Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys"

Transkriptio

1 Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys loppuraportti

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 3 Kauhajoen opistojen nykytila 5 Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle 6 Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle 6 MUSIIKKIOPISTOT KANSALAISOPISTOT Liitteet: Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana 7 Valtionosuuksien siirtäminen 8 Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön 8 Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa 9 Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa 9 Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 11 Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja 12 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi 13 Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista 16 Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit 17 Työryhmän esitys musiikkiopiston hallintomalliksi 23 Kansalaisopistot rehtoreiden kertomana 24 Kansalaisopistojen rakennetaulukkojen analyysi 26 Yhdistyneen kansalaisopiston hallintomallit 28 Työryhmän esitys kansalaisopiston hallintomalliksi 32 Kansalaisopistojen yhdistymisselvitys ja rakenteellisen kehittämisen avustukset 2011/OKM 33 Kuntien kanta rakennemalleihin ja jatkotoimenpiteisiin 33 Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien yhteisen musiikkiopiston muodostamisen vaiheet ja aikataulu 34 Liite 1, EPMO:n ja Kurikan / Jurvan toimipisteiden henkilöstö 36 Liite 2, Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto 37 Liite 3, Panula-opiston opettajat syksy

3 3 YHDISTYMISSELVITYS LOPPURAPORTTI Kansalais- ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys Kauhajoen kaupunki Kurikan kaupunki Teuvan kunta Kauhajoen kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kauhajoen kaupungin sivistysosaston ja varhaiskasvatuksen strategisen perustan ja johtamisjärjestelmän loppuraportissa (nk. Kirmulan raportissa) joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa , 121, todetaan seuraavaa: Sekä kansalaisopiston että Panula-opiston osalta nykyinen väestöpohja ja organisaation koko nähtiin toiminnallisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta liian pieniksi. Täten muodostettiin linjaukset, joiden mukaisesti väestöpohjan laajentamista ja yhteistoimintaa koskevia keskustelunavauksia tehtäisiin mahdollisimman pian. Kansalaisopiston suhteen potentiaalisimpina yhteistyökumppaneina esiin nostettiin Teuvan, Kurikan ja Jalasjärven suunnat. Valmiutta uudelleenjärjestelyihin on ollut syytä kartoittaa myös kansalaisopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjien kesken. Alueella toimii nyt useita pieniä kansalaisopistoja. Vahva alueellinen kansalaisopisto voisi olla mahdollinen huomattavasti nykyistä laajemmalla alueella. Tämä mahdollistaisi päätoimisten opettajien rekrytoinnin nykyistä laajemmin. Myös vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kankaanpään kaupunki otti yhteyttä kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipastiin mahdollisen musiikkiopistojen yhdistymisselvityksen tekemisen tiimoilta. Kauhajoen kaupunki kutsuttiin alustavaan virkamiestason neuvotteluun Läsnä olivat kaupunginjohtaja Kuja- Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari sekä Panula-opiston vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Kankaanpään kaupungista läsnä olivat kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, sivistystoimenjohtaja Heikki Kiviniemi sekä Kankaanpään musiikkiopiston rehtori Anna Major. Neuvottelun tuloksena päätettiin, että selvitystyö voidaan aloittaa. Tuomisto ja Viitasaari olivat puolestaan Kankaanpäässä neuvottelussa Paikalla olivat Kiviniemi ja Major.

4 4 Sivistyslautakunta asetti (12 ) selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli laatia yhteistyössä Kankaanpään kaupungin valitsemien edustajien kanssa suunnitelma Kankaanpään musiikkiopiston ja Panula-opiston hallinnolliseksi yhdistymiseksi. Työryhmään nimettiin sivistysjohtaja Markku Viitasaari, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa pidettiin neuvottelu Kauhajoen kaupungintalolla pidettiin neuvottelu Kankaanpään musiikkiopistolla. Työryhmän kokoontumisessa ilmeni, että Kankaanpään ja Kauhajoen kaupunkien edustajilla on erilaiset käsitykset hallinnon järjestämisestä. Keskeyttämisajankohdan jälkeen Kankaanpää on kuitenkin käynnistänyt kuntaliitosneuvottelut Parkanon ja Jämijärven kanssa. Kun tiedetään, että Parkanolla on oma, kuntayhtymäpohjainen musiikkiopisto, saattaa olla, että neuvottelut Kauhajoen suuntaan on vaikeata aloittaa uudelleen. Sivistyslautakunta päätti (64 ) keskeyttää Kauhajoen kaupungin ja Kankaanpään kaupungin välisten musiikkiopistojen yhdistymistä koskevat neuvottelut toistaiseksi. Sivistysjohtaja valtuutettiin kutsumaan kokoon Kauhajoen lähiympäristön kuntien musiikkioppilaitos- ja kansalaisopistotoiminnasta vastaavien koulutuksen järjestäjien edustajia pohtimaan mahdollisia uudelleenjärjestelyitä. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti sivistysjohtaja kutsui maakunnassa toimivien kansalaisopisto- ja musiikkiopistotoimintaa järjestävien koulutuksen järjestäjiä yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Kutsu lähetettiin Teuvalle, Kurikkaan, Jalasjärvelle, Ilmajoelle, Seinäjoelle (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto) Lapualle, Alajärvelle sekä Kauhavalle. Kutsu lähetettiin kaupungin- ja kunnanhallituksen puheenjohtajille, kansalaisopisto- tai musiikkiopistotoiminnasta vastaavien toimielinten puheenjohtajille sekä kuntien sivistystoimesta vastaaville johtajille. Keskustelutilaisuus pidettiin Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa Kauhajoen kaupungista olivat läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen, kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, sivistysjohtaja Markku Viitasaari, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Seppo Kalliomaa sekä vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto. Teuvan kunnan edustajan oli vs. sivistystoimenjohtaja Erkki Siljamäki. Jalasjärven kunnan edustajat olivat sivistysjohtaja Anne-Mari Packalen-Reinikainen sekä apulaisrehtori Auli Tuohimäki. Ilmajoen kunnasta saapui sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen. Seinäjoen kaupungista paikalla olivat toimialajohtaja Heikki Vierula, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtaja Mika Virkkala sekä kutsuttujen ulkopuolisena rehtori Jarmo Anttila. Lapuan kaupungin edustaja oli rehtori Lasse Kataja. Tilaisuudessa keskusteltiin nykyrakenteesta ja mahdollisesta yhdistymisvaihtoehdoista. Markku Viitasaari esitteli mahdollisia malleja, joita on esitelty jo Etelä-Pohjanmaan liiton musiikkiopistoselvityksessä Tilaisuuden sivistysjohtajaedustajat eivät nähneet estettä sille, etteikö uusia rakennemahdollisuuksia voisi selvittää. Tilaisuuden mukana olleet musiikkiopistojen rehtorit Tuomistoa lukuun ottamatta eivät nähneet uusille rakenteille tarvetta.

5 5 Kauhajoen kaupunginhallitus päätti ehdottaa ( , 224 ) Kurikan kaupunginhallitukselle sekä Ilmajoen, Jalasjärven ja Teuvan kunnanhallituksille yhteisen selvitysryhmän perustamista. Selvitysryhmän tarkoitus oli selvittää mahdollisuudet perustaa vahva alueellinen musiikkiopisto ja vahva alueellinen kansalaisopisto. Kauhajoen kaupunginhallitus pyysi edellä lueteltuja hallituksia nimeämään koulutuksen järjestäjän ominaisuudessa edustajansa alueellisen musiikkiopiston ja alueellisen kansalaisopiston perustamista koskevaan selvitystyöryhmään. Kauhajoen kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ja sivistyslautakunnan edustajaksi sivistysjohtaja Markku Viitasaari. Kutsutuista kunnista Kurikan kaupunki asetti seuraavan selvitysryhmän: kaupunginhallituksen jäsen Maire Lammi, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Kaija Nyysti ja sivistystoimenjohtaja Päivi Hernesmaa. Teuvan kunta asetti selvitysryhmään sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Merja Kuusinen. Työryhmän sihteerinä on toiminut Kauhajoen kaupungin nimeämänä vs. kehityspäällikkö Paula Viitala. Kauhajoen opistojen nykytila Kauhajoella Panula-opistossa on selkeä rakennemuutostarve. Asia on ollut Kauhajoella esillä jo vuodesta Tietyissä instrumenteissa opettajien rekrytointi alati pienentyvään musiikkiopistoon on ollut erittäin hankalaa. Orkesteritoiminnan järjestäminen on ollut vuosi vuodelta hankalampaa hupenevan opiskelijamäärän vuoksi. Kauhajoella on musiikkiopistojen mahdollisiin yhdistymisiin myös taloudellinen intressi, koska nykyisellä hallintomallilla (rehtori + toimistosihteeri) on mahdollista hoitaa laajempikin alue ja suurempi oppilasmäärä. Suurin vaikutin on kuitenkin opetusjärjestelyiden helpottaminen suuremman oppilasmäärän ja laajemman toimintaympäristön kautta. Panula-opiston nettokulut n euroa vuodessa, oppilaita n. 100, opetustunteja 7200, vt. rehtori, v alusta opistosihteerin työpanoksesta osa annettu muualle. Lisävolyymi helpottaisi hallintoa ja työtä. Opettajien rekrytointi helpottuisi sekä opistojen elinvoima lisääntyisi. Musiikkiopistoa uhkaa näivettyminen, ellei rakenteellisia muutoksia saada tehtyä. Kansalaisopiston tilanne Kauhajoella ei ole yhtä hankala kuin musiikkiopiston. Vaikka toimintapohjan laajeneminen kansalaisopistossa toisi todennäköisesti hallinnollisia säästöjä, ne eivät ole ensisijainen motiivi toimintapohjan laajentamiselle. Pikemminkin on kyse siitä, että laajenevassa opistossa toiminnan volyymin kasvattaminen olisi helpompaa kuin pienessä maaseudun alueopistossa. Kansalaisopistojen valtionosuus nimittäin suosii ekspansiivisia opistoja. Ylläpitäjärahoituksen pienikin näivettäminen kostautuu armottomasti valtionosuusjärjestelmässä. Kauhajoella on kolme päätoimista opettajaa, rehtori ja toimistosihteeri. Päätoimisten opettajien työmäärän takaaminen ei ole nykyisellä väestöpohjalla kovin yksinkertaista. Kansalaisopiston valtionosuus määräytyy valtion viranomaisen vahvistaman opetustuntimäärän ja Valtioneuvoston asetuksen mukaisen keskimääräisen yksikköhinnan ja tasauskertoimen mukaan. Valtionosuudellinen opetustuntimäärä perustuu aiempien vuosien annettujen opetustuntien määrään. Jos tuntimäärä laskee, laskee valtionosuuden

6 6 määrä samassa suhteessa pienellä viipeellä. Jos opiston antamien opetustuntien määrä nousee, nousee myös valtionosuus pienellä viipeellä. Kansalaisopiston tuntimäärää ei siis kannata säästösyistä supistaa, koska valtionosuus seuraa. Järjestelmä suosii ekspansiivisia opistoja. Kansalaisopiston laajentumisella tavoitellaan myös suurempaa päätoimisten työntekijöiden osuutta opetushenkilöstöstä. Mitä enemmän päätoimisia opettajia kansalaisopistossa on, sitä luontevampaa on toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Kurikan kaupungin lähtökohdat selvitystyölle Kurikassa toimii yksityinen, Setlementtiyhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto, jota Kurikan kaupunki avustaa euroa vuodessa. Kansalaisopiston toiminta on nykyisin virkeätä, opistossa on n (v. 2010) valtionosuuteen oikeuttavaa opetustuntia. Kursseja on lisätty ja opetusta annetaan kattavasti ympäri pitäjää. Opistossa toimii rehtori (30 %), kaksi toimistohenkilöä ja kolme päätoimista opettajaa. Tämä ratkaisu ei ole ihan tavallinen. Monessa pienemmässäkin opistossa on päätoiminen rehtori. Kansalaisopistotoiminnan organisointia on viimeksi pohdittu siinä vaiheessa, kun Jurva liittyi Kurikan kaupunkiin. Silloin Jurvan kansalaisopiston toiminta siirtyi yksityisen Setlementtiyhdistyksen ylläpitämään Kurikan kansalaisopistoon. Kurikka on yksi Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston osakaskunta. Kurikan kaupungin maksama avustusosuus on euroa vuodessa. Seinäjoki on kunnallistamassa musiikkiopistoaan. Tästä on päättänyt Seinäjoen kaupunginvaltuusto kesäkuussa Asia on vireillä. Mikäli Kurikka säilyy Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston piirissä, Kurikan kaupunki ostaa tulevaisuudessa musiikkiopistotunnit ostopalveluna Seinäjoen kaupungilta, ellei sitä ennen päätetä muista ratkaisuista musiikkiopistotoiminnan suhteen. Teuvan kunnan lähtökohdat selvitystyölle Teuva on mukana monessa kuntayhteistyössä, esimerkiksi Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja Suupohjan seutupalvelukeskuksessa (ICT ja taloushallinto). Teuva näkee luontevana myös kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteistyön. Teuvalla 1990-luvun alussa vähennettiin säästösyistä kansalaisopiston tunteja. Tästä välittömänä seurauksena myös valtionosuudet laskivat. Tällä hetkellä Teuvan kansalaisopistossa on n tuntia, osa-aikaisesti toimiva rehtori (60%), toimistosihteeri (50%) sekä useita tuntiopettajia. Teuvan näkemyksen mukaan seutukunnallista yhteistyötä tulisi lisätä eri sektoreilla ja saattaa neuvotteluyhteydet kuntoon. Laaja toiminta-alue eri toiminnoissa on koko seutukunnan etu.

7 7 Yleistä Kun kansalaisopistoja verrataan keskenään, voidaan huomata, että esimerkiksi Etelä- Pohjanmaan liiton tilaston luvut kansalaisopistojen osalta eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kuntien tilastoon antamat luvut tulee laskea nettoperusteisesti, mikä tulee esille myöhemmin raportissa. MUSIIKKIOPISTOT Musiikkiopistot rehtoreiden kertomana Työryhmä kuuli alueella toimivien musiikkiopistojen edustajia Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, rehtori Jarmo Anttila: perustettu 1937, ylläpitäjä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, pääosakkaina ovat Seinäjoen, Alavuden ja Kurikan kaupungit, sekä Nurmon ja Vimpelin kunnat Suomen 14. suurin musiikkioppilaitos tanssinopetuksen Seinäjoella järjestää kolme yksityistä tanssikoulua, musiikkiopisto ei tanssinopetusta tarjoa varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus opetustarjonnassa on vahvaa, näin halutaan varmistaa oppilasmäärät jatkossakin oppilasmäärä n Ajatuksia toiminta-alueen rajamuutoksista, valtionosuuksista, EPMO:n kunnallistamisesta ja Kurikan irtautumisesta EPMO.sta: opetusministeriö vahvistaa opetuksentarjontapaikkakunnat toiminta-alueen rajanmuutoksissa opetusministeriö vaatii musiikkiopistoja ylläpitävien kuntien yhtäpitävät anomukset valtionosuuksien siirrosta kunnasta toiseen Jurvan ja Kurikan kuntaliitoksen jälkeen Kauhajoki antoi suostumuksensa Panula-opiston saaman valtionosuuden luovuttamisesta ja Etelä- Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusyhdistys sen vastaanottamisesta mikäli musiikinopetus Seinäjoella kunnallistetaan, valtionosuus maksetaan sen jälkeen Seinäjoen kaupungille, joka päättää valtionosuuden luovuttamisesta esim. Kurikan osalta, mikäli yhdistymisneuvottelut aikanaan synnyttävät uuden musiikkiopiston seutukunnalle musiikkiopiston kunnallistaminen Seinäjoella synnyttää keskustelun sen hallinnosta kaupungin hallinto-organisaatiossa kuntien maantieteelliset välimatkat pysyvät ennallaan vaikka musiikkiopistot yhdistyisivät, opettajien matkustaminen kuntien välillä jatkuisi edelleen Panula-opisto, vt. rehtori Ari-Matti Tuomisto: toiminta-alue Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva, Kaskinen

8 8 viisi opettajan virkaa, viisi kertyvää päätointa sekä viisi sivutoimista tuntiopettajaa oppilasmäärä n. 320 Ajatuksia Panula-opiston mahdollisesta laajentumisesta: suurempi alue-opisto helpottaisi pätevien opettajien rekrytointia oleellisesti pätevä musiikinopetus todella tärkeä asia seutukunnan nuorille ja heidän musiikkikehitykselleen Kurikan kaupungille tulisi huomattava kustannusten lasku musiikkiopistotoiminnan lisäyksellä mahdollisuus lisätä myös musiikkitapahtumatarjontaa hallintoon ei tarvitse lisätä yhtäkään henkilöä Valtionosuuksien siirtäminen Valtionosuuden siirto koulutuksen järjestäjältä toiselle on oma prosessinsa. Järjestämisluvan muutosta tulee hakea siten, että Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön että Kauhajoen kaupungin hakemukset valtionosuuksien muutoksista ovat yhteneväiset. Siinä otettava huomioon kaksi seikkaa: 1. Musiikkiopiston kunnallistamisen aikataulu Seinäjoella tulee olla selvillä. Jos kunnissa päädytään neuvotteluihin jo alkusyksystä, neuvottelukumppanina on EPMO:n johtokunta. Viimeistään alkaen neuvottelukumppanina on Seinäjoen kaupungin sivistystoimi ja kulttuurilautakunta, mikäli kunnallistaminen on toteutunut. 2. EPMO:n musiikkiopiston Kurikan toimipisteessä työskentelevän henkilöstön asema liikkeen luovutuksen yhteydessä. Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriöön Järjestämislupamuutokset tehdään aina kalenterivuoden alusta. Jos yhdistyvä opisto aloittaa Kurikan opetuksen jo , Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin syksyn 2012 osalta keskenään. Jotta järjestämislupien muutokset tulisivat voimaan vasta vuoden 2013 alusta, hakemusten tulisi olla ministeriössä elo-syyskuussa Jos taas toiminta aloitetaan vasta alkaen, joudutaan alkuvuosi 2013 toimimaan vanhoilla valtionosuuksilla. Molemmissa tapauksessa lukuvuoden toisen lukukauden osalta Kauhajoen kaupunki ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta joutuvat siirtämään tarvittavan tuntiresurssin keskenään. Kauhajoen kaupunki hakee taiteen perusopetuksen järjestämisluvan muuttamista siten, että kuntiin, joissa opetusta järjestetään, lisätään Kurikka. EPMO:n kannatusosakeyhtiö

9 9 hakee järjestämisluvan muuttamista siten, että luvasta poistetaan Kurikka. Ministeriö tarvitsee tiedon siitä, miten oppilaiden opinnot turvataan järjestelyssä, ja kuinka paljon opetustunteja tulisi siirtää EPMO:n kannatusosakeyhtiöltä Kauhajoen kaupungille. Liikkeen luovutus laajentuvassa opistossa Työsopimuslain 1 luvun 10 :n mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 25 ). Liikkeen luovutuksen kohteena voi olla yritys, yksityisoikeudellinen yhteisö, itsenäinen toiminto, niiden osa tai varsinaisen tehtävän aputoiminto. Kuntatyönantajien nettisivuilla (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/palvelutuotannon-muutokset/liikkeenluovutus/sivut/default.aspx) todetaan seuraavaa: Oleellista liiketoimintakokonaisuuden luovuttamisen kannalta on sen luovuttaminen toimivana kokonaisuutena. Keskeistä on tilanteen kokonaisarviointi. Kaikkia osatekijöitä tulee punnita yhtenä kokonaisuutena, koska liikkeen luovutuksessa ne eivät ole toisistaan irrallisia osia. Keskeistä on myös sen punnitseminen säilyykö organisaation identiteetti luovutuksen jälkeen samana. Mikäli siinä tapahtuu oleellisia muutoksia, ei kyse ole liikkeen luovutuksesta. Tästä syystä muun muassa fuusioituminen tai yritysmuodon muutos eivät ole liikkeen luovutuksia siten kuin lainsäädäntö tarkoittaa. Liikkeen luovutus määrittelee henkilöstön aseman mahdollisessa yhdistymisessä. Joissain tapauksissa voi tulla kyseeseen myös liikkeen osan luovutus. Tällöin osapuolten on neuvoteltava siitä, siirtyvätkö kaikki palvelussuhteet sellaisinaan vastaanottavalle osapuolelle vai esimerkiksi vain vakituiset palvelussuhteet. Jos esimerkiksi EPMO kykenee työllistämään helposti jonkun Kurikassa nyt opettavan tuntiopettajan muissa toimipisteissään, neuvottelun tuloksena voitaisiin sopia, että liikkeen luovutus ei koskisi häntä lainkaan. Kurikan toimipisteessä työskentelevien EPMO:n opettajien asema mahdollisessa musiikkioppilaitosfuusiossa EPMO:n Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa peräti 25 opettajaa. Näistä päätoimisuuteen oikeuttavaa tuntimäärää (16 viikkotuntia tai yli) tekee ainoastaan kaksi opettajaa, juuri edellä mainitut pianonsoiton- ja viulunsoitonopettajat. Nämä opettajat ovat myös toimenhaltijoita toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Lisäksi kahdeksalla vakituisella toimenhaltijalla Kurikan toimipisteen opetus on osa

10 10 viikkotuntimäärää. Heistä yhdellä on yksi viikkotunti, yhdellä kaksi viikkotuntia. Kuudella toimenhaltijalla on Kurikan toimipisteessä 4-7 viikkotuntia, jolloin opettaja käy opettamassa kerran viikossa. Musiikin perusteiden opettajalla on yhdeksän viikkotuntia, mikä vaatii kaksi työpäivää viikossa. Kurikassa annetaan opetusta kahdessa toimipisteessä, joista toinen on entinen Jurvan kunta. Toimenhaltijoiden lisäksi Kurikan toimipisteen oppilaita opettaa 14 tuntiopettajaa, joista neljä on sivutoimista, neljä päätoimista ja viisi kertyvän päätoimen opettajia. Päätoimisten opettajien tuntimäärät ovat yhden opetuspäivän kokonaisuuksia, 4-7 viikkotuntia. Muiden tuntiopettajien viikkotuntimäärät vaihtelevat yhdestä viiteen. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että EPMO:n opettajisto on melko pirstoutunut Kurikan toimipisteen osalta. Pientä tuntimäärää (1-7) opettavia on peräti 22. Peräti seitsemällä opettajalla on Kurikan toimipisteessä viikkotuntimääränä vain 1-2 viikkotuntia. Näistä viisi opettaa Seinäjoella, joten oppilaat matkustavat tunneille Kurikasta Seinäjoelle. Kaksi kertyvän päätoimen opettajista opettaa myös Panula-opistossa, jolloin he saisivat fuusioopistossa samat työt kuin nytkin. Kaikki EPMO:n Kurikan toimipisteessä käyvät opettajat ovat rehtori Jarmo Anttilan ilmoituksen mukaan muodolliset kelpoisuusehdot täyttäviä ja ovat lisäksi toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Raportin kirjoittajan tulkinnan mukaan muodollista kelpoisuutta ei ole kaikilla Kurikan toimipisteen opettajalla. Tällä hetkellä yhdellä opettajalla on sijainen. Kurikan toimipisteen opetusjärjestelyt herättävät kysymyksiä. On vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi viulunsoiton opetusta antaa viisi opettajaa (tunteja olisi kahdelle), pianonsoiton opetusta neljä opettajaa (tunteja kahdelle), vaskisoitintensoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle), sellonsoiton opetusta kaksi (tunteja yhdelle yhdeksi päiväksi) ja varhaisiän musiikkikasvatusta kaksi opettajaa, (tunteja yhdelle). Näyttäisi siltä, että fuusio-opisto antaisi hyvän mahdollisuuden järkeistää Kurikan toimipisteen hyvinkin pirstaleisia opetusjärjestelyitä. Jos neuvotteluissa päädytään siihen, että liikkeen luovutus koskee koko Kurikan toimipisteen oppilaita opettavia, siirtyisi Panula-opistoon kaikkiaan 25 opettajaa, joista tosin, kuten aiemmin todettiin, kaksi opettaa jo nyt Panula-opistossa. Sen jälkeen vähiten viikkotunteja sisältävien virkasuhteiden irtisanominen voidaan suorittaa, kun syntyy irtisanomisperuste. Tällaiseen menettelyyn jouduttaisiin vääjäämättä, koska siirtyvät palvelussuhteet olisivat, kuten aiemmin todettiin, pääosin muutamia viikkotunteja opetusta sisältäviä. Yhdistymisen mielekkyyden kannalta kannattaa kuitenkin yrittää sopia asia siten, että liikkeen luovutusta ei toteuteta kokonaisena liikkeen luovutuksena, jolloin se koskisi 25 työntekijää. Muuten fuusion yksi vahvimmista perusteista, päätoimisten palvelussuhteiden tuleminen useiden sivutoimisten ja kerran viikossa kulkevien vakinaisten opettajien tilalle, mitätöityy. On tavoiteltava ratkaisua, jossa vain suurimmat tuntimäärät sisältävät palvelussuhteet siirtyvät ja että pienemmissä tuntimäärissä EPMO sitoutuu etsimään tunteja muissa toimipisteissä. Tällöin olisi siis kyse liikkeen osan luovutus. Liikkeen osaksi olisi sovittava sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jossa olisi esimerkiksi ne

11 11 palvelussuhteet, joissa Kurikan toimipisteen opetus muodostaa vähintään 50 % opetustunneista. Lienee vain tahtokysymys, että 1-2 viikkotuntia opettaville löytyy vastaavaa työtä EPMO:n muissa toimipisteissä. Seitsemästä tällaisesta opettajasta kaksi on valmiiksi Panula-opiston kanssa yhteisiä, joten työllistettäväksi jää vain viisi opettajaa. Nämä ovat juuri niitä opettajia, jotka eivät edes käy Kurikan toimipisteessä, vaan oppilas käy Seinäjoella. Hankalin ryhmä liikkeen luovutuksen kannalta ovat kerran viikossa käyvät opettajat, joilla on opetusta viikoittain 4-7 tuntia Kurikan toimipisteessä. Palvelusuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, joten määräaikaisuuksien kautta ei vähene yhtään palvelussuhdetta. Tällaisia opettajia on yli puolet Kurikan toimipisteen opettajista, 13. Näiden osalta olisi arvioitava, mihin soittimiin on vaivatonta saada korvaavia tunteja EPMO:n muissa toimipisteissä, mihin ei. Lähtökohtaisesti olisi yksinkertaisinta, että liikkeen luovutus koskisi vain kahta Kurikan toimipisteessä päätoimisesti työllistyvää viranhaltijaa: pianonsoitonopettajaa ja viulunsoitonopettajaa. Ari-Matti Tuomiston asiantuntijalausunto Raportin liitteenä on Ari-Matti Tuomiston laatima asiantuntijalausunto. Sen mukaan laajentuva musiikkiopisto mahdollistaisi molemmissa opistoissa nykyistä enemmän päätoimisia palvelussuhteita lukuisien osa-aikaisien sijaan. Molemmissa opistoissa tuntiopetuksen tarve vähenisi ja opettajien kokonaismäärä vähenisi. Lausunnon mukaan yhdistyminen mahdollistaisi taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen musiikkiopistotoiminnan. Toimiva ja aktiivinen musiikkiopisto nähdään kunnissa selkeänä vetovoimatekijänä. Laajapohjainen opetus sisältää myös erikoisimpien instrumenttien sekä tanssinopetuksen. Uusi aluemusiikkiopisto olisi seutukunnan edun mukainen, järkevä yhteistyökuvio Seinäjoen ulkopuolella. Ari-Matti Tuomiston lausunnon perusteella yhdistyvässä opistossa olisi mahdollisuus saada seuraavat päätoimiset palvelussuhteet: Huilunsoiton opetus, varhaisiän musiikkikasvatus, kitaransoiton opetus, harmonikansoiton opetus, musiikin perusteiden opetus, pianonsoiton opetus. Lisäksi päätoimisia tuntiopettajan tehtäviä Tuomiston mukaan voisivat olla pianonsoiton opetus, viulunsoiton opetus, vaskipuhallintensoiton opetus ja puupuhaltimien opetus. Jos fuusio-opisto kykenisi toteuttamaan Tuomiston lausunnossa kaavaillut päätoimiset palvelusuhteet, olisi Kurikassa vähemmän opettajia, jotka tulevat toiselta paikkakunnalta pitämään muutamaa tuntia ja enemmän päätoimisia opettajia, jotka parhaassa tapauksessa asuisivat alueella. Tuomiston malli on ideaalimalli sellaisessa tilanteessa, että palvelussuhteet voitaisiin luoda alusta alkaen uuden fuusio-opiston tarpeen mukaisesti. Käytännössä menettelyssä on monta mutkaa edessä.

12 12 Käytännössä Kurikan kaupunki voisi irtisanoa musiikkioppilaitostoimintaa koskevan sopimuksen Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiön kanssa, minkä jälkeen se voisi tehdä sopimuksen Panula-opiston kanssa. Tällöin henkilöstöä koskeva tilanne jäisi kannatusosakeyhtiön harteille ja Panula-opistoon palkattaisiin opetushenkilöstöä uuden rakenteen pohjalle. Tämä olisi toki suoraviivaisin ratkaisu, mutta on otettava huomioon, että tämän jälkeen järjestämislupa-asiassa ja valtionosuuden siirtämisessä olisi saatava yhteisymmärrys Kauhajoen kaupungin ja EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunnan kanssa. Tällainen menettely ei liene järkevä yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta. Kauhajoen ja Kurikan mahdollisen yhteisen musiikkiopiston etuja Yhdistymisen etuja: Rekrytointi helpottuu. Seutukunnalle erityisosaajia (lääkärit, johtavat viranhaltijat) rekrytoitaessa musiikkiopiston merkitys on tärkeä. Opiston omien opettajien myötä musiikinopetus elävöityy opettajien sitoutumisen myötä. Hallinto ei lisäänny yhtään, nykyhallinolla pärjätään isommassakin opistossa Kurikan kaupungilla olisi kiistattomia etuja sen muodostaessa uuden, laajentuneen musiikkiopiston Kauhajoen kaupungin kanssa Nykyrakenteen jatkamisen haittoja: Väestörakenteen muuttuessa kaikki koulutus on kilpailtua, miten pienet erilliset opistot järjestävät musiikinopetuksen tulevaisuudessa? Tuntiopettajille maksetaan nyt valtavasti matkakorvauksia Opettajat eivät muuta paikkakunnalle, koska pienessä musiikkiopistossa on tarjolla vähän tunteja Myös lukiot kuihtuvat, yhteistyötä tulisi lisätä ennakkoluulottomasti Opettajarekrytointi on vaikeata tanssinopetuksen puuttuminen ja pop/jazz-opetuksen vähäisyys on heikkous Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Keskustelussa todettiin, että musiikkiopistojen yhdistyminen ei lisäisi hallintohenkilöstön tarvetta lainkaan. Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan kuntien yhteisen musiikkiopiston koko voisi olla 300 oppilaan luokkaa. Kurikassa on tähän saakka luotettu suuren musiikkiopiston (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston) tarjontaan ja laatuun. Palvelun hintaa ei ole kyseenalaistettu.

13 13 Musiikkiopistojen rakennetaulukkojen analyysi Kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen yhdistymisselvitys MUSIIKKIOPISTOT Panula-opisto E-PMO Oppilasmäärä yhteensä instrumenttiopetus varhaisiäin musiikkikasvatus tanssinopetus Henkilöstö yhteensä rehtori sihteeri (Skor yht.) 3 (Skor yht.) opettajan virat muut toimet (Skor yht) 1 (Skor yht) kertyvät päätoimet sivutoimiset tuntiopettajat Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit Totetuneet opetustunnit Toimintakulut kokonaistulot ilman järjestävää (Kjk. Sjk) koulutuksen järjestäjän nettotappio per annettu opetustunti 14,46 19,00 19,92 18,35 per instrumenttioppilas 722,92 844,29 980,53 881,60 Kurikan kaupungin EPMO:lle maksama avustus v v per oppilas 400,75 442,12 486,27 441,83 HUOMIO: Panula-opiston kokonaiskuluihin lisätty kiinteistökulut ja poistot, jotka ovat kirjastotalon budjetissa. Huom! Koulutuksen järjestäjän nettotappio= Sijaintikunnan kulut eri mittareilla. Panula-opistossa Kauhajoen kulut, EPMO:ssa Seinäjoen kulut.

14 14 Osalliskuntien nettotappio (alla): Molempien opistojen nettotappiot ilman järjestävän kunnan kuntalaskutusta. Opetuksen hinta tasaisesti osalliskunnille jaettuna. Toimintakulut oppilasmaksut valtionosuus Osalliskuntien nettotappio koko opisto per annettu opetustunti 19,62 24,78 26,71 25,07 per instrumenttioppilas 981, , , ,71 per oppilas 543,95 576,84 652,07 603,77 per asukas Kauhajoki 10,44 12,80 Seinäjoki 14,04 13,36 Kurssin toteutumiseen tarvittava oppilasmäärä (min) 1 1 Musiikkiopiston huilu, laulu, piano, instrumenttivalikoima nokkahuilu, oboe, kitara, viulu, sähkökitara, sähköbasso, jazzpiano, lyömäsoittimet, kontrabasso, baritontorvi, trumpetti, käyrätorvi, klarinetti, saksofoni, harmonikka, sello, vapaa säestys, Seinäjoen toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, fagotti,sopraano-, altto-, tenori, baritonisaksofoni, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, baritonitorvi, pasuuna, tuuba, piano, suzukipiano, vapaa säestys,cembalo, urut, kantele, harppu, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, Kurikan toimipisteen instrumenttivalikoima: huilu, oboe, klarinetti, saksofonit, trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, pasuuna, tuuba, piano, harmonikka, vapaa säestys, sähkökitara, lyömäsoittimet, laulu, viulu, alttoviulu, sello Asukasluvut (luvut: Kauhajoen kaupunki) Kauhajoki Kurikka Teuva Isojoki Karijoki Seinäjoki

15 15 Raportin valmistumista vaikeutti tietojen saannin vaikeus Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston rehtorilta. Aluksi kesti yli kaksi kuukautta, ennen kuin hän toimitti pyydetyt rakennetaulukon luvut. Silti luvut olivat puutteelliset eikä hän toimittanut kuluja lainkaan koulutuksen järjestäjän nettotappion kannalta. Lisäksi hän toimitti vain Kurikan toimipistettä koskevat luvut, ei koko opiston lukuja. Tietoja pyydettiin uudelleen toimialajohtaja Vierulan kautta Samassa yhteydessä pyydettiin tietoja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston palvelussuhteiden laadusta niiden opettajien osalta, jotka työskentelevät Kurikan toimipisteessä. Tämäkään pyyntö ei johtanut tulokseen vaan seuraavaksi tietoja pyydettiin Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston johtokunnalta EPMO:n talouspäällikkö lähetti lopulta vuosia 2009 ja 2010 koskevat tilinpäätösluvut , jolloin EPMO:n kannatusosakeyhtiön johtokunta kokoontui. Palvelusuhteiden määrää ja laatua koskevaa informaatiota jouduttiin vielä erikseen pyytämään elokuun puolivälissä. Vielä selvitysryhmän kokouspäivänä eräitä tuntimäärä- ja oppilasmäärätietoja jouduttiin erikseen pyytämään EPMO:sta. Tuskallisen prosessin jälkeen aikaansaatu taulukko paljastaa ainakin muutaman seikan: Panula-opiston taloudellinen tehokkuus on hieman parempi kuin EPMO:n. EPMO:ssa ryhmäopetuksessa olevia varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita yhtä paljon kuin yksityisopetuksessa olevia instrumenttioppilaita. Panula-opistossa ryhmäopetuksen suhteellinen osuus on paljon pienempi. Niinpä sellainen laskentatapa, jossa otetaan huomioon vain kokonainen opetustuntimäärä, ei ole vertailukelpoinen opistojen välillä, koska ryhmäopetus on huomattavasti edullisempaa opistolle kuin yksilöopetus. Kun tarkastellaan opetuksen hintaa instrumenttioppilaiden määrällä jaettuna, havaitaan, että Panula-opisto tuottaa opetuksen hieman edullisemmin molempina tarkasteluvuosina. Ero on suurimmillaan 26,3 %, pienimmillään 4,23 %. Myös kaikkia oppilaita kohden jaettuna Panula-opisto on hieman edullisempi. Enimmillään ero on n. 17 %. Vuonna 2010 oppilasta kohden laskettuna koulutuksien järjestäjän nettotappio on molemmissa opistoissa sama, n. 442 euroa/oppilas. Tuotettua opetustuntia kohti koulutuksen järjestäjän nettotappio on Panula-opistossa 19.0 euroa ja EPMO:ssa 18,35 euroa. Tässä näkyy EPMO:n massiivinen ryhmäopetuksen määrä, joka laskee tuntikohtaista kustannusta. Olipa tarkastelutapa mikä tahansa, Panula-opiston opetus on keskimäärin % EPMO:n opetusta halvempaa. Suurin ero on, kun tarkastellaan koulutuksen järjestäjän nettotappiota EUR / asukas. Panula-opiston luvut ovat 10,44 ja 12,8. EPMO:n vastaavat luvut ovat 14,04 ja 13,36. Eroa on suurimmillaan 28,2 %. Vuoden 2009 luvuissa Panula-opisto on kaikilla mittareilla selvästi EPMO:a edullisempi, jopa %. Vuonna 2010 erot tasoittuvat. Tämä selittyy ainakin sillä, että Panulaopiston instrumenttioppilaiden oppilasmäärä on pienentynyt, mutta hallinto on pysynyt samana. Opetuksen suhteellinen kallistuminen on odotettavissa Panula-opistossa, ellei toiminta-aluetta saada laajemmaksi. Jos sen sijaan toiminta-alueeseen liittyy Kurikan kaupunkin, hallinnon kulut eivät kasva lainkaan. Tällöin oppilas-, tunti- ja asukaskohtainen

16 16 kustannus laskee selvästi nykyisestä, mikäli liikkeen luovutukseen liittyvät toimenpiteet saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 2009 Panula-opiston kuluista oppilasmaksut kattavat 14,1 %, EPMO:ssa 14,23 %. Panula-opiston alhaista osuuttaa tuona vuonna selittää se, että musiikkileikkikoulua ei järjestetty lainkaan keväällä Työryhmä ei saanut EPMO:n luvuista varhaisiän musiikkikasvatusta erillisenä. Olisi ollut tarpeen vertailla sitä, mikä on instrumenttiopetuksen ja siihen liittyvän musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin kustannukset opetustuntia ja oppilasta kohti, kun vertailtavana olisi ollut vain siihen käytetyt rahat ilman varhaisiän musiikkikasvatusta. Riittävillä ryhmäkoilla ja oikealla hinnoittelulla varhaisiän musiikkikasvatuksen järjestäminen lähes maksaa itse itsensä. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä tietää, paljonko varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset poislukien käytetään rahaa muuhun opetukseen (instrumenttiopetukseen ja musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin). Sen perusteella voidaan tehdä hyvin tarkka analyysi oppilaitoksen taloudellisesta tehokkuudesta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen sisältämät kulut ja oppilasmäärät sisältyvät esimerkiksi Opetushallituksen kustannusraportteihin. Sellainen opisto, joka järjestää runsaasti varhaisiän musiikkikasvatusta, näyttäytyy raporteissa edullisempana kuin sellainen opisto, jossa osuus on vähäisempi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kulut jaetaan koko oppilasmäärällä, jota siis nostavat edulliset musiikkileikkikoululaiset. Kun jakajia on paljon, tunti- ja oppilaskustannus putoaa. Opetushallituksen raportissa Panula-opiston ja EPMO:n tunnusluvut ovatkin hyvin tasaiset. Panula-opistossa valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ovat opetustuntia kohden 70,60 euroa ja EPMO:ssa 71,22 euroa. Opetustunti on Panula-opistossa 57,66 euroa, EPMO:ssa 54,35 euroa. Kiinteistökulut olivat Panula-opistossa 3,64 euroa/tunti, EPMO:ssa 10,18 euroa. Hallintokulut Panula-opistossa 9,31 euroa/opetustunti ja EPMO:ssa 6,69 euroa/opetustunti. Tiedot ovat vuodelta EPMO:a avittaa tässä siis ryhmäopetuksen korkea suhteellinen osuus. Tehokkuutta mittaisi kuitenkin paremmin instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvä kustannus jaettuna instrumenttioppilaiden määrällä. Laskelma instrumenttiopetuksen kustannuksista, varhaisiän musiikkikasvatuksen vähennetty osuus on arvio Vuonna 2010 Panula-opistossa annettiin 7572 opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 481 tuntia. Vuonna 2010 EPMO:ssa annettiin opetustuntia, joista varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus oli 3213 tuntia. Musiikkiopiston opettajan tuntipalkka sivukuluineen on n. 33 euroa.

17 17 Panula-opiston 481 varhaisiän musiikkikasvatustunnin palkkakustannukset olisivat tällä tuntikustannuksella euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = 2381 euroa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen kokonaiskustannukset ovat täten euroa. EPMO:n 3213 varhaisiän musiikkikasvatustuntia maksoivat 33 euron tuntihinnalla euroa. Lisäksi on perusteltua arvioida palkkasumman lisäksi 15 %:n korotus matkakustannuksista = euroa. Näin laskien varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset olisivat n euroa. Panula-opiston toimintakulut olivat euroa vuonna Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. EPMO:n toimintakulut olivat euroa. Kun siitä vähennetään varhaisiän musiikkikasvatuksen kustannukset euroa, jää euroa. Nyt meillä on instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin liittyvät kulut selvillä riittävällä tarkkuudella. Jakamalla erotus instrumenttioppilaiden määrällä molemmissa opistoissa, saamme opistojen varsinaisen taloudellisen tehokkuuden esiin. Panula-opiston kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 166 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa Panula-opistossa vuonna 2010 EPMO:n kulut ilman varhaisiän musiikkikasvatuksen kuluja / instrumenttioppilaiden määrä = / 641 = Kulut instrumenttioppilasta kohden ovat siis euroa EPMO:ssa vuonna Ero on siis 113 euroa / oppilas / vuosi. Se ei tunnu suurelta erolta, mutta kun sen kertoo EPMO:n instrumenttioppilaiden määrällä, summa on merkittävä. 641 oppilaan kohdalla 113 euron ero on euroa vuodessa. Tämän verran EPMO olisi säästänyt, jos se olisi kyennyt järjestämään palvelut Panula-opiston tehokkuudella. Vastaavasti Panulaopistossa rahaa olisi kulunut euroa enemmän, jos opetuksen hinta olisi ollut EPMO:n tasoa. On kuitenkin muistettava, että edellä esitetyssä laskelmassa molempien opistojen varhaisiän musiikkikasvatuksen hinta arvioitiin kiinteästi samaksi ja että laskelman tulos on arvio. Yhdistyneen musiikkiopiston hallintomallit Työryhmä käsitteli 10 mahdollista hallintomallia, jotka olisivat mahdollisia ratkaisuja Panula-opiston nykyisen toiminta-alueen ja Kurikan kaupungin välillä.

18 18 A1-MALLI: NYKYRAKENTEEN POHJALLE Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A2-MALLI: MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kauhajoen sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panula-opistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kauhajoen sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti.

19 19 A3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoen kaupungin kirjastotalon C-osassa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. A4- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU NYKYMALLI Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kauhajoen kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Osalliskuntien muodostama johtokunta, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin organisaatiossa= musiikkiopiston johtokunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Jokaisella osalliskunnalla on asukasluvun suhteessa edustus johtokunnassa. Esimerkiksi Kauhajoki 4, Kurikka 4, Teuva 2, Karijoki 1, Isojoki 1. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Panula-opiston toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Panula-opiston toimistotiloissa Kauhajoella ja kaksi päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Kurikan sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa tiloissa. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kauhajoen että Kurikan toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B1-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (I) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta

20 20 Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Rehtori ja toimistosihteeri työskentelevät Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B2-MALLI: KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ MUUTTUU (II) Nimi: Panula-opisto Koulutuksen järjestäjä: Kurikan kaupunki Toiminnasta vastaava toimielin: Kurikan sivistyslautakunta Osalliskuntien edustus toimielimessä: Panula-opistoa koskevat asiat käsitellään Kurikan sivistyslautakunnassa. Osalliskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kurikan kaupungin sivistyslautakunnassa käsiteltäessä Panula-opiston toimintaa koskevia asioita. Osalliskuntien nimeämät edustajat (1 / kunta) kutsutaan kokouksiin silloin, kun Panulaopistoa koskevia asioita käsitellään. Osalliskunnan toimielin käsittelee osalliskunnan Panula-opiston toimintaa koskevat asiat, jotka on käsitelty Kurikan sivistyslautakunnassa. Panula-opiston toiminta-alueeseen kuuluvat Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva. Hallinto: Toimistosihteeri työskentelee Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa. Rehtori työskentelee kolme päivää viikossa Kurikan kaupungin osoittamissa toimistotiloissa Kurikassa ja kaksi päivää viikossa Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Kauhajoen sivutoimipisteen johtaja ja päätoimiset opettajat työskentelevät Panula-opiston tiloissa Kauhajoella. Rehtori ja sivutoimipisteen johtaja tapaavat säännöllisesti. Sekä Kurikan että Kauhajoen toimipisteissä työskentelevä henkilöstö kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti. B3- TOIMIELINRAKENTEELTAAN MODIFIOITU KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUUTOS Nimi: Panula-opisto

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa Edita Prima Oy, Helsinki 2010 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Missä kulkee raja? Suomen Muusikkoyrittäjät ry 2013 Roope Löflund Esipuhe Musiikkialan yrittäjyys on lisääntynyt huomattavasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Muusikot

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot