VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI"

Transkriptio

1 VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR KOTISEUTUPÄIVÄT HEMBYGDSDAGARNA KAAVOITUSKATSAUS 2006 PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2006 ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 TAITEIDEN YÖ KONSTENS NATT MUOTOILUJOURNA- LISMIKILPAILU DESIGNJOURNA- LISTIKTÄVLINGEN VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER POHJANMAAN MUSEO UUDISTUU ÖSTERBOTTENS MUSEUM FÖRNYAS

2 Pääkirjoitus Ledare Juhlavuoden 2006 kesä on täynnä unohtumattomia tapahtumia Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2006 Vasa stads informationstidning Sisällysluettelo, Innehållsförteckning Pääkirjoitus / Ledare 2 Vaasan kaupungin juhlavuodet 3 5 Vasa stads jubileumsår 3 5 Juhlavuoden värikäs kesä 6 7 Jubileumsårs fullspäckade sommar 6 7 ABB panostaa työympäristöön 8 ABB satsar på arbetsmiljö 8 Kotiseutupäivät Hembygdsdagarna Kirjoja autiolle saarelle 12 Böcker till en öde ö 12 Ajankohtaista kaupungilta 13 Aktuellt från staden 13 Kaavoituskatsaus Planläggningsöversikten Asuntomessut Bostadsmässan Taiteiden yö / Konstens natt 24 Suunnistuskilpailu 24 Orienteringstävling 24 Ojenna kätesi - verenluovutukseen 25 Sträck ut din hand - ge blod 25 Kansainvälinen Vaasan ammattiopisto 26 Internationella Vasa yrkesinstitut 26 Yliopiston tohtoripromootio 31 Universitets doktorspromotion 31 Muotoilujournalismikilpailu 32 Designjournalistiktävlingen 32 Pohjanmaan museo uudistuu 33 Österbottens museum förnyas 33 Tapahtumakalenteri kesä Evenemangskalender sommar Toimitus, Redaktion Päätoimittaja, Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimituskunta, Redaktörskår: Hannele Saloranta, Anni Johde, Riika Isola, Laura Lehmusto Kielenkäännökset/ Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö/vasa stads översättningsbyrå Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) Vaasasta>Kaupungin tiedotuslehti information om Vasa> Informationstidning ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st Seuraava tiedotuslehti ilmestyy syyskuussa Följande nummer av informationstidningen ges ut i september Vaasan 400-juhlavuosi on tällä hetkellä täydessä vauhdissaan. Olemme voineett osallistua Vaasan ja Pärnun ystävyyssuhteiden 50-vuotisjuhlaan, ihailla jääveistoksia, nähdä Vaasan tunnetuimmasta säveltäjästä kertovan oopperan, kuulla juhlavuodelle sävelletyn fanfaarin, nähdä ylioppilasteatteriesityksiä sekä osallistua vappujuhlaan. Paljon upeita tapahtumia on koettu, mutta suurin osa juhlallisuuksista on yhä edessä. Monet vuoden tapahtumista ovat ainutlaatuisia ja -kertaisia ja useissa jokavuotisissakin tapahtumissa on tänä vuonna ihan erityinen juhlatunnelma. Vaasalaisille ja matkailijoille tarjoutuu juhlavuoden aikana mahdollisuus osallistua aitiopaikalta moniin mielenkiintoisiin tapahtumiin, jotka tarjoavat meille jokaiselle omia ikimuistoisia kokemuksia. Kesällä tarjonta on runsaimmillaan. Elokuiset valtakunnalliset Kotiseutupäivät ja Vaasan 400-vuotissyntymäpäivät kansanjuhlineen, historiallisine ja merellisine päivineen, StreetFestivalVaasa-tapahtumineen, Vaasan Marsseineen ja Taiteiden öineen ovat koko vuoden huipentuma. Koska tapahtuman ajankohta on kesän loppupuolella, se on myös monille kesälomaansa viettäville hyvä loman lopetus. Vaikka tapahtumia on paljon, niin uskon, että jokainen tapahtuma löytää yleisönsä. Kiinnostus juhlavuoteen on ollut suurta, mitattiinpa sitä sitten katsojien kiinnostuksen tai tapahtumien järjestäjien määrissä. Myös juhlatuotteita on myyty odottamattoman paljon. Tulkaa mukaan juhlahumuun, tällainen ei tule meidän aikanamme toistumaan. Meillä jokaisella on se oma oikea tapansa juhlistaa Vaasan 400-vuotista historiaa: osallistuminen tapahtumiin tai vaikkapa historiankirjojen tutkiminen luo juhlamieltä! Kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet juhlavuoden järjestämiseen. Kohtaamani innostus, talkoohenkisyys ja tekemisen meininki ovat tehneet suuren vaikutuksen. Toivon kaikille unohtumatonta juhlakesää! Christina Knookala Vaasa 400 vuotta -projektinjohtaja Jubileumssommaren 2006 är fylld med oförglömliga evenemang Vasas 400-årsjubileumsår är som bäst i full gång. Vi har kunnat delta i 50-årsjubileet för Vasas och Pärnus vänortsförbindelser, beundra isskulpturer, se en opera som berättar om Vasas mest kända kompositör, höra en fanfar som komponerats för jubileumsåret, se studentteaterföreställningar samt delta i valborgs- och förstamajfirandet. Många fina evenemang har redan kunnat upplevas, men största delen av festligheterna är ännu framför oss. Många av evenemangen under året är unika och engångsföreteelser och vid många evenemang som ordnas varje år är det en alldeles speciell feststämning i år. Vasaborna och turisterna har under jubileumsåret möjlighet att delta på första parkett i många intressanta evenemang, som erbjuder var och en av oss oförglömliga upplevelser. På sommaren är utbudet som störst. De riksomfattande hembygdsdagarna och Vasas 400-årsfödelsedagsfest med folkfesten, historisk och havsnära dag, StreetFestivalVaasa-evenemang, Vaasan Marssi och Konstens natt i augusti är höjdpunkter på året. Eftersom dessa evenemang infaller mot slutet av sommaren är de också för många semesterfirare en bra avslutning på semestern. Fastän evenemangen är många så tror jag att varje evenemang har sin publik. Intresset för jubileumsåret har varit stort, oberoende av om man mäter det enligt antalet åskådare eller evenemangsarrangörer. Även jubileumsprodukterna har sålt bättre än väntat. Kom med i festyran, den kommer inte att upprepas under vår tid. Vi har alla vårt eget riktiga sätt att högtidlighålla Vasas 400-åriga historia: deltagande i evenemang eller varför inte studerande av historieböcker skapar feststämning! Tacka till er alla som har varit med om att ordna jubileumsåret. Den entusiasm, talkoanda och aktivitet som jag har mött har gjort ett stort intryck på mig! Jag önskar er alla en oförglömlig jubileumssommar! Christina Knookala Projektledare för Vasa 400 år

3 Vaasan kaupungin juhlavuodet Juhlavuoden ajankohdan muuttaminen Vaasan kaupungin 400-juhlavuonna herää mielenkiinto, miten aiemmat kaupungin juhlavuodet on järjestetty. Kaupungin keskusarkistosta löytyi tietoja 300-, 350- ja 375-vuotisjuhlista ja silloin tehdyistä juhlapäätöksistä. Asiakirjoja selaillessani huomio kohdistui ensimmäisenä siihen, että 300-juhlavuotta vietettiin vuonna 1911 ja 350-juhlavuotta vuonna 1956, eli 45 vuotta myöhemmin. Heräsi kysymys, miksi kaupungin iän laskenta siirrettiin alkamaan vuodesta 1611 vuoteen 1606? Molemmat vuodet ovat tärkeitä Vaasan historian kannalta: vuonna 1606 Kaarle IX perusti kauppakaupungin Mustasaaren kirkonkylään, ja vuonna 1611 kaupunki sai Wasa-nimensä ja sille myönnettiin kaupunkiprivilegiot. Tietoa ajankohdan siirtämisestä löytyi kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta kohdasta 287. Vaasa-Seura oli tehnyt aloitteen, jonka mukaan kaupungin perustamisen muistoksi vietettävien juhlallisuuksien ajankohdat olisi muutettava. Aloite perustui professori Gabriel Nikanderin kannanottoon. Hänen mukaansa Kaikki uudella ajalla syntyneet Ruotsin ja Suomen kaupungit laskevat alkunsa jostakin esivallallisesta tavallisesti kuninkaallisesta perustamiskirjasta, jota Karl IX myöntämää perustamisasiakirjaa tulee pitää. Nimenmuutos ei voi merkitä, että asiakirjan ansiosta syntyi uusi yhdyskunta, päinvastoin jatkui kehitys vanhalla paikalla jo viitoitettuun suuntaan entistä voimaperäisemmin. Ajatus, että vuoden 1611 uudistettujen privilegioiden viipymisellä olisi ollut sellainen vaikutus kaupungin historiaan, että tästä ajankohdasta olisi pakko aloittaa uusi ajanlasku, olisi jotakin uutta Suomen kaupunkihistoriassa; itse nimen 300-vuotisjuhlan viettäminen vaikuttaa myös poikkeukselliselta. Tämän päätöksen jälkeen Vaasan juhlavuosia on sitten juhlittu perustamisvuoden 1606 mukaan. Vuoden 1611 mukaisesta ajanlaskusta on kuitenkin edelleen muistuttamassa reliefi Vaasan kaupungintalon seinässä. Vasa stads jubileumsår Ändring av tidpunkten för jubileumsåret Under Vasa stads 400-årsjubileumsår väcks intresset för hur stadens tidigare jubileumsår har ordnats. I stadens centralarkiv finns uppgifter om 300-, 350- och 375-årsjubileerna och de jubileumsbeslut som då har fattats. Då jag gick igenom dokumenten var det första som jag fäste uppmärksamheten på att 300-årsjubileet firades år 1911 och 350-årsjubileet år 1956, dvs. 45 år senare. Då uppstod frågan varför beräkningen av stadens ålder ändrades så att den räknades från år 1606 i stället för från 1611? Båda åren är viktiga med tanke på Vasas historia: år 1606 grundade Karl IX en köpstad i Mustasaari kyrkby och år 1611 fick staden sitt namn Wasa och den beviljades stadsprivilegier. Uppgifter om ändringen av tidpunkten fanns i stadsfullmäktiges protokoll Vasa-Samfundet hade inlämnat ett initiativ, enligt vilket tidpunkterna för de festligheter som hålls till minne av grundandet av staden borde ändras. Initiativet grundade sig på professor Gabriel Nikanders ställningstagande. Enligt honom kan alla under nya tiden tillkomna städer i Sverige och Finland räkna sin tillblivelse från en överhetlig vanligen kunglig grundläggnings- eller fundationsakt, som i detta fall skulle vara fundationsbrevet av Karl IX. Namnändringen kan inte innebära att ett nytt samhälle föddes med urkunden, tvärtom fortsattes utvecklingen på den gamla platsen ännu intensivare än förr i den redan inslagna riktningen. Att dröjsmålet med de förnyade privilegierna år 1611 skulle ha betytt ett sådant insnitt i stadens historia, att man vore tvungen att börja en ny tideräkning, vore en nyhet i Finlands stadshistoria; att man borde fira själva namnets 300-årsjubileum, synes också vara en anomali. Efter detta beslut har Vasas jubileumsår firats enligt grundläggningsåret Om tideräkningen enligt år 1611 vittnar dock ännu en relief på väggen till Vasa stadshus. 3 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

4 1911 Vaasan kaupunki 300 vuotta 300-vuotisjuhlia vietettiin Päivä alkoi klo 8 siten, että kaupungin kirkon tornissa soitti torvisoittokunta sävelmät Jumala ompi linnamme ja myös Landtdagspsalmen sekä Maamme Laulu soitettiin. Samana päivänä klo 17 järjestettiin kirkossa juhlallisuus, jossa esitettiin hengellinen luento maan molemmilla kielillä sekä kantaatti, jonka vapaaherra Axel von Kothen sävelsi filosofian maisteri Hjalmar Procopén runon pohjalta. Juhlakomitea oli toivonut, että muistopäivän kunniaksi kaupungin liikkeet olisivat suljettuina klo 16 jälkeen ja että liikkeiden ikkunoissa olisi juhlasomistus. Liikkeet noudattivat tätä toivomusta, ja näyttävin somistus lienee Hartmanin talon parvekkeella ollut suurennos Vaasan vaakunasta kuusioksien ympäröimänä. Vaasan kaupungintalon parvekkeelle oli tehty sähköisin tulin vuosiluvut 1611 ja 1911 (kts kuva). Vapaapalokunta järjesti kaupungin läpi lyhtykulkueen, joka päätyi kaupungintalolle kuulemaan hovioikeudennotaari Gustaf Ignatiuksen pitämää puhetta. Komitea ehdotti myös, että heinäkuun jonain sunnuntaipäivänä järjestettäisiin juhlapäivä luentoineen ja musiikkiesityksineen Vaasan kaupunki 350 vuotta Vaasan 375-vuotisjuhlia vietettiin kolmen päivän ajan Ohjelmaan kuului muun muassa kaksi Vaasan kaupunginorkesterin konserttia, juhlajumalanpalvelus, kaupunginosajuhlia, nuorisojuhlia, näyttelyitä, opastettuja kiertoajeluita ja teatterinäytöksiä. Pääjuhla järjestettiin Vaasan Kaupungintalossa. Juhlien mieleenpainuvin asia lienee kuitenkin prinssi Bertilin ja prinsessa Lilianin vierailu. 350-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin 1956 toisen ajanlaskun mukaan, mikä tarkoitti, että juhlallisuudet siirtyivät talvesta syksyyn. 350-vuotisjuhlia vietettiin viikon ajan Ohjelmassa oli muun muassa juhlamatinea, valokuvanäyttely kaupungintalossa, kahvitarjoilua kauppaoppilaitoksessa, uuden maapohjahallin vihkiminen, jalkapallo-ottelu Malmö FF Vasa, Vaasan kaupunginorkesterin ilmaiskonsertti, Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin ilmaisnäytöksiä kahtena päivänä sekä nuorisolle viihdeiltoja. Juhlavuoden kunniaksi Vaasa sai oman postimerkkinsä. Vaasan kaupunginvaltuuston juhlakokous pidettiin Juhlakokouksessa valtuusto päätti myöntää 50 miljoonan markan suuruisen määrärahan uuden kaupunginsairaalan rakentamista varten. Valtuuston puheenjohtajana toimi tuolloin T.E. Teir Vaasan kaupunki 375 vuotta Prinssi Bertil vihki vierailunsa aikana juuri valmistuneen Kaarlen kentän. Vaasan kaupunginvaltuuston juhlakokous pidettiin Valtuuston juhlapäätös oli myöntää markan avustuksen vanhusten palvelutalohanketta varten. Valtuuston puheenjohtajana toimi tuolloin Holger Strandberg. Teksti: Christina Knookala VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/2006 4

5 1911 Vasa stad 300 år 1956 Vasa stad 350 år 350-årsjubileumsfestligheterna firades 1956 enligt den andra tideräkningen, vilket innebar att festligheterna flyttades från vintern till hösten. 350-årsjubileet firades i en vecka På programmet stod bland annat en fotoutställning i stadshuset, kaffebjudning i handelsläroverket, invigning av den nya jordbanehallen, en fotbollsmatch Malmö FF Vasa, Vasa stadsorkesters gratiskonsert, Vaasan kaupunginteatteris och Wasa Teaters gratisföreställningar under två dagar samt underhållningskvällar för ungdomar. Till jubileumsårets ära fick Vasa ett eget frimärke. Vasa stadsfullmäktige höll jubileumssession Vid jubileumssessionen beslutade fullmäktige att bevilja ett anslag på 50 miljoner mark för byggande av det nya stadssjukhuset. Ordförande för fullmäktige var då T.E. Teir Vasa stad 375 år 300-årsjubileet firades Dagen inleddes klockan 8 så att en hornmusikkår spelade i Trefaldighetskyrkans torn kompositionerna Vår Gud är oss en väldig borg, Landtdagspsalmen och Vårt land. Samma dag kl. 17 ordnades i kyrkan en högtidlighet med andligt föredrag på landets båda språk samt en kantat, som friherre Axel von Kothen komponerade utgående från filosofie magister Hjalmar Procopés dikt. Festkommittén hade önskat att affärerna i staden till minnesdagens ära skulle vara stängda efter klockan 16 och att det i affärernas fönster skulle finnas festdekoration. Affärerna följde denna önskan och den stiligaste dekorationen torde ha varit en förstoring av Vasas vapen omgiven av granar och grönskande girlander på balkongen till Hartmans hus. På Vasa stadshus balkong hade med elektriska lågor bildats årtalen 1611 och 1911 (se bilden). Frivilliga brandkåren ordnade ett fackeltåg genom staden till stadshuset, där man lyssnade till hovrättsnotarien Gustaf Ignatius tal. Kommittén föreslog också att man någon söndag i juli skulle ordna en festdag med föredrag och musikföreställningar. Vasas 375-årsjubileum firades i tre dagar Till programmet hörde bland annat två konserter av Vasa stadsorkester, en festgudstjänst, stadsdelsfester, ungdomsfester, utställningar, guidade rundturer och teaterföreställningar. Huvudfesten ordnades i Vasa stadshus. Det mest oförglömliga med festligheterna torde dock ha varit prins Bertils och prinsessan Lilians besök. Prins Bertil invigde under sitt besök den då nyligen färdigställda Karlsplanen. Vasa stadsfullmäktiges jubileumssession hölls Fullmäktiges jubileumsbeslut var att bevilja ett marks understöd till ett projekt för ett servicehus för äldre. Ordförande för fullmäktige var på den tiden Holger Strandberg. Text: Christina Knookala 5 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

6 Vaasan 400-juhlavuoden värikäs kesä Vaasan 400-juhlavuosi täyttää aurinkoisen kesäkaupungin iloisilla ja näyttävillä ohjelmanumeroilla. Juhlakesä kokoaa kaiken ikäiset vaasalaiset ja matkailijat kokemaan mitä upeampia tapahtumia ja esityksiä. Vai miltä kuulostaa auringossa kylpevä merenrantakaupunki, jonka kaduilla soi milloin kuoromusiikki ja iskelmät, milloin taas pop, rock ja blues? Kesä tuo tarjolle historiallisuutta, isänmaallisuutta ja kotiseuturakkautta sekä kulttuuria, urheilua ja koulutusta. Huikean juhlakesän tapahtumalistassa on ainoastaan parhaita paloja! Vaasan XIV kuorofestivaalit ja 22. suomenruotsalaiset laulu- ja musiikkijuhlat järjestetään Festivaalit tuovat noin 4500 laulajaa Vaasaan, ja konsertteja järjestetään kymmeniä, joten kaupunki todellakin täyttyy kuoromusiikista. Esiintyvistä ryhmistä voi mainita muun muassa Orphei Drängar, joka on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista mieskuoroista. Suurta mielenkiintoa herättää myös teos Ars Botnica ja musikaali Oskar. Multitaideteos Ars Botnican kantaesitys oli Vaasan kuorofestivaaleilla vuonna Teoksen ovat suunnitelleet Rainer Holmgård ja Christer Käld ja se esitetään Botniahallissa torstaina klo 20. Laulu- ja musiikkijuhlat ovat huomioineet myös lapset ja nuoret musikaali Oskarin myötä, jossa kuullaan poppia, tangoa, bossanovaa ja bluesia, ja kaikkea siltä väliltä. Musikaalin ovat säveltäneet vaasalaiset Ralf Nyqvist ja Janne Hyöty. Botniahallissa perjantaina esitettävään musikaaliin osallistuu noin 1000-henkinen lapsi- ja nuorisokuoro. Vaasalaiset lapset ja nuoret päättävät lukukautensa osallistumalla Vaasa 400 vuotta nuorisokonserttiin, joka järjestetään pesäpallostadionilla. Konsertin esiintyjiä ovat PMMP, Technicolour, Kuula-opiston All Stars ryhmä ja Rokkikoulun bändejä. Konsertteja järjestetään kaksi; ala-asteikäisille klo ja yläasteikäisille ja sitä vanhemmille klo Paikkavaraukset tulee tehdä Vaasan kaupungin opetusvirastoon toinen aste Konsertti on ilmainen vaasalaisille, muille sisäänpääsy on 2 euroa/henkilö. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä 4.6., tohtoripromootio , valtakunnalliset vanhojen autojen retkeilyajot 17.6, Korsholman musiikkijuhlat , Wasa footballcup ja Rockperry tuovat kaikki omalta osaltaan paljon koettavaa ja nähtävää. Vanhojen autojen retkeilyajojen aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua historiallisiin autoihin Toriparkissa. Korsholman musiikkijuhlat tarjoavat tuttuun tapaan monta korkeatasoista konserttia, joista eräs on uusi tilausteos Homage to Wasa, joka esitetään Vanhan Vaasan raunioilla keskiviikkona klo 17. Konsertti on varmasti kuulemisen ja näkemisen arvoinen! Valtakunnalliset kotiseutupäivät tarjoavat kaikille mahdollisuuden tutustua omaan kotiseutuunsa entistä paremmin. Ohjelmassa on muun muassa kuninkaallinen illallinen Hietalahden villassa, yhteislauluilta Raunioilla ja pääjuhla Vaasan ammattiopistossa 6.8. Ohjelmassa on myös kaksikieliseen kotiseutuun liittyviä luentoja ja seminaareja sekä opastettuja kierroksia. Kotiseutupäivien jälkeen on parin päivän tauko, jonka jälkeen varsinainen Vaasa 400 vuotta -syntymäpäiväjuhlinta alkaa. Juhlinta alkaa historiallisella päivällä Vanhassa Vaasassa. Ohjelmassa on muun muassa historiallisia ruokia, musiikkiesityksiä, Pohjanmaan pelastuslaitoksen sammutusnäytös ja kuningas Kaarle IX:n vierailu. Alueelle saapuminen lättähattujunalla tuo oman hauskan lisänsä päivän viettoon. Yleisö voi juhlistaa päivää pukeutumalla historiallisiin asuihin tai kansallispukuun. Keskiviikkoiltana alkaa StreetFestivalVaasatapahtuma, joka tuo Vaasan torille viihdemaailman huippunimiä, kuten Jari Sillanpää, Kirka ja Olavi Uusivirta. StreetFestivalVaasa-konsertteja järjestetään neljänä iltana ja ohjelmisto painottuu ensin nuorisolle sopivaksi ja viikonloppuna esiintyjät ovat enemmän aikuisten makuun. Kaikille avoin Vaasa 400 vuotta -kansanjuhla järjestetään Taiteiden yön alkuillasta Vaasan torilla. Musiikkitarjonnasta vastaa tenori Tomi Metsäketo ja mezzosopraano Wivan Nygård- Fagerudd Vaasan kaupunginorkesterin säestämänä. Orkesteria johtaa Ralf Nyqvist. Kansanjuhlassa esiintyy myös Vaasan ystävyyskaupungista Pärnustä saapuva Piccoloryhmä. Kansanjuhlan jälkeen yleisö voi tutustua Taiteiden yön ohjelmatarjontaan. Taiteiden yön ohjelmantarjoajat ja esiintyjät voivat tuttuun tapaan ilmoittautua Vaasan kaupungin kulttuurivirastoon. Meri ja saaristo ja niiden suuri merkitys vaasalaisille on myös otettu juhlavuoden suunnittelussa huomioon. Sen takia Vaasassa toimivat venekerhot järjestävät Merellinen Vaasa - päivän sisäsatamassa. Ohjelmassa on muun muassa leikkimielinen perinnealuskilpailu, valtakunnallinen Köydet irti -veneilytapahtuma ja kalustoesittelyitä. Saman viikonlopun aikana Vaasan kävelyklubi järjestää kansainvälisen marssitapahtuman ja viettää 10-vuotisjuhliaan. Lisätietoja juhlavuoden ohjelmasta löytyy osoitteesta Toivon kaikille antoisaa kesäaikaa ja ottakaamme ilo irti upeasta Vaasa 400 vuotta - ohjelmatarjonnasta! Teksti: Christina Knookala VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/2006 6

7 Vasa 400-årsjubileumsårs fullspäckade sommar Vasa 400-årsjubileumsår fyller den soliga sommarstaden med glada och imponerande programnummer. Jubileumssommaren samlar vasabor och turister i alla åldrar för att uppleva de mest storartade evenemang och föreställningar. Eller hur låter det med en havsstad som badar i sol, där det på gatorna ljuder av än körmusik och schlager, än pop, rock och blues? Sommaren för med sig historiska inslag, fosterländskhet och hembygdskärlek samt kultur, idrott och utbildning. På evenemangslistan denna fantastiska jubileumssommar finns endast de bästa bitarna! Vasa XIV körfestival och den 22 finlandssvenska sång- och musikfesten ordnas I och med festivalerna kommer ca 4500 sångare till Vasa, och tiotals konserter ordnas, så staden fylls verkligen med körmusik. Av de grupper som uppträder kan nämnas bland annat Orphei Drängar, som är en av världens mest kända och respekterade manskörer. Stort intresse väcker också verket Ars Botnica och musikalen Oskar. Multikonstverket Ars Botnicas uruppförande gavs vid Vasa körfestival år Verket har utarbetats av Rainer Holmgård och Christer Käld och det framförs i Botniahallen torsdagen 25.5 kl. 20. Sång- och musikfesten har också beaktat barn och ungdomar i och med musikalen Oskar, där man får höra pop, tango, bossanova och blues, och allt däremellan. Musikalen har komponerats av vasaborna Ralf Nyqvist och Janne Hyöty. I musikalen som framförs i Botniahallen fredagen 26.5 medverkar en barn-och ungdomskör med ca 1000 sångare. Vasabarnen och ungdomarna avslutar skolåret genom att delta i ungdomskonserten Vasa 400 år, som ordnas på bobollsstadion. Konsertens artister är PMMP, Technicolour, Kuula-institutets All Stars och Rockskolans band. Det blir två konserter; för lågstadieelever kl och för högstadieelever och äldre kl Platsreserveringar skall göras till Verket för fostran och utbildning, andra stadiet Konserten är gratis för vasabor, för övriga är inträdet 2 euro/person. Försvarsmaktens fanfest 4.6, doktorspromotion , riksomfattande dagar för historiska bilar 7.6, Musikfestspelen Korsholm , Wasa Footballcup och Rockperry bjuder alla på sitt sätt på mycket att uppleva och se. Under de historiska bilarnas färd har publiken möjlighet att bekanta sig med historiska bilar i Torgparkeringen. Musikfestspelen Korsholm erbjuder som vanligt många högklassiga konserter, av vilka en är ett nytt beställningsverk Homage to Wasa, som framförs vid Gamla Vasa ruiner onsdagen 28.6 kl. 17. Konserten är absolut värd att besöka! De riksomfattande hembygdsdagarna erbjuder alla en möjlighet att bekanta sig med sin egen hembygd bättre än tidigare. På programmet finns bland annat kunglig middag på Sandviksvillan, allsångskväll vid Gamla Vasa ruiner och huvudfesten i Vasa yrkesinstitut 6.8. Dessutom ordnas också föreläsningar och seminarier i anslutning till en tvåspråkig hembygd samt guidade rundturer. Efter hembygdsdagarna är det en paus på några dagar, varefter de egentliga födelsedagsfestligheterna för Vasa 400 år börjar. Festligheterna inleds med en historisk dag i Gamla Vasa. På programmet står bland annat historiska rätter, musikframföranden, släckningsuppvisning av Österbottens räddningsverk och besök av kung Karl IX. En extra krydda till firandet av dagen ger resan till Gamla Vasa med platthattståg. På onsdag kväll börjar evenemanget StreetFestivalVaasa, då toppnamn inom underhållningsbranschen kommer till Vasa torg, såsom Jari Sillanpää, Kirka och Olavi Uusivirta. StreetFestivalVaasa-konserten ordnas under fyra kvällar och programmet är inriktat så att det först är lämpligt för ungdomar och under veckoslutet är artisterna mera i de vuxnas smak. Folkfesten i anslutning till Vasa 400 år ordnas från tidiga kvällen på Konstens natt på Vasa torg. För musikutbudet svarar tenor Tomi Metsäketo och mezzosopran Wivan Nygård- Fagerudd ackompanjerade av Vasa stadsorkester. Orkestern leds av Ralf Nyqvist. Vid folkfesten uppträder också gruppen Piccolo som kommer från Vasas vänort Pärnu. Efter folkfesten kan allmänheten bekanta sig med programutbudet under Konstens natt. De som erbjuder program och uppträder under Konstens natt kan på samma sätt som tidigare anmäla sig till Vasa stads kulturverk. Havet och skärgården och deras stora betydelse för vasaborna har också beaktats i planeringen av jubileumsåret. Därför ordnar båtklubbarna i Vasa Havsnära dagen i Inre hamnen. På programmet står bland annat en lekfull traditionsbåtstävling, det riksomfattande båtevenemanget Kasta loss och demonstration av utrustning. Under samma veckoslut ordnar Vaasan kävelyklubi det internationella vandringsevenemanget Vaasan Marssi, som firar sitt 10-årsjubileum. Tilläggsuppgifter om jubileumsårsprogrammet finns under adressen Jag önskar er alla en givande sommar och låt oss ta ut all glädje av det fina programutbudet för Vasa 400 år! Text: Christina Knookala 7 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

8 Sähkönjakeluautomaatioyksikkö voitti työympäristökilpailun Enheten för eldistributionsautomation vann arbetsmiljötävling ABB Suomessa liikevaihto 1,5 mrd euroa henkilöstö tuotekehitys 100 miljoonaa euroa vuodessa toimii yli 40 paikkakunnalla tehtaita Helsingissä ja Vaasassa ABB-yhtymä liikevaihto 22 mrd USD henkilöstö yli 100 maassa ABB i Finland omsättning 1,5 miljarder euro personal produktutveckling 100 miljoner euro per år verkar på mer än 40 orter fabriker i Helsingfors och Vasa ABB-koncernen omsättning 22 miljarder USD personal i mer än 100 länder ABB panostaa viihtyisään ja turvalliseen työympäristöön ABB satsar på en trivsam och säker arbetsmiljö Maailmanlaajuisesti toimiva ABB työllistää Vaasassa henkilöä. Merkittävä työnantaja panostaa teknologian ja tuottavuuden lisäksi työntekijöidensä turvallisuuteen ja työympäristön viihtyisyyteen. ABB:n Sähkönjakeluautomaatio palkittiin helmikuussa Teknologiateollisuuden järjestämässä Haastamme-työympäristökilpailussa. Vaasalaisyksikkö voitti ensimmäisen palkinnon elektroniikka- ja sähköteollisuussarjassa. Haastammekilpailun tavoitteena oli nostaa kilpailuun osallistuvien yritysten tuottavuus, turvallisuus ja viihtyisyys huipputasolle. Kolme vuotta kestäneeseen kilpailuun osallistui 187 yritystä. Elektroniikka- ja sähköteollisuussarjassa kilpailijoita oli 33. Työsuojelupiirien tarkastajat arvioivat työpaikat kahdesti vuodessa. He havainnoivat työympäristön laatua ja työskentelyn turvallisuutta. Huomiota kiinnitettiin erityisesti työtapoihin, ergonomiaan, kone-, laite- ja liikkumisturvallisuuteen, järjestykseen ja ympäristötekijöihin. Tarkastaja testasi myös henkilöstön turvallisuustietämystä ja seurasi tapaturmien ja sairauspoissaolojen määriä. Sähkönjakeluautomaatiossa työturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä. Henkilöstö on suorittanut työturvallisuuskortin ja saanut ensiapukoulutusta. Viime vuonna yksikössä ei sattunut yhtään vakavampaa työtapaturmaa, ja henkilöstön tapaturma- ja sairauspoissaolot ovat erittäin matalalla tasolla. Riskitekijät kartoitetaan työterveyshuollon kanssa vuosittain ja mahdolliset epäkohdat korjataan heti. Teksti/Text Anne Kytölä Viestintä Oy Prowomedia ABB är med sina anställda en betydande arbetsgivare i Vasa. Företaget satsar förutom på teknologi och produktivitet också på en trygg och trivsam arbetsmiljö. Arbetsfältet är globalt. ABB:s enhet för eldistributionsautomation prisbelönades i februari i arbetsmiljötävlingen Haastamme som arrangerades av Teknologiindustrin. Vasaenheten vann första pris i serien för elektronik- och elindustri. Syftet med Haastamme-tävlingen var att höja de deltagande företagens produktivitet, säkerhet och trivsamhet till toppnivå. I tävlingen som pågick under tre år deltog 187 företag. I serien för elektronik- och elindustri deltog 33 tävlande. Arbetarskyddsdistriktens granskare utvärderade arbetsplatserna två gånger om året. De gjorde observationer om arbetsmiljöns kvalitet och om arbetssäkerheten. Särskild vikt fästes vid arbetssätt, ergonomi, maskin-, anläggningsoch rörelsesäkerhet, ordning och miljöfaktorer. Granskaren testade också personalens säkerhetskunskaper och noterade antalet olyckor och mängden sjukfrånvaro. Vid enheten för eldistributionsautomation har man utfört ett långsiktigt arbete i fråga om arbetssäkerheten. Personalen har tagit arbetssäkerhetskort och fått första hjälp-utbildning. Senaste år inträffade inte en enda allvarligare arbetsolycka vid enheten, och personalens olycksfalls- och sjukfrånvaro är på en mycket låg nivå. Riskfaktorerna kartläggs årligen i samarbete med personalhälsovården och eventuella olägenheter åtgärdas genast. Sähkönjakeluautomaatio-yksikössä työskentelevien Päivi Rantalan, Leena Virtasen ja Matti Kilpiön työpaikka on tuottava, turvallinen ja viihtyisä. Haastamme-kilpailussa tuli ensin kunniamaininta, sitten ensimmäinen palkinto. Päivi Rantalas, Leena Virtanens och Matti Kilpiös arbetsplats vid enheten för eldistributionsautomation är produktiv, säker och trivsam. I Haastamme-tävlingen blev det först hedersomnämnande, sedan första pris. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/2006 8

9

10 ASA -VASA A V

11 ASA -VASA A V

12 Nämä kirjat autiolle saarelle? Med dessa böcker till en öde ö? Kirjastotoimenjohtaja / Biblioteksdirektör Birgitta Auren Tuominen, P: Linnat (ei käännetty) Yourcenar, M: Kejsar Hadrianus minne (Hadrianuksen muistelmat) Lång, F: Mitt liv som Pythagoras (Elämäni Pythagoorana) Nussbaum, M: Känslans skärpa, tankens inlevelse (ei käännetty) Ende, M: Momo eller kampen om tid (Momo: merkillinen tarina.) Tietotekniikkavirkailija / Datafunktionär Antti Vänniä Englund, P: Suuren sodan vuodet (Ofredsår) Meri, V: Ei tule vaivatta vapaus Ylikangas, H: Tie Tampereelle (Vägen till Tammerfors) Sebag-Montefiore, S: Stalin: Punaisen tsaarin hovissa (Stalin: den röde tsarens hov) Solzenitsyn, A: Vankileirien saaristo (Solzjenitsyn, A: Gulag-Arkipelagen) Investera i din framtid VÄLJ HANKEN Hanken i Vasa erbjuder dig en internationell studiemiljö studier för ekonomie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen och ekonomie doktorsexamen undervisning på svenska och engelska nära kontakter till näringslivet En ekonom från Hanken har ett brett kunnande och goda färdigheter för krävande jobb både i Finland och utomlands.

13 AJANKOHTAISTA KAUPUNGILTA AKTUELLT FRÅN STADEN Tori saa julkisivuvalaistuksen Vaasan syntymäpäiväjuhlien kunniaksi Vaasan toria ympäröivät kiinteistöt saavat julkisivuvalaistuksen Vaasan 400-vuotisjuhlien kunniaksi. Vastikään Suomen parhaana keskustauudistuksena palkitun Vaasan kävelykeskustan uudet valot sytytetään Kiinteistöjen julkisivuvalaistuksen suunnittelee Roope Siiroinen, joka vastaanotti tämän vuoden alussa kansainvälisen valaistuspalkinnon Tampereen keskustan valaistuksesta. Vaasan torin valaistuksen hinnaksi tulee noin puoli miljoonaa euroa, jonka kiinteistönomistajat maksavat itse. Valaistus rakennetaan kesän aikana ja se valmistuu elokuun loppuun mennessä, kertoo Harry Schaumanin säätiön toimitusjohtaja Kaj Ericsson. Valaistuksen kokeiluun jää noin kuukauden verran aikaa ennen kaupungin syntymäpäiväjuhlaa lokakuun alussa. Torget förses med fasadbelysning jubileumsåret till ära Fastigheterna kring Vasa torg förses med fasadbelysning Vasas 400-årsjubileum till ära. Den nya belysningen i Vasa promenadcentrum, som nyligen premierades som Finlands bästa förnyade centrum, tänds Fasadbelysningen planeras av Roope Siiroinen, som i början av året fick ett internationellt pris för belysningen i Tammerfors. Belysningen vid Vasa torg kommer att kosta ungefär en halv miljon euro, vilket fastighetsägarna betalar själva. Belysningen installeras under sommaren och blir färdig till slutet av augusti, säger vice ordförande i Vasa Affärscentrum rf Kaj Ericsson. Då har vi cirka en månad tid på oss att prova belysningen före stadens födelsedagsfest i början av oktober. Teksti/Text: Riika Isola ecitizen-hanke kehittää Vaasan sähköisiä palveluja Vaasan kaupunki on mukana kansainvälisessä ecitizen-hankkeessa, joka edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paikallisella tasolla. Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana 12 kaupunkia seitsemästä Euroopan maasta. Rahoitus hankkeeseen saadaan EU:n Interreg III C-ohjelmasta. Vaasa on mukana ecitizen-hankkeen kahdessa osa-alueessa: hallinnon sähköisen asianhallinnan kehittämisessä ja sähköisten palvelujen kehittämisessä kaupunkilaisille. Sähköisiä palveluja on tähän mennessä kehitetty tarjoamalla mahdollisuus asian vireillepanoon sähköisesti Vaasan kaupungin www-sivujen kautta. Myös kaupunkikortin palvelujen kehittäminen on osa kaupunkilaisille suunnattuja sähköisiä palveluja. Kaupunkikortti on älykortti, johon voidaan ladata rahaa. Tulevaisuudessa ajankohtaisiksi tulevat erilaiset kaupunkilaisille tarkoitetut internet- ja mobiilipalvelut sekä sähköisen tunnistautumisen mahdollisuudet, jotka voidaan liittää esimerkiksi kaupunkikorttiin. Tutustu sähköiseen asiointiin näpäyttämällä Vaasan kaupungin www-sivujen etusivun vasemmassa reunassa olevaa Sähköinen asiointi -otsikkoa! ecitizen-projektet utvecklar stadens elektroniska tjänster Vasa stad är med i det internationella ecitizenprojektet, som främjar informationssamhällets utveckling på lokal nivå. I det treåriga projektet deltar 12 städer från sju länder i Europa. Projektfinansieringen erhålls från EU:s Interreg III C-program. Vasa deltar i två delområden av ecitizenprojektet: utveckling av elektronisk ärendehantering inom förvaltningen och utveckling av elektroniska tjänster för stadsborna. Numera är det möjligt att anhängiggöra ett ärende elektroniskt via Vasa stads webbsidor. Även utvecklandet av stadskortets tjänster är en del av den elektroniska service som riktas till stadsborna. Stadskortet är ett smartkort, som man kan ladda pengar på. På kommande i framtiden är olika till stadsborna riktade internet- och mobiltjänster samt möjligheter till elektronisk identifikation, vilka kan anslutas till exempel till stadskortet. Bekanta dig med den elektroniska kommunikationen på Vasa stads webbplats under rubriken Elektronisk kommunikation i menyn till vänster. Teksti/Text: Riika Isola ecitizen-hankkeeseen osallistuvien kaupunkien edustajat tapasivat Bolognassa, Italiassa joulukuussa Representanterna för de städer som deltar i ecitizen-projektet träffades i Bologna i Italien i december VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

14 Iltamusiikki Aftonmusik keskiviikkoisin klo onsdagar kl Vaasan kirkko Trefaldighetskyrkan Palosaaren kirkko / Brändö kyrka Jan Lehtola, urut, orgel 7.6. Erika Nygård, huilu, flöjt Anna-Maaria Oramo, cembalo Therése Karlsson Therése Karlsson, laulu, sång Heikki Seppänen, urut, orgel Mikael Heikius, urut, orgel Katariina Järvinen, laulu, sång Matti Hannula, urut, orgel Tuomas Laatu, laulu, sång Arto Ristolainen, urut, orgel Jouni Somero Seppo Laamanen, sello, cello Jouni Somero, piano Palosaaren kirkko / Brändö kyrka Jorma Liimatta, sello, cello Matti Pesonen, urut, orgel

15 KAAVOITUSKATSAUS 2006 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Kaupunkisuunnittelua juhlavuonna Kaupungit ovat ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, tavaranvaihdon, yhteistyön ja kilpailun solmukohtia. Kaupungeissa aatteet, valta ja raha tulevat näkyviksi. Fyysisiin rakenteisiin sitoutuu runsaasti arvoja, energiaa ja materiaalia. Kaupunkisuunnittelu- ja rakentaminen on yksi kaupunkikulttuurin perusta. Se yhdistää menneet ja tulevat sukupolvet. Kuninkaan ja suuriruhtinaan ajoista olemme siirtyneet itsenäisyyteen, demokratiaan ja yhteisiin eurooppalaisiin säädöksiin. Kaupunkien menestyksen kannalta tärkeää on aina ollut taito mukautua ympäristön muutoksiin. Organisoitumiselle on siksi pyritty hakemaan muotoja, jotka vastaavat muutoksiin ja tuottavat asukkailleen hyvinvointia. Tänäänkin teemme suunnitelmia ja päätöksiä, joilla vaikutetaan ajallisesti ja laadullisesti kauas tulevaisuuteen. Nyt kaupunkisuunnittelussa etsitään tulevaisuuden visioita ja uusia toimintamalleja vuorovaikutuksessa asukkaiden, muiden osallisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Kädessänne on v kaavoituskatsaus. Se on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kuvaus vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista. Lähellä olevien asioiden vaikutusten näkeminen voi joskus olla vaikeaa. Mitkä tämän ajan päätökset muuttavat kaupunkia, sen dynamiikkaa, elämää ja mihin suuntaan? Haasteita on monella suunnalla. Yhdessä verkostojen solmukohdassa olemme valmiit ottamaan ne vastaan. Jorma J. Pitkämäki Stadsplanering under jubileumsåret Städerna utgör knutpunkter för växelverkan mellan människor, för varuutbyte, samarbete och konkurrens. I städer blir ideologier, makt och pengar synliga. I fysiska konstruktioner samlas mycket värderingar, energi och material. Stadsplanering och byggande utgör en av stadskulturens grunder, som förenar gångna och kommande generationer. Efter tiden med kung och storhertig antogs självständighet, demokrati och senare gemensamma europeiska regelverk. Genom historien har det varit viktigt för stadens framgång att anpassa sig till förändringarna i den omgivande världen. Man har alltid sökt sådana former för organiseringen som svarar mot förändringarna och frambringar välfärd för invånarna. Också i dag gör vi planer och fattar beslut som tidsmässigt och kvalitetsmässigt har inverkningar långt in i framtiden. Inom stadsplaneringen söker man visioner för framtiden och nya handlingsmodeller i växelverkan med invånarna, övriga intressenter och beslutsfattarna. I er hand har ni 2006 års planläggningsöversikt. Det är en översikt som kommunen enligt markanvändnings- och bygglagen skall upprätta över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga. Ibland kan det vara svårt att se verkningarna av sådant som händer nära inpå oss. Vilka av de beslut som fattas i dag förändrar vår stad, dess dynamik, liv och i vilken riktning? Det finns utmaningar på flera håll. I en av nätverkens knutpunkter står vi bredda att ta emot utmaningarna. Tapio Ivakko Vaasa perustettiin kuningas Kaarle IX:nnen päätöksellä v Silloin ensimmäinen asemakaava regularisoitiin, järjestettiin ruutukaavaan. V.1855 Venäjän keisari, Suomen suurruhtinas Aleksanteri II vahvisti uuden Vaasan asemakaavan. Tänään teemme työtä noilla samoilla paikoilla: säilyttäen, muuttaen, laajentaen. Vaasan yleiskaava 2030 on tarkoitus saada vahvistetuksi ensi vuoden alussa. Vasa grundades genom ett beslut av kung Karl IX år Då regulariserades staden i en rutplan. År 1855 fastställde Rysslands kejsare, storhertig av Finland, Alexander II det nya Vasas stadsplan. I dag arbetar vi med samma områden: vi bevarar, ändrar och utvidgar. Meningen är att Vasa generalplan 2030 skall vara fastställd i början av nästa år. 15 Kaupunkisuunnittelun johtaja, kehitysjohtaja Jorma J. Pitkämäki ja kaavoituspäällikkö Tapio Ivakko sopivat kaavoituskatsauksen 2006 sisällöstä Stadsplaneringens chef, utvecklingschef Jorma J. Pitkämäki och planläggningchef Tapio Ivakko bestämmer om innehållet i planläggningsöversikten.

16 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä 18 kunnan alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä talvella Lausuntokäsittelyjen jälkeen kaava etenee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Pohjanmaan maakuntaliitto Saini Heikkuri-Alborzi p YLEISKAAVOITUS Kokonaisyleiskaava Kokonaisyleiskaavaa on laadittu vaiheittain vuodesta 1976 lähtien. Osayleiskaavojen ja erillissuunnitelmien pohjalta kootaan parhaillaan tarkennettu ehdotus yleiskaavaksi. Syksyllä 2005 järjestettiin yleisötilaisuuksia, joissa osallisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Kevääksi 2006 laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus ja yleiskaavaluonnos, josta lausuntojen, mielipiteiden ja neuvottelujen kautta laaditaan yleiskaavaehdotus syksyllä Harri Nieminen p , Ann Holm p Sundom Sundomin osayleiskaava hyväksyttiin Sen jälkeen on vahvistettu uusjako ja on myönnetty n. 200 poikkeuslupaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Vuosina 2004 ja 2005 on järjestetty yleisötilaisuuksia, joissa asukkaiden kanssa on käyty läpi kaavan tavoitteita ja sisältöä. Kaava on tarkoitus hyväksyä osana kokonaisyleiskaavaa. Sen jälkeen on tarkoitus laatia tarkempia maankäyttösuunnitelmia suunnittelutarveratkaisujen ja rakennuslupien myöntämiseksi. Ann Holm p Höstvesi Höstvesi on Sundomin ohella alue, jota ei ole tarkoitus asemakaavoittaa, vaan rakentamista ohjataan yleiskaavalla ja erillisellä maankäyttösuunnitelmalla. Osa Höstveden kylää on Museoviraston luokituksessa osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi, mikä on yksi suunnittelun lähtökohdista. Harri Nieminen p Lähisaaristo tehdään perusselvitykset alueen nykytilasta. Laaditaan kolme vaihtoehtoista kehittämismallia tulevaisuuden maankäytöksi. Vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoin vapaaajan asumista, ympärivuotista asumista ja muuta maankäyttöä. Harri Nieminen p Viheraluejärjestelmä Kokonaisyleiskaavan rinnalla laaditaan suunnitelmaa Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmäksi. Maisemarakenteeseen pohjautuva viheraluejärjestelmä jäsentää kaupunkikuvaa, osoittaa rakentamiseen sopivat alueet sekä viheralueina kehitettävien alueiden luonteen. Jorma Panu p Ulkoilualuesuunnitelmat Viheraluejärjestelmään sisältyy 7 erilaista ulkoilualuekokonaisuutta. Ensimmäinen ulkoilualuesuunnitelma laadittiin vuoden 2005 kesällä Pitkäselänojan ja Vanhan Vaasan kanavan laaksoon. Suunnitelmia on tarkoitus laatia yhden suunnitelman vuosivauhdilla Christine Bonn p Vaasan kansallinen kaupunkipuisto Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella on mahdollista perustaa kaupunkeihin kansallisia kaupunkipuistoja. Vaasan mahdollinen kaupunkipuisto nivoutuu Vaasan merellisen keskuspuistoakselin ympärille. Akseliin liittyvät niin kaupungin historia Vanhasta Vaasasta nykyisen keskustan puistoihin kuin myös maankohoamisen leimaama, monimuotoinen tulevaisuus. Jorma Panu p VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/

17 GENERALPLANERING Totalgeneralplan Generalplanen har utarbetats sedan Utifrån delgeneralplaner och andra planer sammanställs som bäst ett preciserat generalplaneförslag. Hösten 2005 ordnades möten för allmänheten där intressenterna hade möjlighet att påverka planens innehåll. Våren 2006 utarbetades ett justerat program för deltagande och bedömning samt ett generalplaneutkast, som utifrån inlämnade utlåtanden och åsikter samt förhandlingar bearbetas till ett generalplaneförslag hösten Harri Nieminen p , Ann Holm p Sundom Sundom delgeneralplan godkändes Efter det har nyskiftet fastställts och ca 200 undantagslov beviljats. Programmet för deltagande och bedömning var framlagt På möten för allmänheten 2004 och 2005 har man tillsammans med invånarna gått igenom planens mål och innehåll. Avsikten är att planen skall godkännas som en del av generalplanen. Efter att generalplanen godkänts skall mera detaljerade markanvändningsplaner utarbetas för att användas vid planeringsbehovsbeslut och beviljande av byggnadslov. Ann Holm p LANDSKAPSPLAN Landskapsplanen är en översiktlig plan för 18 kommuner som fastställer principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen samt anger områden nödvändiga för landskapets utveckling. Förslaget var offentligt framlagt under vintern Efter att utlåtandena behandlats går planen vidare till landskapsfullmäktige för godkännande och sedan till miljöministeriet för fastställelse. Österbottens landskapsförbund Saini Heikkuri-Alborzi Höstves Höstves är liksom Sundom ett område som inte detaljplanläggs, utan byggandet styrs med generalplanen och en separat markanvändningsplan. En del av Höstves by klassificeras av Museiverket som kulturhistorisk miljö på riksnivå, vilket är en av planeringens utgångspunkter. Harri Nieminen p Närskärgården görs grundutredningar och på basen av dem utarbetas tre alternativa utvecklingsmodeller för den framtida markanvändningen. Alternativen betonar på olika sätt fritidsboende, året om boende och annan markanvändning. Harri Nieminen p Grönområdesstrukturen Parallellt med totalgeneralplanen utarbetas en plan för grönområdesstrukturen, som grundar sig på landskapsstrukturen, gestaltar stadsbilden, anvisar lämpliga områden för byggande samt anger karaktären för de grönområden som skall utvecklas. Jorma Panu p Rekreationsområdesplaner I grönområdessystemet ingår 7 olika rekreationsområdeshelheter. En rekreationsområdesplan för dalen mellan Lågfjärdsbäcken och Gamla Vasa kanal utarbetades sommaren Meningen är att utarbeta en plan per år Christine Bonn p Vasas nationalstadspark Enligt markanvändnings- och bygglagen kan nationalstadsparker inrättas. Vasas eventuella stadspark förenas kring Vasas havsnära centrala parkaxel. I denna axel förenas såväl stadens historia från Gamla Vasa till parkerna i stadens nuvarande centrum som även en mångformad framtid präglad av landhöjningen. Jorma Panu p VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

18 ASEMAKAAVOITUS 1 Matkakeskus ja posti Matkakeskushanke ollut vireillä vuodesta 1999 lähtien. Hanke etenemässä useiden vaiheiden kautta toteutukseen. Tehtävään sisältyy kiinteistörajojen tarkistus, postitalon käyttötarkoituksen muutos, pysäköintijärjestelyt sekä rakennussuojelua. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava maaliskuussa Kohteeseen liittyy maankäyttösopimuksia. Juhani Hallasmaa p Villatavaratehtaan kortteli Asemakaavamuutokseen sisältyy yleisen pysäköintilaitostontin muuttaminen asuinkäyttöön sekä rakennussuojelukysymyksiä. Suunnittelujaoston kaavoituspäätös OAS ollut nähtävillä Tavoitteena lainvoimainen asemakaava kesään 2007 mennessä. Kohteeseen liittyy maankäyttösopimuksia. Juhani Hallasmaa p HS - Center Keskustan liikekorttelin kehittämiskohde. Kiinteistönomistajat hakeneet kaavamuutosta, joka mahdollistaisi mm. elokuvakeskuksen laajentamisen sekä lisää liiketiloja. Suunnittelujaoston kaavoituspäätös Tavoitteena lainvoimainen asemakaava talvella Kaavatyöhön liittyy maankäyttösopimus. Juhani Hallasmaa p Wasaborg/Aktia-korttelit Kiinteistönomistajat hakeneet asemakaavamuutosta. Pysäköintilaitostontin uudistaminen Raastuvankatu edellyttää rakennussuojeluasioiden selvittämistä sekä mahdollisen uudisrakentamisen määrittelyä. Kaavatyö käynnistetään v aikana. Tarvittaessa valmistellaan maankäyttösopimuksia. Juhani Hallasmaa p Nuorisotalon kortteli Asemakaavamuutos osa keskustan vanhentuneiden kaavojen uudistamista. Päätös tontin Koulukatu 47 ostamisesta kaupungille tehty kaupunginvaltuustossa Tontti rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten saakka. OAS ollut nähtävillä Marja-Liisa Hämynen p Kasarmi Rakennus-, kulttuuri- ja miljööhistoriallisesti arvokas, kasarmikäytöstä poistunut alue. Sen tulevaisuutta kehitetään projektissa, jonka yhtenä osana asemakaava. Kaavaan liittyy käyttötarkoituksen muutoksia, lisärakentaminen, liikenteelliset tarkistukset sekä rakennussuojelua. Valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan keväällä Tavoitteena lainvoimainen asemakaava vuoden 2007 alussa. Alue rakennuskiellossa saakka. Marketta Kujala p Valkolinna Rakennussuojelu- ja täydennysrakentamiskohde. Suunnittelujaoston kaavoituspäätös OAS ollut nähtävillä Tavoitteena lainvoimainen asemakaava v alussa. Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopi mus. Juhani Hallasmaa p Wärtsilän teollisuusalue Asemakaavamuutoksen tavoitteena alueen toiminnallinen kokonaistarkastelu. Tehtävään sisältyy mm. Raastuvankadun ja Järvikadun yhdistäminen. Tavoitteena lainmukainen asemakaava v aikana. Tarvittaessa valmistellaan maankäyttösopimus. Päivi Korkealaakso p , Juha-Matti Linna p Klemettilä pohjoinen II Liike- ja yritystoiminnan laajentumisaluetta, jossa myös asumista. Suunnittelujaoston kaavoituspäätös Alue rakennuskiellossa. Kaavoitustyöhön sisältyy käyttötarkoitusten ja rakennusoikeuksien määrittelyä, liikennejärjestelyjen ja kiinteistörajojen tarkistaminen sekä rakennussuojelua. Kohteeseen liittyy maankäyttösopimuksia. Päivi Korkealaakso p Kivihaan Y-tontti Kaavaan sisältyy yleisten rakennusten tontti ja puistoalueet. Korttelin käyttötarkoitus muutetaan osittain liiketoiminnaksi. Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä Tavoitteena lainvoimainen asemakaava kesän 2006 aikana. Päivi Korkealaakso p Kivihaan tarkistus Asemakaavamuutoksen tavoitteena olevan liikealueen toiminnallinen tarkistus. Tehtävään sisältyy käyttötarkoitusten, rakennusoikeuksien ja liikennejärjestelyjen tarkistaminen. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava v aikana. Tarvittaessa tehdään maankäyttösopimuksia. Päivi Korkealaakso p Kivihaan laajennus Asemakaava-alueen laajennuksessa tullaan tarkastelemaan Bölen osayleiskaavan mukaista työpaikka-aluetta. Kaavaan sisältyy Sepänkylän ohitustien aluevarauksia. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava v keväällä. Päivi Korkealaakso p Pukinkulma Teollisuusalueen saneerauskaavoitus. Asemakaavaan sisältyy Pohjolankadun jatkeen liikennejärjestelyjen selvitys, käyttötarkoitusten tarkistus ja rakennussuojelukysymyksiä. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava kesään 2007 mennessä. Tarvittaessa valmistellaan maankäyttösopimuksia. Juha-Matti Linna p Onkilahden pohjukka Yhdystien linjauksen selvittäminen kaavallisesti. Suunnittelujaoston kaavoituspäätös Tavoitteena käynnistää kaavoitus vuoden 2006 aikana. Juhani Hallasmaa p Sisäsatama 16 Rantamaantie Sisäsataman ja Yliopistonrannan suunnittelusta Tavoitteena määritellä Rantamaantiehen tukeutuvien liike- ja yritysalueiden toimintaedellytyk- on järjestetty arkkitehtikilpailu v alussa. Tuloksen pohjalta jatketaan yleissuunnittelua set. OAS ollut nähtävillä huhtikuussa ja asemakaavoitusta. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava v Juhani Hallasmaa p , syksyllä. Tarvittaessa tehdään maankäyttösopimus. Juha-Matti Linna p. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/2006Christine Bonn p

19 17 Purola Kaavan tarkistus ja kaava-alueen laajennus pääosin Purolan pohjoispuolisille metsäalueille. OAS ollut nähtävillä 4/2005 ja tarkistus 3/2006. Valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan kesän 2006 aikana. Lainvoimainen asemakaava tavoitteena v loppuun mennessä. Alueen arvioitu rakentamisaika vuosina Kaavoitustyön yhteydessä valmistellaan tarvittaessa maankäyttösopimuksia. Aila Virtanen p Suvilahdenranta Vuoden 2008 asuntomessukohde. Alueelle suunnitellaan asuinpientaloja ja kerrostaloja yhteensä noin ka-m 2 Asemakaavan julkinen nähtävilläolo suoritettu maaliskuussa Tavoitteena lainvoimainen asemakaava kesän 2006 aikana. Juhani Hallasmaa p Palosaaren salmenranta Rahkolan kiinteistö on valtakunnallisesti merkittävä funktionalismia edustava teollisuuskiinteistö. Kaavamuutoksen tarkoituksena tutkia alueen uudiskäyttöä, rakennussuojelua ja lisärakentamista. Tavoitteena lainvoimainen asemakaava kesän 2007 aikana. Kaavan muuttamiseen liittyy maankäyttösopimuksia. Juhani Hallasmaa p Kuningattarenkatu Kaavamuutoksella tarkistetaan korttelialueen käyttötarkoituksia siten, että mahdollistetaan omakotitonttien jakaminen. Valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu helmikuussa Rakentamiskelpoisiksi tontit saatetaan kesään 2007 mennessä. Marja-Liisa Hämynen p Onkilahden ranta Suunnittelujaosto tehnyt kaavoituspäätöksen Palosaaren asuntoalueiden vanhentuneiden asemakaavojen uudistamisesta ja osa-alueiden/tonttien rakennuskieltoon asettamisesta. Kaavatyön taustana erityisesti rakennussuojelukysymykset. Työ aloitetaan syksyllä Aila Virtanen p Vanha satama/liisanlehto V aikana tehdään kaavoituksen perusselvityksiä. Varsinainen asemakaavoitus alkaa v osa-alueittain. Moottoritien ja Yhdystien rampin väliin jäävälle alueelle tutkitaan Prismahypermarketin sijoittamista. Liisanlehdon teollisuus- ja varastoalueelle tehdään toiminnallinen kokonaistarkastelu. Työhön sisältyy rakennusoikeuksien ja käyttötarkoituksen päivittäminen sekä Liisanlehdontien ja Rantamaantien yhdistäminen. Vanhan sataman kyläalue asemakaavoitetaan asumiselle. Vanhan sataman asutuksen ja Natura-alueen väliin jäävälle alueelle tutkitaan pienteollisuuden sijoittamista. Tarvittaessa tehdään maankäyttösopimuksia. Päivi Korkealaakso p Mustikkamaa Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaavasta vireillä valitus Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Jatkosuunnittelusta neuvotellaan maanomistajan kanssa. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus. Tapio Ivakko p MUUT SUUNNITELMAT JA KEHITYSHANKKEET Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitukselta riittävää tietopohjaa. Vireillä olevien kaavahankkeiden lisäksi tehdäänkin erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia. Tämä merkitsee mm. kulttuuriympäristöön, luontoon, eläimistöön sekä liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Vireillä olevia laajempia selvityksiä on yritysalueiden laatukäytävä -suunnitelma, pysäköintiselvitys, liito-oravakartoitus ja luontoatlas. Varsinaisten asemakaavakohteiden lisäksi on käynnissä kehittämistyötä, jossa kartoitetaan mahdollisia hankkeita. Tällaisia ovat mm: Vaskiluoto, torinalaiset liiketilat, Galleria Wasa, Yliopistocampus, linjaautoasema, Klemettilä itäinen, Huutoniemen sairaala-alue, Norrskogen ja Ravirata. Tapio Ivakko p , Jorma Pitkämäki p Asemakaava-alueiden viheraluesuunnittelu Asemakaavoja varten tarkistetaan maisemarakenteeseen pohjautuvat viheraluejärjestelmät sekä laaditaan viheralueita koskevat esisuunnitelmat ja hoitoluokitukset. Erityisesti maisemarakennetta vahvistetaan ylijäämämassoilla ja hulevesiä puhdistavilla kosteikoilla. Jorma Panu p , Christine Bonn p Lyhennys OAS = osallistumisja arviointisuunnitelma 19 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2006

20 DETALJPLANLÄGGNING 1 Resecentrum och posten Resecentrumprojektet har varit aktuellt sedan år 1999 och har via flera planeringsskeden nu kommit till genomförandeskedet. I projektet ingår fastighetsbildning, ändring av posthusets användningsändamål, parkeringsregleringar och byggnadsskydd. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan i mars Till projektet hör markanvändningsavtal. Juhani Hallasmaa, Yllevarufabrikens kvarter I detaljplaneändringen ingår en ändring av den allmänna parkeringsanläggningstomten för bostadsbruk samt byggnadsskyddsfrågor. Planeringssektionens planläggningsbeslut PDB har varit till påseende Målet är en lagakraftvunnen detaljplan till sommaren Till planändringen hör markanvändningsavtal. Juhani Hallasmaa, HS-Center Utvecklingsobjekt i centrums affärskvarter. Fastighetsägarna ha ansökt om en planändring som möjliggör bl.a. utvidgning av biografcentret samt utökning av affärsutrymmen. Planeringssektionens planläggningsbeslut Målet är en lagakraftvunnen plan vintern Till planarbetet hör markanvändningsavtal. Juhani Hallasmaa, Wasaborg / Aktias kvarter Fastighetsägarna har ansökt om detaljplaneändring. En omplanering av parkeringsanläggningstomten Rådhusgatan förutsätter bl.a. att byggnadsskyddsfrågorna utreds samt att eventuellt nybyggande fastställs. Arbetet med planen startar år Vid behov utarbetas markanvändningsavtal. Juhani Hallasmaa, Ungdomsgårdskvarteret Detaljplaneändringen ingår som en del av förnyandet av de föråldrade planerna i centrum. Beslut om stadens köp av tomten Skolhusgatan 47 i stadsfullmäktige Tomten är belag med byggnadsförbud för ändring av detaljplanen till PDB har varit till påseende Marja-Liisa Hämynen, Kasernområdet Kasernområdet är ett byggnads-, kultur- och miljöhistoriskt värdefullt område. Områdets framtid utvecklas i ett projekt, där en detaljplan ingår som en del. I planen ingår ändringar av användningsändamål, tilläggsbyggande, trafikmässiga justeringar samt byggnadsskydd. Hörande i beredningsskedet genomförs våren Målet är en lagakraftvunnen detaljplan i början av år Området är belagt med byggnadsförbud till Marketta Kujala Inre hamnen En arkitekturtävling om planeringen av Inre hamnen och Universitetsstranden ordnades i 16 Strandvägen början av år Planeringen fortsätter utifrån resultatet. Juhani Hallasmaa, , Christine Bonn, VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 2/ Valkolinna Byggnadsskydds- och kompletteringsbyggnadsobjekt. Planeringssektionens planläggningsbeslut PDB har varit till påseende Målet är en lagakraftvunnen plan till början av år Till planändringen hör markanvändningsavtal. Juhani Hallasmaa, Wärtsiläs industriområde Målet med detaljplaneändringen är en övergripande funktionell granskning av området. I uppgiften ingår bl.a. sammanbindande av Rådhusgatan och Träskgatan. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan år Vid behov uppgörs markanvändningsavtal. Päivi Korkealaakso, , Juha-Matti Linna Norra Klemetsö II Utvidgningsområde för affärs- och företagsverksamhet där boende ingår. Planeringssektionens planläggningsbeslut Området är belagt med byggnadsförbud. I planläggningsarbetet ingår fastställande av användningsändamål och byggrätter, justering av trafikregleringar och fastighetsgränser samt byggnadsskydd. Till projektet hör markanvändningsavtal. Päivi Korkealaakso, Y-tomten i Stenhaga Planen omfattar en tomt för allmänna byggnader och parkområden. Användningsändamålet ändras delvis till affärsverksamhet. Planförslaget läggs fram offentligt Målet är en lagakraftvunnen detaljplan sommaren Päivi Korkealaakso, , Juha-Matti Linna Justeringen av Stenhaga Målet med detaljplaneändringen är en funktionell justering av affärsområdet. I uppgiften ingår justering av användningsändamålen, byggrätterna och trafikregleringarna. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan under år Vid behov uppgörs markanvändningsavtal. Päivi Korkealaakso, Utvidgningen av Stenhaga I utvidgningen av detaljplaneområdet granskas arbetsplatsområdet som finns utmärkt i Böle delgeneralplan. I planen ingår områdesreserveringar för Smedsby omfartsväg. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan våren Päivi Korkealaakso, Bockska hörnet Saneringsplanläggning av industriområde. I detaljplanen ingår utredning av trafikregleringarna för Pohjolagatans förlängning, justering av användningsändamålen och byggnadsskyddsfrågor. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan till sommaren Vid behov uppgörs markanvändningsavtal. Juha-Matti Linna, Metvikens inre del Klarläggande av Förbindelsevägens sträckning i planen. Planeringssektionens planläggningsbeslut Målet är att planläggningen inleds under år Juhani Hallasmaa, Målet är att fastställa verksamhetsförutsättningarna för de affärs- och företagsområden som stöder sig på Strandvägen.

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat 2/2012 KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI I N F O H A P A R A N D AT O R N 16000 st. T O R N I O H A P A R A N D A kpl Delas ut till varje hushåll

Lisätiedot

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Hulluja tarjouksia Galna erbjudanden Move Kids Dance

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 För psykiskt välmående Klubbhus Fontana Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 Mielen hyvinvoinnin puolesta Klubitalo Fontana Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012 2012 Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning Kapsäkki Helene Schjerfbeck 150 Designvuosi - Designåret 2012 Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat Österbottens museitidning 2012 Sisältö

Lisätiedot

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15 /15.12.2009 18.1.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla NINA WINQUIST Kirjasto auki pidempään

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot