38. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano...55

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna Suolistosyöpäseulonnan järjestäminen Teknisten sopimuksen järjestelyerä Kuukanniemen asemakaavan laajentaminen Mikonharjun asemakaavan laajentaminen Toukkalantien kevyenliikenteenväylä Lemin kunnan jätemaksutaksa Ympäristönsuojelumääräykset Lappeenrannan kaupungissa ja luonnos Länsi-Saimaan kuntien yhteisiksi määräyksiksi Rakennusjärjestyksen uusiminen Eräiden juhlapäivien vietto Saapuneet kirjeet Liiketontin kauppakirja kunta/ Etelä-Karjalan Eekoo Kiinteistöt Oy Muuta asiat...71

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2012 LEMIN KUNTA 54 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Rings Mervi varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Sonja Laitinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä klo 8.30 Allekirjoitukset Mervi Rings Markku Peutere Sonja Laitinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 38 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön.

4 Kunnanhallitus kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna 2012 Kunnanhallitus 39 Kunnille vuosina maksettavaan valtionosuuteen lisätään kaksi kolmasosaa siitä määrästä, jonka Kela perii varainhoitovuotta edeltäneenä vuonna takautumissaatavana elatusvelvollisilta. Samoin valtionosuuteen lisätään kaksi kolmasosaa siitä määrästä, jonka Kela perii kunnan elatustuen takaisinperintänä elatusvelvollisilta. Valtiovarainministeriö on päättänyt tarkistaa vuoden 2012 asukaskohtaisen lisäyksen 2,47 eurosta 1,86 euroon asukasta kohden vuoden 2011 määrien vahvistuttua. Päätöksen vaikutus Lemin kunnan osuuteen on euroa. Tämän verran vähemmän kunnalle kertyy valtionosuuden yhteydessä tilitettävää. Kelan vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen asukaskohtaisen lisäyksen euromäärän vahvistumisesta aiheutuva asukaskohtainen lisäys otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksessa helmikuun 2012 erästä alkaen. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. (valm. Pentti Pitkänen valtiovarainministeriön päätöksen mukaan) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

5 Kunnanhallitus Suolistosyöpäseulonnan järjestäminen Kunnanhallitus 40 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa mennessä siitä, onko kunta valmis siihen, että ei vielä viralliseen valtakunnalliseen seulontaohjelmaan päässyt suolistosyöpäseulontatoiminta aloitetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä sekä Imatralla ja pyytää kannanottoa siihen, miten seulontojen (ml. tähystystoiminta) järjestämiseen rahoitus hoidetaan. Asiaa käsiteltiin Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnassa Neuvottelukunta totesi, että suolistosyöpäseulonta on Eksoten tuloksellisuutta edistävää toimintaa, koska ajoissa havaitun syövän hoitoennuste on parempi ja hoitokustannukset pienemmät. Siksi seulonta kuuluu Eksoten tehtäviin osana peruspalvelupakettia, eikä sitä makseta lisäostona. Eksoten edustajat hyväksyivät tämän, eikä varsinaisen lausunnon antaminen asiassa enää ole tarpeen. Eksoten tavoitteena on aloittaa seulonnat kuluvan vuoden syksyyn mennessä. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tässä vaiheessa tiedoksi.

6 Kunnanhallitus Teknisten sopimuksen järjestelyerä Kunnanhallitus 41 Kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen sisältyy alkaen jaettava paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,4 % sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta. Jaettava euromäärä on yhteensä 94 euroa. Paikallisesta järjestelyerästä on käytävä paikallisneuvottelut kunnan ja pääsopijajärjestöjen kesken. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei neuvottelussa asiasta päästä yksimielisyyteen maksetaan paikallinen järjestelyerä tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Kunnaninsinööri on neuvotellut erän jakamisesta suoraan henkilöstön kanssa. Neuvottelussa päästiin sopimukseen, jonka mukaan erä jaetaan tasasuuruisena korotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan kaikille teknisten sopimuksen piiriin kuuluville. Neuvottelutulosta tulee noudattaa lopullisia päätöksiä tehtäessä. Päätökset tekee kunnan hallintosäännön 55 :n mukaan osastopäällikkö ja osastopäällikön osalta kunnanhallitus. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi jää neuvotteluissa kunnaninsinöörille sovittu 10,88 euron tehtäväkohtaisen palkan korotus. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää korottaa kunnaninsinöörin tehtäväkohtaista palkkaa alkaen 10,88 eurolla kuukaudessa osana paikallisesti sovittua järjestelyeräratkaisua.

7 Kunnanhallitus Kuukanniemen asemakaavan laajentaminen Kunnanhallitus 42 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Kuukanniemestä vuonna 2011 (tila Rantanen ). Ostetun määräalan pintaala on noin 2,3 ha. Alueelle on mahdollista kaavoittaa 6 10 pientalotonttia. Kunnalla ei ole Kuukaniemen alueella tällä hetkellä kovinkaan kattavaa tonttitarjontaa pientalorakentajille. Maakaupan yhteydessä alueelle on laadittu luontoselvitys, jota voi hyödyntää myös kaavoituksessa. Kaavoituksen yhteydessä on perusteltua kysyä yksityisen maanomistajan mahdollista kiinnostusta osallistua tähän kaavahankkeeseen. (Valm AH). Karttaliite. 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Kuukanniemen asemakaavan laajennuksen. 2. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion asemakaavamuutoksen laatijaksi.

8 Kunnanhallitus Mikonharjun asemakaavan laajentaminen Kunnanhallitus 43 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Iitiän kylän Mikonharjusta 2011 (määräala tilasta Nurmelanmäki ). Ostetun määräalan pinta-ala on noin 2,0 ha. Alueelle on mahdollista kaavoittaa 5 9 pientalotonttia. Kunnalla ei ole tällä hetkellä Mikonharjun alueella yhtään vapaata tonttia tarjolla pientalorakentajille. (Valm AH). Karttaliite. 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Mikonharjun asemakaavan laajennuksen. 2. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion asemakaavamuutoksen laatijaksi.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Toukkalantien kevyenliikenteenväylä Tekninen lautakunta 12 Tekninen toimi on laadituttanut kevyenliikenteen (liiteet 4 ja 5) yleissuunnitelman Geo Saimaalla. Alustavan kustannusarvion mukaan kevyenliikenteen maanrakennustyöt tulee maksamaan ,00 euroa, ALV 0 %. Hanke vaatii maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen. Tiesuunnitelman laadituttamisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen liikenne- ja infravastuualue. Alustavien tietojen mukaan ELY-keskukselta ei ole tulossa rahoitusta hankkeeseen. ki Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn suunnitelman tiedoksi ja esittää suunnitelmaa edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus 44 Kunnanhallitus merkitsee suunnitelman tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja päätetään ottaa hanke esille vuosittaisissa tieasianeuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa.

10 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lemin kunnan jätemaksutaksa Tekninen lautakunta 9 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on tehnyt esityksen Lemin kunnan jätetaksaksi (liite 3) alkaen. Tuolloin alkaa keskitetty jätteenkuljetus Lemillä, josta lähtien Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa jatkossa kaiken jätteenkuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen. Jätelain 30 :n mukaan kunnallisen jätetaksan hyväksyy kunta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n jätetaksaesityksen perusteella taksarakenne muuttuu jonkin verran: Astiamaksuihin sisältyvät vain kuljetusmaksu ja jätteenkäsittelymaksu Hyötyjätepisteiden ja vaarallisten jätteiden keräämiseen menevät kulut rahoitetaan ekomaksulla. Ekomaksu laskutetaan kiinteistökohtaisesti erikseen. Ekomaksun yhteydessä peritään myös viranomaismaksu. Viranomaismaksulla katetaan jätelain tarkoittamien viranomaistehtävien (maksupäätökset, valitukset, poikkeamiset ja määräykset) hoitamisesta syntyvät kustannukset. ki 1. Tekninen lautakunta hyväksyy jätemaksutaksa ehdotuksen ja esittää viranomaismaksuksi 2 vapaa-ajanasunoille ja 3 vakituisille asuinkiinteistöille. 2. Aiemmin jätehuollosta myönnetyt vapautukset raukeavat uuden jätelain ja muuttuvien jätehuoltomääräysten vuoksi. Kunnanhallitus 45 Kunnanvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion perustelujen yhteydessä antanut seuraavan sitovan määräyksen: Jätemaksutaksaa hyväksyttäessä saadaan ottaa käyttöön asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu (Ekomaksu) ja siihen liittyvä viranomaismaksu, joka kattaa kunnalle jätehuoltolain nojalla syntyviä kustannuksia Kunnan hallintosäännön mukaan (kunnanhallituksen tehtävät 22. kohta) mukaan kunnanhallitus päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista kunnanvaltuuston yleisiä perusteita koskevien päätösten pohjalta, ellei päätösvaltaa niistä ole siirretty jollekin muulle toimielimelle. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

11 Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan muun muassa valmistella jätehuollon järjestämistä koskevat asiat. Teknisen lautakunnan ratkaisuvallasta on hallintosäännössä muun muassa seuraava määräys: Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää seuraavien lakien ja asetusten mukaan kunnan päätösvaltaan kuuluvista asioista: - Jätelaki - Kunnossapitolaki - Tieliikennelaki - Ajoneuvoasetus - Laki ajoneuvojen siirtämisestä - Vesihuoltolaki (valm MP) Kunnanhallitus toteaa, että Jätelain 30 :n tarkoittaman Lemin kunnan jätemaksutaksan hyväksyminen kuuluu kunnan hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan päätettäväksi. Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi.

12 Kunnanhallitaus Kunnanhallitus Ympäristönsuojelumääräykset Lappeenrannan kaupungissa ja luonnos Länsi-Saimaan kuntien yhteisiksi määräyksiksi Kunnanhallitus 109 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on valmistellut paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristönsuojelulain muutoksen (196/2011) ja jätevesiasetuksen (209/2011) säännösten mukaan Kunnanvaltuusto voi antaa paikalliset ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla. Ympäristötoimi on laatinut luonnoksen Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttamiseksi, ja Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ympäristönsuojelumäärysluonnoksen, jotka ovat yhtenevät jätevesimääräysten osalta. Ennen määräysten antamista on asianosaselle ELY-keskukselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Asiakirjat liite- ja oheisaineistoineen ovat nähtävillä ympäristötoimessa välisenä aikana, osoite Pohjolankatu 14, Lappeenranta, viraston aukioloaikana. Ympäristönsuojelumääräysehdotus on julkaistu myös Lappeenrannan kaupungin kotivivuilla kohdassa Palvelut ympäristö ja eläimet - Haja-asutuksen puhdas - ja jätevesihuolto - Hajaasutuksen jätevesihuolto. Mielipiteet ja kommentit tulee kirjallisina toimittaa mennessä osoitteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, Lappeenranta. Liitteenä luonnos Lemin/Savitaipaleen/Taipalsaaren kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi, jotka pitäisi asianmukaisessa järjestyksessä kunnittain käsitellä, kuuluttaa ja lopulta hyväksyä kuntien valtuustoissa. Tätä ennen olisi hyvä saada kuntien yhteistyötoimikunnan näkemys asiaan. (mp) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lemin kunnan ympäristönsuojelumääräykset Tekninen lautakunta 69 rakennustarkastaja esittelijä Lemin kunnan ympäristönsuojeluviranomaistehtävistä huolehtii Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat valtioneuvoston asetuksen (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille 4 : mukaisilla pilaantumiselle herkillä alueilla. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan ( 96) esittänyt Lemin kunnalle ympäristösuojelumääräyksiä oheisen liitteen (nro 2) mukaisesti. Luonnosehdotus on hyväksytty Savitaipaleella ja Taipalsaarella käsittely on kesken. Lautakunta tutustuu ympäristönsuojelumääräys ehdotukseen ja kokouksessa käydään keskustelu määräysten sisällöstä ja mahdollisista muutos ehdotuksista. (valm EH) Lautakunnan jäsenet tutustuvat liitteeseen ja päätösehdotus tehdään keskustelun jälkeen kokouksessa. Lautakunta hyväksyy luonnosehdotuksen. Kunnanhallitus 46 Kunnanhallitus asettaa liitteen mukaisen ehdotuksen Lemin kunnan ympäristönsuojelumääräykseksi yleisesti nähtäväksi yhtäaikaa rakennusjärjestysehdotuksen kanssa.

14 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennusjärjestyksen uusiminen Tekninen lautakunta 20 Rakennusvalvonta on aloittanut Lemin kunnan rakennusjärjestyksen uusimisen. Rakennusjärjestyksen uusimista on tehty yhteistyössä Savitaipaleen, Luumäen, Suomenniemen ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Suomenniemi ja Taipalsaaren kunnat ovat myöhemmin jääneet pois rakennusjärjestyksen uusimisesta mahdollisten kuntaliitosten vuoksi. Yhteisiä palavereja kuntien kanssa on pidetty kaikkiaan kolme Lemillä , Luumäellä ja Savitaipaleella Tällä hetkellä rakennusjärjestys on luonnosvaiheessa ja tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. (Valm. TR) ki Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Tekninen lautakunta 36 Kuntien yhteinen viranomaispalaveri pidettiin Kaakkois-Suomen ELYkeskuksessa Viranomaispalaverin muistio on liitteenä. Tekninen lautakunta ja rakennusjärjestyksen ohjausryhmä ovat etukäteen tutustuneet valmisteluaineistoon. (Valm AH) ki Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn rakennusjärjestysluonnoksen sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Valmisteluaineisto laitetaan yleisesti nähtäville MRL 62 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana pyydetään tarpeelliset lausunnot ja pyydetään osallisten kommentit.

15 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta 21 Rakennusjärjestyksen (liite 1) uusimistyön valmistelua on jatkettu yhteistyössä Luumäen ja Savitaipaleen kuntien kanssa. Viranomaisneuvottelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa on käyty Kouvolassa. Neuvotteluissa sovitut muutokset ja lisäykset on otettu ehdotuksessa huomioon. Kuuleminen (liite 2) on suoritettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti viranomaiset, kunnan luottamuselimet, kaupunki- ja kuntayhtiöt, yritykset, yhteisöt, kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja naapurikunnat. Jätevesien käsittelyä koskevat ohjeet yhdenmukaistettu Lemillä hyväksyttyjen ympäristönsuojelumääräyksien kanssa. Pieniä tarkistuksia teksteissä ja pintaaloissa ym. on tehty yhteispalaverissa Savitaipaleella pidetyssä tekstin tarkistus tilaisuudessa. Suunnittelutarvealueet on nyt määritelty erillisillä liitekartoilla (liite 3). Rakennusjärjestysluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Esittelijä: rakennustarkastaja Eero Henttu. Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle: päivätyn rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä 2. Rakennustarkastajan ja aluearkkitehdin valmistelemien vastineiden hyväksymistä rakennusjärjestysluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja kommentteihin 3. Rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville panoa MRA 6 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi, jonka aikana kuullaan viranomaisia ja osallisia Ehdotukset hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että rakennustarkastaja Eero Henttu poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Esittelijä muutti kokouksessa ehdotustaan, jonka mukaan vain teknisen lautakunnan kohta 3 rakennusjärjestyksen nähtävillepanosta päätetään tässä vaiheessa hyväksyä, mikä tuli päätökseksi.

16 Kunnanhallitus Eräiden juhlapäivien vietto 2012 Kunnanhallitus 48 Vuonna 2012 vietettävien perinteisten merkkipäivien viettoa suunnitellut kunnan, seurakunnan ja eräiden yhdistysten edustajien työryhmä on kokoontunut Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Seppeleenlasku klo 11 ja iltatilaisuus Museolla klo Kansallinen veteraanipäivä pe koulukeskuksessa alkaen klo seppeleenlaskulla sankarihaudoilla jatkuen klo koulukeskuksessa koululaisten ohjelmalla. 3. Kaatuneitten muistopäivä su alkaen jumalanpalveluksella klo 10 jatkuen kahvitilaisuudella seurakuntatalolla. 4. Itsenäisyyspäiväjuhla koulukeskuksessa. Jumalanpalvelus ja sen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille. (valm Sirkka Liljander ja Markku Peutere) Liite. Merkitään tiedoksi ja todetaan, että kunnanhallituksen jäsenet osallistuvat tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Lisäksi päätetään edustamisesta tapahtumakohtaisesti seuraavaa: 1. Todetaan, että kunnan edustajaa ei ole tarpeen erikseen nimetä. 2. Päätetään, että kunnan edustajana seppeleenlaskussa toimii kahden edellisvuoden tapaan joku koulun 9 luokan oppilaista, 3. Todetaan, että kunnan edustajaa ei ole tarpeen erikseen nimetä. 4. Nimetään edustaja seppeleenlaskuun ja tervehdyspuheenpitäjäksi juhlaan sekä juhlavieraiden vastaanottajat. Keskustellaan siitä, ketä kysytään juhlapuhujaksi. Itsenäisyyspäivän vieton seppeleenlaskijaksi nimettiin Juha Koivisto ja tervehdyspuheenpitäjäksi juhlaan Marjo Huuhilo. Nämä toimivat samalla juhlavieraiden vastaanottajina koulukeskuksessa.

17 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 49 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm. ph). Merkittiin.

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Liiketontin kauppakirja kunta/ Etelä-Karjalan Eekoo Kiinteistöt Oy Kunnanhallitus 216 Kuukanniemen asemakaava-alueella on hinnoittelematta liikerakennusten korttelialue (KL). Se rajoittuu mm. valtatie 13:n eli (Mikkelintien) liikennealueeseen ja Raikulitie-nimiseen asemakaavakatuun. Korttelin pintaala on noin 1,3 ha ja sille on mahdollista sijoittaa muun muassa kauppapalveluita. Kortteli kuuluu kunnan omistamaan kiinteistöön Hallintosäännön 58 :n 2. kohdan mukaan kunnanhallitus tai kunnanhallituksen määräämä toimielin tai viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien ja maan myymistä valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti asemakaava- ja asuntoalueella. (valm MP) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä sanotun kiinteistöön kuuluvan liikerakennusten korttelialueen hinnaksi määrätään 11 euroa/m 2. Kunnanhallitus oikeutetaan päättämään maan luovutuksesta ja hyväksymään muut kauppaehdot ja lopullisen kauppakirjan. Kunnanvaltuusto 35 Kunnanhallitus 50 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteenä kauppakirjaluonnos, jonka mukaan kunta myy Etelä-Karjalan Eekoo Kiinteistöt Oy:lle 1,27 ha:n määräalan Lemin kunnan Kuukanniemen kylän kiinteistöstä euron neliömetrihinnasta eli yhteensä euron kauppahinnasta. Kaupan tarkoituksena on vähittäiskaupan ja polttoaineen myynnin harjoittaminen tontilla ja siihen liittyvien rakennusten ja rakennelmien rakentaminen. Kunta huolehtii kustannuksellaan määräalan erottamisen itsenäiseksi kiinteistöksi. (valm. mp). Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan allekirjoitettavaksi valtuuston antaman valtuutuksen nojalla.

19 Kunnanhallitus Muut asiat Kunnanhallitus Kokouksen jälkeen pidettiin iltakoulua kuntauudistushankkeesta Juha Koiviston alustuksen pohjalta. Päätettiin järjestää aiheesta valtuustoseminaari maanantaina klo 17 alkaen. 2. Kunnanhallituksen 50 käsiteltiin ennakkoon lähetetyn esityslistan ulkopuolelta.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2011 42 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 4/2011 42 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 4/2011 42 Tekninen lautakunta Keskiviikko 18.05.2011 klo 18.00 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot