Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006"

Transkriptio

1 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti

2 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin saatavissa opiston oppilaiden musiikki/tanssiesityksiä. Salivaraukset puh Näytteitä vanhemmasta suomalaisesta musiikkisanastosta ja kielenkäytöstä. Musiikillisia kaunistuksia eli maneereja ovat: Kaksoiskäänne, lirinä, jälkikäänne, pikalirinä elikkä prallirinä, mordent elikkä vähennetty lirinä, kaksoislirinä ja lirinäjakso. Pralltriller, ylähele korukuvio, joka ohimennen nopeasti näpäyttäen koskettaa runkosävelen ohella sen yläsekuntia. Sisällysluettelo Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikki jokamiehenoikeutena Tehdään kurssitutkinto ei vaan tasosuoritus Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan Oman talon oppilaita Nykytanssi innostaa oppimaan uusia asioita Tanssin olen siis olemassa! Bändiviikon satoa Musiikkimessut, Pietarilaiset Lahdessa Musisointia Hollolassa, Tunnelmia ennen konserttia Muskarilaisia Uutisia syksyltä 2006 Musiikkiaiheinen ristikko Toimitus Juha Pulkki Lehden taitto Marja Tikka Painatus Kirjapaino Markprint Lahden musiikkiopisto Hämeenkatu 4, Lahti kanslia (03)

3 Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikkikasvatuksella on maassamme pitkät ja ansiokkaat perinteet, eikä ole sattumaa, että pienestä Suomesta on asukaslukuun nähden maailmalla paljon kansainvälisiä taiteilijoita, kapellimestareita ja muusikoita. Musiikkioppilaitoksilla on tässä työssä aivan keskeinen asema. Tuhannet lapset ja nuoret aloittavat vuosittain tavoitteellisen musiikkiharrastuksen, mikä usein kestää ajallisesti koko lapsuuden ja nuoruusiän. Musiikkiopistoissa annettavan opetuksen kivijalka perustuu opettajan ja oppilaan kahdenkeskiseen suhteeseen. Tälle suhteelle ja kotien yhteistyölle rakennetaan kaikki muu musiikkiopistoissa annettava koulutus, yhteismusisoinnit, esiintymiset, teoriaopinnot ym. Koulutusmuotona tämä on ainutlaatuinen ja tarjoaa valtavat mahdollisuudet lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Suomessa toimii tällä hetkellä lähes sata musiikkioppilaitosta, jotka saavat lakisääteistä valtionosuutta. Suuri osa näistä on kunnallisia eli kuntien ylläpitämiä. Lahden seudulla opetus on perinteisesti hoidettu yksityisten tahojen ylläpitämänä. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että taloudellisesti tehokkaasti hoidettu opetus on merkittävästi huonommassa asemassa kuin kunnallisissa oppilaitoksissa. Kuntien maksuosuuksilla katetaan keskimäärin noin puolet kaikista kustannuksista, oppilasmaksuilla ja valtion avustuksilla katetaan loput. Kuntaosuuksilla on aivan keskeinen asema, sen määrä vaikutta suoraan oppilasmaksuihin sekä oppilasmääriin. Kuntien avustukset ovat viime vuosina Lahden seudulla laskeneet. Nyt kuitenkin näyttäisi ilahduttavasti siltä, että pohja olisi saavutettu ja suunta olisi jatkossa ylöspäin. Tässä on varmasti keskeisenä ollut oikean tiedon saanti oppilaitosten toiminnasta Täytyy muistaa, että tavoitteellinen, tasolta toiselle etenevä soittoharrastus vaatii useiden vuosien ponnistelun ja tasapainoisen talouden. Säästöjä on jouduttu etsimään ja sopeuttamaan toimintoja, mutta varsinainen opetustyö vaatii aikansa: yhdeksän vuoden opintoja ei voi suorittaa kolmessa vuodessa. Musiikkioppilaitokset näyttäytyvät ulospäin lähinnä oppilaskonsertein. Tämä ei ilmeisesti riitä olennaisen tiedon jakamiseen koulutustoiminnasta. Olisikin suotavaa, että kaikki toiminnan piirissä olevat henkilöt myös vanhemmat olisivat sanansaattajina kertomassa ulkopuolisille tahoille siitä, mitä musiikinopiskelu merkitsee opiskelijoille. Näin myös päättäjät saisivat lisätietoa ja ymmärrystä asian tärkeydestä. pikalirinä Juha pulkki Rehtori Olen syntyisin Sippolan kirkonkylän liepeiltä eli maalta kuten suurin osa ikäpolvestamme. Ollessani pikkupoika 50-luvulla tätini toi merillä ollessaan meille italialaisen pianohaitarin ja isälläni oli aivan ilmeisesti se tarkoitus että minä opettelisin sitä myös soittamaan. Naapurin nuori isäntä osasi jollakin tapaa soittaa hanuria ja hän yritti vähän ohjata mutta eihän siitä mitään tullut. Minulta puuttui intoa eikä opetuskaan varmaan ollut tarkoitusta vastaavaa. Soittajaa minusta ei tullut vaan musiikin harrastus suuntautui sitten laulun puolelle. Ensimmäisen kerran liityin mieskuoroon alle 20-vuotiaana siellä kotipuolessa ja vuodesta 1968 lähtien olen sitten laulanut mieskuorossa; ensin KYL: ssä, sitten Lahden Mieskuorossa ja Haminan Mieslaulajissa ja nyt viimeiset 24 vuotta jälleen Lahden mieskuorossa. Todettakoon että nämä kaikki kuorot ovat harjoitelleet maanantai-iltaisin. Lahden mieskuoron puheen-johtajana toimin 4 vuotta 80-luvun loppupuoliskolla. Viihteellistä sekakuorolaulua olen harrastanut yli 20 vuotta Nordean työpaikkakuoron riveissä. 80-luvun loppupuolella tyttäreni aloitti Lotilassa musiikkiluokilla ja kohta myöskin pianon soiton Lahden Musiikkikoulussa. Ja ei aikaakaan kun olin mukana näiden toiminnassa. Musiikkiluokkien Tuen hallituksessa ja puheenjohtajana olin 90-luvun alussa ja samoista ajoista lähtien olen kuulunut myös nykyisen Musiikkiopistomme hallitukseen. Valintaani vaikutti varmasti myös päivätyöni rahoitusasioiden parissa. Oppilaitoksen kehitys musiikkikoulusta musiikkiopistoksi on ollut määrätietoista. Matkalla on ollut sekä ylä- että alamäkeä. Huippuhetkiä ovat olleet sekä Vapaudenkadun tilojen valmistuminen että nykyisen Hämeenkadun omien tilojen vihkiminen käyttöön. Eräs ratkaiseva vaihe oli oppilaitoksen saaminen valtionavun piiriin kun taas kuntapuolen vaikeudet ovat heijastuneet myös musiikkiopiston rahoitukseen. Positiivista tällä hetkellä on että Lahden kaupungin rahoitus on jälleen kasvulinjalla. Lukukausimaksu on tällä hetkellä niin korkea että se etenkin useamman lapsen perheissä tuntuu todella kukkarossa. Tilakysymykset ovat tällä hetkellä kunnossa ja meillä on aivan upea konserttisali, joka on myös löytänyt käyttäjiä musiikin ulkopuolelta. Suuren investoinnin vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja joudumme jatkamaan tarkan markan politiikkaa vielä näin euroaikanakin. Toimintaa pitää pystyä kuitenkin edelleen kehittämään, jotta se vastaa kunkin hetken yhteiskunnallisia tarpeita. Täytyy vain toivoa että syntyvyys Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla on sopivassa myötätuulessa tulevina vuosina, jotta meillä riittäisi oppilaspohjaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Henkilökohtaisesti nautin tällä hetkellä eniten seuraamalla vuoden ikäisen tyttären tyttären Carlotan kehitystä ja kaikki merkit viittaavat siihen että jälleen on kasvamassa hyvää oppilasainesta musiikkiopistoon; polvet notkuvat musiikin tahdissa ja hyräily sujuu ilman sanojakin. Muskarissa käyntikin on jo aloitettu. Jorma Kujala Kirjoittaja on Lahden musiikkiopiston hallituksen pitkäaikainen jäsen

4 pikalirinä Musiikki jokamiehenoikeutena SML:n puheenjohtajan tervehdys Pohjolassa on ollut tapana voida käyttää hyväkseen luontoa omiin tarpeisiinsa marjastamalla, sienestämällä tai vaikkapa uimalla koskemattomassa luonnossa. Tätä ikimuistettavaa nautintaoikeutta on kutsuttu jokamiehenoikeudeksi. Oikeutena se on melko ainutlaatuinen, lähinnä Suomessa ja Ruotsissa sovellettu käyttöoikeus. Pohjolassa on myös muita ainutlaatuisiksi koettuja käytäntöjä, esim. julkisuusperiaate joka on eräänlainen demokratian kulmakivi. Tätä pohjoista ulottuvuutta on EU:ssa ihmetelty ja myös kauhisteltu, mutta me koemme sen melko luonnolliseksi tavaksi hoitaa asioita. Musiikinopetus on maassamme järjestetty ainutlaatuisella tavalla: valtio ja kunnat osallistuvat opetuksen rahoitukseen jokseenkin kokonaisvaltaisesti, noin 2/3 oppilaitoskohtaisista menoista katetaan julkisin varoin. Musiikkioppilaitosten syyspäivillä Kuopiossa marraskuussa tätä pohjoiseksi ulottuvuudeksi kutsuttua tapaa kiitteli edustajia 25 Euroopan maasta samalla kun he tutustuivat opetustyön hedelmiin SML:n 50-vuotisjuhlakonsertissa sekä Nuori soittaa tapahtumassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Syystäkin voimme olla ylpeitä musiikkikasvatuksestamme. Mutta, juuri tästä syystä meidän on edelleen ponnisteltava ja tehtävä työtä tämän yhteisen hyvän puolesta. Kehittyvässä yhteiskunnassa julkinen raha on poliitikkojen lempilapsi ja vaaliteemana säästökohde, näin eduskuntavaalien alla. Mikään ei ole pysyvää jos ei pidä huolta jatkuvuudesta. SML on suomalaisen musiikkikasvatuksen etujärjestö. Sen tehtävä on luoda jatkuvuutta mutta myös olla esimerkkinä taiteen perusopetuksen muille järjestöille miten taidekasvatus on organisoitavissa. Ensi huhtikuussa SML kokoontuu Lahden musiikkiopiston isännöimille kevätpäiville. Silloin tutustumme yhdessä Lahden musiikkiopiston toimintaan ja jatkamme yhteistä työtämme musiikkikasvatuksen hyväksi. Haluan jo etukäteen kiittää Lahden musiikkiopistoa siitä että se tarjoaa SML:lle puitteet kokouksen pitämiseksi. Musiikki säilyttäköön paikkansa perusoikeuksien joukossa ja suomalaisena jokamiehenoikeutena, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Leif Nystén puheenjohtaja Suomen musiikkioppilaitosten liitto Tehdään kurssitutkinto Kurssitutkinto, tasosuoritus, taitotaso... Mitä ihmettä Lahden musiikkiopistossa oikein suoritetaan? Suomen musiikkioppilaitosten liitto halusi muuttaa opiskelua musiikkioppilaitoksissa entistä oppilaslähtöisemmäksi ja positiivisia kokemuksia antavaksi. Monella edellisten polvien musiikkiopistolaisilla on karvaita muistoja kurssitutkintojen suorittamisesta. Kädet hikoillen, sydän pamppaillen ja pelosta täristen on kiivetty estradille soittamaan vaikeita kappaleita, jotka on osattu enemmän tai vähemmän hyvin. Mielikuva kurssitutkinnoista on usein ollut negatiivinen niilläkin, jotka eivät ole itse niitä koskaan suorittaneet. Soiton- ja laulunopiskelun olisi kuitenkin tarkoitus olla mukavaa, joskaan vaivatonta ja helppoa se ei aina ole. Vaivannäkö ja harjoittelu, joskus kiukunpuuskatkin soittimen ääressä kuuluvat asiaan, mutta vaivannäön jälkeen pitää saada nauttia onnistumisen kokemuksista. Ennen suoritettiin kurssitutkintoja. Niiden nimi saattoi jo saada aikaan sen, että soittaja kokee olevansa tutkittavana, syynättävänä ja arvosteltavana, vaikka lautakunnalla olisikin ollut aivan toisenlainen ajatus tilanteesta. Uusi termi tasosuoritus kertoo siitä, että oppilas etenee tasolta toiselle suorittamalla soittonäytteen. Kuten vanhoja kurssitutkintoja, on tasosuorituksiakin soittimissa perustasolla kolme, laulussa ja musiikkiopistotasolla kaikilla instrumenteilla yksi. Soittajan iästä, etenemistahdista ja instrumentista riippuu, milloin tasosuorituksia tehdään. Tasosuoritusten sisältö vaihtelee instrumenteittain. Musiikkiopiston perutason päättösuoritus (tasosuoritus 3) pyritään muuttamaan konsertinomaisemmaksi kuin aikaisemmin, samoin opistotason suoritus. Ideana on luoda pieni konsertti, jossa oppilaan omat vahvuudet ja osaamisalueet pääsevät esille. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan ei vaan Tasosuoritus on tutustuttava eri musiikin lajeihin ja aikakausiin, joten sekin on otettava suoritusohjelmaa laatiessa huomioon. Mikä sitten on taitotaso? Taitotasojärjestelmä on musiikkiopistossamme kehitetty kuuden portaan ohjelma, joka johdattaa pienin askelin kohti musiikin tuntemista ja oman instrumentin hallintaa. Taitotasot kehitettiin jo ennen kuin uudet tasosuoritusohjeet tulivat, joten termien samankaltaisuus johtuu valtakunnallisesta uudistuksesta. Musiikkiopistossa haluttiin kuitenkin pitää itse kehitetty termi käytössä. Taitotasot suoritetaan luokassa omalle opettajalle, joka laittaa merkinnän suorituksesta esimerkiksi opintokirjaan. Taitotasojen suorittaminen on leppoisaa ja vailla suorituspaineita, mutta asiat pitää osata. Miksi sitten suoritetaan ylipäätään yhtään mitään? Ensinnäkin lainsäätäjän näkökulmasta musiikkiopistossamme annetaan laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Se on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Jotain on siis suoritettava. Kun koko valtakunnassa suoritetaan samoja tasosuorituksia, on oppilaitoksesta toiseen siirtyminen helpompaa. Lisäksi tasosuoritukset ovat jatko-opintojen ehto. Tärkeää on myös se, että oppiminen tarvitsee tavoitteita. Vuosien mittaan me opettajat olemme huomanneet, että vasta pienen paineen alla ja suorituksen edessä oppilas kaivaa itsestään esiin parhaan osaamisensa ja ylittää itsensä. Sen tietää varmasti jokainen soittaja, joka on joskus suorittanut jotain. Siksi tasosuoritukset ja taitotasot ovat tärkeitä: ne ovat välineitä matkalla tavoitteeseen. Siihen, että soittaminen on mukavaa ja palkitsevaa. Soittamalla ja laulamalla voi parhaimmillaan ilmaista itseään paremmin kuin millään muulla tavoin. Johanna Hasu pianonsoitonopettaja Lahden musiikkiopisto

5 Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan vasemmalta: Antti Ahonen, Valpuri Survonen, Boriss Seissonen, Ykä Rakkolainen Yhteistä leikkiä Lahden musiikkiopisto on lähes perustamisestaan saakka järjestänyt säännöllisesti, kaksikolme kertaa vuodessa, musiikki- ja tanssileirejä oppilailleen. Leirit on järjestetty yhteistyössä Lahden Seurakuntayhtymän kanssa, alkuvuosina Upilan ja Parinpellon leirikeskuksissa, viime vuosina Siikaniemen kurssikeskuksessa. Siikaniemen kurssikeskus Siikaniemen kurssikeskus sijaitsee Hollolan kirkolla, n. 17 km Lahdesta länteen. Siellä on erinomaiset puitteet leirien järjestämiselle, majoitustilaa kahdessa rakennuksessa yli 100:lle hengelle ja oivalliset harjoitustilat niin orkestereille kuin tanssiryhmille. Päärakennuksessa on 200-paikkainen kirkko/juhlasali, jossa olemme järjestäneet leirien päätöskonsertit. Kurssikeskuksessa on oma keittiö, olemme aina saaneet nauttia hyvästä ruoasta. Lisätietoja kurssikeskuksesta os. Leirit Leirille osallistuu yleensä lasta, jousi- ja puhallinsoittajia, kitaristeja, pianisteja, lyömäsoittajia ja tanssijoita sekä 6-10 opettajaa. Perheen pienimmät ovat voineet osallistua viikonlopun viettoon halutessaan myös päiväleirin muodossa. Seurakunnan taholta olemme saaneet avuksemme ohjaajia sekä isosia, jotka vastaavat pääosin lasten ja nuorten iltaohjelmasta sekä lauantain liikunnasta. pikalirinä Siikaniemen kurssikeskuksen päärakennus

6 Lisää leiritunnelmia... Ohjelma Viikonloppuleirit alkavat aina perjantaisin klo 17 ruokailulla, jonka jälkeen on majoittuminen ja harjoitukset. Illalla kaikille yhteistä ohjelmaa. Lauantaisin on aamu- ja iltapäivisin parin tunnin harjoitukset. Ohjelmaan sisältyy myös ulkoilua ja leikkejä, illalla yhteistä ohjelmaa. Käytössä on myös päärakennuksessa sijaitseva uima-allas sauna-osastoineen. Sunnuntai kuluu viimeisten harjoitusten ja siivouksen/pakkauksen merkeissä ja leiri päättyy klo 13 alkavaan päätöskonserttiin. Atro Niemeläinen ja Juri Gruljov Matti Liski ja Juho Vuorikko Evgenina Tetjorkina ja Marine Oganesjan Anastasia Pashina ja Josefiina Ala-Seppälä Musiikillinen pääpaino on yhteismusisoinnissa ja oppilaista kootaan erilaisia orkestereita ja ryhmiä, jotka valmistavat muutaman esityksen päätöstilaisuuteen. Leiri onkin erinomainen paikka sosiaalisten taitojen hiomiseen ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Musiikki- ja tanssileiri Leiriympäristö on myös mitä mainion paikka erilaisten vierailujen toteuttamiseen. Tämän syksyn leirille saimme vieraaksi oppilaita ja opettajia Narvasta, Krenholmin Musiikkikoulusta. Narva on Lahden ystävyyskaupunki Virossa, jossa pääkielenä on venäjä. Kitaransoitonopettaja Boriss Seissonen toimi tulkkina, mutta joka tilanteeseen hänkään ei ehtinyt. Oppilaat sijoitettiin leirin orkestereihin ja musiikki oli luonnollisesti heti yhteinen kieli. Eivätkä kielivaikeudet tuntuneet haittaavan liiemmin lasten muitakaan yhteisiä tekemisiä. Seuraavaa vierailu saattaa toteutua jo ensi keväänä. Kevätleiri 2007 Seuraavalle leirille, joka järjestetään , saamme vieraaksemme jousisoittajia Keski-Karjalan musiikkiopistosta. Vierailu on jatkoa yhteistyölle, joka alkoi jo viime keväänä, kun Lahden musiikkiopiston jousiorkesterit vierailivat Kiteellä, jossa järjestettiin orkestereiden yhteinen konsertti. Yhteistyö on ollut mielenkiintoinen ja haastava: oppilaitosten opettajat ovat suunnitelleet ja harjoittaneet orkestereiden yhteisen ohjelman tahoillaan, joka sitten treenataan yhdessä esityskuntoon muutamalla harjoituksella. Ainakin Kiteellä tässä onnistuttiin mainiosti ja jäämme innolla odottamaan kevään leiriä. 10 pikalirinä Juha Pulkki

7 OMAN TALON OPPILAITA Annika Tuoresjärvi Hei! Olen 10-vuotias Annika Tuoresjärvi. Olen soittanut kolme vuotta musiikkiopistossa harmonikkaa. Opettajani on Juha Saarinen. Ensimmäisellä tunnilla suurin piirtein tutustutaan, mutta kyllä kokeillaan vielä soitinta. Soitin ensimmäisissä harjoituksissa Juhalta lainatulla pienellä harmonikalla. Pian äiti kuitenkin osti minulle normaalinkokoisen harmonikan. Esiinnyinkin jo ensimmäisenä vuotena jonkin verran. Meillä oli silloin tällöin yhteissoittoa Reetan, Anna-Marin ja Johannan kanssa. Toisena vuonna yhteissoittoon tuli Anni. Toisen vuoden lopussa olin jo edistynyt paljon. Tänä vuonna olen päättänyt harjoitella enemmän aktiivisesti. Ilman opettajaani en olisi ehkä päässyt näin pitkälle. Terveisin, Annika. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Annikan harmonikansoittoon Lahden musiikkiopistossa. Annika aloitti musiikkiharrastuksensa täällä Hollolassa. Ensin hän kävi musiikkileikkikoulussa ja sitten kaksi vuotta Leena Pulkin johdolla kantelevalmennuksessa. Annika harrastaa paljon liikuntaa, joten harmonikansoitto tasapainottaa hyvin muita harrastuksia. Kerran viikossa tapahtuva soittotunti sopii hyvin meidän perheelle, koska asumme Hollolassa ja kuljetamme Annikaa autolla Lahteen. Juha Saarinen on ollut hyvin kannustava opettaja Annikalle. Aina on ollut mukavaa mennä harmonikansoittotunnille. Terveisin, Annikan äiti. Hei! Olen Sara Sylvia Väätäjä, nykyään 16-vuotias lukiolainen ja musiikkikoulun peruskurssit käynyt musiikkiopistolainen. Aloitin pianon epämääräisen pimputtelun ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Siitä on jo niin kauan etten muista, milloin se tarkalleen tapahtui. Pikkusiskolle annettiin pianotunteja ja minä halusin myös. Alkoi kova harjoittelu (joka tyypillisesti on laantunut tässä vuosien varrella) ja kolmas peruskurssi tuli suoritettua 8. luokan keväällä. Nykyään aikaa tuntuu olevan aivan liian vähän harjoitteluun, vaikka intoa kyllä löytyisi. Meille muutti syksyn alussa uusi pianokin! Kuuntelen todella paljon radiota ja muutenkin populäärimusiikkia. Klassisen puolelle mennään vain soittamalla. Harrastan mielelläni varsin paljon muutakin kuin musiikkia. Olen täydellä sydämelläni mukana Pelkät Vompatit -nimisessä improvisaatioteatteriryhmässä, tykkään piirrellä, neuloa ja joskus käyn parantelemassa fyysistä valmiuskykyäni aikidotunneilla. Peruskoulun jälkeen pääsin Tiirismaan lukion musiikkilinjalle. Olen vahvasti sitä mieltä, etten kestäisi lukiota ilman musiikkipainotteisuutta, sillä musiikki luo loistavan vastapainon fysiikan tai historian pänttäämiselle. Koulussa opiskelen kuoro- ja yksinlaulantaa, kitaransoittoa ja bändityöskentelyä. Tulevaisuudensuunnitelmani ovat vielä aivan auki, mutta musiikkialalle tuskin lähden. Toivon pianonsoiton kuitenkin pysyvän rakkaana harrastuksena läpi elämän. Sara Väätäjä Jussi soittaa kitaraa Olen Jussi Koski-Laulaja ja soitan kitaraa. Aloitin musiikin opiskelun 1-vuotiaana muskarissa. Asiaan ehkä vaikutti se, että äitini on musiikkiluokanopettaja. Kitaransoittoni alkoi varmaankin siitä, kun isoveljenikin soitti kitaraa. Pidin myös kitaran äänestä. Aloitin soitinvalmennuksessa ja sen jälkeen pääsin Sirpan oppilaaksi. Nykyään käyn kitaratuntien lisäksi myös perustaso 3 musiikinteoriassa. Olen viidettä vuotta Hollolan musiikkiluokalla ja soitan siellä sähkökitaraa ja bas- soa. Soitan kitaraa myös omaksi ilokseni. Kuuntelen paljon musiikkia. Lempibändejäni ovat Foo Fighters, The Hives, Iron Maiden, Audioslave ja Metallica. Miksi soittaa kitaraa? Kitaralla voi soittaa kaikenlaista musiikkia: klassista, metallia, rockia, bluesia, jazzia jne. Kitaraa on helppo kantaa mukana ja sitä voi soittaa kaikenlaisissa paikoissa: kotona, leireillä, sukujuhlissa jne. Monet ihmiset myös pitävät kitaran äänestä. Jussi Koski-Laulaja Ville ja Mikko ovat veljeksiä Ville, 13 vuotta, on soittanut pianoa 6-vuotiaasta ja Mikko, 11 vuotta, aloitti soittamisen 7-vuotiaana. Villen mielestä soittaminen on ihan kivaa ja tavoitteena on saada puuttuvat tutkinnot suoritettua. Läksyjen teosta äiti joutuu usein muistuttamaan. Pianon lisäksi Ville soittaa sähkökitaraa ja rumpuja, bandissäkin olisi kiva soittaa, jos sellaiseen pääsisi. Klassinen musiikki on ok pianonsoitossa, mutta kotona en sitä kuuntelisi vaan kuuntelen heavy metal a, tuumaa Ville. Musiikkiopiston konserteissa oma esiintymishetki on mahtavaa, itse esiintyminen on Villen mielestä kivaa. Mikko on esiintymisestä toista mieltä, muuten konserteissa on kiva käydä. Mikon tavoite on suorittaa perustaso 2. Mikko huolehtii hyvin läksyistä ja kun osaa, soittaminen on kivaa. Veljekset käyvät Tiirismaan Englanninkielisillä Luokilla, jossa opetuskieli on englanti. Poikien kaveripiirissä vain muutama poika soittaa jotain instrumenttia. Molemmat pojat harrastavat laskettelua ja softaavat, omakotitalon pihassa on kiva hyppiä jättitrampoliinissa kavereiden kanssa. Ville ja Mikko Saikko 12 pikalirinä

8 OMAN TALON OPPILAITA Musiikista elinaikainen voimavara Olen Aliina Lindroos, 18v. laulunopiskelija Yhteiskoulun lukiosta. Musiikki on johdattanut minua sinne sun tänne, mutta Lahden musiikkiopisto on nykyään se johtava auktoriteetti, joka ylläpitää entisiä taitoja ja opettaa uutta niin musiikin käytännössä kuin teoriassakin. Musiikillinen historiani alkoi vuoden 1991 paikkeilla konservatorion musiikkileikkikoulussa. Kolmannella luokalla aloitin Salpakankaan ala-asteen musiikkiluokilla ja viulunsoitto ilmestyi elämääni. Opettajanani toimi setäni Reijo Korhonen Vaasan kaupunginorkesterista. Tuohon aikaan olin vielä niin rauhaton harrastusten suhteen, etten osannut keskittyä tärkeimpään, vaan ahmin soiton lisäksi uintia, jalkapalloa ja lukemista. Ajan sekä panostamisen puute saivat pikku tytön pikku hiljaa luopumaan viulusta, eikä aikaakaan kun löytyi tanssi. Showjazz ja muut tanssin alalajit veivät sydämeni, ja harrastus onkin säilynyt tähän päivään saakka. Siispä keskityin musiikin osalta lähinnä kuoroon. Ala-asteen lukuisat hetket konserttien, kuoron ja yleisen musisoinnin merkeissä ovat jättäneet pysyvät jäljet persoonaani, enkä vaihtaisi musiikkiluokilla oloa pois mistään hinnasta. Harmikseni yläasteella musiikkiluokkatoiminta ei enää oppilaiden vähyydestä johtuen jatkunut. Onneksi sentään tanssiminen ja musiikin aktiivinen kuluttaminen pitivät yllä rytmitajua ja yleistä musikaalisuutta. Peruskoulun loppuvaiheilla iski kamala ikävä päästä tekemään jotakin konkreettista musiikin kanssa. Kesti jonkin aikaa kerätä rohkeutta, ja tarttua takaisin yhteen mielipuuhistani: lauluun. Nyt pääaineenani onkin laulu ja sivussa käyn nauttimassa teoriaa. Yksityistuntien lomassa yhteiset säestystunnit muiden lauluoppilaiden kanssa tuovat mukavaa vaihtelua opiskeluun. Leena Pulkin lauluopetuksessa olen saanut kaivaa vanhat opit esille sekä oppinut kokonaan uusia puolia laulamisesta. Eikä siinä kaikki. Jo toisena lukuvuotenani voin riemukseni todeta, ettei opetus ole jäänyt vain tietotaito-tasolle. Tunnit ovat kuin terapiaa: lujittavat (musiikillista) itsetuntemusta ja ovat oiva Aliina Lindroos piristys arkeen. Toki työtä on tehtävä ja vaivaa nähtävä, mutta harvemmin hampaita kiristellen. Koska laulajan instrumenttina on kokonaisuudessaan oma keho, on laulaminen muutakin kuin pelkkien äänihuulien työllistämistä. Yleishyvä kunto, kehonhallinta ja tekniikka ovat vasta pohja. Itseään ja vointiaan on tarkkailtava ja kuunneltava, jotta ääni kulkisi parhaalla mahdollisella tavalla. Todettakoon, kun musiikin kipinä syttyy kerran, ei ole enää vanhempana vastaan sanomista. Musiikki on etuoikeutemme ja rikkaus siinä missä muukin koulutus. Siispä pikkuiset ja suuremmat oppijat, kehotan pitäytymään harrastuksessanne niin kauan kuin suinkin mahdollista. Saattaa tulla hetkiä, jolloin harjoittelu ei maistu tai kyllästyttää, mutta silloin on hyvä muistaa kaikki ne iloiset kokemukset, hauskat hetket soittotoverien kanssa tai vaikkapa opettajan kehut. Uskon, että musiikista kehittyy varmasti monelle meistäkin elinaikainen voimavara. Oppia ikä kaikki! Kolmannen polven kitaristi Olen Otto Hietala, 13 -vuotias kitaransoittaja Hollolasta. Olen opiskellut kitaransoittoa Lahden musiikkiopistossa ekaluokkalaisesta, eli seitsemän vuotiaasta asti. Olen jo kolmannessa polvessa kitaransoittaja. Pappa soittaa kitaraa, samoin isä ja nyt minä. Ja papan kertoman mukaan jo papan äiti soitti mandoliinia. Opettajani on Sirpa Johansson. Sirpa on tarkka, huolellinen ja rauhallinen opettaja. Opiskelut ovat sujuneet mukavasti. Soittotunneilla käyn kaksi kertaa viikossa, orkesterissa ja omalla soittotunnilla. Lisäksi musiikin teoriaopinnoissa on menossa neljäs vuosi. Musiikkiopistolla vierähtää siis tiistai- ja keskiviikkoillat. Läksyt Tim Fabritius ehdin yleensä tehdä ennen tunteja. Tämän musiikkiharrastuksen myötä siirryin yläasteelle Lahden yhteiskouluun musiikkiluokalle. Kotona soitellen soittoläksyjen lisäksi yhdessä isän ja pikkuveljen kanssa (joka soittaa muuten rumpuja). Kitaran otan esille melkein joka ilta. Ja musiikkileirit on ihan parasta. Edellisellä leirillä olin sormi kipsissä, mutta ei se soittoa haitannut. Yhteismusisointi muiden soittajien kanssa on erittäin kivaa. Elämä on mukavan musapitoista. Terveisin Otto Hietala Otto Hietala Hei! Minun nimeni on Tim Fabritius ja ikäni on 10 vuotta. Käyn kivimaan ala-asteen 4c luokkaa. Soitan baritonitorvea musiikkiopistossa. Harjoittelen puoli tuntia päivässä, ellen ole matkoilla. Soitan junioripuhkussa, se on kivaa ja siellä saa uusia kavereita. Harrastan musiikin lisäksi uintia. Tietokonepelit ja Harry Potter myös kiinnostavat. Unelma-ammattini ovat poliisi, palomies ja arkkitehti. Kaikille pikalirinän lukijoille hyvää jatkoa! Tässä Timin kuulumisia keväällä 06.Valitettavasti juttu jäi kevään lehdestä pois. Syksyllä Tim muutti Järvenpäähän, jonne lähetämme paljon terveisiä! 14 pikalirinä

9 OMAN TALON OPPILAITA Kymmenen vuotta (lähes), eikä suotta! Lähes kymmenen musiikkiopistovuoden jälkeen lähden hakemaan uusia haasteita elämääni pääkaupunkiseudulta. Hurjasti hyviä muistoja mahtuu näihin vuosiin! Suuria mullistuksiakin tapahtui, niistä päällimmäisenä mielessä muutto Vaparilta uusiin hienoihin tiloihin Hämeenkadulle. Muistaako joku vielä sen pienen salin, missä pidettiin musiikki-illat ja missä orkesterit harjoittelivat? Taisi olla pienempi kuin monet luokat uudessa talossa. Erilaiset tapahtumat, konsertit, leirit ja matkat jäävät mieleen pitkäksi aikaa, mutta eniten tulen varmasti kaipaamaan ihmisiä, joihin olen tutustunut tänä Aino Saramäki aikana. Pitääkin varmaan tulla keväällä opistolle joskus vakoilemaan, mitä oppilaille, orkesterilaisille ja henkilökunnalle kuuluu. Mutta siihen asti toivotan kaikille mukavaa jatkoa lukuvuodelle ja työintoa! Terveisin Miina Pöyhtäri Hei! Olen Aino Saramäki, 15-vuotias huilunsoittaja Hollolasta. Olen soittanut huilua nyt noin 4 vuotta ja mielestäni se on kivaa. Välillä tietysti harjoitteleminen kotona voi tuntua tylsältä. Alussa soittaminen oli vähän vaikeaa, kun ei osannut kaikkia ääniä. Ylä-äänet olivat erityisen vaikeita, mutta nyt ne sujuvat. Soitan myös puhallinorkesteri Puhkussa. Olen soittanut siellä Miina Pöyhtäri nyt noin 3 vuotta ja se on ihan kivaa. Konsertit pari kertaa vuodessa ovat pitkän harjoittelun huipentuma. Olen saanut orkesterista myös uusia kavereita. Mielestäni musiikki on hyvä harrastus ja suosittelen orkesterissa soittamista kaikille halukkaille. Hauskaa talven ja joulun odotusta kaikille! Veronika Salmio Hei! Nimeni on Veronika Salmio ja olen nyt 8 vuotta vanha. Olen harrastanut viulunsoittoa jo neljävuotiaasta asti. Minusta on kiva soittaa viulua, koska siinä on niin kaunis ääni. Vaikeinta viulunsoittamisessa on se, että jousen ja sormien pitää osua tarkasti oikeille paikoille. Harrastan myös balettia musiikkiopiston tanssilinjalla sekä soitan orkesterissa Annukka Nevalaisen johdolla. Annukka on myös viuluopettajani. Balettiopeni on Sari Jäppinen. Tykkään molemmista opeistani todella paljon ja suosittelen muillekin viulunsoittoa! Taika Lehtikangas tanssii balettia Musiikkiopiston tanssilinjan varhaiskasvatuksen parissa, 4-8 vuotiaille suunnatuissa lasten tanssin, esibaletin ja alkeisbaletin ryhmissä, opiskelee tänä lukuvuonna 70 oppilasta. Yksi heistä on Taika Lehtikangas, 8 vuotta. Taika aloitti tanssiharrastuksen esibaletissa 7 vuotiaana ja tänä vuonna hänen opintonsa jatkuvat alkeisbaletissa. Taika kertoo, että hänen mielestään kaikki balettiliikkeet ovat tosi kivoja. Viime kevätnäytöksessä Taika esitti yhdessä tanssitovereidensa kanssa auringonkukkia ja vähän isommat tytöt olivat kukkaistyttöjä. Tänä sykysynä Taika on osallistunut musiikkiopiston järjestämälle balettiretkelle. Balettiretki suuntautui Helsinkiin Suomen Kansallisoopperaan, missä saimme nähdä ja kuulla iki-ihanan kokoillan baletin Joutsenlammen. Taikalle baletti oli suuri elämys ja hän piti siitä erittäin paljon. Kauniit tanssit ja musiikki, puvut, lavasteet ja valot, olivat niin Taika Lehtikangas kiehtovia ja mukaansatempaavia, että yli kolme tuntia kestänyt esitys kului tosi nopeasti. Erästä asiaa Taika odottaa jo melko paljon, nimittäin että pääsisi tanssimaan kärkitossuilla. Jotta kärkitossuharjoitukset voidaan aloittaa, on nilkan oltava siihen riittävän vahva. Yleensä kärkitossuharjoitukset aloitetaan tanssin perusopintovaiheessa, baletin ensimmäisellä luokalla. Vielä menee siis pieni tovi ennen kuin Taikan balettiryhmässä kärkitossuharjoitukset alkavat. Näin joulun alla Taikan ryhmässä harjoitellaan lumikeijujen tanssia, mikä sitten esitetään ryhmän omassa joulujuhlassa. Esitykseen laitetaan kaunis valkoinen tyllihame päälle. Lumikeijuesitystä harjoitellessa on mukava samalla odottaa joulua, minkä Taika aikoo viettää tänä vuonna ulkomailla. Sari Jäppinen 16 pikalirinä

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään musiikkiluokalla opiskelusta sekä nauttimaan nykyisten musiikkiluokkalaisten esityksistä ti 28.2.2012 klo 18.30 Kirkonkylän koulun

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla.

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. MAANANTAI 21.1. KLO PAJAN NIMI SISÄLTÖ HUONE OPETTAJA HUOMIOITAVAA Mukana 12.25 13.05 Ilona, Maria, 13.25 14.05 Tehtävärata

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ Tiistai / Lempäälä 0550106LV SUPERHEROES AND ANGRY BIRDS LEFFA JA PELIMUSIIKKIA 12.1.2016 10.5.2016 Tiistaisin Klo 16.30 17.15 Hääkivi Opettaja Mikko Kiiski 0530101LV MINIJOUSET 12.1.2016 10.5.2016

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Harrastatko itse musiikkia?

Harrastatko itse musiikkia? Ooppera oli sopivan mittainen Ooppera oli liian lyhyt Oopperaan! Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen Kansallisoopperan yhteisen Oopperaan!-hankkeen ansiosta noin 6 400 seitsemäsluokkalaista opettajineen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Vaihto-oppilasvuosi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön linjalla 2012-2013

Vaihto-oppilasvuosi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön linjalla 2012-2013 Vilma Putro CV Teatterialalta Yhteystiedot: Gsm: 045-8036855 vilma.putro@hotmail.com www.vilmaputro.com Henkilötiedot: Syntymäaika: 1988 Pituus: 156cm Kielitaito: suomi (äidinkieli), venäjä, englanti Erityistaidot:

Lisätiedot

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on?

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarin koulun kakkosluokkalaiset pääsivät viime viikolla tutustumaan haastattelun tekemiseen. Kakkosluokkalaisten pohtimiin

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

RANTASALMEN PUHALLINORKESTERI HARRASTUKSENA

RANTASALMEN PUHALLINORKESTERI HARRASTUKSENA RANTASALMEN PUHALLINORKESTERI HARRASTUKSENA Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille oivan mahdollisuuden harrastaa musiikkia mukavassa porukassa. Toimimme yhteistyössä

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Läpykkä. Kevät Porin Nuorisoseura ry

Läpykkä. Kevät Porin Nuorisoseura ry Läpykkä Kalkkareitten kulttuurikeikka 23.-24.3.2013 Koski TL Katselmusten lisäksi työpajoja, iltaohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Kevät 2013 Kalkkareitten kulttuurikeikalla Vuoden 2012 kalkkarit oli unohtumaton

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa

Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa musiikkileirit 2015 Raudaskylän kesä soi. Jo 46 kerran. Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa pedagogisesti korkeatasoisia musiikkikursseja klassisesta popmusiikkiin, puhallinmusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Turvallinen,

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA!

KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA! KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA! Käsityökoulussa värjätään, maalataan, kirjotaan ja painetaan kangasta. Punotaan pajua, kaislaa, risua ja nauhaa. Huovutetaan, neulotaan, nukitetaan ja vanutetaan villaa. Vuollaan,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Vuoreksen koulu lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot