Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Itsekantava rakenne Itsekantavat kattopaneelit Palonsuoja-ovet Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset 8 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet Palonkatkoratkaisut Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa 3.3 Palosulut Ylipaineventtiili Sertifikaatit 10 4 Laitekaapit ja jäähdytys Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys UPS-laitteen jäähdyttäminen 16 5 Sammutusratkaisut 17 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Johdanto Laitekaappien virranjakeluratkaisut 18 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut Johdanto Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuitukaapeloinnin perusrakenne 21 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu 22

2 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Kainuun keskussairaalan Sotkamontie 13 osoitteeseen rakennettavan uuden lisärakennuksen osaan varataan n. 300 neliömetrin tila, mistä rajataan n. 80 neliömetrin kokoinen tila IT-turvahuoneelle. Ratkaisussa toteutetaan IT-toimintoja varten nykyaikainen IT- turvahuoneratkaisu, laitekaappiratkaisut, jäähdytys laitekaappien sisältämille IT-laitteille, sähkönsyöttöja jakeluratkaisu, laitekehikoiden ja palvelinten etähallinta- ja valvontaratkaisu, verkkokaapelointiratkaisu sekä paloturvaratkaisu. IT-turvahuonekokonaisuus muodostuu toimistotilasta, IT-laitetilasta sekä teknisestä tilasta. IT-laitetilaan siirretään Tilaajan nykyisissä IT-laitetiloissa olevat IT-laitteet sekä muodostetaan luotettava ja turvallinen IT-ympäristö mikä pystyy tehokkaasti tuottamaan keskitettyjä ATK-palveluja alueen eri toimijoille. Samalla tulee huolehtia nykyaikaisesta kriittisten palvelinlaitejärjestelmien fyysisestä suojaamisesta ja asennusten, muutosten ja laitepoistojen helpottamisesta. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä IT-turvahuoneratkaisusta. IT-turvahuoneen rakennustekninen pohjaratkaisu on betonilattia, mikä on IT-turvahuoneen viereen rakennettavaa hälytysajoneuvotallia korkeammalla. Ajoneuvotilan korkeus mahdollistaa ambulansseilla ja kuorma-autolla sisään ajamisen ja laitteistojen purkamisen. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. Tässä liitteessä esitetty pohjapiirustusehdotus on viitteellinen. Tässä liitteessä esitetyt piirustukset kuvaavat ensin nykyistä tyhjää tilaa ja sitten ehdotusta IT-turvahuoneen pinta-alaksi, huomioon ottaen kohteessa olevat kattoa kannattavat pylväät. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa.

3 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen haluttu pinta-ala on n. 80 neliömetriä, mutta tarjottava tila voi olla myös suurempi, mikäli siihen löytyy teknisiä perusteluja. :Kuva 1. Yleiskuva uudisrakennuksen piirustuksesta 203_1krs. IT-turvahuoneen sijoitus halutaan tehtävän kuvan oikeassa reunassa olevan autohallin oikealle puolelle. Kuva 2. Suurennos IT-turvahuoneelle varatusta alueesta.

4 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus Kuva 3. Tilaajan tarvetta vastaavan pinta-alan ja seinien esimerkinomaisen sijoittelun mukainen IT-turvahuoneen pohjapiirustus on seuraavan kuvan mukainen: IT-turvahuonepiirustuksen vasemmanpuoleinen tila on varatilaa, mitä tullaan käyttämään toimistona sekä laitteistojen esiasennustilana. IT-laitetila on piirrustuksessa keskellä ja sinne pääsee sisään ainoastaan toimistotilan kautta. Tekninen tila on piirrustuksessa oikealla ja sinne on oma sisäänkäynti.. IT-turvahuoneen lattian korkeusero autohallista on 620mm, jolloin tilan lattia on korkeudella mm. IT-turvahuoneen vapaa korkeus on 3100mm. Esimerkinomaisen IT-turvahuoneen pinta-alat ovat: Toimistotila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala IT-laitetila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala Tekninen tila leveys syvyys ja sisäpinta-ala Kokonaispinta-ala 6,75 * 5,9 / n. 38 neliömetriä 7,28 * 5,9 / n. 41 neliömetriä 2,16 * 2,66 / n. 5 neliömetriä n. 84 neliömetriä Esitettävien ratkaisujen modulaarisuuden vuoksi edellä kuvatut mitat voivat niin haluttaessa olla myös pienempiä, sekä seinien paikat voivat olla sijoitettuna toisin. Piirustuksessa on IT-laitetila sijoitettu ottaen huomioon tilassa olevat kattoa kannattavat pylväät (pienet neliönmuotoiset kuviot). IT-turvahuoneiden rakentaminen ei ole sidottu edellä mainittuihin mittoihin, vaan Toimittaja saa esittää oman ratkaisunsa sovitettuina omien ratkaisujensa kokoisiksi ja muotoisiksi. Ratkaisun tulee sisältää IT-laitetilan ulkopuolinen tekninen tila, pinta-alaltaan n. 5 neliömetriä, jonne kulku on turvallisuussyistä vain IT-laitetilan ulkopuolelta. IT-lai-

5 tetilan sivulle sijoittamisen etuna on kulku kuvan yläreunasta alkavaan putkitunneliin. IT-laitetilan kautta ei tässä ratkaisussa ole kauttakulkua muihin tiloihin. Tekniseen tilaan voidaan sijoittaa esimerkiksi jäähdytinratkaisujen vedenkierrätys- ja lämmönvaihdinlaitteistot. IT-turvahuonetilan sähkönsyöttöratkaisussa oletuksena on, että generaattori- sekä muut varavoimaratkaisut on sijoitettu IT-turvahuoneen ulkopuolelle. Generaattoriratkaisu on tämän tarjouspyynnön ulkopuolella. IT-turvahuoneen UPS-laitteisto tulee sijoittaa IT-laitetilaan tai tekniseen tilaan. Nämä sijoitusratkaisut ovat suositeltavia paloturvan ja jäähdytyksen kannalta. IT-laitteistojen asennustapa on ratkaisussa oltava laitekaappipohjainen. Laitekaappien sijoittelun tulee ottaa huomioon laitteistoja ylläpitävien operaattorien työturvallisuusnäkökohtia ja laitteiden jäähdytysratkaisutarvetta. Jäähdytysratkaisun tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Toimittajan tulee esittää ratkaisunsa redundanttisuuskuvaus Laitekaappikohtainen laskennallinen jäähdytystarve on 8kW-10kW. IT-turvahuoneen tulee taata 120 minuutin suojaus palon vaikutuksilta.

6 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Tässä kappaleessa esitetään IT-turvahuoneratkaisun tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus. Turvahuone koostuu n. 84 neliömetrin pinta-alasta. Seinä- ja kattoratkaisujen tulee muodostua modulaarisesta ratkaisusta seuraavilla ominaisuuksilla: Suojaus veden aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus tulen aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus korkean lämpötilan aikaansaamia vaurioita vastaan Fyysinen suojaus Sähköinen suojaus Ympäristön vaikutuksilta suojaus Sisäisen tulipalon varalta suojaus Sisään tunkeutumiselta suojautuminen Elektromagneettisilta kentiltä suojautuminen IT-turvahuoneen tulee olla modulaarinen tila, johon voidaan sijoittaa turvallisesti palvelinlaitteistoja, levyjärjestelmiä sekä verkkolaitteita. Ratkaisun tulee tarjota: Modulaarisuutta Laajennusmahdollisuutta Nopeata ja varmaa rakenteen asennusta Mittojen ja muotojen puolesta sopivuutta haluttuun huoneeseen Rakennetta ilman tukipylväitä huoneen keskellä (lukuun ottamatta olemassa olevia pylväitä huoneessa) Mekaaninen rakenne tulee olla siisti ja pölyvapaa Esivalmistettu rakenneratkaisu Moduulien tulee olla uudelleen käytettävissä mahdollisen tilan muuton sattuessa Seinien pintamateriaalin tulee olla esimerkiksi lakattu metallipinta, minimoiden paikalla tehtävän maalauksen Mekaanisesti kestävä Asennuksen tulee olla mahdollista tehdä valmistajan edustajan lisäksi myös kuka tahansa tarpeelliset taidot omaava asennusryhmä. Valmistajan valvonta tai projektipäällikköpalvelu ei välttämätön projektin aikana

7 2.1 Itsekantava rakenne Paloturvaa tuottavien rakenneosien (paneelirakenne) tulee olla asennettavissa pystyasentoon. Paneelien reunojen muodon tulee olla vesitiivis, esimerkiksi ns. ponttirakenne, jossa osat menevät sisäkkäin, muodostaen näin tiiviin liitoksen. Rakenteen tulee eristää tehokkaasti tulipalon tuottamaa kuumuutta, ollen samalla vesitiivis. Paneelien tulee olla uudelleen käyttökelpoisia, mahdollistaen laajennusosan lisäämisen tai siirron toiseen paikkaan. Tilan asennuksen tai laajennuksen sekä mahdollisen siirron tulee olla puhdas ja pölytön toimenpide. (ilman pölyä tai muuta IT-laitetiloissa usein luvanvaraista toimintaa, joka saattaa pahimmillaan viivästyttää työtä), Palonvastustuskyky: Sertifioitujen rakennepaneelien tulee olla 120 min paloluokiteltuja ja testattuja täyttämään standardin EN Suojaus veden vaikutuksilta: o SGS IP x5 sertifioitu EN60529 normin mukaan. o Valinnaisena saatavissa tulvivan veden suojaus, tiiviystaso 72 tuntia sertifioitu 40 cm asti Akustinen eristävyys n. 31 db(a) Lämpöeristyskyky 0,42 W/K*m2 Mekaaninen kestävyys: 2.8 kn/m2 Standardit: EN-23093:81 Standard for Fire Protection of construction security structures. 2.2 Itsekantavat kattopaneelit Kattorakenteen muodostavat paneelit / osat tulee asentaa horisontaalisesti, erikoisprofiileja käyttäen. Niiden tulee muodostaa korkea palonkesto ja lämpötilan eristävyys. Paneelien tulee muodostaa vesitiivis ja kuumuudelta eristävä kotelorakenne. 2.3 Palonsuoja-ovet IT-turvahuoneen ovien tulee olla luokiteltu tilan paloluokkaa vastaavasti. Ovilla tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: Nº Ovia Pintoja Paksuus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Paloluokka

8 RF120 Ovet tulee varustaa sisäpuolelta anti-paniikkitangolla ja ulkopuolelta käsin tilan avaaminen tulee voida tehdä avaimella varustetulla järjestelmällä. Kulunvalvontajärjestelmän asentamisen tulee olla mahdollista. Tilaajalla on käytössä Timeconkulunvalvontajärjestelmä. Oven paksuus mm Oven standardimitat esimerkiksi 2.0 metriä korkea ja 0.9 metriä leveä Ilmoitettava saako valinnaisena myös muita ovikokoja ja paloluokkia Ovet varustettava turvalukkoratkaisulla (palonkestävä) Varauloskäynti käyttäen anti-paniikkitankoa Ovessa automaattinen sulkeutumisjärjestelmä (ilman moottoria) 2.4 Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Esimerkinomaisesti piirustuksissa esitetyn IT-turvahuoneen mitat eivät ylitä kuutta (6) metriä. Ratkaisuun ei välttämättä mahdu ulkoista terästukirakennetta katon yläpuolelle, joten jos rakenne edellyttää tukirakennetta, on sellainen suunniteltava tilan sisäpuolelle.

9 2.5 Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset Seinä- ja kattopaneelien tulee suojata veden vaikutuksilta IP x5 tasolla (veden suihkutus huonerakennetta kohti) EN Standardin mukaan. Kaikkien materiaalien tulee täyttää ISO 1182 standardin mukainen syttymättömyysvaatimus. Paneelien tulee suojata vähintään 20 db ulkopuoliselta elektromagneettiselta häirinnältä EN normin mukaan. Tarvittaessa vaimennus tulee voida vahvistaa kalibroiduilla mittalaitteistoilla. Paneelien tulee kyetä suojaamaan tilaa palolta vähintään 120 minuuttia normin EN mukaan. Paneelien tulee tarjota riittävää mekaanista kestävyyttä 120 minuutin palon kestoajan. Akustinen eristävyys keskimäärin 31 db taajuusalueella 100 Hz - 4 khz. Lämpöeristyskyvyn tulee olla vähintään 0,42 W/m2 K. Kaikki tilan suunnittelu on tehtävä TIA-942-standardin mukaan. IT-turvahuoneen ympäryksen tulvimissuojaus voidaan tarjota valinnaisesti, tarjoamaan suojaa paneelirakenteelle n. 40cm tasolle.

10 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet 3.1 Palonkatkoratkaisut Lisävarusteena tulee olla tarjolla kaapelien ja muiden läpivientien kohtiin valmistettu tuote, jonka tulee kyetä vaahtoutumaan ja laajentumaan tulipalon aikana. Tavoitteena on saavuttaa suojaus n. 2,5 tuntia. Tuotteen halutut ominaisuudet: Pölyvapaa ja repeämistä vastustava Soveltuva sekä väliaikaisiin että pysyviin asennuksiin Kestävä rakenne Hajuton Laajentumispaine max 2.5 Bar. 3.2 Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa IT-turvahuoneen sisäilman uudistaminen tulee kyetä tekemään käyttäen paineistettua järjestelmää joka syöttää ulkopuolelta ilmaa paineventtiilin kautta sisälle. Rakenteen tulee sallia paineen purkautuminen ulospäin tilanteissa joissa sisäpaine nousee halutun rajan yläpuolelle. Paineistettu ilman uudistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen teollisesti valmistettua tuuletinta joka on yhdistetty paloluukkuun. Ratkaisun tiivistyksen ja viimeistelyn tulee täyttää halutun palonsuojausluokan määräykset. Jotta voidaan välttää ulkopuolisten objektien tai partikkelien sisääntulo, ratkaisu tulee varustaa ulkopuolisella säleiköllä ja G3-tyyppisellä partikkelisuodattimella. Järjestelmässä tulee olla ajastin, jolla voidaan kontrolloida ilman uudistusprosessia tunti- tai vuorokausipohjaisesti. 3.3 Palosulut Palonsulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostetaan sisääntuloilman kanavaan asennettuun ylipainesäleikköön. Säleikköratkaisun tulee sulaa tulipalotilanteessa muodostaen suojauksen joka estää ulkopuolisen palon leviämisen sisätiloihin. Standardit: Palosuojaus minimillään 60 minuuttia Kaikki asennusmateriaalit oltava syttymättömiä standardin ISO 1182 mukaan.

11 Palosulut tulee olla suunniteltu standardin TIA 942 mukaan. 3.4 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilejä käytetään vähentämään ylipainetta huoneen sisällä tilanteissa joissa esimerkiksi sammutusjärjestelmä purkaa sammutuskaasua huoneeseen tai ovia avataan ja suljetaan. Ratkaisussa tulee olla esitettynä ylipaineen purkujärjestelmä, joka muodostuu esimerkiksi ylipainevaimentimesta ja automaattisesti huoneen sisäisestä paineesta riippuen sulkeutuvista liuskoista. Tarkoituksena suojella rakenteellisilta vaurioilta seinissä, katossa, ovissa yms. ylipainetilanteissa. Vaimenninventtiilin materiaalina on oltava alumiiniliuskat jotka on kiinnitetty galvanoidusta teräksestä valmistettuun U-kehykseen ja sisältävät automaattisen avautumis/sulkeutumis-mekanismin joka aktivoidaan riippuen paineesta huoneen sisällä. Standardit: Kaikki asennetut materiaalit tulee olla syttymättömiä ISO 1182-standardin mukaan Kaikki palontorjuntaluukut tulee suunnitella TIA 942-standardin mukaan. 3.5 Sertifikaatit IT-turvahuoneen seinä- ja kattorakenteen palonkestosta ja mekaanisesta lujuudesta tulee esittää valmistajasta riippumattoman sertifiointitoimijan sertifikaatti. Samoin tilan rakenteellisesta kestävyydestä ja vesitiiviydestä (EN60529 mukainen vesitiiviys ) tulee esittää sertifikaatit. IT-turvahuoneen tulee kyetä suojaamaan sekä valuvan veden vaikutuksilta että seinä- ja kattorakenteen kidevedestä peräisin olevaa vesihöyryä vastaan. Vesi- ja höyrytiiviin IT-turvahuoneen seinien ja katon tulee suojata sekä valuvalta sammutusvedeltä että mahdolliselta höyryn tiivistymiseltä.

12 IT-turvahuoneen seinien tulee siis olla vesitiiviit (luokka IP65) eikä niiden materiaali saa sisältää kidevettä. Kohteen ollessa normaali sairaalaympäristö, voidaan valinnaisena esittää myös magneettikenttävaimennusta seinä- ja kattoratkaisuun.

13 4 Laitekaapit ja jäähdytys 4.1 Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys IT-turvahuoneeseen tullaan asentamaan laitekaappiratkaisu, johon asennetaan laitteistoa kolmesta Tilaajan nykyisestä palvelintilasta. Laitekaappien arvioitu lukumäärä 10 kpl, sijoitettuna kahteen riviin. Laitekaappien lukumäärä on suhteessa tarjottavien laitekaappien leveyteen. Laitekaappien leveys mm. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm. Laitekaappien syvyys mm. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat. Laitekaappien jäähdytyksen tulee perustua johonkin allaolevista nestejäähdytysvaihtoehdoista: - laitekaappien sisäinen suljettu nestejäähdytys - nestejäähdytykseen perustuva nk. kylmän käytävän ratkaisu - nestejäähdytykseen perustuva takaovijäähdytys-ratkaisu Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytysratkaisu. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun IT-laitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys. Tärkeimmät vaatimukset jäähdytykselle: Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW Redundanttinen ratkaisu, ei saa jäädä yhden laitteen varaan Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nk. kylmän käytävän suljetulla ratkaisulla, jossa laitekaappien väliin jäävä kylmän ilman täyttämä käytävä katetaan kattoratkaisulla. Kyseisessä ratkaisussa tulee olla myös ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä, jotta mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä.

14 Kuva 4. Liukuovilla ja kattorakenteella varustettu, suljettu kylmän käytävän ko koonpano. Kuva 5. Kylmän käytävän ratkaisu neljällä vesijäähdyttimellä ja kahdella lämmönvaihdinlaitteella.

15 Kuva 6. Kylmällä käytävällä varustetun High Density-ratkaisun sijoittelupiirros. Ratkaisussa on 8 vesijäähdytintä, jolloin laitekaappeja mahtuu 2 kpl vähemmän. Tarjotun ratkaisun tulee olla modulaarinen, jotta laajentaminen tehotarpeen lisääntyessä on mahdollista. Kuva 7. Suljettujen laitekaappien ratkaisu missä jäähdytys tapahtuu redundanttisesti laitekaappien väliin asennetuilla nestekiertoisilla jäähdyttimillä. Ratkaisussa on huomioitava jäähdyttimien tarvittava lukumäärä laitekaappiriviä kohden. Laitekaapit voivat olla myös aseteltuina 90 astetta kiertyneenä esitettyyn nähden.

16 Kuva 8. Nestejäähdytetyillä laitekaappien takaovilla toteutettu ratkaisumalli, jossa IT-turvahuoneen jäähdytys toteutuu redundanttisesti ilmajäähdytyksellä (vapaajäähdytystä hyväksi käyttäen) ja laitekaappien tuottama lämpö kerätään talteen takaovijäähdyttimien nestekiertoon. Vesikiertoinen ratkaisu tarvitsee lämmönvaihdin-pumppaamo-kontrolleriratkaisun, joka valvoo tilan ilman lämpötilaa sekä kosteusprosenttia, ja säätää lämmönvaihtimen toimintaa. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa mahdollinen kaste ei pääse muodostumaan vesiputkistojen ja jäähdyttimien pintoihin. Lämmönvaihdin-kontrolleri-pumppaamo hoitaa edellä kuvatut tehtävät. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö- ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä IT-laitetilan ulkopuolelle tai tekniseen tilaan. Tilaaja vastaa nestejäähdytysratkaisun ensiöpiirin toteutuksesta ja jäähdytyksestä. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. Tilaaja suunnittelee ja toteuttaa varajäähdytyksen vesijohtovedellä mahdollisia huolto- ja vikatilanteita varten.

17 4.2 UPS-laitteen jäähdyttäminen IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen. Tällöin UPS-laitteiden jäähdytys voidaan varmistaa samalla ratkaisulla kuin palvelinlaitteidenkin, eikä tarvita erillisiä UPS-laitteistojen jäähdyttimiä. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPS-laite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna. Ellei näin toimita, leviää modulaarisen UPS-laitteen kuumuus muihin laitekaappeihin.

18 5 Sammutusratkaisut IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog -vesisumuratkaisu. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa. IT-turvahuoneeseen ei tule korotettua lattiaa. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään.

19 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut 6.1 Johdanto IT-turvahuoneen sähkönsyöttö tullaan rakentamaan Tilaajan toimesta nousukaapeloinneilla kiinteistön normaali/varavoimapääkeskukselta saakka Toimittajan toimittamalle keskukselle. Jäähdytyslaitteet ja kiinteistön ulkorakenteisiin sijoitettavat lauhduttimet (Chillerit) tulevat tarvitsemaan myös sähkönsyöttöratkaisun, joka tulee kyetä varmistamaan sähkökatkoksien varalta, sillä jos IT-laitetila toimii mutta vesi ei kierrä, tulee IT-tilaan ja laitekaappeihin hyvin nopeasti kuuma ja järjestelmä ajaa itsensä alas kuumuuden takia. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken. Sähkönjakeluratkaisu koostuu Toimittajan toimittamasta sähkökeskuksesta, missä tulee sijaitsemaan laitekaappien syöttöratkaisun jakeluryhmien sulakkeet (virrankulutuksen mukaan). Sähkökeskuksesta Toimittaja tekee sähköasennukset sähköhyllyä pitkin laitekehikoiden yläpuolelle, sisältäen vähintään 2 erillistä (omilla sulakkeillaan) kolmivaiheista virranjakelukiskoa (Katko, SKS). Laitekehikoiden päälle asennettavilta kolmivaihekiskoilta otetaan kumikaapelisilla syöttöjohtimilla syöttö laitekehikoiden sisään asennettaviin PDU-virtakiskoihin. 6.2 Laitekaappien virranjakeluratkaisut Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista. Kiskojen mallinumerot esim. APC AP7855 tai AP7857. Virranjakelun mitoitusperuste laitekaappia kohden on 10kW. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle. Tällöin saadaan esim. palvelinten reduntanttiset virtalähteet kytkettyä kahden erillisen syötön taakse. Ratkaisu voi pohjautua esimerkiksi siihen, että IT-turvahuoneen kattorakenteisiin asennetaan virtakisko, johon sijoitetuilla liityntäkoteloilla laitekaapeille otetaan haluttu syöttö.

20 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut 7.1 Johdanto IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla. Tämä parantaa käytettävyyttä ja dokumentaation ylläpitäminen helpottuu. Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja). Kyseinen sarja muodostuu seuraavista osa-alueista: EN Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimukset EN Toimistokiinteistöt EN Teollisuuskiinteistöt EN Kodit EN Datakeskukset Kaikkiin yllä mainittuihin on valmisteilla täydennysosat (amendment): 10Gbit/s parikaapeloinneissa Optiseen kaapelointiin uudistuksia Muita täsmennyksiä ja korjauksiakin Tarjouspyynnössä pyydettävien IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisujen lähtökohtana on, että kohde on Datakeskus. Tarjottavan kaapelointiratkaisun tulee siis täyttää EN osa-alueen vaatimukset. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit: EN Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus EN Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden. Standardissa EN on määritelty, mitä asioita laatusuunnitelman tulee sisältää. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla. Kaapelointiratkaisussa varataan yksi tai kaksi laitekaappia verkon keskuskytkimille. Palvelinlaitekaappeihin asennetaan jokaiseen tarvittava määrä paikallisia verkkokytkimiä. Palvelinkaappien ja keskuskytkin-laitekaappien välille asennetaan

21 tarvittava määrä kuitu- ja kupariyhteyksiä. Verkon aktiivilaitteet eivät kuulu tarjouspyyntöön. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jossa laitteita asennettaessa ei enää vedetä yksittäisiä asennuskaapeleita laitekaapista toiseen, jolloin dokumentaation tekeminen vaikeutuu. Asennettaessa kiinteä kaapelointi, laiteasentaja suorittaa kytkentöjä ainoastaan yhden laitekaapin sisällä kerrallaan. Sama rakenne koskee sekä kuitu- että kuparikaapelointeja. Käytettäessä kiinteätä kaapelointia palvelin- ja storagelaitteiden asentajien työ helpottuu, sillä enää ei tarvitse pujottaa liitäntäkaapeleita eri laitekaappien välille. Asentaja kytkee laitteet kaappien sisälle asennettujen kaapelointipaneelien kautta. Laitekaapit yhdistetään toisiinsa kiinteällä kupari- ja valokuitukaapelointiratkaisulla, joka on dokumentoitavissa laitetasolla luotettavasti sekä numeraalisesti että eri väreillä. Näin luodaan selkeä dokumentointimahdollisuus, siirtojen / lisäysten ja muutosten teko helpottuu ja nopeutuu. Mahdollisten nopeasti tehtävien kriisitilanteen laitevaihtojen kytkentä helpottuu ja nopeutuu. Keskistettyyn kytkinkaappiin tuodaan yhteydet IT-laitetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Näitä verkkoja ovat keskussairaalan lähiverkko sekä kahdennettu kuituyhteys Tilaajan alueverkkoon. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia. 7.2 Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuva 9. Kaapelointiratkaisu, missä yksi laitekaapeista valitaan kytkinkaapiksi. Palvelinlaitekaapit ja vesijäähdyttimet on sijoiteltu tässä kuvaassa hiukan eri tavoin kuin aiemmissa kappaleissa kuvatuissa IT-laitetilan pohjapiirustuksissa. Jokaisesta laitekaapista tulee rakentaa vähintään 24 kpl kupariyhteyksiä keskuskytkinkaappiin. IT-laitteiden liittäminen kaapelointiin tehdään yhteensopivilla liitäntäkaapeleilla, pituudeltaan n. 2-3 metriä. Laitekaapelien lukumäärä riippuu laitteiden porttien määrästä, arvio kpl. Mukana arviossa myös mahdollisten KVM-laitteiden RJ45-kaapelit.

22 7.3 Kuitukaapeloinnin perusrakenne Valokuituverkko tulee toteuttaa modulaarisilla komponenteilla, joilla voidaan yksinkertaisesti yhdistää palvelinkaappeja kytkinkaappeihin, käyttäen useamman kuidun sisältäviä pikaliittimiä. Pikaliittimien malleja on markkinoilla kahta suunnilleen vastaavaa liitintä. Liitin ei ole standardoitu, joten eri valmistajat eivät takaa yhteensopivuutta toisten valmistajien kanssa. Pikaliitin 12 rinnakkaiselle valokuidulle on markkinoilla kahdella eri nimellä, joko MTP (Corning, IBM, OSI) sekä MPO (Systimax, RdM, Tyco). Liitin on tarkoitettu käytettäväksi tehdastekoisten, valmiiksi mitoitettujen runkokaapelien kanssa. Ratkaisu pohjautuu moduulikoteloihin, joissa on sisäisesti kytketty liitynnät pikaliittimistä standardiliittimiin. Palvelinlaitekaappien ja keskuskytkin-laitekaappien väliin asennetaan valokuitukaapeli, mikä koostuu valmiiksi tehdyistä, 12 kuitua yhdessä kaapelissa sisältävistä MPO-MPO kaapeleista. MPO-liitin päätetään koteloon, jonka sisällä on muunnoskuidut kotelon etuseinässä oleviin LC-liittimiin. LC-liittimistä aktiivilaitteisiin kytkentä tehdään liitäntäkaapeleilla, LC-LC, 50/125 mikronia, OM3.

23 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaus palvelinlaitteiden etähallintaratkaisusta, millä voidaan turvallisesti ja käyttäjät autentikoiden kaapata yksittäisen palvelinlaitteen konsoli, näppäimistö ja hiiri IP-yhteyden läpi vietynä. Etähallintaratkaisu tulee mitoittaa 150:lle palvelimelle. Palvelinlaitteiden valvonta- ja etähallintaratkaisun tulee olla modulaarisesti laajennettavissa, jolloin haluttaessa sijoittaa yksittäisiä palvelinlaitteita IT-laitetilan ulkopuolelle, on palvelinlaitteita mahdollista käyttää kuin ne sijaitsisivat IT-laitetilassa. Ratkaisun tulee sisältää luotettava käyttäjien tunnistus. Laitteiston tulee koostua nk. KVM-ratkaisusta (Keyboard-Video-Mouse), millä voidaan kaapata etähallintaan sekä sarjaporttikytkentäisiä että tavallisia Intel-pohjaisia palvelimia. Ratkaisussa korvataan erilliset palvelinten konsolit, näppäimistöt ja hiiret pienellä johtimilla varustetulla muunninrasialla ja liitäntäkytkimellä. Kytkinlaitteella on oma IP-osoitteensa verkossa ja sen kautta tulee olla mahdollista käyttää useita yhtäaikaisia palvelinkonsoliyhteyksiä. Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset laitteistosta ja tarvittavasta ohjelmistosta. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaukset palvelinlaitteiden etähallinnan lisäksi myös kaikesta muusta tarjouspyynnössä mainittujen kokonaisuuksien etähallittavuudesta ja valvonnasta sekä liittämismahdollisuudesta Tilaajan kiinteistöautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin.

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Heti käyttövalmis sarjavalmisteinen konesali

Heti käyttövalmis sarjavalmisteinen konesali RiMatrix S Heti käyttövalmis sarjavalmisteinen konesali kytkentäkaapit virranjakelu ILMASTOINTILAITTEET it-infrastruktuuri SOFTWARE & PALVELUT RiMatrix S -konesaleissa on uusi palvelintilaa säästävä ZUCS

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Sahakatu Kuopio Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Maalauskammio opetuskäyttöön Pakolliset vaatimukset jotka on täytyttävä: kyllä ei 1-osainen

Lisätiedot

PALOTURVAKAAPIT. Innovatiivinen, tyylikäs ja turvallinen OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

PALOTURVAKAAPIT. Innovatiivinen, tyylikäs ja turvallinen OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. PALOTURVAKAAPIT 28.12.2016 Innovatiivinen, tyylikäs ja turvallinen OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 AC 1200 S, AC 900 S, AC 600 S Valmistettu peitatusta vahvasta

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit

Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Savon ammatti- ja aikuisopisto / autoala Automaalauskammion hankinta 2014 / hankintakriteerit Maalauskammio opetuskäyttöön Pakolliset vaatimukset jotka on täytyttävä: kyllä ei 1-osainen maalauskammio tyyppiä

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI

Poistoilmahuuva JLI SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus, Tuotemerkintä 3 Toimintaperiaate, Tuoterakenne 4 Mittatiedot 5 Sijoitus, Suunnittelijapalvelu 6 Poistoilma 7 Painehäviö ja äänitiedot,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

Saunasetti 900 asennusohje

Saunasetti 900 asennusohje Saunasetti 900 asennusohje Yleistä Valokuitutekniikalla siirretään valoa projektorista valokuitukaapelia pitkin valaistavaan kohteeseen. Valokuidussa kulkeva valo ei johda sähköä eikä lämpöä ja voidaan

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen Palopellit yleisesti ja uusi ETPR-palopelti FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION 21.3.2017 / Raimo Perttunen Paloturvaa ilmanvaihdon keinoin Paloluokka E estää savun leviämisen E luokiteltu palopelti (palonrajoitin)

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Keskeinen sijainti Helsingissä Korkeaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja hallittavuutta Kansainvälisten standardien

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1. SM Turvamatot Aluevalvontaan Aluesuojaukseen Sisällysluettelo 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.3 Tekniset tiedot 2. Turvamattojen kaapelointi

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA

TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA Telia Colocation Palvelimesi saavat meiltä luotettavan ja toimintavarman ympäristön. Kotimainen datakeskuksemme tarjoaa sinulle nopean ja turvallisen yhteyden tärkeisiin

Lisätiedot

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin

Lisätiedot

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI 1.1.2T S1 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi UMPIPALO-PARIOVI 1.1.2T S2 1. Kansilevy

Lisätiedot

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Suomeksi Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Edut Markkinoiden monipuolisin soveltuu sekä sähkökeskuskotelorakenteeksi että ohjauskaapiksi modulaarinen kaikkiin kolmeen suuntaan laaja valikoima

Lisätiedot

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Konesalin uusimisprojektin anatomia. Juha Nisso Järjestelmäpäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto

Konesalin uusimisprojektin anatomia. Juha Nisso Järjestelmäpäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Konesalin uusimisprojektin anatomia Juha Nisso Järjestelmäpäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö Lähtötilanne Miksi uusi konesali? Mistä uusi konesali? Suunnittelu ja rakentaminen Toiminta Kokemuksia

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin

FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Ohjauskotelot pöytä-tft:lle takaavat yleisten toimisto-tft-laitteiden jatkuvasti häiriöttömän käytön myös karussa teollisuusympäristössä. Ammattimainen

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

SterilClave 75-90 Sisältö

SterilClave 75-90 Sisältö SterilClave 75-90 1 SterilClave 75-90 Sisältö 1. Tuotekuvaus... 4 2. Pääominaisuudet...5 3. Lisäarusteet...8 4. Laitespesifikaatio...11 5. Standardit...12 2 1. Tuotekuvaus SterilClave 75-90 on saatavana

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Harri Koskenranta 10.3. 2005

Harri Koskenranta 10.3. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - Kalusteet Harri Koskenranta 10.3. 2005 Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan riski Analysoidaan 10.3. 2005 T-110.460 Koskenranta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Päätekotelo NC-125 asentaminen SM_ /8. FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -kaapeleiden rakenne. Päätekotelo NC-125

ASENNUSOHJE. Päätekotelo NC-125 asentaminen SM_ /8. FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -kaapeleiden rakenne. Päätekotelo NC-125 SM_09122016 1/8 Päätekotelo NC-125 asentaminen Tässä ohjeessa neuvotaan FYO2PMU ja FYO2PMU Mini -talokaapelin asennusta NC-125 -päätekoteloon. Tätä ohjetta voi jokainen soveltaa omalla tavallaan, mutta

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin

FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

Cooleinta hottia - Helsingin yliopiston uusi kakkoskonesali. Korkeakoulujen IT-päivät Helsingissä 2.11.2011

Cooleinta hottia - Helsingin yliopiston uusi kakkoskonesali. Korkeakoulujen IT-päivät Helsingissä 2.11.2011 Cooleinta hottia - Helsingin yliopiston uusi kakkoskonesali Korkeakoulujen IT-päivät Helsingissä 2.11.2011 Tietotekniikkakeskus / Seppo Syrjänen / Uusi kakkoskonesali V1.0 10.11.2011 1 Nykyiset konesalit

Lisätiedot

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu Teleskooppikatsomo Suunnittelu Katsomon rakenne ja mitoitus SYVYYS (elementin etenemä) NOUSU (kahden elementin lattiapinnan korkeusero) LEVEYS (elementti ja lohko) PORRAS (sijoitus vapaasti elementtiin)

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset Preliminary ABB Saneerauskeskukset pinta-asennukseen Keskusten mitat: Leveys 275 Korkeus 500 Syvyys 102 Keskusten

Lisätiedot

KEMFIRE. Kemikaali- ja paloturvayhdistelmäkaapit OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

KEMFIRE. Kemikaali- ja paloturvayhdistelmäkaapit OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex. KEMFIRE 28.12.2016 Kemikaali- ja paloturvayhdistelmäkaapit OUREX OY Mäkirinteentie 3, 36220 Kangasala Puh. (03) 212 8000 ourex.fi 1 KEMFIRE 1100 A, KEMFIRE 600 A Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-lämmityskaapeleilla toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa, tehdaskiinteistöissä yms. vastaavissa betonilla valetuissa lattioissa nykyaikaisen ja

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RP100 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP100 Esimerkiksi kuljetinhihnajärjestelmiä varten Materiaalinkäsittely- ja kuljettajattomiin tiloihin Automaattisia nosto- ja varastointijärjestelmiä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kattokasetit ja puhallinpatterit maalämmön jäähdytyskäyttöön

Kattokasetit ja puhallinpatterit maalämmön jäähdytyskäyttöön Kattokasetit ja puhallinpatterit maalämmön jäähdytyskäyttöön Yleistä: Maalämmöstä on tullut jäähdytykseen erittäin mielenkiintoinen uusi mahdollisuus. Se tarjoaa lähes ilmaisen jäähdytysenergian, joka

Lisätiedot

1.1.1 S1.1 2013.12 UMPIPALO-OVI R-KARMI

1.1.1 S1.1 2013.12 UMPIPALO-OVI R-KARMI 1.1.1 S1.1 1. Kansilevy 8. Karmi 2. Pohjalevy 9. Pielilistat 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite UMPIPALO-PARIOVI 1.1.1 S2.1

Lisätiedot

Pemco Oy Mursketie 6, 15860 Hollola pemco@pemco.fi, 03-887 410

Pemco Oy Mursketie 6, 15860 Hollola pemco@pemco.fi, 03-887 410 Kattokasetit ja puhallinpatterit maalämmön jäähdytyskäyttöön Maalämmöstä on tullut jäähdytykseen erittäin mielenkiintoinen uusi mahdollisuus. Se tarjoaa lähes ilmaisen jäähdytysenergian, joka kannattaa

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp -järjestelmässä on ainutlaatuinen upotettu listajärjestelmä, jota käytetään korostamaan haluttua suuntaa tilassa. Pitkillä sivuilla levyjen väliin jää leveä ura kun taas

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus

Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus Uuden sukupolven optimointikeskus Ecotronic Chiller Oy on tuonut markkinoille uuden lauhduttimien ja nestejäähdyttimien ohjaukseen tarkoitetun

Lisätiedot

Multi Jakotukkikaappi

Multi Jakotukkikaappi Multi Jakotukkikaappi Tuotenro.: 75701/75702/75703 EDUT Alaosa toimii vuodonilmaisimena ja putkien tukena Täyttää määritelmän NT VVS 129 vaatimukset Toimitetaan valmiiksi asennetuilla kaappiläpivienneillä

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Elisa Oyj PALVELUKUVAUS 1 (5)

Elisa Oyj PALVELUKUVAUS 1 (5) PALVELUKUVAUS 1 (5) ELISA YRITYSKIINTEISTÖKUITU, PALVELUKUVAUS, 10.12.2009 Palvelun sisältö Kuituyhteys Elisa Yrityskiinteistökuitu on palvelu, jossa asiakkaan kiinteistö liitetään Elisan optisen verkon

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

BROWACOM TUOTTEET. Kotisivumme löytyvät osoitteesta: http://www.browacom.fi

BROWACOM TUOTTEET. Kotisivumme löytyvät osoitteesta: http://www.browacom.fi BROWACOM TUOTTEET valmistaa ja myy tietoliikennealan ratkaisuja alan ammattilaisille. Tuotteita ovat mm. CityCabinet-tuoteperhe, lämmittimet, puhaltimet, AC-jakelu, sekä palveluina mm. elektromekaniikan

Lisätiedot