PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1

2

3 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku

4 Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat ylhäältä alas: Linja-autopysäkki Kullaan kuntakeskuksessa, Porin palveluliikenteen linja-auto, näkymä Harjavallan rautatieasemalta, ilmakuva Porista rautatieaseman ja lentokentän läheisyydestä Kartat: Maanmittauslaitos lupa 20/MYY/04 Genimap Oy, Lupa L4356 Porin kaupunki, mittaustoimi 2004 Julkaisu saatavana: -sivuilta SATAKUNTALIITTO Pohjoisranta 11 PL PORI Puhelinvaihde Fax

5 TIIVISTELMÄ Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa seudun joukkoliikenneselvityksessä on käyty läpi koko Karhukuntien joukkoliikennejärjestelmä organisaatioineen, joukkoliikennemuotoineen, terminaaliverkkoineen, lippu- ja informaatiojärjestelmineen sekä joukkoliikenteen toimintaympäristöineen. Nykytilanteesta on selvitetty myös matkaketjujen toimivuus Porissa sekä joukkoliikenteen rahoitus henkilökuljetuspalveluiden järjestämisessä ja toimintaympäristön kehittämisessä. Työn aikana ovat liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet joukkoliikenteen osalta täsmentyneet seuraaviksi: 1. seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen 2. kuntien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen 3. joukkoliikenteen organisoinnin kehittäminen 4. työmatkayhteyksien turvaaminen koko Porin seudun työssäkäyntialueella kuntakeskusten ja tärkeimpien työpaikkojen välillä. 5. joukkoliikenteen kilpailukyvyn (hinta, matka-aika) turvaaminen alueilla, joissa palveluille on riittävästi kysyntää ja muualla joukkoliikenteen peruspalvelutason turvaaminen 6. tärkeimpien kaukoliikenteen yhteysvälien junaliikenteen ja linja-autojen pikavuoroliikenteen houkuttelevuuden lisääminen 7. liikenneinformaation kehittäminen nykyaikaisia järjestelmiä hyödyntämällä 8. joukkoliikenteen palvelupisteverkon ja liikennekäytävien toimintaympäristön kehittäminen 9. kuljetus- ja matkaketjujen toimivuuden parantaminen eri liikenne- ja kulkumuotojen kesken 10. joukkoliikenteen esteettömyyden lisääminen 11. joukkoliikennetietämyksen lisääminen eri organisaatioissa Joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan on kirjattu yhteensä 22 tavoitteita tukevaa kehittämistoimenpidettä. Aiesopimukseen esitetään kirjattavan Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmän perustaminen, henkilöliikennelogistikon palkkaaminen sekä Meri-Pori-Harjavalta joukkoliikenteen laatukäytävän kehittäminen. Seutulipputyöryhmä on liian laaja organisaatio käsittelemään riittävällä tarkkuudella pelkästään Karhukuntia koskevia joukkoliikenneasioita. Henkilöliikennelogistikon toimenkuvaan kuuluvat seudun yhteiset joukkoliikenneasiat ja aiheeseen liittyvien kysymysten valmistelu. Henkilöliikennelogistikon uskotaan säästävän tehostuneen kuljetusjärjestelmän kautta nopeasti palkkakustannuksensa. Meri-Pori-Harjavalta laatukäytävällä on seudullisesti paras linja-autoliikenteen tarjonta, liikennekäytävä toimii seudullisesti tärkeimpänä työmatkaliikenteen yhteytenä ja liikennekäytävän vaikutuspiirissä asuu Karhukunnissa eniten väestöä. Käytävän kehittämiselle löytyy myös eri osapuolten yhteinen tahto. Liikennejärjestelmätyössä on laadittu kullekin Karhukunnalle esitys palvelutasotavoitteista. Esitykset toimivat kunnissa hyvänä joukkoliikenteen kehittämisen perustana, mutta palvelutasotavoitteita tulee kuitenkin tarkentaa kuntia koskevissa yksityiskohtaisemmissa joukkoliikennesuunnitelmissa esimerkiksi henkilökuljetussuunnitelmissa. Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmä asettaa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt seudulliset toimenpiteet tärkeysjärjestykseen ja valitsee toteutettavat hankkeet vuosittain resurssiensa puitteissa. Joukkoliikenteen kehittämisestä tulee muodostua jatkuva prosessi, jonka uskottavuutta lisäävät vuosittain tapahtuvat toimenpiteet.

6

7 ESIPUHE Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään laajana yhteistyöhankkeena, jonka osapuolina toimivat Satakuntaliitto, Turun tiepiiri, Länsi- Suomen lääninhallitus, Harjavallan kaupunki, Kullaan kunta, Luvian kunta, Nakkilan kunta, Noormarkun kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki ja Ulvilan kaupunki. Suunnittelutyötä vetää Porin kaupunki ja projektisihteerinä toimii SCC Viatek Oy Porista. Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyy viisi osaselvitystä, jotka ovat: Elinkeinoelämän kuljetukset Seudun joukkoliikenneselvitys Pääliikenneverkko Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus Seudun joukkoliikenneselvitys osaselvityksen valvoneeseen POLIS-Joukkoliikennetyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Markku Setälä, pj. Porin kaupunki Pekka Liimatainen, Tiehallinto, Turun tiepiiri Pertti Postinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Jukka Moilanen, Satakuntaliitto Peter Ulmanen, Linja-autoliitto Sanna Välimäki, SCC Viatek Oy, Pori Seudun joukkoliikenneselvitystä on esitelty POLIS-Joukkoliikenneohjausryhmälle kesäkuussa ja lokakuussa Joukkoliikenneohjausryhmässä on ollut edustajia joukkoliikennetyöryhmän lisäksi seuraavista organisaatioista: Luvian kunta, Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki, Noormarkun kunta, Kullaan kunta, Ulvilan kaupunki, Pomarkun kunta, Oy Matkahuolto Ab, Satakunnan Liikenne Oy, Artturi Anttila Oy, Porin Linjat Oy, VR Osakeyhtiö, Ratahallintokeskus, Taksiautoilijat, Ilmailulaitos ja Kansaneläkelaitos. Kuntien alustavia joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita esiteltiin kuntakierroksella toukokesäkuussa POLIS projektiryhmä on käsitellyt kokouksissaan kevyesti myös joukkoliikenneasioita. Lisäksi joukkoliikenneselvityksen aineistoa on ollut koko työn ajan esillä internetissä POLIS-liikennejärjestelmäsuunnitelman kotisivuilla. Selvityksen pääkonsulttina on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työn suorittamisesta ovat vastanneet insinööri Reijo Vaarala ja tekniikan ylioppilas Marko Mäenpää. Selvityksen alikonsulttina on toiminut Tieliikelaitoksen Konsultoinnin Turun toimipiste, jossa työn suorittamisesta on vastannut DI Juha Mäki. Pori, Maaliskuu 2004

8

9 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 7 Sisältö 1 JOHDANTO Taustaa Tavoitteet Suunnittelualue Liikenteellinen sijainti Väestö ja työpaikat Aluerakenne Työmatkojen suuntautuminen Liikennemäärät Liikenneinfrastruktuuri 15 2 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Joukkoliikenteen organisointi Seutulipputyöryhmä Kuntien joukkoliikenneorganisaatiot Seudun liikennetarjonta Karhukuntien välinen linja-autoliikenne Porin seudun paikallisliikenne Palveluliikenne ja asiointitaksit Taksiliikenne Liikennetarjonta Karhukuntien ulkopuolelle Linja-autoliikenne Junaliikenne Lentoliikenne Terminaaliverkko Terminaalien väliset matkaketjut Lippujärjestelmät Informaatiojärjestelmät Joukkoliikenteen rahoitus Liikenteen hoito Lipputuet Hallintokuntien joukkoliikennemenot Kelan kuljetukset Valtionapu kunnille joukkoliikenteeseen Infrastruktuurin rahoittaminen 38 3 PALVELUTASOTAVOITTEET Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelyprosessi ja palvelutasotekijät Seudullinen taso Kuntakohtainen taso kuntien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Palvelutasovisiot vuosille

10 8 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 4 SEUDULLISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET Joukkoliikenteen hoito-organisaatio Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmä Kuntien kuljetustyöryhmät Yhteistyö Kelan kanssa Henkilökuljetussuunnitelmat ja matkojenyhdistely Henkilökuljetussuunnitelma Matkojenyhdistely Liikenteelliset toimenpiteet Lippujärjestelmät Informaatiojärjestelmät Matkaketjujen kehittäminen Porissa Joukkoliikenteen palvelupisteverkko Matkakeskus Muut pysäkit Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille Laatukäytävät Joukkoliikenne ja maankäyttö 63 5 KEHITTÄMISOHJELMA JA AIESOPIMUS Aiesopimuksen piiriin kirjattavat hankkeet Arvioitu toteuttamisaikataulu ja -kustannukset Joukkoliikenteen seurantajärjestelmä Vaikutukset 66 6 KUNTAKOHTAISET PALVELUTASOTAVOITTEITA TUKEVAT TOIMENPITEET Porin kaupunki Ulvilan kaupunki Harjavallan kaupunki Noormarkun kunta Nakkilan kunta Luvian kunta Pomarkun kunta Kullaan kunta 84 7 LIITTEET 86

11 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Porin seudun liikennejärjestelmän suunnittelu käynnistyi asukkaiden ja sidosryhmien odotusten selvittämisellä vuonna Suunnittelua jatkettiin ohjelmointityöllä, jossa analysoitiin nykyisen liikennejärjestelmän tilaa ja määriteltiin kehittämisen painotuksia. Valmistelutyön tuloksena syntyi "Nykyisen liikennejärjestelmän kuvaus ja jatkosuunnittelun ohjelmointi" raportti, jonka pohjalta päätettiin laatia seuraavat viisi osaselvitystä: Elinkeinoelämän kuljetukset Seudun joukkoliikenneselvitys Pääliikenneverkko Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus 1.2 Tavoitteet Porin seudun liikennejärjestelmän tavoitteet Porin seudun liikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet on johdettu valtakunnallisista ja eri laitosten tavoitteista. Valtakunnallisen liikennejärjestelmän yleisen kehittämisen tavoitteet on esitetty Liikenneministeriön julkaisemissa eri alojen raporteissa. Keskeisimmät eri tahojen tavoitteet on koottu yhteen. Porin seudun joukkoliikenteelle on esitetty seuraavia tavoitteita: määritellään joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet alueilla ja liikennekäytävissä. kukin kunta määrittelee oman toimivan ja kustannustehokkaan henkilökuljetusstrategiansa. Strategian toteutumista seuraa ja ohjaa kunnan kuljetustyöryhmä, jossa ovat edustettuina eri hallintokunnat. turvataan työmatkayhteydet koko Porin seudun työssäkäyntialueella kuntakeskusten ja tärkeimpien työpaikkojen välillä. joukkoliikenteen kilpailukyky (hinta, matka-aika) turvataan alueilla, joissa palveluille on riittävästi kysyntää ja muualla taataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso. tärkeimmillä kaukoliikenteen yhteysväleillä rautatieliikenne ja linja-autojen pikavuorot tarjoavat edullisen ja houkuttelevan vaihtoehdon henkilöautolle. joukkoliikenteen terminaalien ja pysäkkijärjestelmän kehittämisessä lähtökohtana ovat laadukkaat paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen joukkoliikenteen kohtaamispaikat ja solmupisteet. luodaan edellytykset toimiville ja tehokkaille kuljetus- ja matkaketjuille eri liikenne- ja kulkumuotojen kesken. liikenneinformaatio on luotettavaa, reaaliaikaista ja helposti käytettävää. perustetaan seudullinen joukkoliikennetyöryhmä, jonka tavoitteena on seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Tässä selvityksessä täsmennetyt joukkoliikenteen tavoitteet on esitetty kohdassa 3.1 Joukkoliikenteen tavoitteet sivulla.

12 10 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO Joukkoliikenne seudulla -osaselvitys Osaselvityksessä tarkennetaan liikennejärjestelmän tavoitteita joukkoliikenteen osalta. Päätavoitteena on määrittää Karhukuntien joukkoliikenteen palvelutaso seutu- ja kuntatasolla sekä määrittää keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteena on etsiä konkreettisia toteutukseen tähtääviä pieniä ja suuria, lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämishankkeita. Kehittämisohjelma on kaksijakoinen ja sisältää tarkasti määritellyt toimenpiteet vuosille (ensimmäinen kiireellisyysluokka) sekä yleispiirteiset toimenpiteet pidemmälle tulevaisuuteen. Tärkeimmiksi katsottuihin hankkeisiin osapuolet sitoutuvat aiesopimuksella. 1.3 Suunnittelualue Liikenteellinen sijainti Suunnittelualueen muodostavat Porin seudulla ns. Karhukunnat, joihin kuuluvat Porin, Ulvilan ja Harjavallan kaupungit sekä Noormarkun, Nakkilan, Luvian, Pomarkun ja Kullaan kunnat. Vuoden 2004 alussa Karhukunnat laajenevat seutujaon myötä neljällä kunnalla. Maantieteellisesti alueen länsipuoli rajoittuu Pohjanlahteen. Liikenteellisesti alueen pääväyliä ovat valtatiet 2,8,11 ja 23 sekä rautatieyhteys Tampereelle. Kuva 1. Suunnittelualue.

13 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 11 JOHDANTO Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella asui yhteensä asukasta. Noin kaksi kolmasosaa väestöstä asui Porissa ja yli 10 % Porin kaakkoispuolella sijaitsevassa Ulvilassa. Muut kunnat voidaan jakaa väestöltään kolmeen eri ryhmään: noin asukkaiden kuntiin kuuluvat Harjavalta, Noormarkku ja Nakkila, noin 3000 asukkaan kuntiin kuuluvat Luvia ja Pomarkku ja alle 2000 asukkaan kuntiin kuuluu Kullaa. Ulvilan kaupungin ja Kullaan kunnan kuntaliitos toteutuu lukien. Karhukunnissa oli ennusteen mukaan yhteensä noin työpaikkaa ja työllistä. Seudullisesti tarkasteltuna alueen työpaikkojen määrä suhteessa työllisten määrään on optimaalinen, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Omavaraisia työpaikkojen suhteen ovat ainoastaan Harjavalta ja Pori. Muissa kunnissa työpaikkoja on työntekijöitä vähemmän, mikä edellyttää yli kuntarajojen tapahtuvaa työmatkaliikkumista. Taulukko 1. Väestö, työpaikat, työlliset ja työpaikkaomavaraisuus (Suomen tilastokeskuksen www-sivut). Kunta Väestö Työpaikat Työlliset Työpaikka e 2001e omavaraisuus Pori ,5 % Ulvila ,4 % Harjavalta ,1 % Noormarkku ,1 % Nakkila ,1 % Luvia ,3 % Pomarkku ,9 % Kullaa ,4 % Karhukunnat ,6 % e = ennuste Aluerakenne Liikenneministeriön tutkimuksen mukaan itsekannattavalle joukkoliikenteelle löytyy perusteita, jos väestötiheys on yli 200 as./km2. Karhukunnissa aluerakenne keskittyy kuntakeskusten ympärille, mikä ei kuntien koosta johtuen usein yksinään riitä tuottamaan korkeatasoisia joukkoliikenteen palveluja. Porin kaupungissa väestön määrä on riittävä, mutta aluerakenne on hajaantunut laajalle alueelle ja asutus on paljolti pientalovaltaista. Koko liikennejärjestelmän kannalta katsottuna Porin lyhyet etäisyydet työja opiskelupaikkoihin ja palvelukeskittymiin sekä laaja ja yhteneväinen kevyen liikenteen verkko ovat hyviä ja kannatettavia asioita jatkossakin, vaikka em. tekijät heikentävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Seudullisesti tarkasteluna tiiveintä nauhamaista asutusta esiintyy Harjavallan ja Meri-Porin välillä. Erityisesti Porin ja Ulvilan väli on riittävän tiivis aluerakenne itsekannattavalle tiheävuoroiselle joukkoliikenteelle. Lisäksi aluerakenteen kannalta katsottuna joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat hyvät Ulvilan ja Harjavallan välillä kun vielä otetaan huomioon, että etäämpänä

14 12 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO oleva Kokemäen kaupunki synnyttää myös Porin suuntaista joukkoliikenteen kysyntää. Muualla Karhukunnissa kuntakeskusten ulkopuolella ei esiinny niin tiivistä nauhamaista aluerakennetta, että tiheävuoroinen itsekannattavasti toimiva joukkoliikenne olisi mahdollista. Karhukuntien pohjoisosassa Noormarkun ja Porin haja-asutusalueiden kuten esim. Ahlaisten, Kellahden ja Lampin liikenteiden hoitaminen samoilla vuoroilla tarjoaa paremman joukkoliikenteen palvelutason kuin mitä aluerakenteen synnyttämä kysyntä edellyttäisi. Vastaavasti Karhukuntien eteläosassa Rauman suunnan liikenne tarjoaa Luvialle sekä lännessä Kankaanpään ja Siikaisten suuntien liikenne tarjoaa Pomarkkuun paremmat joukkoliikenneyhteydet kuin mitä aluerakenne luontaisesti synnyttäisi. Koska Kullaalla aluerakenne ei yksinään synnytä toimivia joukkoliikenneyhteyksiä eikä kunta sijoitu joukkoliikenteen runkoreittien varrelle, on kunnan joukkoliikenteen palvelutaso muuta seutukuntaa heikompi. Ns. keräilyvuorojen haittapuoleksi muodostuvat kuitenkin usein pitkät ja hitaat reitit. Näin käy varsinkin Karhukuntien pohjoisosassa Porin haja-asutusalueilla. 8 Pomarkku Noormarkku Asukastiheys (asukasta/km2) yli Pori 11 Kullaa 8 Ulvila 2 Luvia Nakkila Harjavalta Kuva 2. Suunnittelualueen väestön tiheys (Rakennus- ja huoneistorekisteri ).

15 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 13 JOHDANTO Työmatkojen suuntautuminen Karhukunnista käy Porissa työssä yhteensä 5083 henkilöä Porin ulkopuolelta. Muita merkittäviä pendelöintikuntia ovat Porin lisäksi Ulvila (1178 työssäkävijää), Harjavalta (915) ja Nakkila (560). Työmatkojen suuntautumisen perusteella tulee seudun joukkoliikenneyhteyksien olla toimivia paitsi Poriin, niin myös Porista Ulvilaan, Nakkilaan ja Harjavaltaan suuntautuville työmatkoille. Tämä tukee Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-Kokemäki laatukäytävän kehittämistä sekä liikenteellisesti että fyysisesti seudun merkittävimpänä joukkoliikennekäytävänä. Luvialta, Porista, Ulvilasta, Harjavallasta ja jonkin verran myös Nakkilasta käydään suhteellisen paljon työssä Raumalla. Vastakkaissuuntaista pendelöintiä tapahtuu myös raumalaisten työmatkoissa, mutta työmatkat suuntautuvat voimakkaammin Poriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen kannalta katsottuna työmatkayhteydet Porin ja Rauman välillä tulee olla linja-autoilla mahdollisia. Helsingistä, Tampereelta ja Turusta käydään jonkin verran työssä Porissa (355 työntekijää), Harjavallassa (41) ja Ulvilassa (23). Yhteensä Karhukunnista käy Helsingissä 434, Tampereella 375 ja Turussa 303 henkilöä työssä. Pitkät työmatkat eivät kuitenkaan aiheuta päivittäisiä työmatkoja työ- ja kotipaikkakuntien välille, vaan toimeentulo hankitaan yhä enenevissä määrin etätyöskentelynä. Silti työmatkavirrat ovat niin suuria, että linja-auto- ja junaliikenteen aikataulujen suunnittelussa tulee asia ottaa huomioon. Taulukko 2. Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus; Pendelöintitilasto) Asuinkunta Työssäkäyntikunta ( ) Harjavalta Kullaa Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Harjavalta Kullaa Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Ulvila Karhukunnat Rauma Helsinki Tampere Turku Yhteensä Pori Ulvila Karhukunnat Rauma Helsinki Tampere Turku Yhteensä Taulukon tyhjä kohta tarkoittaa, ettei kyseinen työssäkäyntikunta ole asuinkunnan 10 suurimman pendelöintikunnan joukossa.

16 14 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO Liikennemäärät Karhukunnissa on eniten liikennettä valtatiellä 2 Porin keskustan itäpuolella, jossa keskivuorokausiliikenne on noin moottoriajoneuvoa vuorokaudessa. Kaupunkien ja kuntien katuverkolla liikenne on vilkkainta Porissa, jossa vilkkaimpien väylien keskivuorokausiliikenteet ovat suurempia kuin moottoriajoneuvoa vuorokaudessa. Kuva 3. Suunnittelualueen keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2001 (lähde Tiehallinnon Turun tiepiiri).

17 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 15 JOHDANTO Liikenneinfrastruktuuri Tie- ja katuverkko Seudulla kulkee neljä valtatietä. Valtatie 2 yhdistää suunnittelualueen pääkaupunkiseutuun kulkien Porin Mäntyluodosta Helsinkiin Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta. Suunnittelualuetta pohjois-eteläsuunnassa halkova valtatie 8 kulkee Turusta Ouluun mm. Luvian, Porin ja Noormarkun kautta. Porista Tampereelle johtava itä-länsi-suuntainen valtatie 11 kulkee Porin, Ulvilan ja Kullaan alueiden halki. Valtatie 23 erkanee Söörmarkun kohdalla valtatiestä 8 kulkien Porista Joensuuhun mm. Noormarkun ja Pomarkun läpi. Seudun ainoa kantatietasoinen väylä, kantatie 43, kulkee Harjavallasta Uuteenkaupunkiin. Porin seudulla on kolme seututietasoista yhteyttä, jotka ovat maantiet 257, 269 ja 272. Maantie 257 kulkee Kullaan ja Lavian keskustojen välillä, maantie 269 yhdistää Mäntyluodon ja Reposaaren toisiinsa ja maantie 272 muodostaa yhteyden Porin sataman ja valtatien 8 välille. Muut tärkeimmät kuntien väliset yhteydet sekä yhteydet maankäytön painopistealueilta kuntakeskuksiin ovat pääsääntöisesti nelinumeroisia yhdysteitä. Muun alempiasteisen tieverkon muodostavat viisinumeroiset yhdystiet. Yleisiä teitä täydentävät kuntien katuverkot. Joukkoliikenteen kannalta merkittäviä katuosuuksia on Porissa, Ulvilassa ja Harjavallassa. Tie- ja katuverkko ei aseta esteitä toimivan joukkoliikenteen syntymiselle. Mahdolliset ongelmat kohdistuvat enemmän teiden ja pysäkkien hoitoon sekä kunnossapitoon. Turun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvityksessä tehdyn sidosryhmäkyselyn mukaan talvihoidon taso joukkoliikenteen käyttämillä alempiasteisilla teillä ja pysäkkiolosuhteet erityisesti haja-asutusalueilla ovat riittämättömiä. Myös pysäkkivarustelua, pysäkkien valaistusta, näkyvyyttä sekä polkupyörien pysäköintimahdollisuutta pidetään puutteellisina. Liikenneturvallisuuden kannalta suurimmat ongelmat ovat pysäkkijärjestelyt koulujen kohdilla sekä kevyen liikenteen järjestelyt haja-asutusalueilla pysäkkien läheisyydessä. Kevyen liikenteen verkko Kuntien sisällä on usein kevyen liikenteen yhteydet tärkeimpien asuinalueiden ja keskustan välillä. Porin ja Ulvilan kevyen liikenteen väylät tukeutuvat hyvin toisiinsa muodostaen seudullisesti kattavan verkon. Seudullisesti merkittävimpiä verkollisia puutteita on tiettyjen kuntakeskusten välisten yhteyksien puuttuminen kuten esim. valtatie 23 Pori-Noormarkku, maantie 2440 Ulvila-Nakkila ja valtatie 8 Pori-Luvia. Lisäksi seudulla on joukkoliikenteen reiteillä vaaralliseksi katsottuja tieosuuksia, joissa kevyen liikenteen väylän puuttumisen vuoksi koulukuljetuksia ei ohjata linja-autoille, vaan oppilaat kuljetetaan takseilla. Porissa ja Ulvilassa merkittävimmät kevyen liikenteen väylät ovat viitoitettuja. Rataverkko Tampere-Pori rata on Porin seudulla yksiraiteinen, sähköistetty, suojastettu ja kauko-ohjattu. Lisäksi radalla on kulunvalvonta. Edellä mainittujen turva-

18 16 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO laitejärjestelmien ikä on alle 10 vuotta kuten on myös betonipölkkyisen jatkuvakiskoisen radan päällysrakenteen ikä. Junaliikenteen nopeustason nostamista estävät useat suojaamattomat tasoristeykset ja radan kaarteisuus. Rataosuudella on yhteensä 66 tasoristeystä, joista 14:ssä on varoituslaitos. Henkilöliikenteen osalta Pori-Tampere radan päätepisteenä toimii lännessä Pori. Toinen suunnittelualueella käytössä oleva rautatieasema sijaitsee Harjavallassa. Lisäksi Nakkilassa sijaitsee junakohtauspaikka, mutta se ei ole henkilö- eikä myöskään tavaraliikenteen kaupallisessa käytössä. Tavaraa kuljetetaan Porissa myös Mäntyluotoon/Tahkoluotoon ja Ruosniemeen. Ruosniemi-Niinisalo välinen rataosuus toimii nykyään ns. elämysratana, jossa harjoitetaan resiina-ajelua. Mäntyluoto-Pori -rataosuudella on yhteensä 29 tasoristeystä, joista kymmenessä on varoituslaitos. Ilmaliikenne Koko seutua palveleva Porin lentoasema sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kauppatorista sijoittuen liikenteellisesti valtateiden 2 ja 11 liittymästä Poriin päin. Vuonna 2001 Porin kiitotietä jatkettiin 2350 metriin, mikä mahdollistaa kansainvälisen operoinnin. Infrastruktuuri ei aseta esteitä lentoliikenteen laajenemiselle. Vesiliikenne Porin satamissa, Mäntyluodossa/Tahkoluodossa ja Reposaaressa, ei ole henkilöliikennettä. Kokemäenjoen vesistö tarjoaa kuitenkin hyvän potentiaalin matkailuliikenteelle. Kesäisin Kokemäenjokea pitkin liikennöikin yksi vesibussiyrittäjä. Osa reiteistä johtaa Reposaaren kalasatamaan, jota on viime vuosina laajennettu ja kehitetty EU-rahoituksella. Kuva 4. Porin seudun liikenneinfrastruktuuri.

19 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 17 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ 2 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Seudun joukkoliikennemuotoja ovat linja-autoliikenne, junaliikenne ja lentoliikenne. Porin keskustassa ajetaan myös palveluliikennettä. Asiointitaksit täydentävät jossain laajuudessa haja-asutusalueiden heikkoja liikennepalveluja Porissa, Ulvilassa, Noormarkussa, Luvialla ja Pomarkussa. Joissakin kunnissa kuten esim. Harjavallassa, Luvialla ja Kullaalla saa koulukuljetuksissa kulkea myös muut matkustajat, jos kyydeissä on tilaa. Seutulipussa on mukana 24 kuntaa (kuva 5) ja 30 bussiyrittäjää. 2.1 Joukkoliikenteen organisointi Joukkoliikenteen organisoinnissa voidaan erottaa kaksi tasoa: seudullinen taso ja kuntataso. Seudullisella tasolla joukkoliikennettä organisoidaan seutulipputyöryhmästä käsin Seutulipputyöryhmä Karhukunnat kuuluvat Satakunnan seutulippuun, jossa on mukana 24 kuntaa ja 30 bussiyrittäjää. Seutulipputyöryhmässä on edustettuina kahdeksan Karhukunnan lisäksi 16 muun kunnan sekä Linja-autoliiton, kahden bussiyrittäjän, Oy Matkahuolto Ab:n, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Satakuntaliiton edustajat. Seutulipputyöryhmä seuraa, valvoo ja kehittää seutulippujärjestelmää. Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii suurimman kunnan eli Porin kaupungin edustajat. Rauma Pyhäranta Pori Luvia Eurajoki Lappi Laitila Siikainen Ulvila Nakkila Honkajoki Pomarkku Noormarkku Kullaa Eura Kankaanpää Säkylä Harjavalta Merikarvia Kokemäki Kiukainen Kiikoinen Jämijärvi Huittinen Kuva 5. Satakunnan seutulipun kunnat Karhukunnat on esitetty sinipohjaisena. Työryhmälle on seutulippusopimuksessa kirjattu seuraavia tehtäviä: 1. seurata ja valvoa sopimuksen toteuttamista 2. tehdä sopijapuolille esityksiä seutulippujärjestelmän tiedottamisesta 3. tehdä sopijapuolille esityksiä seutulippujärjestelmän kehittämiseksi 4. laatia yhteenveto voimassa olevista maksuosuuksista ja toimittaa selvittäjälle maksuosuuksia koskevat tiedot 5. päättää uusien kuntien ja yritysten mukaantulosta 6. valita tarvittaessa erillinen 4-6 henkilön jaosto valmistelemaan työryhmälle esitettäviä asioita, toteuttamaan työryhmän tekemiä päätöksiä ja hoitamaan työryhmän jaostolle osoittamia muita tehtäviä 7. sopia seutulippujärjestelmän ylläpidosta aiheutuvista kuluista mukana olevien kuntien kesken 8. hoitaa muut tarpeelliset seutulippujärjestelmää koskevat asiat. Seutulippujärjestelmää säätelee seutulippusopimuksen lisäksi sopimus Satakunnan kuntien seutulippujärjestelmän selvityksestä (= clearing-sopimus). Seutulipputyöryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

20 18 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Kuntien joukkoliikenneorganisaatiot Yleisesti kunnissa joukkoliikenteen hoito-organisaatioon ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Yhdessäkään Karhukunnassa ei toimi erikseen nimettyä kuljetustyöryhmää, joka vastaisi kunnan sisäisen liikenteen ja sisäisten kuljetuspalvelujen kehittämisestä ja koordinoisi hallintokuntien kuljetuksia. Yhteistyötä tehdään hallintokuntien välillä eri laajuudessa, mutta toimintatapoja ei ole tarkkaan suunniteltu. Kuljetusten järjestämisessä ei hyödynnetä kaikkia synergiaetuja hallintokuntien välillä. Yleisesti koulu- ja sosiaalitoimet ostavat omat kuljetuksensa ja tekniset toimet mahdollisesti ostavat linjaliikennettä täydentävää liikennettä hiljaisina aikoina. Kuntien nykyiset joukkoliikenteen organisaatiomallit: Pori Kaupungin Teknisessä palvelukeskuksessa toimii päätoiminen joukkoliikennevastaava, jonka tehtäviin kuuluu liikenteen kilpailuttaminen, taksa-alennusten osto, lupaviranomaistehtävien valmistelu, terminaalien ja pysäkkien sekä joukkoliikennejärjestelyjen suunnittelu, valtionapuanomusten valmistelu, maksatusanomusten teko, paikallis- ja seutuliikenteen tilastointi, maksumääräysten valmistelu liikennöitsijöille sekä maksuliikenteen valvonta. Lisäksi hän ottaa huomioon katu- ja liikennesuunnittelussa joukkoliikenteen ja tekee muita liikenne- ja joukkoliikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Kaupungin joukkoliikennetoimikunta koostuu luottamusmiehistä. Materiaalia toimikunnalle tuottaa Tekninen palvelukeskus. Toimikunnan sihteerinä toimii liikenneinsinööri ja virkansa puolesta kokouksiin osallistuu myös tekninen kaupunginjohtaja. Toimikunta kokoontuu noin 6 7 kertaa vuodessa. Joukkoliikennetyöryhmä koostuu keskushallinnon, liikennesuunnittelun, kaavoituksen ja koulutoimen virkamiehistä. Työryhmä ei kuitenkaan ole kokoontunut viime vuosina. Palveluliikennetyöryhmässä ovat mukana keskeiset hallintokunnat (sosiaali-, koulu- ja terveystoimi sekä joukkoliikenne) ja sen tehtäviin kuluu koordinoida palveluliikenteen suunnittelua ja kokeilua, suunnitella tiedotuksen ja markkinoinnin käytännön toteutusta sekä seurata tuloksia ja tehdä tarvittaessa muutoksia toteutukseen. Hallintokuntien edustajat vastaavat sisäisestä tiedottamisesta omissa hallintokunnissaan. Kuljetusten suunnitteluun osallistuvat kaikkien hallintokuntien nimetyt kuljetusvastaavat. Seutulipputyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin liikenneinsinööri ja sihteerinä joukkoliikennevastaava. Ulvila Kaupungin joukkoliikennevastaavana toimii muiden toimien ohessa suunnitteluinsinööri, jonka tehtäviin kuuluu avoimen ostoliikenteen ja kutsutaksiliikenteen kilpailuttaminen sekä sopimusten teko ja valvonta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Poriin suuntautuvaa hiljaisen ajan liikennettä. Kaupungissa ei toimi joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Seutulipputyöryhmässä kaupunkia edustaa joukkoliikennevastaava.

21 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 19 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Harjavalta Kaupungissa ei ole joukkoliikennevastaavaa eikä joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Sektoriviranhaltijat hoitavat tapauskohtaisesti joukkoliikenteeseen liittyvät asiat. Kaupunginjohtajasta, sihteeristä ja kaikkien hallintokuntien sektorijohtajista koostuva kaupungin johtoryhmä kokoontuu viikoittain ja kokouksissa käsitellään tarpeen mukaan myös joukkoliikenneasioita. Seutulipputyöryhmässä kaupunkia edustaa kaupunginlakimies. Noormarkku Kunnassa ei toimi kuljetustyöryhmää. Hallintokunnat suunnittelevat suhteellisen itsenäisesti omat kuljetuksensa. Elinkeinoasiamies toimii kunnan edustajana seutulipputyöryhmässä. Nakkila Joukkoliikennettä suunnitellaan sektorikohtaisesti eikä kunnassa ole varsinaista kuljetustyöryhmää. Kunnan koulutoimenjohtaja toimii seutulipputyöryhmän jäsenenä. Luvia Kunnassa ei ole joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Hallintokunnat suunnittelevat ja hoitavat omat kuljetuksensa. Joukkoliikennetehtäviin varattu henkilöresurssi on pieni. Kunnanjohtaja toimii kunnan edustajana seutulipputyöryhmässä. Pomarkku Kunnassa toimii sivutoiminen joukkoliikennevastaava, joka myös edustaa kuntaa seutulipputyöryhmässä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat seutulippujärjestelyt ja joukkoliikenneasioissa kunnan yhdyshenkilönä toimiminen. Kunnassa ei toimi erillistä joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää, mutta joukkoliikennevastaavan lisäksi kunnanjohtaja ja koulutoimenjohtaja osallistuvat kuljetusten suunnitteluun. Kullaa Kunnassa ei ole joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Joukkoliikennetehtäviin varattu henkilöresurssi on verrattain pieni. Hallintokunnat hoitavat omat kuljetuksensa. Kunnansihteeri toimii kunnan joukkoliikennevastaavana ja on myös kunnan edustaja seutulipputyöryhmässä. 2.2 Seudun liikennetarjonta Linja-autojen vuorotarjonnalla on Karhukuntien joukkoliikenteessä selkeä valta-asema juna- tai lentoliikenteeseen verrattuna. Seudun sisäisessä liikenteessä on bussien vakiovuoroilla hallitseva rooli pikavuoroihin verrattuna jopa Pori- Ulvila-Nakkila-Harjavalta välillä, jossa kulkee pääosa Pori-Helsinki ja Pori-Turku pikavuorojen reiteistä. Lentoliikenne ja suurelta osin myös junaliikennekin palvelee vain kaukoliikenteen tarpeita. Juna- ja lentoliikenne käsitellään erikseen kohdassa 2.3 Liikennetarjonta Karhukuntien ulkopuolelle.

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Pori Ulvila Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012 2016 TIIVISTELMÄ ESIPUHE Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on laadittu Porin kaupunkiseudun

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014

Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014 Kuninkuusravit Porissa 1-3.8.2014 Kuljetusopas KAUPUNKILIIKENNE Pysäköintikuljetukset lentokentällä Yksi bussi siirtää lentokentän sisällä parkkipaikka-ajona asiakkaita terminaaliin. Lauantaina 8:00 20:00

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet:

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: ALKUSANAT Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman joukkoliikennettä koskevassa osaraportissa on tarkasteltu seutukunnan joukkoliikennejärjestelmää organisaation, joukkoliikennemuotojen, terminaaliverkon

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

nykytilanteen tavoitetilanteen vuonna 2008 arvioidut toimenpiteet

nykytilanteen tavoitetilanteen vuonna 2008 arvioidut toimenpiteet ALKUSANAT Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa seudun joukkoliikenneselvityksessä on käyty läpi koko Karhukuntien joukkoliikennejärjestelmä organisaatioineen, joukkoliikennemuotoineen,

Lisätiedot

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille.

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille. SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET (Muutokset sopijapuolissa) Kunnat: Euran kunta, Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Honkajoen kunta, Huittisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki,

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Porin joukkoliikennesuunnitelma 2005-2009 3

Porin joukkoliikennesuunnitelma 2005-2009 3 Porin joukkoliikennesuunnitelma 20052009 3 ESIPUHE Porin joukkoliikennesuunnitelman 2005 2009 lähtökohtana on ollut Porin joukkoliikenteen nykyinen tilanne, jossa matkustajamäärät ovat laskeneet roimasti

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne Porvoo Perustietoa Porvoosta Porvoossa asui 48 227 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 73,7 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 543 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Porvoo Porvoon kaupunki sijaitsee Itä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä.

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. Hallitus 149 22.10.2013 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 326/07/70/700/2013 Hallitus 149 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen, p.

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 2.1

Lisätiedot

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT?

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT? Porvoo Porvoo KUVAT? Perustietoa Porvoosta Porvoossa asui 48 227 asukasta 31.12.2008 Asukastiheys on 73 asukasta/km 2 Henkilöautotiheys oli 530 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden vuonna 2008 Porvoo Porvoon

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät Suunnittelualue Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän merkittävimmät seudulliset joukkoliikenteen reitit ja kevyen liikenteen

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 Osaselvitys C: Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen TIIVISTELMÄ

Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 Osaselvitys C: Joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen TIIVISTELMÄ Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 3 TIIVISTELMÄ Joukkoliikenteen nykytila Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2020 kuuluvassa osaselvityksessä Joukkoliikenteen ja matkaketjujen

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto 1 3.12.2013 kello 16.30 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuone Maaherrankatu 9-11 Palvelutaso, liikenne, käyttäjäryhmät,

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy NAKKILAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS. Raportti

FCG Finnish Consulting Group Oy NAKKILAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS. Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy NAKKILAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS Raportti 29.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 29.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Liikenne... 1 1.1.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITELMA HARJAVALTA

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012-2016 JOUKKOLIIKENNE- SUUNNITELMA HARJAVALTA PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JOUKKOLIIKENNE- PALVELUTASOMÄÄRITTELY SUUNNITELMA 2012-2016 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut

Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perustelut PÄÄTÖS 9.11.2017 1 (7) EPOELY/2244/2017 Asia Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT AIKATA ULUT 7.8. 31. 12. 2017 7.8. 311. 22. 017 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS. Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland

LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS. Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland TYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEITA Työn tilaajana oli RKM, Norrbotten Työstä

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 8.5.2017 Esityksessä luvassa Liikennejärjestelmätyö Itä-Suomessa Kestävän työmatkaliikkumisen

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenne

Porin seudun joukkoliikenne Porin seudun joukkoliikenne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Joukkoliikenneviranomainen ennen Porissa toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen oli Porin kaupunki Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnittelualue Väestö Työpaikat ja elinkeinorakenne Maankäyttö 5

1 JOHDANTO 3. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnittelualue Väestö Työpaikat ja elinkeinorakenne Maankäyttö 5 Kannen kuvat: Pääkuva: Kokemäenjoki Porin keskustan kohdalla (www.pori.fi) Pienet kuvat: Porin kävelykatu (www.pori.fi) Porin satama (Suomen ilmakuva Oy) Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi)

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Porin seudun MAL-aiesopimus

Porin seudun MAL-aiesopimus Pientyöryhmän käsittely 4-5.2.2013 1 Porin seudun MAL-aiesopimus 1. LÄHTÖKOHTA Porin seudun kunnat hyväksyivät vuoden 2011 alussa yhteisen rakennemallin, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen maankäytön,

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1.

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1. ;: ft II 1/11 \\1\ "~" Liikenne- ja viestintäministeriö 10.11.2011 LVM/1707/08/2011 VR-Yhtymä Oy liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot