Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / M Suomen Posti Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / 2009 1.10.2009. M Suomen Posti Oyj"

Transkriptio

1 Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / M Suomen Posti Oyj

2 2 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Syysriihen satoa Jyväskylän Messujen yhteydessä pidetyssä Syysriihessä puitiin puualan tilannetta. Jyviä kyllä löytyi, niiden itävyyden varmistamiseksi tarvitaan yhteisiä ponnistuksia. Perinteistä D-vitamiiniakin EU-oloihin muunneltuna ehdotettiin kasvun lannoitteeksi. Kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Toimi Kankaanniemi nosti esiin kaikkien osapuolten kohtuullisen luopumisen omista eduistaan ja täsmensi, että tämä voisi tarkoittaa sisäistä devalvaatiota. Selvityshenkilöiksi Kankaanniemi esitti Sirkka Hämäläistä ja Lauri Ihalaista. Sisäistä devalvaatiota eli palkkojen alentamista esitti lääkkeeksi myös viime viikolla Suomessa vieraillut taloustieteen nobelisti Paul Krugman. Sahat maksavat 70 prosenttia puutilistä Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta nosti esiin puutuoteteollisuuden huolen siitä, kuinka julkisessa keskustelussa koko metsäteollisuus niputetaan samaan. Näin sellu- ja paperiteollisuuden vaikeudet siirtyvät ihmisten mielikuvissa myös sahateollisuuden ongelmiksi. Kuitenkin puutuoteteollisuudella on valoisa tulevaisuus ja mm. ilmasto kysymykset Radikaalit innovaatiot Lähde: Moore (2004) edesauttavat puun menekkiä, kunhan asiaa osataan hyödyntää oikein. Puutuoteteollisuuden merkitys on tärkeää koko maalle, sillä sahat maksavat 70 prosenttia metsänomistajien puutilistä. Sahateollisuuden tuotannon supistuminen 12 miljoonasta kuutiosta tämän vuoden ennustettuun 7 8 miljoonaan kuutioon merkitsee metsänomistajille ainakin miljoonan euron vähennystä kantorahatuloihin. Kasvuyrityksiä etsitään Ohjelmajohtaja Juha Ojala TEMistä selvitti Metsäalan strategisen ohjelman tilannetta. Kesän aikana valmistui alan kilpailukykyselvitys, jonka perusteella hallitukselle on tehty esitys toimenpiteistä, joihin alan kehittämiseksi pitäisi ryhtyä. Yhtenä osiona pyritään selvittämään, löytyykö alalta kasvuyrityksiä ja luoda alalle yrityskiihdyttämömalli. Puurakentamisen osalta puolestaan perataan julkisen hallinnon normit puurakentamisen osalta, jotta puuraaka-ainetta voidaan hyödyntää rakentamisessa entistä enemmän. Puurakentamisessa mahdollisuuksia Puuteollisuusyrittäjien toimitusjohtaja Tapani Tuohiniemi korosti puurakentamisen antavan paljon mahdollisuuksia. Puurakentamisen lisäämiseksi pitäisi asioihin pystyä vaikuttamaan kaavoituksesta alkaen. Tuohiniemi muistutti, että alan pitäisi hakeutua yhteistyöhön isojen rakentajien kanssa. Pitää olla aidosti tekemisissä niiden kanssa, jotka rakentavat. Eivät he rakenna puusta pelkästä myötätunnosta, tulosta tarvitaan. Myös johtaja Hannu Kasurinen Stora Enso Timberistä nosti esiin suomalaisen puukerrostalojen rakentamisen hankaluuden Suomessa. Yhtiöllä on massiivipuisia elementtejä valmistava tehdas Itävallassa ja seuraava tehdas sijoitetaan sinne, missä on parhaat partnerit arkkitehtisuunnittelusta alkaen. Tuotteiden ja teknologioiden elinkaari ohjaa innovaatioprosessia Soveltavat innovaatiot Liiketoimintamalliinnovaatiot Prosessiinnovaatiot Tuoteinnovaatiot Parannusinnovaatiot Markkinointiinnovaatiot Rakenteelliset innovaatiot Menestyäkseen kokonainen toimiala sekä yritykset sen sisällä tarvitsevat erityyppisiä sekä myös eri kehitysvaiheessa olevia innovaatioita. Prosessinopeutta ja kapasiteettia lisäämällä ei loputtomiin pärjätä. Rivien välistä saattoi kuulla, että tuo tehdas ei ilmeisesti tule sijaitsemaan Suomessa. Kasurinen toi myös valtiovallan merkityksen rakentamisen suuntaamisessa ekotehokkaaseen suuntaan. Esimerkiksi Ranskassa on käsittelyssä lakialoite, jonka mukaan rakennuksessa pitää olla tietty määrä puutavaraa. Tämä on hallitukselta selkeä tahdon ilmaus, korosti Kasurinen. Alan houkuttelevuus ongelma Alan suuri ongelma, nuorten vähäinen hakeutuminen alalle kirvoitti laajaa keskustelua. Tuohiniemi kertoi, että alalle ollaan hakemassa toimintamallia, jossa puuseppätasolta voidaan edetä väitöskirjatasolle asti. Myös kansainvälistymiseen tarvitaan muiden korkeakoulujen kanssa toimivaa yhteistyötä. Opetusneuvos Jouni Suoheimo Opetushallituksesta toi esiin, että erityisesti amktasolle puualan hakijoita on ollut niin vähän, että ilmeisesti kuudesta oppilaitoksesta kolme joudutaan lakkauttamaan. Alan ongelma on edelleen nuorten tietämättömyys alasta: puualan ammattilainen on joko metsuri moottorisahan kanssa tai lippalakkipäinen vasaraa heilutteleva timpuri. Ei taida olla ihme, että ala ei vedä. Me teemme tulevaisuuden Johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä kyseli kuulijoilta haluavatko he olla tulevaisuuden näkijöitä vai tekijöitä. Aika moni halusi olla näkijä, mutta Säilä korosti, ettei ole olemassa totuutta, jonne pitää löytää tie. Tulevaisuus syntyy siitä, mitä päätöksiä me teemme ja jätämme tekemättä. Kannattamattomuuteen totuttu Wersowood Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopra kysyi kuulijoilta, onko ala liian tottunut alhaiseen kannattavuuteen. Hänen mukaansa muiden rakennusmateriaalien toimittajat pystyvät paremmin dynaamisesti seuraamaan markkinoita ja tuotanto supistuu ja laajenee kysynnän mukaan. Tulevaisuudessa pitäisi Kopran mukaan satsata enemmän laadullisiin kuin määrällisiin asioihin, näin vältyttäisiin paremmin jyrkistä tuotannonvaihteluista. Luottamusta lisää Konevalmistajia edustanut Jartek Oy:n toimitusjohtaja Heikki Sonninen toivoi vahvempaa luottamusta ostajien ja laitetoimittajien välille. Nykymarkkinoilla ei pärjätä bulkkituotannon koneilla. Ongelmana on että ostajat eivät kerro, tiedon vuotamisen pelossa, meille laitetoimittajille, mitä he tekevät viiden vuoden kuluttua.. Tuotekehitys on hidas prosessi ja meidän suomalaisten pitäisikin pystyä hyödyntämään vahvaa luottamusta, jotta voisimme kehittää laitteita tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Metsän uusi aika Sahayrittäjien syyskuissa seminaarissa paneuduttiin energiantuotantoon. Kehittämisasiantuntija Ilkka Pirhonen Joensuun Yliopistosta esitteli tehtyä selvitystä uusista yritysten yhteistyömahdollisuuksista puutuoteteollisuuden ja energian tuotannon välillä. Lupaavimpana pidettiin yhdistettyä sähkön ja lämmön (CHP) tuotantoa. Seuraavaksi nousi pelletin valmistus, kolmanneksi liikennepolttoaineet. Yhteistä raakaainehankintaa kehitettävä Selvityksen mukaan puutuoteteollisuuden ja energiatuotannon kannattaisi kehittää yhteistä raaka-aineen ja tuotannon integrointia. Kyseeseen voisi tulla yhteinen omistus raaka-aineen hankintayhtiöissä metsäkoneyrittäjien kanssa. Yritysryhmä voisi tarjota metsänomistajille samanlaista hankintapakettia kuin suuret metsäyhtiöt. Hankintayhteistyö vähentäisi puualan riippuvuutta massateollisuuden kuitupuu- ja sivutuotekysynnästä. Puu-energialaaksoja Selvitys suosittaa perustamaan integraatteja, jois- sa toistensa välittömässä läheisyydessä toimisivat ainakin saha, CHPlaitos sekä pellettitehdas. Tuotantoyksiköt voisivat olla omia itsenäisiä yrityksiä tai ristiin omistettuja kumppanuusyrityksiä, emoyhtiön osia tms. Mukaan voisi toiminnan kehittyessä liittyä rakennuspuusepänteollisuutta komponenttivalmistuksesta aina lopputuotteisiin asti. Sopimustekniikka hallittava Seminaarissa esiteltiin myös sahayrittäjien käytännön kokemuksia energiayhteistyöstä. Yhteenvetona todettiin, että sahayrittäjä pystyy saamaan esim. haketoimituksilla tuloja kiinteiden kulujen kattamiseen. Oleellisen tärkeää on miettiä sopimustekniikat, vakuutukset ym., jotta yrittäjälle ei pääse syntymään pahoja yllätyksiä. Sopimuksessa voidaan edellyttää esimerkiksi tiettyä määrää energiaa hakekuutiolta. Jos hake on märkää, ei tavoite kenties täyty ja yrittäjään kohdistuu mahdollisesti sanktioita. mls- Kustantaja Puu & Tekniikka Oy Muuttolinnunreitti 23 A Espoo Toimitus Faktapro Oy PL 4, Espoo puh. (09) fax (09) Päätoimittaja Kimmo Janas puh Toimituspäällikkö puh Ilmoitusmarkkinointi Sana-Saku Oy Muuttolinnunreitti 23 A Espoo puh. (09) Taitto Adverbi Oy Itäportti 4 B, Espoo puh. (09) Maksuton! Tilaa veloituksetta! Tilaukset / osoitteenmuutokset / tilausten lopetukset: Pyydämme sinua ystävällisesti tekemään sinulle veloituksettoman lehden tilausta koskevat muutokset sivuillamme ja valitse vasemmalla olevasta valikosta oikea vaihtoehto. Näin tiedot päivittyvät viiveettä ja oikein! Paino Allatum Oy Mikkolantie 24, Pori Ilmoitusten peruuttaminen ja reklamaatiot Ilmoitus on peruttava viikkoa ennen lehden ilmestymistä. Reklamaatiot viikon kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisena. Ilmoitusaineistot Suositeltavin tiedostomuoto on Adobe Acrobatilla tehty painokelpoinen pdf-tiedosto, johon kaikki tarvittavat fontit, kuvat ja grafiikka on sisällytetty. Aineiston värierottelu on tehtävä oikealla ICC-profiililla. Lisätiedot ja aineisto-ohjeet Levikki: Yli kpl, yli eri toimipaikkaan kattaen koko puutuoteteollisuuden: sahat, talo- ja levyteollisuuden, rakennuspuusepänteollisuuden, kaluste- ja huonekaluteollisuuden ym. pienvalmistajat, arkkitehtitoimistot ja sisustussuunnittelijat, oppilaitokset sekä teknisen työn opettajat ym. alasta kiinnostuneet. Muut käytettävät ohjelmat: Freehand, InDesign, Photoshop, Adobe Illustrator. Värit määritellään prosessiväreinä (CMYK). Kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina tiff- tai eps -muodossa. Fontit Adoben PostScript-fontteja. Mikäli käytetään muita kirjasimia, tekstit täytyy vektoroida tai liittää tarvittavat fontit mukaan. Aineiston toimitus: Sähköpostilla: CD tai DVD: Puu & Tekniikka -lehti, PL 4, Espoo

3 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 3 P ä ä k i r j o i t u s Kyllä se päivä valkenee... Kimmo Janas Päätoimittaja Yleismedialla on mielenkiintoinen taipumus kehitellä tarpeeksi masentavien uutisten puutteessa elämää suurempia otsikoita vaikkapa yksittäisen autokaupan edustajan naismausta tai siitä, kuka on sponsoroinut kenenkin syntymäpäiväjuhlia... Joku voi tietenkin tulkita tämänkin toteamuksen pelkkänä päätoimittajan katkeruutena, koska puutuotealalla ei löydy vastaavia aiheita revitellä otsikoita. Mutta nyt kun jo monesta lähteestä on alkanut tihkua positiivisia uutisia tulevaisuuden näkymistä, toivoisi koko ilmapiirin puutuotealalla kohentuvan. Tässäkin lehdessä raportoitavat Puu & Bioenergia- sekä Habitare -messut olivat edellisvuosia vaisumpia, mutta eivät sentään kuolleita. Toimintansa kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät kiertävät edelleen messuja haistelemassa uusia tuulia ja miettimässä uusia ratkaisuja oman kilpailukykynsä parantamiseksi. Paikalleen ei ole jääty. Messukävijämäärissä oli toki havaittavissa pienenemistä, mutta varmasti osa poisjääneistä ammattilaisista painoi verstaallaan sorvi punaisena tuotteita asiakkailleen. Itsesäälissä piehtaroivilla lamauutisilla ei koskaan nousta taantuman suosta. Amerikkalaiset talousanalyytikot ennustavat jo ripeääkin talouskasvua. Samaan aikaan Sampo Pankki arvioi, että maamme talous on kääntynyt jo lievään nousuun. Eli pohjakosketus on saavutettu ja edessä on vain yksi tie ylöspäin. Tuskin edessä on päätähuimaavaa, rakettimaista rykäystä, mutta nousua kuitenkin, mitä ei suinkaan sovi vähätellä. Uudisrakentamisen takkuillessa suurin toivo puutuoteteollisuudessa on asetettu korjausrakentamiseen. Ikkuna- ja ovipuolella lienee tällä hetkellä varsin vilkasta ja kalusteteollisuuskin seurannee pienellä viiveellä. Reutersin tietojen mukaan Venäjän hallitus olisi halukas ostamaan kirsikkapuisen vuoteen, jonka päädyn toivotaan olevan päällystetty kullalla. Nähtäväksi jää, löytyykö suomalaisen huonekaluviennin piriste jälleen kerran aivan naapurista... *** Vaikka Puu & Tekniikka on ilmestynyt nykyoloisena jo kohta kolme vuotta, vieläkin puualan ammattilaiset kyselevät tavatessamme lehden tilaushinnan suuruutta yms. Tuon viereisen sivun alareunassa on kerrottu kaikki tilaamiseen tarvittava tieto, mutta otetaan se vielä kertaalleen tässäkin esille. Eli halukas voi tilata lehden nettisivumme (www.puutekniikka.fi) kautta, ja me puolestaan lupaamme, ettei posti tuo tullessaan suinkaan tilauslaskua, vaan noin kolmen viikon välein mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa. Puu & Tekniikka on todellakin veloitukseton kaikille tilaajillemme. Joten jos katselet kateellisena työpaikallasi, kuinka työnjohtaja lueskelee uusinta lehteämme, ja sinä saat tyytyä lehtikierron mukanaan tuomaan kuukauden vanhaan tuotteeseen, käy toki netissä ja tilaa itsellesi oma lehti, vaikka suoraan sinne kotisohvalla luettavaksi! Tiesitkö? että lukijatutkimuksemme* mukaan 59 % lukijoistamme on hakenut lisätietoja ja 25 % tehnyt hankintoja Puu&Tekniikassa olleen ilmoituksen perusteella lukijoistamme on asiantuntijatehtävissä 31 %, johtavassa asemassa 27 %, yrittäjiä 18 %, esimiestehtävissä 12 % Puu&Tekniikan levikki on yli kolminkertainen muihin puualan lehtiin verrattuna * lukijatutkimus 2008, Focus Master Oy Vuoden 2009 ilmestymisaikataulu Nro Aineistot Ilmestyy Teema + jakelu Teollinen muotoilu ja uudet materiaalit puutuoteteollisuudessa, Puusta rakentaminen, erikoisjakelu rakennusalalle Sahateollisuus, materiaalinkäsittely, työturvallisuus. Soita, , Vedä myyntisi nousuun!

4 4 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Pitkistä kertopuuelementeistä tehty paviljonki antaa kuvan siitä, millaisia rakennuksia uudella menetelmällä voidaan valmistaa. Sattumien summan takana on Määrätietoinen kehitystyö Tuotannon hiljeneminen ja koneiden käyttöasteen lasku voi olla myös mahdollisuus uuden luomiseen. Teollisuuden alihankkija voi muutamassa kuukaudessa kehittää täysin uuden malliston ja esitellä sen Milanon huonekalumessuilla. Aivan näin yksinkertaista ei asia tietenkään Punkaharjun Puutaito Oy:ssä ollut. Tuotteiden valmistusteknologian kehittämiseen on vaadittu vuosien työ. Sen pohjalta oli hyvä rakentaa kokonaan uusi brändi. Alussa oli kolme miestä Punkaharjun Puutaito vietti viime kesänä 20-vuotis- juhlaansa. Alun kolmen hengen verstas on muuttunut 25 henkilöä työllistäväksi tehdaslaitokseksi cnc-koneineen. Yritys valmistaa edelleen paperi- ja kartonkitehtaiden pakkausmateriaaleja. Reilut kymmenen vuotta sitten mukaan tuli Finnforestin levytuotteiden jatkojalostaminen, aluksi alkeellisin menetelmin, sitten hankittiin ensimmäinen cnc-kone, muutama vuosi sitten toinen. Sattumien summaa Kertopuu- ja vaneritehtaan läheisyys ja saadut kokemukset cnc-työstöistä vaikuttivat siihen, että tuotantojohtaja Tero Tirronen kiinnostui tutkimaan erityisesti kertopuun mahdollisuuksia muuhunkin kuin rakennusten sisään piilotettuihin palkkeihin. Sattumien summana asiaa esiteltiin Jukka Rissaselle, jolla on muotoilijan ja liikkeenjohdon koulutus sekä arkkitehti Jukka Lommille. He innostuivat asiasta ja näkivät teknologiassa mahdollisuudet laajempaankin hyödyntämiseen huonekalumuotoilussa, selvittää Tero Tirronen viime vuoden tapahtumia. Kesällä 2008 aloitettujen kokeilujen kautta selvisi, että kertopuun lujuus- ja työstettävyys mahdollistavat monimuotoisten tuolien ja tasojen valmistamisen. Uudessa menetelmässä yhdistyvät työstöteknologia ja ainevahvuuden muuttuminen. Näin huonekaluihin saadaan tarvittaessa jousto-ominaisuuksia, mutta myös riittävä kestävyys. Lisäksi kehitysprojektissa on ollut tiivisti mukana Isku Oy.stä itsenäiseksi muuotoilijaksi jäänyt tuotekehitysjohtaja Raimo Räsänen. Tuolloin elettiin viime syksyä ja taloustilanteen muutoksen myötä cnc-koneet kävivät vajaalla kapasiteetilla Punkaharjun Puutaidossakin. Tämä puolestaan mahdollisti pieneen ja joustavaan organisaatioon yhdistettynä sen, että parhaimmillaan tuotekuvista oli jo seuraavana päivänä tehty prototyyppi, jota päästiin jatkokehittämään. Osaamisen rajat Koko uusien tuotteiden projekti tuotesuunnitteluineen ja kansainvälistymisineen on ollut Puutaidolle täysin uutta. Me hallitsemme tuotantoteknologian, mutta suunnittelu ja muotoilu, messuesiintymiset ja kaikki mikä liittyy tuotteisiin että ne ovat oikeanlaisia, oikeassa paikassa oikeaan aikaan esitettynä tämä kaikki on meille täysin uutta. Siksi meillä on Jukka Rissanen kehitysjohtajana ja Jukka Lommi suunnittelujohtajana, selvittää toimitusjohtaja Janne Tirronen työnjakoa. Tuotantoteknologiaa on Puutaidossa edelleen kehitetty huonekalujen vaatimaan suuntaan. Cnc-koneilla saadaan perustyöstöä, mutta tuotteiden hiontaan on Puupalkinto 2009 Tämän vuoden Puupalkinnon sai arkkitehti Seppo Häklin suunnittelema Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointi- keskus. Lisäksi palkintolautakunta jakoi tunnustuspalkinnon Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen Wood Programille. Tämän vuosituhannen keinoin toteutetun voittajan esikuvana on 1820-luvulla rakennettu Antin talo suojaisine pihapiireineen. Seppo Häklin mukaan aikoinaan saatu toimeksianto kuvaa hyvin rakennusta: tehtävänä oli toteuttaa moderni puurakennus, joka kestää aikaa ja säätä. Niinpä rakennuksen räystäät ovat reilut, käytetty puu on vähintään 5 senttiä paksua, paneloinnissa sydänpuu on aina ulospäin, paneloinnissa ei ole jatkoksia jne. Rakennusta ei ole pintakäsitelty, vaan sen annetaan harmaantua luonnollisesti. Ainoastaan sisätiloissa on pintakäsittelyä pintojen kestävyyden ja puhdistettavuuden vuoksi. Vaikka rakennus on tehty perinteitä kunnioittaen, on sen arkkitehtuuri modernia ja paikalla rakennettu pilaripalkki järjestelmällä toteutettu rakennus olisi voitu esivalmistaa tehtaassa. Rakennustekninen oivallus on massiivipuisten kaksoispilareiden rakenne: sisempi vapaasti seisova pilari kannattaa kattoa ja ulompi seinälinjaan sijoittuva pilari jatkuu yläikkunanauhaan, jolloin pilareiden välinen tila on hyödynnettävissä tekniikalle. Projektin pitkä, kahdentoista vuoden toteutusaika näkyy lopputuloksesta; suunnitteluun ja rakentamiseen on aikaa. Wood Programille tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinnon saanut professori Pekka Heikkisen johtama Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen Wood Program koulutusohjelma on tehnyt pitkäjänteistä työtä innovatiivisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan puuarkkitehtuurin puolesta jo viidentoista vuoden ajan. Program on suunnitellut ja rakentanut toimintansa aikana yli 20 puurakennusta. Viimeisin Wood Programprojekti on rakenteilla oleva Luukku-talo, joka osallistuu energiatehokkaan rakentamisen Solar Decathlon Europe kilpailuun 2010.

5 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 5 Kehitetty teknologia mahdollistaa erilaiset ainevahvuudet tuotteen eri kohdissa. Näin saadaan tarvittava lujuus, mutta myös joustoa. Oslon uusi oopperatalo 1 Janne Tirronen yrityksessä kehitetty omat menetelmät. Valmistusteknologiaan liittyen yrityksessä on vireillä patentit sekä huonekalu- että rakennuskomponenttipuolelle. Brändi rakentuu Liiketoimintasuunnitelmaa ryhdyttiin työstämään TE-keskuksen rahoituksella loppuvuodesta. Puutaidon teknologiaosaamista ei ole tarvinnut muuttaa, sillä tuotteet on suunniteltu tavallaan komponenttipohjalta, koska käytössä on vain yksi materiaali, kertopuu. Tuotteet tehdään yhdestä kappaleesta ja se antaa suunnittelijalle vapaat kädet muodon suhteen. Halusimme perustaa uuden brändin Punkaharju-kytköskellä, sillä Punkaharju tunnetaan ja siihen liittyy positiivisia mielikuvia. Punkaharjun Puutaito Oy on keskittynyt sopimusvalmistukseen ja siihen organisaatioon ja yrityskulttuuriin oli vaikea tuoda brändiajattelua vaadittavine kansainvälistymisineen. Näistä syistä perustettiin helmikuussa tytäryhtiö Punkalive Oy, joka suunnittelee ja markkinoi huonekalut sekä rakennuspuolen komponentit, taustoittaa Jukka Rissanen. Tuotelanseeraus Viime vuoden lopussa selvisi, että Milanon messuilla on peruutusten vuoksi tilaa ja yrityksessä päätettiin osallistua huhtikuussa pidettävään huonekalumuotoilun huipputapahtumaan. TE-keskus oli mukana rahoittamassa osallistumista. Pitkiä päiviä tekemällä mallisto valmistui ja oli esillä Zona Tortonassa, jossa vierailijoita oli Koko osastomme oli tehty kertopuusta ja huonekalumme saivat innostuneen vastaanoton. Inhabitat.com listasi meidät etusivullaan kahdeksan parhaan joukkoon Zona Tortonassa, kertoo Janne Tirronen tyytyväisenä. Kotimaan lanseeraus aloitettiin Retretissä, jossa Punkaliven Jukka Rissanen huonekalut olivat esillä arkkitehti Jukka Lommin suunnittelemassa kertopuusta valmistetussa paviljongissa. Sen avulla esitellään kehitetyn teknologian tuomia mahdollisuuksia rakentamisessa. Sama paviljonki huonekaluineen oli syyskuun ajan esillä Helsingissä Design-museon edessä. Tammikuussa on vuorossa Kölnin huonekalumessut. Rakennuspuoli tulossa Muotokielen siirtyminen huonekaluista rakennuskomponentteihin oli luonnollinen vaihe. Onhan Punkaharjun Puutaito työstänyt Finnforestin kertopuuta jo vuosia. Suurimmat työstetyt rakennuskomponentit on tehty 13,5 pitkästä ja 3 metriä leveästä kappaleesta. Olemme käyneet yhteistyökeskusteluja Finnforestin kanssa ja olemmekin nyt hyvässä kehitysvaiheessa, kertoo Jukka Rissanen. Markkinatutkimus Retretissä esillä olo hyödynnettiin kyselemällä kävijöiltä mielipiteitä tuotteista, hinnasta, markkinointikanavista jne. Tutkimusta on jatkettu Helsingissä syyskuussa. Saimme Retretistä noin 4000 vastausta ja niiden perusteella olemme pystyneet peilaamaan ajatuksiamme kuluttajien mieltymyksiin. Näin saamme faktaa jatkokehitystä varten. Esillä olleista tuotteista kolme nousi ylitse muiden, se auttaa meitä suuntaamaan tuotekehitystä ja markkinointia. Olemme tehneet vastaavanlaisen kyselyn myös Kauko- ja Lähi-Idässä ja sieltä saadut vastaukset puolestaan kertovat erilaisesta tuotemieltymyksestä. Selvitysten avulla pystymme jäsentämään markkinoita ja kohderyhmiä ja sen jälkeen työstämään tehokkaasti toimintaamme, selvittää Jukka Rissanen. Oslon uuden oopperatalon sisustamissa yli 6000 neliötä päällystettiin umpitammella. Oopperan puisista sisustustöistä käydyn kansainvälisen kilpailun voitti norjalainen Bosvikn AS. Ooperan sisustaminen alkoi 2006 ja se valmistui viime vuoden huhtikuussa. Bosvikin urakkaan kuuluivat kaikki puiset, myös mdf:llä toteutetut, sisustustyöt lattioita lukuun ottamatta. Haastava kohde Oopperatalon muodot ovat hyvin haasteelliset sisustamiselle, rakenteissa on mm Seinä- ja kattopinnoissa käytettävine rimojen muodot ja pituudet vaihtelevat. 2. Pääsaliin mahtuu 1400 henkilöä. Kaikissa salin muodoissa on otettu huomioon akustiikka. 3. ja 4. Tammirimoilla päällystettyä seinää ja kattoa. 5. Päänäyttämön parven etuseinä cnc-työstön jälkeen. 6. Parven etuseinäelementit asennusvaiheessa. Elementtien välissä on 10 mm:n liikuntasauma. erisäteisiä kaltevia seinäpintoja. Sisustusratkaisuissa on käytetty paljon erimuotoisia tammirimoja, joilla päällystetty mm. nousevien käytävien seiniä ja kattoja. Rimat ovat 45 mm paksuja ja cm pitkiä ja ne on kiinnitetty joustavaan alustaan. Rimaseiniä talossa on yli 1100 neliötä ja kattojakin yli 300 neliötä. Katto on tehty elementeistä, joita on helppo irrottaa sähköym. huoltotoimenpiteiden ajaksi. Kolmea eri tammea Sisustamiseen on käytetty kolmenlaista tammea: ukrainalaista, amerikkalaista valkotammea ja eteläsaksalaista tammea. Laatuvaatimukset olivat kovia: 6 mm. oksattomuutta vaadittiin moneen kohteeseen henkilöä vetävän pääsalin kaikki puupinnat öljyttiin akustiikan vuoksi. Näin huokoiseen puun pintaan ei muodostu kalvoa, mitä tapahtuisi lakattaessa tai maalattaessa. Akustiikka on otettu huomioon myös pintojen muodoissa, jotka aiheuttivat omat haasteensa sisustamiseen. Pienen esityssalin, johon siihenkin mahtuu 800 katsojaa, seinät ja rakenteet ovat korkeakiiltoista mdf:ää. Kiiltoaste on 90 ja sen saavuttaminen osoittautui haasteellisimmaksi vaiheeksi koko sisustusprojektissa, kertoo Bosvikin toimitusjohtaja Henrik Kjoge. Maalikerroksia on kuusi ja niiden päällä on lakkaus. Tumma väri on saatu upottamalla elementti viikoksi-kahdeksi ammoniakkiin. Tammen tanniinit reagoivat ammoniakin kanssa ja puun väri muuttuu tumman ruskeaksi. 7. Tarjoilutiski on pisin koskaan corianista toimitettu pöytä. Pituutta on 11 metriä. Takaseinä verhoiltiin ovi- ym. asennusten jälkeen. Näin puukuvio jatkuu ovesta sen yläpuolella. viiluarkit, laminaatit, kaluste- ja sisustuslevyt Hollolan viilu ja laminaatti Oy Puh. (03) Fax (03) Tiiriskankaankuja 4, Hollola

6 6 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Ammattitaidon MM-kisat Anssi Nikku pärjäsi hienosti syyskuun alussa Galgaryssa Kanadassa pidetyissä WorldSkills kilpailussa. Kuudes sija oli huonekalupuusepän lajissa kaikkien aikojen paras suomalaissijoitus ammattitaidon MM-kilpailuissa. 21-vuotias Anssi Nikku oli ennen MM-kisoja napsinut Taitajakisojen SM:n ja peräti kaksi alan Pohjoismaiden mestaruutta. Vähän harmittaa, ettei mitalia tullut, mutta tyytyväinen olen siitä, että alkuperäiset tavoitteet kaikki täyttyivät. Ruotsi jäi taakse ja saamani pisteet 520 on uusi suomalaisten piste-ennätys. Aiempi oli 504. Taiwanilainen voittaja sai kisassa 540 pistettä. Menetin pari mittapistettä enkä ehtinyt saada valmiiksi kaapin vetimeksi tarkoitettua vaahteranlehteä. Kaappini arvioitiin kuitenkin keskeneräisistä parhaaksi, kertoo Anssi. Valmentautumista tarvitaan Anssi Nikku aloitti ammattikoulun Imatralla vuonna 2004 SM-voiton jälkeen heräsi halu nähdä, mihin taidot riittävät. Pari vuotta sitten MM-kisat pidettiin Japanissa, jonne hän matkasi omalla kustannuksellaan seuraamaan kisoja. Totesin tuolloin, että jos kahden vuoden kuluttua haluan pärjätä, pitää armeijaa siirtää. Niinpä siirryin oppisopimuskoulutukseen, jossa viime vuoden lopulle asti olin töissä puolet ajasta, puolet ammattikoulussa Imatralla harjoittelemassa kilpailutöitä. Viime vuoden lopulla siirryin Lahteen Koulutuskeskus Salpauksen WorldSkills valmennusyksikköön, jossa samalla saan ammattitutkinnon, joka onkin pian valmis, selvittää Anssi Nikku viime vuosien valmentautumista kisoihin. Lähitulevaisuus on Anssilla vielä hieman avoinna. Armeijaan meno on edessä ja ennen kisoja mielessä oli oman yrityksen perustaminen. Nyt lisäpohdintaa aiheuttaa työhaastattelumahdollisuus englantilaiseen huonekalupuusepän yritykseen. Keski-Euroopassa kisälliperinne WorldSkillsin työtehtävät soveltuvat hyvin keskieurooppalaiseen kisälliperinteeseen. WorldSkills WorldSkills-järjestön tavoitteena on edistää yhteistyössä jäsenmaiden kanssa maailmanlaajuista tietoisuutta ammatillisen huippuosaamisen merkityksestä. Järjestön tärkein toimintamuoto ovat joka toinen vuosi järjestettävät WorldSkills -ammattitaidon MM-kilpailut. Järjestössä on jäsenmaita tällä hetkellä 51. Seuraavat järjestöön liittyvä maat tulevat ilmeisesti olemaan Itä-Euroopan maita sekä Kiina, jonka kanssa jäsenyysneuvottelut ovat pitkällä. Suomi liittyi WorldSkills -järjestön jäseneksi vuonna Seuraavat WorldSkillskilpailut järjestetään Lontoossa lokakuussa vuonna Anssi Nikku ja kilpailutyönä valmistuva kaappi. Sekä huonekalupuusepän että sisustuspuusepän kilpailutöissä on huomattavan paljon käsityötä. Suomalaisessa koulutuksessa ei opeteta esim. lohenpyrstöliitosta, joten se täytyy kilpailijoiden opetella erikseen. Sorvarit kesäleirillä Järjestyksessään 16. valtakunnallinen puunsorvaajien kesäleiri pidettiin Ilmajoki-opistolla. Osallistujia oli eri puolilta Suomea yhteensä 18, joista puolet peruskurssilla, puolet jatkokurssilla Kurssin vetäjänä toimi kurikkalainen teknisen työn opettaja Timo Palomäki. Neljä opettajaa, jotka aikaisemmin ovat osallistuneet leireille oppilaina, ohjasivat osallistujia sorvauksen saloihin. Viikon mittaisella kurssilla tehtiin tänä vuonna lähinnä miniatyyrisorvauksia, kuten sormuksia, rannerenkaita ja ministetsoneita. Osa tekijöistä toi oman sorvinsa mukanaan. Tänä vuonna oppilaat tekivät aiempaa enemmän omia töitään, sillä kurssilla ei ollut ulkomaista nimekästä sorvaria, jonka näytösten katseluun olisi kulunut aikaa. Näin perustekniikan ja talttojen käyttöä ehdittiin opetella hyvin kädestä pitäen. Osallistujat pitivät kurssia mielenkiintoisena, ja vanhat konkarit sanovat joka kerta oppivansa jotain uutta. Ensi kesänä leiri järjestetään Rovaniemellä kansalaisopiston tiloissa. Asiasta tiedottaa sivuillaan Suomen Puunsorvaajat ja Puuseppämestarit. Hannu Lehtimäki Kuvat vasemmalta oikealle: Turkulainen Mikko Kanervamäki poraa reikää sormukseen. Artesaaniopiskelija Anne- Sofie Hjerp sorvaamassa hunajalusikkaa. Arno Pelto keskittyy rannerenkaan irrotukseen. Kilpailutyöt edellyttävät hyvin paljon käden taitoja, mm. lohenpyrstön tekemisen hallintaa, mitä suomalaiseen puusepän perusopetukseen ei edes kuulu, selvittää Koulutuskeskus Salpauksen puualan opetuksen lehtori Marko Varjos. Varjos osallistui kisoihin eksperttinä, lajituomarina. Kunkin maan nuoren kilpailijan mukana kisoihin osallistuu myös lajituomari, jotka yhdessä arvioivat kilpailun. He myös sopivat kilpailutyöstä. Se on julkinen ja kilpailijat voivat harjoitella työtä kuukauden ajan enne kisaa. Haasteellisuuden lisäämiseksi työtä kuitenkin muutetaan 30 prosenttia juuri ennen kilpailua, myös tästä lajituomarit sopivat. Sisustuspuusepäntöistä kisaamassa oli Harri Vilokkinen, joka sijoittui 15. Sisustuspuusepän kilpailutöissä korostuu suomalaisen ja keskieurooppalaisen perinteen ero. Kilpailun sisustuspuusepän- töissä on vielä enemmän käsityötä kuin huonekaluvalmistuksessa. Esimerkiksi ikkunan karmi-pokasysteemin liitokset ja kaarevat osat tehdään kaikki käsin. Suomessa ne tehdään normaalisti cnc-työstönä, selvittää Varjos eroja. Suomessa perustutkinnossa ei erotella huonekalu- ja sisustuspuuseppää, muualla Euroopassa ne ovat erillisiä ammattikuntia. Suomi hyvällä tasolla Marko Varjos on hyvin tyytyväinen suomalaisten nuorten huonekalupuuseppien tämänhetkiseen kilpailutasoon. Olemme saavuttaneet Pohjoismaat ja nyt keskieurooppalaisten tavoittaminen on seuraavana vuorossa. Siellä taso on perinteisesti ollut korkea, tänä vuonna Saksa ja Itävalta jäivät poikkeuksellisesti taaksemme. Edellä olivat mm. Italian ja Ranskan joukkueet. Siirtovoimaa

7 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 7 Kuvat: Kari Kuhmonen Näyttelyn on koonnut ranskalaisen tutkimuslaitoksen FCBA:n yksikkö Innovatique. Mikkeliin näyttelyn toivat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Miktech Oy. Näyttelyn rakentamisessakin oli innovoitu: esillä olevat tuotteet olivat keksintöjen metsässä, sillä ne oli asetettu metallisten tankojen päähän, joten näyttelyesineitä pääsi katselemaan ja myös hypistelemään. Tutkimusjohtaja Kari Kuhmonen Mikkelin ammattikorkeakoulusta kertoo, että näyttelyn pääteema liittyy innovatiivisuuden lisäksi ympäristöturvallisuuteen ja kierrätettävyyteen. Näyttelyssä on suomalaisille tuttuja innovaatioita erityisesti puun modifioinnin osalta, esimerkkinä mm. lämpöpuu. Puristepuusta esillä on mm. ruotsalainen ratkaisu, jossa sivutuotteena syntyy massiivirakenteista taivutettavaa puuta. Myös norjalaisten kehittämä furfulointi-menetelmä on mukana. Keksintöjen metsä Growing materials -näyttely Mikkelin ammattikorkeakoululla esitteli elo-syyskuussa yli 150 innovatiivista puu- ja luonnonkuitumateriaalia ja niiden käyttösovellusta. Puun furfulointi kehitettiin USA:ssa 1970-luvulla. Kehittämistyötä on jatkettu mm. Norjassa, tuotteen kauppanimi on nykyisin Kebony. Puun furfulointi parantaa puumateriaalin lahonja hyönteisten kestävyyttä sekä vähentää puun elämistä. Saatavat ominaisuudet ovat siis samantyyppisiä kuin lämpökäsittelyssä. Monimutkainen tekniikka ja vaadittavat erikoislaitteet nostavat tuotteiden hintaa. Puun kitkahitsaus Mielenkiintoinen on myös uusi tapa kiinnittää puukappaleet toisiinsa kitkahitsauksella hyödyntäen puun omaa rakenusainetta, ligniiniä. Kitkahitsaus on periaatteessa nopeaa ja yksinkertaista, mutta tuotteen kaupallistaminen ei ehkä ole kovin helppoa, sillä puun oksat, pihkataskut ym. epätasaisuudet antanevat kehitystyöhön riittävästi haastetta. Leno-palkki Esillä oli myös useita puurakenteita, mm. Finnforestin kehittämä Leno palkki. Leno on kuusihöylätavarasta valmistettu on kantava ristiinliimattu massiivipuurakenne. Dekoratiiviset ratkaisut Puun käyttö dekoratiivisissa levyratkaisuissa antaa muotoilijoille ja suunnittelijoille paljon mahdollisuuksia. Erilaiset läpivärjätyt viilut, puun yhdistäminen muihin materiaaleihin, esim. alumiiniin tai läpinäkyvään muoviin antaa puulle uusia ulottuvuuksia. Puu taipuu moneksi Puupohjaiset tekstiilit olivat näyttelyssä myös esillä. Ohut ja joustava materiaali kestää hyvin taivuttamista ja siitä on tehty esim. lompakkoja. Pinta on nahkamaista puuta, jossa ohut puuviilu on neulottu, ei liimattu nahan päälle. Esillä oli myös tuoli, jossa pehmusteen päälle oli liimattu taipuisa ja pehmeä puumateriaali. Italialainen yritys valmistaa puupohjaista viilumateriaalia huonekaluihin, sisustamiseen, autoihin, muotituotteisiin ja korkealaatuisiin pakkauksiin. Ohuet puuviilut ovat liimattavissa tai ommeltavissa muihin materiaaleihin. Puun hitsaaminen on sveitsiläis-ranskalainen innovaatiopalkintoja voittanut puun liitosratkaisu, jossa puukappaleita voidaan liittää toisiinsa kitkan synnyttämän korkean lämmön avulla ilman liimaa. Ruotsalainen puristepuun valmistus perustuu metalliteollisuudessa yleisesti käytettyyn puristinratkaisuun. Menetelmä lisää puun kovuutta noin kaksinkertaiseksi ja parantaa mekaanisia ominaisuuksia prosenttia, ilman halkeilua. Tuotteita voidaan myös kyllästää tai värjätä. Suomalainen WoodLoop valmistaa ja esittelee haavasta vesisuihkun avulla valmistettuja tekstiilimäisiä dekoratiivisia seinä- tai koristeratkaisuja. Tuotteilla on myös hyvä ääntä eristävä vaikutus. Myy käytetyt koneesi! Ilmoita Puu&Tekniikassa, tavoitat ostajat! Soita /

8 8 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Kalle Rankka on kehitellyt Urjalan Keinukalusteelle uutta keinutuolimuotoilua, Kide Sydän nimisen saunan olivat loihtineet Teija Losoi, Ilari Pirttilahti ja Anne Varsamäki. Tilojen kudelma nimisellä ehdotuksellaan osallistuivat suunnittelukilpailuun Merja Erkkilä, Emma Johansson ja Tiina Komulainen. Merita Soini ja Tapio Anttila ovat suunnitelleet Palikka-rahin Lahden puistoista kerättyjen puiden ns. roskapaloista. Hannu Kähösen Orange Box koostuu kahdesta puisesta hedelmälaatikosta. Designia ja ekohenkisyyttä Jo viime kerralla nousi Habitaressa muotoilu varsin näyttävästi esiin. Samaa linjaa jatkettiin tänäkin vuonna, jaossa oli toinen toistaan mielenkiintoisempia design-palkintoja ja oheisnäyttelyitä. Suomen Messujen ja Designmuseon yhteistyössä perustama Habitare-kokoelma sai ensiesittelynsä messuilla. Tarkoitus on kartoittaa kokoelman avulla muotoilun muutosta ja kehitystä vuosien aikana. Vaikka messuosastoilla näkikin korkealuokkaista muotoilua, oli messujen ehdoton Japanilaista bambua. Magaru Take Create Hagi Co Japani. valopilkku Lasigalleriassa järjestetty EcoDesign -erikoisnäyttely, johon professori Yrjö Kukkapuro oli koonnut yli 80 suunnittelijalta 16 eri maasta uniikkeja ekologisia istuimia. Lopputulos oli varsin ajankohtainen ja ajatuksia herättävä. Lasigalleriassa saattoi todeta, että hyvältä huonekalusuunnittelulta voidaan odottaa ergonomian ja estetiikan lisäksi myös ekologisten näkökulmien huomioimista. Kimmo Janas HABITARE Helsingin Messukeskuksessa syyskuun alussa järjestettyihin Habitare 09 huonekalu-, sisustus- ja designmessuihin tutustui viiden päivän aikana runsaat messuvierasta. 91 % TNS Gallupin tekemään kävijätutkimukseen vastanneista ilmoitti olleensa tyytyväinen messuantiin ja 78 % kertoi löytäneensä messuilta uuden, kiinnostavan tuotteen. Simo Heikkilän Tupa-tuoli valmistetaan Fiskarsissa paikallisesta haavasta ja romuraudasta paikallisin työmenetelmin. Nikarin todellinen puupöytä. Julkiskalusteet Habitaressa Habitare-näyttely purjehti samanaikaisesti sisustamisbuumin harjalla ja taloudellisen laskusuhdanteen tyvenessä. Niinpä kommentit näyttelystä ja kaupallisesta tilanteesta yleensä olivat sangen erilaisia riippuen kyseessä olevan yrityksen lähtökohdista. Julkikalustepuolella, kuinka se Habitaren kohdalla sitten määritelläänkin, yrittäjät olivat varautuneita ensi vuoden suhteen. Yritysjärjestelyjä ja toiminnan lopettamisia uumoiltiin tapahtuvan. Julkispuolen kalusteiden esittelytilat eli hallit 4 ja 5 olivat yleisilmeeltään ja myös osastokohtaisesti hyvää eurooppalaista tasoa. Ilahduttavaa oli myös vankka pitäytyminen vuoden 2007 Habitaren mukaisesti yleishyödyllisissä osastoissa. Kirjasto-osion (arkkitehtuurin virtuaalinen tiedotus) lisäksi oli mm. edustava Kaj Franck-palkintojen saajien osasto, ekologinen tuolien esittely ja esitysfoorumi, jonka istuinpuoli oli hoidettu kymmenillä erilaisilla suomalaisen huonekaluteollisuuden nykyisillä ja entisillä tuotteilla.. Ilahduttavaa oli myös se, että yritykset olivat laajalla alueella hajautettuina. Ei ollut menneiden aikojen tyyppistä suomalaiset huippuvienti/designyhtiöt osastokokonaisuus -asetelmaa. Ajat ovat muuttuneet ja muutos on jatkuvaa. Tuotekohtaisesti on raja julkis- ja kotikalusteiden kesken hämärtynyt, osittain häipynyt kokonaan. Mutta ero tuotteiden myyntitavoissa ja markkinoinnissa on yhä yhtä suuri kuin 30 vuotta sitten. Puutekniikkaan ja puuhun sitoutuneista yrittäjistä mainittakoon Punavuoren puuhevosen Sakari Paanasen ja suunnittelijoiden Samuli Naamanka ja Kirsi Gullichsen -yhteistyö. Tuloksena on omaperäistä suunnittelua ja tasokasta puunkäsittelyä. Fiskarsilainen Nikari Oy ilahdutti esittelemällä kauttaaltaan uusia tuotteita, massiivipöytiä sekä tuoleja tammesta, saarnesta ja koivusta. Kari Virtasen yhtiöllä on uusi johto Johanna Vuorio ja Jenni Roininen. Rudi Merz on yhtiössä vankka tuki valtakunnan puuseppä Kari Virtaselle. Tyylikkäimpiä osastoja oli Skannolla, joka oli tuonut esille klassikkojaan, joita yhtiö ryhtyy jälleen itse valmistamaan. Artek esitteli ei Aaltoa, vaan Harri Koskisen Lento -tuoleja ja pöytiä. Mielenkiintoinen tuttavuus oli SolidFurniture Salosta. Hammaslääkärin työn jättänyt puuseppä Tuomas Peltola valmistaa viiden henkilön voimin massiivipuukalusteita käyttäen uusinta valmistusteknologiaa. Ulkomaisia yrityksiä oli mukana vähän. Onneksi, kuin esimerkikkinä monelle, ruotsalainen Karl Andersson & Söner edusti ruotsalaista osaamista. Erikoinen tuttavuus oli japanilainen Magaru-nimen ottanut bambupohjaisten muotopuristeiden valmistaja ja myyjä. Yhtiössä on suomalais-japanilainen suunnittelu ja Punavuoren Puuhevonen. Sakari Paanasen pöytä. tämä on syynä siihen, että yhtiön ensitapahtuma Euroopassa oli Helsingin näyttely. Habitare-messuilta puuttuivat useat Suomen johtavista julkikalustajista. Kun kuitenkin tämä näyttely on ainoa merkittävä maassamme pidettävä tapahtuma, olisi toivottavaa, että asiantilan parantamiseksi tehtäisiin jotakin. Olisi valitettavaa, jos Tukholman huonekalumessuista tulisi suomalaisen julkiskalustamisen ainut laaja esittäytymistilaisuus. Pentti Talikka

9 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 9 Pyöreän keinusängyn valmistaja on saksalainen M Klocker. Lundia ja muotoilutoimisto Helorinne & Kallio ovat luoneet uuden modulaarisen säilytyskalustesarjan, Fuugan. aloitti syksyn Sisustusarkkitehdit SIO ry palkitsi vuoden 2009 huonekaluna Timo Ripatin suunnitteleman ja Viveron Oy:n tuotaman veistoksellisen Ellipse-tuolin. CWP:n läpivärjätty viilu. Yleisilme messuilla oli tyylikäs. Näytteilleasettajat olivat selvästi satsanneet osastojensa suunnitteluun ja esillepano oli varsin silmää hivelevää. Myös esillä olleet huonekalut edustivat toimivaa muotoilua ilman turhia krumeluureja. Jokavuotista nautintoa Perinteisesti joka toinen vuosi järjestettävät Habitare -messut muuttuvat jokavuotisiksi, mikä varmasti saa aikaan hammasten kiristelyä muilla huonekalunäyttelypaikkakunnilla. Näytteilleasettajien keskuudessa suoritetun pikagallupin perusteella kovin moni ei ottanut muutosta ilosta kiljahdellen vastaan. Ja perussyy oli tietenkin raha, ainakaan pienemmillä valmistajille ei ole varoja lähteä joka vuosi mukaan messuilemaan. Lopputulos onkin varmasti, että mikäli yritykset ovat joka vuosi mukana, osastokoot ainakin pienenevät. Toisaalta moni tulee jatkamaan joka toinen vuosi osallistumistaan, joten nyt on edessä oikeiden vuosien valinta. Messuorganisaatio tyrmää hurjimmat rahanahneus-syytökset, ja kertoo tulevien Habitare-messujen tarjonnan muuttuvan nykyistä monipuolisemmaksi mm. uusien oheistapahtumien myötä. Ja parin vuoden kuluttua valmistuva uusi halli tulee myös tarjoamaan entistä ehtoisempaa tilaa tapahtumalle. Kimmo Janas Emport Oy:n esitteli uusina tuotteinaan mm. Tex Top uraviilulevyn (alin oik.). Puun pintaa on elävöitetty painamalla sen pintaan urakuvio. Varastopaksuus levylle on 17 mm ja sitä on saatavissa pähkinä-, tammi-, koivu- ja pyökkipinnalla puuvalmiina. Pinta voidaan sävyttää, lakata ja maalata. Esillä oli myös Dekowood korkeapainelaminaattia, jossa on tavallinen tai tekninen puuviilu (ylin oik.) Lore Oy:n maahantuomissa italialaisissa Tabus Spa:n valmistamissa teollisissa viiluissa käytetään afrikkalaisperäistä puuta. Väriyhdistelmiä on runsaasti, jopa kimaltelevaa puuviilua (keskellä). Puun kimallusta Läpivärjättyä teknistä viilua saa niin kotimaisena Colored Wood Products Oy.n valmistamana kuin useammalta maahantuojaltakin. CWP:n valmistamaa teollista viilua tai viilulevymateriaalia, kumpaakin termiä käytetään, sekä läpivärjätystä koivuviilusta valmistettuja seinäpaneeleja markkinoi jatkossa kotimaassa Novo-Wood Oy. Viilulevymateriaali on 1,7 mm paksuista ja sitä voidaan käyttää normaalin viilun tapaan. Väri pysyvät, vaikka tuote hiotaan. Standardivärien lisäksi voidaan viilun kuosi valmistaa juuri asiakkaan haluamalla väri- ja raitayhdistelmällä. CWP:n läpivärjätystä puusta valmistettu pöytä valittiin Habitaressa toimittajien tusinaan. Helat menossa mukana Vaikka moni keittiökalustevalmistaja puuttuikin tämän kertaisilta Habitare-messuilta, olivat helakauppiaat sitäkin näyttävämmin mukana. Pitkä matka on kuljettu Puutekniikka -lehden alkupäivistä, jolloin helakauppiaat, vai pitäisikö sanoa helatoimittajat, olivat pitkälti keskittyneet vetimien ja saranoiden kauppaamiseen. Tänä päivänä pääpaino on siirtynyt erilaisiin mekanismeihin, joilla keittiön toimintaa saadaan parannettua. Taloustaantuma on koskettanut helapuoltakin varsinkin rakennustoiminnan hiipumisen myötä, mutta mielialat olivat korkealla alkaneen syksyn ja ensi kevään suhteen. Kimmo Janas Ylhäällä: Savo Design & Technicin osastolla oli yksi ehdoton hittituote, jopa silmäähivelevän kauniiksi luonnehdittu Gutmann Futura -liesituuletin. Tuuletin painuu työtason alle kätevästi ja äänettömästi kaukosäätimestä painamalla. Oikealla: Hahlen uutuustuotteita oli Blumin sarana, jossa varren sisään on integroitu vaimennin. Sarana aukeaa 110 o, ja on mahdollista käyttää jopa 28 mm paksua ovilevyä. Vaimennin voidaan myös manuaalisesti kytkeä pois, mikäli mielii paukutella keittiön ovia.. Ylhäällä: Grass esitteli osastollaan uutta kulmakaappimekanismia, jossa hyllykaruselli pyörähtää 360 astetta ovineen päivineen. Vasemmalla: Christer Andersson on tyytyväinen 50-vuotisjuhlavuottaan viettävän Carlo Casagrande & Co Oy:n toimintaan taantuman keskellä, vaikka liikevaihto on hieman laskenut, markkinaosuutta on kuitenkin kasvatettu. Postformattu, kiiltävä musta ovi on yhtiön tämän syksyn uutuustuotteita. Häfele jatkoi jo viime syksyn Lahden Puuntyöstö -messuilta tuttua functionality -teemaansa. Tämän vuoden uutuuksia oli Mobilus, heloilla liikuteltavat kaapit. Micaela Andersson-Rosa esitteli CC-Productsin Dusa -komeromekanismia, johon sisältyy soft-close hidastin.

10 10 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Kesäkauden päättäneisiin Puu & Bioenergia -messuihin Jyväskylässä sisältyi paljon toivoa ja odotusta. Joko puutuoteteollisuus viimein ampaisee nousuun hiljaiselon jälkeen? 1 2 Yhdettätoista kertaa järjestettävillä messuilla näkyi kansainvälinen taantuma kuitenkin selvästi; noin viidennes vähemmän näytteilleasettajia ja neliöitä kuin kaksi vuotta sitten. Tyhjiä neliöitä oli piiloteltu kansainväliseen tyyliin seinäkkeillä sekä erilaisilla istuskelunurkkauksilla. Muodolla on väliä Vaikka näyttelyneliöitä olikin vähemmän kuin aikaisemmin, riitti messuvieraille Uusia mahdollisuuksia puuteollisuudelle! ihmeteltävää. Monipuolisen seminaaritarjonnan lisäksi muotoilua haluttiin tuoda selkeästi esille. Kuinka hyvin se konemessujen yhteyteen sopi, on tietenkin jo toinen asia. Design Forum Finlandin kansainvälisesti arvostetulla Fennia Prizella palkittuja töitä oli koottu Jyväskylän Paviljonkiin, mukana oli mm. Iittalaa, Metsoa, Saas Instrumentsia ja Polar Electroa. Puutuotealan mainetta piti yllä lähinnä Tapio Anttilan Pedrolle suunnittelema Pedro ON -vuodesohva. Toista kertaa järjestettävä Muodolla on väliä! -näyttely oli koonnut suojiinsa kymmenkunta näytettä keskisuomalaisesta muotoiluosaami- sesta. Tavoitteena oli saada yritykset huomaamaan muotoiluosaamisen hyödyntäminen mm. kilpailuetuna. Puu & Bioenergia -messujen näyteilleasettajina olleista konekauppiaista tuskin monikaan löysi tästä näyttelystä lisäpotkua omaan arkeensa. Jyväskylän Messut ja Puumies -lehti olivat koonneet Ligna -messuilta saadun herätteen perusteella Pilkkeitä -taidenäyttelyn, jonka tarkoitus oli herättää niin messuvieraissa kuin näytteilleasettajissakin halu käynnistää vuoropuhelu taidemaailman edustajien kanssa, varsinkin jos työstettävä materiaali yhdistää. Konevalmistajat nousevat Messuilla vieraili avajaispäivänä myös Euroopan puuntyöstökonevalmistajien liiton Eumabois n presidentti Franz-Josef Bütfering. Hän Puu & kertoi puuntyöstökoneteollisuuden alkaneen jo vähitellen toipua pahimmasta taantumasta. Vaikka kovaa kilpailua tuleekin Kiinasta, Taiwanista ja Japanista, eurooppalaiset konevalmistajat hallitsevat hänen kertomansa mukaan kuitenkin 60 % maailmanmarkkinoista. Eumabois n käynnistämästä Pinomatic Oy Pohjolantie Kauhajoki Puh ABB teollisuusrobotit Pinomaticilta! 1. Projecta esitteli työntimellä varustetun Salvador Super Push 200 -optimoivan katkaisusahan. Luvassa on raaka-aineen säästöä 5 15 %. 2. Pilkkeitä-taidenäyttelyssä Eeva-Liisa Soraisen Pandora vuodelta 2002, materiaaleina keramiikka ja lehmus. 3. Holtec -nippusahat ovat saaneet uutta tuulta siipiensä alle Penopen suojissa. 4. Penopen osaston tuotantotohtoreilta sai tietoa sekä omasta verenpainetasostaan että tuotannon paineiden ratkaisuista. 5. Pekka Pohjolan muotoilemat Piano -portaat olivat esillä Caavan muotoiluosastolla. 6. Awutekin osaston uutuuksia oli kompaktikokoinen Marinus Promax päätyponttauskone, jonka etuina mm. repimätön työstöjälki. 7. Messuilla lanseerattiin myös uusi tuotemerkki Eelovi, jonka takaa löytyy jyväskyläläinen muotoiluyritys Suunnittelukonttori Edvin Oy. 8. Eurotecin osaston uutuuksia oli Prinz Mobilcut Light nippusaha. 9. CNC-Teamilla osaston vetonauloihin kuului Superpack FK 6 -purunpoistolaitteisto, jonka pyörivä siipiratkaisu takaa säiliön täydellisen tyhjentymisen. 10. Puu & Tekniikan osastolla hieroi Heini Kinnunen messuvieraiden kipeytyneitä hartioita. 11. Sakari Holma on kehitellyt erilaisia puisia polkupyöriä. Tässä vuodelta 2001 oleva 21-vaihteinen Ziphy 1, runko on 2 mm rimavahvistettua ohutviiluvaneria. Pyydä meidät esittelykäynnille! Tehoa PuunTyösTöön Räätälöimme ratkaisut höyläykseen, teroitukseen ym. puuntyöstöön yksityiskohtaisesti yrityksesi kaikille tuotteille yhteistyössä KOS:n kanssa. Tarjoamme ratkaisut kaikkiin puuntyöstöön vaikuttaviin tekijöihin. Nyt meiltä myös Kosmos 400 teroituskone. Ota yhteyttä uuteen myyntipäällikköömme Marko Miettiseen tulemme ja saat puuntyöstösi huippukuntoon. Oy R-Wood Consulting Ltd Keiteleentie Suolahti puh fax gsm

11 numero 9/2009 Puu&Tekniikka Bioenergia 2009 alkuperäistuotteiden suosimista kannustavasta kampanjasta ollaan Bütferingin mukaan saatu hyvää palautetta eri puolilta maailmaa. Taantuman pohjakosketus on siis saatu ja nyt alkaa kipuaminen taas ylöspäin. Hän huomautti olevan väärin verrata eri laskelmissa kuluvaa vuotta viime vuoteen, vaan totuudenmukaisempia vertailua syntyisi, kun kohde olisi vuosi Pitkällä aikavälillä Bütfering näki Kiinan merkittävänä vientimaana eurooppalaisille koneille. Vielä pari vuotta sitten ykkössijaa vientitilastoissa pitänyt Venäjä on kompastellut rahoitusongelmiinsa, mutta tulee varmasti vielä nousemaan lähivuosina. USA:ssakin kasvua joudutaan odottamaan varmasti vuoden 2010 loppupuolelle, Bütfering totesi. Nuoret messuilla Messujen kävijämäärä ylitti 8000 rajan, laskua parin vuoden takaiseen oli vain vähän, mikä selittyy osin runsaalla koululaisten ja opiskelijoiden määrällä. Perjantaina nuoret todella näkyivät osastoilla, jopa niin, että osalla näytteilleasettajista oli vaikeuksia sulattaa vyöryä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että puualankin tulevaisuus on juuri näiden nuorten käsissä. Tosiasia on, että jo vuosia puualaa on vaivannut todellinen opiskelijapula eikä nuorilla ole oikein käsitystä, mitä puuala tarjoaa. Nuoren mielikuva puualasta työntekijästä on joko moottorisahaa käyttävä metsuri tai lippalakkipäinen timpuri vasara kädessä. Toivottavasti edes muutama niistä yli 1200 nuoresta messuilla kävijästä sai ahaa-elämyksen nähdessään cnc-koneita ja tietokonenäyttöjä. Vain oikeaa tietoa jakamalla ja levittämällä, myös messukäynnein, nuorten tietämys alasta saadaan ajan tasalle. Tässä riittää alalle yhteistä työsarkaa. Kimmo Janas & Mekaniikka Cape tekee lavalinjoja ja kaapeliteloja. Laitteita markkinoi Suomessa EW-Tools Oy, josta saa myös Tekman aiemmin myymiin koneisiin huollon sekä varasosat. 13. Vollmer CL 200 on 5-akselinen numeerisesti ohjattu hiontakone kovametallisille pyörösahanterille. 14. ABB on tuomassa markkinoille uuden M3BPV kuivaamomoottorin, jossa on aiempaa parempi hyötysuhde. Moottori täyttää IE2 luokan vaatimukset. Moottori on tarkoitettu tiloihin, joissa lämpötila on jopa 90 astetta. 15. Projecta on aloittanut Novapellettikoneiden maahantuonnin. Laitteiden kapasiteetti on kiloon tunnissa. 16. Pieneen käyttöön soveltuu Lokapelletti Oy:n markkinoima Konepaja Pappisen tekemä pellettikone, jonka kapasiteetti on kg tunnissa. 17. Käsikäyttöinen EBS 250 kannettava mustesuihkulaite toimii langattomasti rfid tekniikkaa hyödyntäen. Laite voi olla 50 metrin päässä pc:stä ja siihen mahtuu 10 Laitetta tuo maahan Suomen Teollisuusmerkintä. 18. Sykäke Oy esitteli messuilla modulaarista lämpölaitosten rakentamistapaa. Esillä oli myös kuvan jatkuvatoiminen liikkuva arina Vedä myyntisi nousuun! Mainosta Puu&Tekniikassa

12 12 Puu&Tekniikka numero 9/ Tuotantoonne räätälöidyt robottisolut 19. ja 20. Woodtechniquen vaihtopalaprofiilityökalut, joissa kiinnitys kestää kierrosta minuutissa, soveltuvat Weinigin Powerloc -höyliin. Toinen uutuus on kuvan halkaisusahaterä Splitter, jolla saadaan höyläpinnan tasoista jälkeä Pitkäaikaisella kokemuksella koneenrakennuksesta ja robottitoimituksista Muut erikoiskoneet ja tuotantolinjat 21. Suomen Terähuolto esitteli täysin uuden höyläyksen putsauskutterin, jossa uutta on rikki menneen hampaan korjausmahdollisuus. Kutteri rakentuu 6 mm:n moduleista, joista rikkimennyt voidaan vaihtaa. Kutteri lähti messujen jälkeen testausajoihin Motoman System Partner Ketolankuja Kalajoki puh. (08) fax (08) Lahden Teräteos Oy on lisännyt vakiotuotteita myös timanttiterissä. Uutta on esim mm:n lastulevylle optimoitu esijyrsin. Uutta on myös kovametalliteräpalojen pinnoittaminen erikoispinnoitteella, jolloin terän käyttöikä kasvaa. 23. Renholmen esitteli mm. nopeaa, 200 kappaleen linjanopeuteen yltävää trimmeriä. Toinen uutuus oli triplestacker, 30 kappaleeseen minuutissa yltävä ladin kuivalle sahatavaralle Ketjurauma Oy:n induktiokarkaisu tuplaa sivulevyjen kovuuden Slidetecin uusi siirrettävä liukupöytäsaha herätti mielenkiintoa. Siirrettävien sahojen kaupassa lama ei ole näkynyt. Liukupöytäsahan pystytys tai purku sujuu yhdeltä mieheltä reilusti alle puolessa tunnissa Limab esitteli uutta suurtehohöylille tarkoitettua Lignaprofi -mittaria, joilla pystytään aiempaa paremmin välttämään esim. lastun tai roskan aiheuttamilta ongelmilta. Mittaria on testattu Koskisen Oy:llä. Tulevaisuudessa mittarin pohjalta rakennetaan särmä automaatti. 27. Kit-Sellin trimmeri TS21:ssä jokainen teräyksikkö on oma kokonaisuutensa ja terien lukumäärä on valittavissa. Modulaarisuus helpottaa huoltoa. Nopeudessa päästään 160 kpl minuutissa. Kuvan trimmeri on menossa Iisalmen Sahat Oy:lle. Uutta on myös Kit-Sellin työntävä lajittelukuljetin. 28. Schneider Electricin uusi, myös verkkoon syöttävä taajuusmuuttuja kuuluu Altivar tuoteperheeseen. Laite muuntaa esim. pienvoimalasta tulevan energian verkkoon soveltuvaksi. 29. Signolde BST 2 on uusi akkutoiminen vannetustyökalu, joka soveltuu muovivanteille. Esillä oli myös entistä leveämpi kotimainen kierrätysmuovista valmistettu vanne, joka suojaa aiempaa enemmän kulmia. 30. Prototyyppi Foudila Oy:n valmistamasta alipainepurkajasta lavateollisuuteen. Laite purkaa ja annostelee kappaleet yksi kerrallaan. 31. Sickin uusi sovellus laserskannerista mittaa laudan pituuden sentin tarkkuudella. 32. Kosmos 400 on hydropyörokutterin suorille terille tarkoitettu teroituskone, jota tuo maahan R-Wood Oy. Laitteen suunnittelussa on panostettu ergonomiaan, mm. raskaiden kutterin asettaminen koneeseen on huomioitu. Myös helppokäyttöisyyteen ja puhtaana pidettävyyteen on panostettu. 33. Lapuan Ketjut nosti esiin ketjujen elinkaarikustannukset. Vaikka ketjun voitelu voi olla työläs toteuttaa, lisää se käyttöikää jopa kaksinkertaiseksi.

13 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 13 Väsymättömät uurastajat Luoman Puutuote Oy:ssä ahertaa pian kolmaskin Motomanin robotti. Saadut kokemukset aiemmista johtivat lisätilaukseen. Toimitusjohtaja Pekka Luoman mukaan robotit ovat tulleet jäädäkseen myös puutuoteteollisuuteen. Pitkissä sarjoissa niiden etu on, että ne tekevät töitä väsymättömästi ja virheettömästi. Kun ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on vai- Luoman Puutuotteen keaa, ei erityisesti vientiin suuntautuneilla tuotannollisilla yrityksillä ole muita vaihtoehtoja, kuin automatisoida tuotantoa. Kuljetuskustannukset ovat automatisoinnista huolimatta suomalaisille yrityksille ongelma. Siksi meilläkin on lähellä markkinoita, Saksassa Vasemmalla: Luoman Puutuotteelle tulee loppuvuodesta jo kolmas Siipotecin toimittama Motomanin robotti. Aiemmat robotit ovat kappaleenkäsittelyssä sekä ovien valmistuksessa, jossa on sekä työstöjä että pinontaa. Oikealla: Luoman Puutuotteelle ensimmäinen robotti hankittiin puolitoista vuotta sitten. tuotantolaitos, selvittää Pekka Luoma. Luoman Puutuotteella robottien käyttöönotolla on mahdollistettu kapasiteetin kasvattaminen. Uudessa robottisolussa yksi henkilö pystyy hoitamaan aiemmin kolmen työntekijän tekemät työt. Ketään ei ole kuitenkaan irtisanottu, kertoo Pekka Luoma. Robottilinjoihin on Luoman Puutuotteessa investoitu ympäryslaitteista riippuen euroa. Komponenttituotantoon Uusi robottilinja asennetaan vuoden lopulla komponenttituotantoon, jossa robotti sahaa ja jyrsii kappaleita. Se tulee turvaamaan ja korvaamaan lisääntynyttä valmistusta, josta aiemmin hoidettu käsityökaluin ja tähän tehtävään valmistetulla erikoiskoneella. Robotin kanssa työskentelee yksi henkilö, joka syöttää sille tavaraa sekä ottaa valmiit tuotteet pois. Tähän on päädytty toimitusjohtaja Luoman mukaan siksi, että koneella tarvitaan kuitenkin puun ominaisuuksien vuoksi valvontaa. Tehdaspäällikkö Tero Haukkala nostaa esiin vielä yhden robottien mukanaan tuoman edun. Jos robotin valmistaman tuotteen menekki muuttuu, voidaan robottikäsi irrottaa ja siirtää täysin muuhun työhön pienin muutoksin. Näin ei tarvitse siirrellä koneita odottamaan juuri niille soveltuvaa työtä. Hyviä kokemuksia Ensimmäinen robottilinja Luoman Puutuotteessa otettiin käyttöön viime vuoden alkupuolella. Se syöttää kappaleita työstökoneella sekä pinoaa valmiit kappaleet lavalle. Seuraava, noin vuosi sitten käyttöön otetulla robottilinjalla tehdään ovia. Siinä robotti jyrsii aukot oviin, liimaa, naulaa paneelit ja pinoaa tuotteet. Linja on toiminut loistavasti alusta alkaen. Hienosäätöä tarvitaan vielä, sillä koneelle on ajettu sisään vasta 10 mallia, alun perin kaavaillun sijaan. Syynä on ollut se, että linja on ollut niin täyskäytössä, että uusia malleja ei ole pystytty ohjelmoimaan, selvittää tehdaspäällikkö Haukkala. Ei korvaa puuseppää Tero Haukkala korostaa, että roboteilla on vielä pitkä matka siihen, että ne korvaisivat huonekalupuusepän. Parhaiten robotit soveltuvat massatuotantoon, missä ne antavat mahdollisuuksia moneen. Työstökoneinvestointi Robotti-investoinnin lisäksi Luoman Puutuotteelle on tilattu SCM:n kolmeyksikköinen c-akselinen työstökone, joka sahaa, jyrsii ja poraa. Konetta tullaan käyttämään pääasiallisesti oviaukkojen jyrsimiseen sekä erikoisosien tekemiseen ja helatyöstöihin. Swedwood panostaa robotteihin Ikean tavoitteena on kaksinkertaistaa tytär yhtiönsä Swedwood Internationalin tuotantokapasiteetti seuraavan viiden vuoden aikana lisäämällä mm. automaatioastetta. Swedwoodilla robotteja käytetään runsaasti kappaleiden käsittelyssä. Swedwood Internationalilla on noin 50 tuotantoyksikköä 12 maassa kolmella mantereella ja se työllistää yli ihmistä, jotka valmistavat noin 100 miljoonaa huonekalua ja huonekalukomponenttia. Yritys perustettiin 1991 ja se on kasvanut vuosittain prosenttia. Swedwoodin lisäksi Ikean huonekaluja valmistaa runsaat 1300 alihankkijaa yli 50 eri maassa. Robotiikkaa lisää Tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseksi yhtiö on allekirjoittanut ABB:n kanssa puitesopimuksen teollisuusrobotteja käyttävistä ratkaisuista, joiden avulla huonekalukomponentteja pystytään tuottamaan aiempaa tehokkaammin. Bengt Storm, ABB Roboticsin puuteollisuusalasta vastaava päällikkö kertoo ABB:n toimittaneen jo aiemmin Swedwoodin 35 tehtaaseen sekä robottiratkaisuja että erilaisia automaatiojärjestelmiä. Uusi puitesopimus kattaa erilaiset maalaus-, pakkaus- ja lavapakkaussovelluksiin tarkoitetut robotit sekä IRC5 -ohjaimet, ohjelmistot ja kehittyneeseen optiseen hahmontunnistukseen perustuvan tekniikan. Teollisuusrobottien avulla paitsi tehostetaan tuotantoa myös parannetaan työturvallisuutta ja ergonomiaa, kun yksipuoliset työt automatisoidaan. Lavausta ja reunojen tasoitusta Osina toimitettavien kalusteiden valmistuksessa eniten robotteja käytetään yksittäispakkausten lavaamisessa kuormalavoille. Tässä käytetään neljän vapausasteen ladontarobottia. Toinen merkittävä robottikohde on huonekalukomponenttien reunojen kiillotus. Tähän käytetään kuuden vapausasteen robotteja, jotka harjaavat reunat suurilla harjoilla, minkä jälkeen pöly poistetaan. Tämän jälkeen on vuorossa maalaus, robottien tekemän sekin.

14 14 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Hajautettua energian tuotantoa Nordautomation Oy toimittaa 3 megan voimalan Joroisten energialaitokselle. Toimituksen arvo on 2,5 miljoonaa euroa. Ekohelliksi nimitetty yhden megan biovoimalan prototyyppi valmistui pari vuotta sitten ja se toimitettiin Kuukan sahalle. Kehittämämme polttolaitos pystyy käsittelemään erilaisia biopohjaisia polttoaineita ja säätyy automaattisesti sen mukaan, mitä laitokseen syötetään. Kameranäkö pystyy erottamaan polttoaineen muuttumisen ja vaihtaa tarvittavat asetukset. Tavoitteenamme on, että tällaisella biovoimalalla voidaan tuottaa pienimuotoisesti myöhemmin myös sähköä, mutta järkevästi, selvittää selvittää Nordautomationin toimitusjohtaja Pauli Ojala. Tällöin tarvitaan mm. verkkoon syöttävä taajuusmuuttuja ym. automaatiota, joiden ratkaisuja Nordautomation kehittää yhteistyökumppaneittensa, mm. Schneider Electricin ja Asmaconin kanssa. Stirling-moottori Joroisten toimituksen lämmöntuotannon pitäisi pyöriä toukokuussa, sähkön tuottaminen on optiona. Pauli Ojala kertoo, että Nordautomation on panostanut paljon Ekohellin tuotekehitykseen. Tällöin tarvitaan mm. verkkoon syöttävä taajuusmuuttuja ym. automaatiota, joita Nordautomation on kehittänyt yhdessä Asmaconin ja Schneider Electricin kanssa. Aikomus on käyttää stirling-moottoria. Kyseessä on kuumailmamoottori, jossa voimanlähteenä käytettävä lämpö johdetaan moottoriin. Moottorityypin keksi skotlantilainen pappi Robert Stirling jo vuonna Stirlingmoottori saa voimansa lämpötilaerosta. Yksinkertaistetusti moottorissa on lämmin ja kylmä pää, joiden välillä moottorin sisällä olevaa kaasu liikkuu vuoron perään jäähtyen ja lämmiten. Pauli Ojala kertoo, että Kockums on tehnyt moottoreita aiemmin sukellusveneisiin ja nyt on suunnitteilla kappaleen 250 kw:n moottorin toimitus Arizonaan, jossa niillä tuotetaan aurinkoenergiaa. Norjan markkinat Nordautomation on sopinut yksinmyyntioikeudesta Norjaan. Pauli Ojala on tyytyväinen sopimukseen, sillä yhteistyökumppani on ainoa Norjassa, jolla on oikeus antaa loppuasiakkaalle valtion investointiavustusta. Norjassa pienvoimaloilla on kysyntää mm. vuoristoalueella, jossa sähkölinjojen vetäminen on vaikeaa. - mls - Lyhyesti Valutec osti WSAB:n Valutec Group on elokuun lopulla ostanut WSAB:n ja vahvisti näin asemiaan pohjoismaisena kuivaustekniikan yrityksenä kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiöt olivat liikevaihdoltaan lähes samansuuruisia ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli noin 42 miljoonaa euroa. Molemmat yritykset valmistavat kuivaamoja, Valutecilla on lisäksi puun lämpökäsittelylaitoksia. Yhdistymisen tavoitteena on varmistaa vahva tuotekehitys myös jatkossa, Renewalle biolämpökeskuskauppoja Renewa on sopinut biolämpökeskusten toimittamisesta Orimattilan Lämmölle sekä Pudasjärven kaupungille. Orimattilaan toimitetaan 10 MW:n lämpökeskus 2010 lopussa. Toimitus tapahtuu perustuksista ylöspäin tapahtuvana KVR-urakkana. Renewan toimitukseen kuuluvat leijukattilalaitteet, lämmöntalteenotto- ja kuljetuslaitteistot, sähkösuodin, autovaaka, putkistot, rakennus, sähköistys sekä instrumentointi ja automaatio. Lämpökeskuksessa tuotetaan bioenergiaa kansallisen energiastrategian mukaisesti paikallisilta toimittajilta hankittavilla kasvattaa kansainvälistä markkinaosuutta Euroopassa ja Venäjällä unohtamatta kotimarkkinoita eli Pohjoismaita sekä parantaa kustannustehokkuutta, selvittää Valutecin toimitusjohtaja Thomas Lundmark. Viime vuosina kansainvälisen kilpailutilanteen asettamien haasteiden osuus on kuitenkin lisääntynyt. Yhdessä meillä on edellytykset kerätä tarvittavat voimat sekä kehittelyyn että kansainväliseen markkinointiin menestyk- sen varmistamiseksi, korostaa WSAB:n toimitusjohtaja Olov Schagerlund. Nyt tehty yrityskauppa on kolmas askel Valutecin pitkän aikavälin strategiassa. Vuonna 1997 yritys osti Valmetin puutavarakuivaamojaoksen. Vuonna 2006 se otti haltuunsa ABB:n vastaavan toiminnan. Valutec Group AB::n kotipaikka Skellefteåssa ja se on yksityisomisteinen ruotsalainen konserni. Siihen kuuluvat sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, Valutec AB, Skellefteå sekä Valutec Oy. puuperäisillä polttoaineilla. Näin esim. pitkät kuljetukset eivät kuormita energiatasetta ja polttoainehankinta tukee paikallista yrittämistä. Lämpölaitos voi tarpeen mukaan hyödyntää myös muita polttoaineita, kuten turvetta ja tulevaisuudessa muitakin polttoaineita. Jos ympäristöviranomaiset sallivat, pyritään jatkossa hyödyntämään yhtenä energian lähteenä myös paikallista raaka-ainetta, Orimattilassa runsaasti esiintyvää hevosen lantaa, jossa kuivikkeena on käytetty puuperäistä haketta. Pudasjärven toimitus on Törrönkankaan lämpökeskuksen laajennus. Renewa toimittaa laitoksen kokonaistoimituksena, johon kuuluvat 4MW:n arinakattilalaitteet, polttoaineen kuljetinlaitteistot, putkistot, rakennus sekä sähköistys, instrumentointi ja automaatio. Uusi biolämpökeskus saa polttoaineensa paikallisesti hirsitalovalmistaja Kontiotuote Oy:ltä, joka on myös sen suurin lämmönkäyttäjä. Laitos otetaan käyttöön helmikuun 2010 lopussa. Kaupungin vuosittainen lämmöntuotanto on 47 GWh:n luokkaa. Uusi biolämpökeskus tuo lisää kapasiteettia Törrönkankaalle, missä vanha lämpökattila jää huipputeho- ja varakattilaksi. Altivar 61/71 -taajuusmuuttajiin on saatavana nyt aktiivinen etuaste Aktiivinen etuaste mahdollistaa energian syöttämisen takaisin verkkoon. Aktiivisen etuasteen myötä alhainen särötaso, THDI<5% Tehoalueet aktiiviselle etuasteelle: Jännitteillä 400V 690V tehoalue on 90kW 800kW, rinnankytkennöillä päästään aina 2400kW saakka. Keskijännitteellä (3,3kV) tehoalue on 500kW 10MW Suomen Helakeskukselle logistiikkakeskus Suomen Helasto -konserniin kuuluva Suomen Helakeskus rakennuttaa Seinäjoelle uuden logistiikkakeskuksen. Yhtiö myy vanhat toimitilansa. Uusi logistiikkakeskus valmistuu kesällä 2010, ja tiloihin muuttaa yrityksen kaikki 32 työntekijää. Vanhat 80-luvulla rakennetut toimitilat ovat käyneet ahtaiksi. Viime syksynä aloitetut yhtiöiden logistiikkatoimintojen yhdistäminen ja yhteisten tilojen hankkiminen auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja toimimaan tehokkaammin, kertoo toimitusjohtaja Pekka Koskenkorva. Euroopan suurin ja monipuolisin puutuote- ja huonekalualan koulutusja teknologiakeskus Tarjoamme yrityksille ja yhteistyökumppaneillemme asiakaskohtaisesti räätälöityjä rekrytointi- ja koulutuspalveluja, pintakäsittely- ja Cnc- alihankintapalveluja sekä uuden teknologian kehittämispalveluja. Lisätietoa: puh tai Ilmoituksen koko: 2 x 46 (85 x 46 mm) Hinta 400 / lehti (4-väri) Suomen Helakeskuksen tuotevalikoimaan kuuluu keittiö-, huonekalu-, ovi-, ikkunahelat ja tarvikkeet. Suomen Helakeskus Oy on Suomen kolmanneksi suurin hela-alan yritys. Suomen Helasto Oy ja Suomen Helakeskus Oy kuuluvat Panostaja-konserniin. Puu&Tekniikka tavoittaa myös arkkitehdit! Alennusprosentit kasvavat kalenterivuoden aikana julkaistavien ilmoitusmäärien mukaan seuraavasti: 2 x 10 %, 3 x 15 %, 4 x 20 %, 6 x 25 %, 8 x 30 %, 10 x 35 %, 12 x 40 %. Schneider Electric Finland Oy Kalkkipellontie 6, Espoo PL 410, Espoo Asiakaspalvelu puh Yllä oleva ilmoitus laitetaan: Puualan koulutus Sahateollisuuden koneet, jaossa Puu ja Bionergiassa Huonekaluteollisuuden näkymät, heloitus, jaossa Habitar

15 numero 9/2009 Puu&Tekniikka 15 Kutterinpuru lämmöksi Parkanon Höyläämö Oy vaihtoi aiemmat lähinnä tuoreen hakkeen polttoon tarkoitetut polttolaitteet kuivaa kutteripurua polttaviksi. otettava tämä seikka huomioon. Hydrauliset tankopurkaimet ja riittävän järeät ruuvit ovat osaltaan edesauttaneet holvautumisongelmien ratkaisuissa. Biofiren palopäät ovat massiivisia tehoonsa nähden, sillä niiden sisäosat on valmistettu tulenkestävää valumassasta. Niitä voisi nimittää myös kuiviksi etupesiksi, sillä palaminen tapahtuu pääosin palopäässä. Kuumat kaasut ja osin liekkikin virtaavat kattilan palotilaan ja edelleen konvektiopinnoille. Santala muistuttaa, että melkoinen osa Biofiren kohteista on erilaisia saneerauskohteita. Osaa vanhoista laitteista kannattaa hyödyntää. Parkanon höyläämön tapauksessa pannuhuone kelpasi pienin muutoksin. Vanha savuhormi kävi sellaisenaan, samoin Arimaxin 200 kilowatin biokattila. Jussi Knuuttila Parkanon Höyläämön lämpökeskus toimii tässä alle viiden prosentin teholla nimellistehostaan. Kuiva polttoaine ja hyvä hyötysuhde pitävät huolen siitä, että savua ei näy. Kuiva kutteripuru osoittautui hankalaksi poltettavaksi. Takapalojen aiheuttaman säiliön käsipelissä tyhjentämisen lisäksi palopään kestävyys oli aiemmin kyseenalaista. Lisäksi halusimme panostaa turvallisuuteen, sanoo toimitusjohtaja Markku Sahinoja Parkanon Höyläämö Oy:stä perusteluina uusien laitteiden hankinnalle. Biofire Oy asensi laitteet viime kesänä, joten käyttökokemuksia on kertynyt parilta kuukaudelta. Tehoa on toistaiseksi tarvittu oikeastaan vain maalaamon ilman kuivana pitämiseen. Sahinoja arvelee tehon tarpeeksi reilusti alle kymmenen kilowattia. Toista on talvella, kun lämmitettävää on noin neliömetriä. Silloin tarvitaan uuden palopään kaikki 200 kilowattia. Moninkertainen varmistus Sahinoja kiittelee uutta polttosysteemiä. Vaikka tehontarve on pieni ja kutteri ruutikuivaa, ei takapaloista ole ollut merkkejä, edes palopäähän menevässä ruuvissa. Sahinoja uskoo, että syöttölaitteen ilmapudotus ja sulkupelti pysäyttävät kyllä takapalon, jos sellainen sattuisi. Takapaloa on vahtimassa moninkertainen lämpötunnistimiin perustuva varmistus sprinklauksineen. Kahdentoista kuutiometrin varastosiilosta tuleva ensimmäinen syöttöruuvi on nouseva. Sekin antaa pienen edun takapaloa vastaan. Tämä ensimmäinen syöttöruuvi päättyy laatikkoon, jossa on puolen metrin ilmapudotus seuraavalle, suoraan polttimeen vievälle syöttöruuville. Lisäksi ensimmäisen syöttöruuvin pää suljetaan hydraulisesti liikuteltavalla sulkupellillä aina kun ruuvi ei ole käynnissä. Sulkupelti menee kiinni myös, jos välisäiliön lämpötila nousee liian korkeaksi. Mikäli anturit havaitsevat syöttöruuveissa lämpötilan kohonneen asetusarvon yläpuolelle, ruuveihin sprinklataan vettä niin kauan, että lämpötila laskee asetusarvon alapuolelle. Lämmitysjärjestelmää voi uusia osin Toimitusjohtaja Reijo Santala Biofire Oy:stä myöntää, että kutteripuru on kuivuutensa, ilmavuutensa ja suuren pölymääränsä takia haastava polttoaine. Sillä on takapaloherkkyytensä ohella toinenkin hankaluus. Se on hanakasti holvautuvaa tavaraa. Varastosiilojen syöttölaitteissa on Keittiökalusteita Meiltä saat HETI varastosta - runkopaketit (valkoinen, pähkinä, tammi ja kirsikka) - maalattu mdf-ovi, sileä R6 valkea (yksittäispakattu) - Design-vaakaraitaovet, Creme ja Mocca - laatikot, saranat jne... Tukkuvarastomme palvelee Seinäjoella Kapernaumin teollisuusalueella arkisin klo Toimitukset kaikkialle Suomeen! KJ-Markkinointi Oy Runkovarasto, Mestarintie 12, Seinäjoki Puh Fax Polttoainevarastosta tuleva ruuvi on nouseva. Hydraulisesti toimiva sulkupelti sulkee ruuvin pään, kun ruuvi ei ole käynnissä. Mustassa välilaatikossa kutteripuru putoaa alemmalle vaakaruuville, joka vie polttoaineen palopäähän. Takapalojen varalta syöttöruuveissa on kolminkertainen varmistus. Toimitusjohtaja Markku Sahinoja on erittäin tyytyväinen lämpökeskuksen saneeraukseen. Nyt näyttää siltä, että yöt voi nukkua rauhassa. Suurin osa tuotetusta kutterinpurusta menee läheiselle puupellettitehtaalle, kaikkea ei tarvita itse. Listaa ja paneelia Parkanon Höyläämö Oy on jo 20 vuotta toiminut yritys. Moni asia on siis tehty oikein, koska tuulisella alalla toimiva yritys on edelleen voimissaan. Yrityksen perustajista ovat jäljellä Markku Sahinoja ja Pentti Autio. Höyläämö tuottaa erilaisia listoja ja paneelilautoja. Ulkovuorauspaneelien tuotanto aloitettiin kymmenen vuotta Ammattilaiset asialla Laser & vesileikkaus Prolaser Oy Riihimäki puh Biofiren palopää on kuiva, tulenkestävällä valumassalla vuorattu. Palopäätä jäähdytetään vesikierrolla, josta lämpö otetaan lämmönvaihtimen kautta kattilaveteen. Parkanon Höyläämön pattereissa kiertää glykolilla terästetty vesi jäätymisvaurioiden ehkäisemiseksi. sitten. Lama on hieman puraissut, tunnustaa Sahinoja. Kolme työntekijää piti lomauttaa, eikä tuotanto ole aivan täydessä volyymissään. Edellisestä huolimatta Parkanon Höyläämö työllistää 20 henkeä. Heidän panoksellaan on puristettu yli viiden miljoonan euron liikevaihto viimeksi kuluneella tilikaudella. Lämpökäsiteltyä puuta Heinolan Ruskopuu Oy Hevossaari Heinola Puh. (03) Mika Erjansalo Telefax (03) MYYDÄÄN teroituskone Rondamat 935, vm -90. Hinta ,-. Lisätietoja Matti Kettula, Nerkoon Höyläämö Oy Kihniö. Puh Nyt Markkinatorin ilmoitukset tämän kokoisina! Hinta vain 75, sis.alv. Myyt tai ostat, käytä Markkinatoria! Jätä ilmoituksesi Lämpölaitoksia Vaasan Kuljetuskanavat Oy Hallitie Mustasaari puh kuljetuskanavat.fi Purunpoistolaitteita Vaasan Kuljetuskanavat Oy Hallitie Mustasaari puh kuljetuskanavat.fi Tuotannonohjausjärjestelmiä Joiner Oy puh Ilmoitushinnat alk. 80 euroa + alv tai 300 euroa + alv / neljässä numerossa Soita (09) / Maija-Liisa ja varaa ilmoitustilasi.

16 16 Puu&Tekniikka numero 9/2009 Laserprojektorit paikoitukseen 2D / 3D Laserprojektorit soveltuvat valmistavan teollisuuden työstettävien tuotteiden kohdistamisen ja paikoittamisen helpottamiseen. Laserprojektoreilla luodaan näkyvä punainen, vihreä ja keltainen lasersäde työstettävän tai paikoitettavan tuotteen pinnalle, oli se sitten tasainen (2D) tai monimuotoinen (3D) pintamuodoltaan. Koneenkäyttäjä tai työstörobotti saa näin selkeän ohjeen laserin avulla, mistä lähteä työstämään, esim. liimaamaan, leikkaamaan, sorvaamaan tai mihin kohdistaa/paikoittaa valmistettava tuote. Lisätiedot: Kübler Suomi Oy Puh Tehoa ja ergonomiaa työskentelypisteeseen Nedermanin PowerBox tuo käden ulottuville sähkövirran työvalaisimille ja työkaluille, paineilman ilmapistooleille sekä muille paineilmatyökaluille. PowerBoxissa on kaksi imuliitäntää, jotka soveltuvat työkalukohtaisille imuhuuville hionta- ja kiillotuspölyjen poistoon sekä imurointiin. Järjestelmä voidaan liittää energiaa säästävä automaattiventtiili, joka käynnistää imuyksikön tarvittaessa. Asentamalla PowerBox -yksikkö PowerArm puomiin saadaan yksikölle ulottuvuutta kahteenkin työskentelypisteeseen. Kuusi metriä pitkä puomi taittuu keskeltä ja kääntyy 180, täsmällinen kohdistaminen työpisteeseen on taattu. PowerBox -yksikköön on saatavana erillinen seinäkiinnitysteline. Kun letkut ja kaapelit eivät loju lattialla, työturvallisuus paranee ja kaapelien kuluminen vähenee. Lisätietoja: Tecalemit Environment Oy, Puh , Sivusyöttöinen hakkuri Sivusyöttöinen hakkuri JENZ HEM 581 on suunniteltu hakettamaan max halkaisijaltaan 560 mm kokopuuta, hakkuutähdettä, risuja, pintalautaa yms. puhdasta puuta erittäin suurella teholla. Vaikeasti käsiteltävien raaka-aineiden syöttö on entistä helpompaa 1200 mm leveän materiaalin syötön ansiosta. Kapasiteetti: max 180 m 3 /h. Hakkuria tuo maahan Ideachip Machine Oy. Uuden sukupolven akkuporakoneita fabrik.fi Uusi pistosahapöytä Uuden F4-sarjan akkuporakoneissa on lyhyt latausaika, olosuhteisiin mukautuva rakenne ja tehokas moottori. Akkuporakoneet soveltuvat täydellisesti yllättäviin työskentelytarpeisiin, joissa työkaluilta vaaditaan erityisen korkeaa suorituskykyä. Litiumakun ansiosta porat ovat kevyempiä, niiden kapasiteetti on korkea ja ne ovat aina käyttövalmiita. Pora on yksi työkalulaatikon tärkeimmistä välineistä sekä ammattilaisille että harrastelijanikkaroijille. Kun puulta vaaditaan enemmän Boschin pistosahapöytä PLS 300 on apuväline sahattaessa puuta, muovia, alumiinia, laminaattia ja parkettia. Pistosahapöydän sahaohjaimen avulla onnistuvat niin vaakasuorat kulmasahaukset kuin pystysuorat viistosahauksetkin. Pistosahapöydässä on alumiinista valmistettu ohjainkisko, johon sahattava materiaali lukitaan, ja pöydän pistosaha työskentelee tarkasti merkittyä sahauslinjaa pitkin. Pistosahapöytä soveltuu apuvälineeksi kaikkiin Boschin PST-pistosahoihin sekä pistosahoihin, joiden jalkalevyn leveys on 67,45 mm. Sahapöydän hinta on 89,90 euroa. W W W. L U N A W O O D. F I Seuraavat Puu Tekniikka -lehdet: Ilmoitushinnat osoitteessa Teollinen muotoilu ja uudet materiaalit puutuoteteollisuudessa. Aineistot viimeistään Puusta rakentaminen. Erikoisjakelu rakennusalalle. Aineistot viimeistään Soita ja varaa ilmoitustilasi heti numerosta (09) /, parhaat paikat menevät ensin

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 58 PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 Puuvene-lehti esittelee vene-alan OPPILAITOKSIA LAHDESSA rakennetaan ja korjataan Lahdessa koulutuskeskus Salpauksen veneenrakennuslinjalta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 1(5) Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan Samuli Naamangan ekologinen COMPOS mallisto vakuutti materiaalin innovatiivisuudella

Lisätiedot

Laatu kertoo tekijän

Laatu kertoo tekijän Laatu kertoo tekijän Koskisen on vuonna 1931 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva perheyritys. Koskisen valmistaa ja markkinoi mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita rakennus-, rakennuspuusepän-,

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

Piiroisen uutuus X-pöytä ja penkki ensiesittelyssä Habitaressa 10.-14.9.2014

Piiroisen uutuus X-pöytä ja penkki ensiesittelyssä Habitaressa 10.-14.9.2014 LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 1(5) Piiroisen uutuus X-pöytä ja penkki ensiesittelyssä Habitaressa 10.-14.9.2014 Pasi Paakin suunnittelemassa X-pöydässä ja penkissä kalusteen vahva ja omaleimainen visuaalinen

Lisätiedot

muutamassa minuutissa Pystytät

muutamassa minuutissa Pystytät X-Gloo Mercedes-Benzin tuulitunnelissa testattu Maailman parhaimmat puhallettavat tulevat Saksasta. Sään kuin sään kestävät, tosi näyttävät X-Gloo teltat voit pystyttää missä vain ja ne ovat taatut katseenvangitsijat!

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen LVL by Stora Enso Syysriihi 2017 Puu ja Bioenergia, Jyväskylä Jaakko Huovinen Stora Enso lyhyesti Stora Enso vastaa maailmanlaajuisiin megatrendeihin Suuret, maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset vaikuttavat

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2012) - Liikevaihto yli 1,2 mrd - Puunhankinta 12,0 M k-m3 tukkia - Sahaustuotanto

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhla Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre 7.4.2017 Metsän ensimmäiset menestystuotteet: terva ja sahatavara

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketit Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti pystyyn. ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti. Se rakennetaan tilaajan suunnittelemille ja tekemille perustuksille.

Lisätiedot

COMBINE. Combine 3. linjoja ja pehmeitä kaaria. Näyttävää materiaalien ja muotojen tasapainoa. Voit luoda oman pöytäsi. Täydellisen yhdistelmäsi.

COMBINE. Combine 3. linjoja ja pehmeitä kaaria. Näyttävää materiaalien ja muotojen tasapainoa. Voit luoda oman pöytäsi. Täydellisen yhdistelmäsi. COMBINE 2 Combine Combine 3 COMBINE Yhdistele. Ja valitse vapaasti. Etsi kaikkein sopivin sohvapöytä. Tilaan. Tehtävään. Ja tunnelmaan. Sijoittelu sohvan, jakkaran tai nojatuolin kanssa. Ryhmälle tai yksittäiselle

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketit Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti pystyyn. Listat viimeistelevät hallin ulkoasun. ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti. Se rakennetaan tilaajan

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaaminen Kehitysasiantuntija Petri Heino Osaamiskartoitushanke Hankkeessa kartoitetaan: puurakentamisen kansallinen osaaminen sekä osaajat rakentamisen koulutuksen nykytila puurakentamisen

Lisätiedot

Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Turun Rakenna ja sisusta -messuille

Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Turun Rakenna ja sisusta -messuille Tiedotusvälineille Turun Rakenna ja sisusta -messut 1.-3.2.2013, Tulikiven osasto: B80 Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Turun Rakenna ja sisusta -messuille Tulikivi on mukana Turun Rakenna & sisusta

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS CREATIVE DESIGN SINCE 1951 15.4.2010 2010 Marimekko Oyj VISIO Marimekko on yksi maailman kiehtovimmista design-brändeistä STRATEGIAN KULMAKIVET Jakeluverkostoa laajennettiin; maantieteellisesti

Lisätiedot

Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous.

Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous. Me olemme Koskisen. Yhtä tärkeää kuin tuotteiden laatu, on yhteistyön helppous. 2 Esitteen kuvitus on Koskisen yrityselokuvasta Committed to Wood. Kuvissa esiintyvät ihmiset ovat Koskisen konsernin henkilökuntaa.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Saammeko esitellä, maitotalous tuotteiden myyntiratkaisujen kerma! Huurre tuo nyt markkinoille uuden ajan myyntiratkaisut maitotaloustuotteille Yhteistä Huurteen

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuus liiketoimintana Puutuotteet > 400 mrd EUR liiketoiminta maailmanlaajuisesti Sahateollisuus 50 mrd EUR trendikasvu 1-2%/a, monissa

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005 HÖYLÄYKSEN PERUSKURSSI AIKA: 21. - 25.02.2005 19. - 23.09.2005 14. - 18.11.2005 Höylääjät ja höylän asettajat - höyläämön koneet ja laitteet - terät ja

Lisätiedot

Motek messut, Stuttgart 11.-13.10 2011

Motek messut, Stuttgart 11.-13.10 2011 Motek messut, Stuttgart 11.-13.10 2011 Motek messut 11.-13.10 2011 Matka tehtiin osana pinnoitustekniikan investointi- ja kehittämishankkeen laiteinvestointien suunnittelua. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RATKAISUT

RAKENTAMISEN RATKAISUT RAKENTAMISEN RATKAISUT Puuinfo roadshow May 5, 2011 1 Johdatus kerrosrakentamiseen Esityksen sisältö Stora Enso Puutuotteet tarjonta CLT-rakennusmateriaalina Keski-Euroopan CLT-järjestelmä kerrostalorakenteet

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Kestävä, tyylikäs ja monipuolinen Keep it simple Komposiittipuu KINDWOOD Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Ihanteellinen valinta ulkokäyttöön patioihin, terasseihin, laitureihin sekä moniin

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Tampereen Asta-messuille

Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Tampereen Asta-messuille Tiedotusvälineille Tampereen Asta messut 8.-10.2.2013 Tulikiven osasto A 428 Tulikivi tuo uudet tulisijat ja kiukaat Tampereen Asta-messuille Tulikivi on mukana Tampereen Asta messuilla 8.-10.2.2013. Tulikiven

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus.

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus. Toteutamme tilatarpeesi nopeammin valmiiksi mietityllä runko-, seinä- ja kattojärjestelmällä. Esimerkkirakennuksemme kertovat, että puurakenteista voidaan tehdä yksilöllisiä tilaajan vaatimuksiin suunniteltuja

Lisätiedot

Oy All-Plast Ab. Oy All-Plast Ab / AV 1

Oy All-Plast Ab. Oy All-Plast Ab / AV 1 Oy All-Plast Ab Oy All-Plast Ab / AV 1 Lähes 40 vuoden kokemuksella ruiskuvalun kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta loppupakkaukseen. Oy All-Plast Ab / AV 2 Oy All-Plast Ab Sijaitsee Joensuun Heinävaarassa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

PUUPÄIVÄ 27.10.2011. Wanha Satama, Katajanokka Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

PUUPÄIVÄ 27.10.2011. Wanha Satama, Katajanokka Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Wanha Satama, Katajanokka Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki Puupäivän lisänäkyvyys yrityksille Puuinfo tarjoaa yrityksille mahdollisuutta näkyä puupäivässä. Näkymisvaihtoehtoja alla

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

LIIKELAHJAT Kevät 2015

LIIKELAHJAT Kevät 2015 LIIKELAHJAT Kevät 2015 1 Monta hyvää syytä valita Aarikka-lahja Tervetuloa tekemään onnistuneita lahjavalintoja! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Sirpa Grev sirpa.grev@aarikka.com p. 040 544 4212 Paula Heinikangas

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

EUROCUCINA 2014, Milano

EUROCUCINA 2014, Milano Milanon Eurocucinakeittiömessut ovat Euroopan suurin keittiömessutapahtuma. Messut ovat tärkeä foorumi uusien keittiötrendien esille tuojana. EUROCUCINA 2014, Milano Vuoden 2014 messuilla näytteilleasettajia

Lisätiedot

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group taustaa Lappi Timber Oy saha Keitele Engineered Wood Oy liimapuutehdas Hankkeen vaikuttavuus Puuta maailman

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

LOISTE. Suunnittelijan sanoin;

LOISTE. Suunnittelijan sanoin; LKALUSTE LOISTE Suunnittelijan sanoin; Uutta Loiste-kalustemallistoa suunniteltaessa lähtökohtanani oli luoda mallisto, joka taipuu niin pieneen kuin suurempaankin kylpyhuoneeseen. Mallisto koostuu erikokoisista

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö TkT Kari Kisko TkT Juha Lindfors Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Tuotantotalouden Kansanterveystiede ja kliininen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Kustannustehokkain tiiliverhoiltu seinärakenne

Kustannustehokkain tiiliverhoiltu seinärakenne Kustannustehokkain tiiliverhoiltu seinärakenne Kestävä seinärakenne PAROC-elementit ovat laadukkaita, teräspintaisia sandwichelementtejä, joiden ydin on kivivillaa. Niiden tärkeimpiä käyttökohteita ovat

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla

Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla Paras puukauppatili Puukauppoja metsänomistajan ja luonnon ehdoilla On monta tapaa korjata puuta. Meidän tapamme on maksimoida arvokkaan sahapuun määrä ja pitää kuitupuun osuus pienenä. K Keiteleen kanssa

Lisätiedot

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa,

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa, Paint with Pride Sisältö 5/2012 Teknos vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa...1 Uudet ultranopeat INFRALIT matalapolttojauhemaalit...2 CHINA WINDPOWER 2012 -messut Pekingissä...4 TRY:n Pintakäsittelypäivä

Lisätiedot

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Metsässä puhaltavat uudet tuulet -seminaari Mikaeli, Mikkeli 11.9.2012 Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutti & Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö 1. Metsäsektorin

Lisätiedot

Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan

Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan Ovi WIŚNIOWSKI Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan Meidän takanamme on 25 vuoden tuotantohistoriaa. WIŚNIOWSKI -nimi on peräisin yrityksen perustajalta ja omistajalta Andrzej Wiśniowskilta. Hänen haaveensa

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

FORD TOURNEO CONNECT TRANSIT CUSTOM TRANSIT

FORD TOURNEO CONNECT TRANSIT CUSTOM TRANSIT FORD TOURNEO CONNECT TRANSIT CUSTOM TRANSIT www.carsport.fi/ford Nyt saatavana myös automaattivaihteistolla FORD TOURNEO CONNECT Esteetön taksi 1+6 tai vaihtoehtoisesti 1+4 ja 1 pyörätuolipaikka/paaripaikka

Lisätiedot