Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Itsekantava rakenne Itsekantavat kattopaneelit Palonsuoja-ovet Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset 8 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet Palonkatkoratkaisut Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa 3.3 Palosulut Ylipaineventtiili Sertifikaatit 10 4 Laitekaapit ja jäähdytys Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys UPS-laitteen jäähdyttäminen 16 5 Sammutusratkaisut 17 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Johdanto Laitekaappien virranjakeluratkaisut 18 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut Johdanto Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuitukaapeloinnin perusrakenne 21 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu 22

2 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Kainuun keskussairaalan Sotkamontie 13 osoitteeseen rakennettavan uuden lisärakennuksen osaan varataan n. 300 neliömetrin tila, mistä rajataan n. 80 neliömetrin kokoinen tila IT-turvahuoneelle. Ratkaisussa toteutetaan IT-toimintoja varten nykyaikainen IT- turvahuoneratkaisu, laitekaappiratkaisut, jäähdytys laitekaappien sisältämille IT-laitteille, sähkönsyöttöja jakeluratkaisu, laitekehikoiden ja palvelinten etähallinta- ja valvontaratkaisu, verkkokaapelointiratkaisu sekä paloturvaratkaisu. IT-turvahuonekokonaisuus muodostuu toimistotilasta, IT-laitetilasta sekä teknisestä tilasta. IT-laitetilaan siirretään Tilaajan nykyisissä IT-laitetiloissa olevat IT-laitteet sekä muodostetaan luotettava ja turvallinen IT-ympäristö mikä pystyy tehokkaasti tuottamaan keskitettyjä ATK-palveluja alueen eri toimijoille. Samalla tulee huolehtia nykyaikaisesta kriittisten palvelinlaitejärjestelmien fyysisestä suojaamisesta ja asennusten, muutosten ja laitepoistojen helpottamisesta. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä IT-turvahuoneratkaisusta. IT-turvahuoneen rakennustekninen pohjaratkaisu on betonilattia, mikä on IT-turvahuoneen viereen rakennettavaa hälytysajoneuvotallia korkeammalla. Ajoneuvotilan korkeus mahdollistaa ambulansseilla ja kuorma-autolla sisään ajamisen ja laitteistojen purkamisen. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. Tässä liitteessä esitetty pohjapiirustusehdotus on viitteellinen. Tässä liitteessä esitetyt piirustukset kuvaavat ensin nykyistä tyhjää tilaa ja sitten ehdotusta IT-turvahuoneen pinta-alaksi, huomioon ottaen kohteessa olevat kattoa kannattavat pylväät. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa.

3 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen haluttu pinta-ala on n. 80 neliömetriä, mutta tarjottava tila voi olla myös suurempi, mikäli siihen löytyy teknisiä perusteluja. :Kuva 1. Yleiskuva uudisrakennuksen piirustuksesta 203_1krs. IT-turvahuoneen sijoitus halutaan tehtävän kuvan oikeassa reunassa olevan autohallin oikealle puolelle. Kuva 2. Suurennos IT-turvahuoneelle varatusta alueesta.

4 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus Kuva 3. Tilaajan tarvetta vastaavan pinta-alan ja seinien esimerkinomaisen sijoittelun mukainen IT-turvahuoneen pohjapiirustus on seuraavan kuvan mukainen: IT-turvahuonepiirustuksen vasemmanpuoleinen tila on varatilaa, mitä tullaan käyttämään toimistona sekä laitteistojen esiasennustilana. IT-laitetila on piirrustuksessa keskellä ja sinne pääsee sisään ainoastaan toimistotilan kautta. Tekninen tila on piirrustuksessa oikealla ja sinne on oma sisäänkäynti.. IT-turvahuoneen lattian korkeusero autohallista on 620mm, jolloin tilan lattia on korkeudella mm. IT-turvahuoneen vapaa korkeus on 3100mm. Esimerkinomaisen IT-turvahuoneen pinta-alat ovat: Toimistotila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala IT-laitetila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala Tekninen tila leveys syvyys ja sisäpinta-ala Kokonaispinta-ala 6,75 * 5,9 / n. 38 neliömetriä 7,28 * 5,9 / n. 41 neliömetriä 2,16 * 2,66 / n. 5 neliömetriä n. 84 neliömetriä Esitettävien ratkaisujen modulaarisuuden vuoksi edellä kuvatut mitat voivat niin haluttaessa olla myös pienempiä, sekä seinien paikat voivat olla sijoitettuna toisin. Piirustuksessa on IT-laitetila sijoitettu ottaen huomioon tilassa olevat kattoa kannattavat pylväät (pienet neliönmuotoiset kuviot). IT-turvahuoneiden rakentaminen ei ole sidottu edellä mainittuihin mittoihin, vaan Toimittaja saa esittää oman ratkaisunsa sovitettuina omien ratkaisujensa kokoisiksi ja muotoisiksi. Ratkaisun tulee sisältää IT-laitetilan ulkopuolinen tekninen tila, pinta-alaltaan n. 5 neliömetriä, jonne kulku on turvallisuussyistä vain IT-laitetilan ulkopuolelta. IT-lai-

5 tetilan sivulle sijoittamisen etuna on kulku kuvan yläreunasta alkavaan putkitunneliin. IT-laitetilan kautta ei tässä ratkaisussa ole kauttakulkua muihin tiloihin. Tekniseen tilaan voidaan sijoittaa esimerkiksi jäähdytinratkaisujen vedenkierrätys- ja lämmönvaihdinlaitteistot. IT-turvahuonetilan sähkönsyöttöratkaisussa oletuksena on, että generaattori- sekä muut varavoimaratkaisut on sijoitettu IT-turvahuoneen ulkopuolelle. Generaattoriratkaisu on tämän tarjouspyynnön ulkopuolella. IT-turvahuoneen UPS-laitteisto tulee sijoittaa IT-laitetilaan tai tekniseen tilaan. Nämä sijoitusratkaisut ovat suositeltavia paloturvan ja jäähdytyksen kannalta. IT-laitteistojen asennustapa on ratkaisussa oltava laitekaappipohjainen. Laitekaappien sijoittelun tulee ottaa huomioon laitteistoja ylläpitävien operaattorien työturvallisuusnäkökohtia ja laitteiden jäähdytysratkaisutarvetta. Jäähdytysratkaisun tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Toimittajan tulee esittää ratkaisunsa redundanttisuuskuvaus Laitekaappikohtainen laskennallinen jäähdytystarve on 8kW-10kW. IT-turvahuoneen tulee taata 120 minuutin suojaus palon vaikutuksilta.

6 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Tässä kappaleessa esitetään IT-turvahuoneratkaisun tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus. Turvahuone koostuu n. 84 neliömetrin pinta-alasta. Seinä- ja kattoratkaisujen tulee muodostua modulaarisesta ratkaisusta seuraavilla ominaisuuksilla: Suojaus veden aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus tulen aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus korkean lämpötilan aikaansaamia vaurioita vastaan Fyysinen suojaus Sähköinen suojaus Ympäristön vaikutuksilta suojaus Sisäisen tulipalon varalta suojaus Sisään tunkeutumiselta suojautuminen Elektromagneettisilta kentiltä suojautuminen IT-turvahuoneen tulee olla modulaarinen tila, johon voidaan sijoittaa turvallisesti palvelinlaitteistoja, levyjärjestelmiä sekä verkkolaitteita. Ratkaisun tulee tarjota: Modulaarisuutta Laajennusmahdollisuutta Nopeata ja varmaa rakenteen asennusta Mittojen ja muotojen puolesta sopivuutta haluttuun huoneeseen Rakennetta ilman tukipylväitä huoneen keskellä (lukuun ottamatta olemassa olevia pylväitä huoneessa) Mekaaninen rakenne tulee olla siisti ja pölyvapaa Esivalmistettu rakenneratkaisu Moduulien tulee olla uudelleen käytettävissä mahdollisen tilan muuton sattuessa Seinien pintamateriaalin tulee olla esimerkiksi lakattu metallipinta, minimoiden paikalla tehtävän maalauksen Mekaanisesti kestävä Asennuksen tulee olla mahdollista tehdä valmistajan edustajan lisäksi myös kuka tahansa tarpeelliset taidot omaava asennusryhmä. Valmistajan valvonta tai projektipäällikköpalvelu ei välttämätön projektin aikana

7 2.1 Itsekantava rakenne Paloturvaa tuottavien rakenneosien (paneelirakenne) tulee olla asennettavissa pystyasentoon. Paneelien reunojen muodon tulee olla vesitiivis, esimerkiksi ns. ponttirakenne, jossa osat menevät sisäkkäin, muodostaen näin tiiviin liitoksen. Rakenteen tulee eristää tehokkaasti tulipalon tuottamaa kuumuutta, ollen samalla vesitiivis. Paneelien tulee olla uudelleen käyttökelpoisia, mahdollistaen laajennusosan lisäämisen tai siirron toiseen paikkaan. Tilan asennuksen tai laajennuksen sekä mahdollisen siirron tulee olla puhdas ja pölytön toimenpide. (ilman pölyä tai muuta IT-laitetiloissa usein luvanvaraista toimintaa, joka saattaa pahimmillaan viivästyttää työtä), Palonvastustuskyky: Sertifioitujen rakennepaneelien tulee olla 120 min paloluokiteltuja ja testattuja täyttämään standardin EN Suojaus veden vaikutuksilta: o SGS IP x5 sertifioitu EN60529 normin mukaan. o Valinnaisena saatavissa tulvivan veden suojaus, tiiviystaso 72 tuntia sertifioitu 40 cm asti Akustinen eristävyys n. 31 db(a) Lämpöeristyskyky 0,42 W/K*m2 Mekaaninen kestävyys: 2.8 kn/m2 Standardit: EN-23093:81 Standard for Fire Protection of construction security structures. 2.2 Itsekantavat kattopaneelit Kattorakenteen muodostavat paneelit / osat tulee asentaa horisontaalisesti, erikoisprofiileja käyttäen. Niiden tulee muodostaa korkea palonkesto ja lämpötilan eristävyys. Paneelien tulee muodostaa vesitiivis ja kuumuudelta eristävä kotelorakenne. 2.3 Palonsuoja-ovet IT-turvahuoneen ovien tulee olla luokiteltu tilan paloluokkaa vastaavasti. Ovilla tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: Nº Ovia Pintoja Paksuus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Paloluokka

8 RF120 Ovet tulee varustaa sisäpuolelta anti-paniikkitangolla ja ulkopuolelta käsin tilan avaaminen tulee voida tehdä avaimella varustetulla järjestelmällä. Kulunvalvontajärjestelmän asentamisen tulee olla mahdollista. Tilaajalla on käytössä Timeconkulunvalvontajärjestelmä. Oven paksuus mm Oven standardimitat esimerkiksi 2.0 metriä korkea ja 0.9 metriä leveä Ilmoitettava saako valinnaisena myös muita ovikokoja ja paloluokkia Ovet varustettava turvalukkoratkaisulla (palonkestävä) Varauloskäynti käyttäen anti-paniikkitankoa Ovessa automaattinen sulkeutumisjärjestelmä (ilman moottoria) 2.4 Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Esimerkinomaisesti piirustuksissa esitetyn IT-turvahuoneen mitat eivät ylitä kuutta (6) metriä. Ratkaisuun ei välttämättä mahdu ulkoista terästukirakennetta katon yläpuolelle, joten jos rakenne edellyttää tukirakennetta, on sellainen suunniteltava tilan sisäpuolelle.

9 2.5 Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset Seinä- ja kattopaneelien tulee suojata veden vaikutuksilta IP x5 tasolla (veden suihkutus huonerakennetta kohti) EN Standardin mukaan. Kaikkien materiaalien tulee täyttää ISO 1182 standardin mukainen syttymättömyysvaatimus. Paneelien tulee suojata vähintään 20 db ulkopuoliselta elektromagneettiselta häirinnältä EN normin mukaan. Tarvittaessa vaimennus tulee voida vahvistaa kalibroiduilla mittalaitteistoilla. Paneelien tulee kyetä suojaamaan tilaa palolta vähintään 120 minuuttia normin EN mukaan. Paneelien tulee tarjota riittävää mekaanista kestävyyttä 120 minuutin palon kestoajan. Akustinen eristävyys keskimäärin 31 db taajuusalueella 100 Hz - 4 khz. Lämpöeristyskyvyn tulee olla vähintään 0,42 W/m2 K. Kaikki tilan suunnittelu on tehtävä TIA-942-standardin mukaan. IT-turvahuoneen ympäryksen tulvimissuojaus voidaan tarjota valinnaisesti, tarjoamaan suojaa paneelirakenteelle n. 40cm tasolle.

10 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet 3.1 Palonkatkoratkaisut Lisävarusteena tulee olla tarjolla kaapelien ja muiden läpivientien kohtiin valmistettu tuote, jonka tulee kyetä vaahtoutumaan ja laajentumaan tulipalon aikana. Tavoitteena on saavuttaa suojaus n. 2,5 tuntia. Tuotteen halutut ominaisuudet: Pölyvapaa ja repeämistä vastustava Soveltuva sekä väliaikaisiin että pysyviin asennuksiin Kestävä rakenne Hajuton Laajentumispaine max 2.5 Bar. 3.2 Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa IT-turvahuoneen sisäilman uudistaminen tulee kyetä tekemään käyttäen paineistettua järjestelmää joka syöttää ulkopuolelta ilmaa paineventtiilin kautta sisälle. Rakenteen tulee sallia paineen purkautuminen ulospäin tilanteissa joissa sisäpaine nousee halutun rajan yläpuolelle. Paineistettu ilman uudistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen teollisesti valmistettua tuuletinta joka on yhdistetty paloluukkuun. Ratkaisun tiivistyksen ja viimeistelyn tulee täyttää halutun palonsuojausluokan määräykset. Jotta voidaan välttää ulkopuolisten objektien tai partikkelien sisääntulo, ratkaisu tulee varustaa ulkopuolisella säleiköllä ja G3-tyyppisellä partikkelisuodattimella. Järjestelmässä tulee olla ajastin, jolla voidaan kontrolloida ilman uudistusprosessia tunti- tai vuorokausipohjaisesti. 3.3 Palosulut Palonsulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostetaan sisääntuloilman kanavaan asennettuun ylipainesäleikköön. Säleikköratkaisun tulee sulaa tulipalotilanteessa muodostaen suojauksen joka estää ulkopuolisen palon leviämisen sisätiloihin. Standardit: Palosuojaus minimillään 60 minuuttia Kaikki asennusmateriaalit oltava syttymättömiä standardin ISO 1182 mukaan.

11 Palosulut tulee olla suunniteltu standardin TIA 942 mukaan. 3.4 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilejä käytetään vähentämään ylipainetta huoneen sisällä tilanteissa joissa esimerkiksi sammutusjärjestelmä purkaa sammutuskaasua huoneeseen tai ovia avataan ja suljetaan. Ratkaisussa tulee olla esitettynä ylipaineen purkujärjestelmä, joka muodostuu esimerkiksi ylipainevaimentimesta ja automaattisesti huoneen sisäisestä paineesta riippuen sulkeutuvista liuskoista. Tarkoituksena suojella rakenteellisilta vaurioilta seinissä, katossa, ovissa yms. ylipainetilanteissa. Vaimenninventtiilin materiaalina on oltava alumiiniliuskat jotka on kiinnitetty galvanoidusta teräksestä valmistettuun U-kehykseen ja sisältävät automaattisen avautumis/sulkeutumis-mekanismin joka aktivoidaan riippuen paineesta huoneen sisällä. Standardit: Kaikki asennetut materiaalit tulee olla syttymättömiä ISO 1182-standardin mukaan Kaikki palontorjuntaluukut tulee suunnitella TIA 942-standardin mukaan. 3.5 Sertifikaatit IT-turvahuoneen seinä- ja kattorakenteen palonkestosta ja mekaanisesta lujuudesta tulee esittää valmistajasta riippumattoman sertifiointitoimijan sertifikaatti. Samoin tilan rakenteellisesta kestävyydestä ja vesitiiviydestä (EN60529 mukainen vesitiiviys ) tulee esittää sertifikaatit. IT-turvahuoneen tulee kyetä suojaamaan sekä valuvan veden vaikutuksilta että seinä- ja kattorakenteen kidevedestä peräisin olevaa vesihöyryä vastaan. Vesi- ja höyrytiiviin IT-turvahuoneen seinien ja katon tulee suojata sekä valuvalta sammutusvedeltä että mahdolliselta höyryn tiivistymiseltä.

12 IT-turvahuoneen seinien tulee siis olla vesitiiviit (luokka IP65) eikä niiden materiaali saa sisältää kidevettä. Kohteen ollessa normaali sairaalaympäristö, voidaan valinnaisena esittää myös magneettikenttävaimennusta seinä- ja kattoratkaisuun.

13 4 Laitekaapit ja jäähdytys 4.1 Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys IT-turvahuoneeseen tullaan asentamaan laitekaappiratkaisu, johon asennetaan laitteistoa kolmesta Tilaajan nykyisestä palvelintilasta. Laitekaappien arvioitu lukumäärä 10 kpl, sijoitettuna kahteen riviin. Laitekaappien lukumäärä on suhteessa tarjottavien laitekaappien leveyteen. Laitekaappien leveys mm. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm. Laitekaappien syvyys mm. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat. Laitekaappien jäähdytyksen tulee perustua johonkin allaolevista nestejäähdytysvaihtoehdoista: - laitekaappien sisäinen suljettu nestejäähdytys - nestejäähdytykseen perustuva nk. kylmän käytävän ratkaisu - nestejäähdytykseen perustuva takaovijäähdytys-ratkaisu Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytysratkaisu. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun IT-laitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys. Tärkeimmät vaatimukset jäähdytykselle: Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW Redundanttinen ratkaisu, ei saa jäädä yhden laitteen varaan Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nk. kylmän käytävän suljetulla ratkaisulla, jossa laitekaappien väliin jäävä kylmän ilman täyttämä käytävä katetaan kattoratkaisulla. Kyseisessä ratkaisussa tulee olla myös ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä, jotta mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä.

14 Kuva 4. Liukuovilla ja kattorakenteella varustettu, suljettu kylmän käytävän ko koonpano. Kuva 5. Kylmän käytävän ratkaisu neljällä vesijäähdyttimellä ja kahdella lämmönvaihdinlaitteella.

15 Kuva 6. Kylmällä käytävällä varustetun High Density-ratkaisun sijoittelupiirros. Ratkaisussa on 8 vesijäähdytintä, jolloin laitekaappeja mahtuu 2 kpl vähemmän. Tarjotun ratkaisun tulee olla modulaarinen, jotta laajentaminen tehotarpeen lisääntyessä on mahdollista. Kuva 7. Suljettujen laitekaappien ratkaisu missä jäähdytys tapahtuu redundanttisesti laitekaappien väliin asennetuilla nestekiertoisilla jäähdyttimillä. Ratkaisussa on huomioitava jäähdyttimien tarvittava lukumäärä laitekaappiriviä kohden. Laitekaapit voivat olla myös aseteltuina 90 astetta kiertyneenä esitettyyn nähden.

16 Kuva 8. Nestejäähdytetyillä laitekaappien takaovilla toteutettu ratkaisumalli, jossa IT-turvahuoneen jäähdytys toteutuu redundanttisesti ilmajäähdytyksellä (vapaajäähdytystä hyväksi käyttäen) ja laitekaappien tuottama lämpö kerätään talteen takaovijäähdyttimien nestekiertoon. Vesikiertoinen ratkaisu tarvitsee lämmönvaihdin-pumppaamo-kontrolleriratkaisun, joka valvoo tilan ilman lämpötilaa sekä kosteusprosenttia, ja säätää lämmönvaihtimen toimintaa. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa mahdollinen kaste ei pääse muodostumaan vesiputkistojen ja jäähdyttimien pintoihin. Lämmönvaihdin-kontrolleri-pumppaamo hoitaa edellä kuvatut tehtävät. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö- ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä IT-laitetilan ulkopuolelle tai tekniseen tilaan. Tilaaja vastaa nestejäähdytysratkaisun ensiöpiirin toteutuksesta ja jäähdytyksestä. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. Tilaaja suunnittelee ja toteuttaa varajäähdytyksen vesijohtovedellä mahdollisia huolto- ja vikatilanteita varten.

17 4.2 UPS-laitteen jäähdyttäminen IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen. Tällöin UPS-laitteiden jäähdytys voidaan varmistaa samalla ratkaisulla kuin palvelinlaitteidenkin, eikä tarvita erillisiä UPS-laitteistojen jäähdyttimiä. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPS-laite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna. Ellei näin toimita, leviää modulaarisen UPS-laitteen kuumuus muihin laitekaappeihin.

18 5 Sammutusratkaisut IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog -vesisumuratkaisu. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa. IT-turvahuoneeseen ei tule korotettua lattiaa. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään.

19 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut 6.1 Johdanto IT-turvahuoneen sähkönsyöttö tullaan rakentamaan Tilaajan toimesta nousukaapeloinneilla kiinteistön normaali/varavoimapääkeskukselta saakka Toimittajan toimittamalle keskukselle. Jäähdytyslaitteet ja kiinteistön ulkorakenteisiin sijoitettavat lauhduttimet (Chillerit) tulevat tarvitsemaan myös sähkönsyöttöratkaisun, joka tulee kyetä varmistamaan sähkökatkoksien varalta, sillä jos IT-laitetila toimii mutta vesi ei kierrä, tulee IT-tilaan ja laitekaappeihin hyvin nopeasti kuuma ja järjestelmä ajaa itsensä alas kuumuuden takia. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken. Sähkönjakeluratkaisu koostuu Toimittajan toimittamasta sähkökeskuksesta, missä tulee sijaitsemaan laitekaappien syöttöratkaisun jakeluryhmien sulakkeet (virrankulutuksen mukaan). Sähkökeskuksesta Toimittaja tekee sähköasennukset sähköhyllyä pitkin laitekehikoiden yläpuolelle, sisältäen vähintään 2 erillistä (omilla sulakkeillaan) kolmivaiheista virranjakelukiskoa (Katko, SKS). Laitekehikoiden päälle asennettavilta kolmivaihekiskoilta otetaan kumikaapelisilla syöttöjohtimilla syöttö laitekehikoiden sisään asennettaviin PDU-virtakiskoihin. 6.2 Laitekaappien virranjakeluratkaisut Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista. Kiskojen mallinumerot esim. APC AP7855 tai AP7857. Virranjakelun mitoitusperuste laitekaappia kohden on 10kW. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle. Tällöin saadaan esim. palvelinten reduntanttiset virtalähteet kytkettyä kahden erillisen syötön taakse. Ratkaisu voi pohjautua esimerkiksi siihen, että IT-turvahuoneen kattorakenteisiin asennetaan virtakisko, johon sijoitetuilla liityntäkoteloilla laitekaapeille otetaan haluttu syöttö.

20 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut 7.1 Johdanto IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla. Tämä parantaa käytettävyyttä ja dokumentaation ylläpitäminen helpottuu. Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja). Kyseinen sarja muodostuu seuraavista osa-alueista: EN Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimukset EN Toimistokiinteistöt EN Teollisuuskiinteistöt EN Kodit EN Datakeskukset Kaikkiin yllä mainittuihin on valmisteilla täydennysosat (amendment): 10Gbit/s parikaapeloinneissa Optiseen kaapelointiin uudistuksia Muita täsmennyksiä ja korjauksiakin Tarjouspyynnössä pyydettävien IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisujen lähtökohtana on, että kohde on Datakeskus. Tarjottavan kaapelointiratkaisun tulee siis täyttää EN osa-alueen vaatimukset. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit: EN Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus EN Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden. Standardissa EN on määritelty, mitä asioita laatusuunnitelman tulee sisältää. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla. Kaapelointiratkaisussa varataan yksi tai kaksi laitekaappia verkon keskuskytkimille. Palvelinlaitekaappeihin asennetaan jokaiseen tarvittava määrä paikallisia verkkokytkimiä. Palvelinkaappien ja keskuskytkin-laitekaappien välille asennetaan

21 tarvittava määrä kuitu- ja kupariyhteyksiä. Verkon aktiivilaitteet eivät kuulu tarjouspyyntöön. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jossa laitteita asennettaessa ei enää vedetä yksittäisiä asennuskaapeleita laitekaapista toiseen, jolloin dokumentaation tekeminen vaikeutuu. Asennettaessa kiinteä kaapelointi, laiteasentaja suorittaa kytkentöjä ainoastaan yhden laitekaapin sisällä kerrallaan. Sama rakenne koskee sekä kuitu- että kuparikaapelointeja. Käytettäessä kiinteätä kaapelointia palvelin- ja storagelaitteiden asentajien työ helpottuu, sillä enää ei tarvitse pujottaa liitäntäkaapeleita eri laitekaappien välille. Asentaja kytkee laitteet kaappien sisälle asennettujen kaapelointipaneelien kautta. Laitekaapit yhdistetään toisiinsa kiinteällä kupari- ja valokuitukaapelointiratkaisulla, joka on dokumentoitavissa laitetasolla luotettavasti sekä numeraalisesti että eri väreillä. Näin luodaan selkeä dokumentointimahdollisuus, siirtojen / lisäysten ja muutosten teko helpottuu ja nopeutuu. Mahdollisten nopeasti tehtävien kriisitilanteen laitevaihtojen kytkentä helpottuu ja nopeutuu. Keskistettyyn kytkinkaappiin tuodaan yhteydet IT-laitetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Näitä verkkoja ovat keskussairaalan lähiverkko sekä kahdennettu kuituyhteys Tilaajan alueverkkoon. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia. 7.2 Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuva 9. Kaapelointiratkaisu, missä yksi laitekaapeista valitaan kytkinkaapiksi. Palvelinlaitekaapit ja vesijäähdyttimet on sijoiteltu tässä kuvaassa hiukan eri tavoin kuin aiemmissa kappaleissa kuvatuissa IT-laitetilan pohjapiirustuksissa. Jokaisesta laitekaapista tulee rakentaa vähintään 24 kpl kupariyhteyksiä keskuskytkinkaappiin. IT-laitteiden liittäminen kaapelointiin tehdään yhteensopivilla liitäntäkaapeleilla, pituudeltaan n. 2-3 metriä. Laitekaapelien lukumäärä riippuu laitteiden porttien määrästä, arvio kpl. Mukana arviossa myös mahdollisten KVM-laitteiden RJ45-kaapelit.

22 7.3 Kuitukaapeloinnin perusrakenne Valokuituverkko tulee toteuttaa modulaarisilla komponenteilla, joilla voidaan yksinkertaisesti yhdistää palvelinkaappeja kytkinkaappeihin, käyttäen useamman kuidun sisältäviä pikaliittimiä. Pikaliittimien malleja on markkinoilla kahta suunnilleen vastaavaa liitintä. Liitin ei ole standardoitu, joten eri valmistajat eivät takaa yhteensopivuutta toisten valmistajien kanssa. Pikaliitin 12 rinnakkaiselle valokuidulle on markkinoilla kahdella eri nimellä, joko MTP (Corning, IBM, OSI) sekä MPO (Systimax, RdM, Tyco). Liitin on tarkoitettu käytettäväksi tehdastekoisten, valmiiksi mitoitettujen runkokaapelien kanssa. Ratkaisu pohjautuu moduulikoteloihin, joissa on sisäisesti kytketty liitynnät pikaliittimistä standardiliittimiin. Palvelinlaitekaappien ja keskuskytkin-laitekaappien väliin asennetaan valokuitukaapeli, mikä koostuu valmiiksi tehdyistä, 12 kuitua yhdessä kaapelissa sisältävistä MPO-MPO kaapeleista. MPO-liitin päätetään koteloon, jonka sisällä on muunnoskuidut kotelon etuseinässä oleviin LC-liittimiin. LC-liittimistä aktiivilaitteisiin kytkentä tehdään liitäntäkaapeleilla, LC-LC, 50/125 mikronia, OM3.

23 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaus palvelinlaitteiden etähallintaratkaisusta, millä voidaan turvallisesti ja käyttäjät autentikoiden kaapata yksittäisen palvelinlaitteen konsoli, näppäimistö ja hiiri IP-yhteyden läpi vietynä. Etähallintaratkaisu tulee mitoittaa 150:lle palvelimelle. Palvelinlaitteiden valvonta- ja etähallintaratkaisun tulee olla modulaarisesti laajennettavissa, jolloin haluttaessa sijoittaa yksittäisiä palvelinlaitteita IT-laitetilan ulkopuolelle, on palvelinlaitteita mahdollista käyttää kuin ne sijaitsisivat IT-laitetilassa. Ratkaisun tulee sisältää luotettava käyttäjien tunnistus. Laitteiston tulee koostua nk. KVM-ratkaisusta (Keyboard-Video-Mouse), millä voidaan kaapata etähallintaan sekä sarjaporttikytkentäisiä että tavallisia Intel-pohjaisia palvelimia. Ratkaisussa korvataan erilliset palvelinten konsolit, näppäimistöt ja hiiret pienellä johtimilla varustetulla muunninrasialla ja liitäntäkytkimellä. Kytkinlaitteella on oma IP-osoitteensa verkossa ja sen kautta tulee olla mahdollista käyttää useita yhtäaikaisia palvelinkonsoliyhteyksiä. Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset laitteistosta ja tarvittavasta ohjelmistosta. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaukset palvelinlaitteiden etähallinnan lisäksi myös kaikesta muusta tarjouspyynnössä mainittujen kokonaisuuksien etähallittavuudesta ja valvonnasta sekä liittämismahdollisuudesta Tilaajan kiinteistöautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin.

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Selvitys IT-ympäristön sähkönsäästökeinoista. Konesalipalvelujen energiatehokkuuden. Motiva Oy

Selvitys IT-ympäristön sähkönsäästökeinoista. Konesalipalvelujen energiatehokkuuden. Motiva Oy Selvitys IT-ympäristön sähkönsäästökeinoista Konesalipalvelujen energiatehokkuuden periaatteet Motiva Oy 3.12.2010 hankinnoissa 3.12.2010 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä...

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta.

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje 31.10.2014 LUONNOS Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet.

Lisätiedot

SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS

SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS 2015 Voimassa 1.10.2014 alkaen SUIHKUTILAKALUSTEET VALINTAOPAS World of Finnish De 2 showers sign and Innovations 3 4 Sisällysluettelo Suihkutilaratkaisun valinta 6 INFINIA -tuotevalikoima 16 Infinia 100

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA ARKISTOLAITOS Määräys KA 1386/40/2007, 21.8.2007 Sisältö Pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen arkistotiloja koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset Säännökset,

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot