Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys"

Transkriptio

1 Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys loppuraportti

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 3 Kauhajoen opistojen nykytila 5 Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 6 Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle 6 MUSIIKKIOPISTOT KANSALAISOPISTOT Liitteet: Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana 7 Valtionosuuksien siirtäminen 8 Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 8 Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa 9 Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa 9 Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 11 Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja 12 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi 13 Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista 16 Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit 17 Työryhmän esitys musiikkiopiston hallintomalliksi 23 Kansalaisopistot rehtoreiden kertomana 24 Kansalaisopistojen rakennetaulukkojen analyysi 26 Yhdistyneen kansalaisopiston hallintomallit 28 Työryhmän esitys kansalaisopiston hallintomalliksi 32 Kansalaisopistojen yhdistymisselvitys ja rakenteellisen kehittämisen avustukset 2011/OKM 33 Kuntien kanta rakennemalleihin ja jatkotoimenpiteisiin 33 Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien yhteisen musiikkiopiston muodostamisen vaiheet ja aikataulu 34 Liite 1, EPMO:n ja Kurikan / Jurvan toimipisteiden henkilöstö 36 Liite 2, Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 37 Liite 3, Panula-opiston opettajat syksy

3 3 YHDISTYMISSELVITYS LOPPURAPORTTI Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys Kauhajoen kaupunki Kurikan kaupunki Teuvan kunta Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kauhajoen kaupungin sivistysosaston ja varhaiskasvatuksen strategisen perustan ja johtamisjärjestelmän loppuraportissa (nk. Kirmulan raportissa) joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa , 121, todetaan seuraavaa: Sekä kansalaisopiston että Panula-opiston osalta nykyinen väestöpohja ja organisaation koko nähtiin toiminnallisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta liian pieniksi. Täten muodostettiin linjaukset, joiden mukaisesti väestöpohjan laajentamista ja yhteistoimintaa koskevia keskustelunavauksia tehtäisiin mahdollisimman pian. Kansalaisopiston suhteen potentiaalisimpina yhteistyökumppaneina esiin nostettiin Teuvan, Kurikan ja Jalasjärven suunnat. Valmiutta uudelleenjärjestelyihin on ollut syytä kartoittaa myös kansalaisopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjien kesken. Alueella toimii nyt useita pieniä kansalaisopistoja. Vahva alueellinen kansalaisopisto voisi olla mahdollinen huomattavasti nykyistä laajemmalla alueella. Tämä mahdollistaisi päätoimisten opettajien rekrytoinnin nykyistä laajemmin. Myös vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kankaanpään kaupunki otti yhteyttä kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipastiin mahdollisen musiikkiopistojen yhdistymisselvityksen tekemisen tiimoilta. Kauhajoen kaupunki kutsuttiin alustavaan virkamiestason neuvotteluun Läsnä olivat kaupunginjohtaja Kuja- Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari sekä Panula-opiston vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Kankaanpään kaupungista läsnä olivat kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, sivistystoimenjohtaja Heikki Kiviniemi sekä Kankaanpään musiikkiopiston rehtori Anna Major. Neuvottelun tuloksena päätettiin, että selvitystyö voidaan aloittaa. Tuomisto ja Viitasaari olivat puolestaan Kankaanpäässä neuvottelussa Paikalla olivat Kiviniemi ja Major.

4 4 Sivistyslautakunta asetti (12 ) selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli laatia yhteistyössä Kankaanpään kaupungin valitsemien edustajien kanssa suunnitelma Kankaanpään musiikkiopiston ja Panula-opiston hallinnolliseksi yhdistymiseksi. Työryhmään nimettiin sivistysjohtaja Markku Viitasaari, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa pidettiin neuvottelu Kauhajoen kaupungintalolla pidettiin neuvottelu Kankaanpään musiikkiopistolla. Työryhmän kokoontumisessa ilmeni, että Kankaanpään ja Kauhajoen kaupunkien edustajilla on erilaiset käsitykset hallinnon järjestämisestä. Keskeyttämisajankohdan jälkeen Kankaanpää on kuitenkin käynnistänyt kuntaliitosneuvottelut Parkanon ja Jämijärven kanssa. Kun tiedetään, että Parkanolla on oma, kuntayhtymäpohjainen musiikkiopisto, saattaa olla, että neuvottelut Kauhajoen suuntaan on vaikeata aloittaa uudelleen. Sivistyslautakunta päätti (64 ) keskeyttää Kauhajoen kaupungin ja Kankaanpään kaupungin välisten musiikkiopistojen yhdistymistä koskevat neuvottelut toistaiseksi. Sivistysjohtaja valtuutettiin kutsumaan kokoon Kauhajoen lähiympäristön kuntien musiikkioppilaitos- ja kansalaisopistotoiminnasta vastaavien koulutuksen järjestäjien edustajia pohtimaan mahdollisia uudelleenjärjestelyitä. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti sivistysjohtaja kutsui maakunnassa toimivien kansalaisopisto- ja musiikkiopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjiä yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Kutsu lähetettiin Teuvalle, Kurikkaan, Jalasjärvelle, Ilmajoelle, Seinäjoelle (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto) Lapualle, Alajärvelle sekä Kauhavalle. Kutsu lähetettiin kaupungin- ja kunnanhallituksen puheenjohtajille, kansalaisopisto- tai musiikkiopistotoiminnasta vastaavien toimielinten puheenjohtajille sekä kuntien sivistystoimesta vastaaville johtajille. Keskustelutilaisuus pidettiin Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa Kauhajoen kaupungista olivat läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen, kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa sekä vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Teuvan kunnan edustajan oli vs. sivistystoimenjohtaja Erkki Siljamäki. Jalasjärven kunnan edustajat olivat sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen sekä apulaisrehtori Auli Tuohimäki. Ilmajoen kunnasta saapui sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen. Seinäjoen kaupungista paikalla olivat toimialajohtaja Heikki Vierula, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtaja Mika Virkkala sekä kutsuttujen ulkopuolisena rehtori Jarmo Anttila. Lapuan kaupungin edustaja oli rehtori Lasse Kataja. Tilaisuudessa keskusteltiin nykyrakenteesta ja mahdollisesta yhdistymisvaihtoehdoista. Markku Viitasaari esitteli mahdollisia malleja, joita on esitelty jo Etelä-Pohjanmaan liiton musiikkiopistoselvityksessä Tilaisuuden sivistysjohtajaedustajat eivät nähneet estettä sille, etteikö uusia rakennemahdollisuuksia voisi selvittää. Tilaisuuden mukana olleet musiikkiopistojen rehtorit Tuomistoa lukuun ottamatta eivät nähneet uusille rakenteille tarvetta.

5 5 Kauhajoen kaupunginhallitus päätti ehdottaa ( , 224 ) Kurikan kaupunginhallitukselle sekä Ilmajoen, Jalasjärven ja Teuvan kunnanhallituksille yhteisen selvitysryhmän perustamista. Selvitysryhmän tarkoitus oli selvittää mahdollisuudet perustaa vahva alueellinen musiikkiopisto ja vahva alueellinen kansalaisopisto. Kauhajoen kaupunginhallitus pyysi edellä lueteltuja hallituksia nimeämään koulutuksen järjestäjän ominaisuudessa edustajansa alueellisen musiikkiopiston ja alueellisen kansalaisopiston perustamista koskevaan selvitystyöryhmään. Kauhajoen kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ja sivistyslautakunnan edustajaksi sivistysjohtaja Markku Viitasaari. Kutsutuista kunnista Kurikan kaupunki asetti seuraavan selvitysryhmän: kaupunginhallituksen jäsen Maire Lammi, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Kaija Nyysti ja sivistystoimenjohtaja Päivi Hernesmaa. Teuvan kunta asetti selvitysryhmään sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Merja Kuusinen. Työryhmän sihteerinä on toiminut Kauhajoen kaupungin nimeämänä vs. kehityspäällikkö Paula Viitala. Kauhajoen opistojen nykytila Kauhajoella Panula-opistossa on selkeä rakennemuutostarve. Asia on ollut Kauhajoella esillä jo vuodesta Tietyissä instrumenteissa opettajien rekrytointi alati pienentyvään musiikkiopistoon on ollut erittäin hankalaa. Orkesteritoiminnan järjestäminen on ollut vuosi vuodelta hankalampaa hupenevan opiskelijamäärän vuoksi. Kauhajoella on musiikkiopistojen mahdollisiin yhdistymisiin myös taloudellinen intressi, koska nykyisellä hallintomallilla (rehtori + toimistosihteeri) on mahdollista hoitaa laajempikin alue ja suurempi oppilasmäärä. Suurin vaikutin on kuitenkin opetusjärjestelyiden helpottaminen suuremman oppilasmäärän ja laajemman toimintaympäristön kautta. Panula-opiston nettokulut n euroa vuodessa, oppilaita n. 100, opetustunteja 7200, vt. rehtori, v alusta opistosihteerin työpanoksesta osa annettu muualle. Lisävolyymi helpottaisi hallintoa ja työtä. Opettajien rekrytointi helpottuisi sekä opistojen elinvoima lisääntyisi. Musiikkiopistoa uhkaa näivettyminen, ellei rakenteellisia muutoksia saada tehtyä. Kansalaisopiston tilanne Kauhajoella ei ole yhtä hankala kuin musiikkiopiston. Vaikka toimintapohjan laajeneminen kansalaisopistossa toisi todennäköisesti hallinnollisia säästöjä, ne eivät ole ensisijainen motiivi toimintapohjan laajentamiselle. Pikemminkin on kyse siitä, että laajenevassa opistossa toiminnan volyymin kasvattaminen olisi helpompaa kuin pienessä maaseudun alueopistossa. Kansalaisopistojen valtionosuus nimittäin suosii ekspansiivisia opistoja. Ylläpitäjärahoituksen pienikin näivettäminen kostautuu armottomasti valtionosuusjärjestelmässä. Kauhajoella on kolme päätoimista opettajaa, rehtori ja toimistosihteeri. Päätoimisten opettajien työmäärän takaaminen ei ole nykyisellä väestöpohjalla kovin yksinkertaista. Kansalaisopiston valtionosuus määräytyy valtion viranomaisen vahvistaman opetustuntimäärän ja Valtioneuvoston asetuksen mukaisen keskimääräisen yksikköhinnan ja tasauskertoimen mukaan. Valtionosuudellinen opetustuntimäärä perustuu aiempien vuosien annettujen opetustuntien määrään. Jos tuntimäärä laskee, laskee valtionosuuden

6 6 määrä samassa suhteessa pienellä viipeellä. Jos opiston antamien opetustuntien määrä nousee, nousee myös valtionosuus pienellä viipeellä. Kansalaisopiston tuntimäärää ei siis kannata säästösyistä supistaa, koska valtionosuus seuraa. Järjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kansalaisopiston laajentumisella tavoitellaan myös suurempaa päätoimisten työntekijöiden osuutta opetushenkilöstöstä. Mitä enemmän päätoimisia opettajia kansalaisopistossa on, sitä luontevampaa on toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kurikassa toimii yksityinen, Setlementtiyhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto, jota Kurikan kaupunki avustaa euroa vuodessa. Kansalaisopiston toiminta on nykyisin virkeätä, opistossa on n (v. 2010) valtionosuuteen oikeuttavaa opetustuntia. Kursseja on lisätty ja opetusta annetaan kattavasti ympäri pitäjää. Opistossa toimii rehtori (30 %), kaksi toimistohenkilöä ja kolme päätoimista opettajaa. Tämä ratkaisu ei ole ihan tavallinen. Monessa pienemmässäkin opistossa on päätoiminen rehtori. Kansalaisopistotoiminnan organisointia on viimeksi pohdittu siinä vaiheessa, kun Jurva liittyi Kurikan kaupunkiin. Silloin Jurvan kansalaisopiston toiminta siirtyi yksityisen Setlementtiyhdistyksen ylläpitämään Kurikan kansalaisopistoon. Kurikka on yksi Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston osakaskunta. Kurikan kaupungin maksama avustusosuus on euroa vuodessa. Seinäjoki on kunnallistamassa musiikkiopistoaan. Tästä on päättänyt Seinäjoen kaupunginvaltuusto kesäkuussa Asia on vireillä. Mikäli Kurikka säilyy Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston piirissä, Kurikan kaupunki ostaa tulevaisuudessa musiikkiopistotunnit ostopalveluna Seinäjoen kaupungilta, ellei sitä ennen päätetä muista ratkaisuista musiikkiopistotoiminnan suhteen. Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle Teuva on mukana monessa kuntayhteistyössä, esimerkiksi Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja Suupohjan seutupalvelukeskuksessa (ICT ja taloushallinto). Teuva näkee luontevana myös kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteistyön. Teuvalla 1990-luvun alussa vähennettiin säästösyistä kansalaisopiston tunteja. Tästä välittömänä seurauksena myös valtionosuudet laskivat. Tällä hetkellä Teuvan kansalaisopistossa on n tuntia, osa-aikaisesti toimiva rehtori (60%), toimistosihteeri (50%) sekä useita tuntiopettajia. Teuvan näkemyksen mukaan seutukunnallista yhteistyötä tulisi lisätä eri sektoreilla ja saattaa neuvotteluyhteydet kuntoon. Laaja toiminta-alue eri toiminnoissa on koko seutukunnan etu.

7 7 Yleistä Kun kansalaisopistoja verrataan keskenään, voidaan huomata, että esimerkiksi Etelä- Pohjanmaan liiton tilaston luvut kansalaisopistojen osalta eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kuntien tilastoon antamat luvut tulee laskea nettoperusteisesti, mikä tulee esille myöhemmin raportissa. MUSIIKKIOPISTOT Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana Työryhmä kuuli alueella toimivien musiikkiopistojen edustajia Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, rehtori Jarmo Anttila: perustettu 1937, ylläpitäjä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, pääosakkaina ovat Seinäjoen, Alavuden ja Kurikan kaupungit, sekä Nurmon ja Vimpelin kunnat Suomen 14. suurin musiikkioppilaitos tanssinopetuksen Seinäjoella järjestää kolme yksityistä tanssikoulua, musiikkiopisto ei tanssinopetusta tarjoa varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus opetustarjonnassa on vahvaa, näin halutaan varmistaa oppilasmäärät jatkossakin oppilasmäärä n Ajatuksia toiminta-alueen rajamuutoksista, valtionosuuksista, EPMO:n kunnallistamisesta ja Kurikan irtautumisesta EPMO.sta: opetusministeriö vahvistaa opetuksentarjontapaikkakunnat toiminta-alueen rajanmuutoksissa opetusministeriö vaatii musiikkiopistoja ylläpitävien kuntien yhtäpitävät anomukset valtionosuuksien siirrosta kunnasta toiseen Jurvan ja Kurikan kuntaliitoksen jälkeen Kauhajoki antoi suostumuksensa Panula-opiston saaman valtionosuuden luovuttamisesta ja Etelä- Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusyhdistys sen vastaanottamisesta mikäli musiikinopetus Seinäjoella kunnallistetaan, valtionosuus maksetaan sen jälkeen Seinäjoen kaupungille, joka päättää valtionosuuden luovuttamisesta esim. Kurikan osalta, mikäli yhdistymisneuvottelut aikanaan synnyttävät uuden musiikkiopiston seutukunnalle musiikkiopiston kunnallistaminen Seinäjoella synnyttää keskustelun sen hallinnosta kaupungin hallinto-organisaatiossa kuntien maantieteelliset välimatkat pysyvät ennallaan vaikka musiikkiopistot yhdistyisivät, opettajien matkustaminen kuntien välillä jatkuisi edelleen Panula-opisto, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto: toiminta-alue Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva, Kaskinen

8 8 viisi opettajan virkaa, viisi kertyvää päätointa sekä viisi sivutoimista tuntiopettajaa oppilasmäärä n. 320 Ajatuksia Panula-opiston mahdollisesta laajentumisesta: suurempi alue-opisto helpottaisi pätevien opettajien rekrytointia oleellisesti pätevä musiikinopetus todella tärkeä asia seutukunnan nuorille ja heidän musiikkikehitykselleen Kurikan kaupungille tulisi huomattava kustannusten lasku musiikkiopistotoiminnan lisäyksellä mahdollisuus lisätä myös musiikkitapahtumatarjontaa hallintoon ei tarvitse lisätä yhtäkään henkilöä Valtionosuuksien siirtäminen Valtionosuuden siirto koulutuksen järjestäjältä toiselle on oma prosessinsa. Järjestämisluvan muutosta tulee hakea siten, että Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön että Kauhajoen kaupungin hakemukset valtionosuuksien muutoksista ovat yhteneväiset. Siinä otettava huomioon kaksi seikkaa: 1. Musiikkiopiston kunnallistamisen aikataulu Seinäjoella tulee olla selvillä. Jos kunnissa päädytään neuvotteluihin jo alkusyksystä, neuvottelukumppanina on EPMO:n johtokunta. Viimeistään alkaen neuvottelukumppanina on Seinäjoen kaupungin sivistystoimi ja kulttuurilautakunta, mikäli kunnallistaminen on toteutunut. 2. EPMO:n musiikkiopiston Kurikan toimipisteessä työskentelevän henkilöstön asema liikkeen luovutuksen yhteydessä. Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön Järjestämislupamuutokset tehdään aina kalenterivuoden alusta. Jos yhdistyvä opisto aloittaa Kurikan opetuksen jo , Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin syksyn 2012 osalta keskenään. Jotta järjestämislupien muutokset tulisivat voimaan vasta vuoden 2013 alusta, hakemusten tulisi olla ministeriössä elo-syyskuussa Jos taas toiminta aloitetaan vasta alkaen, joudutaan alkuvuosi 2013 toimimaan vanhoilla valtionosuuksilla. Molemmissa tapauksessa lukuvuoden toisen lukukauden osalta Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin keskenään. Kauhajoen kaupunki hakee taiteen perusopetuksen järjestämisluvan muuttamista siten, että kuntiin, joissa opetusta järjestetään, lisätään Kurikka. EPMO:n kannatusosakeyhtiö

9 9 hakee järjestämisluvan muuttamista siten, että luvasta poistetaan Kurikka. Ministeriö tarvitsee tiedon siitä, miten oppilaiden opinnot turvataan järjestelyssä, ja kuinka paljon opetustunteja tulisi siirtää EPMO:n kannatusosakeyhtiöltä Kauhajoen kaupungille. Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa Työsopimuslain 1 luvun 10 :n mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 25 ). Liikkeen luovutuksen kohteena voi olla yritys, yksityisoikeudellinen yhteisö, itsenäinen toiminto, niiden osa tai varsinaisen tehtävän aputoiminto. Kuntatyönantajien nettisivuilla (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/palvelutuotannon-muutokset/liikkeenluovutus/sivut/default.aspx) todetaan seuraavaa: Oleellista liiketoimintakokonaisuuden luovuttamisen kannalta on sen luovuttaminen toimivana kokonaisuutena. Keskeistä on tilanteen kokonaisarviointi. Kaikkia osatekijöitä tulee punnita yhtenä kokonaisuutena, koska liikkeen luovutuksessa ne eivät ole toisistaan irrallisia osia. Keskeistä on myös sen punnitseminen säilyykö organisaation identiteetti luovutuksen jälkeen samana. Mikäli siinä tapahtuu oleellisia muutoksia, ei kyse ole liikkeen luovutuksesta. Tästä syystä muun muassa fuusioituminen tai yritysmuodon muutos eivät ole liikkeen luovutuksia siten kuin lainsäädäntö tarkoittaa. Liikkeen luovutus määrittelee henkilöstön aseman mahdollisessa yhdistymisessä. Joissain tapauksissa voi tulla kyseeseen myös liikkeen osan luovutus. Tällöin osapuolten on neuvoteltava siitä, siirtyvätkö kaikki palvelussuhteet sellaisinaan vastaanottavalle osapuolelle vai esimerkiksi vain vakituiset palvelussuhteet. Jos esimerkiksi EPMO kykenee työllistämään helposti jonkun Kurikassa nyt opettavan tuntiopettajan muissa toimipisteissään, neuvottelun tuloksena voitaisiin sopia, että liikkeen luovutus ei koskisi häntä lainkaan. Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa EPMO:n Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa peräti 25 opettajaa. Näistä päätoimisuuteen oikeuttavaa tuntimäärää (16 viikkotuntia tai yli) tekee ainoastaan kaksi opettajaa, juuri edellä mainitut pianonsoiton- ja viulunsoitonopettajat. Nämä opettajat ovat myös toimenhaltijoita toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Lisäksi kahdeksalla vakituisella toimenhaltijalla Kurikan toimipisteen opetus on osa

10 10 viikkotuntimäärää. Heistä yhdellä on yksi viikkotunti, yhdellä kaksi viikkotuntia. Kuudella toimenhaltijalla on Kurikan toimipisteessä 4-7 viikkotuntia, jolloin opettaja käy opettamassa kerran viikossa. Musiikin perusteiden opettajalla on yhdeksän viikkotuntia, mikä vaatii kaksi työpäivää viikossa. Kurikassa annetaan opetusta kahdessa toimipisteessä, joista toinen on entinen Jurvan kunta. Toimenhaltijoiden lisäksi Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa 14 tuntiopettajaa, joista neljä on sivutoimista, neljä päätoimista ja viisi kertyvän päätoimen opettajia. Päätoimisten opettajien tuntimäärät ovat yhden opetuspäivän kokonaisuuksia, 4-7 viikkotuntia. Muiden tuntiopettajien viikkotuntimäärät vaihtelevat yhdestä viiteen. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että EPMO:n opettajisto on melko pirstoutunut Kurikan toimipisteen osalta. Pientä tuntimäärää (1-7) opettavia on peräti 22. Peräti seitsemällä opettajalla on Kurikan toimipisteessä viikkotuntimääränä vain 1-2 viikkotuntia. Näistä viisi opettaa Seinäjoella, joten oppilaat matkustavat tunneille Kurikasta Seinäjoelle. Kaksi kertyvän päätoimen opettajista opettaa myös Panula-opistossa, jolloin he saisivat fuusioopistossa samat työt kuin nytkin. Kaikki EPMO:n Kurikan toimipisteessä käyvät opettajat ovat rehtori Jarmo Anttilan ilmoituksen mukaan muodolliset kelpoisuusehdot täyttäviä ja ovat lisäksi toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Raportin kirjoittajan tulkinnan mukaan muodollista kelpoisuutta ei ole kaikilla Kurikan toimipisteen opettajalla. Tällä hetkellä yhdellä opettajalla on sijainen. Kurikan toimipisteen opetusjärjestelyt herättävät kysymyksiä. On vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi viulunsoiton opetusta antaa viisi opettajaa (tunteja olisi kahdelle), pianonsoiton opetusta neljä opettajaa (tunteja kahdelle), vaskisoitintensoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle), sellonsoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle yhdeksi päiväksi) ja varhaisiän musiikkikasvatusta kaksi opettajaa, (tunteja yhdelle). Näyttäisi siltä, että fuusio-opisto antaisi hyvän mahdollisuuden järkeistää Kurikan toimipisteen hyvinkin pirstaleisia opetusjärjestelyitä. Jos neuvotteluissa päädytään siihen, että liikkeen luovutus koskee koko Kurikan toimipisteen oppilaita opettavia, siirtyisi Panula-opistoon kaikkiaan 25 opettajaa, joista tosin, kuten aiemmin todettiin, kaksi opettaa jo nyt Panula-opistossa. Sen jälkeen vähiten viikkotunteja sisältävien virkasuhteiden irtisanominen voidaan suorittaa, kun syntyy irtisanomisperuste. Tällaiseen menettelyyn jouduttaisiin vääjäämättä, koska siirtyvät palvelussuhteet olisivat, kuten aiemmin todettiin, pääosin muutamia viikkotunteja opetusta sisältäviä. Yhdistymisen mielekkyyden kannalta kannattaa kuitenkin yrittää sopia asia siten, että liikkeen luovutusta ei toteuteta kokonaisena liikkeen luovutuksena, jolloin se koskisi 25 työntekijää. Muuten fuusion yksi vahvimmista perusteista, päätoimisten palvelussuhteiden tuleminen useiden sivutoimisten ja kerran viikossa kulkevien vakinaisten opettajien tilalle, mitätöityy. On tavoiteltava ratkaisua, jossa vain suurimmat tuntimäärät sisältävät palvelussuhteet siirtyvät ja että pienemmissä tuntimäärissä EPMO sitoutuu etsimään tunteja muissa toimipisteissä. Tällöin olisi siis kyse liikkeen osan luovutus. Liikkeen osaksi olisi sovittava sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jossa olisi esimerkiksi ne

11 11 palvelussuhteet, joissa Kurikan toimipisteen opetus muodostaa vähintään 50 % opetustunneista. Lienee vain tahtokysymys, että 1-2 viikkotuntia opettaville löytyy vastaavaa työtä EPMO:n muissa toimipisteissä. Seitsemästä tällaisesta opettajasta kaksi on valmiiksi Panula-opiston kanssa yhteisiä, joten työllistettäväksi jää vain viisi opettajaa. Nämä ovat juuri niitä opettajia, jotka eivät edes käy Kurikan toimipisteessä, vaan oppilas käy Seinäjoella. Hankalin ryhmä liikkeen luovutuksen kannalta ovat kerran viikossa käyvät opettajat, joilla on opetusta viikoittain 4-7 tuntia Kurikan toimipisteessä. Palvelusuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, joten määräaikaisuuksien kautta ei vähene yhtään palvelussuhdetta. Tällaisia opettajia on yli puolet Kurikan toimipisteen opettajista, 13. Näiden osalta olisi arvioitava, mihin soittimiin on vaivatonta saada korvaavia tunteja EPMO:n muissa toimipisteissä, mihin ei. Lähtökohtaisesti olisi yksinkertaisinta, että liikkeen luovutus koskisi vain kahta Kurikan toimipisteessä päätoimisesti työllistyvää viranhaltijaa: pianonsoitonopettajaa ja viulunsoitonopettajaa. Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto Raportin liitteenä on Ari-Matti Tuomiston laatima asiantuntijalausunto. Sen mukaan laajentuva musiikkiopisto mahdollistaisi molemmissa opistoissa nykyistä enemmän päätoimisia palvelussuhteita lukuisien osa-aikaisien sijaan. Molemmissa opistoissa tuntiopetuksen tarve vähenisi ja opettajien kokonaismäärä vähenisi. Lausunnon mukaan yhdistyminen mahdollistaisi taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen musiikkiopistotoiminnan. Toimiva ja aktiivinen musiikkiopisto nähdään kunnissa selkeänä vetovoimatekijänä. Laajapohjainen opetus sisältää myös erikoisimpien instrumenttien sekä tanssinopetuksen. Uusi aluemusiikkiopisto olisi seutukunnan edun mukainen, järkevä yhteistyökuvio Seinäjoen ulkopuolella. Ari-Matti Tuomiston lausunnon perusteella yhdistyvässä opistossa olisi mahdollisuus saada seuraavat päätoimiset palvelussuhteet: Huilunsoiton opetus, varhaisiän musiikkikasvatus, kitaransoiton opetus, harmonikansoiton opetus, musiikin perusteiden opetus, pianonsoiton opetus. Lisäksi päätoimisia tuntiopettajan tehtäviä Tuomiston mukaan voisivat olla pianonsoiton opetus, viulunsoiton opetus, vaskipuhallintensoiton opetus ja puupuhaltimien opetus. Jos fuusio-opisto kykenisi toteuttamaan Tuomiston lausunnossa kaavaillut päätoimiset palvelusuhteet, olisi Kurikassa vähemmän opettajia, jotka tulevat toiselta paikkakunnalta pitämään muutamaa tuntia ja enemmän päätoimisia opettajia, jotka parhaassa tapauksessa asuisivat alueella. Tuomiston malli on ideaalimalli sellaisessa tilanteessa, että palvelussuhteet voitaisiin luoda alusta alkaen uuden fuusio-opiston tarpeen mukaisesti. Käytännössä menettelyssä on monta mutkaa edessä.

12 12 Käytännössä Kurikan kaupunki voisi irtisanoa musiikkioppilaitostoimintaa koskevan sopimuksen Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön kanssa, minkä jälkeen se voisi tehdä sopimuksen Panula-opiston kanssa. Tällöin henkilöstöä koskeva tilanne jäisi kannatusosakeyhtiön harteille ja Panula-opistoon palkattaisiin opetushenkilöstöä uuden rakenteen pohjalle. Tämä olisi toki suoraviivaisin ratkaisu, mutta on otettava huomioon, että tämän jälkeen järjestämislupa-asiassa ja valtionosuuden siirtämisessä olisi saatava yhteisymmärrys Kauhajoen kaupungin ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunnan kanssa. Tällainen menettely ei liene järkevä yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta. Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja Yhdistymisen etuja: Rekrytointi helpottuu. Seutukunnalle erityisosaajia (lääkärit, johtavat viranhaltijat) rekrytoitaessa musiikkiopiston merkitys on tärkeä. Opiston omien opettajien myötä musiikinopetus elävöityy opettajien sitoutumisen myötä. Hallinto ei lisäänny yhtään, nykyhallinolla pärjätään isommassakin opistossa Kurikan kaupungilla olisi kiistattomia etuja sen muodostaessa uuden, laajentuneen musiikkiopiston Kauhajoen kaupungin kanssa Nykyrakenteen jatkamisen haittoja: Väestörakenteen muuttuessa kaikki koulutus on kilpailtua, miten pienet erilliset opistot järjestävät musiikinopetuksen tulevaisuudessa? Tuntiopettajille maksetaan nyt valtavasti matkakorvauksia Opettajat eivät muuta paikkakunnalle, koska pienessä musiikkiopistossa on tarjolla vähän tunteja Myös lukiot kuihtuvat, yhteistyötä tulisi lisätä ennakkoluulottomasti Opettajarekrytointi on vaikeata tanssinopetuksen puuttuminen ja pop/jazz-opetuksen vähäisyys on heikkous Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Keskustelussa todettiin, että musiikkiopistojen yhdistyminen ei lisäisi hallintohenkilöstön tarvetta lainkaan. Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan kuntien yhteisen musiikkiopiston koko voisi olla 300 oppilaan luokkaa. Kurikassa on tähän saakka luotettu suuren musiikkiopiston (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston) tarjontaan ja laatuun. Palvelun hintaa ei ole kyseenalaistettu.

13 13 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi Kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys MUSIIKKIOPISTOT Panula-opisto E-PMO Oppilasmäärä yhteensä instrumenttiopetus varhaisiäin musiikkikasvatus tanssinopetus Henkilöstö yhteensä rehtori sihteeri (Skor yht.) 3 (Skor yht.) opettajan virat muut toimet (Skor yht) 1 (Skor yht) kertyvät päätoimet sivutoimiset tuntiopettajat Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit Totetuneet opetustunnit Toimintakulut kokonaistulot ilman järjestävää (Kjk. Sjk) koulutuksen järjestäjän nettotappio per annettu opetustunti 14,46 19,00 19,92 18,35 per instrumenttioppilas 722,92 844,29 980,53 881,60 Kurikan kaupungin EPMO:lle maksama avustus v v per oppilas 400,75 442,12 486,27 441,83 HUOMIO: Panula-opiston kokonaiskuluihin lisätty kiinteistökulut ja poistot, jotka ovat kirjastotalon budjetissa. Huom! Koulutuksen järjestäjän nettotappio= Sijaintikunnan kulut eri mittareilla. Panula-opistossa Kauhajoen kulut, EPMO:ssa Seinäjoen kulut.

14 14 Osalliskuntien nettotappio (alla): Molempien opistojen nettotappiot ilman järjestävän kunnan kuntalaskutusta. Opetuksen hinta tasaisesti osalliskunnille jaettuna. Toimintakulut oppilasmaksut valtionosuus Osalliskuntien nettotappio koko opisto per annettu opetustunti 19,62 24,78 26,71 25,07 per instrumenttioppilas 981, , , ,71 per oppilas 543,95 576,84 652,07 603,77 per asukas Kauhajoki 10,44 12,80 Seinäjoki 14,04 13,36 Kurssin toteutumiseen tarvittava oppilasmäärä (min) 1 1 Musiikkiopiston huilu, laulu, piano, instrumenttivalikoima nokkahuilu, oboe, kitara, viulu, sähkökitara, sähköbasso, jazzpiano, lyömäsoittimet, kontrabasso, baritontorvi, trumpetti, käyrätorvi, klarinetti, saksofoni, harmonikka, sello, vapaa säestys, Seinäjoen toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, fagotti,sopraano-, altto-, tenori, baritonisaksofoni, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, baritonitorvi, pasuuna, tuuba, piano, suzukipiano, vapaa säestys,cembalo, urut, kantele, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, Kurikan toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, saksofonit, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, pasuuna, tuuba, piano, harmonikka, vapaa säestys, sähkökitara, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello Asukasluvut (luvut: Kauhajoen kaupunki) Kauhajoki Kurikka Teuva Isojoki Karijoki Seinäjoki

15 15 Raportin valmistumista vaikeutti tietojen saannin vaikeus Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston rehtorilta. Aluksi kesti yli kaksi kuukautta, ennen kuin hän toimitti pyydetyt rakennetaulukon luvut. Silti luvut olivat puutteelliset eikä hän toimittanut kuluja lainkaan koulutuksen järjestäjän nettotappion kannalta. Lisäksi hän toimitti vain Kurikan toimipistettä koskevat luvut, ei koko opiston lukuja. Tietoja pyydettiin uudelleen toimialajohtaja Vierulan kautta Samassa yhteydessä pyydettiin tietoja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston palvelussuhteiden laadusta niiden opettajien osalta, jotka työskentelevät Kurikan toimipisteessä. Tämäkään pyyntö ei johtanut tulokseen vaan seuraavaksi tietoja pyydettiin Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnalta EPMO:n talouspäällikkö lähetti lopulta vuosia 2009 ja 2010 koskevat tilinpäätösluvut , jolloin EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta kokoontui. Palvelusuhteiden määrää ja laatua koskevaa informaatiota jouduttiin vielä erikseen pyytämään elokuun puolivälissä. Vielä selvitysryhmän kokouspäivänä eräitä tuntimäärä- ja oppilasmäärätietoja jouduttiin erikseen pyytämään EPMO:sta. Tuskallisen prosessin jälkeen aikaansaatu taulukko paljastaa ainakin muutaman seikan: Panula-opiston taloudellinen tehokkuus on hieman parempi kuin EPMO:n. EPMO:ssa ryhmäopetuksessa olevia varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita yhtä paljon kuin yksityisopetuksessa olevia instrumenttioppilaita. Panula-opistossa ryhmäopetuksen suhteellinen osuus on paljon pienempi. Niinpä sellainen laskentatapa, jossa otetaan huomioon vain kokonainen opetustuntimäärä, ei ole vertailukelpoinen opistojen välillä, koska ryhmäopetus on huomattavasti edullisempaa opistolle kuin yksilöopetus. Kun tarkastellaan opetuksen hintaa instrumenttioppilaiden määrällä jaettuna, havaitaan, että Panula-opisto tuottaa opetuksen hieman edullisemmin molempina tarkasteluvuosina. Ero on suurimmillaan 26,3 %, pienimmillään 4,23 %. Myös kaikkia oppilaita kohden jaettuna Panula-opisto on hieman edullisempi. Enimmillään ero on n. 17 %. Vuonna 2010 oppilasta kohden laskettuna koulutuksien järjestäjän nettotappio on molemmissa opistoissa sama, n. 442 euroa/oppilas. Tuotettua opetustuntia kohti koulutuksen järjestäjän nettotappio on Panula-opistossa 19.0 euroa ja EPMO:ssa 18,35 euroa. Tässä näkyy EPMO:n massiivinen ryhmäopetuksen määrä, joka laskee tuntikohtaista kustannusta. Olipa tarkastelutapa mikä tahansa, Panula-opiston opetus on keskimäärin % EPMO:n opetusta halvempaa. Suurin ero on, kun tarkastellaan koulutuksen järjestäjän nettotappiota EUR / asukas. Panula-opiston luvut ovat 10,44 ja 12,8. EPMO:n vastaavat luvut ovat 14,04 ja 13,36. Eroa on suurimmillaan 28,2 %. Vuoden 2009 luvuissa Panula-opisto on kaikilla mittareilla selvästi EPMO:a edullisempi, jopa %. Vuonna 2010 erot tasoittuvat. Tämä selittyy ainakin sillä, että Panulaopiston instrumenttioppilaiden oppilasmäärä on pienentynyt, mutta hallinto on pysynyt samana. Opetuksen suhteellinen kallistuminen on odotettavissa Panula-opistossa, ellei toiminta-aluetta saada laajemmaksi. Jos sen sijaan toiminta-alueeseen liittyy Kurikan kaupunkin, hallinnon kulut eivät kasva lainkaan. Tällöin oppilas-, tunti- ja asukaskohtainen

16 16 kustannus laskee selvästi nykyisestä, mikäli liikkeen luovutukseen liittyvät toimenpiteet saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 2009 Panula-opiston kuluista oppilasmaksut kattavat 14,1 %, EPMO:ssa 14,23 %. Panula-opiston alhaista osuuttaa tuona vuonna selittää se, että musiikkileikkikoulua ei järjestetty lainkaan keväällä Työryhmä ei saanut EPMO:n luvuista varhaisiän musiikkikasvatusta erillisenä. Olisi ollut tarpeen vertailla sitä, mikä on instrumenttiopetuksen ja siihen liittyvän musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin kustannukset opetustuntia ja oppilasta kohti, kun vertailtavana olisi ollut vain siihen käytetyt rahat ilman varhaisiän musiikkikasvatusta. Riittävillä ryhmäkoilla ja oikealla hinnoittelulla varhaisiän musiikkikasvatuksen järjestäminen lähes maksaa itse itsensä. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä tietää, paljonko varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset poislukien käytetään rahaa muuhun opetukseen (instrumenttiopetukseen ja musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin). Sen perusteella voidaan tehdä hyvin tarkka analyysi oppilaitoksen taloudellisesta tehokkuudesta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen sisältämät kulut ja oppilasmäärät sisältyvät esimerkiksi Opetushallituksen kustannusraportteihin. Sellainen opisto, joka järjestää runsaasti varhaisiän musiikkikasvatusta, näyttäytyy raporteissa edullisempana kuin sellainen opisto, jossa osuus on vähäisempi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kulut jaetaan koko oppilasmäärällä, jota siis nostavat edulliset musiikkileikkikoululaiset. Kun jakajia on paljon, tunti- ja oppilaskustannus putoaa. Opetushallituksen raportissa Panula-opiston ja EPMO:n tunnusluvut ovatkin hyvin tasaiset. Panula-opistossa valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ovat opetustuntia kohden 70,60 euroa ja EPMO:ssa 71,22 euroa. Opetustunti on Panula-opistossa 57,66 euroa, EPMO:ssa 54,35 euroa. Kiinteistökulut olivat Panula-opistossa 3,64 euroa/tunti, EPMO:ssa 10,18 euroa. Hallintokulut Panula-opistossa 9,31 euroa/opetustunti ja EPMO:ssa 6,69 euroa/opetustunti. Tiedot ovat vuodelta EPMO:a avittaa tässä siis ryhmäopetuksen korkea suhteellinen osuus. Tehokkuutta mittaisi kuitenkin paremmin instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvä kustannus jaettuna instrumenttioppilaiden määrällä. Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista, varhaisiän musiikkikasvatuksen vähennetty osuus on arvio Vuonna 2010 Panula-opistossa annettiin 7572 opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 481 tuntia. Vuonna 2010 EPMO:ssa annettiin opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 3213 tuntia. Musiikkiopiston opettajan tuntipalkka sivukuluineen on n. 33 euroa.

17 17 Panula-opiston 481 varhaisiän musiikkikasvatustunnin palkkakustannukset olisivat tällä tuntikustannuksella euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = 2381 euroa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen kokonaiskustannukset ovat täten euroa. EPMO:n 3213 varhaisiän musiikkikasvatustuntia maksoivat 33 euron tuntihinnalla euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = euroa. Näin laskien varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset olisivat n euroa. Panula-opiston toimintakulut olivat euroa vuonna Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. EPMO:n toimintakulut olivat euroa. Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. Nyt meillä on instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvät kulut selvillä riittävällä tarkkuudella. Jakamalla erotus instrumenttioppilaiden määrällä molemmissa opistoissa, saamme opistojen varsinaisen taloudellisen tehokkuuden esiin. Panula-opiston kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 166 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa Panula-opistossa vuonna 2010 EPMO:n kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 641 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa EPMO:ssa vuonna Ero on siis 113 euroa / oppilas / vuosi. Se ei tunnu suurelta erolta, mutta kun sen kertoo EPMO:n instrumenttioppilaiden määrällä, summa on merkittävä. 641 oppilaan kohdalla 113 euron ero on euroa vuodessa. Tämän verran EPMO olisi säästänyt, jos se olisi kyennyt järjestämään palvelut Panula-opiston tehokkuudella. Vastaavasti Panulaopistossa rahaa olisi kulunut euroa enemmän, jos opetuksen hinta olisi ollut EPMO:n tasoa. On kuitenkin muistettava, että edellä esitetyssä laskelmassa molempien opistojen varhaisiän musiikkikasvatuksen hinta arvioitiin kiinteästi samaksi ja että laskelman tulos on arvio. Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit Työryhmä käsitteli 10 mahdollista hallintomallia, jotka olisivat mahdollisia ratkaisuja Panula-opiston nykyisen toiminta-alueen ja Kurikan kaupungin välillä.

18 18 A1-MALLI: NYKYRAKENTEEN POHJALLE Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A2-MALLI: MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti.

19 19 A3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A4- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B1-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (I) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta

20 20 Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B2-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (II) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa Kurikassa ja kaksi päivää viikossa Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUUTOS Nimi: Panula-opisto

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa Kaupunginhallitus 332 24.09.2012 Yhdistymishallitus 113 03.10.2012 Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa KH 332 Selostus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi Kaupunginhallitus 88 09.03.2015 Kaupunginhallitus 115 30.03.2015 Vapaa-aikalautakunta 48 27.05.2015 Selvitystyö yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi Kh 09.03.2015 88 Lokakuussa 2009

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi

Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi Kaupunginhallitus 88 09.03.2015 Kaupunginhallitus 115 30.03.2015 Vapaa-aikalautakunta 48 27.05.2015 Vapaa-aikalautakunta 76 22.10.2015 Kaupunginhallitus 320 09.11.2015 Selvitystyö yhdistämiseksi yhteiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Hyväksytty: PoSan jäsenkunnat: Honkajoen kunnanvaltuusto 30.3.2009 17 Jämijärven kunnanvaltuusto

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 1 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016 REHTORIKYSELY maaliskuu 06 ORKESTERIN JOHTAJA . Oppilaitoksessamme on orkesteria kohden 0 4 5 6 7 8 9 0 johtaja johtajaa 5 - johtajaa riippuen orkesterin koosta Avoimet vastaukset: muu henkilö, kuka? viulunsoiton

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUSLIITE 5.10.2011 HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimusliitteen tarkoitus Tämä asiakirja on liite 5.10.2011 allekirjoitettuun Yhteistoimintasopimukseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST KONSORTIO)

SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST KONSORTIO) SOPIMUS ETELÄPOHJALAISESTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN KONSORTIOSTA (ETELÄPOHJALAINEN VST KONSORTIO) SOPIMUSOSAPUOLET NELJÄ KANSANOPISTOA Etelä Pohjanmaan opisto, Kauhajoen ev. opisto, Lapuan kr opisto, Lehtimäen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 29.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 9 26.02.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 06.04.2016 Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen 23/01.01.00/2015 Kasvope

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot