OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan"

Transkriptio

1 OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Esitys: puheenjohtajaksi kutsutaan Riina Sunila ja sihteeriksi Katariina Huju. 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Esitys: pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan vuosikokoukseen osallistuvista Marjo Heinoa ja Maija Saksasta. 3 Läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: vuosikokous todetaan sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi jäsenistölle lähetetyllä sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta (15 ). Läsnäolijat todetaan nimilistan mukaan. Päätös: vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. VARSINAISET KOKOUSASIAT 5 Toimintakertomus vuodelta 2013 Esitys: toimintakertomus esitellään ja hyväksytään. 6 Tilit edelliseltä tilikaudelta 2013 Esitys: esitellään tilinpäätös tilikaudelta sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. 7 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Esitys: toimintasuunnitelma esitellään ja hyväksytään. 8 Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodeksi 2015 Esitys: Kuunnellaan ehdotus puheenjohtajan, muiden hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiksi sekä toteutuneiden matkakustannusten korvaukseksi. Hyväksytään esitys toimintapalkkioista ja matkakustannusten korvauksesta. Taloudenhoitaja täsmensi matkakorvaukset seuraavasti: kilometrikorvaukset maksetaan työpaikan toimipisteestä koulutus- tai kokouspaikkaan ja takaisin. Hallituksen ja jaosten jäsenille korvaukset maksetaan VES:n mukaisen korvauksen mukaan. Matkat koulutuksiin ja vuosikokoukseen maksetaan rivijäsenelle OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen käytännön mukaisesti 30c/km ja 5 c/km lisämatkustajasta. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan. Päätös: esitys hyväksyttiin

2 9 Yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2015 Esitys: hyväksytään työnantajaperintäinen jäsenmaksu henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen henkilöjäsenen osalta 0,12% kunkin jäsenen bruttopalkasta. 10 Yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2015 Esitys: luetaan, keskustellaan ja hyväksytään talousarvioesitys Puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Esitys: hallituksen päätöksen mukaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle tulisi puheenjohtaja ammatilliselta puolelta. Kokouksessa ehdotettiin Ilkka Lampilaa puheenjohtajaksi. Päätös: esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lampila. 12 Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi henkilökohtaisine varaedustajineen Esitys: todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet ja valitaan heidät uudelleen tai heidän tilalleen uudet halukkaat: Varsinainen Vara Vuokko Marjut LTO (ei jatka) Välilä Sari (ei jatka) Kaartinen Heidi YSI ala Jernman Jenni Matikka Antero YSI ala tal.hoit.+jäsensiht. Myllymäki Minna erosi 1.8. Laakso Pertti YSI lukio Koivuranta Jukka-Pekka Hituri Raija AO Alatalo Kimmo Aalto Pekka YSI muu Ristolainen Martti (ei jatka) Jäsenistölle lähetettyyn s-postitiedotteeseen ilmoittautua hallitustyöskentelyyn on vastannut Satu Lähteenmäki (ysi ala), käytettävissä myös Marita Seppä (ysi ylä). Pekka Aallon sijalle varsinaiseksi ehdotettiin Satu Lähteenmäkeä. Marita Seppää ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kaartinen, Matikka, Laakso ja Hituri jatkavat. Matikan varajäseneksi ehdotettiin Pekka Aaltoa. Ehdotus Sepästä muutettiin Lähteenmäen varajäseneksi. Kokouksen esitysten perusteella päätettiin hallituksen kokoonpano erovuoroisten osalta seuraavasti: Varsinainen Vara Kaartinen Heidi (YSI ala) Jernman Jenni Matikka Antero (YSI ala) Aalto Pekka (YSI muu) Laakso Pertti (YSI lukio) Koivuranta Jukka-Pekka (YSI lukio) Hituri Raija (AO) Alatalo Kimmo (AO) Lähteenmäki Satu (YSI ala) Seppä Marita (YSI ylä) LTO:n paikka jäi täyttämättä. 13 Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 :n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin (Pirkanmaan alueyhdistys 12) Esitys: valitaan edustajiksi alueyhdistyksen vuosikokoukseen hallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä ensimmäiset 12 puheenjohtajan johdolla/ tai halukkaat nykyisestä 14 ja esteiden sattuessa seuraavat tai ensimmäisten varaedustajat? Kokouksessa esitettiin yksikertaisemmin, että tiedottaja lähettää hallituksen jäsenille s- postikutsun kokoukseen pikaisella vastausvelvollisuudella osallistuuko vai ei. Estyneiden lähtijöiden sijalle tiedottaja lähettää uuden yleisen kutsun osallistua kokoukseen ja hyväksyy mukaan nopeimmin vastanneet.

3 Päätös: hyväksyttiin kokouksessa esitetty ehdotus. 14 Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat v 2015 Esitys: toiminnantarkastajiksi valitaan Pauli Perttula ja Johanna Pitkäkoski sekä varatoiminnantarkastajaksi järjestyksessä Ali Hautala ja Anja Perttula. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Riina Sunila, puheenjohtaja Katariina Huju, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sastamala / 20 Marjo Heino, pöytäkirjantarkastaja Maija Saksanen, pöytäkirjantarkstaja

4 OAJ:n SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015!! Toimintasuunnitelma Sastamalassa: jäsenistö kiinnostuu toiminnasta, työnteon edellytykset ovat kunnossa, jäsenmaksuulleen saa vastinetta!! Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resurssoivat opetukseen riittävästi. Yhteydenpitoa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, Saskyn hallitukseen ja muihin kuntapäättäjiin lisätään. Huolehditaan siitä, että henkilöstön ääni kuuluu kasvatussektorin päätöksenteossa. Henkilöstön edustus säännöllisesti kokoontuvassa perusopetustiimissä ja kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävä vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Koulutuksen aamukahvit (sivistysjohtaja, johtava rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö,verkostolukion rehtori, pääluottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmiestiedottaja )ovat hyviä esimerkkejä keinoista saada vaikuttavaa tulosta.!! Vaikutetaan siihen, että kontaktiopetuksen määrä pysyy vähintään nykytasolla tai sen määrää lisätään. Vastustetaan lähiopetukseen kohdistuvia leikkauksia, jotka voivat kohdentua opetuksen ja ohjauksen määrään, ryhmäkokoihin, opettaja-opiskelijamäärän suhteeseen.!! Nostetaan opettajan työn arvostusta Sastamalassa ja kuntayhtymäään kuulivissa kunnissa. Lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, mistä syystä yhdistyksen tiedottajan asema korostuu. Seurataan pitkiin sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin valittavien henkilöiden hakumenettelyä ja korostetaan sitä, että tehtäviin haettaisiin aina opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä.!! Tehostetaan tiedottamista jäsenistölle: tiedottajan asema korostuu edelleen. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja ja pyritään lisäämään sivuilla käymistä ja siellä käytävää keskustelua. Puheenjohtaja, pääluottamusmies, luottamusmiehet ja tiedottaja ovat tärkeässä roolissa keskustelujen avaamisessa kotisivuilla.!! Kehitetään vuosikokouksista koko jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia ja lisätään jäsenistön halukkuutta toimia aktiivisesti yhdistyksessä. Kehitetään uusia toimintatapoja aktiivisuuden lisäämiseksi. Huomioidaan erityisesti nuoret opettajat. Keskitytään jäsenhankintaan aktiivisesti.!! Ylläpidetään ja kehitetään perinteistä toimintaa. Pikkujoulut, kulttuurin ja liikunnan tukeminen ja erilaiset matkat (esim. urheilukisoihin) ovat hyväksi havaittua perustoimintaa. Kuullaan aktiivisesti

5 jäsenistön aloitteita ja ideoita.!! Seurataan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Erityisenä haasteena on ylläpitää työnantajan mielenkiinto TVA-järjestelmän kehittämistä kohtaan, sillä TVA-järjestelmän kautta pystytään kohdentamaan palkanosia demokraattisesti. Tarkastellaan TVA-järjestelmää systemaattisesti ja kuunnellaan jäsenistön mielipiteitä järjestelmää kehitettäessä. Valvotaan sopimusten noudattamista ja korostetaan sitä, että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.!! Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa kaikista opetukseen, palkkaukseen, erilaisiin lisiin, TVA:han, eläke-etuihin liittyen. Lisätään tietoa siitä, kenen puoleen voi kääntyä ongelmallisissa tilanteissa. Ohjataan jäsenistöä erilaisiin koulutuksiin, esim. Nope-koulutus ja eläkekoulutus.!! Toimintasuunnitelma paikallisyhdistyksessä: yhdistyksen toiminta tehostuu, eri opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti!! Tehostetaan edunvalvontatiimin (pääluottamusmies, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, tiedottaja) toimintaa. Kokoonnutaan säännöllisesti ja tiedotetaan jäsenistöä kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Tehostetaan ysitiimin (hallituksen yleissivistävän puolen jäsenet) ja ammatillisen tiimin (ammatilliset opettajat) toimintaa. Tiedotetaan kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään varsinaisia hallituksen kokouksia edelleen. Huolehditaan siitä, että kaikki opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti. Tiedotetaan hallituksen kokouksissa päätetyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Seurataan aktiivisesti oppilaitosten työoloja, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hyödynnetään opettajatyösuojeluvaltuutetun aktiivista toimintaa ja pyritään myös sitä kautta lisäämään työolojen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä edelleen.!! Osallistutaan (pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) aktiivisesti yhteistyötoimikunnan kokouksiin ja pidetään esillä opettajan ammattikuvaan ja lainsäädäntöön liittyviä erityisvaatimuksia. Tiedotetaan jäsenistöä yhteistyötoimikunnassa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään toimintaa OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen kanssa. Tämä toteutuu alueyhdistyksen

6 eri jaosten kautta, joissa on Sastamalan paikallissyhdistyksen jäseniä mukana. Huolehditaan siitä, että mahdollisuuksien mukaan OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksessä on paikallisyhdistyksestä edustusta toiminnan tehostamiseksi. Kehitetään toimintaa alueyhdistykseen kuuluvien naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa.!! Vaikutetaan keskustason neuvottelutoimintaan siten, että OAJ Pirkanmaan alueyhdistykselle toimitetaan ajankohtaista tietoa alueen edunvalvontatilanteesta. Osallistutaan ja vaikutetaan luottamusmiespäivillä ja muissa edunvalvontatilanteissa ja - koulutuksissa. Ollaan tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä OAJ:n päättäviin elimiin ja hankitaan tarvittaessa OAJ:n asiantuntijoiden tukea ja hyödynnetään heidän osaamistaan.!! Seurataan valtakunnallista neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa. Valvotaan ja hoidetaan jäsenten etuja neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa.!! Vaikutetaan siihen, että OAJ ja sen Sastamalan paikallisyhdistys koetaan vahvaksi ja arvostetuksi toimijaksi. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.!!! Toimintasuunnitelma: yleisiä tavoitteita ja periaatteita!! Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvontayhdistyksenä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi ja jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.!! Toimimme kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi, hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja opetusalalla toimivien keskuudessa, jäsenten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi sekä kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi.!! Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n tavoiteohjelmaa vuosille X sekä OAJ:n linjauksia ja päätöksiä. Tavoiteohjelmasta nousee yhdeksi paikallisyhdistyksen tavoitteeksi sekä henkisen että fyysisen työhyvinvoinnin edistäminen. Ja on syytä pitää mielessä, että paikallisyhdistys on ensisijaisesti edunvalvontaorganisaatio.!! Paikallisyhdistys voi sääntöjen mukaan toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustoimintaa käsitteleviä julkaisuita, kantaa jäsenmaksuja ja suorittaa varojen keräämistä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä

7 hankkia toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.!!!

8 OAJ:N SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TALOUSARVIO TALOUSARVIOESITYS Toteutunut Arvio Arvio VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISTUOTOT JÄSENMAKSUT 25057, , ,00 OAJ-AVUSTUKSET 0, ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot yhteensä 25057, , ,00 VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISKULUT Palkat ja palkkiot 5600, , ,00 Puheenjohtaja 1400, , ,00 Sihteeri 1500, , ,00 Jäsensihteeri & tiedottaja 1300, , ,00 Taloudenhoitaja 1100, , ,00 Jaoksen (YSI/AO) vetäjä 0,00 0,00 500,00 Virkistystoimikunnan jäsen (4 kpl) 300,00 300,00 400,00 Kokouspalkkiot 0,00 300,00 300,00 Sosiaaliturvamaksut 114,24 130,00 130,00 HENKILÖSTÖKULUT 5714, , ,00 KULUT 21277, , ,00 Virkistys- ja koulutuskulut 12634, , ,00 Pankin kulut 0,00 30,00 0,00 Hallintokulut 79,52 100,00 100,00 Pienkalusto 790,00 0,00 0,00 Aluetoiminta 215, ,00 500,00 Edustuskulut 1183,60 200,00 200,00 Internet-tiedotus 386,56 300,00 300,00 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 Piirikokouskulut 0,00 0,00 0,00 Hallituksen kokouskulut 515, ,00 800,00 Vuosikokouskulut 1411, , ,00 Muistamiset, merkkipäivät 1660, , ,00 Edunvalvonta 491,80 250,00 320,00 Annetut avustukset 110,00 656,00 656,00 Kehitysyhteistyöavustukset 324,00 324,00 324,00 Kirjanpito 110,00 120,00 130,00 Kustannusten korvaukset 1285, , ,00 - kilometrikorvaukset 1285, , ,00 Toiminnantarkastuskulut 80,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteiskulut yhteensä 26992, , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot pankki 31,24 Rahoitustoiminta 31,24 KULUT Verot sijoituksista 9,20 Sijoitustoiminta 9,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 22,04 30,00 20,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1912, ,00 0,00

9 SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistykseen kuuluivat henkilöjäsenten lisäksi seuraavat paikalliset opettajayhdistykset: Vammalan ammatilliset opettajat ry, ja Etelä-Satakunnan kauppaopettajat ry. Henkilöjäsenet kuuluivat seuraaviin opettajayhdistyksiin: OAJPirkanmaan alueyhdistys ry, Luonnonvara-alojen opettajat ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, ja Suomen musiikinopettajien liitto ry. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 472 ja vuoden lopussa 482. Eläköityminen, muuttoliike ja eroamiset vaihtelivat jäsenmäärää. Oaj:n Sastamalan py:n hallitukseen kuuluivat: puheenjohtajana Jarmo Viitanen, varapuheenjohtajana Marita Seppä (vara: Ritva Hautaniemi), sihteerinä Katariina Huju (vara: Teuvo Pohjanterho), jäsensihteeri/tiedottajana ja myös taloudenhoitajana Antero Matikka (vara: Minna Myllymäki). Muut hallituksen edustajat olivat Marika Nikunen (vara: Hanna Hämäläinen), Leea Pakarinen (vara: Marja-Leena Tikka), Minna Lehtimäki (vara Hanna Rautanen), Raija Hituri (vara: Kimmo Alatalo), Leena Seppänen (erosi 1.8. vara: Mauri Mäkelä varsinaiseksi 21.8.), Marjut Vuokko (vara: Sari Välilä), Pertti Laakso (vara: Jukka- Pekka Koivuranta) ja Pekka Aalto (vara Heidi Kaartinen). Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa varaedustajina olivat paikalla Kimmo Alatalo 3 krt, Heidi Kaartinen 3 krt,hanna Rautanen 1 krt, Mauri Mäkelä 1 krt, Sari Välilä 1 krt, Hanna Hämäläinen 4 krt, Minna Myllymäki 1 krt.. Äänivallattomat luottamusmiehet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: plm Tapio Pitkäranta 6 krt ja plm Katriina Isolauri 2 krt sekä tsv Anssi Järvinen 2 krt. Hallitus nimesi edunvalvontatoimikunnan, johon kuuluivat JUKO ry:n luottamusmiehistö ja varaluottamusmies Antero Matikka. Virkistystoimikunnassa toimivat Heidi Kaartinen, Marika Nikunen ja Antero Matikka. Henkilöstön edustajana perusopetustiimissä oli Antero Matikka. Pirkanmaan alueyhdistyksessä J. Viitanen toimi hallituksessa ja YSI-jaoksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja Viitanen raportoi hallituksen kokouksissa ajantasaiskuulumisia alueyhdistyksestä. Leena Seppänen toimi edustajana tupa-tiimissä ja puheenjohtaja Viitanen sekä plm Isolauri osallistuivat edunvalvontatiimiin. Raija Hituri edusti alueyhdistyksen OAO- jaoksessa. Sastamalalla oli edustus alueyhdistyksen vuosikokouksessa ja puheenjohtaja edusti Sastamalaa Kihniössä läntisten alueiden tapaamisessa. OAJ 40v-tapahtumaan Tampereella tilattiin 65 lippua jäsenien käytettäväksi. Kiikoisten ja Sastamalan kuntaliitoksen myötä Kiikoisten perusopetuksen opettajat liittyivät Sastamalan OAJ:n py.:een Purkautuneen Karkun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n jäsenet liittyivät Vammalan ammattiopettajiin Toimintavuoden lopulla ryhdyttiin yhdistymisneuvotteluihin LPKK:n opettajien kanssa LPPK:n toimintojen yhdistyessä Saskyyn vuodenvaihteessa Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ravintola Patruunassa. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja myös työyksiköissä toimivat yhteysopettajat

10 viestittivät tiedotteita jäsenistölle. Yhdistykselle perustettiin myös nettisivusto, oajsastamala.com, jonka sisällön muotoiluun osallistuivat puheenjohtaja Viitanen sekä tiedottaja Matikka. Sivuston ylläpitäjäksi valittiin Harri Aaltonen. Jäsenistön 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä muistettiin lahjakorteilla. 2. EDUNVALVONTA Luottamusmiestiimi kokoontui tarvittaessa. Luottamusmiehistössä ei tapahtunut muutoksia. Koulutuskuntayhtymän puolella työstettiin haasteellista tva-järjestelmää ja tasa-arvoista palkkausta. Suurena huolenaiheena oli myös lähiopetuksen määrän supistuminen. Yleissivistävällä puolella puhuttivat vuoden aikana tva-lisät, aineryhmätyöskentely, kirjapinot-oppilasarviointi, verkkokurssien palkkaus ja työajan seuranta ylipäänsä. Kaupungin työsuojeluorganisaatiota uudistettiin, jonka myötä JUKO tuli saamaan yhä opettajatyösuojeluvaltuutetun. 3.VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenistölle tarjottiin seuraavanlaista maksutonta tai avustettua virkistystoimintaa: - Vammalan Lentopallotapahtumaan vapaa pääsy - Opettajien Päivän kahvit Vammala, Äetsä, Mouhijärvi ja Mänttä - Vammalan teatterissa yksi ilmainen käynti - Elokuvateatteri Vammalan/Huittisten Bio:ssa yksi ilmainen käynti - Valepan kotiottelussa yksi ilmainen käynti - Syyskaudella sesongin alettua Ellivuoren kolme yrityslippua jäsenkäytössä - Pikkujoulu Vammalan Seurahuoneella - Kunnon Startti ja Liikuntakeskus Pinkki: jäsenavustus 0,75e kerralta ( 2 krt/viikko). - Likkojen Lenkki 16 euron avustus/ jäsen - Carmen-musikaaliin Treella sponsoroitiin lippu - Yksiköiltä tulleita virkistysanomuksia max. 10e/jäsen toteutuneiden kustannusten mukaan kerran toimintavuodessa 4. KOULUTUKSET Tapio Pitkäranta, JUKO ry:n pääluottamusmies, osallistui JUKOn keskisuurten kaupunkien pääluottamusmiespäiville Helsingissä, alueellisille lm-päiville Tampereella sekä pääluottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä. Katariina Huju osallistui alueellisille lm-päiville Tamperella sekä alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla. Marita Seppä osallistui alueellisille alueellisille lm-päiville Tampereella. Antero Matikka osallistui OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys: Esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutukseen Tampereella ja alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla.

11 Raija Hituri osallistui AO:n luottamusmies- ja opintopäiville sekä Ikaalisten yhdysopettajakoulutukseen.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 24.3.2010 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Pataravintola Mylly, Pirkkala OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistyksen jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen klo

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen klo SYYSKOKOUS 2016 Aika Tiistai 1.11.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä ravintola Utran Uittotupa, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

RY. Yhdistys kuuluu jäsenenä AMMATILLISET OPETTAJAT AO RY YRKESUNDERVISARNA AO RF.

RY. Yhdistys kuuluu jäsenenä AMMATILLISET OPETTAJAT AO RY YRKESUNDERVISARNA AO RF. Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka on ja sen toiminta-alueena on POHJOIS-KARJALAN AMMATILLISET OPETTAJAT RY. JOENSUU.

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat Hyväksytty perustamiskokouksessa

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat Hyväksytty perustamiskokouksessa TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11

Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11 Kokous on myös OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n luottamusmiesvaalikokous. 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/11 Aika: Perjantai 11.3.2011 lauantai 12.3.2011 Paikka:

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA I Kokouksen järjestäytyminen 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OAJ:N SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

OAJ:N SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (11) OAJ:N SEINÄJOEN KAUPUNGIN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Seinäjoen kaupungin opetusalan paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry www.oajkemijarvi.com VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistyksellä (A-malli) toimintavuosia on kertynyt jo 21. Jäseniä paikallisyhdistyksellä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi. OAJ:N YLÖJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT Odottavat PRH:n käsittelyä! 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 29.11.2016 Aika 29.11.2016, klo. 19.00-20.15 Paikka Hämeenkylän kirkon seurakuntasali Osallistujat Liite 1 1. Kokouksen avaus Ville Hurmalainen avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS

OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS 2015 ORIMATTILAN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Orimattilan opetusalan paikallisyhdistyksen toimialueena on Orimattilan

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry OAJ SATAKUNTA 24.3.2017 1 OAJ:n toiminnan kivijalka vastaa paikallisesta edunvalvonnasta yhteistyössä luottamus- ja pääluottamusmiesten kanssa tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 13.4.1994 1 (9) LOOP:n vuosikokous 28.11.2012 OAJ:N LOHJAN:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10. jäsen, poissa, vara Heikkinen Pipsa varajäsen, piirihallituksen jäsen, paikalla. vt. luottamusmies, paikalla

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10. jäsen, poissa, vara Heikkinen Pipsa varajäsen, piirihallituksen jäsen, paikalla. vt. luottamusmies, paikalla OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10 Aika: Maanantai 15.3.2010 kello 15.15 Paikka: Yläaste Osallistujat: Hovilainen Jarkko Hassinen Johanna Kaiponen Päivi Mattsson

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011 TYÖPAIKKOJEN ILMOITUSTAULULLE TORNION OAY:N TIEDOTE 22.9.2011 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 22.9.2011 OPIT Terveisiä lautakunnalle Syyskokous ti 25.10.2011 Pikkujoulut pe 16.12.2011 Luottamusmies

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Etelä-Karjala.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Etelä-Karjala. OAJ Etelä-Karjala OAJ:N Etelä-Karjalan alueyhdistys ry Hallituksen esitys 18.2. 2013 5.2. uusiksi säännöiksi, OAJ:n mallisäännöt on hyväksytty PRH:ssa 25.10.2012. Hyväksytty 3.4.2013 yhdistyksen varsinaisessa

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

B (henkilö- ja yhteisöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (10)

B (henkilö- ja yhteisöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (10) B (henkilö- ja yhteisöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 23.11.2010 1 (10) OAJ:N HYRIAN OPETTAJAT RY -YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT OAJ HYRIA NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Hyrian Opettajat ry. (OAJ

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT (muutokset edellisiin sääntöihin)

OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT (muutokset edellisiin sääntöihin) OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT (muutokset edellisiin sääntöihin) Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot