tiheään asutuilta alueilta. Länteen muuttaneiden uudisasukkaiden aikaa kuvataan nykyään elävästi kirjoissa ja elokuvissa. Kymmenille miljoonille amerikkalaisille tarinat suvun ponnisteluista uuden kodin puolesta ovat muuttuneet legendoiksi. Joidenkin perheiden muistot ovat paljon tuoreempia ja ne on ikuistettu mustavalkokuviin ja aikanaan vanhasta maailmasta saapuneisiin kirjeisiin. On myös niitä, joille päätös muuttaa Yhdysvaltoihin on muistissa yhtä kirkkaana kuin eilinen. U.S. Census Bureau on antanut seuraavat arviot yhdysvaltalaisten kulttuuri- ja kansallisuustaustoista. Saksalaiset Lähes 49 miljoonaa yhdysvaltalaista on sukua saksalaisille, jotka tulivat Euroopasta Yhdysvaltoihin halvan ja helposti saatavan maan perässä. Tämä on kaukaista menneisyyttä nykypäivän Yhdysvaltain saksalaisille, joista noin 95 % on syntynyt Yhdysvalloissa. Kun selvitetään ihmisten taustoja, saksalaisia sukujuuria löytyy selkeästi enemmän kuin muita. Latinalaisamerikkalaiset Noin 44 miljoonan ihmisen sukujuuret ulottuvat Espanjaan sekä Meksikoon ja muihin espanjankielisiin Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian valtioihin. Latinalaisamerikkalaiset ovat Yhdysvaltain suurin vähemmistöryhmä. Yhdysvaltain kongressin säätämän lain nojalla vuodesta 1968 lähtien syys-lokakuussa on vietetty Hispanic Heritage Month -kuukautta, jolloin kunnioitetaan latinalaisamerikkalaista kulttuuriperintöä. Afrikanamerikkalaiset Yli 40 miljoonaa ihmistä luokittelee itsensä afrikanamerikkalaisiksi. Lukuun sisältyvät afrikanamerikkalaisten ja valkoisten liitoista syntyneet jälkeläiset, joita Yhdysvaltain koko väestöstä on 13,4 %. Määrällisesti eniten heitä asuu New Yorkissa, prosentuaalisesti eniten, 37 %, taas Mississippissä. Useimpien sukujuuret voidaan jäljittää aikaan, jolloin orjuus oli sallittua Yhdysvalloissa. Perustuslain 15. lisäys lopetti orjuuden 1860-luvulla. Tästä huolimatta afrikanamerikkalaiset eivät saaneet kunnon töitä, asuntoja tai äänioikeutta ennen ja 1960-lukuja. Yhdysvallat kunnioittaa afrikanamerikkalaisten osuutta sen historiassa Black History Month -kuukaudella joka helmikuu. Irlantilaiset Lähes 35 miljoonalla yhdysvaltalaisella on irlantilaiset sukujuuret. Määrä vastaa lähes yhdeksänkertaisesti 2000-luvun Irlannin väkilukua. Perunaruton 1840-luvulla aiheuttama Irlannin nälänhätä sai aikaan valtavan muuttoliikkeen Yhdysvaltoihin. Suurin osa maahanmuuttajista oli köyhiä. He kokivat vuosien ajan kurjuutta ja syrjintää ennen kuin sulautuivat valtaväestöön. Irlantilaista sukuperintöä juhlitaan joka vuosi 17. maaliskuuta, jolloin vietetään St. Patrick s Day tä eli Pyhän Patrikin päivää. Italialaiset Noin 18 miljoonaa amerikkalaista polveutuu italialaisista. Tämä etninen ryhmä on hyvin ylpeä italialaisten saavutuksista uuden maailman valloituksessa. He pitävät Kolumbusta yhtenä sankareistaan, sillä vaikka Kolumbus purjehti Espanjan lipun alla löytäessään uuden mantereen ensimmäisenä eurooppalaisena, hän oli syntynyt Genovassa. Kolumbus luuli aikanaan löytäneensä reitin Aasiaan. Uuden maailman nimi, Amerikka, tulee kuitenkin italialaisen löytöretkeilijän, Amerigo Vespuccin, nimestä. Hän ymmärsi ensimmäisenä, että löytynyt manner oli täysin tuntematon. Italia oli 1800-luvun keski- ja loppupuolella yksi Euroopan tiheimpään asuttuja maita, minkä vuoksi monet suuntasivat katseensa kohti Amerikkaa. Aasialaiset 14 miljoonaa Yhdysvalloissa asuvaa aasialaista tulee monista eri maista. Heidän juurensa ulottuvat muun muassa Kiinaan, Japaniin, Filippiineille, Intiaan, Vietnamiin ja Koreaan. Asian-Pacific Heritage Month -kuukautta vietetään joka vuosi toukokuussa. Sen aikana muistetaan ja kunnioitetaan vuonna 1843 saapuneita ensimmäisiä japanilaisia sekä kiinalaisia maahanmuuttajia, jotka auttoivat rakentamaan Yhdysvaltain ensimmäisen koko mantereen halki kulkevan rautatien. Rautatie valmistui vuoden 1869 toukokuussa. Amerikan intiaanit ja Alaskan syntyperäiset asukkaat Noin 4,5 miljoonaa yhdysvaltalaista polveutuu Pohjois-Amerikan alkuperäisistä kansoista. Kaliforniassa, Oklahomassa ja Arizonassa asuu eniten intiaaneja ja alkuperäisasukkaita. Alaskan väkiluvusta noin 20% koostuu Amerikan intiaaneista ja Alaskan alkuperäisasukkaista. Ulkomailla syntyneet U.S. Census Bureau teki vuonna 2006 tutkimuksen, jonka mukaan ulkomailla syntyneitä elää Yhdysvalloissa melkein 36 miljoonaa. Luku on kasvanut 16 % vuodesta Peräti 62 % ulkomailla syntyneistä elää Kalifornian, New Yorkin, Texasin, Floridan ja Illinoisin osavaltioissa. Näitä osavaltioita kutsutaankin maahanmuuttajien takia nimellä the gateway states (porttiosavaltiot). vastakkainen sivu: Irlantilaisia tanssijoita, vasemmalla, esiintymässä St. Patricks Day n paraatissa Denverissä, Coloradossa. New Yorkin Pikku Italiassa, oikealla, paikallinen mies valmistaa perinteisiä italialaisia ruokia vuosittaisessa San Gennaron juhlassa. tämä sivu: Perhe juhlimassa Oktoberfestiä Haysissä, Kansasissa. Juhlaa vietetään vuosittain alueen saksalaisten maahanmuuttajien perinteitä kunnioittaen. 10 sketchbook usa ihmiset 11

7 Läpimurtoja ihmiskunnan hyväksi Se, mitä maailma todella tarvitsee, on auto, joka kulkee 160 km litralla bensiiniä. Tai ehkä tämä maailma tarvitsee välietapin kuusta ulkoavaruuteen suuntautuville matkoille. Tai ehkä tärkeintä onkin ymmärtää paremmin ihmisen sukusolujen perintötekijöitä, jotta voitaisiin kehittää yksilötasoista ennaltaehkäisevää lääketiedettä. Kaliforniassa sijaitsevan X Prize Foundationin visionäärit uskovat, että maailma tarvitsee kaikkea tätä. X Prize Foundation viekoittelee keksijöitä ja uudistajia miljoonien dollarien palkinnoilla kannustaakseen heitä uusiin keksintöihin. Yleishyödyllinen säätiö panostaa koulutukseen ja sen perusajatus on kannustaa kilpailua ja yrittäjyyttä, jotka tuottavat ihmiskuntaa hyödyttäviä tieteellisiä läpimurtoja. Osoitus strategian toimivuudesta saatiin 2004, kun Mojave Aerospace Ventures rakensi ja lensi maailman ensimmäisellä yksityisellä avaruusaluksella. Yhtiö sai suorituksestaan X Prize Foundationilta 10 miljoonan dollarin Ansari-palkinnon, jonka oli rahoittanut iranilais-amerikkalainen yrittäjä Anousheh Ansari perheineen. Google Inc. julisti vuoden 2007 syyskuussa kilpailun 20 miljoonan dollarin Lunar X palkinnosta, jonka voittoon tarvitaan yksityisellä rahoituksella rakennettu kuun pinnalle laskeutuva avaruusalus vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi on luotava robotti, joka kulkee vähintään 500 metriä kuun pinnalla ja välittää video-, kuvaja datamateriaalia maahan. Googlen Lunar X palkinto pyrkii luomaan globaalia yksityistä kilpailua kuuhun pääsemiseksi. Tarkoitus on innostaa ihmisiä ympäri maailman lisäämään avaruustutkimusta, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa, sanoi X Prize Foundationin hallituksen puheenjohtaja Peter H. Diamandis julkistaessaan palkinnon. Avaruuden hyödyntäminen on merkittävästi kohentanut elämänlaatua ja avaruustutkimuksesta saattaa löytyä ratkaisu suurimpiin ympäristöhaasteisiimme energiariippuvuuteen ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi joukko kilpailijoita aloitti työskentelyn vuonna 2006 voittaakseen 10 miljoonan Archon X Prize for Genomics palkinnon. Sen voittaa tiimi, joka onnistuu kehittämään tekniikan, joka pystyy kartoittamaan 100 ihmisgenomia 10 päivässä. Unelmoijia ja tekijöitä Yhdysvallat on rakennettu vakaumuksille, jotka tekevät heistä unelmoijien ja tekijöiden kansakunnan. Amerikkalaiset ovat kansa, jolla on visioita ja tavoitteita, ja jotka luottavat, että heillä on vapaus ja mahdollisuus tehdä unelmistaan totta. Nämä unelmoijat ovat tehneet Yhdysvalloista ihmiskuntaa muuttaneiden ideoiden, innovaatioiden ja tieteellisten läpimurtojen maan. Amerikkalaisten kekseliäisyys ja uteliaisuus ovat laajentaneet ihmiskunnan ymmärrystä maailmankaikkeudesta ja jopa auttaneet luomaan uuden elektronisen maailmankaikkeuden, kyberavaruuden. Amerikkalaiset unelmoijat katsovat maailmaa sellaisena kuin se voisi olla ja amerikkalaiset tekijät panevat pyörät pyörimään, jotta 300 miljoonalla amerikkalaisella olisi koti, ruokaa, vaatteita ja tietoa. He pyörittävät maailman suurinta taloutta ja tuottavat enemmän hyödykkeitä kuin mikään muu maa maailmassa. vastakkainen sivu: Burt Rutan, oikealla, SpaceShipOnen suunnittelija, puhuu avaruusaluksensa esittelytilaisuudessa Ilmailu- ja avaruusmuseossa Washingtonissa. SpaceShipOne oli ensimmäinen yksityisesti rahoitettu avaruusalus ja se sai Ansari-palkinnon vuonna tämä sivu: Steve Jobs esittelee uuden Apple ipod puhelimen. Jobs oli perustamassa Apple-yhtiötä 1976 ja loi siitä monikansallisen yrityksen, joka kehittää tietokoneita ja muuta kulutuselektroniikkaa. Kun kehität uudistuksia, varaudu siihen, että kaikki pitävät sinua hulluna. Larry Ellison, Oraclen perustaja 12 sketchbook usa ihmiset 13

8 innovaatioiden jäljillä the day goes by Jotkut amerikkalaiset keksijät ovat saavuttaneet lähes myyttisen aseman kansanperinteessä. Orville ja Wilbur Wright työnsivät lentävän laitteensa ilmaan hiekkadyyniltä ja antoivat ihmiskunnalle siivet. Thomas Edisonin keksinnöt, jotka tekivät sähkövalosta ja levysoittimesta kaupallisesti toteutettavia, eivät olleet pelkästään laitteita vaan ne loivat 1900-luvun elämäntyylin. Teknologian muutos etenee nykyisin valokuidun nopeudella, eikä 2000-luvun Wrighteista ja Edisoneista ehkä koskaan tule 1900-luvun edeltäjiensä kaltaisia kansallissankareita. He eivät myöskään työskentele piilossa julkisuudesta. Valkoinen talo palkitsee vuosittain mitaleilla heidän työnsä ja aikaansaannoksensa. Tunnustusta saavat henkilöt, joiden työ auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, muuttaa elämäämme ja johtaa keksintöihin, joiden ansiosta Yhdysvallat on maailman johtava talousmahti. Keksinnöille ja keksijöille on myös oma Hall of Famensa, keksijämuseo, jota hallinnoi yksityinen säätiö ja jota tukee Yhdysvaltain Patentti- ja Rekisterihallitus. Ohion osavaltiossa, Akronissa sijaitseva keksijöiden Hall of Fame esittelee keksijöitä, jotka ovat työllään edistäneet inhimillistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystämme. Vierailija voi museossa tutustua henkilöihin, joiden nimet ja kasvot ovat tuntemattomia, mutta joiden työ on muuttanut maailmaa. Paul Baran Paul Baran, joka kutsuttiin keksijöiden Hall of Famen jäseneksi vuonna 2007, kehitti tietoverkkojärjestelmien keskeisen idean - digitaalisen pakettivälitteisen tekniikan. Termi viittaa tapaan välittää dataa erillisinä paketteina, jotka voidaan lähettää päämääräänsä jopa eri reittejä pitkin. Kun kaikki viestin paketit ovat saapuneet perille, muodostetaan niistä jälleen alkuperäinen viesti. Tästä tekniikasta on kehittynyt standardi, jolle tietoliikenneverkot nykyään rakentuvat ja sen ansiosta digitaaliset verkot ovat joustavampia, luotettavampia ja edullisempia kuin aiempi virtapiiritekniikkaan perustunut välitystekniikka. Baran syntyi Puolassa ja muutti Yhdysvaltoihin lapsena. Harold Rosen Harold Rosen keksi, kuinka satelliitit saatiin pyörimään niiden liikkuessa maata kiertävällä radallaan. Tämä teknologinen läpimurto mahdollisti globaalien tietoliikenneverkkojen vaatimien satelliittien rakentamisen. Tietoliikenneverkot tukeutuvat satelliitteihin, jotka ovat synkronisesti samalla kiertoradalla planeettamme kanssa. Rosen suunnitteli ryhmänsä kanssa keveän, maan suhteen paikallaan pysyvän satelliitin, jonka sijainti pysyy vakaana satelliitin oman pyörimisliikkeen avulla. Rosen työskenteli Hughes Aircraft -yhtiön palveluksessa 1950-luvun lopulla satelliittia suunnitellessaan. Sen avulla voitiin toteuttaa ensimmäinen valtameren ylittävä televisiolähetys Tokion olympialaisista vuonna vastakkainen sivu: Vasemmalta oikealle, Harold Rosen oikealla ja Tom Hudspeth ja Optus B-satelliitin malli. Optus B kehitettiin ensimmäisestä geosynkronisella radalla kulkeneesta Syncomsatelliitista; muusikko ja keksijä Les Paul kitaroineen. Paul ansioitui kehittämällä täysin uuden äänitystekniikan 1900-luvun lopulla; Paul Baran tunnetaan nopeiden tietoliikenneverkkojen kehittäjänä. tämä sivu: Steve Wozniak asentaa tietokonetta toimistossaan vuonna Les Paul Les Paul keksi kiinteärunkoisen sähkökitaran, joka johti populaarimusiikin muutokseen. Paul oli suosittu esiintyjä 1950-luvulla, mutta hän kehitti myös äänitystekniikoita, jotka mullistivat musiikkiteollisuuden. Vaikka Paulin oma suosio hiipui rockin syntyessä, hänen kehittämänsä moniraitaäänitystekniikat antoivat artisteille uusia mahdollisuuksia äänisävyjen ja sävellajien esittämiseen. Steve Wozniak Steve Wozniakin tarina mikrotietokoneen kehittäjänä on saavuttanut lähes myyttiset mittasuhteet informaatioteknologiateollisuuden piirissä: nuori mies, joka oli nikkaroinut koko ikänsä, rakensi autotallissaan kojeen, joka muutti maailman. Wozniak ja Steve Jobs, hänen ystävänsä yläasteajalta, perustivat Apple Computer -yrityksen vuonna Vuoteen 1981 mennessä Applesta oli tullut 500 miljoonan dollarin liikeyritys. Wozniak jätti Applen saattaakseen loppuun sähköinsinööri- ja tietokoneopintonsa. Hän toimii aktiivisesti hyväntekeväisyystyössä keskittyen erityisesti lapsiin ja tietokoneisiin. 14 sketchbook usa ihmiset 15

9 Nuoria keksijöitä K eksimisen ja keksintöjen tarkoitus on löytää tapa tehdä jokin asia paremmin. Tämä yhdistää neljää hyvin erilaista nuorta amerikkalaista, jotka saivat tunnustusta työstään vuonna Heidät valittiin Nuorten keksijöiden kansallisgalleriaan (National Gallery for America s Young Inventors). Heidän keksintöjään ovat mm. syöpäkasvainten löytäminen uusin menetelmin, maatalouden aiheuttaman pohjavesien saastumisen vähentäminen, autojen ilmastoinnin tehostaminen ja katastrofin kohdanneiden yhteisöjen uudelleenrakentaminen. Alexandra Courtis Davisista Kaliforniasta keksi nanopartikkelin, joka löytää kasvaimen solutasolla. Anup Myneni ja Gabrielle Marie Strike Yorktownista Virginiasta kehittivät menetelmän, jolla suojellaan jokia ja puroja vaarallisen korkeita typpipitoisuuksia sisältäviltä maatalouden jätevesivirtaamilta. Ananth Ram ja Arun Venkatraman Planosta Teksasista puuttuivat paikalliseen, korkeista ilman lämpötiloista johtuvaan ongelmaan. He vähensivät autojen ilmastointijärjestelmien energiankulutusta ehdottamalla muutoksia autojen ikkunoiden sävytystä koskeviin määräyksiin. Luonnonkatastrofien ja sotien kodittomiksi jättämät ihmiset inspiroivat pennsylvanialaisen Micah Tollin kehittämään prosessin, jolla tuotetaan kevyttä, ilman työkaluja työstettävää väliaikaissuojien rakennusmateriaalia. Nuorten keksijöiden kansallisgalleria on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Erityistä huomiota on suunnattu keksintöihin, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Galleria nostaa esiin nuorten keksijöiden saavutuksia ja toiminta-ajatuksensa mukaisesti se pyrkii erityisesti valamaan uskoa siihen, että opiskelijat voivat ratkaista todellisia ongelmia. tämä sivu: Alexandra Courtis, vasemmalla, kotonaan tiedepalkintojensa keskellä. Oikealla: Rachel Kaminsky pääsi loppusuoralle nuorten keksijöiden kilpailussa kehittämällään sipulileikkurilla. Kilpailua sponsoroivat Yhdysvaltain luonnontieteiden opettajien liitto ja Sears Craftsman -yritys. vastakkainen sivu: Nuori keksijä Micah Toll kannattelee asuinsuojan katto-osaa, jonka materiaalin hän on suunnitellut. 16 sketchbook usa ihmiset 17

10 kansalaisena at work 23 Yhdysvaltain kuudestoista presidentti, Abraham Lincoln ( ), kuvaili 1863 pitämässään puheessa maan hallituksen olevan kansalaisten hallitus, joka on valittu kansalaisten toimesta kansalaisia varten. Yhdysvaltain sisällissota oli tällöin raivokkaimmillaan. Puolitoista vuosisataa myöhemmin Lincolnin kuvailema hallitus jatkaa toimintaansa ihmisten hyväksi. Myös kansalaiset palvelevat maataan hyvin tärkeillä tavoilla. Kansalaisten toimesta valittu hallitus on riippuvainen niistä ihmisistä, jotka ottavat asioista selvää, työskentelevät niiden puolesta ja panostavat yhteisöihinsä ja maahansa. Kansalaisten valitsema hallitus voi olla olemassa ainoastaan, jos maan asukkaat valitsevat johtajansa vapailla ja rehellisillä vaaleilla. Äänestäminen on yksi kansalaisten perusoikeuksista sekä -velvollisuuksista. Heillä on siis oikeus vaikuttaa siihen miten heitä hallitaan ja Vastakkainen sivu: Nuori äänestäjä kuuntelee tarkkaavaisesti vaalikeskustelua Kansas Cityssa, Missourissa. tämä sivu: Vapaaehtoiset auttavat äänestyspisteellä Kaliforniassa. velvollisuus ottaa selville millaisia ehdokkaita ja vaihtoehtoja on tarjolla. Yhdysvallat perustettiin pitkälti kansalaisten halusta osallistua hallituksen päätöksentekoon. Kun perustuslaki kirjoitettiin vuonna 1787, vain miehillä, jotka omistivat maata, oli oikeus äänestää. Tämä johtui siitä, että heillä ajateltiin varallisuutensa tähden olevan mielenkiintoa palvella yhteiskuntaa. Heidän uskottiin olevan myös tarpeeksi itsenäisiä ja koulutettuja päättämään tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Yleinen äänioikeus saatiin aikaan sitkeydellä monien taisteluiden, perustuslain jatkuvan uudelleenarvioinnin sekä erilaisten tulkintojen jälkeen. Kaikkein tärkein poliittinen virka on yksityisellä kansalaisella. Louis D. Brandeis, Yhdysvaltain korkeimman oikeuden varatuomari, Äänioikeus velvoittaa kansalaisia ottamaan selvää viranomaisten käsittelyssä olevista niin lähiympäristöä kuin koko maailmaa koskevista asioista. Pelkästään amerikkalaiseksi syntyminen, uskollisuudenvalan antaminen tai äänestäminen eivät tee amerikkalaisesta hyvää kansalaista. Näiden lisäksi henkilön tulee kunnioittaa muiden oikeuksia sekä olla vastuuntuntoinen ja myötätuntoinen 18 sketchbook usa kansalaisena 19

11 TÄMÄ SIVU: Vapaaehtoiset rakentavat leikkikenttää Highland Parkissa, Michiganissa. Nuoret äänestäjät liikkeellä perhettä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kansalaisuus velvoittaa rehellisyyteen ja oikeudemukaisuuteen muita kohtaan ilman ennakkoluuloja. Se vaatii kuria, pitkäjänteisyyttä ja jo mainittujen ihanteiden kunnioitusta. Vuosisata sen jälkeen, kun Lincolnin puhe selvensi Yhdysvaltain hallituksen ja kansalaisten välejä, presidentti John F. Kennedy ( ) tarjosi toisenlaisen määritelmän kansalaisuudesta. Virkaanastujaispuheessaan Kennedy nimittäin kehotti: Älkää kysykö mitä maa voi tehdä teidän hyväksenne kysykää, mitä te voitte tehdä maanne hyväksi. Lyhyen hallintokautensa aikana Kennedy hahmotteli toimintatapoja, jotka hävittäisivät maasta viimeisetkin sitkeät köyhyyden rippeet. Kennedy innosti nuoria liittymään hallituksen köyhyydenvastaisiin ohjelmiin, joista osa toimi ulkomailla ja osa maan omissa kaupungeissa. Vaikka Kennedyn ura loppui ennenaikaisesti salamurhan takia, hänen oltuaan virassa vain tuhat päivää, hänen virkaanastujaispuheensa VASTAKKAINEN SIVU: Rock the Vote vie sanomansa nuorille kevätloman aikana Floridassa, yllä; sekä bussikiertueella Kaliforniassa. innostaa vieläkin amerikkalaisia kysymään paitsi mitä he voivat tehdä maansa hyväksi, myös toimimaan ja auttamaan maatansa, yhteiskuntaansa ja maailmaa. Seuraavilla sivuilla kuvaillaan asioita ja velvollisuuksia, joita amerikkalaiset hoitavat vapaaehtoisesti ollakseen hyviä kansalaisia ja parantaakseen naapurustoaan. Sadattuhannet ihmiset ovat viroissa, joissa he palvelevat kuntaa tai kaupunkia. Kymmenet miljoonat käyttävät vapaa-aikaansa tekemällä vapaaehtoistyötä hyväntekeväisyysjärjestöissä, jotka toimivat paremman maailman puolesta. Amerikkalaiset osallistuvat maansa toimintaan tuhansin eri tavoin, koska he ymmärtävät, että sen kansalaisuus on etuoikeus. Amerikkalaisten äänestysprosentti laski hieman 1900-luvun loppupuolella. Tähän ei ole yhtä yksittäistä syytä. Jotkut ihmiset uskovat, ettei heidän äänensä merkitse lopputuloksissa. Jotkut ovat kyllästyneitä mediakeskeisiin vaalikampanjoihin. Jotkut kokevat olevansa liian kiireisiä äänestääkseen kaikissa vaaleissa. Selkeä suunnanmuutos on nähtävissä vuosien 2000 ja 2004 sekä 2004 ja 2008 presidentinvaalien välisinä aikoina, jolloin äänestysinto kasvoi huomattavasti erityisesti nuorten äänestäjien keskuudessa. Perinteisesti nuoret ovat äänestäneet laiskemmin kuin iäkkäämmät kansalaiset. Alla oleva taulukko kuvaa vuotiaiden sekä yli 30-vuotiaiden äänestyskäyttäytymistä presidentinvaaleissa vuodesta 1972 lähtien. Osa kunniasta nuorten äänestysprosentin nousulle kuuluu ryhmille, jotka yhteistoimin ovat pyrkineet kohottamaan nuorten äänestysintoa. Tällaisia ovat esimerkiksi Rock the Vote sekä Declare Yourself liikkeet. Ne ovat menestyksekkäästi lisänneet nuorison kiinnostusta politiikkaan ja saaneet miljoonia uusia vuotiaita äänestäjiä rekisteröitymään. Amerikkalaiset levy-yhtiöt perustivat Rock the Vote ohjelman vuonna 1990 ja alusta lähtien se on yhdistetty nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa vaaleihin. Rock the Vote on tuottanut tiedotusmateriaalia ja televisioituja erikoislähetyksiä sekä järjestänyt konsertteja, joissa esiintyneet tähdet ovat rohkaisseet nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon äänestämällä. Rock the Vote on muuttunut ajan kuluessa nykyään sekä sen kotisivuilla että Facebook-profiilissa voi rekisteröityä äänestäjäksi. Rock the Vote on myös kansainvälistynyt samankaltaisia ohjelmia on syntynyt eri puolilla maailmaa mm. Australiassa, Irlannissa ja Meksikossa. Declare Yourself kuvaa itseään kansalliseksi kampanjaksi, joka on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon, ja pyrkii saamaan jokaisen yli 18-vuotiaan amerikkalaisen äänestämään. Televisiotuottaja Norman Learin vuonna 2003 perustama Declare Yourself käyttää tähtiesiintyjiä saadakseen yhteyden nuoriin. Se sponsoroi peruskoululaisille eli tuleville äänestäjille suunnattua koulutusta ja on tehnyt paljon yhteistyötä mm. MySpacen, Yahoo!:n, YouTuben sekä Googlen kanssa. Rock the Vote ja Declare Yourself ovat onnistuneet saamaan yli kolme miljoonaa uutta äänestäjää vaaliuurnille. Äänioikeuden kehitys Äänestysprosentti 1787 Vain valkoiset, miespuoliset maanomistajat saivat äänestää. Heitä oli täysi-ikäisistä, valkoisista miehistä noin kolme viidesosaa. Myöhemmin myös veroja maksavat miehet, jotka eivät omistaneet maata, saivat äänioikeuden. 80% 1850 Ehto, että ainoastaan maanomistajat saivat äänestää, lakkautettiin kaikissa osavaltioissa Äänioikeus ulotettiin kaikkiin valkoisiin miehiin. 70% 1868 Yhdysvaltain perustuslain 14. lisäys asetti äänioikeudelle 21 vuoden ikärajan. 60% lisäys, joka vahvistettiin heti sisällissodan ( ) jälkeen yhdessä orjuuden lakkauttamisen kanssa, takasi miespuolisille kansalaisille äänioikeuden rodusta, väristä ja menneisyydestä riippumatta Kymmenien vuosien taistelun jälkeen 19. lisäys perustuslakiin antoi naisille äänioikeuden. Yhdysvaltain liityttyä ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1917 kävi selväksi, ettei maa voinut taistella demokratian puolesta, jos se kielsi puolelta väestöstään äänioikeuden. 50% 40% 30% AGES lisäys perustuslakiin alensi äänestysikärajan 18 vuoteen, sillä Vietnamissa oli taistellut tuhansia, ilman äänioikeutta olevia vuotiaita. Lähde: U.S. Census Bureau surveys analyzed by CIRCLE (Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement) 20 sketchbook usa kansalaisena 21

12 Verkko-kampanjat Internetin käytön laajentuessa verkko-media näyttelee yhä suurempaa roolia poliittisissa kampanjoissa. Alkuun Internetiä käytettiin vain keinona värvätä vapaaehtoisia ja kerätä rahalahjoituksia kampanjoille. Nyt se on jo erottamaton osa ehdokkaiden ja kansan välistä kommunikaatiota. Useat Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat käyttivät esimerkiksi Myspace- ja Facebook-yhteisöpalvelimia vuoden 2008 kampanjoissaan. Myspacen perustaja, Tom Anderson, sanookin, että sivusto tavoittaa myös ne ihmiset, jotka eivät seuraa politiikkaa perinteisten medioiden kautta. Myspace-profiili saattaa herättää enemmän kiinnostusta heille tutuilla tavoilla, Anderson kertoo. He voivat oppia tuntemaan ehdokkaansa samalla tavoin kuin ystävänsä. YouTube-videosivusto teki historiaa presidenttiehdokkaiden kampanjoidessa, kun sen kautta ilmeni aivan uusi taso äänestäjien aktiivisuudessa. YouTube liittyi yhteen Cable News Network -televisioyhtiön (CNN) kanssa järjestääkseen televisioituja väittelyjä puolueiden vuoden 2008 ehdokkaiden kesken. Perinteinen väittelymalli antaa journalistien esittää ehdokkaille kysymyksiä, mutta vuoden 2008 vaaleissa Internetin kautta saman mahdollisuuden saivat kaikki sen käyttäjät. Yksittäiset äänestäjät esittivät ehdokkaille kysymyksiä YouTubeen ladattujen videoiden kautta ja ehdokkaat kokoontuivat vastaamaan näin esitettyihin kysymyksiin CNN:n televisioimassa tapahtumassa, joka pidettiin erikseen demokraateille ja republikaaneille. Vastakkainen sivu: Lapsetkin osallistuvat ja antavat tukensa poliittisille ehdokkaille. Tämä sivu: Yllä, valmistelut käynnissä ennen CNN:n ja YouTuben järjestämää presidentin vaalien esivaaliväittelyä; vapaaehtoiset korkeakouluopiskelijat auttavat Austinissa, Texasissa, piristämään ympäristöä istuttamalla puita. 22 sketchbook usa kansalaisena 23

13 Lakialoitteet Yhdysvalloissa ei järjestetä vaaleja ainoastaan ehdokkaiden valitsemiseksi. Äänestäjiä pyydetään usein myös päättämään kotialueensa tai osavaltionsa yleisistä toimintatavoista. Tämänkaltaiset asiat päätyvät äänestykseen joko kansalaisaloitteena tai lainsäädäntöelimen ehdotuksena. Kansalaisaloite on kansalaisten käytössä oleva keino ehdottaa muutoksia politiikkaan. Lakiehdotus on taas esimerkiksi osavaltion lainsäädäntöelimen, luottamushenkilön, hallituselimen tai komission tekemä ehdotus. Kansalaisaloitteet eivät ole kaikissa osavaltioissa sallittuja, minkä vuoksi vaalivuoden aikana koko valtiossa käsitellään yleensä huomattavasti enemmän lainsäädäntöelinten tekemiä ehdotuksia. Esimerkiksi vuonna 2006 kansalaisten äänestettävänä oli 204 osavaltion laajuista ehdotusta. Näistä 79 oli kansalaisaloitteita ja 125 lainsäädäntöelimen tekemiä ehdotuksia. Mitä aloitteet ja ehdotukset koskevat? Usein aiheena ovat sen hetken kuumat kysymykset, joihin kansalaiset eivät tunne saavansa kunnon vastausta virkaanvalituilta luottamushenkilöiltä, tai joita jokin yksityisiä etuja ajava järjestö nostaa esille. Lainsäädäntöelimen tekemät uudet toimintalinjaukset tai lait eivät aina saa yksimielistä vastaanottoa lainsäätäjien keskuudessa, jolloin lainsäätäjien mielestä kansalaisten tulisi päättää kyseisestä asiasta äänestämällä. Aloitteita on tehty aina verotuksesta omistusoikeuteen ja terveydenhuollosta kulkuneuvoja koskeviin asioihin. Aloitteet antavat kansalaisille mahdollisuuden nostaa valokeilaan heitä huolestuttavia aiheita sekä ilmaista mielipiteensä äänestyksessä. vastakkainen sivu: Kaksi esimerkkiä kansalaisaloitteen tekemisestä Washingtonin osavaltiossa: yllä, toimistotyöntekijä laskee koulutukseen liittyvän vetoomuksen allekirjoitusten määrää; alla, maanviljelijä traktorinsa selässä Seattlessa yllyttää kansalaisia äänestämään omistusoikeuteen liittyvässä kansalaisaloitteessa. TÄMÄ SIVU: Nebraskan kuvernööri Dave Heineman, oikealla, esittää ehdotuksensa verovähennyksistä. Raymond Aguilar, alla, vannomassa virkavalaansa. 50 osavaltiota Yhdysvaltain kongressin kokoontuessa Washington DC:ssä, viidenkymmenen osavaltion lainsäädäntöelimet kokoontuvat vastaavasti keskustelemaan osavaltion asioista osavaltioiden pääkaupungeissa ja säätämään omia asukkaitaan koskevia lakeja. Kongressilla ja 49 osavaltiolla on kaksikamarijärjestelmä, jossa kahdella puolueella, demokraateilla ja republikaaneilla, on valta-asema. Ainoastaan Nebraskalla on käytössä yksikamarijärjestelmä, jonka kaikki jäsenet kuuluvat sitoutumattomiin. Yhteensä 7382 vaaleilla valittua yhdysvaltalaista palvelee osavaltioiden perustuslaeissa määritellyn ajan osavaltioiden lainsäädäntöelimissä luvulle asti osavaltioiden lainsäädäntöelimet kokoontuivat yleensä joka toinen vuosi tietyksi ajaksi. Niihin kuuluvat henkilöt olivat huonosti palkattuja ja heillä oli vain vähän henkilökuntaa. Nykyään tilanne on toinen. Monissa osavaltioissa lainsäädäntöelin pitää vuosittaisia kokouksia, palkat ovat parantuneet ja henkilökuntaa on enemmän. Aika, mikä lainsäätäjältä kuluu työnsä hoitamiseen, vaihtelee huomattavasti osavaltiosta toiseen. Yleisesti ottaen suurissa teollistuneissa osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, Michiganissa, New Yorkissa ja Pennsylvaniassa, lainsäätäjän ammatti on kokopäiväinen. Kooltaan ja väestömäärältään pienemmissä osavaltioissa, kuten Montanassa, New Hampshiressa ja Pohjois- ja Etelä-Dakotassa, osavaltion lainsäätäjän työ vie kyseisen henkilön ajasta noin 50 %. Lainsäätäjien palkoissa heijastuu työn vaativuus. Osavaltioissa, joissa työtä on eniten, heille maksetaan niin paljon, ettei lainsäätäjän tarvitse etsiä muita tulonlähteitä. Toisessa ääripäässä ovat lainsäätäjät, joiden palkka on niin alhainen, että he jatkavat työntekoa yksityissektorilla turvatakseen riittävän elintason itselleen. Osavaltioiden lainsäädäntöelinten paikat Paikkoja yhteensä Demokraatit Republikaanit sitoutumattomat/ muut Tyhjiä Senaatti 1,971 1, * 1 Edustajainhuone 5,411 2,978 2, *49 sitoutumatonta istuu Nebraskan hallituksessa. Lähde: National Conference of State Legislatures, sketchbook usa kansalaisena 25

14 kalifornia kantaa vastuuta ympäristöstä Kalifornian osavaltio sijaitsee Tyynen valtameren rannikolla, sen pinta-ala on 425,620 neliökilometriä ja siellä asuu 38 miljoonaa ihmistä. Jos Kalifornia olisi itsenäinen valtio, sillä olisi maailman viidenneksi suurin talous. Sen kasvihuonepäästöt olisivat maailman yhdeksänneksi suurimmat. Kasvihuonepäästöjen määriä on mitattu Kaliforniassa jo lähes 20 vuoden ajan ja päästöjen vähentämiseen on pyritty aktiivisesti. Kalifornia, joka vuodesta 2004 lähtien on entisestään tehostanut ympäristönsuojeluohjelmiaan, on hyvä esimerkki siitä, miten osavaltiotasolla ympäristöhaasteisiin ja kansalaisten huolenaiheisiin vastataan. piirikunnassa sijaitsevalla Parducci Wine Cellarsilla on kunnia olla Yhdysvaltojen ensimmäinen viinitila, jolla ei ole lainkaan hiilijalanjälkeä. Miljoona aurinkopaneelia Vuonna 2006 voimaan tulleen lain mukaan kalifornialaiset, jotka tuottavat kotinsa tai yrityksensä tarvitseman energian aurinkopaneeleilla, voivat myydä mahdollisen ylijäämäenergian energiayhtiöille. Osavaltio toivoo näin kannustavansa miljoonaa kotia tai yritystä tuottamaan energiansa aurinkopaneeleilla vuoteen 2018 mennessä. Suunnitelman avulla voitaisiin tuottaa 3000 megawattia puhdasta energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 3 miljoonalla tonnilla; tämä vastaisi miljoonan auton vähentämistä liikenteestä. Uusi standardi polttoaineiden hiilidioksidimäärille (LCFS=Low Carbon Fuel Standard) Tammikuussa 2007 Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger allekirjoitti asetuksen, joka määräsi osavaltiossa myydyn, autoissa käytettävän polttoaineen hiilidioksidi-intensiteettiä vähennettäväksi 10 prosentilla 2020 mennessä. (Hiilidioksidi-intensiteetti tarkoittaa päästöjen määrää suhteessa käytetyn energian määrään.) Kalifornian osavaltion Internet-sivuston mukaan LCFS on maailman ensimmäinen standardi autojen kasvihuonekaasupäästöille ja sen avulla voidaan vähentää autoliikenteen saastuttavuutta 10 prosentilla. Sierra Nevada Conservancy (SNC) Kuvernööri Arnold Schwarzenegger päätti Sierra Nevadan luonnonsuojelualueen perustamisesta vuonna Tämä 20 miljoonan hehtaarin alue on hyvin merkittävä Kalifornian ympäristölle ja taloudelle, sillä sieltä tulee 65 prosenttia Kalifornian juomavedestä ja puolet kaikesta puutavarasta. Kalifornian nollatoleranssi jätteidentuotannolle (Zero Waste California) Kalifornian osavaltio on vuosien ajan pyrkinyt vähentämään jätteidentuotantoaan. Kampanjan tunnuslause on vähennä kulutusta, uusiokäytä ja kierrätä ja sen kotisivuilla on kuluttajille monenlaista informaatiota: vinkkejä autonrenkaiden käyttöiän pidentämiseen, tietoa ongelmajätteen kierrätyspaikoista ja ympäristölainsäädännön uudistuksista, kuten vuoden 2007 laista, jolla kaupat velvoitetaan järjestämään muovikassien kierrätys. Energiatehokkuuden keskus Vuonna 2006 Kalifornian osavaltio myönsi 1 miljoonan dollarin apurahan Davisin yliopistolle Kaliforniassa energiatehokkuuskeskusta varten. Tutkijat, liike-elämä ja sijoittajat toimivat yhdessä innovaatioiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen saamiseksi kaupalliseen tuotantoon ja Kalifornian asukkaiden käyttöön. Kalifornian ympäristövirasto arvioi tehokkaaseen energiankäyttöön perustuvan teknologian mahdolliseksi markkina-arvoksi jopa 180 miljoonaa dollaria vuosittain. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kalifornia on asettanut tavoitteekseen leikata kasvihuonepäästöjään vuoden 1990 tasolle vuoteen 2020 mennessä, mikä merkitsee 25 prosentin vähennystä. Lisäksi päästöjä pyritään vähentämään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Jotkut kalifornialaisyritykset ovat jo ryhtyneet vapaaehtoisesti vähentämään päästöjään. Mendocinon tämä sivu: Vasemmalta oikealle, luonnonkaasulla kulkeva lavaauto; Paul Dolan, vasemmalla, sekä Tim Thornhill Parduccin viinitilalta; järvimaisema Sierra Nevadan vuoristosta. Vastakkainen sivu: Vasemmalta oikealle, tyypillinen nelihenkinen perhe tuottaa 500 kiloa kierrätettävää jätettä ja 2400 kiloa kaatopaikkajätettä vuosittain, vasemmalla; julkiset kulkuvälineet ovat vaihtoehto autoilulle; aurinkopaneelikatto San Diegossa. 26 sketchbook usa kansalaisena 27

15 Paikallishallinto Jokainen Yhdysvaltain 50 osavaltiosta on jaettu moniin paikallisiin hallintoalueisiin kuten kaupunkeihin ja piirikuntiin. Piirikuntaan voi kuulua monia erinimisiä paikkoja, mutta kaupungit hallitsevat vain omaa nimeään kantavaa aluetta. Se, miten aluetta hallitaan, vaihtelee paikasta toiseen. Tavoite on kuitenkin kaikkialla sama: varmistaa tärkeiden päivittäispalveluiden saanti ja turvata kansalaisten hyvinvointi. Tässä muutama esimerkki paikallishallinnon monimuotoisuudesta: Yhdysvalloissa on piirikuntaa, joiden pinta-ala vaihtelee aina Virginiassa sijaitsevan Arlington Countyn 67 neliökilometristä Alaskan North Slope Borough n neliökilometriin. Väkiluku taas vaihtelee Texasin Loving Countyn 140 asukkaan ja Kalifornian Los Angeles Countyn 9,2 miljoonan asukkaan välillä. Yleisesti ottaen paikallishallinto suorittaa osavaltioiden niille määräämiä tehtäviä. Piirikuntien hallitukset ovat velvollisia järjestämään vaalien käytännön asiat. Ne rekisteröivät uudet äänestäjät, postittavat tietoa äänestäjille, valitsevat äänestyksessä käytettävät laitteet, perustavat äänestyspaikkoja, palkkaavat niissä tarvittavat työntekijät sekä laskevat ja vahvistavat äänestyksessä annetut äänet. Paikallishallinto huolehtii myös kiinteistöjen arvon arvioimisesta verottajaa varten sekä kiinteistökauppakirjoista pidettävästä rekisteristä. Se pitää kirjaa myös syntymistä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallishallinnon tärkein tehtävä on kuitenkin taata ne palvelut, jotka vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään. Ne huolehtivat kotitalousveden puhtaudesta, roskien keräämisestä, teiden päällystämisestä ja siitä, että valtion rahoittamat koulut ovat kaikkien lasten käytettävissä. Mahdollisissa vaarallisissa poikkeustiloissa paikallishallinto on paikalla poliisien, palomiesten ja ensihoitajien muodossa suojelemassa ja auttamassa asukkaita. On sanomattakin selvää, että paikallishallinnon työ on lähellä kansalaisten jokapäiväistä elämää. Hallituksen verkko-palvelut Yhdysvaltain kansalaisilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä hallitukseensa vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Suurin osa kansalaisista voi käyttää Internetiä selvittääkseen mitä heidän alueensa viranomaiset tekevät roskienkeräyksen tai teiden kuoppien korjaamisen eteen. He voivat myös olla yhteydessä virastoihin ja vaikkapa uusia ajokorttinsa tai passinsa Internetin kautta. Monet virastot ottavat myös muutosehdotuksia koskevia mielipiteitä vastaan sähköisesti. Lähes kaikilla hallituksilla, olivat ne sitten liittovaltion, osavaltion tai paikallishallinnon hallituksia, on omat informatiiviset sivustonsa, jotka voi löytää helposti -osoitteen kautta. Paikallishallintojen ja osavaltioiden hallintoelinten sivut löytyvät myös State and Local Government -sivuston (www.statelocalgov.net) kautta. Vastakkainen sivu: Metsänvartijat antavat kasvot Yhdysvaltain metsähallituksen tavoitteille pitää huolta luonnosta. Metsähallituksen hoidon alaisuudessa on yli 78 miljoonaa hehtaaria metsiä. tämä sivu: Roska-auton kuljettaja, ylhäällä, kerää kerrostalon roskat Oaklandissa, Kaliforniassa; palomies Rockvillessä, Marylandissa, siivoaa asuntopalon jälkiä. 28 sketchbook usa kansalaisena 29

16 Kehittyvä uutismedia Yhdysvaltain perustuslain 1. lisäys takaa lehdistönvapauden. Joukkotiedotusvälineet ovat yksityisten kansalaisten, organisaatioiden sekä yksityisten ja julkisten yritysten ja yhtiöiden eivätkä hallituksen omistamia. Amerikkalaiset luottavat siihen, että vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet tarjoavat heille tietoa tapahtumista kaikista eri näkökulmista. Kansalaisilla on laaja valikoima vaihtoehtoisia lähteitä. Esimerkiksi Chicagossa asukkaat voivat valita viidestätoista päivittäisestä tai viikoittaisesta sanomalehdestä, kahdestatoista televisioasemasta, neljästä uutisradiosta ja yhdestä aikakauslehdestä, jotka kaikki ovat paikallisia. Maailmanlaajuisen mediaoppaan, Mondo Timesin, mukaan Chicagossa sijaitsevat kustantajat julkaisevat lisäksi kuuttatoista sanomalehteä ja yhdeksäätoista aikakauslehteä, jotka tarjoavat tietoa paikallisista asioista aina viihteestä urheiluun ja taloudesta tieteeseen. Chicagon asukkailla ja kaikilla amerikkalaisilla on mahdollisuus seurata tämän lisäksi maanlaajuisia aikakauslehtiä, kaapelitelevisiota, satelliittiradiota ja selata Internetiä. Suuri osa amerikkalaisista katsoo ainakin osan uutisista televisiosta. Ennen 1980-lukua kolme isoa televisioyhtiötä tarjosi suurimman osan televisiouutisista. Päivittäisten uutisten lisäksi ne tarjosivat enimmäkseen viihdeohjelmia. Vuonna 1980 CNN mullisti televisioalan tarjoamalla uutisia ympäri vuorokauden ja jokaisena viikonpäivänä. Toiminta sai huomiota myös kansainvälisesti ja sen menestyksen innoittamana perustettiin monia muita uutiskanavia. Aikaisemmin metropolien päivittäiset uutislehdet ja television iltauutiset olivat tärkeimmät uutislähteet. Nykyään kaapelitelevisio on kaapannut huomattavan osan uutisyleisöstä. Yksi syy tähän saattaa olla se, että ihmiset huomaavat helpommin kaapelikanavien erot uutisoinneissa. Kysely, jonka teki Pew Research Center for the People and the Press -niminen tutkimuskeskus, paljasti, että 74 % katsojista pitää kolmen suurimman uutiskaapelikanavan uutislähetyksiä lähes samanlaisina. 48 % taas huomasi kaapelikanavien uutisissa olevan selkeitä eroja.. Politiikan seuranta tiedotusvälineittäin Televisio 72 % 71 % Sanomalehdet 60 % 30 % Radio 19 % 13 % Lahjana vapaaehtoistyö Internet 3 % 26 % Aikakauslehdet 11 % 4 % Lähde: Pew Research Center for the People and the Press Yhteiskunnan hyväksi toimiminen on erottamaton osa amerikkalaisuutta. Noin 60 miljoonaa ihmistä, eli neljäsosa Yhdysvaltain 16 vuotta täyttäneistä, käyttää säännöllisesti vapaa-aikaansa erilaisten järjestöjen hyväksi. Teini-ikäiset siivoavat roskia jokivarsilta, isät valmentavat koripallojoukkueita ja ikäihmiset lukevat sairaaloissa potilaille. Nämä ihmiset tekevät osansa paremman yhteisön puolesta. U.S. Bureau of Labor Statistics -viraston mukaan vapaaehtoiset käyttävät keskimäärin 52 tuntia vuodessa vapaaehtoistyöhön. Naiset tekevät vapaaehtoistyötä useammin kuin miehet. Lähes 30 % naisista ja 23 % miehistä toimii vapaaehtoisina. Eroja sukupuolten välillä löytyy myös siinä, mille toiminnalle he lahjoittavat aikaansa. Naiset järjestävät hyväntekeväisyyskeräyksiä tai toimivat koulunkäyntiavustajina ja opettajina. Miehet tekevät ruumiillista työtä, valmentavat ja toimivat urheilujoukkueiden valvojina. Vapaaehtoistyön lisäksi miljoonat amerikkalaiset lahjoittavat vuoden tai useammankin elämästään palvellakseen maataan liittymällä armeijaan, rauhanturvajoukkoihin tai kotimaassa toimivaan AmeriCorpsiin. Yhdysvaltain hallitus kannustaa vapaaehtoistyöhön ja toimii läheisesti maanlaajuisten ja paikallisten järjestöjen kanssa tukeakseen ohjelmia, joista on hyötyä kaikille amerikkalaisille. vastakkainen sivu: Vasemmalta oikealle, äänestäjä Texasista kysyy kysymyksen CCN:n ja YouTuben järjestämässä presidentinvaaliväittelyssä; satelliittiradiolähetys Rock and Roll Hall of Famesta Clevelandista, Ohiosta; kirjaston asiakkaita Las Vegasissa, Nevadassa. tämä sivu: Vapaaehtoistyöntekijä antaa pehmolelun joululahjaksi pojalle Little Rockissa, Arkansasissa. 30 sketchbook usa kansalaisena 31

17 vapaaehtoistyö Missä vapaaehtoiset auttavat? Siviili- ja ammattijärjestöt, poliittiset ja kansainväliset järjestöt Opetus- tai nuorisotyö Ympäristö ja eläintenhoito Sairaalatyö ja terveydenhoito Yleisturvallisuus Uskonnolliset järjestöt Sosiaalityö ja yhteiskuntapalvelus Urheilu-, harrastus-, kulttuuri- ja taidejärjestöt Muut Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics 5,1 prosenttia 26,2 prosenttia 1,9 prosenttia 7,8 prosenttia 1,3 prosenttia 35,6 prosenttia 13,1 prosenttia 3,5 prosenttia 5,4 prosenttia Keitä vapaaehtoiset ovat? vapaaehtoisten Ikä määrä %-osuus väestöstä ,798,000 20, ,019,000 22, ,902,000 30, ,136,000 30, ,316,000 28,4 yli 65 8,667,000 23,8 YHTEENSÄ 60,838,000 26,2 Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics Myötäpäivään alhaalta: Nuoret pojat auttavat kodittomien koirien kouluttamisessa koirakodissa New Albanyssa, Indianassa; vapaaehtoistyöntekijä opastaa koululaisia museossa Forth Worthissa, Texasissa; eläkeläinen auttaa lapsia parantamaan lukutaitoaan Ashevillessä, North Carolinassa. Hyvinä ja huonoina aikoina Monille Yhdysvalloissa vapaaehtoistyö on elämäntapa iästä riippumatta. Kouluissa, sairaaloissa, kirkoissa sekä erilaisissa kulttuurilaitoksissa vapaaehtoistyöntekijöiden panos on usein elintärkeä päivittäisen toiminnan ylläpitämiseen. Vapaaehtoiset auttavat yhteisöjään niin huonoina kuin hyvinäkin aikoina. Yhteisöjen tapahtumat ja juhlat järjestetään usein täysin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset tekevät myös yhteistyötä avustusviranomaisten kanssa tulvien, tornadojen ja muiden luonnonkatastrofien uhrien auttamiseksi. Ylhäältä alas: Vapaaehtoistyöntekijät auttavat lakaisemaan katuja New Orleansissa, Louisianassa, hurrikaani Katrinan jälkeen vuonna 2005; nainen koirineen pitää seuraa Alzheimerpotilaalle; tuleva talonomistaja katsoo ulos talkoovoimin rakennettavan talonsa ikkunasta. 32 sketchbook usa kansalaisena 33

18 at työssä work 3 Työ on tärkeä osa amerikkalaista identiteettiä. Jos pyydät amerikkalaista kuvailemaan itseään, tulet todennäköisesti pian kuulemaan hänen ammattinsa. Tämä johtuu siitä, että amerikkalaiset uskovat syvästi työn vaikuttavan siihen, keitä he ovat ja mitä he voivat antaa yhteisöilleen. Se on ehkä edellisiltä sukupolvilta peritty asenne: amerikkalaisethan kuulevat historiantunneilla tarinoita uudisraivaajista, jotka hankkivat elantonsa luonnosta ja rakensivat rautateitä erämaidenkin halki. Ahkera työnteko oli selviytymisen ja menestyksen avain. Noin 153 miljoonaa amerikkalaista käy joka päivä töissä tai etsii töitä. Luku kattaa noin kaksi kolmasosaa koko työikäisestä väestöstä, joka on Kiinan ja Intian jälkeen maailman kolmanneksi suurin. Työnteollaan kansalaiset osallistuvat maailman suurimman talouden ylläpitoon - talouden, joka kukoistaa sekä luvun teknologian että jo vuosisatoja kirjoja ja muita luksustarvikkeita taas tuotiin ulkomailta siirtokuntiin. Kun Yhdysvalloista tuli maailman suurin teollisuusmaa luvuilla, sen yritykset keskittyivät enemmän huimasti kasvavaan kotimaanmyyntiin kuin vientiin luvulla Yhdysvallat on jälleen yksi suurimmista ulkomaankauppaa käyvistä maista. Vuonna 2005 tuotteiden ja palveluiden vienti ja tuonti muodostivat 27 % maan taloudesta. Vuonna 1970 vastaava luku oli 11 Mitä enemmän teen töitä, sitä parempi onni minulla tuntuu olevan. Thomas Jefferson, Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kirjoittaja ja maan presidentti vatakkainen sivu: Maanviljelijä tutkii vehnäsatoaan ennen sadonkorjuuta Montanassa. tämä sivu: Tehdastyöläinen New United Motorin tehtaalla Kaliforniassa, jossa valmistetaan Toyotan sekä General Motorsin autoja. tuotettujen kauppatarvikkeiden ansiosta. Siirtokunnat, joista Yhdysvallat aikanaan muodostui, kävivät paljon ulkomaankauppaa. Ne veivät ulkomaille turkiksia, puutavaraa, tupakkaa, riisiä ja sinistä indigoväriä. Viinejä, rommia, %. Nykyään noin 12 miljoonan amerikkalaisen työntekijän työpaikka on riippuvainen viennistä. Yhdysvallat vie ulkomaille vieläkin maataloustarvikkeita, mutta niiden lisäksi se vie huipputeknologisia teollisuuskoneita ja hyödykkeitä kuten lääkkeitä ja muita 34 sketchbook usa työssä 35

19 apteekkitavaroita sekä pankkija vakuutuspalveluja. Noin puolet työikäisistä on töissä pienissä, alle 500 työntekijän yrityksissä. Itse asiassa 26 miljoonaa yritystä, eli noin 97,5 % yrityksistä, työllistää alle 20 ihmistä. Jos maataloutta ei lasketa mukaan, pienet yritykset tuottavat noin puolet Yhdysvaltain talouden tuotosta ja % uusista työpaikoista. Yhdysvaltalaiset yritykset vaikuttavat joskus alan jättiläisiltä, mutta myös pienet yritykset ovat usein vastuussa uusista keksinnöistä, jotka lisäävät talouskasvua. Yhä useammat yhdysvaltalaisista yrityksistä ja niiden työntekijöistä joutuu kilpailemaan vastaavien ulkomaisten yritysten kanssa. Toistaiseksi Yhdysvallat on pysynyt tuotannossa selkeästi muiden edellä kattaen yhden neljäsosan koko maailman tuotannosta. Silti nykyään vain 10 % ihmisistä työskentelee tuotannossa, kun vielä 1940-luvulla luku oli 40 %. Nyt Yhdysvallat joutuu kilpailemaan matalia palkkoja maksavien ulkomaisten yritysten kanssa, minkä seurauksena tuottajat ovat joutuneet leikkaamaan työntekijöistä johtuvia kuluja. Yhdysvaltalaiset monikansalliset yritykset kehittyvät jatkuvasti ja sijoittavat osia yrityksestään eri puolille maailmaa. Ulkomaankaupassa osittain valmiiden tuotteiden osuus kasvaa jatkuvasti, kun ne lähetetään muualle viimeisteltäviksi. Yritysten kasvava kyky ja halu tuotannon hajauttamiseen niiden perustaessa suunnittelu-, tuotanto- ja kokoonpanotilat erilleen on vaikuttanut Yhdysvaltain kilpailukykyyn, palkkoihin ja työllisyyteen, kertoo National Research Council -neuvoston vuoden 2006 raportti. Jotta alueet säilyvät tuotantoketjun osana, niiden toiminta on oltava kannattavaa. Amerikkalaiset työntekijät ovat maailmantalouden mittapuun mukaan kilpailukykyisiä, sillä tuotteiden ja palveluiden tuotanto vaatii yhä enemmän tietoa, taitoa ja luovuutta. Työntekijät ja heidän palkkansa maksavat yritykset keskittyvät nykyään enemmän suunnitteluun, markkinointiin ja hallintoon kuin tuotteiden kokoamiseen. Tämän johdosta niillä on paljon vaikeasti arvotettavaa aineetonta omaisuutta kuten patentteja ja tekijänoikeuksia, hyvin tunnettuja tuotemerkkejä sekä sijoituksia tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Vuonna 2006 Yhdysvaltain kilpailukykyä tutkivan Council on Competitiveness -neuvoston mukaan Siirtyminen palveluiden ja kalliiden tuotteiden tuotantoon yhdessä aineettomien omaisuuksien kanssa luo Yhdysvalloille lisää mahdollisuuksia, sillä se on ollut perinteisesti vahvoilla tietoon pohjautuvissa toimissa ja sillä on nykyään paljon materiaalista ja immateriaalista omaisuutta. Tästä huolimatta neuvosto ja monet muut asiantuntijat sanovat Yhdysvaltain johdon tieteen ja konetekniikan alalla kutistuvan koko ajan ja näin ollen uhkaavan maan kilpailukykyä. U.S. National Academies -nimisen, eri tieteenaloille neuvoa-antavan organisaation tekemä tutkimus Rising Above the Gathering Storm suosittelee Yhdysvaltoja panostamaan enemmän perustutkimukseen ja tukemaan innovaatioita. Osittain vastauksena vastakkainen sivu: Kaksikymmentäyksi prosenttia amerikkalaisista työskentelee kotoa käsin ainakin osan ajasta. edellä mainitulle tutkimukselle Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lain nimeltä America Competes Act of 2007, jonka presidentti George W. Bush allekirjoitti vuoden 2007 elokuussa. Laki lisää sijoittamista tutkimukseen monilla tavoin. Se nostaa National Science Foundation -säätiön ja Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen Office of Science -viraston määrärahoja. Se ohjaa myös muita liittovaltion toimipaikkoja käyttämään vähintään tietyn summan tieteen etulinjan tutkimuksiin. Lain tavoitteena on vahvistaa tieteiden, teknologian ja matematiikan opetusta. Se antaa osavaltioiden hallituksille avustuksia ensimmäisen ja toisen asteen opetuksen järjestämiseksi 2000-luvun työelämän Suunnitelmat ovat vain hyviä aikeita jollei niitä välittömästi muuta kovaksi työksi. Peter Drucker, itävaltalais-amerikkalainen kirjailija, Tämä sivu: Pienen kahvilan omistaja esittelee ylpeänä aamiaisvalikoimaansa. vaatimalle tieto- ja taitotasolle. Monet, mukaan lukien riskisijoittajat, uskovat, että Yhdysvallat voi jatkaa kukoistustaan olemalla uuden vihreän teknologian, eli ympäristöongelmia lieventävän tuotannon ja palveluiden, uranuurtaja. Puhtaiden ja riittävien energialähteiden lisäksi kehittyneiden ja nopeasti kehittyvien talouksien on kiinnitettävä enenevästi huomiota ilmaston lämpenemisen sekä ilman, maan ja veden saastumisen ja vesipulan ratkaisemiseen. Vihreä teknologia tuo uusia tuottomahdollisuuksia, Bill Joy, toinen Sun Microsystemsin perustajista huomauttaa. Joy on myös osakas Kleiner, Perkins, Caulfield, and Byer riskipääomayrityksessä. Olemme tutustuneet moniin uusiin asioihin, jotka liittyvät polttoaineisiin, kuten etanoliin, polttokennoihin, kehittyneisiin akkuihin sekä biotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin tehdä polttoainetta. Yritämme luoda tietotekniikan uuden ajan. 36 sketchbook usa työssä 37

20 nykyiset alat U.S. Bureau of Labor Statistics pitää lukua parista sadasta eri ammatista ja siitä, kuinka moni tekee kyseistä työtä. Tässä muutama esimerkki miljoonien amerikkalaisten ammateista. Ammatit Maanviljelijöitä ja tilallisia 784,000 Kirjanpitäjiä ja tilintarkastajia 1,779,000 Tietokoneinsinöörejä 846,000 Lakimiehiä 965,000 Opettajia 6,800,000 Hammaslääkäreitä 196,000 Palomiehiä 253,000 Tarjoilijoita 1,960,000 Partureita 100,000 Kampaajia ja kosmetologeja 767,000 Kassoja 3,063,000 Vakuutusmyyjiä 548,000 Velkojia 213,000 Sihteereitä ja johdon assistentteja 3,455,000 Sähkömiehiä 882,000 Automekaanikkoja 875,000 Leipureita 186,000 Koneistajia 415,000 Lentäjiä ja lentokoneinsinöörejä 115,000 Bussinkuljettajia 565,000 Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment and Earnings Noin 153 miljoonaa amerikkalaista muodostaa siviileistä koostuvan työvoiman. Viimeisten vuosikymmenten aikana Yhdysvalloista on tullut palveluyhteiskunta. Yli 78 % koko sen taloudesta koostuu palveluista. Palveluihin kuuluvat niin matkailuala, vähittäismyynti kuin asiantuntijapalveluita tarjoavat tahot, kuten kirjanpitäjät ja hammaslääkärit. Ihmiset, jotka johtavat muita tai tarjoavat asiantuntijapalveluita, muodostavat suurimman työsektorin. 34 % työssäkäyvistä amerikkalaisista kuuluu kyseiseen ryhmään. 26 % työväestöstä puolestaan tekee myynti- tai toimistotyötä. Tuotantotyöntekijöiden eli maanviljelijöiden, tuotteiden valmistajien ja kaivosmiesten määrä puolestaan on laskenut hitaasti viime vuosina aina 20 %:iin vuoden 2007 tilastojen mukaan. 14 prosenttia amerikkalaisista on töissä julkisella sektorilla: valtiolla, osavaltiolla, piirikunnalla tai kaupungilla. Tämä sivu ja vastakkainen sivu: Myötäpäivään vasemmalta, palomiehiä New Mexicossa; lentäjä ohjaamossaan; parturi Philadelphiassa, Pennsylvaniassa; liikenainen työskentelee autostaan käsin; rautatietyöläinen Iowassa; kassavirkailija Kaliforniassa, ja hammaslääkäri Havaijilla. 38 sketchbook usa työssä 39

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

ALI GIRAY KURDI TURKISTA

ALI GIRAY KURDI TURKISTA ALI GIRAY KURDI TURKISTA Muutin Suomeen vuonna -93 Taustaa Muutin Suomeen vuonna 1993 viiden sisaren ja äidin kanssa. Olen asunut Salossa, Mikkelissä, Riihimäellä, Porvoossa, Imatralla, Kouvolassa ja Joensuussa.

Lisätiedot

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 287 INFLUENZA Q1. Aiotteko ottaa kausi influenssarokotuksen tänä vuonna? Kyllä, olen jo ottanut rokotuksen...

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väestö GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väkiluku maailmassa elää tällä hetkellä yli 7 mrd ihmistä Population clock väestön määrään ja muutoksiin vaikuttavat luonnolliset väestönmuutostekijät

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot