Viskuri 2/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viskuri 2/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti"

Transkriptio

1 1 Viskuri 2/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

2 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Tilinpäätös Opettajaverkosto käyntiin syksyllä 5 Taideviikolla kuninkaalliset puitteet 6 Risto Annala luo uutta työssä ja osa-aikaeläkkeellä 7 Arkistotoimen peruskurssi järjestettiin Kankaanpäässä 8 Otteita elävästä elämästä Laurin koulun henkilökunnan kertomana 10 Kevät tuo, kevät tuo... rakennuttajan 11 Jorinoista faktaksi 12 Makuja menneisyydestä 14 Uudet kesätyöntekijät 15 Alueopiston kursseille voi syksyllä ilmoittautua myös verkossa 16 Mika Peltonen palasi opettamaan liikuntaa vanhaan kouluunsa 17 Suojakerroin kuntoon lintuinfluenssan varalle 18 Hipsulaisen koskenlasku 18 Hevosjorinoita Strategia ohjaa toimintaa Valtuustokauden alussa otettiin laajan valmistelun kohteeksi kaupungin strategia. Työn keskiössä oli valtuusto lisättynä mm. johtoryhmällä, pääluottamusmiehillä ja lautakunnilla. Nyt on huomio kiinnitettävä strategian jalkauttamiseen eli päämäärien ja tavoitteiden viemiseen käytännön toteutuksen asteelle. Palvelukeskuksittain kootaan niitä käytännön hankkeita, joilla strategiset tavoitteet voidaan toteuttaa. Tämä työ koskee meitä kaikkia ja siihen on tarpeen saada mukaan jokaisen panos. Myös suuret ja kauaskantoiset tavoitteet toteutuvat vain arjen toiminnan kautta. Usein vaiheittain ja pienin askelin - harvoin näyttävin otsikoin kertarytinällä. Ensivuoden talousarvio on keskeinen väline, jolla valtuusto ohjaa resursseja tavoitteiden toteuttamiseen. Ei ole muuta rahaa kuin vuotuisen talousarvion kautta kulkeva. Kunta- ja palvelurakennehanke on tätä kirjoitettaessa vielä kovasti levällään ja nähtäväksi jää millainen puitelain sisällöstä tulee. Odotukset hankkeen suhteen on viritetty korkealle - toivottavasti ei liian korkealle. Tiedossa olevat ongelmat eivät esim. rahoituksen suhteen poistu kunta- ja palvelutuotantorakenteita hieman rukkaamalla. Palaan vielä kaupungin strategiaan ja niihin arvoihin, joita pidämme tärkeinä. Keskeisiä arvojamme Kankaanpään kaupungissa ovat: - avoimuus - edistävä johtajuus ja ihmisen arvostus - luovuus ja jatkuva kehittyminen sekä - tehokkuus - tekemisen meininki Hyvää kevättä kaikille Paavo Karttunen 19 Kadonnut pieni poika 20 Pääluoton vinkkelistä 21 Osasto 411 pilkit ja virkistystoimikunnan kuulumisia 21 Tekemisen meininkiä kesäleirillä 21 Lukijakysymys 22 Katupeli 22 Työterveyshuolto Kannen kuva: Hannele Piippo-Fair Kesätorilta silmä etsii toinen toistaan värikkäämpiä kohteita. Takakansi: Hannele Piippo-Fair Kyllä lähtee ja kyllä kaatuu Keilahallissa Jalavan päivkotijoukkueen naamioituneita tyylinäytteitä antoivat Oili Teelmäki, Seija Katajisto, Anja Rantala, Elina Junnila, Anita Koivu ja Virpi Hakala. Eikä Seppo Honkaluomankaan pallo ollut hukassa. 50 vuotta suomalaista rauhanturvatyötä Näyttely Kankaanpään kaupunginmuseossa Avoinna joka päivä klo elokuun loppuun, sen jälkeen la - su klo ja sopimuksen mukaan.

3 3 Tilinpäätös 2005 Kaupunginhallitus on allekirjoittanut vuoden 2005 tilinpäätöksen kokouksessaan Tilikauden tulos oli n euroa negatiivinen ja tilikauden alijäämä n euroa. Lainamäärä aleni n euroa ja kassavarat n. 1,609 milj. euroa. Talouden tunnusluvut heikkenivät hieman edellisvuodesta eikä kaupungin talous enää täytä kriteeriä tasapainossa oleva talous vaan osoittaa heikkenevää taloutta. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän tuloutusta, n euroa, ei voitu rahastoida negatiivisesta tuloksesta johtuen. Tuloslaskelma negatiivinen Toimintakate - käyttötalouden tulojen ja menojen erotus - kasvoi 5,6 % edellisestä vuodesta. Vaikka käyttötalouden määrärahoja pienennettiin talousarviosta kesken talousarviovuoden joiltain osin, toteutui käyttötalous kokonaisuudessaan 99,6 %:sti, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena kun samalla toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Verotulot kasvoivat 3,2 % edellisestä vuodesta ja ylittyivät talousarviossa arvioidusta 2,1 %. Vuosikate oli 1,5 milj. euroa ja se alitti selvästi 2,1 milj. euron poistot. Näin ollen tilikauden tulokseksi muodostui ,69 euroa. Koska tilikauden tulos oli negatiivinen, ei Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän n euron tuloutusta voitu siirtää kehittämisrahastoon. Tilikauden alijäämäksi muodostui ,69 euroa. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi oli arvioitu -1,4 milj. euroa. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttivat käyttötalouden pysyminen muutetussa talousarviossa, verotulojen kasvu ja korkomenojen alittuminen arvioidusta. Korkomenoihin vaikutti yleisen korkotason alhaisuus ja se, että vuonna 2005 lainamäärä väheni. Käyttötalouden kasvukohdat Käyttötalouden nettomenot kasvoivat erityisesti vammaishuollossa, vanhustenhuollossa ja kansanterveystyössä. Sen sijaan mm. erikoissairaanhoidossa, tukipalveluissa ja rakentamisen tulosalueilla tapahtui määrärahojen alituksia. Henkilöstömenot kasvoivat 6,4 % edellisvuodesta Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulee olla suurempi kuin poistot. Mikäli vuosikate jää alle poistojen, kaupungin talous heikkenee. Tällöin käyttötaloudesta jäävä raha ei riitä korvaamaan omaisuuden arvon alenemista. Vuosi 2002 oli poikkeuksellinen, koska silloin saatiin aikaisempien vuosien tilittämättömiä verotuloja. Investointitason tulee olla vähintään poistojen suuruinen. Mikäli investoidaan poistoja vähemmän, tarkoittaa se joko omaisuuden arvon alentumista tai omaisuuden määrän vähentymistä. Mikäli investointitaso on suurempi kuin vuosikate, joudutaan investoinnit rahoittamaan joko lainalla tai kassavaroin. Vuosikate kuvaa käyttötalouden tilaa, investointitaso omaisuuden arvon kehitystä ja poistot omaisuuden arvon alentumista. ja asiakaspalvelujen ostot 7,2 % - näistä merkittävä osa on myös henkilöstömenoja (mm. kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon palvelut). Henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 37,6 % ( ,5 %) ja asiakaspalvelujen ostojen osuus 32,4 % ( ,0 %). Rahoitus Investointeja toteutettiin bruttomääräisesti n. 2,4 milj. euron edestä. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon muodostuivat Laurin koulun, toriprojektin, keskustan päiväkodin, Leppäsen korttelin toteuttamiseen varattujen osakkeiden ostomenon ja latukoneen hankintamenoon varattujen määrärahojen alittumisista hankkeiden joko toteutumatta jäämisestä tai lykkäytymisestä eteenpäin. Talousarviossa investointikohteille oli varattu yhteensä 3 milj. euroa, joka summa siis alittui n. 0,4 milj. euroa. Varsinaisen toi- minnan ja investointien nettokassavirta muodostui n. 0,4 milj. euroa negatiiviseksi. Lainamäärä väheni n. 0,4 milj. euroa. Lainamäärän vähenemisen ja muiden maksuvalmiuden muutosten jälkeen rahoitustoiminnan kassavirta muodostui n. 1,2 milj. euroa negatiiviseksi. Näin ollen kassavarat vähenivät n. 1,6 milj. euroa. Kassavarat olivat kuitenkin vuoden lopussa edelleen hyvät eli n. 3,2 milj. euroa, joka vastaa 20 päivän kassastamaksuja. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste pysyi edellisvuoden tasolla ollen 48,1 %. Omavaraisuusaste on kuitenkin vielä selvästi maan keskiarvon alapuolella johtuen vieraan pääoman suuresta määrästä. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä 2,0 milj. euroa. Lisäksi omaa pääomaa vahvistaa kehittämisrahasto,

4 4 jonka pääoma on 2,9 milj. euroa. Koko oman pääoman suuruus on 20,6 milj. euroa, josta peruspääoman osuus 15,6 milj. euroa. Lainaa oli vuoden lopussa asukasta kohti laskettuna euroa ( euroa). Henkilöstötilinpäätös Tilinpäätökseen sisältyy osana myös henkilöstötilinpäätös. Henkilöstön määrä vuoden 2006 lopussa oli yhteensä 679 ( ) henkilöä, kun mukaan on laskettu kaikki koko- ja osa-aikaiset vakituiset ja määräaikaiset sekä työllistetyt. Henkilöstön keski-ikä oli 45,58 ( ,25) vuotta ja henkilöstöstä 81,3 % oli naisia. Henkilöstötaloudellisen työpanoslaskelman mukaan käytetty työpanos kasvoi 0,29 % edellisvuodesta ollen ,30 tuntia. Vuoden 2005 aikana eläkkeelle siirtyi yhteensä 20 henkilöä, joista 10 vanhuuseläkkeelle ja loput osa-aika-, osatyökyvyttömyys-, varhennetulle vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 17 henkilöä ( ). Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuodesta; sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi oli 11,16 ( ,77). Sairastavuus oli korkeata erityisesti siivoustyössä ja vanhusten laitoshoitotyössä. Tulevaisuus Vuoden 2005 ennakoitua paremmasta - vaikkakin alijäämäisestä - tilinpäätökses- Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate % poistoista 73,2 125,0 104,8 240,4 5,7 104,8 Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,3 15,2 15,1 16,3 20,6 20,5 Vuosikate % 2,8 5,0 4,4 9,9 0,2 3,9 Poisto % 3,8 4,0 4,2 4,1 3,8 3,8 Vuosikate e/as Asukasluku Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 85,4 154,0 157,7 303,0 3,4 69,6 Pääomamenojen tulorahoitus % 36,0 62,0 51,1 97,8 1,4 21,2 Lainakanta milj. e 15,158 15,584 18,072 18,086 18,579 18,025 Lainat e/asukas Lainanhoitokate 0,68 1,04 0,79 1,37 0,20 0,42 Kassavarat milj. e 3,186 4,795 5,794 1,898 0,083 2,946 Maksuvalmius pv Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 48,1 48,2 44,6 40,9 34,6 38,4 Oman po:n sidottujen erien osuus % 36,6 35,7 33,9 35,9 37,4 36,5 Rahoitusvarallisuus e/as Suhteellinen velkaantuneisuus-% 39,1 41,0 46,9 45,1 50,4 49,1 tä ansaitsevat kiitokset kaikki päätöksentekijät sekä koko toteuttajaorganisaatio; alijäämä oli ennustettua pienempi. Vuoden 2005 tilinpäätös alijäämineen antaa haasteen vuoden 2006 talousarvion - myöskin alijäämäisen - toteuttamiselle ja velvoittaa laatimaan vuoden 2007 talousarvion ylijäämäiseksi. Vuoden 2007 talousarvion laadinta käynnistyy toukokuussa käytävillä raamikeskusteluilla, joissa haasteellisena tehtävänä on käyttömenojen kasvun sopeuttaminen korkeintaan vero- ja valtionosuustulojen kasvun suuruiseksi Kaupunginkamreeri Pekka Laiho Opettajaverkosto käyntiin syksyllä Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen Pohjois-Satakunnan Alueopiston Virtaa verkosta -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda vapaan sivistystyön opettajille toimiva yhteistyöverkosto. Kyseessä on Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan kuuluva erityisavustus virtuaalikouluhankkeen kehittämiseksi. Sisällöltään tarkoituksena on keskittyä vapaan sivistystyön vahvoihin ainealueisiin, eli sellaisiin oppiaineisiin, joissa opistoilla on päätoimista opetushenkilöstöä. Käytännön toimintaan päästään heti kesälomakauden jälkeen ja verkostotyö jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Hankkeen toteutumista edesauttoi hankeyhteistyö Parkanon Aikuisopiston kanssa ja se, että mukaan saatiin viisi hienoa kansalais- ja työväenopistoa eri puolilta maata. Partnereina ovat opistot Lohjalta, Pieksamäeltä, Turusta, Vaasasta ja Vammalasta. Lisätietoja hankkeesta ja sen tuotoksista julkaistaan nykykäytännön mukaisesti hankkeen verkkosivulla. Se löytyy osoitteesta Olli Ruohomäki Kun pidetty henkilö vaihtaa mielipidettään edellisvuodesta tai neljä vuotta sitten omaksumastaan, hän on laajakatseinen yksilö, jolla on rohkeutta uudistaa näkökantansa olosuhteiden muuttuessa. Kun joku, josta ei pidetä, tekee sen, hän on lupauksensa pettänyt valehtelija. Franklin P. Adams

5 5 Taideviikolla kuninkaalliset puitteet Teksti ja kuva Hannele Piippo-Fair Syksyn taidetapahtumien suunnittelusta vastaavassa työryhmässä ovat mukana Ullamarja Kontiainen, Riku Huhtasalo, Juhani Numminen, Liisa Koota, Anna-Liisa Mettälä sekä Leena Sivula. Kesän ja syksyn taitekohtaan sijoittuvasta taideviikosta odotetaan iloista syksyn avausta. Viikon perusrunko noudattelee edellisten vuosien mallia, mutta aina on tarjolla jotain uutta. Syksyn mausteena on kuninkaan päivälliset, jotka järjestetään järviperformanssin yhteyteen. Tällä taataan arvovaltainen seurue järvelle. Yleisö pääsee illalliskortilla kuninkaan pöytään ihmettelemään 1700-luvun tapoja ja maistelemaan ajan herkkuja. Viskuriin tullut lukijatoive toritansseista ja kesäterassista toteutuu osittain taideviikolla. Viikon tapahtumista Viikko alkaa Niinisalon sotilaskotiyhdistyksen järjestämällä viihdeillalla Niinisalon varuskunnassa Toritapahtuma Frendly Smiles musiikkiopiston pihassa 1.9. Hörhiäisillan avaus torilla. Lastenkonsertti montulla Pieni yösoitto musiikkiopiston pihalla Heidi Kyrö ja Satakunnan Sotilassoittokunta montulla Nuorisokonsertti montulla esiintyjänä Indica Yökonsertti kirkossa 2.9. Taitzi -aamuvoimistelua keltaisen talon nurmikolla Tanssit Linnanpuistossa Opastettu kävely ja tutustuminen vanhalla asemalla Tiilentyöntökilpailut Aadolf Fredrikin juhlaillalliset Järviperformanssi 3.9. Kankaanpää-päivän juhla Taideviikon taiteellisen johtaja Juhani Nummisen mukaan viikolla on runsaasti oheistapahtumia, kuten erilaisia näyttelyitä, sekä hörhiäisravit. Kankaanpään kaupungin ohella järjestelyihin osallistuvat merkittävimpinä musiikkiopisto, Taideyhdistys, Leijonat, Kankaanpään yrittäjät, Voimistelijat ja Sotilaskotiyhdistys. - Tapahtuman pääpaino halutaan säilyttää oman esittämisessä ja samalla taidekaupungin maineen nostamisessa. Tilaisuudet kuninkaan juhlaillallisia lukuun ottamatta ovat ilmaisia. Kaikkea pääsee katsomaan, sanoo Juhani Numminen. Tarkempaa tapahtumalistaa kannattaa seurata kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterista.

6 6 Risto Annala luo uutta työssä ja osa-aikaeläkkeellä Teksti ja kuva Hannele Piippo-Fair Kehittämispäällikkö Risto Annala katsoo kaupungin asioita 30 vuoden perspektiivistä. Elinkeinoasiamiehenä kaupungilla työnsä aloittanut Annala pääsi heti suunnittelemaan uutta. - Jämi-hanke oli uusi asia vuonna Sitä varten tehtiin suuria suunnitelmia jo silloin. Rahoituksellisesti liian kallis hanke jäi kuitenkin toteutumatta. On mielenkiintoista, että hanke on jälleen esillä 30 vuoden jälkeen. Uudet asiat ovat leimanneet Risto Annalan työnkuvaa. Hän oli pari vuotta projektitehtävissä 1980-luvulla, jolloin polkaistiin liikkeelle Pohjois-Satakuntasäätiö, nykyinen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Riston kädenjälki on jäänyt myös Viskuriin, jonka päätoimittajana hän oli vuonna Uuden tekeminen ei ole helppoa. Se on umpihangessa tarpomista ja uusille asioille löytyy aina vastustajia. Uudet tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ne sopivat luonteelleni hyvin. Hankintatoimi ja laatuhankkeet päätehtävinä Elokuun alusta virallisesti osa-aikaeläkkeelle jäävä Annala keskittyy yhä uuden tekemiseen. - Hankintatoimi ja laatuhankkeisiin liittyvät asiat ovat ensi syksystä alkaen päätehtäviäni. Hankintalaki uudistuu ja toivottavasti selkiyttää nykyisiä käytäntöjä. Pyrimme ohjeistuksella ja pelisääntöjen tarkistuksella yhtenäistämään eri yksiköiden hankintamenettelyjä. Hankintoja ei mielestäni ole järkevää keskittää, mutta toimintatapoja on hyvä kehittää. Tukipalvelutoimintoihin kehitettävä laatujärjestelmä on yksi niistä uusista asioista, joissa Risto Annala on vahvasti mukana. - Asia on vielä kokeiluasteella, mutta valmistuessaan se selkiinnyttää toimintoja ja antaa mahdollisuuksia oman työnsä kehittämiseen. Samalla se tukee vahvasti kaupungin uutta strategiaa Tukipalvelujen esimiestehtävät sekä henkilöstöhallinnon ja palkka-asiamiehen tehtävät siirtyvät kaupunginhallinnon puolelle. Työtä kahden viikon jaksoissa Elokuusta alkaen Risto Annalan tapaa työpaikaltaan parin viikon jaksoissa. - Näissä tehtävissä kahden viikon jaksotus on sopiva työnteon ja eläkkeelläolon suhteen. Eläkeviikkoina jää aikaa kaikenlaiseen rakentamiseen ja puusta tekemiseen. Se on todellista vastapainoa toimistotyölle. Uusia rakennuskohteita Risto Annalalla on riittävästi kesämökillä tai kotitilalla Lapualla.

7 7 Arkistotoimen peruskurssi järjestettiin Kankaanpäässä Teksti: Margit Kiviranta Kuva: Jonna Karjalainen Kurssilla sai hyvin päivitettyä omia tietojaan ja samalla kerrattua arkistoinnin perusasioita, kommentoi yksi kurssilaisista onnistunutta koulutusta. Turun maakunta-arkisto järjesti Kankaanpään kaupungille nelipäiväisen arkistotoimen peruskurssin ja Mukaan kutsuttiin myös tytäryhteisöjen ja naapurikuntien arkistonhoitajia. Osallistujia oli yhteensä 27. Kouluttajina toimivat ylitarkastaja Pirkko Haario sekä tutkija Meri Puranan Turun maakunta-arkistosta. Tätä koulutusta ei ole ennemmin järjestetty paikkakunnalla, vaan lähimmät kurssit ovat olleet Porissa. Nyt saimme tilaisuuden osallistua peruskurssille vaivattomasti omalla paikkakunnalla. Koulutuksessa käsiteltiin asiakirjojen säilytys- ja arkistointijärjestelmiä, rekisteröintiä ja seulontaa sekä arkistojen järjestämistä, luettelointia ja kuvailua, tietotekniikan vaikutuksia asiakirjahallintoon sekä julkisuuslain ja henkilötietolain vaatimuksia. Kurssilaiset kävivät koulutuksen lomassa myös tutustumassa Kankaanpään kaupungin keskusarkistoon sekä kotiseutuarkistoon. Arkistotoimen peruskurssi on osa arkistonhoitotutkintoa, joka on arkistoalan ammatillinen perustutkinto. Arkistonhoitotutkinnon voi suorittaa Kansallisarkistossa tai maakunta-arkistoissa tai myöskin Efekon koulutuksena, joka on näyttötutkinto. Kankaanpään kaupunginarkisto on hyväksytty arkistonhoitotutkintoon kuuluvan harjoittelujakson viralliseksi harjoittelupaikaksi.

8 8 Otteita elävästä elämästä Laurin koulun henkilökunnan kertomana 2. toukokuuta Vapun jälkeen oli minun aamuvalvontani, joten saavuin koululle klo Totesin heti, että parkkipaikkani oli mennyttä. Sitä ei ollut kukaan varannut. Sitä ei vaan enää ollut. Parkkipaikan tilalla oli iso kuoppa. Auto jäi siis vähän kauemmaksi. Koulun piha-alue on pienentynyt koko remontin ajan. Nyt se oli pieni käytävä katokseen, josta siitäkin oli osa kadonnut. Liikuntatunnilla oli tarkoitus harjoitella pesäpallon alkeita luokan kanssa. Harmi vaan että räpylät ovat jossakin. Olisivatkohan siellä kuuluisassa hukassa? Oppilaiden mielenkiinnosta kilpaili opetuksen kanssa kentän toisessa päässä kaivinkone. Hmm.. katsonko kaivuria vai kuuntelenko opea? Toinen voitti Iltapäivän ympäristötunnilla samainen kaivuri oli ehtinyt luokan ikkunan taakse. Taisin hävitä taas. Sälekaihtimet kiinni, mutta tuuletusikkunat on pakko pitää auki. Meiltähän on luokasta suljettu ilmastointiluukut. Kova ääni on minullakin, mutta kaivinkoneen kanssa en pärjää. Viimeisen oppitunnin jälkeen pidettiin palaveri rakentajan kanssa. Hän kertoi töiden etenemisen vaativan luokan seinien ja lattian aukaisemista. Meiltä taitaa loppua tilat. Rehtori puhelimeen ja selvittämään, mihin loppukevääksi. Kouluakin pitäisi käydä. Kunnalla kun ollaan, ei päätös synnykään tuosta vaan. Työryhmiä, selvityksiä ja kokouksia. Nähtäväksi jää, siirrytäänkö vielä muualle vai huudetaanko kilpaa koneiden kanssa. Syksyllä kuitenkin meillä on uusi koulu ja kaikki tämä elämä remontin keskellä vaivan arvoista. (Myöhemmin selvisi, ettemme siirry. Elämä jatkuu remontin keskellä). Olli Heikki Vähäsantanen on uusimassa ulkoseinää.

9 9 Uudet vanhojen tilalle. Ikkunanvaihtoa suorittavat Matti Heikkilä, Aatos Elo sekä Vesa Keränen. 4. toukokuuta Toimin siistijänä Laurin koululla. Tullessani töihin sisällä oli vaalea sumu. Oli piikattu (entiselle) näyttämölle reitti kaapelille. Pulpetit ja lattiat vaativat pesun. Työ vaati kärsivällisyyttä eikä siivousjälkikään ollut sitä mitä sen olisi pitänyt olla. Lähtiessäni sain tietää, että oppilaiden olotila tulee maanantaina pienentymään käytävässä (jota käytetään myös opiskeluun) huomattavasti. Siivous siis siirtyy maanantaiaamuun käytävän osalta, koska sieltä puretaan rakenteita koko viikonlopun ajan. Suunnitelmallisuus omassa työssä on ollut pitkän aikaa hukassa. Töitä täytyy tehdä aina sen mukaan, mitä on poissa ollessa tapahtunut. Myös terveyteen asia ja olosuhteet vaikuttavat. Jatkuva nuha piinaa. Keittäjäkin kommentoi remontin aikaista työtään lyhyesti: katastrofaalista. Leena 5. toukokuuta Parkkeeraan autoni näppärästi nurmikolle. Seikkailen autolta etuovelle. Pihaan on kaivettu kuoppia uusia perustuksia ja viemäröintejä varten ja hiekka on somasti kasoilla ulko-ovenkin edessä. Minä selviän kyllä, keittäjälle reitti on hieman haasteellisempi ruoka-astioiden kanssa. Ruuanvalmistus koulun keittiössä on osoittautunut remontin tässä vaiheessa mahdottomaksi ja olemmekin siirtyneet tuontiruokaan kuluvan viikon alusta alkaen. Kuoppia tasoitetaan ulkona jollakin koneella. Tärinä tuntuu selvästi sisätiloissakin. Ääntäkin koneesta lähtee, mutta äänenhän me olemme jo tottuneet. Omassa luokassa työmaan tuoksut olivat turhan voimakkaat, joudun siirtymään opetusryhmäni kanssa muualle. Onneksi isot oppilaat ovat liikuntatunnilla ulkona ja me pääsemme tyhjäksi jääneeseen luokkaan. Osa lapsista tekee töitä käytävässä, kunnes tiiliseinän poraamisesta aiheutuva ääni tekee työskentelyn sielläkin mahdottomaksi. Oppilaat erottavat metelissä vielä ääneni; tänään ei tarvitse kirjoittaa oppilaille poistumisohjetta taululle. Oppilaita remontista aiheutuva siirtyminen ja meteli ei tunnu juurikaan haittaavan. Aidanseipäänäkin voi sananlaskun mukaan olla kuukauden verran, remontin suhteen suosittelisin samaa! Marika Onneksi tiedämme mitä on odotettavissa syksyllä. Tämän viimeisen kuukauden kestämme vaikka aidanseipäinä! Kiitokset kunnanisille remonttirahoista! Toivottavasti mahdollisimman moni Kankaanpään koulu pääsee, ellei ihan remontin keskelle elämään, niin ainakin nauttimaan toimivista korjatuista koulutiloista lähivuosina.

10 10 Kevät tuo, kevät tuo... rakennuttajan Teksti ja kuvat: Hannele Piippo-Fair Kaupungin mittaustoimistolla on viime kuukausina käynyt aikamoinen kuhina. Kaupungin uusimpien omakotialueiden, entisen myllyn lähistöllä sijaitsevan Myllyn ja Kankaanpään Opiston läheisyyteen nousevan Kaivolan, tonttikysyntä on ollut vilkasta. - Myllyn alueen 16 tontista on tällä hetkellä enää kolme jäljellä. Yhteen alueen tonteista tuli jopa 14 hakemusta. Muihin alueen tontteihin on hakemuksia ja varauksia tullut tasaisemmin. Kaivolan alueen 13 myynnissä olevasta tontista on tällä hetkellä neljä vapaana, kertoo kaupungingeodeetti Ilkka Nissinen toukokuun alun tilanteesta. Tonttien hinnat voittavat vertailussa monet kunnat m 2 tontti uusilla alueilla maksaa euroa. Samankokoinen tontti Turun vaikutusalueella sijaitsevassa asukasmäärältään samankokoisessa Naantalissa maksaa euroa. Kolme kertaa väkirikkaammassa Tuusulassa tämä tontti maksaa euroa sijainnista riippuen. Opistonkadulta lähtevän uuden Kaivolankadun varrelle nousee lähivuosina uutta omakotiasutusta. Yksilölliset suunnitelmat esiin Kaupungin rakentamisohjeet määrittelevät eri alueilla yhtenäisen katon kaltevuuden, katemateriaalin, rakennuksen pintamateriaalin sekä kerrosluvun. Kaivolan alueen Mäkituvankadun ympäristö muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen, sillä rakentamistapa on poikkeuksellisen vapaa. Alueella ovat kaikenlaiset rakennustyypit sallittuja, jopa tornitkin. Ohjeiden mukaan rakennusten toivotaan kääntyvän/taipuvan katulinjojen ja rinteiden mukaan ja porrastuvan maaston mukaan täyttöjä ja louhintoja välttäen. Rakennuksille toivotaan yksilöllistä suunnittelua kunkin tontin parhaiden puolien hyödyntämiseksi. Istutusten suhteen tontit pyritään pitämään mahdollisimman luonnonmukaisina. Nurmikentät eivät tälle alueelle sovi. - Toivottavasti näille tonteille nousee yksilöllisiä rakennuksia ja koko alueesta voi siten tulla arkkitehtuurisesti hyvin mielenkiintoinen, sanoo Ilkka Nissinen. Kankaanpään Opiston läheisyydessä sijsaitsevalle Mäkituvankadun alueelle toivotaan yksilöllisiä rakennuksia.

11 11 Jorinoista faktaksi Mieliharmikseni sain viime Viskurista lukea kuinka pakinoitsija irvailee musiikkiopiston muuttuneen lukukausimaksujen korotuksen myötä eliittikouluksi. Koska tämänkaltainen asioiden vääristely loukkaa omaani ja samalla oppilaitoksemme arvomaailmaa, koen, että tehtäväni on kertoa faktatietoa opinahjomme talouden tilanteesta. Musiikkia kohtuuhinnalla Lukukausimaksujen korotus on seurausta kaupungin viimevuosien säästötoimista. Kuitenkin tosiasia on, että kankaanpääläiset saavat vielä musiikinopetuksensa halvemmalla kuin naapurimme (esim. Pori 170 euroa, Parkano 155 euroa, Jalasjärvi 170 euroa ja Huittinen 150 euroa). Suomen musiikkioppilaitosten liitto tutki asiaa, ja vuonna 2003, oli koko maan keskiarvo juuri 150 euroa, joka Kankaanpäässä toteutui vasta vuonna On selvää, että oppilaiden vanhemmille lisäksi kustannuksia tuottavat soittimet ja nuotit ovat Suomessa kalliita, mutta soittimien jälleenmyyntiarvo pitää vuosien saatossa. Soitinhankinnat voi laskea vaikka sijoitukseksi, ja nuoteissa on paljon myös henkistä pääomaa. Väitteet musiikkiopiston opintojen kalleudesta ovat siis mielestäni arvojamme loukkaavia, suhteettomia ja totuutta vääristeleviä! Kannattaa verrata lukukausimaksun hintaa vaikka pariin luistimia. Talous ahdistaa Kun kerran aloin kirjoittamaan raa asta rahasta, haluan kumota muutaman muunkin sitkeästi liikkeellä olevan harhakuvitelman. Vierailija käydessään musiikkiopiston hienoissa tiloissa, saa varmasti vaikutelman hyvinvoivasta ja taloudellisesti tasapainoisesta oppilaitoksesta. Tosiasia on kuitenkin, että musiikkiopisto on jo useamman vuoden ajan kahlannut taloudellisessa suossa. Menneitten vuosien juustohöyläsäästöjen ja viime vuosien piilosäästöjen vuoksi musiikkiopiston talous on alijäämäinen. Ollaan tilanteessa joka tuntuu vain pahenevan vuosi vuodelta. Pahimmalta asiassa tuntuu se, että samanaikaisesti musiikkiopiston tuottamat valtionosuuksien kasvut ovat kaupungin sisäisillä toimilla siirretty muille yksiköille. Vuoden 2000 ja 2005 välisenä aikana musiikkiopistolle ohjatut valtionosuudet kasvoivat yli euroa, kun kaupunki samanaikaisesti lisäsi määrärahojamme alle euroa euroa hävisi siis muiden yksiköiden taloutta pönkittämään. Menoistamme yli 90 % on välillisiä tai suoria palkkamenoja, joten alle 10 % jää opetustyön pyörittämiseen. Kunta-alan asiantuntijat ovat todenneet, että tämän osuuden tulisi olla vähintään n % musiikkiopiston kaltaisessa opinahjossa. Palkat kuopassa Kolmas ihmeellisyys, josta usein saa kuulla, on soitonopettajien hyvät palkat. Tosiasiassa musiikinopettajat ovat palkkakuopassa, johon ei mikään muu ammattiryhmä suostuisi. Ajateltaessa koulutuksen pituutta pitäisi musiikinopettajan palkkatason olla peruskoulun opettajan palkkaa vastaava. Koulutushan alkaa noin 8- vuotiaana. Harjoittelemalla ahkerasti, ja jos lahjakkuus riittää, saat päättötodistuksen opistotasolta vuotiaana. Tämä todistus yhdessä lukiotodistuksen kanssa vasta oikeuttaa sinut hakemaan 3 5 vuotta kestävään ammattikoulutukseen. Opiskeluaikaa tulee siis parhaimmillaan noin 15 vuotta! Ja minkä palkan siitä sitten saa? Musiikinopettajan palkka on huonompi kuin ala-asteen luokanopettajan tai lastentarhanopettajan tai minkä muun tahansa vastaavaa akateemista koulutusta vaativan alan palkat. On itsestään selvää, että työn antoisuus, silloin kun oppilaana on asialleen omistautuva, ahkera ja lahjakas oppilas, on omaa luokkaansa. Mutta tässäkin ammatissa on kyseessä kasvatustyö, ja kaikki sen mukanaan tuomat yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamat sosiaaliset paineet näkyvät samalla tavalla musiikkiopistossa kuin yleissivistävän koulun työssä. Kai Nummelin, apulaisrehtori Kankaanpään musiikkiopisto (ja ylpeä siitä)

12 12 Makuja menneisyydestä Teksti ja kuvat Hannele Piippo-Fair keskiaikaisia ruokakursseja nuorille. Kurssilla käytetyt ruokaohjeet ja Leenan testaamat kuninkaalliset makuelämykset on nyt koottu keittokirjaksi Makuja Menneisyydestä, ruokia ja ruoanvalmistusta 1200-luvulta 1700-luvulle. Kaupunginmuseolle myyntiin tulevan keittokirjan yli 100 ohjetta lisäteksteineen valottavat kiinnostavasti ajan ruokakulttuuria. - Uskonnon vaikutus keskiajalla oli voimakkaimmillaan. Paastopäiviä oli viikossa enemmän kuin lihapäiviä. Paastotessa ei oltu ilman ruokaa, mutta ei syöty lihaa eikä muita eläinperäisiä tuotteita. Tuntuva ero nykypäivän ruokaan on myös ruoka-ainevalikoimassa. Perunan tilalla käytettiin lanttua, naurista ja ohraa. Ja haarukkahan oli kirkonkirouksessa, syötiin sormin ja veitsellä auttaen, kertoo museoamanuenssi Anu Forss. Mämmi ja hernekeitto ovat jääneet pysyviksi muistoiksi meille keskiajalta luvulla erilaiset kastikkeet tulivat muotiin, etikkapullo sekä sinappi ilmestyivät paremman väen pöytämausteiksi. Tukholmassa vuonna 1755 ilmestynyttä keittokirjaa käytettiin ahkerasti myös Suomessa, kunnes ensimmäinen suomenkielinen keittokirja ilmestyi sata vuotta myöhemmin. Suomalaisia reseptejä kirjasta ei löydy. Leena Sivulan mukaan niitä ei löydy mistään. Kirja tarjoaa sen sijaan tilaisuuden istua keskieurooppalaiseen keskiaikaiseen pöytään tai 1700-luvun kuninkaalliseen pöytään. Kukapa ei haluaisi istua Ranskan kuninkaan illallisvieraana. Kesän grillijuhlien vaihtoehdoksi tässä on pari kevyttä kuninkaallista herkkua suoraan Ludvig XV keittiömestarin käsistä. Alkupaloiksi keitettyä parsaa ranskalaisen kirjailija Bernard Fontellen ( ) mukaan. Keitä parsat suolavedessä ja kasta pehmeäksi keitettyyn kananmunaan. Nautitaan paahtoleivän kanssa. - Tämä on takuuvarma ohje. Olen kokeillut sitä monta kertaa ja aina onnistuu, kehuskelee museonjohtaja Leena Sivula kuninkaallista ruokaohjetta. Minä uskon, ja miksen uskoisi, sillä epäonnistuneet kuninkaalle tarjotut ruuat 1700-luvulla tuottivat varmasti kokille suuria vaikeuksia. Leena Sivula on viime kuukaudet maistellut kotikeittiössään Ranskan kuninkaan keittiömestarin ohjeita 1700-luvulta ja tarkentanut niitä nykykeittiön mittoihin sopiviksi. - Jotkut reseptit maistuivat kamalilta, joissakin oli hankalia ainesosia, kuten uutettuja ruusun terälehtiä. Ne piti muuttaa nykykeittiön tarveaineisiin sopiviksi ja vielä sellaisiksi, joita saa paikallisesta kaupasta. Ohjeet kirjaksi Anu Forss on keskittynyt oman harrastuksensa kautta keskiaikaiseen ruokakulttuuriin. Kevättalvella museo järjesti Museonjohtaja Leena Sivulan takuuvarma ohje, Lofileet Shampanjakastikkeessa, on valmista nautittavaksi. Lohifileet lisukkeineen saavat kuohuviinikasteen ennen uunissa hauduttamista.

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla

Eskarin ihana Peppi ja kaverit. uutinen 33. ilman stressiä. uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään. uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla Säkylän kunnan asukaslehti 1/2014 uutinen 2 Helppo muutto takaisin Säkylään uutinen 46 Tarmokas ja tarkka Satu Tietari uutinen 63 Liikuntapiha tehtiin talkoilla uutinen 48 Talo valmiiksi ilman stressiä

Lisätiedot

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa 2 2008 Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6 Kesävinkkejä Vaasasta Sivu 9 uudet toimintamallit kunnissa Tiltu ja aurinko Kuminan kesänumero paneutuu tänä vuonna kahteen teemaan. Ensimmäinen, vakavampi,

Lisätiedot

2/2013 ITUJA. Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti

2/2013 ITUJA. Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti 2/2013 ITUJA Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti Yhteystiedot Toimisto Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Hämeenkatu 28 20700 TURKU Toimisto avoinna arkisin 10.00-14.00 p. 02 277 8778 toimisto(at)itu.fi

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot infralainen Tampereen Infran erikoislehti GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot Sakari Suominen: Infran strategiaprosessi

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää!

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää! 6-7 / 2014 Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5 Vesielämä on kesäelämää! SISÄLLYS 6-7/2014 44 ja Vesivinkkejä altaille, järviin meriin. 68 Neuvotteleeko pääluottamusmies myös papukaijojensa

Lisätiedot

protu s i s ä l l y s Kevään trendiaihe Panttilainaamo mainostaa aggressiivisesti metrossa.

protu s i s ä l l y s Kevään trendiaihe Panttilainaamo mainostaa aggressiivisesti metrossa. s i s ä l l y s 2 Pääkirjoitus 3 Uutiset 4 Lukijalta 5 Puheenjohtajalta 6 Kevätseuranta 8 Totuus rekrytoinnista Tiimit kootaan sokerihumalassa 10 Suuri tilinpäätösratsia Lohdutukseksi: paljon kuvia 15

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

merkonomi Sosiaalisen median kurssi Työnantajan ja työntekijän asialla Vertaisverkoston voima Esimiehen täyskäsi SMYL ry:n jäsenlehti

merkonomi Sosiaalisen median kurssi Työnantajan ja työntekijän asialla Vertaisverkoston voima Esimiehen täyskäsi SMYL ry:n jäsenlehti merkonomi s New SMYL ry:n jäsenlehti 13 Sosiaalisen median kurssi Työnantajan ja työntekijän asialla 5 10 Vertaisverkoston voima 13 Esimiehen täyskäsi 14 Pääkirjoitus Inflaatio tulee - oletko valmis? Vuodet

Lisätiedot

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille!

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! 250 Tampere 2/2014 Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 3/2014 ilmestyy viikolla 37-38 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai henkilöstä,

Lisätiedot

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20

Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona. Elisa tuntee. Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2011 Kirsti viihtyy orkesterimuusikkona aseptiikan Elisa tuntee lain Hiljaisen tiedon siirtoa parannettava s.6 Ilmoittaudu henkilöstöpäivään s.20 PÄÄKIRJOITUS MAALISKUU

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Tieto 105 Maaliskuu 2011

Tieto 105 Maaliskuu 2011 Tieto 105 Maaliskuu 2011 NOKIAN JHL RY 105 HALLITUKSEN JÄSENET V. 2010-2011 Puheenjohtaja: Vaimare Aila työ 03 3118 8654 Varapuheenjohtaja: Ojala Pentti työ puh: t. 040 779 9065 Sihteeri: Leinonen Paula

Lisätiedot

3 / 2013. Jäsenkysely: Päiväkoteihin vaaditaan pienempiä lapsiryhmiä. tykkää työstään

3 / 2013. Jäsenkysely: Päiväkoteihin vaaditaan pienempiä lapsiryhmiä. tykkää työstään 3 / 2013 Jäsenkysely: Päiväkoteihin vaaditaan pienempiä lapsiryhmiä Taitava taru tykkää työstään sisällys 3/2013 16 aamuvuoro Lähihoitaja Arja Kauppisen KYS:ssa. 22 pysymään Väitöskirja kertoo, miten hoitajat

Lisätiedot