Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi Julkaistu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013"

Transkriptio

1 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi Julkaistu

2 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2013

3 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 60,7 % budjetoidusta, joka on 10,3 % korkeampi kuin viime vuonna heinäkuun lopun tilanne. Myyntituloja kertyi 14,9 % enemmän kuin viime vuonna ja kaikki muutkin tulot lukuun ottamatta tuet ja avustukset nousi yli 10 % viime vuotisesta. Kustannusten toteuma heinäkuun lopussa on 55,6 %. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain. Jos erikoissairaanhoito ei pysy budjetoidussa raamissa, tulee palvelujen ostot nousemaan yli budjetoidun. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (56,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja arvioidaan kertyvän tälle vuodelle yli 2.0 milj. euroa, joka on n euroa enemmän kuin on budjetoitu.

4 Verotulojen toteutuminen Elokuun tilityksessä maksettiin vuoden 2012 veroja koskeva kuntien jako-osuuksien korottaminen, joka lisäsi kunnallisverotuloja. Verotilityslakiin tehty uudistus lisää tämän vuoden verotulokertymää. Muutoksen johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Uusi verotulojen kertymisjakso alkaa kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28. päivänä. Tämän vuoden kaikkien verojen verotulokertymä kuntaliiton ennustekehikon mukaan arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa.

5 KANSALAISKUNTA JA HALLINTOPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Terve kuntatalous; Valtuustokauden talousstrategian laatiminen Kuntakonsernin omistajaohjaus; konsernin johtoryhmän kokoukset (2-3 kokousta vuodessa), tytäryhtiöiden väliraportit/ toimitusjohtajien kuulemiset Yhteispalvelupiste; asiakaspalvelun kehittäminen (koulutus) ja palvelutarjonnan monipuolistaminen Eppi hanke; asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen etäpalvelulaitteiden käytön ohjaus ja neuvonta; sähköisen asioinnin ja etäpalveluiden tunnettavuuden lisääminen Maankäytön suunnittelu: Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteet ja mitoitus määritellään vuoden alkupuolella ja kaava saadaan luonnosvaiheeseen vuoden 2013 lopulla. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään keskustaajaman asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Kaakkuriniemen asemakaavan muutos valmistuu vuoden 2013 omakotitonttitarjonnan turvaamiseksi. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Energiatehokkuustoimet Matkailun kehitystyö

6 Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilösuunnitelman laatiminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin (Eppi hanke) osallistuminen ( saakka) Kiinteistökohtaisen poistosuunnitelman laatiminen Henkilöstöpalvelut: Tasa arvosuunnitelman laatiminen Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen laatiminen Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt-kokoukset ( 4 x vuodessa) Työllistäminen: Työpajatoiminnan toimitilojen peruskorjaus ja laajentaminen Työttömien työllistämisen kuntalisä laajennetaan koskemaan yhdistysten lisäksi paikallisia yrityksiä. Kuntalisää maksetaan alle 25 vuotiaan työllistämiseksi paikallisiin yrityksiin. Kuntalisän maksatusohjeiden laatiminen Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin laatiminen yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRTA osahankkeen kanssa pajan toiminnasta laaditaan kehittämissuunnitelma 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Kansalaiskunta Kansalaiskunnan hallinto: Talousarvion 2013 toteutumista on seurattu säännöllisesti ja toteutuma on esitelty kunnanhallitukselle kuukausittain. Tytäryhtiöt ovat lähettäneet hallituksen kokouskutsut myös kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallitusten kokouksissa. Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut kevään 2013 aikana Kelan järjestämään koulutustilaisuuteen. Kunnan yhteispalvelupisteestä on valmistettu esite. Palvelutarjontaa on monipuolistettu mm. siten, että Oulunkaaren kuntayhtymän palvelujen lisäksi yhteispalvelupisteessä jaetaan ja vastaanotetaan Iin Vuokratalot Oy:n asuntohakemuslomakkeita. Yhteispalvelu-/ etäpalvelupisteen toimintaa on kehitetty Eppi hankkeen aikana etäpalvelulaitteiden koekäytöllä testaamalla yhteyksien toimintaa Oulussa toimivien viranomaisten, Kelan, maistraatin ja kanssa. Maankäytön suunnittelu Iin keskustaajaman osayleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä, jotka valmistuvat kesän ja syksyn aikana. Tavoitteiden laatiminen on aloitettu kesäkuussa, ja tavoiteraportti on kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä. Kaavan rakennemallien vertailu tehdään syksyllä ja kaavaluonnoksen laatiminen käynnistyy loppuvuodesta. Kaakkuriniemen asemakaava-alueella on tehty mittauksia ja valmistelevia luonnoksia, ja kaavaprosessi käynnistyy syksyllä. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia on viety eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutettiin kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta on julkaistu 3 kertaa, tienvarsitaulut aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointi. Imagokysely toteutettiin vuoden alussa. Rakenna koti Iihin julkaisu. Uusiutuvan energian yritystoiminnan, tuotannon ja tunnettuuden lisääminen Olhavan tuulipuiston avajaisten järjestely osin elinvoimapalveluiden toimesta, Merihelmen tuulipuistot infokeskuksen valmistelu, Hinku -tiedotus valtakunnallisesti

7 Energiatehokkuustoimet Maalämpö otettu/otetaan käyttöön kouluissa, reaaliaikaisia sähkönseurantajärjestelmiä otettu käyttöön, IV-koneita huollettu ja käyttöä järkevöitetty. Kunta investoinut energiatehokkuustoimiin yhteensä ,- euroa, vuosittaiset säästöt käyttökuluissa ,- (takaisinmaksuaika keskimäärin 2,5 vuotta). Matkailun kehitystyö Matkailusivujen kehitystyö hyvässä vauhdissa ja kävijämäärä noussut lähes 2000 kuukausittain, matkailuyhdistyksen perustamisesta luovuttu, Merihelmi.fi sivut avataan lokakuussa. Kunnan kehittämistyö elinkeino- ja yritystoiminnan näkökulmasta Uuden koulun rakentaminen, Iin laajakaista, Iin elinkeino-ohjelmatyön käynnistys Kansalaiskunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Toimistotiimin varahenkilöjärjestelmä täydentyy kuluvan syksyn aikana.

8 Eppi hanke: Pohjois-Pohjanmaan kuntien etäpalveluhanke on päättynyt Hankkeen aikana Iin kuntaan rakennettiin yhteis-/etäpalvelupiste, josta tarjotaan myös Kelan ja työvoimahallinnon palveluja lähi- ja etäpalveluna. Näiden lisäksi maistraatin, oikeusaputoimiston ja verohallinnon palveluiden tarjoaminen etäpalveluina on lähiaikoina mahdollista. Henkilöstöpalvelut: Iin kunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa Henkilöstön työhyvinvointiselvityksen tekee syksyn 2013 aikana Työterveyslaitoksen Oulun yksikkö. Työllistäminen: Työpajatoiminnan tilojen peruskorjaus ja laajentaminen eivät toteudu vuonna 2013 talousarvioista poistettujen investointimäärärahojen vuoksi. Työllistämisen palvelukeskuksen talousarvioon asiantuntijapalveluiden ostoon varatulla suunnittelumäärärahalla teetettiin keväällä 2013 ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys työllistämisen ja työpajatoiminnan tilasta Iin kunnassa 2013 myöhemmin laadittavan työllistämissuunnitelman pohjaksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2012 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä käytettäväksi. Työpajatoiminnan laajentamissuunnitelmien estyessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen myönnettävää valtionavustushakemusta muutettiin laajennukseen liittyneen työntekijän palkkakustannusten osalta. Talousarvioon arvioidun valtionavustuksen sijasta valtionavustusta haettiin ja ELY-keskus myönsi valtionavustusta uusitun hakemuksen perusteella Talousarvioista nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta esitetään poistettavaksi toimintatuotoista (muut tuet ja avustukset) Yhdistyksille maksettavan työllistämisen kuntalisän maksatusperusteita muutettiin ja määriteltiin maksuperusteet yrityksille maksettavasta työllistämisen kuntalisästä alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa (VIRTA-hanke) on kuntouttavan työtoiminnan kehitetty kuntouttavan työtoiminnan toimintamallia ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää lomakkeistoa. Toimintamalli ja lomakkeet valmistuvat syyskuun 2013 loppuun mennessä projektin päättyessä. Työpajatoiminnan kehittämissuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana vuoden 2014 talousarvioin laadinnan yhteydessä osana laajempaa työllistämissuunnitelmaa. Tukityöllistämisen palkkakustannusten on arvioitu ylittyvän ja sivukulujen TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä palkkakustannusten ylittämiseen ja lisäämään toimintatuottoihin (työllistämistuki) Matkahuoltoasiamiestoiminnan lakkauttamisesta johtuen menot ja tulot eivät toteudu talousarviosuunnitelman mukaisesti. Esitetään muiden liiketoiminnan tuottojen vähentämistä talousarvioista ja toimintakuluista

9

10 Hallintopalvelujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn sekä mielenterveyspalvelujen välillä. Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Päihdehuollon avohuollon palveluiden kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille kehitetään kahden sairaanhoitajavakanssin lisäämisellä ja lisäkoulutuksella. Terveysaseman tilaresurssien paraneminen vanhan osan remontilla. Psykologien pysyvyyden varmistaminen tehtäväjakoja kehittämällä ja pitämällä työkuormitus optimaalisena. Suun terveydenhuollon tilaresurssin lisääntyminen. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Hoidonporrastuksen toimivuus eri palvelualojen välillä. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Iin ja Simon palvelualueen vanhuspalveluiden kustannustehokas yhteensovittaminen ja kehittäminen erityisesti Kuivaniemi-Simo alueella ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa Nikkarin tiloissa. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perhepalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksessa asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. - Lastensuojelussa jatketaan edelleen prosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä niin ennaltaehkäisevän työn kuin mielenterveyspalvelujenkin välillä. Jälkihuoltopalvelut on kartoitettu, jonka perusteella on päädytty pilottina kokeilemaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa ohjaajan palkkaamista jälkihuoltonuorten ohjaukseen. Tällä kokeilulla on tarkoitus saada vähenemään ostopalveluista aiheutuvia kustannuksia. Terveyspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä - Järjestämissopimuksen toteutuminen on edennyt suunnitellusti. - Terveyspalveluissa henkilöstötilanne on vakiintunut. - Lääkäri ja hoitaja vakanssit ovat täynnä ja palveluiden tuottaminen mahdollistuu sopimuksen mukaisesti. - Puhelinpalvelussa on jonkin verran haasteita, mutta jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin on kaikkiin soitettu takaisin. - Sähköisten omahoitopalveluiden käyttö lisääntyy ja erityisesti sähköisen reseptin käyttö on lisääntynyt hyvin. - Työterveyspalveluiden toiminta on vakiintunut hyvin osaksi kunnallista toimintaa.

12 - Haasteita on puhe- ja toimintaterapiapalveluiden sekä hammashuollon palveluiden tuottamisessa. Osittain haasteet johtuvat toimitilojen asettamista rajoituksista (hammashuolto) sekä henkilöstöresurssien haasteista terapiapalveluissa. - Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan järjestämissopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden painopisteet/toteutuminen Iissä Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä on annettu 20 perheelle yhteensä 1124 tuntia. Nyt apua annettu akuuttiin tarpeeseen, mutta avun tarve on kasvava ja myös pitempiaikaista apua tarvitaan. Palveluseteliä on käytetty etupäässä palvelujen ostoon yrittäjiltä. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yhden asiakaspaikan muuttaminen vuorohoitopaikaksi arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti, koska Kuivaniemellä ei ole tarvetta vuorohoitopaikalle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja pe rus te lu teks tit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Perusopetus 1) Uusien opetusalueiden kehittäminen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ke hit tä mi nen 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Hallinto-ohjelman toimivuuden kehittäminen 5) Oppilashuollon kehittäminen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen B) Iin lukio 1) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opin to suun ni tel man avulla 3) Hallinto-ohjelman kehittäminen 4) Lukion opiskelijahuollon kehittäminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) OPS:n päivitys ja sähköiseen muotoon saattaminen C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän kehittäminen 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien jatkaminen 3) Avustajapankkitoiminnan tehostaminen 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vas taa mi nen 5) Varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen ja sähköiseen muotoon saat ta mi nen

13 Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Yksi päällikkö opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +1 luokanopettaja Haminan koulu (varaus) +1 erityisopettajan puuttunut palkka, Kuivaniemen koulu +2 koulunkäynnin-/ap/ip-ohjaajaa Toimintaan vaikuttava muutos: Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osal ta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: +4 kolmiperhepäivähoitajaa ja 3 päivähoitajaa +Mahdollisesti Liesharjun suunnasta tulevien lasten määrä voi lisätä hen ki lös tö mää rää Toimintaan vaikuttavat muutokset: Ei muutoksia 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Perusopetuksessa olemme aikataulussa. Johtamista kehitämme edelleen mm. vuo si kel lon avulla. Hallinto-ohjelman toimivuus vaatii edel leen työstämistä. Pi dem mät oppitunnit, niillä kouluilla, jossa ne ovat olleet aikaisemmin käytössä, ovat mahdollistaneet monimuotoisempien opetustapojen käy tön, josta mm. eriasteista tukea tarvitsevat oppilaat ovat hyötyneet. Lukion osalta keskeisin asia, opiskelijamäärän kasvattaminen, to teu tui. Opis ke li ja mää rä kasvoi kymmenellä opiskelijalla. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa on pa ran net tu mm. perustamalla uusi oppilaanohjaajan virka. Muiltakin osin olem me aikataulussa. Varhaiskasvatuksen osalta avus ta ja pank ki toi min ta, johtaminen ja työhyvinvoinnin ke hit tä mi nen vaatii edelleen työstämistä. Muilta osin olemme aikataulussa. Saavutamme kaikilta osin tavoitteet vuoden loppuun mennessä. OPS-päivitys, hal lin to-oh jel man kehittäminen, oppilashuollon kehittäminen, johtamisen ja aluei den kehittäminen ovat jatkuva prosessi. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2013 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,3% Opetus- ja varhaiskasvastuslautakunnan käyttötalous si to vuus tasoil la/tu los alu eil la

14 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työt tö myy den ja pätkätöiden vuoksi mm. varhaiskasvatuksen vuorohoitoon kohdistuu pai nei ta. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. il mas toin nin osalta kunnostustöitä. TEKNISET PALVELUT Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteutuminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Rakennusjärjestystä muutetaan kaava-alueiden osalta. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Terveysaseman peruskorjauksen valmistuminen mennessä. Kalankäsittelytilan valmistuminen mennessä. Haminan koulun suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen vuoden 2013 lo pul la. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Liesharjun alueen paalutus.

15 Keskustaajaman osayleiskaavallinen tarkastelu. Maan hankinnan ja maankäyttösopimusten valmistelu Alarannan ja Tikkasenharjun Sorosentien alueilla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien nykytason säilyttäminen. Valvonta Toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennusten turvallisuus ja viihtyisä ympäristö. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttamisen kehittäminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan päällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja teh tä vien jakaminen muille viranhaltijoille ja työntekijöille sekä osittain ostopalveluihin. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Varautuminen määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut terveysaseman laajennus kesäkuussa. Kalankäsittelytilan aloitus on siirtynyt rakennuslupa- ja rahoituspäätöksen johdosta. Muut investoinnit Kiinteistö Oy Iin liikekeskuksen muutostyöhanke on keskeytetty. Lakson päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Olhavan koulun ulkomaalaus on tehty. Pohjois-Iin ja Aseman koulujen muuttaminen maalämpöön on käynnistetty. Ojakylän koulun ulkomaalaus on tehty. Valtarin koulun ilmanvaihdon huoltokorjaus on tehty. Kuivaniemen liikuntasalin lattian kunnostus on käynnistetty. Alarannan koulun ilmanvaihdon parannustyö on tehty. Ylirannan koulun ulkomaalaus on tehty. Maalismaantien kevyen liikenteen väyläinvestointi on tehty. Avelan laituri on uusittu. Katujen päällystetyöt on pääosin tehty. Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Kuivaniemen hoivaosaston ja Iin terveysaseman sprinklerijärjestelmien asennus on aloitettu ja ne valmistuvat syksyn kuluessa. Kuivaniemen liikuntasalin kerhotilojen peruskorjaus valmistuu syyskuussa. Uuden moduulikoulun pohjanrakennustyöt toteutetaan ensimmäisen vaiheen osalta vuoden loppuun mennessä.

16 Valtarintien kevyen liikenteen väylä rakennetaan vuoden loppuun mennessä. Huilingin katsoman katos valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Kuivaniemen kaukolämpölinjan toteutus liittyy lämmöntoimituksen kilpailutukseen. Kuivaniemen keskuskoulun korjaus käsitellään teknisessä lautakunnassa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden lopulla. Terveysaseman rakennusinvestoinnin määräraha on ja toteutuma , Lisämäärärahan tarve on , josta voidaan kattaa säästyneistä kalustomäärärahoista. Pohjois-Iin koulun palaneen varaston tilalle uusi varasto, määräraha , tulot Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden Kunta on tehnyt kaksi maanhankintapäätöstä Alarannan alueelta. Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Kaavoituksen tilanne esitellään kansalaiskunnan hallinnon kohdalla. Kunnallistekniikka Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkojen hoito on toteutettu aikaisemman tasoisena ja leikkikentille on tehty peruskunnossapito. Kunnallistekniikan päällikkö on jatkanut kunnan palveluksessa ja liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssi käsitellään vuoden lopulla. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta (omakotitalolupia 18 kpl mennessä), joten tulot alittuvat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

17 II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 1. kokonaismäärä vähintään 8500 opetustuntia ja kursseille osallistujien määrä vähintään 2500

18 2. Hajanaisen kuvataideopetuksen uudelleen organisointi toimivaksi osana Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hanketta - tavoitteena aloittaa syksyllä 2013 kuvataideopetus uuden mallin mukaisesti (kokeiluvuosi) Nuorisotyö Nuorisotyön sisällön uudistaminen käytännössä kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan aloittaminen 2. Nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen 3. Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 80 nuorta / toimintaviikko Kansainvälisyys ja kulttuuri 1. Art Ii Biennaalin rahoituksen hankkiminen, vähintään ja toimintasuunnitelma kesälle Kulttuurikauppilan kansainvälisen residenssitoiminnan kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta 3. Kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessa Liikunta ja tapahtumat 1.Pääpaino kuntalaisten aktivoimisessa liikkumaan riittävästi terveyttä ja hyvinvointia edistävästi - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa - tavoite: uusia aktiiviliikkujia 50 / vuosi 2. Tuotetaan 4 tapahtumaa - tavoitteena yhteensä kävijää: - Iin Lumivalakiat, Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat ja Wanhan Haminan Markkinat Kirjasto 1. Nykyisten aukioloaikojen säilyttäminen ja kokonaislainaus lainaa 2. Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen kehittäminen päivähoidon ja koulujen kanssa laaditun yhteistyösuunnitelman mukaisesti 3. Ikäihmisten kirjastopalvelujen kehittäminen siirtokokoelmilla ja kirjastoesittelyillä 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat - kevätlukukaudella -13 pidetty 4994 tuntia ja osallistujia ollut kuvataideopetuksen uuden mallin mukainen kokeiluvuosi alkanut syksyllä -13 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat paitsi nuorisotilojen kävijämäärät / toimintaviikko jäävät sekä Kuivaniemellä että Iissä tavoitemäärää vähemmäksi - nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta on aloitettu johtokunnan päätöksen mukaisesti Hyte -työryhmän alaisuudessa - nuorisovaltuusto aloitti toiminnan tammikuussa -13, kokoontunut kuukausittain - nuorisotilakävijät Ii Parkki 80/ toimintaviikko, Kuivaniemi Majakka 32 /toimintaviikko Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat paitsi kulttuuripalveluiden ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen monipuolisten kulttuuritapahtumien tuottamisessä jää myöhempään ajankohtaan - Art Ii Bienaali saanut Koneen säätiöltä, toimintasuunnitelma valmistuu syksyn aikana, teemana "Mielen ja kielen maisemat" - residenssiohjelman kehittäminen kiinteäksi osaksi Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen kokonaisuutta etenee suunnitelman mukaisesti Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat

19 - uusia aktiiviliikkujia haettu mm. perheliikuntatapahtumilla, työpaikkojen taukoliikunnalla sekä liikuntaneuvonta-auto Eikassa kävijöiden testauksella ja neuvonnalla, jossa testattu 200 kuntalaista ja em. toimintaa lisätään syksyllä - 3 tapahtumaa tuotettu,yhteensä kävijää, syyskuussa yksi tapahtuma Kirjasto Tavoitteet toteutuvat - kokonaislainaus lainaa (52% tavoitteesta) - lasten ja nuorten lukuharrastusta kehitetty yhteistyösuunnitelman mukaisesti ja ikäihmisten kirjastopalveluja parannettu siirtokirjakokoelmilla ja kirjastoesittelyillä Taloudellinen tilanne Talousarvio on toteutunut tammi- heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan

20

21 IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. 3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio tulevasta Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt, ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vielä

22 tehty vuodelle 2013 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin puututaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen on aloitettu Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan prosessien kuvaamisen jälkeen Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja Budjetissa pysyminen nopea reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelma jatkuva päivittäminen Ajan tasalla oleva tieto Talousseuranta on kuukausittain johtokunnassa ja esimiesten kesken. Tieto jaetaan henkilöstölle esimiespalaverimuistioiden kautta sekä liikelaitoksen yhteisissä infoissa Tuotteistusohjelman päivittäminen kesken Osaaminen ja uudistamien näkökulma Toimenpiteet Mittarit Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko liikelaitoksen käyttöön Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty Kesäkuussa on ollut seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Kiinteistöpalvelu henkilöstölle on pidetty kesäkuussa automaatiokoulutus Kiinteistövastaavat kävivät työturvallisuuden täydennyskoulutuksessa Perehdytysopas vielä kesken Riskien hallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan käyttötalous valtuuston sitovuustasolla Hallinnossa on toimintakulut alittunut.

23 Kiinteistöpalveluissa toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet vähän yläkanttiin. Tuloihin vaikuttaa ulkoiset ja sisäiset muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. Toimintamenoihin ylitykseen vaikuttaa rakennusten kunnossapidon, lämmityskulujen, sähkön ja rakennusmateriaalitilien ylitykset. Ateriapalveluiden toimintatulot ovat ylittyneet. Ylityksen selittää sisäiset ja ulkoiset muut ateriamyynnit, esim. kahvitukset. Toimintamenot ovat alittuneet. Alituksen selittävät tarkat osto-ohjeet ostoihin ja toimintaprosessin jatkuva tarkastelu ja kehittäminen. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintamenot ovat alittuneet. Rakennusten puhdistus- ja siivoustili sekä saniteettitarvikkeiden-tili ovat ylittyneet. Iin ateria- ja tilapalveluiden talous on lähes talousarvion mukainen. Tulot ovat lähes toteutuneet. Menot ovat alittuneet noin. 4 %. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Iin ateria- ja tilapalvelut pystyy toteuttamaan kunnan valtuuston asettamat toiminta- ja taloustavoitteet loppuvuodelle IIN VESILIIKELAITOS Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys-

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 70 18.09.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetvarh 70 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot