Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013"

Transkriptio

1 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi Julkaistu

2 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2013

3 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 60,7 % budjetoidusta, joka on 10,3 % korkeampi kuin viime vuonna heinäkuun lopun tilanne. Myyntituloja kertyi 14,9 % enemmän kuin viime vuonna ja kaikki muutkin tulot lukuun ottamatta tuet ja avustukset nousi yli 10 % viime vuotisesta. Kustannusten toteuma heinäkuun lopussa on 55,6 %. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Jos erikoissairaanhoito ei pysy budjetoidussa raamissa, tulee palvelujen ostot nousemaan yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (56,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja arvioidaan kertyvän tälle vuodelle yli 2.0 milj. euroa, joka on n euroa enemmän kuin on budjetoitu.

4 Verotulojen toteutuminen Elokuun tilityksessä maksettiin vuoden 2012 veroja koskeva kuntien jako-osuuksien korottaminen, joka lisäsi kunnallisverotuloja. Verotilityslakiin tehty uudistus lisää tämän vuoden verotulokertymää. Muutoksen johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Uusi verotulojen kertymisjakso alkaa kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28. päivänä. Tämän vuoden kaikkien verojen verotulokertymä kuntaliiton ennustekehikon mukaan arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa.

5 KANSALAISKUNTA JA HALLINTOPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Terve kuntatalous; Valtuustokauden talousstrategian laatiminen Kuntakonsernin omistajaohjaus; konsernin johtoryhmän kokoukset (2-3 kokousta vuodessa), tytäryhtiöiden väliraportit/ toimitusjohtajien kuulemiset Yhteispalvelupiste; asiakaspalvelun kehittäminen (koulutus) ja palvelutarjonnan monipuolistaminen Eppi hanke; asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen etäpalvelulaitteiden käytön ohjaus ja neuvonta; sähköisen asioinnin ja etäpalveluiden tunnettavuuden lisääminen Maankäytön suunnittelu: Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteet ja mitoitus määritellään vuoden alkupuolella ja kaava saadaan luonnosvaiheeseen vuoden 2013 lopulla. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään keskustaajaman asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Kaakkuriniemen asemakaavan muutos valmistuu vuoden 2013 omakotitonttitarjonnan turvaamiseksi. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Energiatehokkuustoimet Matkailun kehitystyö

6 Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilösuunnitelman laatiminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin (Eppi hanke) osallistuminen ( saakka) Kiinteistökohtaisen poistosuunnitelman laatiminen Henkilöstöpalvelut: Tasa arvosuunnitelman laatiminen Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen laatiminen Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt-kokoukset ( 4 x vuodessa) Työllistäminen: Työpajatoiminnan toimitilojen peruskorjaus ja laajentaminen Työttömien työllistämisen kuntalisä laajennetaan koskemaan yhdistysten lisäksi paikallisia yrityksiä. Kuntalisää maksetaan alle 25 vuotiaan työllistämiseksi paikallisiin yrityksiin. Kuntalisän maksatusohjeiden laatiminen Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin laatiminen yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRTA osahankkeen kanssa pajan toiminnasta laaditaan kehittämissuunnitelma 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Talousarvion 2013 toteutumista on seurattu säännöllisesti ja toteutuma on esitelty kunnanhallitukselle kuukausittain. Tytäryhtiöt ovat lähettäneet hallituksen kokouskutsut myös kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallitusten kokouksissa. Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut kevään 2013 aikana Kelan järjestämään koulutustilaisuuteen. Kunnan yhteispalvelupisteestä on valmistettu esite. Palvelutarjontaa on monipuolistettu mm. siten, että Oulunkaaren kuntayhtymän palvelujen lisäksi yhteispalvelupisteessä jaetaan ja vastaanotetaan Iin Vuokratalot Oy:n asuntohakemuslomakkeita. Yhteispalvelu-/ etäpalvelupisteen toimintaa on kehitetty Eppi hankkeen aikana etäpalvelulaitteiden koekäytöllä testaamalla yhteyksien toimintaa Oulussa toimivien viranomaisten, Kelan, maistraatin ja kanssa. Maankäytön suunnittelu Iin keskustaajaman osayleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä, jotka valmistuvat kesän ja syksyn aikana. Tavoitteiden laatiminen on aloitettu kesäkuussa, ja tavoiteraportti on kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä. Kaavan rakennemallien vertailu tehdään syksyllä ja kaavaluonnoksen laatiminen käynnistyy loppuvuodesta. Kaakkuriniemen asemakaava-alueella on tehty mittauksia ja valmistelevia luonnoksia, ja kaavaprosessi käynnistyy syksyllä. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia on viety eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutettiin kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta on julkaistu 3 kertaa, tienvarsitaulut aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointi. Imagokysely toteutettiin vuoden alussa. Rakenna koti Iihin julkaisu. Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Olhavan tuulipuiston avajaisten järjestely osin elinvoimapalveluiden toimesta, Merihelmen tuulipuistot infokeskuksen valmistelu, Hinku -tiedotus valtakunnallisesti

7 Energiatehokkuustoimet Maalämpö otettu/otetaan käyttöön kouluissa, reaaliaikaisia sähkönseurantajärjestelmiä otettu käyttöön, IV-koneita huollettu ja käyttöä järkevöitetty. Kunta investoinut energiatehokkuustoimiin yhteensä ,- euroa, vuosittaiset säästöt käyttökuluissa ,- (takaisinmaksuaika keskimäärin 2,5 vuotta). Matkailun kehitystyö Matkailusivujen kehitystyö hyvässä vauhdissa ja kävijämäärä noussut lähes 2000 kuukausittain, matkailuyhdistyksen perustamisesta luovuttu, Merihelmi.fi sivut avataan lokakuussa. Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Uuden koulun rakentaminen, Iin laajakaista, Iin elinkeino-ohjelmatyön käynnistys Kansalaiskunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilöjärjestelmä täydentyy kuluvan syksyn aikana.

8 Eppi hanke: Pohjois-Pohjanmaan kuntien etäpalveluhanke on päättynyt Hankkeen aikana Iin kuntaan rakennettiin yhteis-/etäpalvelupiste, josta tarjotaan myös Kelan ja työvoimahallinnon palveluja lähi- ja etäpalveluna. Näiden lisäksi maistraatin, oikeusaputoimiston ja verohallinnon palveluiden tarjoaminen etäpalveluina on lähiaikoina mahdollista. Henkilöstöpalvelut: Iin kunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen tekee syksyn 2013 aikana Työterveyslaitoksen Oulun yksikkö. Työllistäminen: Työpajatoiminnan tilojen peruskorjaus ja laajentaminen eivät toteudu vuonna 2013 talousarvioista poistettujen investointimäärärahojen vuoksi. Työllistämisen palvelukeskuksen talousarvioon asiantuntijapalveluiden ostoon varatulla suunnittelumäärärahalla teetettiin keväällä 2013 ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys työllistämisen ja työpajatoiminnan tilasta Iin kunnassa 2013 myöhemmin laadittavan työllistämissuunnitelman pohjaksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2012 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä käytettäväksi. Työpajatoiminnan laajentamissuunnitelmien estyessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnettävää valtionavustushakemusta muutettiin laajennukseen liittyneen työntekijän palkkakustannusten osalta. Talousarvioon arvioidun valtionavustuksen sijasta valtionavustusta haettiin ja ELY-keskus myönsi valtionavustusta uusitun hakemuksen perusteella Talousarvioista nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta esitetään poistettavaksi toimintatuotoista (muut tuet ja avustukset) Yhdistyksille maksettavan työllistämisen kuntalisän maksatusperusteita muutettiin ja määriteltiin maksuperusteet yrityksille maksettavasta työllistämisen kuntalisästä alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa (VIRTA-hanke) on kuntouttavan työtoiminnan kehitetty kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää lomakkeistoa. Toimintamalli ja lomakkeet valmistuvat syyskuun 2013 loppuun mennessä projektin päättyessä. Työpajatoiminnan kehittämissuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana vuoden 2014 talousarvioin laadinnan yhteydessä osana laajempaa työllistämissuunnitelmaa. Tukityöllistämisen palkkakustannusten on arvioitu ylittyvän ja sivukulujen TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä palkkakustannusten ylittämiseen ja lisäämään toimintatuottoihin (työllistämistuki) Matkahuoltoasiamiestoiminnan lakkauttamisesta johtuen menot ja tulot eivät toteudu talousarviosuunnitelman mukaisesti. Esitetään muiden liiketoiminnan tuottojen vähentämistä talousarvioista ja toimintakuluista

9

10 Hallintopalvelujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn sekä mielenterveyspalvelujen välillä. Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Päihdehuollon avohuollon palveluiden kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille kehitetään kahden sairaanhoitajavakanssin lisäämisellä ja lisäkoulutuksella. Terveysaseman tilaresurssien paraneminen vanhan osan remontilla. Psykologien pysyvyyden varmistaminen tehtäväjakoja kehittämällä ja pitämällä työkuormitus optimaalisena. Suun terveydenhuollon tilaresurssin lisääntyminen. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Hoidonporrastuksen toimivuus eri palvelualojen välillä. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Iin ja Simon palvelualueen vanhuspalveluiden kustannustehokas yhteensovittaminen ja kehittäminen erityisesti Kuivaniemi-Simo alueella ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa Nikkarin tiloissa. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perhepalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksessa asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. - Lastensuojelussa jatketaan edelleen prosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä niin ennaltaehkäisevän työn kuin mielenterveyspalvelujenkin välillä. Jälkihuoltopalvelut on kartoitettu, jonka perusteella on päädytty pilottina kokeilemaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa ohjaajan palkkaamista jälkihuoltonuorten ohjaukseen. Tällä kokeilulla on tarkoitus saada vähenemään ostopalveluista aiheutuvia kustannuksia. Terveyspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksen toteutuminen on edennyt suunnitellusti. - Terveyspalveluissa henkilöstötilanne on vakiintunut. - Lääkäri ja hoitaja vakanssit ovat täynnä ja palveluiden tuottaminen mahdollistuu sopimuksen mukaisesti. - Puhelinpalvelussa on jonkin verran haasteita, mutta jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin on kaikkiin soitettu takaisin. - Sähköisten omahoitopalveluiden käyttö lisääntyy ja erityisesti sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt hyvin. - Työterveyspalveluiden toiminta on vakiintunut hyvin osaksi kunnallista toimintaa.

12 - Haasteita on puhe- ja toimintaterapiapalveluiden sekä hammashuollon palveluiden tuottamisessa. Osittain haasteet johtuvat toimitilojen asettamista rajoituksista (hammashuolto) sekä henkilöstöresurssien haasteista terapiapalveluissa. - Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan järjestämissopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä on annettu 20 perheelle yhteensä 1124 tuntia. Nyt apua annettu akuuttiin tarpeeseen, mutta avun tarve on kasvava ja myös pitempiaikaista apua tarvitaan. Palveluseteliä on käytetty etupäässä palvelujen ostoon yrittäjiltä. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen vuorohoitopaikaksi arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti, koska Kuivaniemellä ei ole tarvetta vuorohoitopaikalle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja pe rus te lu teks tit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ke hit tä mi nen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio 1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opin to suun ni tel man avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vas taa mi nen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saat ta mi nen

13 Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja Haminan koulu (varaus) +1 erityisopettajan puuttunut palkka, Kuivaniemen koulu +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osal ta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: +4 kolmiperhepäivähoitajaa ja 3 päivähoitajaa +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä hen ki lös tö mää rää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perusopetuksessa olemme aikataulussa. Johtamista kehitämme edelleen mm. vuo si kel lon avulla. Hallinto-ohjelman toimivuus vaatii edel leen työstämistä. Pi dem mät oppitunnit, niillä kouluilla, jossa ne ovat olleet aikaisemmin käytössä, ovat mahdollistaneet monimuotoisempien opetustapojen käy tön, josta mm. eriasteista tukea tarvitsevat oppilaat ovat hyötyneet. Lukion osalta keskeisin asia, opiskelijamäärän kasvattaminen, to teu tui. Opis ke li ja mää rä kasvoi kymmenellä opiskelijalla. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa on pa ran net tu mm. perustamalla uusi oppilaanohjaajan virka. Muiltakin osin olem me aikataulussa. Varhaiskasvatuksen osalta avus ta ja pank ki toi min ta, johtaminen ja työhyvinvoinnin ke hit tä mi nen vaatii edelleen työstämistä. Muilta osin olemme aikataulussa. Saavutamme kaikilta osin tavoitteet vuoden loppuun mennessä. OPS-päivitys, hal lin to-oh jel man kehittäminen, oppilashuollon kehittäminen, johtamisen ja aluei den kehittäminen ovat jatkuva prosessi. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2013 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,3% Opetus- ja varhaiskasvastuslautakunnan käyttötalous si to vuus tasoil la/tu los alu eil la

14 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työt tö myy den ja pätkätöiden vuoksi mm. varhaiskasvatuksen vuorohoitoon kohdistuu pai nei ta. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. il mas toin nin osalta kunnostustöitä. TEKNISET PALVELUT Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteutuminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Rakennusjärjestystä muutetaan kaava-alueiden osalta. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Terveysaseman peruskorjauksen valmistuminen mennessä. Kalankäsittelytilan valmistuminen mennessä. Haminan koulun suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen vuoden 2013 lo pul la. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Liesharjun alueen paalutus.

15 Keskustaajaman osayleiskaavallinen tarkastelu. Maan hankinnan ja maankäyttösopimusten valmistelu Alarannan ja Tikkasenharjun Sorosentien alueilla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien nykytason säilyttäminen. Valvonta Toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennusten turvallisuus ja viihtyisä ympäristö. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttamisen kehittäminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan päällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja teh tä vien jakaminen muille viranhaltijoille ja työntekijöille sekä osittain ostopalveluihin. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Varautuminen määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut terveysaseman laajennus kesäkuussa. Kalankäsittelytilan aloitus on siirtynyt rakennuslupa- ja rahoituspäätöksen johdosta. Muut investoinnit Kiinteistö Oy Iin liikekeskuksen muutostyöhanke on keskeytetty. Lakson päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Olhavan koulun ulkomaalaus on tehty. Pohjois-Iin ja Aseman koulujen muuttaminen maalämpöön on käynnistetty. Ojakylän koulun ulkomaalaus on tehty. Valtarin koulun ilmanvaihdon huoltokorjaus on tehty. Kuivaniemen liikuntasalin lattian kunnostus on käynnistetty. Alarannan koulun ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Ylirannan koulun ulkomaalaus on tehty. Maalismaantien kevyen liikenteen väyläinvestointi on tehty. Avelan laituri on uusittu. Katujen päällystetyöt on pääosin tehty. Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Kuivaniemen hoivaosaston ja Iin terveysaseman sprinklerijärjestelmien asennus on aloitettu ja ne valmistuvat syksyn kuluessa. Kuivaniemen liikuntasalin kerhotilojen peruskorjaus valmistuu syyskuussa. Uuden moduulikoulun pohjanrakennustyöt toteutetaan ensimmäisen vaiheen osalta vuoden loppuun mennessä.

16 Valtarintien kevyen liikenteen väylä rakennetaan vuoden loppuun mennessä. Huilingin katsoman katos valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Kuivaniemen kaukolämpölinjan toteutus liittyy lämmöntoimituksen kilpailutukseen. Kuivaniemen keskuskoulun korjaus käsitellään teknisessä lautakunnassa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden lopulla. Terveysaseman rakennusinvestoinnin määräraha on ja toteutuma , Lisämäärärahan tarve on , josta voidaan kattaa säästyneistä kalustomäärärahoista. Pohjois-Iin koulun palaneen varaston tilalle uusi varasto, määräraha , tulot Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden Kunta on tehnyt kaksi maanhankintapäätöstä Alarannan alueelta. Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Kaavoituksen tilanne esitellään kansalaiskunnan hallinnon kohdalla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkojen hoito on toteutettu aikaisemman tasoisena ja leikkikentille on tehty peruskunnossapito. Kunnallistekniikan päällikkö on jatkanut kunnan palveluksessa ja liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssi käsitellään vuoden lopulla. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta (omakotitalolupia 18 kpl mennessä), joten tulot alittuvat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

17 II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 1. kokonaismäärä vähintään 8500 opetustuntia ja kursseille osallistujien määrä vähintään 2500

18 2. Hajanaisen kuvataideopetuksen uudelleen organisointi toimivaksi osana Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hanketta - tavoitteena aloittaa syksyllä 2013 kuvataideopetus uuden mallin mukaisesti (kokeiluvuosi) Nuorisotyö Nuorisotyön sisällön uudistaminen käytännössä kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan aloittaminen 2. Nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen 3. Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 80 nuorta / toimintaviikko Kansainvälisyys ja kulttuuri 1. Art Ii Biennaalin rahoituksen hankkiminen, vähintään ja toimintasuunnitelma kesälle Kulttuurikauppilan kansainvälisen residenssitoiminnan kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta 3. Kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessa Liikunta ja tapahtumat 1.Pääpaino kuntalaisten aktivoimisessa liikkumaan riittävästi terveyttä ja hyvinvointia edistävästi - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa - tavoite: uusia aktiiviliikkujia 50 / vuosi 2. Tuotetaan 4 tapahtumaa - tavoitteena yhteensä kävijää: - Iin Lumivalakiat, Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat ja Wanhan Haminan Markkinat Kirjasto 1. Nykyisten aukioloaikojen säilyttäminen ja kokonaislainaus lainaa 2. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen kehittäminen päivähoidon ja koulujen kanssa laaditun yhteistyösuunnitelman mukaisesti 3. Ikäihmisten kirjastopalvelujen kehittäminen siirtokokoelmilla ja kirjastoesittelyillä 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat - kevätlukukaudella -13 pidetty 4994 tuntia ja osallistujia ollut kuvataideopetuksen uuden mallin mukainen kokeiluvuosi alkanut syksyllä -13 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat paitsi nuorisotilojen kävijämäärät / toimintaviikko jäävät sekä Kuivaniemellä että Iissä tavoitemäärää vähemmäksi - nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta on aloitettu johtokunnan päätöksen mukaisesti Hyte -työryhmän alaisuudessa - nuorisovaltuusto aloitti toiminnan tammikuussa -13, kokoontunut kuukausittain - nuorisotilakävijät Ii Parkki 80/ toimintaviikko, Kuivaniemi Majakka 32 /toimintaviikko Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat paitsi kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessä jää myöhempään ajankohtaan - Art Ii Bienaali saanut Koneen säätiöltä, toimintasuunnitelma valmistuu syksyn aikana, teemana "Mielen ja kielen maisemat" - residenssiohjelman kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta etenee suunnitelman mukaisesti Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat

19 - uusia aktiiviliikkujia haettu mm. perheliikuntatapahtumilla, työpaikkojen taukoliikunnalla sekä liikuntaneuvonta-auto Eikassa kävijöiden testauksella ja neuvonnalla, jossa testattu 200 kuntalaista ja em. toimintaa lisätään syksyllä - 3 tapahtumaa tuotettu,yhteensä kävijää, syyskuussa yksi tapahtuma Kirjasto Tavoitteet toteutuvat - kokonaislainaus lainaa (52% tavoitteesta) - lasten ja nuorten lukuharrastusta kehitetty yhteistyösuunnitelman mukaisesti ja ikäihmisten kirjastopalveluja parannettu siirtokirjakokoelmilla ja kirjastoesittelyillä Taloudellinen tilanne Talousarvio on toteutunut tammi- heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan

20

21 IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio tulevasta Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt, ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vielä

22 tehty vuodelle 2013 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin puututaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen on aloitettu Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan prosessien kuvaamisen jälkeen Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja Budjetissa pysyminen nopea reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelma jatkuva päivittäminen Ajan tasalla oleva tieto Talousseuranta on kuukausittain johtokunnassa ja esimiesten kesken. Tieto jaetaan henkilöstölle esimiespalaverimuistioiden kautta sekä liikelaitoksen yhteisissä infoissa Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Osaaminen ja uudistamien näkökulma Toimenpiteet Mittarit Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko liikelaitoksen käyttöön Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty Kesäkuussa on ollut seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Kiinteistöpalvelu henkilöstölle on pidetty kesäkuussa automaatiokoulutus Kiinteistövastaavat kävivät työturvallisuuden täydennyskoulutuksessa Perehdytysopas vielä kesken Riskien hallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous valtuuston sitovuustasolla Hallinnossa on toimintakulut alittunut.

23 Kiinteistöpalveluissa toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet vähän yläkanttiin. Tuloihin vaikuttaa ulkoiset ja sisäiset muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. Toimintamenoihin ylitykseen vaikuttaa rakennusten kunnossapidon, lämmityskulujen, sähkön ja rakennusmateriaalitilien ylitykset. Ateriapalveluiden toimintatulot ovat ylittyneet. Ylityksen selittää sisäiset ja ulkoiset muut ateriamyynnit, esim. kahvitukset. Toimintamenot ovat alittuneet. Alituksen selittävät tarkat osto-ohjeet ostoihin ja toimintaprosessin jatkuva tarkastelu ja kehittäminen. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintamenot ovat alittuneet. Rakennusten puhdistus- ja siivoustili sekä saniteettitarvikkeiden-tili ovat ylittyneet. Iin ateria- ja tilapalveluiden talous on lähes talousarvion mukainen. Tulot ovat lähes toteutuneet. Menot ovat alittuneet noin. 4 %. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Iin ateria- ja tilapalvelut pystyy toteuttamaan kunnan valtuuston asettamat toiminta- ja taloustavoitteet loppuvuodelle IIN VESILIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 70 18.09.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetvarh 70 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot