Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys"

Transkriptio

1 Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys loppuraportti

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 3 Kauhajoen opistojen nykytila 5 Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 6 Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle 6 MUSIIKKIOPISTOT KANSALAISOPISTOT Liitteet: Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana 7 Valtionosuuksien siirtäminen 8 Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 8 Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa 9 Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa 9 Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 11 Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja 12 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi 13 Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista 16 Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit 17 Työryhmän esitys musiikkiopiston hallintomalliksi 23 Kansalaisopistot rehtoreiden kertomana 24 Kansalaisopistojen rakennetaulukkojen analyysi 26 Yhdistyneen kansalaisopiston hallintomallit 28 Työryhmän esitys kansalaisopiston hallintomalliksi 32 Kansalaisopistojen yhdistymisselvitys ja rakenteellisen kehittämisen avustukset 2011/OKM 33 Kuntien kanta rakennemalleihin ja jatkotoimenpiteisiin 33 Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien yhteisen musiikkiopiston muodostamisen vaiheet ja aikataulu 34 Liite 1, EPMO:n ja Kurikan / Jurvan toimipisteiden henkilöstö 36 Liite 2, Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 37 Liite 3, Panula-opiston opettajat syksy

3 3 YHDISTYMISSELVITYS LOPPURAPORTTI Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys Kauhajoen kaupunki Kurikan kaupunki Teuvan kunta Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kauhajoen kaupungin sivistysosaston ja varhaiskasvatuksen strategisen perustan ja johtamisjärjestelmän loppuraportissa (nk. Kirmulan raportissa) joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa , 121, todetaan seuraavaa: Sekä kansalaisopiston että Panula-opiston osalta nykyinen väestöpohja ja organisaation koko nähtiin toiminnallisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta liian pieniksi. Täten muodostettiin linjaukset, joiden mukaisesti väestöpohjan laajentamista ja yhteistoimintaa koskevia keskustelunavauksia tehtäisiin mahdollisimman pian. Kansalaisopiston suhteen potentiaalisimpina yhteistyökumppaneina esiin nostettiin Teuvan, Kurikan ja Jalasjärven suunnat. Valmiutta uudelleenjärjestelyihin on ollut syytä kartoittaa myös kansalaisopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjien kesken. Alueella toimii nyt useita pieniä kansalaisopistoja. Vahva alueellinen kansalaisopisto voisi olla mahdollinen huomattavasti nykyistä laajemmalla alueella. Tämä mahdollistaisi päätoimisten opettajien rekrytoinnin nykyistä laajemmin. Myös vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kankaanpään kaupunki otti yhteyttä kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipastiin mahdollisen musiikkiopistojen yhdistymisselvityksen tekemisen tiimoilta. Kauhajoen kaupunki kutsuttiin alustavaan virkamiestason neuvotteluun Läsnä olivat kaupunginjohtaja Kuja- Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari sekä Panula-opiston vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Kankaanpään kaupungista läsnä olivat kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, sivistystoimenjohtaja Heikki Kiviniemi sekä Kankaanpään musiikkiopiston rehtori Anna Major. Neuvottelun tuloksena päätettiin, että selvitystyö voidaan aloittaa. Tuomisto ja Viitasaari olivat puolestaan Kankaanpäässä neuvottelussa Paikalla olivat Kiviniemi ja Major.

4 4 Sivistyslautakunta asetti (12 ) selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli laatia yhteistyössä Kankaanpään kaupungin valitsemien edustajien kanssa suunnitelma Kankaanpään musiikkiopiston ja Panula-opiston hallinnolliseksi yhdistymiseksi. Työryhmään nimettiin sivistysjohtaja Markku Viitasaari, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa pidettiin neuvottelu Kauhajoen kaupungintalolla pidettiin neuvottelu Kankaanpään musiikkiopistolla. Työryhmän kokoontumisessa ilmeni, että Kankaanpään ja Kauhajoen kaupunkien edustajilla on erilaiset käsitykset hallinnon järjestämisestä. Keskeyttämisajankohdan jälkeen Kankaanpää on kuitenkin käynnistänyt kuntaliitosneuvottelut Parkanon ja Jämijärven kanssa. Kun tiedetään, että Parkanolla on oma, kuntayhtymäpohjainen musiikkiopisto, saattaa olla, että neuvottelut Kauhajoen suuntaan on vaikeata aloittaa uudelleen. Sivistyslautakunta päätti (64 ) keskeyttää Kauhajoen kaupungin ja Kankaanpään kaupungin välisten musiikkiopistojen yhdistymistä koskevat neuvottelut toistaiseksi. Sivistysjohtaja valtuutettiin kutsumaan kokoon Kauhajoen lähiympäristön kuntien musiikkioppilaitos- ja kansalaisopistotoiminnasta vastaavien koulutuksen järjestäjien edustajia pohtimaan mahdollisia uudelleenjärjestelyitä. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti sivistysjohtaja kutsui maakunnassa toimivien kansalaisopisto- ja musiikkiopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjiä yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Kutsu lähetettiin Teuvalle, Kurikkaan, Jalasjärvelle, Ilmajoelle, Seinäjoelle (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto) Lapualle, Alajärvelle sekä Kauhavalle. Kutsu lähetettiin kaupungin- ja kunnanhallituksen puheenjohtajille, kansalaisopisto- tai musiikkiopistotoiminnasta vastaavien toimielinten puheenjohtajille sekä kuntien sivistystoimesta vastaaville johtajille. Keskustelutilaisuus pidettiin Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa Kauhajoen kaupungista olivat läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen, kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa sekä vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Teuvan kunnan edustajan oli vs. sivistystoimenjohtaja Erkki Siljamäki. Jalasjärven kunnan edustajat olivat sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen sekä apulaisrehtori Auli Tuohimäki. Ilmajoen kunnasta saapui sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen. Seinäjoen kaupungista paikalla olivat toimialajohtaja Heikki Vierula, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtaja Mika Virkkala sekä kutsuttujen ulkopuolisena rehtori Jarmo Anttila. Lapuan kaupungin edustaja oli rehtori Lasse Kataja. Tilaisuudessa keskusteltiin nykyrakenteesta ja mahdollisesta yhdistymisvaihtoehdoista. Markku Viitasaari esitteli mahdollisia malleja, joita on esitelty jo Etelä-Pohjanmaan liiton musiikkiopistoselvityksessä Tilaisuuden sivistysjohtajaedustajat eivät nähneet estettä sille, etteikö uusia rakennemahdollisuuksia voisi selvittää. Tilaisuuden mukana olleet musiikkiopistojen rehtorit Tuomistoa lukuun ottamatta eivät nähneet uusille rakenteille tarvetta.

5 5 Kauhajoen kaupunginhallitus päätti ehdottaa ( , 224 ) Kurikan kaupunginhallitukselle sekä Ilmajoen, Jalasjärven ja Teuvan kunnanhallituksille yhteisen selvitysryhmän perustamista. Selvitysryhmän tarkoitus oli selvittää mahdollisuudet perustaa vahva alueellinen musiikkiopisto ja vahva alueellinen kansalaisopisto. Kauhajoen kaupunginhallitus pyysi edellä lueteltuja hallituksia nimeämään koulutuksen järjestäjän ominaisuudessa edustajansa alueellisen musiikkiopiston ja alueellisen kansalaisopiston perustamista koskevaan selvitystyöryhmään. Kauhajoen kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ja sivistyslautakunnan edustajaksi sivistysjohtaja Markku Viitasaari. Kutsutuista kunnista Kurikan kaupunki asetti seuraavan selvitysryhmän: kaupunginhallituksen jäsen Maire Lammi, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Kaija Nyysti ja sivistystoimenjohtaja Päivi Hernesmaa. Teuvan kunta asetti selvitysryhmään sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Merja Kuusinen. Työryhmän sihteerinä on toiminut Kauhajoen kaupungin nimeämänä vs. kehityspäällikkö Paula Viitala. Kauhajoen opistojen nykytila Kauhajoella Panula-opistossa on selkeä rakennemuutostarve. Asia on ollut Kauhajoella esillä jo vuodesta Tietyissä instrumenteissa opettajien rekrytointi alati pienentyvään musiikkiopistoon on ollut erittäin hankalaa. Orkesteritoiminnan järjestäminen on ollut vuosi vuodelta hankalampaa hupenevan opiskelijamäärän vuoksi. Kauhajoella on musiikkiopistojen mahdollisiin yhdistymisiin myös taloudellinen intressi, koska nykyisellä hallintomallilla (rehtori + toimistosihteeri) on mahdollista hoitaa laajempikin alue ja suurempi oppilasmäärä. Suurin vaikutin on kuitenkin opetusjärjestelyiden helpottaminen suuremman oppilasmäärän ja laajemman toimintaympäristön kautta. Panula-opiston nettokulut n euroa vuodessa, oppilaita n. 100, opetustunteja 7200, vt. rehtori, v alusta opistosihteerin työpanoksesta osa annettu muualle. Lisävolyymi helpottaisi hallintoa ja työtä. Opettajien rekrytointi helpottuisi sekä opistojen elinvoima lisääntyisi. Musiikkiopistoa uhkaa näivettyminen, ellei rakenteellisia muutoksia saada tehtyä. Kansalaisopiston tilanne Kauhajoella ei ole yhtä hankala kuin musiikkiopiston. Vaikka toimintapohjan laajeneminen kansalaisopistossa toisi todennäköisesti hallinnollisia säästöjä, ne eivät ole ensisijainen motiivi toimintapohjan laajentamiselle. Pikemminkin on kyse siitä, että laajenevassa opistossa toiminnan volyymin kasvattaminen olisi helpompaa kuin pienessä maaseudun alueopistossa. Kansalaisopistojen valtionosuus nimittäin suosii ekspansiivisia opistoja. Ylläpitäjärahoituksen pienikin näivettäminen kostautuu armottomasti valtionosuusjärjestelmässä. Kauhajoella on kolme päätoimista opettajaa, rehtori ja toimistosihteeri. Päätoimisten opettajien työmäärän takaaminen ei ole nykyisellä väestöpohjalla kovin yksinkertaista. Kansalaisopiston valtionosuus määräytyy valtion viranomaisen vahvistaman opetustuntimäärän ja Valtioneuvoston asetuksen mukaisen keskimääräisen yksikköhinnan ja tasauskertoimen mukaan. Valtionosuudellinen opetustuntimäärä perustuu aiempien vuosien annettujen opetustuntien määrään. Jos tuntimäärä laskee, laskee valtionosuuden

6 6 määrä samassa suhteessa pienellä viipeellä. Jos opiston antamien opetustuntien määrä nousee, nousee myös valtionosuus pienellä viipeellä. Kansalaisopiston tuntimäärää ei siis kannata säästösyistä supistaa, koska valtionosuus seuraa. Järjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kansalaisopiston laajentumisella tavoitellaan myös suurempaa päätoimisten työntekijöiden osuutta opetushenkilöstöstä. Mitä enemmän päätoimisia opettajia kansalaisopistossa on, sitä luontevampaa on toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kurikassa toimii yksityinen, Setlementtiyhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto, jota Kurikan kaupunki avustaa euroa vuodessa. Kansalaisopiston toiminta on nykyisin virkeätä, opistossa on n (v. 2010) valtionosuuteen oikeuttavaa opetustuntia. Kursseja on lisätty ja opetusta annetaan kattavasti ympäri pitäjää. Opistossa toimii rehtori (30 %), kaksi toimistohenkilöä ja kolme päätoimista opettajaa. Tämä ratkaisu ei ole ihan tavallinen. Monessa pienemmässäkin opistossa on päätoiminen rehtori. Kansalaisopistotoiminnan organisointia on viimeksi pohdittu siinä vaiheessa, kun Jurva liittyi Kurikan kaupunkiin. Silloin Jurvan kansalaisopiston toiminta siirtyi yksityisen Setlementtiyhdistyksen ylläpitämään Kurikan kansalaisopistoon. Kurikka on yksi Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston osakaskunta. Kurikan kaupungin maksama avustusosuus on euroa vuodessa. Seinäjoki on kunnallistamassa musiikkiopistoaan. Tästä on päättänyt Seinäjoen kaupunginvaltuusto kesäkuussa Asia on vireillä. Mikäli Kurikka säilyy Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston piirissä, Kurikan kaupunki ostaa tulevaisuudessa musiikkiopistotunnit ostopalveluna Seinäjoen kaupungilta, ellei sitä ennen päätetä muista ratkaisuista musiikkiopistotoiminnan suhteen. Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle Teuva on mukana monessa kuntayhteistyössä, esimerkiksi Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja Suupohjan seutupalvelukeskuksessa (ICT ja taloushallinto). Teuva näkee luontevana myös kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteistyön. Teuvalla 1990-luvun alussa vähennettiin säästösyistä kansalaisopiston tunteja. Tästä välittömänä seurauksena myös valtionosuudet laskivat. Tällä hetkellä Teuvan kansalaisopistossa on n tuntia, osa-aikaisesti toimiva rehtori (60%), toimistosihteeri (50%) sekä useita tuntiopettajia. Teuvan näkemyksen mukaan seutukunnallista yhteistyötä tulisi lisätä eri sektoreilla ja saattaa neuvotteluyhteydet kuntoon. Laaja toiminta-alue eri toiminnoissa on koko seutukunnan etu.

7 7 Yleistä Kun kansalaisopistoja verrataan keskenään, voidaan huomata, että esimerkiksi Etelä- Pohjanmaan liiton tilaston luvut kansalaisopistojen osalta eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kuntien tilastoon antamat luvut tulee laskea nettoperusteisesti, mikä tulee esille myöhemmin raportissa. MUSIIKKIOPISTOT Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana Työryhmä kuuli alueella toimivien musiikkiopistojen edustajia Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, rehtori Jarmo Anttila: perustettu 1937, ylläpitäjä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, pääosakkaina ovat Seinäjoen, Alavuden ja Kurikan kaupungit, sekä Nurmon ja Vimpelin kunnat Suomen 14. suurin musiikkioppilaitos tanssinopetuksen Seinäjoella järjestää kolme yksityistä tanssikoulua, musiikkiopisto ei tanssinopetusta tarjoa varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus opetustarjonnassa on vahvaa, näin halutaan varmistaa oppilasmäärät jatkossakin oppilasmäärä n Ajatuksia toiminta-alueen rajamuutoksista, valtionosuuksista, EPMO:n kunnallistamisesta ja Kurikan irtautumisesta EPMO.sta: opetusministeriö vahvistaa opetuksentarjontapaikkakunnat toiminta-alueen rajanmuutoksissa opetusministeriö vaatii musiikkiopistoja ylläpitävien kuntien yhtäpitävät anomukset valtionosuuksien siirrosta kunnasta toiseen Jurvan ja Kurikan kuntaliitoksen jälkeen Kauhajoki antoi suostumuksensa Panula-opiston saaman valtionosuuden luovuttamisesta ja Etelä- Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusyhdistys sen vastaanottamisesta mikäli musiikinopetus Seinäjoella kunnallistetaan, valtionosuus maksetaan sen jälkeen Seinäjoen kaupungille, joka päättää valtionosuuden luovuttamisesta esim. Kurikan osalta, mikäli yhdistymisneuvottelut aikanaan synnyttävät uuden musiikkiopiston seutukunnalle musiikkiopiston kunnallistaminen Seinäjoella synnyttää keskustelun sen hallinnosta kaupungin hallinto-organisaatiossa kuntien maantieteelliset välimatkat pysyvät ennallaan vaikka musiikkiopistot yhdistyisivät, opettajien matkustaminen kuntien välillä jatkuisi edelleen Panula-opisto, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto: toiminta-alue Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva, Kaskinen

8 8 viisi opettajan virkaa, viisi kertyvää päätointa sekä viisi sivutoimista tuntiopettajaa oppilasmäärä n. 320 Ajatuksia Panula-opiston mahdollisesta laajentumisesta: suurempi alue-opisto helpottaisi pätevien opettajien rekrytointia oleellisesti pätevä musiikinopetus todella tärkeä asia seutukunnan nuorille ja heidän musiikkikehitykselleen Kurikan kaupungille tulisi huomattava kustannusten lasku musiikkiopistotoiminnan lisäyksellä mahdollisuus lisätä myös musiikkitapahtumatarjontaa hallintoon ei tarvitse lisätä yhtäkään henkilöä Valtionosuuksien siirtäminen Valtionosuuden siirto koulutuksen järjestäjältä toiselle on oma prosessinsa. Järjestämisluvan muutosta tulee hakea siten, että Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön että Kauhajoen kaupungin hakemukset valtionosuuksien muutoksista ovat yhteneväiset. Siinä otettava huomioon kaksi seikkaa: 1. Musiikkiopiston kunnallistamisen aikataulu Seinäjoella tulee olla selvillä. Jos kunnissa päädytään neuvotteluihin jo alkusyksystä, neuvottelukumppanina on EPMO:n johtokunta. Viimeistään alkaen neuvottelukumppanina on Seinäjoen kaupungin sivistystoimi ja kulttuurilautakunta, mikäli kunnallistaminen on toteutunut. 2. EPMO:n musiikkiopiston Kurikan toimipisteessä työskentelevän henkilöstön asema liikkeen luovutuksen yhteydessä. Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön Järjestämislupamuutokset tehdään aina kalenterivuoden alusta. Jos yhdistyvä opisto aloittaa Kurikan opetuksen jo , Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin syksyn 2012 osalta keskenään. Jotta järjestämislupien muutokset tulisivat voimaan vasta vuoden 2013 alusta, hakemusten tulisi olla ministeriössä elo-syyskuussa Jos taas toiminta aloitetaan vasta alkaen, joudutaan alkuvuosi 2013 toimimaan vanhoilla valtionosuuksilla. Molemmissa tapauksessa lukuvuoden toisen lukukauden osalta Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin keskenään. Kauhajoen kaupunki hakee taiteen perusopetuksen järjestämisluvan muuttamista siten, että kuntiin, joissa opetusta järjestetään, lisätään Kurikka. EPMO:n kannatusosakeyhtiö

9 9 hakee järjestämisluvan muuttamista siten, että luvasta poistetaan Kurikka. Ministeriö tarvitsee tiedon siitä, miten oppilaiden opinnot turvataan järjestelyssä, ja kuinka paljon opetustunteja tulisi siirtää EPMO:n kannatusosakeyhtiöltä Kauhajoen kaupungille. Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa Työsopimuslain 1 luvun 10 :n mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 25 ). Liikkeen luovutuksen kohteena voi olla yritys, yksityisoikeudellinen yhteisö, itsenäinen toiminto, niiden osa tai varsinaisen tehtävän aputoiminto. Kuntatyönantajien nettisivuilla (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/palvelutuotannon-muutokset/liikkeenluovutus/sivut/default.aspx) todetaan seuraavaa: Oleellista liiketoimintakokonaisuuden luovuttamisen kannalta on sen luovuttaminen toimivana kokonaisuutena. Keskeistä on tilanteen kokonaisarviointi. Kaikkia osatekijöitä tulee punnita yhtenä kokonaisuutena, koska liikkeen luovutuksessa ne eivät ole toisistaan irrallisia osia. Keskeistä on myös sen punnitseminen säilyykö organisaation identiteetti luovutuksen jälkeen samana. Mikäli siinä tapahtuu oleellisia muutoksia, ei kyse ole liikkeen luovutuksesta. Tästä syystä muun muassa fuusioituminen tai yritysmuodon muutos eivät ole liikkeen luovutuksia siten kuin lainsäädäntö tarkoittaa. Liikkeen luovutus määrittelee henkilöstön aseman mahdollisessa yhdistymisessä. Joissain tapauksissa voi tulla kyseeseen myös liikkeen osan luovutus. Tällöin osapuolten on neuvoteltava siitä, siirtyvätkö kaikki palvelussuhteet sellaisinaan vastaanottavalle osapuolelle vai esimerkiksi vain vakituiset palvelussuhteet. Jos esimerkiksi EPMO kykenee työllistämään helposti jonkun Kurikassa nyt opettavan tuntiopettajan muissa toimipisteissään, neuvottelun tuloksena voitaisiin sopia, että liikkeen luovutus ei koskisi häntä lainkaan. Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa EPMO:n Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa peräti 25 opettajaa. Näistä päätoimisuuteen oikeuttavaa tuntimäärää (16 viikkotuntia tai yli) tekee ainoastaan kaksi opettajaa, juuri edellä mainitut pianonsoiton- ja viulunsoitonopettajat. Nämä opettajat ovat myös toimenhaltijoita toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Lisäksi kahdeksalla vakituisella toimenhaltijalla Kurikan toimipisteen opetus on osa

10 10 viikkotuntimäärää. Heistä yhdellä on yksi viikkotunti, yhdellä kaksi viikkotuntia. Kuudella toimenhaltijalla on Kurikan toimipisteessä 4-7 viikkotuntia, jolloin opettaja käy opettamassa kerran viikossa. Musiikin perusteiden opettajalla on yhdeksän viikkotuntia, mikä vaatii kaksi työpäivää viikossa. Kurikassa annetaan opetusta kahdessa toimipisteessä, joista toinen on entinen Jurvan kunta. Toimenhaltijoiden lisäksi Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa 14 tuntiopettajaa, joista neljä on sivutoimista, neljä päätoimista ja viisi kertyvän päätoimen opettajia. Päätoimisten opettajien tuntimäärät ovat yhden opetuspäivän kokonaisuuksia, 4-7 viikkotuntia. Muiden tuntiopettajien viikkotuntimäärät vaihtelevat yhdestä viiteen. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että EPMO:n opettajisto on melko pirstoutunut Kurikan toimipisteen osalta. Pientä tuntimäärää (1-7) opettavia on peräti 22. Peräti seitsemällä opettajalla on Kurikan toimipisteessä viikkotuntimääränä vain 1-2 viikkotuntia. Näistä viisi opettaa Seinäjoella, joten oppilaat matkustavat tunneille Kurikasta Seinäjoelle. Kaksi kertyvän päätoimen opettajista opettaa myös Panula-opistossa, jolloin he saisivat fuusioopistossa samat työt kuin nytkin. Kaikki EPMO:n Kurikan toimipisteessä käyvät opettajat ovat rehtori Jarmo Anttilan ilmoituksen mukaan muodolliset kelpoisuusehdot täyttäviä ja ovat lisäksi toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Raportin kirjoittajan tulkinnan mukaan muodollista kelpoisuutta ei ole kaikilla Kurikan toimipisteen opettajalla. Tällä hetkellä yhdellä opettajalla on sijainen. Kurikan toimipisteen opetusjärjestelyt herättävät kysymyksiä. On vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi viulunsoiton opetusta antaa viisi opettajaa (tunteja olisi kahdelle), pianonsoiton opetusta neljä opettajaa (tunteja kahdelle), vaskisoitintensoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle), sellonsoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle yhdeksi päiväksi) ja varhaisiän musiikkikasvatusta kaksi opettajaa, (tunteja yhdelle). Näyttäisi siltä, että fuusio-opisto antaisi hyvän mahdollisuuden järkeistää Kurikan toimipisteen hyvinkin pirstaleisia opetusjärjestelyitä. Jos neuvotteluissa päädytään siihen, että liikkeen luovutus koskee koko Kurikan toimipisteen oppilaita opettavia, siirtyisi Panula-opistoon kaikkiaan 25 opettajaa, joista tosin, kuten aiemmin todettiin, kaksi opettaa jo nyt Panula-opistossa. Sen jälkeen vähiten viikkotunteja sisältävien virkasuhteiden irtisanominen voidaan suorittaa, kun syntyy irtisanomisperuste. Tällaiseen menettelyyn jouduttaisiin vääjäämättä, koska siirtyvät palvelussuhteet olisivat, kuten aiemmin todettiin, pääosin muutamia viikkotunteja opetusta sisältäviä. Yhdistymisen mielekkyyden kannalta kannattaa kuitenkin yrittää sopia asia siten, että liikkeen luovutusta ei toteuteta kokonaisena liikkeen luovutuksena, jolloin se koskisi 25 työntekijää. Muuten fuusion yksi vahvimmista perusteista, päätoimisten palvelussuhteiden tuleminen useiden sivutoimisten ja kerran viikossa kulkevien vakinaisten opettajien tilalle, mitätöityy. On tavoiteltava ratkaisua, jossa vain suurimmat tuntimäärät sisältävät palvelussuhteet siirtyvät ja että pienemmissä tuntimäärissä EPMO sitoutuu etsimään tunteja muissa toimipisteissä. Tällöin olisi siis kyse liikkeen osan luovutus. Liikkeen osaksi olisi sovittava sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jossa olisi esimerkiksi ne

11 11 palvelussuhteet, joissa Kurikan toimipisteen opetus muodostaa vähintään 50 % opetustunneista. Lienee vain tahtokysymys, että 1-2 viikkotuntia opettaville löytyy vastaavaa työtä EPMO:n muissa toimipisteissä. Seitsemästä tällaisesta opettajasta kaksi on valmiiksi Panula-opiston kanssa yhteisiä, joten työllistettäväksi jää vain viisi opettajaa. Nämä ovat juuri niitä opettajia, jotka eivät edes käy Kurikan toimipisteessä, vaan oppilas käy Seinäjoella. Hankalin ryhmä liikkeen luovutuksen kannalta ovat kerran viikossa käyvät opettajat, joilla on opetusta viikoittain 4-7 tuntia Kurikan toimipisteessä. Palvelusuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, joten määräaikaisuuksien kautta ei vähene yhtään palvelussuhdetta. Tällaisia opettajia on yli puolet Kurikan toimipisteen opettajista, 13. Näiden osalta olisi arvioitava, mihin soittimiin on vaivatonta saada korvaavia tunteja EPMO:n muissa toimipisteissä, mihin ei. Lähtökohtaisesti olisi yksinkertaisinta, että liikkeen luovutus koskisi vain kahta Kurikan toimipisteessä päätoimisesti työllistyvää viranhaltijaa: pianonsoitonopettajaa ja viulunsoitonopettajaa. Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto Raportin liitteenä on Ari-Matti Tuomiston laatima asiantuntijalausunto. Sen mukaan laajentuva musiikkiopisto mahdollistaisi molemmissa opistoissa nykyistä enemmän päätoimisia palvelussuhteita lukuisien osa-aikaisien sijaan. Molemmissa opistoissa tuntiopetuksen tarve vähenisi ja opettajien kokonaismäärä vähenisi. Lausunnon mukaan yhdistyminen mahdollistaisi taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen musiikkiopistotoiminnan. Toimiva ja aktiivinen musiikkiopisto nähdään kunnissa selkeänä vetovoimatekijänä. Laajapohjainen opetus sisältää myös erikoisimpien instrumenttien sekä tanssinopetuksen. Uusi aluemusiikkiopisto olisi seutukunnan edun mukainen, järkevä yhteistyökuvio Seinäjoen ulkopuolella. Ari-Matti Tuomiston lausunnon perusteella yhdistyvässä opistossa olisi mahdollisuus saada seuraavat päätoimiset palvelussuhteet: Huilunsoiton opetus, varhaisiän musiikkikasvatus, kitaransoiton opetus, harmonikansoiton opetus, musiikin perusteiden opetus, pianonsoiton opetus. Lisäksi päätoimisia tuntiopettajan tehtäviä Tuomiston mukaan voisivat olla pianonsoiton opetus, viulunsoiton opetus, vaskipuhallintensoiton opetus ja puupuhaltimien opetus. Jos fuusio-opisto kykenisi toteuttamaan Tuomiston lausunnossa kaavaillut päätoimiset palvelusuhteet, olisi Kurikassa vähemmän opettajia, jotka tulevat toiselta paikkakunnalta pitämään muutamaa tuntia ja enemmän päätoimisia opettajia, jotka parhaassa tapauksessa asuisivat alueella. Tuomiston malli on ideaalimalli sellaisessa tilanteessa, että palvelussuhteet voitaisiin luoda alusta alkaen uuden fuusio-opiston tarpeen mukaisesti. Käytännössä menettelyssä on monta mutkaa edessä.

12 12 Käytännössä Kurikan kaupunki voisi irtisanoa musiikkioppilaitostoimintaa koskevan sopimuksen Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön kanssa, minkä jälkeen se voisi tehdä sopimuksen Panula-opiston kanssa. Tällöin henkilöstöä koskeva tilanne jäisi kannatusosakeyhtiön harteille ja Panula-opistoon palkattaisiin opetushenkilöstöä uuden rakenteen pohjalle. Tämä olisi toki suoraviivaisin ratkaisu, mutta on otettava huomioon, että tämän jälkeen järjestämislupa-asiassa ja valtionosuuden siirtämisessä olisi saatava yhteisymmärrys Kauhajoen kaupungin ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunnan kanssa. Tällainen menettely ei liene järkevä yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta. Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja Yhdistymisen etuja: Rekrytointi helpottuu. Seutukunnalle erityisosaajia (lääkärit, johtavat viranhaltijat) rekrytoitaessa musiikkiopiston merkitys on tärkeä. Opiston omien opettajien myötä musiikinopetus elävöityy opettajien sitoutumisen myötä. Hallinto ei lisäänny yhtään, nykyhallinolla pärjätään isommassakin opistossa Kurikan kaupungilla olisi kiistattomia etuja sen muodostaessa uuden, laajentuneen musiikkiopiston Kauhajoen kaupungin kanssa Nykyrakenteen jatkamisen haittoja: Väestörakenteen muuttuessa kaikki koulutus on kilpailtua, miten pienet erilliset opistot järjestävät musiikinopetuksen tulevaisuudessa? Tuntiopettajille maksetaan nyt valtavasti matkakorvauksia Opettajat eivät muuta paikkakunnalle, koska pienessä musiikkiopistossa on tarjolla vähän tunteja Myös lukiot kuihtuvat, yhteistyötä tulisi lisätä ennakkoluulottomasti Opettajarekrytointi on vaikeata tanssinopetuksen puuttuminen ja pop/jazz-opetuksen vähäisyys on heikkous Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Keskustelussa todettiin, että musiikkiopistojen yhdistyminen ei lisäisi hallintohenkilöstön tarvetta lainkaan. Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan kuntien yhteisen musiikkiopiston koko voisi olla 300 oppilaan luokkaa. Kurikassa on tähän saakka luotettu suuren musiikkiopiston (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston) tarjontaan ja laatuun. Palvelun hintaa ei ole kyseenalaistettu.

13 13 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi Kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys MUSIIKKIOPISTOT Panula-opisto E-PMO Oppilasmäärä yhteensä instrumenttiopetus varhaisiäin musiikkikasvatus tanssinopetus Henkilöstö yhteensä rehtori sihteeri (Skor yht.) 3 (Skor yht.) opettajan virat muut toimet (Skor yht) 1 (Skor yht) kertyvät päätoimet sivutoimiset tuntiopettajat Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit Totetuneet opetustunnit Toimintakulut kokonaistulot ilman järjestävää (Kjk. Sjk) koulutuksen järjestäjän nettotappio per annettu opetustunti 14,46 19,00 19,92 18,35 per instrumenttioppilas 722,92 844,29 980,53 881,60 Kurikan kaupungin EPMO:lle maksama avustus v v per oppilas 400,75 442,12 486,27 441,83 HUOMIO: Panula-opiston kokonaiskuluihin lisätty kiinteistökulut ja poistot, jotka ovat kirjastotalon budjetissa. Huom! Koulutuksen järjestäjän nettotappio= Sijaintikunnan kulut eri mittareilla. Panula-opistossa Kauhajoen kulut, EPMO:ssa Seinäjoen kulut.

14 14 Osalliskuntien nettotappio (alla): Molempien opistojen nettotappiot ilman järjestävän kunnan kuntalaskutusta. Opetuksen hinta tasaisesti osalliskunnille jaettuna. Toimintakulut oppilasmaksut valtionosuus Osalliskuntien nettotappio koko opisto per annettu opetustunti 19,62 24,78 26,71 25,07 per instrumenttioppilas 981, , , ,71 per oppilas 543,95 576,84 652,07 603,77 per asukas Kauhajoki 10,44 12,80 Seinäjoki 14,04 13,36 Kurssin toteutumiseen tarvittava oppilasmäärä (min) 1 1 Musiikkiopiston huilu, laulu, piano, instrumenttivalikoima nokkahuilu, oboe, kitara, viulu, sähkökitara, sähköbasso, jazzpiano, lyömäsoittimet, kontrabasso, baritontorvi, trumpetti, käyrätorvi, klarinetti, saksofoni, harmonikka, sello, vapaa säestys, Seinäjoen toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, fagotti,sopraano-, altto-, tenori, baritonisaksofoni, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, baritonitorvi, pasuuna, tuuba, piano, suzukipiano, vapaa säestys,cembalo, urut, kantele, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, Kurikan toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, saksofonit, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, pasuuna, tuuba, piano, harmonikka, vapaa säestys, sähkökitara, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello Asukasluvut (luvut: Kauhajoen kaupunki) Kauhajoki Kurikka Teuva Isojoki Karijoki Seinäjoki

15 15 Raportin valmistumista vaikeutti tietojen saannin vaikeus Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston rehtorilta. Aluksi kesti yli kaksi kuukautta, ennen kuin hän toimitti pyydetyt rakennetaulukon luvut. Silti luvut olivat puutteelliset eikä hän toimittanut kuluja lainkaan koulutuksen järjestäjän nettotappion kannalta. Lisäksi hän toimitti vain Kurikan toimipistettä koskevat luvut, ei koko opiston lukuja. Tietoja pyydettiin uudelleen toimialajohtaja Vierulan kautta Samassa yhteydessä pyydettiin tietoja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston palvelussuhteiden laadusta niiden opettajien osalta, jotka työskentelevät Kurikan toimipisteessä. Tämäkään pyyntö ei johtanut tulokseen vaan seuraavaksi tietoja pyydettiin Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnalta EPMO:n talouspäällikkö lähetti lopulta vuosia 2009 ja 2010 koskevat tilinpäätösluvut , jolloin EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta kokoontui. Palvelusuhteiden määrää ja laatua koskevaa informaatiota jouduttiin vielä erikseen pyytämään elokuun puolivälissä. Vielä selvitysryhmän kokouspäivänä eräitä tuntimäärä- ja oppilasmäärätietoja jouduttiin erikseen pyytämään EPMO:sta. Tuskallisen prosessin jälkeen aikaansaatu taulukko paljastaa ainakin muutaman seikan: Panula-opiston taloudellinen tehokkuus on hieman parempi kuin EPMO:n. EPMO:ssa ryhmäopetuksessa olevia varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita yhtä paljon kuin yksityisopetuksessa olevia instrumenttioppilaita. Panula-opistossa ryhmäopetuksen suhteellinen osuus on paljon pienempi. Niinpä sellainen laskentatapa, jossa otetaan huomioon vain kokonainen opetustuntimäärä, ei ole vertailukelpoinen opistojen välillä, koska ryhmäopetus on huomattavasti edullisempaa opistolle kuin yksilöopetus. Kun tarkastellaan opetuksen hintaa instrumenttioppilaiden määrällä jaettuna, havaitaan, että Panula-opisto tuottaa opetuksen hieman edullisemmin molempina tarkasteluvuosina. Ero on suurimmillaan 26,3 %, pienimmillään 4,23 %. Myös kaikkia oppilaita kohden jaettuna Panula-opisto on hieman edullisempi. Enimmillään ero on n. 17 %. Vuonna 2010 oppilasta kohden laskettuna koulutuksien järjestäjän nettotappio on molemmissa opistoissa sama, n. 442 euroa/oppilas. Tuotettua opetustuntia kohti koulutuksen järjestäjän nettotappio on Panula-opistossa 19.0 euroa ja EPMO:ssa 18,35 euroa. Tässä näkyy EPMO:n massiivinen ryhmäopetuksen määrä, joka laskee tuntikohtaista kustannusta. Olipa tarkastelutapa mikä tahansa, Panula-opiston opetus on keskimäärin % EPMO:n opetusta halvempaa. Suurin ero on, kun tarkastellaan koulutuksen järjestäjän nettotappiota EUR / asukas. Panula-opiston luvut ovat 10,44 ja 12,8. EPMO:n vastaavat luvut ovat 14,04 ja 13,36. Eroa on suurimmillaan 28,2 %. Vuoden 2009 luvuissa Panula-opisto on kaikilla mittareilla selvästi EPMO:a edullisempi, jopa %. Vuonna 2010 erot tasoittuvat. Tämä selittyy ainakin sillä, että Panulaopiston instrumenttioppilaiden oppilasmäärä on pienentynyt, mutta hallinto on pysynyt samana. Opetuksen suhteellinen kallistuminen on odotettavissa Panula-opistossa, ellei toiminta-aluetta saada laajemmaksi. Jos sen sijaan toiminta-alueeseen liittyy Kurikan kaupunkin, hallinnon kulut eivät kasva lainkaan. Tällöin oppilas-, tunti- ja asukaskohtainen

16 16 kustannus laskee selvästi nykyisestä, mikäli liikkeen luovutukseen liittyvät toimenpiteet saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 2009 Panula-opiston kuluista oppilasmaksut kattavat 14,1 %, EPMO:ssa 14,23 %. Panula-opiston alhaista osuuttaa tuona vuonna selittää se, että musiikkileikkikoulua ei järjestetty lainkaan keväällä Työryhmä ei saanut EPMO:n luvuista varhaisiän musiikkikasvatusta erillisenä. Olisi ollut tarpeen vertailla sitä, mikä on instrumenttiopetuksen ja siihen liittyvän musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin kustannukset opetustuntia ja oppilasta kohti, kun vertailtavana olisi ollut vain siihen käytetyt rahat ilman varhaisiän musiikkikasvatusta. Riittävillä ryhmäkoilla ja oikealla hinnoittelulla varhaisiän musiikkikasvatuksen järjestäminen lähes maksaa itse itsensä. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä tietää, paljonko varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset poislukien käytetään rahaa muuhun opetukseen (instrumenttiopetukseen ja musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin). Sen perusteella voidaan tehdä hyvin tarkka analyysi oppilaitoksen taloudellisesta tehokkuudesta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen sisältämät kulut ja oppilasmäärät sisältyvät esimerkiksi Opetushallituksen kustannusraportteihin. Sellainen opisto, joka järjestää runsaasti varhaisiän musiikkikasvatusta, näyttäytyy raporteissa edullisempana kuin sellainen opisto, jossa osuus on vähäisempi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kulut jaetaan koko oppilasmäärällä, jota siis nostavat edulliset musiikkileikkikoululaiset. Kun jakajia on paljon, tunti- ja oppilaskustannus putoaa. Opetushallituksen raportissa Panula-opiston ja EPMO:n tunnusluvut ovatkin hyvin tasaiset. Panula-opistossa valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ovat opetustuntia kohden 70,60 euroa ja EPMO:ssa 71,22 euroa. Opetustunti on Panula-opistossa 57,66 euroa, EPMO:ssa 54,35 euroa. Kiinteistökulut olivat Panula-opistossa 3,64 euroa/tunti, EPMO:ssa 10,18 euroa. Hallintokulut Panula-opistossa 9,31 euroa/opetustunti ja EPMO:ssa 6,69 euroa/opetustunti. Tiedot ovat vuodelta EPMO:a avittaa tässä siis ryhmäopetuksen korkea suhteellinen osuus. Tehokkuutta mittaisi kuitenkin paremmin instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvä kustannus jaettuna instrumenttioppilaiden määrällä. Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista, varhaisiän musiikkikasvatuksen vähennetty osuus on arvio Vuonna 2010 Panula-opistossa annettiin 7572 opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 481 tuntia. Vuonna 2010 EPMO:ssa annettiin opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 3213 tuntia. Musiikkiopiston opettajan tuntipalkka sivukuluineen on n. 33 euroa.

17 17 Panula-opiston 481 varhaisiän musiikkikasvatustunnin palkkakustannukset olisivat tällä tuntikustannuksella euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = 2381 euroa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen kokonaiskustannukset ovat täten euroa. EPMO:n 3213 varhaisiän musiikkikasvatustuntia maksoivat 33 euron tuntihinnalla euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = euroa. Näin laskien varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset olisivat n euroa. Panula-opiston toimintakulut olivat euroa vuonna Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. EPMO:n toimintakulut olivat euroa. Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. Nyt meillä on instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvät kulut selvillä riittävällä tarkkuudella. Jakamalla erotus instrumenttioppilaiden määrällä molemmissa opistoissa, saamme opistojen varsinaisen taloudellisen tehokkuuden esiin. Panula-opiston kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 166 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa Panula-opistossa vuonna 2010 EPMO:n kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 641 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa EPMO:ssa vuonna Ero on siis 113 euroa / oppilas / vuosi. Se ei tunnu suurelta erolta, mutta kun sen kertoo EPMO:n instrumenttioppilaiden määrällä, summa on merkittävä. 641 oppilaan kohdalla 113 euron ero on euroa vuodessa. Tämän verran EPMO olisi säästänyt, jos se olisi kyennyt järjestämään palvelut Panula-opiston tehokkuudella. Vastaavasti Panulaopistossa rahaa olisi kulunut euroa enemmän, jos opetuksen hinta olisi ollut EPMO:n tasoa. On kuitenkin muistettava, että edellä esitetyssä laskelmassa molempien opistojen varhaisiän musiikkikasvatuksen hinta arvioitiin kiinteästi samaksi ja että laskelman tulos on arvio. Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit Työryhmä käsitteli 10 mahdollista hallintomallia, jotka olisivat mahdollisia ratkaisuja Panula-opiston nykyisen toiminta-alueen ja Kurikan kaupungin välillä.

18 18 A1-MALLI: NYKYRAKENTEEN POHJALLE Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A2-MALLI: MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti.

19 19 A3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A4- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B1-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (I) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta

20 20 Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B2-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (II) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa Kurikassa ja kaksi päivää viikossa Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUUTOS Nimi: Panula-opisto

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA EMO Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA Tiivistelmä Yleistä MTO on tehty meluasetuksen VNA85/2006 perusteella ja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella PAKETTI / Johtoryhmä 16.3.2010 Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Hankerahoitus ajalle 1.8.2009 30.9.2010 / 17 000 euroa Tausta:

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit

Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit Malli A. Muodostetaan uusi Nilakan kansalaisopisto, jossa ovat mukana Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto tuntimäärä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2012

Hallituksen kokous 1/2012 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2012 Aika: Lauantaina 14.1.2012 9.00 19.30 Paikka: Risteily

Lisätiedot

Mikä kiky? Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista

Mikä kiky? Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Opas kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Kilpailukykysopimus Pääsopijajärjestöillä ja maan hallituksella on yhteinen näkemys siitä, kuinka kilpailukykysopimus vaikuttaa valtion ja kuntien talouteen. Kaikki

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Musiikkiopiston johtok 20.08.2008 AIKA 20.08.2008 klo 17:30-18:10 PAIKKA Ravintola Seurahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon 1 KÄYTTÖTALOUS 2008 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen selvitys Jyväskylän lukiokoulutuksesta

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen selvitys Jyväskylän lukiokoulutuksesta Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen selvitys Jyväskylän lukiokoulutuksesta Selvitysryhmä: JKKY: Pekka Pirinen, Antero Hietamäki, Maarit Kaija JKL: Ari Hirvensalo, Eino Leisimo,

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

18.1.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä

18.1.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Pöytäkirja 1(3) 18.1.2012 Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Työryhmän kokous 3 Aika ke 18.1.2012 klo 11 13 Paikka Läsnä kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS MUISTIOKSI Oikeushallinto-osasto Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Kirta Heine 5.4.2012 OM 2/33/2012 OM009:00/2012 LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten Lasten ja nuorten lautakunta 24 15.08.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 36 25.09.2017 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten 772/00.04.02.00/2017

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa Kaupunginhallitus 332 24.09.2012 Yhdistymishallitus 113 03.10.2012 Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa KH 332 Selostus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus LAUSUNTO VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. Koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilä:

Kaupunginhallitus LAUSUNTO VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. Koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilä: Kaupunginhallitus 3.11.2014 1 KAN/13/2014 367 LAUSUNTO VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilä: Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Kunnanhallitus 88 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 30 29.05.2017 Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Viitasaaren kaupunginhallitus 03.04.2017 80

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi Kaupunginhallitus 88 09.03.2015 Kaupunginhallitus 115 30.03.2015 Vapaa-aikalautakunta 48 27.05.2015 Selvitystyö yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi Kh 09.03.2015 88 Lokakuussa 2009

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ

SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ 1 (5) SOPIMUS MUSIIKKIOPISTOJEN YHDISTYMISESTÄ JA MUSIIKKIOPISTO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVELLÄ YHDISTYMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUS 28.10.2014 KOHDAT 2 JA 3 PÄIVITETTY 19.11.2014 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma / /2011

Sivistyslautakunta Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma / /2011 Sivistyslautakunta 81 24.09.2014 Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 808/12.00.00/2011 SL 81 Valmistelijat: taloussuunnittelija Siv Mårtens, puh. 040 5685526, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen,

Lisätiedot

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut Kulttuuria kartalla 21 Lopuksi Edellä on tarkasteltu Manner-Suomen maakuntien osalta valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta sekä kulttuurin rahoitusta. Työn

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Koulutuslautakunta 90 26.11.2015 Selvitys

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot