Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013"

Transkriptio

1 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi Julkaistu

2 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2013

3 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 60,7 % budjetoidusta, joka on 10,3 % korkeampi kuin viime vuonna heinäkuun lopun tilanne. Myyntituloja kertyi 14,9 % enemmän kuin viime vuonna ja kaikki muutkin tulot lukuun ottamatta tuet ja avustukset nousi yli 10 % viime vuotisesta. Kustannusten toteuma heinäkuun lopussa on 55,6 %. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Jos erikoissairaanhoito ei pysy budjetoidussa raamissa, tulee palvelujen ostot nousemaan yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (56,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja arvioidaan kertyvän tälle vuodelle yli 2.0 milj. euroa, joka on n euroa enemmän kuin on budjetoitu.

4 Verotulojen toteutuminen Elokuun tilityksessä maksettiin vuoden 2012 veroja koskeva kuntien jako-osuuksien korottaminen, joka lisäsi kunnallisverotuloja. Verotilityslakiin tehty uudistus lisää tämän vuoden verotulokertymää. Muutoksen johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Uusi verotulojen kertymisjakso alkaa kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28. päivänä. Tämän vuoden kaikkien verojen verotulokertymä kuntaliiton ennustekehikon mukaan arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa.

5 KANSALAISKUNTA JA HALLINTOPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Terve kuntatalous; Valtuustokauden talousstrategian laatiminen Kuntakonsernin omistajaohjaus; konsernin johtoryhmän kokoukset (2-3 kokousta vuodessa), tytäryhtiöiden väliraportit/ toimitusjohtajien kuulemiset Yhteispalvelupiste; asiakaspalvelun kehittäminen (koulutus) ja palvelutarjonnan monipuolistaminen Eppi hanke; asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen etäpalvelulaitteiden käytön ohjaus ja neuvonta; sähköisen asioinnin ja etäpalveluiden tunnettavuuden lisääminen Maankäytön suunnittelu: Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteet ja mitoitus määritellään vuoden alkupuolella ja kaava saadaan luonnosvaiheeseen vuoden 2013 lopulla. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään keskustaajaman asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Kaakkuriniemen asemakaavan muutos valmistuu vuoden 2013 omakotitonttitarjonnan turvaamiseksi. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Energiatehokkuustoimet Matkailun kehitystyö

6 Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilösuunnitelman laatiminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin (Eppi hanke) osallistuminen ( saakka) Kiinteistökohtaisen poistosuunnitelman laatiminen Henkilöstöpalvelut: Tasa arvosuunnitelman laatiminen Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen laatiminen Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt-kokoukset ( 4 x vuodessa) Työllistäminen: Työpajatoiminnan toimitilojen peruskorjaus ja laajentaminen Työttömien työllistämisen kuntalisä laajennetaan koskemaan yhdistysten lisäksi paikallisia yrityksiä. Kuntalisää maksetaan alle 25 vuotiaan työllistämiseksi paikallisiin yrityksiin. Kuntalisän maksatusohjeiden laatiminen Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin laatiminen yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRTA osahankkeen kanssa pajan toiminnasta laaditaan kehittämissuunnitelma 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Talousarvion 2013 toteutumista on seurattu säännöllisesti ja toteutuma on esitelty kunnanhallitukselle kuukausittain. Tytäryhtiöt ovat lähettäneet hallituksen kokouskutsut myös kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallitusten kokouksissa. Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut kevään 2013 aikana Kelan järjestämään koulutustilaisuuteen. Kunnan yhteispalvelupisteestä on valmistettu esite. Palvelutarjontaa on monipuolistettu mm. siten, että Oulunkaaren kuntayhtymän palvelujen lisäksi yhteispalvelupisteessä jaetaan ja vastaanotetaan Iin Vuokratalot Oy:n asuntohakemuslomakkeita. Yhteispalvelu-/ etäpalvelupisteen toimintaa on kehitetty Eppi hankkeen aikana etäpalvelulaitteiden koekäytöllä testaamalla yhteyksien toimintaa Oulussa toimivien viranomaisten, Kelan, maistraatin ja kanssa. Maankäytön suunnittelu Iin keskustaajaman osayleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä, jotka valmistuvat kesän ja syksyn aikana. Tavoitteiden laatiminen on aloitettu kesäkuussa, ja tavoiteraportti on kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä. Kaavan rakennemallien vertailu tehdään syksyllä ja kaavaluonnoksen laatiminen käynnistyy loppuvuodesta. Kaakkuriniemen asemakaava-alueella on tehty mittauksia ja valmistelevia luonnoksia, ja kaavaprosessi käynnistyy syksyllä. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia on viety eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutettiin kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta on julkaistu 3 kertaa, tienvarsitaulut aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointi. Imagokysely toteutettiin vuoden alussa. Rakenna koti Iihin julkaisu. Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Olhavan tuulipuiston avajaisten järjestely osin elinvoimapalveluiden toimesta, Merihelmen tuulipuistot infokeskuksen valmistelu, Hinku -tiedotus valtakunnallisesti

7 Energiatehokkuustoimet Maalämpö otettu/otetaan käyttöön kouluissa, reaaliaikaisia sähkönseurantajärjestelmiä otettu käyttöön, IV-koneita huollettu ja käyttöä järkevöitetty. Kunta investoinut energiatehokkuustoimiin yhteensä ,- euroa, vuosittaiset säästöt käyttökuluissa ,- (takaisinmaksuaika keskimäärin 2,5 vuotta). Matkailun kehitystyö Matkailusivujen kehitystyö hyvässä vauhdissa ja kävijämäärä noussut lähes 2000 kuukausittain, matkailuyhdistyksen perustamisesta luovuttu, Merihelmi.fi sivut avataan lokakuussa. Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Uuden koulun rakentaminen, Iin laajakaista, Iin elinkeino-ohjelmatyön käynnistys Kansalaiskunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilöjärjestelmä täydentyy kuluvan syksyn aikana.

8 Eppi hanke: Pohjois-Pohjanmaan kuntien etäpalveluhanke on päättynyt Hankkeen aikana Iin kuntaan rakennettiin yhteis-/etäpalvelupiste, josta tarjotaan myös Kelan ja työvoimahallinnon palveluja lähi- ja etäpalveluna. Näiden lisäksi maistraatin, oikeusaputoimiston ja verohallinnon palveluiden tarjoaminen etäpalveluina on lähiaikoina mahdollista. Henkilöstöpalvelut: Iin kunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen tekee syksyn 2013 aikana Työterveyslaitoksen Oulun yksikkö. Työllistäminen: Työpajatoiminnan tilojen peruskorjaus ja laajentaminen eivät toteudu vuonna 2013 talousarvioista poistettujen investointimäärärahojen vuoksi. Työllistämisen palvelukeskuksen talousarvioon asiantuntijapalveluiden ostoon varatulla suunnittelumäärärahalla teetettiin keväällä 2013 ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys työllistämisen ja työpajatoiminnan tilasta Iin kunnassa 2013 myöhemmin laadittavan työllistämissuunnitelman pohjaksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2012 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä käytettäväksi. Työpajatoiminnan laajentamissuunnitelmien estyessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnettävää valtionavustushakemusta muutettiin laajennukseen liittyneen työntekijän palkkakustannusten osalta. Talousarvioon arvioidun valtionavustuksen sijasta valtionavustusta haettiin ja ELY-keskus myönsi valtionavustusta uusitun hakemuksen perusteella Talousarvioista nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta esitetään poistettavaksi toimintatuotoista (muut tuet ja avustukset) Yhdistyksille maksettavan työllistämisen kuntalisän maksatusperusteita muutettiin ja määriteltiin maksuperusteet yrityksille maksettavasta työllistämisen kuntalisästä alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa (VIRTA-hanke) on kuntouttavan työtoiminnan kehitetty kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää lomakkeistoa. Toimintamalli ja lomakkeet valmistuvat syyskuun 2013 loppuun mennessä projektin päättyessä. Työpajatoiminnan kehittämissuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana vuoden 2014 talousarvioin laadinnan yhteydessä osana laajempaa työllistämissuunnitelmaa. Tukityöllistämisen palkkakustannusten on arvioitu ylittyvän ja sivukulujen TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä palkkakustannusten ylittämiseen ja lisäämään toimintatuottoihin (työllistämistuki) Matkahuoltoasiamiestoiminnan lakkauttamisesta johtuen menot ja tulot eivät toteudu talousarviosuunnitelman mukaisesti. Esitetään muiden liiketoiminnan tuottojen vähentämistä talousarvioista ja toimintakuluista

9

10 Hallintopalvelujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn sekä mielenterveyspalvelujen välillä. Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Päihdehuollon avohuollon palveluiden kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille kehitetään kahden sairaanhoitajavakanssin lisäämisellä ja lisäkoulutuksella. Terveysaseman tilaresurssien paraneminen vanhan osan remontilla. Psykologien pysyvyyden varmistaminen tehtäväjakoja kehittämällä ja pitämällä työkuormitus optimaalisena. Suun terveydenhuollon tilaresurssin lisääntyminen. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Hoidonporrastuksen toimivuus eri palvelualojen välillä. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Iin ja Simon palvelualueen vanhuspalveluiden kustannustehokas yhteensovittaminen ja kehittäminen erityisesti Kuivaniemi-Simo alueella ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa Nikkarin tiloissa. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perhepalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksessa asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. - Lastensuojelussa jatketaan edelleen prosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä niin ennaltaehkäisevän työn kuin mielenterveyspalvelujenkin välillä. Jälkihuoltopalvelut on kartoitettu, jonka perusteella on päädytty pilottina kokeilemaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa ohjaajan palkkaamista jälkihuoltonuorten ohjaukseen. Tällä kokeilulla on tarkoitus saada vähenemään ostopalveluista aiheutuvia kustannuksia. Terveyspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksen toteutuminen on edennyt suunnitellusti. - Terveyspalveluissa henkilöstötilanne on vakiintunut. - Lääkäri ja hoitaja vakanssit ovat täynnä ja palveluiden tuottaminen mahdollistuu sopimuksen mukaisesti. - Puhelinpalvelussa on jonkin verran haasteita, mutta jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin on kaikkiin soitettu takaisin. - Sähköisten omahoitopalveluiden käyttö lisääntyy ja erityisesti sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt hyvin. - Työterveyspalveluiden toiminta on vakiintunut hyvin osaksi kunnallista toimintaa.

12 - Haasteita on puhe- ja toimintaterapiapalveluiden sekä hammashuollon palveluiden tuottamisessa. Osittain haasteet johtuvat toimitilojen asettamista rajoituksista (hammashuolto) sekä henkilöstöresurssien haasteista terapiapalveluissa. - Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan järjestämissopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä on annettu 20 perheelle yhteensä 1124 tuntia. Nyt apua annettu akuuttiin tarpeeseen, mutta avun tarve on kasvava ja myös pitempiaikaista apua tarvitaan. Palveluseteliä on käytetty etupäässä palvelujen ostoon yrittäjiltä. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen vuorohoitopaikaksi arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti, koska Kuivaniemellä ei ole tarvetta vuorohoitopaikalle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja pe rus te lu teks tit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ke hit tä mi nen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio 1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opin to suun ni tel man avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vas taa mi nen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saat ta mi nen

13 Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja Haminan koulu (varaus) +1 erityisopettajan puuttunut palkka, Kuivaniemen koulu +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osal ta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: +4 kolmiperhepäivähoitajaa ja 3 päivähoitajaa +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä hen ki lös tö mää rää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perusopetuksessa olemme aikataulussa. Johtamista kehitämme edelleen mm. vuo si kel lon avulla. Hallinto-ohjelman toimivuus vaatii edel leen työstämistä. Pi dem mät oppitunnit, niillä kouluilla, jossa ne ovat olleet aikaisemmin käytössä, ovat mahdollistaneet monimuotoisempien opetustapojen käy tön, josta mm. eriasteista tukea tarvitsevat oppilaat ovat hyötyneet. Lukion osalta keskeisin asia, opiskelijamäärän kasvattaminen, to teu tui. Opis ke li ja mää rä kasvoi kymmenellä opiskelijalla. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa on pa ran net tu mm. perustamalla uusi oppilaanohjaajan virka. Muiltakin osin olem me aikataulussa. Varhaiskasvatuksen osalta avus ta ja pank ki toi min ta, johtaminen ja työhyvinvoinnin ke hit tä mi nen vaatii edelleen työstämistä. Muilta osin olemme aikataulussa. Saavutamme kaikilta osin tavoitteet vuoden loppuun mennessä. OPS-päivitys, hal lin to-oh jel man kehittäminen, oppilashuollon kehittäminen, johtamisen ja aluei den kehittäminen ovat jatkuva prosessi. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2013 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,3% Opetus- ja varhaiskasvastuslautakunnan käyttötalous si to vuus tasoil la/tu los alu eil la

14 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työt tö myy den ja pätkätöiden vuoksi mm. varhaiskasvatuksen vuorohoitoon kohdistuu pai nei ta. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. il mas toin nin osalta kunnostustöitä. TEKNISET PALVELUT Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteutuminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Rakennusjärjestystä muutetaan kaava-alueiden osalta. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Terveysaseman peruskorjauksen valmistuminen mennessä. Kalankäsittelytilan valmistuminen mennessä. Haminan koulun suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen vuoden 2013 lo pul la. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Liesharjun alueen paalutus.

15 Keskustaajaman osayleiskaavallinen tarkastelu. Maan hankinnan ja maankäyttösopimusten valmistelu Alarannan ja Tikkasenharjun Sorosentien alueilla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien nykytason säilyttäminen. Valvonta Toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennusten turvallisuus ja viihtyisä ympäristö. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttamisen kehittäminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan päällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja teh tä vien jakaminen muille viranhaltijoille ja työntekijöille sekä osittain ostopalveluihin. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Varautuminen määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut terveysaseman laajennus kesäkuussa. Kalankäsittelytilan aloitus on siirtynyt rakennuslupa- ja rahoituspäätöksen johdosta. Muut investoinnit Kiinteistö Oy Iin liikekeskuksen muutostyöhanke on keskeytetty. Lakson päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Olhavan koulun ulkomaalaus on tehty. Pohjois-Iin ja Aseman koulujen muuttaminen maalämpöön on käynnistetty. Ojakylän koulun ulkomaalaus on tehty. Valtarin koulun ilmanvaihdon huoltokorjaus on tehty. Kuivaniemen liikuntasalin lattian kunnostus on käynnistetty. Alarannan koulun ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Ylirannan koulun ulkomaalaus on tehty. Maalismaantien kevyen liikenteen väyläinvestointi on tehty. Avelan laituri on uusittu. Katujen päällystetyöt on pääosin tehty. Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Kuivaniemen hoivaosaston ja Iin terveysaseman sprinklerijärjestelmien asennus on aloitettu ja ne valmistuvat syksyn kuluessa. Kuivaniemen liikuntasalin kerhotilojen peruskorjaus valmistuu syyskuussa. Uuden moduulikoulun pohjanrakennustyöt toteutetaan ensimmäisen vaiheen osalta vuoden loppuun mennessä.

16 Valtarintien kevyen liikenteen väylä rakennetaan vuoden loppuun mennessä. Huilingin katsoman katos valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Kuivaniemen kaukolämpölinjan toteutus liittyy lämmöntoimituksen kilpailutukseen. Kuivaniemen keskuskoulun korjaus käsitellään teknisessä lautakunnassa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden lopulla. Terveysaseman rakennusinvestoinnin määräraha on ja toteutuma , Lisämäärärahan tarve on , josta voidaan kattaa säästyneistä kalustomäärärahoista. Pohjois-Iin koulun palaneen varaston tilalle uusi varasto, määräraha , tulot Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden Kunta on tehnyt kaksi maanhankintapäätöstä Alarannan alueelta. Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Kaavoituksen tilanne esitellään kansalaiskunnan hallinnon kohdalla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkojen hoito on toteutettu aikaisemman tasoisena ja leikkikentille on tehty peruskunnossapito. Kunnallistekniikan päällikkö on jatkanut kunnan palveluksessa ja liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssi käsitellään vuoden lopulla. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta (omakotitalolupia 18 kpl mennessä), joten tulot alittuvat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

17 II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 1. kokonaismäärä vähintään 8500 opetustuntia ja kursseille osallistujien määrä vähintään 2500

18 2. Hajanaisen kuvataideopetuksen uudelleen organisointi toimivaksi osana Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hanketta - tavoitteena aloittaa syksyllä 2013 kuvataideopetus uuden mallin mukaisesti (kokeiluvuosi) Nuorisotyö Nuorisotyön sisällön uudistaminen käytännössä kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan aloittaminen 2. Nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen 3. Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 80 nuorta / toimintaviikko Kansainvälisyys ja kulttuuri 1. Art Ii Biennaalin rahoituksen hankkiminen, vähintään ja toimintasuunnitelma kesälle Kulttuurikauppilan kansainvälisen residenssitoiminnan kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta 3. Kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessa Liikunta ja tapahtumat 1.Pääpaino kuntalaisten aktivoimisessa liikkumaan riittävästi terveyttä ja hyvinvointia edistävästi - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa - tavoite: uusia aktiiviliikkujia 50 / vuosi 2. Tuotetaan 4 tapahtumaa - tavoitteena yhteensä kävijää: - Iin Lumivalakiat, Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat ja Wanhan Haminan Markkinat Kirjasto 1. Nykyisten aukioloaikojen säilyttäminen ja kokonaislainaus lainaa 2. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen kehittäminen päivähoidon ja koulujen kanssa laaditun yhteistyösuunnitelman mukaisesti 3. Ikäihmisten kirjastopalvelujen kehittäminen siirtokokoelmilla ja kirjastoesittelyillä 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat - kevätlukukaudella -13 pidetty 4994 tuntia ja osallistujia ollut kuvataideopetuksen uuden mallin mukainen kokeiluvuosi alkanut syksyllä -13 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat paitsi nuorisotilojen kävijämäärät / toimintaviikko jäävät sekä Kuivaniemellä että Iissä tavoitemäärää vähemmäksi - nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta on aloitettu johtokunnan päätöksen mukaisesti Hyte -työryhmän alaisuudessa - nuorisovaltuusto aloitti toiminnan tammikuussa -13, kokoontunut kuukausittain - nuorisotilakävijät Ii Parkki 80/ toimintaviikko, Kuivaniemi Majakka 32 /toimintaviikko Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat paitsi kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessä jää myöhempään ajankohtaan - Art Ii Bienaali saanut Koneen säätiöltä, toimintasuunnitelma valmistuu syksyn aikana, teemana "Mielen ja kielen maisemat" - residenssiohjelman kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta etenee suunnitelman mukaisesti Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat

19 - uusia aktiiviliikkujia haettu mm. perheliikuntatapahtumilla, työpaikkojen taukoliikunnalla sekä liikuntaneuvonta-auto Eikassa kävijöiden testauksella ja neuvonnalla, jossa testattu 200 kuntalaista ja em. toimintaa lisätään syksyllä - 3 tapahtumaa tuotettu,yhteensä kävijää, syyskuussa yksi tapahtuma Kirjasto Tavoitteet toteutuvat - kokonaislainaus lainaa (52% tavoitteesta) - lasten ja nuorten lukuharrastusta kehitetty yhteistyösuunnitelman mukaisesti ja ikäihmisten kirjastopalveluja parannettu siirtokirjakokoelmilla ja kirjastoesittelyillä Taloudellinen tilanne Talousarvio on toteutunut tammi- heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan

20

21 IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio tulevasta Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt, ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vielä

22 tehty vuodelle 2013 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin puututaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen on aloitettu Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan prosessien kuvaamisen jälkeen Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja Budjetissa pysyminen nopea reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelma jatkuva päivittäminen Ajan tasalla oleva tieto Talousseuranta on kuukausittain johtokunnassa ja esimiesten kesken. Tieto jaetaan henkilöstölle esimiespalaverimuistioiden kautta sekä liikelaitoksen yhteisissä infoissa Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Osaaminen ja uudistamien näkökulma Toimenpiteet Mittarit Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko liikelaitoksen käyttöön Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty Kesäkuussa on ollut seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Kiinteistöpalvelu henkilöstölle on pidetty kesäkuussa automaatiokoulutus Kiinteistövastaavat kävivät työturvallisuuden täydennyskoulutuksessa Perehdytysopas vielä kesken Riskien hallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous valtuuston sitovuustasolla Hallinnossa on toimintakulut alittunut.

23 Kiinteistöpalveluissa toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet vähän yläkanttiin. Tuloihin vaikuttaa ulkoiset ja sisäiset muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. Toimintamenoihin ylitykseen vaikuttaa rakennusten kunnossapidon, lämmityskulujen, sähkön ja rakennusmateriaalitilien ylitykset. Ateriapalveluiden toimintatulot ovat ylittyneet. Ylityksen selittää sisäiset ja ulkoiset muut ateriamyynnit, esim. kahvitukset. Toimintamenot ovat alittuneet. Alituksen selittävät tarkat osto-ohjeet ostoihin ja toimintaprosessin jatkuva tarkastelu ja kehittäminen. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintamenot ovat alittuneet. Rakennusten puhdistus- ja siivoustili sekä saniteettitarvikkeiden-tili ovat ylittyneet. Iin ateria- ja tilapalveluiden talous on lähes talousarvion mukainen. Tulot ovat lähes toteutuneet. Menot ovat alittuneet noin. 4 %. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Iin ateria- ja tilapalvelut pystyy toteuttamaan kunnan valtuuston asettamat toiminta- ja taloustavoitteet loppuvuodelle IIN VESILIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot