Viranomainen No 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen No 3/2013"

Transkriptio

1 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja Mika Männistö Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Riitta Sianoja Heli Vanha-Rauvola MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Veli-Pekka Suni, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Reijo Siltala, pöytäkirjanpitäjä Laillinen ja päätösvaltainen, 72 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka Maarit Markkula Marko Pelttari YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Köyliön kunnanvirasto kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KUNNANVIRASTON SULJETTUNAOLO VUONNA ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOTILOJEN VUOKRA LUKIEN HAAVISTON RANTA-ASEMAKAAVA, HYVÄKSYMINEN VUODEN 2013 KYLÄTOIMINTARAHAN JAKAMINEN KÖYLIÖLÄISTEN OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN VALTUUTETTUJEN TEKEMÄT ALOITTEET VUONNA KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI LUVAN MYÖNTÄMINEN KOLMIPERHEHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN ERÄIDEN TEKNISEN TOIMEN MAKSUSAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA YHTEISTYÖNEUVOTTELUT NAAPURIKUNTIEN KANSSA TALOUDEN VAKAUTTAMINEN HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT EDUSTAJAN VALITSEMINEN SATAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN EDUSTA- JAINKOKOUKSEEN ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 72 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 73 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2013 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Marko Pelttari. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Marko Pelttari.

4 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA Khall 74 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen Pöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä n:o 1. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirjan tiedokseen.

5 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULJETTUNAOLO VUONNA 2013 Khall 75 Kunnanvirasto on kesäisin ollut suljettuna kolmen viikon ajan ja silloin on mm. osa henkilökunnan lomista voitu keskittää kunnanviraston kiinnioloaikaan. Suljettunaoloaikanakin on tiettyjen tehtävien hoitaminen turvattu sosiaalitoimessa, teknisessä toimessa ja maaseututoimessa. Kunnanvirasto on viime vuosina pidetty suljettuna lyhyitä aikoja myös arkipyhien yhteydessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään vuonna 2013 suljettuna perjantaina , heinäkuussa viikot eli , maanantaina ja perjantaina Välttämättömät päivystys- ja määräaikaistehtävät hoidetaan suljettunaoloaikoinakin.

6 Kunnanhallitus ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOTILOJEN VUOKRA LUKIEN Khall 76 Köyliön kunta on vuokrannut Säkylän kunnalle Kankaanpään rivitalossa olevat eläinlääkärin vastaanottotilat, 65 m 2. Tilat käsittävät 2 huonetta, keittokomeron, WC:n sekä toimenpidetilat rakennuksen pohjakerroksessa. Vuokra-aika on alkanut ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Kuukausivuokra on ollut lukien 247,50 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimuksen mukaan kuukausivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksin luku kuukausivuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti. Tarkistettu kuukausivuokra lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2005 tammikuun indeksiluku. Tarkistusindeksi on kunkin vuoden tammikuun indeksiluku. Tarkistettu kuukausivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan kuukausivuokralla. Tarkistettu vuokra maksetaan seuraavan huhtikuun alusta lukien. Elinkustannusindeksin pisteluku tammikuussa 2005 oli Tilastokeskuksen mukaan 1575 ja vuoden 2013 tammikuussa Indeksin muutos vuoden 2012 tammikuusta on 1,60 %. Indeksimuutos on niin vähäinen, että sillä ei ole suurta vaikutusta kuukausivuokraan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokraa ei tarkisteta lukien, joten se on edelleen 247,50 euroa kuukaudessa.

7 Kunnanhallitus HAAVISTON RANTA-ASEMAKAAVA, HYVÄKSYMINEN Khall 77 Köyliönjärven rannalle sijoittuvan Haaviston ranta-asemakaavan on laatinut Nosto Consulting Oy, missä kaavasuunnittelusta on vastannut DI Pasi Lappalainen. Suunnittelualue sijaitsee Köyliönjärven itärannalla. Alue muodostuu Haavisto 1:113 nimisestä tilan osasta. Tilan kokonaispinta-ala on 29,42 ha. Ranta-asemakaavan avulla on tarkoitus saada aikaan kaksi rakennuspaikkaa. Alue rajoittuu voimaan tulleeseen Köyliönjärven ranta-asemakaavaan. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on luoda vastaavat lomarakentamisoikeudet, kuin mitä aluetta ympäröivässä Köyliönjärven rantaasemakaavassa on toteutettu huomioiden maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Ranta-asemakaavan laadinta on edennyt hyväksymisvaiheeseen seuraavasti: Vireilletulo- ja valmisteluvaihe : - kaavan laadinta aloitettu talvella kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty alustavaa kaavaluonnosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavan lähtökohtia on pidetty kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kunnanhallituksessa ( 103) ja pidetty nähtävillä luontoselvitys vuodelta 2004 on huomioitu kaavan laadinnassa Nähtävillä oloaikana ei kaavaluonnoksesta jätetty yhtään mielipidettä. Kaavaehdotusvaihe - ranta-asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana - lausunnon ovat antaneet seuraavat viranomaiset o Varsinais-Suomen ELY-keskus o Satakunnan Museo o Satakuntaliitto o Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto Annettujen lausuntojen pääperiaatteet sekä niihin vastineet. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan ehdotuksen ylittävän huomattavasti Satakunnan maakuntakaavan mukaisen enimmäismitoituksen. Lisäksi todetaan, ettei aiemmin laadittua Köyliönjärven rantaasemakaavassa noudatettuja periaatteita ei voi käyttää perusteena. Tämän ym. lausunnossa perusteltujen asioiden johdosta kaavaa ei

8 Kunnanhallitus ELY-keskuksen lausunnon perusteella voi hyväksyä. Vastine - Ranta-asemakaavaa on lähdetty laatimaan maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteella. Kaava on laadittu aiemmin laaditun Köyliönjärven ranta-asemakaavassa laadittujen periaatteiden perusteella Tällä perusteella Haaviston ranta-asemakaavaa ei ole tarpeen muuttaa. Satakunnan Museo - Satakunnan Museon lausunnon perusteella painotetaan alueen kulttuurimaiseman arvoja, koska alue on osa Köyliönjärven kulttuurimaisemaa. Lisäksi lausunnossa painotetaan rakennusten sijoittumista olemassa olevaan rakennuskantaan sekä maisemaan. Muilta osin Satakunnan Museon lausunnossa ei ollut huomautettavaa. Vastine - Satakunnan Museon lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia kaavaehdotukseen. Lausunnossa esille tuodut asiakohdat on huomioitu kaavassa. Satakuntaliitto - Satakuntaliitto on todennut lausunnossaan suunnittelualueen olevan osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suunnitellun korttelialueen edessä on Köyliönjärven Natura-alue FI Köyliöjärvi on merkittävä lintujärvi. Lausunnossa on viitattu maakuntakaavassa annettuihin rantarakentamista ohjaaviin yleisiin suunnittelumääräyksiin. Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakaantuminen eri maanomistajille. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti Köyliönjärven rantakaavan mitoitus on ollut 20,1 lomarakennusyksikköä/muunnettu rantaviivakilometri. Satakuntaliitto pitää ongelmallisena loma-asutuksen lisäämistä edelleen jo tiheästi rakennetulla ranta-alueelle ja on huolissaan vapaan rannan riittämättömyydestä, koska alue on toiseksi pisin yhtenäinen vapaan rannan vyöhyke. Vaatimus maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta on ristiriitainen maakuntakaavan mitoitusohjeen kanssa tässä tapauksessa.

9 Kunnanhallitus Vastine - Haaviston ranta-asemakaavan mitoituksen yleisperiaatteet on selostettu kattavasti Satakuntaliiton lausunnossa. Asiaa täsmentää lisäksi ELY-keskuksen lausunnosta annettu vastine. Esitetyn perusteella Haaviston ranta-asemakaavaa ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella. Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolla ei ollut huomautettavaa esitettyyn kaavaehdotukseen Esitetyt lausunnot ja konsultin tekemät vastineet ovat kokonaisuudessaan liitteenä olevassa kaavamateriaalissa. MRL 200 :n mukaan ranta-asemakaava tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti tiedoksi sillä tavoin kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Päätös hyväksymisestä on saatettava yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.. Kunnan on MRA 94 :n 1. momentin mukaan lähetettävä viivytyksettä ranta-asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös sekä kaavakartta ja -selostus tiedoksi alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja elinkeinokeskukselle. Haaviston ranta-asemakaavan asiapaperit ovat nähtävillä kokoushuoneessa kokouksen aikana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle päivätyn Haaviston ranta-asemakaavan hyväksymistä.

10 Kunnanhallitus VUODEN 2013 KYLÄTOIMINTARAHAN JAKAMINEN Khall 78 Vuoden 2013 talousarviossa kunnanhallituksen tehtäväalueella Kehittäminen on varattu määräraha käytettäväksi kunnanhallituksen erillispäätöksellä Köyliön kunnan omarahoitusosuutena niihin aluekehitysohjelmien mukaisiin tai muihin julkista tukea saaviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin ja projekteihin, joihin osallistuminen katsotaan kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pyytää kyläyhdistyksiltä vuoden 2013 määrärahavarausta koskevat avustusanomukset klo 15 mennessä.

11 Kunnanhallitus KÖYLIÖLÄISTEN OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN 2013 Khall 79 Vuoden 2013 talousarviossa on kustannuspaikalla 1455 Työllisyyden hoito varattu euron määräraha palkkion maksamiseen työnantajille, jotka järjestävät kesätyöpaikkoja köyliöläisille opiskelijoille. Vuoden 2013 määrärahavaraus on tehty seuraavilla laskentaperusteilla: Työllistämisaika 2 4 viikkoa, etusijalla 4 viikon työjaksot: työllistämisaika 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 200 euroa työllistämisaika 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 300 euroa työllistämisaika 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 400 euroa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että työllistämispalkkion hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa noudatetaan vuonna 2013 seuraavia perusteita: Köyliön kunta maksaa yrityksille ja yksityisille työnantajille palkkiota peruskoulun päättäneiden alle 22-vuotiaiden köyliöläisten opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestämiseen seuraavasti: - työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 200 euroa - työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 300 euroa - työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 400 euroa Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä ja palkan vähintään 4,50 euroa/tunti. Palkkiota ei myönnetä omien perheenjäsenten työllistämiseen. Työnantaja hakee palkkiota kunnalta tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella klo 15 mennessä. Palkkiot maksetaan työnantajille jälkikäteen työllistämisehtojen täytyttyä.

12 Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN TEKEMÄT ALOITTEET VUONNA 2012 Khall 80 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 mom. mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2012 tehtiin 3 valtuuston työjärjestyksen 5 :ssä tarkoitettua valtuustoaloitetta, joita on käsitelty seuraavasti: Valtuusto , valtuutettu Maarit Markkula: Toimikunnan perustaminen sairaanhoitopiirin asioihin perehtymiseksi Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus ei pitänyt aloitteen esittämää mallia lausuntojen valmistelusta tarkoituksenmukaisena ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi Valtuusto , sosialidemokraattien valtuustoryhmä: Kuntaliitosneuvottelujen aloittaminen Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus esitti , että pyydetään neljältä rajanaapurilta (Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä) vastausta siihen, että näkevätkö kunnat edellytyksiä selvityksen tekemiseen viiden kunnan kuntaliitoksesta. Köyliö halusi Euran ja Huittisten vastaavan myös siihen, että ovatko ne valmiita kahdenkeskiseen selvitykseen Köyliön kanssa. - Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen naapurikuntien (Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä) kutsumisesta kuntaliitosselvitysneuvotteluihin. Valtuusto päätti lisätä myös Säkylän kahdenkeskisten neuvotteluiden kumppaniksi. - Köyliö kutsui naapurikunnat keskustelutilaisuuteen kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Tilaisuuteen osallistuivat Huittisten, Kokemäen, Säkylän ja Köyliön edustajat. Neuvottelun tuloksena paikalla olleet kunnat päättivät jatkaa keskustelua Köyliön esityksestä siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys kuntarakennelaista on tullut kuntiin lausunnolle. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen. - Kunnanhallitus kävi keskustelua asiasta ja päätti antaa ohjeita kuntaliitosneuvotteluun osallistujille Kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävässä kokouksessa

13 Kunnanhallitus Valtuusto , valtuutettu Seija Matomäki: Valaistushanke Aloitetta on käsitelty seuraavasti: - Kunnanhallitus totesi , että investointisuunnitelmassa mainitut valaistushankkeet ovat niitä, joita arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä mahdollisesti toteutettavina hankkeina. Ne eivät ole siis missään priorisointijärjestyksessä ja niiden toteutus on sidoksissa myös määrärahavarauksen suuruuteen. Kunnanhallitus lähetti aloitteen tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja totesi samalla aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää saattaa edellä olevan selvityksen valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentissa mainitussa tarkoituksessa valtuustolle tiedoksi ja ehdottaa, että valtuusto toteaa seuraavat aloitteet loppuun käsitellyiksi: - Toimikunnan perustaminen sairaanhoitopiirin asioihin perehtymiseksi ( ) - Valaistushanke ( )

14 Kunnanhallitus KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2012 Khall 81 Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnan hallintosäännön 45 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä asioista on käsitelty loppuun. Lomituspalveluiden saatavuuden parantaminen Kunnanhallitus lähetti aloitteen ja kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja Huittisten kaupungille. Samalla kunnanhallitus totesi aloitteen loppuunkäsitellyksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kunnanhallitus lähetti aloitteen sivistyslautakunnan selvitettäväksi. Sivistyslautakunta käsitteli aloitetta ; Köyliössä ei ole riittävää tarvetta järjestää iltapäiväkerhotoimintaa. On kuitenkin syytä selvittää, olisiko mahdollista järjestää palvelu, jossa ensimmäisen luokan oppilaat voisivat osallistua perhepäivähoitoon iltapäivisin. Köyliön päivänhoidon moniammatillinen yhteistoimintaryhmä perhepäivähoidon ohjaajan johdolla ovat käsitelleet asiaa Sivistyslautakunta merkitsi perhepäivähoidon ohjaajan ja päivähoidon moniammatillisen yhteistoimintaryhmän selvityksen tietoonsa saatetuksi ja kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnan osalta loppuunkäsitellyksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi selvityksen kunnan asukkaiden aloitteista vuonna 2012.

15 Kunnanhallitus KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Khall 82 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa (497/2003) säädetään viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyöstä kuntoutuspalvelujen antamisessa, asiakkaiden kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien arvioimisessa, kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmänä voi toimia myös terveydenhuoltoviranomaisten, työvoimaviranomaisten tai kansaneläkelaitoksen asettama asiakasyhteistyöryhmä täydennettynä eri asiantuntijatahojen edustuksella. Yhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetus- ja työvoimaviranomaisen, kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella tasolla sekä käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Yhteistyöryhmä antaa lisäksi lausuntoja yksittäisistä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevista asioista. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä toimii käytännössä terveydenhuollon kuntayhtymässä. Toimikaudella yhteistyöryhmässä on sosiaalitoimen edustajana ollut sosiaalityöntekijä ja opetustoimen edustajana Lallin koulun rehtori. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asettaa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toimikaudeksi ja nimetä siihen sosiaalihuollon edustajaksi sosiaalityöntekijä Riikka Kourujärven (varaedustaja perusturvajohtaja Ritva Vainio) sekä opetustoimen edustajaksi Lallin koulun rehtori Juha Kraapon (varaedustaja erityisopettaja Tarja Putko). Lisäksi kunnanhallitus pyytää Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymää, Kaakkois-Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistoa sekä Kansaneläkelaitosta nimeämään edustajansa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään toimikaudeksi

16 Kunnanhallitus SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Khall 83 Rauman seudun kuntajohtajaneuvottelu käsitteli vuoden 2009 alusta voimaan tulleen seutusopimuksen toteuttamista. Seutusopimuksessa on todettu, että seutuhallitukseen kukin kunta nimeää asemavaltuutuksen perusteella kolme luottamushenkilöä ja kuntajohtajat. Kuntajohtajaneuvottelu esitti kunnille, että ne nimeävät oman harkintansa mukaan asemavaltuutuksen perusteella seutuhallitukseen joko valtuuston tai hallituksen puheenjohtajistosta kolme luottamushenkilöä. Seutuhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää seutuhallitukseen kolme luottamushenkilöä ja kunnanjohtajan toimikaudeksi Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi seutuhallitukseen kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistön, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Riitta Sianojan ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Timo Lehtosen.

17 Kunnanhallitus LUVAN MYÖNTÄMINEN KOLMIPERHEHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Khall 84 Voitoisten kylään ei ole saatu omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 90-luvun jälkeen, joten voitoislaisille lapsille on järjestetty hoitopaikka Tuiskulasta. Nyt myös Tuiskulan hoitopaikat ovat täynnä ja vapaita paikkoja on vain Kankaanpäässä ja Vuorenmaassa. Perhepäivähoidon ohjaajalle on toimitettu kaksi uutta päivähoitohakemusta Voitoisista. Päivähoidon toivottu alkamisajankohta on Voitoisissa on ko. perheen lisäksi ainakin kolme perhettä, joiden lapset eivät vielä ole päivähoidon piirissä. Em. lasten päivähoito saadaan järjestymään ns. kolmiperhehoitona. Kunnanhallituksen antamissa vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että virkojen ja toimien täyttämisestä on edelleen voimassa kunnanhallituksen tekemä päätös, jonka mukaan kunnan virkojen ja työsuhteisten toimien täyttämiselle vaaditaan kunnanhallituksen täyttämislupa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää hallintojohtaja Reijo Siltalalle luvan kolmiperhehoitajan toimen täyttämiseen alkaen.

18 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ERÄIDEN TEKNISEN TOIMEN MAKSUSAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ Tekn.ltk 10 Teknisen toimen laskutuksista on jäänyt saamatta eräitä maksusaatavia. Saatavia on karhuttu ja haettu myös ulosottomenettelyn kautta, mutta maksajat on todettu varattomiksi. Koska saatavat ovat edelleen kunnan kirjanpidossa, tulisi ne poistaa sieltä. Saatavien perintä jatkuu edelleen. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnan tileistä poistettaisiin alla luetellut teknisen osaston saatavat, yhteensä 2185,85 euroa, joita ei ole saatu eri menettelytavoista huolimatta perittyä. Poistettavat vesilaskut: lasku no ,13 lasku no ,44 lasku no ,77 lasku no ,55 lasku no ,74 Poistettava sähkölasku: lasku no ,22 Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Khall 85 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan asiasta tekemän esityksen.

19 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA Khall 86 Valtiovarainministeriö pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Lausunto tulee toimittaa ministeriöön viimeistään mennessä. Lausuntoa pyydetään kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä: 1. selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (mukaan lukien poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä; 2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä; 3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; 4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä; 5. sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesällä Kuntarakenneuudistuksen toteuttamista koskeva 1 a luku on voimassa määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Lakiluonnokseen ja lausuntopyyntöön liittyvää aineistoa on osoitteessa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Köyliön kunta antaa asiassa seuraavan lausunnon: Yleisesti: Kuntarakennelaki on valmisteltu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista kuntarakenneuudistusta. Köyliön kunta pitää kunta- ja palvelurakenteen selvittämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeänä näemme tavoitteen yhdenmukaisista kunnallisista palveluista koko maassa. Kuntauudistuksen aiemmissa lausuntovaiheissa olemme pitäneet mahdollisena myös aluekuntamallia, jossa kuntien tehtäväkenttä olisi nykyistä huomattavasti rajallisempi. Pidämme edelleen myös sitä mallia selvittämisen arvoisena. Kuntarakennelain lisäksi valmistelussa ovat kuntalain uudistaminen, valtionosuusuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Uudistettujen lakikokonaisuuksien on määrä tulla voimaan vuonna Lisäksi on valmisteilla kuntien tehtävien kartoitus. Pidämme näin suurten uudistamishankkeiden läpiviemistä esitetyllä aikataululla epärealistisena.

20 Kunnanhallitus Selvitysvelvollisuudesta, perusteista ja sisällöstä Köyliön kunnalla ei ole huomautettavaa yhdistymisselvitysten kriteereistä ja kunta on valmis selvitysten tekemiseen. 2. Esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä Lakiluonnoksessa esitettyjen määräaikojen toteutuminen vaatii eduskunnan jäntevää päätöksentekoa. 3. Valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta Köyliön kunnalla ei ole huomautettavaa, mutta kunta toteaa, että valtioneuvoston rajoitettu toimivalta toisaalta vaikeuttaa käytännössä uudistuksen toteuttamista. 4. Yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä Köyliön kunta pitää tarkoituksenmukaisena yhdistymisavustusten kohdentamista kuntien yhdistymisen kustannuksiin sekä uuden kunnan palvelujärjestelmää, palvelujen tuottavuutta ja taloutta kehittäviin ratkaisuihin. Perustellulta tuntuisi myös tukea kuntaliitoksia, joiden osalta asukkaan tavoite ei heti toteutuisi. Usein tällainen liitos saattaa toimia laukaisevana tekijänä myös suurempien liitosten vauhdittajana. 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän loppuraportissa esitetty tavoite kaksitasoisesta integroidusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteesta on kannatettava. Terveydenhuollon perus- ja erikoistason sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integrointi edesauttaa oikeaa hoidon porrastusta ja vähentää palvelutarjonnan päällekkäisyyksiä. Tarkoituksenmukaiselta tuntuisi, että sote-alueiden väestöpohja on riittävän suuri turvaamaan korkeatasoisen päivystyssairaalan jatkuvan toiminnan ja kehittämisen. Selvittämisen arvoista olisi myös erikoissairaanhoidon siirtäminen kokonaan valtiolle. Näin voitaisiin turvata alueellista tasa-arvoisuutta. Kaiken kaikkiaan sote-uudistus näyttäytyy kuntiin päin epäselvänä ja hallitsemattomana, poliittisten kompromissien sävyttämänä möhkäleenä. Samaten sen kytkentä kuntarakenneuudistukseen on epämääräinen.

21 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään keskustelun kuluessa seuraavasti: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Köyliön kunta antaa asiassa seuraavan lausunnon: Yleisesti: Kuntarakennelaki on valmisteltu toteuttamaan hallitusohjelman mukaista kuntarakenneuudistusta. Köyliön kunta pitää kunta- ja palvelurakenteen selvittämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeänä näemme tavoitteen yhdenmukaisista kunnallisista palveluista koko maassa. Kuntauudistuksen aiemmissa lausuntovaiheissa olemme pitäneet mahdollisena myös aluekuntamallia, jossa kuntien tehtäväkenttä olisi nykyistä huomattavasti rajallisempi. Pidämme edelleen myös sitä mallia selvittämisen arvoisena. Kuntarakennelain lisäksi valmistelussa ovat kuntalain uudistaminen, valtionosuusuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Uudistettujen lakikokonaisuuksien on määrä tulla voimaan vuonna Lisäksi on valmisteilla kuntien tehtävien kartoitus. Pidämme näin suurten uudistamishankkeiden läpiviemistä esitetyllä aikataululla epärealistisena. 1. Selvitysvelvollisuudesta, perusteista ja sisällöstä Köyliön kunnalla ei ole huomautettavaa yhdistymisselvitysten kriteereistä ja kunta on valmis selvitysten tekemiseen. 2. Esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelystä Lakiluonnoksessa esitettyjen määräaikojen toteutuminen vaatii eduskunnan jäntevää päätöksentekoa. Pidämme näin suurten uudistamishankkeiden läpiviemistä esitetyllä aikataululla epärealistisena. 3. Valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta Köyliön kunnalla ei ole huomautettavaa valtioneuvoston toimivaltaa koskeviin määräyksiin. 4. Yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä Köyliön kunta pitää tarkoituksenmukaisena yhdistymisavustusten kohdentamista kuntien yhdistymisen kustannuksiin sekä uuden kunnan palvelujärjestelmää, palvelujen tuottavuutta ja taloutta kehittäviin ratkaisuihin.

22 Kunnanhallitus Perustellulta tuntuisi myös tukea kuntaliitoksia, joiden osalta asukkaan tavoite ei heti toteutuisi. Usein tällainen liitos saattaa toimia laukaisevana tekijänä myös suurempien liitosten vauhdittajana. 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän loppuraportissa esitetty tavoite kaksitasoisesta integroidusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteesta on kannatettava. Terveydenhuollon perus- ja erikoistason sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integrointi edesauttaa oikeaa hoidon porrastusta ja vähentää palvelutarjonnan päällekkäisyyksiä. Tarkoituksenmukaiselta tuntuisi, että sote-alueiden väestöpohja on riittävän suuri turvaamaan korkeatasoisen päivystyssairaalan jatkuvan toiminnan ja kehittämisen. Selvittämisen arvoista olisi myös erikoissairaanhoidon siirtäminen kokonaan valtiolle. Näin voitaisiin turvata alueellista tasa-arvoisuutta. Kaiken kaikkiaan sote-uudistus näyttäytyy kuntiin päin epäselvänä ja hallitsemattomana, poliittisten kompromissien sävyttämänä möhkäleenä. Samaten sen kytkentä kuntarakenneuudistukseen on epämääräinen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot