Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva"

Transkriptio

1 Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva Flybe Finland Oy Finnish Cabin association Pro ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry

2 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÄMINEN TYÖN JOHTO JA JAKAMINEN SEKÄ JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS TYÖHÖN OTTAMINEN, EDISTYMINEN JA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työsopimuksen kesto ja koeaika Virkaikä Eteneminen Työsuhteen päättyminen Irtisanomisesta ilmoittaminen Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen Irtisanomisen toimittaminen CA:n kuuleminen Lomautus Lomautusilmoitusajat Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomautuksen peruuttaminen Lomautuksen siirtäminen Lomautuksen keskeyttäminen TYÖPAIKKA ASEMAPAIKKA KOMENNUS ILMOITUSAIKA KOMENNUKSELLE TYÖMATKAKORVAUKSET ASEMAPAIKALLA MUILLA PAIKKAKUNNILLA MUUT KORVAUKSET TEHTÄVÄT PALKKAUS Päiväpalkka ja tuntipalkka Vajaa työkuukausi Ylityö Palkkaukseen liittyvät lisät Lentotuntilisä Home Base -töihintulolisä Pyhälisä Hälytys- ja työvuoronmuutoslisä Yötyölisä CC-lisä Muut palkan määräytymiseen liittyvät asiat Taukoaika Koulutusvuorot Toimistotyö...13 Flybe Finland Oy

3 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: STAND BY (päivystys) PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN Yöpyminen TYÖAIKA VAPAAPÄIVÄT P-päivät (erikseen anottu vapaapäivä) VUOSILOMA Vuosiloman kertyminen Lomaraha SAIRAUSAJAN JA PERHEVAPAIDEN PALKKA SEKÄ PERHEPOLIITTISET OIKEUDET Sairausajan palkka Raskaus Äitiysvapaan palkka Isyysvapaan palkka Äitiysvapaa/adoptiovapaa/vanhempainvapaa/isyysvapaa/hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Lapsen sairastuminen Palkalliset poissaolot VIRKAPUKU VAKUUTUKSET Ryhmähenkivakuutus Lentotapaturma- ja matkustajavakuutus LUOTTAMUSMIESTOIMINTA Korvaus ja ajankäyttö Tiedonsaantioikeus KOKOONTUMINEN TYÖPAIKALLA JÄSENMAKSUJEN PERIMINEN TYÖRAUHA ERINÄISET MÄÄRÄYKSET PALKANTARKISTUKSET JA TYÖRYHMÄT Palkantarkistukset vuonna Palkantarkistukset vuosina 2012 ja Työryhmät Määritelmätyöryhmä Työaikatyöryhmä...20 Flybe Finland Oy

4 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Työvuorosuunnittelutyöryhmä ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA...20 Flybe Finland Oy

5 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: MÄÄRITELMÄT Ammattiliitto Pro ry Toinen sopimusosapuoli, johon Finnish Cabin association Pro ry kuuluu jäsenjärjestönä. Asemapaikka (Home Base) Helsinki-Vantaa. Paikka, josta matkustamohenkilökunta aloittaa ja lopettaa työvuoron tai peräkkäisten työvuorojen sarja ja jossa yhtiö ei vastaa hänen majoituksestaan. Block to block aika Aika, joka alkaa, kun ilma-alus lähtee paikoitusalueelta liikkeelle lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun ilma-alus pysähtyy osoitetulle pysäköintipaikalle. Cabin Attendant (CA) Yhtiön palveluksessa oleva matkustamohenkilökunnan jäsen. CAM Cabin Attendant Manual. Matkustamohenkilökunnan työohjekirja. Chief of Cabin (CC) Yhtiön palveluksessa oleva matkustamohenkilökuntaa kuuluva lentoemäntä/stuertti, joka vaaditun koulutuksen jälkeen voi toimia yli 50-paikkaisen ilma-aluksen matkustamohenkilökunnan vanhimpana. EU-OPS EU:n ja JAA:n (Joint Aviation Authorities) määrittelemät turvallisuuteen ja siihen liittyvät säännökset kaupalliselle ja rahtilentoliikenteelle. Ilmailumääräys Ilmailuhallinnon antama yhtiötä velvoittava määräys. Kiinteä lisä Muuttumaton joka kuukausi maksettava kiinteä palkan osa, esim. CC-lisä. Komennus Yhtiön solmima väliaikainen sopimus, jonka perustella CA joutuu lentämään toisen yhtiön koneella asemapaikalla tai oman tai toisen yhtiön koneella määräaikaisella asemapaikalla. Lentotyövuoro Aika, joka alkaa, kun matkustamohenkilökunnan on ilmoittauduttava lennon sisältävää työvuoroa varten, ja päättyy viimeisen sellaisen lennon lentoajan lopussa, jolla matkustamohenkilökunta on toiminut työssä olevan miehistön jäsenenä. Lepoaika Määritelty 12 tuntia tai pidempi keskeytymätön ajanjakso asemapaikalla tai 10 tuntia tai pidempi ajanjakso ulkoasemalla, jonka aikana matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Matkustamohenkilökunta Yhtiön palveluksessa oleva, lentotyöhön määrätty lentoemäntä tai stuertti, jolla on tehtävän vaatima kelpoisuus. Muuttuva lisä Peruspalkan lisäksi maksettava työvuoroon liittyvä lisä: lentotuntilisä, Home Base töihintulolisä, pyhälisä, hälytys- ja työvuoronmuutoslisä, yötyölisä, kouluttajalisät. Flybe Finland Oy

6 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Määräaikainen asemapaikka Asemapaikka, josta yhtiö liikennöi oman tai toisen yhtiön koneilla väliaikaisesti. OM-A Operation Manual part A (sisältää mm. työaikasäännökset) Operations Control (OPS) Yhtiön liikenteenohjausyksikkö P-päivä Erikseen anottu vapaapäivä. Palkallinen tauko Työvuorossa olevan tauon pituus on alle neljä tuntia. Palvelualojen työnantajat Palta ry Toinen sopimusosapuoli, johon Finnish Commuter Airlines Oy / Flybe Finland Oy kuuluu työnantajana. Siirtyminen Matkustamohenkilökunnan siirtyminen työtehtäviin ulkoasemalta asemapaikalle tai päinvastoin (esim. teknisen syyn takia) joko omalla koneella ilman matkustajia tai toisella oman tai muun yhtiön koneella tai muulla kulkuneuvolla. Stand by (päivystys) Määrätty ajanjakso, jonka aikana matkustamohenkilökunnan on oltava saatavissa lentotyöhön. Päivystys on työaikalaissa tarkoitettua varallaoloa. Tauko Lepojaksoa lyhyempi aika, jolloin matkustamohenkilökunta on vapaa kaikista työtehtävistään, mutta joka kuitenkin luetaan lentotyövuoroon. Työ Matkustamohenkilökunnan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi lentotyö, koulutus, opetus ja toimistotyö. Työaika Aika, joka alkaa, kun matkustamohenkilökunnan on yhtiön määräyksestä ilmoittauduttava työhön, ja päättyy kun matkustamohenkilökunta on vapautunut kaikista työtehtävistään työvuoron mukaisesti asemapaikalla tai ulkoasemalla. Työaika on aina palkallista aikaa. Ulkoasema Muu kuin asemapaikka Vapaapäivä Kalenterivuorokausi (24 tuntia), jolloin matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Viikonloppuvapaa La-su (48 tuntia), jolloin matkustamohenkilökunta ei tee töitä eikä päivystä. Yhdistys Matkustamohenkilökunnan paikallinen yhdistys nimeltään Finnish Cabin association Pro ry (tai FinnCA). Yhtiö Finnish Commuter Airlines Oy / Flybe Finland Oy Yhtiöryhmä (koskien virkaikäpykälää) Flybe Finland Oy:n yli 50 % omistamat lentoyhtiöt tai muuten tosiasiallisesti yhtiön käyttämä määräysvalta yhtiössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Määritelmien muutoksista sovitaan työehtosopimukseen tehtävällä lisäpöytäkirjalla. Flybe Finland Oy

7 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tällä sopimuksella Finnish Commuter Airlines Oy (myöhemmin yhtiö), Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Finnish Cabin association Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry sopivat yhtiöön työsuhteessa olevien lentoemäntien ja stuerttien (myöhemmin CA) työehdot yhtiön olennaisilta osiltaan tämän sopimuksen solmimishetkellä harjoittaman liiketoimintamallin mukaisessa lentoliikenteessä. Tätä sopimusta ei noudateta erillisen työsopimuksen tehneisiin matkustamopalveluosaston esimiehiin. Työaika ja muut työehdot palkanmaksun perusteeksi määräytyvät tämän työehtosopimuksen, työsopimuksen ja muun työlainsäädännön mukaan, riippumatta siitä, että pakottavissa ilmailumääräyksissä saattaa olla työaikaan tai -ehtoihin liittyviä määritelmiä tai ehtoja. 2 ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÄMINEN Alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan tätä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Jos yhtiö suunnittelee tekevänsä toisen yhtiön kanssa sopimuksen, jonka perusteella matkustamohenkilökunta joutuu lentämään toisen yhtiön koneella tai reiteillä tai toisen yhtiön matkustamohenkilökunta lentää yhtiön koneilla tai reiteillä, on yhtiön tiedotettava, mikäli mahdollista etukäteen/ mahdollisimman nopeasti, asiasta luottamusmiehelle ennen sopimuksen tekemistä. Asiasta ilmoitettaessa on selvitettävä niiden matkustamohenkilökunnan määrä ja työtehtävät, joita sopimus koskee, sekä sopimuksen kestoaika. 3 TYÖN JOHTO JA JAKAMINEN SEKÄ JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS Yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa CA:ita riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät. CA:iden on palveluksessa noudatettava yhtiön, esimiesten, viranomaisten ja lentotoiminnan turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. CA ei ole oikeutettu ulkopuoliselle ilmaisemaan yhtiötä koskevia luottamuksellisesti tietoonsa saamiaan seikkoja. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. Yhtiö jakaa CA:iden palvelun siten, että heidän työmääränsä sekä pyhätyönsä sunnuntaisin ja juhlapäivinä jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Yhdistyksellä on tarkistamisoikeus. 4 TYÖHÖN OTTAMINEN, EDISTYMINEN JA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Työntekijät valitaan henkilöistä, jotka täyttävät EU-OPS:n ja ilmailuviranomaisen matkustamohenkilökunnalle asettamat pätevyysvaatimukset ja jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet vähintään EU-OPS:n mukaisen peruskoulutuksen. 4.1 Työsopimuksen kesto ja koeaika Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Työ voi olla osa-aikaista tai kokopäiväistä. Työsopimus tehdään enintään neljän kuukauden koeajalla, jonka kestäessä työsuhde voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Flybe Finland Oy

8 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Virkaikä CA:ista ylläpidetään yhtiön sisäverkossa (Finntra) virkaikäluetteloa ja hallinnollista virkaikäluetteloa. CA-virkaikäluettelo laaditaan siten, että siinä otetaan huomioon palvelusaika saman yhtiön tai yhtiöryhmän palveluksessa CA:na sekä enintään puolet palvelusajasta CA:na muissa yhtiöissä, kuitenkin enintään viisi vuotta. Virkaikä määrittää CA:n senioriteetin yhtiössä. Hallinnollinen virkaikä tarkoittaa työsuhteen tai työsuhteiden kestoaikaa yhtiön palveluksessa. Hallinnollinen virkaikä määrittää CA:n palkkaluokan. CA:t koulutetaan uuteen konetyyppiin virkaikäjärjestyksessä (vanhin ensin) miehistötarvelaskelmat huomioiden. Jos CA on kalenterivuoden aikana ollut muulla palkattomalla vapaalla kuin erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla yhteensä yli 62 päivää, vähennetään tämä aika kokonaisuudessaan CA:n hallinnollisesta virkaiästä. Siis kalenterivuoden aikana enintään 62 palkatonta päivää kerryttää virkaikää, 63 tai enemmän ei kerrytä yhtään. Palvelukseen tulevien CA:iden virkaikäjärjestys kursseittain määräytyy fyysisen iän perusteella, vanhin ensin. Samana päivänä syntyneiden virkaikä määräytyy kurssin alkaessa vallinneen aakkosjärjestyksen mukaan. Mikäli henkilöillä on kertynyt virkaikää saman verran, ratkaisee ensisijaisesti fyysinen ikä (vanhempi ensin) ja toissijaisesti aakkosjärjestys (sukunimi, etunimi). Valitessaan CA:ita kouluttaja- tai muihin vastaaviin tehtäviin yhtiö ei ole sidottu CA-virkaikäjärjestykseen. 4.3 Eteneminen CA:iden siirtäminen ja kouluttaminen paremmin palkattuun tehtävään tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta yhtiön asettamat pätevyysvaatimukset sekä virkaikäjärjestys ja muut nimitykseen vaikuttavat tekijät huomioiden. Yhtiö pyrkii julkistamaan aloitettavat koulutukset sekä avoimet tehtävät hyvissä ajoin ennen niiden alkamista, jotta kaikilla CA:illa on tasapuoliset mahdollisuudet hakea niihin. Valintakriteerit tulee tuoda julki ja CA:ille tulee kussakin vuosittaisessa kehityskeskustelussa antaa tietoa siitä, mitkä hänen vahvuutensa ja mahdollisuutensa ovat yhtiön erilaisia tehtäviä ajatellen. 4.4 Työsuhteen päättyminen Irtisanomisajat ovat työntekijän puolelta 2 kuukautta ja työnantajan puolelta 3 kuukautta. Irtisanominen tulee tapahtua kirjallisesti. Mikäli yhtiö joutuu taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanomaan CA:ita, irtisanomisjärjestys on hallinnollinen virkaikäjärjestys, nuorin ensin. Työsuhteen päättyessä koko lopputili maksetaan päättymispäivää vastaavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Lopputilin maksamisen edellytyksenä on, että CA on palauttanut yhtiölle kuuluvan omaisuuden yhtiön erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli CA on irtisanoutunut/irtisanottu tehtävästään, työnantaja päättää irtisanomisajalla päivitettävien erilaisten pitkäaikaisten kulujen korvaamisesta työtarpeen mukaan (mm. passin uusiminen, työvaatteet). Irtisanomisajalla pitämättömistä lomista voidaan sopia erikseen työnantajan ja työntekijän välillä Irtisanomisesta ilmoittaminen (Ote osin Työsopimuslain 9. luku 4 ) Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai CA:lle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty. CA:n ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla, katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsopimuksen irtisanominen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä. Flybe Finland Oy

9 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen Työnantajan on CA:n pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty Irtisanomisen toimittaminen Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon CA:n henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta CA:n kuuleminen Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen, hänen on varattava CA:lle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. CA:lla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. CA ei saa ilman yhtiöltä saatua nimenomaista lupaa osallistua toisen lentoyhtiön/miehistöä vuokraavan yhtiön matkustamohenkilökunnalle tarkoitetuille kursseille tai muuhun toimintaan hänen ollessaan työsuhteessa yhtiöön. 4.5 Lomautus Lomautusilmoitusajat Ellei toisin ole lomauttamisen yhteydessä sovittu, työnantajan on lomauttaessaan CA:n taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan työn vähentymisen vuoksi noudatettava vähintään 14 päivän lomautusilmoitusaikaa Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomautuksen peruuttaminen Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttaminen ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista Lomautuksen siirtäminen Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuu (tilapäistä) työtä, lomautuksen alkamista voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan uutta lomautusilmoitusta antamatta. (Siirto voidaan suorittaa vain kerran ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.) Lomautuksen keskeyttäminen Työnantaja ja CA voivat myös sopia lomautuksen keskeyttämisestä tilapäisen työn suorittamisen ajaksi, jolloin lomautus jatkuu uutta ilmoitusta antamatta välittömästi työn tekemisen jälkeen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista ja samalla selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Flybe Finland Oy

10 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: TYÖPAIKKA 5.1 Asemapaikka CA on velvollinen tekemään työtään työsopimuksessa sovitulla paikkakunnalla, jota jäljempänä kutsutaan asemapaikaksi. Mikäli uusia asemapaikkoja avataan, CA:ta ei voida velvoittaa muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan ilman tämän suostumusta. CA:n siirtyminen uudelle tai määräaikaiselle asemapaikalle tapahtuu vapaaehtoisuuden perusteella CAvirkaikäjärjestyksessä (vanhin ensin). Mikäli yhtiö joutuu määräämään, käytetään käänteistä virkaikäjärjestystä (nuorin ensin, tarvittavat pätevyydet huomioiden). Mikäli yhtiö perustaa uusia asemapaikkoja, yhtiö kutsuu koolle toimikunnan käsittelemään asiaa. Toimikuntaan kuuluu kaksi yhtiön ja kaksi yhdistyksen edustajaa. CA:ta ei voida ilman hänen suostumustaan velvoittaa myöskään muuttamaan Suomen rajojen ulkopuolelle. 5.2 Komennus Mikäli yhtiö tekee toisen yhtiön kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, jonka perusteella CA joutuu lentämään toisen yhtiön koneella tai toisen yhtiön CA:t lentävät yhtiön koneilla, yhtiö ilmoittaa asiasta työntekijöille ennen sopimuksen tekoa Ilmoitusaika komennukselle CA:lle pyritään ilmoittamaan viimeistään viikkoa ennen komennusta. Komennukselle valitaan CA:ita ensisijaisesti vapaaehtoisuuden perusteella. Mikäli komennukselle määrätään, komennus voi kestää kerrallaan korkeintaan 7 vuorokautta. Komennuksen periaatteista ja käytännön järjestelyistä määräaikaiselle asemapaikalle informoidaan luottamusmiestä mahdollisimman varhain, jos mahdollista jo suunnitteluvaiheessa. 5.3 Työmatkakorvaukset Asemapaikalla Milloin julkisten kulkuyhteyksien säännölliset vuorot puuttuvat, on työntekijöillä oikeus asemapaikan lähiliikenteessä (< 20 km) käyttää taksia työmatkaan tai sen osaan (lyhyemmän matkan valiten lähimmälle julkisen kulkuyhteyden yhteysasemalle/yhteysasemalta tai lentoasemalle/lentoasemalta pois). Erikoistilanteessa yhtiön Operations Control yksikkö voi poikkeuksellisesti myöntää työntekijälle erillisen luvan taksin käyttöön työmatkaansa varten (esimerkiksi tilanteessa, jossa paikataan kiireellistä miehistövajetta hälyttämällä työntekijä vapaapäivänään töihin, jos työntekijän muunlainen kulku työpaikalle myöhästyttäisi lennon lähtöä) Muilla paikkakunnilla Kuljetukset muualla kuin asemapaikalla yhtiön järjestämän tai hyväksymän majoituspaikan ja lentokentän tai muun työpaikan välillä kustantaa yhtiö. Mikäli matkustamohenkilökunta teknisten tai muun syyn vuoksi ei pääse jatkamaan takaisin määräasemalle, työnantaja huolehtii kyseisessä tilanteessa matkajärjestelyistä (esim. mahdollinen majoitus, kuljetukset ja vastaavat kulut tai niiden korvaaminen tarvittaessa jälkikäteen). Flybe Finland Oy

11 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Muut korvaukset Palvelustehtävissä tarvittavat passit valokuvineen ja viisumit sekä viranomaisen määräämät rokotukset maksaa yhtiö. Sikäli kuin voimassaoleva verolainsäädäntö edellyttää, käsitellään nämä kuitenkin palkanlaskennassa luontaisetuna. 6 TEHTÄVÄT CA:n tehtävänä on hoitaa matkustamopalvelua koneessa siten, että matkustajien turvallisuus,mukavuus ja viihtyvyys taataan yhtiön edellyttämällä tavalla. Matkustajat perehdytetään koneen turvallisuuslaitteisiin ja valvotaan, että matkustajat noudattavat annettuja turvallisuusmääräyksiä. Pysyvistä järjestelyistä toimisto- ja muissa maatehtävissä palvelun suhteen sovitaan tarvittaessa yhdistyksen kanssa. CA suorittaa koneessa lennon aikana myyntiä matkustajille ja tilittää myynnistä saadut tulot yhtiön ohjeiden mukaan. Yhtiön tulee maksaa CA:lle myyntiprovisio. Yhdistys ja yhtiö sopivat sen määrästä ja toteuttamistavasta paikallisesti. Jos olosuhteet niin vaativat, CA voidaan tilapäisesti määrätä suorittamaan muutakin hänelle soveltuvaa työtä hänen ansiotaan vähentämättä. Tällöin otetaan huomioon CA:n ammatti ja koulutus. CA:t määrätään tällaiseen työhön hallinnollisen virkaikäluettelon tarkoittamassa nuoremmuusjärjestyksessä. CA:n tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdollisesti havaitsemansa puutteellisuudet ja tehdä esityksiä puutteellisuuksien korjaamiseksi. 7 PALKKAUS Työntekijän kuukausittaiset peruspalkat ja lisät alkaen sekä osin ovat palkkaliitteessä. 7.1 Päiväpalkka ja tuntipalkka Kuukausipalkkaisen työntekijän päiväpalkka lasketaan peruspalkka jaettuna luvulla 21 ja kiinteät lisät (tehtävään perustuvat lisät) jaettuna luvulla 21. Päiväpalkkajakajaa käytetään palkattomien päivien kiinteän palkan jakajana. Tuntipalkkajakajaa 140 käytetään pyhälisän jakajana. (Katso kohta 7.4.4) 7.2 Vajaa työkuukausi Vajaalta työkuukaudelta (esimerkiksi myönnetty palkaton vapaa) jakajana olevien tuntien määrää alennetaan samassa suhteessa kuin kiinteää peruspalkkaa. 7.3 Ylityö Ylityökorvaus on 165 tuntia ylittävältä osalta 24 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavat tunnit 100 % korotettuna. Ylityötä saa tehdä vain yhtiön kanssa erikseen niin sovittaessa ja työntekijän suostumuksella. 7.4 Palkkaukseen liittyvät lisät Lentotuntilisä CA:lle maksetaan lentotuntilisää työtuntipohjaisesti kustakin toteutuneesta työvuorosta (ks. palkkataulukko) ensimmäisestä hyväksytyn reittikoulutuksen jälkeen suoritettavasta lentotyövuorosta lukien. Lentotuntilisä lasketaan check-in ajan alkamisesta lukien, päättyen 15 minuuttia työvuoron viimeisen block-ajan päättymisen jälkeen, Helsinki- Vantaan lentoasemalla kuitenkin 30 minuuttia suunnitellun viimeisen block-ajan päättymisen jälkeen, tai todellisen, kumpi myöhempi. Työntekijä on velvollinen kirjaamaan asianmukaisesti check-in ja check out -ajan ja muut mahdolliset työaikaseurantaan vaikuttavat seikat työvuoron päätyttyä työaikaseurantajärjestelmään välittömästi. Mikäli lentotyövuoroa ei ole peruutettu puhelimitse tai tekstiviestillä (viestin lähettäminen riittää) viimeistään 4 tuntia ennen check-in -ajan alkamista, on CA:lla oikeus lentotuntilisään myös työvuoron peruuntuessa. Flybe Finland Oy

12 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Home Base -töihintulolisä CA:n palkkaan lisätään Home Base töihintulolisä CA:n ilmoittautuessa lentopalvelukseen asemapaikassa. Home Base töihintulolisän tarkoituksena on osaltaan korvata CA:lle suoritettavalle lentotyövuorolle valmistautuminen. Mikäli lentotyövuoroa ei ole peruutettu puhelimitse tai tekstiviestillä (viestin lähettäminen riittää) viimeistään tuntia ennen check-in ajan alkamista, on työntekijällä oikeus Home Base töihintulolisään myös lentotyövuoron peruuntuessa Pyhälisä Pyhätyöksi lasketaan sunnuntaina tai arkipyhänä klo välillä tehdyt työtunnit. Pyhätyöksi lasketaan myös joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaatto klo lähtien. Ajan määrittelyssä käytetään asemapaikan/ määräaikaisen asemapaikan aikaa. Pyhälisän laskentakaava: [kiinteä palkka (sis. mm. mahdollisen cc-lisän, loma-ajan kiinteän palkan) + muuttuvat ko. kuukauden lisät (tuntipalkat ja lentotuntilisät, stand by tunnit, Home Base töihintulolisä, kouluttaja- ja koulutuslisät, mahdollisen vuosilomapalkan muuttuva osa ja sairasajan lisät)] : Hälytys- ja työvuoronmuutoslisä Ylimääräisistä työvuoroista, joista tieto tulee alle 48 h ennen ilmoittautumista, maksetaan työvuoron mukaisen lentotuntilisän ja Home Base -töihintulolisän lisäksi kertakorvauksena hälytyslisä, johon edellytetään myös CA:n suostumusta. Mikäli työvuoroa muutetaan siten, että työvuoro alkaa aikaisemmin tai päättyisi aikataulun mukaisesti myöhemmin kuin alkuperäinen työvuoro, ja muutos tapahtuu alle 48 h ennen ilmoittautumista, maksetaan tästä vuoronmuutoslisä, jolloin myös työvuoron muutokseen edellytetään CA:n suostumusta. Mikäli työvuoro pitenee teknisestä ongelmasta, säästä, slot-ajoista tms. syystä johtuen, ei kyseessä ole työvuoron muutos eikä kyseistä lisää makseta, eikä myöskään suostumusta edellytetä. Mikäli työvuoro ainoastaan lyhenee tai sen sisältö muuttuu, ei tämän kohdan mukaista muutoslisää makseta tai suostumusta edellytetä. Tämän kohdan mukaiset lisät eivät koske CA:n keskenään vapaaehtoisesti tekemiä lennon vaihtoja tai lennonjärjestelyjä Yötyölisä Yötyölisä maksetaan klo väliseltä lentotyöajalta CC-lisä Jos CA:lla on pätevyys toimia ja hän toimii yhtiön määräysten mukaan yli 50-paikkaisen lentokonetyypin lennoilla hänen lisäkseen vähintään yhden muun työntekijän käsittävän matkustamohenkilökunnan vanhimpana, hänelle maksetaan korvauksena tästä erityistehtävästä CC-lisä. Korvaus on kiinteä palkan osa ja sitä maksetaan sen kuukauden alusta lukien, kun CA on ensimmäisen kerran toiminut matkustamohenkilökunnan vanhimpana. 7.5 Muut palkan määräytymiseen liittyvät asiat Taukoaika Taukoaika (block-aikojen välinen maassa oloaika) lasketaan palkalliseksi työajaksi, sikäli kuin tauon pituus on alle 4 tuntia. Pitkä tauko asemapaikalla (yli 4 tuntia block to block); lentotyön palkanmaksu alkaa pitkän tauon jälkeen 35 minuuttia ennen suunniteltua block on aikaa. Yöpyvän työvuoron jatkuessa aamulla lentotyön palkanmaksu alkaa yön jälkeen 35 minuuttia ennen sunniteltua block on aikaa. Lentoajasta vapaata aikaa ei muussa tapauksessa lasketa mukaan palkanmaksun perusteena käytettävään työaikaan, riippumatta siitä, onko kyseinen lentotyöstä vapaa aika ilmailumääräysten tarkoittamaa työ- tai taukoaikaa, ellei kyseistä aikaa työvuorolistassa nimenomaisesti ole merkitty palkalliseksi työajaksi. Flybe Finland Oy

13 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Koulutusvuorot Kouluttajien koulutusvuorojen työtunnit korvataan lentotuntilisän sekä Home Base töihintulolisän muodossa. Tämän lisäksi maksetaan työvuorokohtainen kouluttajalisä reittikoulutus- tai teoriakoulutusvuoroa kohti. Koulutettavalle CA:lle lentotehtäviin liittyvän teoriakoulutuksen työtunnit korvataan lentotuntilisän sekä Home Base töihintulolisän muodossa (ei kuitenkaan ennen kuin CA on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen yhtiön tuottaman reittikoulutuksen) Toimistotyö Toimistotöissä palkka määräytyy CA:n keskiansion mukaan. Keskiansion laskentakaava toimistotöissä: siirtymistä edeltävän 12 kk:n jakson keskiansio ilman pyhä-, häly-, yö-, ja vuoronmuutoslisiä sekä mahdollista lomarahaa. 8 STAND BY (PÄIVYSTYS) Stand by -vuorolla (päivystys) tarkoitetaan sellaista aikaa, jolloin CA on tavoitettavissa puhelimitse ja jolloin CA:n on työhön kutsuttaessa ilmoittauduttava työpaikalla yhden (1) tunnin kuluessa soitosta. Stand-by vuorosta maksetaan työvuoron mukaan korvausta 50 %:n mukaisesti verrattuna normaaliin lentotuntilisään. Mikäli CA kutsutaan töihin stand-by vuoron aikana, maksetaan Home Base töihintulolisä ja lentoon liittyvä lentotuntilisä päivystyksen alusta lukien. Lentotyövuoron (check-in ajasta laskettuna) on alettava viimeistään tunnin kuluttua stand-by vuoroksi merkityn ajan päättymisestä. Jouluna (aatto klo 18 eteenpäin, 1. ja 2 joulupäivänä) varallaolosta maksetaan 100% lentotuntilisä. Mikäli CA:n suunniteltu työvuoro peruuntuu sitä edeltävän stand-by vuoron lepoaikasäännösten vuoksi, maksetaan CA:lle peruuntuneen työvuoron lentotuntilisä täysimääräisenä. Mikäli CA on kutsuttu töihin stand-by-vuoron aikana ja työvuoro päättyy ennen stand-by-vuoron alkuperäistä päättymisaikaa eikä päivystysvelvoitetta enää työvuoron jälkeen ole, maksetaan lentotuntilisä tehdyn työvuoron päättymiseen asti. 9 PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN 9.1 PÄIVÄRAHA JA YÖPYMINEN Lentohenkilökunnalle maksetaan kokopäiväraha tai puolipäiväraha kotimaassa ja ulkomailla kulloinkin voimassaolevaa valtion matkustusohjesääntöä (verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista) vastaavasti. Päivärahalla tarkoitetaan sitä korvausta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka työntekijälle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta. Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan verohallinnon tulkinnan mukaan päivärahaan oikeuttava aika alkaa lähtökohtaisesti 75 minuuttia ennen ensimmäisen lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa ja päättyy 45 minuuttia viimeisen lennon aikataulun mukaisen laskeutumisajan tai sitä myöhemmän todellisen laskeutumisajan jälkeen. Mikäli työvuorossa oleva tauko asemapaikalla ylittää kaksi tuntia (laskettuna edeltävän lennon laskeutumisesta seuraavan lennon lähtöön), päivärahan laskenta katkeaa. Päiväraha määräytyy tällöin erikseen kummastakin em. työvuoron osasta. Mikäli työtehtävien suorittamiseksi työntekijä matkustaa työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi toimiston tai asemapaikan ulkopuolelle (pääkaupunkiseutu = Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) korvaa yhtiö kohtuulliset matkakustannukset asemapaikalta eteenpäin. Yhtiön kanssa erikseen sovitut oman auton käyttö ja siitä johtuvat korvaukset maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia verohallituksen määräyksiä. Kodin ja asemapaikan välisiä työmatkoja ei korvata. Flybe Finland Oy

14 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Yöpyminen Yöpyminen lentotehtävissä poissa asemapaikaltaan yhtiö järjestää työntekijöilleen kylpy- tai suihkuhuoneella varustetun yhden hengen huoneen riittävän rauhallisesta paikasta. Milloin näin ei voida tehdä, molemmat osapuolet myötävaikuttavat järkevän miehistökäytännön mahdollistavaan ratkaisuun. Mikäli miehistö joutuu jakamaan yhtiön määräyksestä huoneen, maksetaan kompensaatiota EUR 50/ huoneen jakanut työntekijä. 10 TYÖAIKA CA:iden maksimityöajoissa noudatetaan yhtiön OM A:n määräyksiä sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa, sekä tämän työehtosopimuksen lisäksi voimassaolevan työaikalain jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. CA on aina velvollinen suorittamaan työvuoron mukaiset lennot, ilmailun pakottavan työaikalainsäädännön rajoitukset huomioon ottaen. Jaksotyön työaika on enintään 165 tuntia kalenterikuukaudessa. Toimistotyö, oppi- ja harjoitustunnit lasketaan työajaksi. Siirtyessään toimistotöihin CA noudattaa toimistotyöaikoja ja siihen liittyviä vapaapäiviä. Suunniteltu yhtäjaksoinen työaika on reittiliikenteessä 13 tuntia, charterin sisältävässä työvuorossa 14 tuntia. Vaikka työaika lennon aikana tulee ylittämään edellä mainitun maksimityöajan, CA on velvollinen jatkamaan työtään 16 tuntiin asti. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan välttämään työvuorojen muodostumista siten, että samalle CA:lle tulee kaksi peräkkäistä työvuoroa saman vuorokauden aikana, johon kuuluu yöpyminen ulkoasemalla. Mahdolliset peräkkäiset yöpymiset ulkoasemilla tulee jakaa tasapuolisesti kaikkien CA:iden kesken. CA tekee jaksotyötä kalenterikuukauden jaksoissa. Jakson seurannasta vastaa yhtiö. Julkaistua työvuorolistaa täydennetään viimeistään 24 tuntia ennen kunkin työvuoron alkua lisätiedoilla kuten reittinumeroilla tai kohteilla, tiedolla mahdollisista tauoista ja niiden kestoista, tiedoilla koulutusten suorituspaikoista, tiedolla miehistön kokoonpanosta ja mahdollisesta ruokatarjoilusta. Täydennys voidaan toimittaa CA:lle sähköpostitse, ellei muuta ole erikseen sovittu. Yhtiöllä on oikeus muuttaa lisätietoja ilman CA:n suostumusta ja niissä tapahtuvat muutokset eivät oikeuta mahdollisiin lisiin. Lepoajat määräytyvät kulloinkin voimassaolevien ilmailumääräysten ja ilmailun pakottavan työaikalainsäädännön mukaisesti. 11 VAPAAPÄIVÄT CA:lla tulee kuukaudessa olla 9 vapaapäivää, kuitenkin niin että vapaapäivien kokonaismäärä on 30 vuosineljänneksessä. Vapaapäivät järjestetään siten, että kalenterikuukaudessa on vähintään yksi viikonloppuvapaa (la-su). Vuosineljänneksen aikana näistä yhden tulee olla 72 tunnin mittainen. Yksittäisellä vapaapäivällä tässä yhteydessä tarkoitetaan kalenterivuorokautta. Välittömästi vuosiloman jälkeen työ pyritään suunnittelemaan alkavaksi aikaisintaan klo 06:00 tai sen mukaisesti, mikä on henkilön kuormittavuuden kannalta paras vaihtoehto. Kuussa, jossa CA pitää lomaa, ei lomapäiviä lasketa vapaapäiviksi. Vapaapäiviä tulee olla työpäivien ja lomapäivien suhteessa pyöristettynä lähimpään P-päivät (erikseen anottu vapaapäivä) P-päivät sisältyvät minimivapaisiin. P-päiviä voidaan pyynnöstä myöntää 1-3 kalenterikuukaudessa ilman ansion menetystä, nämä sisältävät myös anotut viikonloppuvapaat. Kahden kuukauden p-päiviä ei voi kuitenkaan yhdistää. Mikäli P-päivät hylätään, CA:lla on oikeus saada perustelu hylkäämisestä. Kaikki pyynnöt on tultava P-päiväpyyntöjärjestelmän kautta. Flybe Finland Oy

15 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: CA voi anoa myös ½ P-päiviä 2 kpl/kk (sisältyy kuukauden P-päiviin), jolloin hän tekee ko. työpäivänä hänelle sopivan työvuoron. Näin siis CA voi anoa 2 kokonaista ja 2 kpl ½ P-päivää. 12 VUOSILOMA 12.1 Vuosiloman kertyminen CA:n vuosiloma määräytyy työntekijäin vuosilomasta annetun lain mukaan Lomaraha Vuosilomaltaan työhön palaavalle työntekijälle, edellyttäen, että työsopimusta ei ole irtisanottu puolin tai toisin, suoritetaan lomarahana 50 % hänen lakisääteisestä vuosilomapalkastaan. Kesäloman lomaraha määritetään kesäkuun palkasta, vastaavasti talviloman lomaraha määritetään tammikuun palkasta. Lomarahan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä palaa lomansa jälkeen yhtiön palvelukseen. Mikäli lomaraha on maksettu, eikä työntekijä enää palaa yhtiön palvelukseen työntekijästä itsestään johtuvasta syystä, saa yhtiö periä takaisin jo maksetun lomarahan. Kesäloman osalta lomaraha maksetaan 15. päivä heinäkuuta palkanmaksun yhteydessä. Talviloman osalta lomaraha maksetaan 15. päivä helmikuuta palkanmaksun yhteydessä. 13 SAIRAUSAJAN JA PERHEVAPAIDEN PALKKA SEKÄ PERHEPOLIITTISET OIKEUDET 13.1 Sairausajan palkka Jos yhtiön palvelukseen otettu CA estyy tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi eikä hän ole tautia tai tapaturmaa aikaansaanut tahallisesti tai aiheuttanut rikollisella toiminnallaan tai kevytmielisellä elämällään taikka muulla törkeällä tuottamuksella, suorittaa yhtiö hänelle palkkaa sairausajalta ensimmäisen sairauspäivän alusta seuraavasti: TYÖSSÄOLOAIKA Alle kolme vuotta Yli kolme vuotta YHTIÖN MAKSAMA SAIRAUSAJAN PALKKA Sairastumispäivä + 9 arkipäivää (=KELAn karenssi) (sis. arkilauantait) Sairastumispäivä + 30 arkipäivää Saman sairauden uusiutuessa 30 päivän kuluessa sairastumisjaksot lasketaan yhteen. Mikäli KELA langettaa CA:lle uuden karenssin (esim. 1+9 päivää) katsottuaan kyseessä olevan eri sairauden, maksetaan sairausajan palkkaa kuitenkin vähintään KELAn karenssin ajalta. Mikäli sairasloman ajalta maksetaan palkkaa 1+30 pv ja työnantaja hakee tästä Kelalta korvausta, on työntekijän täytettävä yhdessä työnantajan kanssa ko. Kelan hakemus. Sairausajan palkkana maksetaan peruspalkka, tuntipalkat ja kiinteät lisät (tehtävälisät) suunnitellun työvuorolistan mukaisesti ilman pyhälisiä tai mahdollisia kouluttajakorvauksia. CA:n on heti ilmoitettava sairastumisestaan yhtiölle. Sairauspoissaolotodistus vaaditaan ensimmäisestä sairaspäivästä lähtien. Tapaturman satuttua palkan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä yhdessä yhtiön edustajan kanssa täyttää tapaturmailmoituksen. Flybe Finland Oy

16 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Raskaus Raskaudesta on ilmoitettava yhtiölle viipymättä. Lentämisen voi lopettaa välittömästi raskauden toteamisen jälkeen. Ellei terveydellisistä syistä muuta johdu, lentotyö on sallittua 18. raskausviikkoon asti säteilymaksimit huomioiden. Lentoemäntä, joka tämän kohdan perusteella lopettaa lentotyön, voi anomuksesta siirtyä odotusaikana suorittamaan yhtiön hänelle osoittamaa muuta työtä. Yhtiö osoittaa em. anomuksesta muuta työtä sairausvakuutuslain mukaisen äitiyspäivärahan alkamisajankohtaan asti, sikäli kun yhtiössä kohtuudella on olemassa työtehtäviä, joihin lentoemännän voi sijoittaa. Palkan määräytymisessä tulee ottaa huomioon lentoemännän virkaiän mukainen palkkaluokka. Lentoemäntä, joka kieltäytyy hänelle osoitetusta työstä, menettää oikeutensa em. palkkaan. Mikäli CA on halukas työskentelemään osapäiväisesti, osoittaa yhtiö CA:lle osapäiväisen tehtävän, sikäli kuin sellaisia on yhtiössä kohtuudella tarjolla. Osa-aikaisesta työstä maksettava palkka vastaa sen suhteellista osuutta peruspalkkaan oikeuttavasta täydestä vastaavasta työajasta Äitiysvapaan palkka Mikäli CA:n työsuhde on kestänyt yrityksen palveluksessa vähintään 6 kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, työnantaja maksaa lapsen äidille palkan päivärahakauden alusta kahden kuukauden ajalta. Tuolta kahden kuukauden ajalta, jolta työnantaja on maksanut CA:lle palkan, työnantaja on oikeutettu perimään äitiysvapaan ajalta maksettavan päivärahan. Äitiysvapaan palkka vastaa hänen 12 kuukauden keskipalkkaa. Palkka lasketaan kuten vuosilomapalkka Isyysvapaan palkka Palkallinen isyysvapaa on 6 päivää. Palkka lasketaan kuten vuosilomapalkka Äitiysvapaa/adoptiovapaa/vanhempainvapaa/isyysvapaa/hoitovapaa Yhtiössä noudatetaan otsikon mukaisissa vapaissa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. vapaat kuten tavallisessa äitiys- tms. vapaissa. Adoptiolapsi: samat 13.6 Osittainen hoitovapaa Työntekijän oikeus osittaiseen hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain 4:4 mukaan. Ellei muuta sovita, osittainen hoitovapaa annetaan siten, että työaika on korkeintaan 90 tuntia kuukaudessa. Työntekijälle ei tule yöpyviä lentoja eikä varallaoloa. Palkka määräytyy siten, että peruspalkasta vähennetään 25 %. Tuntilisät maksetaan kuitenkin normaalisti Lapsen sairastuminen Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan äidille tai isälle tämän työehtosopimuksen sairausajan palkkaa koskevan määräyksen mukaisesti korvaus lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämättömästä, lyhyestä tilapäisestä poissaolosta. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat tai huoltajat ovat ansiotyössä ja että poissaolosta annetaan työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista koskevien määräysten mukainen selvitys. Edellä sanottua sovelletaan myös yksinhuoltajiin. Samoin perustein maksetaan vastaava korvaus työntekijälle, jos toisella vanhemmalla tai huoltajalla ei sairauden, matkan, työskentelystä, opiskelusta tai koulutukseen osallistumisesta johtuvan toisella paikkakunnalla asumisen tms. tilapäisen esteen vuoksi ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon eikä muuta hoitoa saada järjestetyksi tämän momentin mukaisesti. Tätä momenttia sovellettaessa opiskelu rinnastetaan ansiotyöhön. Soveltamisohje: Hoidon järjestämisen tai hoitamisen kestäessä 1, 2, 3 tai 4 kalenteripäivää poissaoloa pidetään sopimuksessa tarkoitettuna poissaolona. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että lapsen sairaudesta ja sen aiheuttamasta poissaolosta annetaan sama selvitys kuin työehtosopimuksen ja yrityksessä omaksutun käytännön mukaan vaaditaan työntekijän omasta sairaudesta. Lapsen sairaudesta yhtiö voi hyväksyä myös terveydenhoitajan tai neuvolan todistuksen. Poissaolo on sallittu sopimuksen mukaan lapsen vanhemmalle tai huoltajalle. Edellytyksenä poissaololle on molempien vanhempien tai huoltajien ansiotyössä olo edellä 2 momentissa mainituin poikkeuksin. Lähtökohtana Flybe Finland Oy

17 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: on, että työntekijän tulisi ensisijaisesti pyrkiä järjestämään hoito. Vasta silloin, kun tähän ei ole mahdollisuuksia, työntekijä voi itse jäädä hoitamaan lasta. Yhtiön pyynnöstä CA:n on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteista. Saman sairastumisen johdosta maksetaan korvausta vanhemmille tai huoltajille yhteensä enintään 4 työpäivältä. Palkalliset poissaolot lapsen sairastumisen johdosta rinnastetaan vuosilomalain tarkoittamiin työssäolopäivien veroisiin päiviin. Sopimuksen tarkoittamassa mielessä yksinhuoltajaksi katsotaan myös henkilö, joka ilman erillistä asumusero- tai avioeropäätöstä pysyvästi on muuttanut asumaan erilleen aviopuolisostaan sekä henkilö, jonka puoliso on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon asevelvollisuuden suorittamisen tai reservin harjoitusten vuoksi. Adoptiolapsen vanhemmilla on sama oikeus vanhempainvapaaseen ja hoitovapaaseen kuin biologisilla vanhemmilla Palkalliset poissaolot CA:lle maksetaan peruspalkka työpäiviksi sattuvilta seuraavilta päiviltä: omat 50- tai 60-vuotispäivät avio- tai avopuolison, oman tai avio- tai avopuolison lapsen, oman vanhemman, veljen tai sisaren hautajaiset 14 VIRKAPUKU CA:n on sellaisessa palveluksessa, jossa hän tulee tekemisiin yleisön kanssa tai josta erikseen niin määrätään, käytettävä siistiä, yhtiön määräämää ja kustantamaa virkapukua sekä noudatettava muutenkin yhtiön antamia määräyksiä. Virkapukua koskevista määräyksistä neuvotellaan ennen niiden voimaantuloa yhtiön ja yhdistyksen kesken. Voimassaolevat virkapukusäännökset on kirjattu yhtiön virkapukusäännöstöön. 15 VAKUUTUKSET 15.1 Ryhmähenkivakuutus Yhtiö toteuttaa kustannuksellaan työntekijöitä koskevan ryhmähenkivakuutuksen siten kuin siitä on keskusjärjestöjen välillä sovittu Lentotapaturma- ja matkustajavakuutus Yhtiö kustantaa CA:n lentotapaturma- ja matkustajavakuutuksen, jotka yhdessä kattavat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi kaikki työmatkalla sattuvat, työtehtäviin liittyvät tapaturmat ja äkilliset sairaustapaukset, jotka kuuluvat kulloisenkin vakuutuksen yleisten vakuutusehtojen piiriin. A. Korvaus tapaturman tai tartuntataudin aiheuttamasta kuolemasta euroa. B. Kertakorvaus tapaturman aiheuttaman pysyvän täyden työkyvyttömyyden varalta osa työkyvyttömyystapauksessa haitta-asteen suhteellinen osa vakuutusmäärästä euroa. C. Tapaturman ja äkillisen sairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa ulkomaan matkalta (kotimaassa hoitokulut korvataan sairausvakuutuslain puitteissa). Flybe Finland Oy

18 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 16.1 Korvaus ja ajankäyttö Yhtiö korvaa yhdistyksen luottamusmiehelle ansionmenetyksen seuraavasti: Luottamusmieskorvaus 160 /kk. 10 lentotuntilisää vastaava korvaus/ vko ansionmenetyksen kompensoimiseksi. yhden arkipäivän vapauttaminen luottamusmiestoimintaa varten/ vko Tiedonsaantioikeus Luottamusmiehellä on oikeus saada seuraavat tiedot kirjallisesti: Kerran vuodessa uusien työntekijöiden työsuhteen alkamispäivästä sekä määräaikaisten työsuhteiden kestoajasta ja määräaikaisuuden syystä Irtisanotuista ja lomautetuista sekä lomautuksen kestosta Työtuntimääristä neljännesvuosittain Yhtiö informoi hyvissä ajoin uusien konetyyppien käyttöön ottamisesta, reittirakenteesta, koulutuksesta, näiden seikkojen vaikutuksesta työolosuhteisiin sekä varaa yhdistyksen luottamusmiehelle mahdollisuuden osallistua lentokoneen työskentelytilojen sekä turvallisuutta lisäävien laitteiden ja ratkaisujen suunnitteluun. Uusia konetyyppejä hankittaessa tai jo käytössä olevia koneita olennaisesti muutettaessa perustetaan jo suunnitteluvaiheessa työryhmä sisätilaratkaisuja varten. Luottamusmiehellä on oikeus saada tiedot ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja sen perusteista sekä ulkopuolisen työvoiman määrästä ja käyttöajasta. Yhtiö järjestää yhdistyksen luottamusmiehelle mahdollisuuden seurata työrupeamien (= pairingien) ja lentoyhdistelmien tekoa aikataulukausittain tai jos liikenneohjelma oleellisesti muuttuu. 17 KOKOONTUMINEN TYÖPAIKALLA CA:illa on mahdollisuus työajan ulkopuolella järjestää kokouksia yhtiön osoittamissa sopivissa tiloissa työpaikan työsuhteita koskevista kysymyksistä seuraavin edellytyksin: A. kokouksen pidosta työpaikalla on yhtiön kanssa sovittava, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen aiottua kokousta. B. kokouksen kustannuksista ja järjestyksestä sekä kokoustilojen siisteydestä vastaa kokouksen järjestäjä. Kokouksen järjestäjillä on oikeus kutsua kokoukseen työehtosopimusosapuolten edustajia. 18 JÄSENMAKSUJEN PERIMINEN Yhtiö perii CA:n valtuutuksella työntekijäliiton jäsenmaksut CA:n palkasta ja tilittää ne työntekijäliiton tilille liiton antamien ohjeiden mukaisesti. CA:lle annetaan selvitys pidätetystä summasta. 19 TYÖRAUHA Minkäänlaiset painostuskeinot kummaltakaan sopijapuolelta tätä sopimusta vastaan eivät ole sallittuja. Kaikki työtaistelutoimenpiteet, jotka kohdistuvat tähän sopimukseen tai johonkin sen määräykseen ovat kielletyt. Flybe Finland Oy

19 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Yhtiön liikenteenohjausyksiköllä (OPS Control) ei ole asemavaltuutta sopia työehdoista yhtiötä sitovasti CA:iden kanssa. 21 PALKANTARKISTUKSET JA TYÖRYHMÄT 21.1 Palkantarkistukset vuonna 2011 Tämän työehtosopimuksen mukaisesti palkantarkistukset tehdään seuraavasti: : Stand by lisä Lentotuntilisä Home Base -töihintulolisä Hälytyslisä Työvuoron muutoslisä Kouluttajalisä Reittikouluttajalisä Koulutustunnit Taulukkokorotus peruspalkkoihin : Yölisä Palkkataulukkomuutos Palkkataulukkomuutos tullaan toteuttamaan Nykyinen palkkaluokka 0-4 kk sulautuu 0-1 vuoden palkkaluokkaan. Palkkaluokat tulevat tällöin olemaan vuosittaisia (0-1v, 1-2v, jne.) Palkantarkistukset vuosina 2012 ja 2013 Palkantarkistukset ja tehdään seuraavasti: Osapuolet neuvottelevat mennessä palkankorotusmallista koskien korotuksia ja Tavoitteena on palkantarkistusmalli, joka turvaa CA:n ansionkehityksen ja jossa huomioidaan yhtiön kannattavuus. Elleivät osapuolet löydä yo. neuvotteluissa yksimielisyyttä, palkantarkistukset sovitaan toimialan (lentoliikenne) yleistä palkkakehitystä vastaaviksi. Mikäli osapuolet eivät saavuta yksimielisyyttä ja mennessä palkankorotusten määrästä, erimielisyys ratkaistaan valtakunnansovittelijan esityksen mukaisesti Työryhmät Perustetaan allekirjoittajaosapuolista koostuvat työryhmät: Määritelmätyöryhmä Tehtävänä laatia työehtosopimuksen luettavuutta helpottavat määritelmät sekä viimeistelemään työehtosopimuksen ulkoasu. Määräaika Flybe Finland Oy

20 Logo tulee tähän TES Cabin Lentoemäntiä ja stuertteja koskeva työehtosopimus Page: Työaikatyöryhmä Tehtävänä stand by vuoroihin liittyvät säännökset ja osa-aikaisten CA:iden työajat, palkanmaksuun oikeuttavan työajan määrittely (siirtyminen). Määräaika Työvuorosuunnittelutyöryhmä Tehtävänä laatia malli, jolla huomioidaan joustavuuden ja tarkoituksen mukaisen työvoimaresurssien käytön vaatimukset, edistetään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja annetaan henkilöstölle mahdollisuus varautua riittävästi muuttuviin työvuoroihin. Määräaika ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tämän sopimuksen tulkintaa tai rikkomista koskevista erimielisyyksistä on ensin neuvoteltava yhtiön ja yhdistyksen kesken. Jollei yksimielisyyteen näin päästä, voivat osapuolet saattaa asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Mikäli osapuolet yhteisesti sopivat, asia voidaan viedä myös välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Neuvottelut on aloitettava viipymättä toisen osapuolen esityksestä ja viimeistään kahden viikon kuluttua esityksen tekemisestä. Neuvotteluista laaditaan molempien osapuolten tarkastama pöytäkirja, jos jompikumpi osapuoli sitä haluaa. 23 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tämä sopimus on voimassa ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin. Sopimuksen irtisanojan on irtisanomisen yhteydessä jätettävä muutosesityksiä koskeva yksilöity muistio toiselle sopijapuolelle. Ellei näin menetellä, on irtisanominen mitätön. Tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa siksi, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten väliset neuvottelut on toisen neuvotteluosapuolen toimesta todettu päättyneeksi. Osapuolet sopivat yleisen linjan mukaisista vuosikorotuksista palkkoihin siten kuin erikseen on sovittu. Flybe Finland Oy

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAORKESTERIN JÄSENIÄ KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 Palkat vuonna 2013 SOPIJAPUOLET Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, jäljempänä kannatusyhdistys, ja

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus TES: 313001 Suomen Merimies Unioni SM-U ry Työehtosopimuspöytäkirja Merenkulkulaitos 6.2.2008 Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus Osapuolet ovat uudistaneet Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus jäsenkirje 2/2012 27.6.2012 Sisältö Ajankohtaista edunvalvonnasta Syksyn luottamusmiesvaalit Tehyn aukioloajat kesällä AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA Vuosilomat

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot