Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006"

Transkriptio

1 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti

2 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin saatavissa opiston oppilaiden musiikki/tanssiesityksiä. Salivaraukset puh Näytteitä vanhemmasta suomalaisesta musiikkisanastosta ja kielenkäytöstä. Musiikillisia kaunistuksia eli maneereja ovat: Kaksoiskäänne, lirinä, jälkikäänne, pikalirinä elikkä prallirinä, mordent elikkä vähennetty lirinä, kaksoislirinä ja lirinäjakso. Pralltriller, ylähele korukuvio, joka ohimennen nopeasti näpäyttäen koskettaa runkosävelen ohella sen yläsekuntia. Sisällysluettelo Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikki jokamiehenoikeutena Tehdään kurssitutkinto ei vaan tasosuoritus Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan Oman talon oppilaita Nykytanssi innostaa oppimaan uusia asioita Tanssin olen siis olemassa! Bändiviikon satoa Musiikkimessut, Pietarilaiset Lahdessa Musisointia Hollolassa, Tunnelmia ennen konserttia Muskarilaisia Uutisia syksyltä 2006 Musiikkiaiheinen ristikko Toimitus Juha Pulkki Lehden taitto Marja Tikka Painatus Kirjapaino Markprint Lahden musiikkiopisto Hämeenkatu 4, Lahti kanslia (03)

3 Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikkikasvatuksella on maassamme pitkät ja ansiokkaat perinteet, eikä ole sattumaa, että pienestä Suomesta on asukaslukuun nähden maailmalla paljon kansainvälisiä taiteilijoita, kapellimestareita ja muusikoita. Musiikkioppilaitoksilla on tässä työssä aivan keskeinen asema. Tuhannet lapset ja nuoret aloittavat vuosittain tavoitteellisen musiikkiharrastuksen, mikä usein kestää ajallisesti koko lapsuuden ja nuoruusiän. Musiikkiopistoissa annettavan opetuksen kivijalka perustuu opettajan ja oppilaan kahdenkeskiseen suhteeseen. Tälle suhteelle ja kotien yhteistyölle rakennetaan kaikki muu musiikkiopistoissa annettava koulutus, yhteismusisoinnit, esiintymiset, teoriaopinnot ym. Koulutusmuotona tämä on ainutlaatuinen ja tarjoaa valtavat mahdollisuudet lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Suomessa toimii tällä hetkellä lähes sata musiikkioppilaitosta, jotka saavat lakisääteistä valtionosuutta. Suuri osa näistä on kunnallisia eli kuntien ylläpitämiä. Lahden seudulla opetus on perinteisesti hoidettu yksityisten tahojen ylläpitämänä. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että taloudellisesti tehokkaasti hoidettu opetus on merkittävästi huonommassa asemassa kuin kunnallisissa oppilaitoksissa. Kuntien maksuosuuksilla katetaan keskimäärin noin puolet kaikista kustannuksista, oppilasmaksuilla ja valtion avustuksilla katetaan loput. Kuntaosuuksilla on aivan keskeinen asema, sen määrä vaikutta suoraan oppilasmaksuihin sekä oppilasmääriin. Kuntien avustukset ovat viime vuosina Lahden seudulla laskeneet. Nyt kuitenkin näyttäisi ilahduttavasti siltä, että pohja olisi saavutettu ja suunta olisi jatkossa ylöspäin. Tässä on varmasti keskeisenä ollut oikean tiedon saanti oppilaitosten toiminnasta Täytyy muistaa, että tavoitteellinen, tasolta toiselle etenevä soittoharrastus vaatii useiden vuosien ponnistelun ja tasapainoisen talouden. Säästöjä on jouduttu etsimään ja sopeuttamaan toimintoja, mutta varsinainen opetustyö vaatii aikansa: yhdeksän vuoden opintoja ei voi suorittaa kolmessa vuodessa. Musiikkioppilaitokset näyttäytyvät ulospäin lähinnä oppilaskonsertein. Tämä ei ilmeisesti riitä olennaisen tiedon jakamiseen koulutustoiminnasta. Olisikin suotavaa, että kaikki toiminnan piirissä olevat henkilöt myös vanhemmat olisivat sanansaattajina kertomassa ulkopuolisille tahoille siitä, mitä musiikinopiskelu merkitsee opiskelijoille. Näin myös päättäjät saisivat lisätietoa ja ymmärrystä asian tärkeydestä. pikalirinä Juha pulkki Rehtori Olen syntyisin Sippolan kirkonkylän liepeiltä eli maalta kuten suurin osa ikäpolvestamme. Ollessani pikkupoika 50-luvulla tätini toi merillä ollessaan meille italialaisen pianohaitarin ja isälläni oli aivan ilmeisesti se tarkoitus että minä opettelisin sitä myös soittamaan. Naapurin nuori isäntä osasi jollakin tapaa soittaa hanuria ja hän yritti vähän ohjata mutta eihän siitä mitään tullut. Minulta puuttui intoa eikä opetuskaan varmaan ollut tarkoitusta vastaavaa. Soittajaa minusta ei tullut vaan musiikin harrastus suuntautui sitten laulun puolelle. Ensimmäisen kerran liityin mieskuoroon alle 20-vuotiaana siellä kotipuolessa ja vuodesta 1968 lähtien olen sitten laulanut mieskuorossa; ensin KYL: ssä, sitten Lahden Mieskuorossa ja Haminan Mieslaulajissa ja nyt viimeiset 24 vuotta jälleen Lahden mieskuorossa. Todettakoon että nämä kaikki kuorot ovat harjoitelleet maanantai-iltaisin. Lahden mieskuoron puheen-johtajana toimin 4 vuotta 80-luvun loppupuoliskolla. Viihteellistä sekakuorolaulua olen harrastanut yli 20 vuotta Nordean työpaikkakuoron riveissä. 80-luvun loppupuolella tyttäreni aloitti Lotilassa musiikkiluokilla ja kohta myöskin pianon soiton Lahden Musiikkikoulussa. Ja ei aikaakaan kun olin mukana näiden toiminnassa. Musiikkiluokkien Tuen hallituksessa ja puheenjohtajana olin 90-luvun alussa ja samoista ajoista lähtien olen kuulunut myös nykyisen Musiikkiopistomme hallitukseen. Valintaani vaikutti varmasti myös päivätyöni rahoitusasioiden parissa. Oppilaitoksen kehitys musiikkikoulusta musiikkiopistoksi on ollut määrätietoista. Matkalla on ollut sekä ylä- että alamäkeä. Huippuhetkiä ovat olleet sekä Vapaudenkadun tilojen valmistuminen että nykyisen Hämeenkadun omien tilojen vihkiminen käyttöön. Eräs ratkaiseva vaihe oli oppilaitoksen saaminen valtionavun piiriin kun taas kuntapuolen vaikeudet ovat heijastuneet myös musiikkiopiston rahoitukseen. Positiivista tällä hetkellä on että Lahden kaupungin rahoitus on jälleen kasvulinjalla. Lukukausimaksu on tällä hetkellä niin korkea että se etenkin useamman lapsen perheissä tuntuu todella kukkarossa. Tilakysymykset ovat tällä hetkellä kunnossa ja meillä on aivan upea konserttisali, joka on myös löytänyt käyttäjiä musiikin ulkopuolelta. Suuren investoinnin vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja joudumme jatkamaan tarkan markan politiikkaa vielä näin euroaikanakin. Toimintaa pitää pystyä kuitenkin edelleen kehittämään, jotta se vastaa kunkin hetken yhteiskunnallisia tarpeita. Täytyy vain toivoa että syntyvyys Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla on sopivassa myötätuulessa tulevina vuosina, jotta meillä riittäisi oppilaspohjaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Henkilökohtaisesti nautin tällä hetkellä eniten seuraamalla vuoden ikäisen tyttären tyttären Carlotan kehitystä ja kaikki merkit viittaavat siihen että jälleen on kasvamassa hyvää oppilasainesta musiikkiopistoon; polvet notkuvat musiikin tahdissa ja hyräily sujuu ilman sanojakin. Muskarissa käyntikin on jo aloitettu. Jorma Kujala Kirjoittaja on Lahden musiikkiopiston hallituksen pitkäaikainen jäsen

4 pikalirinä Musiikki jokamiehenoikeutena SML:n puheenjohtajan tervehdys Pohjolassa on ollut tapana voida käyttää hyväkseen luontoa omiin tarpeisiinsa marjastamalla, sienestämällä tai vaikkapa uimalla koskemattomassa luonnossa. Tätä ikimuistettavaa nautintaoikeutta on kutsuttu jokamiehenoikeudeksi. Oikeutena se on melko ainutlaatuinen, lähinnä Suomessa ja Ruotsissa sovellettu käyttöoikeus. Pohjolassa on myös muita ainutlaatuisiksi koettuja käytäntöjä, esim. julkisuusperiaate joka on eräänlainen demokratian kulmakivi. Tätä pohjoista ulottuvuutta on EU:ssa ihmetelty ja myös kauhisteltu, mutta me koemme sen melko luonnolliseksi tavaksi hoitaa asioita. Musiikinopetus on maassamme järjestetty ainutlaatuisella tavalla: valtio ja kunnat osallistuvat opetuksen rahoitukseen jokseenkin kokonaisvaltaisesti, noin 2/3 oppilaitoskohtaisista menoista katetaan julkisin varoin. Musiikkioppilaitosten syyspäivillä Kuopiossa marraskuussa tätä pohjoiseksi ulottuvuudeksi kutsuttua tapaa kiitteli edustajia 25 Euroopan maasta samalla kun he tutustuivat opetustyön hedelmiin SML:n 50-vuotisjuhlakonsertissa sekä Nuori soittaa tapahtumassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Syystäkin voimme olla ylpeitä musiikkikasvatuksestamme. Mutta, juuri tästä syystä meidän on edelleen ponnisteltava ja tehtävä työtä tämän yhteisen hyvän puolesta. Kehittyvässä yhteiskunnassa julkinen raha on poliitikkojen lempilapsi ja vaaliteemana säästökohde, näin eduskuntavaalien alla. Mikään ei ole pysyvää jos ei pidä huolta jatkuvuudesta. SML on suomalaisen musiikkikasvatuksen etujärjestö. Sen tehtävä on luoda jatkuvuutta mutta myös olla esimerkkinä taiteen perusopetuksen muille järjestöille miten taidekasvatus on organisoitavissa. Ensi huhtikuussa SML kokoontuu Lahden musiikkiopiston isännöimille kevätpäiville. Silloin tutustumme yhdessä Lahden musiikkiopiston toimintaan ja jatkamme yhteistä työtämme musiikkikasvatuksen hyväksi. Haluan jo etukäteen kiittää Lahden musiikkiopistoa siitä että se tarjoaa SML:lle puitteet kokouksen pitämiseksi. Musiikki säilyttäköön paikkansa perusoikeuksien joukossa ja suomalaisena jokamiehenoikeutena, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Leif Nystén puheenjohtaja Suomen musiikkioppilaitosten liitto Tehdään kurssitutkinto Kurssitutkinto, tasosuoritus, taitotaso... Mitä ihmettä Lahden musiikkiopistossa oikein suoritetaan? Suomen musiikkioppilaitosten liitto halusi muuttaa opiskelua musiikkioppilaitoksissa entistä oppilaslähtöisemmäksi ja positiivisia kokemuksia antavaksi. Monella edellisten polvien musiikkiopistolaisilla on karvaita muistoja kurssitutkintojen suorittamisesta. Kädet hikoillen, sydän pamppaillen ja pelosta täristen on kiivetty estradille soittamaan vaikeita kappaleita, jotka on osattu enemmän tai vähemmän hyvin. Mielikuva kurssitutkinnoista on usein ollut negatiivinen niilläkin, jotka eivät ole itse niitä koskaan suorittaneet. Soiton- ja laulunopiskelun olisi kuitenkin tarkoitus olla mukavaa, joskaan vaivatonta ja helppoa se ei aina ole. Vaivannäkö ja harjoittelu, joskus kiukunpuuskatkin soittimen ääressä kuuluvat asiaan, mutta vaivannäön jälkeen pitää saada nauttia onnistumisen kokemuksista. Ennen suoritettiin kurssitutkintoja. Niiden nimi saattoi jo saada aikaan sen, että soittaja kokee olevansa tutkittavana, syynättävänä ja arvosteltavana, vaikka lautakunnalla olisikin ollut aivan toisenlainen ajatus tilanteesta. Uusi termi tasosuoritus kertoo siitä, että oppilas etenee tasolta toiselle suorittamalla soittonäytteen. Kuten vanhoja kurssitutkintoja, on tasosuorituksiakin soittimissa perustasolla kolme, laulussa ja musiikkiopistotasolla kaikilla instrumenteilla yksi. Soittajan iästä, etenemistahdista ja instrumentista riippuu, milloin tasosuorituksia tehdään. Tasosuoritusten sisältö vaihtelee instrumenteittain. Musiikkiopiston perutason päättösuoritus (tasosuoritus 3) pyritään muuttamaan konsertinomaisemmaksi kuin aikaisemmin, samoin opistotason suoritus. Ideana on luoda pieni konsertti, jossa oppilaan omat vahvuudet ja osaamisalueet pääsevät esille. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan ei vaan Tasosuoritus on tutustuttava eri musiikin lajeihin ja aikakausiin, joten sekin on otettava suoritusohjelmaa laatiessa huomioon. Mikä sitten on taitotaso? Taitotasojärjestelmä on musiikkiopistossamme kehitetty kuuden portaan ohjelma, joka johdattaa pienin askelin kohti musiikin tuntemista ja oman instrumentin hallintaa. Taitotasot kehitettiin jo ennen kuin uudet tasosuoritusohjeet tulivat, joten termien samankaltaisuus johtuu valtakunnallisesta uudistuksesta. Musiikkiopistossa haluttiin kuitenkin pitää itse kehitetty termi käytössä. Taitotasot suoritetaan luokassa omalle opettajalle, joka laittaa merkinnän suorituksesta esimerkiksi opintokirjaan. Taitotasojen suorittaminen on leppoisaa ja vailla suorituspaineita, mutta asiat pitää osata. Miksi sitten suoritetaan ylipäätään yhtään mitään? Ensinnäkin lainsäätäjän näkökulmasta musiikkiopistossamme annetaan laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Se on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Jotain on siis suoritettava. Kun koko valtakunnassa suoritetaan samoja tasosuorituksia, on oppilaitoksesta toiseen siirtyminen helpompaa. Lisäksi tasosuoritukset ovat jatko-opintojen ehto. Tärkeää on myös se, että oppiminen tarvitsee tavoitteita. Vuosien mittaan me opettajat olemme huomanneet, että vasta pienen paineen alla ja suorituksen edessä oppilas kaivaa itsestään esiin parhaan osaamisensa ja ylittää itsensä. Sen tietää varmasti jokainen soittaja, joka on joskus suorittanut jotain. Siksi tasosuoritukset ja taitotasot ovat tärkeitä: ne ovat välineitä matkalla tavoitteeseen. Siihen, että soittaminen on mukavaa ja palkitsevaa. Soittamalla ja laulamalla voi parhaimmillaan ilmaista itseään paremmin kuin millään muulla tavoin. Johanna Hasu pianonsoitonopettaja Lahden musiikkiopisto

5 Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan vasemmalta: Antti Ahonen, Valpuri Survonen, Boriss Seissonen, Ykä Rakkolainen Yhteistä leikkiä Lahden musiikkiopisto on lähes perustamisestaan saakka järjestänyt säännöllisesti, kaksikolme kertaa vuodessa, musiikki- ja tanssileirejä oppilailleen. Leirit on järjestetty yhteistyössä Lahden Seurakuntayhtymän kanssa, alkuvuosina Upilan ja Parinpellon leirikeskuksissa, viime vuosina Siikaniemen kurssikeskuksessa. Siikaniemen kurssikeskus Siikaniemen kurssikeskus sijaitsee Hollolan kirkolla, n. 17 km Lahdesta länteen. Siellä on erinomaiset puitteet leirien järjestämiselle, majoitustilaa kahdessa rakennuksessa yli 100:lle hengelle ja oivalliset harjoitustilat niin orkestereille kuin tanssiryhmille. Päärakennuksessa on 200-paikkainen kirkko/juhlasali, jossa olemme järjestäneet leirien päätöskonsertit. Kurssikeskuksessa on oma keittiö, olemme aina saaneet nauttia hyvästä ruoasta. Lisätietoja kurssikeskuksesta os. Leirit Leirille osallistuu yleensä lasta, jousi- ja puhallinsoittajia, kitaristeja, pianisteja, lyömäsoittajia ja tanssijoita sekä 6-10 opettajaa. Perheen pienimmät ovat voineet osallistua viikonlopun viettoon halutessaan myös päiväleirin muodossa. Seurakunnan taholta olemme saaneet avuksemme ohjaajia sekä isosia, jotka vastaavat pääosin lasten ja nuorten iltaohjelmasta sekä lauantain liikunnasta. pikalirinä Siikaniemen kurssikeskuksen päärakennus

6 Lisää leiritunnelmia... Ohjelma Viikonloppuleirit alkavat aina perjantaisin klo 17 ruokailulla, jonka jälkeen on majoittuminen ja harjoitukset. Illalla kaikille yhteistä ohjelmaa. Lauantaisin on aamu- ja iltapäivisin parin tunnin harjoitukset. Ohjelmaan sisältyy myös ulkoilua ja leikkejä, illalla yhteistä ohjelmaa. Käytössä on myös päärakennuksessa sijaitseva uima-allas sauna-osastoineen. Sunnuntai kuluu viimeisten harjoitusten ja siivouksen/pakkauksen merkeissä ja leiri päättyy klo 13 alkavaan päätöskonserttiin. Atro Niemeläinen ja Juri Gruljov Matti Liski ja Juho Vuorikko Evgenina Tetjorkina ja Marine Oganesjan Anastasia Pashina ja Josefiina Ala-Seppälä Musiikillinen pääpaino on yhteismusisoinnissa ja oppilaista kootaan erilaisia orkestereita ja ryhmiä, jotka valmistavat muutaman esityksen päätöstilaisuuteen. Leiri onkin erinomainen paikka sosiaalisten taitojen hiomiseen ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Musiikki- ja tanssileiri Leiriympäristö on myös mitä mainion paikka erilaisten vierailujen toteuttamiseen. Tämän syksyn leirille saimme vieraaksi oppilaita ja opettajia Narvasta, Krenholmin Musiikkikoulusta. Narva on Lahden ystävyyskaupunki Virossa, jossa pääkielenä on venäjä. Kitaransoitonopettaja Boriss Seissonen toimi tulkkina, mutta joka tilanteeseen hänkään ei ehtinyt. Oppilaat sijoitettiin leirin orkestereihin ja musiikki oli luonnollisesti heti yhteinen kieli. Eivätkä kielivaikeudet tuntuneet haittaavan liiemmin lasten muitakaan yhteisiä tekemisiä. Seuraavaa vierailu saattaa toteutua jo ensi keväänä. Kevätleiri 2007 Seuraavalle leirille, joka järjestetään , saamme vieraaksemme jousisoittajia Keski-Karjalan musiikkiopistosta. Vierailu on jatkoa yhteistyölle, joka alkoi jo viime keväänä, kun Lahden musiikkiopiston jousiorkesterit vierailivat Kiteellä, jossa järjestettiin orkestereiden yhteinen konsertti. Yhteistyö on ollut mielenkiintoinen ja haastava: oppilaitosten opettajat ovat suunnitelleet ja harjoittaneet orkestereiden yhteisen ohjelman tahoillaan, joka sitten treenataan yhdessä esityskuntoon muutamalla harjoituksella. Ainakin Kiteellä tässä onnistuttiin mainiosti ja jäämme innolla odottamaan kevään leiriä. 10 pikalirinä Juha Pulkki

7 OMAN TALON OPPILAITA Annika Tuoresjärvi Hei! Olen 10-vuotias Annika Tuoresjärvi. Olen soittanut kolme vuotta musiikkiopistossa harmonikkaa. Opettajani on Juha Saarinen. Ensimmäisellä tunnilla suurin piirtein tutustutaan, mutta kyllä kokeillaan vielä soitinta. Soitin ensimmäisissä harjoituksissa Juhalta lainatulla pienellä harmonikalla. Pian äiti kuitenkin osti minulle normaalinkokoisen harmonikan. Esiinnyinkin jo ensimmäisenä vuotena jonkin verran. Meillä oli silloin tällöin yhteissoittoa Reetan, Anna-Marin ja Johannan kanssa. Toisena vuonna yhteissoittoon tuli Anni. Toisen vuoden lopussa olin jo edistynyt paljon. Tänä vuonna olen päättänyt harjoitella enemmän aktiivisesti. Ilman opettajaani en olisi ehkä päässyt näin pitkälle. Terveisin, Annika. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Annikan harmonikansoittoon Lahden musiikkiopistossa. Annika aloitti musiikkiharrastuksensa täällä Hollolassa. Ensin hän kävi musiikkileikkikoulussa ja sitten kaksi vuotta Leena Pulkin johdolla kantelevalmennuksessa. Annika harrastaa paljon liikuntaa, joten harmonikansoitto tasapainottaa hyvin muita harrastuksia. Kerran viikossa tapahtuva soittotunti sopii hyvin meidän perheelle, koska asumme Hollolassa ja kuljetamme Annikaa autolla Lahteen. Juha Saarinen on ollut hyvin kannustava opettaja Annikalle. Aina on ollut mukavaa mennä harmonikansoittotunnille. Terveisin, Annikan äiti. Hei! Olen Sara Sylvia Väätäjä, nykyään 16-vuotias lukiolainen ja musiikkikoulun peruskurssit käynyt musiikkiopistolainen. Aloitin pianon epämääräisen pimputtelun ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Siitä on jo niin kauan etten muista, milloin se tarkalleen tapahtui. Pikkusiskolle annettiin pianotunteja ja minä halusin myös. Alkoi kova harjoittelu (joka tyypillisesti on laantunut tässä vuosien varrella) ja kolmas peruskurssi tuli suoritettua 8. luokan keväällä. Nykyään aikaa tuntuu olevan aivan liian vähän harjoitteluun, vaikka intoa kyllä löytyisi. Meille muutti syksyn alussa uusi pianokin! Kuuntelen todella paljon radiota ja muutenkin populäärimusiikkia. Klassisen puolelle mennään vain soittamalla. Harrastan mielelläni varsin paljon muutakin kuin musiikkia. Olen täydellä sydämelläni mukana Pelkät Vompatit -nimisessä improvisaatioteatteriryhmässä, tykkään piirrellä, neuloa ja joskus käyn parantelemassa fyysistä valmiuskykyäni aikidotunneilla. Peruskoulun jälkeen pääsin Tiirismaan lukion musiikkilinjalle. Olen vahvasti sitä mieltä, etten kestäisi lukiota ilman musiikkipainotteisuutta, sillä musiikki luo loistavan vastapainon fysiikan tai historian pänttäämiselle. Koulussa opiskelen kuoro- ja yksinlaulantaa, kitaransoittoa ja bändityöskentelyä. Tulevaisuudensuunnitelmani ovat vielä aivan auki, mutta musiikkialalle tuskin lähden. Toivon pianonsoiton kuitenkin pysyvän rakkaana harrastuksena läpi elämän. Sara Väätäjä Jussi soittaa kitaraa Olen Jussi Koski-Laulaja ja soitan kitaraa. Aloitin musiikin opiskelun 1-vuotiaana muskarissa. Asiaan ehkä vaikutti se, että äitini on musiikkiluokanopettaja. Kitaransoittoni alkoi varmaankin siitä, kun isoveljenikin soitti kitaraa. Pidin myös kitaran äänestä. Aloitin soitinvalmennuksessa ja sen jälkeen pääsin Sirpan oppilaaksi. Nykyään käyn kitaratuntien lisäksi myös perustaso 3 musiikinteoriassa. Olen viidettä vuotta Hollolan musiikkiluokalla ja soitan siellä sähkökitaraa ja bas- soa. Soitan kitaraa myös omaksi ilokseni. Kuuntelen paljon musiikkia. Lempibändejäni ovat Foo Fighters, The Hives, Iron Maiden, Audioslave ja Metallica. Miksi soittaa kitaraa? Kitaralla voi soittaa kaikenlaista musiikkia: klassista, metallia, rockia, bluesia, jazzia jne. Kitaraa on helppo kantaa mukana ja sitä voi soittaa kaikenlaisissa paikoissa: kotona, leireillä, sukujuhlissa jne. Monet ihmiset myös pitävät kitaran äänestä. Jussi Koski-Laulaja Ville ja Mikko ovat veljeksiä Ville, 13 vuotta, on soittanut pianoa 6-vuotiaasta ja Mikko, 11 vuotta, aloitti soittamisen 7-vuotiaana. Villen mielestä soittaminen on ihan kivaa ja tavoitteena on saada puuttuvat tutkinnot suoritettua. Läksyjen teosta äiti joutuu usein muistuttamaan. Pianon lisäksi Ville soittaa sähkökitaraa ja rumpuja, bandissäkin olisi kiva soittaa, jos sellaiseen pääsisi. Klassinen musiikki on ok pianonsoitossa, mutta kotona en sitä kuuntelisi vaan kuuntelen heavy metal a, tuumaa Ville. Musiikkiopiston konserteissa oma esiintymishetki on mahtavaa, itse esiintyminen on Villen mielestä kivaa. Mikko on esiintymisestä toista mieltä, muuten konserteissa on kiva käydä. Mikon tavoite on suorittaa perustaso 2. Mikko huolehtii hyvin läksyistä ja kun osaa, soittaminen on kivaa. Veljekset käyvät Tiirismaan Englanninkielisillä Luokilla, jossa opetuskieli on englanti. Poikien kaveripiirissä vain muutama poika soittaa jotain instrumenttia. Molemmat pojat harrastavat laskettelua ja softaavat, omakotitalon pihassa on kiva hyppiä jättitrampoliinissa kavereiden kanssa. Ville ja Mikko Saikko 12 pikalirinä

8 OMAN TALON OPPILAITA Musiikista elinaikainen voimavara Olen Aliina Lindroos, 18v. laulunopiskelija Yhteiskoulun lukiosta. Musiikki on johdattanut minua sinne sun tänne, mutta Lahden musiikkiopisto on nykyään se johtava auktoriteetti, joka ylläpitää entisiä taitoja ja opettaa uutta niin musiikin käytännössä kuin teoriassakin. Musiikillinen historiani alkoi vuoden 1991 paikkeilla konservatorion musiikkileikkikoulussa. Kolmannella luokalla aloitin Salpakankaan ala-asteen musiikkiluokilla ja viulunsoitto ilmestyi elämääni. Opettajanani toimi setäni Reijo Korhonen Vaasan kaupunginorkesterista. Tuohon aikaan olin vielä niin rauhaton harrastusten suhteen, etten osannut keskittyä tärkeimpään, vaan ahmin soiton lisäksi uintia, jalkapalloa ja lukemista. Ajan sekä panostamisen puute saivat pikku tytön pikku hiljaa luopumaan viulusta, eikä aikaakaan kun löytyi tanssi. Showjazz ja muut tanssin alalajit veivät sydämeni, ja harrastus onkin säilynyt tähän päivään saakka. Siispä keskityin musiikin osalta lähinnä kuoroon. Ala-asteen lukuisat hetket konserttien, kuoron ja yleisen musisoinnin merkeissä ovat jättäneet pysyvät jäljet persoonaani, enkä vaihtaisi musiikkiluokilla oloa pois mistään hinnasta. Harmikseni yläasteella musiikkiluokkatoiminta ei enää oppilaiden vähyydestä johtuen jatkunut. Onneksi sentään tanssiminen ja musiikin aktiivinen kuluttaminen pitivät yllä rytmitajua ja yleistä musikaalisuutta. Peruskoulun loppuvaiheilla iski kamala ikävä päästä tekemään jotakin konkreettista musiikin kanssa. Kesti jonkin aikaa kerätä rohkeutta, ja tarttua takaisin yhteen mielipuuhistani: lauluun. Nyt pääaineenani onkin laulu ja sivussa käyn nauttimassa teoriaa. Yksityistuntien lomassa yhteiset säestystunnit muiden lauluoppilaiden kanssa tuovat mukavaa vaihtelua opiskeluun. Leena Pulkin lauluopetuksessa olen saanut kaivaa vanhat opit esille sekä oppinut kokonaan uusia puolia laulamisesta. Eikä siinä kaikki. Jo toisena lukuvuotenani voin riemukseni todeta, ettei opetus ole jäänyt vain tietotaito-tasolle. Tunnit ovat kuin terapiaa: lujittavat (musiikillista) itsetuntemusta ja ovat oiva Aliina Lindroos piristys arkeen. Toki työtä on tehtävä ja vaivaa nähtävä, mutta harvemmin hampaita kiristellen. Koska laulajan instrumenttina on kokonaisuudessaan oma keho, on laulaminen muutakin kuin pelkkien äänihuulien työllistämistä. Yleishyvä kunto, kehonhallinta ja tekniikka ovat vasta pohja. Itseään ja vointiaan on tarkkailtava ja kuunneltava, jotta ääni kulkisi parhaalla mahdollisella tavalla. Todettakoon, kun musiikin kipinä syttyy kerran, ei ole enää vanhempana vastaan sanomista. Musiikki on etuoikeutemme ja rikkaus siinä missä muukin koulutus. Siispä pikkuiset ja suuremmat oppijat, kehotan pitäytymään harrastuksessanne niin kauan kuin suinkin mahdollista. Saattaa tulla hetkiä, jolloin harjoittelu ei maistu tai kyllästyttää, mutta silloin on hyvä muistaa kaikki ne iloiset kokemukset, hauskat hetket soittotoverien kanssa tai vaikkapa opettajan kehut. Uskon, että musiikista kehittyy varmasti monelle meistäkin elinaikainen voimavara. Oppia ikä kaikki! Kolmannen polven kitaristi Olen Otto Hietala, 13 -vuotias kitaransoittaja Hollolasta. Olen opiskellut kitaransoittoa Lahden musiikkiopistossa ekaluokkalaisesta, eli seitsemän vuotiaasta asti. Olen jo kolmannessa polvessa kitaransoittaja. Pappa soittaa kitaraa, samoin isä ja nyt minä. Ja papan kertoman mukaan jo papan äiti soitti mandoliinia. Opettajani on Sirpa Johansson. Sirpa on tarkka, huolellinen ja rauhallinen opettaja. Opiskelut ovat sujuneet mukavasti. Soittotunneilla käyn kaksi kertaa viikossa, orkesterissa ja omalla soittotunnilla. Lisäksi musiikin teoriaopinnoissa on menossa neljäs vuosi. Musiikkiopistolla vierähtää siis tiistai- ja keskiviikkoillat. Läksyt Tim Fabritius ehdin yleensä tehdä ennen tunteja. Tämän musiikkiharrastuksen myötä siirryin yläasteelle Lahden yhteiskouluun musiikkiluokalle. Kotona soitellen soittoläksyjen lisäksi yhdessä isän ja pikkuveljen kanssa (joka soittaa muuten rumpuja). Kitaran otan esille melkein joka ilta. Ja musiikkileirit on ihan parasta. Edellisellä leirillä olin sormi kipsissä, mutta ei se soittoa haitannut. Yhteismusisointi muiden soittajien kanssa on erittäin kivaa. Elämä on mukavan musapitoista. Terveisin Otto Hietala Otto Hietala Hei! Minun nimeni on Tim Fabritius ja ikäni on 10 vuotta. Käyn kivimaan ala-asteen 4c luokkaa. Soitan baritonitorvea musiikkiopistossa. Harjoittelen puoli tuntia päivässä, ellen ole matkoilla. Soitan junioripuhkussa, se on kivaa ja siellä saa uusia kavereita. Harrastan musiikin lisäksi uintia. Tietokonepelit ja Harry Potter myös kiinnostavat. Unelma-ammattini ovat poliisi, palomies ja arkkitehti. Kaikille pikalirinän lukijoille hyvää jatkoa! Tässä Timin kuulumisia keväällä 06.Valitettavasti juttu jäi kevään lehdestä pois. Syksyllä Tim muutti Järvenpäähän, jonne lähetämme paljon terveisiä! 14 pikalirinä

9 OMAN TALON OPPILAITA Kymmenen vuotta (lähes), eikä suotta! Lähes kymmenen musiikkiopistovuoden jälkeen lähden hakemaan uusia haasteita elämääni pääkaupunkiseudulta. Hurjasti hyviä muistoja mahtuu näihin vuosiin! Suuria mullistuksiakin tapahtui, niistä päällimmäisenä mielessä muutto Vaparilta uusiin hienoihin tiloihin Hämeenkadulle. Muistaako joku vielä sen pienen salin, missä pidettiin musiikki-illat ja missä orkesterit harjoittelivat? Taisi olla pienempi kuin monet luokat uudessa talossa. Erilaiset tapahtumat, konsertit, leirit ja matkat jäävät mieleen pitkäksi aikaa, mutta eniten tulen varmasti kaipaamaan ihmisiä, joihin olen tutustunut tänä Aino Saramäki aikana. Pitääkin varmaan tulla keväällä opistolle joskus vakoilemaan, mitä oppilaille, orkesterilaisille ja henkilökunnalle kuuluu. Mutta siihen asti toivotan kaikille mukavaa jatkoa lukuvuodelle ja työintoa! Terveisin Miina Pöyhtäri Hei! Olen Aino Saramäki, 15-vuotias huilunsoittaja Hollolasta. Olen soittanut huilua nyt noin 4 vuotta ja mielestäni se on kivaa. Välillä tietysti harjoitteleminen kotona voi tuntua tylsältä. Alussa soittaminen oli vähän vaikeaa, kun ei osannut kaikkia ääniä. Ylä-äänet olivat erityisen vaikeita, mutta nyt ne sujuvat. Soitan myös puhallinorkesteri Puhkussa. Olen soittanut siellä Miina Pöyhtäri nyt noin 3 vuotta ja se on ihan kivaa. Konsertit pari kertaa vuodessa ovat pitkän harjoittelun huipentuma. Olen saanut orkesterista myös uusia kavereita. Mielestäni musiikki on hyvä harrastus ja suosittelen orkesterissa soittamista kaikille halukkaille. Hauskaa talven ja joulun odotusta kaikille! Veronika Salmio Hei! Nimeni on Veronika Salmio ja olen nyt 8 vuotta vanha. Olen harrastanut viulunsoittoa jo neljävuotiaasta asti. Minusta on kiva soittaa viulua, koska siinä on niin kaunis ääni. Vaikeinta viulunsoittamisessa on se, että jousen ja sormien pitää osua tarkasti oikeille paikoille. Harrastan myös balettia musiikkiopiston tanssilinjalla sekä soitan orkesterissa Annukka Nevalaisen johdolla. Annukka on myös viuluopettajani. Balettiopeni on Sari Jäppinen. Tykkään molemmista opeistani todella paljon ja suosittelen muillekin viulunsoittoa! Taika Lehtikangas tanssii balettia Musiikkiopiston tanssilinjan varhaiskasvatuksen parissa, 4-8 vuotiaille suunnatuissa lasten tanssin, esibaletin ja alkeisbaletin ryhmissä, opiskelee tänä lukuvuonna 70 oppilasta. Yksi heistä on Taika Lehtikangas, 8 vuotta. Taika aloitti tanssiharrastuksen esibaletissa 7 vuotiaana ja tänä vuonna hänen opintonsa jatkuvat alkeisbaletissa. Taika kertoo, että hänen mielestään kaikki balettiliikkeet ovat tosi kivoja. Viime kevätnäytöksessä Taika esitti yhdessä tanssitovereidensa kanssa auringonkukkia ja vähän isommat tytöt olivat kukkaistyttöjä. Tänä sykysynä Taika on osallistunut musiikkiopiston järjestämälle balettiretkelle. Balettiretki suuntautui Helsinkiin Suomen Kansallisoopperaan, missä saimme nähdä ja kuulla iki-ihanan kokoillan baletin Joutsenlammen. Taikalle baletti oli suuri elämys ja hän piti siitä erittäin paljon. Kauniit tanssit ja musiikki, puvut, lavasteet ja valot, olivat niin Taika Lehtikangas kiehtovia ja mukaansatempaavia, että yli kolme tuntia kestänyt esitys kului tosi nopeasti. Erästä asiaa Taika odottaa jo melko paljon, nimittäin että pääsisi tanssimaan kärkitossuilla. Jotta kärkitossuharjoitukset voidaan aloittaa, on nilkan oltava siihen riittävän vahva. Yleensä kärkitossuharjoitukset aloitetaan tanssin perusopintovaiheessa, baletin ensimmäisellä luokalla. Vielä menee siis pieni tovi ennen kuin Taikan balettiryhmässä kärkitossuharjoitukset alkavat. Näin joulun alla Taikan ryhmässä harjoitellaan lumikeijujen tanssia, mikä sitten esitetään ryhmän omassa joulujuhlassa. Esitykseen laitetaan kaunis valkoinen tyllihame päälle. Lumikeijuesitystä harjoitellessa on mukava samalla odottaa joulua, minkä Taika aikoo viettää tänä vuonna ulkomailla. Sari Jäppinen 16 pikalirinä

Timo Roos. Haitari goes laser. Sami Hopponen ja muut nuoret taiturit tunnelmoivat liiton juhlakonsertissa. Pakinoita 16 vuoden ajan

Timo Roos. Haitari goes laser. Sami Hopponen ja muut nuoret taiturit tunnelmoivat liiton juhlakonsertissa. Pakinoita 16 vuoden ajan Suomen Harmonikkaliitto ry Harmonikkaliiton jäsenlehti 4 2012 Haitari goes laser Kokkolan Talviharmonikassa s. 32 Sami Hopponen ja muut nuoret taiturit tunnelmoivat liiton juhlakonsertissa s. 6 Timo Roos

Lisätiedot

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta 1 2 Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Julkaisija Pakilan musiikkiopisto Toimitus Arja Ahlajoki Kuvat Pakilan

Lisätiedot

Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta

Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta 2011 4 Tanssitaidetta arjen elämyksistä 12 Opistot esittäytyvät 14 Italian kieltä ja herkkuja Opistoikkuna 2011 1 PÄÄKIRJOITUS Asialleen vihkiytyneitä Monesti on ennalta

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23.

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23. Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008 Puheenjohtajan palsta 3 Tuula Pulkki Elämää Beethovenin jälkeen 4 Ari Helander Musiikin avara maaperä 10 Ari Helander Reija Silvonen mestaripianisti Kouvolasta

Lisätiedot

SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO

SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO SUOMEN ALTTOVIULUSEURAN TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2011 SOTKAMO YKKÖNEN 20-VUOTISJUHLANUMERO www.suomenalttoviuluseura.com Suomen alttoviuluseuran hallitus 2011, erikoistumisalueet ja yhteystiedot Puheenjohtaja

Lisätiedot

Porvoon Mieslaulajat60v.

Porvoon Mieslaulajat60v. Porvoon Mieslaulajat60v. Miesten Laulua 60 vuotta!!! Porvoon Mieslaulajat Ry 60v Juhlakonsertti 28.10.2006, klo 17.00 Linnankosken lukion juhlasalissa, Piispankatu 24-26, Porvoo Porvoon kaupungin puolesta

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki?

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? Minustakin maestro! Antti Hakkarainen Piano soikoon! Vapaan säestyksen aakkoset Käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen lehti julkaistiin vuonna 1982 Painos 170 kpl Päätoimittaja: Henrica Fagerlund Toimituskunta: Yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat. Medinan hyvä elämä Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Miltä näyttää tulevaisuus yhdeksäsluokkalaiset kertovat Medinan hyvä elämä 1 2010 tässä numerossa 3 4 7 8 11 14 16 19 21 22 25 Pääkirjoitus Medinan hyvä elämä

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville!

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! II Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11. 14.11.2015 Helsingissä Päivillä esitellään musiikkikasvatustoimintaa sen monissa

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013 14 32 24 11 SISÄLLYS Kulttuuri Gallup 4 Media-assistentit 6 Kulttuuri-instituutti 12 Kuva-artesaanit 16 Pop & Jazz Konservatorio 22 Vaatetusartesaanit 28 Louen artesaanit 32 Aikuiset opiskelijat 36 Yrittäjyys

Lisätiedot

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013 Järvenpää / Tuusula Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti lv. 2012 2013 www.kum.fi Kielotie 4, Tikkurila Puh. 010 439 3730, ma-pe: 10-18, la 10-14. www.vantaanmusiikki.fi Lääkärikeskus Aava Orto-Lääkärit

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta 3 Kulttuuri-instituutti 4 Les Feux Arctiques - Arktiset tulet 6 Tornion artesaanit 8 Les Feux Arctiques 10 Kuva-artesaanit 16 Media-assistentit 22 Meän Väylä 26 Pop&Jazz Konservatorio 32 Loue 38 Tekevä

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kanslia tiedottaa... 3 Rehtorin palsta... 3 Harmonikat soivat yhdessä musapajoissa... 4 Kisatuloksia

Lisätiedot

LEHTIMÄEN ERITYISKANSANOPISTON JOULUNASTA NRO 109

LEHTIMÄEN ERITYISKANSANOPISTON JOULUNASTA NRO 109 LEHTIMÄEN ERITYISKANSANOPISTON JOULUNASTA NRO 109 2012 Joulumieli Mistä oikein syntyy joulumieli? - tuumaili tonttu aivan pienen pieni. Onkohan sitä kaupassa tarjouksessa noin viisi euroa kilo, vaiko jossain

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2013 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

Suomen Kontrabassoklubi ry

Suomen Kontrabassoklubi ry Suomen Kontrabassoklubi ry BASISTI 5. vuosikerta Julkaisija: Suomen Kontrabassoklubi ry Puheenjohtaja: Jyrki Hiilivirta Sarvikatu 16 A 1 15950 LAHTI p. 918-532 882 Sihteeri: Anna Krohn Jaalantie 5 00600

Lisätiedot

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 18, KESÄ 2013 TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA, pidä tallessa! Rakennukset kertovat historiaa Kylillä riittää säpinää Eläimet elämässä mukana AKTIIVISET

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet Soitonopen työkalupakki kristiina jääskeläinen jarkko kantala Vivo piano + cd 35,00 Vivo piano 18,00 kristiina jääskeläinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 19, KESÄ 2014 pidä tallessa! MEIDÄN KOULU TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA Nuorissa on nostetta Historian havinaa Kylien elämää YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

Lisätiedot

10-VUOTTA! CURLY TÄYTTÄÄ #38. Jani Toivola on Curly-konkari. Mahtavia kilpailuja Tiedätkö missä kaupungissa. PMMP:n NUORTEN LEHTI NUORILLE

10-VUOTTA! CURLY TÄYTTÄÄ #38. Jani Toivola on Curly-konkari. Mahtavia kilpailuja Tiedätkö missä kaupungissa. PMMP:n NUORTEN LEHTI NUORILLE NUORTEN LEHTI NUORILLE #38 3/07 30.5.2007 11. VUOSIKERTA ISSN 1455-2574 Jani Toivola on Curly-konkari Mahtavia kilpailuja Tiedätkö missä kaupungissa Turtlesit elää? PMMP:n mukana videokuvauksissa CURLY

Lisätiedot

APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS

APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS Maija-Leena Saaranen Opetusharjoitteluraportti 1 Maaliskuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Bassoklubin historiaa

Bassoklubin historiaa Basismi tekee älykkääksi! Bassoklubin historiaa Brnon bassofestivaali Pedagogi Jussi Javas Lahden bassoryhmä Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY Kausijulkaisu 2013-2014 1 NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura. Seura edistää

Lisätiedot

lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.4.2009

lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.4.2009 nro 8 VI lehti nro YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Pudasjärven koulujen sivut Elämän eväät s. 5-22 PUDVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

Lisätiedot