KUNNANHALLITUS 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 3/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja, ptk-pitäjä 72 Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, ptk-pitäjä, paitsi 72 Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN TYTÄRYHTEISÖJEN, OSAKKUUSYHTEISÖJEN JA MUIDEN YHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN VUODELLE PÄÄTÖS KANSANELÄKELAITOKSEN VUONNA 2012 PERIMÄN ELATUSAVUN VALTION SAATAVIEN JA ELATUSTUEN LIIKAMAKSUN TAKAISINPERINNÄN PALAUTUKSEN TARKISTAMISESTA LOPULLISEKSI KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESSA VUONNA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 8 KARVIAN POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN INVESTOINTIAVUSTUSANOMUS 9 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS KARVIAN KIERRÄTYSKESKUKSEN VETÄJÄN PALKKAAMISEEN VUODELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN- JA VIRANHALTIJAN EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT 12 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN 13 VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN 15 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN RAIMO HAAPASALOLLE 18 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN 19 KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 21 MUUT ASIAT 22 ILMOITUSASIAT 24 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 28

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 58 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 59 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Marko Mustajärvi.

4 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN TYTÄRYHTEISÖJEN, OSAKKUUSYHTEISÖJEN JA MUIDEN YHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN VUODELLE KH 60 Karvian kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin, poikkeuksena ne edustajat, jotka valitsee valtuusto. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Tytäryhteisöt: Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Hallitus Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Yhtiökokousedustajat Karvian Lämpö Oy / Hallitus Karvian Lämpö Oy / Yhtiökokousedustajat Osakkuusyhteisöt: Suupohjan seutuverkko Oy/ Hallituksen jäsen ja yhtiökokousedustaja Muut yhteisöt ja säätiöt/ Yhtiökokous- ja vuosikokousedustajat: Osuuskunta Metsäliitto Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy Porin Ravit Oy Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy Jämin Hiihtotunneli Oy Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Neomarkka Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokousedustaja Asunto Oy Karvian Väärti Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy Kunnanhallitus valitsee tarpeen mukaan kunnan edustajat edellä mainittuihin tytäryhteisöihin, osakkuusyhteisöihin ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin vuodelle , poikkeuksena ne edustajat, jotka valitsee valtuusto.

5 Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajat edellä mainittuihin tytäryhteisöihin, osakkuusyhteisöihin ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin vuodelle , poikkeuksena ne edustajat, jotka valitsee valtuusto. Tytäryhteisöt: Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Hallitus jäsenet: Paavo Tuuliniemi, (valittiin puheenjohtajaksi) Rauni Virtanen, Olavi Visuri, Marja Saarivirta varajäsen: Jaakko Kallioniemi Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Yhtiökokousedustajat kunnanhallituksen puheenjohtaja Karvian Lämpö Oy / Hallitus jäsenet: Risto Mustakoski (valittiin puheenjohtajaksi) Sirkka Mäkinen, Arja Honkanen, Ari Väliaho, Sari Isokallio, Timo Mustasilta, Paavo Tuuliniemi kunnan edustaja: Jaakko Kallioniemi Karvian Lämpö Oy / Yhtiökokousedustajat Kunnansihteeri/Kunnanjohtaja Osakkuusyhteisöt Suupohjan Seutuverkko Oy/ Hallituksen jäsen Tarja Hosiasluoma ja yhtiökokousedustaja Voitto-Raita-aho Muut yhteisöt ja säätiöt/ Yhtiökokous- ja vuosikokousedustajat: Osuuskunta Metsäliitto ei edustajaa Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy Kaija Kangas Porin Ravit Oy Yrjö Ylilammi Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy Sami Laitila Jämin Hiihtotunneli Oy Ilmo Törmä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Joni Vainionpää Neomarkka ei edustajaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokousedustaja Kunnanrakennusmestari Asunto Oy Karvian Väärti Kunnanrakennusmestari Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy Kunnansihteeri

6 PÄÄTÖS KANSANELÄKELAITOKSEN VUONNA 2012 PERIMÄN ELATUSAVUN VALTION SAATAVIEN JA ELATUSTUEN LIIKAMAKSUN TAKAISINPERINNÄN PALAUTUKSEN TARKISTAMISESTA LOPULLISEKSI KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESSA VUONNA 2013 KH 61 Valtiovarainministeriö on antanut päätöksen VM/2199/ /2012 Kansaneläkelaitoksen vuonna 2012 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 :n 2 mom. mukaan kunnille vuosina maksettavaan valtionosuuteen lisätään kaksi kolmasosaa siitä määrästä, jonka Kansaneläkelaitos perii varainhoitovuotta edeltäneenä vuonna elatustukilain 19 :n 1 momentin perusteella takautumissaatavana elatusvelvollisilta. Valtionosuutta lisätään asukasta kohden kunakin varanhoitovuonna edelliseltä vuodelta perittäväksi arvioidulla määrällä. Edelliseltä vuodelta perityn määrän vahvistuttua asukaskohtainen lisäys tarkistetaan vuosittain perittyä määrää vastaavaksi viimeistään varainhoitovuoden loppuun mennessä. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 :n 3 mom. mukaan kunnille vuosina maksettavaan valtionosuuteen lisätään kaksi kolmasosaa siitä määrästä, jonka Kansaneläkelaitos perii varainhoitovuotta edeltäneenä vuonna elatustukilain 25 :n perusteella kunnan elatustuen takaisinperintänä elatusvelvollisilta. Valtionosuutta lisätään siten kuin lain 3 momentissaä säädetään valtionosuuden lisäämisestä takautumissaatavan johdosta. Päätöksessään valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 :n 2 ja 3 mom. nojalla päättänyt tarkistaa vuoden 2013 asukaskohtaisen lisäyksen 1,29 euroon asukasta kohden Kelan vuoden 2012 perimien elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistuttua. Kelan vuonna 2012 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen likkamaksun takaisinperinnän palautuksen asukaskohtaisen lisäyksen euromäärän vahvistumisesta aiheutuva asukaskohtainen lisäys otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksessa maaliskuun 2013 erästä alkaen. Liitteet: Valtiovarainministeriön päätös ; VM/2199/ /2012

7 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi, ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen.

8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 62 Tarkastuslautakunta on kokoontunut Kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastusmuistio; Ostoreskontran tarkastaminen KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ja ostoreskontran tarkastusmuistion tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ja ostoreskontran tarkastusmuistion tiedoksi.

9 KARVIAN POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN INVESTOINTIAVUSTUSANOMUS KH 63 Karvian Pohjoispään vesiosuuskunnan selvityksen mukaan osuuskunta on investoinut vuonna 2012 vesiosuuskunnan vedenottamon varavoimakoneeseen sekä sen asennuksesta aiheutuviin sähkötöihin ja tarvikkeisiin yhteensä ,04 euroa. Kesän 2011 ukkosmyrsky teki pahojaan vedenottamolla. Korjauslaskua tuli melkoisesti ja vedentulo katkesi kaikilta osakkailta useiksi tunneiksi. Tästä johtuen vesiosuuskunta toteutti varavoimakoneinvestoinnin, jotta veden toimitus osakkaille onnistuisi myös laiterikon tms. poikkeustilanteen aikana. Alkkiassa mm. Rastiaisen linja on pitkään kärsinyt veden huonosta paineesta. Painetta huonontaa veden kulutuksen jatkuva kasvu. Kasvavat maatilat ja teollisuus vievät yhä suuremman osan vedestä ja vanha verkosto ei enää pysty tarjoamaan vettä niin nopeasti ja niin paljon kuin sitä tarvitaan. Monet vesiosuuskunnan osakkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä veden olemattomaan paineeseen, jonka vuoksi suihkussa käyntejä, pesukoneen käyttöä ym. tavallista elämää on säännösteltävä ja sovitettava tiettyihin aikoihin, jolloin paine on parempi. Huono paine jopa hajottaa pesukoneita ym. vettä tarvitsevia laitteita. Veden jatkuva saanti ja käyttö on ainakin Karviassa jokaisen oikeus, joten Vesiosuuskunta on päättänyt investoida v uuden paineenkorotusaseman Alkkian linjalle. Paineenkorotusasemia on hankittu vuosien saatossa pikkuhiljaa sitä mukaa, kun tarve on sitä vaatinut. Omat asemat on jo Mustakosken, Saran ja Alkavan kylillä. Vesiosuuskunnan osakasmäärä kasvaa vuosittain muutamalla uudella liittyjällä ja tällä hetkellä osakkaita on n Vesiosuuskunta on alv-velvollinen toiminnastaan ja oheiset investointimenot ovat verottomia lukuja Koneet ja kalusto, varavoimakone Koneet ja kalusto, sähkötyöt ja tarvikkeet ,64 euroa 2.607,40 euroa Yhteensä ,04 e (alv 0) 20 %:n osuus edellä mainitusta summasta on 3.066,61 euroa. Liitteet: Avustushakemus Kunnan talousarviossa vuodelle 2013 on 5000 euron määräraha varattuna vesiosuuskunnille myönnettäviä avustuksia varten.

10 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Karvian Pohjoispään vesiosuuskunnalle 20 %:n osuuden kustannuksista eli 3.066,61 euroa aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion kohta: MUU HALLINTO, Avustukset vesiosuuskunnille, Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Pohjoispään vesiosuuskunnalle 20 %:n osuuden kustannuksista eli 3.066,61 euroa aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion kohta: MUU HALLINTO, Avustukset vesiosuuskunnille,

11 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS KARVIAN KIERRÄTYSKESKUKSEN VETÄJÄN PALKKAAMISEEN VUODELLE 2013 Elltk Lisämäärärahaesitys Karvian kierrätyskeskuksen, joka toimii Kankaanpään Tekevien sivutoimipisteenä, vetäjän palkkaukseen tarvitaan mahdollisesti lisämäärärahaa vuodelle Rekrytoitu vetäjä on ollut TE-toimiston palkkatuella ja kunnan palkkatuella palkattu henkilö. Tällä hetkellä ei rekrytoitavaksi ole löytynyt palkkatuella olevaa henkilöä. Jos rekrytoitavaa ei löydy, niin kunnan palkkatuella , voitaisiin nykyinen vetäjä palkata loppuvuodeksi. Yritysasiamies esittää Lautakunta keskustelee vetäjän valitsemisesta ja mahdollisesta lisämäärärahaesityksen tekemisestä kunnanvaltuustolle. rekrytoitavaa haetaan, ja maksimissaan lisämäärää rahaa haetaan valtuustolta. Päätös Lautakunta päätti, että katsotaan rekrytointi prosessi loppuun, ja määrärahaa käytetään vain, jos muuta keinoa ole. KH 64 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee lisämäärärahan esittämisestä kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle.

12 TEKNISEN LAUTAKUNNAN- JA VIRANHALTIJAN EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT Tekn. ltk Teknisen lautakunnan johtosäännön 3 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus vahvistaa euromäärän, jonka puitteissa lautakunta päättää urakkasopimuksista ja tehtävistä hankinnoista. Tekninen lautakunta vahvistaa viranhaltijan osalta hankintojen euromääräiset rajat. ( Tekn. ltk. Johtosääntö 4 5 mom.) Kunnanhallitus on vuonna 2012 hyväksynyt ko. hankintarajat kaudelle : - Teknisen lautakunnan hankintarajaksi Kunnanrakennusmestarin hankintarajaksi PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle : - Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestari Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 65 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ja kunnanrakennusmestarin hankintarajat kaudelle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti - Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestari Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ja kunnanrakennusmestarin hankintarajat kaudelle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti - Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestari

13 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAASEEN KH 66 Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 17/1992 ( ) Virka- ja työehtosopimus vuoden 1992 lomarahan maksamisajankohdan siirtämismahdollisuudesta ja sen korvaamismahdollisuudesta vastaavalla vapaa-ajalla kunnissa ja kuntainliitoissa sekä työehtosopimus tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevan vuosilomapalkan kolmasosan korvaamisesta vastaavalla vapaaajalla suosituksia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Karviassa 1990-luvun alkuvuosina mm. lomarahoja leikattiin paikallisilla sopimuksilla, ja lomarahan vastineeksi annettiin vapaapäiviä. Laskentasääntö, jolla lomaraha on vaihdettu vapaaseen, on Karvian kunnassa viimevuosina ollut seuraava: 1) Määritellään työntekijän lomarahan suuruus voimassaolevasta työ- ja virkaehtosopimuksesta. 2) Yhden kalenteripäivän keskimääräinen hinta saadaan jakamalla kuukausipalkka 30,5:llä. 3) Edellä saadulla päiväpalkalla kerrotaan vapaaksi halutut kalenteripäivät (jos haluaa vapaaksi yhden viikon, kuluttaa se seitsemän kalenteripäivän palkan verran ja vastaavasti kaksi viikkoa kuluttaa 14 päivän palkan). 4) Lomarahasta vähennetään vapaaksi vaihdetun ajan palkka ja loppu lomarahasta maksetaan siis rahana. Normaalin kuukausipalkan suuruuteen ja maksamiseen lomarahan vaihto ei vaikuta. Karviassa lomarahan vaihtamista vapaaseen on viime vuosina käytetty suhteellisen vähän. Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan vapaaksi vaihtovuosi henkilöiden lukumäärä

14 Liitteet: Sopimusluonnos lomarahan vaihtamisesta vapaaseen KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätetään, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnanjohtajalle viimeistään mennessä. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Samalla päätettiin, että lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Ilmoitukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on jätettävä kunnanjohtajalle viimeistään mennessä.

15 VALTIONOSUUDEN VAHVISTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN KH 67 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut päätöksellään Karvian kunnan vuoden 2012 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen valtionosuuden seuraavasti: Valtionosuuteen oikeuttavat toteutuneet kustannukset ,65 euroa Valtionosuus (50 %) ,33 euroa Ennakko ,00 euroa Suoritettava loppuerä euroa Kunnalle suoritetaan valtionosuutta toimeentulotuesta annetun lain 7 :ssä tarkoitetun perustoimeentulotuen rahoittamiseen. Valtionosuuteen oikeuttavat perustoimeentulotuen kustannukset hyväksytään sen suuruisina kuin ne ovat toteutuneet, vähennettynä perustoimeentulotukeen kohdistuvilla, varainhoitovuonna toimeentulotuen takaisinperinnässä kertyneillä erillä ja ottaen huomioon, että kustannuksiin ei voida sisällyttää kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan valtion kokonaan korvattavaa toimeentulotukea. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta kunnalla on oikeus tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ( ) Liitteet: Päätös , LSAVI/312/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää ettei hae oikaisua päätökseen. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi, ja päätti ettei hae oikaisua päätökseen

16 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 68 Liitteet: päätösluettelo KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta.

17 KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 69 Liitteet: päätösluettelo KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta.

18 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN RAIMO HAAPASALOLLE KH 70 Raimo Haapasalo on lähestynyt kuntaa ostotarjouksella, jossa on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan 1000 m2:n maa-alueen kunnalta. Asiasta käydyn keskustelun pohjalta kunnanhallitus näki alueen vuokrauksen myyntiä parempana vaihtoehtona. Maa-alue vuokrataan 25 vuodeksi kahden vuoden irtisanomisajalla. Vuokrasopimus alkaa ja päättyy Vuokralainen tarvitsee aluetta lisämaaksi. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan alueelle saa sijoittaa toimenpideluvan mahdollistamia kevyitä rakennelmia, muutoin alueelle ei saa rakentaa. Alueelle sijoitetut rakennelmat tulee poistaa vuokra-ajan päättyessä ja alue tulee ennallistaa. Liitteet: vuokrasopimusluonnos karttaliite KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun vuokrasopimusluonnoksen. Kunnanhallitus hyväksyi laaditun vuokrasopimusluonnoksen.

19 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN KH 71 PoSan asumispalvelupäällikkö Mia Kannisto on lähettänyt kunnanhallitukselle esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta. Kanniston mukaan PoSa:n jäsenkuntien kunnanhallitukset ovat päättäneet useampana kesänä palkata vanhusten virkistystoimintaan 17 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä kuntien vanhainkoteihin ja tehostettuun palveluasumiseen. Nuoret ovat saaneet toiminnasta arvokasta kokemusta vanhustyöstä ja mahdollisesti joku on myönteisen kokemuksen perusteella hakeutunut hoitoalalle opiskelemaankin. PoSalta tilattavissa tuotteissa ei ko. toimintaan ole määrärahoja varattu, joten tarkoitukseen pyydetään Karvian kunnan suostumusta ja määrärahaa. Karvian kunta on jatkanut kunta-ajalta periytynyttä käytäntöä myös Posan toiminnan aikana. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi. Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. Peruspalkka olisi vuonna ,74 euroa, mikä on on 50 % hoitoapulaisen palkasta. Sosiaalikuluineen kustannus on 1123,78 euroa/ työntekijä / kuukausi. Työaika olisi normaali jaksotyöaika 38,15 h/vk. Liitteet: PoSa/Asumispalvelupäällikön kirje Karvian kunta on varannut vuoden 2013 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut palvelut, euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen Iltaruskoon touko-syyskuulle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2013 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.

20 Kunnanhallitus päätti, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2013 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.

21 KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN KH 72 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen, valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho, valtuuston 1. varapj Joni Vainionpää, valtuuston 2. varapj. Veijo kaskimäki, valtuuston 3. varapj. Sami Laitila sekä kunnanhallituksen varapj. Päivi Suominen ovat käyneet johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun Keskustelussa käytiin läpi johtajasopimuksen mukaan arvioita tavoitteiden, strategian, vuorovaikutuksen, talouden ja eri kehittämistarpeiden toteutumisen suhteen vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 tavoitteiksi asetettiin: talouden tarkka seuranta ja suunnittelu valtuuston linjausten mukaan, strategian toteuttamisen jatkuminen, kuntarakenneuudistuksen seuranta ja toimet sen johdosta, yhteistyön edelleen kehittäminen kunnan sisällä ja ympäristössä sekä yhteistyötahoihin nähden (mm PoSa), Puheenjohtajisto ei halunnut asettaa mitään yksittäisiä tavoitteita voimassa olevan kuntastrategian lisäksi, sillä kuluva vuosi tulee olemaan haasteellinen valtion asettamista rakenneuudistustavoitteita johtuen. Johtajasopimus uudistettiin vastaamaan nykyistä tilannetta. Liitteet: Muistio käydystä kehityskeskustelusta johtajasopimus KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi ja kunnanhallituksen puheenjohtaja piti pöytäkirjaa klo välisen ajan. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja merkitsi kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun ja päivitetyn johtajasopimuksen tiedoksi.

22 MUUT ASIAT KH 73 Muut asiat: Kunnanjohtaja toi kunnanhallituksen tietoon karvialaisen yrittäjän lähettämän tarjouksen kahden taidevalokuvan hankinnasta. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja totesi, että kunnanhallituksella ei ole tähän tarkoitukseen varattua määrärahaa. Karvian kunta on kuitenkin kiinnostunut hankkimaan liikelahjaksi soveltuvia valokuvateoksia, sitten kun näitä on saatavissa. Kunnanhallitus keskusteli järjestettävästä nuorille ja nuorille aikuisille suunnatusta info tilaisuudesta. Tapahtumassa on tarkoitus esitellä kunnan ja yhdistysten tarjoamia harrastusmahdollisuuksia ja tarjota yrityksiltä kerättyä tietoa kesätyöpaikoista tai mahdollisista muista työpaikoista. Tilaisuudessa esiintyy Rockwalli. Kunnanjohtaja kertoi katettuun kesäteatterikatsomoon liittyvistä suunnitelmista ja hankerahoitus mahdollisuuksista. Kesäteatterikatsomon sijoituspaikka jätettiin mietintään. Voitto Raita-aho kertoi, että PoSan toimitusjohtaja ja toimialajohtajat tulevat Karviaan klo 18 ja kertovat PoSan ajankohtaisista kuulumisista. Voitto Raita-aho toi esille, että kunnan palkkiosääntö tulee tarkistaa kesään mennessä. Tiina Järvinen otti esille sähköisestä kokouskäytännöstä tehdyn valtuustoaloitteen.. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että asiaa tulee selvittää ja siihen palataan talousarvion laadinnan yhteydessä. Tiina Järvinen kysyi jätehuollosta tehdystä valtuustoaloitteesta. Aloite on teknisen lautakunnan valmisteltavana. Tiina Järvinen toi kunnanhallituksen tietoon vpk:n ensivastehenkilöstön rekrytointilaisuudessa esille otetun kysymyksen ambulanssiasiassa. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että ambulanssin saaminen takaisin Karviaan vaatii muutosta ensihoidon palvelutasopäätökseen ja ensihoidon organisointi on sairaanhoitopiirin vastuulla ja seurannassa. Tiina Järvinen kysyi vanhainkodin alueelle rakennettavasta grillikatoksesta. Asia on valmistelussa teknisellä toimella ja grillikatos pyritään saamaan rakennetuksi tulevana kesänä. Tiina Järvinen ehdotti kuntamarkkinoinnin lisäämistä ja tiedusteli olisiko mahdollista saada esimerkiksi mainoskyltit pääteiden varsiin. Asia siirrettiin elinkeinolautakunnan valmisteltavaksi. Veijo Kaskimäki tiedusteli vanhainkodin vieressä olevan rivitalon tilanteesta. Rivitalolle on laadittu kunnostussuunnitelma, mutta kunnostuskustannukset nousevat

23 lähelle uuden rakennuksen kustannuksia. Päätettiin, että vanhainkodin alueesta tulee laatia pitkän ajan suunnitelma ja arvioida vanhustenhuollon tarpeita tulevaisuudessa kokonaisuutena ja tältä pohjalta ratkaista myös, miten toimitaan em. rivitalon kanssa. Päivi Suominen tiedusteli etenemistä kuntarakenneasiassa. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa keskustellaan tähän liittyvästä etenemistavasta. Keskusteltiin lyhyesti etenemisestä perusturvalautakunnan jäsenmäärää koskevassa asiassa ja päätettiin, että Kankaanpäältä tiedustellaan heidän näkemystään asiasta. Joni Vainionpää toi esille huolensa Karvian tiestön kunnasta ja mm. Kirkonkylän ja Kanttin välinen tieosuus alkaa olla todella huonossa kunnossa. Asiasta ollaan yhteydessä Turun ELY-keskukseen.

24 ILMOITUSASIAT KH 74 Merkitään tiedoksi seuraavat: Sisäasiainministeriö Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt SM julkaisu 29/2012 Julkaisu sekä sisäisen turvallisuuden ohjelma ovat saatavilla sähköisesti myös sisäisen turvallisuuden ohjelman verkkosivuilla osoitteessa Varsinais-Suomen ELY-keskus Tilastokeskus Kuntaliitto Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja antamat lausunnot maa-aineslupahakemuksiin Pihlajaniemi, Torrikonneva sekä Kytöniemi. Rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesluvat ja käsittelee niihin annetut lausunnot, minkä jälkeen maa-aineslupa-asiat tulevat kunnanhallituksen päätettäväksi. Talous- ja ympäristötilastot; Kuntien talouden neljännesvuositilasto ja Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot tilasto lakkautetaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Lakkautettujen tilastojen tilalle perustetaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain tilasto. Perustettavassa tilastossa neljänneksen tiedot kerätään otoksena 80 kunnalta ja 70 kuntayhtymältä. Saapuneen ilmoituksen mukaan Karvian kunta on yksi niistä 80 kunnasta, jotka kuuluvat otokseen. Tämän kunnanhallitukselle suunnatun tiedonannon lisäksi Tilastokeskus tulee tiedottamaan otokseen valikoitumisesta myös tilastoyhdyshenkilölle. Tieto on välitetty kunnan kirjanpitoon, joka on aiemmin huolehtinut taloustilaston antamisesta. Yleiskirje , 6/80/2013 Kansallinen veteraanipäivä Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina Nyt valtakunnallisesti kahdettakymmenennettäseitsemättä kertaa vietettävän veteraanipäivän tunnuksena on Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan päivän viettoon järjestämällä runsaasti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Veteraanipäivän järjestelyt kuuluvat kunnan nuorisotoimelle, jolle yleiskirje on toimitettu tiedoksi. Satakunnan sairaanhoitopiiri

25 Satakuntaliitto Sairaanhoitopiirin johtaja; Päätöspöytäkirja 24/2013 Lisäys kirurgian palveluhinnastoon 2013 Kuntainfon muistio on luettavissa Satakunnan sairaanhoitopiirin internet sivuilta -> Tietopankki -> Kumppanuus -> Kumppanuusneuvottelut > Kuntainfo muistio Satakunnan sairaanhoitopiirin tiedote Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta vuonna 2012 Sairaanhoitopiirin ilmoitus; Kuntien saatavat ja velat, vuosi 2012 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden ostot, myynnit ja velat vuodelta 2012, konsernitilinpäätöstä varten Esityslista yhtymähallituksen kokoukseen 2/2013, joka pidetään klo N2 neuvotteluhuoneessa Satakunnan sairaanhoitopiirin Yhtymähallituksen kokous pöytäkirjanote; Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-12 kk/2012 Satakuntaliiton tiedote , Satakunnan kunnille vetoomus kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaihtoehtojen selvittämisestä Satakuntaliiton tiedote , Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätöksiä ; Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville Työhyvinvointipanostukset näkyvät Satakuntaliiton arjessa Kutsu Satakunnan maakuntaohjelman valmisteluun Ravintola Liisanpuiston auditoriossa Porissa kello Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 1.3.mennessä osoitteessa Lisätietoa ohjelmavalmistelusta nettiosoitteessa: Maakuntahallituksen pöytäkirja löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta Satakuntaliitto.fi/ Satakuntaliitto ja SataKylät ry yhdessä kokoama raportti lausuntotyön pohjaksi Valtiovarainministeriön luonnoksesta uudeksi kuntarakennelaiksi

26 SataKylät ry järjestää lähidemokratiakäytäntöihin liittyvän opintomatkan Rovaniemelle Opintomatkalle ovat tervetulleita myös kuntien luottamushenkilöt. Lisätietoja opintomatkasta tarjoaa hankevastaava Sanna Paala p ) Maakuntahallituksen esityslista luettavissa nettisivuilla: Satakuntaliitto.fi/ Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1 on työstetty edelleen ja kevään aikana on mm. neuvoteltu kuntien kanssa tuulivoima-alueisiin kohdistuneista muutoksista. Tuulivoimavaihekaavan tämänhetkistä valmisteluvaihetta esitellään seuraavassa kuntayhdyshenkilöiden ja asiantuntijoiden palaverissa mikä pidetään Satakuntaliiton virastolla tiistaina Tarkempi asialista toimitetaan lähempänä kokousajankohtaa. Kuntayhdyshenkilöiden ja asiantuntijoiden ilmoittautuminen saapuneeseen sähköpostiviestiin on tehtävä mennessä. Maakunnan kehittämisrahan määrä Satakunnassa vähenee. Satakuntaliitto saa vuodelle 2013 vapaasti myönnettävää (ohjelmiin sitomatonta) maakunnan kehittämisrahaa euroa. summa on euroa viime vuotta pienempi. Kokonaisuudessaan kehittämisrahaa myönnetään euroa sisältäen osaamiskeskusohjelman perusrahoituksen euroa, mutta ei luovien alojen verkostoa. Luovat alat saavat euroa ministeriön vuodelta 2011 säästyneistä varoista. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta Satamittari Satamittarin uutisia; Väkiluku kasvussa Porissa, Eurajoella, Raumalla ja Luvialla Aluetietoa ajankohtaisesti Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU Yhtymäkokouksen pöytäkirja 2, Yhtymähallituksen pöytäkirja 10, Yhtymähallituksen pöytäkirja 11, Yhtymähallituksen pöytäkirja 1, Yhtymäkokouksen pöytäkirja 1, Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä Seutulipputilastoa vuosilta , matkat ja myynti sekä seutulippuvertailu

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot