Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4"

Transkriptio

1 1

2 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 9 Keuda Aikuiskoulutus 10 Seurakuntaopisto 14 TTS koulutus 15 Aikuislukiot 17 Järvenpään lukion aikuislinja 18 Keski-Uudenmaan aikuislukio 19 Klaukkalan aikuislukio 20 2

3 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus 21 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22 HUMAK Nurmijärvi 23 Laurea-ammattikorkeakoulu 24 Kansanopistot 25 Kiljavan opisto 26 Pekka Halosen akatemia 27 Seurakuntaopisto 28 Kansalaisopistot 29 Jokelan kansalaisopisto 30 Järvenpään Opisto 31 Kansalaisopisto Jukola 32 Keravan opisto 33 Mäntsälän kansalaisopisto 34 Sipoon kansalaisopisto 35 Tuusulan kansalaisopisto 36 Aikuisopiskelun vaihtoehtoisia 37 koulutusmuotoja Omaehtoinen koulutus 38 Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen omaehtoiseen koulutukseen Oppisopimuskoulutus 39 Oppisopimuskoulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Oppisopimustoimistojen yhteystiedot Työvoimakoulutus 41 Työvoimakoulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen työvoimakoulutukseen Työ- ja elinkeinotoimistojen käyntiosoitteet Muita aikuisopiskeluun liittyviä palveluita 43 Työ- ja elinkeinotoimistojen muut palvelut 44 Koulutus- ja ammattitietopalvelut Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Koulutus työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteishankintana Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n 46 palvelut yrittäjyyttä suunnitteleville 3

4 A T y 4 K 6 $ 4 p2 KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutusoppaassa esitellään KUUMA-alueella ja Sipoossa aikuisille tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. KUUMA-alue muodostuu Keski- Uudellamaalla sijaitsevista Järvenpään ja Keravan kaupuneista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Oppaassa on esitelty aikuisten ammatillisen koulutuksen, aikuislukioiden, ammattikorkeakoulujen, kansan- ja kansalaisopistojen koulutusvaihtoehtoja aikuisille. Aikuiskoulutusvaihtoehdot vaihtelevat alueella vuosittain. Koulutusvaihtoehtoa valittaessa on hyvä tutustua oppaassa mainittujen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien oranisaatioiden www-sivustoihin ja tiedustella suoraan alkamassa olevia koulutuksia. Oppaassa kerrotaan myös yleisesti aikuiskoulutuksesta ja sen eri muodoista. Oppaaseen on koottu tietoa omaehtoisesta, oppisopimus- ja työvoimakoulutuksesta sekä muista aikuisopiskeluun liittyvistä palveluista. Tämä aikuisille suunnattu koulutusopas on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston (ES) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoittamaa KUUMA OpinOvi -projektia ( ). KUUMA OpinOvi -projektissa kehitetään KUUMA-alueelle ja Sipooseen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. KUUMA OpinOvi -projektissa koottu ohjaajien verkosto tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisten erilaisista koulutusvaihtoehdoista.

5 AIKUISTEN OPISKELUMAHDOLLISUUDET KUUMA KUNTIEN JA SIPOON ALUEELLA AMMATTIKOKEAKOULU Diakonia-ammattikorkeakoulu Humak Nurmijärvi Laurea-ammattikorkeakoulu AIKUISLUKIOT Järvenpään lukion aikuislinja Keski-Uudenmaan aikuislukio Klaukkalan aikuislukio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Ammattikorkeakoulututkinto (amk) AMMATILLINEN KOULUTUS Edupoli Hyria Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Keuda Aikuiskoulutus Seurakuntaopisto TTS koulutus Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) KANSANOPISTOT Kiljavan opisto Pekka Halosen akatemia Seurakuntaopisto KANSALAISOPISTOT Jokelan kansalaisopisto Järvenpään Opisto Kansalaisopisto Jukola Keravan opisto Mäntsälän kansalaisopisto Sipoon kansalaisopisto Tuusulan kansalaisopisto Ylioppilastutkinto (yo) Ammatillinen perustutkinto (pt) TYÖKOKEMUS PEUSKOULUN OPPIMÄÄÄ aikuisille Keski-Uudenmaan ja Klaukkalan aikuislukiot, Seurakuntaopisto 5

6 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Aikuisten ammatillinen koulutus Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Aikuisten ammatillinen opiskelu perustuu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinto on aikuisille tarkoitettu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkintona voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opiskelemaan hakeutuvan opintojen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja tehdään suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija ohjataan osallistumaan tutkintoon valmistavaan koulutukseen tarpeellisin osin tai suorittamaan suoraan tutkintoa, jos hänellä jo on tutkinnossa vaadittavat tiedot ja taidot. Tästä syystä aikuisten ammatillisen koulutuksen kesto vaihtelee. Ammatillista koulutusta järjestetään omaehtoisena koulutuksena päätoimisesti tai sivutoimisesti työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena. Perustutkinto on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta kyseisestä alasta. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja. 6

7 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Edupoli Edupoli tarjoaa aikuisille yli kahdenkymmenen eri alan koulutusta ja tutkintoja. Edupolin laajasta tarjonnasta löytyy koulutuksia mm. ammatinvaihtajille ja uutta uraa etsiville, työttömille, työssä käyville henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai henkilöille, jotka ovat suorittamassa ensimmäistä tutkintoaan. Eri koulutuksia järjestetään vuosittain yli 100, tutkintoja on yli 60. Lisäksi Edupolissa on mahdollista suorittaa erilaisia ammattipätevyyksiä ja sertifikaatteja kuten anniskelupassi, hyieniapassi tai tulityökortti. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan opiskelijan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Myös työn ohessa opiskeleminen on mahdollista esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena tai iltaopiskeluna. Yhteystiedot Edupoli p (vaihde) Keravan toimipiste Santaniitynkatu 1, 2. krs Kerava Sipoon toimipiste Terveystie Söderkulla 7

8 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Hyria Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä useita koulutusvaihtoehtoja yritysja yhteisöasiakkaille. Hyria toimii pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja iihimäellä, mutta järjestää koulutuksia lähialueellakin mm. Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Hyria järjestää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta ja toteuttaa myös muuta ammatillista lisä-, täydennys- ja pätevyyskoulutusta. Tutkinnon suorittamiseen ei vaikuta, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen vai muun toiminnan kautta. Tärkeintä on ammatin hallinta. Hyria tarjoaa alueella koulutuksia mm. seuraavilta aloilta: liiketalous, puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala. Yhteystiedot Hyria koulutus p (vaihde) Koulutustarjonta Ammattitutkinnot Laitoshuoltajan ammattitutkinto Järvenpään toimipiste Sorronkuja Järvenpää p Perustutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Nurmijärven toimipiste Pratikankuja Nurmijärvi p

9 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta Järvenpäässä, Keravalla, Jyväskylässä ja Tampereella. Koulutuskeskuksen opetus ja opiskelijahuoltopalvelut on tarkoitettu erityistä tukea oppimisessaan ja kuntoutuksessaan tarvitseville henkilöille, joille yleisten oppilaitosten palvelut eivät ole riittäviä. Opiskelupolku suunnitellaan ja toteutetaan kunkin opiskelijan omien edellytysten, vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Pienet luokkakoot ja ammattitaitoinen erityisopetuksen henkilöstö pyrkivät takaamaan yksilöllisen opintojen etenemisen. Koulutuskeskus toimii myös ammatillisen erityisopetuksen kehittämisja palvelukeskuksena. Yhteystiedot Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie Järvenpää p tai Koulutustarjonta Perustutkinnot Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (kultaseppä) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloseppä Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Kone- ja metallialan perustutkinto, hienomekaanikko Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Valmentava I (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) MEKU aikuisille mielenterveyskuntoutujille SOHVI aikuisille sosiaali- ja terveysalan työstä ja koulutuksesta kiinnostuneille TUTKA ja VALMA aikuisille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen tai vaihtavat ammattia 9

10 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Keuda Aikuiskoulutus Keuda Aikuiskoulutus tarjoaa monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita kaikilla ammatillisen koulutuksen koulutusaloilla. Laaja-alaisen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintotarjonnan lisäksi Keuda Aikuiskoulutus toteuttaa runsaasti asiakaskohtaisia koulutuksia. Koulutusvaihtoehtoja on tarjolla ammatinvaihtajille, työttömille sekä osaamisensa päivittäjille ja kehittäjille.tutkintotavoitteista koulutustarjontaa täydentävät erilaiset lyhytkurssit, ammattipätevyyskoulutukset sekä sertifikaattien suoritusmahdollisuudet. Koulutukseen voi osallistua niin omaehtoisesti, työvoimahallinnon kautta kuin oppisopimuksellakin. Keuda Aikuiskoulutuksen ylläpitäjä on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Keski-Uudellamaalla toimivien yhdeksän koulutusyksikön lisäksi toimintaa on myös Helsinissä. Yhteystiedot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda Aikuiskoulutus Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää p (vaihde) Koulutustarjonta Järvenpää, Palvelualat (Sibeliuksenväylä 55 B) Perustutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Hotelli-, ravintola- ja caterinalan perustutkinto, kokki Hotelli-, ravintola- ja caterinalan perustutkinto, tarjoilija Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, tekstiilihuoltaja Ammattitutkinnot Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto avintolakokin ammattitutkinto Tekstiilihuollon ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto 10

11 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto Muu koulutus Hyieniapassikoulutus Anniskelupassikoulutus Palveluja kotiin passi koulutus Tekstiilihuollon hyieniavastaavan koulutus Tekstiilihuollon hyieniakoulutus Clean Card osaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Järvenpää, Tekniikka ja liikenne (Wärtsilänkatu 61) Perustutkinnot akennusalan perustutkinto, talonrakentaja akennusalan perustutkinto, maarakentaja Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja Talotekniikan perustutkinto, lämmityslaiteasentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja Suunnitteluassistentin perustutkinto Ammattitutkinnot Talonrakennusalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto akennustuotealan ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Lattian päällystäjän ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Kylmäasentajan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Sähköasentajan ammattitutkinto Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 11

12 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Keuda Aikuiskoulutus Erikoisammattitutkinnot Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Koneistajan erikoisammattitutkinto Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto Muu koulutus Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koulutus Sähköturvallisuusmääräystutkinto S1, S2, S3 Kylmäalan lainsäädäntökoulutus Hitsausluokkien päivityskoulutus Metallialan täydennyskoulutus Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus Tulityökoulutus Henkilönostimen käyttökoulutus Tieturva 1 ja 2 Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskorttitäydennyskoulutus Kerava, Kulttuuriala ja liikeala (Keskikatu 3) Perustutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (talous- ja toimistopalvelut) Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (asiakaspalvelu- ja myynti) Ammattitutkinnot Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Muu koulutus ECDL-kansainvälinen tietokoneen ajokortti Kerava, Tekniikka ja liikenne (Sarviniitynkatu 9) Perustutkinnot Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Kemiantekniikan perustutkinto, prosessinhoitaja Ammattitutkinnot Kemianteollisuuden ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Muu koulutus Työnjohtokoulutuskokeilu, Kuljetusala Työnjohtokoulutuskokeilu, Kone- ja metalliala Mäntsälä, Luonnonvara- ja ympäristöala (Paroninkuja 20, Saarentaus) Perustutkinnot Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöneuvoja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja 12

13 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Ammattitutkinnot Floristin ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Seminoloin ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Floristimestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Muu koulutus Viljelijän EU-kurssi Harvesterikurssi Maaseuturakentaja Kasvinsuojelukoulutus Sipoo, Tekniikka ja liikenne (Iso Kylätie 14) Ammattitutkinnot Kunnossapidon ammattitutkinto Tuusula, Hyvinvointiala (Kirkkotie 31) Perustutkinnot Hiusalan perustutkinto, parturi- kampaaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammattitutkinnot Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Muu koulutus Ensiapu EA1 koulutus Hyieniapassi Lääkehoidon täydennyskoulutus Tuusula, Kulttuuriala (Tähtientie 2) Perustutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti (diitaalinen kuva ja rafiikka) Ammattitutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, editointi Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, kuvaus ja valaisu Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, äänityö Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, tuotanto ja projektinhallinta Teatterialan ammattitutkinto, esitystekniikka Erikoisammattitutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto, monikameraohjaus Tuusula, Kulttuuriala (Kansanopistontie 60) Perustutkinnot Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 13

14 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Seurakuntaopisto Seurakuntaopisto on erikoistunut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutukseen sekä humanistiseen ja kirkolliseen koulutukseen. Lisäksi se tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta. Tuusulanjärven kesälukiossa voi hioa osaamista ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrata kursseja. Vapaan sivistystyön linjat valmistavat jatkoopintoihin, lisäävät ammatillista pätevyyttä sekä luovat pohjaa tulevaisuudelle ja alan vaihdolle. Seurakuntaopisto toimii oppisopimustoiminnan järjestäjänä. Työyhteisöille on tarjolla koulutuspalveluita lyhyistä ammattitaitoa päivittävistä tilaisuuksista tutkintoihin ja pitkäkestoisiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Seurakuntaopiston Lapsityön Instituutti (SLI) tarjoaa uskonnonpedaoista lisä- ja täydennyskoulu- 14 tusta, kehittää seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä tukee päivähoidon uskontokasvatusta. Opiston kampusalueella toimivat Seurakuntaopiston kanssa tiiviissä yhteistyössä Diakoniaammattikorkeakoulu, Kirkon koulutuskeskus ja vammaispalveluja tarjoava Eteva kuntayhtymä. Yhteystiedot Seurakuntaopisto Järvenpääntie Järvenpää p (vaihde) p (opinto-ohjaaja) Koulutustarjonta Perustutkinnot Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ammattitutkinnot Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto omanikulttuuriohjaajan ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto omanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto

15 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh TTS koulutus TTS koulutus tarjoaa koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin. Monipuolinen koulutustarjonta palvelee sekä yksittäisten henkilöiden ammatillista kouluttautumista että yritysten kanssa toteutettavaa henkilöstökoulutusta. Koulutusaloja ovat auto- ja pienkone-, kuljetus-, loistiikka-, maarakennus-, metsäkone-, puu- ja sisustus-, puutarha-, rakennus- ja kiinteistö-, matkailu-, ravintola- sekä kuluttajapalveluala. Lisäksi TTS koulutuksessa toimii yrityspalveluyksikkö ja oma oppisopimustoimisto. TTS järjestää myös ammatillisia tutkintotilaisuuksia, joissa aikuisella on mahdollisuus osoittaa ammattitaitonsa. Päätoimipiste on Nurmijärven ajamäellä, mutta koulutuksia toteutetaan myös yritysten tiloissa. Yhteystiedot TTS koulutus PL 5 Kiljavantie ajamäki p f Koulutustarjonta Perustutkinnot Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, automaalari Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja, mopot ja moottoripyörät Autoalan perustutkinto, automyyjä Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä Loistiikan perustutkinto, autonkuljettaja Loistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja Loistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja akennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Puualan perustutkinto, puuseppä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri 15

16 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N 1 Bh q5 w N B z h q5 f 6 2 6s 6 e 9 A e w K 2x 9 s 2 A d K TTS koulutus Ammattitutkinnot Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto Automaalarin ammattitutkinto askaskalustomekaanikon ammattitutkinto Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilijan ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Automekaanikon erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Muu koulutus Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Ajoneuvojen ilmastointialan pätevöitymiskoulutus Koriakatemian sekä auto- ja pienkonealan asiakaskohtaiset koulutukset Metsäkonealan täydennyskoulutukset Työnjohtokoulutus Taksinkuljettaja Trukinkuljettaja AD-ajolupakurssit Key-ajotapakoulutus Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset, direktiivikoulutukset Tulityökoulutus Tieturva I ja II -koulutukset Työturvallisuuskorttikoulutukset Vesihyieniapassi 16

17 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Aikuislukiot Erillisten aikuislukioiden ja lukioiden aikuislinjojen opetus on tarkoitettu kaikille lukio-opiskelusta kiinnostuneille, 18 vuotta täyttäneille. Opiskelu on joustavaa, sillä opintoja voi suorittaa ilta- ja etäopetuksen lisäksi itsenäisesti opiskellen. Aikuislukiossa voi opiskella yksittäisiä aineita tai tähdätä lukion tai mahdollisesti peruskoulun päättötodistukseen ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Aikuislukioon voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai pistäytymällä koulun kansliassa. 17

18 Aikuislukiot 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Järvenpään lukion aikuislinja Aikuislinja on joustava opinahjo eri-ikäisille ja -taustaisille opiskelijoille. Opiskelu voi tapahtua lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Opinnot voi aloittaa lukuvuoden alussa tai kesken lukuvuoden. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja elämäntilanne. Opintojen aloitusta tuetaan erityisesti kielten ja matematiikan opinnoissa. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Aikuislukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, ja opintojen jälkeen voi suunnata vaikka aivan uudelle uralle. Yhteystiedot Järvenpään lukion aikuislinja Lukionkatu Järvenpää p Koulutustarjonta Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisten opintojen suorittaneille Yksittäisten lukion aineiden opiskelu, kuten vieraat kielet Aikaisempien opintojen päivittäminen ja täydentäminen Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Päättöarvosanojen korottaminen 18

19 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Keski-Uudenmaan aikuislukio Keski-Uudenmaan aikuislukio järjestää yleissivistävää koulutusta aikuisten ja nuorten tarpeisiin. Keski-Uudenmaan aikuislukiossa voi opiskella oman aikataulun mukaan. Joustavat opetusjärjestelyt tekevät mahdolliseksi opiskelun työn ja vapaa-ajan lomassa. Aikuislukio tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Opiskelijan elämänkokemus ja aiemmat opinnot ovat lähtökohtana uusille opiskelumahdollisuuksille. Opiskelun voi aloittaa syksyllä lukuvuoden alussa ja jokaisen jakson vaihtuessa lukuvuoden aikana. Alaikäraja perusopetuksessa on 16 ja iltalukiossa 18 vuotta, yläikärajaa ei ole. Tutkintoon tähtäävä koulutus on maksutonta, aineopiskelu maksaa aineopiskelumaksun; opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät saavat hinnasta puolet alennusta. Yhteystiedot Keski-Uudenmaan aikuislukio Keskikatu Kerava p tai Koulutustarjonta Lukion oppimäärä ja päättötodistus Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille Aikaisempien opintojen päivittäminen ja täydentäminen Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu Perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen, täydentäminen tai arvosanojen korottaminen Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka) Maahanmuuttajille perusopetuksen valmistavaa opetusta, perusopetusta, kotoutumiskoulutusta, kymppiluokan opetusta, suomen kielen kursseja useissa tasoryhmissä 19

20 Aikuislukiot 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Klaukkalan aikuislukio Yksityinen Klaukkalan aikuislukio toimii kiinteässä yhteistyössä Arkadian yhteislyseon kanssa Nurmijärven Klaukkalassa. Tutkintoon tähtääviä opiskelijoita on lähes sata. Klaukkalan aikuislukiossa voi suorittaa aikuisten perusopetuksen ja lukion oppimäärät sekä ylioppilastutkinnon. Yksittäisten kurssien suorittaminen on myös mahdollista. Ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) on enlanti. Muita kielikursseja tarjotaan kysynnän mukaan. Matematiikassa on Lyhyt matematiikka pitkäksi -kursseja. Lukion keskeyttäneiden aikaisemmat opinnot otetaan huomioon opinto-ohjelmaa laadittaessa. Opiskelijat voivat hyödyntää verkko-opetus- ja videoneuvottelukursseja sekä Arkadian yhteislyseon tarjoamia kursseja. Yhteystiedot Klaukkalan aikuislukio Lepsämäntie 15, Klaukkala p , f Koulutustarjonta Peruskoulun tai lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisten opintojen suorittaneille Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Aikaisempien lukio-opintojen päivittäminen ja täydentäminen Lukion päättöarvosanojen korottaminen 20

21 f 4 x p Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Ammattikorkeakoulut Opiskelu ammattikorkeakoulussa Ammattikorkeakoulut järjestävät ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, jatkotutkintoja ja erikoistumisopintoja sekä opettajakoulutusta ja muuta lisäkoulutusta. Opiskelu on työelämäläheisempää kuin yliopistoissa ja yhteydet elinkeinoelämään ja yritystoimintaan korostuvat. Nuorille tarkoitetut opintolinjat ovat päiväopiskelua. Aikuisille on omia opintolinjoja, jotka antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti esimerkiksi työn ohessa. Aikuiset voivat hakeutua myös nuorten koulutuksiin. Hakeutuminen ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan pääsääntöisesti valtakunnallisessa ammattikorkeakoulun yhteishaussa. Aikuiskoulutukseen on erillinen yhteishaku keväällä ja syksyllä. Koulutuksiin haetaan verkon kautta sähköisellä hakulomakkeella. Aikuiskoulutuksessa pääsyvaatimukset vaihtelevat eri koulutusohjelmissa. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto sekä työkokemus. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea, mikäli on suorittanut ammattikorkeakoulussa jonkin perustutkinnon ja hankkinut vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Avoin ammattikorkeakoulu Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina. Opinnot ovat hyödynnettävissä ammattikorkeakoulututkintoon, jos päättää hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. 21

22 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen, seitsemällä paikkakunnalla toimiva 3000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Diak kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita kirkon ja yhteiskunnan palvelukseen. Koulutustarjonta, pohjakoulutusvaatimus ja toteutusmuodot vaihtelevat toimipaikoittain eri hakuaikoina. Diakissa voit opiskella päiväopiskelijana, iltaopiskelijana ja monimuotokoulutuksessa. Aikuisopiskelu on mahdollista työn ohella monimuotokoulutuksessa, jossa mm. verkkoopetuksella on merkittävä rooli. Diakin Avoimessa AMK:ssa voi opiskella tutkintoon johtavan koulutuksen opintokokonaisuuksia ja vahvistaa osaamistaan ko. aloilla. Opintopisteet ovat hyväksi luettavissa tutkintoon johtavaan koulutukseen sisäänpääsyn yhteydessä ja lyhentävät täten opiskeluaikaa. Yhteystiedot Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Järvenpääntie Järvenpää p tai Koulutustarjonta Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Sosionomi-diakoni Sosionomi-kirkon nuoristotyönohjaaja (AMK) Deree Proramme in Social Services Focus on Youth & Community Development Work and Diaconia or Community Development Work Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmat Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonia ja nuorisotyö, 90 op Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Johtaminen perhehoitotyössä, 90 op Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, 90 op Täydennyskoulutus Yritys- ja oranisaatiokohtaiset koulutuspalvelut 22

23 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh HUMAK Nurmijärvi Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. HUMAKin suurin kampus sijaitsee Nurmijärvellä, ja siellä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa opiskelevat valmistuvat yhteisöpedaoeiksi (AMK). Yhteisöpedaoin tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnot muodostuvat n. kerran kuukaudessa järjestettävistä 3-päiväisistä lähiopetusjaksoista, verkko- ja itsenäisistä opinnoista. Suoritettavien opintojen laajuus riippuu opiskelijaksi valitun henkilön aiemmin hankkimasta osaamisesta. Suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee opintopisteen välillä ja opintojen suoritusaika on 2 3 vuotta. Opintoihin liittyvät oppimistehtävät tehdään pääsääntöisesti omalle työpaikalle, samoin opinnäytetyö on useimmiten omaan työoranisaatioon liittyvä kehittämistehtävä. Yhteystiedot HUMAK Nurmijärvi Kotorannantie Kiljava p f Koulutustarjonta Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedaoi (AMK) Avoin ammattikorkeakoulu p , avoin-amk 23

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2016

Vankiloiden opetustarjonta 2016 Vankiloiden opetustarjonta 2016 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ajankohta Järjestäjä Helsingin lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) selliopiskeluna 3-4 kurssia

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY)

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut 7.9.2012 Antti Ylä-Jarkko Oppijan palvelut Omat palvelunäkymät hakijoille ja virkailijoille Virkailijan käyttöliittymä (näkymä) Virkailija voi hoitaa kaikki hakuihin, valintoihin ja tiedotukseen liittyvät

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot