Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. akunta-kuntayhtymä Uusi Palvelintila"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen mitoitus 3 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Itsekantava rakenne Itsekantavat kattopaneelit Palonsuoja-ovet Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset 8 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet Palonkatkoratkaisut Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa 3.3 Palosulut Ylipaineventtiili Sertifikaatit 10 4 Laitekaapit ja jäähdytys Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys UPS-laitteen jäähdyttäminen 16 5 Sammutusratkaisut 17 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut Johdanto Laitekaappien virranjakeluratkaisut 18 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut Johdanto Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuitukaapeloinnin perusrakenne 21 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu 22

2 1 IT-turvahuoneen yleiskuvaus Kainuun keskussairaalan Sotkamontie 13 osoitteeseen rakennettavan uuden lisärakennuksen osaan varataan n. 300 neliömetrin tila, mistä rajataan n. 80 neliömetrin kokoinen tila IT-turvahuoneelle. Ratkaisussa toteutetaan IT-toimintoja varten nykyaikainen IT- turvahuoneratkaisu, laitekaappiratkaisut, jäähdytys laitekaappien sisältämille IT-laitteille, sähkönsyöttöja jakeluratkaisu, laitekehikoiden ja palvelinten etähallinta- ja valvontaratkaisu, verkkokaapelointiratkaisu sekä paloturvaratkaisu. IT-turvahuonekokonaisuus muodostuu toimistotilasta, IT-laitetilasta sekä teknisestä tilasta. IT-laitetilaan siirretään Tilaajan nykyisissä IT-laitetiloissa olevat IT-laitteet sekä muodostetaan luotettava ja turvallinen IT-ympäristö mikä pystyy tehokkaasti tuottamaan keskitettyjä ATK-palveluja alueen eri toimijoille. Samalla tulee huolehtia nykyaikaisesta kriittisten palvelinlaitejärjestelmien fyysisestä suojaamisesta ja asennusten, muutosten ja laitepoistojen helpottamisesta. IT-turvahuoneen seinien ja katon rakentamisratkaisun tulee koostua eurooppalaisen standardin EN vaatimukset täyttävästä IT-turvahuoneratkaisusta. IT-turvahuoneen rakennustekninen pohjaratkaisu on betonilattia, mikä on IT-turvahuoneen viereen rakennettavaa hälytysajoneuvotallia korkeammalla. Ajoneuvotilan korkeus mahdollistaa ambulansseilla ja kuorma-autolla sisään ajamisen ja laitteistojen purkamisen. IT-laitetilan laitteistojen sisään tuomista varten ratkaisussa on hahmoteltava tavaran kuljetusreitti ja ovet IT-turvahuoneen seinään, pyrkien luomaan esteetön kulkureitti toimistotilan ja IT-laitetilan välillä. Tässä liitteessä esitetty pohjapiirustusehdotus on viitteellinen. Tässä liitteessä esitetyt piirustukset kuvaavat ensin nykyistä tyhjää tilaa ja sitten ehdotusta IT-turvahuoneen pinta-alaksi, huomioon ottaen kohteessa olevat kattoa kannattavat pylväät. Pyydetyn IT-turvahuoneratkaisun tulee pohjautua modulaariseen rakenteeseen, jolloin rakenteet on mahdollista purkaa ja laajentaa niin haluttaessa.

3 1.1 Käytettävissä oleva tila IT-turvahuoneelle IT-turvahuoneen haluttu pinta-ala on n. 80 neliömetriä, mutta tarjottava tila voi olla myös suurempi, mikäli siihen löytyy teknisiä perusteluja. :Kuva 1. Yleiskuva uudisrakennuksen piirustuksesta 203_1krs. IT-turvahuoneen sijoitus halutaan tehtävän kuvan oikeassa reunassa olevan autohallin oikealle puolelle. Kuva 2. Suurennos IT-turvahuoneelle varatusta alueesta.

4 1.2 IT-turvahuoneen mitoitus Kuva 3. Tilaajan tarvetta vastaavan pinta-alan ja seinien esimerkinomaisen sijoittelun mukainen IT-turvahuoneen pohjapiirustus on seuraavan kuvan mukainen: IT-turvahuonepiirustuksen vasemmanpuoleinen tila on varatilaa, mitä tullaan käyttämään toimistona sekä laitteistojen esiasennustilana. IT-laitetila on piirrustuksessa keskellä ja sinne pääsee sisään ainoastaan toimistotilan kautta. Tekninen tila on piirrustuksessa oikealla ja sinne on oma sisäänkäynti.. IT-turvahuoneen lattian korkeusero autohallista on 620mm, jolloin tilan lattia on korkeudella mm. IT-turvahuoneen vapaa korkeus on 3100mm. Esimerkinomaisen IT-turvahuoneen pinta-alat ovat: Toimistotila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala IT-laitetila leveys, syvyys ja sisäpinta-ala Tekninen tila leveys syvyys ja sisäpinta-ala Kokonaispinta-ala 6,75 * 5,9 / n. 38 neliömetriä 7,28 * 5,9 / n. 41 neliömetriä 2,16 * 2,66 / n. 5 neliömetriä n. 84 neliömetriä Esitettävien ratkaisujen modulaarisuuden vuoksi edellä kuvatut mitat voivat niin haluttaessa olla myös pienempiä, sekä seinien paikat voivat olla sijoitettuna toisin. Piirustuksessa on IT-laitetila sijoitettu ottaen huomioon tilassa olevat kattoa kannattavat pylväät (pienet neliönmuotoiset kuviot). IT-turvahuoneiden rakentaminen ei ole sidottu edellä mainittuihin mittoihin, vaan Toimittaja saa esittää oman ratkaisunsa sovitettuina omien ratkaisujensa kokoisiksi ja muotoisiksi. Ratkaisun tulee sisältää IT-laitetilan ulkopuolinen tekninen tila, pinta-alaltaan n. 5 neliömetriä, jonne kulku on turvallisuussyistä vain IT-laitetilan ulkopuolelta. IT-lai-

5 tetilan sivulle sijoittamisen etuna on kulku kuvan yläreunasta alkavaan putkitunneliin. IT-laitetilan kautta ei tässä ratkaisussa ole kauttakulkua muihin tiloihin. Tekniseen tilaan voidaan sijoittaa esimerkiksi jäähdytinratkaisujen vedenkierrätys- ja lämmönvaihdinlaitteistot. IT-turvahuonetilan sähkönsyöttöratkaisussa oletuksena on, että generaattori- sekä muut varavoimaratkaisut on sijoitettu IT-turvahuoneen ulkopuolelle. Generaattoriratkaisu on tämän tarjouspyynnön ulkopuolella. IT-turvahuoneen UPS-laitteisto tulee sijoittaa IT-laitetilaan tai tekniseen tilaan. Nämä sijoitusratkaisut ovat suositeltavia paloturvan ja jäähdytyksen kannalta. IT-laitteistojen asennustapa on ratkaisussa oltava laitekaappipohjainen. Laitekaappien sijoittelun tulee ottaa huomioon laitteistoja ylläpitävien operaattorien työturvallisuusnäkökohtia ja laitteiden jäähdytysratkaisutarvetta. Jäähdytysratkaisun tulee perustua nykyaikaiseen nestejäähdytykseen. Toimittajan tulee esittää ratkaisunsa redundanttisuuskuvaus Laitekaappikohtainen laskennallinen jäähdytystarve on 8kW-10kW. IT-turvahuoneen tulee taata 120 minuutin suojaus palon vaikutuksilta.

6 2 IT-turvahuoneen tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus Tässä kappaleessa esitetään IT-turvahuoneratkaisun tekniset vaatimukset ja rakennekuvaus. Turvahuone koostuu n. 84 neliömetrin pinta-alasta. Seinä- ja kattoratkaisujen tulee muodostua modulaarisesta ratkaisusta seuraavilla ominaisuuksilla: Suojaus veden aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus tulen aikaansaamia vaurioita vastaan Suojaus korkean lämpötilan aikaansaamia vaurioita vastaan Fyysinen suojaus Sähköinen suojaus Ympäristön vaikutuksilta suojaus Sisäisen tulipalon varalta suojaus Sisään tunkeutumiselta suojautuminen Elektromagneettisilta kentiltä suojautuminen IT-turvahuoneen tulee olla modulaarinen tila, johon voidaan sijoittaa turvallisesti palvelinlaitteistoja, levyjärjestelmiä sekä verkkolaitteita. Ratkaisun tulee tarjota: Modulaarisuutta Laajennusmahdollisuutta Nopeata ja varmaa rakenteen asennusta Mittojen ja muotojen puolesta sopivuutta haluttuun huoneeseen Rakennetta ilman tukipylväitä huoneen keskellä (lukuun ottamatta olemassa olevia pylväitä huoneessa) Mekaaninen rakenne tulee olla siisti ja pölyvapaa Esivalmistettu rakenneratkaisu Moduulien tulee olla uudelleen käytettävissä mahdollisen tilan muuton sattuessa Seinien pintamateriaalin tulee olla esimerkiksi lakattu metallipinta, minimoiden paikalla tehtävän maalauksen Mekaanisesti kestävä Asennuksen tulee olla mahdollista tehdä valmistajan edustajan lisäksi myös kuka tahansa tarpeelliset taidot omaava asennusryhmä. Valmistajan valvonta tai projektipäällikköpalvelu ei välttämätön projektin aikana

7 2.1 Itsekantava rakenne Paloturvaa tuottavien rakenneosien (paneelirakenne) tulee olla asennettavissa pystyasentoon. Paneelien reunojen muodon tulee olla vesitiivis, esimerkiksi ns. ponttirakenne, jossa osat menevät sisäkkäin, muodostaen näin tiiviin liitoksen. Rakenteen tulee eristää tehokkaasti tulipalon tuottamaa kuumuutta, ollen samalla vesitiivis. Paneelien tulee olla uudelleen käyttökelpoisia, mahdollistaen laajennusosan lisäämisen tai siirron toiseen paikkaan. Tilan asennuksen tai laajennuksen sekä mahdollisen siirron tulee olla puhdas ja pölytön toimenpide. (ilman pölyä tai muuta IT-laitetiloissa usein luvanvaraista toimintaa, joka saattaa pahimmillaan viivästyttää työtä), Palonvastustuskyky: Sertifioitujen rakennepaneelien tulee olla 120 min paloluokiteltuja ja testattuja täyttämään standardin EN Suojaus veden vaikutuksilta: o SGS IP x5 sertifioitu EN60529 normin mukaan. o Valinnaisena saatavissa tulvivan veden suojaus, tiiviystaso 72 tuntia sertifioitu 40 cm asti Akustinen eristävyys n. 31 db(a) Lämpöeristyskyky 0,42 W/K*m2 Mekaaninen kestävyys: 2.8 kn/m2 Standardit: EN-23093:81 Standard for Fire Protection of construction security structures. 2.2 Itsekantavat kattopaneelit Kattorakenteen muodostavat paneelit / osat tulee asentaa horisontaalisesti, erikoisprofiileja käyttäen. Niiden tulee muodostaa korkea palonkesto ja lämpötilan eristävyys. Paneelien tulee muodostaa vesitiivis ja kuumuudelta eristävä kotelorakenne. 2.3 Palonsuoja-ovet IT-turvahuoneen ovien tulee olla luokiteltu tilan paloluokkaa vastaavasti. Ovilla tulee olla vähintään seuraavat ominaisuudet: Nº Ovia Pintoja Paksuus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Paloluokka

8 RF120 Ovet tulee varustaa sisäpuolelta anti-paniikkitangolla ja ulkopuolelta käsin tilan avaaminen tulee voida tehdä avaimella varustetulla järjestelmällä. Kulunvalvontajärjestelmän asentamisen tulee olla mahdollista. Tilaajalla on käytössä Timeconkulunvalvontajärjestelmä. Oven paksuus mm Oven standardimitat esimerkiksi 2.0 metriä korkea ja 0.9 metriä leveä Ilmoitettava saako valinnaisena myös muita ovikokoja ja paloluokkia Ovet varustettava turvalukkoratkaisulla (palonkestävä) Varauloskäynti käyttäen anti-paniikkitankoa Ovessa automaattinen sulkeutumisjärjestelmä (ilman moottoria) 2.4 Turvahuoneen mahdollinen tukirakenne Esimerkinomaisesti piirustuksissa esitetyn IT-turvahuoneen mitat eivät ylitä kuutta (6) metriä. Ratkaisuun ei välttämättä mahdu ulkoista terästukirakennetta katon yläpuolelle, joten jos rakenne edellyttää tukirakennetta, on sellainen suunniteltava tilan sisäpuolelle.

9 2.5 Seinä- ja kattopaneelien tekniset vaatimukset Seinä- ja kattopaneelien tulee suojata veden vaikutuksilta IP x5 tasolla (veden suihkutus huonerakennetta kohti) EN Standardin mukaan. Kaikkien materiaalien tulee täyttää ISO 1182 standardin mukainen syttymättömyysvaatimus. Paneelien tulee suojata vähintään 20 db ulkopuoliselta elektromagneettiselta häirinnältä EN normin mukaan. Tarvittaessa vaimennus tulee voida vahvistaa kalibroiduilla mittalaitteistoilla. Paneelien tulee kyetä suojaamaan tilaa palolta vähintään 120 minuuttia normin EN mukaan. Paneelien tulee tarjota riittävää mekaanista kestävyyttä 120 minuutin palon kestoajan. Akustinen eristävyys keskimäärin 31 db taajuusalueella 100 Hz - 4 khz. Lämpöeristyskyvyn tulee olla vähintään 0,42 W/m2 K. Kaikki tilan suunnittelu on tehtävä TIA-942-standardin mukaan. IT-turvahuoneen ympäryksen tulvimissuojaus voidaan tarjota valinnaisesti, tarjoamaan suojaa paneelirakenteelle n. 40cm tasolle.

10 3 IT-turvahuoneen lisävarusteet 3.1 Palonkatkoratkaisut Lisävarusteena tulee olla tarjolla kaapelien ja muiden läpivientien kohtiin valmistettu tuote, jonka tulee kyetä vaahtoutumaan ja laajentumaan tulipalon aikana. Tavoitteena on saavuttaa suojaus n. 2,5 tuntia. Tuotteen halutut ominaisuudet: Pölyvapaa ja repeämistä vastustava Soveltuva sekä väliaikaisiin että pysyviin asennuksiin Kestävä rakenne Hajuton Laajentumispaine max 2.5 Bar. 3.2 Ilman uudistaminen IT-turvahuoneessa IT-turvahuoneen sisäilman uudistaminen tulee kyetä tekemään käyttäen paineistettua järjestelmää joka syöttää ulkopuolelta ilmaa paineventtiilin kautta sisälle. Rakenteen tulee sallia paineen purkautuminen ulospäin tilanteissa joissa sisäpaine nousee halutun rajan yläpuolelle. Paineistettu ilman uudistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen teollisesti valmistettua tuuletinta joka on yhdistetty paloluukkuun. Ratkaisun tiivistyksen ja viimeistelyn tulee täyttää halutun palonsuojausluokan määräykset. Jotta voidaan välttää ulkopuolisten objektien tai partikkelien sisääntulo, ratkaisu tulee varustaa ulkopuolisella säleiköllä ja G3-tyyppisellä partikkelisuodattimella. Järjestelmässä tulee olla ajastin, jolla voidaan kontrolloida ilman uudistusprosessia tunti- tai vuorokausipohjaisesti. 3.3 Palosulut Palonsulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostetaan sisääntuloilman kanavaan asennettuun ylipainesäleikköön. Säleikköratkaisun tulee sulaa tulipalotilanteessa muodostaen suojauksen joka estää ulkopuolisen palon leviämisen sisätiloihin. Standardit: Palosuojaus minimillään 60 minuuttia Kaikki asennusmateriaalit oltava syttymättömiä standardin ISO 1182 mukaan.

11 Palosulut tulee olla suunniteltu standardin TIA 942 mukaan. 3.4 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiilejä käytetään vähentämään ylipainetta huoneen sisällä tilanteissa joissa esimerkiksi sammutusjärjestelmä purkaa sammutuskaasua huoneeseen tai ovia avataan ja suljetaan. Ratkaisussa tulee olla esitettynä ylipaineen purkujärjestelmä, joka muodostuu esimerkiksi ylipainevaimentimesta ja automaattisesti huoneen sisäisestä paineesta riippuen sulkeutuvista liuskoista. Tarkoituksena suojella rakenteellisilta vaurioilta seinissä, katossa, ovissa yms. ylipainetilanteissa. Vaimenninventtiilin materiaalina on oltava alumiiniliuskat jotka on kiinnitetty galvanoidusta teräksestä valmistettuun U-kehykseen ja sisältävät automaattisen avautumis/sulkeutumis-mekanismin joka aktivoidaan riippuen paineesta huoneen sisällä. Standardit: Kaikki asennetut materiaalit tulee olla syttymättömiä ISO 1182-standardin mukaan Kaikki palontorjuntaluukut tulee suunnitella TIA 942-standardin mukaan. 3.5 Sertifikaatit IT-turvahuoneen seinä- ja kattorakenteen palonkestosta ja mekaanisesta lujuudesta tulee esittää valmistajasta riippumattoman sertifiointitoimijan sertifikaatti. Samoin tilan rakenteellisesta kestävyydestä ja vesitiiviydestä (EN60529 mukainen vesitiiviys ) tulee esittää sertifikaatit. IT-turvahuoneen tulee kyetä suojaamaan sekä valuvan veden vaikutuksilta että seinä- ja kattorakenteen kidevedestä peräisin olevaa vesihöyryä vastaan. Vesi- ja höyrytiiviin IT-turvahuoneen seinien ja katon tulee suojata sekä valuvalta sammutusvedeltä että mahdolliselta höyryn tiivistymiseltä.

12 IT-turvahuoneen seinien tulee siis olla vesitiiviit (luokka IP65) eikä niiden materiaali saa sisältää kidevettä. Kohteen ollessa normaali sairaalaympäristö, voidaan valinnaisena esittää myös magneettikenttävaimennusta seinä- ja kattoratkaisuun.

13 4 Laitekaapit ja jäähdytys 4.1 Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytys IT-turvahuoneeseen tullaan asentamaan laitekaappiratkaisu, johon asennetaan laitteistoa kolmesta Tilaajan nykyisestä palvelintilasta. Laitekaappien arvioitu lukumäärä 10 kpl, sijoitettuna kahteen riviin. Laitekaappien lukumäärä on suhteessa tarjottavien laitekaappien leveyteen. Laitekaappien leveys mm. Laitekaappien korkeus 42U / n. 2000mm. Laitekaappien syvyys mm. Laitekaapeissa oltava kiinteästi asennetut pyörät sekä asennusjalat. Laitekaappien jäähdytyksen tulee perustua johonkin allaolevista nestejäähdytysvaihtoehdoista: - laitekaappien sisäinen suljettu nestejäähdytys - nestejäähdytykseen perustuva nk. kylmän käytävän ratkaisu - nestejäähdytykseen perustuva takaovijäähdytys-ratkaisu Jäähdytysratkaisun ollessa suuresti valmistajakohtainen, Toimittajan tulee esittää kuvaus laitekaapiston sijoittelusta ja miten siinä ratkaisussa toteutuu jäähdytysratkaisu. Jäähdytysratkaisussa tulee huomioida myös muun IT-laitetilan, toimistotilan sekä teknisen tilan jäähdytys. Tärkeimmät vaatimukset jäähdytykselle: Laitekaappikohtainen lämpökuorma 8-10kW Redundanttinen ratkaisu, ei saa jäädä yhden laitteen varaan Kuuma ilma ja kylmä ilma tulee voida pitää toisistaan erillään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nk. kylmän käytävän suljetulla ratkaisulla, jossa laitekaappien väliin jäävä kylmän ilman täyttämä käytävä katetaan kattoratkaisulla. Kyseisessä ratkaisussa tulee olla myös ovet käytävän päissä. Katon tulee olla läpinäkyvä, jotta mahdollistetaan valaisimien vapaampi sijoittelu tilassa. Kylmän käytävän ratkaisu ei saa huomattavasti vuotaa jäähdytysilmaa muuhun tilaan. Suljettujen laitekaappien ja nestejäähdyttimien ratkaisussa Toimittajan tulee kuvata mahdollisen nestekierron vikatilanteen aikaansaama nestekierron toiminta ja siitä johtuva, arvioitu lämpötilojen nousu laitekaapeissa, sekä vikatilanteesta toipumiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tulee muodostaa harkittu kokonaisuus, mitä on mahdollista muokata modulaarisesti sekä lisätä laitekaappeja ja jäähdyttimiä.

14 Kuva 4. Liukuovilla ja kattorakenteella varustettu, suljettu kylmän käytävän ko koonpano. Kuva 5. Kylmän käytävän ratkaisu neljällä vesijäähdyttimellä ja kahdella lämmönvaihdinlaitteella.

15 Kuva 6. Kylmällä käytävällä varustetun High Density-ratkaisun sijoittelupiirros. Ratkaisussa on 8 vesijäähdytintä, jolloin laitekaappeja mahtuu 2 kpl vähemmän. Tarjotun ratkaisun tulee olla modulaarinen, jotta laajentaminen tehotarpeen lisääntyessä on mahdollista. Kuva 7. Suljettujen laitekaappien ratkaisu missä jäähdytys tapahtuu redundanttisesti laitekaappien väliin asennetuilla nestekiertoisilla jäähdyttimillä. Ratkaisussa on huomioitava jäähdyttimien tarvittava lukumäärä laitekaappiriviä kohden. Laitekaapit voivat olla myös aseteltuina 90 astetta kiertyneenä esitettyyn nähden.

16 Kuva 8. Nestejäähdytetyillä laitekaappien takaovilla toteutettu ratkaisumalli, jossa IT-turvahuoneen jäähdytys toteutuu redundanttisesti ilmajäähdytyksellä (vapaajäähdytystä hyväksi käyttäen) ja laitekaappien tuottama lämpö kerätään talteen takaovijäähdyttimien nestekiertoon. Vesikiertoinen ratkaisu tarvitsee lämmönvaihdin-pumppaamo-kontrolleriratkaisun, joka valvoo tilan ilman lämpötilaa sekä kosteusprosenttia, ja säätää lämmönvaihtimen toimintaa. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa mahdollinen kaste ei pääse muodostumaan vesiputkistojen ja jäähdyttimien pintoihin. Lämmönvaihdin-kontrolleri-pumppaamo hoitaa edellä kuvatut tehtävät. Toimittajan tulee kuvata lämmönvaihdinlaiteratkaisu ja sen toteutus. Jäähdytysratkaisun putkistot tulee kuvata tarjouksessa. Veden kiertoratkaisu tulee jakaa kahteen eri piiriin (ensiö- ja toisiopiiri), jotta varmistetaan mahdollisen vuodon tullessa se, ettei koko putkisto tyhjenny IT-laitetilan sisään. Lämmönvaihtimen sijoittaminen tulee tehdä IT-laitetilan ulkopuolelle tai tekniseen tilaan. Tilaaja vastaa nestejäähdytysratkaisun ensiöpiirin toteutuksesta ja jäähdytyksestä. Toimittaja vastaa IT-turvahuoneeseen liittyvästä toisiopiirin toteutuksesta. Tilaaja suunnittelee ja toteuttaa varajäähdytyksen vesijohtovedellä mahdollisia huolto- ja vikatilanteita varten.

17 4.2 UPS-laitteen jäähdyttäminen IT-turvahuoneen virransaanti tulee varmistaa laitekaappiin asennettavilla modulaarisilla UPS-laitteilla, mitkä sijoitetaan samaan jäähdytettyyn IT-laitetilaan palvelinlaitteiden kanssa tai tekniseen tilaan, varaten laitekaapeista 1 kpl tähän tarkoitukseen. Tällöin UPS-laitteiden jäähdytys voidaan varmistaa samalla ratkaisulla kuin palvelinlaitteidenkin, eikä tarvita erillisiä UPS-laitteistojen jäähdyttimiä. Maksimikuormitus UPS-laitteille tulee olemaan n. 60kW. Tästä aiheutuva lämpökuorma tulee huomioida jäähdytysratkaisun mitoituksessa. Suljetuissa laitekaapeissa tulee huomioida, että UPS-laite on asennettu erikseen omaan ilmakiertoryhmään jäähdytyksen kannalta katsottuna. Ellei näin toimita, leviää modulaarisen UPS-laitteen kuumuus muihin laitekaappeihin.

18 5 Sammutusratkaisut IT-turvahuoneen sammutusratkaisu tulee toteuttaa joko kaasu- tai vesisumu-tekniikalla, esim. Marioff HiFog -vesisumuratkaisu. Sammutusratkaisusta ei saa aiheutua sammutustilanteessa henkilövaaraa. IT-turvahuoneeseen ei tule korotettua lattiaa. Suuttimien tulee sijaita siten, että sammutusaine pääsee laitekaappien sisään. Sammutusaineen sijainti tulee käydä ilmi tarjouksen suunnitelmasta. Sammutuksen tulee sisältää ilmaisinkeskus, mikä kerää suljetusta laitekaappiratkaisusta näytteitä ja huolehtii sammutuksen laukaisusta. Sammutusjärjestelmän toiminnasta (laukaisusta) on saatava tieto kiinteistön paloilmoitinjärjestelmään.

19 6 Sähkönsyöttö- ja jakeluratkaisut 6.1 Johdanto IT-turvahuoneen sähkönsyöttö tullaan rakentamaan Tilaajan toimesta nousukaapeloinneilla kiinteistön normaali/varavoimapääkeskukselta saakka Toimittajan toimittamalle keskukselle. Jäähdytyslaitteet ja kiinteistön ulkorakenteisiin sijoitettavat lauhduttimet (Chillerit) tulevat tarvitsemaan myös sähkönsyöttöratkaisun, joka tulee kyetä varmistamaan sähkökatkoksien varalta, sillä jos IT-laitetila toimii mutta vesi ei kierrä, tulee IT-tilaan ja laitekaappeihin hyvin nopeasti kuuma ja järjestelmä ajaa itsensä alas kuumuuden takia. Laitekaappien sisäinen virranjakeluratkaisu tulee toteuttaa nk. PDU-yksiköillä. PDU-virtakiskoratkaisun kiinnitykset tulee ratkaista käyttämällä yhteensopivaa ratkaisua laitekaappien ja virranjakelun kesken. Sähkönjakeluratkaisu koostuu Toimittajan toimittamasta sähkökeskuksesta, missä tulee sijaitsemaan laitekaappien syöttöratkaisun jakeluryhmien sulakkeet (virrankulutuksen mukaan). Sähkökeskuksesta Toimittaja tekee sähköasennukset sähköhyllyä pitkin laitekehikoiden yläpuolelle, sisältäen vähintään 2 erillistä (omilla sulakkeillaan) kolmivaiheista virranjakelukiskoa (Katko, SKS). Laitekehikoiden päälle asennettavilta kolmivaihekiskoilta otetaan kumikaapelisilla syöttöjohtimilla syöttö laitekehikoiden sisään asennettaviin PDU-virtakiskoihin. 6.2 Laitekaappien virranjakeluratkaisut Laitekaappien kanssa on tarjottava kaappien kiinnitysratkaisujen kanssa yhteensopivia virranjakeluratkaisuja, mitkä voivat koostua esim. Rittalin PSM-kiskoista, APC:n PDU-kiskoista tai vastaavista. Kiskojen mallinumerot esim. APC AP7855 tai AP7857. Virranjakelun mitoitusperuste laitekaappia kohden on 10kW. Virranjakelu tulee jakaa kahdelle erilliselle syöttösuunnalle. Tällöin saadaan esim. palvelinten reduntanttiset virtalähteet kytkettyä kahden erillisen syötön taakse. Ratkaisu voi pohjautua esimerkiksi siihen, että IT-turvahuoneen kattorakenteisiin asennetaan virtakisko, johon sijoitetuilla liityntäkoteloilla laitekaapeille otetaan haluttu syöttö.

20 7 Laitekaappien kaapelointiratkaisut 7.1 Johdanto IT-turvahuoneen laitekaappien kaapelointiratkaisu tulee toteuttaa nykyaikaisella laitekaappeihin asennettavalla kiinteällä kaapelointiratkaisulla. Tämä parantaa käytettävyyttä ja dokumentaation ylläpitäminen helpottuu. Kaapelointiratkaisun tulee täyttää nykyiset standardit (EN50173-sarja). Kyseinen sarja muodostuu seuraavista osa-alueista: EN Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimukset EN Toimistokiinteistöt EN Teollisuuskiinteistöt EN Kodit EN Datakeskukset Kaikkiin yllä mainittuihin on valmisteilla täydennysosat (amendment): 10Gbit/s parikaapeloinneissa Optiseen kaapelointiin uudistuksia Muita täsmennyksiä ja korjauksiakin Tarjouspyynnössä pyydettävien IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisujen lähtökohtana on, että kohde on Datakeskus. Tarjottavan kaapelointiratkaisun tulee siis täyttää EN osa-alueen vaatimukset. Kaapelointiratkaisun asennuksen tulee täyttää EN50174-sarjan standardit: EN Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus EN Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt sisätiloissa Standardin EN mukaan Toimittajan tulee laatia laatusuunnitelma, minkä Tilaajan tulee hyväksyä ennen kuin asennustyöt aloitetaan. Laatusuunnitelmassa Toimittajan tulee esittää menetelmät ja periaatteet, millä se varmistaa kaapelointiratkaisun spesifikaationmukaisuuden. Standardissa EN on määritelty, mitä asioita laatusuunnitelman tulee sisältää. Toimittajan tulee esittää standardin vaatimusten mukainen laatusuunnitelma, esimerkiksi ST-kortin lomakkeeseen laadittuna. Kaapeloinnit tulee testata standardin EN50346, amendment 1 (2007) ja amendment 2 (2009) esittämällä tavalla. Kaapelointiratkaisussa varataan yksi tai kaksi laitekaappia verkon keskuskytkimille. Palvelinlaitekaappeihin asennetaan jokaiseen tarvittava määrä paikallisia verkkokytkimiä. Palvelinkaappien ja keskuskytkin-laitekaappien välille asennetaan

21 tarvittava määrä kuitu- ja kupariyhteyksiä. Verkon aktiivilaitteet eivät kuulu tarjouspyyntöön. Tarkoituksena on luoda ratkaisu, jossa laitteita asennettaessa ei enää vedetä yksittäisiä asennuskaapeleita laitekaapista toiseen, jolloin dokumentaation tekeminen vaikeutuu. Asennettaessa kiinteä kaapelointi, laiteasentaja suorittaa kytkentöjä ainoastaan yhden laitekaapin sisällä kerrallaan. Sama rakenne koskee sekä kuitu- että kuparikaapelointeja. Käytettäessä kiinteätä kaapelointia palvelin- ja storagelaitteiden asentajien työ helpottuu, sillä enää ei tarvitse pujottaa liitäntäkaapeleita eri laitekaappien välille. Asentaja kytkee laitteet kaappien sisälle asennettujen kaapelointipaneelien kautta. Laitekaapit yhdistetään toisiinsa kiinteällä kupari- ja valokuitukaapelointiratkaisulla, joka on dokumentoitavissa laitetasolla luotettavasti sekä numeraalisesti että eri väreillä. Näin luodaan selkeä dokumentointimahdollisuus, siirtojen / lisäysten ja muutosten teko helpottuu ja nopeutuu. Mahdollisten nopeasti tehtävien kriisitilanteen laitevaihtojen kytkentä helpottuu ja nopeutuu. Keskistettyyn kytkinkaappiin tuodaan yhteydet IT-laitetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Näitä verkkoja ovat keskussairaalan lähiverkko sekä kahdennettu kuituyhteys Tilaajan alueverkkoon. IT-turvahuoneen kaapelointiratkaisun tulee tukea 10 Gb/s verkkonopeuksia. 7.2 Palvelin- ja kytkinlaitekaappien kaapelointi Kuva 9. Kaapelointiratkaisu, missä yksi laitekaapeista valitaan kytkinkaapiksi. Palvelinlaitekaapit ja vesijäähdyttimet on sijoiteltu tässä kuvaassa hiukan eri tavoin kuin aiemmissa kappaleissa kuvatuissa IT-laitetilan pohjapiirustuksissa. Jokaisesta laitekaapista tulee rakentaa vähintään 24 kpl kupariyhteyksiä keskuskytkinkaappiin. IT-laitteiden liittäminen kaapelointiin tehdään yhteensopivilla liitäntäkaapeleilla, pituudeltaan n. 2-3 metriä. Laitekaapelien lukumäärä riippuu laitteiden porttien määrästä, arvio kpl. Mukana arviossa myös mahdollisten KVM-laitteiden RJ45-kaapelit.

22 7.3 Kuitukaapeloinnin perusrakenne Valokuituverkko tulee toteuttaa modulaarisilla komponenteilla, joilla voidaan yksinkertaisesti yhdistää palvelinkaappeja kytkinkaappeihin, käyttäen useamman kuidun sisältäviä pikaliittimiä. Pikaliittimien malleja on markkinoilla kahta suunnilleen vastaavaa liitintä. Liitin ei ole standardoitu, joten eri valmistajat eivät takaa yhteensopivuutta toisten valmistajien kanssa. Pikaliitin 12 rinnakkaiselle valokuidulle on markkinoilla kahdella eri nimellä, joko MTP (Corning, IBM, OSI) sekä MPO (Systimax, RdM, Tyco). Liitin on tarkoitettu käytettäväksi tehdastekoisten, valmiiksi mitoitettujen runkokaapelien kanssa. Ratkaisu pohjautuu moduulikoteloihin, joissa on sisäisesti kytketty liitynnät pikaliittimistä standardiliittimiin. Palvelinlaitekaappien ja keskuskytkin-laitekaappien väliin asennetaan valokuitukaapeli, mikä koostuu valmiiksi tehdyistä, 12 kuitua yhdessä kaapelissa sisältävistä MPO-MPO kaapeleista. MPO-liitin päätetään koteloon, jonka sisällä on muunnoskuidut kotelon etuseinässä oleviin LC-liittimiin. LC-liittimistä aktiivilaitteisiin kytkentä tehdään liitäntäkaapeleilla, LC-LC, 50/125 mikronia, OM3.

23 8 Etähallinta- ja valvontaratkaisu Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaus palvelinlaitteiden etähallintaratkaisusta, millä voidaan turvallisesti ja käyttäjät autentikoiden kaapata yksittäisen palvelinlaitteen konsoli, näppäimistö ja hiiri IP-yhteyden läpi vietynä. Etähallintaratkaisu tulee mitoittaa 150:lle palvelimelle. Palvelinlaitteiden valvonta- ja etähallintaratkaisun tulee olla modulaarisesti laajennettavissa, jolloin haluttaessa sijoittaa yksittäisiä palvelinlaitteita IT-laitetilan ulkopuolelle, on palvelinlaitteita mahdollista käyttää kuin ne sijaitsisivat IT-laitetilassa. Ratkaisun tulee sisältää luotettava käyttäjien tunnistus. Laitteiston tulee koostua nk. KVM-ratkaisusta (Keyboard-Video-Mouse), millä voidaan kaapata etähallintaan sekä sarjaporttikytkentäisiä että tavallisia Intel-pohjaisia palvelimia. Ratkaisussa korvataan erilliset palvelinten konsolit, näppäimistöt ja hiiret pienellä johtimilla varustetulla muunninrasialla ja liitäntäkytkimellä. Kytkinlaitteella on oma IP-osoitteensa verkossa ja sen kautta tulee olla mahdollista käyttää useita yhtäaikaisia palvelinkonsoliyhteyksiä. Tarjouksen tulee sisältää kuvaukset laitteistosta ja tarvittavasta ohjelmistosta. Tarjouksen tulee sisältää ratkaisukuvaukset palvelinlaitteiden etähallinnan lisäksi myös kaikesta muusta tarjouspyynnössä mainittujen kokonaisuuksien etähallittavuudesta ja valvonnasta sekä liittämismahdollisuudesta Tilaajan kiinteistöautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin.

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta

Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Mediam Helsinki DC Palvelinkeskuspalvelut turvallisesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta Keskeinen sijainti Helsingissä Korkeaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja hallittavuutta Kansainvälisten standardien

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Ohjauskotelot pöytä-tft:lle takaavat yleisten toimisto-tft-laitteiden jatkuvasti häiriöttömän käytön myös karussa teollisuusympäristössä. Ammattimainen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Harri Koskenranta 10.3. 2005

Harri Koskenranta 10.3. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - Kalusteet Harri Koskenranta 10.3. 2005 Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan riski Analysoidaan 10.3. 2005 T-110.460 Koskenranta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote.

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Sahko * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Liitäntäkeskukset El-Björnin liitäntäkeskukset asennetaan normaalisti

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot

Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot Tekninen järjestelmäkäsikirja GA-alumiinikotelot GA-alumiinikotelot 8 4 7 1 5 6 3 2 Erittäin kestävien alumiinikoteloiden käyttökohteille ei ole rajoja. Materiaalina alumiini tarjoaa luotettavan suojan

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti: RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI - RX JA RX VORTEX SARJAN PUMPUT OVAT TUNNETTUJA KESTÄVYYDESTÄÄN - TUPLA-AKSELITIIVISTEET TUOVAT HUOLETTOMIA KÄYTTÖTUNTEJA - LAADUN

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA

Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA Pyörrehajotin PDZ takaa tehokasta ilmanvaihtoa isoihin tiloihin, kuten tuotantohallit, supermarketit, varastot yms. Hajottimet sopivat sekä vapaaseen-

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite 2016 Jauhesammutusmoduuli MPH - 065 Sähköjohtojen ja kaappien/keskusten, kaapelikanavien ja kuilujen, moottorien, kaksoispohjien ja varastotilojen tehokkaaseen palosuojaukseen.

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

Ullakkoportaat 2012/2013. www.fakro.fi

Ullakkoportaat 2012/2013. www.fakro.fi Ullakkoportaat 2012/2013 1 PUISET KOKOONTAITETTAVAT ULLAKKOPORTAAT LWS Smart LWK Komfort 160 LWZ 3 vuoden takuu 2 W/m2K LWL Lux 160 160 UUSI LWS/LWK Komfort on kokoontaitettava 3- tai 4-osainen ullakkoporras

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Data Center In A Box. Täydellinen konesaliratkaisu

Data Center In A Box. Täydellinen konesaliratkaisu Data Center In A Bo Täydellinen konesaliratkaisu kytkentäkaapit virranjakelu ILMASTOINTILAITTEET it-infrastruktuuri OHJELMISTOT & PALVELUT Data Center In A Bo XS Rittalin Data Center In A Bo Rittalin Data

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät

3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät IFA 0605012 Schweißrauchabscheideklasse W3 60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät Suitable for Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa. Kuvaus INCLUDING

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

Prosella Scandinavian Oy ELEKTRONISET LUKOT

Prosella Scandinavian Oy ELEKTRONISET LUKOT 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com ELEKTRONISET LUKOT C1100 RFID-LUKKO Betech C1100 RFID-lukko tarjoaa huippuluokan turvallisuutta kalustelukitukseen. Lukko toimii

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja.

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja. 1 Tarjouspyyntö Kirkkonunmmen kunnan eräisiin päiväkoteihin ja kouluihin hankittavista verhoista/ vastaukset 18.1.2010 mennessä esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin Kysymys 1 Paneeliverhoille

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot