HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA OUNASVUOREN IRTISANOUTUMINEN IRTISANOUTUMINEN KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRASTA PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN 196 SAIRAANHOITAJA LEENA LAUKKASELLE 107 TOIMEENTULOTUKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE HEINÄVEDEN 198 KUNNASSA 109 OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUSPERUSTEET OSTOPALVELUINA HANKITTAVIEN ASUMISPALVELUIDEN 204 HINNANKOROTUKSET 114 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VUODEOSASTON TILOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA ILMOITUSASIAT 207

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-18:10 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-18:10 varapuheenjohtaja poistui 113 :n ajaksi Laurikainen Mika 17:00-18:10 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-18:10 jäsen poistui 113 :n ajaksi Räsänen Martti A. 17:00-18:10 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-18:10 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-17:45 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:00-18:10 khall pj Tilus Riitta A. 17:00-18:10 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-18:10 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-18:10 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mika Laurikainen ja Matti Vihma Valittiin Mika Laurikainen ja Matti Vihma PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Mika Laurikainen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Matti Vihma :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta SIRKKA-LIISA OUNASVUOREN IRTISANOUTUMINEN 152/ /2013 PETU 104 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle osoittamassaan kirjeessä Sirkka-Liisa Ounasvuori on irtisanoutunut Heinäveden kunnan kotihoidon kotiavustajan varahenkilön tehtävästä alkaen. Perusturvalautakunta 1) myöntää Sirkka-Liisa Ounasvuorelle eron vakinaisesta kotiavustajan varahenkilön tehtävästä alkaen. 2) päättää, että vakinainen kotiavustajan varahenkilön tehtävä muutetaan lähihoitajan varahenkilön tehtäväksi ja täytetään joko sisäisin järjestelyin tai julistamalla tehtävä haettavaksi Ounasvuori Sirkka-Liisa kotihoidon johtaja palkanlaskenta

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta IRTISANOUTUMINEN KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRASTA 164/ /2013 PETU 105 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kotihoidon johtaja Minna Laurio ilmoittaa perusturvalautakunnalle saapuneella kirjeellään irtisanoutuvansa kotihoidon johtajan virasta lukien. Liite no 1. KVTES:n VIII -luvun 5 2 momentin mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa, irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos palvelusuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan, ja 8 :n mukaan asia kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan. Perusturvalutakunta myöntää eron Minna Lauriolle kotihoidon johtajan virasta lukien Hyväksyttiin yksimieliesti päätösehdotus. Laurio Minna palkanlaskenta

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN SAIRAANHOITAJA LEENA LAUKKASELLE 163/ /2013 PETU 106 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Leena Laukkanen anoo perusturvalautakunnalle osoittamassaan kirjeessä palkatonta työlomaa hoivakodin sairaanhoitajan tehtävästä ajalle ja mahdollisesti väliselle ajalle. Palkattoman työloman hakemuksen perusteena hakija on esittänyt psykiatrisen sairaanhoidon ammatillisen tiedon ja osaamisen laajentamisen ja päivittämisen. Liite no 2. Vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkonen lähiesimiehenä puoltaa työloman myöntämistä, koska sijaisuuteen on tiedossa pätevä sijainen. Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää harkinnanvaraisista virka- ja työlomista, jotka ylittävät 30 kalenteripäivää kerrallaan. Perusturvalautakunta myöntää Leena Laukkaselle palkatonta työlomaa ajalle Laukkanen Leena kotihoidon johtaja palkanlaskenta

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUKI /05.19/2013 PETU 107 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Toimeentulotuesta annetun lain 9 a :n mukaan toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2014 on vahvistettu Toimeentulotuen perusosien määrät nousevat indeksikorotuksen verran Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 480,20 euroa/kk lukien. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 528,22 euroa/kk. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta: esityslistan liite no 4. Perusturvalautakunta merkitsee muutokset toimeentulotuen perusosien määrissä lukien tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi. sosiaalityöntekijät sosiaalitoimen toimistosihteeri

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE HEINÄVEDEN KUNNASSA 166/ /2013 PETU 108 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan toimeentulotukilakia (1412/97), asetusta (66/98) ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukioppaan ohjeita sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia ja tarkennuksia. Kuntakohaisilla ohjeilla voidaan täydentää ja tarkentaa lain säädöksiä sekä oppaan ohjeita. Tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman yhtenäinen käytäntö toimeentulotuen myöntämisessä. Kuntakohtaisia ohjeita ei voi käyttää yksinomaan päätöksen perusteluina, vaan päätöksen on aina perustuttava lakiin ja asetukseen, ja se on perusteltava asianmukaisilla lain tai asetuksen kohdilla. Liitteenä no 5 toimeentulotuen soveltamisohje Heinäveden kunnassa, joka on päivitetty vuonna 2010 hyväksytyn soveltamisohjeen pohjalta. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen no 5 mukaisen toimeentulotuen soveltamisohjeen Heinäveden kunnassa sovellettavaksi lukien. sosiaalityöntekijät sosiaalitoimen kanslisti

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA / /2013 PETU 109 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitoapalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (935/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perusturvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoitajan hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden 1,73 prosentin korotus tehtään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Vuonna 2013 omaishoidon tukea on saanut keskimääräin 60 henkilöä. Perusturvalautakunta merkitsee omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden indeksikorotuksen tiedokseen ja noudatettavaksi alkaen. kotihoidon johtaja päiväkeskuksen toimistosihteeri

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA /05/2013 PETU 110 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on vuonna 2013 ollut 668,13 euroa kuukaudessa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerrtoin on 1,350, jolloin muut kuin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat lukien vuoden 2013 tasosta 1,73 prosenttia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 679,71 euroa. Kunnat voivat maksaa myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmärismäärää pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta lukien 1,73 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 406,58 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Määrä on noussut vuoden 2013 tasosta n. 1,17 prosenttia. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2.887,51 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Määrä on noussut vuoden 2013 tasosta n. 1,17prosenttia. Perusturvalautakunta hyväksyy perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset lukien tiedokseen ja noudatettaviksi. hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kehitysvammahuolto

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT / /2013 PETU 111 Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio Sairaalaantie 4, HEINÄVESI, puh , Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992 muutoksineen) ja valtioneuvostan antamassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992 muutoksineen). Lakisääteiset maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnan päätöksellä ylittää. Edellä mainitut asiakasmaksut on Heinäveden kunnassa peritty täysimääräisinä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon enimmäiskäyttövaroja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2011 ja 2013 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 6,70 % ja työeläkeindeksin 6,54 %. Valtioneuvoston asetuksen 825/2013 sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen 826/2013 mukaiset indeksitarkistetut maksut tulevat voi maan Esityslistan liitteenä no 6 on esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak sujen tarkistamisesta lukien. Lisäksi kunnan määrittelemiin maksuihin on esitetty kustannustason noususta johtuen myös korotuksia. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien esityslistan liitteen no 6 mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut : pöytäkirjan liite no 1/111. laskuttajat reskontra, kirjanpito

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUSPERUSTEET / /2013 PETU 112 Valmistelija vs. avohuollon osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Terveydenhoitolain (1326/2010) 47 :n mukaan henkilö, joka asuu tai oleskelee säännönmukisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi, voi käyttää hoitosuunnitelman mukaisen kiireettömän hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Lain 48 :n mukaan henkilön on tehtävä valinnastaan kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta ei koske 16 :ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 :ssä tarkoitettua opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkätaikaista laitoshuoltoa. Terveydenhoitolain 50 :n mukaan kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhoito, mielenterveyshoito, päih de hoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpai kas taan huolimatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumi sen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alene misen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Terveydenhoitolain 58 :ssä säädetään potilaan kotikunnan vastuusta hoidon kustannuksista. Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta ai heu tu neet kus tan nuk set, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen (912/1992) 24 :n mukaan muualla kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Esityslistan liitteenä no 7 on ulkopaikkakuntalaisten kotikunnilta perittä vät korvaukset alkaen. Lisäksi suoritehinnat ovat perusteena vakuutuslaitoksilta perittävissä liikenne- ja tapaturmapotilaiden täyskustannusten korvauksissa.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteen no 7 mukai set suoritehinnat vuodelle Suoritehinnat vuodelle 2014: pöytäkirjan liite no 1/112. laskuttajat reskontra, kirjanpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta OSTOPALVELUINA HANKITTAVIEN ASUMISPALVELUIDEN HINNANKOROTUKSET PETU 113 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa yksityisiltä palveluntuottajilta erityisryhmille sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja ostopalvelusopimukseen tai asiakaskohtaisiin maksusitoumuksiin perustuen. Erityisryhmillä tarkoitetaan vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia tai kehitysvammaisia henkilöitä. Kunta ostaa palveluntuottajalta yleensä hoivan ja huolenpitopalvelun ja asiakas vastaa muista asumiseen liittyvistä palveluista asunnon vuokran lisäksi. Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet vuodelle 2014 hinnankorotukset perusteluineen liitteessä no 8, joka jaetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyy yksityisten palveluntuottajien hinnankorotusesitykset asumispalveluissa kokouksessa jaettavan liitteen no 8 mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Matti Vihma (yhteisöjäävi) ja Anu Ruotsalainen (palvelussuhdejäävi) poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna Vauhkonen poistui kokouksesta klo

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 114 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 9: kotihoidon johtajan, vastaavan sairaanhoitajan ja terveyskeskuksen osastonhoitajan päätösluettelot. Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. ao. viranhaltijat

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta VUODEOSASTON TILOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA PETU 115 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunta on päättänyt hoiva- ja hoitopalveluiden jatkotoimenpiteenä, että vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetään kahdellatoista. Vuodeosasto käsittää 2 erillistä yksikköä (3 solua): Kuntouttava kotiutusyksikkö (ent. A-solu) ja Hoivayksikössä B-solu ja Sinikello. Hoitopaikkojen vähennyksen jälkeen paikkoja jää 31. Hoitopaikkojen vähennyksen myötä vuodeosastolle tulee lisätilaa, joka tarkoittaa tilojen käytön uudelleen suunnittelua. Hoitopaikkojen vähennyksen jälkeen potilaat on mahdollista sijoittaa kahteen soluun joten yksi solu jäisi muuhun käyttöön. Sinikelloon sijoitetaan pitkäaikaispotilaat ja A-soluun vuodeosastoa hoitoa tarvitsevat potilaat sekä 3-5 pitkäaikaispotilasta. Henkilöstön käytön, siivouksen ja ruokahuollon näkökulmasta kahdella osastolla toimiminen kolmen sijaan on tarkoituksenmukaista. B-solu vapautuu kokonaisuudessaan muuhun käyttöön. Kyseiset tilat soveltuisivat hyvin fysioterapian tiloiksi. Tällä hetkellä fysioterapeutit työskentelevät eri puolilla terveyskeskusta ja käyttävät työaikaa apuvälineiden hakemiseen ja viemiseen. Kyseisellä järjestelyllä kaikille kolmelle fysioterapeutille järjestyisi oma hoitohuone, tila isolle hoitopöydälle ja tila ryhmien ohjaukselle ja apuvälineille. Fysioterapeuteilta vapautuviin tiloihin terveyskeskuksen alakertaan on myöskin tiedossa käyttäjät. Yhden huoltokäytävällä sijaitsevan tilan voisi tarvittaessa vuokrata ulkopuoliselle. Perusturvalautakunta päättää merkitä vuodeosaston tilojen käyttösuunnitelman tietoonsa saatetuksi ja toimeenpantavaksi. terveyskeskuksen osastonhoitaja kotihoidon johtaja

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 116 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo no 8/2013: Toimeentulotuki Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo no 9/2013: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 12/2013: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo : Elatusapujen ja elatustukien määrät nosevat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus : Ilmoitus ykstyisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Trinitas Lääkäripalvelut Oy. 6. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohje 12/2013: Lukisemiskäytännöt lastensuojeluyksiköissä. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 116 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 106, 111, 112, 114 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 106, 111, 112, 114 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät:

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot