Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006"

Transkriptio

1 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti

2 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin saatavissa opiston oppilaiden musiikki/tanssiesityksiä. Salivaraukset puh Näytteitä vanhemmasta suomalaisesta musiikkisanastosta ja kielenkäytöstä. Musiikillisia kaunistuksia eli maneereja ovat: Kaksoiskäänne, lirinä, jälkikäänne, pikalirinä elikkä prallirinä, mordent elikkä vähennetty lirinä, kaksoislirinä ja lirinäjakso. Pralltriller, ylähele korukuvio, joka ohimennen nopeasti näpäyttäen koskettaa runkosävelen ohella sen yläsekuntia. Sisällysluettelo Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikki jokamiehenoikeutena Tehdään kurssitutkinto ei vaan tasosuoritus Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan Oman talon oppilaita Nykytanssi innostaa oppimaan uusia asioita Tanssin olen siis olemassa! Bändiviikon satoa Musiikkimessut, Pietarilaiset Lahdessa Musisointia Hollolassa, Tunnelmia ennen konserttia Muskarilaisia Uutisia syksyltä 2006 Musiikkiaiheinen ristikko Toimitus Juha Pulkki Lehden taitto Marja Tikka Painatus Kirjapaino Markprint Lahden musiikkiopisto Hämeenkatu 4, Lahti kanslia (03)

3 Pääkirjoitus Musiikkikoulusta musiikkiopistoksi Musiikkikasvatuksella on maassamme pitkät ja ansiokkaat perinteet, eikä ole sattumaa, että pienestä Suomesta on asukaslukuun nähden maailmalla paljon kansainvälisiä taiteilijoita, kapellimestareita ja muusikoita. Musiikkioppilaitoksilla on tässä työssä aivan keskeinen asema. Tuhannet lapset ja nuoret aloittavat vuosittain tavoitteellisen musiikkiharrastuksen, mikä usein kestää ajallisesti koko lapsuuden ja nuoruusiän. Musiikkiopistoissa annettavan opetuksen kivijalka perustuu opettajan ja oppilaan kahdenkeskiseen suhteeseen. Tälle suhteelle ja kotien yhteistyölle rakennetaan kaikki muu musiikkiopistoissa annettava koulutus, yhteismusisoinnit, esiintymiset, teoriaopinnot ym. Koulutusmuotona tämä on ainutlaatuinen ja tarjoaa valtavat mahdollisuudet lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Suomessa toimii tällä hetkellä lähes sata musiikkioppilaitosta, jotka saavat lakisääteistä valtionosuutta. Suuri osa näistä on kunnallisia eli kuntien ylläpitämiä. Lahden seudulla opetus on perinteisesti hoidettu yksityisten tahojen ylläpitämänä. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että taloudellisesti tehokkaasti hoidettu opetus on merkittävästi huonommassa asemassa kuin kunnallisissa oppilaitoksissa. Kuntien maksuosuuksilla katetaan keskimäärin noin puolet kaikista kustannuksista, oppilasmaksuilla ja valtion avustuksilla katetaan loput. Kuntaosuuksilla on aivan keskeinen asema, sen määrä vaikutta suoraan oppilasmaksuihin sekä oppilasmääriin. Kuntien avustukset ovat viime vuosina Lahden seudulla laskeneet. Nyt kuitenkin näyttäisi ilahduttavasti siltä, että pohja olisi saavutettu ja suunta olisi jatkossa ylöspäin. Tässä on varmasti keskeisenä ollut oikean tiedon saanti oppilaitosten toiminnasta Täytyy muistaa, että tavoitteellinen, tasolta toiselle etenevä soittoharrastus vaatii useiden vuosien ponnistelun ja tasapainoisen talouden. Säästöjä on jouduttu etsimään ja sopeuttamaan toimintoja, mutta varsinainen opetustyö vaatii aikansa: yhdeksän vuoden opintoja ei voi suorittaa kolmessa vuodessa. Musiikkioppilaitokset näyttäytyvät ulospäin lähinnä oppilaskonsertein. Tämä ei ilmeisesti riitä olennaisen tiedon jakamiseen koulutustoiminnasta. Olisikin suotavaa, että kaikki toiminnan piirissä olevat henkilöt myös vanhemmat olisivat sanansaattajina kertomassa ulkopuolisille tahoille siitä, mitä musiikinopiskelu merkitsee opiskelijoille. Näin myös päättäjät saisivat lisätietoa ja ymmärrystä asian tärkeydestä. pikalirinä Juha pulkki Rehtori Olen syntyisin Sippolan kirkonkylän liepeiltä eli maalta kuten suurin osa ikäpolvestamme. Ollessani pikkupoika 50-luvulla tätini toi merillä ollessaan meille italialaisen pianohaitarin ja isälläni oli aivan ilmeisesti se tarkoitus että minä opettelisin sitä myös soittamaan. Naapurin nuori isäntä osasi jollakin tapaa soittaa hanuria ja hän yritti vähän ohjata mutta eihän siitä mitään tullut. Minulta puuttui intoa eikä opetuskaan varmaan ollut tarkoitusta vastaavaa. Soittajaa minusta ei tullut vaan musiikin harrastus suuntautui sitten laulun puolelle. Ensimmäisen kerran liityin mieskuoroon alle 20-vuotiaana siellä kotipuolessa ja vuodesta 1968 lähtien olen sitten laulanut mieskuorossa; ensin KYL: ssä, sitten Lahden Mieskuorossa ja Haminan Mieslaulajissa ja nyt viimeiset 24 vuotta jälleen Lahden mieskuorossa. Todettakoon että nämä kaikki kuorot ovat harjoitelleet maanantai-iltaisin. Lahden mieskuoron puheen-johtajana toimin 4 vuotta 80-luvun loppupuoliskolla. Viihteellistä sekakuorolaulua olen harrastanut yli 20 vuotta Nordean työpaikkakuoron riveissä. 80-luvun loppupuolella tyttäreni aloitti Lotilassa musiikkiluokilla ja kohta myöskin pianon soiton Lahden Musiikkikoulussa. Ja ei aikaakaan kun olin mukana näiden toiminnassa. Musiikkiluokkien Tuen hallituksessa ja puheenjohtajana olin 90-luvun alussa ja samoista ajoista lähtien olen kuulunut myös nykyisen Musiikkiopistomme hallitukseen. Valintaani vaikutti varmasti myös päivätyöni rahoitusasioiden parissa. Oppilaitoksen kehitys musiikkikoulusta musiikkiopistoksi on ollut määrätietoista. Matkalla on ollut sekä ylä- että alamäkeä. Huippuhetkiä ovat olleet sekä Vapaudenkadun tilojen valmistuminen että nykyisen Hämeenkadun omien tilojen vihkiminen käyttöön. Eräs ratkaiseva vaihe oli oppilaitoksen saaminen valtionavun piiriin kun taas kuntapuolen vaikeudet ovat heijastuneet myös musiikkiopiston rahoitukseen. Positiivista tällä hetkellä on että Lahden kaupungin rahoitus on jälleen kasvulinjalla. Lukukausimaksu on tällä hetkellä niin korkea että se etenkin useamman lapsen perheissä tuntuu todella kukkarossa. Tilakysymykset ovat tällä hetkellä kunnossa ja meillä on aivan upea konserttisali, joka on myös löytänyt käyttäjiä musiikin ulkopuolelta. Suuren investoinnin vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja joudumme jatkamaan tarkan markan politiikkaa vielä näin euroaikanakin. Toimintaa pitää pystyä kuitenkin edelleen kehittämään, jotta se vastaa kunkin hetken yhteiskunnallisia tarpeita. Täytyy vain toivoa että syntyvyys Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla on sopivassa myötätuulessa tulevina vuosina, jotta meillä riittäisi oppilaspohjaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Henkilökohtaisesti nautin tällä hetkellä eniten seuraamalla vuoden ikäisen tyttären tyttären Carlotan kehitystä ja kaikki merkit viittaavat siihen että jälleen on kasvamassa hyvää oppilasainesta musiikkiopistoon; polvet notkuvat musiikin tahdissa ja hyräily sujuu ilman sanojakin. Muskarissa käyntikin on jo aloitettu. Jorma Kujala Kirjoittaja on Lahden musiikkiopiston hallituksen pitkäaikainen jäsen

4 pikalirinä Musiikki jokamiehenoikeutena SML:n puheenjohtajan tervehdys Pohjolassa on ollut tapana voida käyttää hyväkseen luontoa omiin tarpeisiinsa marjastamalla, sienestämällä tai vaikkapa uimalla koskemattomassa luonnossa. Tätä ikimuistettavaa nautintaoikeutta on kutsuttu jokamiehenoikeudeksi. Oikeutena se on melko ainutlaatuinen, lähinnä Suomessa ja Ruotsissa sovellettu käyttöoikeus. Pohjolassa on myös muita ainutlaatuisiksi koettuja käytäntöjä, esim. julkisuusperiaate joka on eräänlainen demokratian kulmakivi. Tätä pohjoista ulottuvuutta on EU:ssa ihmetelty ja myös kauhisteltu, mutta me koemme sen melko luonnolliseksi tavaksi hoitaa asioita. Musiikinopetus on maassamme järjestetty ainutlaatuisella tavalla: valtio ja kunnat osallistuvat opetuksen rahoitukseen jokseenkin kokonaisvaltaisesti, noin 2/3 oppilaitoskohtaisista menoista katetaan julkisin varoin. Musiikkioppilaitosten syyspäivillä Kuopiossa marraskuussa tätä pohjoiseksi ulottuvuudeksi kutsuttua tapaa kiitteli edustajia 25 Euroopan maasta samalla kun he tutustuivat opetustyön hedelmiin SML:n 50-vuotisjuhlakonsertissa sekä Nuori soittaa tapahtumassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Syystäkin voimme olla ylpeitä musiikkikasvatuksestamme. Mutta, juuri tästä syystä meidän on edelleen ponnisteltava ja tehtävä työtä tämän yhteisen hyvän puolesta. Kehittyvässä yhteiskunnassa julkinen raha on poliitikkojen lempilapsi ja vaaliteemana säästökohde, näin eduskuntavaalien alla. Mikään ei ole pysyvää jos ei pidä huolta jatkuvuudesta. SML on suomalaisen musiikkikasvatuksen etujärjestö. Sen tehtävä on luoda jatkuvuutta mutta myös olla esimerkkinä taiteen perusopetuksen muille järjestöille miten taidekasvatus on organisoitavissa. Ensi huhtikuussa SML kokoontuu Lahden musiikkiopiston isännöimille kevätpäiville. Silloin tutustumme yhdessä Lahden musiikkiopiston toimintaan ja jatkamme yhteistä työtämme musiikkikasvatuksen hyväksi. Haluan jo etukäteen kiittää Lahden musiikkiopistoa siitä että se tarjoaa SML:lle puitteet kokouksen pitämiseksi. Musiikki säilyttäköön paikkansa perusoikeuksien joukossa ja suomalaisena jokamiehenoikeutena, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Leif Nystén puheenjohtaja Suomen musiikkioppilaitosten liitto Tehdään kurssitutkinto Kurssitutkinto, tasosuoritus, taitotaso... Mitä ihmettä Lahden musiikkiopistossa oikein suoritetaan? Suomen musiikkioppilaitosten liitto halusi muuttaa opiskelua musiikkioppilaitoksissa entistä oppilaslähtöisemmäksi ja positiivisia kokemuksia antavaksi. Monella edellisten polvien musiikkiopistolaisilla on karvaita muistoja kurssitutkintojen suorittamisesta. Kädet hikoillen, sydän pamppaillen ja pelosta täristen on kiivetty estradille soittamaan vaikeita kappaleita, jotka on osattu enemmän tai vähemmän hyvin. Mielikuva kurssitutkinnoista on usein ollut negatiivinen niilläkin, jotka eivät ole itse niitä koskaan suorittaneet. Soiton- ja laulunopiskelun olisi kuitenkin tarkoitus olla mukavaa, joskaan vaivatonta ja helppoa se ei aina ole. Vaivannäkö ja harjoittelu, joskus kiukunpuuskatkin soittimen ääressä kuuluvat asiaan, mutta vaivannäön jälkeen pitää saada nauttia onnistumisen kokemuksista. Ennen suoritettiin kurssitutkintoja. Niiden nimi saattoi jo saada aikaan sen, että soittaja kokee olevansa tutkittavana, syynättävänä ja arvosteltavana, vaikka lautakunnalla olisikin ollut aivan toisenlainen ajatus tilanteesta. Uusi termi tasosuoritus kertoo siitä, että oppilas etenee tasolta toiselle suorittamalla soittonäytteen. Kuten vanhoja kurssitutkintoja, on tasosuorituksiakin soittimissa perustasolla kolme, laulussa ja musiikkiopistotasolla kaikilla instrumenteilla yksi. Soittajan iästä, etenemistahdista ja instrumentista riippuu, milloin tasosuorituksia tehdään. Tasosuoritusten sisältö vaihtelee instrumenteittain. Musiikkiopiston perutason päättösuoritus (tasosuoritus 3) pyritään muuttamaan konsertinomaisemmaksi kuin aikaisemmin, samoin opistotason suoritus. Ideana on luoda pieni konsertti, jossa oppilaan omat vahvuudet ja osaamisalueet pääsevät esille. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan ei vaan Tasosuoritus on tutustuttava eri musiikin lajeihin ja aikakausiin, joten sekin on otettava suoritusohjelmaa laatiessa huomioon. Mikä sitten on taitotaso? Taitotasojärjestelmä on musiikkiopistossamme kehitetty kuuden portaan ohjelma, joka johdattaa pienin askelin kohti musiikin tuntemista ja oman instrumentin hallintaa. Taitotasot kehitettiin jo ennen kuin uudet tasosuoritusohjeet tulivat, joten termien samankaltaisuus johtuu valtakunnallisesta uudistuksesta. Musiikkiopistossa haluttiin kuitenkin pitää itse kehitetty termi käytössä. Taitotasot suoritetaan luokassa omalle opettajalle, joka laittaa merkinnän suorituksesta esimerkiksi opintokirjaan. Taitotasojen suorittaminen on leppoisaa ja vailla suorituspaineita, mutta asiat pitää osata. Miksi sitten suoritetaan ylipäätään yhtään mitään? Ensinnäkin lainsäätäjän näkökulmasta musiikkiopistossamme annetaan laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Se on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Jotain on siis suoritettava. Kun koko valtakunnassa suoritetaan samoja tasosuorituksia, on oppilaitoksesta toiseen siirtyminen helpompaa. Lisäksi tasosuoritukset ovat jatko-opintojen ehto. Tärkeää on myös se, että oppiminen tarvitsee tavoitteita. Vuosien mittaan me opettajat olemme huomanneet, että vasta pienen paineen alla ja suorituksen edessä oppilas kaivaa itsestään esiin parhaan osaamisensa ja ylittää itsensä. Sen tietää varmasti jokainen soittaja, joka on joskus suorittanut jotain. Siksi tasosuoritukset ja taitotasot ovat tärkeitä: ne ovat välineitä matkalla tavoitteeseen. Siihen, että soittaminen on mukavaa ja palkitsevaa. Soittamalla ja laulamalla voi parhaimmillaan ilmaista itseään paremmin kuin millään muulla tavoin. Johanna Hasu pianonsoitonopettaja Lahden musiikkiopisto

5 Siikaniemessä soitetaan ja tanssitaan vasemmalta: Antti Ahonen, Valpuri Survonen, Boriss Seissonen, Ykä Rakkolainen Yhteistä leikkiä Lahden musiikkiopisto on lähes perustamisestaan saakka järjestänyt säännöllisesti, kaksikolme kertaa vuodessa, musiikki- ja tanssileirejä oppilailleen. Leirit on järjestetty yhteistyössä Lahden Seurakuntayhtymän kanssa, alkuvuosina Upilan ja Parinpellon leirikeskuksissa, viime vuosina Siikaniemen kurssikeskuksessa. Siikaniemen kurssikeskus Siikaniemen kurssikeskus sijaitsee Hollolan kirkolla, n. 17 km Lahdesta länteen. Siellä on erinomaiset puitteet leirien järjestämiselle, majoitustilaa kahdessa rakennuksessa yli 100:lle hengelle ja oivalliset harjoitustilat niin orkestereille kuin tanssiryhmille. Päärakennuksessa on 200-paikkainen kirkko/juhlasali, jossa olemme järjestäneet leirien päätöskonsertit. Kurssikeskuksessa on oma keittiö, olemme aina saaneet nauttia hyvästä ruoasta. Lisätietoja kurssikeskuksesta os. Leirit Leirille osallistuu yleensä lasta, jousi- ja puhallinsoittajia, kitaristeja, pianisteja, lyömäsoittajia ja tanssijoita sekä 6-10 opettajaa. Perheen pienimmät ovat voineet osallistua viikonlopun viettoon halutessaan myös päiväleirin muodossa. Seurakunnan taholta olemme saaneet avuksemme ohjaajia sekä isosia, jotka vastaavat pääosin lasten ja nuorten iltaohjelmasta sekä lauantain liikunnasta. pikalirinä Siikaniemen kurssikeskuksen päärakennus

6 Lisää leiritunnelmia... Ohjelma Viikonloppuleirit alkavat aina perjantaisin klo 17 ruokailulla, jonka jälkeen on majoittuminen ja harjoitukset. Illalla kaikille yhteistä ohjelmaa. Lauantaisin on aamu- ja iltapäivisin parin tunnin harjoitukset. Ohjelmaan sisältyy myös ulkoilua ja leikkejä, illalla yhteistä ohjelmaa. Käytössä on myös päärakennuksessa sijaitseva uima-allas sauna-osastoineen. Sunnuntai kuluu viimeisten harjoitusten ja siivouksen/pakkauksen merkeissä ja leiri päättyy klo 13 alkavaan päätöskonserttiin. Atro Niemeläinen ja Juri Gruljov Matti Liski ja Juho Vuorikko Evgenina Tetjorkina ja Marine Oganesjan Anastasia Pashina ja Josefiina Ala-Seppälä Musiikillinen pääpaino on yhteismusisoinnissa ja oppilaista kootaan erilaisia orkestereita ja ryhmiä, jotka valmistavat muutaman esityksen päätöstilaisuuteen. Leiri onkin erinomainen paikka sosiaalisten taitojen hiomiseen ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Musiikki- ja tanssileiri Leiriympäristö on myös mitä mainion paikka erilaisten vierailujen toteuttamiseen. Tämän syksyn leirille saimme vieraaksi oppilaita ja opettajia Narvasta, Krenholmin Musiikkikoulusta. Narva on Lahden ystävyyskaupunki Virossa, jossa pääkielenä on venäjä. Kitaransoitonopettaja Boriss Seissonen toimi tulkkina, mutta joka tilanteeseen hänkään ei ehtinyt. Oppilaat sijoitettiin leirin orkestereihin ja musiikki oli luonnollisesti heti yhteinen kieli. Eivätkä kielivaikeudet tuntuneet haittaavan liiemmin lasten muitakaan yhteisiä tekemisiä. Seuraavaa vierailu saattaa toteutua jo ensi keväänä. Kevätleiri 2007 Seuraavalle leirille, joka järjestetään , saamme vieraaksemme jousisoittajia Keski-Karjalan musiikkiopistosta. Vierailu on jatkoa yhteistyölle, joka alkoi jo viime keväänä, kun Lahden musiikkiopiston jousiorkesterit vierailivat Kiteellä, jossa järjestettiin orkestereiden yhteinen konsertti. Yhteistyö on ollut mielenkiintoinen ja haastava: oppilaitosten opettajat ovat suunnitelleet ja harjoittaneet orkestereiden yhteisen ohjelman tahoillaan, joka sitten treenataan yhdessä esityskuntoon muutamalla harjoituksella. Ainakin Kiteellä tässä onnistuttiin mainiosti ja jäämme innolla odottamaan kevään leiriä. 10 pikalirinä Juha Pulkki

7 OMAN TALON OPPILAITA Annika Tuoresjärvi Hei! Olen 10-vuotias Annika Tuoresjärvi. Olen soittanut kolme vuotta musiikkiopistossa harmonikkaa. Opettajani on Juha Saarinen. Ensimmäisellä tunnilla suurin piirtein tutustutaan, mutta kyllä kokeillaan vielä soitinta. Soitin ensimmäisissä harjoituksissa Juhalta lainatulla pienellä harmonikalla. Pian äiti kuitenkin osti minulle normaalinkokoisen harmonikan. Esiinnyinkin jo ensimmäisenä vuotena jonkin verran. Meillä oli silloin tällöin yhteissoittoa Reetan, Anna-Marin ja Johannan kanssa. Toisena vuonna yhteissoittoon tuli Anni. Toisen vuoden lopussa olin jo edistynyt paljon. Tänä vuonna olen päättänyt harjoitella enemmän aktiivisesti. Ilman opettajaani en olisi ehkä päässyt näin pitkälle. Terveisin, Annika. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Annikan harmonikansoittoon Lahden musiikkiopistossa. Annika aloitti musiikkiharrastuksensa täällä Hollolassa. Ensin hän kävi musiikkileikkikoulussa ja sitten kaksi vuotta Leena Pulkin johdolla kantelevalmennuksessa. Annika harrastaa paljon liikuntaa, joten harmonikansoitto tasapainottaa hyvin muita harrastuksia. Kerran viikossa tapahtuva soittotunti sopii hyvin meidän perheelle, koska asumme Hollolassa ja kuljetamme Annikaa autolla Lahteen. Juha Saarinen on ollut hyvin kannustava opettaja Annikalle. Aina on ollut mukavaa mennä harmonikansoittotunnille. Terveisin, Annikan äiti. Hei! Olen Sara Sylvia Väätäjä, nykyään 16-vuotias lukiolainen ja musiikkikoulun peruskurssit käynyt musiikkiopistolainen. Aloitin pianon epämääräisen pimputtelun ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Siitä on jo niin kauan etten muista, milloin se tarkalleen tapahtui. Pikkusiskolle annettiin pianotunteja ja minä halusin myös. Alkoi kova harjoittelu (joka tyypillisesti on laantunut tässä vuosien varrella) ja kolmas peruskurssi tuli suoritettua 8. luokan keväällä. Nykyään aikaa tuntuu olevan aivan liian vähän harjoitteluun, vaikka intoa kyllä löytyisi. Meille muutti syksyn alussa uusi pianokin! Kuuntelen todella paljon radiota ja muutenkin populäärimusiikkia. Klassisen puolelle mennään vain soittamalla. Harrastan mielelläni varsin paljon muutakin kuin musiikkia. Olen täydellä sydämelläni mukana Pelkät Vompatit -nimisessä improvisaatioteatteriryhmässä, tykkään piirrellä, neuloa ja joskus käyn parantelemassa fyysistä valmiuskykyäni aikidotunneilla. Peruskoulun jälkeen pääsin Tiirismaan lukion musiikkilinjalle. Olen vahvasti sitä mieltä, etten kestäisi lukiota ilman musiikkipainotteisuutta, sillä musiikki luo loistavan vastapainon fysiikan tai historian pänttäämiselle. Koulussa opiskelen kuoro- ja yksinlaulantaa, kitaransoittoa ja bändityöskentelyä. Tulevaisuudensuunnitelmani ovat vielä aivan auki, mutta musiikkialalle tuskin lähden. Toivon pianonsoiton kuitenkin pysyvän rakkaana harrastuksena läpi elämän. Sara Väätäjä Jussi soittaa kitaraa Olen Jussi Koski-Laulaja ja soitan kitaraa. Aloitin musiikin opiskelun 1-vuotiaana muskarissa. Asiaan ehkä vaikutti se, että äitini on musiikkiluokanopettaja. Kitaransoittoni alkoi varmaankin siitä, kun isoveljenikin soitti kitaraa. Pidin myös kitaran äänestä. Aloitin soitinvalmennuksessa ja sen jälkeen pääsin Sirpan oppilaaksi. Nykyään käyn kitaratuntien lisäksi myös perustaso 3 musiikinteoriassa. Olen viidettä vuotta Hollolan musiikkiluokalla ja soitan siellä sähkökitaraa ja bas- soa. Soitan kitaraa myös omaksi ilokseni. Kuuntelen paljon musiikkia. Lempibändejäni ovat Foo Fighters, The Hives, Iron Maiden, Audioslave ja Metallica. Miksi soittaa kitaraa? Kitaralla voi soittaa kaikenlaista musiikkia: klassista, metallia, rockia, bluesia, jazzia jne. Kitaraa on helppo kantaa mukana ja sitä voi soittaa kaikenlaisissa paikoissa: kotona, leireillä, sukujuhlissa jne. Monet ihmiset myös pitävät kitaran äänestä. Jussi Koski-Laulaja Ville ja Mikko ovat veljeksiä Ville, 13 vuotta, on soittanut pianoa 6-vuotiaasta ja Mikko, 11 vuotta, aloitti soittamisen 7-vuotiaana. Villen mielestä soittaminen on ihan kivaa ja tavoitteena on saada puuttuvat tutkinnot suoritettua. Läksyjen teosta äiti joutuu usein muistuttamaan. Pianon lisäksi Ville soittaa sähkökitaraa ja rumpuja, bandissäkin olisi kiva soittaa, jos sellaiseen pääsisi. Klassinen musiikki on ok pianonsoitossa, mutta kotona en sitä kuuntelisi vaan kuuntelen heavy metal a, tuumaa Ville. Musiikkiopiston konserteissa oma esiintymishetki on mahtavaa, itse esiintyminen on Villen mielestä kivaa. Mikko on esiintymisestä toista mieltä, muuten konserteissa on kiva käydä. Mikon tavoite on suorittaa perustaso 2. Mikko huolehtii hyvin läksyistä ja kun osaa, soittaminen on kivaa. Veljekset käyvät Tiirismaan Englanninkielisillä Luokilla, jossa opetuskieli on englanti. Poikien kaveripiirissä vain muutama poika soittaa jotain instrumenttia. Molemmat pojat harrastavat laskettelua ja softaavat, omakotitalon pihassa on kiva hyppiä jättitrampoliinissa kavereiden kanssa. Ville ja Mikko Saikko 12 pikalirinä

8 OMAN TALON OPPILAITA Musiikista elinaikainen voimavara Olen Aliina Lindroos, 18v. laulunopiskelija Yhteiskoulun lukiosta. Musiikki on johdattanut minua sinne sun tänne, mutta Lahden musiikkiopisto on nykyään se johtava auktoriteetti, joka ylläpitää entisiä taitoja ja opettaa uutta niin musiikin käytännössä kuin teoriassakin. Musiikillinen historiani alkoi vuoden 1991 paikkeilla konservatorion musiikkileikkikoulussa. Kolmannella luokalla aloitin Salpakankaan ala-asteen musiikkiluokilla ja viulunsoitto ilmestyi elämääni. Opettajanani toimi setäni Reijo Korhonen Vaasan kaupunginorkesterista. Tuohon aikaan olin vielä niin rauhaton harrastusten suhteen, etten osannut keskittyä tärkeimpään, vaan ahmin soiton lisäksi uintia, jalkapalloa ja lukemista. Ajan sekä panostamisen puute saivat pikku tytön pikku hiljaa luopumaan viulusta, eikä aikaakaan kun löytyi tanssi. Showjazz ja muut tanssin alalajit veivät sydämeni, ja harrastus onkin säilynyt tähän päivään saakka. Siispä keskityin musiikin osalta lähinnä kuoroon. Ala-asteen lukuisat hetket konserttien, kuoron ja yleisen musisoinnin merkeissä ovat jättäneet pysyvät jäljet persoonaani, enkä vaihtaisi musiikkiluokilla oloa pois mistään hinnasta. Harmikseni yläasteella musiikkiluokkatoiminta ei enää oppilaiden vähyydestä johtuen jatkunut. Onneksi sentään tanssiminen ja musiikin aktiivinen kuluttaminen pitivät yllä rytmitajua ja yleistä musikaalisuutta. Peruskoulun loppuvaiheilla iski kamala ikävä päästä tekemään jotakin konkreettista musiikin kanssa. Kesti jonkin aikaa kerätä rohkeutta, ja tarttua takaisin yhteen mielipuuhistani: lauluun. Nyt pääaineenani onkin laulu ja sivussa käyn nauttimassa teoriaa. Yksityistuntien lomassa yhteiset säestystunnit muiden lauluoppilaiden kanssa tuovat mukavaa vaihtelua opiskeluun. Leena Pulkin lauluopetuksessa olen saanut kaivaa vanhat opit esille sekä oppinut kokonaan uusia puolia laulamisesta. Eikä siinä kaikki. Jo toisena lukuvuotenani voin riemukseni todeta, ettei opetus ole jäänyt vain tietotaito-tasolle. Tunnit ovat kuin terapiaa: lujittavat (musiikillista) itsetuntemusta ja ovat oiva Aliina Lindroos piristys arkeen. Toki työtä on tehtävä ja vaivaa nähtävä, mutta harvemmin hampaita kiristellen. Koska laulajan instrumenttina on kokonaisuudessaan oma keho, on laulaminen muutakin kuin pelkkien äänihuulien työllistämistä. Yleishyvä kunto, kehonhallinta ja tekniikka ovat vasta pohja. Itseään ja vointiaan on tarkkailtava ja kuunneltava, jotta ääni kulkisi parhaalla mahdollisella tavalla. Todettakoon, kun musiikin kipinä syttyy kerran, ei ole enää vanhempana vastaan sanomista. Musiikki on etuoikeutemme ja rikkaus siinä missä muukin koulutus. Siispä pikkuiset ja suuremmat oppijat, kehotan pitäytymään harrastuksessanne niin kauan kuin suinkin mahdollista. Saattaa tulla hetkiä, jolloin harjoittelu ei maistu tai kyllästyttää, mutta silloin on hyvä muistaa kaikki ne iloiset kokemukset, hauskat hetket soittotoverien kanssa tai vaikkapa opettajan kehut. Uskon, että musiikista kehittyy varmasti monelle meistäkin elinaikainen voimavara. Oppia ikä kaikki! Kolmannen polven kitaristi Olen Otto Hietala, 13 -vuotias kitaransoittaja Hollolasta. Olen opiskellut kitaransoittoa Lahden musiikkiopistossa ekaluokkalaisesta, eli seitsemän vuotiaasta asti. Olen jo kolmannessa polvessa kitaransoittaja. Pappa soittaa kitaraa, samoin isä ja nyt minä. Ja papan kertoman mukaan jo papan äiti soitti mandoliinia. Opettajani on Sirpa Johansson. Sirpa on tarkka, huolellinen ja rauhallinen opettaja. Opiskelut ovat sujuneet mukavasti. Soittotunneilla käyn kaksi kertaa viikossa, orkesterissa ja omalla soittotunnilla. Lisäksi musiikin teoriaopinnoissa on menossa neljäs vuosi. Musiikkiopistolla vierähtää siis tiistai- ja keskiviikkoillat. Läksyt Tim Fabritius ehdin yleensä tehdä ennen tunteja. Tämän musiikkiharrastuksen myötä siirryin yläasteelle Lahden yhteiskouluun musiikkiluokalle. Kotona soitellen soittoläksyjen lisäksi yhdessä isän ja pikkuveljen kanssa (joka soittaa muuten rumpuja). Kitaran otan esille melkein joka ilta. Ja musiikkileirit on ihan parasta. Edellisellä leirillä olin sormi kipsissä, mutta ei se soittoa haitannut. Yhteismusisointi muiden soittajien kanssa on erittäin kivaa. Elämä on mukavan musapitoista. Terveisin Otto Hietala Otto Hietala Hei! Minun nimeni on Tim Fabritius ja ikäni on 10 vuotta. Käyn kivimaan ala-asteen 4c luokkaa. Soitan baritonitorvea musiikkiopistossa. Harjoittelen puoli tuntia päivässä, ellen ole matkoilla. Soitan junioripuhkussa, se on kivaa ja siellä saa uusia kavereita. Harrastan musiikin lisäksi uintia. Tietokonepelit ja Harry Potter myös kiinnostavat. Unelma-ammattini ovat poliisi, palomies ja arkkitehti. Kaikille pikalirinän lukijoille hyvää jatkoa! Tässä Timin kuulumisia keväällä 06.Valitettavasti juttu jäi kevään lehdestä pois. Syksyllä Tim muutti Järvenpäähän, jonne lähetämme paljon terveisiä! 14 pikalirinä

9 OMAN TALON OPPILAITA Kymmenen vuotta (lähes), eikä suotta! Lähes kymmenen musiikkiopistovuoden jälkeen lähden hakemaan uusia haasteita elämääni pääkaupunkiseudulta. Hurjasti hyviä muistoja mahtuu näihin vuosiin! Suuria mullistuksiakin tapahtui, niistä päällimmäisenä mielessä muutto Vaparilta uusiin hienoihin tiloihin Hämeenkadulle. Muistaako joku vielä sen pienen salin, missä pidettiin musiikki-illat ja missä orkesterit harjoittelivat? Taisi olla pienempi kuin monet luokat uudessa talossa. Erilaiset tapahtumat, konsertit, leirit ja matkat jäävät mieleen pitkäksi aikaa, mutta eniten tulen varmasti kaipaamaan ihmisiä, joihin olen tutustunut tänä Aino Saramäki aikana. Pitääkin varmaan tulla keväällä opistolle joskus vakoilemaan, mitä oppilaille, orkesterilaisille ja henkilökunnalle kuuluu. Mutta siihen asti toivotan kaikille mukavaa jatkoa lukuvuodelle ja työintoa! Terveisin Miina Pöyhtäri Hei! Olen Aino Saramäki, 15-vuotias huilunsoittaja Hollolasta. Olen soittanut huilua nyt noin 4 vuotta ja mielestäni se on kivaa. Välillä tietysti harjoitteleminen kotona voi tuntua tylsältä. Alussa soittaminen oli vähän vaikeaa, kun ei osannut kaikkia ääniä. Ylä-äänet olivat erityisen vaikeita, mutta nyt ne sujuvat. Soitan myös puhallinorkesteri Puhkussa. Olen soittanut siellä Miina Pöyhtäri nyt noin 3 vuotta ja se on ihan kivaa. Konsertit pari kertaa vuodessa ovat pitkän harjoittelun huipentuma. Olen saanut orkesterista myös uusia kavereita. Mielestäni musiikki on hyvä harrastus ja suosittelen orkesterissa soittamista kaikille halukkaille. Hauskaa talven ja joulun odotusta kaikille! Veronika Salmio Hei! Nimeni on Veronika Salmio ja olen nyt 8 vuotta vanha. Olen harrastanut viulunsoittoa jo neljävuotiaasta asti. Minusta on kiva soittaa viulua, koska siinä on niin kaunis ääni. Vaikeinta viulunsoittamisessa on se, että jousen ja sormien pitää osua tarkasti oikeille paikoille. Harrastan myös balettia musiikkiopiston tanssilinjalla sekä soitan orkesterissa Annukka Nevalaisen johdolla. Annukka on myös viuluopettajani. Balettiopeni on Sari Jäppinen. Tykkään molemmista opeistani todella paljon ja suosittelen muillekin viulunsoittoa! Taika Lehtikangas tanssii balettia Musiikkiopiston tanssilinjan varhaiskasvatuksen parissa, 4-8 vuotiaille suunnatuissa lasten tanssin, esibaletin ja alkeisbaletin ryhmissä, opiskelee tänä lukuvuonna 70 oppilasta. Yksi heistä on Taika Lehtikangas, 8 vuotta. Taika aloitti tanssiharrastuksen esibaletissa 7 vuotiaana ja tänä vuonna hänen opintonsa jatkuvat alkeisbaletissa. Taika kertoo, että hänen mielestään kaikki balettiliikkeet ovat tosi kivoja. Viime kevätnäytöksessä Taika esitti yhdessä tanssitovereidensa kanssa auringonkukkia ja vähän isommat tytöt olivat kukkaistyttöjä. Tänä sykysynä Taika on osallistunut musiikkiopiston järjestämälle balettiretkelle. Balettiretki suuntautui Helsinkiin Suomen Kansallisoopperaan, missä saimme nähdä ja kuulla iki-ihanan kokoillan baletin Joutsenlammen. Taikalle baletti oli suuri elämys ja hän piti siitä erittäin paljon. Kauniit tanssit ja musiikki, puvut, lavasteet ja valot, olivat niin Taika Lehtikangas kiehtovia ja mukaansatempaavia, että yli kolme tuntia kestänyt esitys kului tosi nopeasti. Erästä asiaa Taika odottaa jo melko paljon, nimittäin että pääsisi tanssimaan kärkitossuilla. Jotta kärkitossuharjoitukset voidaan aloittaa, on nilkan oltava siihen riittävän vahva. Yleensä kärkitossuharjoitukset aloitetaan tanssin perusopintovaiheessa, baletin ensimmäisellä luokalla. Vielä menee siis pieni tovi ennen kuin Taikan balettiryhmässä kärkitossuharjoitukset alkavat. Näin joulun alla Taikan ryhmässä harjoitellaan lumikeijujen tanssia, mikä sitten esitetään ryhmän omassa joulujuhlassa. Esitykseen laitetaan kaunis valkoinen tyllihame päälle. Lumikeijuesitystä harjoitellessa on mukava samalla odottaa joulua, minkä Taika aikoo viettää tänä vuonna ulkomailla. Sari Jäppinen 16 pikalirinä

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ Tiistai / Lempäälä 0550106LV SUPERHEROES AND ANGRY BIRDS LEFFA JA PELIMUSIIKKIA 12.1.2016 10.5.2016 Tiistaisin Klo 16.30 17.15 Hääkivi Opettaja Mikko Kiiski 0530101LV MINIJOUSET 12.1.2016 10.5.2016

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka Yrittäjyysluokan toimintaa 2013 2014, 8 luokka Yrittäjyysluokan opetussuunnitelmassa painottui 8 luokalla oma valinnaisaine Yrittäjyys ja työelämä. Valinnaisaineessa kaikilla oppilailla oli oma kummiyritys,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot