OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan"

Transkriptio

1 OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Esitys: puheenjohtajaksi kutsutaan Riina Sunila ja sihteeriksi Katariina Huju. 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Esitys: pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan vuosikokoukseen osallistuvista Marjo Heinoa ja Maija Saksasta. 3 Läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: vuosikokous todetaan sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi jäsenistölle lähetetyllä sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta (15 ). Läsnäolijat todetaan nimilistan mukaan. Päätös: vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. VARSINAISET KOKOUSASIAT 5 Toimintakertomus vuodelta 2013 Esitys: toimintakertomus esitellään ja hyväksytään. 6 Tilit edelliseltä tilikaudelta 2013 Esitys: esitellään tilinpäätös tilikaudelta sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. 7 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Esitys: toimintasuunnitelma esitellään ja hyväksytään. 8 Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodeksi 2015 Esitys: Kuunnellaan ehdotus puheenjohtajan, muiden hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiksi sekä toteutuneiden matkakustannusten korvaukseksi. Hyväksytään esitys toimintapalkkioista ja matkakustannusten korvauksesta. Taloudenhoitaja täsmensi matkakorvaukset seuraavasti: kilometrikorvaukset maksetaan työpaikan toimipisteestä koulutus- tai kokouspaikkaan ja takaisin. Hallituksen ja jaosten jäsenille korvaukset maksetaan VES:n mukaisen korvauksen mukaan. Matkat koulutuksiin ja vuosikokoukseen maksetaan rivijäsenelle OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen käytännön mukaisesti 30c/km ja 5 c/km lisämatkustajasta. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan. Päätös: esitys hyväksyttiin

2 9 Yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2015 Esitys: hyväksytään työnantajaperintäinen jäsenmaksu henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen henkilöjäsenen osalta 0,12% kunkin jäsenen bruttopalkasta. 10 Yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2015 Esitys: luetaan, keskustellaan ja hyväksytään talousarvioesitys Puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Esitys: hallituksen päätöksen mukaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle tulisi puheenjohtaja ammatilliselta puolelta. Kokouksessa ehdotettiin Ilkka Lampilaa puheenjohtajaksi. Päätös: esitys hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lampila. 12 Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi henkilökohtaisine varaedustajineen Esitys: todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet ja valitaan heidät uudelleen tai heidän tilalleen uudet halukkaat: Varsinainen Vara Vuokko Marjut LTO (ei jatka) Välilä Sari (ei jatka) Kaartinen Heidi YSI ala Jernman Jenni Matikka Antero YSI ala tal.hoit.+jäsensiht. Myllymäki Minna erosi 1.8. Laakso Pertti YSI lukio Koivuranta Jukka-Pekka Hituri Raija AO Alatalo Kimmo Aalto Pekka YSI muu Ristolainen Martti (ei jatka) Jäsenistölle lähetettyyn s-postitiedotteeseen ilmoittautua hallitustyöskentelyyn on vastannut Satu Lähteenmäki (ysi ala), käytettävissä myös Marita Seppä (ysi ylä). Pekka Aallon sijalle varsinaiseksi ehdotettiin Satu Lähteenmäkeä. Marita Seppää ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kaartinen, Matikka, Laakso ja Hituri jatkavat. Matikan varajäseneksi ehdotettiin Pekka Aaltoa. Ehdotus Sepästä muutettiin Lähteenmäen varajäseneksi. Kokouksen esitysten perusteella päätettiin hallituksen kokoonpano erovuoroisten osalta seuraavasti: Varsinainen Vara Kaartinen Heidi (YSI ala) Jernman Jenni Matikka Antero (YSI ala) Aalto Pekka (YSI muu) Laakso Pertti (YSI lukio) Koivuranta Jukka-Pekka (YSI lukio) Hituri Raija (AO) Alatalo Kimmo (AO) Lähteenmäki Satu (YSI ala) Seppä Marita (YSI ylä) LTO:n paikka jäi täyttämättä. 13 Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 :n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin (Pirkanmaan alueyhdistys 12) Esitys: valitaan edustajiksi alueyhdistyksen vuosikokoukseen hallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä ensimmäiset 12 puheenjohtajan johdolla/ tai halukkaat nykyisestä 14 ja esteiden sattuessa seuraavat tai ensimmäisten varaedustajat? Kokouksessa esitettiin yksikertaisemmin, että tiedottaja lähettää hallituksen jäsenille s- postikutsun kokoukseen pikaisella vastausvelvollisuudella osallistuuko vai ei. Estyneiden lähtijöiden sijalle tiedottaja lähettää uuden yleisen kutsun osallistua kokoukseen ja hyväksyy mukaan nopeimmin vastanneet.

3 Päätös: hyväksyttiin kokouksessa esitetty ehdotus. 14 Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat v 2015 Esitys: toiminnantarkastajiksi valitaan Pauli Perttula ja Johanna Pitkäkoski sekä varatoiminnantarkastajaksi järjestyksessä Ali Hautala ja Anja Perttula. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Riina Sunila, puheenjohtaja Katariina Huju, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sastamala / 20 Marjo Heino, pöytäkirjantarkastaja Maija Saksanen, pöytäkirjantarkstaja

4 OAJ:n SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015!! Toimintasuunnitelma Sastamalassa: jäsenistö kiinnostuu toiminnasta, työnteon edellytykset ovat kunnossa, jäsenmaksuulleen saa vastinetta!! Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resurssoivat opetukseen riittävästi. Yhteydenpitoa kasvatus- ja opetuslautakuntaan, Saskyn hallitukseen ja muihin kuntapäättäjiin lisätään. Huolehditaan siitä, että henkilöstön ääni kuuluu kasvatussektorin päätöksenteossa. Henkilöstön edustus säännöllisesti kokoontuvassa perusopetustiimissä ja kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävä vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Koulutuksen aamukahvit (sivistysjohtaja, johtava rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö,verkostolukion rehtori, pääluottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmiestiedottaja )ovat hyviä esimerkkejä keinoista saada vaikuttavaa tulosta.!! Vaikutetaan siihen, että kontaktiopetuksen määrä pysyy vähintään nykytasolla tai sen määrää lisätään. Vastustetaan lähiopetukseen kohdistuvia leikkauksia, jotka voivat kohdentua opetuksen ja ohjauksen määrään, ryhmäkokoihin, opettaja-opiskelijamäärän suhteeseen.!! Nostetaan opettajan työn arvostusta Sastamalassa ja kuntayhtymäään kuulivissa kunnissa. Lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, mistä syystä yhdistyksen tiedottajan asema korostuu. Seurataan pitkiin sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin valittavien henkilöiden hakumenettelyä ja korostetaan sitä, että tehtäviin haettaisiin aina opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä.!! Tehostetaan tiedottamista jäsenistölle: tiedottajan asema korostuu edelleen. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja ja pyritään lisäämään sivuilla käymistä ja siellä käytävää keskustelua. Puheenjohtaja, pääluottamusmies, luottamusmiehet ja tiedottaja ovat tärkeässä roolissa keskustelujen avaamisessa kotisivuilla.!! Kehitetään vuosikokouksista koko jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia ja lisätään jäsenistön halukkuutta toimia aktiivisesti yhdistyksessä. Kehitetään uusia toimintatapoja aktiivisuuden lisäämiseksi. Huomioidaan erityisesti nuoret opettajat. Keskitytään jäsenhankintaan aktiivisesti.!! Ylläpidetään ja kehitetään perinteistä toimintaa. Pikkujoulut, kulttuurin ja liikunnan tukeminen ja erilaiset matkat (esim. urheilukisoihin) ovat hyväksi havaittua perustoimintaa. Kuullaan aktiivisesti

5 jäsenistön aloitteita ja ideoita.!! Seurataan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Erityisenä haasteena on ylläpitää työnantajan mielenkiinto TVA-järjestelmän kehittämistä kohtaan, sillä TVA-järjestelmän kautta pystytään kohdentamaan palkanosia demokraattisesti. Tarkastellaan TVA-järjestelmää systemaattisesti ja kuunnellaan jäsenistön mielipiteitä järjestelmää kehitettäessä. Valvotaan sopimusten noudattamista ja korostetaan sitä, että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.!! Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa kaikista opetukseen, palkkaukseen, erilaisiin lisiin, TVA:han, eläke-etuihin liittyen. Lisätään tietoa siitä, kenen puoleen voi kääntyä ongelmallisissa tilanteissa. Ohjataan jäsenistöä erilaisiin koulutuksiin, esim. Nope-koulutus ja eläkekoulutus.!! Toimintasuunnitelma paikallisyhdistyksessä: yhdistyksen toiminta tehostuu, eri opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti!! Tehostetaan edunvalvontatiimin (pääluottamusmies, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu, tiedottaja) toimintaa. Kokoonnutaan säännöllisesti ja tiedotetaan jäsenistöä kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Tehostetaan ysitiimin (hallituksen yleissivistävän puolen jäsenet) ja ammatillisen tiimin (ammatilliset opettajat) toimintaa. Tiedotetaan kokouksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään varsinaisia hallituksen kokouksia edelleen. Huolehditaan siitä, että kaikki opetusmuodot huomioidaan tasapuolisesti. Tiedotetaan hallituksen kokouksissa päätetyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Seurataan aktiivisesti oppilaitosten työoloja, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hyödynnetään opettajatyösuojeluvaltuutetun aktiivista toimintaa ja pyritään myös sitä kautta lisäämään työolojen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä edelleen.!! Osallistutaan (pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) aktiivisesti yhteistyötoimikunnan kokouksiin ja pidetään esillä opettajan ammattikuvaan ja lainsäädäntöön liittyviä erityisvaatimuksia. Tiedotetaan jäsenistöä yhteistyötoimikunnassa käsitellyistä asioista yhdistyksen kotisivuilla.!! Kehitetään toimintaa OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen kanssa. Tämä toteutuu alueyhdistyksen

6 eri jaosten kautta, joissa on Sastamalan paikallissyhdistyksen jäseniä mukana. Huolehditaan siitä, että mahdollisuuksien mukaan OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksessä on paikallisyhdistyksestä edustusta toiminnan tehostamiseksi. Kehitetään toimintaa alueyhdistykseen kuuluvien naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa.!! Vaikutetaan keskustason neuvottelutoimintaan siten, että OAJ Pirkanmaan alueyhdistykselle toimitetaan ajankohtaista tietoa alueen edunvalvontatilanteesta. Osallistutaan ja vaikutetaan luottamusmiespäivillä ja muissa edunvalvontatilanteissa ja - koulutuksissa. Ollaan tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä OAJ:n päättäviin elimiin ja hankitaan tarvittaessa OAJ:n asiantuntijoiden tukea ja hyödynnetään heidän osaamistaan.!! Seurataan valtakunnallista neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa. Valvotaan ja hoidetaan jäsenten etuja neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa.!! Vaikutetaan siihen, että OAJ ja sen Sastamalan paikallisyhdistys koetaan vahvaksi ja arvostetuksi toimijaksi. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.!!! Toimintasuunnitelma: yleisiä tavoitteita ja periaatteita!! Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvontayhdistyksenä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi ja jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.!! Toimimme kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi, hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja opetusalalla toimivien keskuudessa, jäsenten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi sekä kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi.!! Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ:n tavoiteohjelmaa vuosille X sekä OAJ:n linjauksia ja päätöksiä. Tavoiteohjelmasta nousee yhdeksi paikallisyhdistyksen tavoitteeksi sekä henkisen että fyysisen työhyvinvoinnin edistäminen. Ja on syytä pitää mielessä, että paikallisyhdistys on ensisijaisesti edunvalvontaorganisaatio.!! Paikallisyhdistys voi sääntöjen mukaan toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustoimintaa käsitteleviä julkaisuita, kantaa jäsenmaksuja ja suorittaa varojen keräämistä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä

7 hankkia toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.!!!

8 OAJ:N SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TALOUSARVIO TALOUSARVIOESITYS Toteutunut Arvio Arvio VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISTUOTOT JÄSENMAKSUT 25057, , ,00 OAJ-AVUSTUKSET 0, ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot yhteensä 25057, , ,00 VARSINAISEN TOIMINNAN YHTEISKULUT Palkat ja palkkiot 5600, , ,00 Puheenjohtaja 1400, , ,00 Sihteeri 1500, , ,00 Jäsensihteeri & tiedottaja 1300, , ,00 Taloudenhoitaja 1100, , ,00 Jaoksen (YSI/AO) vetäjä 0,00 0,00 500,00 Virkistystoimikunnan jäsen (4 kpl) 300,00 300,00 400,00 Kokouspalkkiot 0,00 300,00 300,00 Sosiaaliturvamaksut 114,24 130,00 130,00 HENKILÖSTÖKULUT 5714, , ,00 KULUT 21277, , ,00 Virkistys- ja koulutuskulut 12634, , ,00 Pankin kulut 0,00 30,00 0,00 Hallintokulut 79,52 100,00 100,00 Pienkalusto 790,00 0,00 0,00 Aluetoiminta 215, ,00 500,00 Edustuskulut 1183,60 200,00 200,00 Internet-tiedotus 386,56 300,00 300,00 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 Piirikokouskulut 0,00 0,00 0,00 Hallituksen kokouskulut 515, ,00 800,00 Vuosikokouskulut 1411, , ,00 Muistamiset, merkkipäivät 1660, , ,00 Edunvalvonta 491,80 250,00 320,00 Annetut avustukset 110,00 656,00 656,00 Kehitysyhteistyöavustukset 324,00 324,00 324,00 Kirjanpito 110,00 120,00 130,00 Kustannusten korvaukset 1285, , ,00 - kilometrikorvaukset 1285, , ,00 Toiminnantarkastuskulut 80,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan yhteiskulut yhteensä 26992, , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot pankki 31,24 Rahoitustoiminta 31,24 KULUT Verot sijoituksista 9,20 Sijoitustoiminta 9,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 22,04 30,00 20,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1912, ,00 0,00

9 SASTAMALAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistykseen kuuluivat henkilöjäsenten lisäksi seuraavat paikalliset opettajayhdistykset: Vammalan ammatilliset opettajat ry, ja Etelä-Satakunnan kauppaopettajat ry. Henkilöjäsenet kuuluivat seuraaviin opettajayhdistyksiin: OAJPirkanmaan alueyhdistys ry, Luonnonvara-alojen opettajat ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, ja Suomen musiikinopettajien liitto ry. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 472 ja vuoden lopussa 482. Eläköityminen, muuttoliike ja eroamiset vaihtelivat jäsenmäärää. Oaj:n Sastamalan py:n hallitukseen kuuluivat: puheenjohtajana Jarmo Viitanen, varapuheenjohtajana Marita Seppä (vara: Ritva Hautaniemi), sihteerinä Katariina Huju (vara: Teuvo Pohjanterho), jäsensihteeri/tiedottajana ja myös taloudenhoitajana Antero Matikka (vara: Minna Myllymäki). Muut hallituksen edustajat olivat Marika Nikunen (vara: Hanna Hämäläinen), Leea Pakarinen (vara: Marja-Leena Tikka), Minna Lehtimäki (vara Hanna Rautanen), Raija Hituri (vara: Kimmo Alatalo), Leena Seppänen (erosi 1.8. vara: Mauri Mäkelä varsinaiseksi 21.8.), Marjut Vuokko (vara: Sari Välilä), Pertti Laakso (vara: Jukka- Pekka Koivuranta) ja Pekka Aalto (vara Heidi Kaartinen). Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa varaedustajina olivat paikalla Kimmo Alatalo 3 krt, Heidi Kaartinen 3 krt,hanna Rautanen 1 krt, Mauri Mäkelä 1 krt, Sari Välilä 1 krt, Hanna Hämäläinen 4 krt, Minna Myllymäki 1 krt.. Äänivallattomat luottamusmiehet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: plm Tapio Pitkäranta 6 krt ja plm Katriina Isolauri 2 krt sekä tsv Anssi Järvinen 2 krt. Hallitus nimesi edunvalvontatoimikunnan, johon kuuluivat JUKO ry:n luottamusmiehistö ja varaluottamusmies Antero Matikka. Virkistystoimikunnassa toimivat Heidi Kaartinen, Marika Nikunen ja Antero Matikka. Henkilöstön edustajana perusopetustiimissä oli Antero Matikka. Pirkanmaan alueyhdistyksessä J. Viitanen toimi hallituksessa ja YSI-jaoksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja Viitanen raportoi hallituksen kokouksissa ajantasaiskuulumisia alueyhdistyksestä. Leena Seppänen toimi edustajana tupa-tiimissä ja puheenjohtaja Viitanen sekä plm Isolauri osallistuivat edunvalvontatiimiin. Raija Hituri edusti alueyhdistyksen OAO- jaoksessa. Sastamalalla oli edustus alueyhdistyksen vuosikokouksessa ja puheenjohtaja edusti Sastamalaa Kihniössä läntisten alueiden tapaamisessa. OAJ 40v-tapahtumaan Tampereella tilattiin 65 lippua jäsenien käytettäväksi. Kiikoisten ja Sastamalan kuntaliitoksen myötä Kiikoisten perusopetuksen opettajat liittyivät Sastamalan OAJ:n py.:een Purkautuneen Karkun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n jäsenet liittyivät Vammalan ammattiopettajiin Toimintavuoden lopulla ryhdyttiin yhdistymisneuvotteluihin LPKK:n opettajien kanssa LPPK:n toimintojen yhdistyessä Saskyyn vuodenvaihteessa Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ravintola Patruunassa. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräiset asiat. Jäsenistöön pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja myös työyksiköissä toimivat yhteysopettajat

10 viestittivät tiedotteita jäsenistölle. Yhdistykselle perustettiin myös nettisivusto, oajsastamala.com, jonka sisällön muotoiluun osallistuivat puheenjohtaja Viitanen sekä tiedottaja Matikka. Sivuston ylläpitäjäksi valittiin Harri Aaltonen. Jäsenistön 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä muistettiin lahjakorteilla. 2. EDUNVALVONTA Luottamusmiestiimi kokoontui tarvittaessa. Luottamusmiehistössä ei tapahtunut muutoksia. Koulutuskuntayhtymän puolella työstettiin haasteellista tva-järjestelmää ja tasa-arvoista palkkausta. Suurena huolenaiheena oli myös lähiopetuksen määrän supistuminen. Yleissivistävällä puolella puhuttivat vuoden aikana tva-lisät, aineryhmätyöskentely, kirjapinot-oppilasarviointi, verkkokurssien palkkaus ja työajan seuranta ylipäänsä. Kaupungin työsuojeluorganisaatiota uudistettiin, jonka myötä JUKO tuli saamaan yhä opettajatyösuojeluvaltuutetun. 3.VIRKISTYSTOIMINTA Jäsenistölle tarjottiin seuraavanlaista maksutonta tai avustettua virkistystoimintaa: - Vammalan Lentopallotapahtumaan vapaa pääsy - Opettajien Päivän kahvit Vammala, Äetsä, Mouhijärvi ja Mänttä - Vammalan teatterissa yksi ilmainen käynti - Elokuvateatteri Vammalan/Huittisten Bio:ssa yksi ilmainen käynti - Valepan kotiottelussa yksi ilmainen käynti - Syyskaudella sesongin alettua Ellivuoren kolme yrityslippua jäsenkäytössä - Pikkujoulu Vammalan Seurahuoneella - Kunnon Startti ja Liikuntakeskus Pinkki: jäsenavustus 0,75e kerralta ( 2 krt/viikko). - Likkojen Lenkki 16 euron avustus/ jäsen - Carmen-musikaaliin Treella sponsoroitiin lippu - Yksiköiltä tulleita virkistysanomuksia max. 10e/jäsen toteutuneiden kustannusten mukaan kerran toimintavuodessa 4. KOULUTUKSET Tapio Pitkäranta, JUKO ry:n pääluottamusmies, osallistui JUKOn keskisuurten kaupunkien pääluottamusmiespäiville Helsingissä, alueellisille lm-päiville Tampereella sekä pääluottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä. Katariina Huju osallistui alueellisille lm-päiville Tamperella sekä alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla. Marita Seppä osallistui alueellisille alueellisille lm-päiville Tampereella. Antero Matikka osallistui OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys: Esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutukseen Tampereella ja alueyhdistyksen yhdistysaktiivien koulutukseen laivalla.

11 Raija Hituri osallistui AO:n luottamusmies- ja opintopäiville sekä Ikaalisten yhdysopettajakoulutukseen.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT Odottavat PRH:n käsittelyä! 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 13.4.1994 1 (9) LOOP:n vuosikokous 28.11.2012 OAJ:N LOHJAN:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela.

Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Häkkilä ja Laura Salmela. ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 13.00 Paikka: Korholan eräravintola Loimu (Parkumäki) Läsnä: Niina Pitkänen, Inka Koistinen, Malla Laamanen,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10. jäsen, poissa, vara Heikkinen Pipsa varajäsen, piirihallituksen jäsen, paikalla. vt. luottamusmies, paikalla

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10. jäsen, poissa, vara Heikkinen Pipsa varajäsen, piirihallituksen jäsen, paikalla. vt. luottamusmies, paikalla OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/10 Aika: Maanantai 15.3.2010 kello 15.15 Paikka: Yläaste Osallistujat: Hovilainen Jarkko Hassinen Johanna Kaiponen Päivi Mattsson

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä)

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä) AKOL:n säännöt (hyväksytty vuosikokouksessa Porissa 13.4.2014, voimassa 16.6.2014 alkaen PRH:n hyväksymänä) AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Liiton nimi on Aikuisopettajien

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS

OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLIS- YHDISTYS RY TOIMINTA- KERTOMUS 2015 ORIMATTILAN OPETUSALAN PAIKALLISYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Orimattilan opetusalan paikallisyhdistyksen toimialueena on Orimattilan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo

1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Äijälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS nro 1/2014 Aika 14.6.2014 klo 14.00 Paikka Kestilän keskuskoulu, Kestilänraitti Bi Läsnä Jäsen- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1~ Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot