PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1

2

3 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku

4 Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat ylhäältä alas: Linja-autopysäkki Kullaan kuntakeskuksessa, Porin palveluliikenteen linja-auto, näkymä Harjavallan rautatieasemalta, ilmakuva Porista rautatieaseman ja lentokentän läheisyydestä Kartat: Maanmittauslaitos lupa 20/MYY/04 Genimap Oy, Lupa L4356 Porin kaupunki, mittaustoimi 2004 Julkaisu saatavana: -sivuilta SATAKUNTALIITTO Pohjoisranta 11 PL PORI Puhelinvaihde Fax

5 TIIVISTELMÄ Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa seudun joukkoliikenneselvityksessä on käyty läpi koko Karhukuntien joukkoliikennejärjestelmä organisaatioineen, joukkoliikennemuotoineen, terminaaliverkkoineen, lippu- ja informaatiojärjestelmineen sekä joukkoliikenteen toimintaympäristöineen. Nykytilanteesta on selvitetty myös matkaketjujen toimivuus Porissa sekä joukkoliikenteen rahoitus henkilökuljetuspalveluiden järjestämisessä ja toimintaympäristön kehittämisessä. Työn aikana ovat liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet joukkoliikenteen osalta täsmentyneet seuraaviksi: 1. seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen 2. kuntien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen 3. joukkoliikenteen organisoinnin kehittäminen 4. työmatkayhteyksien turvaaminen koko Porin seudun työssäkäyntialueella kuntakeskusten ja tärkeimpien työpaikkojen välillä. 5. joukkoliikenteen kilpailukyvyn (hinta, matka-aika) turvaaminen alueilla, joissa palveluille on riittävästi kysyntää ja muualla joukkoliikenteen peruspalvelutason turvaaminen 6. tärkeimpien kaukoliikenteen yhteysvälien junaliikenteen ja linja-autojen pikavuoroliikenteen houkuttelevuuden lisääminen 7. liikenneinformaation kehittäminen nykyaikaisia järjestelmiä hyödyntämällä 8. joukkoliikenteen palvelupisteverkon ja liikennekäytävien toimintaympäristön kehittäminen 9. kuljetus- ja matkaketjujen toimivuuden parantaminen eri liikenne- ja kulkumuotojen kesken 10. joukkoliikenteen esteettömyyden lisääminen 11. joukkoliikennetietämyksen lisääminen eri organisaatioissa Joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan on kirjattu yhteensä 22 tavoitteita tukevaa kehittämistoimenpidettä. Aiesopimukseen esitetään kirjattavan Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmän perustaminen, henkilöliikennelogistikon palkkaaminen sekä Meri-Pori-Harjavalta joukkoliikenteen laatukäytävän kehittäminen. Seutulipputyöryhmä on liian laaja organisaatio käsittelemään riittävällä tarkkuudella pelkästään Karhukuntia koskevia joukkoliikenneasioita. Henkilöliikennelogistikon toimenkuvaan kuuluvat seudun yhteiset joukkoliikenneasiat ja aiheeseen liittyvien kysymysten valmistelu. Henkilöliikennelogistikon uskotaan säästävän tehostuneen kuljetusjärjestelmän kautta nopeasti palkkakustannuksensa. Meri-Pori-Harjavalta laatukäytävällä on seudullisesti paras linja-autoliikenteen tarjonta, liikennekäytävä toimii seudullisesti tärkeimpänä työmatkaliikenteen yhteytenä ja liikennekäytävän vaikutuspiirissä asuu Karhukunnissa eniten väestöä. Käytävän kehittämiselle löytyy myös eri osapuolten yhteinen tahto. Liikennejärjestelmätyössä on laadittu kullekin Karhukunnalle esitys palvelutasotavoitteista. Esitykset toimivat kunnissa hyvänä joukkoliikenteen kehittämisen perustana, mutta palvelutasotavoitteita tulee kuitenkin tarkentaa kuntia koskevissa yksityiskohtaisemmissa joukkoliikennesuunnitelmissa esimerkiksi henkilökuljetussuunnitelmissa. Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmä asettaa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt seudulliset toimenpiteet tärkeysjärjestykseen ja valitsee toteutettavat hankkeet vuosittain resurssiensa puitteissa. Joukkoliikenteen kehittämisestä tulee muodostua jatkuva prosessi, jonka uskottavuutta lisäävät vuosittain tapahtuvat toimenpiteet.

6

7 ESIPUHE Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään laajana yhteistyöhankkeena, jonka osapuolina toimivat Satakuntaliitto, Turun tiepiiri, Länsi- Suomen lääninhallitus, Harjavallan kaupunki, Kullaan kunta, Luvian kunta, Nakkilan kunta, Noormarkun kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki ja Ulvilan kaupunki. Suunnittelutyötä vetää Porin kaupunki ja projektisihteerinä toimii SCC Viatek Oy Porista. Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyy viisi osaselvitystä, jotka ovat: Elinkeinoelämän kuljetukset Seudun joukkoliikenneselvitys Pääliikenneverkko Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus Seudun joukkoliikenneselvitys osaselvityksen valvoneeseen POLIS-Joukkoliikennetyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Markku Setälä, pj. Porin kaupunki Pekka Liimatainen, Tiehallinto, Turun tiepiiri Pertti Postinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Jukka Moilanen, Satakuntaliitto Peter Ulmanen, Linja-autoliitto Sanna Välimäki, SCC Viatek Oy, Pori Seudun joukkoliikenneselvitystä on esitelty POLIS-Joukkoliikenneohjausryhmälle kesäkuussa ja lokakuussa Joukkoliikenneohjausryhmässä on ollut edustajia joukkoliikennetyöryhmän lisäksi seuraavista organisaatioista: Luvian kunta, Nakkilan kunta, Harjavallan kaupunki, Noormarkun kunta, Kullaan kunta, Ulvilan kaupunki, Pomarkun kunta, Oy Matkahuolto Ab, Satakunnan Liikenne Oy, Artturi Anttila Oy, Porin Linjat Oy, VR Osakeyhtiö, Ratahallintokeskus, Taksiautoilijat, Ilmailulaitos ja Kansaneläkelaitos. Kuntien alustavia joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita esiteltiin kuntakierroksella toukokesäkuussa POLIS projektiryhmä on käsitellyt kokouksissaan kevyesti myös joukkoliikenneasioita. Lisäksi joukkoliikenneselvityksen aineistoa on ollut koko työn ajan esillä internetissä POLIS-liikennejärjestelmäsuunnitelman kotisivuilla. Selvityksen pääkonsulttina on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työn suorittamisesta ovat vastanneet insinööri Reijo Vaarala ja tekniikan ylioppilas Marko Mäenpää. Selvityksen alikonsulttina on toiminut Tieliikelaitoksen Konsultoinnin Turun toimipiste, jossa työn suorittamisesta on vastannut DI Juha Mäki. Pori, Maaliskuu 2004

8

9 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 7 Sisältö 1 JOHDANTO Taustaa Tavoitteet Suunnittelualue Liikenteellinen sijainti Väestö ja työpaikat Aluerakenne Työmatkojen suuntautuminen Liikennemäärät Liikenneinfrastruktuuri 15 2 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Joukkoliikenteen organisointi Seutulipputyöryhmä Kuntien joukkoliikenneorganisaatiot Seudun liikennetarjonta Karhukuntien välinen linja-autoliikenne Porin seudun paikallisliikenne Palveluliikenne ja asiointitaksit Taksiliikenne Liikennetarjonta Karhukuntien ulkopuolelle Linja-autoliikenne Junaliikenne Lentoliikenne Terminaaliverkko Terminaalien väliset matkaketjut Lippujärjestelmät Informaatiojärjestelmät Joukkoliikenteen rahoitus Liikenteen hoito Lipputuet Hallintokuntien joukkoliikennemenot Kelan kuljetukset Valtionapu kunnille joukkoliikenteeseen Infrastruktuurin rahoittaminen 38 3 PALVELUTASOTAVOITTEET Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelyprosessi ja palvelutasotekijät Seudullinen taso Kuntakohtainen taso kuntien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Palvelutasovisiot vuosille

10 8 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 4 SEUDULLISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET Joukkoliikenteen hoito-organisaatio Karhukuntien joukkoliikennetyöryhmä Kuntien kuljetustyöryhmät Yhteistyö Kelan kanssa Henkilökuljetussuunnitelmat ja matkojenyhdistely Henkilökuljetussuunnitelma Matkojenyhdistely Liikenteelliset toimenpiteet Lippujärjestelmät Informaatiojärjestelmät Matkaketjujen kehittäminen Porissa Joukkoliikenteen palvelupisteverkko Matkakeskus Muut pysäkit Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille Laatukäytävät Joukkoliikenne ja maankäyttö 63 5 KEHITTÄMISOHJELMA JA AIESOPIMUS Aiesopimuksen piiriin kirjattavat hankkeet Arvioitu toteuttamisaikataulu ja -kustannukset Joukkoliikenteen seurantajärjestelmä Vaikutukset 66 6 KUNTAKOHTAISET PALVELUTASOTAVOITTEITA TUKEVAT TOIMENPITEET Porin kaupunki Ulvilan kaupunki Harjavallan kaupunki Noormarkun kunta Nakkilan kunta Luvian kunta Pomarkun kunta Kullaan kunta 84 7 LIITTEET 86

11 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Porin seudun liikennejärjestelmän suunnittelu käynnistyi asukkaiden ja sidosryhmien odotusten selvittämisellä vuonna Suunnittelua jatkettiin ohjelmointityöllä, jossa analysoitiin nykyisen liikennejärjestelmän tilaa ja määriteltiin kehittämisen painotuksia. Valmistelutyön tuloksena syntyi "Nykyisen liikennejärjestelmän kuvaus ja jatkosuunnittelun ohjelmointi" raportti, jonka pohjalta päätettiin laatia seuraavat viisi osaselvitystä: Elinkeinoelämän kuljetukset Seudun joukkoliikenneselvitys Pääliikenneverkko Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus 1.2 Tavoitteet Porin seudun liikennejärjestelmän tavoitteet Porin seudun liikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet on johdettu valtakunnallisista ja eri laitosten tavoitteista. Valtakunnallisen liikennejärjestelmän yleisen kehittämisen tavoitteet on esitetty Liikenneministeriön julkaisemissa eri alojen raporteissa. Keskeisimmät eri tahojen tavoitteet on koottu yhteen. Porin seudun joukkoliikenteelle on esitetty seuraavia tavoitteita: määritellään joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet alueilla ja liikennekäytävissä. kukin kunta määrittelee oman toimivan ja kustannustehokkaan henkilökuljetusstrategiansa. Strategian toteutumista seuraa ja ohjaa kunnan kuljetustyöryhmä, jossa ovat edustettuina eri hallintokunnat. turvataan työmatkayhteydet koko Porin seudun työssäkäyntialueella kuntakeskusten ja tärkeimpien työpaikkojen välillä. joukkoliikenteen kilpailukyky (hinta, matka-aika) turvataan alueilla, joissa palveluille on riittävästi kysyntää ja muualla taataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso. tärkeimmillä kaukoliikenteen yhteysväleillä rautatieliikenne ja linja-autojen pikavuorot tarjoavat edullisen ja houkuttelevan vaihtoehdon henkilöautolle. joukkoliikenteen terminaalien ja pysäkkijärjestelmän kehittämisessä lähtökohtana ovat laadukkaat paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen joukkoliikenteen kohtaamispaikat ja solmupisteet. luodaan edellytykset toimiville ja tehokkaille kuljetus- ja matkaketjuille eri liikenne- ja kulkumuotojen kesken. liikenneinformaatio on luotettavaa, reaaliaikaista ja helposti käytettävää. perustetaan seudullinen joukkoliikennetyöryhmä, jonka tavoitteena on seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Tässä selvityksessä täsmennetyt joukkoliikenteen tavoitteet on esitetty kohdassa 3.1 Joukkoliikenteen tavoitteet sivulla.

12 10 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO Joukkoliikenne seudulla -osaselvitys Osaselvityksessä tarkennetaan liikennejärjestelmän tavoitteita joukkoliikenteen osalta. Päätavoitteena on määrittää Karhukuntien joukkoliikenteen palvelutaso seutu- ja kuntatasolla sekä määrittää keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteena on etsiä konkreettisia toteutukseen tähtääviä pieniä ja suuria, lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämishankkeita. Kehittämisohjelma on kaksijakoinen ja sisältää tarkasti määritellyt toimenpiteet vuosille (ensimmäinen kiireellisyysluokka) sekä yleispiirteiset toimenpiteet pidemmälle tulevaisuuteen. Tärkeimmiksi katsottuihin hankkeisiin osapuolet sitoutuvat aiesopimuksella. 1.3 Suunnittelualue Liikenteellinen sijainti Suunnittelualueen muodostavat Porin seudulla ns. Karhukunnat, joihin kuuluvat Porin, Ulvilan ja Harjavallan kaupungit sekä Noormarkun, Nakkilan, Luvian, Pomarkun ja Kullaan kunnat. Vuoden 2004 alussa Karhukunnat laajenevat seutujaon myötä neljällä kunnalla. Maantieteellisesti alueen länsipuoli rajoittuu Pohjanlahteen. Liikenteellisesti alueen pääväyliä ovat valtatiet 2,8,11 ja 23 sekä rautatieyhteys Tampereelle. Kuva 1. Suunnittelualue.

13 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 11 JOHDANTO Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella asui yhteensä asukasta. Noin kaksi kolmasosaa väestöstä asui Porissa ja yli 10 % Porin kaakkoispuolella sijaitsevassa Ulvilassa. Muut kunnat voidaan jakaa väestöltään kolmeen eri ryhmään: noin asukkaiden kuntiin kuuluvat Harjavalta, Noormarkku ja Nakkila, noin 3000 asukkaan kuntiin kuuluvat Luvia ja Pomarkku ja alle 2000 asukkaan kuntiin kuuluu Kullaa. Ulvilan kaupungin ja Kullaan kunnan kuntaliitos toteutuu lukien. Karhukunnissa oli ennusteen mukaan yhteensä noin työpaikkaa ja työllistä. Seudullisesti tarkasteltuna alueen työpaikkojen määrä suhteessa työllisten määrään on optimaalinen, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Omavaraisia työpaikkojen suhteen ovat ainoastaan Harjavalta ja Pori. Muissa kunnissa työpaikkoja on työntekijöitä vähemmän, mikä edellyttää yli kuntarajojen tapahtuvaa työmatkaliikkumista. Taulukko 1. Väestö, työpaikat, työlliset ja työpaikkaomavaraisuus (Suomen tilastokeskuksen www-sivut). Kunta Väestö Työpaikat Työlliset Työpaikka e 2001e omavaraisuus Pori ,5 % Ulvila ,4 % Harjavalta ,1 % Noormarkku ,1 % Nakkila ,1 % Luvia ,3 % Pomarkku ,9 % Kullaa ,4 % Karhukunnat ,6 % e = ennuste Aluerakenne Liikenneministeriön tutkimuksen mukaan itsekannattavalle joukkoliikenteelle löytyy perusteita, jos väestötiheys on yli 200 as./km2. Karhukunnissa aluerakenne keskittyy kuntakeskusten ympärille, mikä ei kuntien koosta johtuen usein yksinään riitä tuottamaan korkeatasoisia joukkoliikenteen palveluja. Porin kaupungissa väestön määrä on riittävä, mutta aluerakenne on hajaantunut laajalle alueelle ja asutus on paljolti pientalovaltaista. Koko liikennejärjestelmän kannalta katsottuna Porin lyhyet etäisyydet työja opiskelupaikkoihin ja palvelukeskittymiin sekä laaja ja yhteneväinen kevyen liikenteen verkko ovat hyviä ja kannatettavia asioita jatkossakin, vaikka em. tekijät heikentävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Seudullisesti tarkasteluna tiiveintä nauhamaista asutusta esiintyy Harjavallan ja Meri-Porin välillä. Erityisesti Porin ja Ulvilan väli on riittävän tiivis aluerakenne itsekannattavalle tiheävuoroiselle joukkoliikenteelle. Lisäksi aluerakenteen kannalta katsottuna joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat hyvät Ulvilan ja Harjavallan välillä kun vielä otetaan huomioon, että etäämpänä

14 12 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO oleva Kokemäen kaupunki synnyttää myös Porin suuntaista joukkoliikenteen kysyntää. Muualla Karhukunnissa kuntakeskusten ulkopuolella ei esiinny niin tiivistä nauhamaista aluerakennetta, että tiheävuoroinen itsekannattavasti toimiva joukkoliikenne olisi mahdollista. Karhukuntien pohjoisosassa Noormarkun ja Porin haja-asutusalueiden kuten esim. Ahlaisten, Kellahden ja Lampin liikenteiden hoitaminen samoilla vuoroilla tarjoaa paremman joukkoliikenteen palvelutason kuin mitä aluerakenteen synnyttämä kysyntä edellyttäisi. Vastaavasti Karhukuntien eteläosassa Rauman suunnan liikenne tarjoaa Luvialle sekä lännessä Kankaanpään ja Siikaisten suuntien liikenne tarjoaa Pomarkkuun paremmat joukkoliikenneyhteydet kuin mitä aluerakenne luontaisesti synnyttäisi. Koska Kullaalla aluerakenne ei yksinään synnytä toimivia joukkoliikenneyhteyksiä eikä kunta sijoitu joukkoliikenteen runkoreittien varrelle, on kunnan joukkoliikenteen palvelutaso muuta seutukuntaa heikompi. Ns. keräilyvuorojen haittapuoleksi muodostuvat kuitenkin usein pitkät ja hitaat reitit. Näin käy varsinkin Karhukuntien pohjoisosassa Porin haja-asutusalueilla. 8 Pomarkku Noormarkku Asukastiheys (asukasta/km2) yli Pori 11 Kullaa 8 Ulvila 2 Luvia Nakkila Harjavalta Kuva 2. Suunnittelualueen väestön tiheys (Rakennus- ja huoneistorekisteri ).

15 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 13 JOHDANTO Työmatkojen suuntautuminen Karhukunnista käy Porissa työssä yhteensä 5083 henkilöä Porin ulkopuolelta. Muita merkittäviä pendelöintikuntia ovat Porin lisäksi Ulvila (1178 työssäkävijää), Harjavalta (915) ja Nakkila (560). Työmatkojen suuntautumisen perusteella tulee seudun joukkoliikenneyhteyksien olla toimivia paitsi Poriin, niin myös Porista Ulvilaan, Nakkilaan ja Harjavaltaan suuntautuville työmatkoille. Tämä tukee Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-Kokemäki laatukäytävän kehittämistä sekä liikenteellisesti että fyysisesti seudun merkittävimpänä joukkoliikennekäytävänä. Luvialta, Porista, Ulvilasta, Harjavallasta ja jonkin verran myös Nakkilasta käydään suhteellisen paljon työssä Raumalla. Vastakkaissuuntaista pendelöintiä tapahtuu myös raumalaisten työmatkoissa, mutta työmatkat suuntautuvat voimakkaammin Poriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen kannalta katsottuna työmatkayhteydet Porin ja Rauman välillä tulee olla linja-autoilla mahdollisia. Helsingistä, Tampereelta ja Turusta käydään jonkin verran työssä Porissa (355 työntekijää), Harjavallassa (41) ja Ulvilassa (23). Yhteensä Karhukunnista käy Helsingissä 434, Tampereella 375 ja Turussa 303 henkilöä työssä. Pitkät työmatkat eivät kuitenkaan aiheuta päivittäisiä työmatkoja työ- ja kotipaikkakuntien välille, vaan toimeentulo hankitaan yhä enenevissä määrin etätyöskentelynä. Silti työmatkavirrat ovat niin suuria, että linja-auto- ja junaliikenteen aikataulujen suunnittelussa tulee asia ottaa huomioon. Taulukko 2. Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus; Pendelöintitilasto) Asuinkunta Työssäkäyntikunta ( ) Harjavalta Kullaa Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Harjavalta Kullaa Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Ulvila Karhukunnat Rauma Helsinki Tampere Turku Yhteensä Pori Ulvila Karhukunnat Rauma Helsinki Tampere Turku Yhteensä Taulukon tyhjä kohta tarkoittaa, ettei kyseinen työssäkäyntikunta ole asuinkunnan 10 suurimman pendelöintikunnan joukossa.

16 14 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO Liikennemäärät Karhukunnissa on eniten liikennettä valtatiellä 2 Porin keskustan itäpuolella, jossa keskivuorokausiliikenne on noin moottoriajoneuvoa vuorokaudessa. Kaupunkien ja kuntien katuverkolla liikenne on vilkkainta Porissa, jossa vilkkaimpien väylien keskivuorokausiliikenteet ovat suurempia kuin moottoriajoneuvoa vuorokaudessa. Kuva 3. Suunnittelualueen keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2001 (lähde Tiehallinnon Turun tiepiiri).

17 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 15 JOHDANTO Liikenneinfrastruktuuri Tie- ja katuverkko Seudulla kulkee neljä valtatietä. Valtatie 2 yhdistää suunnittelualueen pääkaupunkiseutuun kulkien Porin Mäntyluodosta Helsinkiin Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kautta. Suunnittelualuetta pohjois-eteläsuunnassa halkova valtatie 8 kulkee Turusta Ouluun mm. Luvian, Porin ja Noormarkun kautta. Porista Tampereelle johtava itä-länsi-suuntainen valtatie 11 kulkee Porin, Ulvilan ja Kullaan alueiden halki. Valtatie 23 erkanee Söörmarkun kohdalla valtatiestä 8 kulkien Porista Joensuuhun mm. Noormarkun ja Pomarkun läpi. Seudun ainoa kantatietasoinen väylä, kantatie 43, kulkee Harjavallasta Uuteenkaupunkiin. Porin seudulla on kolme seututietasoista yhteyttä, jotka ovat maantiet 257, 269 ja 272. Maantie 257 kulkee Kullaan ja Lavian keskustojen välillä, maantie 269 yhdistää Mäntyluodon ja Reposaaren toisiinsa ja maantie 272 muodostaa yhteyden Porin sataman ja valtatien 8 välille. Muut tärkeimmät kuntien väliset yhteydet sekä yhteydet maankäytön painopistealueilta kuntakeskuksiin ovat pääsääntöisesti nelinumeroisia yhdysteitä. Muun alempiasteisen tieverkon muodostavat viisinumeroiset yhdystiet. Yleisiä teitä täydentävät kuntien katuverkot. Joukkoliikenteen kannalta merkittäviä katuosuuksia on Porissa, Ulvilassa ja Harjavallassa. Tie- ja katuverkko ei aseta esteitä toimivan joukkoliikenteen syntymiselle. Mahdolliset ongelmat kohdistuvat enemmän teiden ja pysäkkien hoitoon sekä kunnossapitoon. Turun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvityksessä tehdyn sidosryhmäkyselyn mukaan talvihoidon taso joukkoliikenteen käyttämillä alempiasteisilla teillä ja pysäkkiolosuhteet erityisesti haja-asutusalueilla ovat riittämättömiä. Myös pysäkkivarustelua, pysäkkien valaistusta, näkyvyyttä sekä polkupyörien pysäköintimahdollisuutta pidetään puutteellisina. Liikenneturvallisuuden kannalta suurimmat ongelmat ovat pysäkkijärjestelyt koulujen kohdilla sekä kevyen liikenteen järjestelyt haja-asutusalueilla pysäkkien läheisyydessä. Kevyen liikenteen verkko Kuntien sisällä on usein kevyen liikenteen yhteydet tärkeimpien asuinalueiden ja keskustan välillä. Porin ja Ulvilan kevyen liikenteen väylät tukeutuvat hyvin toisiinsa muodostaen seudullisesti kattavan verkon. Seudullisesti merkittävimpiä verkollisia puutteita on tiettyjen kuntakeskusten välisten yhteyksien puuttuminen kuten esim. valtatie 23 Pori-Noormarkku, maantie 2440 Ulvila-Nakkila ja valtatie 8 Pori-Luvia. Lisäksi seudulla on joukkoliikenteen reiteillä vaaralliseksi katsottuja tieosuuksia, joissa kevyen liikenteen väylän puuttumisen vuoksi koulukuljetuksia ei ohjata linja-autoille, vaan oppilaat kuljetetaan takseilla. Porissa ja Ulvilassa merkittävimmät kevyen liikenteen väylät ovat viitoitettuja. Rataverkko Tampere-Pori rata on Porin seudulla yksiraiteinen, sähköistetty, suojastettu ja kauko-ohjattu. Lisäksi radalla on kulunvalvonta. Edellä mainittujen turva-

18 16 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE JOHDANTO laitejärjestelmien ikä on alle 10 vuotta kuten on myös betonipölkkyisen jatkuvakiskoisen radan päällysrakenteen ikä. Junaliikenteen nopeustason nostamista estävät useat suojaamattomat tasoristeykset ja radan kaarteisuus. Rataosuudella on yhteensä 66 tasoristeystä, joista 14:ssä on varoituslaitos. Henkilöliikenteen osalta Pori-Tampere radan päätepisteenä toimii lännessä Pori. Toinen suunnittelualueella käytössä oleva rautatieasema sijaitsee Harjavallassa. Lisäksi Nakkilassa sijaitsee junakohtauspaikka, mutta se ei ole henkilö- eikä myöskään tavaraliikenteen kaupallisessa käytössä. Tavaraa kuljetetaan Porissa myös Mäntyluotoon/Tahkoluotoon ja Ruosniemeen. Ruosniemi-Niinisalo välinen rataosuus toimii nykyään ns. elämysratana, jossa harjoitetaan resiina-ajelua. Mäntyluoto-Pori -rataosuudella on yhteensä 29 tasoristeystä, joista kymmenessä on varoituslaitos. Ilmaliikenne Koko seutua palveleva Porin lentoasema sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kauppatorista sijoittuen liikenteellisesti valtateiden 2 ja 11 liittymästä Poriin päin. Vuonna 2001 Porin kiitotietä jatkettiin 2350 metriin, mikä mahdollistaa kansainvälisen operoinnin. Infrastruktuuri ei aseta esteitä lentoliikenteen laajenemiselle. Vesiliikenne Porin satamissa, Mäntyluodossa/Tahkoluodossa ja Reposaaressa, ei ole henkilöliikennettä. Kokemäenjoen vesistö tarjoaa kuitenkin hyvän potentiaalin matkailuliikenteelle. Kesäisin Kokemäenjokea pitkin liikennöikin yksi vesibussiyrittäjä. Osa reiteistä johtaa Reposaaren kalasatamaan, jota on viime vuosina laajennettu ja kehitetty EU-rahoituksella. Kuva 4. Porin seudun liikenneinfrastruktuuri.

19 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 17 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ 2 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Seudun joukkoliikennemuotoja ovat linja-autoliikenne, junaliikenne ja lentoliikenne. Porin keskustassa ajetaan myös palveluliikennettä. Asiointitaksit täydentävät jossain laajuudessa haja-asutusalueiden heikkoja liikennepalveluja Porissa, Ulvilassa, Noormarkussa, Luvialla ja Pomarkussa. Joissakin kunnissa kuten esim. Harjavallassa, Luvialla ja Kullaalla saa koulukuljetuksissa kulkea myös muut matkustajat, jos kyydeissä on tilaa. Seutulipussa on mukana 24 kuntaa (kuva 5) ja 30 bussiyrittäjää. 2.1 Joukkoliikenteen organisointi Joukkoliikenteen organisoinnissa voidaan erottaa kaksi tasoa: seudullinen taso ja kuntataso. Seudullisella tasolla joukkoliikennettä organisoidaan seutulipputyöryhmästä käsin Seutulipputyöryhmä Karhukunnat kuuluvat Satakunnan seutulippuun, jossa on mukana 24 kuntaa ja 30 bussiyrittäjää. Seutulipputyöryhmässä on edustettuina kahdeksan Karhukunnan lisäksi 16 muun kunnan sekä Linja-autoliiton, kahden bussiyrittäjän, Oy Matkahuolto Ab:n, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Satakuntaliiton edustajat. Seutulipputyöryhmä seuraa, valvoo ja kehittää seutulippujärjestelmää. Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii suurimman kunnan eli Porin kaupungin edustajat. Rauma Pyhäranta Pori Luvia Eurajoki Lappi Laitila Siikainen Ulvila Nakkila Honkajoki Pomarkku Noormarkku Kullaa Eura Kankaanpää Säkylä Harjavalta Merikarvia Kokemäki Kiukainen Kiikoinen Jämijärvi Huittinen Kuva 5. Satakunnan seutulipun kunnat Karhukunnat on esitetty sinipohjaisena. Työryhmälle on seutulippusopimuksessa kirjattu seuraavia tehtäviä: 1. seurata ja valvoa sopimuksen toteuttamista 2. tehdä sopijapuolille esityksiä seutulippujärjestelmän tiedottamisesta 3. tehdä sopijapuolille esityksiä seutulippujärjestelmän kehittämiseksi 4. laatia yhteenveto voimassa olevista maksuosuuksista ja toimittaa selvittäjälle maksuosuuksia koskevat tiedot 5. päättää uusien kuntien ja yritysten mukaantulosta 6. valita tarvittaessa erillinen 4-6 henkilön jaosto valmistelemaan työryhmälle esitettäviä asioita, toteuttamaan työryhmän tekemiä päätöksiä ja hoitamaan työryhmän jaostolle osoittamia muita tehtäviä 7. sopia seutulippujärjestelmän ylläpidosta aiheutuvista kuluista mukana olevien kuntien kesken 8. hoitaa muut tarpeelliset seutulippujärjestelmää koskevat asiat. Seutulippujärjestelmää säätelee seutulippusopimuksen lisäksi sopimus Satakunnan kuntien seutulippujärjestelmän selvityksestä (= clearing-sopimus). Seutulipputyöryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

20 18 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Kuntien joukkoliikenneorganisaatiot Yleisesti kunnissa joukkoliikenteen hoito-organisaatioon ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Yhdessäkään Karhukunnassa ei toimi erikseen nimettyä kuljetustyöryhmää, joka vastaisi kunnan sisäisen liikenteen ja sisäisten kuljetuspalvelujen kehittämisestä ja koordinoisi hallintokuntien kuljetuksia. Yhteistyötä tehdään hallintokuntien välillä eri laajuudessa, mutta toimintatapoja ei ole tarkkaan suunniteltu. Kuljetusten järjestämisessä ei hyödynnetä kaikkia synergiaetuja hallintokuntien välillä. Yleisesti koulu- ja sosiaalitoimet ostavat omat kuljetuksensa ja tekniset toimet mahdollisesti ostavat linjaliikennettä täydentävää liikennettä hiljaisina aikoina. Kuntien nykyiset joukkoliikenteen organisaatiomallit: Pori Kaupungin Teknisessä palvelukeskuksessa toimii päätoiminen joukkoliikennevastaava, jonka tehtäviin kuuluu liikenteen kilpailuttaminen, taksa-alennusten osto, lupaviranomaistehtävien valmistelu, terminaalien ja pysäkkien sekä joukkoliikennejärjestelyjen suunnittelu, valtionapuanomusten valmistelu, maksatusanomusten teko, paikallis- ja seutuliikenteen tilastointi, maksumääräysten valmistelu liikennöitsijöille sekä maksuliikenteen valvonta. Lisäksi hän ottaa huomioon katu- ja liikennesuunnittelussa joukkoliikenteen ja tekee muita liikenne- ja joukkoliikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Kaupungin joukkoliikennetoimikunta koostuu luottamusmiehistä. Materiaalia toimikunnalle tuottaa Tekninen palvelukeskus. Toimikunnan sihteerinä toimii liikenneinsinööri ja virkansa puolesta kokouksiin osallistuu myös tekninen kaupunginjohtaja. Toimikunta kokoontuu noin 6 7 kertaa vuodessa. Joukkoliikennetyöryhmä koostuu keskushallinnon, liikennesuunnittelun, kaavoituksen ja koulutoimen virkamiehistä. Työryhmä ei kuitenkaan ole kokoontunut viime vuosina. Palveluliikennetyöryhmässä ovat mukana keskeiset hallintokunnat (sosiaali-, koulu- ja terveystoimi sekä joukkoliikenne) ja sen tehtäviin kuluu koordinoida palveluliikenteen suunnittelua ja kokeilua, suunnitella tiedotuksen ja markkinoinnin käytännön toteutusta sekä seurata tuloksia ja tehdä tarvittaessa muutoksia toteutukseen. Hallintokuntien edustajat vastaavat sisäisestä tiedottamisesta omissa hallintokunnissaan. Kuljetusten suunnitteluun osallistuvat kaikkien hallintokuntien nimetyt kuljetusvastaavat. Seutulipputyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin liikenneinsinööri ja sihteerinä joukkoliikennevastaava. Ulvila Kaupungin joukkoliikennevastaavana toimii muiden toimien ohessa suunnitteluinsinööri, jonka tehtäviin kuuluu avoimen ostoliikenteen ja kutsutaksiliikenteen kilpailuttaminen sekä sopimusten teko ja valvonta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Poriin suuntautuvaa hiljaisen ajan liikennettä. Kaupungissa ei toimi joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Seutulipputyöryhmässä kaupunkia edustaa joukkoliikennevastaava.

21 PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - JOUKKOLIIKENNE 19 NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ Harjavalta Kaupungissa ei ole joukkoliikennevastaavaa eikä joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Sektoriviranhaltijat hoitavat tapauskohtaisesti joukkoliikenteeseen liittyvät asiat. Kaupunginjohtajasta, sihteeristä ja kaikkien hallintokuntien sektorijohtajista koostuva kaupungin johtoryhmä kokoontuu viikoittain ja kokouksissa käsitellään tarpeen mukaan myös joukkoliikenneasioita. Seutulipputyöryhmässä kaupunkia edustaa kaupunginlakimies. Noormarkku Kunnassa ei toimi kuljetustyöryhmää. Hallintokunnat suunnittelevat suhteellisen itsenäisesti omat kuljetuksensa. Elinkeinoasiamies toimii kunnan edustajana seutulipputyöryhmässä. Nakkila Joukkoliikennettä suunnitellaan sektorikohtaisesti eikä kunnassa ole varsinaista kuljetustyöryhmää. Kunnan koulutoimenjohtaja toimii seutulipputyöryhmän jäsenenä. Luvia Kunnassa ei ole joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Hallintokunnat suunnittelevat ja hoitavat omat kuljetuksensa. Joukkoliikennetehtäviin varattu henkilöresurssi on pieni. Kunnanjohtaja toimii kunnan edustajana seutulipputyöryhmässä. Pomarkku Kunnassa toimii sivutoiminen joukkoliikennevastaava, joka myös edustaa kuntaa seutulipputyöryhmässä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat seutulippujärjestelyt ja joukkoliikenneasioissa kunnan yhdyshenkilönä toimiminen. Kunnassa ei toimi erillistä joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää, mutta joukkoliikennevastaavan lisäksi kunnanjohtaja ja koulutoimenjohtaja osallistuvat kuljetusten suunnitteluun. Kullaa Kunnassa ei ole joukkoliikenne- tai kuljetustyöryhmää. Joukkoliikennetehtäviin varattu henkilöresurssi on verrattain pieni. Hallintokunnat hoitavat omat kuljetuksensa. Kunnansihteeri toimii kunnan joukkoliikennevastaavana ja on myös kunnan edustaja seutulipputyöryhmässä. 2.2 Seudun liikennetarjonta Linja-autojen vuorotarjonnalla on Karhukuntien joukkoliikenteessä selkeä valta-asema juna- tai lentoliikenteeseen verrattuna. Seudun sisäisessä liikenteessä on bussien vakiovuoroilla hallitseva rooli pikavuoroihin verrattuna jopa Pori- Ulvila-Nakkila-Harjavalta välillä, jossa kulkee pääosa Pori-Helsinki ja Pori-Turku pikavuorojen reiteistä. Lentoliikenne ja suurelta osin myös junaliikennekin palvelee vain kaukoliikenteen tarpeita. Juna- ja lentoliikenne käsitellään erikseen kohdassa 2.3 Liikennetarjonta Karhukuntien ulkopuolelle.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet:

Osaselvityksen laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: ALKUSANAT Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman joukkoliikennettä koskevassa osaraportissa on tarkasteltu seutukunnan joukkoliikennejärjestelmää organisaation, joukkoliikennemuotojen, terminaaliverkon

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT?

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT? Porvoo Porvoo KUVAT? Perustietoa Porvoosta Porvoossa asui 48 227 asukasta 31.12.2008 Asukastiheys on 73 asukasta/km 2 Henkilöautotiheys oli 530 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden vuonna 2008 Porvoo Porvoon

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

nykytilanteen tavoitetilanteen vuonna 2008 arvioidut toimenpiteet

nykytilanteen tavoitetilanteen vuonna 2008 arvioidut toimenpiteet ALKUSANAT Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kuuluvassa seudun joukkoliikenneselvityksessä on käyty läpi koko Karhukuntien joukkoliikennejärjestelmä organisaatioineen, joukkoliikennemuotoineen,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Porin joukkoliikennesuunnitelma 2005-2009 3

Porin joukkoliikennesuunnitelma 2005-2009 3 Porin joukkoliikennesuunnitelma 20052009 3 ESIPUHE Porin joukkoliikennesuunnitelman 2005 2009 lähtökohtana on ollut Porin joukkoliikenteen nykyinen tilanne, jossa matkustajamäärät ovat laskeneet roimasti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Porin seudun MAL-aiesopimus

Porin seudun MAL-aiesopimus Pientyöryhmän käsittely 4-5.2.2013 1 Porin seudun MAL-aiesopimus 1. LÄHTÖKOHTA Porin seudun kunnat hyväksyivät vuoden 2011 alussa yhteisen rakennemallin, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen maankäytön,

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnittelualue Väestö Työpaikat ja elinkeinorakenne Maankäyttö 5

1 JOHDANTO 3. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suunnittelualue Väestö Työpaikat ja elinkeinorakenne Maankäyttö 5 Kannen kuvat: Pääkuva: Kokemäenjoki Porin keskustan kohdalla (www.pori.fi) Pienet kuvat: Porin kävelykatu (www.pori.fi) Porin satama (Suomen ilmakuva Oy) Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi)

Lisätiedot

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Selvitystyö Päivämäärä 02/2016 MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA Tarkastus 29/02/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Kalvola Humppila. Turku. Salo. Hanko

Kalvola Humppila. Turku. Salo. Hanko Pori Rauma Kaskinen Uusikaupunki 8 Turku 12 23 11 Salo Tampere 3 Hattula Tuulos Kalvola Humppila Hämeenlinna Forssa Janakkala Jokioinen 9 Renko Ypäjä Tammela Hausjärvi 54 10 Riihimäki Loppi 52 Hyvinkää

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Porin kävelykatu (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin porttaaliakselin rautatiealikulku (www.pori.fi),

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot