VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA"

Transkriptio

1 VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI

2 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeessa Taitto Jenny Oldenburg-Tiitto 11/2006

3 3 Hyvä vauvaperheen vanhempi Lapsen odotusaika ja lapsen syntymä ovat perheessäsi tärkeä vaihe. Tällöin saattaa nousta esille monia kysymyksiä, joihin voi helposti saada vastauksen, kun osaa kääntyä oikean tahon puoleen. Kun alussa jaksetaan hyvin, on myöhemminkin helpompi kohdata ja ratkaista kaikille väistämättä jossakin vaiheessa eteen tulevia pulmia tai väsymistä. On tärkeää, että vanhemmat löytävät helposti ne palvelut ja tuen, jota heille on kunnassa tarjolla. Jo tieto palvelujen olemassaolosta voi tuoda turvallisuutta, kaikkea saatavilla olevaa apua ei välttämättä käytännössä itse tarvitse. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri toteuttaa Vauvaperhe -hanketta Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina kuudessa varsinaissuomalaisessa kunnassa. Kuntanne on yksi näistä. Tavoitteena on kehittää odottaville ja vauvaperheille suunnattavia kunnan palveluja ja MLL:n paikallisyhdistyksen vapaaehtoisia toimintoja siten, että ne muodostaisivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Kunnallasi on paljon sellaisia palveluja, joista saat tietoa tästä palveluoppaasta. Myös seurakunnalla ja yhdistyksillä on monia palveluja, jotka sopivat vauvaperheille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen perhekahvilat ja muut vertaisryhmät ovat oivallinen tapa tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Yhdessä asioista keskustellen ja mieltä askarruttavia kysymyksiä pohtien, monet huolenaiheet helpottuvat. Tämä palveluopas on toteutettu yhteistyössä kunnan ja Vauvaperhe -hankkeen kanssa. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos ovat tehneet ison työn kerätessään tiedot saatavilla olevista palveluista samoihin kansiin. Opasta tullaan päivittämään vuosittain. Toivon, että tutustut huolella niihin palveluihin, joita perheellesi on kotikunnassasi tarjolla. On tärkeää, että hakeudut rohkeasti tarvitsemiesi palvelujen piiriin ja lähdet myös tapaamaan muita vanhempia erilaisiin vapaaehtoisiin toimintoihin. Iloa ja onnea vauvaperheelle! Raija Haataja-Nurminen Toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

4 4 TERVEYSPALVELUT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Terveystie 4, PL Uusikaupunki Puh. (02) Faksi (02) (lääkärien vastaanottoon) Sairaanhoitajan vastaanotto ma - pe klo , ei ajanvarausta - muut tiedustelut puh. (02) Sähköpostiosoitteet: Terveyskeskuspäivystys palvelee ma - pe ja arkipyhien aattoina klo välisenä aikana sekä la - su ja pyhäpäivinä klo välisenä aikana. Päivystyksen puh. (02) , josta varataan aika päivystykseen. Muuna aikana päivystää alueella ainoastaan Vakka-Suomen sairaalan ensiapupoliklinikka. LOKALAHDEN TERVEYSASEMA Varanpääntie 6 Lääkäri paikalla torstaisin. Ajanvaraus puh. (02) PYHÄMAAN TERVEYSASEMA Pyhämaanraitti 24 Lääkäri paikalla parittomina viikkoina keskiviikkoisin. Ajanvaraus puh. (02) KALANNIN TERVEYSASEMA Pankkitie 2 Lääkärin vastaanotto maanantaista perjantaihin. Ajanvaraus puh. (02)

5 5 ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Äitiysneuvolan tavoitteena on seurata lapsen ja äidin hyvinvointia raskauden aikana sekä tunnistaa mahdollisia häiriöitä raskaudessa ja lapsen kehityksessä. Vanhemmuuden tukeminen alkaa jo äitiysneuvolassa sekä yksilöllisten neuvolakäyntien että perhevalmennuksen yhteydessä. Yksilövastaanottoja terveydenhoitajalle tulee noin kertaa normaalin raskauden aikana. Myös isä tai tukihenkilö on tervetullut äidin mukana äitiysneuvolan vastaanotoille. Lääkärin tarkastuksissa äidit käyvät normaalin raskauden aikana 2-3 kertaa. Äitiyspoliklinikkatoimintaa on Vakka-Suomen aluesairaalassa. Pelkopoliklinikka toimii TYKS:ssa, jonne ohjataan tarvittaessa. Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia synnytykseen sekä tukea heitä uuden perheenjäsenen vastaanottamisessa ja kasvamisessa vanhemmuuteen. ÄITIYSNEUVOLA Terveystie 4, Uusikaupunki Terveydenhoitajat: Ritva Laitinen puh. (02) Tytti Hyytiä puh. (02) Vastaanotto ajanvarauksella terveydenhoitajille ja lääkäreille. Ajanvaraukset ja puhelinneuvonta aamupäivisin klo PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Terveystie 4, Uusikaupunki Perhesuunnitteluneuvolassa opastetaan raskauden ehkäisyyn ja ajoitukseen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja Tytti Hyytiä Puh. (02) Ajanvaraukset ja puhelinneuvonta arkisin klo LASTENNEUVOLA Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen normaalia kehitystä ja tunnistaa poikkeamia siinä, ennaltaehkäistä lasten psyykkisiä häiriöitä sekä tukea vanhemmuutta ja antaa vanhemmille tietoa lasten kasvusta ja kasvatuksesta. Ensimmäinen kontakti lastenneuvolaan toteutuu yleensä terveydenhoitajan kotikäyntinä vastasyntyneen luokse. Sen jälkeen lapsi käy neuvolassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, jossa on otettu huomioon yleiset suositukset ja lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Lastenneuvolat Koulukadun neuvola (kaupunkialue, Pyhämaa) Kalannin lastenneuvola Lokalahden neuvola

6 6 KOULUKADUN NEUVOLA Koulukatu 11B, Uusikaupunki Terveydenhoitajat Päivi Kivinen, puhelinaika klo , puh. (02) Raija-Leena Reivonen, puhelinaika klo , puh. (02) Puhelinaikana klo ajanvaraukset terveydenhoitajille ja neuvolalääkärille - ohjaus ja neuvonta KALANNIN TERVEYSASEMA Pankkitie 2, Kalanti Kalannin lapsiperheille lastenneuvola tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Yhteystiedot Terveydenhoitaja Anne Salomaa puh. (02) , varsinaista puhelinaikaa ei ole. Puhelut otetaan vastaan aina työn salliessa. Jos ette saa heti yhteyttä, yrittäkää ystävällisesti hetken kuluttua uudestaan. LOKALAHTI Lokalahden terveysasema, Varanpääntie 6 Lokalahden lapsiperheille Lokalahdella maanantaisin ja torstaisin. Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo Vastaanotolla ei laboratorioverinäytteidenottoa. Yhteystiedot Terveydenhoitaja Anne Salomaa puh. (02) , varsinaista puhelinaikaa ei ole. Puhelut otetaan vastaan aina työn salliessa. Jos ette saa heti yhteyttä, yrittäkää ystävällisesti hetken kuluttua uudestaan. VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNAN NEUVOLOIDEN PERHETYÖ Neuvoloiden perhetyöntekijät:: Päivi Tapani puh Sähköposti Jaana Kantola puh Sähköposti

7 7 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityöllä ylläpidetään ja edistetään perheiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. Sosiaalityöntekijät hoitavat alueensa asukkaiden toimeentulotuki-, lastensuojelu- ja päihdeasioita. Uudenkaupungin sosiaalikeskuksessa, os. Välskärintie 2 C, työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää. Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille aamupäivisin klo puh. (02) Puhelinaika sosiaalityöntekijöille klo Sähköpostiosoitteet: Lisätietoja kanslisti Sirpa Kemppaiselta puh. (02) SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Ajanvaraus vastaanotolle on välttämätön. Sosiaalityöntekijöiden aluejako: Irja Arola, puh. (02) Kaupungin pohjoispuoli, kirjaimet A-L Kristiina Kaupinsalo, puh. (02) Kaupungin pohjoispuoli, kirjaimet M-Ö Anu Blomberg, puh. (02) Osa Santtiosta, Saarnisto, Hiu, Lepäinen, Pyhämaa ja Kalanti, kirjaimet A-L Tapio Nummela, puh. (02) Osa Santtiosta, Saarnisto, Hiu, Lepäinen, Pyhämaa ja Kalanti, kirjaimet M-Ö Ulla Wuotila/Mervi Uusitalo, puh. (02) Kaupungin eteläpuoli ja Lokalahti, kirjaimet A-L Heli Salvi, puh. (02) Kaupungin eteläpuoli ja Lokalahti, kirjaimet M-Ö Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille aamupäivisin klo puh. (02) Puhelinaika sosiaalityöntekijöille klo Sähköpostiosoitteet:

8 8 LASTENSUOJELU Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1 ) Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelutyötä. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) on säädetty. Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, perhetyö, koulu, poliisi ja nuorisotyö. Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia. PERHETYÖ Sosiaalitoimen perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukipalvelua. Sosiaalityön perhehoitoryhmässä työskentelee neljä kodinhoitajaa. Perhetyö sisältää tuen ja opastuksen tarjoamista perheelle lasten hoidossa ja kasvatuksessa, taloudenhoidossa, perheen ihmissuhteissa, yhteydenpidossa ympäristöön jne. Perhetyön tavoitteena on perheen itsenäinen selviytyminen, perheen omatoimisuuden ja hyvinvoinnin kohottaminen sekä perhettä uhkaavien vaarojen torjuminen. Lisätietoja: Perhetyön ohjaaja Leena Laaksoselta, puh. (02) tai Perhetyöntekijät: Ritva Nurmi puh Tuula Peltonen puh Seija Yli-Pentti puh Sähköpostiosoitteet:

9 9 PERHENEUVOLA Kaupungissa toimii perheneuvola, jossa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolan osoite on Koulukatu 11 B. Perheneuvola tukee lapsia, nuoria ja perheitä sekä etsii ratkaisuja yhdessä perheen kanssa, kun perheellä on lapsen kasvuun, kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyvää huolta tai perhe haluaa keskusteluapua muuhun ongelma- tai kriisitilanteeseen. Soita ja varaa keskusteluaika, kun haluat puhua lasten kasvatusasioista perheessäsi on ristiriitoja kotona on vaikea puhua asioista lapsen tilanne huolestuttaa jos on joku muu lapsiin tai perheeseen liittyvä asia, josta haluaisit puhua. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan perhe voi ottaa itse halutessaan yhteyttä. Lisätietoja Sosiaalityöntekijä Leila Myllyoja puh. (02) Psykologi Laura Wallenius puh. (02) Yhteisessä käytössä oleva matkapuhelin Puhelinaika arkisin klo Sähköpostiosoite: LASTENVALVOJAN PALVELUT JA PERHEASIAIN SOVITTELU Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasiat sekä lasten elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset. Ratkaisujen etsiminen ongelmiin erotilanteessa yhdessä puolisoiden ja tarvittaessa myös lasten kanssa. Lisätietoja ja ajanvaraukset puhelinaikana klo ja sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Pentti Lönnroth puh. (02) Sähköpostiosoite: ELATUSAPU JA -TUKI Elatusapu Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi. Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua riippumatta siitä, onko lapsi vanhempiensa yhteishuollossa tai vain toisen vanhemman huollossa. Elatusavun tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa elatusavun suorittajan maksukyky ja muu elatusvelvollisuus. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Määrää voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteissa on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

10 10 Elatussopimuksen vahvistaa sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja ja sopimuksen tekemistä varten tulee varata aika, puh. (02) klo ja Elatustuen hakeminen Mikäli elatusvelvollinen laiminlyö vahvistetun elatusavun maksamisen, eikä sitä ole saatu perittyä elatusvelvolliselta ulosoton kautta, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea elatustukea lapsen kotikunnan sosiaalitoimistosta. Elatustukihakemuslomakkeita saa sosiaalikeskuksesta ja Yhteispalvelupiste Passarista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan alkuperäinen elatussopimus tai oikeuden antama elatusapupäätös. Elatustuki myönnetään pääsääntöisesti sen kk:n alusta, jolloin hakemus on jätetty sosiaalikeskukseen. Elatustuki maksetaan kuukausittain kk:n 10. päivänä pankkitilille. Täysimääräinen elatustuki on 118,15 /lapsi. Elatusapujen perintä siirtyy elatustuen myöntämisen jälkeen sosiaalikeskukseen. Elatustukiasioita hoitaa sosiaalikeskuksessa elatusturvakäsittelijä Kristiina Blomvall puh. (02) Osoite: Välskärintie 2 C Sähköpostiosoitteet: TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää yksilökohtaista ja viimesijaista taloudellista tukea. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (Laki toimeentulotuesta 2 ) VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. PÄIHDETYÖ Sosiaalityöntekijöiltä saa ohjeita ja apua, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

11 11 SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUT Uudenkaupungin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:ltä. Yhteystiedot: sosiaaliasiamies Nina Alm, Myllyojantie 2, Naskarla, Puh. (02) klo välisenä aikana. Sähköposti: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain (812 / 2000) soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi kunnassa ja toteuttamiseksi seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta. PÄIVÄHOITOPALVELUT Uudenkaupungin päivähoito tarjoaa 0-6 -vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä kuusivuotiaille perusopetuslain mukaista esiopetusta. Päivähoitopalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta. Oikeus päivähoitoon alkaa vanhempain-rahakauden päättyessä ja jatkuu koulu-ikään saakka. Päivähoidon tavoitteena on yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, henkilöstön ja vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Lapsinäkökulman korostaminen sekä päivähoidon suunnittelussa että arjen varhaiskasvatustyössä on toiminnan lähtökohta. Päivähoidon tehtävänä on järjestää lapsiperheille monimuotoista, joustavaa ja turvallista päivähoitoa. Uudessakaupungissa perheet voivat valita lapsensa päivähoidon kunnallisesta päiväkotihoidosta, kunnallisesta perhepäivähoidosta tai yksityisestä kuntalisällä tuetusta päiväkoti-, ryhmäperhepäivä- tai perhepäivähoidosta. Päivähoitoa järjestetään koko- ja osapäivähoitona. Ilta- ja yöhoitoa tarvitseville perheille palvelua on tarjolla ryhmäperhepäiväkodeissa. Lapselle pyritään etsimään hoitomuoto, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista mahdollisimman hyvin.

12 12 PÄIVÄHOIDON TUKIMUODOT KELAN KOTIHOIDON TUKI Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki. Tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Tuki on lakisääteinen, ja sen maksatuksesta huolehtii KELA. YKSITYISEN HOIDON TUKI Kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päivähoitopaikan lapselleen. Uudenkaupungin kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla lapsen hoidosta yksityisen hoidon tukea, ja siihen kunnallista lisää. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan 137,33 /kk sekä tulosidonnaista hoitolisää enimmillään 134,55 /kk lasta kohden silloin, kun perhe valitsee alle kouluikäiselle lapselleen yksityisen päivähoidon. Kunnallista lisää maksetaan lakisääteisen yksityisen hoidon lisäksi kokopäiväiseen yksityiseen päivähoitoon, joka tapahtuu päiväkodissa, alle 3v 295 /kk ja yli 3v 220 /kk ryhmäperhepäivähoidossa 194 /kk perhepäivähoidossa 129,50 /kk Yksityisen hoidon tuen kuntalisä/päiväkoti Yksityistä päiväkotihoitoa tuetaan Uudessakaupungissa lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja lisäksi kaupungin maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisällä tarkoitetaan kunnan hyväksymälle yksityisen päiväkotihoidon tuottajalle maksettavaa korvausta hänen tuottamastaan päivähoitopalvelusta. Yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisää voi saada, mikäli: lapsesta saadaan Kelan kautta maksettavaa yksityisen hoidon tukea lapsi asuu tosiasiallisesti Uudessakaupungissa. Täysimääräinen yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisä Kuntalisä täysimääräisenä on yli 3 v. 220 lapsi/kk ja alle 3 v. 295 lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään oikeutettava hoito tulee olla kokopäiväistä yli 5 tuntia kestävää tai yli 20 tuntia viikossa. Tuettu yksityinen ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito Yksityisen tuetun ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon ohjeet ovat pääsääntöisesti samat kuin yksityisen tuetun päiväkotihoidon muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Täysimääräinen yksityisen ryhmäperhepäivähoidon tuen kuntalisä on 194 lapsi/kk. ja perhepäivähoidon 129,50 lapsi/kk. Tiedustelut päivähoitotoimistosta

13 13 PÄIVÄHOITOTOIMISTO Käyntiosoite: Vuorikatu 11, käynti pihan puolelta Puh. Vaihde (02) Faksi (02) Sähköposti: Päivähoidon tulosalueen johtajana toimii Kirsi Häkkinen, puh. (02) , tai Päivähoidon toimistohoitajana toimii Maija Liippo, puh. (02) Päivähoidon ohjaajina toimivat Leena Aitonurmi, puh. (02) Anne Rantala, puh. (02) , Kalannin alueella sijoitukset tekee Piipa Nivola, puh. (02) , Kalannin päiväkoti Päivähoitoon sijoittaminen ja maksupäätösten teko tapahtuu Uudessakaupungissa keskitetysti päivähoitotoimiston kautta. PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMINEN UUDESSAKAUPUNGISSA Päivähoitopaikkaa on haettava hyvissä ajoin, vähintään neljä kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Kiireellisissä tapauksissa hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa. Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Elokuussa alkavaa toimikautta varten on ns. hakupäivät, joista ilmoitetaan keväällä erikseen. Hakulomakkeita sekä tarkempia tietoja päivähoitopalveluista saa päivähoitotoimistosta, Vuorikatu 11 ja päiväkodeista. Hakulomakkeita saa myös Yhteispalvelupisteestä, Rauhankatu 10. Sosiaalikeskuksesta, Välskärintie 2 C Neuvolasta, Koulukatu 11 B Uudenkaupungin kotisivuilta PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidolle on tunnusomaista turvallinen, kotiympäristössä tapahtuva tavoitteellinen toiminta, jossa on pieni lapsiryhmä ja lapsen yksilölliseen hoitoon ja kasvatukseen on hyvät mahdollisuudet. Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä kokopäivälapsesta, hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä osapäiväsestä esikoululapsesta tai koululaisesta. Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan hoitosopimus yhdessä vanhempien kanssa. Sopimukseen kirjataan hoitoajat sekä muut keskeiset päivähoitoon ja kasvatukseen liittyvät asiat.

14 14 Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita. Ohjaaja organisoi ja valvoo kasvatustoimintaa sekä osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Ohjaaja hoitaa lasten sijoittamisen perhepäiväkoteihin, varahoidot ja hoitomaksuihin liittyvät asiat. Päivähoidon ohjaajat: Leena Aitonurmi Puh. (02) , Anne Rantala Puh. 802) , Piipa Nivola (Kalannin alue) puh. (02) , RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon vaihtoehdoista. Ryhmiksessä kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 12 lasta. Pääsääntöisesti ryhmiksissä hoidetaan vuorotyötä tekevien vanhempien lapsia. RYHMIS LINTUKOTO, Santtio Haapanapolku 3, puh. (02) Ympärivuorokautinen Ohjaaja: Anne Rantala, puh. (02) , RYHMIS NONPARELLI, Kalanti Halikontie 12 A, puh. (02) Ohjaaja: Piipa Nivola, puh. (02) , RYHMIS SATAKIELI, Pyhämaa Mäkitarhantie 22, puh. (02) Ohjaaja: Leena Aitonurmi, puh. (02) , KUNNALLISET PÄIVÄKODIT HAKAMETSÄN PÄIVÄKOTI Lehmuskuja 1, puh. (02) ja (02) Johtaja: Anne Leppänen, Päiväkodissa on 75 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI MERILINTU Kihukuja 4, puh. (02)

15 15 Johtaja: Tarja Kautsalo, Päiväkodissa on 54 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 -vuotiaille MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTI Liljalaaksonkatu 21, puh. (02) Johtaja: Tarja Varjo, Päiväkodissa on 56 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI SATULINNA Santtiontie 15-17, puh. (02) tai (02) Johtaja: Taija Lammi, Päiväkodissa on 46 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 -vuotiaille Startti, puh. (02) KALANNIN PÄIVÄKOTI Astalankuja 7, Kalanti, puh. (02) tai Johtaja: Piipa Nivola, Päiväkodissa on 55 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI LOKKI JOONATAN Varanpääntie 6, Lokalahti, puh. (02) tai (02) Johtaja: Pirjo Korpela, Päiväkodissa on 33 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 vuotiaille TUETUT YKSITYISET PÄIVÄKODIT PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Sateenkaatikoto ry Lahden koulu, Häähäntie 42. Puh Päiväkodissa on 18 kokopäiväryhmäpaikkaa 1-6 vuotiaille. PÄIVÄKOTI TILKKUTÄKKI Seikowin koulu, Vuorikatu 13. Puh. (02) , Päiväkodissa on 21 kokopäiväryhmäpaikkaa 2-6 vuotiaille.

16 16 SEURAKUNTA Uudenkaupungin seurakunta, PL 24, Uusikaupunki SEURAKUNTAKESKUS Koulukatu 6, Uusikaupunki. Puh. (02) Sähköposti DIAKONIATYÖ Apu on luonteeltaan HENGELLISTÄ, HENKISTÄ JA AINEELLISTA. Seurakunnan diakoniapalvelut ovat tarkoitettu kaiken ikäisille; jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea elämäntilanteeseensa. Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä esim. työttömyyden, sairauden tai surun ahdistaessa. Apu on maksutonta ja työtekijää sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus Tietoja koko kirkon diakoniatyöstä saa KDY:stä (Diakonia ja yhteiskuntatyö) Puh. (09) Jos tarvitset luottamuksellista kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa, diakoniatyöntekijät ovat käytettävissäsi. Heidät voit tavata vastaanotolla, kotikäynneillä ja erilaisissa ryhmissä. PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskustelu auttaa purkamaan pahaa oloa ja löytämään ongelmatilanteisiin rakentavia ratkaisuja. Keskustelut ovat asiakkaille maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Asiakkaaksi voi hakeutua myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton. Koulukatu 6 A 2.krs. AJANVARAUS Puh. (02) LAPSITYÖ Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, Puh. (02) tai Sähköposti: Internetsivu:

17 17 PERHEKERHO Perhekerhot on tarkoitettu 0-6 -vuotiaille lapsille vanhempineen. Perhekerhot aloitetaan pienellä aamunavauksella. Sen jälkeen lapsille on leikkiaikaa lastenohjaajan ohjauksessa ja aikuiset voivat keskustella kahvikupin äärellä. Keskusteluteemat ovat lähellä arjen kysymyksiä: kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä jaksamiseen liittyviä. Perhekerhoissa käy myös vierailijoita. Lämpimästi tervetuloa; myös mummit, ukit ja kummit ovat tervetulleita! Perhekerhot kokoontuvat tammikuusta-toukokuuhun ja elokuustajoulukuuhun. Perhekerhot ovat maksuttomia. Kokoontumisajat: Tiistaisin Hakametsän kerhohuone, Tammitie 2, klo lastenohjaajat Tuire Erholm ja Jaana Liski Seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2.krs, klo Maisa Peippo ja Tarja Hurme Keskiviikkoisin Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2, klo Sanna Erholm ja Marja Salonen Perhekerhot ovat maksuttomia. Työntekijät: Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, (02) tai , Perhekerhotyöstä vastaa teologi Sinikka Suonto-van der Meer, (02) tai , PÄIVÄKERHO Kerhossa on monipuolista toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua, ulkoilua, draamaa jne. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat, jotka ovat ammattikoulutuksen saaneita varhaiskasvattajia. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kerhot ovat maksullisia (maksuvapauden voi saada sosiaalisin tai taloudellisin maksuperustein). Päiväkerhossa on lukukausimaksu, joka on suuruudeltaan 30. Kerhoon ilmoittaudutaan toukokuun puolivälissä, mutta vapaita paikkoja voi kysellä vuoden aikana lapsityönohjaajalta. Kerhopisteet: -seurakuntakeskus (Koulukatu 6), -Santtion srk-tupa (Kihukuja 2), -Saarniston srk-koti (Pajusuontie 2 pihan takaosa), -Sorvakon srk-koti (Ainonkuja 5) ja -Hakametsän kerhohuone (Tammitie 2) Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, (02) tai , Lapsityöstä vastaa teologi Merja Halivaara, (02) tai ,

18 18 AVOIN KERHO Kerho kokoontuu kolme kertaa kuukaudessa, ja se on tarkoitettu lapselle yhdessä aikuisen kanssa. Mukaan voivat tulla myös perhepäivähoitajat. Ohjelmassa mm. laululeikkejä, satutuokio, liikuntaa Avoin kerho kokoontuu tammikuusta-toukokuuhun ja elokuusta-joulukuuhun. Kokoontumisajat ja-paikat: Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo seuraavissa toimipisteissä: - Sorvakon srk-kodilla (Ainonkuja 5, päiväkerhotilat), - Seurakuntakeskuksessa (Koulukatu 6, II krs) - Saarniston srk-kodilla (Pajusuontie 2). Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua, vaan voitte käydä milloin haluatte. Kerho on maksuton. PERHELEIRI Uudenkaupungin seurakunta järjestää perheleirin vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Leiri on kaikille avoin. Leirin tarkoituksena on saada irtiotto arjesta viettämällä viikonloppu leirikeskuksessa, valmiissa pöydässä kotiruuasta nauttien ja yhdessä erilaisia askareita puuhaillen. MUU TOIMINTA Kuvataide- ja musiikkikerho on suunnattu n. 6kk-2 -vuotiaille lapsille. Kerho on tarkoitettu vanhemmalle ja lapselle yhdessä olemisen hetkeksi noin puolen tunnin ajan.

19 19 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON UUDENKAUPUNGIN YHDISTYS Uudenkaupungin paikallisyhdistys on perustettu vuonna 1921 ja on siitä asti toiminut paikallisten lapsiperheiden hyväksi. Jäsenille tulee Lapsemme-lehti ja he saavat valtakunnallisia sekä paikallisia etuja. Oma roolisi MLL:ssa on juuri niin laaja kuin haluat. Voit osallistua toimintaan niin rivijäsenenä kuin aktiivisena toimijanakin. Paikallisyhdistyksen toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Uudenkaupungin MLL:n paikallisyhdistys toimii osoitteessa Rantakatu 15, Uusikaupunki Toimisto on avoinna ma - to klo puh. (02) Puheenjohtaja Minna Saarinen puh MLL:N VAKKA-SUOMEN PERHEKESKUS Rantakatu 15, Uusikaupunki Puh. (02) tai MLL:n perhekeskustoiminta on avointa ja maksutonta toimintaa kaikille uusikaupunkilaisille lapsiperheille. Perhekeskus on MLL:n Uudenkaupungin paikallisyhdistyksen ja Varsinais-Suomen piirin toiminta- ja kohtaamispaikka, jossa vanhemmat ja lapset ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. TUPLAKERHO Tuplakerho kokoontuu perhekeskuksessa tiistaisin klo Se on kaksos- ja monikkovanhempien vertaisuuteen perustuva kohtaamispäivä. VAUVAKAHVILA Vauvakahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo Se on avointa toimintaa kaikille vauvaikäisten vanhemmille. Vanhempien toiveiden ja odotusten pohjalta suunnitellaan ohjelma puolivuosittain, jossa muun muassa yhdessä tekemistä, esittelyjä ja asiantuntijoiden alustuksia eri aiheista. PERHEKAHVILA Perhekahvila kokoontuu torstaisin klo Se on avoin, matalankynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekahvilassa on muun muassa mahdollisuus vapaaseen rupatteluun ja kahvitteluun lasten kanssa. Toimintaa suunnitellaan puolivuosittain yhdessä kävijöiden kanssa. LASTENHOITOTOIMINTA Uusikaupunkilaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus tilata Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin lastenhoitotoiminnan kautta lyhytaikaista lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Toiminta on maksullista. Hoitajavälitys avoinna ma-pe klo Puh. (02)

20 20 MLL:N VAUVALAHJA Uudenkaupungin paikallisyhdistys muistaa kaikkia uusikaupunkilaisia syntyviä vauvoja vauvalahjalla. Vauvalahja välittyy perheille neuvolan terveydenhoitajan kautta. MUU TOIMINTA Perhekeskuksesta on mahdollisuus vuokrata erilaisia vauvatarvikkeita, kuten kantoliinoja, matkasänkyjä ja veneilyliivejä, ja ostaa MLL:n Lapset Ensin tuotteita. UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY Aittaranta Uusikaupunki Avoinna arkisin klo Yhteyshenkilö Sirkka Nikulainen, puh. (02) utyottom(at)uusikaupunki.fi Avoin toimisto, joka toimii paikkana ajatusten vaihtoon, päivän lehtien lukemiseen ja kahvitteluun. Toimiston yhteydessä toimii Työsilta, joka tarjoaa maksutonta palvelua työnhakuun liittyvissä asioissa.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle

Maahanmuuttajapalvelut. Palveluopas asiakkaalle Maahanmuuttajapalvelut Palveluopas asiakkaalle Ailakinkatu 17 40100, Jyväskylä, FINLAND Puhelin: 014 26 63423 Faksi: 014 26 62610 Avoinna ma-pe klo 8.00 15.30 2 Sisältö: 1. Maahanmuuttajapalveluiden henkilökunta

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

Tasa-arvoisena Suomessa

Tasa-arvoisena Suomessa Tasa-arvoisena Suomessa Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja -miehelle VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 2 Tasa-arvoisena

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon VANHEMMAN OPAS Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Ulkoasu ja taitto: Tanja Holmberg Piirrokset: Eero Ruoranen Julkaisija: Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvokeskus-projekti ISBN 978-951-9424-80-4

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot