Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4"

Transkriptio

1 1

2 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 9 Keuda Aikuiskoulutus 10 Seurakuntaopisto 14 TTS koulutus 15 Aikuislukiot 17 Järvenpään lukion aikuislinja 18 Keski-Uudenmaan aikuislukio 19 Klaukkalan aikuislukio 20 2

3 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus 21 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22 HUMAK Nurmijärvi 23 Laurea-ammattikorkeakoulu 24 Kansanopistot 25 Kiljavan opisto 26 Pekka Halosen akatemia 27 Seurakuntaopisto 28 Kansalaisopistot 29 Jokelan kansalaisopisto 30 Järvenpään Opisto 31 Kansalaisopisto Jukola 32 Keravan opisto 33 Mäntsälän kansalaisopisto 34 Sipoon kansalaisopisto 35 Tuusulan kansalaisopisto 36 Aikuisopiskelun vaihtoehtoisia 37 koulutusmuotoja Omaehtoinen koulutus 38 Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen omaehtoiseen koulutukseen Oppisopimuskoulutus 39 Oppisopimuskoulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Oppisopimustoimistojen yhteystiedot Työvoimakoulutus 41 Työvoimakoulutuksen taloudellinen tuki Hakeutuminen työvoimakoulutukseen Työ- ja elinkeinotoimistojen käyntiosoitteet Muita aikuisopiskeluun liittyviä palveluita 43 Työ- ja elinkeinotoimistojen muut palvelut 44 Koulutus- ja ammattitietopalvelut Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Koulutus työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteishankintana Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n 46 palvelut yrittäjyyttä suunnitteleville 3

4 A T y 4 K 6 $ 4 p2 KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutusoppaassa esitellään KUUMA-alueella ja Sipoossa aikuisille tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja. KUUMA-alue muodostuu Keski- Uudellamaalla sijaitsevista Järvenpään ja Keravan kaupuneista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Oppaassa on esitelty aikuisten ammatillisen koulutuksen, aikuislukioiden, ammattikorkeakoulujen, kansan- ja kansalaisopistojen koulutusvaihtoehtoja aikuisille. Aikuiskoulutusvaihtoehdot vaihtelevat alueella vuosittain. Koulutusvaihtoehtoa valittaessa on hyvä tutustua oppaassa mainittujen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien oranisaatioiden www-sivustoihin ja tiedustella suoraan alkamassa olevia koulutuksia. Oppaassa kerrotaan myös yleisesti aikuiskoulutuksesta ja sen eri muodoista. Oppaaseen on koottu tietoa omaehtoisesta, oppisopimus- ja työvoimakoulutuksesta sekä muista aikuisopiskeluun liittyvistä palveluista. Tämä aikuisille suunnattu koulutusopas on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston (ES) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoittamaa KUUMA OpinOvi -projektia ( ). KUUMA OpinOvi -projektissa kehitetään KUUMA-alueelle ja Sipooseen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. KUUMA OpinOvi -projektissa koottu ohjaajien verkosto tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisten erilaisista koulutusvaihtoehdoista.

5 AIKUISTEN OPISKELUMAHDOLLISUUDET KUUMA KUNTIEN JA SIPOON ALUEELLA AMMATTIKOKEAKOULU Diakonia-ammattikorkeakoulu Humak Nurmijärvi Laurea-ammattikorkeakoulu AIKUISLUKIOT Järvenpään lukion aikuislinja Keski-Uudenmaan aikuislukio Klaukkalan aikuislukio Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk) Ammattikorkeakoulututkinto (amk) AMMATILLINEN KOULUTUS Edupoli Hyria Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Keuda Aikuiskoulutus Seurakuntaopisto TTS koulutus Erikoisammattitutkinto (eat) Ammattitutkinto (at) KANSANOPISTOT Kiljavan opisto Pekka Halosen akatemia Seurakuntaopisto KANSALAISOPISTOT Jokelan kansalaisopisto Järvenpään Opisto Kansalaisopisto Jukola Keravan opisto Mäntsälän kansalaisopisto Sipoon kansalaisopisto Tuusulan kansalaisopisto Ylioppilastutkinto (yo) Ammatillinen perustutkinto (pt) TYÖKOKEMUS PEUSKOULUN OPPIMÄÄÄ aikuisille Keski-Uudenmaan ja Klaukkalan aikuislukiot, Seurakuntaopisto 5

6 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Aikuisten ammatillinen koulutus Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Aikuisten ammatillinen opiskelu perustuu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinto on aikuisille tarkoitettu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkintona voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opiskelemaan hakeutuvan opintojen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja tehdään suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija ohjataan osallistumaan tutkintoon valmistavaan koulutukseen tarpeellisin osin tai suorittamaan suoraan tutkintoa, jos hänellä jo on tutkinnossa vaadittavat tiedot ja taidot. Tästä syystä aikuisten ammatillisen koulutuksen kesto vaihtelee. Ammatillista koulutusta järjestetään omaehtoisena koulutuksena päätoimisesti tai sivutoimisesti työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena. Perustutkinto on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta kyseisestä alasta. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja. 6

7 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Edupoli Edupoli tarjoaa aikuisille yli kahdenkymmenen eri alan koulutusta ja tutkintoja. Edupolin laajasta tarjonnasta löytyy koulutuksia mm. ammatinvaihtajille ja uutta uraa etsiville, työttömille, työssä käyville henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai henkilöille, jotka ovat suorittamassa ensimmäistä tutkintoaan. Eri koulutuksia järjestetään vuosittain yli 100, tutkintoja on yli 60. Lisäksi Edupolissa on mahdollista suorittaa erilaisia ammattipätevyyksiä ja sertifikaatteja kuten anniskelupassi, hyieniapassi tai tulityökortti. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan opiskelijan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Myös työn ohessa opiskeleminen on mahdollista esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena tai iltaopiskeluna. Yhteystiedot Edupoli p (vaihde) Keravan toimipiste Santaniitynkatu 1, 2. krs Kerava Sipoon toimipiste Terveystie Söderkulla 7

8 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Hyria Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä useita koulutusvaihtoehtoja yritysja yhteisöasiakkaille. Hyria toimii pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja iihimäellä, mutta järjestää koulutuksia lähialueellakin mm. Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Hyria järjestää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta ja toteuttaa myös muuta ammatillista lisä-, täydennys- ja pätevyyskoulutusta. Tutkinnon suorittamiseen ei vaikuta, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen vai muun toiminnan kautta. Tärkeintä on ammatin hallinta. Hyria tarjoaa alueella koulutuksia mm. seuraavilta aloilta: liiketalous, puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala. Yhteystiedot Hyria koulutus p (vaihde) Koulutustarjonta Ammattitutkinnot Laitoshuoltajan ammattitutkinto Järvenpään toimipiste Sorronkuja Järvenpää p Perustutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Nurmijärven toimipiste Pratikankuja Nurmijärvi p

9 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta Järvenpäässä, Keravalla, Jyväskylässä ja Tampereella. Koulutuskeskuksen opetus ja opiskelijahuoltopalvelut on tarkoitettu erityistä tukea oppimisessaan ja kuntoutuksessaan tarvitseville henkilöille, joille yleisten oppilaitosten palvelut eivät ole riittäviä. Opiskelupolku suunnitellaan ja toteutetaan kunkin opiskelijan omien edellytysten, vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Pienet luokkakoot ja ammattitaitoinen erityisopetuksen henkilöstö pyrkivät takaamaan yksilöllisen opintojen etenemisen. Koulutuskeskus toimii myös ammatillisen erityisopetuksen kehittämisja palvelukeskuksena. Yhteystiedot Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie Järvenpää p tai Koulutustarjonta Perustutkinnot Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (kultaseppä) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloseppä Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Kone- ja metallialan perustutkinto, hienomekaanikko Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Valmentava I (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) MEKU aikuisille mielenterveyskuntoutujille SOHVI aikuisille sosiaali- ja terveysalan työstä ja koulutuksesta kiinnostuneille TUTKA ja VALMA aikuisille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen tai vaihtavat ammattia 9

10 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Keuda Aikuiskoulutus Keuda Aikuiskoulutus tarjoaa monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita kaikilla ammatillisen koulutuksen koulutusaloilla. Laaja-alaisen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintotarjonnan lisäksi Keuda Aikuiskoulutus toteuttaa runsaasti asiakaskohtaisia koulutuksia. Koulutusvaihtoehtoja on tarjolla ammatinvaihtajille, työttömille sekä osaamisensa päivittäjille ja kehittäjille.tutkintotavoitteista koulutustarjontaa täydentävät erilaiset lyhytkurssit, ammattipätevyyskoulutukset sekä sertifikaattien suoritusmahdollisuudet. Koulutukseen voi osallistua niin omaehtoisesti, työvoimahallinnon kautta kuin oppisopimuksellakin. Keuda Aikuiskoulutuksen ylläpitäjä on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Keski-Uudellamaalla toimivien yhdeksän koulutusyksikön lisäksi toimintaa on myös Helsinissä. Yhteystiedot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda Aikuiskoulutus Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää p (vaihde) Koulutustarjonta Järvenpää, Palvelualat (Sibeliuksenväylä 55 B) Perustutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Hotelli-, ravintola- ja caterinalan perustutkinto, kokki Hotelli-, ravintola- ja caterinalan perustutkinto, tarjoilija Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, tekstiilihuoltaja Ammattitutkinnot Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto avintolakokin ammattitutkinto Tekstiilihuollon ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto 10

11 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto Muu koulutus Hyieniapassikoulutus Anniskelupassikoulutus Palveluja kotiin passi koulutus Tekstiilihuollon hyieniavastaavan koulutus Tekstiilihuollon hyieniakoulutus Clean Card osaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Järvenpää, Tekniikka ja liikenne (Wärtsilänkatu 61) Perustutkinnot akennusalan perustutkinto, talonrakentaja akennusalan perustutkinto, maarakentaja Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja Talotekniikan perustutkinto, lämmityslaiteasentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja Suunnitteluassistentin perustutkinto Ammattitutkinnot Talonrakennusalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto akennustuotealan ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Lattian päällystäjän ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Kylmäasentajan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Sähköasentajan ammattitutkinto Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Hitsaajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 11

12 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Keuda Aikuiskoulutus Erikoisammattitutkinnot Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Koneistajan erikoisammattitutkinto Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto Muu koulutus Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koulutus Sähköturvallisuusmääräystutkinto S1, S2, S3 Kylmäalan lainsäädäntökoulutus Hitsausluokkien päivityskoulutus Metallialan täydennyskoulutus Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus Tulityökoulutus Henkilönostimen käyttökoulutus Tieturva 1 ja 2 Työturvallisuuskorttikoulutus Työturvallisuuskorttitäydennyskoulutus Kerava, Kulttuuriala ja liikeala (Keskikatu 3) Perustutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (talous- ja toimistopalvelut) Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (asiakaspalvelu- ja myynti) Ammattitutkinnot Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Muu koulutus ECDL-kansainvälinen tietokoneen ajokortti Kerava, Tekniikka ja liikenne (Sarviniitynkatu 9) Perustutkinnot Loistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Kemiantekniikan perustutkinto, prosessinhoitaja Ammattitutkinnot Kemianteollisuuden ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Muu koulutus Työnjohtokoulutuskokeilu, Kuljetusala Työnjohtokoulutuskokeilu, Kone- ja metalliala Mäntsälä, Luonnonvara- ja ympäristöala (Paroninkuja 20, Saarentaus) Perustutkinnot Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöneuvoja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja 12

13 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Ammattitutkinnot Floristin ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Seminoloin ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Floristimestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Muu koulutus Viljelijän EU-kurssi Harvesterikurssi Maaseuturakentaja Kasvinsuojelukoulutus Sipoo, Tekniikka ja liikenne (Iso Kylätie 14) Ammattitutkinnot Kunnossapidon ammattitutkinto Tuusula, Hyvinvointiala (Kirkkotie 31) Perustutkinnot Hiusalan perustutkinto, parturi- kampaaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammattitutkinnot Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Muu koulutus Ensiapu EA1 koulutus Hyieniapassi Lääkehoidon täydennyskoulutus Tuusula, Kulttuuriala (Tähtientie 2) Perustutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti (diitaalinen kuva ja rafiikka) Ammattitutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, editointi Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, kuvaus ja valaisu Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, äänityö Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, tuotanto ja projektinhallinta Teatterialan ammattitutkinto, esitystekniikka Erikoisammattitutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto, monikameraohjaus Tuusula, Kulttuuriala (Kansanopistontie 60) Perustutkinnot Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 13

14 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N Bh q5 A s K 6 6 e w 9 Seurakuntaopisto Seurakuntaopisto on erikoistunut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutukseen sekä humanistiseen ja kirkolliseen koulutukseen. Lisäksi se tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta. Tuusulanjärven kesälukiossa voi hioa osaamista ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrata kursseja. Vapaan sivistystyön linjat valmistavat jatkoopintoihin, lisäävät ammatillista pätevyyttä sekä luovat pohjaa tulevaisuudelle ja alan vaihdolle. Seurakuntaopisto toimii oppisopimustoiminnan järjestäjänä. Työyhteisöille on tarjolla koulutuspalveluita lyhyistä ammattitaitoa päivittävistä tilaisuuksista tutkintoihin ja pitkäkestoisiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Seurakuntaopiston Lapsityön Instituutti (SLI) tarjoaa uskonnonpedaoista lisä- ja täydennyskoulu- 14 tusta, kehittää seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä tukee päivähoidon uskontokasvatusta. Opiston kampusalueella toimivat Seurakuntaopiston kanssa tiiviissä yhteistyössä Diakoniaammattikorkeakoulu, Kirkon koulutuskeskus ja vammaispalveluja tarjoava Eteva kuntayhtymä. Yhteystiedot Seurakuntaopisto Järvenpääntie Järvenpää p (vaihde) p (opinto-ohjaaja) Koulutustarjonta Perustutkinnot Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ammattitutkinnot Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto omanikulttuuriohjaajan ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto omanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto

15 f 4 x p 2 d Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh TTS koulutus TTS koulutus tarjoaa koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin. Monipuolinen koulutustarjonta palvelee sekä yksittäisten henkilöiden ammatillista kouluttautumista että yritysten kanssa toteutettavaa henkilöstökoulutusta. Koulutusaloja ovat auto- ja pienkone-, kuljetus-, loistiikka-, maarakennus-, metsäkone-, puu- ja sisustus-, puutarha-, rakennus- ja kiinteistö-, matkailu-, ravintola- sekä kuluttajapalveluala. Lisäksi TTS koulutuksessa toimii yrityspalveluyksikkö ja oma oppisopimustoimisto. TTS järjestää myös ammatillisia tutkintotilaisuuksia, joissa aikuisella on mahdollisuus osoittaa ammattitaitonsa. Päätoimipiste on Nurmijärven ajamäellä, mutta koulutuksia toteutetaan myös yritysten tiloissa. Yhteystiedot TTS koulutus PL 5 Kiljavantie ajamäki p f Koulutustarjonta Perustutkinnot Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, automaalari Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja, mopot ja moottoripyörät Autoalan perustutkinto, automyyjä Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä Loistiikan perustutkinto, autonkuljettaja Loistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja Loistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja akennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Puualan perustutkinto, puuseppä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri 15

16 Aikuisten ammatillinen koulutus 1 z N 1 Bh q5 w N B z h q5 f 6 2 6s 6 e 9 A e w K 2x 9 s 2 A d K TTS koulutus Ammattitutkinnot Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto Automaalarin ammattitutkinto askaskalustomekaanikon ammattitutkinto Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilijan ammattitutkinto Sisustusalan ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Automekaanikon erikoisammattitutkinto Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto Autokorimestarin erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Muu koulutus Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Ajoneuvojen ilmastointialan pätevöitymiskoulutus Koriakatemian sekä auto- ja pienkonealan asiakaskohtaiset koulutukset Metsäkonealan täydennyskoulutukset Työnjohtokoulutus Taksinkuljettaja Trukinkuljettaja AD-ajolupakurssit Key-ajotapakoulutus Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset, direktiivikoulutukset Tulityökoulutus Tieturva I ja II -koulutukset Työturvallisuuskorttikoulutukset Vesihyieniapassi 16

17 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Aikuislukiot Erillisten aikuislukioiden ja lukioiden aikuislinjojen opetus on tarkoitettu kaikille lukio-opiskelusta kiinnostuneille, 18 vuotta täyttäneille. Opiskelu on joustavaa, sillä opintoja voi suorittaa ilta- ja etäopetuksen lisäksi itsenäisesti opiskellen. Aikuislukiossa voi opiskella yksittäisiä aineita tai tähdätä lukion tai mahdollisesti peruskoulun päättötodistukseen ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Aikuislukioon voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai pistäytymällä koulun kansliassa. 17

18 Aikuislukiot 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Järvenpään lukion aikuislinja Aikuislinja on joustava opinahjo eri-ikäisille ja -taustaisille opiskelijoille. Opiskelu voi tapahtua lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Opinnot voi aloittaa lukuvuoden alussa tai kesken lukuvuoden. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja elämäntilanne. Opintojen aloitusta tuetaan erityisesti kielten ja matematiikan opinnoissa. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Aikuislukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, ja opintojen jälkeen voi suunnata vaikka aivan uudelle uralle. Yhteystiedot Järvenpään lukion aikuislinja Lukionkatu Järvenpää p Koulutustarjonta Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisten opintojen suorittaneille Yksittäisten lukion aineiden opiskelu, kuten vieraat kielet Aikaisempien opintojen päivittäminen ja täydentäminen Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Päättöarvosanojen korottaminen 18

19 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Keski-Uudenmaan aikuislukio Keski-Uudenmaan aikuislukio järjestää yleissivistävää koulutusta aikuisten ja nuorten tarpeisiin. Keski-Uudenmaan aikuislukiossa voi opiskella oman aikataulun mukaan. Joustavat opetusjärjestelyt tekevät mahdolliseksi opiskelun työn ja vapaa-ajan lomassa. Aikuislukio tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Opiskelijan elämänkokemus ja aiemmat opinnot ovat lähtökohtana uusille opiskelumahdollisuuksille. Opiskelun voi aloittaa syksyllä lukuvuoden alussa ja jokaisen jakson vaihtuessa lukuvuoden aikana. Alaikäraja perusopetuksessa on 16 ja iltalukiossa 18 vuotta, yläikärajaa ei ole. Tutkintoon tähtäävä koulutus on maksutonta, aineopiskelu maksaa aineopiskelumaksun; opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät saavat hinnasta puolet alennusta. Yhteystiedot Keski-Uudenmaan aikuislukio Keskikatu Kerava p tai Koulutustarjonta Lukion oppimäärä ja päättötodistus Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille Aikaisempien opintojen päivittäminen ja täydentäminen Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu Perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen, täydentäminen tai arvosanojen korottaminen Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka) Maahanmuuttajille perusopetuksen valmistavaa opetusta, perusopetusta, kotoutumiskoulutusta, kymppiluokan opetusta, suomen kielen kursseja useissa tasoryhmissä 19

20 Aikuislukiot 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Klaukkalan aikuislukio Yksityinen Klaukkalan aikuislukio toimii kiinteässä yhteistyössä Arkadian yhteislyseon kanssa Nurmijärven Klaukkalassa. Tutkintoon tähtääviä opiskelijoita on lähes sata. Klaukkalan aikuislukiossa voi suorittaa aikuisten perusopetuksen ja lukion oppimäärät sekä ylioppilastutkinnon. Yksittäisten kurssien suorittaminen on myös mahdollista. Ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) on enlanti. Muita kielikursseja tarjotaan kysynnän mukaan. Matematiikassa on Lyhyt matematiikka pitkäksi -kursseja. Lukion keskeyttäneiden aikaisemmat opinnot otetaan huomioon opinto-ohjelmaa laadittaessa. Opiskelijat voivat hyödyntää verkko-opetus- ja videoneuvottelukursseja sekä Arkadian yhteislyseon tarjoamia kursseja. Yhteystiedot Klaukkalan aikuislukio Lepsämäntie 15, Klaukkala p , f Koulutustarjonta Peruskoulun tai lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto lukion tai ammatillisten opintojen suorittaneille Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu Keskeytyneiden opintojen jatkaminen Aikaisempien lukio-opintojen päivittäminen ja täydentäminen Lukion päättöarvosanojen korottaminen 20

21 f 4 x p Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh Ammattikorkeakoulut Opiskelu ammattikorkeakoulussa Ammattikorkeakoulut järjestävät ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, jatkotutkintoja ja erikoistumisopintoja sekä opettajakoulutusta ja muuta lisäkoulutusta. Opiskelu on työelämäläheisempää kuin yliopistoissa ja yhteydet elinkeinoelämään ja yritystoimintaan korostuvat. Nuorille tarkoitetut opintolinjat ovat päiväopiskelua. Aikuisille on omia opintolinjoja, jotka antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti esimerkiksi työn ohessa. Aikuiset voivat hakeutua myös nuorten koulutuksiin. Hakeutuminen ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan pääsääntöisesti valtakunnallisessa ammattikorkeakoulun yhteishaussa. Aikuiskoulutukseen on erillinen yhteishaku keväällä ja syksyllä. Koulutuksiin haetaan verkon kautta sähköisellä hakulomakkeella. Aikuiskoulutuksessa pääsyvaatimukset vaihtelevat eri koulutusohjelmissa. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto sekä työkokemus. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea, mikäli on suorittanut ammattikorkeakoulussa jonkin perustutkinnon ja hankkinut vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Avoin ammattikorkeakoulu Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina. Opinnot ovat hyödynnettävissä ammattikorkeakoulututkintoon, jos päättää hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. 21

22 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus 1 z N Bh q5 6 e w 2 9 A K Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen, seitsemällä paikkakunnalla toimiva 3000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Diak kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita kirkon ja yhteiskunnan palvelukseen. Koulutustarjonta, pohjakoulutusvaatimus ja toteutusmuodot vaihtelevat toimipaikoittain eri hakuaikoina. Diakissa voit opiskella päiväopiskelijana, iltaopiskelijana ja monimuotokoulutuksessa. Aikuisopiskelu on mahdollista työn ohella monimuotokoulutuksessa, jossa mm. verkkoopetuksella on merkittävä rooli. Diakin Avoimessa AMK:ssa voi opiskella tutkintoon johtavan koulutuksen opintokokonaisuuksia ja vahvistaa osaamistaan ko. aloilla. Opintopisteet ovat hyväksi luettavissa tutkintoon johtavaan koulutukseen sisäänpääsyn yhteydessä ja lyhentävät täten opiskeluaikaa. Yhteystiedot Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Järvenpääntie Järvenpää p tai Koulutustarjonta Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Sosionomi-diakoni Sosionomi-kirkon nuoristotyönohjaaja (AMK) Deree Proramme in Social Services Focus on Youth & Community Development Work and Diaconia or Community Development Work Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmat Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonia ja nuorisotyö, 90 op Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Johtaminen perhehoitotyössä, 90 op Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, 90 op Täydennyskoulutus Yritys- ja oranisaatiokohtaiset koulutuspalvelut 22

23 f 6 4 x p 2 Tietoa, neuvontaa, ohjausta kysy lisää aikuiskoulutuksesta puh HUMAK Nurmijärvi Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. HUMAKin suurin kampus sijaitsee Nurmijärvellä, ja siellä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa opiskelevat valmistuvat yhteisöpedaoeiksi (AMK). Yhteisöpedaoin tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnot muodostuvat n. kerran kuukaudessa järjestettävistä 3-päiväisistä lähiopetusjaksoista, verkko- ja itsenäisistä opinnoista. Suoritettavien opintojen laajuus riippuu opiskelijaksi valitun henkilön aiemmin hankkimasta osaamisesta. Suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee opintopisteen välillä ja opintojen suoritusaika on 2 3 vuotta. Opintoihin liittyvät oppimistehtävät tehdään pääsääntöisesti omalle työpaikalle, samoin opinnäytetyö on useimmiten omaan työoranisaatioon liittyvä kehittämistehtävä. Yhteystiedot HUMAK Nurmijärvi Kotorannantie Kiljava p f Koulutustarjonta Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedaoi (AMK) Avoin ammattikorkeakoulu p , avoin-amk 23

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Järvenpään kampus 2014 2015

Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Järvenpään kampus 2014 2015 Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Järvenpään kampus 2014 2015 1 Opastusta opiskeluun ja elämään Suunnistettaessa tarvitaan kartta ja kompassi. On osattava ottaa suunta sekä lukea karttaa ja maastoa. Kuitenkaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Puh. (09) 503 1811. Puhtaustieto PT Oy www.puhtaus.fi

Puh. (09) 503 1811. Puhtaustieto PT Oy www.puhtaus.fi Perus/ammattitutkinnot tarjoaa : 2 Amiedu 2 Edupoli 3 Etelä-Savon ammattiopisto 3 Faktia Koulutus Oy (1.1.2010 alkaen) 3 Hyria 4 Innofocus 4 Jyväskylän aikuisopisto 5 Keuda 5 Lappia 6 KSAO, Kouvolan seudun

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot