ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle"

Transkriptio

1 ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI edustajakokoukselle

2 SOS.DEM. NAISTEN KESKUSLIITON VI EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ HUHTIKUUN PNÄ 1975 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kutsuvieraiden tervehdykset 3. Valtakirjojen tarkastajien lausunto ja edustajavaltuuksien hyväksyminen 4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan: a) puheenjohtajat b) sihteerit c) pöytäkirjan tarkastajat d) ääntenlaskijat e) valiokunnat 6. Päätetään pöytäkirjan laajuudesta ja painattamisesta 7. Esityslistan ja kokoussääntöjen hyväksyminen 8. Liittotoimikunnan kertomus vv (siv. 4 30) 9. Valitaan keskusliitolle puheenjohtaja 10. Valitaan keskusliitolle sihteeri 11. Valitaan liittotoimikunta 12. Vahvistetaan piirijärjestön esitys liittoneuvoston kokoonpanoksi ja valitaan liittoneuvoston lisäjäsenet 13. Toimintasuunnitelma (siv ) 14. Määrätään liittoveron suuruus 15. Tasa-arvoiseen yhteiskuntaan (siv. 37) 16. Kotiäidin työeläkeoikeuden järjestäminen (siv. 54) 17. Kotiäitien työeläkeoikeus (siv. 55) 18. Lasten turvallisuus (siv. 56) 19. Naisten vuonna 1975: Rauhan puolesta väkivaltaa vastaan (siv. 58) 20. Esitykset erinäisten sosiaalisten epäkohtien korjaamiseksi (siv. 59) 21. Sairaspäiväraha äideille lapsen sairastuessa (siv. 61) 22. Lastenhoitokustannusten hyväksyminen verovähennyksenä (siv. 62) 23. Leskeneläkkeen epäkohtien korjaaminen, naisten eläkeiän alentaminen ja yhteinen puhuttelunimi kaikille naisille (siv. 64) 24. Yksinhuoltajien toimeentuloturvan parantaminen (siv. 65)

3 4 25. Alueellinen ja rakenteellisen työttömyyden torjuminen ja naisiin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseksi (siv. 68) 26. Palvelujen aikaansaaminen alueelle yhtaikaa ensimmäisten asuntojen kanssa (siv. 69) 27. E-liikkeiden henkilökunnan vaalikelpoisuus (siv. 70) KERTOMUS SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1972 Yleistä Kertomusvuosi on ollut kansainvälisesti ajatellen rauhaton ja riitainen. Eri puolilla maailmaa on ollut ristiriitatilanteita ja aseellisiakin yhteenottoja. Vietnamissa on jatkunut sota, ja koko maailmaa järkyttivät joulun pyhinä tapahtuneet julmat pommitukset. Toisaalta on kuitenkin ollut nähtävissä voimakas pyrkimys rauhaan maailmassa, ja tässä mielessä on käyty lukuisia neuvotteluja. Oman maanosamme turvaamiseksi sodan tuhoilta on neuvoteltu Euroopan turvakokouksen valmistelemisesta. Suomi, joka on näytellyt aktiivista osaa kokouksen aikaansaamiseksi, toivoo saavansa olla tämän merkittävän kokouksen isäntämaana. Maamme kansainvälisissä suhteissa olivat merkittävimmät tapahtumat kahden Saksan valtion tunnustaminen viime vuoden marraskuussa sekä Vietnamin Tasavallan tunnustaminen joulukuussa. Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välinen sopimus suhteiden solmimisesta allekirjoitettiin joulukuussa. Sisäpolitiikka Omassa maassa jatkunut sisäpoliittinen rikkinäisyys ja epävarmuus saivat aikaan sen, että vuoden 1972 alkupäivinä suoritettiin ennenaikaiset eduskuntavaalit. Erimielisyydet johtuivat maatalouskysymyksistä. Vaalitaistelu oli lyhyt, mutta sitä kiivaampi. Sen tuloksena sosialidemokraatit voittivat 3 paikkaa (yhteensä 55 kansanedustajaa) ja vasemmisto kavensi hiukan porvarillista enemmistöä. Eduskunnan kokoonpano ei kuitenkaan huomattavasti parantunut. Se on porvarienemmistöinen luvuin Lisäksi kokoonpanossa on muutenkin omalaatuisia piirteitä, jotka vaikeuttavat työskentelyä. Saivathan vennamolaiset edelleen eduskuntaan 18 edustajaa oltuaan vaaliliitossa Kris-

4 tillisen Liiton kanssa, jolla on 4 kansanedustajaa. Tyytyväisyydellä on syytä mainita, että sosialidemokraattiset naiset lisäsivät vaaleissa edustuksensa viiteentoista kansanedustajaan. Sylvi Siltasen tultua nimitetyksi maaherraksi luku laski neljääntoista. Hallitusneuvottelut olivat pitkät ja vaikeat. Kepua kangersivat edelleen maatalouskysymykset, ja näin jouduttiin muodostamaan sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus ainoana mahdollisuutena umpikujasta pääsemiseksi. Suurimpana eduskuntaryhmänä puolue katsoi, että meidän velvollisuutemme oli ottaa kantaaksemme hallitusvastuu erittäin vaikeissa olosuhteissa. Heti nimittämisensä aikoihin Paasion johtama työväenhallitus ilmoitti pyrkivänsä toimimaan siihen asti, kunnes ovat olemassa edellytykset muodostaa parlamentaarinen hallitus. Paasion sos.-dem. hallitus tulee jäämään historian lehdille varsin merkittävänä. Se valmisteli ja antoi eduskunnalle suuren joukon ohjelmiemme mukaisia uudistusesityksiä. Mainittakoon näistä vain lasten päivähoitolaki sekä useita työsuojelua edistäviä lakeja. Osa näistä saatiin läpi jo Paasion hallituksen aikana, mutta esim. lasten päivähoitolaki hyväksyttiin nykyisen neljän puolueen hallituksen aikana. Sen sijaan ns.»eläkepaketista» tuli todellinen oppositiopuolueiden huutokauppa. Se merkitsi pelkästään vahinkoa kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville eläkeläisille, joille aiottu korotus tällä tavoin viivästyi. Sos.-dem. vähemmistöhallitus jätti' paikkansa heinäkuussa ja Sorsa muodosti neljän puolueen hallituksen syyskuussa. Paasion hallituksen ansioksi on luettava myös, että se onnistui lieventämään ristiriitoja niin, että syksyllä oltiin kypsiä muodostamaan parlamentaarinen enemmistöhallitus. Sorsan hallituksen muodostamisesta oli seurauksena eduskuntatyön rauhoittuminen. Hallituksen takana on tosin vain niukka eduskunnan enemmistö, mutta sen turvin on sitkeällä työllä saatu ratkaisuun tärkeitä asioita: jo aikaisemmin mainittu lasten päivähoitolaki (joka olisi saattanut romuttua»eläkepaketin» tapaan, jos se olisi käsitelty vähemmistöhallituksen aikana) sekä kuluvan vuoden talousarvio. Hallitusyhteistyö on yleisesti ottaen sujunut tyydyttävästi. Kuitenkin eräät erittäin tärkeät esitykset ovat jatkuvasti olleet vastatuulessa. Tällaisia ovat autonkuljettajien työaikalaki, asuntotuomioistuinlaki ja veronkiertämisen estämiseen tarkoitettu yhtymäverotuksen uudistaminen. Eduskunnan syysistuntokauden aikana selviteltiin eduskunnan arvovaltaa alentavalla tavalla lopullisesti hajonneen SMP:n eduskuntaryhmän asioita. Tässä yhteydessä suljettiin Veikko Vennamo kahdeksi vii- 5

5 6 koksi sopimattoman kielenkäytön vuoksi eduskunnan työskentelystä. Jarrutus, törkeä kielenkäyttö ja kiihko olivat ominaisia myös poikkeuslain käsittelylle, jolla jatkettiin presidentti Kekkosen toimikautta maaliskuun 1 p:ään Syksyn kunnallisvaaleissa sosialidemokraatit voittivat kautta maan. Sosialidemokraattisten naisten osuus kasvoi 5,6 %:lla, niin että sos.- dem. naisia on nyt kuntien valtuustoissa 17,8 %. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnan päälinjana on edelleen ollut kasvatus- ja valistustyö, sosialidemokratian levittäminen naisten keskuuteen sekä heidän yhteiskunnallisen toimintavalmiutensa lisääminen. Viime vuoden ajan on työtä kuitenkin haitannut henkilökunnan riittämättömyys. Toimintatapahtumat Tärkeimmät tapahtumat viime vuodelta olivat tietenkin kunnallisvaalit ja niihin valmistautuminen, puoluekokous sekä Sos.-dem. Naisten Keskusliiton 5. edustajakokous Kaksipäiväisen asiarikkaan edustajakokouksen pääteemana oli tällä kertaa»tasa-arvoon poliittisen ja taloudellisen vallan käytössä», jonka yhteydessä tulivat erityisesti esille kuluttajapoliittiset kysymykset. Lisäksi käsiteltiin monia jäsenjärjestöiltä tulleita aloitteita, jotka koskettelivat tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. Vilkkaasti keskustellut kokous teki kauaskantoisia päätöksiä, joiden avulla sosialidemokraattiset naiset omalta osuudeltaan haluavat rakentaa yhteiskuntaa ja viedä sosialidemokratian sanomaa eteenpäin. Pohjoismaisen yhteistyön kannalta oli merkittävää, että Sos.-dem. Naisten Keskusliitto toimi»emäntänä» Pohjoismaisella Opintoviikolla kesäkuussa. Viikko järjestettiin KTV:n kurssikeskuksessa Karjaalla, ja aiheina olivat ympäristön suojeluun liittyvät kysymykset. Syksyllä järjestettiin naispiirien sihteereille ns. toimintakurssi Helsingissä E-Instituutissa. Osanottajat olivat tyytyväisiä kurssiin, ja on toivottu jatkossa samantapaisia toimintakursseja erilaisissa tehtävissä toimiville. Liittotoimikunnan alajaostot toimivat syyskauden erittäin ripeästi valmistellen erilaisia toimintatapahtumia, keskustelukysymyksiä ym., mutta tämän työn tulokset näkyvät vasta alkaneen vuoden puolella. Esimerkkinä mainittakoon teemapäivät ay-naisten kanssa aiheesta»matalapalkka hyvinvointi», jotka järjestettiin kuluvan vuoden alussa, mutta vaativat runsaan valmisteluajan syksyllä 1972.

6 7 Liittoneuvosto Huhtikuussa pidetyssä edustajakokouksessa valittiin liittoneuvostoon seuraavat toverit (suluissa varajäsenet). Helsingin piiri: Eila Vuokko (Maija-Liisa Larros), Hämeen eteläinen piiri: Kerttu Rantanen (Taimi Vehviläinen), Hämeen pohjoinen piiri: Liisa Oksanen (Linnea Kyrönpalo), Pohjois-Karjalan piiri: Ellen Sykkö (Siiri Heikkinen), Keski-Suomen piiri: Annikki Tuominen (Elvi Blåberg), Kuopion piiri: Edit Terästö (Kaija Kröger), Kymen piiri: Aili Väre (Kaija Lahti), Lapin piiri: Martta Ristimäki (Eila Kemppainen), Mikkelin piiri: Maija Rajantie (Maire Haapasalo), Oulun piiri: Annikki Pajari (Anna Ojakangas), Saimaan piiri: Kerttu Piispa (Vieno Suikki), Satakunnan piiri: Pirkko Valtonen (Kirsti Korpiluoma), Turun piiri: Ritva Grönlund (Raila Haaranen), Uudenmaan piiri: Laura Suominen (Margit Loiske), Vaasan piiri: Aino Tenkula (Sylvia Sillanpää). Liittoneuvoston lisäjäsenet: Hämeen etel.piiri: Mirjam Patojoki (Sisko Nurmela), Hämeen pohj.piiri: Anni Flinck (Hilkka Stenberg), Kuopion piiri: Helena Solehmainen (Anni Kainulainen), Lapin piiri: Hellin Väyrynen (Oili Vialen), Mikkelin piiri: Elbe Kuusela (Anni Karttunen), Oulun piiri: Hellevi Tuohimaa (Rauha Oja), Irja Toppinen (Sinikka Rantala), Pohjois-Kar jalan piiri: Salme Kokko (Kerttu Lappi), Uudenmaan piiri: Kaija Pinnioja (Sanni Hiltunen), Vaasan piiri: Elvi Aro (Sirkka Pesonen). Uusi liittoneuvosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Liittoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Edit Terästö Kuopion piiristä yksimielisesti. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Annikki Pajari Oulun piiristä. Kokouksessa käsiteltiin poliittista tilannetta Meeri Kalavaisen laajan tilannekatsauksen pohjalta, puolueen ay-sihteeri Esko Suikkanen selvitteli tilannetta ay-liikkeessä sekä Leena Simonen niitä suunnitelmia, joita liittotoimikunta on tehnyt yhteistyön lisäämiseksi Keskusliiton ja ay-liikkeessä toimivien naisten kesken. Liiton sihteeri Sinikka Luja-Vepsä selvitti toimintasuunnitelman syys- ja talvikautta varten. Vilkkaan keskustelun aikana hyväksyttiin laaditut toimintasuunnitelmat, pidettiin naisliikkeen olemassaoloa tarpeellisena ja todettiin, että liittoon tulisi ehdottomasti saada lisää toimitsijavoimia. Hyväksytyn toimintasuunnitelman perusteella valmistettiin perusjärjestöjen käyttöön ns. toimintakalenteri»sos.-dem. Naiset toimivat 1973», jossa on kuukausittain liitto-, piiri- ja perusjärjestötason toimintatapahtumat.

7 8 Liittotoimikunta Edustajakokous valitsi liittotoimikuntaan puheenjohtajaksi Meeri Kalavaisen, sihteeriksi Sinikka Luja-Vepsän ja muiksi jäseniksi Helvi Saarisen, Sylvi Siltasen, Aune Salaman, Leena Koljosen (ent. Simonen), Gunnel Käkelän, Mirja Lohiniemen, Margit Eskmanin ja Helvi Lindblomin. Ennen edustajakokousta kuuluivat liittotoimikuntaan myös Tyyne Paasi vuori, Pirkko Meriluoto, Martta Ristimäki ja sihteerinä Taimi Rinne-Virolainen. Edustajakokouksen jälkeinen uusi liittotoimikunta valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Helvi Saarisen sekä työvaliokuntaan Meeri Kalavaisen, Sinikka Luja-Vepsän, Helvi Saarisen ja Leena Koljosen. Ennen edustajakokousta pidettiin viime vuonna neljä liittotoimikunnan kokousta. Niihin osallistuivat Tyyne Paasivuori, Meeri Kalavainen, Helvi Saarinen, Lyyli Aalto ja Taimi Rinne-Virolainen kaikkiin neljään kokoukseen, Sylvi Siltanen ja Sinikka Luja-Vepsä kolmeen sekä Margit Eskman kahteen. Edustajakokouksen jälkeen pidettiin kuusi liittotoimikunnan kokousta. Niihin osallistui Meeri Kalavainen 6, Sinikka Luja-Vepsä, Helvi Lindblom ja Gunnel Käkelä 5, Aune Salama ja Mirja Lohiniemi 4, Helvi Saarinen, Margit Eskman ja Leena Koljonen 3 sekä Sylvi Siltanen 2 kertaa. Liittotoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi Edit Terästö liittoneuvoston puheenjohtajana silloin, kun hänellä on ollut siihen mahdollisuus, sekä toimistosta Taimi Rinne-Virolainen, joka on vuorotellut pöytäkirjojen kirjoittamisessa, sekä Enni Sokka. Liittotoimikunnan alaiset jaostot Kansainväliseen jaostoon kuuluvat Helvi Saarinen puheenjohtajana, Anita Kevätsalo, Inkeri Airola ja Irja Muikku. Sosiaalijaosto: Sinikka Luja-Vepsä puh.joht., Sinikka Frilander, Kaarina Suonio ja Sirkka Vuorela. Jaosto paneutui kuluneen vuoden aikana lähinnä lasten päivähoitolakiin. Kunnallisasiain jaosto: Lyyli Aalto puheenjohtajana, Kaarina Syrjänen, Katri Lindfors, Seija Kärkinen. Jaosto laati syksyllä kunnallisvaalien alla naisehdokkaiden käyttöön alustuksen naisten osallistumisesta kunnallisiin tehtäviin. Samoin jaosto suunnitteli syksyllä liittotoimikunnan avuksi alustavan suunnitelman Kunnallispäivien ohjelmaksi ( ). Opintojaosto: Anni Vallanti puheenjohtajana, Riitta Järvisalo-Kanerva, Tellervo T. Koivisto, Irja Virta ja Irja Mether. Jaosto sai liittotoimikunnalta tehtäväkseen mm. laatia kyselylomakkeen, jonka

8 avulla puolueen naisjäsenistöltä tiedusteltiin, näkevätkö he naisliikkeen tarpeellisena ja minkälaista sen toiminnan tulisi olla tyydyttääkseen jäsenistöä. Lomaketta lähetettiin otantana 500 kpl, ja se pyrittiin jakamaan puoliksi naisliikkeessä mukana oleville ja puoliksi muille puolueen naisjäsenille. Yhteenvedon tekeminen vastauksista jäi tämän vuoden puolelle. Ay-jaosto: puheenjohtajana Leena Koljonen, Kaarina Kari, Hellin Laakso, Valma Mäkinen ja Vieno Hämäläinen. Ay-jaoston näkyvin tehtävä oli valmistella ay-naisten kanssa yhteistyössä vietettäviä teemapäiviä aiheesta»matalapalkka-hyvinvointi». Tiedotusjaosto: Ritva Salokangas puheenjohtaja, Anu Valonen, Eila Järvinen ja Jenny Johansson. Jaoston syksyn tehtäviin on kuulunut mm. suunnitella Keskusliiton jäsenistöä varten tiedotuslehteä (Naisten Viesti), jonka koenumero ilmestyy vuoden 1973 puolella. Kuluttajapoliittinen jaosto: Hulda Böhling puheenjohtajana, Tyyne Paasivuori, Sinikka Salonen-Saxen ja Rakel Turtiainen. Jaosto valmisteli syksyn aikana järjestökäsittelyä varten ns. kuluttajapoliittista keskustelupakettia»kuluttaja, tunnetko asemasi?», joka lähetettiin tämän vuoden alussa Keskusliiton perusjärjestöille. 9 Liiton toimisto ja toimihenkilöt Vuoden 1972 ajan liiton toimisto on toiminut erittäin vähäisellä työvoimalla. Henkilökunnan keskuudessa on ollut sairautta ja vuoden lopussa joutui järjestösihteerinä toiminut Ulla Suhonen jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Mirja Laakso lähti elokuussa Ruotsiin ottaen toimitsijan tehtävästään virkavapaata vuodeksi. Toimiston henkilökunnan ovat muodostaneet Taimi Rinne-Virolainen sihteerinä, Ulla Suhonen järjestösihteerinä eläkkeelle jäämiseensä asti, Enni Sokka toimitsijana, Mirja Laakso toimitsijana elokuuhun asti. Helga Niemi on ollut edelleen toimistonhoitajana. Edustajakokous valitsi liiton sihteeriksi Sinikka Luja-Vepsän, joka on hoitanut tehtävää osapalkkaisena elokuun alusta Liiton toimisto sijaitsee edelleen Sos.-dem. Puoluetoimiston yhteydessä, Paasivuorenk. 3, 5. kerros. Kassa ja kirjanpito on hoidettu puoluetoimistossa kuten ennenkin. Liiton toimistosta on lähetetty postilähetyksiä yhteensä kpl. Kiertokirjeitä lähetettiin piiri- ja perusjärjestöille 8 kpl.

9 10 Yhteydet piiri- ja perusjärjestöihin Yhteyksiä järjestökenttään on hoidettu paitsi edellä mainituin kiertokirjein käynneillä järjestöissä. Henkilökunnan vajauksen vuoksi emme ole voineet tätä tehtävää tyydyttävällä tavalla hoitaa. Käytettävissämme on ollut suurimman osan vuotta vain yksi matkatoimitsija, Enni Sokka, ja vuoden lopulla hänenkin matkaohjelmansa jouduttiin keskeyttämään, koska häntä tarvittiin kipeästi valmistelemassa liittoneuvoston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä liiton toimistossa. Liittotoimikunnan jäsenet sekä naisansanedustajat ovat olleet apuna, mutta heidän matkansa eri piireissä ovat rajoittuneet vain viikonlopuiksi heidän muiden tehtäviensä vuoksi. Kannanottoja ja lausuntoja Viime vuoden puolella Keskusliitto antoi julkisuuteen kannanmäärittelynsä lasten päivähoitokysymykseen. Kannanotossa tuettiin Paasion hallituksen antamaa lakiesitystä. Liittotoimikunta otti kantaa myös naisten yötyökieltokysymykseen ja esitti mielipiteensä sosiaaliministeriölle ennen lakiesityksen antamista. Nämä olivat tärkeimmät viime vuoden puolella esitetyt kannanotot. Kansainväliset yhteydet Yhdistyneiden Kansakuntien Suomen Valtuuskunnassa on edelleen ollut Helvi Saarinen. Sosialististen Internationaalin Naisten Neuvoston työvaliokuntaan on myös kuulunut Helvi Saarinen, ja hän on tässä ominaisuudessa osallistunut tärkeimpiin kokouksiin. Erityisen merkittävää oli, että syksyllä kutsuttiin Neuvostoliittoon vierailulle Sos.-dem. Naisten Keskusliiton ja Sos.-dem. Naisliiton edustajat. Meidän liittoamme edustivat puheenjohtaja Meeri Kalavainen ja varapuheenjohtaja Helvi Saarinen. Ruotsin Sos.-dem. Naisliiton kokouksessa vierailivat Sylvi Siltanen, Meeri Kalavainen ja Sinikka Luja-Vepsä. Opintotoiminta Koska koulutuksella on tärkeä sija Keskusliiton toiminnassa, on

10 perusjärjestöjä kehotettu pitämään yllä opintokerhojaan sekä perustamaan uusia. Opintotoiminnassa on kuitenkin varsin paljon oltu yhteistyössä puolueen eri elinten kanssa perusjärjestö-, piiri- sekä puoluetasolla. Työväen Sivistysliitto on ollut erinomainen apu kaikkea koulutustyötä suunniteltaessa. Omaakin koulutustyötä on kuitenkin ollut. Sitäkin tarvitaan niin erilaisten järjestötehtävien kuin muidenkin asioiden kohdalla. Yhteiskunnassa on edelleen asioita, joihin naiset ja miehet tuntevat erilaista kiinnostusta. 11 Lopuksi Sosialidemokraattisten naisten toiminta on selvästi muuttanut luonnettaan. Kokoukset ovat yleensä asiarikkaita ja niissä käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Samanaikaisesti on ja tuleekin olla sijaa rentouttaville harrastuksille. Tätäkin toimintaa on edistettävä. Erityisen ilahduttavaa on, että toiminta on vilkastunut huomattavasti myös niissä piireissä, joissa välimatkat ovat pitkät ja toiminta muutenkin vaikeampaa kuin tiheämpään asutuilla alueilla. Toimitsijain käyntiä eri puolilla maata kuitenkin kaivataan. Se on toivomus, joka on jatkuvasti tuotu terveisinä Keskusliittoon. Puoluetoimikunta on kuitenkin vuoden 1973 maaliskuun puolivälistä palkannut kaksi uutta toimitsijaa liittoon, Paula Leppäsen ja Tuula Paavilaisen. He kokevat alkaneen kevään kuluessa tulikasteensa ja lähtevät kierrokselle piireihin. Uskomme, että saatuamme lisää työvoimaa pääsemme edessä olevina vuosina taas reippaammin eteenpäin. Kunnallispäivät Helsingissä maalis-huhtikuun vaihteessa sekä kesä-heinäkuun vaihteessa Vaasassa järjestettävät Retkeilypäivät tuovat sosialidemokraattisten naisten toiminnan alkaneen vuoden aikana voimakkaasti näkyviin. Sos.-dem. Naisten Keskusliitto Liittotoimikunta KERTOMUS SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON TOIMINNASTA V Kuluneen vuoden aikana maassa ei suoritettu vaaleja, joten Keskusliiton toiminnassa niin kuin koko puolueen toiminnassa saatettiin paneutua oman järjestön aktivointiin, suuriin tilaisuuksiin (Kun-

11 12 nallispäivät ja Retkeilypäivät), kursseihin ja seminaareihin ajankohtaisista kysymyksistä sekä uudenlaisten toimintamuotojen etsintään. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton päätehtävänä on edelleen sosialidemokratian sanoman levittäminen naisten keskuuteen, naisten tuominen aktiiviseen poliittiseen toimintaan ja heidän valmentamisensa myös vastuuseen järjestötehtävien hoidosta. Huolimatta siitä, että puoluetoimikunta palkkasi Keskusliittoon maaliskuun puolivälistä kaksi uutta toimitsijaa, Tuula Paavilaisen ja Paula Leppäsen, toimimme edelleen erittäin vähäisellä henkilökunnalla. Paula ja Tuula tulivat Ulla Suhosen ja Mirja Laakson tilalle, joten henkilökunnan lukumäärä on sama kuin aikaisemminkin. Toimintatapahtumat Teemapäivät»Matalapalkka-hyvinvointi» Vuoden 1973 alussa tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin eri naispiireissä teemapäiviä aiheena»matalapalkka-hyvinvointi». Tarkoitus oli pyrkiä saamaan näille päiville mukaan myös sosialidemokraattisia ay-naisia. Päivien lähempi suunnittelu tapahtui liittotoimikunnan alaisen ay-jaoston toimesta, joka valittiin lähinnä sosialidemokraattisista ammattiyhdistystoimitsijoista. Tarkoitus oli, että näistä teemapäivistä tehtäisiin perinne siten, että ne järjestettäisiin kerran vuodessa ja aihe olisi sellainen, että se innostuttaisi ammattiyhdistysnaisia mukaan. Toimintakalenteri»Sos.-dem. Naiset toimivat 1973» Vuoden alkuun mennessä toimitettiin kaikille järjestöille ns. toimintakalenteri, johon oli kuukausittain koottu liiton, piirin ja perusjärjestön toimintatapahtumat. Tämän kuukausikalenterin avulla on järjestöissä helpompi seurata asioita sekä välttää päällekkäisorganisaatiota (kerrottakoon, että vuoden 1974 kalenteriin on lisätty myös kaikki mahdollinen puolueen toiminta, joka oli tiedossa kalenteria tehtäessä). Kalenteria on pidetty järjestöissä hyvänä apuna. Kuluttaj apoliittinen keskustelupaketti Liittotoimikunnan alainen kuluttajapoliittinen jaosto valmisti ku-

12 luttajapoliittisen keskustelupaketin, joka lähetettiin liiton perusjärjestöjen käsittelyyn kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa helmikuun aikana. Paketti pyrittiin valmistamaan ulkomuodoltaan miellyttävään muotoon. Siihen liittyi kyselylomakkeita ja palautetuista vastauksista päätellen asiaan on paneuduttu. 13 Kyselylomakkeet naisliikkeen tarpeellisuudesta Vuoden 1973 alkuun mennessä lähetettiin puolueen naisjäsenistölle otantana opintojaoston laatima kyselylomake, jonka tarkoituksena oli saada selville naisjäsenistön suhtautuminen naisliikkeeeseen. Lomakkeita lähetettiin 500 kpl. Vastaajien joukossa oli naisjäseniä, jotka eivät osallistu naistoimintaan sekä naisjärjestöissämme toimivia. Tämän otannan tuloksista voi todeta, että valtava enemmistö pitää naisliikettä vielä tarpeellisena. Lisäksi Keskusliitto sai näiden lomakkeiden välityksellä runsaasti toivomuksia, joita yritämme mahdollisuuksien mukaan täyttää. Kunnallispäivät Kunnallispäivät järjestettiin Helsingin Työväentalon juhlasalissa. Osanottajia oli eri puolilta maata yli 600. Väliportaan hallinnosta liittoneuvoston kokouksen toivomuksen mukaan esitelmöi kansliapäällikkö Arno Hannus ja puolueen puheenvuoron käytti maaherra Sylvi Siltanen. Käsityksiä perhekustannusten tasauksesta selvitteli maist. Antero Peräläinen. Sosiaalipolitiikan periaatteista puhui varatuom. Pekka Raivio, sosiaali- ja terveyshallinnon yhteistyöstä hall.opin kand. Heikki Kanerva sekä aloitetoiminnasta kansanedustaja Tyyne Paasivuori. Erityisryhmien liikuntaongelmista puhui liik.tiet.kand. Ulla Lahtinen. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Meeri Kalavainen ja Lyyli Aalto. Avioliittolakiseminaari Kun avioliittolakikomitean ensimmäinen osamietintö tuli julki, siitä syntyi erittäin vilkas keskustelu. Niinpä liittotoimikunta ryhtyi toimenpiteisiin seminaarin järjestämiseksi, jotta voitaisiin keskustella asiasta ja muodostaa sos.-dem. naisten mielipide. Ministeri Louekosken suosiollisella avulla tilaisuus saatiin järjestetyksi Köningstedtin

13 14 kartanossa. Ministeri Louekoski alusti keskustelun avioliittolain muuttamisehdotuksista ja kansliapäällikkö Kari Puro selvitteli perhepoliittisia uudistussuunnitelmia. Jokaisesta naispiiristä sai tilaisuuteen lähettää kaksi osanottajaa. Puhuja-kuntolomaviikko Kesäkuun päivänä järjestettiin Pajulahdessa ns.»puhujakuntolomaviikko». Kuten nimestä voi päätellä, viikon aikana sekä kuntoiltiin että ammennettiin oppia. Lähinnä opeteltiin puheen tekoa ja puhumisen taitoa, mutta samalla kuunneltiin eri asiantuntijoiden alustukset Sos.-dem. Puolueen, E-liikkeen ja SAK:n periaateohjelmista. Puheharjoitukset tehtiin näistä ohjelmista. > Retkeilypäivät Koko vuoden kokokohta Retkeilypäivät vietettiin Vaasassa kesäkuun 30 ja heinäkuun 1 pnä. Erityinen arvo annettiin naisten keskuudessa sille, että Retkeilypäivien pääpuhujaksi saatiin puolueen puheenjohtaja toveri Rafael Paasio. Osanottajia päivillä oli n Syksyn teemapäivät työsuojelusta Koska vuoden alussa järjestetyt teemapäivät eivät tuntuneet»vetäneen» niin hyvin kuin toivottiin, kokeiltiin ajan vaihtamista ja järjestettiin marras-joulukuussa samanlaiset tilaisuudet, joiden aiheena oli työsuojelu. Puolueen kentässä keskusteltiin samanaikaisesti työsuojeluteemasta ja näin koko sosialidemokraattisen kentän oletettiin olevan liikkeellä samassa asiassa. Vaikka vuodelle 1973 osuikin kahdet teemapäivät, joihin pyrittiin saamaan mukaan ay-naisia, ei tulevaisuudessa ole tarkoitus kaksia järjestää. Etsimme vain sopivaa ajankohtaa tällaisille tilaisuuksille. Keskustelu naisliikkeen tarpeellisuudesta, naisten asemasta jne. Aikaisemmin mainitun otannan (naisliikkeen tarpeellisuudesta) perusteella valmisteltiin syksyksi keskusteluaineisto perusjärjestöjen tilaisuuksia varten. Keskustelupakettia kokoamaan nimettiin työryh-

14 mä, jonka puheenjohtajana oli Helvi Saarinen, muina jäseninä Enni Sokka, Raili Ruusala ja Leena Koljonen. Pakettiin kuului Helvi Saarisen tekemä yhteenveto otannan tuloksista, Leena Koljosen alustus naisen asemasta työmarkkinoilla sekä Enni Sokan tekemä alustus naisen asemasta perheessä ja yhteiskunnassa. Liitteenä oli kyselykaavake, jolla pyrittiin saamaan järjestöt tutustumaan asioihin aktiivisesti ja samalla olemaan jatkuvassa yhteydessä jäsenistöön. 15 Tiedotustoiminta Keskusliitto on pyrkinyt jatkuvasti toimittamaan aineistoa toiminnastaan sosialidemokraattiseen lehdistöön. Siitä huolimatta meidän»äänemme» on jäänyt lehdissä aika vaisuksi. Liittoneuvoston päätösten mukaisesti kuluneen vuoden aikana valmisteltiin kokeeksi kaksi numeroa Naisten Viestiä. Ensimmäinen tehtiin kovalla kiireellä, jotta sitä olisi voitu levittää Kunnallispäivillä. Näin ollen lehti oli myös erittäin laiha. Toinen numero tehtiin suuremmalla huolella ja siihen pyrittiin saamaan todella sisältöä. Siinä oli kirjoituksia erilaisista aiheista ja koska järjestöväki oli myös lähettänyt sitä varten postia, myös järjestöjen kuulumisia oli luettavissa. Toinen numero ilmestyi vasta vuoden lopulla, joten kentän arvostelua ei ole vielä kuulunut. Liittoneuvosto Liittoneuvostoon kuuluvat seuraavat toverit (suluissa varajäsenet): Helsingin piiri: Eila Vuokko (Maija-Liisa Larros), Hämeen eteläinen piiri: Kerttu Rantanen (Taimi Vehviläinen), Hämeen pohjoinen piiri: Liisa Oksanen (Linnea Kyrönpalo), Pohjois-Kar jalan piiri: Ellen Sykkö (Siiri Heikkinen), Keski-Suomen piiri: Annikki Tuominen (Elvi Blåberg), Kuopion piiri: Edit Terästö (Kaija Kröger), Kymen piiri: Aili Väre (Kaija Lahti), Lapin piiri: Martta Ristimäki (Eila Kemppainen), Mikkelin piiri: Maija Rajantie (Maire Haapasalo), Oulun piiri: Annikki Pajari (Anna Ojakangas), Saimaan piiri: Kerttu Piispa (Vieno Suikki), Satakunnan piiri: Pirkko Valtonen (Kirsti Korpiluoma), Turun piiri: Ritva Grönlund (Raila Haaranen), Uudenmaan piiri: Laura Suominen (Margit Loiske), Vaasan piiri: Aino Tenkula (Sylvia Sillanpää). Liittoneuvoston lisäjäsenet: Hämeen etel.piiri: Mirjam Patojoki (Sisko Nurmela), Hämeen pohj.piiri: Anni Flinck (Hilkka Stenberg),

15 16 Kuopion piiri: Helena Solehmainen (Anni Kainulainen), Lapin piiri: Hellin Väyrynen (Oili Vialen), Mikkelin piiri: Elbe Kuusela (Anni Karttunen), Oulun piiri: Hellevi Tuohimaa (Rauha Oja), Irja Toppinen (Sinikka Rantala), Pohjois-Kar jalan piiri: Salme Kokko (Kerttu Lappi), Uudenmaan piiri: Kaija Pinnioja (Sanni Hiltunen), Vaasan piiri: Elvi Aro (Sirkka Pesonen). Liitotneuvoston puheenjohtajana on ollut Edit Terästö ja varapuheenjohtajana Annikki Pajari. Liittoneuvoston kevätkokous pidettiin Kokouksessa esitti poliittisen tilannekatsauksen eduskunnan 1. varapuhemies, toveri Veikko Helle, liiton puheenjohtaja Meeri Kalavainen, joka on Tasaarvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, selvitteli mainitun neuvottelukunnan työtä. Liiton sihteeri Sinikka Luja-Vepsä selvitteli lähiajan toimintaa. Liittoneuvoston syyskokous oli Miina Sillanpään Säätiön huoneistossa Poliittista tilannetta selvitteli Meeri Kalavainen, puolueen lähiajan tehtävistä alusti keskustelun puolueen järjestöpäällikkö Matti Mansikka. Vuoden 1974 toimintasuunnitelmaa selvitteli Sinikka Luja-Vepsä. Liittoneuvoston kokouksen päätösten perusteella valmistettiin toimintakalenteri vuodelle Liittotoimikunta Liittotoimikuntaan ovat kuuluneet Meeri Kalavainen puheenjohtajana, Helvi Saarinen varapuheenjohtajana, Sinikka Luja-Vepsä sihteerinä, Sylvi Siltanen, Aune Salama, Leena Koljonen, Gunnel Käkelä, Mirja Lohiniemi, Margit Eskman ja Helvi Lindblom. Kuluneen vuoden aikana liittotoimikunta kokoontui 14 kertaa. Liittotoimikunnan jäsenet Meeri Kalavainen ja Sinikka Luja-Vepsä osallistuivat 14 kokoukseen, Aune Salama 13, Helvi Saarinen 12, Mirja Lohiniemi 10, Sylvi Siltanen, Margit Eskman, Leena Koljonen ja Helvi Lindblom 8 sekä Gunnel Käkelä 4 kertaa. Liittotoimikunnan kokouksissa on kuultu asiantuntijoita ajankohtaisista asioista kokousasioiden lisäksi. Kerran liittotoimikunta kokoontui Köningstedtin kartanossa ministeri Esko Niskasen kutsusta. Tilaisuudessa käsiteltiin aviopuolisoiden yhteisverotusta. Mukana olivat myös ne naiskansanedustajat, jotka joutuvat valiokunnassa asian kanssa tekemisiin. Koulutuskysymyksistä ovat liittotoimikuntaa käyneet valistamassa Esko Kangas ja Keijo Voudinmäki. Ulla Tiilikainen on selvitellyt liitto toimikunnalle sääntökysymyksiä, ja poliittista tilannetta on tarkasteltu aina kokouksissa. Margit Eskman puolueen 2. varapu-

16 heenjohtajana on usein pitänyt liittotoimikuntaa ajan tasalla järjestettiin liittotoimikunnan ja ay-jaoston yhteinen neuvottelutilaisuus STS:n tiloissa. 17 Liittotoimikunnan alaiset jaostot Kansainvälinen jaosto: Helvi Saarinen puheenjohtaja, Irja Muikku, Eeva-Liisa Tuominen, Marianne Lazen ja Orvokki Komulainen. Sosiaalijaostoon ovat kuuluneet Sinikka Luja-Vepsä puheenjohtajana, Sirkka Frilander, Kaarina Suonio ja Sirkka Vuorela. Vuoden lopulla Sinikka Luja-Vepsä halusi monien muiden tehtävien vuoksi vapautuksen tehtävästä, ja tilalle valittiin jaoston jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi Pirkko Aro. Kunnallisasiani jaosto: Lyyli Aalto puheenjohtaja, Kaarina Syrjänen, Katri Lindfors, Seija Kärkinen. Vuoden lopulla jaostoon lisättiin Riitta Järvisalo-Kanerva. Opintojaosto: puheenjohtajana Anni Vallanti, Riitta Järvisalo-Kanerva, Marjatta Oksanen, Irja Virta, Irja Mether ja Outi Ruotsalainen. Ay-jaosto: puheenjohtajana Leena Koljonen, Kaarina Kari, Aune Honkavaara, Tuulikki Kannisto, Pirkko Kauppila, Vieno Hämäläinen, Eila Järvi, Valma Mäkinen, Kyllikki Raike ja Paula Leppänen. Tiedotusjaosto: Eila Järvinen, Anu Valonen, Jenny Johansson ja Pirkko Nylander. Kuluttajapoliittinen jaosto: Hulda Böhling puheenjohtaja, Tyyne Paasivuori, Sinikka Salonen-Saxen ja Rakel Turtiainen. Talousjaosto: puheenjohtaja Airi Laasonen, Enni Sokka, Maija-Liisa Larros, Anja Nyroos ja Ulla Suhonen. Jaoston tehtävänä on keksiä keinoja, joilla voitaisiin helpottaa taloudellista tilannetta sillä tavoin, että toimintaan olisi käytettävissä varoja. Mm. kertomusvuoden aikana valmistettiin lähinnä Retkeilypäivillä myytäväksi tarkoitettu kassi, jota voidaan käyttää myös retkityynynä. Kertomusvuoden aikana jaosto on tehnyt suunnitelmia alkaneen vuoden varalle. Liiton organisaatiota tutkiva toimikunta: Helvi Saarinen puheenjohtajana, Enni Sokka, Irja Virta ja Marjatta Nokka. Toimikunnan tehtävänä on tutkia liiton organisaatiota ja siihen mahdollisesti tehtäviä muutoksia, koska organisaatiota on pidetty sekavana. Kun erilaiset vaihtoehdot tulevat selviksi, voidaan niiden pohjalta ryhtyä miettimään sääntöjen uudistusta. Tällöin on Ulla Tiilikainen luvannut olla asiassa mukana. Toimikunnan työ jatkuu vuoden 1974 puolella. Opintorahastojaosto: Aune Salama puheenjohtajana, Taimi Rinne-

17 18 Virolainen, Olavi Hurri, Anssi Kärkinen, Pekka Salokannas ja 'Helvi' Lindblom. Jaoston tehtävänä on pohtia jonkinlaisen rahaston aikaansaamista, jota käytettäisiin nimenomaan Sos.-dem. Naisten Keskusliiton parhaaksi katsomalla tavalla naisten opintotoiminnan tukemiseen. Liiton toimisto ja toimihenkilöt Edellisenä vuonna varsin vajaalla henkilökunnalla toiminut toimisto täydentyi v Tuula Paavilaisen ja Paula Leppäsen tultua mukaan. Mirja Laakso, joka oli ottanut virkavapaata Ruotsin matkansa ajaksi, ilmoitti, että hän ei enää tule liiton palvelukseen. Ulla Suhonen, joka sairasteli, jäi työkyttömyyseläkkeelle. Heidän tilalleen saatiin uudet tytöt, Tuula ja Paula. Liiton toimiston henkilökuntana ovat olleet Sinikka Luja-Vepsä osapalkkaisena sihteerinä, Taimi Rinne-Virolainen jaosto sihteerinä Enni Sokka, Paula Leppänen ja Tuula Paavilainen sekä Helga Niemi edelleen toimistonhoitajana. Liiton toimiston sijaintipaikka on edelleen puoluetoimiston»siivellä», Paasivuorenkatu 3, 5. kerros. Kuten tähänkin asti on kassaa ja kirjanpitoa hoidettu puoluetoimistossa. Piiri- ja perusjärjestöille lähetettiin yhteensä 13 kiertokirjettä vuoden 1973 aikana. Yhteydet piiri- ja perusjärjestöihin Kuluneen vuoden aikana on yhteyksiä järjestöväen kanssa voitu hoitaa paremmin kuin muutamana aikaisempana vuotena. Enni Sokka, Paula Leppänen ja Tuula Paavilainen ovat matkustaneet uutterasti järjestöissä. Kirjallista materiaalia on kuluneen vuoden aikana lähetetty järjestö väelle runsaasti. Kun otetaan huomioon tässä kertomuksessa edellä mainitut tilaisuudet, joita liitto on järjestänyt, on tällaisissakin muodoissa ollut yhteyksiä järjestöväen kanssa ja järjestöväen kesken. Liittotoimikunnan jäsenet ovat olleet jatkuvasti eri naisparien tilaisuuksissa, ja tätä työtä ovat kiitettävällä tavalla avuksi jakaneet naiskansanedustajat. Kannanottoja ja lausuntoja Liittotoimikunta on pyrkinyt seuraamaan yhteiskunnallisia tapah-

18 tumia. Olemme antaneet ajankohtaisista kysymyksistä lausuntoja, käyneet tapaamassa ministereitä lausuntoinemme sekä antaneet julkiselle sanalle tiedoksi kannanottomme. Valitettavasti vain tämä julkinen sana ei ole ollut kovin aulis levittämään ajatuksiamme. 19 Lausunnot v. 1973: 1. KK:lle annettiin lausuma E-liikkeen periaateohjelmasta. 2. Sosiaali- ja terveysministeriölle esitettiin Kotien Puolesta Keskusliiton kanssa yhteinen lausuma huumekysymyksistä. 3. Avioliittolakikomitean mietinnöstä lähetettiin oikeusministeriölle liiton kannanotto. 4. Äitiysloman pidentämisestä 6 kk:ksi ja sen muuttamisesta vanhempainrahajärjestelmäksi käytiin viemässä kannanotto ministeri Kärkiselle. 5. Sukunimikysymyksestä annettiin lausunto oikeusministeriölle. 6. Esitettiin liiton huolestuminen hintojen huikeasta noususta ja esitettiin samassa yhteydessä pohdittavaksi paikalliselle tasolle helposti kansalaisten käytössä olevaa valvontaelintä. Esitys käytiin vie-» mässä valtioneuvoston jäsenelle Seija Kärkiselle. Lisäksi on annettu lehdistölle Sos.-dem. Naisliiton kanssa yhteinen lausuma järjestöjen yhteistyöstä. Keskusliiton perusjärjestöt Liitolla oli vuoden 1973 lopussa 414 perusjärjestöä, joista rekisteröityjä naisyhdistyksiä 53. Kuluneen vuoden aikana perustettiin 16 uutta naisjaostoa: Nuutajärven Ty:n, Riihimäen länt. Sd. Yhdistyksen, Salpausselän Sosialidemokraatit ry:n, Vainion Ty:n, Kausalan Ty:n, Kouvolan Sos.-dem. Yhdistyksen, Kallaanvaaran Sos.-dem. Yhdistyksen, Lapin Tl. Ty:n, Laitilan Ty Sammon, Halikon seudun Ty:n, Yläneen Ty:n, Gammelbackan Sos.-dem. Killan, Et.-Vantaan Sos.-dem., Lanneveden Ty:n, Herralan Ty:n naisjaosto. Osa näistä on aikaisemminkin ollut toiminnassa, mutta toiminta on ollut jostain syystä lamassa ja on nyt uudelleen jaostot»herätetty henkiin». Yhdistysten naisjäsenten vähäisyyden vuoksi on ilmoitettu seuraavien kolmen järjestön lopettaneen toimintansa: Laaksolahden Sosialidemokraatit ry:n naisjaosto, Espoon Sos.-dem. Keskusteluseuran naisjaosto, Peipohjan Ty:n naisjaosto.

19 20 Kansainväliset yhteydet Sosialistisen Internationaalin Naisten Neuvoston työvaliokuntaan on edelleen kuulunut Helvi Saarinen, joka on ollut läsnä tärkeimmissä kokouksissa. Kansainvälisen Solidaarisuusrahaston puheenjohtajana on toiminut Helvi Saarinen. Helvi Saarinen nimettiin myös Helvi Sipilän tilalle YK:n naisten asemaa tutkivaan komiteaan. Tammikuussa 1973 vierailivat liiton puheenjohtaja ja sihteeri DDR:ssä, jonne oli kutsuttu kaikkien muiden poliittisten naisjärjestöjen puheenjohtajat ja sihteerit paitsi kokoomuksen ja SMP:n pidettiin Oslossa pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan kokous, jossa liittoa edusti Gunnel Käkelä. Norjan Työväenpuolueen naissihteeristön konferenssiin osallistui Helvi Saarinen. Toukokuussa Ruotsissa pidettyyn ns.»piirisihteeripalaveriin» osallistuivat Sinikka Luja-Vepsä ja Enni Sokka. Työläiskonferenssiin Tukholmassa osallistuivat liiton edustajina Anna Ojakangas Oulun piiristä ja Maija- Liisa Soukkanen Turun piiristä. Itämerenviikolle osallistuivat Helka Rantanen Keski-Suomesta, Katariina Pajula Turun piiristä, Eeva-Liisa Tuominen tulkkina, Elsa Kaijansinkko Helsingistä, Seidi Nyland (Saimaa) järjestettiin Suomessa ns.»euroopan naisten turvakokous». Sitä hoiti toimikunta (eri pol. ryhmistä koottu), jota nimitettiin»elokuun naisiksi». Sos.-dem. Naisten Keskusliittoa edusti tässä toimikunnassa Helvi Saarinen. Liitto huolehti vieraanvaraisuudesta sosialidemokraattisten naisten osalta puoleen delegaatio oli seuraamassa Ruotsin vaaleja; liittoa edusti Tuula Paavilainen. Liittomme puheenjohtaja Meeri Kalavainen vieraili Neuvostoliitossa Rauhankonferenssissa. Erittäin valitettavaa on, että kalliiden matkakustannusten vuoksi liitto ei voinut lähettää osanottajia Norjassa Ottavassa järjestetylle Pohjoismaiselle opintoviikolle. Samoin Brysselissä SI:n naisten neuvoston järjestämä seminaari»kasvatus muutoksen välineenä» jäi taloudellisista syistä ilman suomalaisia osanottajia. Yhteydet Sos.-dem. Naisliittoon Kuluneen vuoden aikana on käyty keskusteluja»vanhan liiton» kanssa läheisemmästä yhteistyöstä, joka myöhemmin johtaisi siihen, että sosialidemokraattiset naiset saataisiin»saman katon alle». Tässä mielessä annettiin jo aikaisemmin mainittu yhteinen julkilausuma Sos.-dem. Naisliiton kanssa lehdistölle. Tämä lausuma käsitteli lähinnä sitä, minkälaista yhteistyötä liittojen välillä voisi olla. Sos.-dem.

20 Naisliitto piti ylimääräisen edustajakokouksensa keväällä 1973, mutta se ei tässä ylimääräisessä kokouksessaan voinut puuttua esim. sellaiseen kysymykseen kuin sääntöjensä muuttamiseen. Edustajakokouksen päätös oli varsin pyöreä. Jatkoneuvotteluja on haitannut, että kaikki Sos.-dem. Naisliiton neuvottelijat eivät ole Sos.-dem. Puolueen jäseniä. Neuvottelukosketusta liittojen välillä on kuitenkin pidetty jatkuvasti yllä, ja tämä kosketus jatkuu alkaneen vuoden puolella. 21 Koulutustoiminta Aikaisemmin tässä kertomuksessa esitetystä toimintatapahtumien luettelosta selviää, että Keskusliitto pyrkii nimenomaan kouluttamaan jäsenistöään. Tämän koulutuksen lisäksi on jatkuvasti kehotettu perustamaan opintokerhoja ja pitämään entisiä kerhoja yllä. Koulutustoiminnassa liitto on kuitenkin kehottanut järjestö jään entistä kiinteämpään yhteistoimintaan puolueen eri elinten kanssa. Työväen Sivistysliitto on viime vuonna kuten aina ennenkin ollut erinomainen apu opinto- ja koulutustyön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Lopuksi Sosialidemokraattisten naisten toiminta on piristynyt. Erilaisia tilaisuuksia, joissa on voitu keskustella yhteisesti sosialidemokraattien tavoitteista, on ollut useita. Kirjallista aineistoa on voitu toimittaa jäsenistön avuksi entistä enemmän. Kuluneen vuoden aikana on myös pyritty saamaan Keskusliiton ja puolueen toiminta entistäkin lähemmäs toisiaan. On pohdittu keinoja, joilla mahdollinen turha päällekkäisyys toiminnasta voitaisiin poistaa. Entistä selvemmäksi on kuluneen vuoden aikana käynyt kuitenkin se, että aktiivisesti toimivaa naisliikettä puolueen apuna edelleen tarvitaan. KERTOMUS SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON TOIMINNASTA V Kuluneen vuoden aikana on Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnassa pyritty täyttämään ne tavoitteet, jotka liittoneuvosto hyväksyessään toimintasuunnitelman vuodelle 1974 asetti. Koska viime vuosina on ollut tapana laatia yksityiskohtaisempikin suunnitelma»toi-

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

ESITYKSIÄ. Sos.dcm. Naisten Keskusliiton III Edustajakokoukselle

ESITYKSIÄ. Sos.dcm. Naisten Keskusliiton III Edustajakokoukselle ESITYKSIÄ Sos.dcm. Naisten Keskusliiton III Edustajakokoukselle ESITYKSIÄ Sos.-dem. Naisten Keskusliiton III edustajakokoukselle SOS.-DEM. NAISTEN KESKUSLIITON III EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ HUHTIKUUN

Lisätiedot

Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI W Edustajakokous Helsingissä huhtikuun 19-20 päivinä 1975

PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI W Edustajakokous Helsingissä huhtikuun 19-20 päivinä 1975 PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton VI W Edustajakokous Helsingissä huhtikuun 19-20 päivinä 1975 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO M290640139* 329.14(480)Sos.dem Naiset 2 K Pö Pöytäkirja : Sos.-dem.

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä:

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Teemu Nuorteva Jani Lahti Johannes Salminen Mikko Tuomaala Timi Antere Antti Artukka Juha Suominen Tuukka Peltola Pauli Järvinen Jussi Alanen Kaisa Kurenniemi

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot