OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan"

Transkriptio

1 OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Esitys: puheenjohtajaksi kutsutaan Riina Sunila ja sihteeriksi Katariina Huju. 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Esitys: pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan vuosikokoukseen osallistuvista Marjo Heinoa ja Maija Saksasta. 3 Läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: vuosikokous todetaan sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi jäsenistölle lähetetyllä sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta (15 ). Läsnäolijat todetaan nimilistan mukaan. Päätös: vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. VARSINAISET KOKOUSASIAT 5 Toimintakertomus vuodelta 2013 Esitys: toimintakertomus esitellään ja hyväksytään. 6 Tilit edelliseltä tilikaudelta 2013 Esitys: esitellään tilinpäätös tilikaudelta sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. 7 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Esitys: toimintasuunnitelma esitellään ja hyväksytään. 8 Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodeksi 2015 Esitys: Kuunnellaan ehdotus puheenjohtajan, muiden hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiksi sekä toteutuneiden matkakustannusten korvaukseksi. Hyväksytään esitys toimintapalkkioista ja matkakustannusten korvauksesta. Taloudenhoitaja täsmensi matkakorvaukset seuraavasti: kilometrikorvaukset maksetaan työpaikan toimipisteestä koulutus- tai kokouspaikkaan ja takaisin. Hallituksen ja jaosten jäsenille korvaukset maksetaan VES:n mukaisen korvauksen mukaan. Matkat koulutuksiin ja vuosikokoukseen maksetaan rivijäsenelle OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen käytännön mukaisesti 30c/km ja 5 c/km lisämatkustajasta. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan. Päätös: esitys hyväksyttiin

2 9 Yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2015 Esitys: hyväksytään työnantajaperintäinen jäsenmaksu henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen henkilöjäsenen osalta 0,12% kunkin jäsenen bruttopalkasta. 10 Yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2015 Esitys: luetaan, keskustellaan ja hyväksytään talousarvioesitys Puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Esitys: hallituksen päätöksen mukaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle tulisi puheenjohtaja ammatilliselta puolelta. Kokouksessa ehdotettiin Ilkka Lampilaa puheenjohtajaksi. Päätös: esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lampila. 12 Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi henkilökohtaisine varaedustajineen Esitys: todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet ja valitaan heidät uudelleen tai heidän tilalleen uudet halukkaat: Varsinainen Vara Vuokko Marjut LTO (ei jatka) Välilä Sari (ei jatka) Kaartinen Heidi YSI ala Jernman Jenni Matikka Antero YSI ala tal.hoit.+jäsensiht. Myllymäki Minna erosi 1.8. Laakso Pertti YSI lukio Koivuranta Jukka-Pekka Hituri Raija AO Alatalo Kimmo Aalto Pekka YSI muu Ristolainen Martti (ei jatka) Jäsenistölle lähetettyyn s-postitiedotteeseen ilmoittautua hallitustyöskentelyyn on vastannut Satu Lähteenmäki (ysi ala), käytettävissä myös Marita Seppä (ysi ylä). Pekka Aallon sijalle varsinaiseksi ehdotettiin Satu Lähteenmäkeä. Marita Seppää ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kaartinen, Matikka, Laakso ja Hituri jatkavat. Matikan varajäseneksi ehdotettiin Pekka Aaltoa. Ehdotus Sepästä muutettiin Lähteenmäen varajäseneksi. Kokouksen esitysten perusteella päätettiin hallituksen kokoonpano erovuoroisten osalta seuraavasti: Varsinainen Vara Kaartinen Heidi (YSI ala) Jernman Jenni Matikka Antero (YSI ala) Aalto Pekka (YSI muu) Laakso Pertti (YSI lukio) Koivuranta Jukka-Pekka (YSI lukio) Hituri Raija (AO) Alatalo Kimmo (AO) Lähteenmäki Satu (YSI ala) Seppä Marita (YSI ylä) LTO:n paikka jäi täyttämättä. 13 Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 :n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin (Pirkanmaan alueyhdistys 12) Esitys: valitaan edustajiksi alueyhdistyksen vuosikokoukseen hallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä ensimmäiset 12 puheenjohtajan johdolla/ tai halukkaat nykyisestä 14 ja esteiden sattuessa seuraavat tai ensimmäisten varaedustajat? Kokouksessa esitettiin yksikertaisemmin, että tiedottaja lähettää hallituksen jäsenille s- postikutsun kokoukseen pikaisella vastausvelvollisuudella osallistuuko vai ei. Estyneiden lähtijöiden sijalle tiedottaja lähettää uuden yleisen kutsun osallistua kokoukseen ja hyväksyy mukaan nopeimmin vastanneet.

3 Päätös: hyväksyttiin kokouksessa esitetty ehdotus. 14 Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat v 2015 Esitys: toiminnantarkastajiksi valitaan Pauli Perttula ja Johanna Pitkäkoski sekä varatoiminnantarkastajaksi järjestyksessä Ali Hautala ja Anja Perttula. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Riina Sunila, puheenjohtaja Katariina Huju, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sastamala / 20 Marjo Heino, pöytäkirjantarkastaja Maija Saksanen, pöytäkirjantarkstaja

4 OAJ:n SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015!! Toimintasuunnitelma Sastamalassa: jäsenistö kiinnostuu toiminnasta, työnteon edellytykset ovat kunnossa, jäsenmaksuulleen saa vastinetta!! Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resurssoivat opetukseen riittävästi. Yhteydenpitoa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, Saskyn hallitukseen ja muihin kuntapäättäjiin lisätään. Huolehditaan siitä, että henkilöstön ääni kuuluu kasvatussektorin päätöksenteossa. Henkilöstön edustus säännöllisesti kokoontuvassa perusopetustiimissä ja kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävä vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Koulutuksen aamukahvit (sivistysjohtaja, johtava rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö,verkostolukion rehtori, pääluottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmiestiedottaja )ovat hyviä esimerkkejä keinoista saada vaikuttavaa tulosta.!! Vaikutetaan siihen, että kontaktiopetuksen määrä pysyy vähintään nykytasolla tai sen määrää lisätään. Vastustetaan lähiopetukseen kohdistuvia leikkauksia, jotka voivat kohdentua opetuksen ja ohjauksen määrään, ryhmäkokoihin, opettaja-opiskelijamäärän suhteeseen.!! Nostetaan opettajan työn arvostusta Sastamalassa ja kuntayhtymäään kuulivissa kunnissa. Lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, mistä syystä yhdistyksen tiedottajan asema korostuu. Seurataan pitkiin sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin valittavien henkilöiden hakumenettelyä ja korostetaan sitä, että tehtäviin haettaisiin aina opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä.!! Tehostetaan tiedottamista jäsenistölle: tiedottajan asema korostuu edelleen. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja ja pyritään lisäämään sivuilla käymistä ja siellä käytävää keskustelua. Puheenjohtaja, pääluottamusmies, luottamusmiehet ja tiedottaja ovat tärkeässä roolissa keskustelujen avaamisessa kotisivuilla.!! Kehitetään vuosikokouksista koko jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia ja lisätään jäsenistön halukkuutta toimia aktiivisesti yhdistyksessä. Kehitetään uusia toimintatapoja aktiivisuuden lisäämiseksi. Huomioidaan erityisesti nuoret opettajat. Keskitytään jäsenhankintaan aktiivisesti.!! Ylläpidetään ja kehitetään perinteistä toimintaa. Pikkujoulut, kulttuurin ja liikunnan tukeminen ja erilaiset matkat (esim. urheilukisoihin) ovat hyväksi havaittua perustoimintaa. Kuullaan aktiivisesti

5 jäsenistön aloitteita ja ideoita.!! Seurataan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Erityisenä haasteena on ylläpitää työnantajan mielenkiinto TVA-järjestelmän kehittämistä kohtaan, sillä TVA-järjestelmän kautta pystytään kohdentamaan palkanosia demokraattisesti. Tarkastellaan TVA-järjestelmää systemaattisesti ja kuunnellaan jäsenistön mielipiteitä järjestelmää kehitettäessä. Valvotaan sopimusten noudattamista ja korostetaan sitä, että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.!! Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa kaikista opetukseen, palkkaukseen, erilaisiin lisiin, TVA:han, eläke-etuihin liittyen. Lisätään tietoa siitä, kenen puoleen voi kääntyä ongelmallisissa tilanteissa. Ohjataan jäsenistöä erilaisiin koulutuksiin, esim. Nope-koulutus ja eläkekoulutus.!! Toimintasuunnitelma paikallisyhdistyksessä: yhdistyksen toiminta tehostuu, eri opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti!! Tehostetaan edunvalvontatiimin (pääluottamusmies, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, tiedottaja) toimintaa. Kokoonnutaan säännöllisesti ja tiedotetaan jäsenistöä kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Tehostetaan ysitiimin (hallituksen yleissivistävän puolen jäsenet) ja ammatillisen tiimin (ammatilliset opettajat) toimintaa. Tiedotetaan kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään varsinaisia hallituksen kokouksia edelleen. Huolehditaan siitä, että kaikki opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti. Tiedotetaan hallituksen kokouksissa päätetyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Seurataan aktiivisesti oppilaitosten työoloja, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hyödynnetään opettajatyösuojeluvaltuutetun aktiivista toimintaa ja pyritään myös sitä kautta lisäämään työolojen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä edelleen.!! Osallistutaan (pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) aktiivisesti yhteistyötoimikunnan kokouksiin ja pidetään esillä opettajan ammattikuvaan ja lainsäädäntöön liittyviä erityisvaatimuksia. Tiedotetaan jäsenistöä yhteistyötoimikunnassa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään toimintaa OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen kanssa. Tämä toteutuu alueyhdistyksen

6 eri jaosten kautta, joissa on Sastamalan paikallissyhdistyksen jäseniä mukana. Huolehditaan siitä, että mahdollisuuksien mukaan OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksessä on paikallisyhdistyksestä edustusta toiminnan tehostamiseksi. Kehitetään toimintaa alueyhdistykseen kuuluvien naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa.!! Vaikutetaan keskustason neuvottelutoimintaan siten, että OAJ Pirkanmaan alueyhdistykselle toimitetaan ajankohtaista tietoa alueen edunvalvontatilanteesta. Osallistutaan ja vaikutetaan luottamusmiespäivillä ja muissa edunvalvontatilanteissa ja - koulutuksissa. Ollaan tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä OAJ:n päättäviin elimiin ja hankitaan tarvittaessa OAJ:n asiantuntijoiden tukea ja hyödynnetään heidän osaamistaan.!! Seurataan valtakunnallista neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa. Valvotaan ja hoidetaan jäsenten etuja neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa.!! Vaikutetaan siihen, että OAJ ja sen Sastamalan paikallisyhdistys koetaan vahvaksi ja arvostetuksi toimijaksi. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.!!! Toimintasuunnitelma: yleisiä tavoitteita ja periaatteita!! Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvontayhdistyksenä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi ja jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.!! Toimimme kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi, hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja opetusalalla toimivien keskuudessa, jäsenten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi sekä kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi.!! Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n tavoiteohjelmaa vuosille X sekä OAJ:n linjauksia ja päätöksiä. Tavoiteohjelmasta nousee yhdeksi paikallisyhdistyksen tavoitteeksi sekä henkisen että fyysisen työhyvinvoinnin edistäminen. Ja on syytä pitää mielessä, että paikallisyhdistys on ensisijaisesti edunvalvontaorganisaatio.!! Paikallisyhdistys voi sääntöjen mukaan toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustoimintaa käsitteleviä julkaisuita, kantaa jäsenmaksuja ja suorittaa varojen keräämistä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä

7 hankkia toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.!!!

8 OAJ:N SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TALOUSARVIO TALOUSARVIOESITYS Toteutunut Arvio Arvio VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISTUOTOT JÄSENMAKSUT 25057, , ,00 OAJ-AVUSTUKSET 0, ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot yhteensä 25057, , ,00 VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISKULUT Palkat ja palkkiot 5600, , ,00 Puheenjohtaja 1400, , ,00 Sihteeri 1500, , ,00 Jäsensihteeri & tiedottaja 1300, , ,00 Taloudenhoitaja 1100, , ,00 Jaoksen (YSI/AO) vetäjä 0,00 0,00 500,00 Virkistystoimikunnan jäsen (4 kpl) 300,00 300,00 400,00 Kokouspalkkiot 0,00 300,00 300,00 Sosiaaliturvamaksut 114,24 130,00 130,00 HENKILÖSTÖKULUT 5714, , ,00 KULUT 21277, , ,00 Virkistys- ja koulutuskulut 12634, , ,00 Pankin kulut 0,00 30,00 0,00 Hallintokulut 79,52 100,00 100,00 Pienkalusto 790,00 0,00 0,00 Aluetoiminta 215, ,00 500,00 Edustuskulut 1183,60 200,00 200,00 Internet-tiedotus 386,56 300,00 300,00 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 Piirikokouskulut 0,00 0,00 0,00 Hallituksen kokouskulut 515, ,00 800,00 Vuosikokouskulut 1411, , ,00 Muistamiset, merkkipäivät 1660, , ,00 Edunvalvonta 491,80 250,00 320,00 Annetut avustukset 110,00 656,00 656,00 Kehitysyhteistyöavustukset 324,00 324,00 324,00 Kirjanpito 110,00 120,00 130,00 Kustannusten korvaukset 1285, , ,00 - kilometrikorvaukset 1285, , ,00 Toiminnantarkastuskulut 80,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteiskulut yhteensä 26992, , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot pankki 31,24 Rahoitustoiminta 31,24 KULUT Verot sijoituksista 9,20 Sijoitustoiminta 9,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 22,04 30,00 20,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1912, ,00 0,00

9 SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistykseen kuuluivat henkilöjäsenten lisäksi seuraavat paikalliset opettajayhdistykset: Vammalan ammatilliset opettajat ry, ja Etelä-Satakunnan kauppaopettajat ry. Henkilöjäsenet kuuluivat seuraaviin opettajayhdistyksiin: OAJPirkanmaan alueyhdistys ry, Luonnonvara-alojen opettajat ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, ja Suomen musiikinopettajien liitto ry. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 472 ja vuoden lopussa 482. Eläköityminen, muuttoliike ja eroamiset vaihtelivat jäsenmäärää. Oaj:n Sastamalan py:n hallitukseen kuuluivat: puheenjohtajana Jarmo Viitanen, varapuheenjohtajana Marita Seppä (vara: Ritva Hautaniemi), sihteerinä Katariina Huju (vara: Teuvo Pohjanterho), jäsensihteeri/tiedottajana ja myös taloudenhoitajana Antero Matikka (vara: Minna Myllymäki). Muut hallituksen edustajat olivat Marika Nikunen (vara: Hanna Hämäläinen), Leea Pakarinen (vara: Marja-Leena Tikka), Minna Lehtimäki (vara Hanna Rautanen), Raija Hituri (vara: Kimmo Alatalo), Leena Seppänen (erosi 1.8. vara: Mauri Mäkelä varsinaiseksi 21.8.), Marjut Vuokko (vara: Sari Välilä), Pertti Laakso (vara: Jukka- Pekka Koivuranta) ja Pekka Aalto (vara Heidi Kaartinen). Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa varaedustajina olivat paikalla Kimmo Alatalo 3 krt, Heidi Kaartinen 3 krt,hanna Rautanen 1 krt, Mauri Mäkelä 1 krt, Sari Välilä 1 krt, Hanna Hämäläinen 4 krt, Minna Myllymäki 1 krt.. Äänivallattomat luottamusmiehet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: plm Tapio Pitkäranta 6 krt ja plm Katriina Isolauri 2 krt sekä tsv Anssi Järvinen 2 krt. Hallitus nimesi edunvalvontatoimikunnan, johon kuuluivat JUKO ry:n luottamusmiehistö ja varaluottamusmies Antero Matikka. Virkistystoimikunnassa toimivat Heidi Kaartinen, Marika Nikunen ja Antero Matikka. Henkilöstön edustajana perusopetustiimissä oli Antero Matikka. Pirkanmaan alueyhdistyksessä J. Viitanen toimi hallituksessa ja YSI-jaoksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja Viitanen raportoi hallituksen kokouksissa ajantasaiskuulumisia alueyhdistyksestä. Leena Seppänen toimi edustajana tupa-tiimissä ja puheenjohtaja Viitanen sekä plm Isolauri osallistuivat edunvalvontatiimiin. Raija Hituri edusti alueyhdistyksen OAO- jaoksessa. Sastamalalla oli edustus alueyhdistyksen vuosikokouksessa ja puheenjohtaja edusti Sastamalaa Kihniössä läntisten alueiden tapaamisessa. OAJ 40v-tapahtumaan Tampereella tilattiin 65 lippua jäsenien käytettäväksi. Kiikoisten ja Sastamalan kuntaliitoksen myötä Kiikoisten perusopetuksen opettajat liittyivät Sastamalan OAJ:n py.:een Purkautuneen Karkun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n jäsenet liittyivät Vammalan ammattiopettajiin Toimintavuoden lopulla ryhdyttiin yhdistymisneuvotteluihin LPKK:n opettajien kanssa LPPK:n toimintojen yhdistyessä Saskyyn vuodenvaihteessa Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ravintola Patruunassa. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja myös työyksiköissä toimivat yhteysopettajat

10 viestittivät tiedotteita jäsenistölle. Yhdistykselle perustettiin myös nettisivusto, oajsastamala.com, jonka sisällön muotoiluun osallistuivat puheenjohtaja Viitanen sekä tiedottaja Matikka. Sivuston ylläpitäjäksi valittiin Harri Aaltonen. Jäsenistön 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä muistettiin lahjakorteilla. 2. EDUNVALVONTA Luottamusmiestiimi kokoontui tarvittaessa. Luottamusmiehistössä ei tapahtunut muutoksia. Koulutuskuntayhtymän puolella työstettiin haasteellista tva-järjestelmää ja tasa-arvoista palkkausta. Suurena huolenaiheena oli myös lähiopetuksen määrän supistuminen. Yleissivistävällä puolella puhuttivat vuoden aikana tva-lisät, aineryhmätyöskentely, kirjapinot-oppilasarviointi, verkkokurssien palkkaus ja työajan seuranta ylipäänsä. Kaupungin työsuojeluorganisaatiota uudistettiin, jonka myötä JUKO tuli saamaan yhä opettajatyösuojeluvaltuutetun. 3.VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenistölle tarjottiin seuraavanlaista maksutonta tai avustettua virkistystoimintaa: - Vammalan Lentopallotapahtumaan vapaa pääsy - Opettajien Päivän kahvit Vammala, Äetsä, Mouhijärvi ja Mänttä - Vammalan teatterissa yksi ilmainen käynti - Elokuvateatteri Vammalan/Huittisten Bio:ssa yksi ilmainen käynti - Valepan kotiottelussa yksi ilmainen käynti - Syyskaudella sesongin alettua Ellivuoren kolme yrityslippua jäsenkäytössä - Pikkujoulu Vammalan Seurahuoneella - Kunnon Startti ja Liikuntakeskus Pinkki: jäsenavustus 0,75e kerralta ( 2 krt/viikko). - Likkojen Lenkki 16 euron avustus/ jäsen - Carmen-musikaaliin Treella sponsoroitiin lippu - Yksiköiltä tulleita virkistysanomuksia max. 10e/jäsen toteutuneiden kustannusten mukaan kerran toimintavuodessa 4. KOULUTUKSET Tapio Pitkäranta, JUKO ry:n pääluottamusmies, osallistui JUKOn keskisuurten kaupunkien pääluottamusmiespäiville Helsingissä, alueellisille lm-päiville Tampereella sekä pääluottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä. Katariina Huju osallistui alueellisille lm-päiville Tamperella sekä alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla. Marita Seppä osallistui alueellisille alueellisille lm-päiville Tampereella. Antero Matikka osallistui OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys: Esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutukseen Tampereella ja alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla.

11 Raija Hituri osallistui AO:n luottamusmies- ja opintopäiville sekä Ikaalisten yhdysopettajakoulutukseen.

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 16/2011-2012 Toimitila, Aurakatu 20 E Turku 260313 Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja Marita Savonmäki X Jäsen Veli-Pekka Virtanen

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2014 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 2 Maanmittausalan

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Jäsentiedote 1/2014. Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry

KOKOUSKUTSU. Jäsentiedote 1/2014. Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry Jäsentiedote 1/2014 KOKOUSKUTSU Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanmittauspäivien 2014 yhteydessä

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot