ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja Ala-Riihimäki Aki Metsomäki Päivi Pasto Petri Pienimäki Marjo Siltaloppi Hannu Tirkkonen Seija Yli-Karjanmaa Erkki Poissa Kanto Arja, vpj Väli-Torala Kai, kunnanhallituksen edustaja Muut saapuvilla olleet Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sosiaalijohtaja Tytti Luoto, sosiaalityöntekijä Kirsti Yli-Ojanperä 3:n aikana, sosiaalityöntekijä Ritva Uusipaikka :n 3 aikana ja etuuskäsittelijä Virpi Pakka :n 3 aikana. Asiat :t 1-9 Pöytäkirjan allekirjoitus Markku Löppönen puheenjohtaja Tytti Luoto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu sosiaalitoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Erkki Yli-Karjanmaa Aki Ala-Riihimäki , virka-aikana sosiaalitoimistossa Tytti Luoto sosiaalijohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Onnenkoti Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu PER 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PER 2 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 PER 3 TOIMEENTULOTUEN TILANNE 3 PER 4 PER 5 PER 6 ILMAJOEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN 11 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT JA ASIOINTIREITIT PER 7 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT PER 8 PERHEHOITO- JA TUKIPERHEPALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA PER 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sosiaalitoimistossa hallintoasioiden osalta 25. päivänä tammikuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 12. päivänä tammikuuta 2012 Markku Löppönen, merk.

3 Perusturvalautakunta PER 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PER 2 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Samalla päätetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Yli-Karjanmaa ja Aki Ala- Riihimäki.

4 Perusturvalautakunta PER 3 TOIMEENTULOTUEN TILANNE Sosiaalityöntekijät Ritva Uusipaikka, Kirsti Yli-Ojanperä ja etuuskäsittelijä Virpi Pakka esittelevät toimeentulotukeen liittyvää ohjeistusta ja asiakastilannetta. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Päätös: Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi sosiaalityöntekijöiden ja etuuskäsittelijän antaman selvityksen. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

5 Perusturvalautakunta ST 28/2011/308 PER 4 ILMAJOEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Ilmajoen sosiaalitoimen toimeentulotukiohjeistot on päivitetty edellisen kerran Toimeentulotukiohjeiston tarkoituksena on tarkentaa tuen myöntämisen käytäntöjä. Kunnan ohjeita sovelletaan rinnan toimeentulotukilain ja ministeriön ohjeiden kanssa. Toimeentulotuen myöntämistä säätelee laki toimeentulotuesta, laki (1412/1997, toimeentulotukilaki) on ollut voimassa vuodesta Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia toimeentulotukilain soveltamisessa. Toimeentulotuen avulla turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo sekä edistetään henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen perusosa riittää kattamaan ne kotitalouksien menot, jotka perusosalla on tarkoitus kattaa. Näin on etenkin niissä tilanteissa, joissa toimeentulotuen tarve on lyhytaikainen. Tuen riittävyys tavanomaisiin menoihin edellyttää tuen saajalta kurinalaista taloudenpitoa, suunnitelmallisuutta kulutuksen suhteen sekä pitäytymistä perusosan mukaisissa kulutusmenoissa. Mitä pidempään asiakas joutuu olemaan toimeentulotuen varassa, sitä niukemmaksi muodostuu hänen taloudellinen liikkumavaransa. Ohjeiston käyttäminen on perusteltua ja selkeyttää viranhaltijoiden päätöksentekoa. 1. PERUSTOIMEENTULOTUKI YLEISTÄ Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta = kunta, jossa tuen hakija vakinaisesti oleskelee. Asunnottomat selvittävät olinpaikkansa. Jos ei vakinaista asuntoa tai osoitetta, edellytetään henkilökohtaista asiointia toimistolla. Toimeentulotuen haku ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän vastaanotolla. TULONA OTETAAN HUOMIOON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT JA VARALLISUUS - Työmarkkinatuki 21,5 päivän mukaan, kun vuoden aikana on yksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana hänelle maksetaan kaksi 20 päivän päivärahasuoritusta. - Maksettu isompi kertaluonteinen tulo jaksotetaan kuukautta pidemmälle ajalle. - Veronpalautus tuloksi yli 100 ylittävä osa. Jäännösvero ei ole toimeentulotuessa huomioitava meno

6 Perusturvalautakunta Hoitotuki tuloksi, mikäli terveydenhoitomenot huomioidaan menona (terveydenhoitomenot suuremmat kuin hoitotuki). - Opintolaina, opiskelijan ensisijainen etuus. Alle 18 v muu kuin korkeakouluopiskelija 160 /kk, 18 vuotta täyttänyt muu tai korkeakouluopiskelija 300 /kk. Mikäli opiskelijalla luottotietohäiriö eikä saa opintolainaa, perusosaan alennus -20 %. - Mikäli hakijalla on omaisuutta on harkittava, onko se realisoitavissa. Toimeentulotukea voidaan myöntää, mutta annetaan aika 1-3 kk omaisuuden realisointiin. HUOMIOON OTETTAVAT MENOT Perustoimeentulotuki sisältää perusosalla katettavat menot, asumistukilain 6 pykälän mukaiset asumismenot ja vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot. Asumismenot Vuokra / asuntolainan korko Perheen koko euroa 1 400, , , ,00 5 tai useampi 670,00 /katto Jos uudella asiakkaalla on kohtuuttoman kallis vuokra-asunto, annetaan asiakkaalle järjestelyaikaa noin 3 kk uuden asunnon hankintaan. Mikäli asiakkaalla on asunto ja haluaa muuttaa kohtuuttoman kalliiseen asuntoon, kohtuuvuokraa voi käyttää alusta alkaen. Vuokran kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, jos asiakas tapaa alaikäisiä lapsia. Perustoimeentulotukeen kuuluvat asumismenot ovat: - vuokra, lämmityskustannukset: sähkölämmitys, öljy, kaukolämpö ja puut, vesimaksut, yhtiövastike, asuntolainan- ja perusparannuslainan korko, kiinteistövero, jätemaksu, taloussähkö, kotivakuutus, nuohous, auraus, tontin vuokra Kohtuulliset lämmityskustannukset: Sähkölämmitys (KELA neliömäärä x 1,36 ) esim. 120m 2 163,20 /kk =1.958,40 /vuosi. Rästilaskut palaveriin, katkaisu- ja kytkentämaksuja, vakuuksia ei makseta. Öljylämmitys Edellytetään laskutus kuukausierissä. Maksusitoumus korkeintaan 1000 L. Polttopuut. Kustannusarvio, tarvittaessa tehdään maksusitoumus, enintään 5 mottia/talvi.

7 Perusturvalautakunta Kohtuulliset vesimaksut Ilmajoen kunnan vesilaskutuksessa keskimääräinen vedenkulutus 40m3/vuosi, 3.33m3/hlö/kk. Kela; vesimaksu osake ja vuokra-asunto 24,52 /kk/hlö Kela; vesimaksu omakotitalo 25,62 /kk/hlö. Aravalaina (puolivuosittain) jaetaan 6 kk:lla. Koti- ja palovakuutus, edellytetään laskun jaksottamista 3-4 kk:n eriin. Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Vähäiset terveydenhuoltomenot tarkoittavat ilman lääkärin määräystä syntyneitä terveydenhuoltomenoja jotka sisältyvät toimeentulotuen perusosaan esim. käsikauppalääkkeet. Perustoimeentulotukeen kuuluvat terveydenhuollon menot ovat: - tk:ssa käynti- ja pkl-maksut, hoitomaksut (huom. maksukatto) - tk:ssa annettu fysikaalinen hoito (7,00 /kerta) - erittäin perustellusta syystä lähetteen mukainen yksityinen fys.hoito (omavastuuosuus) - sair.kuljetus ja muut terveydenhuollon matkojen omavastuuosuudet (9,25 sivu, maksukatto) - kotihoidon maksut (kotihoidon laskuista voi myös hakea maksuvapautusta) - lääkärin määräämät potenssilääkkeet hyväksytään menoksi vain Kelan hyväksymään perussairauden hoitoon ja tupakanvieroitusja laihdutuslääkkeistä pyydetään lääkärin tarkempi selvitys, huomioidaan lääkevaihto ja mahdollinen kertynyt lääkekatto - terveyskeskuksen hammashoito, yks. hammashoito 1 käynti (ov) kiireellisessä tapauksessa, proteesesista toimitettava kustannusarvio - silmälääkäri (ov) ja gynekologi (ov) perintä kela korvauksesta. - silmälasit 68 kehys, ei-käsitellyt linssit, kustannusarvio pyydettävä, 3-vuoden välein. - kelan kuntoutuksena myönnetyn terapian ov-osuudet (vammaistuki/hoitotuki hakuun) - katkaisuhoito ja päihdekuntoutuksen asiakasmaksu Perusosaa voidaan alentaa lain 10 pykälän mukaisesti enintään 20%- 40%. Päätöksessä tulee käydä ilmi tuen alentamisen yksilöidyt perusteet esim. kieltäytyminen työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Lisäksi laaditaan jatkosuunnitelma. Perusosan alentamisen tarkoitus ei ole olla jatkuvaa. 2. TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon toimeentulotukilain 7 pykälän mukaan tarpeellisen suuruisena erityismenot. Täydentävään toimeentulotukeen kuuluvia menoja ovat:

8 Perusturvalautakunta kk:n takuuvuokra, pääsääntöisin maksusitoumus, määräaikainen. - talonkirjanote, palovaroitin tai tavallisen tv- antennin hankinta. - lasten päivähoitomenot (tarvittaessa haetaan maksuvapautusta) - lasten harrastusmenot kohtuullisten kulujen mukaan - lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset huolto- ja tapaamissopimuksen mukaisesti, matkoista aiheutuvat kustannukset edullisimman matkustustavan mukaan. - pesukone lapsiperheille enintään 390, pölynimuri (jos astma/allergia) - ensiasuntoon muuttavalle ms käytettyihin kodin hankintoihin lapsen sänky alk. 79, vaunut alk. 169, syöttötuoli alk. 49, turvaistuin alk muuttokustannukset (kilometrikorvaus) toimitettava kustannusarvio. - hautausavustus 757. Perukirja esitettävä. - lähiomaisen hautajaiskulut 85 vaate- ja kukkarahaa/mahdollisia matkakuluja. - romanihame 455, ms kahden vuoden välein romaninaisille. - tuettujen perhelomien omavastuuosuudet erityisellä perusteella. - bussikortti tarvittaessa kuukaudeksi, jos aloittaa työn tai koulutuksen. - työkengät ja vaatteet enintään passin uusiminen ja kansalaisuushakemus. - edunvalvojan palkkio, maistraatin tilintarkastusmaksu ja asian käsittelymaksut. - pääsykoemaksu, -matka ja muut opinnoista aiheutuvat kurssimaksut - lukion ja amm.koul. kirjamenot sekä matkojen ov-osuudet (= yleensä 43 /kk) - erityiset tilanteet mm. asunnon homevaurio, pitkäaikainen sairaus, pitkäaikaistyöttömyys tai muu erityinen olosuhde. Täydentävän toimeentulotuen menokohdat eivät kaikilta osin ole automaattisia, vaan edellyttävät aina tilanteeseen liittyvää kokonaisharkintaa sekä erityisiä perusteluja. Erityisen olosuhteen perusteet tulee kirjata päätökseen. 3. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista päättää kunta.

9 Perusturvalautakunta Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteet ovat seuraavat: 1. Käytetään toimeentulotukilain 1 ja 13 pykälän osoittamassa tarkoituksessa. 2. Myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisena tai määräaikaisena avustuksena. 3. Käytetään osana suunnitelmallista sosiaalityötä. 4. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin; - äkillisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen aiheuttamien vaikeuksien lieventäminen - ylivelkaantumisen estäminen tai katkaiseminen - henkilön tai perheen kriisitilanne - asumisen turvaaminen - tuen saajan aktivointi 5. Myönnettäessä tulee päätöksessä käydä ilmi, millä tavoin ehkäisevän toimeentulotuen katsotaan edistävän asiakkaiden selviytymistä. 6. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan annettujen ohjeiden mukaan myöntää sellaisissa tapa- uksissa, jolloin varsinaista toimeentulotukilain 6 pykälän mukaista normierotusta ei synny. 7. Ehkäisevää toimeentulotukea ei pääsääntöisesti peritä takaisin. Ehkäisevän toimeentulotuen varoja käytetään vain, jos perustoimeentulotuella tai täydentävällä toimeentulotuella ei voida tukea perheen tilannetta tarpeen mukaisesti. Kyseessä ovat tilanteet, jolloin joudutaan avustamaan ns. yli normin tai tilanteet, jolloin asiakas on käyttänyt omia tuloja esim. velkojen maksuun. Asian käsittely tarvittaessa sosiaalityöntekijöiden palaverissa. 4. ULKOPAIKKAKUNTALAISET - korkeintaan kiireellinen toimeentulotuki, tarvittaessa matkalippu kotipaikkakunnalle. - laitoshoidon/päihdekuntoutuksen aikana muualle sijoitettujen toimeentulotuen myöntämiskunta ei muutu. - pitkäaikaisesti muualle palvelukotiin tai tukiasuntoon sijoitettujen kohdalla oleskelukunta on paikkakunta, missä palvelukoti sijaitsee. Yleensä näissä on vuokrameno erikseen. - epäselvissä tapauksissa neuvoteltava kuntien kesken. 5. PAKOLAISET JA MAAHANMUUTTAJAT - turistien ja tilapäisesti maassa olevien kohdalla on mahdollista saada enintään kiireellinen toimeentulotuki samoin kuin ulkopaikkakuntalaisten kohdalla. - oleskeluluvan saaneet ovat samassa asemassa kuin muut toimeentulotuen saajat.

10 Perusturvalautakunta turvapaikanhakijoiden toimeentulotuen myöntää tarvittaessa vastaanottokeskus. - pakolaiset saavat normaalin toimeentulotuen, valtio korvaa kustannuksia. - paikkakunnalla vakituisesti asuva voi saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa vaikka voimassaolevaa oleskelulupaa ei olisikaan. - oleskeluluvasta päättävä viranomainen voi pyydettäessä saada tiedon hakijan toimeentulotuen saannista. Yhteyshenkilö poliisissa Maarit Kultalahti-Väljä. 6. VANGIT - vangin perusosa on vankilassa olon aikana 97 /kk. - toimeentulotukea voidaan myöntää vankeusvangille käyttövaroihin, ellei hakija ole toimintoihin sijoitettuna vankilan puolesta. Tulona huom. vankilan maksama käyttöraha. - tutkintavangilla ei ole osallistumisvelvollisuutta eikä käyttörahaa vankilasta. Jos vankila pystyy järjestämään, myös tutkintavanki voi osallistua toimintoihin. - mikäli vanki osallistuu toimintoihin, hän saa toimintarahaa joka kattaa käyttövarat. - omaisten säännölliset avustukset voidaan ottaa huomioon muuna toimeentulona, pieniä avustuksia ei oteta huomioon. - myönnetään tarvittaessa lyhytaikaisesti asumismenot, vuokran omavastuuosuus (alle vuoden tuomio). - silmälasit ja hammashoito voidaan myöntää kustannusarvion mukaan. - perhetapaamisen matkat ovat perheen toimeentulotuessa huomioitavia menoja. - loma-ajan matkoja, vaatetusta ja muita päivittäisiä menoja ei oteta huomioon. - vapautuessa normaali toimeentulotuki. Vähäiset rahat vapautuessa voidaan jättää omaan käyttöön. 7. OPISKELIJAT - opiskelijan ensisijainen tulo opintotuki ja opintolaina. - opintolaina tuloksi kuukautta kohden, vaikka sitä ei olisi haettu - jos opiskelija ei saa lainaa, sitä ei lasketa tuloksi, perusosaan -20% vähennys - tosiasiallinen avustus vanhemmilta otetaan huomioon. Vähäiset avustukset omaan käyttöön. - kesäajalla normaali toimeentulotuki; ei velvoiteta nostamaan talven opintolainaa enää kesällä (poikkeuksena kesäajan opinnot). - mikäli opiskelee yliajalla ja tutkintoon ei saa enää opintotukea, opiskelija saa yleistä asumistukea. Seurataan opintojen etenemistä. - perusosaa voi alentaa, jos opiskelija ei tee opintosuorituksia tai keskeyttää opinnot. - laaditaan suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

11 Perusturvalautakunta NUORET, 4 ERI TILANNETTA - alle 18-vuotias kotona asuva, elatusvelvollisuus vanhemmilla. Hänen perusosansa määräytyy perheenjäsenenä ja vanhempien tulee tarvittaessa hakea toimeentulotukea. - alle 18-vuotias, joka asuu itsenäisesti, voi hakea itse toimeentulotukea. Selvitetään elatusvelvollisten elatuskyky ja tosiasiallinen elatus. Oma toimeentulotuki ilman perintää, jos vanhempien tulot eivät riitä kattamaan nuoren menoja. Mikäli vanhemmat laiminlyöneet elatusvelvollisuuden, päätetään alaikäiselle myönnetty toimeentulotuki periä takaisin vanhemmilta. Vanhempia on kuultava asianosaisina. Hakemus takaisinperinnästä tehdään hallinto-oikeuteen vuotta täyttänyt kotona asuvalle tehdään oma normilaskelma ja päätös kotona asuvan perusosan mukaan. Asumiskulut ovat pääsääntöisesti vanhemmille huomioon otettavia menoja. Selvitetään vanhemmilta saatava tosiasiallinen elatus ja muodostetaan kanta siihen, onko hakija toimeentulotuen tarpeessa vai saako hän elantonsa muulla tavoin, vanhempien taloudessa vuotta täyttänyt itsenäisesti asuva saa normaalin toimeentulotuen. Vanhemmilta saatava tosiasiallinen elatus voidaan ottaa huomioon. Erityistä selvittämisvelvollisuutta mm. vanhempien tuloista ei ole. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimeentulotukiohjeiston noudatettavaksi alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

12 Perusturvalautakunta PER 5 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET ALKAEN ST 2/2012/301 Ilmajoen kunta hoitaa alle 65-vuotiaiden henkilöiden osalta omaishoidon tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät asiat osana sosiaalipalveluita. JIK ky hoitaa omaishoitotukiasiat 65 vuotta täyttäneiden osalta. Omaishoidon tuen sisältö Eduskunta on hyväksynyt lain omaishoidon tuesta (EV 134/2005 vp HE 131/2005 vp). Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Kodinhoidollinen avuntarve ei yksinään mahdollista omaishoidon tuen myöntämistä. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoitolaissa säädetään tuen yleiset myöntämisedellytykset. Omaishoitolain mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuen ratkaisu perustuu aina arvioon omaishoitotilanteen kokonaisuudesta. Ratkaisua tehtäessä lähtökohtana on asiakkaan hyvä ja laadukas kotihoito. Asiakkaan oma tahto huomioidaan aina tehtäessä päätöstä hoitojärjestelyistä. Omaishoidon tuki on aina korvausta hoidettavalle annettavasta hoidosta ja huolenpidosta. Omaishoitajalle järjestettävä vapaa Omaishoitolain mukaan sitovaa hoitotyötä tekevällä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuo-

13 Perusturvalautakunta rokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluita tai saaden kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitolain mukaan lakisääteiset vapaapäivät eivät vähennä hoitopalkkion määrää. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä omaishoitajan vapaan aikana ja se on maksullista. Päätös omaishoidon tuesta Omaishoidon tuesta annetaan hoidettavalle päätös, josta käy ilmi mitä tukea (hoitopalkkio, palvelut) hänelle on myönnetty, mistä lukien ja mihin saakka. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen. Omaishoitosopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen tulee sisältää ainakin tiedot hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteisiin vapaisiin ja hoitajan muun vapaan järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jolloin sopimuksen kesto on mainittava sopimuksessa. Sopimus voidaan tarkistaa tarvittaessa. Sopimuksen irtisanomisaika on kunnan puolelta kaksi kuukautta ja hoitajan puolelta yksi kuukausi. Sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Hoitaja on velvollinen ilmoittamaan hoitotilanteessa tapahtuvista muutoksista asiaa käsittelevälle viranhaltijalle. Omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, johon tulee kirjata ainakin 1. omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 2. muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä ja sisältö 3. omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalipalvelujen määrä ja sisältö 4. hoidettavan hoidon järjestäminen hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

14 Perusturvalautakunta Suunnitelmaan tulee liittää tiedot omaishoitajalain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet: Hoitopalkkio ja maksukriteerit Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Palkkiotasoa tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittaman työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetun palkkakertoimen mukaisesti. Vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin on 1,291, joka merkitsee hoitopalkkioihin n. 3,03 %:n korotusta. Maksukriteereitä tarkistetaan määräajoin. Maksuluokat ja kriteerit ovat alkaen seuraavat: a) I-ryhmä, hoitopalkkion suuruus 861,45 /kk Hoidettava on - yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa ja - vaatii toisen henkilön jatkuvaa, ympärivuorokautista läsnäoloa ja erityisjärjestelyjä ja tarvitsee apua myös sairaanhoidollisissa vaativissa toimenpiteissä, kuten esim. dialyysihoidosta huolehtimisessa - esim. hoidettavalle on myönnetty hoidollisista syistä Ke lan eläkkeensaajan erityishoitotuki Tuki on aina vaihtoehtona pitkäaikaiselle sairaala- ja laitoshoidolle tai erikoissairaanhoidolle. b) II-ryhmä, hoitopalkkion suuruus 667,95 /kk Hoidettava on - on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa ja - vaatii toisen henkilön jatkuvaa, ympärivuorokautista läsnäoloa ja erityisjärjestelyjä - esim. hoidettavalle on myönnetty hoidollisista syistä Kelan erityishoitotuki Tuki on aina vaihtoehtona sairaala- ja laitoshoidolle.

15 Perusturvalautakunta c) III-ryhmä, hoitopalkkion suuruus 485,80 /kk Hoidettava - tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa joka päiväistä, aikaa vievää toisen henkilön apua sekä huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa (henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, pukeutumista ja ruokailua) - esim. hoidettavalle on myönnetty hoidollisista syistä Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuki Tuki on pääsääntöisesti vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle. d) IV-ryhmä, hoitopalkkion suuruus 364,35 /kk Hoidettava - tarvitsee säännöllisesti ja päivittäin apua, ohjausta ja valvontaa useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa - esim. hoidettavalle on myönnetty hoidollisista syistä Kelan korotettu hoitotuki Tuki on pääsääntöisesti vaihtoehto säännölliselle ja päivittäiselle kotihoidolle. e) Omaishoidon hoitopalkkion määrä voi olla lakisääteistä vähimmäismäärää alhaisempi - vain, jos kaksi edellytystä täyttyy yhtä aikaa: hoidon sitovuus on vähäisempi kuin oikeus lakisääteisen vapaan pitämiseen edellyttää (esim. hoidettava täyttää omaishoidontukikriteerit a-d, mutta saa runsaasti tukipalveluita tai muita palveluita) Näiden edellytysten lisäksi hoitaja voi itse esittää hoitopalkkion pienentämistä säädettyä vähimmäismäärää pienemmäksi. f) Näiden tukiluokkien lisäksi kunta on velvollinen myöntämään hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana hoitopalkkion, jonka taso määritellään vuosittain ( ,69 /kk). Hoitopalkkion edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä tai päätoimista opiskelua. Omalla työllä tarkoitetaan omassa tai perheen yrityksessä, liikkeessä, ammatissa tai maa-, metsä-, koti- tai muussa taloudessa suoritettua työtä ja itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia tuloja, oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan eikä oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

16 Perusturvalautakunta Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle ja se on verotettavaa tuloa. Omaishoitajat kuuluvat tapaturmavakuutuksen ja eläketurvan piiriin. Hoitopalkkiot tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla kertoimella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

17 Perusturvalautakunta ST 31/2011/111 PER 6 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT JA ASIOINTIREITIT Per Perusturvalautakunta on kokouksessaan käsitellyt sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja ja asiointireittejä. Päätöksen mukaan asiointireitin ryhmäkuljetuksen omavastuuosuuden määrä on 3,50 /yhdensuuntainen matka. Sosiaalihuoltolain 20 mukaiset kuljetukset on siirtynyt JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkintaan ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva avustus kuljetuspalveluihin voidaan myöntää kotipalvelun tukipalveluna, jos henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Avustusta voidaan käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Avustus myönnetään kuljetusavustuksina yhdensuuntaista matkaa kohden matkan pituuteen suhteutettuna. Avustus myönnetään 2-8 matkaa varten kalenterikuukautta kohden. Myönnettyjen avustusten määrä määräytyy hakijan tulojen, varallisuuden sekä joukkoliikenne- ja/tai asiointireittien käyttömahdollisuuksien mukaan. Matka-avustus ja kilometrirajat: Matkan pituus Matka-avustus/yhdensuuntainen matka alle 5 km 5, km 10, km 15, km 20,00 yli 20 km 25,00 Avustuksen määrä osoitetaan henkilökohtaisella taksikortilla, jossa ilmoitetaan myönnettyjen matka-avustusten lukumäärä kuukautta kohden sekä avustuksen arvo yhdensuuntaista matkaa kohden. Kuljettaja veloittaa kuntayhtymältä avustuksen osuuden ja asiakkaalta jäljelle jäävän omavastuuosuuden. Tällä hetkellä käytössä olevat kyläkohtaiset asiointireitit viikoittain ovat: Perjantaisin Nopankylästä, Nattila Keskiviikkoisin Lahdenkylästä, Nattila Perjantaisin Jäppi-Varvenkyläntie-Kauppilantie, Jussi Pakkala/Erkki Kalliomäki Torstaisin Pojanluomalta, Jussi Pakkala Perjantaisin Raskulantien vanhusten asunnot kerrostalot, Kari Kivioja

18 Perusturvalautakunta Torstaisin Tuohistontieltä Koskenkorvan keskustaan ja tarvittaessa Ilmajoen keskustaan, Kari Kivioja Perjantaisin Munakasta, Matti Viitamäki Perjantaisin Rengonkylästä, Ahonkylästä ja Tuomikylästä, Erkki Kalliomäki Tiistaisin ja keskiviikkoisin keskustaajama, Matti Viitamäki Torstaisin Palvelukeskus Hopearadin asukkaat, Tero Katajisto Näihin asiointireittikuljetuksiin ei tarvita kunnalta erityistä lupaa vaan kuljetusmahdollisuutta voi kysyä suoraan taksinkuljettajalta. Viiteaineistona nykyinen reittijako, joka pysyy ennallaan. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää asiointireitin ryhmäkuljetuksen omavastuuosuuden määräksi lähtien 4,50 /yhdensuuntainen matka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh ) Per Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää asiointireitin ryhmäkuljetuksen omavastuuosuuden määräksi keskustaajamassa 4,50 euroa menopaluumatkassa. Taksa koskee reittejä keskustaajama ja Palvelukeskus Hopearadin linja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

19 Perusturvalautakunta PER 7 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT ST 4/2012/111 Lastensuojelumaksut koskevat lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestettyä perhehoitoa, laitoshoitoa sekä asumispalveluja. Maksuja peritään lastensuojelulain 19 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 ja asetuksen 20 :n mukaisesti. Perittävät maksut tarkistetaan vuosittain, maksu voidaan tarkistaa asianosaisten maksukyvyn tai olosuhteiden muuttuessa kesken vuotta. Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1.342,50 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa ylittää kuitenkaan palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia (asiakasmaksulaki 20 2 mom.) Vanhemmilta perittävät maksut Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 1 mom. perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskenään maksukyvyn mukaan. Vanhemmilta perittävä maksu saa olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Elatusvelvollisuus avioliitossa koskee aviopuolisoita sekä vanhemman omia ja puolisoiden yhteisiä lapsia. Avoliitossa elatusvelvollisuus koskee vain omia ja parin yhteisiä lapsia. Elatusvelvollisuus eroaa toimeentulotuessa sovellettavasta perheen määrittelystä. Yhdessä asuville vanhemmille määrätään maksu heidän yhteisten nettotulojensa perusteella. Erillään asuville vanhemmille määrätään erillinen maksu suhteessa kummankin vanhemman nettotuloihin ja molemmille vanhemmille tehdään oma päätös. Elatusavun periminen Kun vanhemman maksama elatusapu on vahvistettu elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, peritään elatusvelvolliselta lapsen hoitomaksun sijasta vahvistettu elatusapu. Elatustuen periminen Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt osittain tai kokonaan vahvistetun elatusavun maksamisen kunta hakee elatustuen maksamista it-

20 Perusturvalautakunta selleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella. Jos lapselle maksetaan elatustukea, kunta vaatii elatustuen maksettavaksi kunnalle. Maksua ei peritä tilapäisesti alle 60 vrk kestävästä kiireellisestä sijoituksesta eikä alle 2 kk kestävästä avohuollon sijoituksesta. Perittävästä maksusta päätöksen tekee sosiaalityöntekijä. Maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteltu syy. Alentamisesta tai korvauksen perimättä jättämisestä päättää sosiaalijohtaja. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä lastensuojelun asiakasmaksut asiatekstissä mainitulla tavalla Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 10.2.2011, kello 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalon kahvio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 20.9.2012, kello 18.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen lukio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 -

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - 1 Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - Määritelmä Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Pitkäaikainen perhehoito Perushoitopalkkio 1252 e/kk/lapsi 0 12v. 556 e/kk/lapsi 13 20 v. 686 e/kk/lapsi

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali

VIHANNIN KUNTA Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28. Palvelukeskuksen ruokasali Nro Sivu Perusturvalautakunta 2 / 2009 28 Kokousaika Torstai 26.2.2009 klo 18.30 20.10 Kokouspaikka Palvelukeskuksen ruokasali Jäsen Varajäsen Haapakangas Ulla, pj. (x) Matkaselkä Elina ( ) Hautajoki Eila,

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien Perusturvalautakunta 24.01.2011 8 1 Sisällys: 1. Omaishoidontuen määritelmä ja perusteet...2 2. Omaishoidontuen kriteerit ja tuen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN 1 Versio 14.1.2013 Perusturvalautakunta 13.2.2013 liite nro 1 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN Omaishoidontukea voidaan myöntää omaishoitolain 3 :n mukaan, jos 1. henkilö alentuneen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA sivu 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Liedon aluejaosto 22.3.2016 19 sivu 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Voimassa 1.4.2016 alkaen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 25.8.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

[OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET]

[OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET] 2015 Someron kaupunki [OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISOHJEET] Sivu 1 / 6 Someron kaupungin omaishoidon tuen myöntämisohjeet 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPROSESSI JA KRITEERIT

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPROSESSI JA KRITEERIT 2014 JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPROSESSI JA KRITEERIT Koonnut: ENSIO-PROJEKTI, Ensiote ikääntymiseen, Reetta Kananoja Työryhmä JIK ky:n omaishoidontuen vastuuhenkilöistä:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 9.12.2014 klo 16.30 Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2015 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Kokkolassa ja Kruunupyyssä [Työryhmä: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho ja Hanna Saarinen] 1.6.2015

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot