OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan"

Transkriptio

1 OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Esitys: puheenjohtajaksi kutsutaan Riina Sunila ja sihteeriksi Katariina Huju. 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Esitys: pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan vuosikokoukseen osallistuvista Marjo Heinoa ja Maija Saksasta. 3 Läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: vuosikokous todetaan sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi jäsenistölle lähetetyllä sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta (15 ). Läsnäolijat todetaan nimilistan mukaan. Päätös: vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. VARSINAISET KOKOUSASIAT 5 Toimintakertomus vuodelta 2013 Esitys: toimintakertomus esitellään ja hyväksytään. 6 Tilit edelliseltä tilikaudelta 2013 Esitys: esitellään tilinpäätös tilikaudelta sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. 7 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Esitys: toimintasuunnitelma esitellään ja hyväksytään. 8 Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodeksi 2015 Esitys: Kuunnellaan ehdotus puheenjohtajan, muiden hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiksi sekä toteutuneiden matkakustannusten korvaukseksi. Hyväksytään esitys toimintapalkkioista ja matkakustannusten korvauksesta. Taloudenhoitaja täsmensi matkakorvaukset seuraavasti: kilometrikorvaukset maksetaan työpaikan toimipisteestä koulutus- tai kokouspaikkaan ja takaisin. Hallituksen ja jaosten jäsenille korvaukset maksetaan VES:n mukaisen korvauksen mukaan. Matkat koulutuksiin ja vuosikokoukseen maksetaan rivijäsenelle OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen käytännön mukaisesti 30c/km ja 5 c/km lisämatkustajasta. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan. Päätös: esitys hyväksyttiin

2 9 Yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2015 Esitys: hyväksytään työnantajaperintäinen jäsenmaksu henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen henkilöjäsenen osalta 0,12% kunkin jäsenen bruttopalkasta. 10 Yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2015 Esitys: luetaan, keskustellaan ja hyväksytään talousarvioesitys Puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Esitys: hallituksen päätöksen mukaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle tulisi puheenjohtaja ammatilliselta puolelta. Kokouksessa ehdotettiin Ilkka Lampilaa puheenjohtajaksi. Päätös: esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lampila. 12 Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi henkilökohtaisine varaedustajineen Esitys: todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet ja valitaan heidät uudelleen tai heidän tilalleen uudet halukkaat: Varsinainen Vara Vuokko Marjut LTO (ei jatka) Välilä Sari (ei jatka) Kaartinen Heidi YSI ala Jernman Jenni Matikka Antero YSI ala tal.hoit.+jäsensiht. Myllymäki Minna erosi 1.8. Laakso Pertti YSI lukio Koivuranta Jukka-Pekka Hituri Raija AO Alatalo Kimmo Aalto Pekka YSI muu Ristolainen Martti (ei jatka) Jäsenistölle lähetettyyn s-postitiedotteeseen ilmoittautua hallitustyöskentelyyn on vastannut Satu Lähteenmäki (ysi ala), käytettävissä myös Marita Seppä (ysi ylä). Pekka Aallon sijalle varsinaiseksi ehdotettiin Satu Lähteenmäkeä. Marita Seppää ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kaartinen, Matikka, Laakso ja Hituri jatkavat. Matikan varajäseneksi ehdotettiin Pekka Aaltoa. Ehdotus Sepästä muutettiin Lähteenmäen varajäseneksi. Kokouksen esitysten perusteella päätettiin hallituksen kokoonpano erovuoroisten osalta seuraavasti: Varsinainen Vara Kaartinen Heidi (YSI ala) Jernman Jenni Matikka Antero (YSI ala) Aalto Pekka (YSI muu) Laakso Pertti (YSI lukio) Koivuranta Jukka-Pekka (YSI lukio) Hituri Raija (AO) Alatalo Kimmo (AO) Lähteenmäki Satu (YSI ala) Seppä Marita (YSI ylä) LTO:n paikka jäi täyttämättä. 13 Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 :n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin (Pirkanmaan alueyhdistys 12) Esitys: valitaan edustajiksi alueyhdistyksen vuosikokoukseen hallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä ensimmäiset 12 puheenjohtajan johdolla/ tai halukkaat nykyisestä 14 ja esteiden sattuessa seuraavat tai ensimmäisten varaedustajat? Kokouksessa esitettiin yksikertaisemmin, että tiedottaja lähettää hallituksen jäsenille s- postikutsun kokoukseen pikaisella vastausvelvollisuudella osallistuuko vai ei. Estyneiden lähtijöiden sijalle tiedottaja lähettää uuden yleisen kutsun osallistua kokoukseen ja hyväksyy mukaan nopeimmin vastanneet.

3 Päätös: hyväksyttiin kokouksessa esitetty ehdotus. 14 Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat v 2015 Esitys: toiminnantarkastajiksi valitaan Pauli Perttula ja Johanna Pitkäkoski sekä varatoiminnantarkastajaksi järjestyksessä Ali Hautala ja Anja Perttula. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Riina Sunila, puheenjohtaja Katariina Huju, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sastamala / 20 Marjo Heino, pöytäkirjantarkastaja Maija Saksanen, pöytäkirjantarkstaja

4 OAJ:n SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015!! Toimintasuunnitelma Sastamalassa: jäsenistö kiinnostuu toiminnasta, työnteon edellytykset ovat kunnossa, jäsenmaksuulleen saa vastinetta!! Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resurssoivat opetukseen riittävästi. Yhteydenpitoa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, Saskyn hallitukseen ja muihin kuntapäättäjiin lisätään. Huolehditaan siitä, että henkilöstön ääni kuuluu kasvatussektorin päätöksenteossa. Henkilöstön edustus säännöllisesti kokoontuvassa perusopetustiimissä ja kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävä vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Koulutuksen aamukahvit (sivistysjohtaja, johtava rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö,verkostolukion rehtori, pääluottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmiestiedottaja )ovat hyviä esimerkkejä keinoista saada vaikuttavaa tulosta.!! Vaikutetaan siihen, että kontaktiopetuksen määrä pysyy vähintään nykytasolla tai sen määrää lisätään. Vastustetaan lähiopetukseen kohdistuvia leikkauksia, jotka voivat kohdentua opetuksen ja ohjauksen määrään, ryhmäkokoihin, opettaja-opiskelijamäärän suhteeseen.!! Nostetaan opettajan työn arvostusta Sastamalassa ja kuntayhtymäään kuulivissa kunnissa. Lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, mistä syystä yhdistyksen tiedottajan asema korostuu. Seurataan pitkiin sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin valittavien henkilöiden hakumenettelyä ja korostetaan sitä, että tehtäviin haettaisiin aina opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä.!! Tehostetaan tiedottamista jäsenistölle: tiedottajan asema korostuu edelleen. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja ja pyritään lisäämään sivuilla käymistä ja siellä käytävää keskustelua. Puheenjohtaja, pääluottamusmies, luottamusmiehet ja tiedottaja ovat tärkeässä roolissa keskustelujen avaamisessa kotisivuilla.!! Kehitetään vuosikokouksista koko jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia ja lisätään jäsenistön halukkuutta toimia aktiivisesti yhdistyksessä. Kehitetään uusia toimintatapoja aktiivisuuden lisäämiseksi. Huomioidaan erityisesti nuoret opettajat. Keskitytään jäsenhankintaan aktiivisesti.!! Ylläpidetään ja kehitetään perinteistä toimintaa. Pikkujoulut, kulttuurin ja liikunnan tukeminen ja erilaiset matkat (esim. urheilukisoihin) ovat hyväksi havaittua perustoimintaa. Kuullaan aktiivisesti

5 jäsenistön aloitteita ja ideoita.!! Seurataan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Erityisenä haasteena on ylläpitää työnantajan mielenkiinto TVA-järjestelmän kehittämistä kohtaan, sillä TVA-järjestelmän kautta pystytään kohdentamaan palkanosia demokraattisesti. Tarkastellaan TVA-järjestelmää systemaattisesti ja kuunnellaan jäsenistön mielipiteitä järjestelmää kehitettäessä. Valvotaan sopimusten noudattamista ja korostetaan sitä, että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.!! Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa kaikista opetukseen, palkkaukseen, erilaisiin lisiin, TVA:han, eläke-etuihin liittyen. Lisätään tietoa siitä, kenen puoleen voi kääntyä ongelmallisissa tilanteissa. Ohjataan jäsenistöä erilaisiin koulutuksiin, esim. Nope-koulutus ja eläkekoulutus.!! Toimintasuunnitelma paikallisyhdistyksessä: yhdistyksen toiminta tehostuu, eri opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti!! Tehostetaan edunvalvontatiimin (pääluottamusmies, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, tiedottaja) toimintaa. Kokoonnutaan säännöllisesti ja tiedotetaan jäsenistöä kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Tehostetaan ysitiimin (hallituksen yleissivistävän puolen jäsenet) ja ammatillisen tiimin (ammatilliset opettajat) toimintaa. Tiedotetaan kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään varsinaisia hallituksen kokouksia edelleen. Huolehditaan siitä, että kaikki opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti. Tiedotetaan hallituksen kokouksissa päätetyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Seurataan aktiivisesti oppilaitosten työoloja, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hyödynnetään opettajatyösuojeluvaltuutetun aktiivista toimintaa ja pyritään myös sitä kautta lisäämään työolojen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä edelleen.!! Osallistutaan (pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) aktiivisesti yhteistyötoimikunnan kokouksiin ja pidetään esillä opettajan ammattikuvaan ja lainsäädäntöön liittyviä erityisvaatimuksia. Tiedotetaan jäsenistöä yhteistyötoimikunnassa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään toimintaa OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen kanssa. Tämä toteutuu alueyhdistyksen

6 eri jaosten kautta, joissa on Sastamalan paikallissyhdistyksen jäseniä mukana. Huolehditaan siitä, että mahdollisuuksien mukaan OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksessä on paikallisyhdistyksestä edustusta toiminnan tehostamiseksi. Kehitetään toimintaa alueyhdistykseen kuuluvien naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa.!! Vaikutetaan keskustason neuvottelutoimintaan siten, että OAJ Pirkanmaan alueyhdistykselle toimitetaan ajankohtaista tietoa alueen edunvalvontatilanteesta. Osallistutaan ja vaikutetaan luottamusmiespäivillä ja muissa edunvalvontatilanteissa ja - koulutuksissa. Ollaan tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä OAJ:n päättäviin elimiin ja hankitaan tarvittaessa OAJ:n asiantuntijoiden tukea ja hyödynnetään heidän osaamistaan.!! Seurataan valtakunnallista neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa. Valvotaan ja hoidetaan jäsenten etuja neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa.!! Vaikutetaan siihen, että OAJ ja sen Sastamalan paikallisyhdistys koetaan vahvaksi ja arvostetuksi toimijaksi. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.!!! Toimintasuunnitelma: yleisiä tavoitteita ja periaatteita!! Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvontayhdistyksenä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi ja jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.!! Toimimme kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi, hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja opetusalalla toimivien keskuudessa, jäsenten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi sekä kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi.!! Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n tavoiteohjelmaa vuosille X sekä OAJ:n linjauksia ja päätöksiä. Tavoiteohjelmasta nousee yhdeksi paikallisyhdistyksen tavoitteeksi sekä henkisen että fyysisen työhyvinvoinnin edistäminen. Ja on syytä pitää mielessä, että paikallisyhdistys on ensisijaisesti edunvalvontaorganisaatio.!! Paikallisyhdistys voi sääntöjen mukaan toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustoimintaa käsitteleviä julkaisuita, kantaa jäsenmaksuja ja suorittaa varojen keräämistä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä

7 hankkia toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.!!!

8 OAJ:N SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TALOUSARVIO TALOUSARVIOESITYS Toteutunut Arvio Arvio VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISTUOTOT JÄSENMAKSUT 25057, , ,00 OAJ-AVUSTUKSET 0, ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot yhteensä 25057, , ,00 VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISKULUT Palkat ja palkkiot 5600, , ,00 Puheenjohtaja 1400, , ,00 Sihteeri 1500, , ,00 Jäsensihteeri & tiedottaja 1300, , ,00 Taloudenhoitaja 1100, , ,00 Jaoksen (YSI/AO) vetäjä 0,00 0,00 500,00 Virkistystoimikunnan jäsen (4 kpl) 300,00 300,00 400,00 Kokouspalkkiot 0,00 300,00 300,00 Sosiaaliturvamaksut 114,24 130,00 130,00 HENKILÖSTÖKULUT 5714, , ,00 KULUT 21277, , ,00 Virkistys- ja koulutuskulut 12634, , ,00 Pankin kulut 0,00 30,00 0,00 Hallintokulut 79,52 100,00 100,00 Pienkalusto 790,00 0,00 0,00 Aluetoiminta 215, ,00 500,00 Edustuskulut 1183,60 200,00 200,00 Internet-tiedotus 386,56 300,00 300,00 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 Piirikokouskulut 0,00 0,00 0,00 Hallituksen kokouskulut 515, ,00 800,00 Vuosikokouskulut 1411, , ,00 Muistamiset, merkkipäivät 1660, , ,00 Edunvalvonta 491,80 250,00 320,00 Annetut avustukset 110,00 656,00 656,00 Kehitysyhteistyöavustukset 324,00 324,00 324,00 Kirjanpito 110,00 120,00 130,00 Kustannusten korvaukset 1285, , ,00 - kilometrikorvaukset 1285, , ,00 Toiminnantarkastuskulut 80,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteiskulut yhteensä 26992, , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot pankki 31,24 Rahoitustoiminta 31,24 KULUT Verot sijoituksista 9,20 Sijoitustoiminta 9,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 22,04 30,00 20,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1912, ,00 0,00

9 SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistykseen kuuluivat henkilöjäsenten lisäksi seuraavat paikalliset opettajayhdistykset: Vammalan ammatilliset opettajat ry, ja Etelä-Satakunnan kauppaopettajat ry. Henkilöjäsenet kuuluivat seuraaviin opettajayhdistyksiin: OAJPirkanmaan alueyhdistys ry, Luonnonvara-alojen opettajat ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, ja Suomen musiikinopettajien liitto ry. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 472 ja vuoden lopussa 482. Eläköityminen, muuttoliike ja eroamiset vaihtelivat jäsenmäärää. Oaj:n Sastamalan py:n hallitukseen kuuluivat: puheenjohtajana Jarmo Viitanen, varapuheenjohtajana Marita Seppä (vara: Ritva Hautaniemi), sihteerinä Katariina Huju (vara: Teuvo Pohjanterho), jäsensihteeri/tiedottajana ja myös taloudenhoitajana Antero Matikka (vara: Minna Myllymäki). Muut hallituksen edustajat olivat Marika Nikunen (vara: Hanna Hämäläinen), Leea Pakarinen (vara: Marja-Leena Tikka), Minna Lehtimäki (vara Hanna Rautanen), Raija Hituri (vara: Kimmo Alatalo), Leena Seppänen (erosi 1.8. vara: Mauri Mäkelä varsinaiseksi 21.8.), Marjut Vuokko (vara: Sari Välilä), Pertti Laakso (vara: Jukka- Pekka Koivuranta) ja Pekka Aalto (vara Heidi Kaartinen). Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa varaedustajina olivat paikalla Kimmo Alatalo 3 krt, Heidi Kaartinen 3 krt,hanna Rautanen 1 krt, Mauri Mäkelä 1 krt, Sari Välilä 1 krt, Hanna Hämäläinen 4 krt, Minna Myllymäki 1 krt.. Äänivallattomat luottamusmiehet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: plm Tapio Pitkäranta 6 krt ja plm Katriina Isolauri 2 krt sekä tsv Anssi Järvinen 2 krt. Hallitus nimesi edunvalvontatoimikunnan, johon kuuluivat JUKO ry:n luottamusmiehistö ja varaluottamusmies Antero Matikka. Virkistystoimikunnassa toimivat Heidi Kaartinen, Marika Nikunen ja Antero Matikka. Henkilöstön edustajana perusopetustiimissä oli Antero Matikka. Pirkanmaan alueyhdistyksessä J. Viitanen toimi hallituksessa ja YSI-jaoksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja Viitanen raportoi hallituksen kokouksissa ajantasaiskuulumisia alueyhdistyksestä. Leena Seppänen toimi edustajana tupa-tiimissä ja puheenjohtaja Viitanen sekä plm Isolauri osallistuivat edunvalvontatiimiin. Raija Hituri edusti alueyhdistyksen OAO- jaoksessa. Sastamalalla oli edustus alueyhdistyksen vuosikokouksessa ja puheenjohtaja edusti Sastamalaa Kihniössä läntisten alueiden tapaamisessa. OAJ 40v-tapahtumaan Tampereella tilattiin 65 lippua jäsenien käytettäväksi. Kiikoisten ja Sastamalan kuntaliitoksen myötä Kiikoisten perusopetuksen opettajat liittyivät Sastamalan OAJ:n py.:een Purkautuneen Karkun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n jäsenet liittyivät Vammalan ammattiopettajiin Toimintavuoden lopulla ryhdyttiin yhdistymisneuvotteluihin LPKK:n opettajien kanssa LPPK:n toimintojen yhdistyessä Saskyyn vuodenvaihteessa Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ravintola Patruunassa. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja myös työyksiköissä toimivat yhteysopettajat

10 viestittivät tiedotteita jäsenistölle. Yhdistykselle perustettiin myös nettisivusto, oajsastamala.com, jonka sisällön muotoiluun osallistuivat puheenjohtaja Viitanen sekä tiedottaja Matikka. Sivuston ylläpitäjäksi valittiin Harri Aaltonen. Jäsenistön 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä muistettiin lahjakorteilla. 2. EDUNVALVONTA Luottamusmiestiimi kokoontui tarvittaessa. Luottamusmiehistössä ei tapahtunut muutoksia. Koulutuskuntayhtymän puolella työstettiin haasteellista tva-järjestelmää ja tasa-arvoista palkkausta. Suurena huolenaiheena oli myös lähiopetuksen määrän supistuminen. Yleissivistävällä puolella puhuttivat vuoden aikana tva-lisät, aineryhmätyöskentely, kirjapinot-oppilasarviointi, verkkokurssien palkkaus ja työajan seuranta ylipäänsä. Kaupungin työsuojeluorganisaatiota uudistettiin, jonka myötä JUKO tuli saamaan yhä opettajatyösuojeluvaltuutetun. 3.VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenistölle tarjottiin seuraavanlaista maksutonta tai avustettua virkistystoimintaa: - Vammalan Lentopallotapahtumaan vapaa pääsy - Opettajien Päivän kahvit Vammala, Äetsä, Mouhijärvi ja Mänttä - Vammalan teatterissa yksi ilmainen käynti - Elokuvateatteri Vammalan/Huittisten Bio:ssa yksi ilmainen käynti - Valepan kotiottelussa yksi ilmainen käynti - Syyskaudella sesongin alettua Ellivuoren kolme yrityslippua jäsenkäytössä - Pikkujoulu Vammalan Seurahuoneella - Kunnon Startti ja Liikuntakeskus Pinkki: jäsenavustus 0,75e kerralta ( 2 krt/viikko). - Likkojen Lenkki 16 euron avustus/ jäsen - Carmen-musikaaliin Treella sponsoroitiin lippu - Yksiköiltä tulleita virkistysanomuksia max. 10e/jäsen toteutuneiden kustannusten mukaan kerran toimintavuodessa 4. KOULUTUKSET Tapio Pitkäranta, JUKO ry:n pääluottamusmies, osallistui JUKOn keskisuurten kaupunkien pääluottamusmiespäiville Helsingissä, alueellisille lm-päiville Tampereella sekä pääluottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä. Katariina Huju osallistui alueellisille lm-päiville Tamperella sekä alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla. Marita Seppä osallistui alueellisille alueellisille lm-päiville Tampereella. Antero Matikka osallistui OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys: Esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutukseen Tampereella ja alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla.

11 Raija Hituri osallistui AO:n luottamusmies- ja opintopäiville sekä Ikaalisten yhdysopettajakoulutukseen.

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11

Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11 Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11 Aika: Perjantai 11.3.2011 lauantai 12.3.2011 Paikka:

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA I Kokouksen järjestäytyminen 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi. OAJ:N YLÖJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011 TYÖPAIKKOJEN ILMOITUSTAULULLE TORNION OAY:N TIEDOTE 22.9.2011 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011 OPIT Terveisiä lautakunnalle Syyskokous ti 25.10.2011 Pikkujoulut pe 16.12.2011 Luottamusmies

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2)

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: 12.8.2015 klo 18.00 Paikka: Observatorion Tiedekahvila, Kopernikuksentie 1, Helsinki Läsnä: Taija Hämäläinen Ilmari Ivaska Jarna

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

SUOMEN MUSIIKKITERAPIAYHDISTYS MUSIKTERAPIFÖRENINGEN I FINLAND RY. Sääntömuutos rekisteröity 2.11.2010

SUOMEN MUSIIKKITERAPIAYHDISTYS MUSIKTERAPIFÖRENINGEN I FINLAND RY. Sääntömuutos rekisteröity 2.11.2010 SUOMEN MUSIIKKITERAPIAYHDISTYS MUSIKTERAPIFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT Sääntömuutos rekisteröity 2.11.2010 1 Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkiterapiayhdistys Musikterapiföreningen i Finland ry Yhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Pöytäkirja Aika: 7.9.2014 klo 14.00 14.45 Paikka: Sotkalinnan tanssilava, Renko Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous

Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous 1 Espoon Pelastakaa Lapset ry ESITYSLISTA 1/2012 Kevätkokous Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Aika: 27.3.2012 klo 18:00 Paikka: Vanha Ingaksentie 10 C, Espoo 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 KOKOUSKUTSU 27.10.2015 Hei Espoon PeLan jäsen! Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18:00 osoitteessa Thurmaninaukio 10 A 2, Kauniainen. Kokouksessa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yhteensä 24 henkilöä.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yhteensä 24 henkilöä. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY SYYSKOKOUS AIKA Maanantai 24.10.2011 klo 18:30 PAIKKA Skomarsin torppa, Hakunila LÄSNÄ (pj) Eila Varis Veikko Saukkonen (siht) Sirkka Luukkanen Reino Raijos Taimi Saloheimo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot